Vandvision Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandvision Handlingsplan"

Transkript

1 Vandvision Handlingsplan

2 Vandvision Handlingsplan En samlet stærk Vandvision, som skal løftes i fællesskab Den samlede danske vandbranche har taget initiativ til en fælles Vandvision, som vi vil stå i spidsen for at indfri i et stærkt samarbejde med miljø- og fødevareministeren. DI, DANVA, Dansk Miljøteknologi og Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en handlingsplan, som skitserer hovedtrækkene i vores indsats i implementering af Vandvisionen over de kommende år. Danmark kan noget ganske særligt inden for vand, og på globalt plan efterspørges der vandløsninger i alle afskygninger. Fra 2015 har vand fået sit eget globale bæredygtighedsmål, som indeholder nye elementer som rensning af spildevand og vandeffektivitet. Den globale vandkrise ligger samtidig helt i top i World Economic Forums oversigter over globale risici. Der er et utrolig stort behov for danske vandløsninger. Et behov, som vi vil arbejde for at gøre til et marked, som alle, der har interesse i det, kan få en bid af. Vi kan hver især igangsætte initiativer, eller vi kan samarbejde og stå endnu stærkere ved at hjælpes ad og koordinere de indsatser, der igangsættes. Lad os vælge at samarbejde og koordinere, så potentialet optimeres, og vi fra dansk side får en endnu større bid af den samlede kage. DANVA, DMT, DI og Miljø- og Fødevareministeriet vil både bidrage med en stærk indsats sammen og individuelt og samtidig invitere til et bredt samarbejde på tværs af interessenter; virksomheder, offentlige, private, organisationer og andre parter. Vi vil gerne invitere til samarbejde, hvor alle initiativer rettet mod vækst kan bidrage til at nå vandvisionens mål. Lad os udnytte alle muligheder optimalt, så vi i et dynamisk og udviklende fællesskab kan skabe merværdi og få endnu større succes med at nå målet. Målet med handlingsplanen Den 25. februar 2015 gav den samlede danske vandbranche hinanden håndslag på, at vi ønsker en: Fordobling af eksporten af vandteknolog fra 15 til 30 mia. kr. inden 2025 og derved skabe nye arbejdspladser. 2

3 Det vil vi gøre ved at: > > Øge vores salg af løsninger, som hjælper verden med at sikre adgang til rent drikkevand, udbrede sanitet og nedbringe vandspildet, og vi vil udvikle en ny international førerposition inden for smarte klimatilpasningsløsninger > > Øge vores salg af løsninger til optimering af energiforbrug i forsyninger, spildevandsrensning og nedbringelse af vandforbrug i industriel produktion, og vi vil udbygge en ny international førerposition inden for genindvinding af ressourcer fra spildevand > > Arbejde målrettet på at fordoble Danmarks eksport af vandteknologi og vandløsninger hurtigst muligt frem mod Denne handlingsplan er delt op i to dele: I DEL I fokuseres der på aktiviteter knyttet til innovation og eksportmuligheder opdelt på nationale- såvel som eksportmarkeder. I DEL II er der fokus på de rammer, der er behov for støtter op om målet. Rammer, som er mere generelle for alle typer af eksport- og innovationsindsatser. Ud over handlingsplanen er der oprettet en kalender på nettet, hvor de planlagte arrangementer skrives ind. I handlingsplanen er der udelukkende aktiviteter, som en eller flere af vandvisionens aktører tager ansvar for, mens kalenderen er mere åben. Kalenderen vil både have arrangementer og aktiviteter, som en eller flere deltagere fra Vandvisionen er ansvarlige for og samtidig også arrangementer, som øvrige parter på det danske vandmarked er ansvarlige for. Det vil sige at alle spillerne på det danske vandmarked har mulighed for at få deres arrangementer i den samlede kalender, som derved skal skabe overblik og bane vej for et stærkere samarbejdet på tværs. Handlingsplanen såvel som kalenderen skal betragtes som et øjebliksbillede, der beskriver behovet for aktiviteter i dag, og samtidig som et dynamisk dokument, hvori der tilføjes nye aktiviteter efterhånden, som vi når i mål med dem. Status afgrænsning af området For at kunne vurdere Vandvisionens effekt er vi nødsaget til at danne et grundlag, som vi kan måle udviklingen på baggrund af. Endvidere er det nødvendigt at vurdere, hvilke typer af virksomheder og løsninger, som er omfattet af vandvisionen og derved kan være med til at skabe vækst. I Danmark har vi kompetencer i hele leverandørkæden inden for vandteknologier og vandrelaterede klimatilpasningsløsninger. Vi har således både rådgivere, arkitekter, entreprenører, producenter og forsyninger med særlige kompetencer. Ifølge Damvads analyse af dansk eksport af vand er der i praksis 1 identificeret 236 vandprodukter. Nogle produkter, f.eks. rør, anvendes 1 Baseret på data fra produktkoder fra Eurostats Comext database både til vandteknologiløsninger og til andre løsninger. For at skabe et nogenlunde retvisende statistisk grundlag er produktgrupperne vægtet i forhold til, hvor stor del der anvendes til vand i praksis. En af hovedproblematikkerne ved denne opgørelse er imidlertid, at rådgivnings- og arkitektydelser ikke indgår i opgørelsen. Den giver dermed ikke et fuldgyldigt billede af den samlede vandsektor. Ifølge Damvads opgørelse var eksporten af vandteknologi i ,9 mia. kr. 3

4 Disse data opdateres årligt i andet kvartal, hvor Miljø- og Fødevareministeriet vil sørge for at viderebringe de nyeste data. Næste opdatering vil ske primo maj I og med vi ikke har mere retvisende data i øjeblikket, vil dette datagrundlag være det bedste at tage udgangspunkt i vel vidende, at flere brancher og indsatser mangler. I tilfælde af at der kommer et stærkere statistisk grundlag med årene, vil vi revurdere målingerne. Vandvisionen og handlingsplanen løber over en 10-årig periode. Det vil være vigtigt at bevare gejsten i arbejdet igennem hele perioden bl.a. gennem aktiviteter og events. Hvordan når vi målet For at nå målet om at fordoble eksporten af vandteknologi skal vi gå målrettet efter de markeder, der efterspørger danske løsninger og styrkepositioner og som samtidig har finansiering og politisk opbakning til at aftage løsningerne. Efterspørgslen er mangeartet, og løsningerne meget differentierede. Vi er et land, som har en lang og stærk historik inden for vandløsninger. Dem er der allerede nu stor efterspørgsel efter på globalt plan. Samtidig skal vi sikre, at vi fortsat har stærke løsninger, som kan anvendes og afsættes til de lande og byer, som efterspørger mere højteknologiske løsninger. Derved sikres markedsmulighederne også fremadrettet. Herunder illustreres de markeder, der i grove træk er på vandområdet. For hver kategori er der behov for forskellige typer af indsatser og handlinger. DEL I i handlingsplanen er opbygget ud fra strukturen i figuren, så der skabes grobund for en målrettet og struktureret indsats knyttet til de enkelte markedskategorier og netop de muligheder og indsatser, der giver mest mening der. Danmarks vareeksport (mia. kr., løbende priser) År Total vareeksport 549,9 560,9 592,7 501,7 541,8 598,7 611,1 618,6 622,0 635,1 Eksport vandteknologi 12,5 15,4 15,8 12,3 13,3 14,4 15,2 14,7 15,9 16,8 Vandteknologisk andel af samlet vareeksport 2,3 pct. 2,7 pct. 2,7 pct. 2,5 pct. 2,5 pct. 2,4 pct. 2,5 pct. 2,4 pct. 2,6 pct. 2,7 pct. Årlig vækstrate, eksport af vandteknologi - 23,1 pct. 2,7 pct. -22,0 pct. 8,1 pct. 7,7 pct. 6,0 pct. -3,7 pct. 8,3 pct. 6,0 pct. Kilde: DAMVAD 2015 baseret på udtræk fra COMEXT, EUROSTAT 4

5 DEL I Milepæle I løbet af en 10-årig periode ønsker vi at fordoble eksporten. Det er derfor nødvendigt med en langsigtet strategisk indsats, hvor der sættes målrettet ind på de nationer, byer og regioner, som efterspørger danske løsninger. Indledningsvis bør det kortlægges, hvad vi er gode til, hvilke samarbejdsog eksporttilgange der virker rigtig godt, og hvor vi kan gøre en indsats. På det grundlag planlægges og igangsættes målrettede initiativer. Idet det nationale marked både kan skabe innovation og anvendes som udstillingsmarked for eksisterende løsninger, har vi her valgt at dele den nationale tilgang op i to, så indsatserne i højere grad kan målrettes. Nationalt Innovation og styrkelse af danske spidskompetencer skabes i høj grad nationalt. Derfor skal fokus være på at skabe rammer og initiere samarbejder, som kan medføre, at nye og sammensatte løsninger fremmes og udvikles. Der skal skabes en målrettet innovation, så vi sikre, at vi også fremadrettet er førende på vandområdet. Endvidere skal der være fokus på alt det, vi i forvejen er dygtige til, som vi har en masse løsninger for. Derudover er der behov for, at vi har en stærkt nationalt test, demonstrations- og udstillingsmarked, så hele verden kan se og opleve løsningernes effektivitet i praksis. Fordobling af eksport frem mod 2025 Nationalt Innovation og udstillingsmarked Nærmarked Globale udviklingsmarkeder 5

6 Vi vil: 1. Accelerere samarbejdet mellem myndigheder, forsyninger, rådgivere, vandforbrugere og teknologiproducenter. Og styrke og intensivere samarbejdet om at sammensætte helhedsløsninger. 2. Etablere partnerskaber mellem det offentlige og det private og arbejde målrettet for at øge innovationen betydeligt. 3. Udvikle nye helhedsløsninger, så vi f.eks. indvinder energi og genanvender fosfor i spildevandsslam, og udbrede vores teknologi og viden i konkrete partnerskaber med udlandet. 4. Etablere nationalt samfundspartnerskab om vandeffektivitet i industrien, som skal fjerne barrierer for genbrug af vand og sænke vandforbruget i de deltagende virksomheder med pct. 5. Lave en samlet plan for innovation i branchen, som skal føre til effektive energiløsninger, så den danske vandsektor i [2030] er energiproducerende på en omkostningseffektiv måde, som bidrager positivt til reduktion af udledningen af klimagasser. 6. Opbygge nye platforme for salg af helhedsløsninger til udlandet, som effektive show cases for helhedsløsninger. 7. Arbejde for, at antallet af erhvervsturister til dansk vandteknologi øges, og vi vil muliggøre danske fyrtårnsprojekter inden for styrkepositioner som f.eks. vandeffektivitet, akvakultur, rensning af ballastvand og hospitalsspildevand. Nationalt (Innovation) Identificer eksisterende styrker Identificer innovationsområder Igangsæt målrettede samarbejder for at fremme innovation og helhedsløsninger Nationalt (udstillingsmarked for eksist. løsninger) Skitser eksisterende platforme og nationale indsatser Undersøg andre landes indsatser for at styrke markedsplatformen Igangsæt passende og målrettede aktiviteter Nærmarkeder Kortlæg hvad der efterspørges og i hvilke regioner Identificer relevante samarbejdsformer og metoder Planlæg en længerevarende indsats på udvalgte regioner med passende samarbejdesformer Globale udviklingsmarkeder Kortlæg relevante markeder og hvad der efterspørges Belys indsatsmetoder og former for samarbejder Planlæg og udfør længerevarende indsater i relevante byer, regioner og lande 6

7 National Innovation Konkrete handlinger Der er foreløbig udvalgt tre satsningsområder, som der indledningsvis fokuseres på at fremme eksportmæssigt. På hvert af satsningsområde arrangeres en workshop med det formål at definere området og fremme vækst og eksport inden for det. > > Udvalgte vandselskaber fremlægger målsætninger for udvikling og fornyelse. > > Teknologileverandører udpeger mulige nationale og internationale vækstområder. > > Samarbejde og dialog om, hvordan vi matcher efterspørgsel og udbud. > > Præsentation af konkrete projektideer og matchmaking kan inddrages. > > Der samles op på erfaringerne og etableres nye aktiviteter til at fremme innovation og eksport på området. Satsningsområder til senere fokusering i prioriteret rækkefølge: 1. Klimatilpasning 2. Symbioser 3. Genbrug og forædling af vand 4. Ikke identificerede nye satsningsområder National udstilling og demonstration for eksisterende løsninger Konkrete handlinger Identifikation af løsninger og udbredelse af allerede eksisterende løsninger > > Analyse af indtægter, besparelser, omkostninger og øvrige fordele/ulemper for vandselskaber og slutbrugere ved de enkelte løsninger samt forudsætninger for implementering som forudsætning for at vælge relevante eksportmarkeder og beskrive fordele ved danske teknologier. Indsamling af erfaring ved installerede løsninger som forudsætning for at vælge relevante eksportmarkeder og beskrive fordele ved danske teknologier. > > Synliggørelse af de gode eksempler via State of Green: Energiproducerende rensningsanlæg, fosforgenvinding, lattergasreduktion, reduktion af vandtab, bedre målinger af vandkvalitet, længere levetid, mindre energiforbrug og lavere driftsudgifter. > > Udvikling af en fælles forståelse af Best Practice i forhold til indkøb, totale omkostninger, levetid, indregning af energi og udbud, som stimulerer innovation. Nærmarkeder På det europæiske marked og i andre højteknologiske lande og byer, hvor de i forvejen har forholdsvis godt styr på deres vand, spildevand og klimatilpasning, vil de danske mere tekniske og specifikke løsninger efterspørges. Samtidig vil allerede eksisterende enkle løsninger også være en stærk salgsvare, som kan afsættes i store volumener. Offentlig-private samarbejder og andre former for partnerskaber samt udstillinger, fremvisninger og anden kommunikation vil være effektive måder at nå disse markeder på. Vi vil > > Etablere demonstrationsprojekter af intelligente danske løsninger på klimatilpasningsområdet i minimum tre globale storbyer. Konkrete handlinger > > Formidling af resultater ved f.eks. konferencer, artikler og faktaark og ved anvendelse af allerede udviklede materialer såsom State of Green s materialer. > > Workshop/konference om fremme af salg på nærmarkeder Norden og EU-lande. Globale udviklingsmarkeder Mange markeder har behov for de vandløsninger, vi allerede er dygtige til i Danmark. De skal identificeres, og der skal sættes et målrettet samarbejde op, der hvor der er vilje til at udnytte dansk teknologi og evne til at anvende den, også økonomisk og politisk. 7

8 Vi vil > > Fremme bæredygtige vandløsninger gennem ambitiøst sektorsamarbejde med udviklings- og vækstlande og ved at etablere partnerskaber for grundvandbeskyttelse og nedbringelse af vandspild flere steder i verden. Konkrete handlinger > > Program for vandselskabers funktion som demonstrationssites for ny teknologi (herunder evaluere og evt. forbedre indsatsen via State of Green og andre udstillingsplatforme som f.eks. AkvaGlobe, 3VAND, Nationalt Vandtestcenter m.fl.) Med udgangspunkt i Inspirationspapir om samarbejdsmodeller skal vi forbedre indsatsen. > > Anvende vandselskabernes mulighed for at fungere som døråbnere og deres bidrag til markedsføring af danske teknologier og løsninger. > > Miljø- og Fødevareministeriet vil løbende arrangere møder mellem de fem nye vækstrådgivere på ambassaderne og teknologiproducenterne med henblik på at undersøge virksomhedernes mulighed for eksport af teknologi til Kina, Kenya, Vietnam, Sydafrika og Tyrkiet. > > Miljø- og Fødevareministeriet vil understøtte salg af danske vandløsninger til Kina ved til og med 2017 at varetage sekretariatsrollen for China Europe Water Platform. > > DI vil facilitere kollektive eksportfremmetiltag i fire lande årligt frem til Forslag i 2016 er WISA, Durban, Sydafrika i maj 2016, Singapore i forbindelse med Singapore International Water Week i juli 2016 samt Myanmar og Pakistan senere på året. 8

9 DEL II Ud over de konkrete handlinger og indsatser er der også nogle rammer omkring indsatserne, som skal støtte op om de behov, som den samlede vandbranche har. Det drejer sig eksempelvis om finansieringsmulighederne, efterspørgselsdrivende lovgivning, forskning og uddannelse samt forskellige former for samarbejdsmodeller og slutteligt kommunikationen. Finansieringsmuligheder Der er behov for finansiering til flere dele af forløbet fra ide til handling og vækst eksempelvis innovation, test, demonstration, partnerskaber og markedsmodning. Der skal skabes en oversigt over eksisterende finansieringsordninger, som kan anvendes inden for vandområdet. De steder, hvor der ikke er finansieringsmuligheder skal efterfølgende specificeres og bringes frem som mulige initiativer. Vi vil > > Arbejde for, at der etableres nye finansieringsløsninger, så innovative og bæredygtige løsninger møder finansiering, herunder afsøge nye samarbejdsformer mellem forsyninger og private om f.eks. udvikling og indkøb af nye innovative løsninger. Handlinger > > DI vil sammen med MFVM udarbejde oversigt over eksisterende ordninger og tilsvarende ordninger i sammenlignelige lande. > > Styrke samspil med fonde omkring fremskaffelse af risikovillig kapital. > > Udvikle modeller for samarbejde om finansiering af og betaling for fælles innovation. > > MFVM afklarer mulighed for at afdække risici ved driftsgarantier med Erhvervskreditfonden, IFU og andre. Hvad bliver efterspurgt Der er flere kanaler til efterspørgsel af vandløsninger. Dels er der større lovgivningskomplekser, globale målsætninger, og dels er der mere regionale efterspørgsler. En oversigt over relevante krav kan være med til at skabe det grundlag, der giver en målrettet indsats. Dels en, som parterne i Vandvisionen kan spille ind på, dels en, som andre aktører eller enkelte virksomheder kan anvende til at få et overblik over mulighederne. Vi vil > > Etablere en platform, som samler aktører, der rettidigt og effektivt kan levere input til processer i EU på vandområdet med henblik på at skabe nye markedsmuligheder for danske løsninger. Følgende instansers kortlægges og følges med fokus på, hvilken efterspørgsel de medfører: > > EU-lovgivning (arbejdsgruppen om EU og global regulering på vand) > > FN s bæredygtighedsmål alle skal have adgang til vand > > C40 og andre storbyer Handlinger > > Miljø- og Fødevareministeriet vil følge op på, om de nye globale bæredygtighedsmål for vand nås i Særligt målet om en fordobling af verdens spildevandsrensning understøtter bæredygtig vækst og kan medføre øget beskæftigelse i Danmark. > > Miljø- og Fødevareministeriet nedsætter i første halvår 2016 en arbejdsgruppe med deltagelse af DANVA, DI og Dansk Miljøteknologi, som udarbejder forslag til dansk indsats med henblik på at fremme EU-lovgivning og global regulering, der understøtter en ressourceeffektiv vandforsyning og et godt vandmiljø. 9

10 Metoder til at nå målet I regi af Vandvisionen er der lavet en samling af eksempler til metoder, der kan bistå danske løsninger på vej til andre markeder. Dette grundlag skal styrkes, og der indsamles også modeller/ ideer fra andre lande, så de, der er stærkest og har gode erfaringer anvendes, når det er mest optimalt. Endvidere er der udarbejdet et fælles papir og overblik over de metoder, som forsyningerne kan anvende, når de deltager i eksportrelaterede begivenheder, så debatten omkring, hvem der betaler regningen kan afsluttes konstruktivt. Til netop varetagelse af dette er der udviklet et inspirationspapir mellem DI, DANVA og DMT, som skildrer mulighederne. Forskellige typer af virksomheder har behov for forskellige typer af indsatser MMV er, de store som allerede er i landene, rådgiverne. Det er MMV erne, som skaber danske arbejdspladser. De enkelte aktører i leverandørkæden og på markedet kan hjælpe hinanden ind på de forskellige eksportmarkeder. Ikke nødvendigvis ved salg af hele systemer, men eksempelvis i samarbejder, hvor interessenterne tager hinandens løsninger med i pakken. Eksempler på samarbejdsmodeller kan være (se mere i inspirationspapir om samarbejdsmodeller): > > By til by samarbejde f.eks. C40 > > Memorandum of understanding (MOU) > > Innovationskonsortier/partnerskaber > > Samarbejder mellem MMV ere og andre aktører > > Samarbejde i leverandørkæden > > Offentligt privat samarbejde og mange flere Andre metoder til at nå ambitiøse eksportmål kan være: > > Danske delegationer i udlandet og udenlandske delegationer i Danmark > > Udstillinger/messer (evt. fagspecifikke) > > Andre typer af eksportfremstød Endeligt gives en kort skitse af de andre mulige samarbejdspartnere på markedet, og hvad de ønsker at bidrage med, så alle får mulighed for at bidrage til det samlede vækstmål > > Vækstrådgivere > > DI s kontorer (DCH er) + Danish Water Technology house > > Andre relevante samarbejdspartnere: > > State of Green > > DWF > > Regioner Region Midt og Region Hovedstaden er meget aktive > > Eksportforeningen DWTG > > CLEAN > > Vand i Byer innovationsnetværk Der er oprettet en kalender, som er tilgængelig for alle, hvori det initiativer, events og lignende der planlægges kan beskrives. Det giver én samlet platform til kommunikation og synlighed for den samlede gruppe af interessenter. Uddannelse En væsentlig forudsætning for at kunne løfte opgaverne i Vandvisionen og øge eksporten markant er, at vi også fremover har de folk, som vi har behov for er ansat i virksomheder, forsyninger og offentlige institutioner. Det bliver imidlertid mere og mere tydeligt, at der ikke bliver uddannet nok unge mennesker inden for sektoren, hvor ikke mindst dedikerede teknikere og driftsfolk kan blive en mangelvare. Derfor vil vi igangsætte aktiviteter, som øger rekruttering på alle niveauer. Et særligt element er uddannelse af udenlandske studerende i Danmark, som er her for at tage hele deres uddannelse, dele af den eller deltage på kortere kurser, som udbydes. Nogle af de studerende vil vælge at blive og kan på den måde bidrage til at rette op på manglen på kvalificerede kandidater, andre vil tage hjem med viden om den danske model for vandforsyning, spildevandshåndtering og vandforvaltning, som kan være ambassadører for danske løsninger og mulige kommende købere af vores teknologier. Handlinger: > > Parterne drøfter en mulig indsats for at styrke uddannelse og forskning inden for vandsektoren i samarbejde med relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner > > Uddannelse af udenlandske kursister inden for vandbranchen med grundlag i danske cases med det formål at bringe viden om og anvendelse af dansk vandteknologi og know how ud i verden (samarbejde med Energy Academy m.fl.) 10

11 Kommunikation og formidling Udførelse af selve handlingsplanen medfører i sig selv en kommunikationsindsats eksempelvis ved afholdelse af konferencer, delegationer, messer og andre former for eksportfremstød og ved mere national vidensdeling og indsamling, optakt til partnerskaber og samarbejde med mere. Ud over disse målrettede aktiviteter (som er beskrevet nærmere i DEL I i denne handlingsplan) skal der også iværksættes en kommunikationsindsats fra DI, DANVA, DMT og MFVM s side, hvor der dels er fokus på de aktiviteter, der afholdes og planlægges, så der kan skabes et fælles overblik for interessenter og mulige deltagere og samarbejdspartnere i arrangementerne. Endvidere skal deltagerne i Vandvisionen løbende kommunikere omkring udviklingen i Vandvisionen med fokus på at nå det samlede mål om at fordoble eksporten. Herunder er en illustration af de formål, der er med i kommunikationsindsatsen koblet med mulige indsatser relateret hertil. Alle kommunikationshandlinger (som bliver oplistet i skemaet) skal vurderes ifht., hvilket af de tre formål, der er illustreret herover, de skal bidrage til. Handlinger > > Kalender oversigt over, hvilke aktiviteter der er tænkt og igangsat samt tydelig markering af, hvem der er ansvarlig for hvad og hvilke eventuelle samarbejdspartnere. > > Konferencer og workshops (gerne koblet stærkt til formålet/forventet udbytte er klart). > > Hjemmeside formålet er at åbne op for vidensdeling og samarbejde med andre. DANVA har etableret en, som vi andre skal linke til og være med til at bidrage til. > > Løbende artikler/kronik/gode cases hvad skal fortællingen være (f.eks. løbende status statistisk eller nogle rigtig gode historier om en samarbejdsmodel, der er lykkedes eller lign.). > > Seminar på VandTek med deltagelse af miljø- og fødevareministeren. Fordoble væksten Formål: Vidensdeling og formidling af arrangementer og initiativer Formål: Vise at vi rykker os Formål: Politiske budskaber Kalender med alle relaterede vand-arrangementer Hjemmeside (DANVA) som alle henviser til og materialet ligger samlet på Artikler/kronik fra VandAliancen samlet set Få de gode cases frem i medierne Møder og klare udmeldinger til relevante politikere 11

12 Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation Formål Handling Hvornår Ansvarlig (fælles, enkelt organisation eller ekstern) Identificer styrker og innovationsområder Workshop om skabelse af energineutralitet i hele vandkredsløbet og nedbringe CO 2 -footprint (producere energi, reducere energiforbrug og CO 2 ) og ressourcegenvinding. Er afholdt 30. november 2015 DMT Fælles projekt Identificer styrker og innovationsområder Workshop om større ressourceeffektivitet, effektivisering og nedbringelse af omkostninger (ud over energi-neutralitet, som behandles i workshoppen ovenover. Hvordan gør vi effektivisering til et forretningsområde med eksportpotentiale? Afholdes i første kvartal 2017 DI Fælles projekt Identificer styrker og innovationsområder Workshop om ny generation af renseanlæg (Renseanlæg 3.0) med bedre rensning af vand (nye rensetrin centralt/decentralt, f.eks. hospitalsspildevand, miljøfarlige stoffer og mikroplast). Er afholdt 21. juni 2016 DANVA Fælles projekt Fremme innovation på området Igangsættelse af innovationspartnerskab, der skal identificere og målrette udvikling af ressourceeffektiv teknologi til rensning af spildevand fra ejendomme uden for kloakeringsområder. Opgave igangsat. Færdig primo september MFVM Identificere decentrale løsninger som nyt, muligt satsningsområde Nedsættelse af arbejdsgruppe der afdækker virksomhedernes muligheder for at udlede spildevand direkte til recipient ved brug af decentrale renseløsninger. Ultimo 2016 MFVM National efterspørgsel kan fremme innovationsmulighederne Redskab til at prioritere og vælge strategi Konference om udbud. 28. januar 2016 DANVA Forslag endnu ingen som har valgt at gennemføre det Indsaml viden og kortlæg eksisterende styrker på vandområdet, så vi får skabt et fuldendt billede. Anvend den opnåede viden til at identificer innovationsområder. 12

13 Handlingsplanens aktiviteter National indsats, udstilling og demonstration Formål Handling Hvornår Ansvarlig (fælles, enkelt organisation eller ekstern) De danske vandselskaber bidrager til Vandvisionen bl.a. ved at deltage i forskningsog udviklingsprojekter og derved fungere som laboratorium og test site for nye løsninger og ny teknologi. DANVA og de involverede parter arbejder løbende med at udbrede resultaterne 0g demonstrere dem udadtil, bl.a. til VandTek i 2016 og IWA i Løbende DANVA Rapport, som giver en mulighed for benchmark ifht., hvilken måde det er mest effektivt at drive sit vandselskab på Igangsættelse af projekt, der sammenligner de teknologiske og ledelsesmæssige valg hos de mest og mindst effektive vandselskaber samt hos de selskaber, der renser bedst. (Der er tidligere gennemført et projekt vedr. vandtab) Opgave igangsat. Færdig september 2016 MFVM Rapport med definition Igangsætte partnerskab, der udregner CO 2 skyggepriser på forskellige scenarier inden for spildevandsrensning samt udarbejder en plan for en energiproducerende og CO 2 neutral vandsektor. Definition af hvad det vil sige at være energineutral/ effektiv Opgave igangsat. Færdig oktober 2016 MFVM Workshop om, hvordan vi skal bruge datasæt Afholdelse af workshop om standardisering og fælles løsninger i vandsektoren (f.eks. datamodeller og softwareløsninger til understøttelse af vandselskabernes forretning) Efterår 2016 DANVA Anvendes som inspiration og erfaringsudveksling til samarbejder fremadrettet Beskriv eksistrende typer af samarbejder og erfaringerne hermed i cases. Publiceres til inspiration og erfaringsudveksling Er udført DANVA, DI, DMT Er udført DANVA, DI, DMT Evt. DI endnu ikke fast besluttet Undersøg lignende landes indsatser for at styrke velfungerende markedsplatforme og nationale udstillinger herunder også deres finansieringsmodeller og muligheder (f.eks. Holland og Tyskland). 13

14 Handlingsplanens aktiviteter Indsats på nærmarkeder Formål Handling Hvornår Synliggørelse af eksisterende løsninger Markedsdag for udbredelse af eksisterende løsninger Afholdes første halvår 2016 Ansvarlig (fælles, enkelt organisation eller ekstern) DMT og DANVA Synliggørelse af eksisterende løsninger Synliggørelse via eksisterende udstillingsplatforme (AkvaGlobe, 3VAND, State of Green m.fl.) Efterår 2016 DANVA, DI og DMT Målrettet synliggørelse af eksisterende løsninger Workshop/konference om fremme af salg på nærmarkeder Norden og EU-lande. Evt. DI endnu ikke fast besluttet Etablere demonstrationsprojekter af intelligente danske løsninger på klimatilpasningsområdet i minimum tre globale storbyer Forslag endnu ingen som har valgt at gennemføre det Analysen skal danne ideer til den danske indsats og prioritering heraf Analyse af indsatsen i andre nordiske lande ifht. hvilke mål og midler de anvender på eksport af vandteknologi. Dels en skrivebordsanalyse af midlerne, der er afsat Forslag endnu ingen som har valgt at gennemføre det Udbygget med en kvalitativ analyse af, hvilke initiativer der har båret frugt Vigtigt at sikre med CLEAN, State of Green og andre aktiviteter, så vi ikke duplikerer Analysen skal danne grundlag for en prioritering af indsatsområder Analyse af markedsmulighederne i regioner baseret på vækstmulighederne, hvorvidt de har finansiering til at betale og eksempelvis vandlækage kan også være vandspild (eller andre parametre). Analysen indeholder endvidere en samling af danske erfaringer på udvalgte markeder Evt. DI endnu ikke fast besluttet Løbende MFVM, DI, DMT og DANVA Følge op på resultaterne fra EU-ramme-arbejdsgruppen. 14

15 Handlingsplanens aktiviteter Indsats på globale markeder Formål Handling Hvornår Ansvarlig (fælles, enkelt organisation eller ekstern) Understøtte salg Understøtte salg af danske vandløsninger til Kina ved til og med 2017 at varetage sekretariatsrollen for China Europe Water Platform 2017 MFVM Skabe viden om de danske vandløsninger til internationale markeder Kontinuerlige møder med vækstrådgivere på ambassaderne og teknologiproducenterne med henblik på at undersøge virksomhedernes mulighed for eksport af teknologi til Kina, Kenya, Vietnam, Sydafrika og Tyrkiet Løbende MFVM Facilitere vand-eksportfremmetiltag ved allerede eksisterende tiltag: Durban WISA Singapore international Water Week Sydafrika Myanmar Pakistan DI Deltagelse i IWA 2020 iwa2020copenhagen.com Næste fælles møde er i april 2017 DANVA/Nationalkomiteen som lead /DI/DMT Analysen skal danne grundlag for en prioritering af indsatsområder Notat der redegør for markedsmulighederne på de globale markeder f.eks. baseret på vækstmulighederne, finansiering og politisk prioritering Med udgangspunkt i Global Water Intelligent rapport Oktober MFVM Analysen skal danne grundlag for valg af samarbejdsformer og metoder til at målrette indsatsen SVANA har iværksat en konsulentundersøgelse, forestået af Copenhagen Economics, der ser på tyve vandteknologieksporterende virksomheders forventninger til eksportmarkederne. Herunder undersøges hvilke finansieringsværktøjer, som virksomhederne allerede benytter sig af ved eksportaktiviteter. Analyse af, hvilke samarbejdsformer der har virket på de internationale markeder hidtil (kan slås sammen med lignende projekt i nærmarkeder, blot der er en differentiering mellem markederne i analysen). Ultimo 2016 Ultimo 2016 Evt. DI endnu ikke fast besluttet Med sparring fra MFVM og rapporten fra Copenhagen Economics (se opgave herover) samt Eksportrådet 15

16 Handlingsplanens aktiviteter Indsats om finansering Formål Handling Hvornår Samle viden om de bedste cases, der kan drages nytte af i de andre indsatser Beskrive og udvikle muligheder for inddragelse af MMV er i udviklings- og eksportaktiviteter, herunder finansieringsmuligheder Ansvarlig (fælles, enkelt organisation eller ekstern) Forslag endnu ingen som har valgt at gennemføre det Handlingsplanens aktiviteter Kortlægning af baggrund for efterspørgsel Formål Handling Hvornår Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at fremme EU-lovgivning inden for vand mm. Løbende MFVM Ansvarlig (fælles, enkelt organisation eller ekstern) Arbejde for at afklare, hvordan man fra dansk side får gavn af FN s bæredygtighedsmål i forhold til at fremme vandvisionen Arbejde for, at det globale bæredygtighedsmål for vand bliver implementeret i EU og Danmark med fokus på alle elementer herunder vandeffektivitet, vandrensning og bedre udnyttelse af ressourcen Forslag endnu ingen som har valgt at gennemføre det Forslag endnu ingen som har valgt at gennemføre det Handlingsplanens aktiviteter Indsats for formidling Formål Handling Hvornår Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at fremme EU-lovgivning inden for vand mm. Løbende MFVM Ansvarlig (fælles, enkelt organisation eller ekstern) Arbejde for at afklare, hvordan man fra dansk side får gavn af FN s bæredygtighedsmål i forhold til at fremme vandvisionen Arbejde for, at det globale bæredygtighedsmål for vand bliver implementeret i EU og Danmark med fokus på alle elementer herunder vandeffektivitet, vandrensning og bedre udnyttelse af ressourcen Forslag endnu ingen som har valgt at gennemføre det Forslag endnu ingen som har valgt at gennemføre det September 2016

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation National indsats, innovation Identificer styrker og innovationsområder Workshop om skabelse af energineutralitet i hele vandkredsløbet og nedbringe CO2- footprint (producere energi, reducere energiforbrug

Læs mere

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Indhold Vandvision 2025 IWA 2020 Og Vandet fra Landet Baggrund for Vandvisionen Udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet,

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Vandvisionsmøde 1. december 2015 Hovedbudskaber 1. Branchen går

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab?

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Et eksempel på samarbejde i den danske vandbranche. Kenth Hvid Nielsen Group Vice President Global

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Dansk miljø- og vandteknologi i det globale forsyningsmarked

Dansk miljø- og vandteknologi i det globale forsyningsmarked Dansk miljø- og vandteknologi i det globale forsyningsmarked Carl-Emil Larsen, direktør Oktober 2016 Dansk miljø- og vandteknologi i det globale forsyningsmarked Hvordan kan forsyningsvirksomhederne bidrage

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Viden, ideer og løsninger omsat til grøn vækst og ren økonomi

Viden, ideer og løsninger omsat til grøn vækst og ren økonomi UDSTILLING KONFERENCER EKSKURSIONER INSPIRATION NETVÆRK Viden, ideer og løsninger omsat til grøn vækst og ren økonomi Vand- og afløbsbranchen mødes på VandTek16 20.-22. september 2016 i Lokomotivværkstedet,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler. Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden

Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler. Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden Introduktion til fyrtårnsprojektet Vandeffektive hospitaler Anne Marie Jakobsen Specialkonsulent Enheden for klima og ressourcer Region Hovedstaden Gode renseresultater nye muligheder vandeffektive løsninger

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt

Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt 14. april 2011 Rationale Siden DWF blev dannet med det primære formål at fremme danske institutioners og virksomheders

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

The Rethink Water Project

The Rethink Water Project The Rethink Water Project International markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi rethinkwater One single point of entry to the Danish Water sector 12 mio. til branding af den danske vandsektor

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

VERSION 12. MARTS 2015

VERSION 12. MARTS 2015 VANDVISION 2015 1 VERSION 12. MARTS 2015 Denne vision er udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og DANVA på baggrund af et Vandtopmøde som organisationerne

Læs mere

Danish Water Technology House SE Asia

Danish Water Technology House SE Asia Danish Water Technology House SE Asia Fotograf: Niels Nyholm Din genvej til markedet i Sydøstasien Markedet I Asien er der 580 millioner mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand. Urbaniseringen

Læs mere

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen

Danmark som Global Water Hub. Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen Danmark som Global Water Hub Jakob Møller Nielsen, Naturstyrelsen 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Vand er en dansk styrkeposition Topplacering i EU: 14,3 mia. (eksport af vand ud af samlet eksport)

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi USA

Eksportanalyse af Vandteknologi USA Eksportanalyse af Vandteknologi USA September 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-598-5 2 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Eksportanalyse af vandteknologi

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN 2 OVERORDNEDE FORMÅL Industrielle løsninger til besparelse af vandressourcer Nuværende forbrug af drikkevand

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOTAT Vandforsyning J.nr. Ref. MIKIN Den 7. april 2016 Dansk eksport af vandteknologi 2015 Naturstyrelsen har bedt analysevirksomheden DAMVAD Analytics om at levere tal for eksport af vandteknologi i 2015

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Grønne hospitaler, innovation og grøn vækst. Ved Anne Marie Jakobsen/specialkonsulent Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden

Grønne hospitaler, innovation og grøn vækst. Ved Anne Marie Jakobsen/specialkonsulent Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Grønne hospitaler, innovation og grøn vækst Ved Anne Marie Jakobsen/specialkonsulent Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden TEM konference: Nordic Center for Sustainable Healthcare 28.maj 2015

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG

MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG MARSELISBORG REWATER VI SØGER LØSNINGER TIL VERDENS MEST RESSOURCEEFFEKTIVE RENSEANLÆG Kick-off 28. marts 2017 Kl. 13-15 ARoS Aros allé 2, 8000 Aarhus C Tilmelding Tilmelding er nødvendig. Send en e-mail

Læs mere

Offentlig-privat innovation. KL-workshop, Kolding, 6. september 2012

Offentlig-privat innovation. KL-workshop, Kolding, 6. september 2012 Offentlig-privat innovation KL-workshop, Kolding, 6. september 2012 Systemejeren må træde i karakter INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 2 Den kompetente, offentlige

Læs mere

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Hans Peter Slente Energikonference 2017 24. april 17 Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Chefkonsulent Hans Peter Slente DI Energi Energiindustriens beskæftigede i Danmark Antal

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016.

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Vand i Byer II Hvad nu?

Vand i Byer II Hvad nu? Vand i Byer II Hvad nu? Vand i Byer Styregruppemøde 21. januar 2015 Ved Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut Dagsorden til styregruppemøde den 21/1 kl. 16-18 1. Velkomst og præsentation v) Ulrik 2.

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Af Carsten MøllerM 22 august 2011 Det Globale Vandmarked Den globale vandindustri

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere