Tekst & tale på tværs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekst & tale på tværs"

Transkript

1 Tekst & tale på tværs - Evaluering af samarbejdet mellem Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og Folkeoplysningsforbundene i Gentofte. Indledning... 2 Partnerskaber mellem klassiske konkurrenter... 5 Realkompetencebeviset... 9 Konklusion Bilag 1: Læreplan Bilag 2: Opsamling og evaluering af Tekst og Tale på Tværs i forhold til realkompetencebevis Bilag 3: Program: Selviscenesættelse som fænomen (vedhæftet) 1

2 Indledning Formålet med projektet har været at skabe, udvikle og afprøve et konkret samarbejde mellem folkeoplysningsforbundene, Gentofte Bibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv. Dette samarbejde har udfoldet sig som et pilotprojekt af et års varighed. Projekttitlen er rammende: Tekst og tale på tværs. Udover et stort fokus på selve udviklingen af samarbejdet har projektet helt konkret udviklet og afprøvet et tilbud til borgerne i Gentofte Kommune - nemlig en fælles foredragsrække under navnet: Selviscenesættelse som fænomen Fra Karen Blixen til Paradise Hotel. Foredragsrækken har været populær både for de deltagere, som valgte at tage hele arrangementsrækken, og for de deltagere som valgte enkelte arrangementer. Vi havde fra start reserveret 20 pladser særligt til deltagere, der ville tage beviset, og vi endte med, at 15 deltagere købte hele arrangementsrækken på forhånd. Der var dog ingen, der i sidste ende ønskede et realkompetencebevis. Samarbejdspartnere Samarbejdspartnerne er: Samrådet under Folkeoplysningen (FOF Gentofte, HOF Gentofte, AOF Gentofte), Gentofte Bibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte. Om samarbejdspartnerne: Folkebibliotekerne og folkeoplysningsforbundene hviler på samme idégrundlag om at skabe grobund for demokrati og demokratisk medborgerskab, men de er organiseret under forskellige lovgivninger. Folkeoplysningen er udsprunget af en højskoletradition med vægt på den mundtlige tradition med foredraget og det talte ord, hvor bibliotekerne mere har været baseret på det trykte ord, teksten og bøgerne. Folkeoplysningens tilbud/arrangementer har traditionelt været længerevarende forløb med fokus på læring, hvor bibliotekernes arrangementstilbud mere har haft karakter af korte ad hoc-arrangementer. Oplysningsforbundene blev inviteret til at deltage i projektet, og det blev FOF Gentofte der kom til at repræsentere dem. Lokalhistorisk Arkiv har en udadvendt arrangementsvirksomhed på det lokalhistoriske område og har tidligere været med i flere samarbejder med henholdsvis bibliotekerne og 2

3 oplysningsforbundene i kommunen, så det har været oplagt også at inddrage arkivet i projektet. Samarbejde og indhold Styregruppen har bestået af: leder af FOF Madeleine Wirenfeldt (repræsentant for oplysningsforbundene) og udviklingschef Thomas Angermann (repræsentant for Gentofte Bibliotekerne). Arbejdsgruppen har bestået af: Signe Sindberg (kulturkonsulent Gentofte Bibliotekerne), Signe Pallisgaard (litteraturkonsulent Gentofte Bibliotekerne), Mette Henriksen (leder af Lokalhistorisk Arkiv), Allan Blok (Konsulent FOF) og Maiken Forslund (Fagkonsulent FOF). Mødeaktivitet Arbejdsgruppen har i projektperioden afholdt hyppige og længerevarende møder (12 møder). Det har været vigtigt og nødvendigt for at lære hinandens arbejdskultur at kende, og samtidig har der fundet en naturlig og vigtig videndeling sted. Arbejdsperioden kan opdeles i tre faser: 1) Idéudvikling og planlægning, herunder udarbejdelse af program (december juni 2010) 2) Distribution af program og afvikling af arrangementer (august november 2010) 3) Evaluering (3. juni (midtvejsevaluering) og november december 2010) Der har ligeledes været afholdt to møder mellem styregruppen og arbejdsgruppen. Tovholder Vi har i arbejdsgruppen arbejdet kollektivt uden en udpeget tovholder. Vi har så undervejs fordelt opgaverne mellem os. Det har givet ejerskab til det fælles produkt. Foredragsrækken Samarbejdet har først og fremmest handlet om helt konkret at udvikle en foredragsrække i fællesskab, hvor vi kunne bruge alles kompetencer, personligt såvel som institutionelt, og samtidig skabe et godt tilbud til borgerne. 3

4 Realkompetencebegrebet Samarbejdet har også søgt at indkredse oplysningsforbundenes realkompetencebegreb, og i samarbejde få det tilpasset foredragsrækken. I denne forbindelse kunne FOF dele deres erfaringer med de øvrige i gruppen, som ikke tidligere havde arbejdet med realkompetencer i denne forstand. Kommunikation I projektgruppen valgte vi at kommunikere internt via en blog, hvor vi samlede projektets dokumenter: referater, mødeindkaldelser mm. Møderne har dog været det centrale samarbejdsforum. 4

5 Partnerskaber mellem klassiske konkurrenter Et partnerskab kan etableres på flere forskellige måder. Partnerskabet kan etableres mellem meget forskellige typer af virksomheder, der supplerer hinanden og direkte kan danne et tredje produkt sammen. Et partnerskab kan også etableres mellem virksomheder, som umiddelbart fremstår som konkurrenter, idet de har en række overlappende tilbud. Derudover kan et partnerskab bestå af to eller flere virksomheder. Styrken ved et partnerskab mellem flere end to parter kan være, at fokus i højere grad bliver rettet mod det fælles output for brugerne end for de enkelte institutioner. Arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen er blevet til i et samarbejde mellem flere partner: Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte og Folkeoplysningsforbundene i Gentofte, og de tre institutioner har bidraget med hver sit faglige fokus. Det er kendetegnende for de tre institutioner, at der er et overlap mellem en del af institutionernes virksomhed, samtidig med at hver institution har sit eget særkende. Bibliotekernes formål er at understøtte oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og en del af institutionens virksomhed er at tilbyde kulturelle arrangementer. Folkeoplysningsforbundenes kerneopgave er at tilbyde længerevarende undervisningsforløb i en lang række forskellige fag, og derudover arrangerer forbundene nogle kulturelle og/eller debatskabende arrangementer. Det samme gør sig gældende for Lokalhistorisk Arkiv, hvis ene kerneopgave er registrering og bevaring af arkivalier og en anden formidling af lokalhistorien blandt andet igennem en række arrangementer. I projektet har de tre institutioner bidraget med hver deres perspektiver ud fra deres kerneydelser. Bibliotekerne er kendetegnet af tilgængelighed og aktualitet, Oplysningsforbundene med et fokus på læringsplaner og formel læring og Lokalhistorisk Arkiv med en lokal forankring og en aktiverende tilgang. 5

6 De tre institutioner har således hver deres perspektiver og indgangsvinkler, og de har samtidig alle tre en arrangementsvirksomhed. Omdrejningspunktet for det konkrete samarbejde er de tre institutioners arrangementsvirksomhed, men arrangementsrække Selviscenesættelse som fænomen, som er produktet af samarbejdet er på samme tid udtryk for institutionernes arrangementsdel og er samtidig et produkt af de enkelte institutioners særkender. Institutionernes andre kerneområder har spillet ind og inspireret til at udvikle en ny form for arrangementstilbud. For bibliotekerne er det nyt at tænke læring i længerevarende forløb og have mulighed for at tage brugerne med ud af huset. Folkeoplysningsforbundene har fået mulighed for at videreudvikle realkompetencebevismodellen, og Lokalhistorisk Arkiv har sat brugerne i gang med at producere egne erindringer. Ved at fokusere på fællestræk ved de tre institutioner og samtidig trække den enkeltes særkender frem er det lykkedes igennem partnerskabet at udvikle en arrangementsform, som er ny for de tre institutioner. Hvad der umiddelbart kan fremstå som konkurrerende virksomheder, bliver således i projektet til et produkt hvor de tre institutioner supplerer hinanden. 6

7 Produkter Udbyttet af projektet har været todelt, et nyt samarbejde mellem tre institutioner er blevet skabt, og der har været et konkret output i form af arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen, der løb af stablen henover efteråret Den bestod af 7 arrangementer, der fra forskellige vinkler tematiserede spørgsmålet om forholdet mellem virkelighed og fiktion, mellem erindring og faktiske begivenheder og mellem bekendelse og bedrag. Vi valgte emnet ud fra den betragtning, at det biografiske aspekt ikke blot er et aktuelt emne i litteraturen. Derudover viser erfaringen, at der blandt brugerne er stor interesse for netop dette skisma. Debatten omkring den, støtter også på et metaplan op om hele realkompetence-tanken, der i sin grundvold handler om at sætte sig selv i scene. Alt i alt må arrangementerne betegnes som en succes. Vi har i alt haft 182 deltagere og har oplevet stor virkelyst og interesse fra deltagerne. Programmet har bestået af følgende arrangementer (se evt. også bilag): Onsdag den 8. september på Gentofte Hovedbibliotek Teoretisk og praktisk intro Kom til en teoretisk og praktisk introduktion til "Selviscenesættelse som fænomen". Der vil være et oplæg om: hvad kendetegner fiktion frem for det faktiske, hvor går grænsen mellem digtning og virkelighed og er der overhovedet én? Vi vil desuden introducere hele arrangementsrækken og fortælle om realkompetencebeviset. Hvad er det, og hvordan får man ét? Lørdag den 11. september på Vangede Bibliotek Dan - en sand mester i selviscenesættelse Tegner og forfatter Peder Bundgaard fortæller om vennen og forfatteren Dan Turell, som i dag har kultstatus. Foredraget indkredser, hvordan Dan Turell var mester i at iscenesætte sig selv og sine mange paradokser som forfatter og menneske. Efter foredraget viser en guide fra Peter og Ping rundt i Vangede med udgangspunkt i Dan Turells Vangede Billeder. 7

8 Onsdag den 13. oktober på Gentofte Hovedbibliotek Synlig for enhver pris Hør psykoanalytiker, lektor og dr. phil. Judy Gammelgaard fortælle om den bekræftelse, som i psykologiske termer kaldes narcissisme. I dagens samfund består den i at gøre sig synlig i det offentlige rum og er stærkt understøttet af den udvikling, der er sket indenfor IT-teknologien. Vi vil se på, hvad der psykologisk er på spil, når det, der tidligere blev betragtet som en privat sfære rykker ud i det offentlige rum. Her bliver et menneskes identitet i høj grad målt på graden af synlighed. Lørdag den 30. oktober på Gentofte Hovedbibliotek samt Rungstedlund A Story Teller Karen Blixen havde en sjælden evne til selviscenesættelse. Hun optrådte som en karismatisk og dæmonisk skikkelse, og myten om hendes liv lever endnu i bedste velgående. Kom til et spændende foredrag om landets største storyteller ved cand.mag. Jørgen Stormgaard. Efter foredraget tager vi med en bus til Rungstedlund, hvor der vil være rundvisning. Torsdag den 18. november på Gentofte Hovedbibliotek "Dit livs historie" Skrivevejleder Neal Asley Conrad giver en kyndig og inspirerende introduktion til, hvordan du kan sætte ord på dine erindringer til glæde for både dig selv og din familie. I tages med på en rejse tilbage til skoletiden og hjælpes på vej til at få jeres egne erindringer på papir. Lokalhistorisk Arkiv vil inspirere med en miniudstilling om skoleliv i Gentofte gennem tiden. Torsdag den 25. november kl på Gentofte Hovedbibliotek Paneldebat om selviscenesættelse Mød journalist og forfatter Kirsten Jacobsen (som har skrevet om bl.a. Lars Løkke Rasmussen, Mads Øvlisen), forfatter og kulturanmelder Knud Romer, samt forfatter og lektor Erik Skyum Nielsen, som diskuterer og debatterer "Selviscenesættelse som fænomen". Tirsdag den 7. december på Gentofte Hovedbibliotek Få dit realkompetencebevis Hvis du har deltaget i alle arrangementerne, har du mulighed for at få et bevis på de kompetencer, du har opnået under arrangementsrækken. Vi sætter ord på det, du har lært og de oplevelser, du har haft. Vi vejleder dig til at bruge undervisningsministeriets evalueringsværktøj: 8

9 Weblogs intern og ekstern kommunikation I vores ansøgning beskrev vi, at vi ville oprette en blog, som skulle fungere som projektets formidlingsplatform. Projektets arbejdsgruppe har benyttet en blog, som er blevet opdateret efter hvert møde, og har fungeret som et samlingssted, hvor vi har delt referater, planer osv. Bloggen har altså fungeret som en slags projektportefølje, hvor både arbejds- og styregruppe har kunnet orientere sig. Vi oprettede også en blog for selve arrangementsrækken, som det var meningen at brugerne kunne gå ind på og orientere sig i. Denne blog har dog aldrig fået den ønskede virkning. Det har vist sig mere besværligt at arbejde med bloggen end forventet, og da målgruppen har vist meget lille interesse for bloggen, har den mere eller mindre ligget helt stille. Vi kunne have integreret bloggen bedre i projektet og på et tidligere tidspunkt, men må konkludere at bloggen, set i lyset af målgruppen, ikke var den rigtige kommunikationsplatform. Realkompetencebeviset Folketinget har fra 1. august 2008 vedtaget en lov om realkompetencer, der fastslår, at deltagelse i folkeoplysning forbedrer deltagernes realkompetencer. Det har været et mål med projektet at udfolde realkompetencebegrebet i praksis. Projektet tager udgangspunkt i den såkaldte Gentofte-model vedrørende realkompetencevurdering. Modellen er udarbejdet i et samarbejde mellem de frivillige organisationer og oplysningsforbund i Gentofte, med støtte fra Gentofte kommune i Gentofte-modellen er konstrueret således, at deltagerens beskrivelse af egne kompetencer skal spejle sig i en læreplan og en kompetenceplan. For at skabe grundlaget for at kunne forsyne deltagere med et bevis på deres realkompetencer, udarbejdede projektgruppen en læreplan og kompetenceplan for arrangementsrækken. Realkompetencebegrebet blev et grundlæggende element i projektets tre indsatsområder: Dialog, læsning og fortælling. Krav til deltageren Rent praktisk opstillede vi følgende krav til deltagerne, hvis de ønskede os som sparringspartner ved deres realkompetencebeskrivelse: 1. Fremmøde fem ud af seks arrangementer. Der føres protokol over de deltagere, der ved første arrangement tilkendegiver, at de ønsker et realkompetencebevis. 9

10 2. Deltagerne får ved første arrangement en introduktion til muligheden for at erhverve sig et realkompetence-bevis. Deltagerne bliver ligeledes tilbudt en logbog, hvori de opfordres til, efter hvert arrangement, kort at nedskrive tanker om, hvad de synes har været interessant/vigtigt/overraskende/deres egen rolle. En skriftlig logbog bidrager til dokumentation i form af sigende eksempler, der kan anvendes i forbindelse med realkompetence-beskrivelsen. 3. Deltagerne skal benytte spørgeskemaet, Deltageren skal i begyndelsen af spørgeskemaet skrive læreplanen ind. 4. I realkompetence-beskrivelsen skal deltageren kun svare på de spørgsmål, der relaterer sig til de kommunikative kompetencer, de sociale kompetencer og lærings kompetencer. Det er de kompetencer, der kan relateres til læreplanen. 5. Efter endt forløb arrangeres den 7. december 2010 en fælles evaluering af forløbet for gruppen, hvorefter deltagerne enkeltvis kan få hjælp til at lave deres realkompetencebeskrivelse. Udfordringer Det har været en udfordring, at deltagerne ikke bliver fulgt af den samme underviser gennem hele forløbet. Der er dermed ikke mulighed for, at én underviser kan samle sig et indtryk af en deltagers indsats undervejs i forløbet. For at kunne erhverve beviset, skulle man deltage i 5 ud af 6 arrangementer. Deltagere, der ønskede at erhverve sig et realkompetencebevis havde fortrinsret til arrangementerne, men arrangementerne var i øvrigt åbne for alle. Vi reserverede 20 pladser på hvert arrangement til deltagere, der ønskede et realkompetencebevis. Mindst én person fra projektgruppen skulle være til stede på hvert arrangement. Der blev ført protokol ved hvert arrangement. Betydning af realkompetencebeviset Efter arrangementsrække blev gennemført en kort evaluering blandt de deltagere, som havde fulgt hele arrangementsrækken. Det fremgår entydigt, at muligheden for at erhverve sig et realkompetencebevis ikke har haft betydning for deltagelsen i arrangementsrækken. Realkompetencebegrebet og indholdet af et realkompetencebevis blev forklaret ved introduktionen, og der var afsat ressourcer og personale til at hjælpe med at få realkompetencebeviset den sidste undervisningsgang. Ingen mødte op for at benytte sig af tilbuddet, og alle, der har besvaret evalueringsskemaet, giver udtryk for, at de ikke kunne se nytteværdien af beviset for dem personligt. 10

11 Flere forhold kan gøre sig gældende i den manglende interesse for at få et realkompetence bevis. Arrangementsrækken har i såvel i den retoriske præsentation som i sin emnekreds i højere grad appelleret til personer, der har ønsket sig viden og oplevelser end til mennesker, der har et behov for at beskrive egen læring og udvikling i et realkompetencebevis. Dette kunne hænge sammen med gruppens aldersfordeling hvor 37% er mellem 60 og 69 år og 56 % er ældre end 60 år. Gruppen, der har behov for et realkompetencebevis, vil typisk være arbejdsledige eller studerende. Modellen I projektsamarbejdet, Tekst og Tale på Tværs binder temaet Selviscenesættelse som fænomen seks arrangementer sammen til en helhed. Fra forskellige vinkler har vi ønsket at tematisere forholdet mellem virkelighed og fiktion, og mellem erindring og selviscenesættelse. Styrken ved denne arrangementsrække har været succesen med at forene det talte og det skrevne ord i et socialt rum. Foredrag forenet med udflugter/ byvandring og et skriveværksted har styrket såvel læring som dannelsesperspektivet. Realkompetencebegrebet er i projektet blevet knyttet til udarbejdelsen af en læreplan og en kompetenceplan. Det har skabt øget fokus på de læringsmæssige aspekter i det forløb, som arrangementsrækken udgør. Endvidere har det bidraget til at samarbejdet omkring arrangementsrækken har taget udgangspunkt i ønsket om at tænke i faglige forløb. Dermed er der blevet etableret mening og sammenhæng mellem de enkelte arrangementer. Vores projekt, der således består af en række tematisk forbundne arrangementer, adskiller sig i den henseende fra andre enkeltstående arrangementer, vi hver især udenfor samarbejdet i projektgruppen til dagligt arbejder med. Inddragelsen af realkompetence-begrebet i projektet har endelig medvirket til at præsentationen af de enkelte arrangementer i arrangementsrækken er blevet styrket. 11

12 12

13 Værdier ved samarbejdet De 3 institutioner har tilført hinanden nye målgrupper, og i kraft at dette samarbejde er vores tilbud nået ud til en væsentlig bredere gruppe af borgere i Gentofte Kommune. På længere sigt har formodentlig den effekt, at de 3 institutioner hver især har fået kontakt til nye målgrupper. I den forbindelse er det blevet registreret, at over 50 % af deltagerne til denne arrangementsrække er nye deltagere som ikke tidligere har frekventeret et oplysningsforbund. Da der ikke er tradition for at registrere deltagere når der afvikles arrangementer på bibliotekerne har det ikke på samme måde kunne sammenlignes om der har været tale om nye deltagere her. Derudover har vi også registreret at mange af deltagerne til udvalgte arrangementer i projektforløbet er i aldersgruppen 20 til 40 år. En aldersgruppe som især oplysningsforbundene normalt har svært ved at nå. Slutteligt skal nævnes, at flere af deltagerne til arrangementerne er kommet fra andre kommuner, og således har vist en større mobilitet end det normalt ses ved de tre institutioners arrangementer. At vi har fået fat i en yngre målgruppe kan skyldes at arrangementets tema er sammensat så det også appelerer til de yngre borgere. Arrangementsrækken har indholdsmæssigt haft en vekselvirkning af temaer som på skift har tiltrukket de forskellige aldersgrupper. Det har medført at aldersgrupperne er mødtes til arrangementer, hvor vi tidligere har haft erfaring for at det var aldersgruppen 50+, som var dominerende ved deres tilstedeværelse. En lille ekstra bonus for både deltagere og arrangører har været, at vi har kunnet kombinere en arrangementstype så den indeholder både foredrag og bustur, en mulighed bibliotekerne ikke tidligere har haft. Betydning af en øget koordinering af arrangementer imellem de 3 institutioner, er at det samlede tilbud bliver kvalitativt bedre. Der er potentiale for at arrangementerne organiseres tematisk. Det skaber en platform for udbud af meningsfulde og sammenhængende tilbud til gavn og glæde for borgerne i Gentofte Kommune Fremadrettet er der dannet grobund for et fortsat samarbejde imellem de tre institutioner til gavn og glæde for borgerne. Det være sig både som enkeltarrangementer såvel som længerevarende forløb hvori der er en rød tråd og som indeholder et læringspotentiale. 13

14 Konklusion Partnerskabet mellem Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og Folkeoplysningsforbundene i Gentofte har givet flere værdifulde erfaringer. Det er erfaringer, som både afspejler sig i samarbejdets konkrete produkt: arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen og i forhåbninger til, at der i fremtiden vil være et tættere samarbejde mellem institutionerne og en bedre koordinering af vores tilbud til borgerne. Det har styrket arrangementsrækken, at realkompetencer og læreplaner var tænkt ind fra begyndelsen. Det styrkede forløbet rent fagligt og banede vejen for en emnemæssig fokusering, som skabte en rød tråd igennem hele forløbet. Realkompetencebevismodellen var således udgangspunktet for samarbejdet, som siden bevægede sig i en anden retning. Deltagerne i forløbet har ikke ønsket at få et realkompetencebevis, men må formodes at have erhvervet sig en række realkompetencer og uformel læring i løbet af forløbet. Der har været stor interesse for forløbet blandt borgere, for hvem afsenderen eller arrangøren må formodes at være irrelevant. For planlægningen af forløbet har det dog været et aktiv, at det er sket i et samarbejde mellem tre institutioner. Forskellige faglige og institutionelle baggrunde har været et frugtbart samarbejde og givet mulighed og tvunget partnerne til at finde nye veje og muligheder for arrangementsvirksomheden. 14

15 Bilag 1: Læreplan Formål: At udforske selviscenesættelse som fænomen Fra Karen Blixen til Paradise Hotel. Faglige mål: At tilegne sig teoretisk og praktisk viden om selvbiografien som genre. At tilegne sig viden om og at erhverve sig praktisk kendskab til forskellige måder at lave selvbiografi på - fra Karen Blixen til Paradise Hotel. Opnå indsigt i hvordan man iscenesætter sig selv i et fiktivt rum. Få indblik i og perspektiver på måder at beskrive sig selv/sit liv på. Fagligt indhold: Den 8. september: Teoretisk og praktisk og introduktion til forløbet Gennemgang af teori og metode i selvbiografien som genre. Den 11. september: Dan Turell En sand mester i selviscenesættelse Gennemgang af de litterære redskaber/greb, som anvendes til at lave fakta-påvirket fiktion, som led i forfatterens selviscenesættelse (Peter Bundgård). Den 13. oktober: Synlig for enhver pris Judy Gammelgaard Introduktion til psykologien bag selviscenesættelse, anno Case: Paradise Hotel. Kan selv-iscenesættelse instrueres? Mulighed for at høre hvad, der driver værket, hvorfor er det fedt at eksponere sig selv? Den 30. oktober: A Storyteller - Karen Blixen Case: Intro til den ultimative selviscenesætter, anno Den 18. november: Skriv dit livs historie Metodisk indføring i at skrive sin egen selvbiografi/skriftlige erindringer. 15

16 Den 25. november: Paneldebat om selviscenesættelse Fokus på praksis: Hvordan kan fakta bruges/udnyttes til at skabe fiktion (Knud Romer) Fokus på praksis: Hvordan bliver en selvbiografi til? (Kirsten Jacobsen) Metode: 8. september: Lærerstyret forløb 11. september: Oplæg om forfatterskab samt byvandring 13. oktober: Lærerstyret oplæg og debat, case-studie (Paradise Hotel) 30. oktober: Oplæg om forfatterskabet. Udflugt. 18. november: Deltagerinddragelse afprøvning af metode i praksis 25. november: Debat, dialog, deltagerinddragelse Kompetenceplan Kompetencer, der relaterer sig til læreplanen: Kommunikative kompetencer Sociale kompetencer Lærings kompetencer 16

17 Bilag 2: Opsamling og evaluering af Tekst og Tale på Tværs i forhold til realkompetencebevis. Selviscenesættelse som fænomen Resumé af projektet At skabe, udvikle og afprøve et samarbejde mellem folkeoplysningsforbundene, Gentofte Bibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv. Dette samarbejde udmøntes i et pilotprojekt af et års varighed. Projektet er sammensat af tre indsatsområder: Dialogen, læsningen og fortællingen i centrum, som uddybes under afsnittet Hovedaktiviteter. Projektet er eksemplarisk og fungerer som en model i en kommunal sammenhæng på nationalt plan. Evaluering: FOF Gentofte udsendte den 26. januar 2011 et evalueringsskema til de 15 deltagere, der havde fulgt hele arrangementsrækken i efteråret Vi har den 10. februar modtaget 7 besvarelser. Skrivelsen gjorde opmærksom på, at man havde deltaget i et udviklingsprojekt mellem bibliotekerne, folkeoplysningen og lokal historisk arkiv med følgende opfordring: Tak for din deltagelse i arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen - fra Karen Blixen til Paradise Hotel. Vi vil meget gerne høre, om arrangementsrækken har levet op til dine forventninger. Det er vigtigt for os at skabe kvalitetsarrangementer, der giver deltagerne viden og oplevelser og derfor lægger vi stor vægt på at høre om din oplevelse af både form og indhold. Arrangementsrækken er et nyt initiativ skabt i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv og Folkeoplysningen ved FOF Gentofte. Din vurdering af arrangementsrækken kan være med til at give os et billede af, om det er et initiativ, der er værd at bygge videre på. Vi håber derfor, at du vil udfylde det vedlagte evalueringsskema. Spørgsmålene og en sammenfatning af besvarelserne er vedlagt sidst i dokumentet. Sammenfattende lægges der i evalueringen op til tre målepunkter: 1) Indholdet og valg af personligheder der indgik i arrangementsrækken 2) Hvordan man havde fået viden om arrangementsrækken 3) Realkompetencebevisets betydning 17

18 Evaluering af indhold Sammenfattende udtrykker de deltagere, der har udfyldt evalueringsskemaerne, tilfredshed med indhold og forløb. I Halvdelen giver udtryk for, at forløbet ud fra en samlet vurdering i høj grad har levet op til forventningerne, mens den anden halvdel skriver, at det i nogen grad har været tilfældet. Også de enkelte elementer i forløbet får generelt positive tilbagemeldinger. Evalueringerne viser klart, at alle enkeltarrangementerne af de fleste er oplevet som inspirerende og relevante. Tilfredsheden med Karen Blixen er lidt lavere end ved de andre arrangementer. Arrangementet omfattede både foredrag og udflugt til Rungstedlund og af de uddybende bemærkninger fremgår det, at man synes, at der var lidt tid på Rungstedlund. Hovedparten giver udtryk for, at de gerne vil deltage i en ny arrangementsrække med et andet indhold. Kendskab til arrangementsrækken De fleste havde fået kendskab til arrangementsrækken gennem FOF Kataloget, der præsenterede hele indholdet op på midtersiderne i det husstandsomdelte katalog Efterår og Vinter To havde også set specialfolderen om arrangementet, mens en enkelt havde hørt om det fra venner/famile. Betydning af realkompetencebeviset. Det fremgår entydigt, at muligheden for at erhverve sig et realkompetencebevis ikke har haft betydning for deltagelsen i arrangementsrækken. Realkompetencebegrebet og indholdet af et realkompetencebevis blev forklaret ved introduktionen, og der var afsat ressourcer og personale til at hjælpe med at få realkompetencebeviset den sidste undervisningsgang. Ingen mødte op for at benytte sig af tilbuddet, og alle, der har besvaret evalueringsskemaet, giver udtryk for, at de ikke kunne se nytteværdien af beviset for dem personligt. Flere forhold kan gøre sig gældende i den manglende interesse for at få et realkompetence bevis. Arrangementsrækken har i såvel i den retoriske præsentation som i sin emnekreds i højere grad appelleret til personer, der har ønsket sig viden og oplevelser end til mennesker, der har et behov for at beskrive egen læring og udvikling i et realkompetencebevis. Dette kunne hænge sammen med gruppens aldersfordeling hvor 37% er mellem 60 og 69 år og 56 % er ældre end 60 år. Gruppen der har behov for et realkompetencebevis vil typisk være arbejdsledige eller studerende og statistikken fra vores database afslører at godt 1 % var ledige og 0 registrerede som studerende. Statistik vedlagt. Alders fordeling på Tekst og Tale Deltagere i alt

19 EVALUERINGSSKEMA Evaluering af arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen fra Karen Blixen til Paradise Hotel. Din besvarelse vil blive behandlet fortroligt. Har arrangementsrækken ud fra en samlet vurdering levet op til dine forventninger? Sæt kryds I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Introduktionsarrangementet var en god optakt til de efterfølgende arrangementer. Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Arrangementet med Peder Bundgaard om Dan Turell var inspirerende og relevant Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig 19

20 Arrangementet med Judy Gammelgaard var inspirerende og relevant Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Foredraget med Jørgen Stormgaard om Karen Blixen og udflugten til Rungstedlund var inspirerende og relevant Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Arrangementet med skrivevejleder Neal Asley Conrad var inspirerende og relevant Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Paneldebatten om selviscenesættelse med E.S. Nielsen, K. Jacobsen og K. Romer var inspirerende og relevant Sæt kryds Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Hvordan har du fået kendskab til arrangementsrækken? Sæt kryds Folderen om arrangementsrækken FOF Gentoftes Katalog Annoncen i Villabyerne Gentoftebibliotekernes Facebook Kultunaut FOF s hjemmeside Bibliotekernes hjemmeside Biblioteksklubben Venner eller familie På anden måde 20

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse

Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Evaluering af projekt Demokrati, antiradikalisering og digital dannelse Konklusion: Projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne

Læs mere

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Uddybelse af idéer: Nobelprisen i litteratur - Et seminar om litterær kvalitet De fleste læsere kan fornemme, genkende og identificere litterær

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag FOF-Gentofte FOF Gentoftes Kompetencemodel FOF Gentofte har udarbejdet en model for afklaring og dokumentation af kompetencer i et tværfagligt samarbejde med de frivillige organisationer og oplysningsforbund

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013 Intro Projekt Sprogtest via Skype er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Studieskolen v/ Christoph

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Rum for bildning Rom for dannelse Larvik, 13. januar 2012

Rum for bildning Rom for dannelse Larvik, 13. januar 2012 Rum for bildning Rom for dannelse Larvik, 13. januar 2012 1 Den kompetente borger? Et 1 årigt projekt Støttet af Styrelsen som overbygningsprojekt Projektpartnere: FO Aarhus, FOF Aarhus, VUC Aarhus, Lærdansk

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

Nyt i faget Dansk som andetsprog

Nyt i faget Dansk som andetsprog Almen voksenuddannelse Nyt i faget Dansk som andetsprog Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Ny prøve i skriftlig fremstilling, niveau G Mundtlige prøver udviklingsarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsjubilæet 2017 Navn: Efterskolefestival 2017: Individ og fællesskab Fra Luther til 2017 v. Peter Sørensen KFUM/KFUK Emne: Læringsfestival for efterskoleelever. Målgruppe: Efterskoleelever i 8. til 10. klasse. Tid, sted

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Folkeoplysning i forandring. Vejen Idrætscenter 24/05/2016. Analytiker Malene Thøgersen FOLKEUNIVERSITETET. En organisation mange virkeligheder

Folkeoplysning i forandring. Vejen Idrætscenter 24/05/2016. Analytiker Malene Thøgersen FOLKEUNIVERSITETET. En organisation mange virkeligheder Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 24/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen FOLKEUNIVERSITETET En organisation mange virkeligheder BAGGRUND FOR RAPPORTEN Vifo s formål: Skabe overblik over og

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner

ROSKILDE VEJLEDNING. Skoler og kulturinstitutioner ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Skoler og kulturinstitutioner Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvordan samarbejde? 6 Eksempler på aktivitetstyper 7 Hvad med

Læs mere

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013

Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Kursusevaluering Sprog og International Virksomhedskommunikation i Tysk Foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Sammenfatning Ca. halvdelen

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Forår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning for Fælles Mål i matematik... 4 3. Sammenfatning for Fælles

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne

Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Et udviklingsforløb for den attraktive, erfarne medarbejder i 50 erne Hvordan skal din senkarriere se ud? Styrk dine kompetencer og gør dig beredt til mange flere spændende arbejdsår! Dette forløb er tiltænkt

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Fagpakken It-forretningsforståelse og tilbudsproces Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Temabåret Markedsføringssamarbejde

Temabåret Markedsføringssamarbejde Temabåret Markedsføringssamarbejde Konceptbeskrivelse På biblioteksledermødet den 4. december 2009 blev det på baggrund af oplæg fra erfagruppen for markedsføring besluttet at udfolde to markedsføringssamarbejder:

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011

0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011 0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011 Daginstitutioner og dagplejen i Frederikssund Kommune har de seneste år arbejdet med evalueringer af pædagogiske læreplaner med udgangspunkt i

Læs mere

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 Dato: 02-DEC-10 Side 1 af 6 sider Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail 575012 Vejen Gymnasium og HF Petersmindevej

Læs mere

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt

Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede udviklingsønsker udarbejdes skitse til konkret pædagogisk udviklingsprojekt Velkommen til! Tjek-ind for agenter og ledere: Hvad er jeg særligt optaget af fra uddannelsen? Hvad er jeg særligt optaget af fra min portfoliolæsning? Prejekt-proces områdevis: På baggrund af de identificerede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere