This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Brugervejledning W205

2 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet, særtilbud, nyheder og konkurrencer på Gå til hvis du har brug for produktsupport. Betjeningssymboler Disse symboler kan forekomme i brugervejledningen: > Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med. Se Navigering på side 13. Tryk på den midterste valgtast Tryk navigeringstasten op Tryk navigeringstasten ned Tryk navigeringstasten til venstre Tryk navigeringstasten til højre Bemærk Tip Advarsel Læs Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. 2

3 Klargøre telefonen SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du kan få fra netværksoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Du skal altid slukke telefonen og frakoble opladeren og batteriet (hvis det er isat), inden du isætter eller fjerner SIM-kortet. PIN-kode Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester og funktioner i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PINkoden vises som *, medmindre koden begynder med cifrene i et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Se SIM-kortlås på side 36. 3

4 Sådan fjernes SIM-kortet Tryk midt på batteridækslet, og lad det glide ud. Fjern batteriet, hvis det er isat. 2 Tryk i SIM-kortets højre kant, og lad det glide ud. Brug ikke skarpe genstande til at fjerne batteridækslet med. Se illustrationerne på æsken til telefonen vedrørende isætning af SIM-kort og batteri. Hukommelseskort Telefonen understøtter hukommelseskort af typen Memory Stick Micro (M2 ) op til 2 GB, der giver telefonen mere lagerplads. Det kan også bruges som en transportabel hukommelse sammen med andre kompatible enheder. Du 4

5 kan flytte indhold mellem et hukommelseskort og telefonens hukommelse. Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt. Det anbefales, at Java -programmer installeres i telefonens hukommelse. Sådan isættes et hukommelseskort Åbn dækslet over åbningen til hukommelseskortet. 2 Isæt hukommelseskortet, så de guldfarvede kontakter vender nedad. Sådan tages et hukommelseskort ud 1 Åbn dækslet over åbningen til hukommelseskortet. 2 Tryk på kanten af hukommelseskortet for at frigøre og fjerne det. 5

6 Sådan tændes telefonen Sådan tændes telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Åbn skyderen, og indtast PIN-koden, hvis du bliver bedt om det. 3 Vælg OK. 4 Vælg et sprog. 5 Vælg Ja, hvis du vil bruge opsætningsguiden. Hvis du taster forkert, når du angiver din PIN-kode, skal du trykke på for at slette tallene fra skærmen. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet din PIN-kode, vises netoperatørens navn. Dette skærmbillede kaldes standby. Nu er telefonen klar til brug. Sådan slukker du telefonen Tryk på og hold nede. Vend tilbage til standby, før du slukker telefonen. 6

7 Telefonoversigt 1 Højttaler 2 Skærm 3 Valgtaster 4 Opkaldstast 5 Genvejstast 6 Genvejstast til WALKMAN 7 Navigeringstast/tast til betjening af Walkman afspilleren 8 Åbning til hukommelseskort 9 Slut-tast, afbrydertast 10 C-tast (Slet) 11 Lydløs-tast

8 12 Kamera 13 Hul til strop 14 Volumentast 15 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel 16 Højttaler

9 Skærmikoner Disse ikoner kan vises på skærmen. Ikon Beskrivelse Mistede opkald Håndfrit udstyr tilsluttet. Igangværende opkald SMS modtaget MMS modtaget Ordbogsforslag er aktiveret Telefonen er indstillet til lydløs Radioen spiller Alarm aktiveret Bluetooth -funktionen er aktiveret 9

10 Netdækning Netsøjlerne viser styrken af GSM-nettet i dit område. Gå til et andet sted, hvis du har problemer med at ringe op, og dækningen er dårlig. Ingen netdækning betyder, at du ikke er inden for et nets rækkevidde. = God netdækning = Middel netdækning Batteristatus = Telefonens batteri er fuldt opladet = Telefonens batteri er tomt 10

11 3 4 Me Sådan oplades batteriet Gå til og du 1 Sæt opladerens stik i telefonen, så strømsymbolet på opladeren vender opad. Det tager ca. 3 timer at oplade batteriet helt. Tryk på en tast for at få skærmen vist. 2 Vip stikket opad, hvis du vil fjerne opladeren. Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Det kan tage et par minutter, før batteriikonet vises på skærmen. Du kan bruge telefonen, mens den oplades. Du kan når som helst oplade batteriet. Det tager op til 3 timer. Du kan afbryde opladningen, uden at det beskadiger batteriet Sådan foretager du et nødopkald Tel

12 Menuoversigt* Organizer Filhåndtering**, Alarmer, Kalender, Lygte, Opgaver, Noter, Timer, Stopur, Regnemaskine Kamera Opkald** Alle, Besvarede, Udgående opkald, Mistede Internet Meddelelser Skriv ny, Indbakke, Ring talemedd., Kladder, Udbakke, Sendte medd., Gemte meddel., Skabeloner, Indstillinger Kontakter Normal Mig selv, Ny kontakt Multitelefonbog *** Delt tlf.bog, Telefonbog 1, Telefonbog 2, Telefonbog 3, Telefonbog 4, Mig selv, Ny kontakt Underholdning Onlinetjenester*, Videoafspiller, TrackID, Mine spil, Radio, Optag lyd WALKMAN Indstillinger** Generelt, Lyde og alarmer, Visning, Opkald, Forbindelser * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer. *** Flere telefonbøger med faner. 12

13 Navigering Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Sådan får du adgang til hovedmenuen Tryk på midterste valgtast for at vælge Menu, når Menu vises på skærmen. Tryk på slut-tasten og derefter på midterste valgtast for at vælge Menu, hvis Menu ikke vises på skærmen. Sådan navigeres i telefonmenuerne 1 Tryk på for at vælge Menu. 2 Tryk,, eller for at flytte mellem menuer. Sådan vælger du et element Gå til elementet, og tryk på. Sådan skiftes der mellem faner Tryk på eller for at gå til en fane. Sådan går du et niveau tilbage i menuen Vælg Tilbage. 13

14 Sådan afsluttes en funktion Tryk på. Sådan vender du tilbage til standby Tryk på. Sådan slettes et element Gå til elementet, og tryk på. Genveje Du kan bruge navigeringstasterne fra standby eller bruge genvejsmenuen til hurtigt at få adgang til bestemte funktioner. Sådan bruges navigeringstastgenveje Tryk på,, eller for at gå direkte til en funktion. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Genveje. WALKMAN-genvejen kan ikke ændres. Sådan åbnes genvejsmenuen Tryk på. Sådan tilføjer du en genvej 1 Tryk på. 2 Gå til Ny genvej, og vælg Tilføj. Sådan slettes eller flyttes en genvej 1 Tryk på. 2 Gå til en genvej, og vælg Indstill.. 3 Vælg en indstilling. Sådan indstiller du telefonen til lydløs Tryk på og hold nede. 14

15 Indtastning af tekst Du kan bruge multitap eller Zi til indtastning af tekst. Ved Zi-tekstindtastning anvendes en indbygget ordbog. Hvis du bruger Zi-tekstindtastning, skal du kun trykke én gang på hver tast. Fortsæt med at skrive et ord, selvom det ser ud til at være forkert. Sådan indtastes tekst vha. Zi-tekstindtastning 1 Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. 2 Du har nu flere valgmuligheder: Hvis det viste ord er det ord, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Hvis du vil indtaste punktum eller komma, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Sådan indtaster du tekst med flere tastetryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indtaste tegnsætningstegn. Sådan bruges tasterne ved indtastning af tekst Tryk på og hold nede for at skifte tekstindtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at skifte skrivesprog. 15

16 Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver og tal. Tryk på for at slette tegn. Tryk på og hold nede for at slette et helt ord. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Sådan føjes et ord til ordbogen 1 Vælg Indstill. > Stav ordet, mens du indtaster tekst vha. Zi-tekstindtastning. 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg Gem. Opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et netområde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Tryk på. Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og opkaldslisten. Se Kontakter på side 18 og Opkaldsliste på side 17. Sådan afsluttes et opkald Tryk på. Sådan besvarer du et opkald Tryk på. Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk volumentasten op eller ned. 16

17 Sådan deaktiveres ringesignalet, uden at et opkald besvares Tryk volumentasten op eller ned. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Vælg Højt.Til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan foretages et internationalt opkald 1 Tryk på, og hold den nede, indtil et "+"-tegn vises. 2 Tast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Tryk på. 2 Gå til et navn eller et nummer, og tryk på. Sådan slettes opkaldslisten 1 Tryk på. 2 Vælg Indstill. > Slet alle under fanen Alle. 3 Vælg Ja for at bekræfte. Nødopkald Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, uden at SIMkortet er isat, hvis du er inden for et nets rækkevidde. 17

18 Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og tryk på. I nogle lande bruges der muligvis andre lokale nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt disse numre på SIM-kortet. Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Standardkontakter Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal vises som standard. Hvis Kontakter vælges som standard, viser dine kontakter alle de oplysninger, der er gemt i Kontakter. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælges standardkontakter 1 Vælg Kontakt > Indstill. > Flere > Avanceret > Standardkont.. 2 Vælg en indstilling. Kontakthukommelsens status Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises kontakthukommelsens status Vælg Kontakt > Indstill. > Flere > Avanceret > Hukomm.status. 18

19 Telefontilstand Hvis du vælger Kontakter som standardkontakter, kan du vælge imellem to telefonbogstilstande: Normal en telefonbog. Du kan vælge denne tilstand, hvis telefonen kun benyttes af én person. Multitelefonbog en delt telefonbog og fire individuelle telefonbøger. Disse vises som faner. Kontakter i den delte telefonbog vises også i de individuelle telefonbøger. Kontakter i en individuel telefonbog kan vises i én eller flere individuelle telefonbøger. Du kan vælge denne tilstand, hvis telefonen benyttes af mere end en person. Se guiden til opsætning af telefonbogen, som vises første gang telefonbogen bruges. Opsætningsguiden vises igen, hvis den springes over. Sådan skiftes der telefonbogstilstand 1 Vælg Kontakt > Indstill. > Flere > Tlf.bogtilstand. 2 Vælg en indstilling. I Multitelefonbog er den sidst anvendte telefonbog standardtelefonbogen, når du åbner Kontakter. Hvis der er valgt Normal, vises alle kontakter i Multitelefonbog. Hvis Normal ændres til Multitelefonbog, gemmes alle kontakterne i Normal i Delt tlf.bog. Sådan omdøbes en telefonbog, når der er valgt flere telefonbøger 1 Vælg Indstill. > Flere > Omdøb tlf.bog. 2 Gå til en individuel telefonbog, og vælg Rediger. 19

20 3 Indtast et nyt navn, og vælg OK. Delte telefonbøger kan ikke omdøbes. Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse. Hvis du taster tegnet + og landekoden foran alle numre i telefonbogen, kan du kalde dem op både hjemme og i udlandet. Se Sådan foretages et internationalt opkald på side 17. Sådan føjes en telefonkontakt til i normal telefonbogstilstand 1 Vælg Kontakt > Ny kontakt. 2 Vælg Efternavn:, indtast efternavnet, og vælg OK. 3 Vælg Fornavn:, indtast fornavnet, og vælg OK. 4 Vælg Nyt nummer:, indtast nummeret, og vælg OK. 5 Vælg en nummertype. 6 Rul mellem fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 7 Vælg Gem. Husk at vælge Kontakter som Standardkont., når der tilføjes en telefonkontakt. Sådan føjes en telefonkontakt til flere telefonbøger 1 Vælg Kontakt > Ny kontakt. 2 Vælg Efternavn:, indtast efternavnet, og vælg OK. 3 Vælg Fornavn:, indtast fornavnet, og vælg OK. 4 Vælg Kontaktegenskaber:, marker de telefonbøger, hvor kontakten skal vises, og vælg Gem. 20

21 5 Vælg Nyt nummer:, indtast nummeret, og vælg OK. 6 Vælg en nummertype. 7 Rul mellem fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 8 Vælg Gem. Husk at vælge Kontakter som Standardkont., når der tilføjes en telefonkontakt. Sådan ringer du til en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til en telefonbog, hvis der er valgt flere telefonbøger. 3 Rul til eller indtast de første par bogstaver af kontaktens navn. 4 Tryk på. Sådan redigeres en telefonkontakt 1 Vælg Kontakt. 2 Gå til en kontakt, og vælg Indstill. > Red. kontakt. 3 Rul mellem fanerne, rediger oplysningerne, og vælg Gem. Sådan kopieres kontakter til eller fra SIM-kortet 1 Vælg Kontakt > Indstill. > Flere > Avanceret. 2 Vælg Kopier til SIM eller Kopier fra SIM. Meddelelser SMS'er Du skal have et gyldigt servicecenternummer i din telefon. Du modtager nummeret fra din tjenesteyder, og det gemmes på SIM-kortet. Du skal muligvis indtaste nummeret selv. 21

22 Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS.. 2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt > Søg i kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Sådan viser du en modtaget SMS Når Fra: SMS modtaget Læs nu? vises, skal du vælge Ja. Sådan får du vist meddelelser fra indbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke. 2 Gå til en meddelelse, og vælg Vis. MMS'er MMS'er kan indeholde tekst, billeder, lyd og vedhæftede filer. De sendes via MMS til en mobiltelefon. Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge MMS'er. Se Internet på side 32. Du skal angive en MMS-profil og adressen på din meddelelsesserver. Hvis du ikke har en MMS-profil eller meddelelsesserver, kan du automatisk hente alle indstillingerne fra netoperatøren eller på Sådan opretter og sender du en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > MMS. 2 Indsæt tekst. Tryk på, rul vha. eller, og vælg et objekt, hvis du vil føje objekter til meddelelsen. 3 Tryk på, og vælg for at få vist MMS'en, inden du sender den. 22

23 4 Vælg Fortsæt, når meddelelsen er klar. Vælg Ja for at få meddelelsen vist, eller vælg Nej for at springe visningen over, hvis den består af mere end én side. 5 Vælg Søg i kontakter, og vælg en modtager. 6 Vælg Send. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS. Walkman Sådan afspiller du musik 1 Tryk på, og vælg Indstill. > Min musik. 2 Få melodierne vist efter kunstner, album, nummer eller afspilningsliste. Gå til en liste, og vælg Åbn. 3 Gå til en titel, og vælg Afspil. Sådan stoppes musikafspilningen Tryk på Afspil.visning, press. Overførsel af musik Du kan overføre musik fra computeren til telefonens hukommelse eller Memory Stick Micro (M2 ). Der er to måder at forbinde telefonen til en computer på: via et USB-kabel via en trådløs forbindelse med Bluetooth -teknologi Du kan trække og slippe filer mellem telefonen eller hukommelseskortet og en computer i Microsoft Windows Stifinder. Der er flere oplysninger om overførsel af filer til telefonen på Du skal muligvis købe et USB-kabel særskilt. 23

24 Sådan sluttes telefonen til en computer vha. et USB-kabel 1 Sørg for, at din telefon er tændt. 2 Sæt USB-kablet i computeren og telefonen. 3 Telefon: vælg Filoverførsel. 4 Computer: Vent på, at driverne bliver installeret (dette sker automatisk). Den første gang, du forbinder din telefon til computeren, kan det være nødvendigt at identificere og navngive telefonen. Sådan overføres filer i filoverførselstilstand via et USB-kabel Tag ikke USB-kablet ud af telefonen eller computeren under overførslen, da det kan beskadige hukommelseskortet og telefonens hukommelse. Du kan ikke få de overførte filer vist i telefonen, før USBkablet er taget ud af telefonen. 1 Sæt USB-kablet i computeren og telefonen. 2 Telefon: Vælg Filoverførsel. 3 Computer: Vent, indtil telefonens hukommelse og hukommelseskortet vises som eksterne diske i Microsoft Windows Stifinder. 4 Computer: Dobbeltklik på ikonet Denne computer på computerens skrivebord. 5 Computer: Hvis du ønsker at få vist mapperne i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet, skal du dobbeltklikke på det ikon, der repræsenterer din telefon. 6 Kopier og indsæt din fil, eller træk og slip den til en mappe på din computer, i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. 24

25 7 Højreklik på ikonet for den flytbare disk i Windows Stifinder, og vælg Skub ud for at tage USB-kablet ud på en sikker måde. Afspilningslister Du kan oprette afspilningslister for at organisere dine musikfiler. Sådan oprettes en afspilningsliste 1 Tryk på, og vælg Indstill. > Min musik > Afsp.lister > Ny afspil.list. 2 Indtast et navn, og vælg OK. 3 Gå til et nummer, og vælg Marker. 4 Vælg Tilføj for at føje nummeret til afspilningslisten. Sådan føjes der numre til en afspilningsliste 1 Tryk på, og vælg Indstill. > Min musik > Afsp.lister. 2 Åbn en afspilningsliste, og vælg Indstill. > Tilføj medie. 3 Marker de ønskede numre, og vælg Tilføj. Du kan også føje alle numrene i en mappe til en afspilningsliste ved at markere mappen og derefter vælge Indstill. > Tilføj. Sådan fjernes numre fra en afspilningsliste 1 Tryk på, og vælg Indstill. > Min musik > Afsp.lister. 2 Åbn en afspilningsliste, og gå til et nummer. 3 Tryk på, og vælg Ja. Sådan betjenes Walkman -afspilleren Tryk på for at åbne Walkman -afspilleren. 25

26 Tryk på for at afspille eller stoppe den aktuelle musikfil. Tryk på for at gå til næste musikfil. Tryk på for at gå til forrige musikfil. Tryk på eller, og hold den nede, for at spole hurtigt frem eller tilbage. Tryk på eller for at få vist eller bladre i filer på den aktuelle afspilningsliste. Tryk volumentasten op eller ned for at ændre lydstyrken. Vælg Tilbage for at minimere Walkman -afspilleren under afspilning. Tryk på for at afslutte og vende tilbage til standby. TrackID TrackID er en tjeneste, der anvendes til genkendelse af musik. Du kan søge efter titel, kunstner og albumnavn for et nummer, der afspilles via en højttaler eller i radioen. Du skal have de rigtige Java- og internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge denne funktion. Se Internet på side 32. Kontakt tjenesteyderen for at få oplysninger om priser. Sådan søger du efter oplysninger om et nummer Vælg Menu > Underholdning > TrackID > Start, mens du hører et nummer gennem en højttaler. Vælg Indstill. > TrackID fra radiovisningen, mens du hører et nummer i telefonens radio. 26

27 Videoafspiller Du kan få vist og håndtere videoklip i telefonen. Sådan vises et videoklip 1 Vælg Menu > Underholdning > Videoafspiller. 2 Gå til et videoklip, og vælg Afspil. Radio Din telefon har en radio, og det håndfri udstyr fungerer som antenne. Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det er forbudt. Sådan tændes radioen 1 Slut håndfrit udstyr til telefonen. 2 Vælg Menu > Underholdning > Radio. Sådan søges automatisk efter kanaler Tryk på, mens radioen spiller. Sådan søges manuelt efter kanaler Tryk på eller, mens radioen spiller. 27

28 Sådan gemmes kanaler 1 Vælg Indstill. > Kanaler > Gem, når du har fundet en radiokanal. 2 Gå til en position, og vælg Indsæt. Du kan også gemme kanaler på positionerne 1 til 9 ved at trykke på og holde - nede. Sådan vælges gemte kanaler 1 Vælg Indstill. > Kanaler > Kanalliste, mens radioen spiller. 2 Vælg en radiokanal. Du kan også vælge kanaler, der er gemt på positionerne 1 til 9, ved at trykke på -. Sådan optager du fra radioen 1 Vælg Menu > Underholdning > Radio > Indstill. > Indstillinger > Optagekvalitet, og vælg en indstilling for at indstille optagekvaliteten. 2 Vælg Indstill. > Optag radio for at starte. 3 Vælg Gem for at gemme optagelsen. 4 Vælg Indstill. > Mine radioopt. for at få adgang til radiooptagelser. Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Sådan minimeres radioen Vælg Tilbage, mens radioen spiller. Sådan slukkes radioen Tryk på, eller vælg Indstill. > Sluk, mens radioafspilleren vises. Sådan får indstillingerne for radioen vist Vælg Indstill., mens radioen spiller. 28

29 Billedbehandling Kamera og videooptager Du kan tage fotos og optage videoklip, som du kan vise, gemme eller sende. Fotos og videoklip gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Du kan gemme fotos og videoklip på et hukommelseskort ved at vælge Kamera > Indstill. > Gem på > Hukom.kort. Sådan tages et foto 1 Vælg Kamera, og gå til. 2 Vælg Tag bill.. Fotoet gemmes automatisk i JPEGformat. Støt telefonen, eller brug selvudløseren for at undgå slørede fotos. Sådan ændres kameraindstillinger 1 Vælg Kamera > Indstill.. 2 Vælg et punkt, og rediger indstillingerne. Sådan sender du et foto, du har gemt 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum. 2 Gå til et foto, og vælg Indstill. > Send. 3 Vælg en indstilling. Se Sådan sendes et element ved hjælp af Bluetoothfunktionen på side 32. Se Sådan opretter og sender du en MMS på side

30 Sådan optages et videoklip 1 Vælg Kamera, og gå til. 2 Vælg Optag for at starte optagelsen. 3 Vælg Stop for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk. Optag ikke med en kraftig lyskilde i baggrunden. Sådan vises videoklip 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Videoer. 2 Gå til et videoklip, og vælg Afspil. Du kan også finde videoklip under Underholdning > Videoafspiller. Gå til et videoklip, og vælg Afspil for at få det vist. Overførsel af fotos og videoklip Du kan bruge trådløs Bluetooth -teknologi og USB-kablet til at overføre fotos og videoklip mellem en computer og telefonen. Der findes flere oplysninger under Trådløs Bluetooth -teknologi på side 30 og Sådan overføres filer i filoverførselstilstand via et USB-kabel på side 24. Trådløs Bluetooth -teknologi Trådløs Bluetooth -teknologi gør det muligt at oprette forbindelse til andre Bluetooth -enheder, f.eks. et Bluetooth -headset. Du kan oprette forbindelse til flere enheder på samme tid eller udveksle objekter. Ved Bluetooth -kommunikation anbefales en afstand på højst 10 meter (33 fod). 30

31 Sådan aktiveres Bluetooth -funktionen Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Aktiver. Det er ikke tilladt at bruge trådløs Bluetooth teknologi i alle lande. Sådan viser eller skjuler du din telefon Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon eller Skjul telefon. Hvis du vælger at skjule den, kan andre enheder ikke identificere din telefon ved hjælp af trådløs Bluetooth -teknologi. Sådan parres telefonen med en enhed 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Mine enheder > Ny enhed for at søge efter tilgængelige enheder. 2 Vælg en enhed på listen. 3 Indtast om nødvendigt en passcode. Kontroller, at Bluetooth -funktionen er aktiveret, og Bluetooth -synligheden er indstillet til Vis telefon på den enhed, du vil parre telefonen med. Sådan parrer du telefonen med en håndfri Bluetooth-enhed 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Håndfri > Min håndfri > Ny håndfri enhed. 2 Gå til en enhed, og vælg Tilføj. 31

32 Sådan modtages et objekt 1 Aktiver Bluetooth-funktionen, og indstil Synlighed til Vis telefon. 2 Følg vejledningen, der vises, når du modtager et element. Sådan sendes et element ved hjælp af Bluetoothfunktionen 1 Vælg f.eks. Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum. 2 Gå til et element, og vælg Indstill. > Send > Via Bluetooth. Internet Din telefon skal være konfigureret med de rigtige internetindstillinger. Hvis indstillingerne ikke findes i telefonen, kan du gå til på en computer for at få flere oplysninger. Sørg for, at du har et telefonabonnement, der understøtter dataoverførsel, til telefonen. Sådan vælger du en internetprofil 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Internetindstill. > Forbind via:. 2 Vælg en konto. Sådan starter du browsing 1 Vælg Menu > Internet > Indstill. > Gå til. 2 Vælg en indstilling. Sådan afsluttes browseren Tryk på under browsing. 32

33 Flere funktioner Filhåndtering Du kan håndtere filer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på et hukommelseskort. Du kan oprette undermapper, hvori du kan gemme dine filer. Sådan får du vist oplysninger om en fil 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering. 2 Find en fil i mappen, og vælg Indstill. > Oplysninger. Sådan kopieres eller flyttes en fil i filhåndtering 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering. 2 Find en fil i mappen, og vælg Indstill. > Håndter fil. 3 Vælg Kopier eller Flyt. Sådan får du hukommelsesstatus vist Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Indstill. > Hukomm.status. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarertjeneste, kan de, der ringer op, lægge en talemeddelelse, hvis du ikke besvarer opkaldet. Sådan indtaster du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemeddelelsesnr.. 2 Indtast talemeddelelsesnummeret, som du kan få oplyst hos din tjenesteyder, og vælg Gem. 33

34 Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede. Alarmer Du kan vælge en lyd eller radioen som alarmsignal. Alarmen lyder, selvom telefonen er deaktiveret. Sådan indstilles alarmen 1 Vælg Menu > Organizer > Alarmer. 2 Gå til en alarm, og vælg Rediger. 3 Skift mellem fanerne, indstil klokkeslættet, alarmsignalet og eventuelt andre oplysninger. 4 Vælg Gem. Det håndfri udstyr skal hele tiden være tilsluttet, hvis du vælger radioen som alarmsignal. Radiosignalet lyder gennem højttaleren. Sådan slukkes alarmen 1 Tryk på en vilkårlig tast, når alarmen lyder. 2 Vælg Udskyd for at gentage alarmen. Lygte Sådan bruges lygten Vælg Menu > Organizer > Lygte for at tænde lygten. Vælg Tilbage for at slukke lygten. Temaer og ringesignaler Med temaerne ændres skærmens udseende. Sådan indstilles ringesignalets styrke 1 Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringevolumen. 34

35 2 Tryk på eller for at ændre lydstyrken. 3 Vælg Gem. Sådan indstilles et ringesignal 1 Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Ringesignal. 2 Find og vælg et ringesignal. Sådan indstiller du vibratoren 1 Vælg Menu > Indstillinger > Lyde og alarmer > Vibrator. 2 Vælg en indstilling. Sådan indstilles et tema 1 Vælg Menu > Indstillinger > Visning > Temaer. 2 Gå til et tema, og vælg Vælg. Sådan bruger du et foto som baggrundsbillede 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Kameraalbum. 2 Gå til et billede, og vælg Indstill. > Anvend som > Baggrundsbill.. Tastaturlås Du kan aktivere denne lås for at undgå at kalde op utilsigtet. Indgående opkald kan besvares, uden at tastaturet låses op. Der kan stadig foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer 112. Sådan bruges den automatiske tastelås 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > Auto tastelås. 2 Vælg en indstilling. 35

36 SIM-kortlås Denne lås beskytter udelukkende dit abonnement. Telefonen fungerer med et nyt SIM-kort. Hvis låsen er aktiveret, skal der indtastes en PIN-kode. Hvis PIN-koden tastes forkert tre gange i træk, blokeres SIM-kortet, og du skal indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key). PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren. Sådan ophæves spærringen af SIM-kortet 1 Når Spærret PIN-kode. Tast PUK- koden, du har fået af netoperatøren, for at ophæve. vises, skal du indtaste din PUK-kode og vælge OK. 2 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan bruges SIM-kortlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > PIN-koder > SIM-beskyttelse > Beskyttelse > Til. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. Sådan redigeres PIN-koden 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > PIN-koder > SIM-beskyttelse > Skift PIN-kode. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes. Du kan ændre telefonlåsens kode (0000 er standardkoden) til en 36

37 hvilken som helst fire- til ottecifret kode. Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk, er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode, før der sættes et andet SIMkort i telefonen. Sådan bruges telefonlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > PIN-koder > Tlf.beskyttelse > Beskyttelse. 2 Vælg en indstilling. 3 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. Sådan ændres telefonens låsekode 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > PIN-koder > Tlf.beskyttelse > Skift kode. 2 Indtast den gamle kode, og vælg OK. 3 Indtast den nye kode, og vælg OK. 4 Gentag koden, og vælg OK. Sådan låser du telefonen op 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sikkerhed > PIN-koder > Tlf.beskyttelse > Beskyttelse > Fra. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. Fejlfinding Visse problemer kræver, at du ringer til din netoperatør, men du kan løse de fleste problemer selv. Tag SIM-kortet ud, inden du afleverer telefonen til reparation. Gå til hvis du har brug for mere support. Genstart telefonen hver dag for at frigøre hukommelse. Nulstil alt, hvis du har problemer med 37

38 hukommelseskapaciteten, eller hvis telefonen reagerer langsomt. Nulstil alt Hvis du har problemer med din telefon, såsom at skærmen flimrer eller fryser samt navigationsproblemer, skal du nulstille telefonen. Sådan nulstiller du telefonen Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Nulstil alt, og vælg en indstilling. Med Nulstil indstill. nulstilles alle ændringer, du har foretaget. Nulstil alt sletter alle brugerdata såsom kontakter, meddelelser, billeder og lyde i telefonen. Juridisk meddelelse Sony Ericsson W205 Walkman Denne Brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009 Publikationsnummer: OBS: Visse tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke på alle net og/eller af alle tjenesteydere alle steder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødnummer 112. Kontakt din netoperatør eller 38

39 tjenesteyder vedrørende en specifik tjenestes eller funktions tilgængelighed samt eventuel yderligere betaling for adgang og forbrug. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringesignaler. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. og Sony Ericsson brug af mærket sker under licens. Liquid Identity-logoet og TrackID og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackID er fra Gracenote Mobile MusicID. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Gracenote, Inc. WALKMAN, WALKMAN-logoet, Sony, Memory Stick Micro og M2 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Microsoft, Windows og Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Zi -teknologien til tekstindtastning med ordbogsforslag benyttes på licens fra Zi Corporation. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. 39

40 Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 1. Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2. Eksportregulativer: Softwaren, inklusive tekniske data, er underlagt amerikanske eksportlove, herunder U.S. Export Administration Act og tilknyttede bestemmelser, og kan være underlagt import- eller eksportbestemmelser i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer nøje og anerkender at have ansvaret for at indhente de fornødne tilladelser til at eksportere, geneksportere eller importere softwaren. Software må ikke hentes i eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til eller til en statsborger eller indbygger i Cuba, Iran, Irak, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (listen revideres fra tid til anden) eller noget andet land, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til nogen på USAs finansministeriums oversigt over særligt udvalgte nationer (U.S. Treasure Department's list of Specially Designated Nations) eller USAs handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). 3. Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i "Rights in Technical Data and Computer Software Clauses" i DFARS (c) (1) og FAR (c) (2). Dette produkt er omfattet af visse rettigheder til immateriel ejendom tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Illustrationerne tjener udelukkende som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den faktiske telefon. 40

41 Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S302 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Vivaz Udvidet brugervejledning

Vivaz Udvidet brugervejledning Vivaz Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...8 Telefonoversigt...9 Menu overview*...10 Navigering...11 Brug af andre net...15

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere