Budget 2008 og skatteprocenten af gruppeformand Niels Viggo Lynghøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2008 og skatteprocenten af gruppeformand Niels Viggo Lynghøj"

Transkript

1 A NYHEDSBREV FOR SOCIALDEMOKRATERNE I STRUER KOMMUNE Nr. 4 August/September årgang Leder Tema: Udlændingeloven Som det kan læses andet steds i dette nyhedsbrev, bliver Udlændingeloven, og den måde den administreres på, tema på Struer-Lemvigkredsens medlemsmøde den 19. september. Nyhedsbrevet bringer også et indlæg af kredsens folketingskandidat, Helle Dam, om en konkret sag og om asylpolitik i almindelighed. Begge dele er med til at skærpe interessen for et ømtåleligt emne, som trænger til både opmærksomhed og debat. En debat som bør føre til krav om en mere human asylpolitik. Vi oplever jævnligt, at pressen omtaler sager, hvor asylansøgere behandles urimeligt og helt ude af trit med medmenneskelighed og forståelse, for den situation, de befinder sig i. Heldigvis kan det opleves, at pressens omtale, i nogle af de nævnte sager, ender med at der sker lempelser. Men, det sker kun i nogle sager, mens mange andre afvises. Og de sager, der kommer i pressen, er jo kun toppen af isbjerget, hvilket betyder at i de mange sager, der ikke kommer til offentlighedens kendskab, træffes der afgørelser, der betyder, at syge og traumatiserede personer, sendes tilbage til de lande, de er flygtet fra, til tortur, ydmygelse og i værste fald døden. Desværre oplever vi borgerlige politikere, med integrationsministeren i spidsen, vaske deres hænder og sige, at det er Udlændingeservice, der træffer afgørelserne. Det har de ganske vist ret i, men de glemmer at tilføje, at Udlændingeservice forvalter en lov, vedtaget af de selv samme politikere. Som socialdemokrater kan vi ikke lægge navn til disse mange urimelige afgørelser der træffes. Forvaltning af loven skal ikke ske hverken gennem omtale i pressen eller ved underskriftindsamlinger, så hvis loven ikke kan tolkes, uden disse uhyrligheder, må den laves om. Heldigvis kan vi konstatere, at flere og flere får øjnene op for den urimelige behandling af asylansøgerne. Derfor er det et vigtigt skridt, Struer-Lemvigkredsen og kredsens folketingskandidat Helle Dam har taget, ved at inddrage medlemmerne i debatten. Når denne debat spredes, så mange flere inddrages, kan det forhåbentlig lykkes at lægge pres på politikerne på Christiansborg, så loven lempes. bk John Jørgensen, medlem af kredsbestyrelsen, har skrevet mere om emnet på hjemmesiden Budget 2008 og skatteprocenten af gruppeformand Niels Viggo Lynghøj Det politiske arbejde med Struer kommunes budget for 2008 har indtil nu været en noget speciel oplevelse. Byrådet havde ganske vist som vanligt en budgetkonference i maj måned, men i år havde vi for første gang ikke konkrete budgettal at forholde os til. Arbejdet på budgetmødet foregik på det generelle plan, og byrådet blev stort set udelukkende orienteret om profilbogen og planerne for skibsværftsgrunden. Begge dele er udmærkede, men de har ikke meget med den konkrete budgetlægning at gøre. Der skal afholdes endnu en budgetkonference den august, og den socialdemokratiske byrådsgruppe har gjort sin stilling klar m.h.t. skatteprocenten for En procentsats som er en vigtig forudsætning for hele budgetarbejdet. Vi vil sætte skatten tilbage til det niveau, vi havde i 2006 Lokaldemokraten filosoferer Er dette et symptom på nye tider i Struer? Kort efter nytår gik rådhusets ur i stå. Ovenstående billede er taget den 2. juni 2007 kl bk og før. Op til og med 2006 lå skatten i Struer i mange år så fast, at man med rette kunne tale om et decideret kommunalt skattestop. For indeværende år altså 2007 besluttede regeringen, at Struer kommune skulle sætte skatten ned. Denne tvungne nedsættelse af skatten betyder et mistet provenu på godt 20 millioner kroner, hvilket har medført en række serviceforringelser for borgerne her i Skolerne fungerer på et minimum og reducering af antallet af nattevagter på plejehjemmene for blot at nævne et par ting. Vi vil sætte skatten op til det niveau, som Struerboerne har kendt igennem mange år og samtidig bruge merprovenuet til at rette op på de konstaterede serviceforringelser. Når Fogh siger, at vi har givet Irak det tilbud vi lovede, svarer det til, at kaste et reb ned til en person, der er faldet i et hul, uden at gøre rebet fast foroven. 1

2 Vedrørende udvisning af Ann Toma Yusef i Vinderup og asylpolitik generelt af Helle Dam, folketingskandidat (S) Struer-Lemvigkredsen Jeg vil gerne redegøre for sagen om Ann, så alle kan få et indblik i den. Der vil også være nogle generelle betragtninger omkring vores menneskesyn og holdninger i Danmark i forbindelse med asylsager, udøvet gennem Integrationsminister Rikke Hvilshøj. Historien bag Ann er kort fortalt, at hun kom til Danmark i juni 2003, flygtet fra krigen i Irak. Hun boede først i en lejr, mens der blev søgt om asyl. Kort tid efter mødte hun Shamson Odisho, som også er flygtet fra Irak, og som har opholdstilladelse i Danmark. De tilhører begge det kristne mindretal i Irak, og har tidligere boet i det samme område i Baghdad uden dog at have kendt hinanden der. Da de møder hinanden i Danmark, forelsker dig sig, som mennesker naturligt gør. Derfor søger de om tilladelse til at kunne bo sammen. Det bliver bevilget, og Shamson overtager forsørgelsen af Ann. I april 2004 gifter de sig. Marts 2006 får de en datter sammen. Der gives i den mellemliggende tid afslag på asylansøgning. Senere gives der også afslag på opholdstilladelse på baggrund af ægteskabet. I vurderingen står blandt andet; at hendes ægtefælle ikke risikerer asylrelevant forfølgelse ved at vende hjem til Irak. Udlændingeservice har afgjort, at der ikke er nogen særlig grund til, at Ann Toma Yusef ikke skal udvises af Danmark. Hun er meddelt, at hun skal forlade landet den 6. juni 2007, og rejse tilbage til Irak. Hendes mand og 1-årige datter har opholdstilladelse i Danmark, så det er frivilligt for dem, om de ønsker at rejse med tilbage til det krigshærgede Irak, eller blive her. Den 2. juli 2007 aflevere det lokale politi i Vinderup en fax fra udlændingeservice til Ann. I denne fax står, at da hun har sagt nej til at rejse frivilligt tilbage til Irak, skal hun overflyttes til et udsendelsescenter. Alt dette, og især den sidste fax, påvirker selvfølgelig familien meget. Ann har det fysisk og psykisk meget dårligt. Hun græder meget, hvilket påvirker den lille pige, som prøver at trøste sin mor. Alt sammen situationer som ikke burde finde sted i et civiliseret og rigt land som Danmark. Her skal børn ikke opleve den følelse af utryghed, gennem deres forældres sorg og usikkerhed. Jeg har besøgt familien, og oplevet deres frustrationer på tæt hold. Ann ønsker ikke andet af det danske samfund, end at få lov til at leve her sammen med sin familie. Som hun siger; jeg skal ikke forsøges, jeg vil gerne have et arbejde, eller fortsætte med at blive forsørget af min mand. Det er alt jeg ønsker. Forældre bør heller ikke opleve den usikkerhed der handler om, om man kan fortsætte sit familieliv under trygge forhold med børn og mand, eller om man skal sendes tilbage til et land, hvor Udenrigsministeriet på det kraftigste fraråder at man rejser til, på grund af den meget usikre og risikofyldte situation. Medio juli kommer der besked om, at Ann kan få lov til at blive i lejligheden hos sin familie, og dermed skal hun ikke interneres, men hun skal dog stadig sendes ud af landet. Forsvarets Efterretningstjeneste har aktuelt udarbejdet en rapport, der vurderer, at der er borgerkrigslignende tilstande i Irak, og at situationen er særlig kritisk i Baghdad, hvor Ann og Shamson er flygtet fra. Kvarteret i Baghdad Dora er et kvarter med udbredt sekterisk udrensning, hvor et kristent ægtepar som Ann og Shamson er i farezonen for udrensning. Men ministeren støtter op om, at de ikke risikerer asylrelevant forfølgelse på trods af de oplysninger der ligger hos Udenrigsministeriet og Forsvarets Efterretningstjeneste! Folketingsmedlem (S) Troels Ravn, har på opfordring af mig, stillet spørgsmål til Integrationsminister Rikke Hvilshøj. I disse spørgsmål bliver hun, blandt andet, bedt om at tage stilling til, om der er truffet en korrekt afgørelse, og hvilken indflydelse ovenstående oplysninger har haft på afgørelsen. Hun svarer, ikke overra- skende, at alt er i sin skønneste orden, og afgørelsen er truffet helt korrekt. Den er truffet på baggrund af Udlændingeservice asylkontors oplysninger om risikoforhold og Flygtningenævnets praksis. Så der er ikke noget at komme efter. Med hensyn til øvrige forhold, mener ministeren ikke at der er særlige grunde, såsom helbredsmæssige forhold, som bevirker, at parret og parrets fælles barn, ikke vil kunne indrejse og tage ophold i Irak. Tilknytningskravet til Danmark er ikke opfyldt, ligesom barnet er for ungt til at have et egentlig tilknytningsforhold til Danmark. Ministeren svarer også, at hun fastholder, at manden ikke risikerer asylrelevant forfølgelse i Irak ved en tilbagevenden. Hvis han mener forholdene har ændret sig, er han velkommen til at søge igen. Alt i alt ikke svar der kan bruges til ret meget, ud over at sætte spørgsmålstegn ved, om det er sådan vi ønsker vores asylpolitik skal udøves i praksis. Ligesom der kan stilles spørgsmål til, at integrationsministeren ikke tør tage anden stilling til risikoforholdene i Irak, end de oplysninger hun får fra Asylkontoret og Flygtningenævnets praksis, uden skelen til oplysninger fra Udenrigsministeriet og Forsvarets Efterretningstjeneste. Det virker ikke særlig gennemtænkt, ansvarligt og selvstændigt, når man tænker på hvilken indflydelse beslutningerne har på mange mennesker og deres familier. Personligt mener jeg, denne sag og mange andre tidligere desværre har vist, at vi ikke længere ønsker et menneskelig ansigt i vores politik. Som jeg ser det, behøver loven ikke at blive ændret, for at der kan udvises forståelse for menneskeskæbner og dermed en mere human behandling i Udlændingeservice og Flygtningenævnet. Jeg mener der er plads til det i loven, da der mange gange bliver nævnt, at der er mulighed for at tage særlige hensyn, herunder hensyn til familiens enhed. Det handler blot om viljen til at bruge den mulighed i praksis. Loven bliver 2

3 forvaltet for stramt, og det bør være en mærkesag for Socialdemokraterne, at sætte fokus på og presse en ændring igennem, enten via ændret praksis, eller en lovændring. Vi kan ikke forsvare, at lade loven virke på denne umenneskelige måde. Det kan ikke være hensigten med loven, som Socialdemokraterne stemte for, at familier bliver splittet eller henvist til at rejse tilbage til det land de er flygtet fra, så længe der fortsat er borgerkrigslignende tilstande og der sker sekterisk udrensning. Det kan heller ikke være meningen, som det også er set i mange tidligere sager, at der bliver truffet en afgørelse, når der bliver et offentligt pres i forhold til afgørelsen, bliver folk opfordret til at søge igen, eller sagen bliver revurderet og afgørelsen ændret. Her kan jeg f.eks. nævne sagen fra Lemvig hvor en velintegreret thailandsk kvinde skulle udvises, efter 6 år i Danmark, sammen med sin 14-årige søn og 1½- årige datter, fordi ægteskabet med en dansk mand ikke holdt. Hun har nu fået midlertidig opholdstilladelse frem til marts 2008, af humanitære grunde, nemlig familiens enhed. Hvilket først skete efter et voldsomt mediepres og underskrift indsamling fra gode lokale borgere i Lemvig. Hvorfor kan man ikke træffe den rigtige og menneskelige afgørelse første gang. Hvad med de mennesker der bliver udvist og ikke har netværk eller overskud til at starte et pres skal de bare glemmes? Det kan tolkes som om Integrationsminister Rikke Hvilshøj og hendes embedsmænd koldt og kynisk kalkulerer med om det kan betale sig at holde fast i en udsmidning, eller om presset gennem dagblade og øvrige medier er så stort, at der er flere stemmer i at ændre holdning. Det glædelige i disse sager er, at de viser at almindelige danskere tænker humant og med en sund forståelse for hvad der er ret og rimeligt. De stiller op og forsvarer disse mennesker mod en urimelig lovgivning/forvaltning af lovgivningen. Det sørgelige er, at det gør magthaverne ikke. Nogle vil påstå, at vi bliver oversvømmet af udlændinge, hvis vi tager humane hensyn. Selvfølgelig gør vi ikke det. En opgørelse fra udlængestyrelsen viser, at der ved slutningen af 2006 var mindre en 2000 asylansøgere i Danmark. Det er allerhøjst et par hundrede mennesker det drejer sig om. Skal vi ikke til igen at leve op til vores ry som et godt land, hvor man har lov til at leve sammen, og hvor der er overskud til at udvise medmenneskelighed, anstændighed og tage humane hensyn? Det mener jeg andet passer sig simpelthen ikke for et land som Danmark det er ikke at udvise ordentlighed og respekt for andre mennesker. Hvis I vil læse mere og evt. støtte med underskrift, kan jeg henvise til Internetsiden dk, som er oprettet at John Jørgensen, og som er meget beskrivende og hvor man har mulighed for at deltage i underskriftsindsamling. Byrådsmedlem afprøver egen medicin Skrevet af: Oskar Fink Larsen Byrådsmedlem fra Struer, Jesper Nielsen (A) har været i den kommunale aktivering, som han selv er med til at udforme. - Jeg håber at folk bliver mødt med respekt og at der bliver taget hånd om den enkeltes problemer, sagde han inden han startede mandag morgen kl Mandag morgen mødte han ind til sit første møde med den kommunale aktivering. Efter et kort morgen møde blev han sammen med en gruppe på 6 personer kørt til kommunens tilbud på Thyholm. Her skulle der bl.a. tælles skruer, skæres vindue kiler til. da vi kom var der allerede nogen der var i fuld gang. Man havde fået en ordre ind fra et firma, som skulle laves hurtigt og for at kunne nå det, var der 2 piger der var mødt ind 2 timer før de egentligt skulle, fortæller Jesper Nielsen. Det viser noget om ansvarlighed og at man er i stand til at arbejde selvstændigt fortsætter han. I det hele taget blev de aktiverede overladt meget til hinanden og der var ikke en fra kommunen der bestemte eller kommanderede med nogen af de aktiverede. Men alle tog del i arbejdet og der blev produceret en masse. - Jeg er glad for at have mødt nogle af personerne bag tallene fortæller Jesper Nielsen, det er personer som føler sig udsat og dårligt omtalt i bl.a. pressen, men når man møder dem, som jeg fik mulighed for, finder man jo ud af at det er søde og spændende personer. Nogle af dem har måske været lidt uheldige i deres liv, og jeg er glad for at vi har et samfund der er gearet til at hjælpe dem. Motion, sund kost og mere selvværd og selvtillid Når man har gået arbejdsløs i noget tid, og måske har søgt en masse jobs uden held, er der mange der mister troen på sig selv og på at det nogen sinde vil lykkes. Det går ud over ens selvværd. Netop selvværd er noget man arbejder meget med i Struer. Tirsdag morgen skulle Jesper Nielsen til spinning sammen med de andre i aktivering. - Vi startede med at få noget sund morgenmad, så vi havde noget at køre på, fortæller Jesper Nielsen. Så var det bare op på cyklen, og det var hårdt, men også godt. Jeg synes at de nye initiativer med motion og sund kost er et rigtigt godt spor at køre på, fortæller Jesper Nielsen, hvis man taber nogle kilo og vinder over sig selv på cyklen vil det helt automatisk smitte af på ens selvtillid og selvværd, og det er guld værd. Personerne der gemmer sig bag tallene På spørgsmålet: Som byrådsmedlem får man en masse papirer og tal (Fortsættes på side 4) 3

4 (Fortsat fra side 3) man skal forholde sig til, hvorfor var det ikke nok for dig, svarede Jesper Nielsen; - Det er korrekt at vi får en masse papirer og tal, men man kan altså ikke aflæse en stemning ud fra nogle papirer og jeg synes faktisk at det kunne være spændende at møde nogle af personerne bag tallene, høre deres historie og deres oplevelse og indtryk af de tilbud vi giver vore arbejdsløse borgere, og han fortsætter, men når man kigger på tallene, det gør vi selvfølgelig også, ser det jo rigtigt positivt ud. Arbejdsløsheden i Struer er under arbejdsløsheden i de kommuner vi normalt sammenligner os med, og når vi iværksætter nye målrette kursustilbud leverer de også resultater vi kan være stolte af, slutter Jesper Nielsen. Demokratisk udvikling i Irak? af Henning Gjellerod, medlem af Regionsrådet i Midtjylland Det er en udbredt opfattelse i den danske befolkning, at de danske soldater, der nu er vendt hjem fra Irak, har udøvet en enestående indsats for at udføre de opgaver, som de er blevet bedt om at udføre. Jeg deler den opfattelse. Jeg tror på dem og deres minister, når de fortæller, at de har været med til at genopbygge vand- og elektricitetsforsyninger og at de har været med til at sørge for at den lokale befolknings børn har fået mulighed for at komme i skole. Soldaterne medvirkede også til, at der blev afholdt demokratiske valg, således at der kunne etableres et styre på centralt og lokalt plan til afløsning af det autoritative styre, som Bathpartiet havde udført, og som blev fordrevet under krigen mod Saddam Hussein. De danske soldater har altså været medvirkende til dannelsen af et civilt samfund. Det er al ære værd set på baggrund af, at Danmark havde involveret sig i en krig mod tyrannen Saddam på et fuldstændigt forfalsket grundlag. Man stiller sig uvægerlig det spørgsmål, om irakerne formår at videreudvikle de tiltag, som danskerne har sat i gang i det lille hjørne af det store Irak, de var sat til at forvalte. Vil forsyningsvirksomhederne kunne fortsætte? Vil børnene fortsat kunne gå i skole? Vil militær og politi være i stand til at opretholde bare nogenlunde ro og orden? Da de blev sendt af sted kort efter, at Saddam Hussein var nedkæmpet hed det sig, at de skulle være med til at indføre demokrati i det irakiske samfund. Det skal blive interessant i tiden fremover at følge udviklingen for at konstatere om, det overhovedet er lykkedes. Min lærebog fortæller mig, at demokrati i begyndelsesstadiet er særdeles sårbart. Demokrati forudsætter, at der eksisterer et civilt samfund, og et civilt samfund kan ikke eksistere uden en befolkning, der har vilje, evne og mod til at handle i forsvar for det civile samfunds værdier og institutioner. Sagt på en anden måde, så er det folket, der skaber og holder det fungerende demokratiske samfund i live ved at være med til at forme og beskytte det civile samfund. Men dermed bliver det også folket, som er i stand til at afvise det demokratiske samfunds værdier og direkte blokere for udvikling hen imod et fungerende demokrati. Som jeg har forstået det, er der kriminelle bander og mafialignende foretagender nok i det område, som danskerne har forladt, til at stikke en kæp i hjulet på det, der er sat i gang. Fremtiden vil vise om militæret og politiet kombineret med en vilje i befolkningen vil kunne modstå angreb på det spinkle civile samfund, som danskerne har været med til at opbygge. Min lærebog fortæller mig også, at de grundlæggende trin, som et samfund skal betræde, hvis det agter sig ud i en proces, der styrer mod et styre baseret på demokratiske principper er: 1. Beskyttelse af menneskerettighederne. 2. Værn om personer, der tilhører forskellige typer af minoriteter. 3. Afholdelse af frie og fair valghandlinger med regelmæssige mellemrum. Der er lang vej igen før der er skabt en samfundstilstand i Irak, der medfører, at 4 millioner flygtninge og internt fordrevne kan vende hjem igen. Klar til valgkamp af Poul Nielsen, næstformand Fællesledelsen Valgtrommerne rasler, statsministerens meningsmålinger står godt, hvem kan forstå dette? De offentlige ansatte har for ganske nylig demonstreret for bedre arbejds- og lønforhold, hvilket jeg kun kan give dem ret i. De har siden den nuværende regering trådte til, ikke fået del i opsvinget, på grund af den stramme statsstyring af kommuner og regioner, men er blevet beskåret på personaleområdet, hvilket jo kun kan få den konsekvens, at de må løbe stærkere. Og for sosu-personalet, har man ikke kunnet få lov til at få glæde ved arbejdet. Nedslidning og stress har været følgerne og utilfredse klienter, men for at det ikke skulle helt kollapse, har vikarbureauerne haft gyldne dage. Hvem skal betale den ekstra udgift? Det vil ske med nedskæring af de nuværende ansattes antal, dette er EBBERØD bank om igen, for over enhver virksomheds indgang står STØRST MULIG UD- BYTTE, hvilket jeg ikke har noget imod, men når det er opgaver, som jeg mener den offentlige sek- 4

5 tor skal tage sig af, så må vi give den mulighed for at løse opgaven, uden fordyrende led. Derfor må det nu være på tide, at vi som socialdemokrater viser en klar holdning til at tage hånd om samfundets svageste. Vort velfærdsudspil må vi klart fremlægge, for hvem har skabt velfærdssamfundet? Det har den socialdemokratiske bevægelse, og vi må være de bedste til at løse opgaverne. Derfor er det nu på høje tid, at vi kommer ud af busken og ikke bare løber efter de borgerliges udspil, men helt klart fremstiller den holdning, som vi altid har haft Fællesskab, frem for egoisme. Derfor er jeg glad for, at vor folketingskandidat Helle Dam, allerede markerer sig så stærk i debatten. Lad det smitte af på de øvrige folkevalgte. De sidste 9 år har været præget af store anlægsinvesteringer i Struer Kommune, såvel kommunale som private. Det er en udvikling som bør fortsættes og som jeg tror også vil fortsætte. Forudsætningen for dette, er for de kommunale investeringers vedkommende, et rimeligt driftsoverskud hvert år, som kan bruges til anlæg. Der er naturligvis mange anlæg, der bør gennemføres. De mest kapitalkrævende er: A: Nye Venøfærger. B: Omfartsvej syd for Gimsing. Begge projekter bør opstartes i den nuværende valgperiode. Jeg vil i det følgende koncentrere Omfartsvej syd for Gimsing af Hans Hansen, medlem af Struer Byråd mig om omfartsvejen. Skattelettelse løser ikke sosu-problemet af Bent Kruuse, medlem af Struer-Gimsing forening Baggrunden for regeringens oplæg til skattelettelser er, at det skal kunne betale sig at arbejde mere. For sosu-området, hvor der har været stor fokus, på den lave løn og manglen på ansøgere til de ledige stillinger, vil en skattelettelse på 125 kr. om måneden, ikke løse problemet. For det første, er det ik- ke muligt, at de i forvejen hårdt pressede sosu-medarbejdere kan løbe stærkere. For det andet: Skattelettelsen skaffer ikke ny arbejdskraft, da personer med job i industrien, næppe vil have et økonomisk incitament til at vende tilbage. For dem vil den højere løn de oppebærer, jo give større skattelettelse. Omfartsvejen syd for Gimsing er indarbejdet i den nuværende regionsplan, men kun som en grov skitse. I Struer Kommunes kommende kommuneplan bør der gennemføres VVM på hele strækningen med alternative forslag. Projektet er dyrt og vanskeligt, fordi det er svært at etapeopdele. En 1. etape: Hovedvejen - Hjermvej bør gennemføres hurtigt. Det hænger sammen med, at Drøwten allerede nu er overbelastet i spidsbelastningsperioder. Drøwten vil yderlig få tilført trafik fra det nye boligkvarter syd for skolen. Denne situation er ikke langtidsholdbar. Derfor bør trafikken på sigt udledes mod syd til 1. etape af omfartsvejen i stedet for til Drøwten. Det giver ingen mening at etapeopdele den dyre lange strækning fra Hjermvej til Vinderupvej. Derfor bør der ske en årlig kommunal opsparing til projektet. Amtet betalte halvdelen af strækningen Gimsing-Ølby samt de to rundkørsler. Men amterne er væk. Det ville derfor være rimeligt om staten afsatte puljemidler til disse store kommunale vejarbejder. Det er givetvis ikke kun Struer, der har sådanne problemer. En del af projektet vil dog sandsynligvis kunne lånefinansieres efter de gældende regler. Det gælder om at komme i gang. Først med planlægningen, derefter med at finde pengene. Det sidste bliver der sværeste. Åbne gruppemøder HUSK! Alle interesserede medlemmer er velkomne til at overvære byrådsgruppens møder, til den åbne dagsorden. Møderne afholdes mandag før byrådsmødet, kl i gruppeværelset på Rådhuset. Indgang i kælderen bag Rådhuset. Dagsorden kan fra fredag før mødet hentes på Struer Kommunes hjemmeside eller læses i forhallen på rådhuset og på biblioteket. Lokaldemokraten filosoferer - om fremtiden Der gives skattelettelser og selvbetalt - velfærd. De velhavende får skattelettelserne og alle uanset økonomisk formåen, betaler selv for de ydelser de modtager, som brugerbetaling. Velkommen til minimalstaten. 5

6 Fællesskab og tilhørsforhold af Anni Svinth, medlem af Struer byråd Kommune betyder fællesskab. Begrebet stammer fra den franske revolution, hvor borgerne tog magten i Paris. Historisk set har grundlaget og omdrejningspunktet for kommunerne i Danmark været eksistensen af det lokale fællesskab afgrænsende lokalsamfund med fælles grundlag i lokale livsvilkår som geografi, serviceudbud og lokalpolitiske forhold og som sammen kan udvikle, kæmpe for og forvalte borgernes ønsker og behov i overensstemmelse med de overordnede rammer, som samfundet opstiller. Dette indebærer ikke, at alle i fællesskabet har samme værdier og holdninger, men det er afgørende for kommunens eksistensberettigelse, at de føler et tilhørsforhold til netop den kommune, de bor i. holmeres vegne, men kun ud fra de mennesker jeg møder og her står det helt klart, at det ikke er ordet fællesskab, der lige står først for, når der tales om den nye kommune. Mange føler at Thyholm helt er glemt og blot er et udkantsområde. Sikkert ikke på grund af manglende vilje. Bare fordi den er glemt. Flere små eksempler kan gives: På kommunens hjemmeside er der d.10. august en fin oversigt over målinger fra Struer kommunes badestrande. Bremdal, Jeppes Led og Toftum!! Men hvad med de fine badestrande nord for Oddesundbroen Søndbjerg Bøhl mv.? Tja! De var ikke lige i tankerne! Vil man ind og se på kollektiv trafik ja så henvises til Thyholm kommune som jo altså ikke lige eksisterer mere! Det er muligvis små ting, men det er sådan noget der irriterer. Rådhuset skulle være åbent som borgerservice, men fik kun kort levetid og stort set ikke en chance. Åbningstiden er skåret ned til én dag, skønt vi 3 socialdemokrater fra Thyholm kæmpede en brav kamp for at bevare det, som var aftalt i forbindelse med sammenlægningen. Vi har selvfølgelig også selv et ansvar og skal også selv gøre opmærksom på, at vi eksisterer. For kort tid siden var der en oversigt i vore lokale avis over udstillinger, gallerier mv. udelukkende fra gammel Struer kommune. Her skal vi jo selv på banen, hvis vi vil ses. Vi synes faktisk vi har meget at byde på, på Thyholm. Vi er Hjerm-Vejrum forening 100 år Ovennævnte citat er hentet fra en kandidatafhandling i samfundsgeografi fra Københavns universitet. Skrevet af Karen Thommesen. Jeg har diskuteret dette med hende og kan ikke lade være med tænke på ordene fællesskab og tilhørsforhold. For hvordan står det til med netop dette i vores nye kommune. Kan vi mon tale om fællesskab og føler Thyholmerne sig som en del af fællesskabet med de medborgere der bor syd for Oddesundbroen? Føler vore sydlige medborgere mon et fællesskab og har de et tilhørsforhold til Nordboerne. Næppe! Har vi i det hele taget gjort noget som helst, for at integrere de to kommuner? Jeg kan ikke tale på alle Thyfaktisk ret stolte af vores meget smukke natur, som vi og mange turister sætter stor pris på. Så har vi en lokalbefolkning, som virkelig formår at sætte mange ting i gang. Eksempelvis efterskolerne i Lyngs og på Jegindø. Begge startet af lokale ildsjæle. Seneste eksempel er Tambosundbroen og naturhavnen i Tambohuse. Meget andet kunne nævnes. I det hele taget har de to gamle kommuner meget, de kan berige hinanden med. Den største udfordring er dog at få begrebet kommune som jo betød fællesskab, til at leve. Det kræver blot at vi giver hinanden meget mere opmærksomhed. Positiv opmærksomhed vel at mærke. Vi er en meget lille kommune og muligheden for at integrere de to gamle kommuner er absolut til stede. Det kunne være interessant at samle en gruppe på tværs af hele kommunen, der havde én hovedopgave, som gik ud på at arbejde med denne integration. Lokale grupper er rigtig fine til mange ting, men de har en tendens til at samle sig om sig selv, så netop her, vil det være vigtigt med en tværkommunal gruppe. Hvis nogen synes det kunne være interessant, vil jeg meget gerne høre fra dem på min mail adresse Flot gave i jubilæumsåret I dette efterår, hvor Hjerm-Vejrum partiforening, kan fejre hundredårs jubilæum, har foreningen fået et stort ønske opfyldt: En cykelsti fra Hjerm til Gimsing skole. Kigger man tilbage i foreningens protokoller kan det læses, at en cykelsti til Gimsing, er et emne, der i en årrække har været skænket stor opmærksomhed. Fra både bestyrelsen og den lokale S-repræsentant i byrådet, Arne Thorgaard, er brugt megen energi på, at få etableret en cykelsti til Gimsing. Derfor må det siges, at vedtagelsen af cykelstien, netop nu, er en kærkommen gave i jubilæumsåret. I øvrigt har cykelstien lokalpolitisk været et varmt emne, idet Venstres vælgerforening, flere gange er sprunget fra lokale aftaler, om opfordring til anlæggelse af cykelstien. Sådan begyndte det Den 14. oktober 1907 skrev Ringkøbing Amts Social-Demokrat, at 6

7 det på et møde i Hjerm Stationsby, vedtoges at oprette en socialdemokratisk Forening, for Hjerm og Omegn. Foreningen er stiftet med 40 Medlemmer, kunne det læses. På det tidspunkt, hvor foreningen blev stiftet, havde Hjerm 2 store arbejdspladser, kalkværket og jernbanen. Derfor var der i medlemskredsen en hel del kalkværksarbejdere og banearbejdere. Det afspejlede sig også i den første bestyrelse, der bestod af 2 banearbejdere og 3 kalkværksarbejdere. Den første formand var banearbejder P. Jensen. I løbet af foreningens hundrede år, har der været både hårdt slid og dramatik. De første 75 år er beskrevet af Henning R. Lauridsen, i et jubilæumsskrift, udgivet ved 75 års jubilæet i I anledning af det forestående jubilæum, er de sidste 25 år beskrevet i endnu et skrift. Jubilæet vil blive markeret med en reception, der afholdes fredag den 12. oktober 2007 kl i Hjerm Sognegård. Bestyrelsen i jubilæumsåret består af: Flemming Majlund, formand - Birthe Christiansen, næstformand - John O. Nielsen, kasserer - Else Rimpler, sekretær og byrådsmedlem Arne Thorgaard. LokaldemokrAten ønsker tillykke. bk Arrangementer Socialdemokraterne i Hjerm-Vejrum Reception Hjerm-Vejrum partiforening kan fejre 100 års jubilæum Kom og vær med til at festliggøre jubilæet sammen med os Lørdag den 12. oktober 2007 fra kl i Hjerm Sognegård pbv Flemming Majlund Medlemsmøde Struer-Lemvigkredsen afholder medlemsmøde onsdag den 19. september 2007 kl hos 3F, Bredgade i Struer. Mødets tema er: Udlændingeloven og den måde den administreres på. Mød op og tag del i debatten p.k.v. Henry Ammitzbøll formand Politisk generalforsamling Struer-Gimsing forening Tirsdag den 2. oktober 2007 kl Mødested bekendtgøres ved indkaldelsen Dagsorden i.h.t. lovene Forslag: Nyt navn til foreningen Venlig hilsen Bestyrelsen 7

8 Socialdemokraterne i Struer Kommune Fællesledelsen Niels K. Mortensen Tlf Struer-Gimsing Orla B. Pedersen Tlf Hjerm-Vejrum Flemming Majlund Tlf Langhøj Jens Erik Sørensen Tlf Thyholm Sten Longfors Tlf Byrådsgruppen Niels Viggo Lynghøj Tlf DSU Struer-Thyholm Lars Møller Pedersen Tlf Folketingskandidat Helle Dam Tlf Aktivitetskalender September Mandag Gruppemøde - Gruppeværelset Tirsdag Byrådsmøde - 1. behandling budget 2008 Onsdag Kredsmedlemsmøde Fagforeningshuset, Struer Tema: Udlændingeloven Oktober Tirsdag Struer-Gimsing generalforsamling Mandag Gruppemøde Tirsdag Byrådsmøde - 2. behandl. og vedt. budget 2008 Lørdag Reception Hjerm-Vejrum i Hjerm Sognegård November Mandag Gruppemøde Tirsdag Byrådsmøde Den gamle Redakteurs Klumme af Bent Kruuse LokalDemokrAten Redaktion: Redaktion og ansvarshavende: Bent Kruuse Rolighedsvej Struer Tlf Fax Medredaktør: Niels K. Mortensen Nørgårdsvej Struer Tlf Næste nr. udkommer: 1. november 2007 Deadline: 5. oktober 2007 Indlæg til bladet: Helst pr. mail eller diskette/cd. Tryk: Christensens Bogtrykkeri Bogtrykkergården as Tlf Oplag 360 Skomager bliv ved din læst. Socialdemokraterne har et godt politisk program. Så god er socialdemokraternes politik, at statsminister Anders Fogh Rasmussen, under foregivende af, at det er den politik, han vil føre, fremlægger den socialdemokratiske politik, som sin og regeringens politik. Med det formål at kapre stemmer, og vinde det kommende folketingsvalg. Set fra et socialdemokratisk synspunkt, burde det vel være en tilfredsstillelse, at partiet har en så attraktiv politik. Men så enkelt er det bare ikke. For det første: Ét er, at Anders Fogh foregiver, at ville føre en socialdemokratisk politik. Det er en utopi at tro, at minimalstatens ophavsmand skulle føre socialdemokratisk politik. Et andet problem er, at så længe Anders Fogh lægger sin klamme hånd på den socialdemokratiske politik, er det svært for partiet, selv at fremføre sin politik. Det har, alt for længe, være en hæmsko for den socialdemokratiske ledelse at komme til orde, for hver gang de bragte emner på banen, sagde Fogh haps. Derfor holdt de lidt igen, og blev beskyldt for at være usynlige. Men, med det nye velfærdsudspil, lavet i den rette socialdemokratiske ånd, er socialdemokraterne igen kommet på banen. Måske er der nogle ting, der skal tilpasses, men alt i alt et godt oplæg. At de borgerliges politiske ordførere står frem og angriber 8 oplægget, er blot den almindelig kendte politiske refleks. Det skal de jo gøre. Det samme gælder Vestegnens S- borgmestre, der er lige hurtige nok på aftrækkeren. Erfaringen burde sige dem, at et udspil, er oplæg til debat. Og da der i øvrigt sidder to borgmestre i partiets ledelse (som næstformænd), må det formodes, at der ved udarbejdelsen af oplægget, er taget hensyn til, at det kommunale selvstyre, ikke bringes i fare. Et gammelt mundheld siger: Skomager blive ved din læst. Eller omskrevet: Socialdemokrater, lav gedigen socialdemokratisk politik, så er vejen til statsministerkontoret banet.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus 1. Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus Kære Byråd, kære Borgmester Jeg vil prøve at redegøre for hvad Dansk Folkeparti, mener om de budgetforhandlinger vi nu er startet på. At få udstukket et råderum

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005.

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. 1. Indledning. Det er mig en glæde at være indbudt til at sige lidt til jer opfindere og iværksættere

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Nr. 5 November årgang

Nr. 5 November årgang A NYHEDSBREV FOR SOCIALDEMOKRATERNE I STRUER KOMMUNE Nr. 5 November 2007 1. årgang Leder K-valg 09 Klar Parat - Start Sådan lyder det, når en kappestrid skal skydes i gang. Og det er faktisk hvad det drejer

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere.

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere. x-tra A-nyt Socialdemokratiet i Rudersdal 8. november 2016 ======================================================================== Indhold: Formanden har ordet En ildsjæl tjekker ud Indkaldelse af spidskandidater

Læs mere

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet.

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt Tak for ordet. Jeg har valgt at besvare spørgsmålene samlet. Men før jeg gør det, vil jeg gerne lige starte med at slå fast

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

KD bag forebyggelsesplan

KD bag forebyggelsesplan KD bag forebyggelsesplan Nr 2 2012 8. årgang Af Christian Bjerre, Byrådsmedlem KD har nået et vigtigt politisk resultat. Vi prioriterede forebyggelsesområdet højt i valgkampen. Det var derfor et delmål,

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

PRESSEOPRÅB. S.O.S. fra borgere i sygedagpengeland

PRESSEOPRÅB. S.O.S. fra borgere i sygedagpengeland S.O.S. fra borgere i sygedagpengeland PRESSEOPRÅB Sygemeldte borgere trædes under fode af kommunerne: Det er blevet sværere for sygemeldte borgere at få anstændig sagsbehandling i sygedagpengesystemet

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer.

2011 bliver et spændende og meget afgørende år for vores parti. På partikontoret glæder vi os til at lave valgkamp sammen med Jer. December 2010 Kære ven Året er ved at rinde ud, og jeg vil gerne sige tak til alle Jer i organisationen for jeres store arbejde. Uden en velkørende organisation kunne vi ikke køre kampagner og sprede de

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Ø- posten, november 2014

Ø- posten, november 2014 Ø- posten, november 01 Indholdsfortegnelse: Det sker: - Offentligt møde i Frederikshavn om ytringsfrihed - Trafikpolitisk seminar for Enhedslisten Nordjylland - Intromøde, fællesspisning og valgkamp m.

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere