Fortegnelse. over. Kjøbenhavn Hoffensberg & Traps Etabl-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortegnelse. over. Kjøbenhavn Hoffensberg & Traps Etabl-"

Transkript

1 Fortegnelse over afd. Conferentsraad E. LehmannS efterladte Samlinger af c. 00 danske og udenlandske Mynterr ca. 50 numismatiske, archæologiske, politisk-historiske og andre videnskabelige Bøg-er, deriblandt Thuras Den danske Vitruvius, Gjenstande fra Oldtiden, Middelalderen og den nyere Tid, en Række tildels meget sjældne ethnografiske Sager og en smuk Samling Mi neral i er samt et smukt Myntskab og et Mineralieskab, hvilket A lt bortsælges ved offentlig Auktion, der afholdes i Hotel Dagmar Tirsdagen den 7de November 888, Efterm. Kl. 5, og følgende Dage, mod Betaling til Overretssagfører H. A. JacoM, Vesterbrogade Nr. A,. Sal, V. Mynterne sælges d. 7. og 8. Novbr., Myntskabet d. 8. Novbr. Kl. 6 og de andre Sager d. 9. Novbr. Kjøbenhavn. Hoffensberg & Traps Etabl

2 Konditioner. ^ ' D et Solgte m odtages i den S ta n d, hvo ri det er ved T ils la g e t og h en lig g er fra dette for K jø b eren s R egning og Risiko.. B e talin g en erlæ gges i K ro n e m ø n t k o n ta n t ved T ilslag et, dog k u n n e m ig b e k je n d te, ved erh æ ftig e K jøbere faa 6 U gers H en stan d. 3. S k er B e talin g en ikke i re tte T id paa m it K o n to r, svares d er 6 pc t. p. a. af d en skyldige S um fra T ilslaget a t regne. I Søgsm aalstilfæ lde give K jø b ern e Møde for K jø b en h av n s F o r ligskom m ission og Ju risd ik tio n, ere u n d e rg iv n e d en ved f o r o rd n in g en 5. J a n u a r 88 hjem led e h u rtig e R etsforfølgning og betale skadesløse P ro ceso m k o stn in g er, og de ere derhos u n d erk asted e B estem m elsern e i Lov om U d p a n tn in g af M arts 878 Nr. 0 a. K jø b en h av n, i N ovem ber 888. H. A. Jacobi. Danmark. Knud den Store. ENGLAND London. fy * BRVNINC ON LVND. Typ G. Magnus den Gode Lund. Uden Omskrift. Siddende Helgen. I}- Ulæselig. Kors med Halvmaane i Vinkl jrne. Cfr. Th C onversatio n sg rad en for M ynterne er an g iv et ved de efter "hvert N u m m er vedføiede T al: = v elconserveret, nog et slidt, 8 = m eg et slidt.. Henvisninger: B. B eskrivelse over d anske M ynter og M edailler. D ev. = J. O. D evegge. M ønt- og M edaillesam ling I III. q j # T hom sen. C ollection de m onnaies. A VV. S tiern sted t, S venska M y n tk ab m ett K o m m issio n er m odtages af: B o g h an d ler Rudolph Klein, P ilestræ d e 40. B o g h an d ler H. H. Lynge, W alk en d o rfsg ad e 8. Svend Estridsen Lund. Forvirret Oinskrift. Runetyp. Cfr. Th Roskilde. Forvirrede Omskrifter. Buekors. fy- Tre Skjolde omgivne af tre Ringe. Cfr. Th. 03. Mels NICOLAYS RGX (retr.). Kongens modvendte Hoved med spids Hjelm, fy SVAVVI. Dobbeltkors Kongens Brystb. med Scepter og Rigsæble, fy Biskoppens Brystb. med Krumstav og oprakt højre Haand. Th. 038.

3 Valdemar Seier Roskilde. Peter Saxesen. Biskop 4 5. Kongens Brystb. med Sværd og Rigsæble. IV P^-6 Biskoppens Brystb. Th : * : WALD6MARVS I Midten II. fy : * : ReX : DANORVM Et Kors. Gfr. Th. 04. Stk. Erik Plougpenning Sex krandsstillede Buer med en Ring i hver. I Midten et Kors ty- som Adv.. R, omgivet af Halvmaaner. ty- X, omgivet af fem Ringe og fem Halvmaaner. Th Christopher I : GRISTOFORYS I Midten C. fy : R6X DANORVM. En Stjerne. Th Stk. 3. : GRISTOFORVS Et Kors. fy : ReX DANORVM. I Midten II. Th Erik Grlipping Slesvig. To korslagte Sværd, ty- B ved Siden af en Bispestav. Rar. 5. V mellem to Stjerner, tyr Firkant, dannet af Buer, i Midten et Kuglekors Som foregaaende. Stk. 8. S, foroven et Kors. ty- Firkant, dannet af Buer; i Midten et Kuglekors. 9. Som foregaaende. 3 Stk. 3. B. tyr Bispestav mellem to Halvmaaner. Stk X mellem en Stjerne og en Halvmaane. tyr To korsstillede Sværd. Stk. 6. Sexbladet Rose. tyr Kors S mellem to Punkter, ty- Kors. Stk. 9. Tre Taarne. ty- Kors, hvorover er lagt et Buekors. 30. Slesvig. Trekant med en Ring udfor hver Side og i Midten, ty- Kors med Halvmaaner i Vinklerne Som foregaaende.. 3 Stk. 34. R. ty- Kors njed en Stjerne i hver Vinkel. 35. Som foregaaende [ mellem to Halvmaaner. ty- Bispestav mellem to Stjerner. 4 Stk. 40. Stjerne, ty- Kors med en Halvmaane i hver Vinkel Krone, ty- Kors omgivet af et Buekors. Stk. Erik Menved Lund. Tre Halvmaaner. ty- Stjerne med Halvmaaner mellem Straalerne. 44. Roskilde. B. R r Kors med en Ring i Midten. 45. Lilie. ty- Ankerkors. 46. I-I tyr Bygning med spids Gavl. 47. Krone. ty- Dobbeltliniet Kors med Ringe i Vinklerne. 48. P. ty- Tandhjul. 49. B. ty- Patriarkalkors Slesvig. Løve. ty Kors, hvorover er lagt en Firkant.. 3 Stk Som foregaaende. 3 Stk W. ty- Dobbeltliniet Kors. 3 Stk Som foregaaende. 3 Stk. 6. Trebladet Figur, ty Kors med en Rose udfor hver Arm Som foregaaende. Stk D-X ved Siderne af et Sværd, ty- Hjul. Stk Modvendt kronet Hoved. ty- To korslagte Bispestave. Stk. 69. To Halvmaaner. ty- Stjerne. Christopher II Roskilde. Stjerne, ty- Kors. 7. Ribe. R. ty- Tandhjul. /

4 Ribe. Krone. K Lilie. Stk. 74. Slesvig. Hjerte. R- Kors med Stjerner i Vinklerne. 75. Forskjellige. 3 Stk. 76. Brakteat. Modvendt, kronet Hoved Mynt. fra Gulland. Med Liliebusk og Lammet. Stk. Erik af Pommern Sterling fra Nestved. Th Brakteat med Krone. Th Kobberpenninge fra Nestved og Randers. Th Stk. Interregnum Korshvid. Th. 4. Christian I Korshvid. Th.. Stk. Hans Korshvid fra Malmø. B Stk. Christiern II U. A. Skilling fra Malmø. B. 7. Perf. 9. Klipping af Kobber. 9. Som foregaaende. Frederik I VI Penning fra Malmø. B Aalborg. B VI Penning fra Ribe. B VI Penning fra Ronneby. B : Ribe. B U. A Skilling fra Trondhjem. (Olaf Engelbrektsøn) Ghr. II. B Christian III To Mark. B. 6. Rar. 00. Fire Skilling fra Kjøbenhavn. B Roskilde. Th Aarhus. B Gfr. foregaaende. 04. B B To Skilling fra Kjøbenhavn. B _ B _ B Skilling fra Kjøbenhavn. B Skilling fra Kjøbenhavn. Th. 76. Stk. 3. B. 9. Stk. 4. Ribe. Th Skilling. B Schilling fra Hertugdømmerne. Rariss. 7. Skilling fra Gulland. B. 83. Perf. 8. B Halv Skilling fra Gulland. B. 79. Perf To Skilling. B. 93. Perf B. 0.. U. A. Korshvid. B Brakteat. B. 08. Frederik II To Skilling. B B Species. B.. 7. Mark. B. 3. Støbt. 8. Skilling. B. 7. Stk Mark. Klipping. B. 86.

5 To Skilling. Klipping. B Korshvid. B U. A. Sechsling. B Medaille i Sølv, præget for Johan Rantzau og Hustru. Forgyldt. B. 93. Christian IV Fire Solidi. B To Skilling. B. 7, Otte Skilling. B B Mark. B Otte Skilling. B Mark. B Otte Skilling. B B B Mark. B B Dobbelt Krone. B Halv Krone. B Kvart Krone. B Halv Krone. B Fire Skilling. Th Kron To Skilling. Dev B Kron Otte Skilling. B Kron Fire Skilling. B. 55. Kron To Skilling. B. 50. Skilling. B. 56, 53. Stk Krone. B Skilling. B. 573, 574. Stk. 6. Otte Skilling. B Species fra Gliickstadt. Dev Tolv Skilling. Aarstallet utydeligt. B Sex Skilling fra Gliickstadt. B Søsling. B Krone. B Halv Krone, lille og tyk. B B Dev Sexten Skilling. Dev Tolv Skilling. B Otte Skilling. B Sex Skilling fra Gluckstadt. B. 664, Søsling af Kobber. B Halv Krone, lille og tyk. B Sexten Skilling. B Sex Skilling fra Gluckstadt, B Søsling, lybsk. B Species. B To Skilling. B VI Schilling. B Otte Skilling. B Fire Skilling. B To Skilling. B Fire Skilling. B To Skilling. B Kvart Species, norsk. B Vs Species, norsk. B Rariss Sex Skilling fra Gliickstadt. B.90. Th.685. Stk Otte Skilling, lybsk. B Sex Skilling fra Gliickstadt. B.93. Th Stk Fire Skilling, norsk. B. 93. Stk. To Skilling, norsk. B. 937, 939. Stk Sex Skilling fra Gluckstadt. B. 953, 954. Stk. Fire Skilling, norsk. B Sexten Skilling. B Otte Skilling, norsk. B Fire Skilling. B III Schilling. B Stk. Søsling. B Sexten Skilling. B Sex Skilling fra Gluckstadt. B. 06. Dev. 67. Stk.. Fire Skilling. B To Skilling. B. 068.

6 Species, norsk. B Halv Species. B To Mark. B Sexten Skilling. B Species. B Sex Skilling fra Gliickstadt. B To Skilling, norsk. B. 59. U. A. Fire Schilling, lybsk. B. 99. Stk. 6. To Schilling, lybsk. B Stk. Korshvid. B. 3. Frederik III Sex Skilling. B Kroningsmynt. B. 6, c. 9. _ B. 9, b B. 8, b. To Skilling. Th Dobbelt Species, norsk. B Species. B. 3. To Skilling. B Species, norsk. B To Mark, norsk. B. 74. To Skilling. B. 80, 9. Stk Søsling. B To Skilling, norsk. B. 0. Skilling, norsk'. B Species, norsk. B Sexten Skilling, norsk. B. 8. To Skilling. Th Stk Fire Mark. B Sexten Skilling, norsk. B Sex Skilling fra Gliickstadt. B. 360, 36. Stk Fire Mark. B. 373, c Fire Mark. B To Skilling. B Species, norsk. B To Mark, norsk. B Tolv Skilling, norsk. B Otte Skilling, norsk. Dev. 38. To Skilling. B Skilling. B To Skilling. B Stk Otte Skilling, norsk. B To Skilling. B. 577, 579. Stk Sexten Skilling, norsk. B Otte Skilling, norsk. B. 65. To Skilling. B Krone. B Halv Krone. B Sex Skilling fra Gliickstadt. B Stk Sexten Skilling, norsk. B Fire Skilling. Th. 6. Stk Sex Skilling fra Gliickstadt. B Stk. To Skilling. B. 76. To Skilling, norsk. B Fire Mark. B Sex Skilling fra Gliickstadt. B B. 860, 86. Stk. To Skillling. B Christian Y Fire Mark, norsk. B Kroningsmynt, trekantet. B. 3 b To Mark, norsk. B To Skilling, norsk. B Otte Mark. B Mark, lille og tyk. B. 34. To Skilling, norsk. B Mark. B. 56. To Skilling. B. 60. Halv Skilling. B Fire Mark. B Fire Skilling af Kobber. B To Skilling. B. 83. Skilling. B To Skilling, norsk. B..

7 To Skilling. B. 30. Skilling. B Fire Mark. B To Mark. B To Skilling. B. 5, 53. Stk. To Skilling, norsk. B Fire Mark. B Fire Mark, norsk. B Otte Skilling, norsk. B Fire Mark. B To Mark. B Mark. B Vs Krone, norsk. B. 3, c Fire Mark. B Mark, norsk. B To Skilling. B Halv Skilling. B. 35. Hvid. B To Mark, norsk. B To Skilling, norsk. B To Skilling, norsk. B Skilling. B To Mark. B. 44. To Skilling, norsk. B Species. B Fire Mark. B To Skilling, norsk. B Fire Mark. B Kron Mark. B Fire Skilling. B Kron To Skilling. B Species. B Fire Mark. B Krone. B To Mark. Th Otte Skilling. B To Skilling. B Skilling. B. 58. Kron Halv Skilling af Kobber. B Species. B Kron Otte Skilling. B Mark, norsk. B Krone. B Halv Krone. B U. A. Afslag i Sølv af en Ducat. Th Kvart Krone. B. 707 b Tolv Skilling. B U. A. Fire Skilling af Bly. B Ubestemt Aar. Fire Skilling. 35. Medaille i Sølv 695. Med Kongens, Dronningens og de fem kongelige Børns Brystbilleder. B V. 4 L. 35. Medaille i Sølv 698. Med Kongens Brystbillede. Cfr. B V. s/8 L Medaille i Sølv 699. For Prindsesserne Louise og Sophie Hedvig. B. 663 b. Y. 5/s L Medaille i Sølv. Præget i Anledning af Kongens Død d. 5. Aug B. 798 b. V. l 3/4 L. Frederik IV Otte Skilling. B. 4, 5. Stk Krone. B Otte Skilling. B. 35, 36. Stk. To Skilling norsk. B Otte Skilling. B. 46, 48, Stk _ B. 54, 55, Stk Reisedaler. B Otte Skilling. B. 78, 80, Stk. To Skilling norsk. B To Skilling norsk. B Otte Skilling. B B. 0. To Skilling norsk. B To Skilling norsk. B Otte Skilling. B Krone. B Tolv Skilling. B. 53.

8 7. 7. Otte Skilling. B. 54, B. 67, 56. Stk. 68. Stk B Sexten Skilling. B. 05. To Skilling. B Sexten Skilling. B. 7. To Skilling. B Sexten Skilling. B. 33. Tolv Skilling. B. 36. To Skilling. B Tolv Skilling. B. 47, 50. Stk B. 56, Stk B. 7. Skilling. B. 74. Halv Skilling af Kobber. B. 76 a Tolv Skilling. B. 80. Skilling. B Tolv Skilling. B. 9, 93. Stk Tolv Skilling. B. 96, 97. Stk. Skilling. B Fire Mark. B Krone. B. 33 b Otte Skilling norsk. B _ B. 37. Fire Skilling. B Otte Skilling. B Medaille i Sølv. Anl. af Kongens Beise til Norge 704. B. 6 b. V. 4*/, L. Nitid 44. Medaille i Kobber. I Anl. af Freden til Oldenwoorth. 73. Cfr. B Medaille i Sølv. I Anl. af Stralsunds Indtagelse. 75. B. 3 c. Y. lvg L. 46. Medaille i Sølv. I Anl. af Luthers 00 Aars Jubelfest. 77. B. 4 b. V. 7 8 L. 47. Medaille i Sølv. I samme Anledning. B. 43 b. Y L. 48. Medaille i Sølv. Som foregaaende. Støbt. 49. Medaille i Sølv. I Anl. af Carl XIl's Død 78. V. 5. L. Støbt Medaille i Sølv. Med Kongens og Dronning Anna Sophies Brystbilleder. B. 88. V. 3 L. 4. Jetton. U. A. Med Kongens og Dronning Louises Brystbillede. B. 354 b. 4. Jetton. U. A. Som foregaaende. B. 356 b. 43. Som foregaaende. Th Med Kongens og Dronning Anna Sophies Brystbillede. B. 369 b. 45. Afpræg i Sølv-af en Ducat. U. A. B. 7 b. Christian TI Skilling. B. 8. Otte Skilling norsk. B Beisedaler. B Skilling. B Tolv Skilling, dansk-amerikansk. B Skilling norsk. B Halv Skilling. B Skilling. B U. A. Fire Kass, dansk-ostindisk Kobbermynt. B Medaille i Sølv. I Anledning af Dokkens Prøvelse 739. B. 55 c. V. 5V Medaille i Sølv. I Anledning af Kronprindsens Formæling 743. B. 70 b. V. 6s/4 L. Nitid 437. Medaille i Sølv. I samme Anledning. B. 7 b. V. 3 L Medaille i Sølv. I Anl. at Prinds Christians Fødsel 745. B. 79 b. V. 33/4 L. Frederik Y Dobbelt Species. B Krone. B B Tolv Skilling, dansk-amerikansk Mynt. Dev. 469, 47. Stk Beisedaler. B. 36.

9 To Skilling. B Halv Skilling af Kobber. B Skilling norsk. Prøveafslag B. 68. To Skilling. B. 69. Stk Skilling. B Skilling, norsk. B _ B To Skilling, norsk. B.. Skilling. Th Halv Skilling af Kobber. Th Skilling. Dansk-amerikansk. B. 36. To Skilling, norsk. B. 4. Skilling. B Skilling, dansk-amerikansk. B Fire Skilling. B. 57. To Skilling, norsk. B. 58. Skilling. B. 59 a. Th Stk Species, norsk. B. 64. Skilling. Th Sølvmedaille. Præget i Anl. af Kongens Salving V. 7/8 L. B. 0 b Sølvmedaille. Præget i Anl. af Dronnigens Salving V. 33/4 L. B. b Sølvmedaille. Præget af det asiatiske Compagni Y. L. B. 34 b Sølvmedaille. Præget i Anl. af Kongens Bryllup. 75. V. 6V8 L. B. 5 b Sølvmedaille. Præget for Grev A. G. Moltke V. 5V4 L. B. 70 b. 47. Sølvmedaille. Præget i Anl. af Hundredaarsfesten for Souverainitetens Indførelse V. 65/8 L. B. 90 b. Christian VII Skilling. Dansk-amerikansk. B Tolv Skilling. B. 0. Sex Skilling. Dev Fire Kas. Dansk-ostindisk Kobbermynt. B Species. B. 6. Skilling. Th Krone. B Halv Krone. B Skilling af Kobber. B. 38 b. Stk. Halv Skilling af Kobber. B Skilling, norsk. B Skilling. Th. 04. Rar Boyalin. Dansk-vestindisk Mynt. B Species. B Halv Species. B Fire Skilling. B. 93. To Skilling. B Skilling. B. 04. Th Stk Boyaliner. B Otte Skilling. B Fire Skilling. B To Skilling. B B. 57, 58. Stk Albertsdaler. B To Skilling. B Vi Species. B. 7. Sechsliing. Kobber. B. 74. Dreiling. Kobber. B Y6 Species. Fire Skilling To Boyaliner Vis Species /g Species. 7?4 Species. Dreiling Species. Med B. 5. Vs Species V5 Species Vis Species. Med M-F. 80. To Skilling. Med H-I-A-B Vs Species. To Skilling. 805.

10 Fire Skilling. Ubestemt Aar. Fire Kas. Dansk-ostindisk Kobbermynt. Sølvmedaille. Præget i Anl. af Kongens Formæling B. b. V. 6 L. Sølvmedaille. Præget i Anl. af Kongens Salving B. 6 b. V. 6 /4 L. Nitid Sølvmedaille. Præget i Anl. af Indfødsrettens Bekjendtgjørelse B. 65 b. 7Y L. Nitid Sølvmedaille for Kongen. 78. B. 6. V. Vs L. Nitid Sølvmedaille for Enkedronning Juliane Maria. 78. B. 7. V. Vs L- Nitid Sølvmedaille for Kronprinds Frederik. 78. B. 8. V. Vs L. Nitid Sølvmedaille for Arveprinds Frederik. 78. B. 9. Nitid Sølvmedaille for samme. U. A. Dev. 6. Nitid Sølvmedaille for Henrik Gerner B. 66 a. V. 75/8 L- Nitid Sølvmedaille. Præget i Anl. af Kronprindsens Formæling Kreber 44. V. s/4 L. Sølvmedaille. I Anl. af Danmarks fredelige Tilstand Dev. 04. V. 3/4 L. Sølvmedaille. I Anl. af Slaget paa Bheden 80. Dev.. V. I /* L. Nitid Sølvmedaille. I samme Anl. Dev. 3. V. L. Nitid Frederik TI /6 Bigsdaler. Skilling. 3 Stk Otte Skilling. Fire Skilling. To Skilling af Kobber. Skilling To Skilling, norsk af Kobber. To Skilling af Kobber. 8. To Skilling, norsk af Kobber. 8. Tolv Skilling af Kobber. 3 Stk. Tre Skilling Skilling af Kobber med M. F Bigsbankdaler. Tolv Skilling af Kobber. Sex Skilling. Skilling Sexten Skilling af Kobber. 85. Fire Skilling. Tre Skilling. To Skilling. 86. Sexten Schilling. -6. Tyve Skilling, dansk-amerikansk Mynt. Ti Skilling. To Skilling Otte Schilling. To Skilling af Kobber. Stk. Skilling. 89. Species Skilling. 8. Ti Kas. Kobber Zweidrittel for Lauenburg Sexten Schilling. Fire Kas. Kobber Fire Skilling. Tre Skilling. To Skilling Halv Skilling af Kobber Species. Sexten Schilling. Medaille af Sølv. I. Anl. af Kongens Helbredelse. 8. Kreber 50. V. 33/4 L. Medaille af Bronce. I Anl. af Børsens 00 Aars Jubilæum. 8. Kreber 508. Medaille af Jern. I Anl. af Beformationsfesten i Flensborg. 86. Kreber 50. Medaille af Sølv. I Anl. af Kongens Helbredelse Kreber 58. V. % L. Nitid Medaille af Tin. I samme Anledning. Kreber 59. Medaille al Sølv. I Anl. af Kongens 50 Aars Jubilæum som Begent. Kreber 5. V. 6V8 L. Nitid

11 Medaille af Bronce. I Anl. af Reformationsfesten 830. Kreber 56. Christian VIII Fire Skilling Stk. _ 3 Stk. forskjellige. af Kobber. i - - v Stk. forskjellige Kas. Kobber Rigsdaler Skilling. Otte Skilling Ti Skilling, dansk-amerikansk Species Tyve Skilling, dansk-amerikansk. To 848. To 609. Medaille af Sølv. I Anl. af Kroningen V. */* L. Nitid 60. Medaille af Sølv. I Anl. af Kronprinds Frederiks Formæling. 84. V. 3 L. 6. Medaille af Bronce. I Anl. af Grev Bliichers Guldbryllup Medaille af Tin. I Anl. af Kongens aabne Brev af 8. Juli 846. Frederik YII Species i Anl. af Tronskiftet Rigsdaler. 85. Halv Skilling af Kobber Species. Skilling Species Rigsdaler. Fire Skilling Halv Rigsdaler Sexten Skilling. Nitid t Fire Skilling. Skilling af Bronce. 3 Stk Sexten Skilling. Halv Skilling af Bronce Sexten Skilling Tyve Cents, dansk-amerikansk Mynt. Nitid Ti Nitid Fem - Nitid Tre Nitid Gent af Kobber. Nitid Skilling af Bronce. Stk. Cent. Dansk-amerikansk Mynt. Af Kobber. 86. Ti Cents. Dansk-amerikansk Mynt Medaille af Sølv, præget i Anl. af Grundloven d. 5. Juni 849. V. 4 Lod. Nitid 640. Medaille af Messing For Tapperhed. 64. Medaille af Tin General Rye. 64. Medaille af Tin General Biilow Medaille af Bronce A. Oehlenschlåger Medaille af Tin General Krogh General de Meza Oberst Helgesen Medaille af Kobber. 85. A. S. Ørsted Medaille af Tin I Anl. af Kongens Død Medaille af Sølv. U. A. For de Frivillige V. x/ 4 L. Forgyldt Medaille af Kobber. Fr. VII og Carl XV. Oproret Sechsling af Kobber. Dreiling 85. Sechsling 654. Medaille af Jern Medaille af Kobber Medaille af Kobber Eckernførde. Perf. Stk Skuepenge af Messing. Midsunde, Slesvig, Hopdrup, Flensborg. 4 Stk. *

12 Skuepenge af Messing. Bilskov, Eckernførde Kolding, Eckernførde. Fredericia Stk. Christian IX Species. Ved Tronskiftet. Nitid ^ Fire Skilling. stk- Skilling af Bronce. Nitid 868. Halv Skilling af Bronce. Nitid Cent. Dansk vestindisk Mynt. Nitid 869. Skilling. Nitid 870. Nitl<i 87. Fire Skilling. Nitid Skilling af Bronce. Nitid 873. Fire Skilling. Stk Fem Cents. Dansk vestindisk Mynt. 08. Jetton. Kronprindsens Formæling Nitid 683. Medaille af Bronce. H. C. Lumbye. Nitid 684. Oprørsmedaille af Tin For Hærførerne. Nitid af Bronce For Friedrich VIII. Nitid 686. Tegn af Sølv. De danske Vaabenbrødre Forskjellige Metaltegn. 3 Stk S t k - Friderich III Vie Th V8 Th Vie Th. Vie Th. Vse Th Fire Schilling (Rytterpenge). U. A. Christian Albert Vie Th Schilling. 68. V96 Th. 663, 7, 75. Søsling Friderich IV Fire Schilling V48 Th. 70. Carl Friderich Sex Schilling. 73. Fire Schilling Schilling Søsling. 70,, 3. Vi Schilling af Kobber Stk. 8 Stk. 9 Stk. 3 Stk. 5 Stk. 4 Stk. Sønderborgske Linie. Slesvig og Holsten. Den gottorpske Linie. Johan Adolph Halv Portugaløser. U. A. Rariss. v. 5 D Vie Thaler Vie 607. n Ve4 Thaler Stk Johan To Schilling lybsk. 60, og U. A. V6 Th Vie Th. 67. V,4 Th. 60. Alexander Pinnebergske Linie. Ernst Stk. Rar.

13 Sverige. Johan III Halv Øre. S Carl IX Salvatordaler. S Gustav Adolph. Fire Mark. Species fra Erfurth Christina S. 04. S Salvatordaler. S S Øre fra Gøteborg. S Øre af Kobber. S V4 Øre af Kobber. S Medaille af Sølv, i Anl. af Dronningens Kroning. (650) Y. 3/4 L Medaille af Kobber med Dronningens Brystbillede. Perf. Carl XI Fire Øre 673. Øre 666. Øre Stk Medaille af Sølv i Anl. af Dronning Ulrika Eleonores Kroning. (680) V. L. Medaille af Bly i Anl. af Kongens Formæling Carl XII S. 93. S Species. 78. Species. Fem Øre 704, 9. Øre 70. Diverse Kobbermynter. S. 39 o. F. Rar. 3 Stk. Stk a. 76. Plåte. To Daler. Gontramarkeret Medaille af Sølv, i Anl. af Slaget ved Narva 700. V. L Medaille af Sølv, i Anl. af Kongens Ophold i Bender. 7. V. % L. Ulrika Eleonore a. 79. Plåte. /i D. S. med trekantet Midtstempel. Afstøbning i Bly. Frederik I Øre 740. Øre 73. Stk Diverse Kobbermynter. 5 Stk. 79 a. 78. Plåte. Daler. 79b. 7. V, Daler b. Medaille af Sølv, i Anl. af Kongens Begravelse. 75. V. 3U L. Adolph Frederik Species. S Species. S Øre 753. Øre 758. Stk Diverse Kobbermynter. 4 Stk. Gustav III Species. S Vs Species. S ym Species. 777, 78, Stk. Gustav IV Adolph Species. S Ve Species. 804, 6, 7. 3 Stk Diverse Kobbermynter. 5 Stk. 85. Kroningsmedaille af Sølv. V. 3/4 L. Carl XIII Species. S Medaille af Sølv. I Anl. af Kongens Død 88. V. 3/4 L.

14 *4 Species 80, 3. 8 Skilling norsk Stk. Diverse Kobbermynter. 3 Stk. Carl XIV Johan Halv Species, norsk. t Species Diverse Sølvmynter. 8 Stk. V. l 3/4 L Diverse Kobbermynter. 8 Stk. 85 a. Broncemedaille i Anl. af Kongens 5 Aars Regjeringsjubilænm Oscar I Species Species, norsk Diverse Sølvmynter. 8 Stk. Y. l / L Diverse Kobbermynter. Stk. Carl XY Halv Species, norsk Diverse Sølvmynter. 5 Stk. V. % L. Diverse Kobbermynter. 7 Stk. Oscar II Halv Species, norsk Diverse Sølvmynter. 4 Stk. V. / L. Diverse Kobbermynter. 4 Stk Diverse Polletter. Stk Stk Mindepenge over svenske Regenter, prægede af Karlsteen. Af Kobber. 9 Stk Mindepenge i Sølv over Dronning Margrethe. Af Samme. I 5 Europa England. Middelalderen. Sølv. 0 Stk Guld. Stk Sølv. 4 Stk. V. 7/8 L Sølv. 8 Stk. V. 45/, L. Kobber. Stk Sølv. 8 Stk. V. 7 L. Kobber. 8 Stk. 95. Sølv. 8 Stk. V. 4/* L. Kobber. 7 Stk. 95. Sølv. 4 Stk. V. 3/, L. Kobber. 5 Stk Tegn. Sølv. Stk. V. /, L., 954. Tegn. Kobber. 4 Stk Tegn. Kobber. 3 Stk Tegn. Kobber. 5 Stk Tinmedaille. Udstillingen i London 86. Nitid' 958. Nederlandene. (Holland, Vestfriesland). Sølv. 8 Stk. V. 774 L. Kobber. 5 Stk (Geldern, Zeeland, Over-Yssel). Sølv. 6 Stk. V. 7 V8 L. Kobber. 9 Stk (Utrecht, Zwolle, Deventer, Zytphen). Sølv. 4 Stk. V. 4 L. Kobber. 9 Stk. 96. Kongerige. Sølv. 0 Stk. V.5L. Kobber. 5 Stk. Diverse. Sølv. 4Stk. V.74L. Kobber. 3 Stk. 96. Belgien. Luxemburg. Sølv. 7 Stk. (5 Fr. 40 G.). Kobber. 39 Stk Flandern. Sølv. 7 Stk. Y. 474 L. Kobber. 6 Stk Frankrig. (Middelalderen). Sølv. 3 Stk Sølv. 6 Stk. V. 68/4 L. Kobber. 5 Stk Sølv. 4 Stk. V. 43/4 L. Kobber. 9 Stk Sølv. 3 Stk. V. 67, L. Kobber. 9 Stk Sølv. 8 Stk. V. 5 L. Kobber. 5 Stk Sølv. 5 Stk. Y. V/e L. Kobber. 9 Stk Sølv. 9 Stk. V. 5 L. Kobber. 8 Stk. 97. Schweitz. Sølv. 5 Stk. V. 55/g L. Kobber. 0 Stk. 97. Sølv. 9 Stk. V. 7 L. Kobber. 3 Stk Tydskland. Westphalen. Sølv. 4 Stk. V. 4L. Kobber. 3 Stk Oldenburg. Bremen. Sølv. 0 Stk. V. 3l/ L. Kobber. 8 Stk Hannover. Sølv. Stk. Y. 5/8L. Kobber. 4 Stk Brunsvig. Liineburg. Sølv. 4 Stk. V. 8 L Sølv. 3 Stk. V. 8 L. Kobber. Stk..

15 978. Tydskland. Brunsvig. Sølv. 4 Stk. V. 8 L Sølv. 5 Stk. V. 0 L Sølv. 8 Stk. V.5L. Kobber. 6 Stk. 98. Stolberg. Mansfeld. Sølv. 7 Stk. V. L. Kobber. Stk. 98. Mecklenburg. Sølv. 6 Stk. V.7/8L. Kobber. 9 Stk Pommern. Brandenburg. Sølv. 8 Stk. V. 73/4 L. Kobber. Stk Preussen. Sølv. 7 Stk. V. 53/4 L Sølv. 8 Stk. V. 6/, L Sølv. 8 Stk. V.43/4L. Kobber. 33 Stk Tydske Rige. Sølv. 4 Stk. V.lV.L. Kobber. 3 Stk Hamburg. Sølv. 6 Stk. V. 5 L Sølv. 0 Stk. V. 67, L Lubeck. Sølv. 7 Stk. V. 8 L. 99. Nordtydske Stæder. Sølv. 3 Stk. V. 53/4 L. Kobber. 6 Stk Sølv. 8 Stk. V.3/4L. Kobber. 5 Stk Julich, Gieve og Berg. Sølv. 5 Stk. Y. L. Kobber. 6 Stk Anhalt. Nassau. Lippe. Sølv. 4 Stk. V. 33/4 L. Kobber. 6 Stk Hessen. Sølv. 7 Stk. V. 47, L. Kobber. 9 Stk Køln. Mainz. Sølv. 6 Stk. V. 74L. Kobber. lostk Frankfurt am Main. Gylden Sølv. lostk. V.074L. Kobber. 3 Stk Saxen. Ducat Sølv. 3 Stk. V. 6 L. 00. Sølv. 3 Stk. V. 5 L. 00. Sølv. Stk. V. 8 L Sølv. 3 Stk. Y. 6 L Sølv. Stk. V. 37 L Sølv. 7 Stk. V. 87, L. Kobber. 7 Stk Sølv. 0 Stk. V. 53/4 L. Kobber. 4 Stk Schlesien. Sølv. 8 Stk. V.7,L. Kobber. Stk Baden. Wiirtemberg. Sølv. 3 Stk. V. 3/4 L. Kobber. 9 Stk Tydskland. Baiern. Sølv. 3 Stk. V.53/8L. Kobber. 7 Stk. 00. Niirnberg. Augsburg. Sølv. 7 Stk. V. 6 L a a. 036 b Bøhmen. Ungarn. Tyrol. Rusland. 7 Tydskland. Diverse. Guld. Stk. Sølv. 9 Stk. V. 37, L. Kobber. 4 Stk. Medailler. Sølv. 4 Stk. V. 9 L. Sølv. 4 Stk. V. 57, L. Sølv. 8 Stk. Y. 47* L. Kobber. 5 Stk. Kobber. 9 Stk. Østerrig. Sølv. 6 Stk. V. 574 L. Kobber. 6 Stk. Sølv. 3 Stk. V. 674 L. Kobber. 9 Stk. Sølv. 6 Stk. V. 35/8 L. Kobber. Stk. Sølv. 9 Stk. V. 3s/8 L. Kobber. Stk. Sølv. 4 Stk. V. 73/4 L. Sølv. 4 Stk. V. 33/4 L. Sølv. 3 Stk. V. 47, L. Sølv. 3 Stk. Y. 3 L. Kobber. 5 Stk. Sølv. 5 Stk. V. 4% L. Sølv. 3 Stk. V. 8 L. Kobber. Stk. Sølv. 6 Stk. V. 37, L. Kobber. 7 Stk. Sølv. Stk. V. 4% L. Kobber. 4 Stk. Estland. Finland. Sølv. 3 Stk. V. 7L- Kobber. 4 Stk. Polen. Sølv. 7 Stk. Y. 5 L. Kobber. 9 Stk. Spanien. 7 Ducat 788. Sølv. 7 Stk. Y L. Kobber. 4 Stk. Sølv. 5 Stk. V. 3/8 L. Kobber. 4 Stk. Sølv. 4 Stk. V. 4 L. Kobber. Stk. Portugal. Sølv. 8 Stk. V. 37, L. Kobber. 6 Stk. Sølv. 5 Stk. V. 3 L. Kobber. 3 Stk. Italien. Sardinien. Sølv. 5 Stk. V. L. Kobber. 9 Stk. Venedig. Sølv. Stk. V.3/4L. Kobber. Stk. Mailand, Parma, Lucca, Toscana. Sølv. 6 Stk. V. 374 L. Kobber. 6 Stk. Pavestaten. Sølv. 7 Stk. V. 474L. Kobber. 4 Stk. Sølv. Stk. V. 47, L. Kobber. 6 Stk. Neapel og Sicilien. Sølv. 0 Stk. V. 47* L. Kobber. 8 Stk. Kongerige. Sølv. Stk. V. 74 L. Kobber. 4 Stk. Diverse. Sølv. 3 Stk. V. 3/4 L. Kobber. 4 Stk. Grækenland, Rumænien, Serbien. Sølv. 8 Stk. V. 37 L. Kobber 4 Stk.

16 043. Tyrkiet. Sølv 4 Stk. Y. 4/, L Sølv V. 5s/8 L. Kobber 045. Sølv 6 Y L. Kobber Diverse. Sølv 39 V. 9/* L Kobber a. Medaille. Sølv V. 6 L Sølv V. 6 L Kobber 5 8 Asien Ostindien. Engelske Besiddelser. Sølv 5 Stk. Y. 4x/4 L. Kobber 35 Stk. 05. Hollandske Besiddelser. Sølv 4 Stk. V. 3/4 L. Kobber 7 Stk. 05. Kobber Stk Franske og spanske Besiddelser. Sølv 4 Stk. V. / L. Kobber Sølv 3 Stk. V. L. Kobber Stk Siam. Sølv 7 Stk. V. 33/4 L Sølv 8 Stk. Y L. Kobber Stk. Porcellæn 057. China. Sølv Stk. V. 33/4 L. Kobber Japan. Sølv 5 V. I L. Kobber Efterligninger af jødiske Sekler m. m. Sølv 4 Stk. V. /4 L. Kobber Afrika Europæiske Besiddelser m. m. Sølv 4 Stk. V. L. Kobber 5 Stk. Amerika. 06. Engelske Besiddelser. Sølv 4 Stk. V. % L. Kobber 5 Stk. 06. Californien. Guld 4 V. / D Nordamerikanske Fristater. Sølv 4 Stk. V. 4V L Sølv V. l 3/4 L. Kobber 8 Stk Mexico. Sølv 4 Stk. V. 6*4 L V. 4 7, L. Kobber Vestindien. Europæiske Besiddelser. Sølv 7 Stk. Y. l '/ L. Kobber 5 Stk Haiti. Sølv 6 Stk. V. L. Kobber Guatemala, Honduras, Costa Bica. Guld Stk. V. V4 D. Sølv 7 Stk. V. I /, L. Kobber 3 Stk Sydamerika. Engelske og franske Besiddelser. Sølv Stk. V. V* L. Kobber Columbia. Ducat 84. Sølv Stk. \. L/i L. Kobber Stk. 07. Ny Granada. Venezuela. Sølv 4 Stk. V. s/4 L. Kobber 7 Stk. Argentina, Buenos Ayres, Uruguay. Sølv Stk. V. s/8 L. Kobber 3 Stk Peru, Bolivia, Chili. Sølv 5 Stk. V. l 3/4 L. Kobber 5 Stk Brasilien. Sølv 5 V. 7 L. Kobber Diverse. Sølv V. t/i L. Kobber 4 9 Australien. 075 a. Kobbermynter. Stk. Antike Mynter. Græske Syd-Italien og Sicilien. Kobber. 4 Stk Alexander d. Store. Sølv. 078.»amme (Falsk). Athen. Kobber Makedonien. Ægypten. Kobber Karthago. Elektrum. Kobber. Romerske. 08. Bom. Sølv. Stk. 08. Familiemynter. Aqvillia. Egnatuleia. Memmia. Sølv Porcia. Sølv Bepublik. Kobber Kobber Aprippa. Augustus. Kobber. 5 Stk Tiber. Sølv Tiber. Galigula. Glaudius. Nero. Galba. Kobber. 7

17 Vespasian. Sølv. Stk Vespasian. Titus. Domitian. Kobber Trajan. Sølv. 09. Hadrian. Sølv Kobber Antoninus Pius. Sølv Kobber M. Aurelius. Sølv Kobber Faustina. Sølv Kobber Lucilla. Sølv. 0. Gommodus. Kobber. 0. Geta. Alex. Severus. Sølv. 03. Gordian III. Sølv. Stk. Kobber. 04. Philippus. Otacilia Severa. Decius. Kobber Trebon. Gallus. Gallienus. Postumus. Sølv. Kobber Aurelianus. Ulpia Severina. Tacitus. Kobber Senere Keisere. Kobber Kobber Kobber Et Myntskab af Mahognitræ med 6 større og 00 mindre Skuffer. II. Forskjellige Gjenstande fra Oldtiden, Middelalderen og den nyere Tid.. Forgyldte Facsimiler i Gibs af de ved Møgeltønder fundne Guldhorn. (Unique). 3 a. Et Stykke Træ fra Kamret i den nordlige Kongehøj ved Jælling, Vejle. 3 b k. Forskjellige Gjenstande, fundne i Danevirke, Sønderjylland. 4. Et Røgelsekar fra Skjød Kirke, Viborg Amt. (Meget sjældent). 5. Et Røgelsekar fra Velløv Kirke, Viborg Amt. (Meget sjældent). 6. Laaget til et Røgelsekar. 7. Et Røgelsekar. 8. Rly-Reliquieæske og den Sten, hvorpaa den har staaet, fra Alteret i Thorsager Kirke, Randers Amt. (Sjældent). 9. To malede Glasruder fra Raadhuset i Flensborg. (Sjældent). 0. Gram Herritz Indsegil.. Tyrstrup Herreds Seigl. a og b. Aalborg Stifts Confiscations Told Stempel. Holstenske Landse Regiments Seigl. 3 a og b. Der Koenigl. Schl. Holst Kanzeley Siegel. Friedrich D. G. Hær. Norv. dux Slesv. Hols. Storm. et. Dit. comi in. Old. et Del. 4. Ghrist VII. D. G. Rex Dannor. Va. Got. dux SI. Hols. St. Dit., et Oldenb.

18 33 5. Et Medaillestempel. 6. Et Voxaftryk i Trækapsel af Christian IV s Sigil. 7. To adelige Voxsegl og et med Bomærker, i Trækapsler. 8. Danebrogsordenens Storkorssegl i Vox, Trækapsel. 9. En Æske med Aftryk af geistlige og verdslige Sigiller fra Middelalderen og den nyere Tid. 0. Sex gamle Pergamentskjøder fra Randers, tildeels med vedhængende Voxsegl. (Meget sjæld.). Tre gamle Pergamentskjøder fra Thyrstrup Herred tildeels med vedhængende Voxsegl. (Meget sjæld.). En Kalenderstav (Primstav) fra Aaret 6. (Meget sjæld.) 3. Et Bøddelsværd. (Meget sjæld.) 4. En norsk Jernøxe med krumt, udskaaret Skaft. 5. To Hellebarder, den ene paa et kort, nyt Skaft. 5 a. To Hellebard- og to store Spydspidser samt et mindre Spydspids, en Piil og et stort Knivsblad. 6 a. Et forsølvet Messingskilt fra Christianssted, St. Groix. 6 b. Et udskaaret Krudthorn af Been fra Aaret En sexkantet Messingløgte til at folde sammen, med Frederik V s kronede Chiffer. (Meget sjæld.) 8. En Sparebøsse af Messing, med paanittede Figurer og Haandtag. 9. To Knapper, en Skee og en Spore af Messing, fra Sønderjylland. 30. Et Metaltegn med Carl XII s Chiffer, en Metalæske og en Luur af Birkebark. 3. Et Knivsskaft og en Foldekniv, fra Sønderjylland, samt en Daggert. 3. Tre antike Lamper af Terracotta, Pompeji. 33. Tre antike Lamper. 34. En antik Terracotta-Lampe af ualmindelig Form; et Brudstykke af en antik Lampe, Cumæ. (Meget sjæld.) 35. To oldchristelige Lamper af Terracotta. (Meget sjæld.).36. En ualmindelig, antik Skaal af Terracotta. (Meget sjæld.).37. To Taarekrukker af Terrecotta. 38. Syv antike Mønter og to smaa Stene, Utica. 39. To Mønter, Neptunstemplet i Pæstum. 40. Prøver af Mosaikgulve og andre Bygningsdele fra Oldtiden. 4. En ægyptisk Statuette i Terracotta. 4. Forskjellige Smaaligurer fra Mumiegrave. Et slebet Stykke af Obelisken Kleopatras Naal. 43. Et Stykke Papyrus, fra en Mumie. (Meget sjæld.) 44. En Lampe og en Statuette af Bronze samt et Tegn af Terracotta (falske). 45. En olditalisk Fibula af Bronze. 46. En Bronze-Fibula fra Gravpladsen i Hallstatt, Østerrig. 47. Prøver at Bygningsdele fra Sevilla og Alhambra. 48. Gammelt italiensk Maleri paa Agat (Petrus og Paulus) samt et lille Crucifix (have tilhørt Thorvaldsen). IV. Etnographiske Gjenstande. 49. Nogle Vaaben og Redskaber af Angmak samt Beenpiilspidser fra eskimoiske Grave ved Umanak. En Pakke kolorerede Photograpliier af Eskimoer. En Pakke photographerede Prospekter af grønlandske Egne. En i Godthaab trykket Billedbog. 50. En Model af en eskimoisk Konebaad med Aarer, Seil og Master. 5. En smuk Sneskjærm af Træ og Been. (Sjæ ld.) Et Kar af Vegsteen. 5. To Dukkestøvler af Skind. En smukt syet Pose af en Fugls Svømmefod. En flettet Sivkurv. 53. Et Steenbillede af den kinesiske Gud Lumpas. 54. To kinesiske Gudebilleder, Steen. 55. En Figur, Fidtsteen. 56. Et Gudebillede, Marmor. 57. Fire legendariske Figurer, Steen. 59. En Hest og et Landskab, Steen. En Skakbrik, Been. 59. Et Fodstykke, Steen. p 60. To Steenvaser. 6. Et smukt udskaaret Bæger, Bambusrør. 6. To Metalbækkener. 63. En af Mønter forfærdiget Amulet-Sabel. 64. En Mandarinkjæde af Steenperler. 65. En Vægtskaal i Træfoderal. 3

19 66. Et Gompas med Waterpas m. m. i en Æske. 67. En Kam. 68. En Farvelade. 69. To Sæt Biisbilleder, det ene med forskjellige Henrettelsesscener. 70. En Pakke forskjellige Billeder, m. m. 7. En Æske med Opiumspibe og Beqvisiter til Opiumsrøgning. 7. To Opiumspiber af Messing, paa Fod. 73. En Opiumspibe af Messing, af Form som en Støvle. 74. En Opiumspibe af Messing, med Daase, i Foderal. 75. Tre Opiumspiber. 76. En Hue af blaat Klæde. 77. Et Par guldbroderede Sko. 78. To Par Kvindesko af Silke og en lille Model. 79. To Par Straasko og et Par Lædersandaler. 80. Pile, en Daggert med Skede, en Pibe og 3 Gigarrør af Steen. 8. En Sabel med Skede og en Kniv. 8. En Bustning. (Sjæld.) 83. En Bustning. (Sjæld.) 84. En Sabel i Skede. Japan. 85. En Sabel i Skede. 86. En Dolk i Skede Et Børorgel, Bagindien. (Sjæld.) 88. Et Sværd i Skede, Borneo. 89. Et Spyd, Sumatra. 90. En Kris i Skede, Madura. (Sjæld.) 9. En do. Madura. 9. En do. Java. 93. En malaiisk Klevang i Skede. (Sjæld.) 94. En malaiisk Kniv i Skede. 95. Et slebet Øxeblad af Nephrit, Nyholland. (Sjæld.) 96. En Kølle, Nyholland. 97. Fire Bæreseler, Nyholland. 98. To Pandebaand og flere Halsbaand af Perler, Carolinerne. 99. En Kølle, Salomonsøerne. (Sjæld.) En Kølle, Salomonsøerne. (Sjæld.) 0. Tre medhaitænder udstyrede Træsværd, Guilbertsøerne. (Sjæld.) 0. En stor Kølle. 03. En 04. En 05. En mindre Kølle. Fidji Øerne. (Sjæld.) 06. En 07. Et Spyd. 08. Spyd, hver med Odder af Træ. 09. Et Spyd med Jernod. 0. Et Spyd med mange Odder af Træ. Nive. (Meget sjæld.). Et aareformet Spyd.. Et Bundt Pile, Melanesien. 3. En Kam, Samoa Øerne, og en Bog, Sandwich Øerne. 4. Tre Spyd med Træod, Sydhavsøerne. 5. En Medekrog af Muslingskal (sjæld.) og en Fløjte, Sydhavsøerne Tre Pile med Jernod og en Armring af Jern, Nillandet. Et Lerkar med spids Bund, Nordafrika. En Sabel i Skede, Nordafrika. En Dolk i Skede og med Læderbælte, Vestafrika. (Sjæld.) En udskaaren Træstol, Guinea. (Sjæld.) En Kølle af Træ. En Hassagai. Sydafrika. En Stav af Træ og en Pibe af Steen. 4. En Piil med løs Beenod, Alaska. (Sjæld.) 5. En Piil med Steenod, Utah. (Sjæld.) 6. En Kølle. I 7. En Kølle. ) Guyana- 8. En Kølle, Amazonflodens Omraade. (Sjæld.) 9. Et Pusterør. 30. En Piil. 3. En Fløite. 3. En Aare af Træ og en Lysestage af Steen. Sydamerika. 3*

20 To Buer og to Pile, maaskee Sydhavsøerne. Et Par Mokkasiner og et Etui af Straa. 34. To Par guldbroderede Sko og tre Pibehoveder. Tyrkiet. 35. Et Par Skier. 36. En Pakke forskjellige Gjenstande. 37. En Samling Mineralier med tilhørende Skab. III. Bøger.. Syv P., 00 Viser om Konger, Kæmper og andre. Kjøbenhavn Danmarks gamle Folkeviser, udg. af S. Grundtvig. 5 Bd. H. ib Den danske Kæmpebog udg. af Fr. Barfoed, ib Aarestrup, E., Efterladte Digte, ib Arrebo, A., Levnet og Skrifter, udg. af H. Fr. Børdam, ib. ib Baggesen, J., Bejsen til sit Hjem, ib Holberg, L., Helte Historier, udg. af F. L. Liebenberg., ib Kirke-Historie, udg. F. L. Liebenberg., ib Epistler udg. af F. Fabricius, ib Epistler udg. af Ghr. Bruun. 5, ib.. Trende Epistler til *** ved I. Levin, ib Werlauff, E. C., Antegnelser til Holbergs Lystspil, I, ib Hist. Antegnelser til Holbergs 8 første Lystspil, ib Palladius Visitatsbog, udg. af Heiberg og Grundtvig, ib. 867 og Ranch H., Skuespil og Fuglevise, udg. af S. Birket Smith, ib Bidrag til den oehlenschlågerske Literaturs Historie,, ib. 868.

21 38 9. Sange og Riirn for det norske Folk, samlede af O. Yig. Kr Æschylos, Tragedier overs. af Dorph, Kbh Aristophanes, Komedier, overs. af Dorph, ib Euripides, Skuespil, overs. af Christensen Schmidt,, ib Oldnordiske Sagaer, overs. af G. Rafn,, ib Nordiske Heltesagaer, overs. af Fr. W. Horn, ib Den ældre Edda, udg. af P. A. Munch, Chr Det kongelige Spejl, udg. af H. Emerson, Sorø, Petersen, N. M., Nordisk Mythologi, Kbh Grundtvig, N. F. S., Brage-Snak, ib. 45. Rosenberg C., Nordboernes Aandsliv, 3, ib Petersen, N. M., Samlede Afhandlinger, 4, ib AUen C. F., Det danske Sprog i Hertugdømmet Slesvig,, ib Et Bind Smaaskrifter om det danske Sprog i Slesvig St. Patriks-Sagan, Hertig Fredrik, Skrå-ordningar, Ivan Lejon-riddaren, udg. af Sv. fornskrift sållsk. Bd. 55. Surlesøn, Norske Kongers Krønike. Kbh Saxo Grammaticus, Den danske Historie, ib Den danske Krønike, overs. af A. S. Wedel. Wedels Levnet af Wegener, Kbh Holberg, L., Danmarks Biges Historie, udg. af I. Levin, 3, ib Hammerich, Fr., Danmark under Kongerne af den ældre oldenb. Linie, ib Danmark under Adelsvælden, 4, ib Engelstoft, L., Udvalgte Skritter 3, ib Worsaae, I. I. A., Minder fra Valdemar den Stores Tid, ib Reverdil, Struensee og Hoffet i Kjøbenhavn, ib Et Bind skrevne og trykte Skrifter om Struensee. 69. Grundtvig og Ingemann, Brevvexling, udg. af S. Grundtvig, Kbh Ussing, J. L., Høyens Levned, ib SJcau, L., Peder Hjort Lorenzen, ib Rørdam, H. F., Lyskanders Levned, ib Bruun, Chr., Frederik Bostgaards Liv og Levnet, ib Jørgensen, A. D., Niels Stensen, ib Horn, F. W., Peder Syv, ib Jørgensen, A. D., Georg Zoega, ib Stolpe, P. M,, Dagspressen i Danmark, 4, ib Pontoppidan, E., Den danske Atlas, 5, ib ' Tkura, Den danske Vitruvius,, ib , Fol. 89. Molesworth, Etat present du Danemarc. London Nissen, I., Haderslev Amt. Haderslev Aagaard, Beskrivelse over Tørning Lehn. Kbh En Pakke hist. Skrifter vedr. Hertugdømmerne m. m. 93. Danckwert-h, C Landesbeschreibung d. Herzogthumer Schleswig u. Holstein m. Beg. Gliiekstadt 65. Fol. 95. Atlas for nordisk Oldkyndighed, Kbh Fol. D6. Kongehøjene i Jéllinge, ib Fol. 97. Eng elhardt, C., Thorsbjerg Mosefund, ib Nydam Mosefund, ib Madsen, A. P., Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmærker, 3, ib Fol. 00. Worsaae, I. I. A., Afbildninger fra det kgl. Museum for nord. Oldsager, ib Nordiske Oldsager, ib Thorsen, P. G., De danske Runemindesmærker I, ib Congrés international d anthropologie et d archéologie 4. sess. Copenh. 869, ib Vedel, E., Om de bornholmske Brandpletter, ib Den ældre Jernalders Begravelser, ib Nogle Undersøgelser angaaende Jernalderen paa. Bornholm, ib Worsaae, I. I. A., Zur Alterthumskunde des Nordens. Lpg Om Tvedelingen af Steenalderen og Svar. Kbh Berichte d., schlesw. holst. lauenb. Gesellschaft, Outzen, Untersuchungen uber die denkwurdigsten Alterthiimer Schleswigs, Altona 86.. Montelms, O., Om lifvet i Sverige under hednatiden. Stockholm. 3. Wagner, S. C., Handbuch d. vorziiglichsten in Deutschland entdeckten Altertliiimer,. Weimar Gaisberger, J., Die Gråber bei Hallstadt. Linz 848.

22 40 5. Layard, Die Ausgrabungen zu Nineveli. Lpzg Birdwood, Indiens Kunstindustri. Kbh Schmidt, F. A., Petrefactenbuch. Stuttg Cotta, Geologiske Billeder. Kbh Beskrivelse af Mynter og Medailler i den kgl. Samling... m. Till. Kbh Fol.. Fortegnelse over A. G. Mohrs Mynter og Medailler, ib Fortegnelse over G. F. Timms Mynt- og Medaille Samling I, ib Fortegnelse over. Devegges Mynt- og Medaille Sanding 3, ib Gatalogue de la collection de monnaies de feu Ghr. J. Thomsen I partie. partie 3. III partie T Copenh Et Bundt Myntkataloger. 33. Hauberg, P., Danmarks Myntvæsen og Mynter Kbh Schmidt, G. V., Giavis numismatica I. Dresden og Lpzg Fliessbach, F., Mvinzsammlung enth die wichtigsten seit dem westphal. Frieden bis zu 800 geprågten Miinzen. Lpzg Neu erofnetes Groschen Gabinet 3. Lpzg En Pakke Bøger om Archæologi og Myntvæsen. 40. Regum et, imperatorum Romanorum numismata. Coloniæ 700. Fol. 4. Ferrot, A. M., Sammlung eller Ritterorden der verschiedenen Nationen. Lpzg Martensen, H. L., Den ohr. Dogmatik. Kbh Kierkegaard, S., Sygdommen til Døden, ib Ner reter, D., Neu eroffnete mahometanische Moschea... Nfirnberg Gerson, Ch., Ghelee oder Thalmudisehe Judenschatz. Helmstadt Paulsen, Chr., Samlede mindre Skrifter, 3. Kbb Stemann Chr., Geschichte d. offentl. u. Privat Rechts d. Herzogthums Schleswig, 3. Kopenh T5. Valdemar den Andens jydske Lov og de med jydske Lov beslægtede Stadsretter, udg. af P. G. Thorsen. Kbh Dat rechte judske Lowbock og Kong Waldemar II, Low m. Recesser. Kbh Kayser, Arbeidets Ordning. Kbh > Arnesen P., Græsk dansk Ordbog. Kbh En Pakke Skrifter, udg. af Folkeskriftselskabet. 59. Endel forskjellige Røger, hvoribl. en Samling polit. Smaaskrifter til Hertugdømmernes Historie.

Auktion 513 Lørdag 27. februar 2016

Auktion 513 Lørdag 27. februar 2016 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe Auktion 513 Lørdag 27. februar 2016 Bethesda Rømersgade 17 Israels Plads Kære venner i Dansk Numismatisk

Læs mere

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (502) lørdag den 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (502) lørdag den 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (502) lørdag den 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe. Henvisninger Konser Mindste A.lbnr

Læs mere

Husk: Det er tid at betale kontingent: 150 kr. hvis du får bladet på papir, 100 kr. hvis du få bladet pr. mail.

Husk: Det er tid at betale kontingent: 150 kr. hvis du får bladet på papir, 100 kr. hvis du få bladet pr. mail. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Husk: Det er tid at betale kontingent: 150 kr. hvis du får bladet

Læs mere

Auktion 502 Lørdag 21. februar 2015

Auktion 502 Lørdag 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe Auktion 502 Lørdag 21. februar 2015 Bethesda Rømersgade 17 Israels Plads Kære venner i Dansk Numismatisk

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 April 2011 Møntmesteren tog selv (fortsat fra martsnummeret). De sjældne

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max:

Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: 203 1 Sverige 25 Øre, 1898 sølv 1/1+ 35,- 2 " 1 Kr. 1875 sølv 1 50,- 3 Danmark 2 Kr. 1876 sølv 1 75,-

Læs mere

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (495) lørdag den 4. oktober 2014 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe. Henvisninger Konser Mindste A.lbnr

Læs mere

Auktionsliste 28. september 2017 Nr. Land Beskrivelse Kvalitet Opråb 277 Danmark Chr. 10, 10 øre Danmark Erindring, 2 kr.

Auktionsliste 28. september 2017 Nr. Land Beskrivelse Kvalitet Opråb 277 Danmark Chr. 10, 10 øre Danmark Erindring, 2 kr. Auktionsliste 28. september 2017 Nr. Land Beskrivelse Kvalitet Opråb 277 Danmark Chr. 10, 10 øre 1917 1+-01 10 278 Danmark Erindring, 2 kr. 1930, misfarvet på revers 1+-01 30 279 Danmark Chr. 10, ½ kr.

Læs mere

Møntliste gældende til mandag den 7. marts 2016

Møntliste gældende til mandag den 7. marts 2016 ordsjællands Møntklub www.nordmont.dk Møntliste gældende mandag den 7. marts 2016 Program Kl. 18.30 18.55 Kl. 19.00 19.05 Kl. 19.05 20.00 Kl. 20.00 22.00 Eftersyn af mønter auktion Information fra bestyrelsen

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Bestyrelsen: Formand: Bernt Jensen 56 95 09 20 Kasserer: Sven Jensen

Læs mere

6 " 1 Kr ,- 7 " 5 Kr ,- 290,- 8 Danmark 2 Øre, ,- 9 " 2 Øre, ,- 10 " 2 Øre, ,-

6 1 Kr ,- 7 5 Kr ,- 290,- 8 Danmark 2 Øre, ,- 9 2 Øre, ,- 10 2 Øre, ,- Anvisningssalg, Torsdag den 12. november 2015 249 1 Grønland 25 Øre, 1926 uden hul 01. 50,- 50,- 2 " 25 Øre, 1926 med hul 1+ 75,- 105,- 3 " 50 Øre, 1926 1+ 75,- 4 " 1 Kr. 1926 01. 100,- 125,- 5 " 1 Kr.

Læs mere

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7.

Auktionskonditioner. Frederik WulfF, Overretssagfører, Nygade 7. c. ~ r L d *, g rmm- j Vf fy V * ' ^ j C / t ø y. - 7, -3-Z f, k s * * ' * v if a-'} * / $ V- JJ */l /L*~~ y. L " I «V - ----------------------" A ' ' ',~v / ) / K a t a l o g > *>J U, 1 / J ^ / I -2 &

Læs mere

31 " 25 Øre, ,- 32 " Hækkerup sæt, 1,2 Øre 1+ 10,- 33 " ½ Kr ,- 34 " 4, 16 Skilling, ,- 35 " 1 Skilling, ,-

31 25 Øre, ,- 32 Hækkerup sæt, 1,2 Øre 1+ 10,- 33 ½ Kr ,- 34 4, 16 Skilling, ,- 35 1 Skilling, ,- Anvisningssalg, Torsdag den 3. november 2016 79 1 Danmark Slesvig, 1/16 Rigsdaler, 1658 S7.8 1(+) 300,- 2 " Sønderborg, Nældeblads Pennig, 2 Sk. Lybsk 1620 1 300,- 3 " 8 Skilling, 1729 S H54 1(+) 235,-

Læs mere

Liste til næste Møntbørs med anvisningssalg Søndag 17-5-2015

Liste til næste Møntbørs med anvisningssalg Søndag 17-5-2015 Liste til næste Møntbørs med anvisningssalg Søndag 17-5-2015 1 DK. Erik Menved 1286-1319, penning u.år, adv; A, rev; P. 1/1+ 250 2 DK. Erik af Pommeren 1396-1439, Gote Ørtug u.år, Gotland 1/1-250 3 DK.

Læs mere

Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger?

Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger? Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger? 958/959 934-? Jelling Kirke Thyra Danebod 2 Thyra Danebod?

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Generalforsamling oktober 2015 Varsling af Generalforsamling Torsdag

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Generalforsamling oktober 2009 Varsling af Generalforsamling Torsdag

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 2. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Februar 2012 Hej alle Er der nogen, der ligger inde med sedler, de

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

11 " 10 Kr Er ,- 12 " 10 Kr Er ,- 13 Udland 1 pose mønter VK 10,- 14 " 1 pose mønter VK 10,- 15 " 1 pose mønter VK 10,-

11 10 Kr Er ,- 12 10 Kr Er ,- 13 Udland 1 pose mønter VK 10,- 14 1 pose mønter VK 10,- 15 1 pose mønter VK 10,- 215 1 Danmark 20 Kr. 1915 Au. DKM 01. 1950,- 2 " Kgl. Møntsæt, 2008 0 100,- 3 " Kgl. Møntsæt, 2009 0 100,- 4 " Kgl. Møntsæt, 2010 0 100,- 5 " Kgl. Møntsæt, 2011 0 100,- 6 " Kgl. Møntsæt. 2012 0 100,- 7

Læs mere

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (513) lørdag den 27. februar 2016 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (513) lørdag den 27. februar 2016 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (513) lørdag den 27. februar 2016 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe. Henvisninger Konser- Mindste A.lbnr

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

----------------------------------------------------------------- Velkommen TIL EFTERSYN FRA KL. 19.

----------------------------------------------------------------- Velkommen TIL EFTERSYN FRA KL. 19. aalborg møntsamler forening Liste LISTE NR. Nr. 321 349 Maj 2013 Maj 2010 MEDLEMSMØDE TIRSDAG DEN 7.. MAJ 2013 I MEDLEMSMØDE VEJGÅRDHALLENS TIRSDAG RESTAURANT DEN 7.. MAJ 2013 MATERIALE MEDLEMSMØDE TIL

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie"

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: Modul 4: Litteraturhistorie 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie" 1 Kilde: Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk, 2012-ordningen Det Humanistiske

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

! # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! -&/% / '!! !.! -, 0 %1 2 0!! # + *! * ) ( &'! # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. april kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Bornholms Møntsamlerforening April 2012 Hej alle! Så har vi Dankort-maskinen

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. januar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 På auktionsdagen vil der være en lille udstilling af : JUBILÆUMSMØNTER

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 September 2010 2013 Friske og udhvilede efter en dejlig varm sommer,

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 December 2009 Nu det jul igen. Nu det jul igen nej, det er ikke

Læs mere

Liste Nr. 335. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. April 2014 kl. 19.30

Liste Nr. 335. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 10. April 2014 kl. 19.30 Liste Nr. 335. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg TORSDAG DEN 10. April 2014 kl. 19.30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. januar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. januar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Januar 2015 Vel mødt til et nyt år med gode mønter og sedler til jeres

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Storauktion - Randers Filatelistklub Søndag den 16. Oktober 2016 i Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers

Storauktion - Randers Filatelistklub Søndag den 16. Oktober 2016 i Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers Storauktion - Randers Filatelistklub Søndag den 16. Oktober 2016 i Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers Eftersyn fra kl. 14.00 15.00. Auktionen starter kl. 15.30 LOT nland AFA-nr. Beskrivelse Kat.pris

Læs mere

Nr. 4 11. december 2012 Auktion nr. 421 52. årgang

Nr. 4 11. december 2012 Auktion nr. 421 52. årgang Nr. 4 11. december 2012 Auktion nr. 421 52. årgang Nr Medl Kons Opr. Pris Seddel + diverse 1 39 JAK seddel Thisteds amts andelskasse 10 0 110 andele Si10 2 39 JAK seddel Ringkøbing Andelskasse 10 kr 1+

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. oktober kl i Aakirkebyhallen. Eftersyn af mønter efter generalforsamlingen

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. oktober kl i Aakirkebyhallen. Eftersyn af mønter efter generalforsamlingen Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. oktober kl. 18.00 i Aakirkebyhallen. Eftersyn af mønter efter generalforsamlingen Husk tilmelding til Bernt senest 1. oktober på tlf. 30 35 09 37 Generalforsamling

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 4. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 4. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 4. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Jeg sender nummer til indbetaling til de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 11. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 December 2014 Denne gang er der mange fine ting på auktionen. Se

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. december kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 December 2012 Alle ønskes en glædelig jul. Klubben giver glögg

Læs mere

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk 7/1 13 Langtidsrejse til Madeira 22 Fly 17/1 13 Burma 13 Fly 18/1 13 Krydstogt Syd om Sydamerika 18 Skib/fly 22/1 13 Langtidsrejse til Tenerife 29 Fly 25/1 13 Ecuador og Galapagos 16 Fly/skib 28/1 13 Langtidsrejse

Læs mere

6 " 2 Kr. 1897 1 600,- 600,- 7 " 2 Kr. 1898 1/1+ 700,- 700,- 8 Sverige 50 Øre, 1927 1 7,- 7,- 9 " 1 Kr. 1875 1 60,- 60,- 10 " 1 Kr.

6 2 Kr. 1897 1 600,- 600,- 7 2 Kr. 1898 1/1+ 700,- 700,- 8 Sverige 50 Øre, 1927 1 7,- 7,- 9 1 Kr. 1875 1 60,- 60,- 10 1 Kr. Anvisningssalg, Tirsdag den 11. november 2014 203 1 Norge 50 Øre, 1889 1 100,- 100,- 2 Sverige 25 Øre, 1898 1/1+ 150,- 3 " 1 Kr. 1901 1 175,- 4 Norge 1 Kr. 1913 1 200,- 250,- 5 " 1 Kr. 1916 1 135,- 160,-

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1577 på Frederiksborg Slot død i 1648 på Rosenborg Slot. Konge af Danmark-Norge 1588-1648. FAMILIE Søn af Frederik 2. af Danmark-Norge (1534-1588) og Sophie af Mecklenburg (1557-1631). Gift 1. gang

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 6. April 2017 kl

Liste Nr Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg. TORSDAG DEN 6. April 2017 kl Liste Nr. 359. Der afholdes generalforsamling med anvisningssalg TORSDAG DEN 6. April 2017 kl. 19.00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30. Brevbud

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. December 2014 kl. 19,30

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. TORSDAG DEN 11. December 2014 kl. 19,30 Liste Nr. 339. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg TORSDAG DEN 11. December 2014 kl. 19,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 19.00. Brevbud

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 13. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 3. oktober kl. 9.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 8.30 Generalforsamling oktober 20 Varsling af Generalforsamling Torsdag den

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Trekantede grave i Bohuslän

Trekantede grave i Bohuslän Trekantede grave i Bohuslän Bohuslän er i dag et svensk landskab nord for Göteborg. Navnet Bohus hed oprindeligt Bagrhus, der med tiden ændrede sig til Baahus. Det er ikke mange gravhøje formet som en

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. Medl. Kons Opr. Pris Seddel + diverse 1 183 DK Sedddel Album med 2 x 10 kr 1974 lot 1500 Si133, 5 x 10 kr S139, 10 x 20 kr Si140, 50 kr 1979, 100 kr

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 November 2015 Referat fra generalforsamlingen 8. oktober 2015: Ordstyrer:

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

31 " 10 Ruppes 1+ 14,- 32 Zambia 50 Kwacha 0/01 10, Sverige 5 Øre, ,- 34 " 5 Øre, ,- 35 " 5 Øre, 1919 b ,-

31 10 Ruppes 1+ 14,- 32 Zambia 50 Kwacha 0/01 10, Sverige 5 Øre, ,- 34 5 Øre, ,- 35 5 Øre, 1919 b ,- 198 1 DDR Medalje for tro tjeneste + Sild 3. klasse 0 60,- 2 " Medalje for tro tjeneste + Sild 1. klasse guld 0 60,- 3 " Medalje, Brandvæsen 3. klasse 0 70,- 4 " 3 stk. medaljer + 5 Sild Postvæsen 0 230,-

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 10. November kl. 19,00. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19.

Liste Nr Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. Torsdag den 10. November kl. 19,00. I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Liste Nr. 354. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg Torsdag den 10. November kl. 19,00 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 18,30 Brevbud kan

Læs mere

Danske Konger 940-1448

Danske Konger 940-1448 Danske Konger 940-1448 Roskilde Domkirke, Kongelig Gravkirke. Siden Reformationen 1536 er samtlige danske konger blevet begravet i Roskilde Domkirke, i særlige kongelige gravkapeller. Kirken rummer også

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 9. oktober kl. 19.00 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 18.30 Generalforsamling oktober 2014 Varsling af Generalforsamling Torsdag

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. november kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 November 2009 Fra generalforsamlingen: Flere af foreningens medlemmer

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

20 danske regenter og perioder Navn: Klasse:

20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A 1808-1839 Erik 1. Ejegod B 1648-1670 Christian 7. C 1086-1095 Knud 3. Hardeknud D 1134-1137 Erik 5. Glipping E 1387-1412 Valdemar 2. Sejr F 1412-1439 Christoffer

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. februar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. februar kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 14. februar kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Februar 2013 E-mail til auktionen sendes til Steen Andersen. Dine

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10 marts kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10 marts kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 10 marts kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Vi har mødeaftener på følgende torsdage i år 2016: 14/1, 11/2, 10/3,

Læs mere

Anvisningssalg

Anvisningssalg 1 Brasilien 1936 5000 reis. sølv KM543 01 30 2 Monaco 1960 1 fr. KM140 0 10 3 Rumænien 1874,73 1, 2 leu, sølv KM10, 8 1+,1 200 4 Italien 1998 1000 lire KM194 0 12 5 Syd Africa 1954 1 sh., sølv KM49 1+

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. maj kl i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 8. maj kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 Maj 2014 E-mail til auktionen sendes til John Pedersen. Dine bud skal

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Nr februar 2013 Auktion nr årgang

Nr februar 2013 Auktion nr årgang Nr. 6 12. februar 2013 Auktion nr. 423 52. årgang Nr Medl Kons Opr. Pris Seddel + diverse 1 162 DK Sønderborg 10pf Si91B Ldb22h 1-25 2 162 DK Tinglev 1 mark Si101A Ldb72e 0 25 3 162 DK Haderslev 1 kr Si50

Læs mere

6 " 10 Øre, ,- 7 " 10 Øre ,- 8 " 25 Øre, ,- 9 " 25 Øre, ,- 10 " 25 Øre, ,-

6 10 Øre, ,- 7 10 Øre ,- 8 25 Øre, ,- 9 25 Øre, ,- 10 25 Øre, ,- Anvisningssalg, Torsdag den 8. september 2011 8 1 Danmark 10 Øre, 1882 01. 1000,- 2 " 10 Øre, 1884 (lidt sort på forsiden) 1-100,- 3 " 10 Øre, 1886 1 300,- 4 " 10 Øre, 1889 1+ 150,- 5 " 10 Øre, 1904 1+

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul.

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul. Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA Under medvirken af Niels Ferlov Billedredaktion: Hanne Finsen Jul. Gjellerups Forlag 1972 INDHOLDSFORTEGNELSE FRIEDRICH SCHLEGEL Fragmenter (2,5 ns.) 11

Læs mere

AUKTION BØGER & BOHAVE

AUKTION BØGER & BOHAVE ringsted@ AUKTION BØGER & BOHAVE Søndag den 22. marts 2015 kl. 12 Ringsted Museum og Arkiv er flyttet sammen. I den forbindelse sælges bohave, der er blevet til overs og brugte bøger, dubletter fra håndbogsbibliotek

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn:

INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: INDHOLD AF KIØBENHAVNS BESKRIVELSES ANDEN TOME Første Bog om det gamle eller ældre Kiøbenhavn: Syvende Kapitel om Rosenborg-Qvarteer... 1 Stadens Gader i Rosenborg-Qvarteer... 2 Publiqve Bygninger, Kirker,

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere