Helhedsplan - basis GENTOFTE SPORTSPARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhedsplan - basis GENTOFTE SPORTSPARK"

Transkript

1 Gentofte Kommune Helhedsplan - basis GENTOFTE SPORTSPARK Oktober 2003

2 Gentofte Sportspark Side i 1. BAGGRUND GENTOFTE STADIONOMRÅDE I DAG Eksisterende faciliteter Anvendelses omfang Infrastruktur Tilgængelighed TIDLIGERE FORBEDRINGSFORSLAG STADIONER, STORHALLER OG ISHALLER I HOVEDSTADSOMRÅDET Nuværende stadioner, storhaller og ishaller Afdækning af potentielle storhalprojekter i hovedstadsområdet Afdækning af større stadionprojekter i hovedstadsområdet m.v Eliteidrætspolitik INDHOLD Idéforum Scenariebeskrivelse Bruttoindhold Organisation Finansiering Et bruttoscenarium Navn Vision Målsætning Indhold Indretning Elementer, der er fravalgt Organisation Finansiering Anlægsøkonomi Etapeopdeling Driftsøkonomi TIDSPLAN BILAG 1: IDRÆTSANLÆGGENES NUVÆRENDE ANVENDELSE BILAG 2: EKSEMPLER PÅ INTERESSENTERNES VISIONER/PLANER. 39

3 Gentofte Sportspark Side 1 1. BAGGRUND Med afsæt i et ønske hos lokale idrætsorganisationer m.fl. om bedre faciliteter planlægger Gentofte Kommune at styrke det idrætsmæssige kraftcenter Gentofte Stadion, der vil kunne give bedre udviklingsbetingelser for elite- og breddeidræt samt erhvervs- og undervisningsrelaterede aktiviteter. Det fysiske udgangspunkt for Gentofte Stadion er de nuværende idrætsanlæg beliggende i området Ved Stadion/Brogårdsvej i Gentofte. I direkte tilknytning til stadionområdet ligger det selvstyrende ungdomsareals skateranlæg og rullehockeybane, Jægersborg Boldklubs klubhus, Gentofte Badminton Klubs badmintonhal, Tjørnegårdsskolen, Jægersborg Fritidscenter og fire daginstitutioner. Via renovering og udbygning af de nuværende idrætsanlæg samt diverse nybygninger vil der kunne opnås dels en række samdriftsfordele, dels vil der kunne åbnes op for helt nye trænings-/opvisnings- og servicefunktioner. Som sådan er det visionen at skabe et naturligt midtpunkt, der både opfylder lokale behov i idræts- og fritidslivet og som måske igen kan sætte Gentofte på landkortet som rammen om større nationale/internationale begivenheder. I 2002 gennemførtes en status- og analyserapport af nuværende idrætsfaciliteter. I dette arbejde indgår bl.a. en række forslag til udviklingsmuligheder for Gentofte Stadion. Gentofte Stadion er et kommunalt anlæg med selvforvaltning. Stadionbestyrelsen, med kompetence over drift og anvendelse af stadion, består af repræsentanter for de hjemmehørende idrætsklubber samt af kommunens fritidschef. Stadioninspektøren, den daglige leder, fungerer som sekretær for bestyrelsen. Aktuelt består bestyrelsen af formand Bent Sørensen, Gentofte Curling Club, Sten Mortensen, IC Gentofte, Jan Carstens, øvrige grønne idrætter, Jørn Kønig, HIK, Bjarne Christensen, SIG Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte & B1903, fritidschef Niels Henriksen, stadioninspektør Erik Haven og en medarbejderrepræsentant NN. Formålet med udarbejdelsen af en helhedsplan for Gentofte Stadion er at afdække planlagte byggerier af stadion- og halbyggeri i hovedstadsområdet, at vurdere forbedringsmuligheder for tilgængeligheden til stadionområdet, at indhente,

4 Gentofte Sportspark Side 2 bearbejde og supplere potentielle interessenters idéforslag til stadionområdets fremtidige anvendelse, at udarbejde anlægs- og driftsbudgetter samt at udarbejde perspektivskitser, plantegninger og evt. modeller for stadionområdet. Konkret vil dette sige at bringe projektet et væsentligt skridt nærmere en realisering samt, ikke mindst, at sikre den procesmæssige forankring af Gentofte Stadion som et fælles projekt i klubberne og blandt øvrige interessenter. Der er i forbindelse med projektet blevet nedsat en styregruppe, der består af: Stadioninspektør Erik Haven Formand Stadionbestyrelsen Bent Sørensen, Gentofte Curling Club SIG ved Niels Berg, HIK Fritidschef Niels Henriksen, Fritidsforvaltningen Arkitekt Christian Olesen, Teknisk forvaltning Rådgivere har været tilknyttet styregruppen i projektperioden. Derudover blev der nedsat et idéforum, der har arbejdet med visioner og indhold i det kommende Gentofte Stadion. Idéforummet har bestået af: 1. Niels Berg, HIK, rep. for fodbold (HIK, Gentofte B., Pædagogiske Fodbold og B1903/ Skovshoved/GVI) 2. Mogens Carstensen, Jægersborg Boldklub 3. Enver Hansen, IC Gentofte, rep. for IC Gentofte/rullehockey 4. Laust Sørensen, GKF, rep. for Kunstskøjteløber Forening/Curling Club 5. Bent Knudsen, Gentofte Badminton Klub 6. Jan Carstens, øvrige grønne idrætter, rep. for øvrige sports (atletik, amerikansk fodbold, hockey, petanque, kricket og baseball) 7. Christian Sandby-Møller, Gentofte Hockey Klub, rep. for øvrige sports (atletik, amerikansk fodbold, hockey, petanque, kricket og baseball) 8. Robert Mikelsons, Gentofte Volley, rep. for Volley/basketball/håndbold 9. Teit Andersen, rep. for det selvstyrende ungdomsareal 10. Sven Nielsen, Jægersborg Fritidscenter, rep. for Skole- og institutionsområdet, herunder skoleidræt 11. Flemming Junker og Hans Aage Hjuler, Novo Nordisk Gentofte, rep. for erhvervslivet (f.eks. Novo Nordisk, Nesa, Ikea m.fl.) 12. Stadioninspektør Erik Haven 13. Martin Hansen/Flemming Stidsen, rep. for driftsorganisationens personale 14. Formand for Stadionbestyrelsen Bent Sørensen 15. Fritidschef Niels Henriksen, Fritidsforvaltningen 16. Christian Olesen, Teknisk forvaltning 17. René Kural, CIA Center for idrætsarkitektur 18. Henrik Hagbarth, NIRAS Konsulenterne

5 Gentofte Sportspark Side 3 2. GENTOFTE STADIONOMRÅDE I DAG 2.1 Eksisterende faciliteter Gentofte Stadion udgør med sine m 2 kommunens største idrætsområde. Gentofte Stadions idrætsanlæg gennemskæres af vejen Ved Stadion og er derfor opdelt i to områder. I Vest ligger en 11-mands fodbold-grusbane med lysanlæg, en 11-mands fodbold-græsbane med lysanlæg, to 11-mands fodbold-græsbaner samt en softballbane. I Øst ligger en kunstgræsbane med lysanlæg, et atletikanlæg med spring og kastefaciliteter, en kricketkastegård, en 7-mands fodboldgræsbane, et stadion med opvisningsbane, et klubhus med otte omklædningsrum, administration, mødelokaler og café, en ishal med faciliteter til ishockey, kunstskøjteløb og curling, to beach-volleybaner, et petanqueanlæg, en rullehockeybane, yderligere en 7-mands fodbold græsbane samt fire 11-mands fodbold-græsbaner. Fodbold-græsbanerne benyttes også af kricket. Oversigtskort over Gentofte Stadion.

6 Gentofte Sportspark Side 4 Nord for stadionområdet ligger det selvstyrende ungdomsareals skateranlæg og rullehockeybane, øst for stadionområdet ligger Jægersborg Boldklubs klubhus og syd for stadionområdet ligger Gentofte Badminton Klubs badmintonhal og Tjørnegårdsskolen samt flere institutioner. 2.2 Anvendelses omfang I bilag 1 fremgår en beskrivelse af idrætsanlæggenes nuværende anvendelse. 2.3 Infrastruktur Gentofte Stadion ligger i den nordvestlige del af Gentofte Kommune og er meget nemt at komme til fra hele Storkøbenhavn. Frakørsel 17 fra Helsingørmotorvejen E47/E55/19 ligger i direkte tilknytning til stadionområdet, og S-tog stationerne Jægersborg Station og Gentofte Station ligger i kun 5 henholdsvis 10 minutters gangafstand. Det nærmeste busstoppested ligger i kun et par minutters gangafstand. 2.4 Tilgængelighed I modsætning til den regionale infrastruktur er den lokale tilgængelighed mere vanskelig. De store trafikårer, motorvej E47/E55/19, motorvej 201 og jernbanen,

7 Gentofte Sportspark Side 5 er nogle meget markante barrierer. Dette forstærker tidens adfærdsmønster med forældre, der transporterer deres børn i bil til børnenes fritidsaktiviteter. De mindre mobile eller de mindre organiserede har derimod lidt vanskeligere kår. Specielt langs banestrækningen er der en afstand på ca. 1 km., hvor krydsning er umuliggjort. Det er psykologisk for langt, hvorfor illegal jernbanekrydsning således kan observeres dels ved stadionområdes Bane 5, dels ved skaterarealet. Tilgangen til stadion er god fra Brogårdsvej og dermed fra nord ad Ermelundvej, fra øst ad Høeghsmindevej, fra syd ad Gentoftegade og fra vest ad Nybrovej og Vangedevej. Umiddelbart vil det blive vanskeligt at forbedre tilgængeligheden til stadionområdet. Helsingørmotorvejen, Lyngby Omfartsvej og S-togsbanen ligger, hvor de ligger, og er ikke sådan bare lige og skabe en ny under-/overføring af. Og hvor skulle en sådan i øvrigt placeres? vil der overhovedet kunne skabes opbakning? Mulighederne for en forbedring af tilgængeligheden til stadionområdet ligger nok snarere i en markant forbedring af skiltningen til Gentofte Stadion samt i en evt. åbning af stadionområdet.

8 Gentofte Sportspark Side 6 Gentofte Stadion er i dag indhegnet, og derfor er spontan adgang vanskeliggjort. Stadionområdets driftsorganisation er positivt indstillet over for aktive på banerne, men man vil gerne vide det først. Booking, faste aftaler eller folk, der spørger om lov først er proceduren. En naturlig politik set ud fra en driftssynsvinkel. Åbner man først for direkte adgang på hele anlægget, f.eks. i form af en kondisti, små oaser til selvorganiseret idræt mv., skal der først tages højde for affaldshåndtering, rengøring, administration mv. I fremtidsbilledet for Gentofte Stadion bør man imidlertid vurdere, hvordan man kan løse op for denne problemstilling. Et så stort rekreativt område bør gøres tilgængeligt for flere, men det bør imidlertid ikke alene ske på bekostning af, og opleves som en forringelse for, de nuværende brugere. F.eks. vil problemstillingen med hundeluftning og deraf følgende uønskede hundeefterladenskaber på banerne hurtigt kunne blive et reelt og meget vedkommende problem. En åbning af stadionområdet bør derfor formentlig ske i begrænsede områder, hvor selvorganiseret idræt mv. sikres udfoldelsesmuligheder.

9 Gentofte Sportspark Side 7 3. TIDLIGERE FORBEDRINGSFORSLAG I den tidligere gennemførte status- og analyserapport af nuværende idrætsfaciliteter fra 2002, udarbejdet af Københavns Universitet v/institut for Idræt og Danmarks Idrætsforbund, indgår bl.a. en række forslag til udviklingsmuligheder for Gentofte Stadion. Der peges på: 1. Klubhusprojekt for Jægersborg Boldklub En udvidelse og ombygning af Jægersborg Boldklubs klubhus, set i sammenhæng med en samlet udviklingsplan for hele stadionområdet, med udvidelse af omklædningsfaciliteter og plads til materialeopbevaring, etablering af en aktivitetssal og en udendørs multibane/minisportsbane. Begge faciliteter vil i dagtimerne kunne finde anvendelse af Tjørnegårdsskolen, lokalområdets institutioner, eventuelle ældreidrætsaktiviteter samt firmaidræt, som f.eks. aerobics for ansatte ved Novo Nordisk Gentofte eller andet lokalt erhvervsliv. 2. Etablering af multibane Etablering af en multibane på stadionområdet med mulighed for hockey, basketball, minifodbold, volleyball m.m. Banen vil dels kunne efterkomme institutionernes behov for et afgrænset areal til småbørnsaktiviteter, dels vil den kunne åbne op for mulig selvorganiseret aktivitet på stadion. Den vil i øvrigt kunne benyttes af områdets foreningsbrugere som et tilbud om alsidighed i træningen, ligesom den vil kunne benyttes af Tjørnegårdsskolen til idrætsundervisning. En sådan bane kunne eventuelt indtænkes i et klubhusprojekt for Jægersborg Boldklub. 3. Etablering af isbane Opførelse af en ekstra isbane. Projektet udarbejdet af de tre foreningsbrugere i ishallen peger på etablering af en træningsisbane. Men ved en eventuel nyetablering bør det vurderes, om behovet efterhånden ikke snarere peger i retning af etablering af en isbane med standardmål. De tre klubber har de seneste år oplevet en stigende medlemstilgang. Det, sammenholdt med et forventet øget pres på den offentlige åbningstid som følge af stigende befolkningstal, indikerer et yderligere kapacitetsbehov. En ekstra isbane kan eventuelt etableres som en udendørs skøjtebane med mulighed for mobil overdækning med bobletag.

10 Gentofte Sportspark Side 8 4. Udvikling af opvisningsbanen til aktivitetscentrum En udviklingsplan for opvisningsbanen på Gentofte Stadion. Banens primære bruger, HIK, har ønsker om en opgradering af antallet af tilskuerpladser og etablering af møde- og VIP-faciliteter i tilknytning til anlægget. Etablering af en opvisningsbane med tilskuerkapacitet på ca tilskuere En opvisningsbane, med ordentlige tilskuerforhold og tilhørende faciliteter. Banen vendes 90 grader, og der etableres en opvisningsbane med ca tilskuere, samtidig med at der vil skabes friareal til øvrige nyanlæggelser. Etablering af en opvisningshal, med tilskuerkapacitet på tilskuere Etablering af en opvisningshal, så man kan afholde større sportsbegivenheder og øvrige kulturarrangementer i kommunen. Gentofte Kommune har allerede elitehold i aktiviteterne håndbold, basketball, badminton og volleyball. Håndbold, basketball og volleyball foregår i dag i Kildeskovshallen. Etablering af en opvisningshal vil kunne betyde, at de tre aktiviteter helt eller delvist vil kunne overføres til opvisningshallen og derved skabe ledig kapacitet i Kildeskovshallen til øvrige brugere. Etablering af sportshotel, mødefaciliteter, klublokaler og mindre aktivitetsrum Etablering af et sportshotel med mødefaciliteter vil gøre det muligt at arrangere konferencer og andre arrangementer på Gentofte Stadion. Endvidere vil stadions beliggenhed, umiddelbart tæt ved motorvejen og S-banen, sandsynligvis medføre, at hotellet vil blive benyttet af gæster med ærinder andre steder i hovedstadsområdet. For at sikre, at hal- og hotelfaciliteter også vil blive benyttet af de lokale brugere, organiserede som selvorganiserede, foreslås det, at der i forbindelse med byggeriet ligeledes etableres klublokaler og mindre aktivitetsrum, ligesom mulighed for anlæggelse af et fitness- og squashcenter i kælderniveau foreligger. Ovenstående indebærer, at cindersbanen nedlægges. Som erstatning foreslås det, at der opføres en 100 m tartanbane. En sådan vil kunne tilgodese skoleatletikkens behov, men vil dog samtidig begrænse atletikklubbens aktivitetsmuligheder. Alternativt vil det kræve en større indsats at udvikle atletikfaciliteterne til nutidig standard. 5. Etablering af materialerum på stadionområdet Stadion dækker over et så stort areal, at det skønnes nødvendigt med etablering af enkelte steder med muligheder for opbevaring af materialer tættere på de enkelte faciliteter. Det vil betyde, at foreningerne kan undgå at skulle slæbe rekvisitter fra omklædningsbygningen og ud til faciliteten, og at brug af stadion vil blive gjort lettere for institutionerne.

11 Gentofte Sportspark Side 9 6. Forskønnelse og optimering af skaterområdet Skaterområdet nord for stadion udgør den eneste mulighed i Gentofte Kommune for at stå på skateboard på et dertil indrettet område. Siden etableringen i 1998 har området udviklet sig til et sted, der bruges af mange børn og unge, til selvorganiseret idrætsaktivitet. Området tænkes indhegnet med lave buske eller et lavt hegn, og området forsynes med vandtilførsel og toiletforhold. Da faciliteten fungerer således, at brugerne selv vedligeholder anlægget, bør der ligeledes etableres et rum til opbevaring af redskaber. For indeværende skal redskaberne hentes på Gentofte Stadion. På græsplænen i områdets nordvestlige hjørne foreslås det, at der etableres en terrasse. På sigt vil det være en fordel af udføre støjdæmpende foranstaltninger på anlægget med henblik på at genere områdets beboere mindst muligt. Hvis anlægget skal kunne anvendes året rundt, vil det være nødvendigt med en permanent overdækning, ligesom etablering af belysning på området, vil øge mulighederne for brug i sommeraftnerne og i efteråret/foråret. 7. Etablering af rulleskøjteramper ml. kunstgræsbanen og skaterområdet Skateboardramperne på skaterområdet er etableret med henblik på aktiviteter på skateboards og egner sig alene til anvendelse af sådanne. Et mindre rulleskøjteområde med ramper m.v. foreslås anlagt på den østlige del af asfalten mellem kunstgræsbanen og skaterområdet. Et sådant anlæg vil ikke alene komme institutioner og rulleskøjteforeningen til gode, men også skolerne og de selvorganiserede. 8. Etablering af mindre faciliteter til selvorganiseret brug Det foreslås, at der på mindre, frie arealer på stadion etableres faciliteter til selvorganiseret brug. For at imødekomme fremtidige behov kunne man således forestille sig at der bl.a. etableres klatrevægge, beachvolley-/beach-håndboldbaner, opsættes basketballkurve og anlægges en kondisti, der gennemløber hele stadionområdet. Disse faciliteter vil være med til at binde det store område sammen og skabe mulighed for selvorganiseret aktivitet. Faciliteterne vil kunne benyttes af områdets nuværende brugere samt mulige fremtidige brugere. Endvidere vil det skabe aktivitetsmuligheder for den store gruppe af særligt forældre, som har deres daglige gang på stadion, men som ikke selv er idrætsaktive på stedet. Befolkningstilvæksten og den stigende selvorganiserede idrætsdeltagelse øger behovet for et Gentofte Stadion med flere anvendelsesmuligheder. Der bør igangsættes initiativer, der kan optimere udnyttelsen af stadion i såvel dagtimerne som de tidlige morgentimer.

12 Gentofte Sportspark Side STADIONER, STORHALLER OG ISHALLER I HOVED- STADSOMRÅDET 4.1 Nuværende stadioner, storhaller og ishaller Der findes følgende væsentlige stadioner og storhaller i hovedstadsområdet: Superligastadioner: 1. Parken med plads til tilskuere, alle overdækkede siddepladser 2. Brøndby Stadion med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser 3. Farum Park med plads til tilskuere, alle overdækkede siddepladser 4. Gladsaxe Stadion med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser 5. Valby Idrætspark med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser 6. Herfølge Stadion med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser Stadioner i øvrigt: 1. Hvidovre Stadion med plads til tilskuere, heraf siddepladser 2. Gentofte Stadion med plads til tilskuere, heraf siddepladser 3. Lyngby Stadion med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser 4. Vanløse Idrætspark med plads til tilskuere, heraf overdækkede siddepladser 5. Køge Stadion med plads til tilskuere, heraf 800 siddepladser 6. Sundby Idrætspark med plads til tilskuere, heraf siddepladser 7. Østerbro Stadion med plads til tilskuere, heraf siddepladser Ishaller: 1. Rødovre Skøjte Arena med plads til tilskuere, heraf siddepladser 2. Hvidovre Isstadion med plads til tilskuere, heraf 500 siddepladser, samt dertil en træningshal og en curlinghal 3. Hørsholm Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf 483 siddepladser 4. Østerbro Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf siddepladser

13 Gentofte Sportspark Side Gladsaxe Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf 100 siddepladser 6. Herlev Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf 200 siddepladser under ombygning til flere siddepladser 7. Kastrup Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf siddepladser, samt dertil en curlinghal 8. Gentofte Skøjtehal med plads til tilskuere, heraf 340 siddepladser Storhaller: 1. Ballerup Arena med plads til tilskuere, alle siddepladser p.t. lukket 2. Brøndby Hallen med plads til tilskuere, alle siddepladser 3. Farum Arena med plads til tilskuere, alle siddepladser 4. Valby Hallen med plads til tilskuere, alle siddepladser 5. KB Hallen med plads til tilskuere, alle siddepladser 6. Frederiksberg Hallen med plads til tilskuere, heraf 968 siddepladser 7. Gladsaxe Sportshal med plads til tilskuere, heraf 876 siddepladser 8. Kildeskovshallen med plads til 750 tilskuere, heraf 275 siddepladser 4.2 Afdækning af potentielle storhalprojekter i hovedstadsområdet Der eksisterer i øjeblikket fire projekter om en multiarena forskellige steder i hovedstaden. H. C. Andersen Arena i Høje Taastrup. Danmarks svar på Londons Wembley og Stockholms Globen påtænkes bygget i Høje Taastrup. Hans Christian Andersen Arena vil få plads til tilskuere og var planlagt færdig i 2003/ Senere, på H.C. Andersens 200-års fødselsdag 2. april 2005, skulle en stor H.C. Andersen Eventyrpark åbne som nabo til multiarenaen. Den potentielle H. C. Andersen Arena i Høje Taastrup.

14 Gentofte Sportspark Side 12 På de m² jord mellem Holbækmotorvejen og Roskildevej, ti minutters gang fra Høje Taastrup Station, skulle bygges m² med hotel, bowlinghal, familieunderholdningscenter, fitnesscenter, biografcenter, butikker, restaurationer og natklub parkeringspladser anlægges i en skov af træer. Pris i alt for arenaen er alene en halv milliard kroner. Arenaen skal bruges til store rock- og operakoncerter, udstillinger, kongresser, stævner og andre pladskrævende arrangementer. Den skal være en magnet for hele hovedstadsregionen, resten af Danmark og Sydsverige. Projektet er dog aktuelt løbet ind i nogle finansielle vanskeligheder. Idræts- & aktivitetscenter ved Birkerød Stadion, med svømmehal og multihal på m 2 eller m 2 (svarende til 1½-2 håndboldbaner inkl. tribuner), inden for et budget på 100 mio. kroner, udelukkende kommunalt finansieret. Projektet er på projektforslagsniveau. Multiarena ved Parken, multihal med plads til tilskuere. Parken Sport og Entertainment har udarbejdet en storstilet plan for et område ved Parken, indeholdende forslag til etablering af en ny tribune med et otte etager højt kontorhus og to kontortårne på i alt godt m 2 etageareal, et sportsmuseum på ca m 2 og en multihal i skikkelse af en cirkulær bygning med en diameter på 25 meter og en største bygningshøjde på 30 m samt et samlet etageareal på m 2. Multihallen, der er tænkt drevet i forretningsmæssigt samarbejde mellem kommunen og Parken Sport og Entertainment, vil koste mindst 200 mio. kroner. Parken Sport og Entertainments nye Multiarena ved Parken.

15 Gentofte Sportspark Side 13 Lokalpolitikere med overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) i spidsen er interesseret i en privat finansieret multihal i København, men dog tilsyneladende primært, hvis den kommer til at ligge i Ørestad. En finansiering af en multihal ved Parken synes at være på plads, hvilket ikke skønnes at være tilfældet for en multihal i Ørestad. Parken Sport og Entertainment vil ikke ud i Ørestad. En multihal i Ørestad foretrækkes af de fleste politikere frem for på Østerbro, da Ørestad på grund af sin infrastruktur med metro, jernbane og motorvej er som skabt til at rumme idrætsmæssige københavnerbegivenheder, og også Malmö kan i fremtiden medregnes, når store arrangementer skal vurderes, blandt andet takket være de bekvemme tog- og vejforbindelser. Bella Center har derfor vejret morgenluft og ytret ønske om en stor multi-arena, og senest har også Hvidovre IF luftet nogle tanker om et storstadion i Ørestaden. Bella Centret har den opfattelse, at hvis København skal have en ny multiarena, bør den ligge i Ørestad, dels fordi centret for lang tid siden har fået godkendt en lokalplan, der giver mulighed for at bygge en multiarena lige ved Bella Center og Bella Center Metrostation, dels fordi infrastrukturen er i top. Der er motorvejsadgang, metro, parkeringspladser, og Ørestad Station med forbindelse til Sverige ligger 400 meter længere ude. Bella Centret ser gerne, at der tænkes stort i forbindelse med en multihal i Danmark; arenaen skal være et fyrtårn for hele Øresundsregionen. Bella Centret forestiller sig, at finansieringen vil ske i samarbejde mellem sportsinteresser, det offentlige og private investorer i både Sydsverige og Danmark.

16 Gentofte Sportspark Side 14 En anden mulighed for placeringen af en ny storhal/et nyt superligastadion kunne være i Valby Idrætspark. I Københavns Kommunes Redegørelsen om eliteidrættens vilkår i Københavns Kommune er det besluttet, at et partnerskab om idræt igangsættes som et bærende princip for udviklingen af de københavnske idrætsanlæg, at der oprettes et Team Copenhagen med det formål at forbedre de samlede vilkår for eliteidrætten i Københavns Kommune, at samarbejde med Team Danmark på eliteområdet samt at gennemføre renovering og etablering af en række idrætsanlæg, herunder et stadion på superliganiveau, en multihal, tre lokale elitecentre/haller, et svømmeanlæg med et helårs 50 meters konkurrencebassin etc. En række idrætsforeninger med tæt tilknytning til Socialdemokratiet skulle således have planer om et nyt superligastadion og en multihal ved Valby Idrætspark til i alt 250 mio. kroner. Andre ambitiøse og visionære projekter er på tegnebrættet. Senest har fodboldklubben AB i Gladsaxe luftet nogle tanker om at erhverve og omdanne Gladsaxe Stadion og Gladsaxe Sportscenter til multisports- og oplevelsescenter. Det er givet, at alle disse byggeplaner vil øge den nationale konkurrence om at få andel i de større internationale idrætsbegivenheder i Danmark. En konkurrencesituation, der i allerede i dag viser sit tydelige billede byerne imellem. Det gode spørgsmål er, om der er kundeunderlag og driftsøkonomi til alle disse opvisningsanlæg i et lille land som Danmark. Satser man kun på idrættens aktører er der det utvivlsomt ikke, men bag flere af ovennævnte projekter står der imidlertid professionelle og dygtige aktører, der ved at satse på en bred vifte af arrangementstyper (sport, kultur, koncerter, messer m.v.) og som evt. ved hjælp af produktudvikling og nytænkning måske vil kunne generere indtægter til driften. En overordnet planlægning af temaet, evt. med Hovedstadens Udviklingsråd som primus motor, vil dog kunne anbefales. 4.3 Afdækning af større stadionprojekter i hovedstadsområdet m.v. Der eksisterer i øjeblikket to planer om et større fodboldstadionbyggeri i hovedstadsområdet og omegn. Nyoprykkerne i Superligaen, Boldklubben FREM, ser gerne, at Valby Idrætspark udvides med faciliteter svarende til superliganiveau. Sandsynligheden for at dette vil ske, vil formentligt hænge nøje sammen med, om det vil lykkes af få placeret den nye københavnske storhal/multiarena i Valby Idrætspark. Idrætsforeningen går målrettet efter dette i et tæt samarbejde med Socialdemokratiet.

17 Gentofte Sportspark Side 15 Køge Boldklub var lidt længere fremme med deres ombygning af Køge Stadion. Klubben har afholdt en mindre, lukket arkitektkonkurrence. Der indkom fire skitseforslag med beskrivelser og tegninger. Idéoplægget ligger klar. Planen er at udbygge det eksisterende stadion med otte af hinanden uafhængige moduler. Projektet påtænkes finansieret ved udlejning af kontor- og erhvervsfaciliteter, der indgår i modulerne. Køge Kommune vurderede projektet bl.a. på mulighederne for at samle en del af kommunens idrætsaktiviteter på den ene stadionlangside. Projektet ville kræve en ny lokalplan, hvorfor anlægsstart tidligst forventedes i Udbygningen af de otte moduler forventedes færdig i Et nyt superligastadion var anslået til 100 mio. kroner. Realiseringen af projektet er dog løbet ind i nogle problemer. Dels er Køge Boldklub rykket ned i 1. division, dels har boldklubben valgt at indlede en fusionsproces med den nyoprykkede superligaklub Herfølge. 4.4 Eliteidrætspolitik Gentofte Kommune har i de seneste år ikke haft den store fokusering på eliteidrætten inden for f.eks. fodbold, håndbold og ishockey. Selvfølgelig har klubber som B1903 og HIK tidligere gjort sig positivt gældende i ovennævnte idrætsgrene, men med eliteidrættens eskalerende økonomiske udvikling er Gentofte Kommune faldet af. Befolkningssammensætningen peger erfaringsmæssig mere i retning af lav publikumsinteresse og høj interesse for selv at være aktiv. Gentofte Stadion står aktuelt ved en skillevej: Enten skal stadionområdets nuværende funktion som et lokalt idrætsmæssigt kraftcenter styrkes, eller også skal man forsøge at kombinere dette med en indsats for igen at gøre Gentofte Stadion til et regionalt/nationalt center for superligafodbold, ishockey i superisligaen, evt. suppleret med elitedivisionen i herre- og/eller damehåndbold, i volleyball og i basketligaen. Det økonomiske uføre i elitesporten i ovennævnte idrætsgrene har næppe krævet sine sidste ofre endnu. Der er dog tegn på, at landets topklubber nu endelig har indset, at de bliver nødt til at sætte tæring efter næring. Denne situation kunne åbne op for et potentiale for eksempelvis Gentofte Stadion. Dertil kunne komme en vurdering af alternative og supplerende markedsområder som konferencer, koncerter (på under eller op til ca tilskuere), professionel boksning, loppemarkeder, firmaarrangementer mv. Det må dog samlet set vurderes at være mere aktuelt at satse på kommunens nuværende elitehold HIK (fodbold), HIK (håndbold), IC Gentofte (ishockey), Gentofte Volley, SISU (basketball) og Gentofte/Skovhoved (badminton). Alternativt at kommunen satser mere på at understøtte rammerne for den talentudvikling, der foregår i en række klubber. Talentmassen er stor, hvilket f.eks.

18 Gentofte Sportspark Side 16 ses af de mange medaljetagere i børne- og ungdomsrækker, ved både nationale og internationale mesterskaber, ved kommunens årlige mesterskabsaften samt i Team Danmarks register over talenter i området.

19 Gentofte Sportspark Side INDHOLD Formålet med projektet er at etablere et idræts- og erhvervsmæssigt kraftcenter, som sikrer de lokale idrætsorganisationer bedre faciliteter og dermed gode udviklingsbetingelser for elite- og breddeidræt, men som også skaber rammer for mindre og mellemstore erhvervsarrangementer som konferencer og messer samt evt. kulturarrangementer. Samtidig ønskes en mere koordineret drift af eksisterende idrætsanlæg samt integrering af kommercielle interesser med tilknytning til idrætten. En af projektets væsentlige faktorer er foreningernes/interessenternes engagement og forankring. Derfor er der gennemført en proces, hvor foreningerne og andre væsentlige interessenter er blevet inddraget, med det formål at skabe et fælles ejerskab af forbedringsprojektet for Gentofte Stadion. 5.1 Idéforum Der blev nedsat et idéforum, der har arbejdet videre med visioner og indhold i det kommende Gentofte Sportspark. Idéforummet har som tidligere beskrevet bestået af repræsentanter fra en række af interessenterne, herunder idræts-, erhvervs-, skole-/institutions- og kommunale interesser. Processen omkring idéforum har bestået af 8 møder. På det første orienterede konsulenten om projektet, deltagerne præsenterede kort sig selv og deres klub/organisation/rolle, et foreløbigt notat blev gennemgået, og konsulenten gav en introduktion til en hjemmeopgave. Interessenterne skulle tage hjem til deres bagland og ud fra en skabelon udarbejde deres vision/plan for Gentofte Stadionområde. På det andet, tredje og fjerde møde fremlagde interessenterne efter tur deres vision/plan for idéforummet. Der blev i hvert enkelt tilfælde gennemført en mindre debat med mulighed for spørgsmål og kommentarer. Eksempler på uddrag fra nogle af de meget højt kvalificerede indlæg, der fremkom, kan ses i bilag 2. På det femte møde fremlagde konsulenterne scenarier for Gentofte Sportspark for idéforummet. Fremlæggelsen gav anledning til en mindre debat, der resulte-

20 Gentofte Sportspark Side 18 rede i nogle foreløbige fælles konklusioner. På det sjette møde blev der opnået enighed om en fælles prioritering af projektet. På det syvende møde fik idéforummet mulighed for at præsentere sit arbejde for Kultur- og Fritidsudvalget i Gentofte Kommune. Endelig blev denne Helhedsplan godkendt på det ottende møde. 5.2 Scenariebeskrivelse Dette afsnit er en scenariebeskrivelse vedr. realiseringen af Gentofte Sportspark. Scenariet beskriver et bruttobillede af fremtidigt indhold i og form for Gentofte Sportspark. Baggrunden herfor er interviews med flere interessenter samt fremlæggelser og drøftelser i idéforum. Elementerne i scenariet Scenariet indeholder en række elementer og kan opdeles i følgende overskrifter: Indhold Organisation Finansiering Bruttoindhold Bruttoindholdet består af følgende dele: 1 Idræt Park / motion Erhverv Fælles Ny sportshal Løbesti Hal(ler) Parkering Nyt stadion Ishaller Møde/taktikrum Skater- og rulleskøjteareal Tilskuerfaciliteter Omklædningsrum Klublokaler Fysioterapi- / lægerum Udendørsbaner til fodbold, hockey, amerikansk fodbold, petanque, rullehockey, softball, cricket Rulleskøjtesti Diverse stier i øvrigt Rullehockeybane Klatrevægge Græsarealer Beachvolley, sandfodbold etc. Legeplads Beplantning Minigolf Cafeteria / restaurant / kiosk Køkkenfaciliteter Erhvervsklublokaler (VIP) Overnatning Styrke- / genoptræningscenter Squashcenter Liberale erhverv med idrætstilknytning Foyer Garderober Toiletter Tv- / pressefaciliteter Vaskeri Kontor Depot / lager Storskærm Tv- / opholdsstue Pc-café Opbevaringsrum

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag Træningsophold i Prag og omegn Træningskampe og besøg hos lokale klubber Service for jeres fodboldklub i Prag Velkommen til sportsrejser brochure: Fodbold Vi har gode erfaringer med at arrangere træningslejre

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Det nye Sæby Fritidscenter

Det nye Sæby Fritidscenter Sæby, den 04.04.14. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF

Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Projekt kunstgræsbane i Bælum Solbjerg IF Indhold Behov... 2 Motivation... 2 Banens placering... 2 Økonomi ved etablering... 5 Drift... 5 Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet... 6 Tidsplan...

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

BORNHOLM SPORT & EVENT

BORNHOLM SPORT & EVENT BORNHOLM SPORT & EVENT FORORD På vegne af bestyrelsen for den selvejende institution Bornholm Sport & Event, er det mig en glæde at kunne præsentere dette prospekt. Prospektet indeholder, i en kortfattet

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK

FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK OVERSIGTSKORT SMUKKE NATURSKØNNE OMGIVELSER OG EN CENTRAL BELIGGENHED TÆT PÅ SKODSBORG STATION OG HELSINGØRMOTORVEJEN. FRYDENLUNDS ALLÉ 6 ER FOR DIG, SOM ØNSKER AT KOMBINERE

Læs mere

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Forening

Læs mere

FRYDENLUNDSVEJ 30 2950 VEDBÆK

FRYDENLUNDSVEJ 30 2950 VEDBÆK FRYDENLUNDSVEJ 30 2950 VEDBÆK OVERSIGTSKORT JERNBANETERRÆN KANTINE FRYDENLUNDS ALLE G J L M N K MØDECENTER P E D C B H P A P FRYDENLUNDSVEJ SMUKKE NATURSKØNNE OMGIVELSER OG EN CENTRAL BELIGGENHED TÆT PÅ

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011 Indhold Side 1 Forside Side 2 Prisliste Side 3 Indledning, budget grundlag Side 4 Driftbudget Side 5 Hal leje Side 6 Halfordeling 1. & 2. kvartal Side 7 Halfordeling

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 7. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3002 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Agnes Pedersen Bilag til punktet fremtidig

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? Feber sportens nye arenaer 3 Kortlægning af multiarenaer 6 Projektoversigt

Læs mere

Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2015

Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2015 1 Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2015 Indhold 1.Forord Virksomhedsplan for Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter udarbejdes første gang i begyndelsen af 2015. Planen udarbejdes af

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe

Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Idrættens ForSamLinksHus Debataften om Vision 2020 for Gladsaxe Torsdag den 27.november 2015 Sportscaféen på Bagsværd Stadion Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe havde indbudt til fælles debataften for foreningens

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Indledning Morsø Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. juni 2001 et forslag til udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø kommune for

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Frederikssund Idrætsråd

Frederikssund Idrætsråd Frederikssund Idrætsråd Idrætsfaciliteter i Frederikssund Kommune Visionen for Frederikssund Idrætsråd er at skabe en mulighed for borgerne til at dyrke idrætsmotions- og kulturtilbud for hele familien

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg

Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Forslag til etablering af kunstgræsbane i Glamsbjerg Indhold Baggrund...s. 4 Hvem har interesse i en kunstgræsbane?...s. 5 Et tidsperspektiv...s. 7 Projektet...s. 8 Finansiering og drift...s. 9 Placeringen...

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

NOTAT. Etablering af skøjtebane i Kalundborg. Baggrund. Økonomiske konsekvenser

NOTAT. Etablering af skøjtebane i Kalundborg. Baggrund. Økonomiske konsekvenser Etablering af skøjtebane i Kalundborg DATO 1. august 2012 SAGSNR. Baggrund I forlængelse af planseminaret har Økonomiudvalget anmodet om at der udarbejdes et notat om muligheder og omkostninger ved etablering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013

Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013 Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013 Indhold Formål med projektet Baggrund og Interessenter Skitser og beskrivelser Økonomi og Finansiering Tidsplan Bilag Formål med projektet Løfte bygning og faciliteter

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere