En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST"

Transkript

1 En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008

2 2 Indhold INDHOLD Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST Det er gratis Informationsmøder Sådan gør du: Praktiserende læger Sådan gør du: Speciallæger Sådan gør du: Fysioterapeuter og Psykologer Tjekliste inden start Spørgsmål, der går igen Sådan får du digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR Speciallæger Fysioterapeuter og Psykologer Lokationsnumre til REFHOST Informationsmøder Kontaktpersoner til REFHOST Henvisningshotellet Hotline Udgivet i april 2008 af MedCom i samarbejde med Danske Regioner Foreningen af Speciallæger Datagruppen MultiMed Tilrettelægning og redigering: arki tekst kommunikation Grafisk tilrettelægning: Christen Tofte Grafisk Tegnestue Tryk: One2one ISBN-nr.:

3 Henvisningshotellet en introduktion 3 I forbindelse med fornyelsen af de seneste overenskomster for praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer, aftalte parterne, at der skulle oprettes et såkaldt henvisningshotel, også kaldet REFHOST [refhoust]. Grundidéen er, at de praktiserende lægers henvisninger til speciallægehjælp, fysioterapibehandling og psykologhjælp kan sendes elektronisk til REFHOST. Patienterne har efterfølgende frit valg mellem de relevante behandlere. Henvisningen opbevares på REFHOST, indtil patienten har valgt en behandler, som derefter henter den via sit lægesystem eller internettet. Efter aftale mellem læge og patient er der også mulighed for at sende en elektronisk henvisning direkte til en bestemt speciallæge, fysioterapeut eller psykolog. I de tilfælde vil en kopi af henvisningen blive opbevaret på REFHOST. Hvis patienten siden beslutter at benytte en anden behandler, end den henvisningen i første omgang blev sendt til, vil den nye behandler kunne hente henvisningen på REF- HOST. Stor udbredelse 99% af alle almene lægepraksis har i dag elektroniske journalsystemer, der kan sende elektroniske henvisninger til speciallæger. De fleste lægesystemer har desuden udviklet moduler, så de kan sende henvisninger til fysioterapeuter og psykologer. Se på MedComs hjemmeside, hvilke lægesystemer, der er i stand til at sende disse henvisninger. Oversigten kan ses på web-adressen: wm henvisninger til fysioterapi- og psykologbehandling fra april REFHOST driftsafvikles af Datagruppen Multimed, Vejle. INTRODUKTION REFHOST er klar til brug fra 9. juni 2008, hvorefter alle henvisninger fra praktiserende læger til speciallæger skal sendes elektronisk. Henvisningshotellet vil være klar til

4 4 Sådan fungerer REFHOST INTRODUKTION Arbejdsgangen er den samme, uanset om henvisningen retter sig til speciallæger, fysioterapeuter eller psykologer. I det følgende er speciallægen brugt som eksempel på modtager, men beskrivelsen er identisk med hensyn til fysioterapeuters og psykologers brug af REFHOST. Henvisningen sendes Henvisningen hentes Det er gratis Den praktiserende læge udarbejder en henvisning til speciallægen i sit journalsystem, vælger det speciale, som patienten skal henvises til, og sender henvisningen som EDIFACT på helt sædvanlig måde. Alternativt kan den praktiserende læge i samråd med patienten vælge den speciallæge, der skal have henvisningen, og sende den direkte til denne som EDIFACT. En kopi af henvisningen opbevares samtidig på REFHOST, så den kan anvendes af andre speciallæger, hvis patienten alligevel ønsker at benytte en anden speciallæge, for eksempel på grund af lange ventetider, ferie mv. Henvisningen på hotel Henvisningen havner under alle omstændigheder på REFHOST, som returnerer en positiv kvittering, der fortæller, at henvisningen er modtaget. Hvis henvisningen er fejlbehæftet, modtager den praktiserende læge en negativ kvittering. Brugen af REFHOST, herunder forsendelse og modtagelse af EDIFACT-henvisninger, er gratis for læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Driften betales af regionernes praksisafdelinger, dvs. sygesikringerne. Patienten henvender sig herefter til speciallægen pr. telefon, eller personligt og bestiller en tid for konsultation. Via internetadressen: logger speciallægen sig på REFHOST. Hvis speciallægens lægesystem har integreret REFHOST kald (se side 9) skal han benytte dette og sin digitale signatur. Derved bliver patientens henvisning automatisk fundet frem, hvorefter den kan hentes ind i speciallægens system som EDIFACT. Alternativt kan den printes, og speciallægen kan også vælge at gøre begge dele. Har speciallægen ikke et lægesystem med integreret REFHOST kald, kan denne få adgang til henvisningen ved brug af login med digital signatur og efterfølgende indtastning af patientens CPR-nummer. Speciallæger kan kun se henvisninger til eget speciale og har kun adgang til den aktuelle patients henvisninger til specialet. Speciallægen har ikke adgang til patientens henvisninger i andre specialer. REFHOST opbevarer henvisningen i op til 180 dage, så den kan hentes igen ved tekniske problemer eller lignende. En henvisning i et bestemt speciale kan hentes én eller

5 5 flere gange af forskellige speciallæger. En henvisnings historie er altid synlig i form af opslaget på en bestemt patients henvisning. Positive og negative kvitteringer Hvis den praktiserende læge ønsker det, kan REFHOST sende en korrespondancemeddelelse som kvittering for, at henvisningen er taget i brug, i det øjeblik patienten har bestilt tid. I de tilfælde sendes en positiv kvittering til REFHOST fra speciallægens lægesystem. Hvis overførslen af henvisningen ikke bliver gennemført, som den skal, modtager den henvisende læge en negativ kvittering. Problemet håndteres automatisk af REFHOST Hotline. Informationsmøder I foråret 2008 holder de enkelte regioner en række informationsmøder med introduktion til REFHOSThenvisningshotellet, herunder også brugen af digital signatur. Indkaldelse sendes direkte til speciallægerne og praktiserende læger. I foråret 2009 bliver der afholdt tilsvarende møder for fysioterapeuter og psykologer. Se nærmere side 22. automatisk informere den henvisende læge om, at henvisningen ikke er hentet. Det sker ved hjælp af en almindelig korrespondancemeddelelse med en standardbesked. Det er valgfrit for den henvisende læge, om han eller hun vil benytte denne funktion, og lægen kan selv vælge at slå funktionen til eller fra. INTRODUKTION Hvis henvisningen ikke hentes Når gyldighedsperioden for en henvisning udløber, kan REFHOST Fig.1. Systemets indbyggede mulighed for at sende kvitteringer er udeladt på tegningen for overskuelighedens skyld. Patient Prakt. læge 1.Henvisning 6.Hentes Spec. 3.Tidsbestilling VANS læge Patient 2.Opbevaring 5.Findes frem 4.www.refhost.dk REFHOST

6 6 Sådan gør du: Praktiserende læger PRAKTISERENDE LÆGER Fig.2 Henvisningen udarbejdes En henvisning udarbejdes ved at vælge den pågældende skabelon i dit lægesystem og udfylde den. Du lægger henvisningen ud til godkendelse, og den kan derefter sendes som EDIFACT. Henvisningen sendes Du kan sende henvisningen til det givne speciale uden at vælge en bestemt speciallæge. Her vælger du det pågældende speciales REF- HOST-lokationsnummer. (Se listen side 22 23). Disse lokationsnumre vil normalt være med i lægesystemernes opdatering i april Du kan også sende direkte til speciallægen ved at vælge dennes EDIlokationsnummer ud fra oversigten i dit eget journalsystem. Information til patienten Du bør informere patienten om, at der er sendt en elektronisk henvisning til henvisningshotellet, og at patienten selv skal kontakte den speciallæge, som han eller hun ønsker. Patienterne kan finde informationer om speciallægerne i telefonbøgerne, på under vejviser (fig.2), samt på nettet: og Du kan også aftale med patienten, at du sender henvisningen direkte til en bestemt speciallæge. Husk at informere om frit valg. Modtag en kvittering Er dit system sat op til at anmode om kvitteringer, vil du modtage en positiv kvittering fra REFHOST, så snart henvisningen er modtaget oftest i løbet af få minutter. Er der en teknisk fejl i henvisningen, modtager du en negativ kvittering. Dette betyder, at henvisningen ikke er modtaget. Henvisning tages adviseringsmuligheder Når du sender den første henvisning, bliver du adviseret om denne mulighed via en korrespondancemeddelelse, så du kan til- og fravælge klinikkens adviseringsmuligheder (fig.3). Skulle meddelelsen blive overset eller glemt, kan du henvende dig til REFHOST Hotline (se bagsiden) og få tilsendt brugernavn og kodeord igen til din -adresse. Ibrugtagning REFHOST kan sende et korrespondancebrev til dig om, at patientens henvisning er taget i brug af en speciallæge (fig.4).

7 7 Denne funktion kan du selv til- og fravælge på REFHOST. Statusmeddelelse Hvis patienten ikke har anvendt henvisningen inden 45 dage ved at træffe aftale med en speciallæge, kan du hvis du ønsker det modtage et korrespondancebrev fra REFHOST med besked om dette (fig.5). Korrespondance Sendt:d kl.13:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Din klinik er nu registreret på henvisningshotellet som henviser. For at redigere din kliniks adviserings muligheder, kan du logge ind på: backend.refhost.dk med brugernavn: klinik og kodeord: ksyrxq Venlig hilsen Henvisningshotellet. Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testspeciallæger Speciallægerne Ib og Ib Fig.3 PRAKTISERENDE LÆGER Denne funktion kan du selv til- og fravælge på REFHOST. Korrespondance Sendt:d kl.11:03 Henvisningen udløber Henvisninger til speciallæger har normalt en gyldighedsperiode på seks måneder. Hvis patienten ikke har anvendt henvisningen inden udløbet af denne periode, kan du hvis du ønsker det modtage et korrespondancebrev fra REFHOST (fig.6). Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Henvisningen er taget i brug af patienten. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.4 Korrespondance Sendt:d kl.12:03 Denne funktion kan du selv til- og fravælge på REFHOST. Henvisning til fysioterapeuter og psykologer, fra 2009 Når REFHOST har været i drift i 9 måneder, dvs. foråret 2009, skal henvisninger til fysioterapeuter og til psykologer ligeledes sendes via REFHOST. Dette sker på samme måde som for speciallægernes vedkommende. Du får nærmere besked, når henvisninger til fysioterapeuter og psykologer også skal sendes via REFHOST. Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Patienten har endnu ikke benyttet henvisningen. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.5 Korrespondance Sendt:d kl.11:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Patienten har ikke benyttet sin henvisning, inden den udløb. Henvisningen er blevet slettet. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.6

8 8 PRAKTISERENDE LÆGER Du kan få hjælp 3 steder: Kontaktperson I hver region er der en kontaktperson normalt datakonsulenten som man kan spørge til råds om anvendelsen af REF- HOST. På bagsiden finder du en liste over de enkelte regioners kontaktpersoner med telefonnumre og mailadresser. Serviceside REFHOST har en serviceside på nettet. Når du er på klikker du på REFHOST-ikonet i øverste venstre hjørne af hjemmesiden. Du kan også gå direkte via internettet ved at taste: Hotline REFHOST Hotline kan besvare tekniske spørgsmål. Telefon: ( ). Også værd at vide Lægepraksis med dispensation for brug af elektronisk lægesystem Har din lægepraksis dispensation for brug af elektronisk lægesystem, skal du fortsat anvende en papirhenvisning. Speciallæger, der ikke har edb/lokationsnummer Hvis speciallægen ikke har et edb/ lokationsnummer, skal henvisningen alligevel sendes elektronisk, men altid til REFHOST. Speciallægen kan så få adgang til henvisningen via en almindelig internetforbindelse. Pris for brug af REFHOST Det koster dig ikke noget at sende henvisninger til speciallæger, fysioterapeuter og psykologer via REF- HOST. EDIFACT-afgiften betales af regionens praksisafdeling. Sygehusbehandling og røntgenundersøgelser Henvisninger til sygehusbehandling og røntgenundersøgelser skal ikke sendes til REFHOST, men direkte som EDI til det sygehus/den region, hvor behandlingen skal ske. Røntgenhenvisninger i København og Århus For røntgenundersøgelser, der udføres af private klinikker i København og Århus, anvender du en almindelig speciallægehenvisning, som sendes til REFHOST Diagnostisk radiologi Lokationsnummer:

9 Sådan gør du: Speciallæger 9 Det har du brug for For at kunne modtage elektroniske henvisninger fra REFHOST, som integreres direkte i dit journalsystem, skal du have et lægesystem, der er godkendt af MedCom. Du kan se en oversigt på denne web-adresse: I dag er næsten alle lægesystemer godkendt til at kunne modtage speciallægehenvisninger. SPECIALLÆGER Du skal have en digital signatur med tilknyttet cpr-nummer installeret på din computer. Læs på side om, hvordan du anskaffer og installerer signaturen, og hvor du eventuelt kan hente hjælp til dette. Fig.7 Flere speciallægesystemer har implementeret et Integreret REF- HOST kald på patientens stamkort. Så har du via lægesystemet direkte adgang til REFHOST, som automatisk henter henvisningen frem ved hjælp af patientens CPRnummer. Du kan vælge at få installeret et såkaldt Mini REFHOST kald på computeren. Derefter skal du kun indtaste adgangskoden til digital signatur for at få adgang til REF- HOST. Et Mini REFHOST kald fås fra REFHOST Hotline. Speciallægens medarbejdere skal have adgang til REFHOST Alle speciallægeklinikker er fra driftsstart oprettet i REFHOST, og deres indehavere får med almindelig post tilsendt brev med brugernavn og adgangskode til REFHOSTs administrationsmodul, backend. Her skal klinikkens ejer, administratoren, tildele eller ophæve andet klinikpersonales adgang til REF- HOST. Adgangen til REFHOSTs backend fås på adressen: backend.refhost.dk (uden www). Under menupunktet Brugere listes klinikkens aktuelle brugere med mulighed for vedligeholdelse af til- og afgang af klinikkens personale.

10 10 SPECIALLÆGER Fig.8 Speciallæger uden elektronisk lægesystem Har du dispensation for anskaffelse af it, eller er du ikke omfattet af kravet om it-anskaffelse, skal du have en PC med internetadgang, en printer, og du skal have installeret en digital signatur. Hvis du placerer et Mini REFHOST kald på computerens skrivebord, bliver det lettere at anvende REFHOST. Minikaldet kan du få fra REFHOST Hotline. Din adgang til henvisninger på REFHOST Patienten kontakter dig og fortæller, at der er sendt en henvisning fra den praktiserende læge. Du har 3 måder at hente henvisningen på: Fig.9 A: Du slår patienten op i dit eget lægesystem og kalder internetadressen ved hjælp af dit systems integrerede REFHOST kald og digital signatur. Patientens henvisning hvis den findes i det pågældende speciale er nu fundet frem og vises i oversigten (fig.10). Fig.10 Er patienten ikke oprettet i dit eget lægesystem, kan det integrerede REFHOST kald også anvendes, men cpr-nummeret skal så indtastes i REFHOST for at kunne foretage en søgning på patientens henvisning (fig.9). Fig.11 B: Har du ikke et lægesystem med integreret REFHOST kald, kan du ved hjælp af Mini REFHOST kald og digital signatur med efterfølgende indtastning af patientens cpr-nummer også få adgang til patientens

11 11 henvisning (fig ). (Mini REF- HOST kald fås ved henvendelse til REFHOST Hotline). C: Du slår op på REFHOST på internet-adressen: og logger ind med brug af digital signatur (fig.8), indtaster patientens cpr-nummer (fig.9) og oversigt over patientens henvisninger vises (fig.10). Fig.12 SPECIALLÆGER Håndtering af henvisningen Tryk: Vis for at læse henvisningen. Kommandoen Vis bruges for eventuelt at gennemse henvisningen, inden du booker en tid. Eventuelle billeder vedhæftet til henvisningen kan også vises på REFHOST (fig.11). Tryk: Hent for at modtage henvisningen som EDIFACT. Som supplement kan du samtidig udprinte henvisningen på din printer. Det sidste er altid nødvendigt, hvis du ikke kan modtage EDIFACT-meddelelser. Henvisningen er nu modtaget, og det er markeret, hvem der har hentet den (fig.12). Tryk: Historik for at se henvisningens historie. Her kan man se om henvisningen har været taget af anden speciallæge, været sendt direkte, om den har været genfremsendt eller genudskrevet til dig, for eksempel på grund af tekniske problemer (fig.12). Når henvisningen sendes direkte til dig Hvis den praktiserende læge sender en EDI-henvisning direkte til dig, læser du den ind på helt sædvanlig måde sammen med øvrige EDIdokumenter og meddeler patienten et bookingtidspunkt, eller anvender aftalt procedure. Henvisningen findes også på hotellet i kopi, så patienten kan evt. henvende sig til anden speciallæge, hvis vedkommende ønsker det. Besked til den henvisende læge Den henvisende læge kan automatisk modtage en positiv kvittering, når henvisningen er modtaget i henvisningshotellet. Hvis den henvisende læge ønsker det, får han eller hun automatisk besked om, at henvisningen er taget i brug (fig.13 side 12). Er der fejl i forbindelse med modtagelsen af en henvisning fra REF- HOST, sender REFHOST automatisk en negativ kvittering til REFHOST Hotline, som derefter tager hånd om problemet. Afregning til praksisenheden (sygesikringen) Ved ibrugtagning af en elektronisk henvisning vil alle speciallægesystemer automatisk markere i

12 12 SPECIALLÆGER Korrespondance Sendt:d kl.11:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Henvisningen er taget i brug af patienten. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.13 afregningen, at der foreligger en elektronisk henvisning. Der skal altså ikke rutinemæssigt indsendes noget bilag i form af henvisningsdokumentation. I de få tilfælde, hvor henvisningen ikke kan modtages som EDIFACT, men kun udprintes, skal de aftalte procedurer dog følges. Patienten fortryder Korrespondance Sendt:d kl.11:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Patienten har henvendt sig til en anden behandler, som nu har overtaget henvisningen. Henvisningsdato: Patient: BN2 Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset DGM Fig.14 Korrespondance Sendt:d kl.12:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Patienten har endnu ikke benyttet henvisningen. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.15 Fortryder patienten valget af speciallæge, kan han eller hun aflyse aftalen og vælge en anden speciallæge. Henvisningen gemmes på REFHOST i op til 180 dage. Historikken dokumenterer henvisningens forløb, ligesom loggen dokumenterer brugernes adfærd. Den speciallæge, der mister henvisningen, får automatisk besked via en EDI-korrespondancemeddelelse om, at patienten har valgt en anden speciallæge (fig.14). Patienten møder ikke op Hvis patienten ikke møder op, håndteres det på samme måde som ved almindelige papirhenvisninger. Korrespondance Sendt:d kl.11:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Patienten har ikke benyttet sin henvisning, inden den udløb. Henvisningen er blevet slettet. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.16 Statusmeddelelse Har patienten ikke anvendt henvisningen inden 45 dage kan der sendes et korrespondancebrev fra REFHOST til den henvisende læge med besked om dette (fig.15). Denne funktion kan den henvisende læge selv til- og fravælge på REFHOST.

13 13 Gyldighedsperiode for en henvisning En elektronisk henvisning har en gyldighed, der svarer til, hvad der gælder for en papirhenvisning, det vil sige normalt seks måneder. Ved udløbet af gyldighedsperioden kan den henvisende læge adviseres med en automatisk korrespondancemeddelelse fra REFHOST om dette (fig.16). Anskaffelse og installation af digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR Har du ikke allerede en digital medarbejdersignatur installeret på din computer, skal du bestille den hos TDC. Det skal være en såkaldt LRA med CPR. Se vejledningen i denne pjece, side SPECIALLÆGER Øvelse i at bruge REFHOST MedCom har lagt en fiktiv henvisning på en testperson: : Nancy Ann Berggren på REFHOST, som man kan hente til øveformål. Henvisning fra speciallæge til anden speciallæge Speciallæger, der kan sende henvisninger til andre speciallæger, skal benytte samme fremgangsmåde, som de alment praktiserende læger bruger. Se afsnittet Sådan gør du: Praktiserende læger på side 6. Den koster normalt 750 kr. plus en årlig afgift, men der er truffet aftale om, at speciallæger kan anskaffe den digitale signatur og bruge den i tre år uden omkostninger til TDC. Ovenstående forudsætter, at I indsender et udfyldt skema til FAPS. FAPS har sendt dette skema til alle speciallæger pr. brev i marts måned Er det bortkommet, kan I kontakte FAPS. Hjælp til REFHOST REFHOST-leverandøren har etableret en Hotline-service, der kan bistå med hjælp vedrørende tekniske problemer og den driftsafvikling, der vedrører REFHOST. Hotline, telefon: REFHOST Hotline kan besvare tekniske spørgsmål. Hotlinen kan kontaktes på telefon i tidsrummet Hotline, mail: Har du problemer med selve lægesystemet, kontakter du lægesystemleverandøren. Ved problemer og spørgsmål vedrørende digital signatur skal du henvende dig til TDC Hotline eller regionens REFHOST-kontaktperson. Kontaktperson I hver region er der en kontaktperson normalt datakonsulenten som man kan spørge til råds om anvendelsen af REF- HOST. På bagsiden finder du en liste over de enkelte regioners kontaktpersoner med telefonnumre og mailadresser.

14 14 Sådan gør du: Fysioterapeuter og Psykologer FYSIOTERAPEUTER OG PSYKOLOGER Fra 1. april 2009 skal henvisninger til psykologer og henvisninger til fysioterapeuter også være elektroniske. De følger de samme procedurer som for speciallæger på nær gyldighedsperioderne for, hvornår henvisningen skal være taget i brug og for, hvor længe den er gyldig. Informationer om digital signatur, anskaffelse og installation af REF- HOST meddeler MedCom direkte til fysioterapeuter og psykologer i 4. kvartal 2008.

15 Tjekliste inden start 15 Almen læger Du installerer lokationsnumrene på de enkelte specialer til henvisningshotellet. Se listen på side Listen kan evt. være lagt ind i dit lægesystem af lægesystem-leverandøren sammen med april 2008-opdateringen. Tjek om dit lægesystem er godkendt til at kunne sende EDIhenvisninger, også til fysioterapeuter og psykologer (se her medcom.dk/ wm110072). Speciallæger Fysioterapeuter Psykologer Du skal have et edb-lægesystem, der er godkendt af MedCom (http://www.medcom.dk/ wm110156) eller som minimum en PC med printer. Du skal have internetadgang. Du skal have installeret digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR (se side18 19). TDC support på telefon (senere ) eller datakonsulenten kan eventuelt hjælpe dig. TJEKLISTE Kontroller, at dine oplysninger på partnerskabstabellen er korrekte. Du kan få en oversigt med oplysninger fra din regionale kontaktperson eller på MedComs hjemmeside: wm Tilmeld dine medarbejdere i REFHOST backend (se side 9). Instruer dit personale i brugen af REFHOST.

16 16 Spørgsmål, der går igen SPØRGSMÅL Patienten henvender sig ikke til speciallægen Egen læge kan adviseres om, at patienten ikke har anvendt henvisningen. (Se under punktet: Statusmeddelelse på side 12 og Gyldighedsperioden for en henvisning på side 13). Speciallægen har ikke EDI/EDB Henvisningen sendes altid direkte til REFHOST, hvis behandlende læge ikke har EDI. Mindstekravet for behandlere er, at de har adgang til internettet for visning og udskrift af en henvisning. Patienten har valgt en bestemt speciallæge, men ønsker en anden Den speciallæge, der mister patienten måske på grund af lang ventetid får en advis om patientens fravalg. (Se under punktet: Patienten fortryder side 12). Patienten fortryder sit valg Patienten kan henvende sig til anden speciallæge og evt. opnå kortere ventetid. (Se under punktet: Patienten fortryder side 12). Henvisningen er ikke på hotellet Henvisningen kan være sendt under et forkert speciale og er derfor ikke synlig for den pågældende speciallæge. Dette kan Hotline korrigere. (Se under punktet Hjælp til REFHOST side 13). Henvisningen er udløbet REFHOST kan give advis til henvisende læge om ubenyttede, slettede henvisninger (Se side 7). Min digitale signatur virker ikke REFHOST Hotline kan kontaktes, så du kan få midlertidig adgang til dit speciales henvisninger ved hjælp af password og kodeord. Den mulighed kan kun benyttes i nødstilfælde og er tidsbegrænset. Fornyelse af evt. udløbet digital signatur, sker i løbet af få dage ved at kontakte TDC. Jeg har dispensation for brug af edb Er du henvisende læge og har dispensation for brug af edb, anvender du papirhenvisning som hidtil. Speciallæger, fysioterapeuter og psykologer kan anvende internettet: https://www.refhost.dk på en almindelig PC og bede om udprintning af henvisningen.

17 17 Mit it-system er nede, hvad gør jeg? Selv om dit eget it-system er nede, kan REFHOST kontaktes ved simpel login direkte på adressen: (Det forudsætter selvfølgelig, at man stadig har internet-adgang eller kan skaffe sig det i nærheden af ens arbejdsplads, samt har digital signatur). Edb-linierne/internettet er nede REFHOST kan kun kontaktes via internettet enhver linie kan anvendes f.eks. almindelige bredbåndslinier, GPRS eller 3 g. Driftperioder/planlagt lukning af REFHOST REFHOSTs servicetidspunkter vil blive annonceret mindst 8 dage forud på servicesitet og vil normalt ligge mellem på hverdage eller på lørdage eller søndage. Kan henvisninger med billeder sendes til dermatologer? Ja, REFHOST kan modtage henvisninger med vedhæftede billeder i MEDBIN-standarden. Medsendte billeder kan vises direkte i Vis funktionen i REFHOST. Kan mine medarbejdere hente henvisninger? Ja, medarbejdere, der har digital signatur og er oprettet i REFHOST, kan hente henvisninger til speciallægens klinik (se side 9). SPØRGSMÅL Kan andre se min henvisning? Kun de speciallæger, der har samme speciale, som den oprindelige henvisning er tiltænkt, kan se henvisningen. Alle opslag på en henvisning bliver logget. Patienten har ikke et dansk personnummer Har patienten et ikke gyldigt CPReller et erstatnings-cpr-nummer, skal henvisningen sendes direkte til en speciallæge med det pågældende speciale.

18 18 Sådan får du digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR DIGITAL SIGNATUR Fig.17 Speciallæger Den signatur, du skal bruge, er den såkaldte digital signatur medarbejdersignatur i den version, der hedder LRA med CPR. For at lette bestillingen af digital signatur har vi lavet et direkte link fra REFHOST til TDC s bestillingsside. Vær opmærksom på, at det tager nogle dage at få signaturen med tilhørende brev med installationskode. OBS: REFHOST Hotline kan ikke bistå dig med hjælp ved installationen af digital signatur. Der er to trin i bestilling og administration af digital signatur: LRA med CPR: Første trin: Administrator og andet trin: Medarbejder. Første trin: Administrator Bestilling af digital signatur til administrator i praksis Enhver speciallægepraksis skal have en administrator, som bestiller sin administrator-signatur. Du skal bruge: Praksis CVR-nr. (SE-nr.) og dit CPR-nr. + printer. Gå ind på og klik på bestil digital signatur (fig.17). Til slut skal du udfylde aftaleblanketten, som skal udskrives og underskrives og sendes til TDC med fax. Herefter modtager du inden for et par dage to s og et brev med en installationskode. NB! Under bestillingen skal du udskrive en formular, der skal underskrives og sendes retur (kan sendes pr. fax) til TDC. Installering af digital signatur på PC Du skal bruge: Mail og brev fra TDC. Åbn den , der indeholder et link til en hjemmeside (eksempelvis: https://ds.tdc.dk/ m/f/xxxxxxxxxx////). Klik på linket. Du bliver sikkert bedt om at installeret et Java-program undervejs det accepterer du ellers kan du ikke komme videre. Indtast Installationskoden fra pinkode-brevet. I forbindelse med installationen skal du lave en adgangskode. Krav til kode er: Minimum otte karakterer, minimum et STORT bogstav, et lille bogstav og et tal. Koden skal gentages. Husk, du skal aktivere den digitale signatur inden 30 dage fra modtagelsen af brevet fra TDC med installationskoden.

19 19 Andet trin: Medarbejdere i praksis (læger og andre) Administratoren kan udstede signaturer til medarbejdere/ kolleger og tildele rettigheder afhængig af, om medarbejderen er en læge eller andet klinikpersonale. Når en medarbejder er blevet oprettet, modtager denne en mail fra TDC og senere med almindelig post et pinkodebrev med password, hvorefter installationen kan gennemføres som beskrevet i mailen. A: Bestilling af digital signatur til medarbejdere i praksis Bestillingen skal foretages af administrator. Du skal bruge: Medarbejderens CPR-nr. Klik på linket: https://lra.certifikat.tdc.dk/moces Log på med din digitale signatur. Vælg Opret bruger og udfyld felterne markeret med * (som mailadresse er det hensigtsmæssigt at anvende klinikadresse). Klik på Opret bruger. B: Installering af digital signatur på PC Installering af medarbejdersignatur kan foretages af medarbejder. Du skal bruge: Mail og brev fra TDC. Åbn den , der indeholder et link til en hjemmeside (eksempelvis: https://ds.tdc.dk/ m/f/xxxxxxxxxx////). Klik på linket. Indtast Installationskoden fra brevet. I forbindelse med installationen skal du lave en adgangskode. Krav til kode er: Minimum otte karakterer, minimum et STORT bogstav, et lille bogstav og et tal. Koden skal gentages. Pris Digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR koster normalt 750 kr. plus en årlig afgift, men der er truffet aftale om, at speciallæger kan anskaffe den digitale signatur og bruge den i tre år uden omkostninger til TDC. Ovenstående forudsætter at I indsender et udfyldt skema til FAPS. FAPS har sendt dette skema til alle speciallæger pr. brev i marts måned Er det bortkommet kan I kontakte FAPS. Fysioterapeuter og psykologer Proceduren ved anskaffelse af digital signatur er den samme for fysioterapeuter og psykologer, men vilkårene for betaling er ikke fastlagt ved færdiggørelsen af denne pjece. Når dette er tilfældet, vil fysioterapeuter og psykologer få nærmere besked. DIGITAL SIGNATUR

20 20 Lokationsnumre til REFHOST LOKATIONSNUMRE Lokationsnr. Speciale Modtager REFHOST Dermato-Venerologi Henvisningshotellet REFHOST Øjenlæger Henvisningshotellet REFHOST Ørelæger Henvisningshotellet REFHOST Gynækologer Henvisningshotellet REFHOST Psykiatere Henvisningshotellet REFHOST Kirurgi Henvisningshotellet REFHOST Ortopædisk kirurgi Henvisningshotellet REFHOST Plastikkirurgi Henvisningshotellet REFHOST Pædiatri Henvisningshotellet REFHOST Børne- og Ungdomspsykiatri Henvisningshotellet REFHOST Intern Medicin Henvisningshotellet REFHOST Tropesygdomme Henvisningshotellet REFHOST Reumatologi/ Fysiurgi Henvisningshotellet REFHOST Neuromedicin Henvisningshotellet REFHOST Klinisk Kemi Henvisningshotellet REFHOST Diagnostisk Radiologi Henvisningshotellet REFHOST Patologi Henvisningshotellet REFHOST Anæstesiologi Henvisningshotellet REFHOST Psykologi Henvisningshotellet REFHOST Fysioterapi Henvisningshotellet REFHOST Fodterapi Henvisningshotellet REFHOST Kiropraktor Henvisningshotellet REFHOST Tandlæger Henvisningshotellet Meddelelser fra REFHOST REFHOST Henvisningshotellet Henvisningshotellet

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Henvisningshotellet REFHOST

Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST Nu også til fysioterapeuter og psykologer MC-S215 / JANUAR 2009 2 Indhold INDHOLD 03

Læs mere

Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet)

Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet) Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet) Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet)...1 Det har du brug for...2 Oprette medarbejdere

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter Henvisningshotellet REFHOST MC-S226 / APRIL 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / AUGUST 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / 2. UDGAVE OKTOBER 2013 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh. Temamøde for kiropraktorer den 9. maj 2011 Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.dk Datakonsulent Datakonsulenterne i Region Hovedstaden Finn

Læs mere

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via

Læs mere

Referat fra REFHOST - evalueringsmøde

Referat fra REFHOST - evalueringsmøde Referat fra REFHOST - evalueringsmøde Dato: 27.05.09 Vor ref.: IJO Dato: Onsdag den 20. maj 2009 Sted: Deltagere: MedCom Bo Christensen, Region Syddanmark Rikke Maja Kromann, Region Sjælland Anfinn Leivsson

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

EDI løsninger. - nu også til tandlæger

EDI løsninger. - nu også til tandlæger EDI løsninger - nu også til tandlæger Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vejledning til EDI portalen... 4 Kald fra Dental Suite forside af EDI portal... 11 Kald fra Al Dente... 12 Kald fra PC tandlægesystem,

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Quick guide EG Clinea Patientportalen

Quick guide EG Clinea Patientportalen Quick guide EG Clinea Patientportalen side af 8 EG Clinea Patientportalen hvordan åbner jeg den?. Åbn EG Clinea Patientportalen fra din læges hjemmeside. Klik på Receptfornyelse, Tidsbestilling eller E-Konsultation

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Hjælp til WebPatient i WebReq

Hjælp til WebPatient i WebReq Hjælp til WebPatient i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Bestilling... 3 2.1 Funktionen oplysninger... 4 3. Vejledninger... 5 4. WebPatient Arkiv... 6 1 1. Forord Webpatient er et

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside

Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Guide: Docbase/ClinicCare hjemmeside Dato: 18. februar 2016 Tidsbestilling, receptfornyelse og E-konsultation via hjemmesiden. Hjemmesiden består af to dele, dels layoutet og informationer, og dels en

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale forebyggelsestilbud Ib johansen, 5 juni 2011

REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale forebyggelsestilbud Ib johansen, 5 juni 2011 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 6543 2030 Direkte 6543 2011 Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 08.06.11 Vor ref. IJO REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Juli 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin behandler

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s.

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s. VEJLEDNING til praktiserende dermatologer Ny Sentinel NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - nyt i Sentinel s. 1 2. Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. 2 3. Rapporter til NMSC-databasen

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Brugeroprettelse... 3 Region Syddanmark:... 3 Region Midtjylland:... 3 Region Hovedstaden og Region Nordjylland:... 3 Fornyelse af log in... 3 Ændring

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Referat fra REFHOST-styregruppemøde

Referat fra REFHOST-styregruppemøde Referat fra REFHOST-styregruppemøde Dato: 10.06.14 Vor ref.: IJO Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Sted: Deltagere: MedCom Tove Lehrmann, Region Syddanmark Jens Nørby Winther, FAPS Anne Mette Marker, Dansk

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder.

På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette materiale og materiale fra tidligere Gå Hjem Møder. Næste møde. Marts-mødet er desværre ikke helt på plads, pga. manglende mødelokaler. Men det forventes at møderne bliver afholdt i uge 11 På Intranettet: http://info.ouh.dk/wm431055 - kan du finde dette

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af arbejdsgruppen,

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af arbejdsgruppen, Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet Udarbejdet af arbejdsgruppen, 2012-08-22 Revideret 6.1.2014 og 15.1.2014, 31.1.2014 og 26.5.2014 af

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Introduktion til WebPatient for datakonsulent

Introduktion til WebPatient for datakonsulent Øvelser: Introduktion til WebPatient for datakonsulent 1) (Praksis) Bestil hjemmemonitoreringsskema til udfyldelse af patient i eget hjem. Når praksis bestiller hjemmemonitering via WebPatient, notificeres

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

LDD.DK EXTRANET. Opret forbindelse, login ændring af brugernavn og kode. LANDSORGANISATIONEN DANSKE DAGINSTITUTIONER Hejrevang 11 3450 Allerød

LDD.DK EXTRANET. Opret forbindelse, login ændring af brugernavn og kode. LANDSORGANISATIONEN DANSKE DAGINSTITUTIONER Hejrevang 11 3450 Allerød LDD.DK EXTRANET Opret forbindelse, login ændring af brugernavn og kode INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE NR. Indholdfortegnelse... 2 Forord... 3 Krav til pc og bruger for at kunne oprette forbindelse... 4 Oprettelse

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.79.100-3.79.106 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Intromappe. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr.

Intromappe. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr. Velkommen hos CompuGroup Medical A/S. Kundenr. Du vil på de følgende sider kunne finde forskellige informationer vedr. din kontakt til CompuGroup Medical A/S, samt informationer som kan være gode at huske

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere