Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter"

Transkript

1 Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter "Målgruppen for Sundhedshotellet er de 55+ årige borgere i Aarhus Kommune, som har behov for et rekreativt, sundhedsfremmende og rehabiliterende ophold. Desuden vil der også være tilbud til mennesker med en kronisk sygdom, og til dem som er i risikogruppen for at udvikle en kronisk sygdom." Således skriver Aarhus kommune i en pressemeddelelse vedr. Saksild Strand. For at tilgodese disse ønsker, etableres på Seniorcenter Saxild Strand (SSS) en række sundhedsfremmende og rehabiliterende tilbud i faste intervaller der danner grundstammen i centerets tilbud. Endvidere tilbydes forskellige patientorganisationer samt sundhedsfremmende foreninger at låne og etablere egne aktiviteter på centeret. Der kan naturligvis sagtens foregå flere aktiviteter på centeret samtidig og det tænkes at de forskellige aktiviteter kan deles om brug og evt. aflønning af behandlere, medhjælpere mm. Endvidere er det hensigten at centeret skal danne ramme om et forskningsprojekt (ErhvervsPhD) vedrørende nyudvikling og nytænkning af rehabilitering og rehabiliteringsophold. KORT OM CENTERET I forbindelse med overdragelsen af centeret har FO-Aarhus og Aarhus kommune drøftet en række forhold og emner vedr. centeret og dets brug. I forbindelse hermed skal nævnes: NAVN: Tidligere er centeret blevet benævnt seniorcenter Saxild Strand eller Saxild strands seniorcenter. I forbindelse med ændringerne bør det overvejes om centeret, for at markere ny form og nyt indhold, bør skifte navn. En mulighed er Livscenter Saxild Strand. I forbindelse hermed skal udarbejdes et nyt logo. DRIFTSUDGIFTER: Aarhus kommune har tildelt et årligt driftstilskud på to millioner og afholder desuden udgifterne til EL- vand og varme. Det undersøges endvidere om kommunen også leverer pedeltimer. STEDETS GÆSTER Stedet vil blive drevet efter serviceloven og gæster på stedet skal i hovedsagen være bosiddende i Aarhus kommune. BYGNINGER & INVENTAR: Det er oplyst at stedets værelser er funktionsdygtige, det samme gælder stedets køkken samt konferencefaciliteter. I forbindelse med overtagelsen gennemgås disse og der udarbejdes mangellister. Linned, dyner mv. er også tilgængeligt. I forbindelse med overtagelsen undersøges det, hvor linned mv. skal vaskes og under hvilke forudsætninger. SAMARBEJDE MED VIA-UNIVERSITETET, SUNDHEDSFAGLIG HØJSKOLE Endvidere skal det oplyses at FO-Aarhus og VIA-Universitetet har ført samtaler om etablering af et samarbejde på Saxild Strand. Det forventes at VIA vil stille personale og praktikstuderende til rådighed en række måneder om året inden for følgende områder: Fysioterapi Kost og motion (diætister) 1/5

2 Ergoterapi Sygepleje Psykomotorik For den studerende er målet med praktikperioden at tilegne sig kompetencer og erfaring i den klinisk/praktiske undervisning. For SSS er målet med at sikre gæsterne billig, men kompetent, relevant vejledning og behandling. Der indrettes på SSS læringsrum med relevante hjælpemidler der kan bruges til undervisning af de studerende. Disse stilles til rådighed for undervisere og elever i perioden. Omfang aftales nærmere mellem VIA, FO-Aarhus og centeret. ERHVERVSPhD Som sagt vil det være muligt at etablere et ErhvervsPhD på centeret. Det skal nævnes at rammerne for etableringen af ordningen er meget vide. Den studerende skal forske i et emne vedr. nyudvikling og nytænkning af rehabilitering af seniorer, blandt andet ved hjælp af tekniske hjælpemidler og/eller alternative behandlingsformer. Målet med ordningen er mange: a) Sikre at centeret udadtil og indadtil fremstår som en seriøs samarbejdspartner (med deraf medfølgende øget mulighed for at skaffe kapital) b) Vil gøre det nemmere at knytte samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner både i og uden for Danmarks grænser. c) Den studerende kan undervejs undervise centerets frivillige, de grundforløbsstuderende samt centerets gæster. FORSLAG TIL GENEREL TIDSPLAN: Oktober 2011: - Forhandlinger med Aarhus kommune fortsætter. - Centerets økonomiske fundament sikres. - Centerets inventar gennemgås og mangler registreres. - Eventuelle akutte arbejder, f.eks. læringsrum, projekteres. - Der arbejdes videre med udvikling af centerets faste tilbud (se nedenfor) November og december 2012: - Andet bestyrelsesmøde afvikles. - Forhandling med Aarhus kommune afsluttes - Nødvendige arbejder afvikles. - Eventuelt manglende inventar anskaffes - Der udarbejdes hjemmeside og brochurer. Der indkaldes til møde med henblik på etablering af frivilligkorps. - Relevante foreninger, organisationer samt enkeltpersoner inviteres til informationsmøde vedr. brugen af Saxild Strand. - Møde vedr. frivilligkorps Januar Møde vedr. frivilligkorps - Hovedrengøring af centeret igangsættes. 2/5

3 - Nødvendig gennemgang af bygningen med relevante myndigheder. - Centeret reetableres - Frivilligkorps uddannes inden for forskellige områder - Der holdes informationsmøde Februar Centeret genåbnes ved åbent hus arrangement. - Kurserne Kom til hægterne igen og Erindring, sundhed og motion sættes i gang. - Ultimo februar afholder bestyrelsen møde. TILBUD PÅ CENTERET På SSS etableres en række tilbud. Disse kan inddeles i fire kategorier: A. Faste aktiviteter der udbydes i faste intervaller og som er tænkt som SSS flagskibe, altså tilbud der udbydes igen og igen, for at sikre fast, kontinuerlig aktivitet på centeret. B. Ad hoc sundhedsaktiviteter. C. Tilbud udbudt af stedets medlemsorganisationer. D. Kulturelle tilbud udbudt af centeret i samarbejde med relevante foreninger. Det er klart at der på SSS sagtens kan og bør være flere kurser og aktiviteter i gang på en gang og det i nogen grad vil være muligt at sammentænke aktiviteterne. Nedenfor er kort skitseret en række eksempler på kurser/opholdstyper. Det er vigtigt at understrege at der kun er tale om eksempler, en række andre er på tegnebrættet. A. FASTE AKTIVITETER "Kom til hægterne igen" 14 dages afslapnings- og kurophold for nyligt behandlede personer eller personer med kronisk sygdom. Gennemføres med 4 x 14 dages intervaller per halvår. Mellem hvert interval er 1 uges pause. Målgruppe: Hjertesyge Hofteopererede Lungesyge Blodpropramte patienter Formål med opholdet at give gæsten mulighed for at komme til hægterne efter et længere sygdomsforløb. Gæsten skal være selvhjulpen. I løbet af opholdet får gæsten mulighed for at erhverve en række redskaber der kan hjælpe ham eller hende videre i hverdagen. Tilbud til gæsten: Ro og mulighed for at komme oven på fysisk og især psykisk. Hjælp fra behandlere f.eks. Inden for områderne fysioterapi, ergoterapi, psykomotorik, Zoneterapi (LOGOS) og psykologi. 3/5

4 Vejledning af diætister, rygestopsvejledning mm. Hjælp fra centerets tilknyttede læge Deltagelse i centerets daglige aktiviteter, f.eks. sangaftner, orienterende møder om sundhed, fælles motion, etc. Målsætning: Det første halve år mindst 12 personer per forløb, herefter ca. 20 per forløb Jeg vil være sund Et kursus for overvægtige kvinder og mænd der ønsker at gå deres tredje alder i møde på en sund og god måde. Forløbet tænkes gennemført en gang per halvår. Forløbet indledes med et ugekursus hvor kursisterne i teori og praksis lærer om: - Sund, nærende kost - Livsstilsbetingede sygdomme - Motion(sæt et mål) Herefter mødes deltagerne hver fjortende dag til fælles motion, spisning og vejning (frivilligt). Målgruppe: Overvægtige mænd og kvinder +55 Målsætning: At deltagerne ændrer kost og motionsvaner og i øvrigt får mulighed for at lade Saxild danne ramme om et nyt fællesskab. Det vil i øvrigt være ret oplagt at rekruttere frivillige i denne gruppe. Erindring, sundhed og motion To gange om ugen udbydes dette forløb på centeret. Tanken er at deltagerne sammen med pårørende/, kommer hver 14 dag i tidsrummet fra 9 til Deltagerne afhentes i bus på deres lokalcenter og køres til Saxild, hvor stedets praktikanter, personale og frivillige kører en række forløb inden for: - Naturmotion - Gymnastik - Erindringsformidling (afhængig af årstiden kan denne f.eks. foregår i en på stedet anlagt sansehave) - Naturformidling Desuden kan gæsten efter nærmere aftale med SSS modtage behandling fra zoneterapeuter, diætist, fysioterapi mm. Efter frokost returnerer gæsterne i bus til Aarhus. 4/5

5 Målgruppe: Demenspatienter B. AD HOC SUNDHEDSAKTIVITETER Her tænkes aktiviteter der arrangeres en eller to gange, og typisk er udbudt af centeret i samarbejde med Aarhus Kommune, en relevant organisation eller virksomhed. Som eksempel på ad hoc aktiviteter kan nævnes aktiviteter i forbindelse med større arrangementer, f.eks. weekendtilbud for +55 Triatlon eller sundhedskonferencer. C. TILBUD UDBUDT AF CENTERETS MEDLEMSORGANISATIONER Det er tanken at centeret kan benyttes at forskellige organisationer til egne planlagte aktiviteter. Det er hensigten at disse aktiviteter både kan ligge i perioder hvor centeret ikke benyttes til andre aktiviteter, dels kan foregå i perioder hvor centeret selv udbyder aktiviteter. E. KULTURELLE AKTIVITTER Det vil være hensigtsmæssigt om der hurtigt indføres en række tilbagevendende og kontinuerlige aktiviteter på centeret. F.eks. kan man overveje at etablere faste højskoleaftener i forbindelse med afvikling af de faste aktiviteter og åbne op for lokalområdets beboere, frivillige og medlemmer af vennekredsen. Det vil også være oplagt at centeret afholder Sct. Hans, små koncerter, kunstudstillinger mm., for eksempel i samarbejde med Vennekredsen der i forvejen har et flot kulturelt program. FO-Aarhus, 2. oktober 2012 Henrik Woer & Torben Dreier 5/5

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand.

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. Saxild Strand Katalog 2014 Saxild Strand Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. dk Velkommen til Saxild Strand Det er med stolthed at

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg International udskoling undervisning på engelsk Start-

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro

KVINDEGRUPPEN METODEHÆFTE. Et mentornetværk for danskere og nydanskere. - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro KVINDEGRUPPEN Et mentornetværk for danskere og nydanskere METODEHÆFTE - et socialt, kulturelt kursus- og værested på Nørrebro 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord - 4 Baggrundsstatistik - 5 OPSLAGSDEL Rekruttering

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0.

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Revideret 21. maj 2015. 1 Naturen som social løftestang Projektkommissorium Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere