TILSYNSRAPPORT: SPUC Boligerne Anna Anchersvej 23-43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT: SPUC Boligerne Anna Anchersvej 23-43"

Transkript

1 Social- og Sundhedsforvaltningen Familie og Handicap Dato Acadre: 09/9710 TILSYNSRAPPORT: SPUC Boligerne Anna Anchersvej Tilbuddets navn Dato for tilsyn Tilsynsførende Indledning Botilbuddet Anna Anchersvej Anna Anchersvej Helsingør Afdelingsleder: Louise Manstrup Leder af tilbuddet: Dorte Brodén Jarset 16. april anmeldt tilsyn Birthe Bringsjord og Bettina Tandrup Holm Tilsynet sker på baggrund af kommunens myndighedsforpligtelse til at føre tilsyn med sociale tilbud i kommunen efter Retssikkerheds lov en 16. Opgaven har til formål at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at sikre overens stem melse mellem gældende lovgivning og virkeligheden samt sikre sammen hæng mellem tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. Tilsynet er varslet pr. brev den I brevet beskrives baggrunden for tilsynet, og der orienteres om, at tilbuddet skal sende skriftligt materiale forud for tilsynsbesøget, hvis der er nyt eller noget som er væsentligt ændret siden sidste tilsyn. Endelig orienteres om, at tilsynsbesøget vil inkludere samtaler med ledelse, medar bejdere og gerne beboere. Tilsynet lagde ved dette besøg vægt på at drøfte fokuspunkterne fra sidste tilsynsbesøg. Derudover er opmærksomheden rettet på handleplaner. Beskrivelse af tilbud Anna Anchervej Lovgrundlag Målgruppe Boligerne er til borgere, der har brug for personale i alle døgnets timer. Hjælpen omfatter omfattende kommunikativ og socialpædagogisk støtte i almindelige daglige funktioner samt omsorg og pleje. Ældre/handicapboligerne er oprettet efter ABL 105, stk. 2 og Servicelovens 108 om boformer til længerevarende ophold. Yngre voksne af begge køn med generelle funktionsnedsættelser, der har behov for døgndækning og omfattende kommunikativ og pædagogisk støtte og omsorg i almindelige dagligdags funktioner. Flere af de nuværende beboere har udover deres kognitive funktionsnedsættelser fysiske handicaps som fx bevægelseshandicap, nedsat hørelse, epilepsi etc. 1

2 Formål og målsætning Visitation Antal pladser Fysiske rammer Formålet med tilbuddet er at give voksne handicappede mulighed for at leve et aktivt liv ud fra egne ønsker og behov og med en pædagogisk støtte, der giver mulighed herfor og begrænser konsekvenser af handicappet. Den overordnede målsætning for tilbuddet: Vi vil skabe et fællesskab for beboerne i et udviklende, overskueligt og trygt miljø, hvor vi støtter, vejleder og giver omsorg til den enkelte. Det vil vi gøre i respekt for den enkeltes ressourcer, ønsker og behov for livsudfoldelse og med udgangspunk i dialogen og refleksionen. Der visiteres til tilbuddet via Helsingørs kommunens Voksen Psykiatri Handicap afdeling og funktionsleder for Helsingør Handicapfunktion anviser boligen pladser, idet 2 af boligerne kan bebos af par. Boligerne der er etableret i 2003, er beliggende i et kvarter med overvejende parcelhusbyggeri. Der er i alt 10 boliger. De 8 af boligerne er 2-værelses lejligheder med bad og tekøkken og på hver ca. 45 m2. De sidste to er også 2-værelses lejligheder, men med entre og fuldt køkken og er på ca. 55 m2. Herudover er der et stort fællesareal indeholdende opholdsrum, køkken og vaskeri. De 8 boliger vender direkte ud til fællesarealet. De 2 større boliger har separat indgang direkte udefra og kan bebos af par. Personale Til personalet er der et serviceareal (kontorer, mødelokale, garderobe og toilet/badefaciliteter), der deles med de ansatte personale, der yder hjemmevejledning til Anna Anchersvej Tilbuddet er normeret til 13 stillinger, herunder: (tilbudsportalen) 2 ledere (55 timer) 9 pædagoger/omsorgsmedhjælper (315 timer) 1 køkkenpersonale (30 timer) 1 sekretær (18 timer) 1 rengøringspersonale (23 timer) Anvendte tilsynsmetoder Læsning seneste tilsynsrapport og kvalitetsstandard Adgang til Bostedssystemet Besøg på botilbuddet Rundvisning og observationer Samtale med afdelingsleder Samtale med 3 medarbejdere, sammen Samtale med 3 beboere, hver for sig Samtale med 2 pårørende, sammen Afsluttende samtale med leder Indholdet af samtalerne med beboere, medarbejdere, leder og pårørende, er beskrevet i nærværende tilsynsrapport. 2

3 Fokuspunkter fra sidste tilsyn Rundvisning og observationer Kigge bag om, hvad de 3 beboere fortæller på Anna Anchersvej: brugerinddragelse, konflikter, kommunikation Magtanvendelse: Alle medarbejdere skal underskrive formular om magtanvendelse, drøfte magtanvendelser på tvær i SPUC Tilsynet blev hilst velkommen af stedets afdelingsleder og af en beboer. Det blev mødt med interesse fra beboerne og det var tydeligt at de viste, at der kom besøg. Tilsynet blev vist rundt i samtlige fællesrum og fik fortalt hvorledes dagligdagen, fra morgen til aften var struktureret. Vi fik endvidere lov til at se, med tilladelse fra den enkelte beboer, 3 af lejlighederne. Lejlighederne var indrettet efter den enkeltes smag og behag, og havde hver især sit eget personlige præg. Dagligdagen blev anskueliggjort ved hjælp af en tavle med bl.a. billeder, tekst og symboler. Ligeledes blev der også vist, hvilke medarbejdere, der var på arbejde og på hvilke tidspunkter. Det blev fortalt at enkelte beboere ind i mellem ændrede på, hvilke medarbejdere der var på arbejde, alt efter hvem den enkelte beboer ønskede der skulle være på arbejde. Siden sidste tilsyn Tre beboere var ved at spise frokost da vi kom, og der var en stemning, der virkede uformel og hyggelig. Siden sidste tilsyn har der været fokus på magtanvendelser. Dette arbejdes der videre på, da der er stor interesse for emnet både på ledelsesplan og i medarbejdergruppen. Der har for nylig været ændringer i kontaktpersonfordelingen, med baggrund i, at en medarbejder stoppede. Beboere og Pårørendes indtryk tilbuddet Der har været fokus på at udvikle/optimere billedkommunikationen, dette er en vigtig brik i forhold til at vedligeholde de funktioner, den enkelte beboer har. Der arbejdes endvidere på, at alle beboere får en neuropædagogisk screening. Såvel beboere som pårørende udtrykker sig i positive vendinger når tilbuddet omtales. To af beboerne giver udtryk for, at de er glade for at bo på tilbuddet, og at de får hjælp til at lave mad, gå i bad o.s.v. En tredje vil hellere bo et andet sted, dette skyldes dog, at vedkommende ikke mener, at pågældende bor i det rette botilbud. En beboer er utilfreds med at rengøringen glemmer at lukke hoveddøren og er derfor glad for, at der kommer et nyt rengøringsfirma. Beboeren er glad for sin lejlighed og vil gerne blive boende. Både beboere og de pårørende er enige om, hvor utilfredsstillende det er med den store jordbunke og plader, der ligger på jorden foran hoveddøren. Dette skyldes opgravning af faldstammen, der ikke har det rigtige fald. Afløbssystemet har ikke fungeret optimalt på noget tidspunkt, og har været gravet op, flere gange. Lederen oplyser at der på nuværende tidspunkt er en tvist om hvem der skal betale. I øjeblikket afventes et forlig, hvor de 3 implicerede parter betaler hver 1/3. 3

4 De pårørende påpeger den gode stemning og ånd i huset. Personalet er søde og åbne, og rummer forskellige individuelle kvaliteter. De pårørende kan lave de aftaler, der er brug for. De oplever, at den gode modtagelse fra både beboere og medarbejdere er et udtryk for en stor grad af trivsel. De pårørende mener, at beboerne får den individuelle hjælp, de har brug for. Umiddelbart er det svært for de pårørende at påpege problemstillinger, da disse altid tages op med det samme, inden de bliver til egentlige problemer. De synes, at lederen er god til at modtage kritik og handle på den. Personaleforhold De pårørende er glade for de mange traditioner der er i løbet af året, f.eks. påskefrokost, julepyntning, fødselsdagsfester, sidst men ikke mindst den nye tradition med en sommerfest. Lederen fortale, at der ikke er så stor udskiftning i personalegruppen. Hun har en klar opfattelse af, at medarbejdergruppen er glad for at arbejde på stedet, hvilket hun også mener sygefraværet vidner om. Personalet giver udtryk for, at de har en god arbejdsplads. Der har været 1 arbejdsskade, afstedkommet af, at en medarbejder greb ud efter en beboer, for at forhindre denne i at falde, og i stedet selv kom til skade. Vikarforbruget er stort, da der er mange beboere i botilbuddet i ferier, weekender og helligdage, så der er behov for fuld personaledækning til at varetage beboernes behov for støtte, praktisk bistand, at der bliver lavet mad, løst konflikter mv. I sidste APV var nogle af de områder, der skulle arbejdes videre med bl.a. Systematisere det automatiske tænd/sluk lys, så det fungerer hensigtsmæssigt At få vinduer i mødelokale Brugerinddragelse Stedets rengøring udføres af et rengøringsfirma. Rengøringsniveauet har ikke været tilfredsstillende, og der er derfor ansat et nyt firma, der starter 1. maj Der er siden sidste tilsyn arbejdet med brugerinddragelse, f.eks. i forhold til madplanen. På det ugentlige beboermøde, giver den enkelte beboer et bud på, hvilken ret de kunne tænke sig at lave. På en i køkkenet ophængt ugeplan, er der ud for de forskellige ugedage et billede af beboeren, og den ret de har valgt. To ud af tre beboere synes maden er god, og de kan være med til at bestemme, hvad de selv synes menuen skal være. Den tredje beboer ville meget gerne have større mulighed for at tilberede sin egen med i lejligheden, og så vælge til, f.eks. når der er flæskesteg. Lederen oplyser, at der ligeledes har været afholdt kurser for beboerne omhandlende bl.a. sund mad, personlig hygiejne i forhold til f.eks. smitsomme sygdomme. 4

5 På beboermøderne bydes der også ind på aktiviteter og om disse skal foregå enkeltvis eller i grupper. To af beboerne synes, der bliver arrangeret nogle gode aktiviteter, bl.a. Sølund musikfestival, påskefrokost og tur til Lalandia. En beboer vil gerne styre sine penge selv. Restbeløbet efter alle regninger er betalt er kun på ca. tusind kroner, som vedkommende giver udtryk for selv at være i stand til selv at kunne administrere. Kommunikation De pårørende giver udtryk for, at botilbuddet har fundet et godt leje, i forhold til brugerinddragelse. De oplever at beboerne bestemmer overalt på egne værelser. Hjemmedagene bliver fremhævet med de muligheder de giver for medbestemmelse, over de aktiviteter der traditionelt finder sted disse dage, både praktisk og socialt. Der har ligeledes siden sidste tilsyn været arbejdet med kommunikation, f.eks. var nogle beboere utilfredse med den måde de blev tiltalt på. Dette punkt har der været fokus på i det daglige arbejde, og har været diskuteret i medarbejdergruppen. Medarbejderne giver udtryk for at det kan være et dilemma, når en beboer ikke får det svar denne ønsker, så udlægges det til at en medarbejder ikke taler ordentligt. Ét andet dilemma, der gives udtryk for er, at der kan være tale om situationer, hvor der stilles krav til den enkelte beboer, som denne ikke bryder sig om. To beboere synes at personalet taler pænt, og at de får den hjælp de gerne vil have. En tredje beboer giver udtryk for at personalet holder for mange møder og tager for mange kopier. Beboeren har en fornemmelse af, at det er pågældende, der bliver talt om og ville derfor meget gerne være med til møderne. En beboer giver udtryk for utryghed, når der er for mange ændringer i arbejdsplanen, og mener det kunne være rart, hvis det var de samme der var på arbejdet hele tiden. De pårørende er generelt glade for kommunikationsniveauet i tilbuddet. De føler sig hørt, og får som oftest svar på spørgsmål inden for en rimelig tidsramme. Kommunikationsformen er ofte at skrive mails, medarbejdere og pårørende imellem, dette fungerer ifølge de pårørende rigtig godt. Det er hurtigt, nemt og effektivt. Den ene pårørende har dog oplevet, at det kunne have været godt at være informeret om en konkret tur, så vedkommende ikke kom til at gentage samme tur efterfølgende dag eller weekend. Den pårørende er dog i tvivl om, vedkommendes pårørende ønsker at sådanne informationer gives videre. De pårørende anerkender endvidere ledelsen og medarbejderne, for at have fulgt op på fokuspunkterne fra sidste tilsyn, bl.a. i forhold til hvorledes der tales til/med hinanden. Samarbejde Botilbuddet anvender i øvrigt bostedssystemet i den daglige kommunikation mellem medarbejderne. I systemet findes der alle de relevante oplysninger, der måtte være vedrørende beboerne. Lederen påpeger vigtigheden af, at de bliver inddraget tidligt i visitationen af nye beboere, for at sikre sammenhæng og homogenitet 5

6 i beboergruppen. Konflikter Handleplaner Der været arbejdet med konfliktløsning siden sidste tilsyn. Arbejdsmetoden har bl.a. været at have fokus på, hvornår episoder er for sjov og hvornår noget er for alvor. Dette punkt er der arbejdet med både på personalemødet, beboermøde og i situationen med den enkelte beboer. En beboer var utilfreds med f.eks. at blive drillet af en anden eller andre medbeboere. Ind i mellem når vedkommende blev det, kunne svaret godt blive hold kæ.. Beboeren kan heller ikke lide, når en medbeboer råber højt, men giver udtryk for at kunne klare disse situationer selv. Medarbejdere har ikke umiddelbart oplevet, at de har arbejdet med de handleplaner, den enkelte beboers rådgiver i kommunen er ansvarlig for. Derimod arbejdes der systematisk i tilbuddet, med at udarbejde en pædagogisk handleplan hvert andet år. Det følgende år, udarbejdes en midtvejsstatusrapport, der enten beskriver den udvikling har fundet sted, eller at kursen på projektet er ændret på grund af f.eks. en uventet drejning af problemstillingen/projektet etc. Lederen oplyser, at det er målet, at der på den enkelte beboer skal udarbejdes en neuropædagogisk screening, hvor der arbejdes udfra de teorier dr. Kuno Beller og cand. psyk. Susanne Freltofte har udviklet. Lederen giver udtryk for, at der er brugerinddragelse i de pædagogiske handleplaner, idet der bruges billeder, piktogrammer eller lign. for at sikre så optimal forståelse for den enkelte beboer som muligt. Medarbejderne giver udtryk for, at arbejdet med disse planer fungerer godt i hverdagen, og at de fungerer til at sætte fokus på udvikling og trivsel hos den enkelte. Magtanvendelser De pårørende er enige om at udbyttet af arbejdet med de pædagogiske handleplaner er stort. Det er dejligt at mødes én gang årligt, og se de medarbejdere, og den rådgiver, der er omkring den enkelte beboer, i øjnene. Det er godt at komme hele vejen rundt, og at opleve at ønsker fra den enkelte beboer bliver tilgodeset. Der bliver samlet op på projekter, aftalt nye m.v. Både leder og medarbejdere oplyser at nye medarbejdere, skriver under på magtanvendelsescirkulæreformularen, og at bekendtgørelsen om magtanvendelse er læst. Der er jævnlige dialoger i medarbejdergruppen om, hvorledes bekendtgørelsen om magtanvendelse skal forstås. Der er stor interesse for at få klarlagt, hvornår en episode skal indberettes og hvornår der er tale om omsorgstvang, omsorgspligt og omsorgssvigt. Der er endvidere interesse for, et større kendskab til emnet ved en systematisk gennemgang med eksempler ved den pædagogiske 6

7 konsulent og kommunens jurist. Visioner Det er lederens ønske, at det gode og givtige samarbejde der er med de pårørende fortsætter. Der er en grundlæggende god kommunikation og forståelse for hinanden, i den daglige kontakt. De pårørende giver udtryk for, at de bliver hørt og orienteret om, hvad der måtte røre sig. Endvidere ønsker lederen, at det gode samarbejde med CFJOO, Kronborghus, Bifrost og Piberødhus fortsætter. Der er en god dialog tilbuddene imellem og udbyttet af samarbejdet og dialogen er stort. Endeligt nævnes det gode samarbejde med fysioterapeuten og hjælpemiddeldepotet. Ifølge lederen er kursusbudgettet er ikke så stort som tidligere, på grund af mindre indtjening af indtægtsgivende virksomhed. Så fremover vil der formentlig ikke blive så mange kurser som tidligere, men der er ingen tvivl om at dette område vil blive prioriteret. Det er i særdeleshed områder, der fremmer kommunikation og samarbejde. Lederen giver udtryk for, at der er mange fordele og ulemper i forbindelse med de nye boliger. Én af ulemperne er, at det er svært flytte fra én bolig til én anden. De er begrænset af lejelovens bestemmelser, og lejemålet skal opsiges og istandsættes inden en anden flytter ind. I praksis betyder det, at de to beboere, der ønsker at bo i en anden lejlighed, ikke kan være i botilbuddet, imens lejlighederne gøres i stand. Lederen mener, at de kunne få en bedre beboersammensætning, og mere homogen beboergruppe, hvis beboerne havde lettere adgang til at flytte internt. En medarbejder oplyser, at det er svært for beboerne, at få økonomien til at hænge sammen, hvis de ønsker at lave deres egen mad i lejligheden. De pårørende er glade for de ture der arrangeres, og mener at de er gode for sammenholdet og fællesskabet. De ønsker, at der kunne blive mulighed for, at tilrettelægge nogle flere ture i weekenderne, hvor alle beboere kunne deltage, hvis de havde lyst. Det kunne være ture, hvor der ud over hygge, også kunne være motionsprægede tilbud. Den årlige fælles tur, der igennem flere år har fundet sted til Kregme kan ikke længere lade sig gøre, da stedet er blevet solgt. De pårørende ønsker, at der findes noget tilsvarende, så denne tradition kan fortsætte. I det hele taget ønsker de pårørende, at de gode tiltag fortsætter. De pårørende var ligesom både ledelse, medarbejdere og beboere, ærgerlige over at problemerne med faldstammen, og muligheden for at få vand der var ordentligt koldt, stadigvæk ikke var blevet løst. Lederen oplyser at problemet med det kolde vand er løst, ved at der for et par år siden, blev investeret i en koldvandsautomat, der er opsat 7

8 i køkkenet. Konklusion Tilsynet blev godt modtaget og fornemmede hurtigt en god og hjemmelig stemning på tilbuddet. Botilbuddet lever op til lovgivning, deres eget formål og målsætning. Beboere og pårørende var glade for tilbuddet, og personalet synes, at det var en god arbejdsplads. Siden sidste tilsyn har der været arbejdet målrettet med blandt andet; at udvikle/optimere billedkommunikation, at alle beboere får en neuropædagogisk screening. Ligesom der har været arbejdet med fokuspunkterne ved sidste tilsyn. Personaleforhold Tilsynet har intet at bemærke i forhold til personaleforhold. Personalet er glade for at arbejde på stedet. Der er et stort vikarforbrug, da der er behov for fuld personaledækning døgnet rundt også i weekends og ferier. Brugerinddragelse Siden sidste tilsyn er beboernes madplan blevet udvidet med billede af hvem af beboerne/køkkenchefen, der har bestemt menuen den aktuelle dag. Tilsynet anerkender botilbuddet for dette tiltag, da beboernes indflydelse bliver mere tydelig. Både beboere og pårørende er tilfredse med niveauet af brugerinddragelse. En enkelt beboer har et ønske, om øget mulighed for at kunne tilberede maden i sin egen lejlighed. Kommunikation Både beboere og pårørende synes, at personalet taler pænt til dem. Beboerne får den hjælp de ønsker, og de pårørende bliver hørt og informeret. De pårørende anerkender lederen, for at være god til at modtage kritik og handle på den. Ligesom ledelsen og medarbejderne anerkendes af de pårørende, for at have fulgt op på fokuspunktet fra sidste tilsyn om, hvordan der tales til og med hinanden. Der har været arbejdet med kommunikation i det daglige arbejde, og emnet har været diskuteret i medarbejdergruppen. I denne proces er medarbejderne blevet opmærksomme på, at beboerne kan opleve det som, at der ikke tales ordentligt til dem; når de ikke får det svar de ønsker, eller hvis der stilles krav til dem, som de ikke ønsker. Konflikter Handleplaner Der har været arbejdet med konfliktløsning på personale- og beboermøder, og i situationen med den enkelte beboer. Botilbuddet arbejder grundigt og systematisk med beboernes pædagogiske handleplaner. Hvert andet år udarbejdes der en meget grundig handleplan, og hver andet år følges planen op med en midtvejsstatus der beskriver udviklingen, og planen justeres ved behov. 8

9 Beboerne inddrages i udarbejdelse af planen, og deltager selv i handleplansmøderne med deres kontaktperson, rådgiver og eventuel deres pårørende. Der gøres brug af forskellige kommunikationshjælpemidler billeder, piktogrammer mv. De pårørende mener, at beboernes ønsker bliver tilgodeset og udbyttet af arbejdet med de pædagogiske handleplaner er store i forhold til nye projekter, aftaler mv. Magtanvendelse Visioner/ dilemmaer Tilsynet anerkender ledelse og medarbejdere for deres grundige arbejde med de pædagogiske handleplaner. Nye medarbejderne underskriver, at de har læst bekendtgørelse om magtanvendelse. Der er løbende dialog i medarbejdergruppen om emnet, og interesse for større kendskab til emnet fx ved systematisk gennemgang med eksempler ved kommunens jurist og pædagogiske konsulent. Ledelsen ønsker, at det gode samarbejde vil fortsætte, med blandt andet; de pårørende, Center for job og Oplevelse, Kronborghus, Bi-frost, Piberødhus, fysioterapeuten, hjælpemiddeldepotet mv. Ledelsen vil fortsat prioritere et højt kursusniveau især vedrørende kommunikation og samarbejde. De pårørende ønsker flere ture i weekenden, og der findes et alternativ til turen til Kregme. Alle de interviewede er utilfredse med opgravningen foran fordøren, der både er skæmmende og sikkerhedsmæssig uforsvarlig. Tilsynet er enige i denne holdning. Bemærkninger Anbefalinger Dilemmaer: At få en optimal beboersammensætning, da det er svært, når en beboer skal flytte internt. Det er svært for beboerne at få økonomien til at hænge sammen, hvis de ønsker at lave deres egen mad i lejligheden. Ønske: At blive inddraget tidligt i visitationen af nye beboere, for at sikre sammenhæng og homogenitet i beboergruppen. Gives, hvor der er forhold, enten af positiv eller negativ art, som tilsynet finder anledning til at fremhæve. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter, kan være forslag til et udviklingsområde og giver mulighed for opfølgning på det næste tilsyn. Tilsynet anerkender ledelse og medarbejder for: En meget grundigt og systematisk at arbejde med beboernes pædagogiske handleplaner herunder inddragelse af beboerne På bedste mulige vis at reflektere og handle på udsagn/kritik fra beboere og pårørende Gives, hvor det anbefales enten at arbejde videre med et konkret punkt (fx procedure, retningslinjer eller politikker), eller hver der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet med fordel kan arbejde mere målrettet med at 9

10 finde løsninger på. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen ved fx at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Lederens kommentarer til tilsynsrapporten Ingen Ingen ifølge mail af 19. maj

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen

TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk og Socialfagligt team Den 16. december 2011 Acadre: 11/30600 TILSYNSRAPPORT: Social Pædagogisk Udviklingscenter (SPUC) Bofællesskabet Strandvejen Tilbuddets

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og Socialfagligt team Dato: 13. marts 2012 Acadre: 12-3958 TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Tilbuddets navn Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Holmelundsvej 1. Om boenheden Boenhed Holmelundsvej (under Svendebjerghave) Adresse Holmelundsvej 1-3 Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 17 plejeboliger Antal

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Lindegården

Uanmeldt tilsyn Lindegården Uanmeldt tilsyn Lindegården Susanne Ramstedt 11-03-2010 1. Indledning...3 1.1 Baggrund for tilsyn, specifikt det uanmeldte tilsyn...3 1.2 Grundlag for tilsynet...3 1.3 Metode...3 2. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Anna Anchers Vej

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Anna Anchers Vej Center for Psykiatri og Handicap Dato: 18. december 2013 Acadre nr.: 13/15508 TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Anna Anchers Vej Tilbuddets navn Botilbuddet Anna Anchers Vej Anna Anchers Vej 23-43 3000 Helsingør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. BOSTEDET HOLBERGHUS... 3 Resumé... 3 Bemærkninger

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 3. GENEREL ANBEFALING... 3 Tilsynets varsling... 3 4. BOFÆLLESSKABERNE...

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Ungebyen,

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet

blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet Revas tilsyn Hovedkonklusioner anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg ved Revas fra BP-råd / områdeleder Caspershus Anmeldt tilsynsbesøg 7.6.2007 på baggrund af gennemgangen og oplysninger fra beboere og personale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter.

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere