Ubegrænset Adgang til Faderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ubegrænset Adgang til Faderen"

Transkript

1 Ubegrænset Adgang til Faderen David Wilkerson January 8, 2001 "I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud." (Ef 3:12). Guds børn har et af de største privilegier som nogensinde er skænket menneskeheden. I frihed og frimodighed har vi ret til at forstyrre vor Herre på et hvilket som helst tidspunkt. Vor himmelske far sidder på en trone i evighedernes evighed, og ved hans højre hånd sidder hans søn, vor velsignede Herre og frelser, Jesus. Udenfor denne tronsal er der porte, som åbner sig for alle dem som er i Kristus. På et hvilket som helst tidspunkt - dag eller nat, døgnet rundt - kan vi passere forbi de vogtende engle, serafer og alle de himmelske hærskarer og frimodigt gå ind igennem disse porte og nærme os vor fars trone. Kristus har sørget for direkte adgang til faderen for os, så at vi kan modtage al den barmhjertighed og nåde som vi trænger til, uanset hvordan vore omstændigheder er. Sådan har det ikke altid været. I det Gamle Testamente havde ingen personer adgang til faderen, med undtagelse af nogle få. For eksempel ved vi at Abraham nød et vist mål af adgang til Herren. Denne fromme mand blev kaldt Guds ven, han hørte fra Herren, han talte med ham, han havde samfund med ham. Men alligevel forblev selv Abraham "udenfor forhænget." Selv om han var Guds ven, så havde han aldrig adgang til det allerhelligste, hvor Gud boede. Det åndelige forhæng som skilte dem var endnu ikke blevet revet itu. På et punkt i Israels historie erklærede Gud at han ville tale til profeterne igennem drømme og syner: "Da sagde Herren: "Hør mine ord! Er der en profet blandt jer, giver jeg mig tilkende for ham i et syn, taler jeg til ham i en drøm." (4.Mos. 12:6). Dette var en meget begrænset adgang til Gud. Men, igen var der en undtagelse: Moses, Israels leder. Gud sagde om ham: "Sådan gør jeg ikke med min tjener Moses, han er den betroede i hele mit hus, ham taler jeg med ansigt til ansigt, ligefremt og ikke i gåder, han får Herrens skikkelse at se" (4.Mos. 12:7-8). Lige som Abraham, talte Moses med Gud, og Gud talte med ham. Han tilbragte fyrre dage i Herrens nærvær indtil hans ansigt skinnede. Moses havde åbenbart adgang til en hel del. Men resten af Israel havde ingen kendskab til den form for adgang. Herren sagde til dem: "Der skal være et stadigt brændoffer som I skal bringe, slægt efter slægt, ved indgangen til åbenbaringsteltet for Herrens syn, hvor jeg vil åbenbare mig for dig for at tale til dig, og hvor jeg vil åbenbare mig for Israels børn..." (2.Mos. 29:42-43). Ingen havde tilladelse til at gå ind i det allerhelligste, hvor Guds nærvr var. Bare ypperstepræsten havde tilladelse til at gå ind, en dag om året, på soningsdagen. Derfor måtte folket bringe sine ofre til døren til tabernaklet. De kunne kigge ind gennem døren, men de kunne ikke se noget klart, de kunne bare undres over Guds majestæts herlighed som opholdt sig derinde. Igen var dette en yderst begrænset adgang. Det var som om Gud sagde til dem: "Kom til min yderdør, og jeg vil møde jer der, så kan vi snakke." De blev ikke inviteret indenfor. Herren talte til dem inde fra tabernaklets dør. Kan du forestille dig at måtte kommunikere med en nær ven på denne måde? Indvendig skilte et forhæng det hellige fra det allerhelligste. Når ypperstepræsten nræmede sig forhænget skælvede han sikkert, det var meget frygtindgydende at have adgang til Guds herlighed. Om du bare gjorde en eneste uren handling i hans nærvær, da ville du falde død til jorden, Guds hellige nærvær tålte overhovedet ingen form for synd. Hvilken ærefrygtindgydende begivenhed soningsdagen må have været. På den dag samlede alle Israels børn sig rundt om indgangen til tabernaklet. Det var den samme dør, hvor Gud havde givet Miriam dom fordi hun stillede spørgsmålstegn ved Mose' lederskab, og til Datan og Abiram fordi de have gjort oprør mod Moses. Nu stod mængden i ærefrygt mens Aron, ypperstepræsten, gik ind i dette mystiske værelse for at møde den almgtige Gud. De havde fået illustrationer om hvad der foregik derinde, men de var tavse af forundring: "Hvordan Page 1 of 6

2 er det derinde? Har Herren en synlig skikkelse? Er hans røst som den frygtindgydende stemme, som vi hørte ved Sinai bjerget? Er han god og mild, eller er han skræmmende?" Selv David, Israels kære salmist, havde begrænset adgang til Gud. Skriften siger at han samtalede med Gud. Han kendte Herren som sin forsvarer, sin tilflugt, sin bevarer, sin styrke, ingen fortalte mere majesttæisk eller kraftfuldt om Gud end denne mand gjorde. Men selv om det var sådan, så havde David ikke det samme privilegium til at gå ind i det allerhelligste sted. Gennem hele salmernes bog, taler David om at længes og hungre efter Gud. Han råbte og anmodede om at måtte komme indenfor forhænget men han opnåede det aldrig: "Dyb råber til dyb..." (Sal. 42:8). Salomon udtrykker også denne utilfredsstillede længsel efter at nå ind til Herren: "Min elskede stak hånden gennem hullet, og mit indre skælvede. Jeg stod op for at åbne for min kæreste; mine hænder dryppede af myrra, mine fingre dryppede af flydende myrra ned over dørslåen. Jeg åbnede for min elskede, men min elskede var forsvundet; han var væk, og jeg blev ude af mig selv, jeg søgte ham, men fandt ham ikke, jeg kaldte på ham, men han svarede mig ikke." (Hjs. 5:4-6). Her er den guddommelige længsels sprog: "Jeg søgte ham, jeg længtes efter ham, jeg ville have ham. Men jeg kunne ikke finde ham." Israel troede at Gud boede i templet i et rum kaldet Det Allerhelligste. Salomo byggede et majestætisk tempel i Jerusalem til Guds ære. Da bygningen var færdig, "bragte Salomo sin far Davids helliggaver, sølvet og guldet og alle karrene... for at føre Herrens pagts ark... Præsterne bragte Herrens pagts ark til dens plads i templets inderste rum, det Allerhelligste..." (2.Krn. 5:1,5,7). Efter at alt var sat på plads, inviterede Salomo Gud til at komme for at hellige det allerhelligste med sit nærvær. Og Gud gjorde det, han steg ned i en sky og fyldte templet. Alle i Israel troede at Gud boede i det store tempel i Jerusalem. Derfor stilede alle israelitterne sine bønner imod det. Salomo bad til Herren: "Når dit folk rykker ud til kamp mod sine fjender, hvor du end sender dem hen, og de beder til dig vendt mod denne by, som du har udvalgt, og mod det hus, jeg har bygget for dit navn, så hør fra himlen deres bøn og bønfaldelse, og skaf dem deres ret!" (2.Krn. 6:34-35). Salomo bad: "Herre, når vore hære rykker ud til kamp mod vore fjender, så hør dem når de stiler deres bønner til dig her i dit tempel, giv dem held i krigen." De så på Gud som om han ikke var på slagmarken, men i det hellige rum i Jerusalem. Desuden, om Israel blev taget til fange, så skulle de "og de beder vendt mod deres land... og mod det hus, jeg har bygget for dit navn, så hører du i himmelen... deres bøn... " (6:38-39). Dette er grunden til at Daniel åbnede sit vindue i Babylon og bad vendt mod Jerusalem (se Dan. 6:11). I dag vender jøderne sig fortsat mod Jerusalem for at bede. Jeg var en gang på et fly da en ortodoks jøde tog sit bønnesjal på, han stod i midtgangen og bad mod Jerusalem. Men på trods af Guds herlighed i templet - på trods af syner og drømme, som blev givet til profeterne, på trods af englebesøg - så blev Guds folk på ydersiden af forhænget. Døren til det allerhelligste var endnu ikke blevet åbnet, og adgangen til ham var stadig begrænset. Jesus gav en bredere og bedre adgang. Kristi liv i menneskelig skikkelse sørgede for en bedre adgang til faderen. Men selv da var adgangen stadig begrænset. Da Jesus kom til verden som et spædbarn, var der kun nogle få mennesker tilstede, en håndfuld hyrder og vise mænd. Resten af menneskeheden var ikke opmærksomme på hans komme. Hjemme i templet i Jerusalem syslede præsterne med deres pligter og folket fremsagde deres bønner, alle udførte de deres sædvanlige pligter og rutiner. Da Jesus var en ung mand, var der nogle få mennesker som så ham i templet. Det var hovedsagelig præster og skriftkloge, som undrede sig over hans kundskab angående Guds ord. Men folk i almindelighed vidste ikke hvem han var. Senere var der nogen som, mødte ham i tømreværkstedet hvor han svedte og sled. Men hvem kunne tro at Jesus var Gud i kødelig skikkelse, der hvor han reparerede deres ødelagte stole? Han var ganske enkelt Josefs søn, en fin ung mand, som vidste en masse om Gud. Da Jesus begyndte sin tjeneste, rettede han sin forkyndelse mod en lille befolkning i et meget lille land - det vil sige, mod de fortabte får af Israels hus. Og fordi han bare kunne være på et sted ad gangen, så var adgangen til ham begrænset af transportmulighederne. Page 2 of 6

3 Om du ønskede at komme til Jesus, så måtte du gå til Judæa, og hvis du levede udenfor Israel, måtte du rejse i dagevis eller ugevis med båd, kamel eller til fods. Derefter måtte du finde ud af hvilken landsby han opholdt sig i, så måtte du finde nogle folk og bede dem om at hjælpe dig med at finde ham. Hvis han lige havde forladt byen, så måtte du lytte til rygterne om hvor han var taget hen. Du var måske nødt til at leje en båd for at komme over på den anden side af søen, eller vandre hele dagen og natten for at komme ud i ødemarken, hvor han underviste masserne. Men når du fandt Jesus, så måtte du være fysisk nær nok til at høre hans stemme, blive berørt af ham, blive velsignet af hans hellige nærvær. Du kunne pørve at trænge dig igennem folkemængden for at få fat i ham, men alle de andre ønskede ogs at komme nærheden af ham. Dette var en meget begrænset adgang. For at få fat i Herren, mtåte du være på rette sted til rette tid. Tag bare den blinde mand som hørte Jesus gå forbi. Da denne mand fandt ud af hvem det var, råbte han: "Jesus, helbred mig, så at jeg kan få mit syn igen." Først da kunne Kristus genoprette ham. Eller, tag for eksempel den blodsottige kvinde, hun måtte skubbe og kravle igennem mængden for at røre ved Jesu kappe, der var hele tiden andre som også prøvede at bane sig vej hen til Jesus. Der var også enken i Nain, som ledede begravelsesfølget for at jorde sin døde søn. Jesus krydsede hendes vej, og da rørte han ved båren, rejste drengen sig op fra de døde. Eller tænk p den lamme mand ved Betesta dam. Mange syge og plagede mennesker var forsamlede for at blive helbredt, men denne mand var på det rette sted på det rette tidspunkt. Da Jesus gik forbi ham helbredte han ham. Som oftest måtte du beregne og planlægge forud for at få Herren at se. Zakæus gjorde det, han kravlede op i et træ for at f et glimt af Jesus. Fire andre mænd løste et tilsvarende problem på en vens vegne. Da de havde lokaliseret den bygning, hvor Kristus underviste, lavede de et hul i taget og sænkede båren med deres ven ned igennem hullet, lige for øjnene af Jesus. Til sidst, helt pludseligt, i et herligt øjeblik sørgede Jesus for en fuldstændig uhindret adgang til Faderen. Bibelen siger at på Golgata, på et blodbestænket kors, "... Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst." (Matt 27:50-51). I det øjeblik Jesus døde blev forhænget i templet i Jerusalem bogstaveligt revet i to. Det var i det øjeblik at vores skæbne blev beseglet. I det øjeblik vor Herre opgav ånden, fik vi fuldstændig, uhindret adgang til det allerhelligste: "Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme." (Heb 10:19-20). Denne iturivelse af det fysiske forhæng reprsæenterer det som skete i den åndelige verden. Endelig var vi i stand til at glæde os over noget, som generation efter generation ikke havde kunnet. Vi havde fået et privilegium som ikke en gang Abraham, Moses eller David havde. Vi havde adgang til det allerhelligste, til selve den almægtige Guds tronsal. Døren var ikke længere lukket for os, alle kunne nu se ind og gå ind, uhindret adgang var nu tilgængelig. Desuden blev Jesus ved sin død vores ypperstepræst. Han steg op til det nye Jerusalem, til et tempel som ikke var gjort med menneskehænder. Der påtog han sig rollen som vores ypperstepræst, han vandrede lige ind i den hellige Guds nærvær, og med røgelsen fra sine egne forbønner, præsenterede han sit blod ved nådestolen. Så satte han sig ved faderens højre hånd, med al kraft, magt og herlighed. I det øjeblik krvæede Jesus sin pagts rettigheder: at kunne modtage ind i sit åndelige legeme alle de som ville omvende sig og modtage ham som Herre. Og han sendte sin Hellige Ånd for at kalde alle sine børn til sig: "Jeg har åbnet døren ind til faderen, I vil nu blive anerkendt blot ved at I tror og er i mig, så kom frimodigt i tro. Jeg vil tage jer ind i min faders nærhed, han som nu er jeres far, I har uhindret adgang til ham, dag og nat." Her er hjertesorgen, smerten og bedrøvelsen i Jesu hjerte. Hvad er den største smerte som Jesu hjerte overhovedet kan opleve? Jeg tror det er, at en generation som har modtaget fuldstændig uhindret adgang, ikke kommer ind til ham. Page 3 of 6

4 I råhundreder har Guds folk tigget og bedt om at måtte gå gennem forhænget. De længtes og hungrede efter at se denne tids velsignelser. Den adgang, som vi nu kan glæde os over, er selve den adgang som Moses længtes efter. Det er den samme adgang som Davids hjerte kunne se, men ikke kunne opnå. Det er den adgang som Daniel ikke havde, selv om han bad til Herren tre gange om dagen. Vore forfædre så at denne adgang ville ske i vor tid, og de glædede sig på vore vegne. Men vi, som har fået retten til denne vidunderlige gave, tager den for givet. Døren er blevet åbnet for os, alligevel nægter vi at gå ind i dagevis, ja ugevis ad gangen. Hvilken forbrydelse! Vi ringeagter Jesu blod, hver gang vi vandrer skødesløst forbi den adgangsdør, Han købte til os. Herren fortalte os at vi havde alle de nødvendige resurser om vi bare ville komme til ham. Alligevel fortsætter vi med at pege fingre ad hans kostelige gave. Skriften formaner os: "Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast." (Heb. 10:22-23). Dette afsnit taler tydeligt om bn. Gud beder os indtrængende: "Kom ofte ind i mit nærvær. Dagligt. Du kan ikke opretholde din tro hvis du ikke kommer nærmere ind til mig, hvis du ikke frimodigt kommer ind i mit nærvær, da kommer din tro at rokkes." Du kender måske kristne som en gang var brændende for Jesus. De havde altid kvalitetstid sammen med Herren, søgte hans ord og lukkede sig inde med ham. De vidste at de måtte være ham nær for at holde sin tro i live. Men nu ser du de samme kristne som bare "tænker" sine bønner. Eller de løber ind i Guds nærhed bare for nogle få minutter, for at sige: "Hej Herre. Velsignet vræe du. Vær så sød at lede mig i dag, jeg elsker dig Jesus. farvel." Deres søgende hjerte er borte, det samvær, som de engang nød sammen med Herren i ro og mag, findes ikke længere. Når du spørger dem om deres skrinlagte bønsliv, så hævder de at de "hviler i troen." Jeg siger dig, bønneløse mennesker bliver snart mennesker uden tro. Jo mere de forsømmer adgangens gave, og nægter at nære sig på Guds forsyninger, jo længere driver de bort. Jesus sørgede over Jerusalem før Han drog op til himmelen. Da Jesus vandrede på jorden gjorde han sig selv tilgængelig for hele befolkningen. Han underviste i synagoger, ved strandbredder, i både, han helbredte de syge, udførte undere og mirakler. Han løftede sin stemme på højtiderne og råbte: "Jeg er det levende vand. Kom til mig, og jeg vil tilfredsstille din tørstende sjæl." Alle kunne komme nær til ham og fåsin tørst slukket. Men vor Herres invitation blev for det meste overset, han råbte ud over folket: "Jerusalem, Jerusalem! Du, som slår profeterne ihjel og stener dem, som er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke." (Matt. 23:37). Han sagde til Israel: "Jeg er her nu, tilgængelig for jer, jeg har bedt jer om at komme til mig for at f helbredelse og for at få dækket jeres behov, men I ville ikke komme." Hvordan reagerede Jesus på folkets afvisning af ham? Han udbrød: "Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt!" (Matt 23:38). Det ord Jesus bruger her for de antyder ensomhed, ufrugtbarhed, ødemark. Han sagde: "Deres menighedsliv, deres hjem og åndelige vandring - kommer alle til at indtørre og dø." Tænk over det. Om ikke forældrene søger Gud daglig, da vil deres børn heller ikke gøre det, men deres hjem vil i stedet for blive fuld af verdslighed, åndelig ufrugtbarhed, og ensomhed helt uden liv. Til slut vil deres familie ende i fuldstændig fortabelse. Husk på at Jesus talte disse advarsler på en nådens dag, desuden sagde han: "For jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn!" (Matt. 23:39). Betydningen er her : "Jeg har givet jer al den adgang som I behøver for at leve et sejrende liv. Men I har overset mit tilbud. Jeg græmmes, men jeres beslutning kommer til at bringe ensomhed ind i jeres liv og hjem, og I vil ikke se mig igen før end i evigheden." Hvornår kom du sidst til Gud for at finde alt det du trænger til i dit liv? Var du i vanskeligheder, stod du i en krise i din familie, dit arbejde, din helse? Der er ikke noget galt ved at tilegne sig adgang til Gud i tider med alvorlige behov. Esajas skriver: "Herre, i nøden søgte de dig; da du tugtede dem, trængte de ind på dig med bønner." (Esajas 26:16). Salmisten vidner: "Jeg råber højt til Herren, jeg beder Herren om nåde. Jeg udøser min klage for ham, fortæller ham om min nød." (Sal 142:2-3). Page 4 of 6

5 Vor Herre er en far som bryder sig inderligt om alle sine børns vanskeligheder. Hver gang vi står over for vanskelige tider, så bønfalder han os om at komme nær og siger: "Kom, udøs alle dine vanskeligheder, behov og klager til mig. Jeg vil høre dit råb og svare." Men, for mange kristne da er det den eneste anledning, hvor de søger deres far. Jeg sprøger dig - hvor er længselen efter Gud som David beskriver, den dybe tørst efter at være i Guds nærvr? Hvor er den daglige gudstjeneste, hvor du udser dit hjerte i kærlighed og tilbedelse.? Kristne, som ikke beder, forstår ikke den fare de er i. Du kan protestere: "Og hvad så om der findes nogle kristne som ikke beder? De er stadig troende - renset ved blodet, tilgivet og på vej til himmelen. Hvor ligger faren hvis man er blevet lidt lunken?" Jeg tror vor far er klar over at vi lever i en hektisk tidsalder, med mange krav til vores tid og vores kræfter. Og kristne bliver fanget i travlhed og aktiviteter præcis som alle andre, men jeg tror ikke på at Gud ser let på om vi afviser den indgang, som vi har til ham og som kostede hans søns liv. Gud har gjort Kristus til vort faste tårn. Den retfærdige, "løber ind i det" og er i sikkerhed (se Ords. 18:10). Hvis du ikke går ind, da er du stadig på ydersiden af døren. Du befinder dig der hvor Israel var. Men Gud møder ikke nogen ved døren mere, alt det vi har brug for er indvendig: tilgivelse for synd, nåde i rette tid, kraft til at sejre. Forestil dig hvor smertefuldt det m føles for faderen og sønnen. Jeg forstiller mig denne samtale imellem dem: "Søn, du blev slået, spottet, korsfæstet og begravet, det gjorde så ondt på mig, at jeg lukkede mine øjne ved synet af det. Men alligevel opfyldte du den evige pagt. Du sørgede for anerkendelse og adgang for alle som vil have sin tillid til dig. På grund af dig vil folket i de sidste dage være i stand til at komme til mig og de vil vokse utroligt i min styrke, bygge reserver af tro imod djævelen, som vil friste og prøve dem som aldrig før. "Men hvor er I vore kære børn? Mandagen går, og vi ser dem aldrig. Tirsdagen kommer, og stadig ingen børn. Onsdagen oprinder, uden et glimt af dem. Torsdag, fredag og lørdag går, men vi ser dem stadig ikke. Kun om søndagen kommer de til os, når de er i kirke. Hvorfor kommer de ikke? Elsker de os ikke?" Gud stillede Adam det samme spørgsmål da han gemte sig for Herren i edens have: "Adam. Hvor er du?" (1.Mos. 3:9). Herren vidste hvor Adam var hele tiden. Det han egentlig spurgte Adam om var, hvorfor han havde givet afkald på fællesskabet med ham, og han viste Adam, hvor farligt det var at skjule sig for hans åsyn. Kristne, som ikke bruger adgangen til faderen, ender til sidst med at være i en tilstand som kirken i Sardes. Herren befalede Johannes: "Dette siger han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død." (Åb 3:1). Jesus siger: "Du kan være en god person, en som vil gøre alt for alle. Du har et godt ry både i menigheden og i verden. Du er kendt som en der virkelig er levende i Kristus, velsignet af Gud, men en tilstand af død har sneget sig ind i dit liv, noget fra verden har sølet dig til." "Men nogle få har du i Sardes, som ikke har sløet deres klæder til..." (3:4). Hvad er det denne tilsøling henviser til her? Det er dit bønneliv. Og her kommer Jesu advarsel til os: "Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud." (3:2). De troende i Sardes havde ikke været vågne. De havde ikke været i bøn og ventet på Herren. De søgte ham ikke som de før havde gjort. I stedet tillod de sig at blive skødesløse, og kom ikke dagligt til Gud for at hente hjælp, derfor er de blevet sølet til. Det ord Jesus her bruger om tilsølet antyder en plet af synd, en sort plet på en hvid kappe. Kristus fortæller os: "Dersom du ikke beder, har du intet forsvar imod fjenden, din uagtsomhed gør at din kappe har pletter." Men Jesus siger om nogle få: "Men nogle få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til." (3:4). Han siger: "Du har stadig en lille flamme af attrå for mig. Du ønsker ikke at miste mit nærvær, at blive overgivet til ufrugtbarhed. Rejs din hunger igen i en hast, gå tilbage til lønkammeret, og kald på mig. Blæs på troens flamme inden den dør - inden døden sniger sig ind i din sjæl, som den har gjort med så mange rundt omkring dig." Page 5 of 6

6 Lad være med at negligere den store gave det er at have adgang til faderen. Din evige fremtid afhænger af det, bed og søg Herren Han har sørget for adgangen og han lover at møde alle dine behov. Download PDF [1] Links [1] Page 6 of 6

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Kom, lad os ham tilbede

Kom, lad os ham tilbede Kom, lad os ham tilbede Kristus, himlens allerbedste! »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Kristus, himlens allerbedste!

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Guds kærlighed og vrede Salmer: 748, 335; 426, 334 752, 7, 335; 174, 334 Evangelium: Luk. 19,41-48 Det er med gråd i stemmen at Jesus fælder dom over

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Midfaste søndag 6. marts 2016

Midfaste søndag 6. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke 15, 41; 369, 13 (dåb) Kl. 14.00 Tinglev Kirke 30,298; 662, 31 Tema: Livets brød fuld tilfredsstillelse Evangelium: Joh. 6,24-37 "I can't get no satisfaction... Cause I try and I

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver).

Bededag. 16.maj Hinge Kirke kl (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl (nadver). Bededag. 16.maj 2014. Hinge Kirke kl.10.30 (skr.10.15). Vinderslev Kirke kl.19.00 (nadver). Salmer: Hinge kl.10.30: 497-500- 584/ 602-484- 722 Vinderslev kl.19: 497-500- 584/ 602-484- 722 Tekst Matt 7,7-14:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Legemet Bibeltime af Finn Wellejus

Legemet Bibeltime af Finn Wellejus Legemet Bibeltime af Finn Wellejus Kol.2.17 B: men sagen selv kom med Kristus. (I grundsproget står der her: men legemet er Kristus! ) Det er en dyb sandhed, der er gået tabt ved den nye oversættelse,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Skriftlæsning Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Præsten fortsætter: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa,

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter Hellig3konger 2011

Prædiken til 3. søndag efter Hellig3konger 2011 Prædiken til 3. søndag efter Hellig3konger 2011 I teksten fra det gamle testamente hører vi i dag, at Gud ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men skaffer den faderløse og enken ret, og om at Gud

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke Når man siger farvel til nogen, man holder af, som man ikke skal se i lang tid, er det sjældent nok bare at sige farvel eller hej. Der må noget mere til. En eller anden form for berøring, et kys, et håndtryk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere