PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger 1

2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle investorer, som defineret ved prospektbekendtgørelsens 4, nr. 7. København, den 30. oktober 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest: Uffe Ellemann-Jensen Formand Ingelise Bogason Næstformand Bjarne Ammitzbøll Ole Jørgensen Viggo Nedergaard Jensen Lars Boné 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST... 1 FÆLLESPROSPEKT FOR 27 OBLIGATIONS- OG AKTIEAFDELINGER... 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 PROSPEKTOPLYSNINGER 6 FORENINGENS NAVN OG ADRESSE... 6 REGISTRERINGSNUMRE... 6 FINANSTILSYNET... 6 STIFTELSE... 6 PROSPEKTETS OFFENTLIGGØRELSE... 6 FORENINGENS BESTYRELSE... 7 REVISION... 7 INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKAB... 7 INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABETS DIREKTION... 7 KLAGEANSVARLIG... 7 DEPOTSELSKAB... 8 INVESTERINGSRÅDGIVER OG PORTEFØLJEFORVALTER... 8 FORMÅL... 8 LÅN... 8 AFDELINGERNE 8 UDLODDENDE AKTIEAFDELINGER... 8 ASIEN... 8 BASIS BASIS ETIK (SRI) DANMARK EMERGING MARKETS AKTIER EUROPA SMALL CAP AKTIER GLOBALT FORBRUG HØJT UDBYTTE AKTIER LATINAMERIKA NEW EMERGING MARKETS AKTIER USA SMALL CAP AKTIER ØSTEUROPA UDLODDENDE OBLIGATIONSAFDELINGER EMERGING MARKETS VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER GLOBALE INDEKSOBLIGATIONER HØJRENTELANDE HØJRENTELANDE, LOKALVALUTA KORTE DANSKE OBLIGATIONER LANGE DANSKE OBLIGATIONER UDENLANDSKE OBLIGATIONER VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER ETIK (SRI) VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER HIGH YIELD AKKUMULERENDE AFDELINGER DANMARK AKKUMULERENDE HØJRENTELANDE AKKUMULERENDE KORTE DANSKE OBLIGATIONER AKKUMULERENDE

4 PENSION BASIS VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER AKKUMULERENDE GENERELT 63 INVESTERINGSSTRATEGI RISICI OG RISIKOSTYRING RISIKOSKALA OG RISIKOPROFIL GENERELLE RISIKOFAKTORER SÆRLIGE RISICI VED OBLIGATIONSAFDELINGERNE SÆRLIGE RISICI VED AKTIEAFDELINGERNE AFDELINGERNES RISICI UDBUD OG TEGNING TEGNINGSSTED BETALING FOR TEGNING EMISSION OG TEGNINGSKURS EMISSIONSOMKOSTNINGER INDLØSNING M.V EKSTRAORDINÆR FORHØJELSE AF MAKSIMALE EMISSIONS- OG INDLØSNINGSOMKOSTNINGER OFFENTLIGGØRELSE AF FORENINGENS INDRE VÆRDI, EMISSIONS- OG INDLØSNINGSPRISER SAMT OPLYSNING OM DE KVANTITATIVE GRÆNSER FORENINGSANDELE BEVISUDSTEDENDE INSTITUT SKATTEFORHOLD OG UDBYTTE FORMUE OG INDRE VÆRDI STEMMERET AFVIKLING AF FORENINGEN/AFDELINGERNE ÅRSRAPPORT FINANSKALENDER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT (ÅOP) AFTALER VEDERLAG TIL BESTYRELSEN SAMT AFGIFT TIL FINANSTILSYNET VEDTÆGTER BANKINVEST-KONCERNEN

5 Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest i afdelingerne: Asien Basis Basis Etik (SRI) Danmark Emerging Markets Aktier Europa Small Cap Aktier Globalt Forbrug Højt Udbytte Aktier Latinamerika New Emerging Markets Aktier USA Small Cap Aktier Østeuropa Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 Globale Indeksobligationer Højrentelande Højrentelande, lokalvaluta Korte Danske Obligationer Lange Danske Obligationer Udenlandske Obligationer Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Etik (SRI) Virksomhedsobligationer High Yield Danmark Akkumulerende Højrentelande Akkumulerende Korte Danske Obligationer Akkumulerende Pension Basis Virksomhedsobligationer Akkumulerende 5

6 Prospektoplysninger Foreningens navn og adresse Investeringsforeningen BankInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT-nr I Erhvervsstyrelsen: CVR-nr Finanstilsynet Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, med adressen: Århusgade København Ø Tlf.: Fax: Stiftelse Investeringsforeningen BankInvest er stiftet den 6. juni 2001 under navnet Investeringsforeningen BankInvest Bioteknologi i forbindelse med skattefri spaltning af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Bioteknologi. Foreningen er godkendt af Finanstilsynet med virkning fra den 10. december Den 23. september 2003 blev det vedtaget at foretage en omstrukturering af investeringsforeningerne og specialforeningerne administreret af BI Management A/S. I den forbindelse skiftede foreningen navn til Investeringsforeningen BankInvest I og fik tilført 19 nye afdelinger, jf. foreningens vedtægter af samme dato. I forbindelse med fusion vedtaget den 31. maj 2011 blev Investeringsforeningen BankInvest I fusioneret med Investeringsforeningen BankInvest II, Investeringsforeningen BankInvest IV, Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer samt Specialforeningen BankInvest Globale Indeksobligationer. I forbindelse med fusionen fik foreningen 15 nye afdelinger. Desuden ændrede foreningen navn fra Investeringsforeningen BankInvest I til Investeringsforeningen BankInvest. Prospektets offentliggørelse Prospektet er offentliggjort den 30. oktober

7 Foreningens bestyrelse Formand, Uffe Ellemann-Jensen, tidl. udenrigsminister Sundvænget 50, 2900 Hellerup Næstformand, Ingelise Bogason, direktør Bohlendachvej 18, 1437 København K Bjarne Ammitzbøll, adm. direktør i KIRK Kapital A/S Damhaven 5 D, 7100 Vejle Ole Jørgensen, direktør Aspedalen 2F, 9260 Gistrup Viggo Nedergaard Jensen, direktør Ridehusvej 14, Gentofte Lars Boné, direktør Degnevænget 74, 7100 Vejle Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr v/statsautoriseret revisor Anders O. Gjelstrup og statsautoriseret revisor Per R. Larssen Weidekampsgade København S Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S CVR-nr Sundkrogsgade 7, Postboks København Ø Tlf.: , Fax: Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Christina Larsen Vicedirektør Henrik Granlund Klageansvarlig Ved klager over konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen bedes investor kontakte sit pengeinstitut eller sin rådgiver. Ved klager over forholdene i foreningen bedes investor kontakte BI Management A/S klageansvarlige: 7

8 BI Management A/S Att.: Juridisk afdeling Sundkrogsgade København Ø Depotselskab J.P. Morgan Europe (UK) Copenhagen Branch CVR-nr Kalvebod Brygge København V Investeringsrådgiver og porteføljeforvalter BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i Lov om investeringsforeninger m.v. Midlerne søges til enhver tid placeret således, at der under iagttagelse af et princip om risikospredning opnås et tilfredsstillende afkast eller formueforøgelse, jf. vedtægternes 2. Lån Finanstilsynet har givet de enkelte afdelinger i foreningen tilladelse til at optage kortfristede lån på højst 10 % af formuen i den enkelte afdeling til midlertidig finansiering af indgåede handler i overensstemmelse med 68 i lov om investeringsforeninger m.v. Afdelingerne Udloddende aktieafdelinger Asien Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Japanske Aktier, der blev stiftet den 6. juni 2001 i forbindelse med skattefri spaltning af den oprindelige investeringsforening med samme navn. Afdelingen skiftede navn til Asien den 26. juni Afdelingen har FT-nr , afd. 12 og SE-nr

9 Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for de nye asiatiske aktiemarkeder. Afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Selskabet skal være hjemmehørende i Asien eksklusiv Japan og/eller hjemmehørende i lande omfattet af afdelingens benchmark. - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod Asien eksklusiv Japan og/eller have sin væsentligste eksponering mod lande omfattet af afdelingens benchmark. - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i Asien eksklusiv Japan og/eller handlet på et marked beliggende i et land omfattet af afdelingens benchmark. Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser. - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet. - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. 9

10 Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Høj risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 6 eller 7. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark MSCI All Country Asia ex Japan inkl. nettoudbytte. Før 31/12/2009 vægtet benchmark af 30% MSCI Japan inkl. nettoudbytter og 70% MSCI All Countries Asia ex. Japan inkl. nettoudbytter, med revægtning ultimo årligt. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 26,13% -18,02% 17,74% 1,92% 17,62% 9,36% Portefølje standardafvigelse 9,68% 20,68% 14,32% 10,92% 10,88% - Benchmark afkast, pct. p.a. 28,12% -14,77% 20,95% -1,39% 19,12% 14,74% Benchmark standardafvigelse 9,94% 18,19% 13,33% 9,39% 8,97% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med lang tidshorisont. Basis Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Basis, der blev stiftet den 1. februar og med virkning fra 1. januar 2004 fusion med Investeringsforeningen BankInvest IV, Afdeling Udenlandske Aktier, der blev stiftet den 6. juni 2001 i forbindelse med skattefri spaltning af den oprindelige investeringsforening med samme navn. Afdelingen fusionerede med Investeringsforeningen BankInvest, Europæiske Aktier med virkning fra 1. januar Afdelingen har FT-nr , afd. 34 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. 10

11 Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for alle verdens aktiemarkeder. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet. - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark MSCI All Country World inkl. Nettoudbytte 11

12 Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 15,39% -8,59% 15,23% 18,31% 18,01% 11,54% Portefølje standardafvigelse 10,64% 12,62% 8,52% 6,85% 5,22% - Benchmark afkast, pct. p.a. 20,68% -4,51% 14,79% 17,49% 18,39% 11,70% Benchmark standardafvigelse 10,11% 12,33% 7,65% 7,22% 5,23% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med middel tidshorisont. Basis Etik (SRI) Afdelingen Global Equities (Ethical Screening) er stiftet den 25. oktober Den 31. maj 2011 vedtog generalforsamlingen en navneændring, og afdelingen ændrede som følge heraf navn til afdeling Basis Etik (SRI). Afdelingen har FT-nr , afd. 39 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for verdens aktiemarkeder. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: 12

13 - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet. - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN s Global Compact samt andre anerkendte, internationale konventioner. FN s Global Compact er et samarbejde mellem FN og virksomheder verden over, der sigter på at få virksomheder til inden for deres indflydelsessfære at vedtage og støtte et sæt basisværdier inden for menneskerettigheder. FN har opstillet ti principper på baggrund af universelt anerkendte værdier og formål. De ti Global Compact-principper er: 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse Ud over at efterleve disse principper vil screeningen søge at sikre, at afdelingen ikke investerer i aktier i selskaber, som genererer over 10 % af deres omsætning inden for våben, spil, tobak og alkohol eller hvis mere end 3 % af omsætningen genereres fra voksenunderholdning-services. 13

14 Desuden gælder, at afdelingen kun må investere i selskaber, som overholder Ottawa Landmines Convention, og at afdelingen ikke investerer i selskaber involveret i produktion af våben, der er karakteriseret ved at være umenneskelige og langtidsvirkende i strid med internationalt accepterede principper. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark MSCI All Country World inkl. Nettoudbytte. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 14,50% -10,63% 16,37% 17,73% 19,07% 11,52% Portefølje standardafvigelse 11,73% 12,44% 9,10% 6,94% 5,37% - Benchmark afkast, pct. p.a. 20,68% -4,51% 14,79% 17,49% 18,39% 11,70% Benchmark standardafvigelse 10,11% 12,33% 7,65% 7,22% 5,23% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med middel tidshorisont. Danmark Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Specialforeningen BankInvest Danske Small Cap Aktier, der blev stiftet den 6. juni 2001 i forbindelse med skattefri spaltning af den oprindelige specialforening med samme navn. Afdelingen fusionerede i juni 2008 med afdelingerne OMXC20 og Danske Aktier under Investeringsforeningen BankInvest II. Samtidig hermed justeredes investeringsstrategien. Afdelingen har FT-nr , afd. 18 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for det danske aktiemarked. 14

15 Afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Selskabet skal være hjemmehørende i Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i Danmark og/eller et marked beliggende i et land omfattet af afdelingens benchmark Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. 15

16 Risikoprofil Risikoprofil: Høj risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 6 eller 7. Afhængigt af markedsforholdene kan afdelingen dog i perioder ligge i risikoklasse 5 med risikoprofil "Middel risiko". Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 29,32% -19,12% 24,22% 31,02% 20,52% 21,59% Portefølje standardafvigelse 14,61% 18,20% 10,85% 8,90% 7,73% - Benchmark afkast, pct. p.a. 25,25% -19,90% 23,81% 38,30% 17,22% 20,94% Benchmark standardafvigelse 14,10% 16,72% 12,70% 9,58% 8,55% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med middel tidshorisont. Emerging Markets Aktier Afdelingen blev stiftet den 30. september Afdelingen har FT-nr , afd. 44 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/. Afdelingen har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for nye aktiemarkeder. Afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Selskabet skal være hjemmehørende i Hong Kong, Singapore og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod Hong Kong, Singapore - og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark 16

17 - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i Hong Kong, Singapore og/eller et marked beliggende i et land omfattet af afdelingens benchmark. Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser. - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet. - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke gøre brug af afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Høj risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 6 eller 7. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytte. 17

18 Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a % * 11,32% 8,81% Portefølje standardafvigelse ** 11,71% - Benchmark afkast, pct. p.a. 27,32% -15,92% 16,86% -6,82% 11,18% 12,01% Benchmark standardafvigelse 10,12% 17,41% 14,39% 10,39% 10,68% - * Afkastet for 2013 er siden afdelingens start 11/12/2013 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for bencmark der er for hele ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2013, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private som investerer for pensions eller frie midler samt selskaber. Afdelingen henvender sig primært til investorer med en lang investeringshorisont. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikofaktorer. Europa Small Cap Aktier Afdelingen blev stiftet den 29. august Afdelingen har FT-nr , afd. 46 og SE-nr Afdelingen er en udbyttebetalende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingen har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for europæiske small capvirksomheder. Afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Selskabet skal være hjemmehørende i Europa og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod Europa og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i Europa og/eller et marked beliggende i et land omfattet af afdelingens benchmark 18

19 Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i selskaber, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Porteføljen investeres primært i small cap-aktier. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst lige så strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Høj risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 6 eller 7. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark STOXX Europe TMI Small Index inkl. nettoudbytte 19

20 Benchmarkets afkast (omregnet til danske kroner) og standardafvigelse de seneste fem år fremgår af nedenstående skema: halvår Portefølje afkast, pct. p.a % * 20,60% Portefølje standardafvigelse ** - Benchmark afkast, pct. p.a. 29,54% -17,98% 29,31% 30,10% 5,95% 19,55% Benchmark standardafvigelse 16,95% 16,34% 13,07% 10,00% 8,94% - * Afkastet for 2014 er siden afdelingens start 27/11/2014 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for benchmark der er for hele ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2014, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private som investerer for pensions eller frie midler samt selskaber. Afdelingen henvender sig primært til investorer med en lang investeringshorisont. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikofaktorer. Globalt Forbrug Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Fritid & Underholdning, der blev stiftet den 6. juni 2001 i forbindelse med skattefri spaltning af den oprindelige investeringsforening med samme navn. Afdelingen har FT-nr , afd. 33 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks over forbrugsaktier. Afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder følgende kriterium: - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod en eller flere af følgende sektorer: - Stabilt forbrug (GICS - Consumer Stables) - Cyklisk forbrug (GICS - Consumer Discretionary) Hvis selskaber, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i selskabet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. 20

21 Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark 50% MSCI World Consumer Staples inkl. nettoudbytte og 50% MSCI World Consumer Discretionary inkl. nettoudbytte. Indekset revægtes ultimo hvert år. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): 21

22 halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 26,72% 4,68% 12,53% 21,23% 12,09% 12,67% Portefølje standardafvigelse 11,13% 11,59% 8,98% 7,66% 9,63% - Benchmark afkast, pct. p.a. 27,07% 5,05% 17,46% 24,62% 20,05% 13,34% Benchmark standardafvigelse 8,64% 10,83% 6,47% 7,97% 8,00% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med lang tidshorisont. Højt Udbytte Aktier Afdelingen er stiftet den 3. februar Afdelingen har FT-nr , afd. 27 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 13. maj Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks over aktier med højt udbytte. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer udstedt af selskaber, der forventes at udbetale højt udbytte. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Afdelingens midler kan placeres i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: 22

23 - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan anvende værdipapirudlån i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark MSCI World High Dividend Yield Index inkl. nettoudbytte. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a % * 12,77% 14,71% 16,47% 11,32% Portefølje standardafvigelse - - ** 7,40% 8,33% 4,32% - Benchmark afkast, pct. p.a. 13,85% 7,08% 10,94% 16,63% 16,48% 8,11% Benchmark standardafvigelse 8,50% 9,52% 7,17% 8,07% 4,76% - * Afkastet for 2011 er siden afdelingens start 12/05/2011 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for benchmark der er for hele ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2011, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med tidshorisont på ca. 5 år. 23

24 Latinamerika Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Latinamerika, der blev stiftet den 7. august Afdelingen har FT-nr , afd. 4 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for de latinamerikanske aktiemarkeder. Afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Selskabet skal være hjemmehørende i Latinamerika og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod Latinamerika og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i Latinamerika og/eller et marked beliggende i et land omfattet af afdelingens benchmark. Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet 24

25 - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan kun benytte afledte finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder, at afdelingen kun kan afdække sine direkte risici, mens der ikke kan foretages indirekte afdækning af risici eller forøgelse af risici ved brug af afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Høj risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 6 eller 7. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 inkl. nettoudbytte. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 29,94% -17,67% 11,59% -16,65% -3,79% -0,88% Portefølje standardafvigelse 13,40% 19,89% 14,49% 14,18% 22,12% - Benchmark afkast, pct. p.a. 25,67% -16,07% 8,32% -17,11% -0,32% 1,86% Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med en lang investeringshorisont. New Emerging Markets Aktier Afdelingen er stiftet den 11. oktober Afdelingen har FT-nr , afd. 25 og SE-nr

26 Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 21. december Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for alle de nye aktiemarkeder. Afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Selskabet skal være hjemmehørende i et emerging markets-land eller et land som befinder sig på et tidligere økonomisk stadie og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod et emerging markets-land eller et land som befinder sig på et tidligere økonomisk stadie og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i et emerging markets-land eller et land som befinder sig på et tidligere økonomisk stadie og/eller et marked beliggende i et land omfattet af afdelingens benchmark. Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Afdelingens midler placeres overvejende i lande, som befinder sig på et tidligere økonomisk stadie end de traditionelle emerging markets-lande. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Tillægget omfatter for tiden følgende markeder: 26

27 o o o Karachi Stock Exchange, Pakistan Kuwait Stock Exchange, Kuwait Nairobi Stock Exchange, Kenya Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke gøre brug af afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark 50% MSCI Frontier Markets inkl. nettoudbytte og 50% MSCI Frontier Markets ex GCC inkl. nettoudbytte. Før den 31/03/2009 MSCI Emerging Markets net dividends. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 28,79% -15,19% 37,57% 27,33% 8,78% 6,77% Portefølje standardafvigelse 14,07% 9,46% 10,83% 13,65% 10,46% - Benchmark afkast, pct. p.a. 28,86% -20,02% 11,45% 19,36% 15,81% 5,35% Benchmark standardafvigelse 10,28% 9,68% 8,09% 12,34% 11,62% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber med lang tidshorisont. USA Small Cap Aktier Afdelingen blev stiftet den 29. august Afdelingen har FT-nr , afd. 45 og SE-nr

28 Afdelingen er en udbyttebetalende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingen har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for amerikanske small capvirksomheder. Afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Selskabet skal være hjemmehørende i USA og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod USA og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i USA og/eller et marked beliggende i et land omfattet af afdelingens benchmark Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i selskaber, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Porteføljen investeres primært i small cap-aktier. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. 28

29 Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Høj risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 6 eller 7. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark Russel 2000 inkl. udbytte. Benchmarkets afkast (omregnet til danske kroner) og standardafvigelse de seneste fem år fremgår af nedenstående skema: halvår Portefølje afkast, pct. p.a % * 16,98% Portefølje standardafvigelse ** - Benchmark afkast, pct. p.a. 35,87% -1,24% 15,00% 32,81% 19,22% 13,97% Benchmark standardafvigelse 18,80% 17,88% 7,67% 10,73% 13,85% - * Afkastet for 2014 er siden afdelingens start 27/11/2014 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for benchmark der er for hele ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2014, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private som investerer for pensions eller frie midler samt selskaber. Afdelingen henvender sig primært til investorer med en lang investeringshorisont. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikofaktorer. Østeuropa Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Østeuropa, der blev stiftet den 10. april Afdelingen har FT-nr , afd. 38 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 29

30 Afdelingens andele har ISIN DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for de østeuropæiske aktiemarkeder. Afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Selskabet skal være hjemmehørende i Østeuropa og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod Østeuropa og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i Østeuropa og/eller et marked beliggende i et land omfattet af afdelingens benchmark.. Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Østeuropa inkluderer blandt andet Tyrkiet, Grækenland og alle lande i det tidligere USSR. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er under- 30

31 lagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Høj risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 6 eller 7. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark MSCI Emerging Markets Europe 10/40 inkl. nettoudbytte. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 26,80% -25,66% 21,29% -7,28% -19,43% 12,06% Portefølje standardafvigelse 16,92% 22,16% 22,10% 12,34% 18,91% - Benchmark afkast, pct. p.a. 26,37% -22,14% 25,94% -8,50% -19,89% 15,49% Benchmark standardafvigelse 17,30% 23,06% 23,16% 12,62% 19,37% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med en lang investeringshorisont. Udloddende obligationsafdelinger Emerging Markets Virksomhedsobligationer 2018 Afdelingen blev stiftet den 29. august Afdelingen har FT-nr , afd. 47 og SE-nr Afdelingen er en udbyttebetalende, bevisudstedende obligationsafdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 20 A og 22, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingen har ISIN DK

32 Investeringspolitik og risikoprofil Investeringspolitikken er, at porteføljen, der initialt indkøbes, tilpasses til afdelingens forventede afviklingstidspunkt den 1. november 2018, jf. afsnittet Afvikling af foreningen/afdelingerne på side 14. Afdelingens midler placeres i værdipapirer, hvor udsteder opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Er hjemmehørende i et land i Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien eksklusiv Japan. - Har sin væsentligste eksponering mod et land i Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien eksklusiv Japan. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Porteføljen investeres primært i virksomhedsobligationer. Danske stats- og realkreditobligationer kan indgå i porteføljen uden begrænsning. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser. - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til at erhverve ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse værdipapirer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes normalt for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver. Afdelingen kan placere over 35 % af sin formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af et land, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue. Investeringspolitikken tilpasses så godt som muligt afdelingens forventede afviklingstidspunkt den 1. november Det tilstræbes bl.a. at afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter ikke udløber senere end 31. december 2019 for at afdelingen ikke har værdipapirer, som har et væsentligt længere udløbstidspunkt end afdelingens forventede afviklingstidspunkt. Såfremt et værdipapirs udløb ændres som følge af restrukturering, kan papiret beholdes i afdelingen frem til afdelingens afviklingstidspunkt. Skulle der på afviklingstidspunktet være illikvide aktiver eller andre udeståender, kan dette påvirke afviklingstidspunktet og hvornår investorerne endeligt afregnes. Afdelingens indre værdi på afviklingstidspunktet kan være enten mindre eller større end indre værdi på investorernes anskaffelsestidspunkt. 32

33 Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet. - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede obligationer. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EUreguleringen. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder, at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark Der er ikke tilknyttet et benchmark til afdelingen. Porteføljeafkast og standardafvigelse de seneste fem år fremgår af nedenstående skema: halvår Portefølje afkast, pct. p.a %* 2,76% Portefølje standardafvigelse ** - * Afkastet for 2014 er siden afdelingens start 20/11/2014. ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2014, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private samt selskaber. Afdelingen henvender sig primært til investorer med en investeringshorisont på ca. 4 år. 33

34 Globale Indeksobligationer Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Specialforeningen BankInvest Globale Indeksobligationer, der blev stiftet den 12. december Specialforeningen var oprindelig stiftet som investeringsforening, men blev ændret til specialforening på ekstraordinære generalforsamlinger afholdt den 5. og 27. november Afdelingen har FT-nr 11138, afd. 42 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 20 A og 22, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for globale indeksobligationer. Afdelingens midler placeres globalt i indekserede værdipapirer. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterie. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser. - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse værdipapirer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes normalt for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver. Afdelingen kan placere over 35 % af sin formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af et land, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet 34

35 - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Tillægget omfatter for tiden følgende markeder: o Det sekundære marked for amerikanske statsgældspapirer. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede obligationer. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end danske kroner og euro. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark Barclays World Government Inflation Linked Bonds TR Hedged DKK. Før 31/12/2012 Barclays Capital World Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 5,69% 10,13% 6,32% -6,43% 7,42% -0,61% Portefølje standardafvigelse 3,27% 2,64% 2,61% 5,88% 3,27% - Benchmark afkast, pct. p.a. 5,61% 11,47% 5,95% -6,00% 8,81% -0,43% Benchmark standardafvigelse 3,78% 2,85% 3,57% 6,32% 3,85% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private, som investerer for pensionsmidler med en kort tidshorisont. 35

36 Højrentelande Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Højrentelande, der blev stiftet den 3. august Afdelingen har FT-nr , afd. 7 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 20 A og 22, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for obligationer udstedt i emerging markets. Afdelingens midler placeres i værdipapirer, hvor udsteder opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Er hjemmehørende i et land i Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien eksklusiv Japan og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Har sin væsentligste eksponering mod et land i Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien eksklusiv Japan og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser. - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til at erhverve ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse værdipapirer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes normalt for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver. Afdelingen kan ikke placere mere end 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af samme land. 36

37 Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede obligationer. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at mindst 25 % af værdien af disse skal have en investment grade-rating fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end danske kroner og euro. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark 50% JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified hedget til DKK og 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified hedget til DKK. Før den 30/06/ % Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes ultimo hvert år og er hedged til DKK. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): 37

38 halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 15,54% 3,86% 15,63% -3,63% 4,02% 1,79% Portefølje standardafvigelse 5,69% 7,69% 4,58% 6,95% 4,91% - Benchmark afkast, pct. p.a. 12,28% 4,70% 15,40% -3,41% 5,72% 2,14% Benchmark standardafvigelse 5,72% 7,61% 4,30% 7,13% 4,76% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med middel tidshorisont. Højrentelande, lokalvaluta Afdelingen er stiftet den 1. august Afdelingen har FT-nr , afd. 31 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 20 A og 22,der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for obligationer udstedt i lokal valuta i udviklingslande. Afdelingens midler placeres i værdipapirer, hvor udsteder opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Er hjemmehørende i et land i Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien eksklusiv Japan og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Har sin væsentligste eksponering mod et land i Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien eksklusiv Japan og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investe-ringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser. - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til at erhverve ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. 38

39 - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse værdipapirer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes normalt for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver. Afdelingen kan ikke placere mere end 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af samme land. Min 80 % af afdelingens obligationer skal være enten direkte eller indirekte eksponeret mod lokalvaluta, defineret som andre valutaer end DKK, EUR og USD. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Tillægget omfatter for tiden følgende markeder: o Malaysiske Statsobligationsmarked (primære og sekundære marked), Malaysia Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede obligationer. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at mindst 40 % af værdien af disse skal have en investment grade-rating fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. 39

40 Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified. Før den 30/06/2011 JP Morgan GBI EM Broad Diversified Traded index. Før den 31/05/2007 JP Morgan GBI EM Plus. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 19,41% -1,61% 12,80% -15,04% 6,55% 2,94% Portefølje standardafvigelse 6,11% 6,39% 8,32% 10,28% 7,62% - Benchmark afkast, pct. p.a. 22,26% 0,67% 15,41% -12,92% 7,16% 3,49% Benchmark standardafvigelse 7,95% 6,66% 8,91% 9,90% 7,39% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber med middel tidshorisont. Korte Danske Obligationer Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv, der blev stiftet den 22. juni Afdelingen fusionerede i maj 2012 med afdeling Korte Danske Obligationer under Investeringsforeningen BankInvest. Samtidig hermed ændrede afdelingen navn fra Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv til Korte Danske Obligationer og investeringsstrategien blev justeret. Afdelingen har FT-nr , afd. 6 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 20 A og 22, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for danske obligationer med kort løbetid. Afdelingens midler placeres i værdipapirer, hvor udsteder opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Er hjemmehørende i Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Har sin væsentligste eksponering mod Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. 40

41 Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i selskaber, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Hovedvægten af afdelingens midler skal placeres i stats-, statsgaranterede-, realkredit- og/eller andre obligationer, som i henhold til spredningsreglerne i den gældende lovgivning sidestilles med realkreditobligationer. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser. - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til at erhverve ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. - Likvide midler, herunder valuta Afdelingen kan ikke placere midler i konvertible obligationer. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse værdipapirer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes normalt for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver. Afdelingens værdipapirer skal være rentebærende. Afdelingen kan placere en andel af midlerne i investment grade virksomhedsobligationer. Afdelingen kan placere over 35 % af sin formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af et land, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen har en varighed på mellem 1 og 3 år. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte 41

42 afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Lav risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 1 eller 2. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark Nordea Danish Government Bond CM2. Før 31/12/2012 EFFAs Danish Gov. Bond Index 1-3 år. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 4,67% 3,71% 2,10% 1,59% 2,41% -0,04% Portefølje standardafvigelse 1,17% 1,21% 0,74% 1,14% 0,72% - Benchmark afkast, pct. p.a. 3,27% 3,00% 0,61% -0,19% 0,63% 0,37% Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være selskaber, fonde, kommuner og investorer, der investerer pensionsmidler, og som har en kort investeringshorisont. Ved placering af midler i afdelingen skal investor være opmærksom på bestemmelserne i bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler, bekendtgørelse om værgemål, samt bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagt arv. Lange Danske Obligationer Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv, der blev stiftet den 22. juni Afdelingen fusionerede i maj 2012 med afdeling Lange Danske Obligationer under Investeringsforeningen BankInvest. Samtidig hermed ændrede afdelingen navn fra Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv til Lange Danske Obligationer og investeringsstrategien blev justeret. Afdelingen har FT-nr , afd. 29 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 20 A og 22, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN DK

43 Afdelingens afkast søges optimeret før skat. Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for danske obligationer. Afdelingens midler placeres i værdipapirer, hvor udsteder opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Er hjemmehørende i Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Har sin væsentligste eksponering mod Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i selskaber, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Hovedvægten af afdelingens midler skal placeres i stats-, statsgaranterede-, realkredit- og/eller andre obligationer, som i henhold til spredningsreglerne i den gældende lovgivning sidestilles med realkreditobligationer. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til at erhverve ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. - Likvide midler, herunder valuta Afdelingen kan ikke placere midler i konvertible obligationer. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse værdipapirer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes normalt for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver. Afdelingens værdipapirer skal være rentebærende. Afdelingen kan placere en andel af midlerne i investment grade virksomhedsobligationer. Afdelingen kan placere over 35 % af sin formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af et land, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet 43

44 Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen har en varighed på minimum 5 år. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark Nordea Danish Government Bond CM6. Før 31/12/2012 JP Morgan GBI Danish Traded. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 8,47% 10,46% 4,84% -0,39% 10,24% -1,49% Portefølje standardafvigelse 4,57% 4,41% 4,50% 4,34% 1,97% - Benchmark afkast, pct. p.a. 8,40% 13,63% 3,86% -2,52% 8,06% -0,91% Benchmark standardafvigelse 6,58% 6,49% 7,44% 4,12% 2,01% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være selskaber, fonde, kommuner og investorer, der investerer pensionsmidler, med kort tidshorisont. Ved placering af midler i afdelingen skal investor være opmærksom på bestemmelserne i bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler, bekendtgørelse om værgemål, samt bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagt arv. Udenlandske Obligationer Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Udenlandske Obligationer, der blev stiftet den 15. oktober

45 Afdelingen har FT-nr , afd. 3 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 20 A og 22, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for globale obligationer. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Andelen af midler placeret i værdipapirer, hvor udsteder enten er hjemmehørende i, eller har sin væsentligste eksponering mod Danmark er begrænset til højst 10 % af formuen. Derudover indeholder strategien ikke begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte lande eller sektorer. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser. - Andre omsættelige værdipapirer, der giver ret til at erhverve ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse værdipapirer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes normalt for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver. Afdelingen kan placere over 35 % af sin formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af et land, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Fi-nanstilsynets retningslinjer herom. Tillægget omfatter for tiden følgende markeder: o Det sekundære marked for amerikanske statsgældspapirer. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemar- 45

46 kedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede obligationer. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end danske kroner og euro. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark 50% Barclays Euro Treasury 1-10 years index hedged til DKK og 50% Barclays US Treasury Intermediate index hedged til DKK. Før JP Morgan GBI Global Traded hedged til DKK. Før 30/06/2010 JP Morgan GBI Global Traded Unhedged. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 4,34% 7,96% 5,39% -2,46% 6,20% -1,20% Portefølje standardafvigelse 4,14% 4,70% 2,37% 3,69% 1,93% - Benchmark afkast, pct. p.a. 17,63% 6,81% 3,78% -0,72% 5,87% -0,29% Benchmark standardafvigelse 8,47% 3,05% 2,08% 3,02% 1,64% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med kort tidshorisont. Virksomhedsobligationer Afdelingen er stiftet den 26. februar Afdelingen har FT-nr , afd. 40 og SE-nr

47 Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for globale obligationer. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer, primært i virksomhedsobligationer. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingen kan ikke placere mere end 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af samme land. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede obligationer. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at mindst 90 % af værdien af disse skal have en investment grade-rating fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte 47

48 afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end danske kroner og euro. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Afhængigt af markedsforholdene kan afdelingen dog i perioder ligge i risikoklasse 2 med risikoprofil "Lav risiko". Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark Merrill Lynch EMU Corporates Index Hedget til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index hedget til DKK. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 9,82% 2,72% 12,65% 2,48% 6,94% -1,68% Portefølje standardafvigelse 4,52% 4,41% 2,68% 3,45% 1,21% - Benchmark afkast, pct. p.a. 4,98% 1,90% 12,70% 2,13% 8,07% -1,75% Benchmark standardafvigelse 3,19% 4,80% 2,89% 3,29% 1,17% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med middel tidshorisont. Virksomhedsobligationer Etik (SRI) Afdelingen er stiftet den 2. marts Afdelingen har FT-nr , afd. 30 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 20 A og 22, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN DK

49 Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for globale virksomhedsobligationer. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer, primært i virksomhedsobligationer. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingen kan ikke placere mere end 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af samme land. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede obligationer. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at mindst 90 % af værdien af disse skal have en investment grade-rating fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end danske kroner og euro. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. 49

50 Etisk screening Afdelingen er underlagt etisk screening. Der foretages med jævne intervaller en løbende screening af afdelingens portefølje. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, som søger at overholde de 10 principper i FN s Global Compact samt andre anerkendte, internationale konventioner. FN s Global Compact er et samarbejde mellem FN og virksomheder verden over, der sigter på at få virksomheder til inden for deres indflydelsessfære at vedtage og støtte et sæt basisværdier inden for menneskerettigheder. FN har opstillet ti principper på baggrund af universelt anerkendte værdier og formål. De ti Global Compact-principper er: 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse Ud over at efterleve disse principper vil screeningen søge at sikre, at afdelingen ikke investerer i aktier i selskaber, som genererer over 10 % af deres omsætning inden for våben, spil, tobak og alkohol eller hvis mere end 3 % af omsætningen genereres fra voksenunderholdning-services. Desuden gælder, at afdelingen kun må investere i selskaber, som overholder Ottawa Landmines Convention, og at afdelingen ikke investerer i selskaber involveret i produktion af våben, der er karakteriseret ved at være umenneskelige og langtidsvirkende i strid med internationalt accepterede principper. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Afhængigt af markedsforholdene kan afdelingen dog i perioder ligge i risikoklasse 2 med risikoprofil "Lav risiko". Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark Merrill Lynch EMU Corporates Index hedget til DKK. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): 50

51 halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 10,36% 2,51% 13,27% 2,63% 6,83% -1,66% Portefølje standardafvigelse 4,33% 4,51% 2,73% 3,45% 1,25% - Benchmark afkast, pct. p.a. 4,98% 1,90% 12,70% 2,13% 8,07% -1,75% Benchmark standardafvigelse 3,19% 4,80% 2,89% 3,29% 1,17% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med middel tidshorisont. Virksomhedsobligationer High Yield Afdelingen blev stiftet den 14. januar Afdelingen har FT-nr , afd. 43 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 20 A og 22, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingen har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for amerikanske high yieldobligationer. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer primært i virksomhedsobligationer. Afdelingen investerer primært i virksomhedsobligationer. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser. - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingen kan ikke placere mere end 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af samme land. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: 51

52 - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet. - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingens midler kan placeres i ikke-børsnoterede amerikanske virksomhedsobligationer, der handles på OTC-Fixed Income-markedet reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) og indirekte af SEC via godkendelse af mæglere. Værdipapirer, der handles på OTC Fixed Income-markedet, er af forskellig kvalitet og opfylder alene de almindelige amerikanske betingelser for udstedelse af virksomhedsobligationer. Ved investering i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer skal følgende kriterier være opfyldt på investeringstidspunktet: - Udstedelsen skal have en kursværdi på minimum 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. - Udstedelsen skal have en kreditvurdering der ikke er lavere end C (Standard & Poor s, Moody s Investor Services, Fitch Ratings Ltd.), dog kan op til 10 pct. af afdelingens midler placeres i ikke-ratede obligationer. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. - Udstedelsen skal være underlagt regelmæssig prisstillelse af minimum to internationale investeringsbanker/børsmæglere. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at mindst 80 % af værdien af disse skal have en rating under investment grade fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end danske kroner og euro. Afdelingen kan ikke foretage værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. 52

53 Benchmark Barclays U.S. High Yield 2 % Issuer Cap, hedget, til DKK. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a % * 1,76% 2,27% Portefølje standardafvigelse ** 4,29% - Benchmark afkast, pct. p.a. 14,21% 4,82% 14,87% 6,87% 1,99% 1,93% Benchmark standardafvigelse 7,31% 9,50% 4,03% 4,75% 4,62% - * Afkastet for 2013 er siden afdelingens start 25/03/2013 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for benchmark der er for hele ** Der er ikke beregnet standardafvigelse for 2013, da beregning for en periode på mindre end 12 måneder, vil medføre for stor usikkerhed. Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private som investerer for pensions eller frie midler samt selskaber. Afdelingen henvender sig primært til investorer med en mellemlang til lang investeringshorisont. Akkumulerende afdelinger Danmark Akkumulerende Afdelingen blev stiftet den 25. marts Afdelingen har FT-nr , afd. 48 og SE-nr Afdelingen er en akkumulerende, bevisudstedende aktieafdeling omfattet af Aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og 2. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for det danske aktiemarked. Afdelingens midler placeres i værdipapirer udstedt af selskaber, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Selskabet skal være hjemmehørende i Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark - Selskabet skal have sin væsentligste eksponering mod Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark 53

54 - Værdipapiret skal have fået adgang til eller være handlet på et marked i Danmark og/eller et marked beliggende i et land omfattet af afdelingens benchmark Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Høj risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 6 eller 7. Afhængigt af markedsforholdene kan afdelingen dog i perioder ligge i risikoklasse 5 med risikoprofil "Middel risiko". Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. 54

55 Benchmark OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte. Benchmarkets afkast (omregnet til danske kroner) og standardafvigelse de seneste fem år fremgår af nedenstående skema: halvår Portefølje afkast, pct. p.a %* Portefølje standardafvigelse Benchmark afkast, pct. p.a. 25,25% -19,90% 23,81% 38,30% 17,22% 20,94% Benchmark standardafvigelse 14,10% 16,72% 12,70% 9,58% 8,55% - * Afkastet for 2015 er siden afdelingens start 04/06/2015 og kan derfor ikke sammenlignes med afkastet for benchmark der er for første halvår af Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være investorer, som investerer pensionsmidler eller midler under virksomhedsskatteordningen med middel tidshorisont. Højrentelande Akkumulerende Afdelingen er stiftet den 9. november Afdelingen har FT-nr , afd. 32, og SE-nr Afdelingen er en bevisudstedende akkumulerende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og stk. 2. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for obligationer udstedt i emerging markets. Afdelingens midler placeres i værdipapirer, hvor udsteder opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Er hjemmehørende i et land i Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien eksklusiv Japan og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Har sin væsentligste eksponering mod i et land i Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien eksklusiv Japan og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. Hvis lande, der indgår i afdelingens benchmark, ændrer status, således at de ekskluderes fra benchmark og ikke længere opfylder ovenstående kriterier, kan de eksisterende investeringer i landet beholdes i op til 12 måneder fra ændringens ikrafttrædelse. 55

56 Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i værdipapirer, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser. - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til at erhverve ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. - Likvide midler, herunder valuta. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse værdipapirer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes normalt for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver. Afdelingen kan ikke placere mere end 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af samme land. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede obligationer. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at mindst 80 % af værdien af disse skal have en rating under investment grade fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end danske kroner og euro. 56

57 Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark 50% JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified hedget til DKK og 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified hedget til DKK. Før den 30/06/ % Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes ultimo hvert år og er hedged til DKK. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 15,40% 3,66% 15,78% -3,44% 4,05% 1,76% Portefølje standardafvigelse 5,71% 8,00% 4,46% 7,22% 5,03% - Benchmark afkast, pct. p.a. 12,28% 4,70% 15,40% -3,41% 5,72% 2,14% Benchmark standardafvigelse 5,72% 7,61% 4,30% 7,13% 4,76% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være investorer, som investerer midler under virksomhedsskatteordningen med middel tidshorisont (mindst 3 år). Korte Danske Obligationer Akkumulerende Afdelingen er stiftet den 24. januar Afdelingen har FT-nr , afd. 26 og SE-nr Afdelingen er en akkumulerende, bevisudstedende afdeling omfattet af Aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og 2. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingen har ISIN: DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for danske obligationer med kort løbetid. Afdelingens midler placeres i værdipapirer, hvor udsteder opfylder et eller flere af følgende kriterier: 57

58 - Er hjemmehørende i Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. - Har sin væsentligste eksponering mod Danmark og/eller lande omfattet af afdelingens benchmark. Afdelingen kan placere en mindre del af sine midler i selskaber, der ikke opfylder ovenstående kriterier. Hovedvægten af afdelingens midler skal placeres i stats-, statsgaranterede-, realkredit- og/eller andre obligationer, som i henhold til spredningsreglerne i den gældende lovgivning sidestilles med realkreditobligationer. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser. - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning. - Pengemarkedsinstrumenter. - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen. - Likvide midler, herunder valuta Afdelingen kan ikke placere midler i konvertible obligationer. Afdelingen kan placere en andel af midlerne i investment grade virksomhedsobligationer. Afdelingen kan placere over 35 % af sin formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af et land, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet. - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede obligationer. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingens værdipapirer skal være rentebærende. Afdelingen har en varighed på mellem 1 og 3 år. 58

59 Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som udækket basis i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et højere forventet afkast. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Lav risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 1 eller 2. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark Nordea Danish Government Bond CM2. Før 31/12/2012 EFFAs Danish Gov. Bond Index 1-3 år. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 3,73% 3,53% 1,80% 1,17% 1,49% -0,23% Portefølje standardafvigelse 0,93% 1,13% 0,61% 1,28% 0,82% - Benchmark afkast, pct. p.a. 3,27% 3,00% 0,61% -0,19% 0,63% 0,37% Benchmark standardafvigelse 1,45% 1,83% 0,90% 1,17% 0,32% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være investorer, som investerer midler under virksomhedsskatteordningen eller investerer pensionsmidler. Pension Basis Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Pension Basis (PAL), der blev stiftet den 26. februar 2003 i forbindelse med skattefri spaltning af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Basis og med virkning fra 1. januar 2004 fusion med Investeringsforeningen BankInvest IV, Afdeling Pension Udenlandske Aktier (PAL), der blev stiftet den 6. juni 2001 i forbindelse med skattefri spaltning af den oprindelige investeringsforening med samme navn. Afdelingen fusionerede med Investeringsforeningen BankInvest, Pension Europæiske Aktier med virkning fra 1. januar Afdelingen har FT-nr , afd. 35 og SE-nr Afdelingen er en akkumulerende, bevisudstedende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og 2. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 59

60 Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for verdens aktiemarkeder. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingen kan placere midler i: - Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, herunder P-notes og depotbeviser - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingen foretager aktive investeringer på baggrund af en langsigtet investeringsstrategi. Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. Afdelingen kan ikke benytte afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark MSCI All Country World inkl. nettoudbytte. 60

61 Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 15,01% -8,64% 15,18% 18,20% 18,04% 11,46% Portefølje standardafvigelse 10,55% 12,70% 8,53% 6,85% 5,24% - Benchmark afkast, pct. p.a. 20,68% -4,51% 14,79% 17,49% 18,39% 11,70% Benchmark standardafvigelse 10,11% 12,33% 7,65% 7,22% 5,23% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen investerer for pensionsmidler, og forventes at have mellemlang investeringshorisont. Virksomhedsobligationer Akkumulerende Afdelingen er stiftet den 9. november Afdelingen har FT-nr , afdeling 41 og SE-nr Afdelingen er en bevisudstedende akkumulerende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og stk. 2. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har ISIN: DK Investeringspolitik og -mål Målet for afdelingen er at opnå et afkast, som er bedre end et indeks for globale virksomhedsobligationer. Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer primært i virksomhedsobligationer. Afdelingen kan placere midler i: - Obligationer og andre former for standardiserede gældsinstrumenter, herunder depotbeviser. - Omsættelige værdipapirer, der giver ret til erhvervelse af ovenstående værdipapirer ved tegning eller ombytning - Pengemarkedsinstrumenter - Andele udstedt af andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter med op til 10 % af formuen - Likvide midler, herunder valuta Afdelingen kan ikke placere mere end 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af samme land. 61

62 Afdelingens værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked, eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: - Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område - Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet - Markedet skal være fastsat i tillæg A til vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. Afdelingen kan indenfor sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede obligationer. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, og kan indskyde midler i kreditinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller i et andet land, hvis kreditinstitutter er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet anser for at være mindst ligeså strenge som EU reguleringen. For alle obligationer og standardiserede gældsinstrumenter gælder, at mindst 90 % af værdien af disse skal have en investment grade-rating fra et af Finanstilsynet godkendt ratinginstitut. Såfremt udstedelsen ikke er ratet, kan rating af udsteder eller land (ved statsobligationer) anvendes. Afdelingen kan gøre brug af afledte finansielle instrumenter på dækket basis med henblik på risikoafdækning samt på udækket basis for at opfylde investeringsmålsætningen i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelse på dækket basis betyder at afdelingen direkte afdækker sine risici, mens anvendelse på udækket basis kan være et udtryk for indirekte afdækning af risici eller for forøgelse af risici med henblik på et forventet højere afkast. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end danske kroner og euro. Afdelingen kan foretage værdipapirudlån mod behørig sikkerhedsstillelse i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen foretager ikke p.t. værdipapirudlån. Risikoprofil Risikoprofil: Middel risiko. Det tilstræbes, at afdelingen ligger i risikoklasse 3, 4 eller 5. Afhængigt af markedsforholdene kan afdelingen dog i perioder ligge i risikoklasse 2 med risikoprofil "Lav risiko". Læs mere om afdelingens risikoeksponeringer i afsnittet Risici og risikostyring. Benchmark Merrill Lynch EMU Corporates Index hedget til DKK. Før 31/12/2009 Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index Hedget til DKK. Porteføljen og benchmarkets seneste fem kalendersårs afkast, samt standardafvigelse fremgår af nedenstående skema (beregnet i danske kroner): 62

63 halvår Portefølje afkast, pct. p.a. 9,01% 2,51% 12,68% 2,65% 6,94% -1,59% Portefølje standardafvigelse 4,32% 4,34% 2,68% 3,51% 1,21% - Benchmark afkast, pct. p.a. 4,98% 1,90% 12,70% 2,13% 8,07% -1,75% Benchmark standardafvigelse 3,19% 4,80% 2,89% 3,29% 1,17% - Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være investorer, som investerer midler under virksomhedsskatteordningen med middel tidshorisont. Generelt Investeringsstrategi Foreningens obligationsafdelinger investerer efter en filosofi om, at obligationsmarkedet er effektivt prisfastsat på langt sigt, men at markederne kan under- eller overvurdere obligationer på kort eller mellemlangt sigt. Investeringsstrategien bygger på makropositionering og obligationsudvælgelse. Makropositioneringen sker på basis af en makroøkonomisk analyse og omfatter eksempelvis renteog/eller krediteksponering. Obligationsudvælgelsen foretages igennem et analysearbejde, hvor porteføljeforvalterne inden for det relevante investeringsunivers løbende søger de undervurderede obligationer under hensyntagen til de makroøkonomiske forventninger. Foreningens aktieafdelinger investerer efter en filosofi om, at de finansielle markeder på længere sigt altid er prisfastsat effektivt. På kort sigt kan selskaber imidlertid blive udsat for fejlfortolkninger og misforståelser i markedet, og dette kan føre til attraktive kurspotentialer. Disse identificeres ved hjælp af en disciplineret aktieudvælgelsesproces, hvor fokus er på selskaber med en attraktiv prisfastsættelse baseret på analyse af frie pengestrømme i selskabet samt en vis kvalitet i indtjeningen. Filosofien siger også, at et dybt kendskab til et selskab og dets strategiske muligheder, parret med en lang investeringshorisont og tålmodighed, på længere sigt giver et bedre afkast end markedets. Der søges efter selskaber, som vurderes at have et stærkere kursudviklingspotentiale end andre selskaber. Der tages derefter den tid, der skal til, for at potentialet kan udvikles. Et vigtigt element i udvælgelsen af selskabet er dets evne til at generere frie pengestrømme med henblik på at sikre bedst mulig frihed til at disponere. Risici og risikostyring Som investor i investeringsforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne og andre især obligationsafdelingerne, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge typer af afdelinger. En af de vigtigste risikofaktorer - og den skal investor selv tage højde for - er valget af afdeling. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at de enkelte afdelinger investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil 63

64 sige, at hvis investor f.eks. har valgt at investere i en afdeling, der har asiatiske aktier som investeringsområde, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende aktier stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via en investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: Investors eget valg af afdelinger Investeringsmarkederne Investeringsbeslutningerne Driften af foreningen Risici knyttet til investors valg af afdeling Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risici investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine investeringsforeningsbeviser, bør man som udgangspunkt ikke investere i afdelingerne med høj risiko (altså afdelinger, der er markeret med 6 eller 7 på EU-risikoskalaen). Aktieafdelinger vil ofte have en højere risiko end afdelinger med obligationer, ligesom afdelinger med aktier i de såkaldte emerging markets-lande ofte vil have en risiko, som er højere end afdelinger med aktier i de traditionelle aktiemarkeder. Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafdelingerne for de fleste investorer derfor, sjældent velegnede. I afsnittet Risikoskala er EUrisikoskalaen, som BankInvest anvender nærmere beskrevet, og der vises desuden en oversigt over de enkelte afdelingers risikoklassifikation. Risici knyttet til investeringsmarkederne Afkastet i en investeringsforeningsafdeling bliver naturligvis påvirket af alle de risici, som knytter sig til investeringsmarkederne. Disse risikoelementer er f.eks. udviklingen i de økonomiske konjunkturer og politiske forhold både lokalt og globalt, valutarisici, renterisici og kreditrisici. Hver af disse risikofaktorer håndterer vi inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, vi investerer på. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes rådgivningsaftaler og investeringspolitikker, vores interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Alle foreningens afdelinger er aktivt styrede. Enhver investeringsbeslutning er baseret på vores og porteføljerådgiveres forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger køber og sælger vi aktier og obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. For aktieafdelingerne søges risikoen for negative afkast i samarbejde med investeringsrådgiver begrænset ved en grundig analyse af de virksomheder, der investeres i. Analysen omfatter en vurdering af indtjeningsmulighederne for de konkrete aktiviteter, konkurrencesituationen og distributionsforhold, virksomhedens forudsætninger for at realisere indtjeningspotentialet, virksomhedens forventede indtjening på de konkrete aktiviteter samt en vurdering af virksomhedens fair værdi og aktiens prisfastsættelse i relation hertil. 64

65 For obligationsafdelingerne søges risikoen for negative afkast begrænset i samarbejde med investeringsrådgiver ved en grundig analyse af de underliggende økonomier, som den pågældende afdeling er eksponeret mod. Analysen omfatter herudover en vurdering af forventet horisontafkast på enkelt aktivniveau samt porteføljens samlede robusthed ved alternative rente og valutaudviklinger. Vi har for de fleste afdelinger udvalgt et benchmark (sammenligningsindeks). Det er et indeks, der måler afkastudviklingen på det eller de markeder, hvor den enkelte afdeling investerer. Vi vurderer, at de respektive indeks er repræsentative for de respektive afdelingers porteføljer og dermed velegnede til at holde afdelingens resultater op imod. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. Målet med afdelingernes investeringsstrategi er at finde de bedste investeringer og opnå det højest mulige afkast, der er større end det respektive benchmark, under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. Dette i modsætning til passivt styrede foreninger og afdelinger - også kaldet indeksbaserede - hvor investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Ingen af foreningens afdelinger er passivt styrede. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen har investeringsforvaltningsselskabet etableret en række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på udvikling af systemer og højnelse af kontrolniveauet, således at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Alle afkast vurderes dagligt, og er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, tages dette op med den respektive porteføljerådgiver med fokus på at få vendt udviklingen. Der anvendes desuden betydelige ressourcer på at sikre en korrekt prisfastsættelse. I de tilfælde, hvor den aktuelle børskurs ikke vurderes at afspejle dagsværdien på det pågældende instrument, anvendes en værdiansættelsesmodel i stedet. Investeringsforvaltningsselskabets complianceafdeling overvåger og fører kontrol med, at de førnævnte systemer og forretningsgange virker og anvendes korrekt. Overskridelse af investeringsrammer rapporteres til foreningens bestyrelse og i visse tilfælde også til Finanstilsynet. Bestyrelsen modtager løbende risikorapportering samt en rammeudnyttelsesrapportering, således at de kan overvåge og føre kontrol med, at den enkelte afdeling overholder lovgivningens placeringsregler samt den af bestyrelsen udarbejdede fondsinstruks. På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Overvågning og kontrol af placeringsregler og risikorammer foretages hovedsageligt af it-systemer. Der er tillige udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at investeringsforvaltningsselskabet har de nødvendige ressourcer, kompetencer og udstyr til drift af foreningen. 65

66 Investeringsforeningen er underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Risikoskala og risikoprofil BankInvest anvender samme EU-risikoskala som i dokumentet Central Investorinformation. Risikoskalaen er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er meget lav risiko og kategori 7 er meget høj risiko, som vist i nedenstående tabel. Risikoen beregnes på baggrund af porteføljens afkastudsving i form af den årlige standardafvigelse beregnet over de seneste fem år. Standardafvigelsen beregnes på ugentligt tidsvægtet afkast for de seneste fem år. Porteføljer, der ikke har fuld femårs historik, forlænges med historik fra porteføljernes benchmark således, at der opnås en samlet femårs historik. Forlængelse af historik gælder for nye porteføljer og porteføljer, der har skiftet investeringsstrategi. Det ugentlige afkast beregnes fra onsdag til onsdag, og standardafvigelsen på dette skaleres fra en ugentlig standardafvigelse til en årlig standardafvigelse. Porteføljernes årlige standardafvigelse oversættes efterfølgende til risikoklasser ud fra nedenstående standardafvigelsesintervaller. Porteføljer kan over tid ændre risikoklassifikation, men en portefølje skifter først risikoklasse, når porteføljen er faldet uden for sin risikoklasse i 17 på hinanden følgende uger. Hvis en portefølje over de seneste 17 uger svinger mellem to risikoklasser, der er forskellige fra den oprindelige risikoklasse, vil porteføljen blive placeret i den risikoklasse, som er hyppigst observeret. Porteføljernes risikoklasse oversættes desuden til en risikoprofil, således at risikoklasse 1 og 2 vurderes at være Lav Risiko, klasse 3 til 5 vurderes at være Middel Risiko, mens klasse 6 og 7 vurderes at være Høj Risiko. 66

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 23 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 23 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 23 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger. ekskl. udbytte for 2015

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger. ekskl. udbytte for 2015 PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger ekskl. udbytte for 2015 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 23 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 23 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 23 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar for prospektet...4 Investeringsforeningen Danske Invest...4 Uafhængig revisors

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 18 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Emerging Markets Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Emerging Markets Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Emerging Markets Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 4 obligationsafdelinger ekskl. udbytte for 2012

PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 4 obligationsafdelinger ekskl. udbytte for 2012 PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 4 obligationsafdelinger ekskl. udbytte for 2012 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Globalt Forbrug ekskl. udbytte for 2014

PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Globalt Forbrug ekskl. udbytte for 2014 PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Globalt Forbrug ekskl. udbytte for 2014 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest IV. Fællesprospekt for 6 aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest IV. Fællesprospekt for 6 aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest IV Fællesprospekt for 6 aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger

Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Fællesprospekt for 8 afdelinger Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Kapitalforeningen BankInvest Vælger

Kapitalforeningen BankInvest Vælger Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Vælger 25. marts 2015 1 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 11 obligations- og aktieafdelinger

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 11 obligations- og aktieafdelinger FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest II Fællesprospekt for 11 obligations- og aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest IV Fællesprospekt for 6 aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest II Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Danske Aktier Globale Aktier Kreditobligationer Balance Højt Udbytte Aktier Offentliggjort d. 30. august 2013

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Prospekt for. Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig, afdeling BankInvest Almen Bolig.

Prospekt for. Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig, afdeling BankInvest Almen Bolig. Prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig, afdeling BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013

Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest. Generalforsamling 2013 013 Investeringsforeningen Nordea Invest Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2013 s.2 I Generalforsamling 2013 Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt tegningsprospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt tegningsprospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt tegningsprospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Danske Aktier Globale Aktier Kreditobligationer Balance Offentliggjort d. 13. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Registreringsnummer... 4 3. Formål... 4 4. Generelt for

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 14 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnene: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Investeringsforeningen

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere