FORORD. Udover denne håndbog bør du også læse Forretningsbetingelser,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. Udover denne håndbog bør du også læse Forretningsbetingelser,"

Transkript

1 MAGASINPOST

2 INDHOLD 2 Forord 3 Generelle betinelser 5 Maasinpost Standard (MPA o MPB) 9 Sorteret Maasinpost (SMP) 17 Sementerin 18 Indstik 19 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet

3 2 FORORD Denne håndbo indeholder råd o vejlednin, når du skal udforme o sende Maasinpost. Du kan hente yderliere information på maasinpost. Maasinpost er et produkt, som henvender si til kunder, der har behov for at sende kataloer, ueblade o linende, der udkommer med et fast antal årlie udsendelser. Udover denne håndbo bør du oså læse Forretninsbetinelser, Sorterinsvejlednin samt Retninslinjer for indsendelse af elektroniske adressefiler. Alle disse dokumenter kan findes på maasinpost. Maasinpost omfatter to produktvarianter Maasinpost Standard A o B (MPA o MPB) Sorteret Maasinpost (SMP) Priserne for de enkelte produktvarianter hæner nøje sammen med den service, som du får. Maasinpost er et nationalt produkt. Maasiner til Færøerne, Grønland o udlandet sendes til de almindelie brevpriser.

4 3 GENERELLE BETINGELSER For at sende Maasinpost Standard eller Sorteret Maasinpost til modtaere i Danmark skal følende enerelle betinelser være opfyldt: Du skal have indået en skriftli aftale med Post Danmark om distributionen Maasinerne skal have et ensartet, trykt indhold, som fx kataloer, brochurer o blade Hvert nummer af et maasin skal være på mindst 4 sider med tekstindhold o have samme udiver o ID-nummer Maasinerne skal være uden emballae, eller være i plastfolie Der skal være et fast antal årlie udsendelser fra samme afsender o i et mindste antal pr. an til principielt samme modtaere. Ved principielt samme modtaere forstås, at den enkelte modtaer ved hver udsendelse får et maasin. Det vil sie, at hvis der er 10 udsendelser, får hver modtaer 10 maasiner. Almindeli til- o afan bliver accepteret som udsvin i antal fra udsendelse til udsendelse Indholdet skal være papirbaseret. Der kan indlæes indstik af andet materiale end papir i Maasinpost Maasinerne må ikke indeholde individuelle meddelelser Maasinerne skal have en tydeli anivelse af titel på forsiden Den enkelte titel skal være tildelt et fast femcifret id-nummer, som skal fremå af maasinerne I det omfan konkrete forsendelser ikke måtte opfylde de krav, der i kundeaftalen med bila er stillet til den valte produktvariant, føler det af forretninsbetinelserne, at de påældende forsendelser ikke vil kunne befordres som den valte Maasinpostproduktvariant. Post Danmark vil i sådanne tilfælde kontakte afsender for at aftale nærmere om det videre forløb.

5 4 INDLEVERINGSOVERSIGT Enhver indleverin skal være meddelt i en indleverinsoversit. Det er do ikke et krav ved Maasinpost Standard. Du kan se et eksempel på en indleverinsoversit på Indleverinsoversiten skal indeholde oplysniner om: Produkttype Indleverinscenter Maasinpost-ID Maasinpost titel Antal pr an Væt Sementerin Indleverinsdato Ordreiver nr. (kunde nr.) Kundenavn Kontaktperson, adresse o telefonnummer o mailadresse Evt. tillæsydelser eller folierin. Eventuelle ændriner til indleverinsoversiten skal være meddelt til Post Danmark på senest 10 hverdae ekskl. lørda før indleverin. ERSTATNING Post Danmark yder ikke erstatnin ved for tidli omdelin, forsinkelse, bortkomst o beskadielse af Maasinpost Standard o Sorteret Maasinpost.

6 5 SKEMA 1 MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL MINIMUM FREKVENS PR. UDSENDELSE ANTAL ÅRLIGT SKEMA 2 FRAVIGELSE FRA ÅRLIG MÆNGDE MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL TILLÆG PR. STK. FREKVENS PR. UDSENDELSE ,45 kr. 1 Mindre antal pr. udsendelse kan accepteres mod betalin for minimum. MAGASINPOST STANDARD (MPA OG MPB) Maasinpost Standard anvendes typisk til blade o linende, der erne vil have omdelin da til da, hvor der ikke forelier faste planer for udivelsen, eller afsenderen hverken kan eller ønsker at foretae adressevask inden udsendelserne. INDLEVERING Du skal indlevere Maasinpost Standard i adresseret stand til det aftalte indleverinscenter. Maasinerne skal være bundtet på paller eller lat i brevbakker, samt være opdelt i postnumre i overensstemmelse med Sorterinsvejledninen eller efter aftale med Produktsupport. Se oså skemaet side 16. Du skal indlevere Maasinpost Standard (A) senest kl manda-freda. Maasinpost Standard (B) skal du indlevere senest kl manda-freda. Du kan oså indlevere Maasinpost Standard (A) om søndaen efter aftale. I forbindelse med hellidae kan der være andre indleverinstidspunkter. Se kalenderen til Maasinpost Standard med omdelinsperioder o indleverinsdae på eller spør din salskonsulent. Ved indleverin skal der være en udfyldt føleseddel B69. VÆGT OG MÅL Det enkelte maasin må højst veje ram. Minimummål: 14 x 9 cm inklusiv emballae. Maksimummål: Lænde 60 cm inklusiv emballae o lænde + bredde + højde = 90 cm inklusiv emballae.

7 6 Eksempel på en udfyldt føleseddel B69. Blad 1: Kundens oriinal Blad 2: Til Renskab Blad 3: Kontrolkopi Blad 4: Indleverinskvitterin B 69 FØLGESEDDEL MAGASINPOST KUNDE (AFSENDER) Navn (ved afstemplin skal blad 2-4 oså stemples) Adresse Postnr. o By Skov o Natur Skovstien Laneskov INDLEVERING Maasinpost standard Serviceniveau Sorteret maasinpost SMP (3) Sorteret maasinpost SMP (4) Indleverinsdato (dd.mm.åååå) Indleverinssted FAC Speditør Kontakttelefon for produktion af denne ordre (O) Ordreivernr A B Sementerin Sementerin Sementerin TILLÆG, INDLAND Maasinpost standard Sorteret Maasinpost FORSENDELSERNE Indstik af andet materiale end papir Fravielse fra årli mænde Adresserin Fravielse fra årli mænde Ej maskinenet Adresserin Titel/Maasinpost til Indland ID-nummer Væt Antal Væt i alt Skoven Nu k k k k k k k I alt k k k k k k k k 1010 k Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet Væt Antal Serviceniveau Format (standard, stor, maxi) Europa, Færø. o Grønland Øvrie udland A A B B Brevbakker i alt Bundter i alt Paller i alt 2 AFSENDERS (EVT. SPEDITØRS) UNDERSKRIFT Evt. bemærkniner OBS! Nedenstående felter må kun benyttes af Post Danmark KVITTERING POSTCENTER Der taes forbehold for antallet af indleverede forsendelser, indtil kontrol er foretaet. INDLEVERINGSKONTROL Dato o navn B 69 (11/2012) Dato Underskrift Post Danmark A/S CVR-nr København

8 7 FRANKERING OG MÆRKNING Det enkelte maasin skal være frankeret med PPpåtryk. Det enkelte maasin skal være påtrykt Maasinpost Standard o med B eller Maasinpost B for at blive omdelt som økonomibrev eller påtrykt Maasinpost Standard o med A eller Maasinpost A for at blive omdelt som brev. Mærknin skal være tydeli o efter Post Danmarks anvisnin. Hent påtrykket fra Sæt påtrykket direkte på selve maasinet eller på plastfolien. Det tildelte id-nummer skal være påført. OMDELING Maasinerne bliver omdelt senest 5. hverda efter indleverinen. Mod betalin af tillæ kan maasinerne blive omdelt hverdaen efter indleverinen som Maasinpost (A). Maasinerne returneres ikke ved vari adresseændrin eller i tilfælde af uanbrinelihed. Afsender har mulihed for forud for indleverin af forsendelsen at få foretaet adressevask af sin adressefil o dermed på forhånd få oplysniner om de modtaere, der evt. har foretaet adresseændrin.

9 8 Maasinpost Standard Afs. ID-Nr Skov & Natur Skovstien Laneskov Peter Hansen Villavej Villavej Bladry PRODUKTIONSRABAT Det er mulit at opnå 2 % enerel produktionsrabat på Maasinpost Standard, hvis følende er opfyldt: Indleverin af mindst maasiner med samme serviceniveau pr. an Enhver indleverin skal være meddelt i en indleverinsoversit, som dækker hele aftaleperioden. Eventuelle ændriner i indleverinsoversiten skal være varslet senest 10 hverdae ekskl. lørda før den meddelte indleverin på INDLEVERINGSOVERSIGT Du er velkommen til at aflevere en indleverinsoversit over alle dine indleveriner, oså hvis du ikke skal have produktionsrabat. TILLÆGSYDELSER Befordrin som Maasinpost (A): Ønsker du dit maasin omdelt daen efter indleverin, skal du benytte denne ydelse Fravielse fra krav til årli mænde: Hvis du ikke kan indlevere maasinpost om året, kan du fravie fra årli mænde ved at betale et tillæ. Eks.: Hvis du indleverer pr. an 4 ane om året, skal du betale et tillæ pr.

10 9 SKEMA 1 MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL MINIMUM FREKVENS PR. UDSENDELSE ANTAL ÅRLIGT SKEMA 2 FRAVIGELSE FRA ÅRLIG MÆNGDE MINDSTE ÅRLIGE MINIMUM ANTAL TILLÆG PR. STK. FREKVENS PR. UDSENDELSE ,45 kr. 1 Mindre antal pr. udsendelse kan accepteres mod betalin for minimum. SORTERET MAGASINPOST (SMP) Du kan sende kataloer, brochurer, blade eller linende som Sorteret Maasinpost til modtaere i Danmark, ekskl. Færøerne o Grønland, så læne visse betinelser er opfyldt. Se side 3, enerelle betinelser. SÆRLIGE BETINGELSER FOR SORTERET MAGASINPOST Ved aftaleindåelse skal der være en indleverinsoversit, som dækker alle udsendelser i løbet af aftaleperioden. Eventuelle ændriner i indleverinsoversiten skal være varslet senest 10 hverdae ekskl. lørda før den meddelte indleverin på Hvis du har under i opla, skal det fremå af indleverinsoversiten, når der er tale om folierede maasiner. Maasinerne skal være enet til sorterin på Post Danmarks storbrevsmaskiner: PAPIRKVALITET Post Danmark anbefaler enerelt ubestrøede/offset eller matbestrøede papirkvaliteter i 100 /m2 eller derover. Hvis papiret/indmaden er under 100, skal der til maasinets for- o baside være anvendt papir af højere ramvæt. Ved andre kvaliteter skal der ske særskilt test inden aftaleindåelse. FOLIERING: Folierede maasiner skal være testet inden aftaleindåelsen.

11 10 Falset tabloid Sorteret Maasinpost Adresserin id nr.: Bladry Adresserin Avisfals Strekode /1 Peter Hansen Villavej Villavej Areal friholdt til anbrinelse af strekode, samt evt. flytteoplysniner 45mm Bladry 110 mm 40 mm GODKENDELSE KRÆVER GENERELT: Maasinets titel, ID-nummer, PP påtryk o øvrie produktmarkeriner skal være synlie o tydelit påtrykt efter Post Danmark s anvisnin Plasten skal være holdbar, o skal kunne holde til mindst 2 maskinennemløb uden at å i stykker Sammenføjninerne/svejsninen må ikke kunne å op o skal være foretaet uden perforeriner Folien skal slutte tæt om maasinet. Der må maksimalt være 20 mm overskydende plast på lænderetninen o 2 mm på sideretninen Plastfolien må ikke danne statisk elektricitet, så maasinerne klæber sammen. Anbefalede folietyper: Polyethylen PE (LD-MD-HD) 20-30my, Cast Polypropylen CPP 20-30my, Orienteret Polypropylen OPP my, o Borstar PE. INDSTIK Særlie forhold vedrørende indstik: Maasinerne må ikke indeholde løse indstik, medmindre indholdet er stramt folieret Indstik skal overholde de almindelie formatkrav til maasinet. Hvis indstikket er større end selve basisforsendelsen kan det medføre beskadielse. Sorteret Maasinpost må ikke overstie 2,0 cm i tykkelsen. Forsendelsen med indstik skal fremstå plan, så der er en plan flade til adresserin/påsætnin af label. UDFORMNING Maasinerne skal være enet til sorterin på Post Danmarks storbrevsmaskiner. Maasinerne skal være testet o test bekræftet inden aftaleindåelse. Hvis forsendelsen ændrer format, skal der ske en ny test o bekræftelse. Post Danmark skal som udanspunkt brue 5 eksemplarer til test. I nole tilfælde er det nødvendit med 200 eksemplarer. Test varer ca. 8 hverdae.

12 11 Sorteret Maasinpost id nr.: /1 Peter Hansen Villavej Villavej id nr.: /1 Peter Hansen Villavej Villavej Areal friholdt til anbrinelse af strekode, samt evt. flytteoplysniner 45mm Bladry 110 mm 40 mm Maasinerne bliver tilført maskinen med lændesiden/ ryen nedad. Maskinen sætter en strekode nederst til højre på maasinets baside i et felt på 45 x 150 mm. Hvis feltet forstyrres af barundsfarver, enskin, loo eller linende, påsætter maskinen en etiket med print af strekoden. Denne etiket er normalt aftaeli. Feltet til strekode benyttes oså til print af eventuel flytteoplysnin. Maasinerne skal være forsynet med klar o tydeli adresse. Placer adressen: direkte på maasinets baside på en påklæbet label på et blankt ark eller indbetalinskort (adressebærer) på en påklæbet label på plastfolien direkte på plastfolien. Maasinerne skal være sorteret i henhold til sorterinsvejledninen o retninslinjer for indsendelse af adressefiler. For yderliere information se side 16. Post Danmark anbefaler følende skrifttyper til modtaernavn o adresse. Courier, punktstørrelse minimum 10 Arial, punktstørrelse minimum 10 Univers, punktstørrelse minimum 10 Times New Roman, punktstørrelse minimum 12. INDLEVERING Før leverin af adressefilen skal afsenderen være oprettet hos Post Danmark. Du kan få informationer om oprettelse, filformater, mail- o FTP-adresser m.v. hos Produktsupport eller på Adressefilerne skal fremsendes i uen før 1. omdelinsda. Jo tættere på første omdelinsdato filen bliver vasket, jo højere kvalitet opnår du i adressevasken. Post Danmark vasker adresserne o påfører sorterinsoplysniner. De vaskede adresser med sorterinsoplysniner samt oplysniner om eventuelle rettelser i adresser o flytniner, bliver returneret til afsenderen efter adressevask.

13 12 Eksempel på en udfyldt føleseddel B69. Blad 1: Kundens oriinal Blad 2: Til Renskab Blad 3: Kontrolkopi Blad 4: Indleverinskvitterin B 69 FØLGESEDDEL MAGASINPOST KUNDE (AFSENDER) Navn (ved afstemplin skal blad 2-4 oså stemples) Adresse Postnr. o By Din Faforenin Nyade Helsinør INDLEVERING Maasinpost standard Serviceniveau Sorteret maasinpost SMP (3) Sorteret maasinpost SMP (4) Indleverinsdato (dd.mm.åååå) Indleverinssted KHC Speditør Kontakttelefon for produktion af denne ordre (O) Ordreivernr A B Sementerin Sementerin Sementerin TILLÆG, INDLAND Maasinpost standard Sorteret Maasinpost FORSENDELSERNE Indstik af andet materiale end papir Fravielse fra årli mænde Adresserin Fravielse fra årli mænde Ej maskinenet Adresserin Titel/Maasinpost til Indland ID-nummer Væt Antal Væt i alt Foreninsposten k k k k k k k I alt k k k k k k k k 6250 k Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet Væt Antal Serviceniveau Format (standard, stor, maxi) Europa, Færø. o Grønland Øvrie udland A A B B Brevbakker i alt Bundter i alt Paller i alt 2 AFSENDERS (EVT. SPEDITØRS) UNDERSKRIFT Evt. bemærkniner OBS! Nedenstående felter må kun benyttes af Post Danmark KVITTERING POSTCENTER Der taes forbehold for antallet af indleverede forsendelser, indtil kontrol er foretaet. INDLEVERINGSKONTROL Dato o navn B 69 (11/2012) Dato Underskrift Post Danmark A/S CVR-nr København

14 13 Post Danmark behøver 24 timer til adressevask o påførsel af sorterinsoplysniner. Hvis du ikke har modtaet din returfil inden for 24 timer, skal du kontakte Post Danmarks IT Service Desk-funktion, eller telefon , manda-freda kl Du kan oså kontakte produktsupport på telefon eller I forbindelse med hellidae kan der være andre indleverinstidspunkter for både adressefiler o maasiner. Se kalenderen til Maasinpost SMP med omdelinsperioder o indleverinsdae på eller spør din salskonsulent. Indlever maasinerne adresseret o sorteret i henhold til sorterinsvejledninen. Indlever maasinerne sønda-freda til et postcenter bundtet o på paller o opdelt i postnumre samt til de enkelte spredecentre i overensstemmelse med Sorterinsvejledninen eller efter aftale med Produktsupport. Se skemaet side 16 o sorterinsvejledninen på Ved indleverinen skal der være en udfyldt føleseddel B69. VÆGT OG MÅL Det enkelte maasin må højst veje 2 k. Minimummål: 14 x 9 cm inklusiv emballae Maksimummål: 33 x 23 x 2,0 cm. inklusiv emballae. Hvis maasinet overskrider 33 x 23 cm, skal det være skarpt falset, så den korteste side ikke overstier 23 cm. inklusiv emballae.

15 14 FRANKERING OG MÆRKNING Det enkelte maasin skal være frankeret med PPpåtryk. Det tildelte id-nummer skal være påført. Det enkelte maasin skal derudover være påtrykt Sorteret Maasinpost eller Maasinpost SMP. Afsenderadresse må erne fremå af maasinerne. Der må ikke være påført Returneres ved vari adresseændrin. OMDELING Sorteret Maasinpost bliver omdelt tirsda - onsda eller freda. I forbindelse med hellidae kan der være andre omdelinsperioder. Se kalenderen til Sorteret Maasinpost med omdelinsperioder o indleverinsdae på eller rin til Produktsupport på Hent påtrykket fra Sæt påtrykket direkte på selve maasinet eller på plastfolien.

16 15 Maasinerne returneres ikke ved vari adresseændrin eller i tilfælde af uanbrinelihed. Maasiner, hvor der er en vedvarende eller midlertidi flytnin, bliver videresendt til den nye adresse. ADRESSERING Post Danmark vasker o påfører afsenders adressefil sorterinsoplysniner. Disse oplysniner skal du brue til at adressere forsendelserne. TILLÆGSYDELSER Fravielse fra årli mænde: Hvis du ikke kan indlevere maasinpost om året kan du fravie fra årli mænde ved at betale et tillæ. Eks: Hvis du indleverer pr. an 4 ane om året, skal du betale et tillæ pr. Ekstra håndterin: Du kan benytte denne ydelse i nole tilfælde, hvis dit maasin afvier fra produktprofilen. EKSEMPEL 1 X 7777 O 14/ Peter Hansen Villavejen Villaby Se oså Retninslinjer for Indsendelse af elektroniske adressefiler på

17 16 SÅDAN SORTERER DU DINE MAGASINER VED INDLEVERING POSTCENTER SORTERET MAGASINPOST MED ANTAL < STK. SORTERET MAGASINPOST MED ANTAL >= STK. KHC Københavns Postcenter Carsten Nieburhs Gade København V 08XX-49XX 08XX-2999 (undtaen 2680 o 2840) (retnin 1) (undtaen 3500) (retnin 2) (undtaen ) (retnin 3) FAC Sydjyllands Postcenter Snaremosevej Fredericia 5XXX-7XXX + 87XX* 80XX-86XX + 88XX-9XXX (undtaen 6973) + 87XX (retnin 1) (retnin 2) 80XX-86XX + 88XX-9XXX SORTERING AF MAGASINPOST VED INDLEVERING Du skal levere Sorteret Maasinpost opdelt i følende orden (se under de enkelte produkter for detaljer): Opdelt i X/Y Opdelt pr. postcenter, o retnin inden for disse, som anivet i skemaet ovenover Opdelt pr. distributionscenter, hvor maasinerne skal lie i rækkeføle jf. filen fra adressevasken. Ved opla under maskinenede Sorteret Maasinpost leveres i ule postbakker i postnummerorden o sorteret jf. filen fra adressevasken. Øvrie partier leveres på paller. Se Sorterinsvejledninen, som du finder på Ved opla under Maasinpost Standard (A eller B), kan du indlevere hele partiet på én palle, hvis de er opdelt til de tre postcentre: KHC FAC 08XX-37XX + 4XXX 5XXX-7XXX + 87XX, 80XX-86XX + 88XX-9XXX Se oså Sorterinsvejledninen som du finder på

18 SKEMA 8 VÆGT SAMLET TITEL ANTAL I GRAM VÆGT I KILO NN NN NN NN NN I alt Eksempel på 5 sementeriner af et blad med et samlet opla på , hvor hovedbladet som det ene sement vejer 150 ram. De øvrie sementer består af hovedbladet samt andet materiale af forskelli væt. 17 Prisberenin: x stykpris k x kilopris. SEGMENTERING Sementerin efter forskellit indhold i de enkelte maasiner kan ske under visse forudsætniner. Sementerinen kan bestå i, at der er forskellie sider o/eller andet indhold i eller sammen med hovedbladet, o indholdet kan være opdelt reionalt opdelt pr. branche rettet mod modtaere med bestemte uddannelser eller linende. Hvis sementerinen består i, at der er sider i maasinet med forskelli tekst, men hvor alle maasinerne er af samme væt, vil det blive betratet som ensartede maasiner. Denne form for sementerin er uafhæni af oplaets størrelse. Betyder sementerinen uensartede forsendelser, det vil sie, at forsendelserne er af forskelli væt, skal følende være opfyldt: Du kan sementere maasiner i op til 10 sementer Alle maasiner skal have samme titel o ID-nummer. Undertitel må erne være forskelli Maasinpost Standard skal være indleveret i et samlet parti, opdelt pr. postnummer o pr. spredepostcenter. Ved Sorteret Maasinpost skal maasinerne være indleveret i et samlet parti sorteret i omdelinsrækkeføle pr. postnummer.

19 18 INDSTIK Generelt er der inen indholdsmæssie restriktioner til indstik i Maasinpostprodukter, blot indholdet er af papir o ikke er individualiseret. Der må være papirindstik fra afsenderen eller fra andre, hvis det ikke medfører uensartet væt. Hvis indstikkene varierer i væt eller ikke er til alle modtaere, vil partiet skulle leve op til relerne for sementerin. Ved indstik er der ikke et særskilt tillæ, hvorfor der blot vil blive faktureret vætporto efter forsendelsens samlede væt. Ved tillæ er det en forudsætnin, at den samlede forsendelse ikke overskrider de fastsatte mål, o at forsendelserne ikke skaber driftsmæssie problemer. Der er mulihed for indstik, som er større end hovedforsendelsen. Do kan det medføre beskadielse, hvis indstikket er større end selve basisforsendelsen. Kontakt Produktsupport på for yderliere oplysniner. Hvis forsendelserne ikke er folieret, skal papirindstik være fastjort i hovedbladet på en måde, så det ikke kan falde ud eller medføre driftsmæssie problemer.

20 19 Mærknin MAGASINER OG BLADE TIL FÆRØERNE, GRØNLAND OG UDLANDET Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet kan ikke sendes som Maasinpost men skal sendes som breve til de almindelie brevpriser. EMBALLERING Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet må ikke være uemballerede, men skal være emballeret i konvolut, omsla eller i plastfolie. MÆRKNING Det enkelte maasin eller blad skal være mærket med A Prioritaire eller B Economique for det valte serviceniveau. INDLEVERING Maasinerne o blade skal være adskilt fra indenlandsk Maasinpost ved indleverin til det aftalte indleverinscenter. FRANKERING Det enkelte maasin eller blad skal være frankeret med PP-påtryk. Hent påtrykket fra

21 20 POST DANMARKS KUNDEHÅNDBØGER Kundehåndbøerne er en let o overskueli envej til Post Danmarks muliheder. Du kan finde kundehåndbøerne på SERIEN OMFATTER Håndboen om brevet kun på Adresseløse forsendelser kun på Frankerinsmaskiner kun på Dablade kun på Lokale ueaviser kun på Brevkasser o brevkasseanlæ kun på Maasinpost kun på POSTDANMARK.DK Ønsker du at vide mere om, hvad Post Danmark kan tilbyde af produkter o services, kan du se mere på Her finder du oså ode o nyttie oplysniner som priser o husstandstal. Post Danmark Kundehåndbøer

22 21 Post Danmark Hedeaardsvej København S Kundehåndbøer

Forord. Udover denne håndbog bør du også læse Forretningsbetingelser,

Forord. Udover denne håndbog bør du også læse Forretningsbetingelser, Maasinpost Indhold 3 Forord 4 Generelle betinelser 5 Sorteret Maasinpost (SMP) 10 Sementerin 10 Indstik 11 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o udlandet 12 Kundehåndbøer 2 Forord Denne håndbo indeholder

Læs mere

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Forord 3 Generelle betinelser 5 Maasinpost Standard (MPA o MPB) 9 Sorteret Maasinpost (SMP) 17 Sementerin 18 Indstik 19 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o

Læs mere

indhold 2 Forord 3 Generelle betingelser 4 Magasinpost Standard (mpa og mpb) 9 Maskinel Magasinpost (mmp)

indhold 2 Forord 3 Generelle betingelser 4 Magasinpost Standard (mpa og mpb) 9 Maskinel Magasinpost (mmp) MAGASINPOST 2007 indhold 2 Forord 3 Generelle betinelser 4 Maasinpost Standard (mpa o mpb) 9 Maskinel Maasinpost (mmp) 15 Pakket Maasinpost (PMP) 21 Sorteret Maasinpost (smp) 27 Sementerin 28 Indstik 29

Læs mere

Sorteringsvejledning for Magasinpost

Sorteringsvejledning for Magasinpost Sorteringsvejledning for Magasinpost NEM OG SIKKER INDLEVERING I denne brochure kan du læse, hvordan du nemt og sikkert indleverer dine magasiner til PostNord Danmark. I brochuren finder du information

Læs mere

LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE

LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE 1 INDHOLD 2 Forord 3 Hvad er lokale ugeaviser? 4 Aftale med Post Danmark 5 Antal udgivelser 5 Varsling 6 Omdelingsområde 7 Omdelingsdage 7 Reklamer og gratisaviser Nej

Læs mere

INDHOLD. 11 Retningslinjer for direkte adressering 11 Sektioner og bladtillæg 12 Indstik 12 Arbejdsmiljømæssige forhold 13 Erstatning

INDHOLD. 11 Retningslinjer for direkte adressering 11 Sektioner og bladtillæg 12 Indstik 12 Arbejdsmiljømæssige forhold 13 Erstatning DAGBLADE INDHOLD 1 Indhold 2 Forord 2 Hvad er Dagblade 3 Generelle betingelser 4 Særlige betingelser 8 Retningslinjer for adressering via elektronisk anmeldelse 11 Retningslinjer for direkte adressering

Læs mere

Forord. Denne håndbog giver oplysning om de forhold, der gælder, når PostNord skal befordre lokale ugeaviser.

Forord. Denne håndbog giver oplysning om de forhold, der gælder, når PostNord skal befordre lokale ugeaviser. Lokale ugeaviser Indhold 3 Forord 4 Hvad er lokale ugeaviser? 5 Aftale med PostNord 5 Antal udgivelser 5 Varsling 6 Omdelingsområde 6 Omdelingsdage 7 Reklamer og gratisaviser Nej tak 7 Adresserede eksemplarer

Læs mere

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve Portoberegneren Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 19,00 8,00 3 25,00 16,00 30,00 19,00 Højst

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

HÅNDBOGEN OM BREVET 2

HÅNDBOGEN OM BREVET 2 HÅNDBOGEN OM BREVET 2 POST PÅ DIN MÅDE PORTOBEREGNERE Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over 400-500 breve samlet, kan der

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK OG ØKONOMI FRANKERET MED PP-PÅTRYK STANDARD ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 6,40 5,00 9,25 8,50 10,25 9,75 STANDARDBREV Maksimum: 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5). 17 cm Vejer brevet over 50 g,

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO SIDE 1 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 9,00 6,50 14,00 11,50 16,00 14,50 Højst 100 g 18,00 14,00 26,00 22,00 32,00 30,00 Højst 250 g 28,00 22,50 36,00 32,00

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Håndbogen om brevet 2

Håndbogen om brevet 2 Håndbogen om brevet 2 Portoberegnere Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over 250-300 breve samlet, kan der være mange penge

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

A- OG B-BREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

A- OG B-BREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* A- OG FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 19,00 16,00 25,00 19,00 30,00 Højst 100 g 16,00 19,00 24,00 25,00

Læs mere

Adresseløse forsendelser. Sådan leverer du

Adresseløse forsendelser. Sådan leverer du Adresseløse forsendelser Sådan leverer du Indhold 3 Hvad er en adresseløs 4 Forskellige forhandlerversioner 4 Hvad kan pakkes maskinelt 5 Gratis test 5 Dybtrykte forsendelser og arbejdsmiljøet 6 Indlevering

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat BREVE INDLAND 2006 indhold 2 3 4 5 6 9 10 10 11 13 16 19 23 24 26 29 33 37 38 41 Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 250

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Graisk Desin OPGAVEN Je skulle lave en plakat som projektplan over Randerup branddam. Dammen skulle nemli laves om til et hyelit adekær. Der var tenet en skitse over runden, med noter til hvad der skulle

Læs mere

Minimum: 14 x 9 cm Maksimum: længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm.

Minimum: 14 x 9 cm Maksimum: længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm. Side 1 Frankeret med frimærker/mobilporto/frankeringsmærker Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 500 g 32,00 50,00 Højst 2.000 g 50,00 100,00 til skal påtegnes Prioritaire eller mærkes Prioritaire.

Læs mere

Høreområdet: hørevejledning/rådgivning

Høreområdet: hørevejledning/rådgivning Høreområdet: hørevejlednin/rådivnin Målruppe Borere der, efter endt høreapparatsbehandlin, oplever problemer med bru af høreapparatet. Borere der har bru for rådivnin i forbindelse med deres hørenedsættelse

Læs mere

ADRESSELØSE FORSENDELSER SÅDAN INDLEVERER DU DINE FORSENDELSER

ADRESSELØSE FORSENDELSER SÅDAN INDLEVERER DU DINE FORSENDELSER ADRESSELØSE FORSENDELSER SÅDAN INDLEVERER DU DINE FORSENDELSER NEM OG SIKKER INDLEVERING I denne brochure kan du læse, hvordan du nemt og sikkert indleverer dine adresseløse forsendelser til Post Danmark.

Læs mere

Et brev må desuden ikke have følgende indhold:

Et brev må desuden ikke have følgende indhold: Side 1af 8 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i postloven (lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere

Læs mere

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder PostNord Danmark Erhvervskunder Dato 24. april 2014 Retningslinjer for Indsendelse af elektroniske adressefiler til Sorteret Magasinpost April 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Målgruppe...3

Læs mere

HÅNDBOGEN OM BREVET 1

HÅNDBOGEN OM BREVET 1 HÅNDBOGEN OM BREVET 1 POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Brug brevet det virker 3 Brevets kvaliteter rækker langt 5 Brevet som relationsskaber 5 Brevet som medie 6 Værktøjer der virker 10 Kvalitet og effekt går

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere

Uddannelsesplan Praktik 4.årgang

Uddannelsesplan Praktik 4.årgang Uddannelsesplan Praktik 4.åran 2016 2017 Hadsten Skole Hadbjervej 12 8370 Hadsten Tlf. 8964 4720 1 Om Hadsten Skole Hadsten Skole åbnede i 1969 o er i da overbyninsskole for Bavnehøjskolen i Hadsten o

Læs mere

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark.

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark. FRANKERINGSMASKINER 2 INDHOLD 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering Svarbreve

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST

RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST Communication Service Gældende for partier der indleveres fra 19. januar 2018 Når du har købt produktet Sorteret Magasinpost,

Læs mere

2009 Priser & vilkår 31/10/2008

2009 Priser & vilkår 31/10/2008 2009 Priser & vilkår 31/10/2008 Du betaler for det, det vejer Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer 22/05/2009 2 Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer én for administrativ

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser PRISER PR. 1. JULI 2016 Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100

Læs mere

Fyn og Sydjylland: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB)

Fyn og Sydjylland: 10.12.2017 - 08.12.2018 (DSB) Fyn o Sydjylland 10.12.2017-08.12.2018 AARHUS H FREDERICIA ESBJERG ODENSE SØNDERBORG SVENDBORG FLENSBURG BESØG REJSEPLAN EN.DK DEN ER OPDATERET VISIT JOURN EYPLANNER.DK IT S UPDATED Holstebro Bur Fyn Vembo

Læs mere

Et brev må desuden ikke have følgende indhold:

Et brev må desuden ikke have følgende indhold: Side 1af 7 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i postloven (lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

REACH - for brugere af kemikalier

REACH - for brugere af kemikalier REACH - for bruere af kemikalier Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søade 12 1790 København V Telefon : 33 63 80 00 Telefax

Læs mere

ADRESSELØSE FORSENDELSER

ADRESSELØSE FORSENDELSER ADRESSELØSE FORSENDELSER POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Forord 3 Hvad er en adresseløs 4 Hvem kan der omdeles til 5 Kend din målgruppe 8 Reklamer Nej Tak 10 Omdelingsperioder 10 Hvor kan der omdeles 11 Færøerne,

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer. Juni 2001. Indholdsfortegnelse

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer. Juni 2001. Indholdsfortegnelse Enerimærknin Tekniske Bestemmelser for forsatsvinduer Juni 2001 Indholdsfortenelse Enerimærknin af forsatsvinduer Side 2 Indlednin 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyrin

Læs mere

Husk gratis. Husk gratis navn/logo i SORT. navn/logo. Sidste frist fredag den 20. marts 2015. Sidste frist fredag den 20. marts 2015.

Husk gratis. Husk gratis navn/logo i SORT. navn/logo. Sidste frist fredag den 20. marts 2015. Sidste frist fredag den 20. marts 2015. REMMER A/S, MILEPARKEN -, 0 SKOVLUNDE Line Line Line Line Line Line Line Line Priser eksamenspapir forår 0 Priserne er inkl. opsætning af skolens navn og/eller logo. Alle priser er ekskl. moms og frit

Læs mere

2009 Priser & vilkår 31/10/2008

2009 Priser & vilkår 31/10/2008 2009 Priser & vilkår 31/10/2008 Du betaler for det, det vejer Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer 30/10/2008 2 Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer én for administrativ

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Frankeringsmaskiner 2011

Frankeringsmaskiner 2011 Frankeringsmaskiner 2011 indhold 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering

Læs mere

Forsendelsestiden for breve kan variere i forhold til hvornår der er transport til. hele taget manglende transportmuligheder til og fra, samt i Irak.

Forsendelsestiden for breve kan variere i forhold til hvornår der er transport til. hele taget manglende transportmuligheder til og fra, samt i Irak. Opdateret: 10. november 2015 IRAQ Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost Postens vej r Posttakster Kvittering for forsendelser fra Danmark Efterlysning/Undersøgelse vedrørende

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning SMART Notebook 3Dværktøjer Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på smarttech.com/reistration.

Læs mere

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet

Retningslinjer for indsendelse af adressefiler til produktet Pstnrd Danmark Juli 2015 Retningslinjer fr indsendelse af adressefiler til prduktet Adresseløs PLUS Side1/12 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning...3 2. Adresseløs PLUS trin fr trin...3 3. Retningslinjer fr

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 2-3 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 2-3 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Italien Italien ligger i Europa omfatter Italien samt San Marino. Hovedstaden er Rom. Italien er medlem af EU, men San Marino, Livigno Campione d Italia er uden for EU s toldområde. Brev Pakke (Aftalekunder)

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU udbud: Tryksager med sikkerhedstryk, udbud på produktion og distribution af fisketegn.

Spørgsmål og svar til EU udbud: Tryksager med sikkerhedstryk, udbud på produktion og distribution af fisketegn. Dato for revision: 24. februar 2014 Spørgsmål og svar til EU udbud: Tryksager med sikkerhedstryk, udbud på produktion og distribution af fisketegn. I tidsplanen - side 8 - er der nævnt følgende: " 3. februar

Læs mere

Mybring instruktion Indhold

Mybring instruktion Indhold Mybring instruktion Indhold Hvad er Mybring?... 2 Funktioner i Mybring... 2 Registrer dig på Mybring... 3 Opret og udskriv fragtetiketter... 4 Book afhentning... 9 Se din ordrehistorik... 10 Oprette BulkSplit-dokument...

Læs mere

MINUSMA (MALI) http://www.postdanmark.dk/da/privat/priser_og_forretningsbetingelser/forretningsbeti ngelser/sider/home.aspx

MINUSMA (MALI) http://www.postdanmark.dk/da/privat/priser_og_forretningsbetingelser/forretningsbeti ngelser/sider/home.aspx Opdateret: 10. november 2015 MINUSMA (MALI) Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til MINUSMA (MALI). Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 3-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 3-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Cypern Cypern ligger i Europa. Hovedstaden er Nicosia. Den græsk-cypriotiske del er medlem af EU. Den tyrkisk-cypriotiske del ligger uden for EU s toldområde. Brev Pakke (Aftalekunder) Pakke (Kontantkunder)

Læs mere

Brønderslev Trafikinformation 9. 60 Odense - Århus 10. 70 Århus - Aalborg - Frederikshavn 30. 72 Århus - Grenaa 58. Hundested. Knabstrup.

Brønderslev Trafikinformation 9. 60 Odense - Århus 10. 70 Århus - Aalborg - Frederikshavn 30. 72 Århus - Grenaa 58. Hundested. Knabstrup. Øst- o Nordjylland Skaen Indhold Hirtshals Vrå Hjørrin Sindal Tolne Kvissel Frederikshavn 70 Plan Side Tenforklarin 4 Sådan bruer du køreplanen 6 Hvor lan tid skal du brue til at skifte to? 8 Brønderslev

Læs mere

STEMPELINFORMATION NR

STEMPELINFORMATION NR POSTNORD FRIMÆRKER CARSTEN NIEBUHRS GAD E 4 1577 KØBENHAVN V TLF 7070 7605 WWW.POSTNORD.DK/FILATELI SEPTEMBER 2016 STEMPELINFORMATION NR. 4 2016 1. Den centrale stempling flytter PostNord har indgået en

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR Psykosocialt arbejdsmiljø Hvem har indflydelse på sit arbejde, hvem får stillet hvilke krav, o hvordan er de sociale relationer? Både positiv o neativ udviklin

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og Opsætning af brevkasser og brevkasseanlæg 2007 indhold 2 3 4 8 9 10 13 15 18 Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme

Læs mere

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne

Læs mere

Håndbogen om brevet 1

Håndbogen om brevet 1 Håndbogen om brevet 1 Indhold 3 Brug brevet det virker 3 Brevets kvaliteter rækker langt 5 Brevet som relationsskaber 6 Værktøjer der virker 8 Kvalitet og effekt går hånd i hånd 9 Her får du også råd 10

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Vejledning. Navn på de opstillede kandidater og eventuel prioritet skal også skrives på listen under Kandidatnavne.

Vejledning. Navn på de opstillede kandidater og eventuel prioritet skal også skrives på listen under Kandidatnavne. Vejledning Der er 3 blanketter i skemaet, der skal udfyldes blanketten til kandidatlisten, blanketten til kandidater der opstilles og blanketten til de stillere, der ikke samtidig er kandidater. Blanketten

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune 1 Parterne Ordregiver: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding CVR-nr.: 29189897 Og Leverandør: Navn Adresse Post.nr. og By Tlf.: CVR-nr.:

Læs mere

Prisliste 2015 Berlingske Media Distribution

Prisliste 2015 Berlingske Media Distribution Berlingske Media Berlingske Media Reklameomdeling Indleveringssteder Berlingske Avistryk Fælledvej 12 7600 Åben for indlevering: Alle hverdage Kl. 7.00-16.00 Pakkeri Mariendalsvej 22 Åben for indlevering:

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte, der kan virke anstødelige. Opdateret: 01. JUN. 2017 MINUSMA (MALI) Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til MINUSMA (MALI). Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark.

Læs mere

AFGHANISTAN. Opdateret: 10. November 2015. Denne side indeholder:

AFGHANISTAN. Opdateret: 10. November 2015. Denne side indeholder: Opdateret: 10. November 2015 AFGHANISTAN Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til Afghanistan Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark.

Læs mere

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost

Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost 22-12-2010 4/0120-0204-0153 /AWF/SUPO Post Danmarks individuelle og generelle rabatter for magasinpost KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Resumé...5 2. Afgørelse...11 3. Sagsfremstilling...12 3.1. Indledning...12

Læs mere

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ink Windows operativsystemer Bruervejlednin Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede

Læs mere

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes:

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 201x om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. (Bekendtgørelse om eneret, befordringsforpligtelse og erstatning m.v.) Anvendelsesområde I medfør

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til landet. 4-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til landet. 4-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Malaysia Malaysia ligger i Sydøstasien. Hovedstaden er Kaula Lumpur. Brev Pakke (Aftalekunder) Pakke (Kontantkunder) Prioritaire Business Priority Private Priority Postpakker Udland Priszone Udland

Læs mere

Formkrav og redaktionelle retningslinjer

Formkrav og redaktionelle retningslinjer Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver ved Sundhedsuddannelserne UCC 2/11/16/lc 1 Generelle krav Opgaver kan udarbejdes på dansk, svensk og norsk. Ønske om aflevering på andre

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Annoncepriser tekstsider

Annoncepriser tekstsider M E D I E I N F O 2 0 0 6 Annoncepriser tekstsider Annoncepriser tekstsider Tandlægebladet og øvrige publikationer 2/1-sider kr 24.900,- 1/1-side kr 15.100,- 1/2-side kr 8.900,- 1/3-side kr 6.900,- 1/6-side

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige. KFOR Opdateret: 06. APR. 2017 Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til KFOR. Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark. Efterlysning/Undersøgelse

Læs mere

breve og økonomibreve frankeret med frimærker

breve og økonomibreve frankeret med frimærker breve og økonomibreve frankeret med frimærker Side 1 Højst 50 g 8,00 6,00 12,50 11,00 14,50 13,00 Højst 100 g 16,00 13,00 24,00 22,00 33,00 30,00 Højst 250 g 25,00 21,00 35,00 32,00 53,00 50,00 Højst 500

Læs mere

Priserne er uden moms og gældende fra 1. maj 1999. Tidligere prislister er hermed ugyldige. Seriepriserne gælder for ens kopier fra samme original.

Priserne er uden moms og gældende fra 1. maj 1999. Tidligere prislister er hermed ugyldige. Seriepriserne gælder for ens kopier fra samme original. COPY RIGHT Kong Georgs Vej 24 2000 Frederiksberg Telefon: 38 10 63 70 Telefax: 38 10 31 93 www.copy-right.dk priser Priserne er uden moms og gældende fra 1. maj 1999. Tidligere prislister er hermed ugyldige.

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2016

Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2016 Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2016 Gældende for blade, som er udkommet i 2015 Vejledning: Du navigerer lettest fra felt til felt med TAB-tasten. Obligatoriske

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige. Opdateret: 30. SEP. 2016 IRAQ Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost Postens vej Adresser Posttakster Kvittering for forsendelser fra Danmark Efterlysning/Undersøgelse vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter. Elektronisk indberetning til Finanstilsynet

Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter. Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter Elektronisk indberetning til Finanstilsynet December 2015 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter... 1 Elektronisk

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes

Læs mere

Bilag: Fyens Distributions almindelige betingelser - version: DEC For distributionsydelser til slutbruger

Bilag: Fyens Distributions almindelige betingelser - version: DEC For distributionsydelser til slutbruger 1 Betingelsernes omfang og fravigelighed 1.1 Disse almindelige betingelser gælder for alle distributions-ydelser til slutbruger leveret af Fyens Distribution for kunden. 1.2 Kundens opmærksomhed henledes

Læs mere