Geo-Nyt 88. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geo-Nyt 88. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF"

Transkript

1 Geo-Nyt 88 september 2016 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

2 Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken Virum tlf eller Niels Vinther næstformand Lønstrupvej Vanløse tlf Dorte Nørregaard Madsen kasserer Rugmarksvej Nyborg tlf Christian Berner Skipper suppleant Irisvej Vejle tlf Morten Winther Ravn Klintevej Frederikssund tlf Jette Selvig Juel Egelundsvej Køge tlf Tine Marie Foldrup Gartnergade Nyborg tlf Rikke Harpøth suppleant Solskrænten 6, 2500 Valby tlf Jesper Langhoff suppleant Fredericia Gymnasium Nørrebrogade Fredericia tlf Formand: Birgit Sandermann Justesen Næstformand: Niels Vinther Kasserer: Dorte Nørregaard Madsen Sekretær: Christian Skipper DTU-kontakt: Birgit Sandermann Justesen Fagligt forum for geografi/geovidenskab: Niels Vinther Pædagogisk Samarbejdsudvalg: Christian Skipper Suppleant PS: Jette Selvig Juel Fagligt forum for nv: Jette Selvig Juel Nordisk ESERO: Birgit Sandermann Justesen Niels Vinther GeoNyt: Birgit Sandermann Justesen Kontakt til webmaster: Birgit Sandermann Justesen Kontakt til regionerne: Dorte Nørregaard Madsen Geo-kurser/GL-E/GeoCase: Birgit Sandermann Justesen Kontakt til Geografforbundet: Birgit Sandermann Justesen, Niels Vinther Fagkonsulent: Lars Andersen Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Gymnasiekontoret Frederiksholms Kanal København K, tlf , Foreningens webside: Forsidefoto: Niels Vinther Fotos i Geonyt 88: Birgit Sandermann Justesen, Niels Vinther 2

3 Nyt fra formanden Sensommeren viser sig for tiden fra den smukkeste side, hvilket man kun kan blive glad af. Sensommeren byder på mange aktiviteter; ikke mindst er gymnasieloven pt. i høring. Reformforslaget betyder at geovidenskab nu indgår i fagrækken og der er grund til glæde derover. Med geovidenskab får vi et fag, der er adgangsgivende og som samtidig er et fagligt meget spændende fag. Faget er spændende, aktuelt og åbner rigtig mange muligheder for uddannelser med en geofaglig vinkel. Der der al mulig grund til at skubbe til på ude på skolerne, så studieretningen kan oprettes flere steder, end den er i dag. Også prøveformerne skal revideres, herunder skal der reduceres i antallet af 24-timers prøver. Det betyder at naturgeografi-b eksamen skal omtænkes. Men faget har også stor interesse i, hvilken eksamensform, det ender med i nf og i nv. Med andre ord har og er der gang i mange ting i forbindelse med reformen. Derfor håber vi at se rigtig mange til FIP-dialogmødet ( minifip ) den 7. november på Marselisborg Gymnasium og den efterfølgende Generalforsamling. I høringsforslaget er der forskellige steder, der kan vække bekymring, ikke mindst lovforslaget 56 stk. 2 hvoraf det fremgår, at kravene til lærernes kompetencer i matematik og de naturvidenskabelige fag 3

4 NATURGEOGRAFI OG GEOGRAFI Efteruddannelse Geofaglig synlighed hver dag! KURSER Sådan lyder målsætningen for GEOGRAFILÆRER- FORENINGENS bestyrelses lancering af en kursusrække målrettet din undervisning i naturgeografi, geografi og NF efteruddannelseskurser med fokus på eksperimenter, feltarbejder, digital dannelse, geologi, metode, det globale udsyn og matematik i geografien Før din geofaglighed AJOUR! Før DIN geofaglighed AJOUR! GEOGRAFILÆRERFORENINGEN for gymnasiet og HF vil blive slækket, idet der ikke nødvendigvis kræves en kandidatgrad. Sammen med de andre naturvidenskabelige fag og matematiklærernes faglige foreninger har vi sendt bekymringsbrev til ministeren desangående. Dette fordi lovforslaget vil føre til faglig svækkelse, som vil komme stærkt til udtryk på de fagligt høje niveauer(a og B-niveauerne), i forbindelse med at eleverne skal skrive større opgaver fx studieretningsprojekter og studieretningsopgaver, og vil være hæmmende for tværfagligt samarbejde som helhed, da dette kræver stor særfaglig indsigt. I foreningen har vi, som det fremgik af sidste nummer af GeoNyt, forsøgt at være på forkant med de nye tiltag ved at udvikle kursusrækken, som skal opkvalificere os alle. Første kursus, Digital geofaglig dannelse 1, løber af stabelen 13. oktober og dagen efter FiP-dialogmødet, den 8. november 2016, er det tid for det næste kursus Geografi i felten og laboratoriet. Kurset holdes på Marselisborg Gymnasium. For at sikre, at så mange som muligt bliver opkvalificerede, regner vi med at kurserne skal køre flere gange i løbet af de kommende år. Styrk faget styrk din faglighed mød op på FiP-dialogmødet og generalforsamlingen! Efter generalforsamlingen er der fælles middag og forhåbentlig bliver rigtig mange i Aarhus natten over for at fortsætte med Geografi i felten og laboratoriet. Endelig håber vi at så mange skoler som muligt i år vil give deres elever mulighed for at deltage i Geografiolympiaden 2017! Den indledende skolerunde ligger primo november Før DIN geofaglighed AJOUR! Birgit Sandermann Justesen April Geo-Nyt 88 maj 2016

5 Fra fagkonsulenten Geovidenskab i htx og stx I starten af juni blev der aftalt forlig om fremtidens gymnasiale uddannelser. Reformens største nyhed for naturgeografi er at geovidenskab bliver studieretningsfag i både htx og stx. Et nyt fag, som jeg forventer, at en lang række skoler, ud over pionerskolerne, vil udbyde. Det er et spændende fag: I geovidenskab arbejder vi med anvendt fysik og matematik på geofaglige emner. Geovidenskab er A-niveauet i naturgeografi. Overvej at arbejde for at udbyde geovidenskab på dit gymnasium. Skolerne skal indberette studieretningsudbud for skoleåret 2017/18 senest medio november. Ved sommereksamen 2016 kom eleverne, der var til den skriftlige prøve i geovidenskab, ud med fine resultater. I alt var 102 elever til skriftlig prøve, mens der kun var ganske få elever til mundtlig prøve, hvorfor der fortsat kun er ganske få erfaringer fra den mundtlige prøve. Du kan finde de skriftlige opgaver fra maj/juni på materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/gym/stx/2016.html# I skoleåret 2016/17 bliver der lagt mange timers arbejde i at lave nye læreplaner. I de små læreplansgrupper sidder personer, som har fået ansvaret for at tilrette og nytænke på de områder, som politikerne har udpeget i forliget fra juni Det er blandt andet: Det digitale, det globale, det innovative område samt karriereperspektivet. Endvidere skal der arbejdes med prøveformerne, da antallet af prøver med 24 timers forberedelse skal reduceres væsentligt. Det kan komme til at berøre både ngb og geovidenskab A. Og endelig skal også prøveformen i naturvidenskabelig faggruppe i hf nytænkes i lyset af ønsket om en-faglig prøve i udtræk. Læreplansgrupperne i naturgeografi, naturvidenskabeligfaggruppe/geoc, geovidenskab og naturvidenskabeligt grundforløb har alle repræsentation fra den faglige forening. Eftermiddagsmøder om de nye læreplaner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arrangerer FIP dialogmøder om de nye læreplaner. Om naturgeografi og naturvidenskabeligt grundforløb i stx bliver der afholdt møde på Marselisborg Gymnasium mandag den 7. november 2016 kl det er umiddelbart inden den faglige forenings årsmøde med generalforsamling. Der bliver afholdt møde om 5

6 Fra fagkonsulenten naturvidenskabelig faggruppe og geografi C (begge hf) den 15. november 2016 på VUC Århus og 18. november 2016 på Københavns Åbne Gymnasium. For geovidenskabs vedkommende bliver der afholdt torsdag den 24. november 2016 på Roskilde Katedralskole, og 30. november på Aarhus TEC/Aarhus Gymnasium. Møder afholdes kl (med få undtagelser). Du kommer til at kunne tilmelde dig dialogmøder gennem GL-E. Deltagelse og forplejning er gratis, men din skole skal selv dække transportomkostninger. På eftermiddagsmøderne bliver et udkast til de nye læreplaner præsenteret, og der vil være mulighed for at komme med forslag til ændringer. De endelige læreplaner vil komme i offentlig høring i den sene vinter/tidlige forår Mange af FIP-grupperne fra forårets FIP-konferencer har holdt møder her efter sommerferien, og det bliver spændende at høre om jeres erfaringer, når vi mødes igen i foråret Med venlig hilsen Lars Andersen Fagkonsulent 9. september

7 Til ministeren for børn, undervisning og ligestilling samt de uddannelsespolitiske ordførere 15. juni 2016 I forligsteksten til gymnasieformen, som blev offentliggjort d. 3. juni 2016 fremgår det, at i naturvidenskabelig faggruppe på HF (NF) bliver de enkelte medgående fag (biologi, geografi og kemi) udtræksfag til eksamen fremfor den nuværende ordning. Denne løsning er vi imod. I den eksisterende model laver eleverne en tværfaglig opgave, som indgår til deres mundtlige eksamen sammen med et eksperiment eller en praktisk undersøgelse i et enkelt fag, som de trækker til eksamen. Denne eksamensform har fundet en form, som giver mange spændende temaer til evalueringsopgaverne, og som passer godt til målgruppen af elever på HF-uddannelsen. Det må formodes at faget stadig er tiltænkt som et fællesfag med den værdi, fællesfagligheden har med tydeliggøren af fagenes indbyrdes afhængighed. Fællesfagligheden viser netop at NF er et stærkt anvendelsesorienteret, hvor de emner, der arbejdes med kan sættes i relation til elevernes hverdag. Vi er meget bekymrede for, at fællesfagligheden forsvinder med den foreslåede eksamensform, da undervisningen i højere vil have fokus mod en enkeltfaglig eksamen. Ved at eleverne fremover kun skal eksamineres i det ene af de tre fag, smadrer man intensionen med såvel fællesfagligheden og evalueringsopgaven som hele fagets identitet. Det bliver dermed endnu vanskeligere for eleverne at gå til eksamen, da de vil få meget svært ved at adskille fagene med deres særegne identitet og få det til at fungere til en enkeltfaglig eksamen. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at eksamensformen til NF genovervejes, således at det fællesfaglige element atter får plads til eksamen og dermed en naturlig plads i den daglige undervisning. Venlig hilsen Christian Rix, Foreningen af Danske Biologer Birgit Sandermann Justesen, Geografilærerforeningen Johanne Jensen, Kemilærerforeningen 7

8 Svar fra ministeren Christian Rix, Foreningen af Danske Biologer Birgit Justesen, Geografilærerforeningen Johanne Jensen, Kemilærerforeningen Kære Christian Rix, Birgit Justesen og Johanne Jensen Tak for jeres store interesse for den naturvidenskabelige faggruppe og for jeres brev af 17. juni 2016 fra de faglige foreninger i biologi, geografi og kemi om den besluttede ændring af eksamensformen i naturvidenskabelig faggruppe på hf. I aftalen af 3. juni 2016 er aftalepartierne enige om at tilgodese det enkelte fag mere, så de tre fags faglige profiler fremstår klarere hos eleverne i kraft af en ny balance mellem fællesfagligheden og enkeltfagligheden i faggruppen.. Det betyder blandt andet, at de tre fags kernefaglighed skal tydeliggøres i læreplanerne. Samtidig skal den naturvidenskabelige faggruppe opretholdes, og at der skal fortsat være et fagligt samspil mellem de tre fag biologi, geografi og kemi inden for faggruppens rammer, samtidig med at prøveformen ændres. Vi er endnu ikke på plads med den endelige udmøntning af ændringerne i den naturvidenskabelige faggruppe og prøveformen. Der kan evt. gives afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene i faggruppen. Det vil betyde, at der ud over standpunktskarakteren gives en prøvekarakter i det fag, der udtrækkes til mundtlig prøve. Eleven bedømmes hermed i alle tre fag i faggruppen. I forhold til prøveformen er det vigtigt, at der fortsat sikres sammenhæng mellem undervisningens indhold og afprøvningen. Hvis I i de faglige foreninger har bidrag til implementeringen af dette, er I velkomne til at rette henvendelse til de tre fagkonsulenter, som varetager arbejdet med den naturvidenskabelige faggruppe. Med venlig hilsen Ellen Trane Nørby 8

9 Kommentar til reform NF skal bevare sin fællesfaglige profil Lovforslaget til den kommende gymnasiereform er nu kommet og det har en markant betydning for fællesfaget NF. Det er særligt ændringerne omkring eksamen, hvor fagene nu kommer i udtræk, der har stor betydning for NF. At fagene kommer i udtræk, betyder at man kun skal til eksamen i et af de tre fag, som indgår i fagpakken. For at sikre eleven, skal eleven have en afsluttende standpunktskarakter i alle de afsluttende fag. Vi er fra udvalget side, meget kede af denne beslutning, da vi ikke mener at standpunktskarakterer har en plads på hf. Vi frygter også at det enkeltfaglige udtræk, ikke er nemt foreneligt med fællesfaget og vi skal derfor nu alle i gang med at kæmpe for fællesfaget. I forlængelse af lovforslaget, har vi afholdt møde i NF udvalget, under de tre faglige foreninger. Vi er helt enige om at vi nu vil arbejde for at præge det kommende lærerplanarbejde i NF, i følgende retning: 1 2 Det eksperimentelle arbejde skal fortsat have en helt central plads i alle tre fag. Vi vil arbejde for at der kommer krav om flere fællesfaglige forløb, 3 4 gerne oblet til projekt/praktik perioderne. Vi ser et behov for at den kommende standpunktskarakter, kan blive knyttet an til et målbart produkt. Den løbende evaluering af elevernes standpunkt i faget, bør tage udgangspunkt i punkt i de fællesfaglige opgaver. Dermed giver det fortsat mening at have en faggruppe der hedder NF. Vi håber nu, at I alle vil sætte NF på dagsordenen hjemme på jeres skoler og debattere de kommende udfordringer. Vi håber også at I vil blande jer i den nationale debat om reformen I må også meget gerne debattere det ovenstående med os. I forlængelse af forårets kommende FIPkurser, håber vi at blive afklaret om hvilke kurser, som I NF-lærere har brug for. Indtil da står den på reformarbejde. Det stormer om NF for tiden God vind derude. NF-udvalget Svend Erik, Johanne og Morten Foreningen for danske biologer, Kemilærerforeningen og geografilærerforeningen. 9

10 Anmeldelse Det isfrie Grønland fra molekyle til landskab af Bo Elberling. Gyldendal. Fra 255,- Man bliver helt forgabt i de utrolig smukke billeder, der er grundstammen i denne bog. Det er nogle fantastiske fotos af et fantastisk smukt land ikke overraskende at bogen beskrives som en hyldest til Grønland. Samtidig med at det er en hyldest til Grønland, så er det også en smuk måde at præsentere arbejdspladsen for mange geografer, biologer og geologer. Bogen er delt op i 8 forskellige kapitler, der kredser om det samme overordnede emne klimaet i Arktis. Hver side er delt op i 2 en dansk og en engelsk halvdel, så næsten alle kan kaste sig over bogen. Man kan købe bogen både som dansk og engelsk udgave men det er altså én og samme bog blot med et oversat smudspapir i den engelske udgave. Opdelingen gør desuden at bogen er meget hurtigt læst. Det isfrie Grønland fra molekyle til landskab kommer virkelig hele vejen fra molekyle til landskab. Det er imponerende hvor stor en forskningsindsats, der er lagt for at forstå alle de processer, der knytter sig til klimaet i Arktis. Det nytter ikke noget at forstå det på molekyleniveau, hvis ikke man kan koble det til landskabet og omvendt. Med den indsats der er lagt, er jeg overbevist om at forståelsen af det arktiske klima er blevet langt større på alle niveauer fra molekyle til landskab. Der er ingen tvivl om at indholdet er sagligt og veldokumenteret uanset om man 10

11 Foto: Bo Elberling. (Center for Permafrost, CENPERM). læser om Et foranderligt klima (første kapitel), Planternes tilpasning (Kapitel 5) eller Metan i Arktis (Kapitel 8). Netop kapitlet om planternes tilpasning synes jeg at forfatteren får formidlet lidt af fascinationen af den ekstreme tilpasning og den betydning det har for klimaet. I de øvrige kapitler bliver det for sagligt beskrivende ikke for fagligt svært, men lidt kedeligt beskrivende på trods af det spændende emne. Jeg synes at der er taget for stort hensyn til at bogen skal være tilgængelig for alle naturinteresserede jeg ville hæve baren lidt. Og så vil forfatteren ikke sige noget om fremtiden. Uanset målinger og resultater, så vil han hellere forholde sig til at forskerne skal indbygge resultaterne i kommende modeller end at sige noget om den betydning det potentielt kan få. Han kunne vælge at give et bud med visse forbehold, men vælger helt at undlade forudsigelser det ville ellers gøre bogen mere interessant. I det sidste kapitel om fåreavl i Grønland er der en snert af en forudsigelse nemlig at der i fremtiden formentlig vil være bedre muligheder for fåreavl det er det tætteste man kommer på en spådom om fremtiden i Arktis. Bogen er på trods af mine ønsker om mere, et must for alle der har tabt deres hjerte til Grønland. Der er billeder fra mange egne af Grønland - også steder, hvor kun de færreste kommer, men det gør blot lysten til at rejse og drømme endnu større. Billederne i artiklen er fra bogen og er alle fotos taget af Bo Elberling (Center for Permafrost, CENPERM). Man kan få en forsmag på billeder her: 11

12

13 Plakat udarbejdet af de danske geografiolympiadefinalister 2016 plakaten gav en 3. plads

14 ÅRETS GYMNASIE- KONKURRENCE ER KLAR Geoforum har udarbejdet årets gymnasiekonkurrence til Kortdage. Opgaven kommer i år til at handle om placeringen af et nyt natur-, klima- og turismecenter i Grønland. De studerende skal levere et velargumenteret bud på en placering af et sådan center senest den 9. oktober Efter aflevering vil et bedømmelsespanel fra geodata-branchen se nærmere på besvarelserne og vælge tre finalister. De tre finalister vil fremlægge deres løsning på årets Kortdage, den 8. november, hvor deltagerne ved konferencen kan stemme på deres favorit. Det vindende hold får tildelt en pris på kr ,-. Læs mere om opgavens indhold og baggrund samt om hvordan, din gymnasieklasse kan deltage i konkurrencen, på: 14

15 Generalforsamling 2016 Mandag den 7. november 2016 kl Marselisborg Gymnasium, Birketinget 9, 8000 Aarhus C Dagsorden A. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. b. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning. c. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. d. Indkomne forslag, jfr. stk.2. e. Opstilling af kandidater. f. Valg af medlemmer til bestyrelsen. g. Valg af revisor og revisorsuppleant. h. Fastsættelse af kontingent. i. Eventuelt. B. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Følgende er på valg: Niels (genopstiller), Birgit (genopstiller), Dorte (ønsker ikke genvalg), Tine (genopstiller). Suppleant: Rikke Harpøth og Jesper Langhoff Revisor: Jens Korsbæk (ønsker ikke genvalg) Ændringsforslag: Se GeoNyt 87 Efter generalforsamlingen er der fælles middag. Pris 100 kr. Foreningen betaler resten. Tilmelding på 15

16 SRP-øvelser på DTU Skal dine elever skrive SRP? I november kan 3.g-elever lave SRP-øvelser i DTU s laboratorier og værksteder. Ved øvelserne arbejder eleverne i mindre grupper samtidig med, at de har fokus på hver deres SRP. Eleverne får ny viden, bliver undervist Foto: Mikal Schlosser SRP-EMNER 2016: BATTERIER BETONBLANDINGER OG STYRKETEST BRÆNDSELSCELLER DESIGN MED 3D-PRINT DOMINATING SET ELEKTROMAGNETISME ELEKTRONMIKROSKOPI ENZYMKINETIK EXOPLANETER FEJLKORRIGERENDE KODER ILTFORBRUG OG PROTEINOMSÆTNING HOS FISK IMMUNFORSVARET IMMUNOLO- GISK BIOINFORMATIK ISING-MODELLENS BOLTZMANNSTATISTIK KINETIK KOBLEDE SYSTEMER KOVALENTE BINDINGER KRUMME FLADER LESLIEMATRIX LUFTFORURENING MATEMATISKE MODELLER FOR SYGDOMME MOBILTELEFONNET MOLEKYLÆR MIKROBIOLOGI MÅLING FRA RUMMET OPTISK KOMMUNIKATION RADAR RAMANSPEKTROSKOPI RØNTGENDIFFRAKTION SOLCELLER SPILTEORI TERAHERTZ-TEKNOLOGI TOMOGRAFI af DTU s studerende og forskere, bruger professionelt udstyr og får input fra andre elever. Øvelserne strækker sig over en eller to dage i november. Tilmeldingen åbner den 12. oktober. Læs mere om øvelser og tilmelding på

17 FIP FiP-dialogmøder Sæt DIT PRÆG på udviklingen! Udkast til de nye læreplaner præsenteres, og der vil være mulighed for at komme med forslag til ændringer. Tilmelding til dialogmøderne sker gennem GL-E. Deltagelse og forplejning er gratis, men din skole skal selv dække transportomkostninger Om naturgeografi og naturvidenskabeligt grundforløb stx: Mandag den 7. november 2016 kl på Marselisborg Gymnasium. Om naturvidenskabelig faggruppe og geografi C hf: Tirsdag den 15. november 2016 på VUC Århus og fredag den 18. november 2016 på Københavns Åbne Gymnasium. Om geovidenskab stx og htx: Torsdag den 24. november 2016 på Roskilde Katedralskole, og 30. november på Aarhus TEC/Aarhus Gymnasium. 17

18 COP21 klimadrama i Paris Mediehuset København har lavet en film om processen, der førte til den historiske klimaaftale i Paris for snart et år siden. Filmen er meget velegnet til brug i undervisningen både enkelfagligt og tværfagligt sammen med samfundsfag. I dokumentarfilmen kommer journalist Sune Gudmundsson hele vejen rundt om tilblivelsen af klimaaftalen ved at stille skarpt både på eksperter, politikere, NGO ere, virksomhedsrepræsentanter og folket på gaden. De mange personer der bliver interviewet bidrager til at vise den meget komplekse proces, det er at lave en klimaaftale. Professor Katherine Richardson lægger ud med at ridse problemstillingerne ved klimaforandringerne op. Dernæst følger en række folk, der bidrager med en forståelse af mange facetter af klimaforandringerne, den grønne omstilling og den politiske proces, der kan påvirke udviklingen. De personer der interviewes er: Astrid Alexandersen, medarbejder i Afrika Kontakt Katherine Richardson, professor ved Københavns Universitet Jørgen Steen Nielsen, klimajournalist ved Information 18

19 Lars Christian Lilleholt (V), klimaminister Lea Wermelin (S), medlem af Folketinget Claus Stig Pedersen, bæredygtighedschef hos Novozymes Endeshaw Kassa, medarbejder i EECMY North Central Ethiopia Synod John M. Christensen, leder af UNEP DTU Partnership Troels Dam Kristensen, koordinator for 92-gruppen Hvis du vil bruge filmen i undervisningen måske i forbindelse med COP22 der starter 7. november i år så kan du se filmen her: cop21-klimadrama-paris/. Filmen varer 38 minutter. På siden er der også link til en lærervejledning, der er bygget op om den didaktiske model Geodetektiven, der tidligere er beskrevet i GeoNyt og på siden: https://geodetektiv.wikispaces. com/. Filmen kan med fordel bruges sammen med filmen "Grøn omstilling hvor svært kan det være" (se omtale i GeoNyt87), som Mediehuset København lancerede i foråret: Undervisningsmaterialet ligger også på EMU en: Vi skal alle være glade for at der kom en klimaaftale i hus efter flere skuffelser på foregående COP-møder. Og vi skal også være glade for at Mediehuset København var forudsigende og sendte et filmhold afsted til Paris, så vi kan få dette unikke indblik i tilblivelsesprocessen. Filmen er støttet af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Niels Vinther 19

20 Indtryk fra igeo 2016 i Kina 20

21 21

22 22

23 DRK serie Rigsfællesskabets historie undervisningsmateriale til 5 fag I foråret viste DRK serien Rigsfællesskabets historie. Serien er lavet og produceret af journalist og tidligere deadlinevært Martin Breum og den prisvindende dokumentarist Jakob Gottschau. Rigsfællesskabet har eksisteret i århundreder, men hvad er det der binder os sammen? Udsendelserne består af 6 afsnit på ca. 30 minutter og dækker de sidste 300 år i rigsfællesskabets historie startende med Hans Egedes ekspedition og sluttende med underskrivelsen af Grønlands selvstyrelov i Udsendelserne skifter mellem hændelser i Grønland og Færøerne, der har haft indflydelse på rigsfællesskabet. Du kan læse mere om udsendelserne her: nyheder/dr-k-fortaeller-rigsfaellesskabetshistorie I forbindelse med lanceringen af udsendelserne blev der samlet 19 undervisere fra både Grønland, Færøerne og Danmark, der i løbet af to dage arbejdede med, og samlede inspiration til at lave undervisningsmateriale til de 6 udsendelser. Resultatet er blevet undervisningsmateriale indenfor fagene naturgeografi, samfundsfag, historie, religion og dansk. Det er helt unikt at der til samme udsendelse er materiale, der kan benyttes både særfagligt og tværfagligt i så mange fag. Materialet spænder fra en analyse af selve udsendelsesrækken som dokumentar til materiale om hvorvidt olieudvinding i Grønland og Færøerne er løsningen på et fortsat rigsfællesskab eller om det med tiden kan være årsagen til et opbrud. Materialet ligger både på dr.dk/undervisning/dansk/rigsfaellesskabets-historie Og på rigsf%c3%a6llesskabets-historieundervisningsforl%c3%b8b-med-tvserien-som-udgangspunkt Undervisningsforløbene er udviklet af: Niels Vinther, naturgeografi Morten Mikkelsen, dansk Anders Stubkjær, samfundsfag Bjørn og Klaus Engelbrechtsen, religion Thomas Larsen, historiefotos: Få fat i din kollega og lad temaet for næste AT-emne være rigsfællesskabets historie. God fornøjelse Niels Øverst: Billede fra serien Rigsfællesskabets historie, Jakob Gottschau og Martin Breum. Nederst: Fotos: Niels Vinther. 23

24 Virum 13. maj 2016 Til Ministeren for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby samt Folketingets Undervisningsudvalg De faglige foreninger for de naturvidenskabelige fag ser positivt på det gymnasiereform-forslag, Fra elev til studerende, som Regeringen har lagt frem. Set med vores øjne indeholder reformforslaget gode nyheder for naturvidenskaben. Det er meget positivt og vigtigt for de kommende gymnasieelever, at der lægges op til, at man i stx atter skal have alle fire naturvidenskabelige fag på C-niveau. Netop ved at eleverne, ud over NV, også stifter bekendtskab med alle de fire naturvidenskabelige fag, opnår de den bredere og vigtigere indsigt, der er nødvendig for ikke mindst deres senere videregående studie- og erhvervsvalg. Samtidig betyder indsigt i alle fire fag en styrkelse af deres naturvidenskabelige dannelse. De seneste ugers mediedækkede diskussion af dannelsesbegrebet har stort set ikke indeholdt de naturvidenskabelige fag, hvilket efter vores mening kan undre, da det naturvidenskabelige område i høj grad er almendannende. Vi finder det vigtigt at kunne navigere i de oplysninger som stort set dagligt når frem til os gennem medier eller personlige erfaringer. Derfor er det vigtigt at beholde alle de naturvidenskabelige fag på C-niveau, og ikke bare plukke i buketten, for hvis det bliver tilfældet, så tabes sammenhæng og synergi, og dermed den almendannende indsigt, som er rigtig vigtig, når de studerende på et senere tidspunkt skal vælge uddannelsesretning. Vedrørende timetallet til området, så skal et C-niveau være et C-niveau, også når det gælder naturvidenskab. Vi finder det uheldigt, at de naturvidenskabelige fag på C-niveau skal afgive timer til NV. Grundforløbet vil i det fremlagte forslag blive noget presset, og skal derfor i stor grad bruges på at forberede eleverne til den afsluttende prøve, som ifølge forslaget nu skal give en medtællende karakter. I vores verden er det ikke nogen god idé. De naturvidenskabelige fag i folkeskolen har ikke nogen skriftlig dimension, men netop det skriftlige arbejde i NV er en del af bedømmelsen. Det er en dårlig idé, for så bliver ideen med forløbet væk, og det komme ikke til at styrke de naturvidenskabelige fag! Socialt virker det skævt, og er bestemt ikke med til at befordre 24

25 mønsterbrydning, tværtimod, her får mønsterbryderne den første mulighed for et nederlag, for hvad er det vi bedømmer? Vores ønsker til jer som besluttende politikere er: n Pluk ikke i fagene, det ødelægger synergien n Giv de naturvidenskabelige fag på C-niveau lige så mange timer som alle andre C-niveau fag og find de ekstra timer, hvis I ønsker et NV modul n Lad ikke NV-karakteren være medtællende, det er ikke hverken fagligt eller socialt retfærdigt. God forhandlingslyst! Med venlig hilsen de faglige foreninger i naturvidenskab Fysiklærerforeningen, Frank Lisberg Borum Kemilærerforeningen Johanne Jensen Foreningen af Dansk Biologer Christian Rix Geografilærerforeningen Birgit Sandermann Justesen Kære netværk af geografer og naturgeografer Vi har brug for jeres hjælp Det er et politisk krav til revisionen af geo-læreplanerne, at matematik i højere grad skal inddrages. Læreplansgrupperne vil derfor meget gerne have input. Så hvis du har erfaringer eller forslag til, hvordan vi kan inddrage matematik i højere grad i de forskellige geofag. Så må du hjertens gerne sende en mail så hurtigt som muligt. Erfaringer og ideer til at sikre progression i matematik fra C til B niveau i geofagene har også interesse. Vi håber, at høre fra mange af jer. Læreplansgrupperne 25

26 Geovidenskab erfaringer, gode råd og ideer Opsamling på spørgeskemaundersøgelse, juni 2016 Er du nysgerrig på Geovidenskab og har du lyst til at arbejde for at udbyde Geovidenskab studieretningen på dit gymnasium? Underviser du allerede i Geovidenskab og søger inspiration. Så læs videre. Denne tekst er en opsamling på en spørgeskemaundersøgelse udført blandt undervisere i Geovidenskab i juni Formålet med undersøgelsen er at indsamle og sprede viden og ideer om Geovidenskab. Håbet er at det vil hjælpe flere gymnasier i gang med at udbyde studieretningen i Geovidenskab. Det det bedste nogensinde udbryder Adam spontant, da han går i åen med vaders. Geovidenskab på felt arbejde i åen, august

27 GV elever laver nitratanalyse af åvand. Råd til kolleger, der har ambitioner om at udbyde Geovidenskab på deres gymnasium Der ligger en opgave i at kommunikere kvaliteterne og mulighederne ved Geovidenskab til ledelse og faggrupperne. For at søge opbakning kan man bruge følgende argumenter: n Geovidenskab er en naturvidenskabelig uddannelse på et højt fagligt niveau med hands on i form af feltarbejde, laboratoriearbejde og oplevelser i naturen. n Geovidenskab er et klart alternativ til de traditionelle naturvidenskabelige uddannelser bl.a. fordi faget lægger op til meget feltarbejde. n Geovidenskab har rigtigt mange perspektiveringsmuligheder ved kombinationen af geo-delens sans for perspektivering til samfund og det globale, og fysik-delens evne til at skære ind til de konkrete bagvedliggende fysiske sammenhænge. n Geovidenskab giver et solidt fagligt fundament, som er adgangsgivende til de fleste naturvidenskabelige, tekniskeog sundhedsfaglige uddannelser efter gymnasiet. Studieretningen giver de samme muligheder som MA-Fy-Kestudieretning på STX. n Det er vigtigt at sikre, at elever som vælger Geovidenskab kan hæve fysik til A-niveau, hvilket fra starten også har været en præmis for den arbejdsgruppe som udformningen af studieretningen i sin tid. Det kræver at Geovidenskabsunderviserne er planlægger undervisningen, så de elever der ønsker at hæve til fysik A er godt forberedt. Dette er erfaringsmæssigt vigtigt for at få fysikkollegernes støtte. n Geovidenskab er god til at tiltrække drenge. Ifølge en undersøgelse bragt i Biofag, nr. 3, juni 2016, er Geovidenskab det næstbedste fag til at tiltrække drenge med ca. 58%. Fysik A topper med 74%. På tredjepladsen kommer Kemi A med 50% og derefter Biologi A samt Biotek med 36% drenge. Dette argument er især relevant på STX. 27

28 Geovidenskab erfaringer, gode råd og ideer Opsamling på spørgeskemaundersøgelse, juni 2016 fortsat n Geovidenskab er ét fag, som indeholder fysik svarende til Fysik B-niveau og fysiklæreren er garant for at niveauet holdes. Erfaringsmæssigt er argumentationen omkring Fysik B væsentligt for en del forældre til potentielle GV-elever og for opbakningen i fysikfaggruppen. n Geovidenskab er en rigtig god mulighed for spændende faglig udvikling for begge faggrupper. Fysik får mulighed for at komme i spil på en anderledes og anvendelsesorienteret måde. Det er attraktivt for mange udviklingsorienteret fysiklærere, når de først får øjnene op for mulighederne. Naturgeografilærerne får ligeledes mulighed for faglig udvikling og får lejlighed til at stramme op på fagsproget og arbejdsprocesser. n Geovidenskab er god til at kombinere feltundersøgelser og laboratorieundersøgelser. Typisk vil det være det fag på gymnasiet, der har mest feltarbejde. Derfor er det også vigtigt, at skemaet bliver tilrettelagt, så det er muligt at komme på feltarbejde og ekskursioner. n Det er vigtigt at have fokus på at Geovidenskab er ét fag. Derfor er det vigtigt at fysiklæreren og naturgeografilæreren indgår i et tæt samarbejde om undervisningen, at begge er indstillet på at prøve noget nyt og komme hinanden i møde, og at der afsættes tid til jævnligt at overvære hinandens undervisning. Det er meget vigtigt for eleverne at GV-lærerteamet har en fælles forståelse og fx anvender fagbegreber på samme måde. Erfaringer med rekruttering af elever i løbet af grundforløbet n Frokostmøde med orientering om Geovidenskab, hvor interesserede 1.g er kan møde op. Generel invitation til alle naturvidenskabelige 1.g ere og målrettet invitation til de/den mest oplagte klasse. På mødet kan ældre Geovidenskabselever om deres SRO og faget. Underviserne præsenterer sig selv og vi slutter af med kage. n Prøvetimer og information i klasserne. n Geovidenskabsworkshops for 1.g er. n Fysik og naturgeografi samarbejder om nv-forløbet i den/de klasser, hvor Geovidenskab er relevant. 28

29 n Præsentér Geovidenskabsstudieretningen på forældremøderne i de relevante 1.g-klasser. Få et par ældre Geovidenskabselever til at deltage også og fortælle om deres erfaringer med GV. Vis et kort diasoplæg med foto af glade elever på feltarbejde og i laboratoriet. Andre erfaringer og råd om rekruttering af elever til Geovidenskab n Hvis man allerede har geovidenskabsklasser, så skal man sørge for at eleverne er tilfredse. Glade og tilfredse elever er altid bedste kort i rekruttering. n Vælg lærere, der virkelig vil Geovidenskab og vil samarbejde om at gøre det til ét fag. n Lav undervisningen varieret, udfordrende og spændende, men husk også at der er en skriftlig eksamen, som eleverne skal trænes til. n Gør meget ud af at fortælle mor og far, at fysikkompetencen er den samme som på dekanlinjen, blot er indholdet anderledes og mere udadvendt eksperimentelt. n Med en ny studieretning er det nødvendigt at være opsøgende og informere om geovidenskab. Erfaringer med rekruttering af elever fra folkeskoler/skoler i oplandet Der er afprøvet forskellige tiltag. n Engageret i brobygning. n Vær meget synlighed ved Åbent Husarrangementer. Inddrag Geovidenskabelever, hvis I allerede har et hold. De kan fx lave et forsøg og få godskrevet noget elevtid, mens de deltager i formidlingen. n Invitere UU-vejledere og folkeskolelærere i fysik/kemi og geografi til fælles arrangement. n Udbud af små kurser for folkeskolelærere. n Målrettet mail til folkeskolelærere med kemi/fysik og geografi med informationsmateriale om Geovidenskab. 29

30 Geovidenskab erfaringer, gode råd og ideer Opsamling på spørgeskemaundersøgelse, juni 2016 fortsat n Få artikler om Geovidenskab i lokalaviserne. Hvis man fodrer journalisten med et udkast til en artikel og nogle fotos af elever i en geovidenskabelig arbejdssituation, er det ofte muligt at få omtale i en lokalavis. n Promovering af Geovidenskab med konkurrencer og ture. Erfaringerne viser, at det har været vanskeligt at tiltrække folkeskolelærere og -klasser til arrangementer. En del af forklaringen ligger sikkert i Folkeskolereformen, som har presset folkeskolelærerne hårdt. En anden forklaring kan være kommunikationsstrategien, se nedenfor. Andre forslag til videre arbejde med rekruttering af folkeskoleelever: n En mulig vej til bedre kontakt med folkeskolelærere kan være en mere målrettet og direkte kommunikation med personlig kontakt til relevante folkeskolelærere, i stedet for en bred kommunikation med mail til mange skolers hovedmailadresse!? n Send undervisningsmateriale, links til små film mm ud til folkeskolerne. Man kan være heldig at geografilærerne benytter materialet. Fx videoerne om Geovidenskab: https://www.youtube.com/ watch?v=-iiaib5zugw https://www.youtube.com/ watch?v=uucd6bk09ta n Invitere folkeskoleelever fra udvalgte skoler med på fx en halv dags feltarbejde med et Geovidenskabshold. n Lav et forløb hvor Geovidenskabselever skal samarbejde med eller formidle viden til folkeskoleelever. Geovidenskab er oprettet på følgende gymnasier: Gefion Gymnasium, Vibenhus HTX (Københavns Tekniske Gymnasium), Roskilde Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Selandia CEU HTX, Marie Kruse Gymnasieskole, Esbjerg Gymnasium & HF, Roskilde Katedralskole, Helsingør Gymnasium, Hillerød HTX, Egedal Gymnasium, Rosborg Gymnasium & HF. 30

31 Derudover bliver eller har studieretningen været udbudt på: Næstved Gymnasium, Sønderborg Statsskole og formentligt en del flere steder, som ikke er redaktionen bekendt. Erfaringer om opbakning fra ledelse og faggrupperne Ikke overraskende viser tilbagemeldingerne, at der på de gymnasier, som udbyder Geovidenskab, er moderat til god opbak ning fra ledelsen og de to faggrupper. Det er en naturlig forudsætning for at studieretningen kan udbydes. Mere viden om Geovidenskab 1 EMU ens side om Geovidenskab 2 Opgavesæt fra afholdte skriftlige eksamener kan findes på materialeplatformen eksamensopgaver/gym/stx/2016.html 3 De to vejledende skriftlig eksamensopgave kan ses her https://www.uvm.dk/ Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/ Fag-og-laereplaner/Forsoegsfag-i-degymnasiale-uddannelser/Geovidenskab-A-paa-stx-og-htx 4 De forskellige gymnasiers hjemmesider om faget og studieretningen. Se navne på de forskellige gymnasier ovenfor. 5 Se videoerne https://www.youtube.com/watch?v=-iiaib5zugw og https://www.youtube.com/ watch?v=uucd6bk09ta 6 Kontakt Geovidenskabsundervisere på en eller flere af de ovenfor nævnte gymnasier. 7 Deltag i UVM s Geovidenskabskonference til november (muligvis ændret pga. reformen). 8 Kontakt underviser i Geovidenskab og sekretær for Geografilærer foreningen, Christian B. Skipper på eller mobil

32 Geo-Nyt v/ Birgit Sandermann Justesen Kollelevbakken Virum Fra formanden... 3 Nyt fra fagkonsulenten...5 NF... 7 NF skal bevare sin fællesfaglige profil... 9 Det isfrie Grønland fra molekyle til landskab Plakat udarbejdet af de danske geografiolympiadefinalister Generalforsamling FiP-dialogmøder COP21 klimadrama i Paris igeo 2016 i Kina en billedcollage Rigsfællesskabets historie undervisningsmateriale til 5 fag.. 22 Gymnasie reform-forslag Fra elev til studerende Geovidenskab erfaringer, gode råd og ideer Geo-Nyt nr. 88: Ansvarsh. red. og layout: Birgit Sandermann Justesen og Lisbet Lavaud Redaktion sluttet 24. september 2016 Tryk: Idon Grafisk Bidrag til nr. 89 sendes, helst i digital form, senest 9. december 2016 til: Birgit Sandermann Justesen, Kollelevbakken 4, 2830 Virum

Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF

Geografilærerforeningen for Gymnasiet og HF Referat - Arbejdsdøgn på DSB-konferencecenter, Knudshoved 28.-29. april 2017 Tilstede: Nina Pedersen, Maria Schou, Niels Vinther, Birgit Justesen, Rikke Harpøth, Jette Juel, Camilla Ehlers-Kock (kun fredag),

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

Implementering af gymnasiereformen

Implementering af gymnasiereformen Implementering af gymnasiereformen Birte Iversen Kontorchef Gymnasie- og Tilsynskontoret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Side 1 Særlige fokuspunkter Skoleudvikling i praksis (SIP) Retningsgivende

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

NYHEDSBREV #24 AUGUST 2016

NYHEDSBREV #24 AUGUST 2016 NYT FRA FAGKONSULENTEN I ENGELSK HHX NYHEDSBREV #24 AUGUST 2016 Nyhedsbrev #24 indeholder nyt om gymnasieforliget, der blev indgået før sommerferien, herunder om det kommende arbejde med at revidere læreplanen

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik B på stx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik b på stx indeholder i tabelform

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B

Science in Action. en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Science in Action en studieretning med Matematik A, Kemi A, Fysik B Hvem er Science in Action for? Science in Action er for alle med interesse for naturvidenskab, teknik, teknologi og innovation Man behøver

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011

Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011 Evaluering af naturvidenskabeligt grundforløb, efterår 2011 Elever, lærere og skoler har i januar 2012 indberettet evalueringer på basis af de naturvidenskabelige grundforløbafholdt på skolerne i efteråret

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017

FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me. Marts 2017 FIP-arbejdsmøde om international økonomi Netadgang: Havea9ce10me Marts 2017 Dagsorden for i dag 9.30-10.00 Morgenkaffe 10.00-11.00 Opsamling fra sidst - Kort oplæg om de nye læreplaner til faget. Claus

Læs mere

Styrkede gymnasiale uddannelser

Styrkede gymnasiale uddannelser Styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Benedicte Kieler Side 1

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Problemorienteret undervisning med Geodetektiven

Problemorienteret undervisning med Geodetektiven d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t Problemorienteret undervisning med Geodetektiven Rie Hjørnegaard Malm, Lene Møller Madsen, Niels Vinther & Morten Winter Ravn Big Bang

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1

Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Udkast til Nye læreplaner i tysk Bente Hansen Side 1 Velkommen Dagens program 10.00-10.45 Fremmedsprogsdidaktik Interkulturel kommunikativ kompetence og progression (ved Petra Daryai-Hansen, Phd, lektor

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen på hf Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer

Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer Bilag til evaluering af fysik A på htx DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indledning Dette bilag til EVA s evaluering af fysik a på htx indeholder i tabelform

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN

1 Kity - 2013 STUDIEPLAN 1 Kity - 2013 STUDIEPLAN Indholdsfortegnelse 1. Studieretningens faglige mål og profil... 2 1.1 Studieretningens faglige profil... 2 1.2 Fra elev til studerende - studiekompetencer og studieteknik... 2

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe

Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Fagkonsulenter for faggruppen: Kresten C. Torp, biologi Lars Andersen, geografi Keld Nielsen, kemi Fra forsøg til læreplan 2010 Nyt fag ved reformen i 2005 Efterfølgende debat

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Faglig udvikling i praksis it fag

Faglig udvikling i praksis it fag Faglig udvikling i praksis it fag Informatik C/B, It A, Programmering C/B Skanderborg Gymnasium, 29. marts 2017 Henning Agesen, henning.agesen@stukuvm.dk 41324684 Netværk: sghotspot Brugernavn: sg Password:

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Geo-Nyt 86. december 2015. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 86. december 2015. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 86 december 2015 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Birgit Sandermann Justesen formand Kollelevbakken 4 2830 Virum tlf. 30 96 26 14 eller 86 65 90 36 birgitjustesen@gmail.com Niels Vinther

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

HTX. Højere Teknisk Eksamen

HTX. Højere Teknisk Eksamen HTX 2009 Højere Teknisk Eksamen HTX Højere Teknisk Eksamen 2009 Htx er en gymnasial uddannelse, som er studieforberedende. Uddannelsen er særligt studieforberedende til teknologiske og naturvidenskabelige

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse

EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen en attraktiv uddannelse EUX-elektrikeruddannelsen er en forholdsvis ny uddannelse, der havde sit første optag i august 2011. Dansk El-Forbund og TEKNIQ har med en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Fuglsang 10.10.13. Uge 43

Fuglsang 10.10.13. Uge 43 Fuglsang 10.10.13 Uge 43 Mandag 21/10 Evaluering af undervisningen elev til lærer begynder Tirsdag 22/10 10.00 Finalestævne i drengefodbold 19.00-21.30 Forældremøde for 1a, 1b, 1c og 1d Onsdag 23/10 19.00-21.30

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 Bilag 18 Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi. Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder,

Læs mere

Kemi-lærerdag. 5 April 2013

Kemi-lærerdag. 5 April 2013 Kemi-lærerdag 5 April 2013 Program 9:45 Registrering 10:00 Velkomst. Frank Jensen, Institut for Kemi 10:15 Skyer i jordens atmosfære Merete Bilde, Professor, Institut for Kemi 11:00 Kaffe 11:30 På sporet

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere