Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2013"

Transkript

1 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2013 Visionen En bæredygtig kommune, hvor borgernes trivsel og sundhed er styrket gennem daglig kontakt med en varieret og mangfoldig natur, hvor forbruget af ressourcer er afpasset det økologiske råderum og hvor løsninger på natur-, miljø- og klimaproblemer er udviklet i fællesskab og på baggrund af øget viden og handlekraft. 1

2 Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte Bag den grønne guide står Foreningen Grøn Guide Gentofte, stiftet i Foreningen er sammensat af repræsentanter fra foreninger i Gentofte Kommune, der ønsker at fremme en bæredygtig udvikling. Foreningen vælger den styregruppe, der afstikker rammerne for den grønne guides arbejde. Styregruppen har i 2013 været sammensat af repræsentanter fra følgende foreninger/organisationer: Gentofte Børnevenner, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling i Gentofte, Dansk Cyklist Forbunds Lokalafdeling i Gentofte, Miljøbevægelsen NOAH, Friluftsrådet, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte samt Frivilligcenter Gentofte. Grundet sygdom trådte Jægerforbundet i 2013 ud af gruppen. Gentofte Kommunes observatørpost i styregruppen er varetaget af agenda-21 koordinator samt miljømedarbejder, begge fra Natur og Miljø. Ved slutningen af året fratrådte agenda-21 koordinatoren og observatørposten blev derefter varetaget af miljømedarbejderen. Sammenfatning af årets arbejde Styregruppen vedtog i december 2012 den årsplan, der har været udgangspunkt for årets arbejde. Flere projekter og aktiviteter er videreført fra tidligere år; det gælder f.eks. projekter som Læringsforløb for storbørnsgrupper, Energibesøg i daginstitutioner og skoleprojektet Den Grønne Karavane. Cykellegekampagnen er også en videreførelse fra 2012, dog med ændret indhold og målgrupper. Arrangementer om natur- og miljøemner med inddragelse af børn og borgere har spillet en stor rolle i 2013, bl.a. gennem et udvidet samarbejde med de fem biblioteker i kommunen. I årets tre sidste måneder har projektet haft en virksomhedspraktikant tilknyttet. 2

3 Naturarrangementer Vilde blomster i Nymosen I juni arrangerede Grøn Guide sammen med Åke Sandö to botanikture i Nymosen, den ene for Gentofte Sogns Grundejerforening og den anden for Danmarks Naturfredningsforening Gentofte. Turene gik langs stien rundt om mosen og blev afsluttet i Åke Sandös have. I skellet mellem haven og mosen fandt Åke Sandö for godt 20 år tilbage enkelte gøgeurter (orkidéer); fundet var startskuddet til den frivillige pleje af området, som han har udført siden. Plejen består i overvågning og afskærmning af nye planter samt fjernelse af de mere konkurrencedygtige arter. Indsatsen har resulteret i en betydelig fremgang for en varieret flora med flere arter af orkidéer iblandt. I 2013 blev der registreret i alt syv forskellige orkidéarter i Nymosen, heraf vokser de 5 på det område, der plejes intensivt af den frivillige. Til sammenligning blev der registreret 2 af orkidéarterne i mosens øvrige dele. Det mest iøjnefaldende resultat af plejen er dog forskellen i antallet af individer. På det intensivt plejede område kan individantallet opgøres i hundrede, mens antallet i de øvrige dele af Nymosen i 2013 er optalt til omkring 30 individer. Det intensivt plejede område viser, hvad der kan opnås med den rigtige pleje, når betingelserne i øvrigt er gunstige. Området mellem haven og mosen er svært tilgængeligt, og derfor er floraen bedre beskyttet her end i mosens øvrige dele. På turen for Gentofte Sogns Grundejerforening deltog også landskabsarkitekt samt gartner fra Park og Vej, der fortalte om den igangværende renovering af Nymosen. Høslæt ved Gentofte Sø I juli 2013 var der for ottende år i træk høslæt på engen vest for søen, arrangeret af høslætlavet ved Gentofte Sø. Gennem de seneste år er antallet af frivillige deltagere steget støt, og i 2013 mødte 29 frivillige op; en stigning til over det dobbelte af deltagerantallet i Det vidner om en stigende interesse hos den enkelte for selv at gøre en indsats for at bevare den sårbare natur. Arrangementet blev fint eksponeret gennem hjælp fra Frivilligcenter Gentofte, DN, bibliotekerne og den lokale presse. Høslættet blev indledt med et oplæg om de særlige biologiske værdier i området, ved Thomas Vikstrøm. Oplægget blev fulgt op af en praktisk instruktion i håndværket at slå med le (ved DN medarbejder Nick Leyssac). De frivillige blev budt på sandwich og noget at drikke og der var hjælp fra Grøn Guides styregruppe til hjemtransport af leer og river. Ved at slå engarealet med le og efterfølgende fjerne det afhøstede materiale fra engen styrkes bl.a. trævlekrone, baldrian samt orkidéer, herunder den sjældne orkidé priklæbet gøgeurt, der af Miljøministeriet er udpeget som Gentofte Kommunes ansvarsart. Høslætlavet er resultatet af et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Gentofte Kommune og Grøn Guide Gentofte. 3

4 Naturens Dag Den 15. september blev der i samarbejde med gartnere fra Bernstorff Slotshave og lokale biavlere holdt mostdag i Bernstorff Slotshave. Arrangementet kunne ikke gennemføres på den officielle Naturens dag, men der var fint fremmøde til aktiviteterne med mostpresning, demonstration af bistader og prøvesmagning af honning. Grøn Guide havde udover mostpresserne medbragt materialer bl.a. fra Foreningen Praktisk Økologi med særlig fokus på foreningens initiativ Del Jorden. Fåregræsserforening Grøn Guide har været med på sidelinjen i forbindelse med etableringen af en fåregræsserforening i Bernstorff Slotshave. Fåreholdet er afgrænset til et Paragraf 3 område, hvor der skal tages særlige hensyn til plejen. De 16 får (heraf en vædder og flere lam) kom fra en fåreavler i Helsinge og fårene var udstationeret i det indhegnede areal fra maj til begyndelsen af september. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt fåregræsserforeningen havde forberedt fåreneholdet gennem sikker indhegning og skiltning. Fåreholdet fik en positiv modtagelse af slotshavens brugere ligesom interessen for at påtage sig tilsynsvagter på frivillig basis var rigtig god. Flere daginstitutioner har med Grøn Guides mellemkomst meldt sig som tilsynsvagter og de har fået en særlig oplevelse ud af opgaven. Fårene blev taget hjem i begyndelsen af september, hvor området var ved at være afgræsset. Fåregræsserforeningen; Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt fåreavleren satser på baggrund af de gode erfaringer fra 2013 med at sætte får ud i indhegningen igen i Cykeltur på Skovruten I samarbejde med lokale foreninger arrangerede Grøn Guide under Gentofte kulturdage en cykeltur ad Skovruten. Turen var en oplevelsestur med forskellige pitstops undervejs. Første stop var ved fåreholdet i Bernstorff Slotshave, hvor Jakob fra fåregræsserforeningen stor klar til at fortælle og svare på spørgsmål. Jakob fortalte bl.a. om de positive erfaringer med at inddrage frivillige som daglige tilsynsvagter, græsningens effekt på vegetationen og meget andet. Videre til nyttehaverne i Solsiden, hvor der var oplæg ved formanden og stor spørgelyst. Flere havde svært ved at bryde op fra disse lokaliteter og vi ankom med en lille forsinkelse til Charlottenlund Skov. Her ventede formanden for Lokalhistorisk Forening på gruppen med spændende beretninger om bygningerne i skoven, bl.a. det røde Ishus og det gule Vaskehus, der senere har fungeret som lokaler for Livgarden. Turen blev afsluttet i Forstbotanisk Have, hvor de 4

5 frivillige bød på et traktement og på en rundtur i haven. 25 deltagere. Skoler og daginstitutioner Den Grønne Karavane En skole fra hver af kommunerne Allerød, Gladsaxe, Furesø og Gentofte fik i 2013 besøg af Den Grønne Karavane. I Gentofte var det Skovshoved Skole der fik besøg. Et karavanebesøg giver eleverne mulighed for at arbejde hands on i 5 af de i alt 11 værksteder, som karavanen omfatter. Nogle elever arbejder med at fotodokumentere skolens miljø. Andre elever samarbejder om et stort fællesmaleri udviklet over et tema. Andre undersøger vandforbrug på skolen. Alle elever oplever at arbejde på tværs af klasser og årgange. Når karavanen drager videre er alt på skolen ikke som før. Den klimavenlige øko-mad er fortæret, men der er blivende aftryk i form af fem store fællesmalerier, fuglekasser, en miljøavis, plancher, frugttræer og buske - og til foråret vil nye blomsterløg titte op under hækkene og i bedene. Eleverne har i Infoboden skrevet postkort med gode miljøråd til forældre og venner, og rådene er sendt ud i verden. Som noget specielt for karavanens besøg på Skovshoved Skole blev de skulpturer, som eleverne lavede i Skrammelkunst, udstillet på Gentofte Kommunes nye genbrugsstation i forbindelse med åbningen i oktober Desværre måtte Skovshoved Skole måtte aflyse anden del af tredjedagen, da de sammen med to andre lokale skoler deltog i et større Afrika projekt. Planteaktiviteter på Sct. Joseph Skole I juni holdt Grøn Guide et tema med planteaktiviteter for en 3. klasse på Sct. Joseph Skole. Ny genbrugsstation I november og december holdt Grøn Guide to temadage om affald og genbrug for en 3. klasse fra Busses Skole, med papirfremstilling som aktivitet. Læringsforløb for storbørnsgrupper For 3. år i træk inviterede Gentofte Børnevenner og Grøn Guide i 2013 storbørnsgrupper til temadage i villahaven hos Gentofte Børnevenner. Temaerne var havens dyre- og planteliv, affald og kredsløb, energi og klima samt friluftsliv. Til hvert tema har Grøn Guide indsamlet og udviklet flere forskellige aktiviteter, som børnene arbejder med "hands on". I forbindelse med temaet Friluftsliv blev der arbejdet med mad over bål samt fremstilling af æblemost. Børnene medbragte hver en pose med æbler fra egen eller nabos have. Cykellegekampagne Cyklistforbundet tilbød i 2013 et kursus for ansatte i daginstitutioner. Kurset lagde op til en cykellegekampagne hjemme i daginstitutionerne i maj måned, hvor pædagogerne skulle introducere og arbejde med en ny leg hver uge. Det lykkedes at få tre daginstitutioner fra Gentofte med på kurset, der i 2013 foregik i København. De tre institutioner meldte ved årets slutning tilbage at de 5

6 stadig arbejder med cykellegekonceptet. Derudover har de inddraget flere børnegrupper i konceptet. Børn, borgere og biblioteker I 2013 er samarbejdet mellem Grøn Guide og Gentofte Bibliotekerne blevet udbygget gennem nye aktiviteter. Børn og voksne er blevet inviteret til at deltage i hands-on aktiviteter om grønne emner, der er udviklet med henblik på at inspirere familierne til at gå videre med bæredygtige tiltag derhjemme: Urban gardening Ved forårets arrangementer med Urban gardening arbejdede børn og voksne med at dreje potter af papir, så frø af spiselige sommerblomster og med at prikle små planter af forskellige krydderurter, leveret af det økologiske gartneri Grennesminde. De små minihaver kunne samles på en bakke eller på en af de cedertræskasser, som job- og aktivitetscentret havde fremstillet til formålet. Hjemme kunne minihaven stilles i vindueskarmen og være med til at sikre grønt drys af egen avl hen over sommeren. Planterne kunne også udplantes i egen have eller gård. På arrangementerne var der også salg af fuglekasser fremstillet af job- og aktivitetscentret. Bogmesse Grøn Guide deltog i april på Hovedbibliotekets Bogmesse. Udover planteaktiviteter havde Grøn Guide salg af fuglekasser og små plantekasser fra Sandtoften. Derudover tilbud om gratis kompost fra Vestforbrænding pakket i poser og kørt til biblioteket af Platformens medarbejdere. Tilbuddet om gratis kompost var især for de borgere, der har brug for mindre portioner kompost (til krukker og altankasser) og ikke selv kan afhente på genbrugsstationen. Tilbuddet faldt i god jord, poserne forsvandt som dug for solen. Hoteller til insekterne placering af hotellet etc. Mange børn mødte op på Dyssegård og Jægersborg Bibliotek, da der stod insekthoteller på programmet. Værktøjet var stillet til rådighed af Dyssegård skolen og en ekstern sløjdlærer havde udarbejdet en arbejdstegning og hjalp med indkøb af materialer med videre. Der blev savet og hamret og kassernes tomme rum blev fyldt godt op med staudestængler, bark, mos og blade. Børnene fik frembragt nogle fine kasser. Undervejs blev der talt om idéen med et insekthotel, som er at sikre insekterne et levested og dermed medvirke til at modgå tab af biodiversitet. Grøn Guide havde udarbejdet en vejledning med råd til fyld, 6

7 Mostpresse I skolernes efterårsferie besøgte Grøn Guide Gentofte Hovedbibliotek, Vangede Bibliotek, Gentoftegades bibliotek samt Ordrup bibliotek med mostpresserne. Grøn Guide og bibliotekerne havde forinden været ude at samle æbler, så der var noget at arbejde med, også for dem uden have og egne æbletræer. Der var stor interesse for at medvirke i processen med at omdanne æbler til most. I Ordrup satte et volleyboldhold midlertidig træningen på pause for at arbejde med mostfremstilling, og der måtte hentes frisk forsyning af æbler til de arbejdsivrige børn. Gentoftenatten På Gentoftenatten deltog Grøn Guide med mostpresserne på Dyssegård Kombibliotek, hvor der var arrangeret stort marked i skolegården med mange aktiviteter og masser af deltagere. Medarbejdere fra Platformen hjalp med at skaffe æbler samt med kørsel af presserne. Juledekorationer Ved årets slutning havde børn og voksne mulighed for at lave juledekorationer af naturmaterialer på Hovedbiblioteket og på Jægersborg Bibliotek. Hovedbibliotekets unge frivillige var entusiastiske medhjælpere. Der var ingen deltagere til Vandrelaugets indsamlingstur forud for arrangement på Jægersborg Bibliotek, hvilket nok forklares med det tidlige tidspunkt for turens start. Borgerhenvendelser Der har været 11 udlån af de nye mostpresserne til private og et til en skole. Den ældre mostpresse har været udlånt til Øregård Museum og Busses skole gennem James, der fortsat bestyrer og reparerer på denne presse. Der har været 34 henvendelser fra vordende og nybagte forældre, der har lagt vejen forbi kontoret for at afhente poser med miljømærkede produkter. Sparometret er blevet udlånt tre gange og der er kommet tilbagemelding om at det ene udlån har medført store besparelser på elregningen. Klimaboksene, der udlånes gennem Vangede Bibliotek, har været udlånt 7 gange. Forespørgsler rettet til guiden har omfattet valg af produkter til miljøvenlig rengøring og tøjvask, kompostering og valg af kompostbeholder; bekæmpelse af invasive arter og forespørgsler om vilde planter. Der har været rigtig mange henvendelser vedr. rekvirering af cykelrutehæfter. Endelig har der været 2 henvendelser om praktik hos Grøn Guide. Det tværgående agenda 21 arbejde Grøn Guide er en del af det tværgående agenda 21 samarbejde i Gentofte Kommune. I 2013 har Grøn Guide budt ind med projekterne Energibesøg i daginstitutioner, Cykellegekampagnen og læringsforløbet Rundt om vand. Det lykkedes ikke at få en skoleklasse med på projektet Rundt om vand, der derfor udgik i Energibesøg i daginstitutioner Otte daginstitutioner fik i årets sidste måneder energibesøg af Grøn Guide. Et besøg omfatter en runde i institutionen sammen med lederen. Blikket er rettet på mulighederne for at spare på el, vand og varme gennem adfærdsændringer og nemme tekniske løsninger. Efter besøget sender Grøn Guide en mail ud til institutionen med en opsummering af de ting, der har været fokus på under besøget. Opsummeringen er et mere specifikt supplement til oplysningerne i folderen Klimaråd til daginstitutioner som udleveres i forbindelse med besøget og samtidig fungerer den som en påmindelse. Grøn Guide kontakter Gentofte Ejendomme, hvis der i forbindelse med besøget ses 7

8 forhold omkring bygningsvedligehold, som hører under dem. Indsatsen ligger i forlængelse af Klimakommuneaftalen, indgået mellem DN og Gentofte Kommune i Ren By 2013 Gentofte Kommune har lagt forårets Ren By uge i samme uge, som Danmarks Naturfredningsforenings holder affaldsindsamlingskampagne, og Grøn Guide er med til at koordinere den fælles indsats. Åbningsfesten for DNs landsdækkende affaldsindsamling fandt sted i Gentofte, nemlig i Børnehaven Børn og Miljø på Skovvej. Ud over åbningstaler ved DNs Ella Maria Bisschop-Larsen og Borgmester Hans Toft var der fælles affaldsindsamling i Hundemosen med TV-vært fra DR. I alt 16 af kommunens daginstitutioner deltog i løbet af ugen i affaldsindsamlingen. De 8 trækvogne, som Park og Vej har udviklet, var på skift i brug af alle tilmeldte institutioner. Trækvognene, som er forsynet med små containere, hvor det indsamlede affald kan sorteres, har stor betydning for institutionernes motivation for at deltage og for kampagnens synlighed. Grøn Guide har bidraget med at formidle tilbuddet fra DN og Gentofte Kommune ud til dag institutionerne, for indkøb af udstyr til trækvognene samt for kørelister til Park og Vej, der leverer og afhenter trækvognene. Bortset fra en enkelt GFO deltog skoleområdet ikke i affaldsindsamlingen på grund af konflikten på skoleområdet. Til gengæld var der opbakning til kampagnen fra spejdergrupper, grundejerforeninger og kolonihaveforeninger. Ren By ugen afsluttes med en affaldsindsamlingsdag for borgere på de tre steder: Charlottenlund Strand, Gentofte Sø samt Nymosen. Her deltog 60 voksne og 45 børn i affaldsindsamlingen, Her blev der indsamlet 60 sække svarende til ca. 600 kg affald samt 200 dåser. Cykeltur for agenda gruppen I samarbejde med det tværgående agenda team stod Grøn Guide for at planlægge en cykeltur ad Skovruten med oplæg ved fåregræsserforeningen og Solsidens nyttehaver samt oplæg fra agenda gruppens egne medlemmer i forbindelse med besøg på Ermelundens vandværk (oplæg ved Nordvand) ophold ved De engelske rækkehuse (oplæg ved Plan) samt besøg i Daginstitutionen Lanternen (oplæg ved Gentofte Ejendomme samt lederen af institutionen). Bæredygtigt Gentofte Grøn Guide har bidraget med tekster og foto til publikationen Bæredygtigt Gentofte. Ny genbrugsstation Grøn Guide har deltaget i to workshops om formidlingsdelen på den nye genbrugsstation og bidrog til åbningsfesten i oktober med udstilling af skrammelskulpturer fra Skovshoved Skole, udstilling af kompostbeholdere samt mostpresning. Æblerne til mostpresningen kom dels fra borgernes egne haver og dels fra en økologisk æbleplantage. 8

9 Klimaambassadører i skoler og daginstitutioner Grøn Guide indgår i arrangørgruppen for projektet Klimaambassadører i skoler og daginstitutioner. I 2013 har Grøn Guide arrangeret et temamøde om kampagner, med oplæg om byttemarkeder samt om den årligt tilbagevendende Miljøuge i BH Højgården. Mødet fandt sted på Skovshoved Skole. Derudover har Grøn Guide bidraget med input til aktiviteter på en sommerfest for klimaambassadører samt udlån af materialer til denne (fra projektet leg og lær). Bæredygtighedspulje Projektet Klimaambassadører for frivillige er afsluttet og Gentofte Kommune har valgt i stedet at oprette en bæredygtighedspulje, som Grøn Guide er med til at udbrede kendskabet til. I 2013 har Grøn Guide medvirket til at høslætlavet har modtaget bevilling til nye leer og river. Praktikant I perioden har Grøn Guide projektet haft Kasper Mosen tilknyttet som virksomhedspraktikant. Kasper har blandt andet deltaget i Den Grønne Karavane, mostpresning på biblioteker, indvielse af Gentoftes nye genbrugsstation, energibesøg i daginstitutioner og papirværksted i genbrugsstationens nye formidlingslokale. Kasper har også arbejdet med en ny hjemmeside til Grøn Guide. Endelig har Kasper i virksomhedspraktikken stået for etableringen af et mobilt hønsehold, som består af et hønsehus med gård, 2 høns, fodertrug, vandingsautomat, m. v.. Det mobile hønsehold giver mulighed for at afprøve hønsehold i en kortere periode. Kasper har fået tilskud til hønseholdets etablering gennem Gentofte Kommunes bæredygtighedspulje. Ved praktikperiodens afslutning har Kasper overdraget opgaverne med det mobile hønsehold til Grøn Guide. Ved årets slutning var 10 borgere og en skole på ventelisten til det mobile hønsehold, der udlejes fra marts måned. Kaspers indsats i praktikperioden har været til stor gavn for Grøn Guide projektet. 9

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2011

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2011 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2011 1 Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte Bag den Grønne Guide står Foreningen Grøn Guide Gentofte. Foreningen, som blev stiftet i 2000, består af enkeltpersoner

Læs mere

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2012

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2012 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2012 Naturens Dag 2012: Æbler, blommer, bier og mange glade mennesker Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte Foreningen Grøn Guide Gentofte. Foreningen blev stiftet

Læs mere

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2010

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2010 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2010 1 Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte Foreningen Grøn Guide Gentofte blev stiftet i 2000. Den består af enkeltpersoner og repræsentanter fra foreninger

Læs mere

Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2014

Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2014 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2014 Visionen En bæredygtig kommune, hvor borgernes trivsel og sundhed er styrket gennem daglig kontakt med en varieret og mangfoldig natur, hvor forbruget af ressourcer

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK

VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK Affald El Varme Vand Natur VI GIVER NATUREN ET GRØNT HÅNDTRYK - IDÉKATALOG TIL MILJØARBEJDE I DAGINSTITUTIONER Få et grønt Idekatalog håndtryk INDHOLD Side 2 Få et grønt håndtryk Side 3 Miljøbevidsthed

Læs mere

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011 Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011 Nedenfor er de arbejdsopgaver, jeg som grønne guide i Furesø Kommune har lavet i 2011, beskrevet. Rapporten og tidsopgørelsen er lavet den 1. december og derfor er

Læs mere

Årsrapport 2010 for Den Grønne Guide

Årsrapport 2010 for Den Grønne Guide Årsrapport 2010 for Den Grønne Guide Aktiviteter Beskrivelse Samarbejds-partnere Tidsforbrug Borgerrettede arrangementer Miljødag 8. maj 2010 Miljødagen blev afholdt i opholdsvejr og var meget velbesøgt

Læs mere

Strandgården s Affalds-uge 2009

Strandgården s Affalds-uge 2009 Strandgården s Affalds-uge 2009 Sct. icolai Skoles SFO Strandgården Strandgården er en SFO under Sct. icolai Skole i Køge. Hos os er midtbyens børn efter skoletid, ca. 250 fra 5 til 13 år. Vi bor tæt ved

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

Anden etape af trægangsti

Anden etape af trægangsti Anden etape af trægangsti Etape 4 og 5 Der bliver nu taget hul på anden etape af trægangstien omkring Hulemosesøen. Trægangstien bliver bygget for at forbedre adgangsforholdene, så man fremover kan gå

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Miljø formidling aktiviteter borgere undervisning foredrag økologi bæredygtighed forbrug energi sundhed - natur

Miljø formidling aktiviteter borgere undervisning foredrag økologi bæredygtighed forbrug energi sundhed - natur Miljø formidling aktiviteter borgere undervisning foredrag økologi bæredygtighed forbrug energi sundhed - natur Årsberetning for Grøn Guide Gentofte 2006 Indledning Denne rapport beskriver den grønne guide

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012 Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012 Nedenfor er de arbejdsopgaver, jeg som grøn guide i Furesø Kommune har lavet i 2012, beskrevet. Tidsforbruget på de enkelte aktiviteter er opgjort pr. 26. november

Læs mere

Grøn Guide i Gentofte

Grøn Guide i Gentofte Grøn Guide i Gentofte Lene Midtgaard, Grøn Guide Ulrik Reeh, Formand 1 Årsberetning 2003 Indledning Denne årsberetning beskriver de projekter den Grønne Guide i Gentofte har arbejdet med i 2003. Den grønne

Læs mere

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan VISION 3: SÆT NATUREN FRI Artsrigdom, vild natur og natur i byen Naturen i Hjørring Kommune rummer stor biologisk mangfoldighed og kan bryste sig af naturområder i international klasse. Samtidig er den

Læs mere

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 9 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2010-31. december 2010 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

GRØN GUIDE I GENTOFTE 2007

GRØN GUIDE I GENTOFTE 2007 CO 2 Energi kemi mosteri økologi transport miljø sundhed formidling adfærd natur affald aktiviteter bæredygtighed undervisning foredrag agenda 21 udstillinger klima - CO 2 Energi kemi mosteri økologi transport

Læs mere

Side 1 af 6 1. juni 2011. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 17. maj 2011

Side 1 af 6 1. juni 2011. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 17. maj 2011 Side 1 af 6 1. juni 2011 Jens Juhl H/F Smørmosen, Bellisvej 122 Klausdalsbrovej 294 2730 Herlev Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 17. maj 2011 Årsmødet blev

Læs mere

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 STATUS PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 KÆRE DELTAGER I MADAM SKRALD FORSØGSORDNINGEN I slutningen af 2011 meldte grundejerforeningen Køllegaard sig ind i forsøgsordningen, sammen med borgmester

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet

Greve Kommune Teknik & Miljø. Natur- & Miljørådet Greve Kommune Teknik & Miljø Natur- & Miljørådet Referat af møde den 4. februar 2013 Medlemmer: Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Oddershede Danmarks Sportfiskerforbund,

Læs mere

Forår i Albertslund. Lørdag d. 30. april 2011. Kom og mød, se, smag, lyt, prøv og føl på alt det grønne og sunde vi har at byde på i Albertslund

Forår i Albertslund. Lørdag d. 30. april 2011. Kom og mød, se, smag, lyt, prøv og føl på alt det grønne og sunde vi har at byde på i Albertslund Kom og mød, se, smag, lyt, prøv og føl på alt det grønne og sunde vi har at byde på i Albertslund Miljø- og Teknikforvaltningen Forår i Albertslund Grøn Dag - Sund Dag Lørdag d. 30. april 2011 Albertslund

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 11 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Referat Torsdag den 11.10.12 kl. 16:30 i mødelokale 2 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Lærervejledning. Besøg på genbrugspladsen for klasse. Om besøg på genbrugspladsen

Lærervejledning. Besøg på genbrugspladsen for klasse. Om besøg på genbrugspladsen Lærervejledning Besøg på genbrugspladsen for 0.-4. klasse Om besøg på genbrugspladsen Elever i grundskolens 0.-4. klasse inviteres til at besøge ARCs genbrugspladser. Ved besøget lærer eleverne at sortere

Læs mere

Inspirations- katalog

Inspirations- katalog Inspirations- katalog Aktivitetspladsen pellentesque: Nam vestibulum dolor quis libero. AKTIVITETSPLADSEN: PLADS TIL ALLE & TIL SOCIALE AKTIVITETER Følgende inspirationskatalog er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

ÅRSBERETNING VANDSPEJLET

ÅRSBERETNING VANDSPEJLET ÅRSBERETNING 2013 VANDSPEJLET Udgivet april 2014 Forsyning Ballerup Vandspejlet Brydegårdsvej 41 2760 Måløv CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design:

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

Det grønne. fingeraftryk. House of Science. House of Science. Kontakt House of Science

Det grønne. fingeraftryk. House of Science. House of Science. Kontakt House of Science Kontakt Det grønne Projektleder for Rasmus Andreassen Mobil. +45 2671 5963 Tlf. +45 7488 9529 Raan@danfossuniverse.com fingeraftryk Projektkoordinator for børnehaver og folkeskoler Maria Wandahl Mobil

Læs mere

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar.

JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. JANUAR Tema: Fastelavn Det sker i ugerne 3+4+5 samt uge 6 i februar. At give børnene oplevelsen af årlige tilbagevendende traditioner At give barnet mulighed for at indgå i sociale fællesskaber og derigennem

Læs mere

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 9 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2009-31. december 2009 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Side 1 af 5 9. maj 2015. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag 7. maj 2015

Side 1 af 5 9. maj 2015. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag 7. maj 2015 Side 1 af 5 9. maj 2015 Jens Juhl H/F Smørmosen, Bellisvej 122 Klausdalsbrovej 294 2730 Herlev Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag 7. maj 2015 Årsmødet

Læs mere

Grøn Guide i Gentofte

Grøn Guide i Gentofte Grøn Guide i Gentofte Årsrapport 2001 Lene Midtgaard, Grøn Guide Ulrik Reeh, Formand 2 ÅRSRAPPORT 2001 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Projekter: 1. Gentofte Børnevenner side 3 2. GG-koncept Den

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014

Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014 Opsamling på Grønt råds visions dag den 11. maj 2014 Denne opsamling er ikke et referat fra dagen, men en oplistning af de fælles noter der blev taget samt foto af de afsluttende plancher. Nogle grupper

Læs mere

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Rapport om Ringsted Krisecenters haveprojekt Udarbejdet af forstander Kirsten Hejnfelt, august 2015 på vegne

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening

Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser. Temadag for kommunalpolitikere. Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening Vindmøller og DN ikke kun som vinden blæser Temadag for kommunalpolitikere Ringkøbing, 2. marts 2010 Danmarks Naturfredningsforening 100 års naturbeskyttelse Stiftet 1911 Naturfredningsloven 1925 Fredning

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

30 aktive aktører og 20 annoncører. Ca. 15 butikker i detailhandlen var interesserede. 5 deltog. Genbrug og affald

30 aktive aktører og 20 annoncører. Ca. 15 butikker i detailhandlen var interesserede. 5 deltog. Genbrug og affald Grøn Herning Uge 2014 - Status Arrangement Antal fremmødte Aktører Kommentar/status Grøn Herning Uge - Samlet vurdering 21 aktiviteter Direkte kontakt til: 3.360 30 aktive aktører og 20 annoncører i den

Læs mere

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT Grøn generation Strategi DIT OG MIT Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES GRØNNE GENERATIONER s.

Læs mere

NATUR OG NATURFÆNOMENER.

NATUR OG NATURFÆNOMENER. NATUR OG NATURFÆNOMENER. Et af udendørspædagogikkens centrale mål er at opdrage til varsomhed overfor naturen, at udvikle ansvar overfor alt levende og give børnene direkte og personlige førstehåndsoplevelser

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Natur- & Miljørådet. Referat. Greve Kommune. Torsdag den kl i mødelokale 4+5

Natur- & Miljørådet. Referat. Greve Kommune. Torsdag den kl i mødelokale 4+5 Natur- & Miljørådet Torsdag den 20.05.10 kl. 16.00 i mødelokale 4+5 Medlemmer: Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen Danmarks Naturfredningsforening, Jan Kiding Grøn Guide Greve, Tina Frederiksen Sjællandske

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Tag på markeder med PØ

Tag på markeder med PØ Tag på markeder med PØ Markedstid er festtid! Lokale høst-, og havemarkeder, grønne-, mad-, og demokratifestivaler byder op til samtale, smagsoplevelser og inspiration. Det er der, hvor have- og økologifolket

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Tak for et godt møde i mandags! - Dejligt, at aktive borgere vil fortsætte indsatsen mod de invasive planter. Hermed mødereferat.

Tak for et godt møde i mandags! - Dejligt, at aktive borgere vil fortsætte indsatsen mod de invasive planter. Hermed mødereferat. Dato: torsdag 29. april 2010 16.00 Kære alle på min liste over bjørneklobekæmpere, Tak for et godt møde i mandags! - Dejligt, at aktive borgere vil fortsætte indsatsen mod de invasive planter. Hermed mødereferat.

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Årsberetning for Skolebestyrelsen

Årsberetning for Skolebestyrelsen Årsberetning for Skolebestyrelsen 20 06 Skolebestyrelsen på Blovstrød skole udsender hvert år en årsberetning, som kort beskriver de væsentligste sager og temaer som skolebestyrelsen har behandlet i årets

Læs mere

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin. Madspilds-event Lørdag, den 9. juni 2012 Severin kursuscenter På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 2015-3026 Velkommen til den første generalforsamling efter det første driftsår. Tak til alle for indsatsen i den forløbne sæson og tak til alle fremmødte. Overordnet set er det gået

Læs mere

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Opsummering året 2013 Miljøpunkt Indre By - Christianshavn havde i 2013 særlig fokus på tre hovedområder: Byforgrønnelse (herunder klimatilpasning),

Læs mere

Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skole/hjem-samarbejde Trine Knudsen og Helle Bruun Sophienborgskolen

Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skole/hjem-samarbejde Trine Knudsen og Helle Bruun Sophienborgskolen WORKSHOP 11 Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skole/hjem-samarbejde Trine Knudsen og Helle Bruun Sophienborgskolen Mail: foraeldrefernisering@gmail.com Interview med elever Fernisering

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2015 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision og overordnede mål side 5 3. Sådan arbejder vi i Valby

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Nem sortering. Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013

Nem sortering. Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013 Nem sortering - sund fornuft Input fra borgermøde om affaldsplan i Vejen Kommune 26. november 2013 Læs her, hvad deltagerne mener om sortering og genbrug MADAFFALD Det er en god idé at sortere madaffald

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

BYNÆR NATUR et afsnit i naturplanen

BYNÆR NATUR et afsnit i naturplanen BYNÆR NATUR et afsnit i naturplanen 1. De kommunale arealer i spil 2. Dyrk Svendborg et tværgående eksperiment 3. Projekter i byen eller i det bynære eksempler og diskussion MÅL Hvad vil vi? Forbedre eksisterende

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 11 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2015-31. december 2015 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG ORGANISATION GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-,

Læs mere

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over

Dagen efter mødte en flok forventningsfulde solstråler op i Solen. I dag skulle der laves dej med lyng til fladbrød. Fladbrødene skulle bages over Solens børn er i fuld gang med at lave hybenmarmelade. Først var en gruppe børn var ude og plukke en masse hyben, og derefter skulle de klargøres til marmelade. Det krævede koncentration og finmotorik

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

Vision/politik/strategi: Aftalen mellem Byrådet og direktionen for Øvrige aftaleforhold

Vision/politik/strategi: Aftalen mellem Byrådet og direktionen for Øvrige aftaleforhold Indsatsområder og politiske mål med tilknyttede resultatkrav: Områdespecifikke indsatser: Indsatsområde:Grøn vækst Vision/politik/strategi: Aftalen mellem Byrådet og direktionen for 2012 - Øvrige aftaleforhold

Læs mere

PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS. Inspiration til grønne fællesskaber i byen

PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS. Inspiration til grønne fællesskaber i byen 2017 PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS Inspiration til grønne fællesskaber i byen T T PAKKELØSNINGER & WORKSHOPS 2017 Inspiration til grønne fællesskaber i byen TagTomat ApS Husumgade 2, st. tv 2200 København

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde nr. 13

Skolebestyrelsesmøde nr. 13 . Skolebestyrelsesmøde nr. 13 Mandag d. 30. oktober på afd. Undløse 18.30-20.30 De næste møder torsdag d. 23/11 Jyderup mandag d. 15/1 Knabstrup onsdag d. 28/2 Jernløse tirsdag d. 20/3 Kildebjerg torsdag

Læs mere

Natur- & Miljørådet. Referat af møde 21. maj Greve Kommune. Den 1. juni 2012/ARP

Natur- & Miljørådet. Referat af møde 21. maj Greve Kommune. Den 1. juni 2012/ARP Natur- & Miljørådet Greve Kommune Den 1. juni 2012/ARP Referat af møde 21. maj 2012 Mødet blev holdt i bådklubben, klubhus Hejren nr. 21, Hundige Havn kl. 16-18 Deltagere: Formand, Byrådsmedlem Brian Hemmingsen

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Side 1 af 5 3. august 2010. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe mandag 2. august 2010

Side 1 af 5 3. august 2010. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe mandag 2. august 2010 Side 1 af 5 3. august 2010 Karen Salonin Bondehavevej 158 2880 Bagsværd Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe mandag 2. august 2010 Til stede: Birgit, Robert, Karen, Kirsten, Malene, Kim,

Læs mere

Sangergården den spiselige afdeling

Sangergården den spiselige afdeling Sangergården den spiselige afdeling SIDE 1 Kære læser, Det er med stor glæde, at vi her præsenterer resultatet af projekt Sangergården den spiselige afdeling. Projektet udsprang i sommeren 2012 af et behov

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2016 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen, Katrine Clausager Rich, Kirsten Henriksen og Peter Juul Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision

Læs mere