Electric Heater. Model 1055 Model Manual. MV-1055/ Manual (DK-SE-NO-FI) All rights reserved Swim & Fun Scandinavia ApS 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Electric Heater. Model 1055 Model Manual. MV-1055/ Manual (DK-SE-NO-FI) All rights reserved Swim & Fun Scandinavia ApS 2016"

Transkript

1 MV-1055/ Manual (DK-SE-NO-FI) Electric Heater Model 1055 Model 1057 Manual DANSK...2 SVENSKA...10 NORSK...18 SUOMI...26 Swim & Fun Scandinavia.

2 DK Manual Vandvarmer for integreret installation i spa og vildmarksbad Montering, brug og vedligeholdelse af elektrisk vandvarmer kw og kw Indholdsfortegnelse 1. Produkspecifi kationer Sikkerhedsforskrifter Installering Tilslutning til el Drift Inden du starter varmeren Start varmeren Vedligeholdelse og rengøring Affald Garanti... 8 VIGTIGT! Vi anbefaler ubetinget at manualen gennemlæses grundigt inden varmeren installeres, da den bruger elektricitet til at forøge vandets temperatur i bassinet. OBS! ATTENTION Skal monteres med kontrolboksen vendt opad som vist nedenfor. Side 2

3 1. Produktspecifikationer Pakken indeholder 1 stk. varmeelement med 1,5 m. jordkabel uden strømstik 2 stk. slangestudser Ø38 mm inkl. omløbere og monteringsmuffer til limmontage Produktspecifikationer Model Power (W) Effekt 2 kw 3 kw Volt AC / Hz V / 50/ V / 50/60 Amps 10A 16A IP45 Maks. tryk MPa MPa Badevandsvolumen (cubage) Gal./L 200/ /1285 Dyse Remarks Standard dobbelt bad Tre personers eller standard bad Produktbeskrivelse Vandvarmeren har en effekt på 2kW resp. 3kW. Varmeren har en indbygget fl ow-switch cirkulationskontakt, der afbryder vandvarmeren, hvis vandcirkulationen uventet skulle stoppe. VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION INDEN BRUG! Læs produktinstruktion og sikkerhedsinformation. Tag vandvarmeren ud af salgsemballagen og efterse at den er modtaget i hel og ubeskadiget stand. Efterse at både bassin og fi ltersystem er i god og brugbar stand. 2. Sikkerhedsforskrifter Advarsel: Ved brug af elektiske appareter er der potentiel risiko for strømstød, så varmeren må kun tilsluttes med jordforbindelse til en en strømkilde der er tilsluttet et HPFI relæ. Er strømkilden ikke tilsluttet et HPFI relæ så skal der ubetinget monteres en GFCI sikring på selve kablet til vandvarmeren, således at strømmen til vandvarmeren straks afbrydes, hvis der skulle ske fejl i strømkilden. Side 3

4 Vandvarmeren skal installeres af en proffessionel kyndig installatør, der er kvalifi ceret til hydroterapeutiske bad installationer. Vandvarmeren udvikler stærk varme og må ikke tildækkes i brug. Benyt aldrig bassinet, samtidig med at vandvarmeren er tændt, eller hvis den er tilsluttet en strømkilde. Vandvarmeren må kun benyttes, når cirkulationspumpen kører. Vandvarmeren er ikke beregnet til at blive betjent af børn, og det skal sikres at børn aldrig leger med vandvarmeren! Dette produkt må ikke betjenes af personer, med mentale, følelsesmæssige eller fysiske begrænsninger eller af uerfarne personer uden en nødvendig produktforståelse. De skal i alle tilfælde overvåges af en erfaren voksen person med ansvaret for deres sikkerhed. Det er vigtigt at afkalke rørsystemet og varmeren periodisk. Ved brug af hårdt vand kan kalkbelægninger reducere varmeeffekten markant samt ødelægge varmeelementet. Start aldrig vandvarmeren hvis der er mulighed for issdannelse i vandvarmeren. Tag stikket ud af stikkontakten, når varmeren ikke er i brug og inden en evt. rensning. Lad varmeren køle helt af inden den berøres. Benyt aldrig vandvarmeren, hvis den har et skadet kabel eller et skadet stik eller hvis den er beskadiget på nogen måde. Indlevér varmeren til forhandleren til gennemsyn, reparation eller justering. Denne vandvarmer er specielt udviklet til brug til spa- eller vildmarksbad. Den er ikke udviklet til andre opvarmningsformål, og må ikke bruges til andet. Produktet kan benyttes indendørs og udendørs. Ved udendørs brug skal produktet være i vandtæt rum. Gem denne manual. 3. Installering Vandvarmeren skal tilsluttes det eksisterende cirkulationssystem. Sørg for at vandet cirkulerer i samme retning som afmærket på varmeren. 1. Varmeren skal monteres horisontalt. Dimensioner og placeringen kan ses i fi g.1. Side 4

5 2. Varmeren kan tilsluttes ved anlæggets pumpeindtag- eller udløb (Fig. 2) 3. PVC rør: (fi g 3) Skær et passende stykke PVC rør/slange fra pumpens udløb/returløb og montér det på varmerens monteringsventil. NOTE: Tilkoplingsrøret/slangen skal have samme diameter som resten af rørsystemet i spabadet/ vildmarksbadet. 4. Slangekobling/rørforbindelsen (Fig.4) Rens de overfl ader der skal limes og limmontér grundigt rør/slange i varmerens samlemuffe. Vær opmærksom på installationsafstanden mellem pumpe og varmeren. Side 5

6 5. Installation af varmer: (Fig. 5) Montér slangen til varmerens slangekobling. Vær opmærksom på at samlingen er helt tæt. Vær endvidere opmærksom på at komponenterne er i plastmateriale og derfor kan gå itu hvis omløberen overspændes. 6. Efter installationen skal varmerens specifi kationsetikette være synlig. 7. Ingen strømførende komponenter, undtagen komponenter med 12V lavspænding, må være indenfor rækkevidde af personer der opholder sig i bassinet. 8. Klasse I installationer skal være permanent forbundne til fastgjorte ledninger. Alle elektriske komponenter (undtagen løse fjernbetjeninger) skal være permanent fastmonterede, så de ikke kan komme i vandet. 9. Installering af varmere til sandfi ltersystem (fi g. 6). 4. Tilslutning til el Den benyttede strømkilde skal ubetinget være tilknyttet et fastmonteret fejlstømsanlæg. Alternativt skal der ubetinget monteres en GFCI (Ground fault Circuit interuptor) fejlstrømsafbryder direkte til varmerens kabel. Varmeren kan derefter sættes i stikkontakten. Side 6

7 For at sikre kontinuerlig beskyttelse mod elektriske stød, skal varmeren fastmonteres på basen, ifølge installationsforeskrifterne. Benyttede forlængerkabler bør være i overensstemmelse med EMC standarden. Såfremt et forlængerkabel benyttes, skal det som minimum have samme kabelstørrelse som varmerens eget kabel. Alle elektriske installationer skal være udført af kvalifi ceret personale. Det er meget vigtigt at sikre sig at installationens jordkabel er korrekt monteret! Når installationen er tilendebragt, kan der tændes for strømkilden. Tryk på GFCI enhedens RESET knap. GFCI sikringen er nu slået til og den vil omgående slå strømkilden fra såfremt der skulle ske fejl i strømkilden. Tryk dernæst på TEST knappen. GFCI enheden vil nu slukke for strømtilførslen. Sker dette helt som forventet så kan der igen trykkes på RESET knappen, så vandvarmeren sættes i funktion. BEMÆRK: Montering af en GFCI fejlstrømsafbryder gør det ikke muligt sikkerhedsmæssigt automatisk at tænde og slukke for varmeren ved hjælp af en ekstern timer. Det skal altid ske manuelt på selve GFCI enhedens RESET knap. 5. Drift 1. Vandvarmeren har en indbygget cirkulationssikring og kan derfor kun fungere, når cirkulationspumpen får vandet til at strømme gennem varmeren med mere end 3600 liter i timen. 2. Vandvarmeren har en indbygget termosikring der automatisk slukker for varmeren hvis vandtemperaturen skulle overstige 60 C. Termosikringen er placeret ved siden af vandvarmerens termostat. For at genstarte vandvarmeren skal skruelåget der dækker termosikringen åbnes og termosikringen skubbes tilbage til den oprindelige position (Fig. 7). Side 7

8 6. Inden du starter varmeren Kontrollér at vandet cirkulerer den samme vej, som markeret på vandvarmeren. Tjek at strømkildens Volt og hz er identisk med det som er angivet på vandvarmerens etiket. Efter at vandvarmeren er installeret, er det nødvendigt at kontrollere at der ikke er opstået lækage fra rør og samlinger. Fyld vand i bassinet og lad dernæst cirkulationspumpen køre i 30 minutter for at sikre, at systemet er helt vandtæt i drift. 7. Start varmeren Start kun pumpen og varmeren efter at alle rør og slanger på hhv. suge- og tryksiden er korrekt forbundet med bassinets indløbs- og udløbsdyser. Start pumpen og justér dernæst efter behov dyserne for at få den ønskede vandcirkulation. 8. Vedligeholdelse og rengøring Vandvarmeren kræver ikke speciel pleje. Hvis badet ikke er i brug i længere tid anbefaler vi, at man adskiller badets dele, rengør dem og bagefter opbevarer dem på en tør og ventileret plads. Hvis varmeren har et skadet kabel eller et skadet stik eller hvis en del er beskadiget på nogen måde, skal den udskiftes. Kontakt din forhandler for udskiftning, gennemsyn, reparation eller justering. Ved normal korrekt installation vil vandet i slangerne løbe ud automatisk. Er vandet fyldt op til bassinets dyser, går der 2-3 minutter inden alt vand er løbet ud. 9. Affald Dette produkt må ikke bortskaffes med øvrigt almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afl everes på en godkendt lokal indsamlingsplads for elektriske produkter. 10. Garanti Ved evt. reklamation skal den pågældende forhandler kontaktes og en gyldig kvittering på købet fremvises. Garantien dækker alene materiale- og fabrikationsfejl, der hindrer produktet i at kunne installeres eller fungere på normal vis. Defekte dele vil blive udskiftet eller udbedret. Garantien omfatter ikke transportskader, anden brug af produktet end den tiltænkte, skader forårsaget af forkert montage eller forkert brug, skader forårsaget af påkørsel eller andre fejl, skader forårsaget af frostsprængninger eller ved forkert opbevaring. Garantien bortfalder, hvis brugeren foretager produktændringer. Garantien omfatter ikke produktafl edte skader, skader på ejendom eller drifttab i øvrigt. Side 8

9 BEMÆRK: Har du brug for teknisk hjælp kontakt Swim & Fun Scandinavia på service hotline: DK-telefon mandag fredag kl Vi har specialviden om vore produkter og på området, så du nemt og hurtigt kan få hjælp. Side 9

10 SE Manual Vattenvärmare för integrerad installation i vildmarksbad och spa Montering, användning och underhåll av elektrisk vattenvärmare kw og kw Innehållsförteckning 1. Produkspecifi kationer Säkerhetsföreskrifter Installation Anslutning til ström Drift Innan du startar värmaren Start värmaren Underhåll Avfall Garanti VIKTIGT! Vi rekommenderar starkt att man läser igenom manualen noggrant innan värmaren installeras, eftersom den använder elektricitet för att öka temperaturen i vattnet. OBS! ATTENTION Måste monteras med kontrollboxen uppåt enligt bilden nedan. Side 10

11 1. Produktspecifikationer Paketet innehåller 1 st. värmeelement med 1,5 m jordkabel utan kontakt 2 st. slangkopplingar Ø38 mm inkl. omlopp och monteringsventil till limmontage. Produktspecifikationer Model Power (W) Effekt 2 kw 3 kw Volt AC / Hz V / 50/ V / 50/60 Amps 10A 16A IP45 Maks. tryk MPa MPa Badvattenvolym (cubage) Gal./L 200/ /1285 Munstycke Remarks Standard dobbel tub Tree people or standard tub Produktbeskrivning: Värmeren har en effekt på 2kW resp. 3kW. Värmaren har en inbyggd fl ow-switch cirkulationskontakt, som avbryter vattenvärmaren, om vattengenomströmningen plötsligt stoppar. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION INNAN UPPSTART! Läs igenom produktbeskrivningen och säkerhetsföreskrifterna. Kontrollera att värmaren är hel och oskadad vid mottagningen. Kontrollera både bassäng och fi ltersystemet så allt är i gott skick och fungerar optimalt. 2. Säkerhetsföreskrifter VARNING: Vid användning av elektriska apparater, fi nns det en viss risk för elektriska stötar. Värmaren får enbart anslutas till en jordad strömkälla med HPFI relä. Är strömkällan inte ansluten till ett HPFI relä, måste en GFCI säkring monteras på själva kabeln till vattenvärmaren, så vattenvärmaren omedelbart avbryts, om det skulle uppstå ett fel i strömkällan. Värmaren skall installeras av en professionell installatör, som är kvalifi cerad för hydroterapeutiske badinstallationer. Värmaren utvecklar stark värme och får inte övertäckas, när den är i drift. Side 11

12 Använd aldrig badet när värmaren är påslagen, eller när den är ansluten till en strömkälla. Värmaren får enbart användas, när cirkulationspumpen kör. Värmaren får inte användas av barn, så se till att barnen inte leker med värmaren! Denna produkt får heller inte användas av personer med mentala, känslomässiga eller fysiska begränsningar eller oerfarna personer utan nödvändig produktförståelse. Den skall vid alla tillfällen övervakas av en erfaren vuxen person, som har ansvaret för deras säkerhet. Det är viktigt att avkalka systemet och värmaren periodiskt, om den används i områden med hårt vatten. Kalkbeläggningar kan reducera värmeeffekten markant, samt förstöra värmeelementet. Starta aldrig vattenvärmaren om det fi nns risk för isbildning inuti värmaren. Dra ut kontakten ur strömuttaget, när värmaren inte är i drift vid en ev. rengörning. Låt värmaren svalna av innan den berörs. Använd aldrig värmaren, om den har en skadad kabel eller kontakt, eller om den är skadad på annat vis. Lämna in värmaren till återförsäljaren för genomgång, reparation eller justering. Denna värmare är speciellt utvecklad till er, vildmarksbad och spa. Den är inte utvecklad för andra uppvärmningsändamål och får därför inte användas till annat. Får användas både inomhus och utomhus. Utomhus måste produkten placeras i ett vattentätt utrymme. Spara denna manual och förvara den säkert. 3. Installation Vattenvärmaren skall anslutas till det existerande cirkulationssystemet. Se till att vattnet fl yter i samma riktning som markeringarna/pilarna på värmaren. 1. Värmaren måste monteras horisontalt. Dimension och placering kan ses i fi g.1. Side 12

13 2. Värmaren kan anslutas till pumpanläggningens intag- eller utlopp (fi g. 2) 3. PVC slang (fi g. 3) Skär till en passande bit PVC slang från pumpens intag eller utlopp och koppla den på värmarens monteringsventil. NOTERA: Tillkopplingsröret/slangen ska ha samma dimension, som resten av rörsystemet i spabadet/vildmarksbadet. 4. Slangkopplingen/Rörförbindelsen (fi g.4). Rengör alla ytor som skall limmas och lim montera grundligt rör/slang i på värmarens monteringsventil. Var uppmärksam på installationsavståndet mellan pump och värmare. Side 13

14 5. Installera värmaren (fi g. 5) Montera slangen på värmarens slangkoppling. Se till att alla sammankopplingarna är helt täta. Spänn inte för hårt eftersom plastdelar lätt kan gå sönder. 6. Se till att värmarens specifi kationsetikett är synlig efter montering. 7. Delar som är strömförande, bortsett från komponenter med 12V låg spänning, måste placeras på ett säkert avstånd från personer i badet. 8. Klass I installationer måste vara permanent förbundna till fastgjorda ledningar. Allt tillbehör (gäller inte lösa fjärrkontroller) måste sitta permanent fast, så det inte kommer ner i vattnet. 9. Installation till sandfi ltersystem (fi g. 6) 4. Anslutning til ström Strömkällan skall vara ansluten till en fastmonterad felströmsanläggning. Alternativt skall en GFCI (Ground fault Circuit Interuptor) felströmsavbrytare monteras direkt på värmarens kabel. Värmaren kan därefter sättas i strömurtaget. För att säkra ett fortsatt skydd mot elektriska stötar skall värmaren monteras fast på basen som föreskrivet. Side 14

15 Förlängningskabeln bör vara i överensstämmelse med EMC standard och måste ha samma dimension som värmarens egen kabel. Alla elektriska anslutningar bör göras av kvalifi cerad personal Det är mycket viktigt att säkraställa att jordkabeln är ansluten korrekt. När installationen är färdig, kan man sätta på strömmen. Tryck på GFCI enhetens reset knapp. GFCI särkingen är nu påslagen och vill omgående slå av strömmen om det skulle uppstå ett fel i strömkällan. Tryck därefter på TEST- knappen. GFCI enheten stänger nu av strömmen. Sker detta som förväntat, skall man trycka på RESET knappen igen, så att vattenvärmaren sätts i funktion. NOTERA: Värmaren kräver en GFCI anordning, så det alltid manuellt kan säkras att det först är normal vattengenomströmning. En automatisk timer kan därför av säkerhetsmässiga orsaker inte användas. 5. Drift 1. Vattenvärmaren har en inbyggd sensor och kan enbart fungera, när pumpen kör och vattnet cirkulerar genom värmaren med mera än 3600 liter/timma. 2. Vattenvärmaren har en inbyggd termosäkring, som automatisk stänger av värmaren om vattentemperaturen skulle överstiga 60gr. C. För att starta upp igen, måste locket, som döljer termosäkringen, skruvas av och termosäkringen tryckas på plats tillbaka till den ursprungliga positionen. (Fig. 7) Side 15

16 6. Innan du startar värmaren Kontrollera så vattnet fl yter i samma riktning, som markeringen/pilen på värmaren. Se till att strömkällans Volt och Hz är identisk med det som är angiven på värmarens etikett. Kontrollera också att det inte läcker från kopplingar och slangar. Häll vatten i badet och låt pumpen köra i 30 minuter, för att säkerställa att systemet är vattentätt. 7. Start värmaren Starta först pump och värmare när du är helt säker på att alla slangar och kopplingar sitter korrekt. Starta pumpen och justera därefter vid behov dysorna för att få den önskade vattencirkulationen. 8. Underhåll Värmaren har inte krav på något speciell underhåll. Om badet inte används under en längre tid rekommenderar vi att man skiljer alla delar åt, torkar av dem och lägger dem på en torr och ventilerad plats. Har värmaren har en skada på kabeln eller kontakten eller på annat vis är skadad, skall det bytas. Kontakta din återförsäljare för genomsyn, reparation eller justering. Vid normal installation rinner vattnet ut ur slangarna automatisk. Är badet uppfyllt över dysorna, går det 2-3 minuter innan allt vatten har runnit ut ur badet. 9. Avfall Denna produkt får inte kastas bort som vanligt hushållningsavfall. Den ska lämnas in till en godkänd avfallsplats för elektriska produkter. 10. Garanti Vid ev. reklamation ska din återförsäljare kontaktas och ett giltigt köps kvitto skal framvisas. Garantin gäller enbart material och fabrikationsfel, som hindrar produkten i att kunna installeras och fungera på normalt vis. Defekta delar blir reparerade eller utbytta. Garantin omfattar inte transportskador, fel användning av produkten, skador orsakade av felmontering och felanvändning, skador orsakade av påkörsel, eller andra fel, frostskador vid felaktig vinterförvaring. Garantin bortfaller, om användaren ändrar på produkten. Garantin omfattar heller inte skador, som uppstår efterföljande, som skador på egendom eller förlust på driften i övrigt. Side 16

17 NOTERA: Har du frågor angående denna produkt eller vid reklamation, kontakta Swim & Fun Scandinavia ApS på service hotline: SE-telefon +46 (0) måndag fredag kl Side 17

18 NO Bruksanvisning Vannvarmer for integrert montering i badestamper og spa Montering, bruk og vedlikehold av elektrisk vannvarmeelement kw og kw Innhold 1. Produkspesifi kasjoner Sikkerhetsforskrifter Montering Strømtilkobling Drift Før du starter varmeren Start varmeren Vedlikehold Avfall Garanti VIKTIGT! 1 stk. varmeelement med 1,5 m jordet kabel uten støpsel, 2 slangekoblinger Ø38 mm inkl. omløp og monteringsventil til limt montering. OBS! ATTENTION Skal monteres med kontrol boksen vendt opad som vist nedenfor. Side 18

19 1. Produktspesifikasjoner Pakken inneholder 1 stk. varmeelement med 1,5 m jordet kabel uten støpsel 2 stk. slangekoblinger Ø38 mm inkl. omløp og monteringsventil til limt montering Produktspesifikasjoner Model Power (W) Effekt 2 kw 3 kw Volt AC / Hz V / 50/ V / 50/60 Amps 10A 16A IP45 Maks. trykk MPa MPa Badevann volum (cubage) Gal./L 200/ /1285 Dyse Remarks Standard dobbelt bad Tre personers eller standard bad Produktbeskrivelse Varmeelementet har en effekt på 2 kw resp. 3kW. Varmeelementet har innebygd fl ow-switch sirkulasjonskontakt som slår av varmeelementet hvis vanngjennomstrømningenplutseligstopper. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FØR BRUK! Les gjennom produktbeskrivelsen og sikkerhetsforskriftene. Kontroller at varmeelementet er helt og uskadet ved mottak. Kontroller at badestamper/ spa og fi ltersystemet er i god stand og fungerer optimalt. 2. Sikkerhetsforskrifter ADVARSEL: Det er fare for elektrisk støt ved bruk av elektrisk utstyr. Varmeelementet må kun kobles til en jordet strømkilde med HPFI-relé. Hvis strømkilden ikke er koblet til et HPFI-relé, må det monteres en GFCI-sikring på selve kabelen til varmeelementet slik at varmeelementet slås av umiddelbart hvis det oppstår en feil i strømkilden. Varmeelementet må monteres av en profesjonell montør som er godkjent for hydroterapeutiske badeinstallasjoner. Varmeelementet utvikler sterk varme og må ikke overdekkes når den er i drift. Side 19

20 Badet må aldri brukes når varmeelementet er slått på eller koblet til en strømkilde. Varmeelementet må kun brukes samtidig som sirkulasjonspumpen er i drift. Varmeelementet må ikke brukes av barn. Påse at barn ikke leker med den. Dette produktet må heller ikke brukes av personer med mentale, følelsesmessige eller fysiske handikap eller uerfarne personer som ikke har tilstrekkelig produktforståelse. De skal alltid overvåkes av en erfaren voksen person som har ansvaret for deres sikkerhet. Det er viktig å avkalke systemet og varmeelementet regelmessig dersom utstyret brukes i områder med hardt vann. Kalkbelegg kan redusere varmeeffekten betydelig, samtidig som varmeelementet kan ødelegges. Vannvarmeren må aldri startes hvis det er fare for isdannelse i varmeren. Trekk ut støpselet fra strømuttaket når varmeren ikke er i drift ved eventuell rengjøring. La varmeren avkjøles før du berører den. Varmeren må aldri brukes hvis den har skadet ledning, skadet støpsel eller hvis den er skadet på annen måte. Lever varmeren til forhandleren for kontroll, reparasjon eller justering. Denne varmeren er spesielt utviklet for badestamper og spa. Den er ikke beregnet for andre oppvarmingsformål og må derfor ikke brukes til andre formål. Kan brukes både innendørs og utendørs. Utendørs må produktet plasseres i et vanntett rom. Ta vare på denne bruksanvisningen, og oppbevar den på et sikkert sted. 3. Montering Vannvarmeren skal kobles til det eksisterende sirkulasjonssystemet. Påse at vannet strømmer i samme retning som markeringene/pilene på varmeren. 1. Varmeren må monteres horisontalt. Se fi gur 1 for dimensjoner og plassering. Side 20

21 2. Varmeren kan kobles til pumpeanleggets inntak eller utløp (fi gur 2). 3. PVC-slange (fi gur 3) Skjær til en passende lengde PVC-slange fra pumpens inntak eller utløp, og koble den til varmerens monteringsventil. MERK: Tilkoblingsrøret/-slangen skal ha samme dimensjon som resten av rørsystemet i spabadet/ badestampen. 4. Slangekoblingen/rørkoblingen (fi gur 4) Rengjør alle overfl ater som skal limes, og monter rør/ slange grundig med lim i varmerens monteringsventil. Legg merke til monteringsavstanden mellom pumpe og varmer. Side 21

22 5. Monter varmeren (fi gur 5) Monter slangen på varmerens slangekobling. Kontroller at alle sammenkoblinger er helt tette. Ikke trekk til for hardt, da plastdeler lett kan gå i stykker. 6. Kontroller at varmerens spesifi kasjonsmerking er synlig etter montering. 7. Deler som er strømførende, med unntak av komponenter med 12 V lav spenning, må plasseres i sikker avstand fra personer i badet. 8. Klasse I-installasjoner må være permanent koblet til fast ledningsnett. Alt tilbehør (gjelder ikke løse fjernkontroller) må være permanent montert slik at de ikke kommer ned i vannet. 9. Installasjon til sandfi ltersystem (fi g 6). 4. Strømtilkobling Strømkilden skal være koblet til et fastmontert anlegg med jordfeilbryter. Alternativt skal en GFCI-jordfeilbryter monteres direkte på varmerens kabel. Deretter kan varmeren plugges inn i strømuttaket. For å sikre varig beskyttelse mot elektriske støt skal varmeren monteres fast på basen som foreskrevet. Side 22

23 Skjøteledninger bør overholde EMC-standarden og må ha samme dimensjon som varmerens egen kabel. Alle elektriske koblinger bør utføres av kvalifi sert personell Det er veldig viktig at jordingskabelen kobles riktig. Når monteringen er ferdig, kan man koble til strømmen. Trykk på reset -knappen på GFCIenheten. Nå er GFCI-sikringen slått på og vil omgående slå av strømmen hvis det oppstår en feil i strømkilden. Trykk deretter på TEST-knappen. Nå slår GFCI-enheten av strømmen. Hvis dette fungerer som forventet, trykker du på RESET-knappen igjen slik at vannvarmeren settes i gang. MERK: Varmeren krever en GFCI-anordning slik at du alltid kan foreta en manuell inspeksjon av vanngjennomstrømmingen før bruk. Et automatisk tidsur kan derfor av sikkerhetsmessige årsaker ikke brukes. 5. Drift 1. Vannvarmeren har innebygd sensor og fungerer kun når pumpen er i drift og vannet sirkulerer gjennom varmeren med mer enn 3600 liter/time. 2. Vannvarmeren har en innebygd termosikring som automatisk slår den av hvis vanntemperaturen overstiger 60 grader. C. For å starte opp igjen må lokket som dekker termosikringen skrus av og termosikringen trykkes på plass igjen til sin opprinnelige posisjon. (Figur 7) Side 23

24 6. Før du starter varmeren Kontroller at vannet strømmer i samme retning som markeringen/pilen på varmeren. Kontroller at strømkildens Volt og Hz er identisk med det som er oppgitt på varmerens etikett. Kontroller også at det ikke lekker fra koblinger og slanger. Fyll badet med vann og la pumpen gå i 30 minutter for å kontrollere at systemet er vanntett. 7. Start varmeren Pumpen og varmeren må først startes etter at du er helt sikker på at alle slanger og koblinger sitter der de skal. Start pumpen, og juster deretter dysene ved behov for å oppnå ønsket vannsirkulasjon. 8. Vedlikehold Varmeren krever ikke noe spesielt vedlikehold. Hvis badet ikke skal brukes på en stund, anbefaler vi at alle deler skilles fra hverandre, tørkes av og legges på et tørt og ventilert sted. Hvis varmerens kabel eller kontakt er skadet, eller hvis varmeren er skadet på andre måter, må den byttes. Kontakt din forhandler for ettersyn, reparasjon eller justering. Ved normal montering renner vannet automatisk ut av slangene. Hvis badet er fylt opp over dysene, går det 2 3 minutter før alt vannet har rent ut av badet. 9. AVFALL Dette produktet må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall. Det skal leveres på en godkjent miljøstasjon som tar imot elektriske produkter. 10. GARANTI Ved eventuell reklamasjon må du kontakte din forhandler og fremvise gyldig kjøpskvittering. Garantien gjelder kun material- og produksjonsfeil som hindrer at produktet ikke kan monteres eller fungere som det skal. Defekte deler blir reparert eller byttet. Garantien gjelder ikke ved transportskader, feil bruk av produktet, skader forårsaket av feil montering og feil bruk, skader forårsaket av påkjørsel, andre feil eller frostskader ved feil vinterlagring. Garantien bortfaller hvis brukeren endrer produktet. Garantien gjelder heller ikke ved følgeskader, som skader på eiendom eller annet driftsavbrudd. Side 24

25 OBS: Hvis du har spørsmål vedrørende dette produktet eller en reklamasjon, kan du kontakte Swim & Fun Scandinavia ApS på servicehotline: Telefon +46 (0) mandag fredag Side 25

26 FI Käyttöohje Kiinteästi asennettava vedenlämmitin ulkoilma-altaisiin ja porealtaisiin Asennus-, käyttö- ja kunnossapito sähkökäyttöinen vedenlämmitin kw og kw Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot Turvallisuusmääräykset Asentaminen YHDISTÄMINEN KÄYTTÖ Ennen lämmittimen käynnistämistä Lämmittimen käynnistäminen Kunnossapito Jätteiden hävittäminen Takuu TÄRKEÄÄ! Suosittelemme käyttöohjeen lukemista huolellisesti ennen allaslämmittimen asentamista, sillä lämmitin nostaa veden lämpötilaa sähkön avulla. OBS! ATTENTION Must be fi tted with the control box facing up as shown below. Side 26

27 1. Tekniset tiedot Pakkauksen sisältö Lämpövastus ja 1,5 metrin maakaapeli ilman liitintä, kaksi letkuliitintä, Ø38 mm, muuntaja sekä liimalla asennettava asennusventtiili. Tekniset tiedot Model Power (W) Teho 2 kw 3 kw Jännite AC / Hz V / 50/ V / 50/60 AMP 10A 16A IP45 Enimmäispaine MPa MPa Uimaveden volume (cubage) Gal./L 200/ /1285 Suutin Remarks Standard double tub Tree people or standard tub Tuotteen kuvaus: Lämmittimen teho on 2kW ja 3kW lämmittimessä on sisäänrakennettu fl ow-switch-virtauskytkin, joka sammuttaa lämmittimen, mikäli veden virtaus äkillisesti lakkaa. TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA. ENNEN LAITTEEN KÄYNNISTÄMISTÄ! Lue tuotteen kuvaus ja turvallisuusmääräykset. Tarkasta vastaanoton yhteydessä, että lämmitin on ehjä eikä siinä näy vaurioita. Tarkasta, että sekä allas että suodatinjärjestelmä ovat hyvässä kunnossa ja toimivat optimitavalla. 2. Turvallisuusmääräykset VAROITUS: Sähkölaitteisiin liittyy aina tietty sähköiskuvaara. Lämmitin on aina liitettävä maadoitettuun virtalähteeseen HPFI-vikavirtasuojakytkimen kautta. Jos virtalähdettä ei ole liitetty HPFI-vikavirtasuojakytkimeen, vedenlämmittimen kaapeliin on asennettava suoraan GFCI -maavuotokytkin, joka katkaisee vedenlämmittimen virransaannin välittömästi, mikäli virtalähteeseen tulee vika. Side 27

28 Lämmittimen asentaminen on annettava ammattitaitoisen, hydroterapeuttisiin allasjärjestelmiin erikoistuneen asentajan tehtäväksi. Lämmitin kehittää voimakkaasti lämpöä eikä sitä saa peittää, kun se on toiminnassa. Älä koskaan käytä allasta, kun lämmitin on toiminnassa tai kytkettynä virtalähteeseen. Lämmitintä saa käyttää vain, kun kiertovesipumppu on käynnissä. Lapset eivät saa käyttää tätä lämmitintä, joten varmista, etteivät he myöskään leiki sillä! Tämän tuotteen käyttäminen on niin ikään kielletty henkilöiltä, joiden harkintakyky tai emotionaalinen tai fyysinen toimintakyky on tavanomaista heikompi tai joilta puuttuu tuotteen luonteen ymmärtämiseen tarvittava kokemus. Näiden henkilöiden on oltava allaspumpun lähellä aina heidän turvallisuudestaan vastaavan kokeneen aikuisen valvonnassa. Mikäli laitteen sijaintipaikan alueen vesi on kovaa, järjestelmästä ja lämmittimestä on puhdistettava kalkki säännöllisesti. Tämä on tärkeää siksi, että kalkkikerrostumat voivat vähentää lämmittimen tehoa merkittävästi, ja ne saattavat myös vaurioittaa lämmitintä pysyvästi. Älä koskaan käynnistä lämmitintä, mikäli sen sisäpuoli on vaarassa jäätyä. Vedä pistoke pistorasiasta, kun lämmitintä ei käytetä, esimerkiksi puhdistuksen aikana. Anna lämmittimen jäähtyä, ennen kuin kosket siihen. Älä koskaan käytä lämmitintä, mikäli sen johto tai pistoke on vaurioitunut, tai mikäli se on vahingoittunut jollakin muulla tavalla. Lämmittimen tarkastukset, korjaukset ja säätäminen on annettava jälleenmyyjän hoidettavaksi. Tämä lämmitin on kehitetty erityisesti uima-altaita, ulkoilma-altaita ja porealtaita varten. Sitä ei ole suunniteltu muihin lämmitystarkoituksiin, eikä sitä sen vuoksi saa käyttää mihinkään muuhun. Lämmitintä voidaan käyttää sisällä tai ulkona. Ulkona tuote on sijoitettava vedeltä suojattuun tilaan. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti mahdollista tulevaa tarvetta varten. 3. Asentaminen Vedenlämmitin liitetään altaassa olevaan kiertovesijärjestelmään. Varmista, että vesi virtaa lämmittimen merkintöjen/nuolien suuntaan. 1. Lämmitin on asennettava vaakasuoraan. Mitat ja sijoitus, ks. kuva 1. Side 28

29 2. Lämmitin voidaan asentaa pumppujärjestelmän sisääntulo- tai ulosmenopuolelle (kuva 2) 3. PVC-putki: (kuva 3) Katkaise PVC-putkesta/letkusta sopivanmittainen pala pumpun tulo- tai menopuolelta, ja liitä se lämmittimen asennusventtiiliin. HUOMAA: Liitosputken/-letkun tulee olla kooltaan samankokoinen kuin muu putkisto porealtaan/ ulkoilma-altaan vedenkiertojärjestelmässä. 4. Letkun/putken liittäminen (kuva 4). Puhdista kaikki liimattavat pinnat hyvin ja asenna putki/letku liimaa käyttäen huolellisesti lämmittimen asennusventtiiliin. Huomioi pumpun ja lämmittimen välinen asennusetäisyys. Side 29

30 5. Asenna lämmitin (kuva 5). Asenna letku lämmittimen letkuliitäntään. Varmista, että kaikki liitännät ovat täysin tiiviitä. Älä kiristä liittimiä liian tiukalle, sillä muoviosat voivat rikkoutua helposti. 6. Varmista, että lämmittimen arvotarra on näkyvissä asennuksen jälkeen. 7. Jännitteenalaiset osat on asennettava turvallisen etäisyyden päähän altaassa olijoista, ellei kyseessä ole 12 V:n pienjännitteestä. 8. Luokan I järjestelmät on asennettava pysyvästi kiinteisiin johtoihin. Kaikki lisävarusteet (erillisiä kaukosäätimiä lukuun ottamatta) on kiinnitettävä pysyvästi niin, etteivät ne voi pudota veteen. 9. Asennus hiekkasuodatinta järjestelmän kuva YHDISTÄMINEN Virtalähde on liitettävä kiinteästi asennettuun vikavirtasuojalaitteeseen. Järjestelmässä voidaan käyttää myös suoraan lämmittimen kaapeliin asennettua GFCI-maavuotokytkintä (Ground fault Circuit Interuptor). Tämän jälkeen lämmitin voidaan liitää virtalähteeseen. Sähköiskuvaaran eliminoimiseksi lämmitin on myös kiinnitettävä altaaseen määräysten mukaisesti. Side 30

31 Käytettävän jatkojohdon tulee olla EMC-standardin mukainen, ja sen mitoituksen on vastattava lämmittimen omaa sähköjohtoa. Kaikki sähköliitännät on annettava ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On erittäin tärkeää varmistaa, että maadoituskaapelin asennus on tehty oikein. Kun asennus on saatu kaikilta osin valmiiksi, lämmittimeen voi kytkeä virran. Paina GFCI-kytkimen RESET-painiketta. GFCI-suojakytkin on nyt päällä ja katkaisee virran välittömästi, mikäli virtalähteeseen tulee vika. Paina sen jälkeen TEST-painiketta. GFCI-suojakytkin laukeaa ja katkaisee virran. Tämä osoittaa suojakytkimen toimivan oikein, joten lämmittimen voi nyt käynnistää lopullisesti painamalla RESET-painiketta uudelleen. HUOM: Lämmittimessä on oltava GFCI-suojakytkin, jotta veden normaali virtaus voidaan varmistaa manuaalisesti ennen jokaista käyttökertaa. Turvallisuussyistä järjestelmässä ei tämän vuoksi saa käyttää automaattista ajastinta. 5. KÄYTTÖ 1. Vedenlämmittimeen on asennettu anturi, joka estää lämmittimen toiminnan, ellei pumppu ole käynnissä ja kierrätä vettä lämmittimen läpi vähintään 3600 litran tuntinopeudella. 2. Vedenlämmittimeen on asennettu lämpösulake, joka sammuttaa lämmittimen automaattisesti, mikäli veden lämpötila nousee yli 60 asteeseen. C. Ennen kuin lämmitin voidaan käynnistää uudelleen, lämpösulakkeen suojakansi on kierrettävä auki ja lämpösulake on painettava alas alkuperäiseen asentoonsa (Kuva 7). Side 31

32 6. Ennen lämmittimen käynnistämistä Tarkasta, että vesi virtaa lämmittimen merkintöjen/nuolien suuntaan. Varmista, että virtalähteen jännite (V) ja taajuus (Hz) vastaavat lämmittimen arvotarrassa ilmoitettuja arvoja. Tarkasta myös, etteivät liitännät tai letkut vuoda. Täytä allas vedellä ja anna pumpun käydä 30 minuuttia niin, että voit olla varma järjestelmän tiiviydestä. 7. Lämmittimen käynnistäminen Käynnistä pumppu ja lämmitin vasta sitten, kun olet täysin varma siitä, että kaikki letkut ja liitimet on oikein asennettu. Käynnistä pumppu ja säädä suuttimia sen jälkeen tarvittaessa niin, että vesi kiertää toivotulla tavalla. 8. Kunnossapito Lämmitin ei vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä. Mikäli allasta ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme osien irrottamista, kuivaamista ja siirtämistä säilytykseen kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan. Jos lämmittimen johto tai pistoke tai jokin muu osa on vioittunut, se on vaihdettava. Ota yhteyttä jälleenmyyjään lämmittimen tarkastamiseksi, korjaamiseksi tai säätämiseksi. Normaalitapauksissa vesi valuu letkuista automaattisesti. Jos altaan vedenpinta on suuttimia korkeammalla, veden tyhjentyminen kestää 2-3 minuuttia. 9. Jätteiden hävittäminen Tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen joukossa. Se on toimitettava hyväksyttyyn elektroniikkaromun vastaanottopisteeseen. 10. Takuu Mikäli haluat tehdä reklamaation, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja esitä hänelle asianmukainen ostokuitti. Takuu koskee vain materiaaleja ja valmistusvirheitä, jotka estävät tuotteen asentamisen tai normaalin toiminnan. Vioittuneet osat korjataan tai vaihdetaan. Takuu ei kata kuljetusvaurioita, tuotteen virheellisestä käytöstä tai väärästä asennus- tai käyttötavasta johtuvia vikoja, ulkoisesta rasituksesta aiheutuneita vikoja eikä virheellisen talvisäilytyksen aiheuttamia jäätymisvaurioita. Takuu raukeaa, mikäli käyttäjä muuttaa tuotetta. Takuu ei myöskään kata seurannaisvaurioita, kuten esimerkiksi taloudellisia tappioita ja toiminnalle aiheutuneita muita menetyksiä. Side 32

33 HUOM: Jos haluat lisätietoja tuotteesta tai reklamaation tekemisestä, ota yhteyttä Swim & Fun Scandinavia ApS:in asiakaspalveluun: RUOTSI: +46 (0) , maanantaista perjantaihin klo Side 33

34 Accessories Skimmer net The net effectively catches leaves, hair etc. in the skimmer. Can also reduce the need of chemicals and water. The sand fi lter system will not need to be back washed so often, when using net. Article 1549 (5 pcs.) Filter sand Special fi lter sand for Sand Filer Systems (grain size 0,4 0,8 mm). Article 1536: bag of 25 kg. Winter plug for the return inlet A plug to close the return inlet, when you need to dismount the hoses. Article: 1519 Pool Hose Flexible hose for above ground pools. Size Ø:32 mm and Ø:38 mm. Both sizes can be used for SWIM & FUNs skimmer and sand fi lter system. Article: 1582 Ø32 mm pool hose 6,6 meter (can be cut into 1,20 m. sections) Article: 1542 Ø38 mm pool hose, 9,0 meter (can be cut into 1,50 m. sections) Summer cover A summer cover insulates the pool, so you do not have large heat losses, when the air cools down at night. The cover can hold the temperature up in the pool and even extend the bathing season. It also minimizes the water evaporation and protects from airborne dirt and leaves ending up in the pool. If you have a sun heater connected to the pool, the summer cover is an absolute must. Place it on the water surface with air bubbles face down Article: 1564 Sommercover Ø3,50M Article: 4925 Sommercover Ø4,60M Shut-off valve Use 2 pcs. For one pool. One for the skimmer and one for the return in let Article: 1555 Thermometer Showing bathing water temperature.r. Article: 1527 Filterballs for Sand Filer Systems in stead of sand. 350g = 25 kg sand, Article 1060: bag of 350g Leaf Rake For cleaning the water surface for fl oating leaves, etc. Suitable for telescopic pole (1515) Article: 1506 Pool chlorine dispenser Used for dispensing slow dissolving chlorine tablets (20Gr.) Special child-proof model! Article: 1567 Side 34

35 Water Care You will need these basic water care products for your pool. Klor Weektab Slow dissolving chlorine. 20 gr. tablets keeps. Keeps the water clean and fresh. Klar Pool Are used to prevent the formation of algae in your pool. Article: l. ph Minus Article: kg. Use ph Minus as needed when your ph level is over the ideal level Article: ,5 kg. ph Plus Use ph Minus as needed when your ph level is under the ideal level Article: ,5 kg. Combi tabs Chlorine free. CombiTabs 20gr. Special 3 in 1 tabs. The ultimate care tabs for chlorine free water care. Article: 1758 Easy Pool EasyPool can be used as an all inone pool care item. It is a very easy and simple alternative to using Slow Chlorine and Clear Pool. One EasyPpool unit keeps the pool fresh for 1-2 months. EasyPool is safe to use, children cannot get to any chemicals. Easy Pool Mini fi ts pool sizes L. EasyPool Maxi fi ts pool sizes L Article: mini Article: maxi Klor Starter Fast and effi cient disinfection of the water when the pool is fi lled with water. Can be used regularly in the bathing season, for chock treatment of the water. Article: kg. Pool Test Strips Test Strips for easy measurement of the ph / chlorine values. Article: stk. Side 35

36 MV Manual (DK-SE-NO-FI) Swim & Fun Scandinavia.

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual DK ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Vejledning for UV-system 18 W inklusive specialbeholder Artikelnummer: 1604 Komplet UV-system for integreret

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Solar Heater XP2. Manual DK

Solar Heater XP2. Manual DK Solar Heater XP2 Manual DK ID KODE:M-1631.2013 ID KODE:M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger 2 2. Sådan fungerer det

Læs mere

Filtersystem Classic W

Filtersystem Classic W 1050 Swim & Fun Scandinavia DK Filtersystem 250W The filter system cleans and circulate your pool water and keeps it invitingly clear and clean. This means that you can save on water care products and

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Varmepumpe udviklet specielt til mindre havebassiner

Varmepumpe udviklet specielt til mindre havebassiner EAN 5704841010673 1067 Swim & fun scandinavia ApS DK Heat Pump HotSplash Varmepumpe udviklet specielt til mindre havebassiner Miljøvenlig letvægts varmepumpe som man selv nemt kan installere. Det lave

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

SVENSK BRUKSANVISNING FROSTVAKT Art.nr 580000

SVENSK BRUKSANVISNING FROSTVAKT Art.nr 580000 SVENSK BRUKSANVISNING FROSTVAKT Art.nr 580000 OBSERVERA Barn över 8 år och personer med begränsad fysik, sensorisk eller mental kapacitet eller personer med bristande erfarenhet eller kunskap om värmaren,

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV Anvisning till servostyrningssats SV 1. Montera oljetank/behållare. 2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring. 3. Montera infästningskonsol mot motorkropp. 4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere