En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST"

Transkript

1 En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008

2 2 Indhold INDHOLD Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST Det er gratis Informationsmøder Sådan gør du: Praktiserende læger Sådan gør du: Speciallæger Sådan gør du: Fysioterapeuter og Psykologer Tjekliste inden start Spørgsmål, der går igen Sådan får du digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR Speciallæger Fysioterapeuter og Psykologer Lokationsnumre til REFHOST Informationsmøder Kontaktpersoner til REFHOST Henvisningshotellet Hotline Udgivet i april 2008 af MedCom i samarbejde med Danske Regioner Foreningen af Speciallæger Datagruppen MultiMed Tilrettelægning og redigering: arki tekst kommunikation Grafisk tilrettelægning: Christen Tofte Grafisk Tegnestue Tryk: One2one ISBN-nr.:

3 Henvisningshotellet en introduktion 3 I forbindelse med fornyelsen af de seneste overenskomster for praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer, aftalte parterne, at der skulle oprettes et såkaldt henvisningshotel, også kaldet REFHOST [refhoust]. Grundidéen er, at de praktiserende lægers henvisninger til speciallægehjælp, fysioterapibehandling og psykologhjælp kan sendes elektronisk til REFHOST. Patienterne har efterfølgende frit valg mellem de relevante behandlere. Henvisningen opbevares på REFHOST, indtil patienten har valgt en behandler, som derefter henter den via sit lægesystem eller internettet. Efter aftale mellem læge og patient er der også mulighed for at sende en elektronisk henvisning direkte til en bestemt speciallæge, fysioterapeut eller psykolog. I de tilfælde vil en kopi af henvisningen blive opbevaret på REFHOST. Hvis patienten siden beslutter at benytte en anden behandler, end den henvisningen i første omgang blev sendt til, vil den nye behandler kunne hente henvisningen på REF- HOST. Stor udbredelse 99% af alle almene lægepraksis har i dag elektroniske journalsystemer, der kan sende elektroniske henvisninger til speciallæger. De fleste lægesystemer har desuden udviklet moduler, så de kan sende henvisninger til fysioterapeuter og psykologer. Se på MedComs hjemmeside, hvilke lægesystemer, der er i stand til at sende disse henvisninger. Oversigten kan ses på web-adressen: wm henvisninger til fysioterapi- og psykologbehandling fra april REFHOST driftsafvikles af Datagruppen Multimed, Vejle. INTRODUKTION REFHOST er klar til brug fra 9. juni 2008, hvorefter alle henvisninger fra praktiserende læger til speciallæger skal sendes elektronisk. Henvisningshotellet vil være klar til

4 4 Sådan fungerer REFHOST INTRODUKTION Arbejdsgangen er den samme, uanset om henvisningen retter sig til speciallæger, fysioterapeuter eller psykologer. I det følgende er speciallægen brugt som eksempel på modtager, men beskrivelsen er identisk med hensyn til fysioterapeuters og psykologers brug af REFHOST. Henvisningen sendes Henvisningen hentes Det er gratis Den praktiserende læge udarbejder en henvisning til speciallægen i sit journalsystem, vælger det speciale, som patienten skal henvises til, og sender henvisningen som EDIFACT på helt sædvanlig måde. Alternativt kan den praktiserende læge i samråd med patienten vælge den speciallæge, der skal have henvisningen, og sende den direkte til denne som EDIFACT. En kopi af henvisningen opbevares samtidig på REFHOST, så den kan anvendes af andre speciallæger, hvis patienten alligevel ønsker at benytte en anden speciallæge, for eksempel på grund af lange ventetider, ferie mv. Henvisningen på hotel Henvisningen havner under alle omstændigheder på REFHOST, som returnerer en positiv kvittering, der fortæller, at henvisningen er modtaget. Hvis henvisningen er fejlbehæftet, modtager den praktiserende læge en negativ kvittering. Brugen af REFHOST, herunder forsendelse og modtagelse af EDIFACT-henvisninger, er gratis for læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Driften betales af regionernes praksisafdelinger, dvs. sygesikringerne. Patienten henvender sig herefter til speciallægen pr. telefon, eller personligt og bestiller en tid for konsultation. Via internetadressen: logger speciallægen sig på REFHOST. Hvis speciallægens lægesystem har integreret REFHOST kald (se side 9) skal han benytte dette og sin digitale signatur. Derved bliver patientens henvisning automatisk fundet frem, hvorefter den kan hentes ind i speciallægens system som EDIFACT. Alternativt kan den printes, og speciallægen kan også vælge at gøre begge dele. Har speciallægen ikke et lægesystem med integreret REFHOST kald, kan denne få adgang til henvisningen ved brug af login med digital signatur og efterfølgende indtastning af patientens CPR-nummer. Speciallæger kan kun se henvisninger til eget speciale og har kun adgang til den aktuelle patients henvisninger til specialet. Speciallægen har ikke adgang til patientens henvisninger i andre specialer. REFHOST opbevarer henvisningen i op til 180 dage, så den kan hentes igen ved tekniske problemer eller lignende. En henvisning i et bestemt speciale kan hentes én eller

5 5 flere gange af forskellige speciallæger. En henvisnings historie er altid synlig i form af opslaget på en bestemt patients henvisning. Positive og negative kvitteringer Hvis den praktiserende læge ønsker det, kan REFHOST sende en korrespondancemeddelelse som kvittering for, at henvisningen er taget i brug, i det øjeblik patienten har bestilt tid. I de tilfælde sendes en positiv kvittering til REFHOST fra speciallægens lægesystem. Hvis overførslen af henvisningen ikke bliver gennemført, som den skal, modtager den henvisende læge en negativ kvittering. Problemet håndteres automatisk af REFHOST Hotline. Informationsmøder I foråret 2008 holder de enkelte regioner en række informationsmøder med introduktion til REFHOSThenvisningshotellet, herunder også brugen af digital signatur. Indkaldelse sendes direkte til speciallægerne og praktiserende læger. I foråret 2009 bliver der afholdt tilsvarende møder for fysioterapeuter og psykologer. Se nærmere side 22. automatisk informere den henvisende læge om, at henvisningen ikke er hentet. Det sker ved hjælp af en almindelig korrespondancemeddelelse med en standardbesked. Det er valgfrit for den henvisende læge, om han eller hun vil benytte denne funktion, og lægen kan selv vælge at slå funktionen til eller fra. INTRODUKTION Hvis henvisningen ikke hentes Når gyldighedsperioden for en henvisning udløber, kan REFHOST Fig.1. Systemets indbyggede mulighed for at sende kvitteringer er udeladt på tegningen for overskuelighedens skyld. Patient Prakt. læge 1.Henvisning 6.Hentes Spec. 3.Tidsbestilling VANS læge Patient 2.Opbevaring 5.Findes frem 4.www.refhost.dk REFHOST

6 6 Sådan gør du: Praktiserende læger PRAKTISERENDE LÆGER Fig.2 Henvisningen udarbejdes En henvisning udarbejdes ved at vælge den pågældende skabelon i dit lægesystem og udfylde den. Du lægger henvisningen ud til godkendelse, og den kan derefter sendes som EDIFACT. Henvisningen sendes Du kan sende henvisningen til det givne speciale uden at vælge en bestemt speciallæge. Her vælger du det pågældende speciales REF- HOST-lokationsnummer. (Se listen side 22 23). Disse lokationsnumre vil normalt være med i lægesystemernes opdatering i april Du kan også sende direkte til speciallægen ved at vælge dennes EDIlokationsnummer ud fra oversigten i dit eget journalsystem. Information til patienten Du bør informere patienten om, at der er sendt en elektronisk henvisning til henvisningshotellet, og at patienten selv skal kontakte den speciallæge, som han eller hun ønsker. Patienterne kan finde informationer om speciallægerne i telefonbøgerne, på under vejviser (fig.2), samt på nettet: og Du kan også aftale med patienten, at du sender henvisningen direkte til en bestemt speciallæge. Husk at informere om frit valg. Modtag en kvittering Er dit system sat op til at anmode om kvitteringer, vil du modtage en positiv kvittering fra REFHOST, så snart henvisningen er modtaget oftest i løbet af få minutter. Er der en teknisk fejl i henvisningen, modtager du en negativ kvittering. Dette betyder, at henvisningen ikke er modtaget. Henvisning tages adviseringsmuligheder Når du sender den første henvisning, bliver du adviseret om denne mulighed via en korrespondancemeddelelse, så du kan til- og fravælge klinikkens adviseringsmuligheder (fig.3). Skulle meddelelsen blive overset eller glemt, kan du henvende dig til REFHOST Hotline (se bagsiden) og få tilsendt brugernavn og kodeord igen til din -adresse. Ibrugtagning REFHOST kan sende et korrespondancebrev til dig om, at patientens henvisning er taget i brug af en speciallæge (fig.4).

7 7 Denne funktion kan du selv til- og fravælge på REFHOST. Statusmeddelelse Hvis patienten ikke har anvendt henvisningen inden 45 dage ved at træffe aftale med en speciallæge, kan du hvis du ønsker det modtage et korrespondancebrev fra REFHOST med besked om dette (fig.5). Korrespondance Sendt:d kl.13:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Din klinik er nu registreret på henvisningshotellet som henviser. For at redigere din kliniks adviserings muligheder, kan du logge ind på: backend.refhost.dk med brugernavn: klinik og kodeord: ksyrxq Venlig hilsen Henvisningshotellet. Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testspeciallæger Speciallægerne Ib og Ib Fig.3 PRAKTISERENDE LÆGER Denne funktion kan du selv til- og fravælge på REFHOST. Korrespondance Sendt:d kl.11:03 Henvisningen udløber Henvisninger til speciallæger har normalt en gyldighedsperiode på seks måneder. Hvis patienten ikke har anvendt henvisningen inden udløbet af denne periode, kan du hvis du ønsker det modtage et korrespondancebrev fra REFHOST (fig.6). Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Henvisningen er taget i brug af patienten. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.4 Korrespondance Sendt:d kl.12:03 Denne funktion kan du selv til- og fravælge på REFHOST. Henvisning til fysioterapeuter og psykologer, fra 2009 Når REFHOST har været i drift i 9 måneder, dvs. foråret 2009, skal henvisninger til fysioterapeuter og til psykologer ligeledes sendes via REFHOST. Dette sker på samme måde som for speciallægernes vedkommende. Du får nærmere besked, når henvisninger til fysioterapeuter og psykologer også skal sendes via REFHOST. Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Patienten har endnu ikke benyttet henvisningen. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.5 Korrespondance Sendt:d kl.11:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Patienten har ikke benyttet sin henvisning, inden den udløb. Henvisningen er blevet slettet. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.6

8 8 PRAKTISERENDE LÆGER Du kan få hjælp 3 steder: Kontaktperson I hver region er der en kontaktperson normalt datakonsulenten som man kan spørge til råds om anvendelsen af REF- HOST. På bagsiden finder du en liste over de enkelte regioners kontaktpersoner med telefonnumre og mailadresser. Serviceside REFHOST har en serviceside på nettet. Når du er på klikker du på REFHOST-ikonet i øverste venstre hjørne af hjemmesiden. Du kan også gå direkte via internettet ved at taste: Hotline REFHOST Hotline kan besvare tekniske spørgsmål. Telefon: ( ). Også værd at vide Lægepraksis med dispensation for brug af elektronisk lægesystem Har din lægepraksis dispensation for brug af elektronisk lægesystem, skal du fortsat anvende en papirhenvisning. Speciallæger, der ikke har edb/lokationsnummer Hvis speciallægen ikke har et edb/ lokationsnummer, skal henvisningen alligevel sendes elektronisk, men altid til REFHOST. Speciallægen kan så få adgang til henvisningen via en almindelig internetforbindelse. Pris for brug af REFHOST Det koster dig ikke noget at sende henvisninger til speciallæger, fysioterapeuter og psykologer via REF- HOST. EDIFACT-afgiften betales af regionens praksisafdeling. Sygehusbehandling og røntgenundersøgelser Henvisninger til sygehusbehandling og røntgenundersøgelser skal ikke sendes til REFHOST, men direkte som EDI til det sygehus/den region, hvor behandlingen skal ske. Røntgenhenvisninger i København og Århus For røntgenundersøgelser, der udføres af private klinikker i København og Århus, anvender du en almindelig speciallægehenvisning, som sendes til REFHOST Diagnostisk radiologi Lokationsnummer:

9 Sådan gør du: Speciallæger 9 Det har du brug for For at kunne modtage elektroniske henvisninger fra REFHOST, som integreres direkte i dit journalsystem, skal du have et lægesystem, der er godkendt af MedCom. Du kan se en oversigt på denne web-adresse: I dag er næsten alle lægesystemer godkendt til at kunne modtage speciallægehenvisninger. SPECIALLÆGER Du skal have en digital signatur med tilknyttet cpr-nummer installeret på din computer. Læs på side om, hvordan du anskaffer og installerer signaturen, og hvor du eventuelt kan hente hjælp til dette. Fig.7 Flere speciallægesystemer har implementeret et Integreret REF- HOST kald på patientens stamkort. Så har du via lægesystemet direkte adgang til REFHOST, som automatisk henter henvisningen frem ved hjælp af patientens CPRnummer. Du kan vælge at få installeret et såkaldt Mini REFHOST kald på computeren. Derefter skal du kun indtaste adgangskoden til digital signatur for at få adgang til REF- HOST. Et Mini REFHOST kald fås fra REFHOST Hotline. Speciallægens medarbejdere skal have adgang til REFHOST Alle speciallægeklinikker er fra driftsstart oprettet i REFHOST, og deres indehavere får med almindelig post tilsendt brev med brugernavn og adgangskode til REFHOSTs administrationsmodul, backend. Her skal klinikkens ejer, administratoren, tildele eller ophæve andet klinikpersonales adgang til REF- HOST. Adgangen til REFHOSTs backend fås på adressen: backend.refhost.dk (uden www). Under menupunktet Brugere listes klinikkens aktuelle brugere med mulighed for vedligeholdelse af til- og afgang af klinikkens personale.

10 10 SPECIALLÆGER Fig.8 Speciallæger uden elektronisk lægesystem Har du dispensation for anskaffelse af it, eller er du ikke omfattet af kravet om it-anskaffelse, skal du have en PC med internetadgang, en printer, og du skal have installeret en digital signatur. Hvis du placerer et Mini REFHOST kald på computerens skrivebord, bliver det lettere at anvende REFHOST. Minikaldet kan du få fra REFHOST Hotline. Din adgang til henvisninger på REFHOST Patienten kontakter dig og fortæller, at der er sendt en henvisning fra den praktiserende læge. Du har 3 måder at hente henvisningen på: Fig.9 A: Du slår patienten op i dit eget lægesystem og kalder internetadressen ved hjælp af dit systems integrerede REFHOST kald og digital signatur. Patientens henvisning hvis den findes i det pågældende speciale er nu fundet frem og vises i oversigten (fig.10). Fig.10 Er patienten ikke oprettet i dit eget lægesystem, kan det integrerede REFHOST kald også anvendes, men cpr-nummeret skal så indtastes i REFHOST for at kunne foretage en søgning på patientens henvisning (fig.9). Fig.11 B: Har du ikke et lægesystem med integreret REFHOST kald, kan du ved hjælp af Mini REFHOST kald og digital signatur med efterfølgende indtastning af patientens cpr-nummer også få adgang til patientens

11 11 henvisning (fig ). (Mini REF- HOST kald fås ved henvendelse til REFHOST Hotline). C: Du slår op på REFHOST på internet-adressen: og logger ind med brug af digital signatur (fig.8), indtaster patientens cpr-nummer (fig.9) og oversigt over patientens henvisninger vises (fig.10). Fig.12 SPECIALLÆGER Håndtering af henvisningen Tryk: Vis for at læse henvisningen. Kommandoen Vis bruges for eventuelt at gennemse henvisningen, inden du booker en tid. Eventuelle billeder vedhæftet til henvisningen kan også vises på REFHOST (fig.11). Tryk: Hent for at modtage henvisningen som EDIFACT. Som supplement kan du samtidig udprinte henvisningen på din printer. Det sidste er altid nødvendigt, hvis du ikke kan modtage EDIFACT-meddelelser. Henvisningen er nu modtaget, og det er markeret, hvem der har hentet den (fig.12). Tryk: Historik for at se henvisningens historie. Her kan man se om henvisningen har været taget af anden speciallæge, været sendt direkte, om den har været genfremsendt eller genudskrevet til dig, for eksempel på grund af tekniske problemer (fig.12). Når henvisningen sendes direkte til dig Hvis den praktiserende læge sender en EDI-henvisning direkte til dig, læser du den ind på helt sædvanlig måde sammen med øvrige EDIdokumenter og meddeler patienten et bookingtidspunkt, eller anvender aftalt procedure. Henvisningen findes også på hotellet i kopi, så patienten kan evt. henvende sig til anden speciallæge, hvis vedkommende ønsker det. Besked til den henvisende læge Den henvisende læge kan automatisk modtage en positiv kvittering, når henvisningen er modtaget i henvisningshotellet. Hvis den henvisende læge ønsker det, får han eller hun automatisk besked om, at henvisningen er taget i brug (fig.13 side 12). Er der fejl i forbindelse med modtagelsen af en henvisning fra REF- HOST, sender REFHOST automatisk en negativ kvittering til REFHOST Hotline, som derefter tager hånd om problemet. Afregning til praksisenheden (sygesikringen) Ved ibrugtagning af en elektronisk henvisning vil alle speciallægesystemer automatisk markere i

12 12 SPECIALLÆGER Korrespondance Sendt:d kl.11:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Henvisningen er taget i brug af patienten. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.13 afregningen, at der foreligger en elektronisk henvisning. Der skal altså ikke rutinemæssigt indsendes noget bilag i form af henvisningsdokumentation. I de få tilfælde, hvor henvisningen ikke kan modtages som EDIFACT, men kun udprintes, skal de aftalte procedurer dog følges. Patienten fortryder Korrespondance Sendt:d kl.11:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Patienten har henvendt sig til en anden behandler, som nu har overtaget henvisningen. Henvisningsdato: Patient: BN2 Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset DGM Fig.14 Korrespondance Sendt:d kl.12:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Patienten har endnu ikke benyttet henvisningen. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.15 Fortryder patienten valget af speciallæge, kan han eller hun aflyse aftalen og vælge en anden speciallæge. Henvisningen gemmes på REFHOST i op til 180 dage. Historikken dokumenterer henvisningens forløb, ligesom loggen dokumenterer brugernes adfærd. Den speciallæge, der mister henvisningen, får automatisk besked via en EDI-korrespondancemeddelelse om, at patienten har valgt en anden speciallæge (fig.14). Patienten møder ikke op Hvis patienten ikke møder op, håndteres det på samme måde som ved almindelige papirhenvisninger. Korrespondance Sendt:d kl.11:03 Emne: Besked fra Henvisningshotellet Prioritet: høj_prioritet Brevtekst Patienten har ikke benyttet sin henvisning, inden den udløb. Henvisningen er blevet slettet. Speciale: GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK Henvisningsdato: Patient: Nancy Ann Berggren inaktiv Afsender: Refhost Administrator Henvisningshotellet Modtager: Testlægehuset Birkevej Fig.16 Statusmeddelelse Har patienten ikke anvendt henvisningen inden 45 dage kan der sendes et korrespondancebrev fra REFHOST til den henvisende læge med besked om dette (fig.15). Denne funktion kan den henvisende læge selv til- og fravælge på REFHOST.

13 13 Gyldighedsperiode for en henvisning En elektronisk henvisning har en gyldighed, der svarer til, hvad der gælder for en papirhenvisning, det vil sige normalt seks måneder. Ved udløbet af gyldighedsperioden kan den henvisende læge adviseres med en automatisk korrespondancemeddelelse fra REFHOST om dette (fig.16). Anskaffelse og installation af digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR Har du ikke allerede en digital medarbejdersignatur installeret på din computer, skal du bestille den hos TDC. Det skal være en såkaldt LRA med CPR. Se vejledningen i denne pjece, side SPECIALLÆGER Øvelse i at bruge REFHOST MedCom har lagt en fiktiv henvisning på en testperson: : Nancy Ann Berggren på REFHOST, som man kan hente til øveformål. Henvisning fra speciallæge til anden speciallæge Speciallæger, der kan sende henvisninger til andre speciallæger, skal benytte samme fremgangsmåde, som de alment praktiserende læger bruger. Se afsnittet Sådan gør du: Praktiserende læger på side 6. Den koster normalt 750 kr. plus en årlig afgift, men der er truffet aftale om, at speciallæger kan anskaffe den digitale signatur og bruge den i tre år uden omkostninger til TDC. Ovenstående forudsætter, at I indsender et udfyldt skema til FAPS. FAPS har sendt dette skema til alle speciallæger pr. brev i marts måned Er det bortkommet, kan I kontakte FAPS. Hjælp til REFHOST REFHOST-leverandøren har etableret en Hotline-service, der kan bistå med hjælp vedrørende tekniske problemer og den driftsafvikling, der vedrører REFHOST. Hotline, telefon: REFHOST Hotline kan besvare tekniske spørgsmål. Hotlinen kan kontaktes på telefon i tidsrummet Hotline, mail: Har du problemer med selve lægesystemet, kontakter du lægesystemleverandøren. Ved problemer og spørgsmål vedrørende digital signatur skal du henvende dig til TDC Hotline eller regionens REFHOST-kontaktperson. Kontaktperson I hver region er der en kontaktperson normalt datakonsulenten som man kan spørge til råds om anvendelsen af REF- HOST. På bagsiden finder du en liste over de enkelte regioners kontaktpersoner med telefonnumre og mailadresser.

14 14 Sådan gør du: Fysioterapeuter og Psykologer FYSIOTERAPEUTER OG PSYKOLOGER Fra 1. april 2009 skal henvisninger til psykologer og henvisninger til fysioterapeuter også være elektroniske. De følger de samme procedurer som for speciallæger på nær gyldighedsperioderne for, hvornår henvisningen skal være taget i brug og for, hvor længe den er gyldig. Informationer om digital signatur, anskaffelse og installation af REF- HOST meddeler MedCom direkte til fysioterapeuter og psykologer i 4. kvartal 2008.

15 Tjekliste inden start 15 Almen læger Du installerer lokationsnumrene på de enkelte specialer til henvisningshotellet. Se listen på side Listen kan evt. være lagt ind i dit lægesystem af lægesystem-leverandøren sammen med april 2008-opdateringen. Tjek om dit lægesystem er godkendt til at kunne sende EDIhenvisninger, også til fysioterapeuter og psykologer (se her medcom.dk/ wm110072). Speciallæger Fysioterapeuter Psykologer Du skal have et edb-lægesystem, der er godkendt af MedCom (http://www.medcom.dk/ wm110156) eller som minimum en PC med printer. Du skal have internetadgang. Du skal have installeret digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR (se side18 19). TDC support på telefon (senere ) eller datakonsulenten kan eventuelt hjælpe dig. TJEKLISTE Kontroller, at dine oplysninger på partnerskabstabellen er korrekte. Du kan få en oversigt med oplysninger fra din regionale kontaktperson eller på MedComs hjemmeside: wm Tilmeld dine medarbejdere i REFHOST backend (se side 9). Instruer dit personale i brugen af REFHOST.

16 16 Spørgsmål, der går igen SPØRGSMÅL Patienten henvender sig ikke til speciallægen Egen læge kan adviseres om, at patienten ikke har anvendt henvisningen. (Se under punktet: Statusmeddelelse på side 12 og Gyldighedsperioden for en henvisning på side 13). Speciallægen har ikke EDI/EDB Henvisningen sendes altid direkte til REFHOST, hvis behandlende læge ikke har EDI. Mindstekravet for behandlere er, at de har adgang til internettet for visning og udskrift af en henvisning. Patienten har valgt en bestemt speciallæge, men ønsker en anden Den speciallæge, der mister patienten måske på grund af lang ventetid får en advis om patientens fravalg. (Se under punktet: Patienten fortryder side 12). Patienten fortryder sit valg Patienten kan henvende sig til anden speciallæge og evt. opnå kortere ventetid. (Se under punktet: Patienten fortryder side 12). Henvisningen er ikke på hotellet Henvisningen kan være sendt under et forkert speciale og er derfor ikke synlig for den pågældende speciallæge. Dette kan Hotline korrigere. (Se under punktet Hjælp til REFHOST side 13). Henvisningen er udløbet REFHOST kan give advis til henvisende læge om ubenyttede, slettede henvisninger (Se side 7). Min digitale signatur virker ikke REFHOST Hotline kan kontaktes, så du kan få midlertidig adgang til dit speciales henvisninger ved hjælp af password og kodeord. Den mulighed kan kun benyttes i nødstilfælde og er tidsbegrænset. Fornyelse af evt. udløbet digital signatur, sker i løbet af få dage ved at kontakte TDC. Jeg har dispensation for brug af edb Er du henvisende læge og har dispensation for brug af edb, anvender du papirhenvisning som hidtil. Speciallæger, fysioterapeuter og psykologer kan anvende internettet: https://www.refhost.dk på en almindelig PC og bede om udprintning af henvisningen.

17 17 Mit it-system er nede, hvad gør jeg? Selv om dit eget it-system er nede, kan REFHOST kontaktes ved simpel login direkte på adressen: (Det forudsætter selvfølgelig, at man stadig har internet-adgang eller kan skaffe sig det i nærheden af ens arbejdsplads, samt har digital signatur). Edb-linierne/internettet er nede REFHOST kan kun kontaktes via internettet enhver linie kan anvendes f.eks. almindelige bredbåndslinier, GPRS eller 3 g. Driftperioder/planlagt lukning af REFHOST REFHOSTs servicetidspunkter vil blive annonceret mindst 8 dage forud på servicesitet og vil normalt ligge mellem på hverdage eller på lørdage eller søndage. Kan henvisninger med billeder sendes til dermatologer? Ja, REFHOST kan modtage henvisninger med vedhæftede billeder i MEDBIN-standarden. Medsendte billeder kan vises direkte i Vis funktionen i REFHOST. Kan mine medarbejdere hente henvisninger? Ja, medarbejdere, der har digital signatur og er oprettet i REFHOST, kan hente henvisninger til speciallægens klinik (se side 9). SPØRGSMÅL Kan andre se min henvisning? Kun de speciallæger, der har samme speciale, som den oprindelige henvisning er tiltænkt, kan se henvisningen. Alle opslag på en henvisning bliver logget. Patienten har ikke et dansk personnummer Har patienten et ikke gyldigt CPReller et erstatnings-cpr-nummer, skal henvisningen sendes direkte til en speciallæge med det pågældende speciale.

18 18 Sådan får du digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR DIGITAL SIGNATUR Fig.17 Speciallæger Den signatur, du skal bruge, er den såkaldte digital signatur medarbejdersignatur i den version, der hedder LRA med CPR. For at lette bestillingen af digital signatur har vi lavet et direkte link fra REFHOST til TDC s bestillingsside. Vær opmærksom på, at det tager nogle dage at få signaturen med tilhørende brev med installationskode. OBS: REFHOST Hotline kan ikke bistå dig med hjælp ved installationen af digital signatur. Der er to trin i bestilling og administration af digital signatur: LRA med CPR: Første trin: Administrator og andet trin: Medarbejder. Første trin: Administrator Bestilling af digital signatur til administrator i praksis Enhver speciallægepraksis skal have en administrator, som bestiller sin administrator-signatur. Du skal bruge: Praksis CVR-nr. (SE-nr.) og dit CPR-nr. + printer. Gå ind på og klik på bestil digital signatur (fig.17). Til slut skal du udfylde aftaleblanketten, som skal udskrives og underskrives og sendes til TDC med fax. Herefter modtager du inden for et par dage to s og et brev med en installationskode. NB! Under bestillingen skal du udskrive en formular, der skal underskrives og sendes retur (kan sendes pr. fax) til TDC. Installering af digital signatur på PC Du skal bruge: Mail og brev fra TDC. Åbn den , der indeholder et link til en hjemmeside (eksempelvis: https://ds.tdc.dk/ m/f/xxxxxxxxxx////). Klik på linket. Du bliver sikkert bedt om at installeret et Java-program undervejs det accepterer du ellers kan du ikke komme videre. Indtast Installationskoden fra pinkode-brevet. I forbindelse med installationen skal du lave en adgangskode. Krav til kode er: Minimum otte karakterer, minimum et STORT bogstav, et lille bogstav og et tal. Koden skal gentages. Husk, du skal aktivere den digitale signatur inden 30 dage fra modtagelsen af brevet fra TDC med installationskoden.

19 19 Andet trin: Medarbejdere i praksis (læger og andre) Administratoren kan udstede signaturer til medarbejdere/ kolleger og tildele rettigheder afhængig af, om medarbejderen er en læge eller andet klinikpersonale. Når en medarbejder er blevet oprettet, modtager denne en mail fra TDC og senere med almindelig post et pinkodebrev med password, hvorefter installationen kan gennemføres som beskrevet i mailen. A: Bestilling af digital signatur til medarbejdere i praksis Bestillingen skal foretages af administrator. Du skal bruge: Medarbejderens CPR-nr. Klik på linket: https://lra.certifikat.tdc.dk/moces Log på med din digitale signatur. Vælg Opret bruger og udfyld felterne markeret med * (som mailadresse er det hensigtsmæssigt at anvende klinikadresse). Klik på Opret bruger. B: Installering af digital signatur på PC Installering af medarbejdersignatur kan foretages af medarbejder. Du skal bruge: Mail og brev fra TDC. Åbn den , der indeholder et link til en hjemmeside (eksempelvis: https://ds.tdc.dk/ m/f/xxxxxxxxxx////). Klik på linket. Indtast Installationskoden fra brevet. I forbindelse med installationen skal du lave en adgangskode. Krav til kode er: Minimum otte karakterer, minimum et STORT bogstav, et lille bogstav og et tal. Koden skal gentages. Pris Digital signatur medarbejdersignatur: LRA med CPR koster normalt 750 kr. plus en årlig afgift, men der er truffet aftale om, at speciallæger kan anskaffe den digitale signatur og bruge den i tre år uden omkostninger til TDC. Ovenstående forudsætter at I indsender et udfyldt skema til FAPS. FAPS har sendt dette skema til alle speciallæger pr. brev i marts måned Er det bortkommet kan I kontakte FAPS. Fysioterapeuter og psykologer Proceduren ved anskaffelse af digital signatur er den samme for fysioterapeuter og psykologer, men vilkårene for betaling er ikke fastlagt ved færdiggørelsen af denne pjece. Når dette er tilfældet, vil fysioterapeuter og psykologer få nærmere besked. DIGITAL SIGNATUR

20 20 Lokationsnumre til REFHOST LOKATIONSNUMRE Lokationsnr. Speciale Modtager REFHOST Dermato-Venerologi Henvisningshotellet REFHOST Øjenlæger Henvisningshotellet REFHOST Ørelæger Henvisningshotellet REFHOST Gynækologer Henvisningshotellet REFHOST Psykiatere Henvisningshotellet REFHOST Kirurgi Henvisningshotellet REFHOST Ortopædisk kirurgi Henvisningshotellet REFHOST Plastikkirurgi Henvisningshotellet REFHOST Pædiatri Henvisningshotellet REFHOST Børne- og Ungdomspsykiatri Henvisningshotellet REFHOST Intern Medicin Henvisningshotellet REFHOST Tropesygdomme Henvisningshotellet REFHOST Reumatologi/ Fysiurgi Henvisningshotellet REFHOST Neuromedicin Henvisningshotellet REFHOST Klinisk Kemi Henvisningshotellet REFHOST Diagnostisk Radiologi Henvisningshotellet REFHOST Patologi Henvisningshotellet REFHOST Anæstesiologi Henvisningshotellet REFHOST Psykologi Henvisningshotellet REFHOST Fysioterapi Henvisningshotellet REFHOST Fodterapi Henvisningshotellet REFHOST Kiropraktor Henvisningshotellet REFHOST Tandlæger Henvisningshotellet Meddelelser fra REFHOST REFHOST Henvisningshotellet Henvisningshotellet

Henvisningshotellet REFHOST

Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST Nu også til fysioterapeuter og psykologer MC-S215 / JANUAR 2009 2 Indhold INDHOLD 03

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter Henvisningshotellet REFHOST MC-S226 / APRIL 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / AUGUST 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / 2. UDGAVE OKTOBER 2013 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST

Læs mere

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Fælles Medicinkort

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 10-10-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012

Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Guide til Online tidsbestilling - en del af eportalen Revideret 26-06-2012 Indledning Med online tidsbestillingsmoduelt i Xdont, åbnes der for CGM s e-portal - kaldet Nembehandling.dk. Dette sted vil være

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin

Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin Integration mellem kommunen (sundhedscentre) og MedWin EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk:

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen

Vejledning til brug af PwC-Portalen Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledninger gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Indhold Log på PwC-Portalen... 2 Brugernavn og Password... 2 Skift

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk et interaktivt skema til måling af Hjemmeblodtryk 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015

Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 Xdont version 14.3.0.X / Psykologer Rev: 11-03-2015 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere