Helhedsplan - basis GENTOFTE SPORTSPARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan - basis GENTOFTE SPORTSPARK"

Transkript

1 Gentofte Kommune Helhedsplan - basis GENTOFTE SPORTSPARK Oktober 2003

2 Gentofte Sportspark Side i 1. BAGGRUND GENTOFTE STADIONOMRÅDE I DAG Eksisterende faciliteter Anvendelses omfang Infrastruktur Tilgængelighed TIDLIGERE FORBEDRINGSFORSLAG STADIONER, STORHALLER OG ISHALLER I HOVEDSTADSOMRÅDET Nuværende stadioner, storhaller og ishaller Afdækning af potentielle storhalprojekter i hovedstadsområdet Afdækning af større stadionprojekter i hovedstadsområdet m.v Eliteidrætspolitik INDHOLD Idéforum Scenariebeskrivelse Bruttoindhold Organisation Finansiering Et bruttoscenarium Navn Vision Målsætning Indhold Indretning Elementer, der er fravalgt Organisation Finansiering Anlægsøkonomi Etapeopdeling Driftsøkonomi TIDSPLAN BILAG 1: IDRÆTSANLÆGGENES NUVÆRENDE ANVENDELSE BILAG 2: EKSEMPLER PÅ INTERESSENTERNES VISIONER/PLANER. 39

3 Gentofte Sportspark Side 1 1. BAGGRUND Med afsæt i et ønske hos lokale idrætsorganisationer m.fl. om bedre faciliteter planlægger Gentofte Kommune at styrke det idrætsmæssige kraftcenter Gentofte Stadion, der vil kunne give bedre udviklingsbetingelser for elite- og breddeidræt samt erhvervs- og undervisningsrelaterede aktiviteter. Det fysiske udgangspunkt for Gentofte Stadion er de nuværende idrætsanlæg beliggende i området Ved Stadion/Brogårdsvej i Gentofte. I direkte tilknytning til stadionområdet ligger det selvstyrende ungdomsareals skateranlæg og rullehockeybane, Jægersborg Boldklubs klubhus, Gentofte Badminton Klubs badmintonhal, Tjørnegårdsskolen, Jægersborg Fritidscenter og fire daginstitutioner. Via renovering og udbygning af de nuværende idrætsanlæg samt diverse nybygninger vil der kunne opnås dels en række samdriftsfordele, dels vil der kunne åbnes op for helt nye trænings-/opvisnings- og servicefunktioner. Som sådan er det visionen at skabe et naturligt midtpunkt, der både opfylder lokale behov i idræts- og fritidslivet og som måske igen kan sætte Gentofte på landkortet som rammen om større nationale/internationale begivenheder. I 2002 gennemførtes en status- og analyserapport af nuværende idrætsfaciliteter. I dette arbejde indgår bl.a. en række forslag til udviklingsmuligheder for Gentofte Stadion. Gentofte Stadion er et kommunalt anlæg med selvforvaltning. Stadionbestyrelsen, med kompetence over drift og anvendelse af stadion, består af repræsentanter for de hjemmehørende idrætsklubber samt af kommunens fritidschef. Stadioninspektøren, den daglige leder, fungerer som sekretær for bestyrelsen. Aktuelt består bestyrelsen af formand Bent Sørensen, Gentofte Curling Club, Sten Mortensen, IC Gentofte, Jan Carstens, øvrige grønne idrætter, Jørn Kønig, HIK, Bjarne Christensen, SIG Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte & B1903, fritidschef Niels Henriksen, stadioninspektør Erik Haven og en medarbejderrepræsentant NN. Formålet med udarbejdelsen af en helhedsplan for Gentofte Stadion er at afdække planlagte byggerier af stadion- og halbyggeri i hovedstadsområdet, at vurdere forbedringsmuligheder for tilgængeligheden til stadionområdet, at indhente,

4 Gentofte Sportspark Side 2 bearbejde og supplere potentielle interessenters idéforslag til stadionområdets fremtidige anvendelse, at udarbejde anlægs- og driftsbudgetter samt at udarbejde perspektivskitser, plantegninger og evt. modeller for stadionområdet. Konkret vil dette sige at bringe projektet et væsentligt skridt nærmere en realisering samt, ikke mindst, at sikre den procesmæssige forankring af Gentofte Stadion som et fælles projekt i klubberne og blandt øvrige interessenter. Der er i forbindelse med projektet blevet nedsat en styregruppe, der består af: Stadioninspektør Erik Haven Formand Stadionbestyrelsen Bent Sørensen, Gentofte Curling Club SIG ved Niels Berg, HIK Fritidschef Niels Henriksen, Fritidsforvaltningen Arkitekt Christian Olesen, Teknisk forvaltning Rådgivere har været tilknyttet styregruppen i projektperioden. Derudover blev der nedsat et idéforum, der har arbejdet med visioner og indhold i det kommende Gentofte Stadion. Idéforummet har bestået af: 1. Niels Berg, HIK, rep. for fodbold (HIK, Gentofte B., Pædagogiske Fodbold og B1903/ Skovshoved/GVI) 2. Mogens Carstensen, Jægersborg Boldklub 3. Enver Hansen, IC Gentofte, rep. for IC Gentofte/rullehockey 4. Laust Sørensen, GKF, rep. for Kunstskøjteløber Forening/Curling Club 5. Bent Knudsen, Gentofte Badminton Klub 6. Jan Carstens, øvrige grønne idrætter, rep. for øvrige sports (atletik, amerikansk fodbold, hockey, petanque, kricket og baseball) 7. Christian Sandby-Møller, Gentofte Hockey Klub, rep. for øvrige sports (atletik, amerikansk fodbold, hockey, petanque, kricket og baseball) 8. Robert Mikelsons, Gentofte Volley, rep. for Volley/basketball/håndbold 9. Teit Andersen, rep. for det selvstyrende ungdomsareal 10. Sven Nielsen, Jægersborg Fritidscenter, rep. for Skole- og institutionsområdet, herunder skoleidræt 11. Flemming Junker og Hans Aage Hjuler, Novo Nordisk Gentofte, rep. for erhvervslivet (f.eks. Novo Nordisk, Nesa, Ikea m.fl.) 12. Stadioninspektør Erik Haven 13. Martin Hansen/Flemming Stidsen, rep. for driftsorganisationens personale 14. Formand for Stadionbestyrelsen Bent Sørensen 15. Fritidschef Niels Henriksen, Fritidsforvaltningen 16. Christian Olesen, Teknisk forvaltning 17. René Kural, CIA Center for idrætsarkitektur 18. Henrik Hagbarth, NIRAS Konsulenterne

5 Gentofte Sportspark Side 3 2. GENTOFTE STADIONOMRÅDE I DAG 2.1 Eksisterende faciliteter Gentofte Stadion udgør med sine m 2 kommunens største idrætsområde. Gentofte Stadions idrætsanlæg gennemskæres af vejen Ved Stadion og er derfor opdelt i to områder. I Vest ligger en 11-mands fodbold-grusbane med lysanlæg, en 11-mands fodbold-græsbane med lysanlæg, to 11-mands fodbold-græsbaner samt en softballbane. I Øst ligger en kunstgræsbane med lysanlæg, et atletikanlæg med spring og kastefaciliteter, en kricketkastegård, en 7-mands fodboldgræsbane, et stadion med opvisningsbane, et klubhus med otte omklædningsrum, administration, mødelokaler og café, en ishal med faciliteter til ishockey, kunstskøjteløb og curling, to beach-volleybaner, et petanqueanlæg, en rullehockeybane, yderligere en 7-mands fodbold græsbane samt fire 11-mands fodbold-græsbaner. Fodbold-græsbanerne benyttes også af kricket. Oversigtskort over Gentofte Stadion.

6 Gentofte Sportspark Side 4 Nord for stadionområdet ligger det selvstyrende ungdomsareals skateranlæg og rullehockeybane, øst for stadionområdet ligger Jægersborg Boldklubs klubhus og syd for stadionområdet ligger Gentofte Badminton Klubs badmintonhal og Tjørnegårdsskolen samt flere institutioner. 2.2 Anvendelses omfang I bilag 1 fremgår en beskrivelse af idrætsanlæggenes nuværende anvendelse. 2.3 Infrastruktur Gentofte Stadion ligger i den nordvestlige del af Gentofte Kommune og er meget nemt at komme til fra hele Storkøbenhavn. Frakørsel 17 fra Helsingørmotorvejen E47/E55/19 ligger i direkte tilknytning til stadionområdet, og S-tog stationerne Jægersborg Station og Gentofte Station ligger i kun 5 henholdsvis 10 minutters gangafstand. Det nærmeste busstoppested ligger i kun et par minutters gangafstand. 2.4 Tilgængelighed I modsætning til den regionale infrastruktur er den lokale tilgængelighed mere vanskelig. De store trafikårer, motorvej E47/E55/19, motorvej 201 og jernbanen,

7 Gentofte Sportspark Side 5 er nogle meget markante barrierer. Dette forstærker tidens adfærdsmønster med forældre, der transporterer deres børn i bil til børnenes fritidsaktiviteter. De mindre mobile eller de mindre organiserede har derimod lidt vanskeligere kår. Specielt langs banestrækningen er der en afstand på ca. 1 km., hvor krydsning er umuliggjort. Det er psykologisk for langt, hvorfor illegal jernbanekrydsning således kan observeres dels ved stadionområdes Bane 5, dels ved skaterarealet. Tilgangen til stadion er god fra Brogårdsvej og dermed fra nord ad Ermelundvej, fra øst ad Høeghsmindevej, fra syd ad Gentoftegade og fra vest ad Nybrovej og Vangedevej. Umiddelbart vil det blive vanskeligt at forbedre tilgængeligheden til stadionområdet. Helsingørmotorvejen, Lyngby Omfartsvej og S-togsbanen ligger, hvor de ligger, og er ikke sådan bare lige og skabe en ny under-/overføring af. Og hvor skulle en sådan i øvrigt placeres? vil der overhovedet kunne skabes opbakning? Mulighederne for en forbedring af tilgængeligheden til stadionområdet ligger nok snarere i en markant forbedring af skiltningen til Gentofte Stadion samt i en evt. åbning af stadionområdet.

8 Gentofte Sportspark Side 6 Gentofte Stadion er i dag indhegnet, og derfor er spontan adgang vanskeliggjort. Stadionområdets driftsorganisation er positivt indstillet over for aktive på banerne, men man vil gerne vide det først. Booking, faste aftaler eller folk, der spørger om lov først er proceduren. En naturlig politik set ud fra en driftssynsvinkel. Åbner man først for direkte adgang på hele anlægget, f.eks. i form af en kondisti, små oaser til selvorganiseret idræt mv., skal der først tages højde for affaldshåndtering, rengøring, administration mv. I fremtidsbilledet for Gentofte Stadion bør man imidlertid vurdere, hvordan man kan løse op for denne problemstilling. Et så stort rekreativt område bør gøres tilgængeligt for flere, men det bør imidlertid ikke alene ske på bekostning af, og opleves som en forringelse for, de nuværende brugere. F.eks. vil problemstillingen med hundeluftning og deraf følgende uønskede hundeefterladenskaber på banerne hurtigt kunne blive et reelt og meget vedkommende problem. En åbning af stadionområdet bør derfor formentlig ske i begrænsede områder, hvor selvorganiseret idræt mv. sikres udfoldelsesmuligheder.

9 Gentofte Sportspark Side 7 3. TIDLIGERE FORBEDRINGSFORSLAG I den tidligere gennemførte status- og analyserapport af nuværende idrætsfaciliteter fra 2002, udarbejdet af Københavns Universitet v/institut for Idræt og Danmarks Idrætsforbund, indgår bl.a. en række forslag til udviklingsmuligheder for Gentofte Stadion. Der peges på: 1. Klubhusprojekt for Jægersborg Boldklub En udvidelse og ombygning af Jægersborg Boldklubs klubhus, set i sammenhæng med en samlet udviklingsplan for hele stadionområdet, med udvidelse af omklædningsfaciliteter og plads til materialeopbevaring, etablering af en aktivitetssal og en udendørs multibane/minisportsbane. Begge faciliteter vil i dagtimerne kunne finde anvendelse af Tjørnegårdsskolen, lokalområdets institutioner, eventuelle ældreidrætsaktiviteter samt firmaidræt, som f.eks. aerobics for ansatte ved Novo Nordisk Gentofte eller andet lokalt erhvervsliv. 2. Etablering af multibane Etablering af en multibane på stadionområdet med mulighed for hockey, basketball, minifodbold, volleyball m.m. Banen vil dels kunne efterkomme institutionernes behov for et afgrænset areal til småbørnsaktiviteter, dels vil den kunne åbne op for mulig selvorganiseret aktivitet på stadion. Den vil i øvrigt kunne benyttes af områdets foreningsbrugere som et tilbud om alsidighed i træningen, ligesom den vil kunne benyttes af Tjørnegårdsskolen til idrætsundervisning. En sådan bane kunne eventuelt indtænkes i et klubhusprojekt for Jægersborg Boldklub. 3. Etablering af isbane Opførelse af en ekstra isbane. Projektet udarbejdet af de tre foreningsbrugere i ishallen peger på etablering af en træningsisbane. Men ved en eventuel nyetablering bør det vurderes, om behovet efterhånden ikke snarere peger i retning af etablering af en isbane med standardmål. De tre klubber har de seneste år oplevet en stigende medlemstilgang. Det, sammenholdt med et forventet øget pres på den offentlige åbningstid som følge af stigende befolkningstal, indikerer et yderligere kapacitetsbehov. En ekstra isbane kan eventuelt etableres som en udendørs skøjtebane med mulighed for mobil overdækning med bobletag.

10 Gentofte Sportspark Side 8 4. Udvikling af opvisningsbanen til aktivitetscentrum En udviklingsplan for opvisningsbanen på Gentofte Stadion. Banens primære bruger, HIK, har ønsker om en opgradering af antallet af tilskuerpladser og etablering af møde- og VIP-faciliteter i tilknytning til anlægget. Etablering af en opvisningsbane med tilskuerkapacitet på ca tilskuere En opvisningsbane, med ordentlige tilskuerforhold og tilhørende faciliteter. Banen vendes 90 grader, og der etableres en opvisningsbane med ca tilskuere, samtidig med at der vil skabes friareal til øvrige nyanlæggelser. Etablering af en opvisningshal, med tilskuerkapacitet på tilskuere Etablering af en opvisningshal, så man kan afholde større sportsbegivenheder og øvrige kulturarrangementer i kommunen. Gentofte Kommune har allerede elitehold i aktiviteterne håndbold, basketball, badminton og volleyball. Håndbold, basketball og volleyball foregår i dag i Kildeskovshallen. Etablering af en opvisningshal vil kunne betyde, at de tre aktiviteter helt eller delvist vil kunne overføres til opvisningshallen og derved skabe ledig kapacitet i Kildeskovshallen til øvrige brugere. Etablering af sportshotel, mødefaciliteter, klublokaler og mindre aktivitetsrum Etablering af et sportshotel med mødefaciliteter vil gøre det muligt at arrangere konferencer og andre arrangementer på Gentofte Stadion. Endvidere vil stadions beliggenhed, umiddelbart tæt ved motorvejen og S-banen, sandsynligvis medføre, at hotellet vil blive benyttet af gæster med ærinder andre steder i hovedstadsområdet. For at sikre, at hal- og hotelfaciliteter også vil blive benyttet af de lokale brugere, organiserede som selvorganiserede, foreslås det, at der i forbindelse med byggeriet ligeledes etableres klublokaler og mindre aktivitetsrum, ligesom mulighed for anlæggelse af et fitness- og squashcenter i kælderniveau foreligger. Ovenstående indebærer, at cindersbanen nedlægges. Som erstatning foreslås det, at der opføres en 100 m tartanbane. En sådan vil kunne tilgodese skoleatletikkens behov, men vil dog samtidig begrænse atletikklubbens aktivitetsmuligheder. Alternativt vil det kræve en større indsats at udvikle atletikfaciliteterne til nutidig standard. 5. Etablering af materialerum på stadionområdet Stadion dækker over et så stort areal, at det skønnes nødvendigt med etablering af enkelte steder med muligheder for opbevaring af materialer tættere på de enkelte faciliteter. Det vil betyde, at foreningerne kan undgå at skulle slæbe rekvisitter fra omklædningsbygningen og ud til faciliteten, og at brug af stadion vil blive gjort lettere for institutionerne.

11 Gentofte Sportspark Side 9 6. Forskønnelse og optimering af skaterområdet Skaterområdet nord for stadion udgør den eneste mulighed i Gentofte Kommune for at stå på skateboard på et dertil indrettet område. Siden etableringen i 1998 har området udviklet sig til et sted, der bruges af mange børn og unge, til selvorganiseret idrætsaktivitet. Området tænkes indhegnet med lave buske eller et lavt hegn, og området forsynes med vandtilførsel og toiletforhold. Da faciliteten fungerer således, at brugerne selv vedligeholder anlægget, bør der ligeledes etableres et rum til opbevaring af redskaber. For indeværende skal redskaberne hentes på Gentofte Stadion. På græsplænen i områdets nordvestlige hjørne foreslås det, at der etableres en terrasse. På sigt vil det være en fordel af udføre støjdæmpende foranstaltninger på anlægget med henblik på at genere områdets beboere mindst muligt. Hvis anlægget skal kunne anvendes året rundt, vil det være nødvendigt med en permanent overdækning, ligesom etablering af belysning på området, vil øge mulighederne for brug i sommeraftnerne og i efteråret/foråret. 7. Etablering af rulleskøjteramper ml. kunstgræsbanen og skaterområdet Skateboardramperne på skaterområdet er etableret med henblik på aktiviteter på skateboards og egner sig alene til anvendelse af sådanne. Et mindre rulleskøjteområde med ramper m.v. foreslås anlagt på den østlige del af asfalten mellem kunstgræsbanen og skaterområdet. Et sådant anlæg vil ikke alene komme institutioner og rulleskøjteforeningen til gode, men også skolerne og de selvorganiserede. 8. Etablering af mindre faciliteter til selvorganiseret brug Det foreslås, at der på mindre, frie arealer på stadion etableres faciliteter til selvorganiseret brug. For at imødekomme fremtidige behov kunne man således forestille sig at der bl.a. etableres klatrevægge, beachvolley-/beach-håndboldbaner, opsættes basketballkurve og anlægges en kondisti, der gennemløber hele stadionområdet. Disse faciliteter vil være med til at binde det store område sammen og skabe mulighed for selvorganiseret aktivitet. Faciliteterne vil kunne benyttes af områdets nuværende brugere samt mulige fremtidige brugere. Endvidere vil det skabe aktivitetsmuligheder for den store gruppe af særligt forældre, som har deres daglige gang på stadion, men som ikke selv er idrætsaktive på stedet. Befolkningstilvæksten og den stigende selvorganiserede idrætsdeltagelse øger behovet for et Gentofte Stadion med flere anvendelsesmuligheder. Der bør igangsættes initiativer, der kan optimere udnyttelsen af stadion i såvel dagtimerne som de tidlige morgentimer.

12 Gentofte Sportspark Side STADIONER, STORHALLER OG ISHALLER I HOVED- STADSOMRÅDET 4.1 Nuværende stadioner, storhaller og ishaller Der findes følgende væsentlige stadioner og storhaller i hovedstadsområdet: Superligastadioner: 1. Parken med plads til tilskuere, alle overdækkede siddepladser 2. Brøndby Stadion med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser 3. Farum Park med plads til tilskuere, alle overdækkede siddepladser 4. Gladsaxe Stadion med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser 5. Valby Idrætspark med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser 6. Herfølge Stadion med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser Stadioner i øvrigt: 1. Hvidovre Stadion med plads til tilskuere, heraf siddepladser 2. Gentofte Stadion med plads til tilskuere, heraf siddepladser 3. Lyngby Stadion med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser 4. Vanløse Idrætspark med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser 5. Køge Stadion med plads til tilskuere, heraf 800 siddepladser 6. Sundby Idrætspark med plads til tilskuere, heraf siddepladser 7. Østerbro Stadion med plads til tilskuere, heraf siddepladser Ishaller: 1. Rødovre Skøjte Arena med plads til tilskuere, heraf siddepladser 2. Hvidovre Isstadion med plads til tilskuere, heraf 500 siddepladser, samt dertil en træningshal og en curlinghal 3. Hørsholm Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf 483 siddepladser 4. Østerbro Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf siddepladser

13 Gentofte Sportspark Side Gladsaxe Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf 100 siddepladser 6. Herlev Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf 200 siddepladser under ombygning til flere siddepladser 7. Kastrup Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf siddepladser, samt dertil en curlinghal 8. Gentofte Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf 340 siddepladser Storhaller: 1. Ballerup Arena med plads til tilskuere, alle siddepladser p.t. lukket 2. Brøndby Hallen med plads til tilskuere, alle siddepladser 3. Farum Arena med plads til tilskuere, alle siddepladser 4. Valby Hallen med plads til tilskuere, alle siddepladser 5. KB Hallen med plads til tilskuere, alle siddepladser 6. Frederiksberg Hallen med plads til tilskuere, heraf 968 siddepladser 7. Gladsaxe Sportshal med plads til tilskuere, heraf 876 siddepladser 8. Kildeskovshallen med plads til 750 tilskuere, heraf 275 siddepladser 4.2 Afdækning af potentielle storhalprojekter i hovedstadsområdet Der eksisterer i øjeblikket fire projekter om en multiarena forskellige steder i hovedstaden. H. C. Andersen Arena i Høje Taastrup. Danmarks svar på Londons Wembley og Stockholms Globen påtænkes bygget i Høje Taastrup. Hans Christian Andersen Arena vil få plads til tilskuere og var planlagt færdig i 2003/ Senere, på H.C. Andersens 200-års fødselsdag 2. april 2005, skulle en stor H.C. Andersen Eventyrpark åbne som nabo til multiarenaen. Den potentielle H. C. Andersen Arena i Høje Taastrup.

14 Gentofte Sportspark Side 12 På de m² jord mellem Holbækmotorvejen og Roskildevej, ti minutters gang fra Høje Taastrup Station, skulle bygges m² med hotel, bowlinghal, familieunderholdningscenter, fitnesscenter, biografcenter, butikker, restaurationer og natklub parkeringspladser anlægges i en skov af træer. Pris i alt for arenaen er alene en halv milliard kroner. Arenaen skal bruges til store rock- og operakoncerter, udstillinger, kongresser, stævner og andre pladskrævende arrangementer. Den skal være en magnet for hele hovedstadsregionen, resten af Danmark og Sydsverige. Projektet er dog aktuelt løbet ind i nogle finansielle vanskeligheder. Idræts- & aktivitetscenter ved Birkerød Stadion, med svømmehal og multihal på m 2 eller m 2 (svarende til 1½-2 håndboldbaner inkl. tribuner), inden for et budget på 100 mio. kroner, udelukkende kommunalt finansieret. Projektet er på projektforslagsniveau. Multiarena ved Parken, multihal med plads til tilskuere. Parken Sport og Entertainment har udarbejdet en storstilet plan for et område ved Parken, indeholdende forslag til etablering af en ny tribune med et otte etager højt kontorhus og to kontortårne på i alt godt m 2 etageareal, et sportsmuseum på ca m 2 og en multihal i skikkelse af en cirkulær bygning med en diameter på 25 meter og en største bygningshøjde på 30 m samt et samlet etageareal på m 2. Multihallen, der er tænkt drevet i forretningsmæssigt samarbejde mellem kommunen og Parken Sport og Entertainment, vil koste mindst 200 mio. kroner. Parken Sport og Entertainments nye Multiarena ved Parken.

15 Gentofte Sportspark Side 13 Lokalpolitikere med overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) i spidsen er interesseret i en privat finansieret multihal i København, men dog tilsyneladende primært, hvis den kommer til at ligge i Ørestad. En finansiering af en multihal ved Parken synes at være på plads, hvilket ikke skønnes at være tilfældet for en multihal i Ørestad. Parken Sport og Entertainment vil ikke ud i Ørestad. En multihal i Ørestad foretrækkes af de fleste politikere frem for på Østerbro, da Ørestad på grund af sin infrastruktur med metro, jernbane og motorvej er som skabt til at rumme idrætsmæssige københavnerbegivenheder, og også Malmö kan i fremtiden medregnes, når store arrangementer skal vurderes, blandt andet takket være de bekvemme tog- og vejforbindelser. Bella Center har derfor vejret morgenluft og ytret ønske om en stor multi-arena, og senest har også Hvidovre IF luftet nogle tanker om et storstadion i Ørestaden. Bella Centret har den opfattelse, at hvis København skal have en ny multiarena, bør den ligge i Ørestad, dels fordi centret for lang tid siden har fået godkendt en lokalplan, der giver mulighed for at bygge en multiarena lige ved Bella Center og Bella Center Metrostation, dels fordi infrastrukturen er i top. Der er motorvejsadgang, metro, parkeringspladser, og Ørestad Station med forbindelse til Sverige ligger 400 meter længere ude. Bella Centret ser gerne, at der tænkes stort i forbindelse med en multihal i Danmark; arenaen skal være et fyrtårn for hele Øresundsregionen. Bella Centret forestiller sig, at finansieringen vil ske i samarbejde mellem sportsinteresser, det offentlige og private investorer i både Sydsverige og Danmark.

16 Gentofte Sportspark Side 14 En anden mulighed for placeringen af en ny storhal/et nyt superligastadion kunne være i Valby Idrætspark. I Københavns Kommunes Redegørelsen om eliteidrættens vilkår i Københavns Kommune er det besluttet, at et partnerskab om idræt igangsættes som et bærende princip for udviklingen af de københavnske idrætsanlæg, at der oprettes et Team Copenhagen med det formål at forbedre de samlede vilkår for eliteidrætten i Københavns Kommune, at samarbejde med Team Danmark på eliteområdet samt at gennemføre renovering og etablering af en række idrætsanlæg, herunder et stadion på superliganiveau, en multihal, tre lokale elitecentre/haller, et svømmeanlæg med et helårs 50 meters konkurrencebassin etc. En række idrætsforeninger med tæt tilknytning til Socialdemokratiet skulle således have planer om et nyt superligastadion og en multihal ved Valby Idrætspark til i alt 250 mio. kroner. Andre ambitiøse og visionære projekter er på tegnebrættet. Senest har fodboldklubben AB i Gladsaxe luftet nogle tanker om at erhverve og omdanne Gladsaxe Stadion og Gladsaxe Sportscenter til multisports- og oplevelsescenter. Det er givet, at alle disse byggeplaner vil øge den nationale konkurrence om at få andel i de større internationale idrætsbegivenheder i Danmark. En konkurrencesituation, der i allerede i dag viser sit tydelige billede byerne imellem. Det gode spørgsmål er, om der er kundeunderlag og driftsøkonomi til alle disse opvisningsanlæg i et lille land som Danmark. Satser man kun på idrættens aktører er der det utvivlsomt ikke, men bag flere af ovennævnte projekter står der imidlertid professionelle og dygtige aktører, der ved at satse på en bred vifte af arrangementstyper (sport, kultur, koncerter, messer m.v.) og som evt. ved hjælp af produktudvikling og nytænkning måske vil kunne generere indtægter til driften. En overordnet planlægning af temaet, evt. med Hovedstadens Udviklingsråd som primus motor, vil dog kunne anbefales. 4.3 Afdækning af større stadionprojekter i hovedstadsområdet m.v. Der eksisterer i øjeblikket to planer om et større fodboldstadionbyggeri i hovedstadsområdet og omegn. Nyoprykkerne i Superligaen, Boldklubben FREM, ser gerne, at Valby Idrætspark udvides med faciliteter svarende til superliganiveau. Sandsynligheden for at dette vil ske, vil formentligt hænge nøje sammen med, om det vil lykkes af få placeret den nye københavnske storhal/multiarena i Valby Idrætspark. Idrætsforeningen går målrettet efter dette i et tæt samarbejde med Socialdemokratiet.

17 Gentofte Sportspark Side 15 Køge Boldklub var lidt længere fremme med deres ombygning af Køge Stadion. Klubben har afholdt en mindre, lukket arkitektkonkurrence. Der indkom fire skitseforslag med beskrivelser og tegninger. Idéoplægget ligger klar. Planen er at udbygge det eksisterende stadion med otte af hinanden uafhængige moduler. Projektet påtænkes finansieret ved udlejning af kontor- og erhvervsfaciliteter, der indgår i modulerne. Køge Kommune vurderede projektet bl.a. på mulighederne for at samle en del af kommunens idrætsaktiviteter på den ene stadionlangside. Projektet ville kræve en ny lokalplan, hvorfor anlægsstart tidligst forventedes i Udbygningen af de otte moduler forventedes færdig i Et nyt superligastadion var anslået til 100 mio. kroner. Realiseringen af projektet er dog løbet ind i nogle problemer. Dels er Køge Boldklub rykket ned i 1. division, dels har boldklubben valgt at indlede en fusionsproces med den nyoprykkede superligaklub Herfølge. 4.4 Eliteidrætspolitik Gentofte Kommune har i de seneste år ikke haft den store fokusering på eliteidrætten inden for f.eks. fodbold, håndbold og ishockey. Selvfølgelig har klubber som B1903 og HIK tidligere gjort sig positivt gældende i ovennævnte idrætsgrene, men med eliteidrættens eskalerende økonomiske udvikling er Gentofte Kommune faldet af. Befolkningssammensætningen peger erfaringsmæssig mere i retning af lav publikumsinteresse og høj interesse for selv at være aktiv. Gentofte Stadion står aktuelt ved en skillevej: Enten skal stadionområdets nuværende funktion som et lokalt idrætsmæssigt kraftcenter styrkes, eller også skal man forsøge at kombinere dette med en indsats for igen at gøre Gentofte Stadion til et regionalt/nationalt center for superligafodbold, ishockey i superisligaen, evt. suppleret med elitedivisionen i herre- og/eller damehåndbold, i volleyball og i basketligaen. Det økonomiske uføre i elitesporten i ovennævnte idrætsgrene har næppe krævet sine sidste ofre endnu. Der er dog tegn på, at landets topklubber nu endelig har indset, at de bliver nødt til at sætte tæring efter næring. Denne situation kunne åbne op for et potentiale for eksempelvis Gentofte Stadion. Dertil kunne komme en vurdering af alternative og supplerende markedsområder som konferencer, koncerter (på under eller op til ca tilskuere), professionel boksning, loppemarkeder, firmaarrangementer mv. Det må dog samlet set vurderes at være mere aktuelt at satse på kommunens nuværende elitehold HIK (fodbold), HIK (håndbold), IC Gentofte (ishockey), Gentofte Volley, SISU (basketball) og Gentofte/Skovhoved (badminton). Alternativt at kommunen satser mere på at understøtte rammerne for den talentudvikling, der foregår i en række klubber. Talentmassen er stor, hvilket f.eks.

18 Gentofte Sportspark Side 16 ses af de mange medaljetagere i børne- og ungdomsrækker, ved både nationale og internationale mesterskaber, ved kommunens årlige mesterskabsaften samt i Team Danmarks register over talenter i området.

19 Gentofte Sportspark Side INDHOLD Formålet med projektet er at etablere et idræts- og erhvervsmæssigt kraftcenter, som sikrer de lokale idrætsorganisationer bedre faciliteter og dermed gode udviklingsbetingelser for elite- og breddeidræt, men som også skaber rammer for mindre og mellemstore erhvervsarrangementer som konferencer og messer samt evt. kulturarrangementer. Samtidig ønskes en mere koordineret drift af eksisterende idrætsanlæg samt integrering af kommercielle interesser med tilknytning til idrætten. En af projektets væsentlige faktorer er foreningernes/interessenternes engagement og forankring. Derfor er der gennemført en proces, hvor foreningerne og andre væsentlige interessenter er blevet inddraget, med det formål at skabe et fælles ejerskab af forbedringsprojektet for Gentofte Stadion. 5.1 Idéforum Der blev nedsat et idéforum, der har arbejdet videre med visioner og indhold i det kommende Gentofte Sportspark. Idéforummet har som tidligere beskrevet bestået af repræsentanter fra en række af interessenterne, herunder idræts-, erhvervs-, skole-/institutions- og kommunale interesser. Processen omkring idéforum har bestået af 8 møder. På det første orienterede konsulenten om projektet, deltagerne præsenterede kort sig selv og deres klub/organisation/rolle, et foreløbigt notat blev gennemgået, og konsulenten gav en introduktion til en hjemmeopgave. Interessenterne skulle tage hjem til deres bagland og ud fra en skabelon udarbejde deres vision/plan for Gentofte Stadionområde. På det andet, tredje og fjerde møde fremlagde interessenterne efter tur deres vision/plan for idéforummet. Der blev i hvert enkelt tilfælde gennemført en mindre debat med mulighed for spørgsmål og kommentarer. Eksempler på uddrag fra nogle af de meget højt kvalificerede indlæg, der fremkom, kan ses i bilag 2. På det femte møde fremlagde konsulenterne scenarier for Gentofte Sportspark for idéforummet. Fremlæggelsen gav anledning til en mindre debat, der resulte-

20 Gentofte Sportspark Side 18 rede i nogle foreløbige fælles konklusioner. På det sjette møde blev der opnået enighed om en fælles prioritering af projektet. På det syvende møde fik idéforummet mulighed for at præsentere sit arbejde for Kultur- og Fritidsudvalget i Gentofte Kommune. Endelig blev denne Helhedsplan godkendt på det ottende møde. 5.2 Scenariebeskrivelse Dette afsnit er en scenariebeskrivelse vedr. realiseringen af Gentofte Sportspark. Scenariet beskriver et bruttobillede af fremtidigt indhold i og form for Gentofte Sportspark. Baggrunden herfor er interviews med flere interessenter samt fremlæggelser og drøftelser i idéforum. Elementerne i scenariet Scenariet indeholder en række elementer og kan opdeles i følgende overskrifter: Indhold Organisation Finansiering Bruttoindhold Bruttoindholdet består af følgende dele: 1 Idræt Park / motion Erhverv Fælles Ny sportshal Løbesti Hal(ler) Parkering Nyt stadion Ishaller Møde/taktikrum Skater- og rulleskøjteareal Tilskuerfaciliteter Omklædningsrum Klublokaler Fysioterapi- / lægerum Udendørsbaner til fodbold, hockey, amerikansk fodbold, petanque, rullehockey, softball, cricket Rulleskøjtesti Diverse stier i øvrigt Rullehockeybane Klatrevægge Græsarealer Beachvolley, sandfodbold etc. Legeplads Beplantning Minigolf Cafeteria / restaurant / kiosk Køkkenfaciliteter Erhvervsklublokaler (VIP) Overnatning Styrke- / genoptræningscenter Squashcenter Liberale erhverv med idrætstilknytning Foyer Garderober Toiletter Tv- / pressefaciliteter Vaskeri Kontor Depot / lager Storskærm Tv- / opholdsstue Pc-café Opbevaringsrum

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner Masterplaner - idrætsfaciliteter Fra knopskydning til udviklingsplaner Et historisk tilbageblik Politikere med interesse for bestemte idrætsgrene Klubledere med drive, visioner og politiske kontakter Selvejende

Læs mere

Masterplan for udvidelse:

Masterplan for udvidelse: Generelt: Nærværende notat er et oplæg til hvordan Haderslev Kommune, SønderjyskE, HFK Tribune ApS og Haderslev Andels Boligforening (HAB) i samspil kan påbegynde en udvidelse af Haderslev Stadion kombineret

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår.

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår. Kultur & Fritidscenter Notat 31. oktober 2013 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Analyse mine kommentarer 2 - klj Danmarks Idræts Forbund - Foreningsundersøgelse

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028

Til Kultur og Fritidsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Til Kultur og Fritidsudvalget Høringssvar - Udviklingsplan for Valby Idrætspark 2028 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Notat Center for Økonomi og Ejendomme Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Ejendomsadministration og Udvikling Sct. Anna Gade 5B 3000 Helsingør Dato 05.07.2016 Sagsnr. 14-27947 Dokumentnr.

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening

Ørestad og Idræt. Ørestad Facts. Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad og Idræt Oplæg ved Tine Albjerg Liingaard, Bestyrelsesformand Ørestad Idrætsforening Ørestad Facts Ørestad strækker sig over fem kilometer Bydelens bredde er cirka 600 meter Det samlede areal er

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 21-06-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Torsdag den 21. juni 2012 kl. 16:00 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsens spisestue/rådhus.

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE SPORTSPARK BESTYRELSEN

GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE SPORTSPARK BESTYRELSEN Referat Tirsdag d. 3.2.2015 kl. 16:30 Mødet afholdes: Lokale 28 (tidligere restauration) Indbudte: Bent Sørensen (BS) Isklubber (bestyrelsesformand) Martin Vig Rasmussen (MVR) Grønne klubber ikke fodbold

Læs mere

Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter

Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter Behovsanalyse til nyt Skødstrup Idræts- og Kulturcenter Version 1.0 udarbejdet den 5. februar 2010 af Skødstrup Sportsforening Skødstrup Skole og Skødstrup Fællesråd Indholdsfortegnelse Forord... 3 Arbejdsgruppen

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

04-07-2012. De overordnede dilemmaer vedrørende Gentofte Sportspark fase 3 er:

04-07-2012. De overordnede dilemmaer vedrørende Gentofte Sportspark fase 3 er: 04-07-2012 Opsamlede ønsker til og dilemmaer vedr. hal, stadion og fællesfaciliteter fremkommet i forbindelse med workshops vedrørende Gentofte Sportspark fase 3 d. 8.6 og 27.6.2012 De overordnede dilemmaer

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Dagsorden for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Torsdag den 03. juni 2004 kl. 17.00 i mødelokalet i administrationen, Gladsaxevej 200. Efter mødet serveres en let anretning i Restaurant Bolden.

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole Kolding Kommune 11. MUNKEBO Skoledistrikt: Munkevængets Skole Munkebo er en af Koldings vestlige bydele. Bydelen har boligkvarterer på skråninger mod Kolding Å i syd og på højtliggende arealer mellem Esbjergvej

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag Træningsophold i Prag og omegn Træningskampe og besøg hos lokale klubber Service for jeres fodboldklub i Prag Velkommen til sportsrejser brochure: Fodbold Vi har gode erfaringer med at arrangere træningslejre

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer

9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer 9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer Valby Idrætspark Beliggenhed: Julius Andersens vej 1, 2450 København SV Bydel: Valby Tribunegrundlæggelse: 1965 Klubber: Frem (1. div.) med 550 medlemmer Stadionkapacitet:

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Kolding Kommune 10. LUNDERSKOV Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Lunderskov er en af de større bysamfund i Kolding kommune og ligger i den vestlige del af kommunen med ca. 13 kilometer til Kolding. Den lokale

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Bilag 1. Køge Idrætspark Markedsdialog om byggeretter

Bilag 1. Køge Idrætspark Markedsdialog om byggeretter Bilag 1 Markedsdialog om byggeretter 26. januar 2017 / 01 / 02 Køge Nord Visionen Udbygningen af Køge Nord, Campusområdet, Skandinavisk Transportcenter, Køge Kyst og ikke mindst Universitetssygehuset betyder

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive Den idrætsaktive og den ikke - idrætsaktive Hvad vil være en afgørende faktor/er, hvis du i morgen skal gå i gang med en motions og idrætsaktivitet? % Komme i form Godt hedbred Fællesskab Sjov, oplevelse,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Ringsted Sportcenter

Ringsted Sportcenter Ringsted Sportcenter Ringsted Sportcenter, som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion

Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion Holte Idrætsforening Kongevejen 464 2840 Holte Rudersdal Kommune Kultur Øverødvej 246 2840 Holte Holte, 19. august 2015 Holte Idrætsforenings ansøgning om en ny Holtehal 3 på Rudegaard Stadion Resumé Holte

Læs mere

Stor interesse for Køge Park

Stor interesse for Køge Park Stor interesse for Køge Park Udviklingen af stadionprojektet tager form. Sådan ser planerne for Køge Park ud. Der er stor interesse for at være med til udviklingen af stadionprojektet, der går under arbejdstitlen

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

Indstilling. Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads. 1. Resume

Indstilling. Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 1. maj 2009 Anlægstilskud og kommunegaranti til nyt idrætscenter ved Lyseng samt udvidelse af parkeringsplads 1. Resume IF Lyseng

Læs mere

PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT. DGI Faciliteter & Lokaludvikling PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 HELHEDSPLAN PÅ IDRÆTSOMRÅDET HVIDOVRE KOMMUNE Kultur, Miljø og Vækst i Hvidovre Kommune har igangsat en analyse af idrætsområdet

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter

Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter Indstilling Med udgangspunkt i oplæg til Helhedsplan, udarbejdet i 2011 i forbindelse med at få placeret Gymnastikhuset på en måde der sikrede at Ringsted Sportcenter

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Byggeboom i Danmark. Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan

Byggeboom i Danmark. Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan Byggeboom i Danmark Tegning: Årstiderne Arkitekter Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan Byggeboom i Danmark Et overblik over investeringer i superligaklubber og håndboldligaklubbers

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Beskrivelse af Sjælsøhallen Sjælsøhallen er beliggende på Ravnsnæsvej 103 A, 3460, over for Sjælsøskolen. Sjælsøhallen er fra 1970 erne og den første egentlige idrætshal

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 18

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplantillæg nr. 18 Et område til offentlige formål, Skole og Multihus i Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 29. maj 2012 Indledning Kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet for at ændre rammebestemmelserne

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening DGI Projekt- og landskabsværkstedet Tegnestuen v. Poul Erik Clausen, Finn Refslund og Bo Fisker DGI Karpenhøj BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening INDHOLD Nuværende forhold Billed registrering

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Otte år med SønderjyskE Baggrund Det er visionen at profilere Sønderjylland og at

Læs mere

FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK

FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK OVERSIGTSKORT SMUKKE NATURSKØNNE OMGIVELSER OG EN CENTRAL BELIGGENHED TÆT PÅ SKODSBORG STATION OG HELSINGØRMOTORVEJEN. FRYDENLUNDS ALLÉ 6 ER FOR DIG, SOM ØNSKER AT KOMBINERE

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebro station Nørrebrohallen Svømmehal Hillerødsgades Skole Minoritetspark Eventpark Havremarkens skole Skt. Stefans kirke Ungdomshuset Anna kirke Telefonhuset

Læs mere

Superstadion og erhvervspark

Superstadion og erhvervspark Superstadion og erhvervspark Visionen er at gøre Køge Park til en publikumsmagnet for hele Sjælland, hvor man kan få sports- og andre kulturoplevelser i superligaklassen. Forholdene for Køge Kommunes breddeidræt

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Indhold: 1. Motivation 2. Målgruppe 3. Placering af banen 4. Økonomi ved etablering 5. Drift 6. Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet 7. Tidsplan 1 Motivation:

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Byggeprogram. Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) Indhold:

Byggeprogram. Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) Indhold: Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) 11-09-2010 Byggeprogram Indhold: 1. Indledning 2. Byggesagens organisation 3. Forudsætninger 4. Krav til byggeriet 5. Ønsker til byggeriet 6.

Læs mere