Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2013"

Transkript

1 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2013 Visionen En bæredygtig kommune, hvor borgernes trivsel og sundhed er styrket gennem daglig kontakt med en varieret og mangfoldig natur, hvor forbruget af ressourcer er afpasset det økologiske råderum og hvor løsninger på natur-, miljø- og klimaproblemer er udviklet i fællesskab og på baggrund af øget viden og handlekraft. 1

2 Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte Bag den grønne guide står Foreningen Grøn Guide Gentofte, stiftet i Foreningen er sammensat af repræsentanter fra foreninger i Gentofte Kommune, der ønsker at fremme en bæredygtig udvikling. Foreningen vælger den styregruppe, der afstikker rammerne for den grønne guides arbejde. Styregruppen har i 2013 været sammensat af repræsentanter fra følgende foreninger/organisationer: Gentofte Børnevenner, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling i Gentofte, Dansk Cyklist Forbunds Lokalafdeling i Gentofte, Miljøbevægelsen NOAH, Friluftsrådet, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte samt Frivilligcenter Gentofte. Grundet sygdom trådte Jægerforbundet i 2013 ud af gruppen. Gentofte Kommunes observatørpost i styregruppen er varetaget af agenda-21 koordinator samt miljømedarbejder, begge fra Natur og Miljø. Ved slutningen af året fratrådte agenda-21 koordinatoren og observatørposten blev derefter varetaget af miljømedarbejderen. Sammenfatning af årets arbejde Styregruppen vedtog i december 2012 den årsplan, der har været udgangspunkt for årets arbejde. Flere projekter og aktiviteter er videreført fra tidligere år; det gælder f.eks. projekter som Læringsforløb for storbørnsgrupper, Energibesøg i daginstitutioner og skoleprojektet Den Grønne Karavane. Cykellegekampagnen er også en videreførelse fra 2012, dog med ændret indhold og målgrupper. Arrangementer om natur- og miljøemner med inddragelse af børn og borgere har spillet en stor rolle i 2013, bl.a. gennem et udvidet samarbejde med de fem biblioteker i kommunen. I årets tre sidste måneder har projektet haft en virksomhedspraktikant tilknyttet. 2

3 Naturarrangementer Vilde blomster i Nymosen I juni arrangerede Grøn Guide sammen med Åke Sandö to botanikture i Nymosen, den ene for Gentofte Sogns Grundejerforening og den anden for Danmarks Naturfredningsforening Gentofte. Turene gik langs stien rundt om mosen og blev afsluttet i Åke Sandös have. I skellet mellem haven og mosen fandt Åke Sandö for godt 20 år tilbage enkelte gøgeurter (orkidéer); fundet var startskuddet til den frivillige pleje af området, som han har udført siden. Plejen består i overvågning og afskærmning af nye planter samt fjernelse af de mere konkurrencedygtige arter. Indsatsen har resulteret i en betydelig fremgang for en varieret flora med flere arter af orkidéer iblandt. I 2013 blev der registreret i alt syv forskellige orkidéarter i Nymosen, heraf vokser de 5 på det område, der plejes intensivt af den frivillige. Til sammenligning blev der registreret 2 af orkidéarterne i mosens øvrige dele. Det mest iøjnefaldende resultat af plejen er dog forskellen i antallet af individer. På det intensivt plejede område kan individantallet opgøres i hundrede, mens antallet i de øvrige dele af Nymosen i 2013 er optalt til omkring 30 individer. Det intensivt plejede område viser, hvad der kan opnås med den rigtige pleje, når betingelserne i øvrigt er gunstige. Området mellem haven og mosen er svært tilgængeligt, og derfor er floraen bedre beskyttet her end i mosens øvrige dele. På turen for Gentofte Sogns Grundejerforening deltog også landskabsarkitekt samt gartner fra Park og Vej, der fortalte om den igangværende renovering af Nymosen. Høslæt ved Gentofte Sø I juli 2013 var der for ottende år i træk høslæt på engen vest for søen, arrangeret af høslætlavet ved Gentofte Sø. Gennem de seneste år er antallet af frivillige deltagere steget støt, og i 2013 mødte 29 frivillige op; en stigning til over det dobbelte af deltagerantallet i Det vidner om en stigende interesse hos den enkelte for selv at gøre en indsats for at bevare den sårbare natur. Arrangementet blev fint eksponeret gennem hjælp fra Frivilligcenter Gentofte, DN, bibliotekerne og den lokale presse. Høslættet blev indledt med et oplæg om de særlige biologiske værdier i området, ved Thomas Vikstrøm. Oplægget blev fulgt op af en praktisk instruktion i håndværket at slå med le (ved DN medarbejder Nick Leyssac). De frivillige blev budt på sandwich og noget at drikke og der var hjælp fra Grøn Guides styregruppe til hjemtransport af leer og river. Ved at slå engarealet med le og efterfølgende fjerne det afhøstede materiale fra engen styrkes bl.a. trævlekrone, baldrian samt orkidéer, herunder den sjældne orkidé priklæbet gøgeurt, der af Miljøministeriet er udpeget som Gentofte Kommunes ansvarsart. Høslætlavet er resultatet af et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Gentofte Kommune og Grøn Guide Gentofte. 3

4 Naturens Dag Den 15. september blev der i samarbejde med gartnere fra Bernstorff Slotshave og lokale biavlere holdt mostdag i Bernstorff Slotshave. Arrangementet kunne ikke gennemføres på den officielle Naturens dag, men der var fint fremmøde til aktiviteterne med mostpresning, demonstration af bistader og prøvesmagning af honning. Grøn Guide havde udover mostpresserne medbragt materialer bl.a. fra Foreningen Praktisk Økologi med særlig fokus på foreningens initiativ Del Jorden. Fåregræsserforening Grøn Guide har været med på sidelinjen i forbindelse med etableringen af en fåregræsserforening i Bernstorff Slotshave. Fåreholdet er afgrænset til et Paragraf 3 område, hvor der skal tages særlige hensyn til plejen. De 16 får (heraf en vædder og flere lam) kom fra en fåreavler i Helsinge og fårene var udstationeret i det indhegnede areal fra maj til begyndelsen af september. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt fåregræsserforeningen havde forberedt fåreneholdet gennem sikker indhegning og skiltning. Fåreholdet fik en positiv modtagelse af slotshavens brugere ligesom interessen for at påtage sig tilsynsvagter på frivillig basis var rigtig god. Flere daginstitutioner har med Grøn Guides mellemkomst meldt sig som tilsynsvagter og de har fået en særlig oplevelse ud af opgaven. Fårene blev taget hjem i begyndelsen af september, hvor området var ved at være afgræsset. Fåregræsserforeningen; Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt fåreavleren satser på baggrund af de gode erfaringer fra 2013 med at sætte får ud i indhegningen igen i Cykeltur på Skovruten I samarbejde med lokale foreninger arrangerede Grøn Guide under Gentofte kulturdage en cykeltur ad Skovruten. Turen var en oplevelsestur med forskellige pitstops undervejs. Første stop var ved fåreholdet i Bernstorff Slotshave, hvor Jakob fra fåregræsserforeningen stor klar til at fortælle og svare på spørgsmål. Jakob fortalte bl.a. om de positive erfaringer med at inddrage frivillige som daglige tilsynsvagter, græsningens effekt på vegetationen og meget andet. Videre til nyttehaverne i Solsiden, hvor der var oplæg ved formanden og stor spørgelyst. Flere havde svært ved at bryde op fra disse lokaliteter og vi ankom med en lille forsinkelse til Charlottenlund Skov. Her ventede formanden for Lokalhistorisk Forening på gruppen med spændende beretninger om bygningerne i skoven, bl.a. det røde Ishus og det gule Vaskehus, der senere har fungeret som lokaler for Livgarden. Turen blev afsluttet i Forstbotanisk Have, hvor de 4

5 frivillige bød på et traktement og på en rundtur i haven. 25 deltagere. Skoler og daginstitutioner Den Grønne Karavane En skole fra hver af kommunerne Allerød, Gladsaxe, Furesø og Gentofte fik i 2013 besøg af Den Grønne Karavane. I Gentofte var det Skovshoved Skole der fik besøg. Et karavanebesøg giver eleverne mulighed for at arbejde hands on i 5 af de i alt 11 værksteder, som karavanen omfatter. Nogle elever arbejder med at fotodokumentere skolens miljø. Andre elever samarbejder om et stort fællesmaleri udviklet over et tema. Andre undersøger vandforbrug på skolen. Alle elever oplever at arbejde på tværs af klasser og årgange. Når karavanen drager videre er alt på skolen ikke som før. Den klimavenlige øko-mad er fortæret, men der er blivende aftryk i form af fem store fællesmalerier, fuglekasser, en miljøavis, plancher, frugttræer og buske - og til foråret vil nye blomsterløg titte op under hækkene og i bedene. Eleverne har i Infoboden skrevet postkort med gode miljøråd til forældre og venner, og rådene er sendt ud i verden. Som noget specielt for karavanens besøg på Skovshoved Skole blev de skulpturer, som eleverne lavede i Skrammelkunst, udstillet på Gentofte Kommunes nye genbrugsstation i forbindelse med åbningen i oktober Desværre måtte Skovshoved Skole måtte aflyse anden del af tredjedagen, da de sammen med to andre lokale skoler deltog i et større Afrika projekt. Planteaktiviteter på Sct. Joseph Skole I juni holdt Grøn Guide et tema med planteaktiviteter for en 3. klasse på Sct. Joseph Skole. Ny genbrugsstation I november og december holdt Grøn Guide to temadage om affald og genbrug for en 3. klasse fra Busses Skole, med papirfremstilling som aktivitet. Læringsforløb for storbørnsgrupper For 3. år i træk inviterede Gentofte Børnevenner og Grøn Guide i 2013 storbørnsgrupper til temadage i villahaven hos Gentofte Børnevenner. Temaerne var havens dyre- og planteliv, affald og kredsløb, energi og klima samt friluftsliv. Til hvert tema har Grøn Guide indsamlet og udviklet flere forskellige aktiviteter, som børnene arbejder med "hands on". I forbindelse med temaet Friluftsliv blev der arbejdet med mad over bål samt fremstilling af æblemost. Børnene medbragte hver en pose med æbler fra egen eller nabos have. Cykellegekampagne Cyklistforbundet tilbød i 2013 et kursus for ansatte i daginstitutioner. Kurset lagde op til en cykellegekampagne hjemme i daginstitutionerne i maj måned, hvor pædagogerne skulle introducere og arbejde med en ny leg hver uge. Det lykkedes at få tre daginstitutioner fra Gentofte med på kurset, der i 2013 foregik i København. De tre institutioner meldte ved årets slutning tilbage at de 5

6 stadig arbejder med cykellegekonceptet. Derudover har de inddraget flere børnegrupper i konceptet. Børn, borgere og biblioteker I 2013 er samarbejdet mellem Grøn Guide og Gentofte Bibliotekerne blevet udbygget gennem nye aktiviteter. Børn og voksne er blevet inviteret til at deltage i hands-on aktiviteter om grønne emner, der er udviklet med henblik på at inspirere familierne til at gå videre med bæredygtige tiltag derhjemme: Urban gardening Ved forårets arrangementer med Urban gardening arbejdede børn og voksne med at dreje potter af papir, så frø af spiselige sommerblomster og med at prikle små planter af forskellige krydderurter, leveret af det økologiske gartneri Grennesminde. De små minihaver kunne samles på en bakke eller på en af de cedertræskasser, som job- og aktivitetscentret havde fremstillet til formålet. Hjemme kunne minihaven stilles i vindueskarmen og være med til at sikre grønt drys af egen avl hen over sommeren. Planterne kunne også udplantes i egen have eller gård. På arrangementerne var der også salg af fuglekasser fremstillet af job- og aktivitetscentret. Bogmesse Grøn Guide deltog i april på Hovedbibliotekets Bogmesse. Udover planteaktiviteter havde Grøn Guide salg af fuglekasser og små plantekasser fra Sandtoften. Derudover tilbud om gratis kompost fra Vestforbrænding pakket i poser og kørt til biblioteket af Platformens medarbejdere. Tilbuddet om gratis kompost var især for de borgere, der har brug for mindre portioner kompost (til krukker og altankasser) og ikke selv kan afhente på genbrugsstationen. Tilbuddet faldt i god jord, poserne forsvandt som dug for solen. Hoteller til insekterne placering af hotellet etc. Mange børn mødte op på Dyssegård og Jægersborg Bibliotek, da der stod insekthoteller på programmet. Værktøjet var stillet til rådighed af Dyssegård skolen og en ekstern sløjdlærer havde udarbejdet en arbejdstegning og hjalp med indkøb af materialer med videre. Der blev savet og hamret og kassernes tomme rum blev fyldt godt op med staudestængler, bark, mos og blade. Børnene fik frembragt nogle fine kasser. Undervejs blev der talt om idéen med et insekthotel, som er at sikre insekterne et levested og dermed medvirke til at modgå tab af biodiversitet. Grøn Guide havde udarbejdet en vejledning med råd til fyld, 6

7 Mostpresse I skolernes efterårsferie besøgte Grøn Guide Gentofte Hovedbibliotek, Vangede Bibliotek, Gentoftegades bibliotek samt Ordrup bibliotek med mostpresserne. Grøn Guide og bibliotekerne havde forinden været ude at samle æbler, så der var noget at arbejde med, også for dem uden have og egne æbletræer. Der var stor interesse for at medvirke i processen med at omdanne æbler til most. I Ordrup satte et volleyboldhold midlertidig træningen på pause for at arbejde med mostfremstilling, og der måtte hentes frisk forsyning af æbler til de arbejdsivrige børn. Gentoftenatten På Gentoftenatten deltog Grøn Guide med mostpresserne på Dyssegård Kombibliotek, hvor der var arrangeret stort marked i skolegården med mange aktiviteter og masser af deltagere. Medarbejdere fra Platformen hjalp med at skaffe æbler samt med kørsel af presserne. Juledekorationer Ved årets slutning havde børn og voksne mulighed for at lave juledekorationer af naturmaterialer på Hovedbiblioteket og på Jægersborg Bibliotek. Hovedbibliotekets unge frivillige var entusiastiske medhjælpere. Der var ingen deltagere til Vandrelaugets indsamlingstur forud for arrangement på Jægersborg Bibliotek, hvilket nok forklares med det tidlige tidspunkt for turens start. Borgerhenvendelser Der har været 11 udlån af de nye mostpresserne til private og et til en skole. Den ældre mostpresse har været udlånt til Øregård Museum og Busses skole gennem James, der fortsat bestyrer og reparerer på denne presse. Der har været 34 henvendelser fra vordende og nybagte forældre, der har lagt vejen forbi kontoret for at afhente poser med miljømærkede produkter. Sparometret er blevet udlånt tre gange og der er kommet tilbagemelding om at det ene udlån har medført store besparelser på elregningen. Klimaboksene, der udlånes gennem Vangede Bibliotek, har været udlånt 7 gange. Forespørgsler rettet til guiden har omfattet valg af produkter til miljøvenlig rengøring og tøjvask, kompostering og valg af kompostbeholder; bekæmpelse af invasive arter og forespørgsler om vilde planter. Der har været rigtig mange henvendelser vedr. rekvirering af cykelrutehæfter. Endelig har der været 2 henvendelser om praktik hos Grøn Guide. Det tværgående agenda 21 arbejde Grøn Guide er en del af det tværgående agenda 21 samarbejde i Gentofte Kommune. I 2013 har Grøn Guide budt ind med projekterne Energibesøg i daginstitutioner, Cykellegekampagnen og læringsforløbet Rundt om vand. Det lykkedes ikke at få en skoleklasse med på projektet Rundt om vand, der derfor udgik i Energibesøg i daginstitutioner Otte daginstitutioner fik i årets sidste måneder energibesøg af Grøn Guide. Et besøg omfatter en runde i institutionen sammen med lederen. Blikket er rettet på mulighederne for at spare på el, vand og varme gennem adfærdsændringer og nemme tekniske løsninger. Efter besøget sender Grøn Guide en mail ud til institutionen med en opsummering af de ting, der har været fokus på under besøget. Opsummeringen er et mere specifikt supplement til oplysningerne i folderen Klimaråd til daginstitutioner som udleveres i forbindelse med besøget og samtidig fungerer den som en påmindelse. Grøn Guide kontakter Gentofte Ejendomme, hvis der i forbindelse med besøget ses 7

8 forhold omkring bygningsvedligehold, som hører under dem. Indsatsen ligger i forlængelse af Klimakommuneaftalen, indgået mellem DN og Gentofte Kommune i Ren By 2013 Gentofte Kommune har lagt forårets Ren By uge i samme uge, som Danmarks Naturfredningsforenings holder affaldsindsamlingskampagne, og Grøn Guide er med til at koordinere den fælles indsats. Åbningsfesten for DNs landsdækkende affaldsindsamling fandt sted i Gentofte, nemlig i Børnehaven Børn og Miljø på Skovvej. Ud over åbningstaler ved DNs Ella Maria Bisschop-Larsen og Borgmester Hans Toft var der fælles affaldsindsamling i Hundemosen med TV-vært fra DR. I alt 16 af kommunens daginstitutioner deltog i løbet af ugen i affaldsindsamlingen. De 8 trækvogne, som Park og Vej har udviklet, var på skift i brug af alle tilmeldte institutioner. Trækvognene, som er forsynet med små containere, hvor det indsamlede affald kan sorteres, har stor betydning for institutionernes motivation for at deltage og for kampagnens synlighed. Grøn Guide har bidraget med at formidle tilbuddet fra DN og Gentofte Kommune ud til dag institutionerne, for indkøb af udstyr til trækvognene samt for kørelister til Park og Vej, der leverer og afhenter trækvognene. Bortset fra en enkelt GFO deltog skoleområdet ikke i affaldsindsamlingen på grund af konflikten på skoleområdet. Til gengæld var der opbakning til kampagnen fra spejdergrupper, grundejerforeninger og kolonihaveforeninger. Ren By ugen afsluttes med en affaldsindsamlingsdag for borgere på de tre steder: Charlottenlund Strand, Gentofte Sø samt Nymosen. Her deltog 60 voksne og 45 børn i affaldsindsamlingen, Her blev der indsamlet 60 sække svarende til ca. 600 kg affald samt 200 dåser. Cykeltur for agenda gruppen I samarbejde med det tværgående agenda team stod Grøn Guide for at planlægge en cykeltur ad Skovruten med oplæg ved fåregræsserforeningen og Solsidens nyttehaver samt oplæg fra agenda gruppens egne medlemmer i forbindelse med besøg på Ermelundens vandværk (oplæg ved Nordvand) ophold ved De engelske rækkehuse (oplæg ved Plan) samt besøg i Daginstitutionen Lanternen (oplæg ved Gentofte Ejendomme samt lederen af institutionen). Bæredygtigt Gentofte Grøn Guide har bidraget med tekster og foto til publikationen Bæredygtigt Gentofte. Ny genbrugsstation Grøn Guide har deltaget i to workshops om formidlingsdelen på den nye genbrugsstation og bidrog til åbningsfesten i oktober med udstilling af skrammelskulpturer fra Skovshoved Skole, udstilling af kompostbeholdere samt mostpresning. Æblerne til mostpresningen kom dels fra borgernes egne haver og dels fra en økologisk æbleplantage. 8

9 Klimaambassadører i skoler og daginstitutioner Grøn Guide indgår i arrangørgruppen for projektet Klimaambassadører i skoler og daginstitutioner. I 2013 har Grøn Guide arrangeret et temamøde om kampagner, med oplæg om byttemarkeder samt om den årligt tilbagevendende Miljøuge i BH Højgården. Mødet fandt sted på Skovshoved Skole. Derudover har Grøn Guide bidraget med input til aktiviteter på en sommerfest for klimaambassadører samt udlån af materialer til denne (fra projektet leg og lær). Bæredygtighedspulje Projektet Klimaambassadører for frivillige er afsluttet og Gentofte Kommune har valgt i stedet at oprette en bæredygtighedspulje, som Grøn Guide er med til at udbrede kendskabet til. I 2013 har Grøn Guide medvirket til at høslætlavet har modtaget bevilling til nye leer og river. Praktikant I perioden har Grøn Guide projektet haft Kasper Mosen tilknyttet som virksomhedspraktikant. Kasper har blandt andet deltaget i Den Grønne Karavane, mostpresning på biblioteker, indvielse af Gentoftes nye genbrugsstation, energibesøg i daginstitutioner og papirværksted i genbrugsstationens nye formidlingslokale. Kasper har også arbejdet med en ny hjemmeside til Grøn Guide. Endelig har Kasper i virksomhedspraktikken stået for etableringen af et mobilt hønsehold, som består af et hønsehus med gård, 2 høns, fodertrug, vandingsautomat, m. v.. Det mobile hønsehold giver mulighed for at afprøve hønsehold i en kortere periode. Kasper har fået tilskud til hønseholdets etablering gennem Gentofte Kommunes bæredygtighedspulje. Ved praktikperiodens afslutning har Kasper overdraget opgaverne med det mobile hønsehold til Grøn Guide. Ved årets slutning var 10 borgere og en skole på ventelisten til det mobile hønsehold, der udlejes fra marts måned. Kaspers indsats i praktikperioden har været til stor gavn for Grøn Guide projektet. 9

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 9 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2010-31. december 2010 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

GRØN GUIDE I GENTOFTE 2007

GRØN GUIDE I GENTOFTE 2007 CO 2 Energi kemi mosteri økologi transport miljø sundhed formidling adfærd natur affald aktiviteter bæredygtighed undervisning foredrag agenda 21 udstillinger klima - CO 2 Energi kemi mosteri økologi transport

Læs mere

Grøn Guide i Gentofte

Grøn Guide i Gentofte Grøn Guide i Gentofte Lene Midtgaard, Grøn Guide Ulrik Reeh, Formand 1 Årsberetning 2003 Indledning Denne årsberetning beskriver de projekter den Grønne Guide i Gentofte har arbejdet med i 2003. Den grønne

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Side 1 af 6 1. juni 2011. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 17. maj 2011

Side 1 af 6 1. juni 2011. Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 17. maj 2011 Side 1 af 6 1. juni 2011 Jens Juhl H/F Smørmosen, Bellisvej 122 Klausdalsbrovej 294 2730 Herlev Referat af Årsmøde med generalforsamling i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 17. maj 2011 Årsmødet blev

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

1) To forskellige interessentanalyser den sidste måske mere relevant i GG?

1) To forskellige interessentanalyser den sidste måske mere relevant i GG? Bilag til gruppedrøftelse GGK-møde 10.4.14: Brugere af UBU og UBU-fremme hvem er de i kommunen? 1) To forskellige interessentanalyser den sidste måske mere relevant i GG? Interessentanalyse anvendt den

Læs mere

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Ad 1) Velkomst: Gerda bød velkommen til de ca. 35 personer, der var mødt. Ad 2) Elise Hvelplund bød også velkommen

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Plant. selv i byen. dyrk dig sund

Plant. selv i byen. dyrk dig sund Plant selv i byen dyrk dig sund 2 Drømmen er en grønnere by Visionen med vores indsats er en grønnere og sundere by - en by, der kan klare klimaudfordringerne. Langt de fleste bor og arbejder i byen eller

Læs mere

GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD

GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT for GLADSAXE MILJØ- OG ENERGIRÅD Torsdag den 03.09.2009, kl. 17.00-19.00 i grønt IDÈcenter Medlemmer Trine Henriksen - MB Mette Marie Schmidt MB Trine

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Før du åbner havelågen

Før du åbner havelågen Åbn din havelåge Før du åbner havelågen Afstem dine forventninger Inden du åbner din havelåge for første gang er det vigtigt, at du tænker over hvad du gerne vil med din åbne havelåge. Er det for at møde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Side 1 af 6 18. marts 2011

Side 1 af 6 18. marts 2011 Side 1 af 6 18. marts 2011 Kim Christiansen Marienborg Allé 91 C 2860 Søborg Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe torsdag 17. marts 2011 Til stede: Robert, Philip, Sonja, Dorte, Malene, Karen,

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Hæftet er et inspirationskatalog. Det beskriver nogle af de mange dele-, bytte- og låneordninger, der findes i Albertslund. Boligområder VA 4 Syd (lejeboliger)

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Miljøavisen Vadgård Skole. September 2014

Miljøavisen Vadgård Skole. September 2014 Miljøavisen Vadgård Skole September 2014 1 Grynt i Gladsaxe Et energisvin smider masken Vadgård Skole havde i uge 38 besøg af Den Grønne Karavane, og der var i den anledning masser af svin på skolen, både

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum

visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum visionsoplæg for nørrebros egen udeskole biotoppen - et levende læringsrum med naturen i centrum biotoppen PÅ TAGET AF BLÅGÅRD SKOLE BAGGRUND Vi i foreningen DYRK Nørrebro har siden april 2011 drevet den

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Historien om lille grundlovsdag Børnenes Dag

Historien om lille grundlovsdag Børnenes Dag Historien om lille grundlovsdag Børnenes Dag Børnenes grundlovsdag Børnenes Dag I 1996 besluttede en række fagforeninger og organisationer med interesse for børneområdet, at markere børns rettigheder på

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen Tranerne ved Søen Nyhedsbrev #4 Sorø, juni 2011 Indhold: 1. Praktiske oplysninger til medlemmer 2. Søndagstræning ved Søen 3. Sommer arrangementer 2011 4. Inspiration til træning 5. Kinesisk ordsprog 6.

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 64. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

AGWAPLAN Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark

AGWAPLAN Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark Samarbejdsprojekter der integrerer produktions- og miljøhensyn - erfaringer fra Danmark Af. Irene Wiborg og Hans Roust Thysen Dansk Landbrugsrådgivning Indledning Fra generel til målrettet regulering?

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015

INDSPIL NR. 49. Maj /juni 2015 Maj /juni 2015 Så er K U L T U R N A T 2 0 1 5 afviklet. Tak til alle jer, der bidrog til arrangementets vellykkede forløb. Vi håber, I har lyst til at være med igen i 2016 og vender tilbage bl.a. her

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Nærhed, varme og omsorg

Nærhed, varme og omsorg Nærhed, varme og omsorg Et nyt kommunikationsunivers for Kirkens Korshær i Aarhus i 2013 * * Eksempler på de nye kommunikationsprodukter for Kirkens Korshær i Aarhus 2013. Planche 1-4 Eksempler på PR-materiale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk

Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk Skramloteket Det natur tekniske værksted for børn og unge i København. Norgesgade 3. 2. sal 2300 København S www.skramloteket.dk Information og nyhedsbrev fra Skramloteket Skater, et elev arbejde fra 2012

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Dette regnskab gør status over, hvordan kommunens aktiviteter belaster miljøet. Regnskabet viser, hvordan det er gået i 2010 med at nå de miljø- op naturpolitiske

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere