Menighedernes daginstitutioner årsmøde den 8. maj år Til lykke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedernes daginstitutioner årsmøde den 8. maj 2015 100 år Til lykke"

Transkript

1 Menighedernes daginstitutioner årsmøde den 8. maj år Til lykke Børn i 100 år Fra baggård til børnehave Hotel Nyborg Strand Stig Broström Aarhus Universitet Institut for Pædagogik og Uddannelse

2 Ca Børn og børnehave i 100 år

3 Børnearbejde frem til 1915 Mange små børn var alene hjemme, og lidt større børn blev fra 6-7 årsalderen passet i landbruget og fabrikker, hvor de arbejdede. Men lov om forbud for børnearbejdet i 1915 resulterede i, at børnene måfe klare sig selv alene hjemme mens deres forældre gik på arbejde.

4 Baggården og gaden De store piger passede mindre søskende og andre børn Leg i baggården 1910, Saxogade

5 Leg i gården forbudt Amagerbrokvarteret 1925

6 Men også asyler Første asyl i Danmark 1828, Store Kongensgade GentoRe Børneasyl også kaldt Provst Boisen og Hustrues Børneasyl blev svret i 1862 af sognepræsten i GentoRe, B.F.O. Boisen og hustruen ChrisVane Hansine. Boisen tog inivavv Vl asylet, for at Børn fra 2 Vl 7 Aar Vdlig vænnes Vl Flid og Orden i Stedet for at drive om paa Gaden eller ligge ørkesløse Hjemme i Forældrenes Huse, overladt Vl dem selv, medens disse er paa Arbejde.

7 Fra baggård til børnehave Erna Juel-Hansen åbnede en første børnehave i 1871 inspireret af Freidrich Fröbel Hedwig (og Sophus) Bagger stiftede i 1880 den ældste stadig eksisterende børnehave

8 Fra baggård til børnehave Sociallæge Richard Kjer- Petersen Gerda Tillisch stiftede sammen med Kjer-Petersen Børnehaven Absalonsgade 37. Senere endnu to og etablerede sammenslutningen Folkebørnehaverne af 1915, - Oprindelsen til Menighedsbørnehaverne

9 Børnehavens tradition M. Montessori

10 Fælles grundlag Selvvirksomhed: Barnet er virksomt: aktivitet tätig, frietätig fri virksomhed Pædagogen skal støtte den spontane og naturlige udvikling og ud fra barnets interesser skal opdrageren lede barnet Form: leg og aktivitet: Inderliggørlse af det ydre og yderliggørelsen af det indre (jf Leontjev) Indhold: Tingene og verden: die Sache: Legegaver, sang- og kredslege, flette og sy, havebrug, oplæsning osv. Pædagogisk takt, kærlighed

11 Den tidlige børnehave i erne TEORI Barnet skal vækkes til selvvirksomhed, det skal under opdragerens opmærksomme ledelse udvikle sine medfødte anlæg i stadig vekselvirkning med natur og menneskeliv Den danske børnehave, Sofus og Hedwig Bagger, 1885 PRAKSIS Den frie virksomhed kom til udtryk, - men havde mange steder trange kår autoritære voksne, tilpasning, instruktion, ro, regelmæssighed og renlighed (RRR)

12 Den tidlige børnehave i erne Kristine Frederiksen, Oskar Hansen, Starcke, Vilhelm Rasmussen, Kristian Kroman:Naturvidenskab, selvvirksomhed, anskuelsesundervisning Daghjemmet C.V. Rasmussens Minde, Gladsaxe Buddinge Børnehave, ca. 1937

13 Den tidlige børnehave i erne Ikke kun vuggestuerne men også børnehaverne var præge af de tre R r Personalet i vuggestuen Sct. Georgsgården Horsens 1958

14 Børnehaven i erne - reformpædagogik Foto: Dansk Pædagogisk Historisk Forening

15 Børnehaven i erne - reformpædagogik En kulturradikal, kreativ indflydelse Anti-autoritær tilgang med vægt på barnets selvvirksomhed, den frie leg (Schwede, 1997) Jazzinspireret sang, musik og bevægelse, rytmik Astrid Gøssel, Grethe Agatz, Bernhard Christensen Begrebet skabende virksomhed, male, tegne og forme (det kreative ) Udviklingspsykologien får indflydelse ex Jens Sigsgaard, Sofie Rifbjerg En rodet blanding af marxisme, freudiansk psykoanalyse, kunstneriske udtryk Scherfigs kritik i Idealisterne Cobra-bevægelsen (1948), Jens Sigsgaard (1978); Tivoli-huset: Tora Raknes (Dansk Kvindebiografisk Leksikon); Lowenfeld & Brittain, (1947); Boelskov (2004)

16 Børnehaven i 1960 erne - reformpædagogik PRAKSIS Værksteder med fordybelse, følelsesudtryk, vægt på proces og produkt Leg, både frie leg og sammen med voksne Både det individuelle og gruppen TEORI Humanisme: barnet i centrum Udvikling indefra, det iboende Ikke øve tryk på barnet Formal dannelse

17 Børnehaven i 1960 erne Natur- og udflytterbørehaver Naturbørnehaver Elle Flataus skov- og vandre børnehave 1952, men vækst fra 1985, i dag ca. 500 Udflytterbørnehaven Høbjerg, marts 1962

18 Fritidshjem i erne Før 1950: Forebygge og kompensere : Forebygge, men først og fremmest pasning via beskæftigelse : peddigrør eller kreativitet : Udviklingsrum fri leg, værksteder, natur (dyr, jord, ild og vand) temaer og emner, koloni - reformpædagogik : Fritid er børnenes frie tid; frirum fra skoletid; samarbejdet med skolen reducerer fri-tiden : Fritid og undervisning udgør en enhed eksperimentere med helhedsskole 2015: Ny skolereform,

19 Emdrup ca Tingbjerg 1967 Byggelegepladser Skrammellegepladsen i Emdrup, åbnede august 1943 af leder Jonas: John Bertelsen skrammel og psykologi = skrammologi, Starten af 1970 erne: Ellemarkens Byggelegeplads i Køge, Byggeren på Nørrebro og Hudegrundens Byggelegeplads på Vesterbro

20 Børnehaven i 1970 erne og 80 erne en ny samfundsorienterng 1970 erne og 80 erne: Indlæringspædagogik, struktureret pædagogk udvikling af kvalifikationer Stukat & Sverud, Göteborg DDR s børnehavepædagogik - inspirationskilde Bildungs- und Erziehungsplan (1985) Dialektisk, struktureret pædagogik; En nødvendig pædagogik kritik af kapitalismens tilpasningspædagogik, udkast til et alternativ Broström (1977); Broström & Rasmussen (1981); Karen Nielsen (1983) Italien: Kritisk erfaringspædagogik, frigørende pædagogik et alternativ Mario Lodi (1975; 1977); Felding, Smith & Møller: Pædagogik og barndom (1980)

21 Dialektisk struktureret pædagogik Samfundsanalyse, Børns livsbetingelser, Det psykologiske grundlag Barnet som subjekt Virksomhedsbegrebet, tilegnelse, meningsfuldhed (Leontjev, Fröbel) Aktiv pædagogrolle, NUZ, Vygotsky Pædagogikken Formulering af mål og indhold Kreativitet og kreative virksomheder Organisering, Planer og struktur Leg, arbejde og beskæftigelse, emnearbejder Gruppeopdragelse, Makarenko

22 Dialektisk struktureret pædagogik Leg, arbejde og beskæftigelse, emnearbejder Børnehave nr. 6 Vapnagård Helsingør

23 1990 erne selvforvaltning Retur til reformpædagogik? Den stramme struktur forlades til fordel for mere selvforvaltning og børns selvbestemmelse - hvilket nogle steder førte til, at børn selv skulle organisere deres dag, hvornår de ville lege, hvad og med hvem, hvornår de vil spise og hvor meget. Espen Jerlang: Selvforvaltning er individets vilje og evne til at skabe sit eget liv og øve indflydelse på sine livsomstændigheder i et ansvarligt og solidarisk samarbejde med andre ligeværdige mennesker. Tidligere Socialminister Benedikte Kjær udtaler sig i 2011 vuggestuens arbejde, som hun kritiserede for selvforvaltningspædagogikken som hun betegnede Hippiepædagogik

24 1990 erne og nu OECD krav til pædagogikken (2001 og 206) Udligne negativ social arv Skabe skoleparathed Skabe kvalitet i dagtilbud, udligne kvalitetsforskelle mellem daginstitutioner Børnehaven bliver et læringssted og en del af det samlede uddannelsessystem En begyndende didaktisk tilgang, midten af 1990 erne, Gladsaxe læreplan, 19XX Lov om Social Service, 1998, indførte begrebet læring Lov om pædagogiske læreplaner, 2004)

25 Didaktik Didaktik i børnehaven handler om teori og praksis vedrørende alle former for intentionel og reflekteret omsorg, opdragelse og undervisning med henblik på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse Spørgsmålet om formål og mål (hvorhen) Spørgsmålet om indhold, temaer (hvad) Spørgsmålet om metoder, principper (hvordan) Spørgsmålet om midler, fx legetøj, bøger Spørgsmålet om evaluering - vurdering af pædagogikken og børnenes læring Klafki, 2001

26 Pædagogikken er under pres Pædagogerne skal producere årlige læreplaner med klare, entydige mål samt målbare delmål, dokumentere, teste, evaluere og rapportere Kommunerne producerer manualer Finans- og socialministeriet samt KL producerer kvalitetskriterier og programmer ( Faglige kvalitetsoplysninger ) Effektmålingen af pædagogiske interventioner på dagtilbudsområdet i regi af hhv. HPA, VIDA, SPELL og Fart på Sproget Samt Fremtidens Dagtilbud

27 Børnehavetraditioner OECDs review, Starting Strong, viser to småbørnspædagogiske traditioner (2001, s ; 2006, s. 141) 1) En uddannelses- og læringsorienteret model med en klar politik vedrørende de pædagogiske mål, metoder og evaluering med henblik på skoleparathed Australien, Belgien, Italien, Holland, Portugal, UK, USA 1) En socialpædagogisk model hvor omsorg og læring er integreret og hvor pædagogikken ikke orienterer sig mod skolen, men ser livet i børnehaven som et rart sted at være og et mål i sig selv Danmark, Finland, Norge og Sverige

28 En post-moderne inspiration Minor Politics frem for Major Politics En procesorienteret praksis frem for en lineær praksis Rodstængel frem for pælerod Tage afsæt i børnenes begyndelser Social interaktion og intra-aktion Det demokratiske og solidariske menneske Karen Barad, 2007; Gilles Deleuze, 1988; Gunilla Dahlberg et al, 2007; Taguchi, 2010; Anders Skriver Jensen, 2011

29 Den digitaliserede børnehave På ipad laver børnene egne vendespil med foto og lyd fra børnehavens dagligdag Legeskrivning på ipad Spiller spil og arbejder med læse-skrivespil Skriver i interaktive bøger Med Ipad videooptager nogle drenge en politi og røver leg Arbejder med PupetPals Nordplus undersøgelse 2014

30 Børn og børnehave i 100 år Fra gruppeorientering Vl individuel akvvitet?

31 Fra oplæsning til dialogisk læsning Børnehave i 1930 erne Børnehave i 2010

32 Fra børnemøde til rundkreds 1977 UdflyFerbørnehaven Høbjerg 2014 Hillerød, Klostervænget

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE

NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE Omslag 31/10/02 17:00 Side 1 NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE handler om ni mennesker der hver for sig har haft betydning for udviklingen af det man kalder

Læs mere

Børns rettethed. Et empirisk studie af vuggestuebørns muligheder for at forfølge egne initiativer i den daginstitutionelle hverdag

Børns rettethed. Et empirisk studie af vuggestuebørns muligheder for at forfølge egne initiativer i den daginstitutionelle hverdag Børns rettethed Et empirisk studie af vuggestuebørns muligheder for at forfølge egne initiativer i den daginstitutionelle hverdag Det var egentlig ikke meningen, at han skulle have været med på tur, men

Læs mere

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København, PMF København Juni 2002 Fritidspædagogik fortid nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København og PMF København.

Læs mere

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Naturfaglig Tonet Læreruddannelse

Naturfaglig Tonet Læreruddannelse Naturfaglig Tonet Læreruddannelse Sammenfatning af 2 udviklingsrapporter 1. Naturfagsdidaktik i naturbørnehaver 2. Projektafrapportering for udvikling af naturfagsdidaktik i dagsinsitutioner Hvad Udvikling

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

HISTORIEN OM DEN KOSTBARE LÆRINGSTID

HISTORIEN OM DEN KOSTBARE LÆRINGSTID SPOT PÅ NY FORSKNING I hvert nummer stiller Asterisk skarpt på et aktuelt forskningsprojekt fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Denne gang handler det om projektet Pædagogprofessionens

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2013/14 Pædagoguddannelsen i Thisted

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2013/14 Pædagoguddannelsen i Thisted Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2013/14 Pædagoguddannelsen i Thisted Titel Frirum eller skolereform Titel (på Free space or school reform engelsk) Gruppenr. 7 Anslag 69 674 Vejleder Thomas Linde-Bech

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Konference om småbørns sprog Kolding 9. nov. 2011 Professor, dr.pæd. Niels Egelund Direktør Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus

Konference om småbørns sprog Kolding 9. nov. 2011 Professor, dr.pæd. Niels Egelund Direktør Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Konference om småbørns sprog Kolding 9. nov. 2011 Professor, dr.pæd. Niels Egelund Direktør Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet 1 Fremtidens dagtilbud Taskforcen om Fremtidens

Læs mere