Essay Question regarding Chapter 3. Neurophysiology: The Generation, Transmission, and Integration of Neural Signals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Essay Question regarding Chapter 3. Neurophysiology: The Generation, Transmission, and Integration of Neural Signals"

Transkript

1 1 EQ1: Describe the establishment and maintenance of the resting membrane potential. 1) Describe the establishment and maintenance of the resting membrane potential. - Neuronen har en majoritet af Anions (negativt ladede ioner) der ikke kan exit fra cellen, og færrer Cations (postivt ladede ioner). - Cytoplasma = Væske inden i cellen. - Extracellar fluid = Væsken i rummene mellem cellerne. - Neuroner er mere negativ INDENI end udenpå. En neuron i hvile har et: - Resting membrane potential = dvs. Spændingsforskellen der hersker mellem nervecellens indre og omgivelserne, når cellen ikke er aktiv. Som regel: -50 til 80 mv. - CELLE MEMBRANEN: Lipid bilayer = Membranens struktur, der består af to lag af LIPID MOLEKYLER hvorinde flyder diverse SPECIALISEREDE PROTEINER eks. RECEPTORER. Ion channel = Gated = En pore i celle membranen, der tillader at visse ioner kan passerer gennem membranen, når kannalen er åben. En Ion channels evne til at være ÅBEN eller LUKKET som respons på faktorer som eks. KEMIKALIER, STRØM ÆNDRINGER eller MEDICIN. Etablisering af resting membrane potential: - Selective premeability = Nogle ion kannaler forbliver ÅBNE hele tiden og tillader selektivt kun POTASSIUM IONS (K+) at passerer. - Neuronens hvilepotentiale reflekter en balancegang mellem to modsat styrende kræfter, der driver ioner ind og ud af neuronen. Disse to kræfter er: a. Diffusion = Kræften der får en substans molekyler til at diffuserer fra: en region med høj koncentration til en region med lav koncentration - Diffusion er altså den spontane spredning af en substans molekyler, mellem en anden substans molekyler INDTIL en uniform koncentration er opnået. - Partikler og molekyler bevæger sig fra høj koncentrations arealer TIL lav koncentrations arealer de bevæger sig ned deres koncentrations gradient. b. Elektrostatisk press = Kommer af distributionen af elektronisk ladning: Neativ mod Positiv & ensladede partikler væk fra hinanden. Ioner bevæger sig altså mod arealer mod MODSAT ladning. - Eks: Positivt ladede ioner (cations) er tiltrukket af det negativt ladede indre af cellen, og negativt ladede ioner (anions) er frastødt af cellens indre og exiter til den extracellular (og mere postivt ladede) væske udenfor. Vedligeholdelse af resting membrane potential: - Equilibrium = Når der er flere K+ ioner inde i cellen end udenfor: Når membran potentiallet når -60mV, bliver den elektroniske balance som hiver K+ ioner ind i membranen, BALANCERET af koncentrationen som skubber K+ ioner ud = Dette er cirka cellens resting membran potential. - Sodium ions (Na+ = Natrium) smutter ind i cellen tiltrukket af dens negative indre. - Sodium-potassium pumpen = neurons måde at forhindre at cellens indre når 0: Pumper 3 Na+ ud og 2 K+ ind, for at juster lækage hvor Na+ smutter ind. Derved vedligeholder cellen også dets negativt ladede indre. - Negativiteten inden i cellen = mange Negativt ladede protein molekyler inden i (i forhold til udenfor). - K+ = flest inden i. - Na+ = flest udenfor.

2 2 - Resting potential = Et basic polariations level / niveua. Neuronets elektriske impuls: Neuronet er, som tidligere nævnt, omgivet af en cellemembran. I membranen findes indbygget en særlig: Natrium-kalium pumpe: Pumpen er i stand til: A. at flytte Na + -ioner (Natrium ioner) ud af cellen OG B. K + -ioner (Kalium ioner) ind i cellen. Hver gang pumpen har flyttet tre Na + -ioner ud af cellen, har den kun transporteret to K + -ioner ind. Dette giver efterhånden en lavere koncentration af positive ioner inde i cellen dvs: At én milliliter væske UDENFOR cellen indeholder flere positive ioner End én milliliter væske inde i cellen. Man siger således, at neuronets indre miljø er blevet negativt i forhold til omgivelserne, og dermed eksisterer der en spændingsforskel (electrostatic pressure) mellem de to sider af cellemembranen. I hvile eksisterer der en spændingsforskel på ca. -70 mv mellem cellens indre og omgivelserne. Dette er nervecellens hvilemembranpotentiale. EQ2: Describe the effects of a hyperpolarizing or depolarizing stimulus on a neural membrane and the membrane events that surround the production of a neural impulse. - Forskel på neuroner & andre celler = De undergår en kort, radikal ændring i polarisation og sender et elektrisk signal fra den ene ende af neuronet, til den anden. a. Hyperpolarisation = Forøgelse i membran potentialet Neuronens indre bliver mere negativt: længere væk fra (-) 0. b. Depolarisation = Reduktion i membran potentialet Neuronens indre bliver mindre negativt: Tættere (+) på 0. - Gradeded respons = Jo kraftiger stimuli, jo kraftigere respons graded respons er altså neurons ændring i potentialle. - Lokal potentiale = produceret ved at stimuler membranen: Forsvinder som det spreder sig væk fra stimulations punktet som ringene i en å. - Threshold = Hvis stimulien depolariser cellen til -40mV dvs. den stimuli intensivitet der er nødvendig for at affyrer en nerve impuls i axon hillock en. Er et pludseligt respons der går over nul og er altså en instantiv U-VENDING af membran potentialet, som gør membranens indvendige mere POSITIVT end membranens yderside. - Aktion potentialet = U-VENDING. Løber ned ad axonet, i modsætning til graded responser pga. ion mekanismer. (se essay 3). - All-or-none-property = Det faktum at udstrækningen af aktion potentialet er UAFHÆNGIGT af stimulus styrken: Enten så skyder aktion potentialet ud i fuld udstrækning ELLER OGSÅ så skyder det slet ikke. - Afterpotential = Den positive eller negative ændring i membran potentialet som efterfølger et aktion potentiale. I hvile eksisterer der en spændingsforskel på ca. -70 mv mellem cellens indre og omgivelserne. Dette er nervecellens hvilemembranpotentiale. Når neuronet sender en nerveimpuls: - Ionerne kan bevæge sig gennem cellemembranen, hvis denne tillader det. - Elektriske energi kan få ionerne til at flytte sig.

3 3 - Signalet, der udløser ionernes bevægelse, er en ændring i cellemembranen: Her åbnes nemlig nogle særlige Na + -kanaler (Natrium), som Na + -ionerne strømmer ind igennem. Herved UDLIGNES spændingsforskellen mellem det indre og det ydre miljø - der bliver oven i købet kortvarigt positivt på indersiden, hvorefter Na + -kanalerne lukkes igen. - Ændringen i spændingsforskellen over membranen fører til, at der åbnes for K + -kanaler (Kalium): Dette resulterer i en strøm af positive K + -ioner ud af cellen. - Denne ændring af spændingsforskellen over membranen får nærliggende kanaler til at åbne sig, og dermed opstår den elektriske bølge, der kan bevæge sig langs aksonet. Mhs. Fig Det indre miljø i neuronet ses at være negativt ladet i forhold til omgivelserne. I axonet er en nerveimpuls på vej mod endeknoppen. Der, hvor impulsen befinder sig, er det indre cellemiljø blevet positivt. Kurven viser ændringerne i membranpotentialet under udløsningen af et aktionspotentiale. Tidligere er det blevet omtalt, at receptorerne var i stand til at sætte en kemisk reaktion i gang inde i cellerne. Nogle af de receptorer der sidder i neuronernes membraner kan sætte en nerveimpuls i gang. Der sker følgende: I neuronet er hvilemembranpotentialet -70 mv. Når et molekyle binder sig til receptoren, åbnes en kanal, hvorved f.eks. Na + -ioner strømmer ind i cellen. Herved bliver det indre miljø mindre negativt (depolariseres). Først når så mange receptorer er blevet påvirket, at spændingsforskellen når op på ca. -55 mv, sker der noget. Ved denne værdi, som kaldes tærskelværdien, sættes nerveimpulsen i gang. Sammenfattende kan man sige: - At neuronerne har et hvilemembranpotentiale på -70 mv. - Hvilemembranpotentialet opretholdes af Na + /K + -pumpen, som sikrer at cellens indre miljø er negativt i forhold til omgivelserne. - Når tilstrækkeligt mange af neuronets receptorer aktiveres ÆNDRES membranpotentialet. - Ved en tærskelværdi på ca. -55 mv udløses en elektrisk impuls et aktionspotentiale. - Slutteligt sker der en repolarisering af neuronet, hvorved forstås, at hvilemembranpotentialet genetableres: Repolariseringen forårsages af en udadgående strøm af K + -ioner. EQ3: Explain why neurons have ion channels, and briefly describe ways in which we can go about studying them. - Hvilke hændelser forklarer aktion potentialet? - Aktion potentialet skabes ved at sodium ions (Na+) bevæger sig ind i cellen, gennem membranen. - Ved sit højeste nærmer aktion potetialet sig equilibrium potentialet for Na+: Ca. +40mV og ved dette punkt bliver koncentrationen der skubber Na+ ind i cellen PRÆCIST BALANCERET med den positive ladning, der skuber Na+ ud. - Aktions potentialet indvolverer altså et hurtigt skift i membran funktioner og skifter pludseligt fra a. hvile stadiet til og b. lave U-vendingen ved det aktive stadig, c. og tilbage til hvilestadiet igen. - Dette kan lade sig gøre via en speciel ION CHANNEL = THE VOLTAGE GATED Na+ CHANNEL. - Voltage gated Na+ channel = (Et lille protein molekyle) En Na+ selektiv kanal, der åbnes eller lukkes i respons til ændringer i de elektriske spændinger i the local membrane potential. The Gate s Na+ selektive pore er normalt lukket, men når celle membranen bliver depolariseret og når threshold niveau, åbnes porten:

4 4 1. Resting potential. Åbne K+ laver resting potentialet Na+ kanaler lukket 2. Threshold. - Nogle Na+ kanaler åbnes og depolarisering til threshold sker. 3. Aktion potentiale. - Ved threshold lukkes flere Na+ kanaler op, og skaber AktionP. 4. Afterpotentiale. Før lukkede K+ kannaler åbnes, og Na+ kanalerne er inaktive. repolariser og hyerpolariser tilsidst cellen. 5. Før return til 1. Åbne + laver resting potentialet. Na+ kanaler er lukkede igen. - Volatage gated Na+ channels holder altså øje med axonets polaritet, og ved threshold åbner den sine pore, og lukker dem ned igen milisekunder efter. Kannalen kan så huske at den lige har været åben, og NÆGTER at åbne sig op igen i et kort stykke tid. Disse funktioner producer og fremtvinger aktion potentialets egenskaber. - Refractory = (Efter aktion potentialet) Axon membrane er udkørt, og responder ikke til yderligere stimuli. Refractory perioden har to faser. a. Absolute refractory phase = Følger med det samme efter aktion potentialet: En kort periode med kompelt insensivitet til stimuli, da Na+ kanalerne er enten åbne eller ikke responderer. b. Relative refractory phase = Følger den abselute fase En periode med reduceret sensivitet, i hvilken kun KRAFTIG STIMULI kan producer et aktion potentiale, fordi K+ ionerne stadig flyder (ind), og fordi cellen midlertidigt er hyperpolariseret, efter at havde affyret et aktion potentiale. Denne fase determiner et neurons MAXIMALE AFYRINGS RATE. - Generelt = Aktion potentialet er begrænset til axoner. Celle kroppen og dendritter har ikke membran kannalerne til at udfører potentialet. Derimod har disse ION KANNALER som er gated af bestemte kemikalier, og kan derfor blive stimuleret kemisk. Da axonet har mange Na+ gated kannaler, regenerer aktion potentialet ned langs axonet. EQ4: Give an overview of the movement of action potentials down the axon, and explain why they move in one direction only. - Voltage-gated Na+ channels også vigtige for denne funktion. - Aktion potentialets STØRRELSE forbliver den samme hele tiden. - Aktion potentialet REGENERERES langs hele axonets længde. - Aktion potentialet er et spyd af depolariserende elektrisk aktivitet (+40mV max) der, når det bevæger sig ned ad axonet, depolariser de axon segmenter det når frem til. Da disse segmenter er dækket med voltage-gated Na+ kanaler (Dvs. at Na+ ioner lukkes ind og det indre af cellen bliver positivt), skaber denne depolarisation med det samme et nyt aktion potentiale, som derefter depolariser det næste stykke axon osv. - Langsomt aktion potentiale = Uden mylin skeder. - Hurtigt aktion potentiale = Med mylin skeder. - Aktion potentialef i en retning fordi: a. Potentialet efterlader sig en række REFRACTORY membraner. b. da celle krop og dendritter ikke har voltage gated Na+ kanaler, så de kan ikke regenerer et aktion potentiale. - Conduction velocity = den fart hvormed aktion potentialet spreder sig ned lang axonet: a. Størrer axoner tillader depolariseringen at sprede sig hurtiger (nogle gang pga. myelin skeder). - Myelin skederne er afbrudt af NODES OF RANVIER hvor aktion potentialet hopper fra det ene til det andet (I nodes of river kan voltage gated Na+ kanaler åbnes og flere Na+ ioner komme ind, så aktion potentialet kan regeneres dette kan ikke lade sig gøre under mylin skederne). Denne proces kaldes:

5 5 - Saltatory conduction = Den form for konduktion der er karakteristisk for mylin skede dækkede axoner, i hvilke nerve impulsen hopper fra node of ranvier til den næste. - Udviklingen af THE SALTATORY CONDUCTION altså axonernes mylin skede dækningen - har givet hvirvldyr en kæmpe adfærds fordel, i forhold til ikke-hvirvldyr som har u-mylinerde axoner, og derfor er langsomere i aktion potentiale konduktion. For at ikke-hvirvldyr skulle kunne kondukter aktion potentialer lige så let, som hvivldyr skulle de havde axoner der var 100 gange større i volume. - Den menneskelige hjerne er optaget af mindst 10% mylin skede dækkede axoner. Hvis ikke de var det skulle vi for at konduktionen kunne lade sig gøre, havde hjerner der var 10 gange så store: Derfor er mylin så vigtig i udviklingen af nerve systemet. EQ5: Describe in general terms the postsynaptic electrical events (i.e., postsynaptic potentials) associated with the presynaptic arrival of an action potential. - Synapser = Der findes både KEMISKE & ELEKTRONISKE synapser. - Elektrisk synapse: - Her kommer den presynaptiske membran tættere på den postsynaptiske, end ved den kemiske synapse. - Pga. den mindre afstand, kan IONERNE her flyde / hoppe direkte fra den ene over i den anden UDEN først at være oversat til et kemikalie. - Her er næsten ingen tids forsinkelse, i forhold til den kemiske synapse. - Pga. deres fart findes de elektroniske synapser ofte i de neurale kredsløb, der er forbundet med flugt adfærd i ikke-hvirvldyr. Også der hvor der må aktiveres synkrone bevægelser som i bevægelse af øjnene findes de. - Mhs. Klinisk så mistænker man de elektriske synapser, for at bidrage til spredningen af de synkroniserede slagtilfælde udladninger i EPILEPSI. - Kemisk synapse: - Neurotransmitter (transmitter) = Kemikalie der udløses fra det præsynaptiske axon terminal, og fungerer som basis for kommunikation mellem neuroner ved at påvirke den postsynaptiske celle. - Neurotransmittere har det tilfælles at de alle kortvarigt ændrer hvilepotentialet i den postsynaptiske celle. Dette kaldes: - POSTSYNAPTISKE POTENTIALS (også kaldet graded eller local potentials) = Et elektrisk potentiale (der er initeret ved et postsynaptisk site) der kan varier i spændingsfelt og spreder sig passivt mellem celle membranen, aftagende i styrke over tid og distance. - Et enkelt neuron modtager synapser fra 100 af andre celler, og er genstand for 100 eller 1000ner af postsynaptiske potentialer. Stuide af POSTSYNAPTISK POTENTIALER VIA: Sammenligning af effekten af: a. Aktiviteten af en fremmende presynaptisk celle / neuron. OG b. Aktiviteten af hæmmende presynaptisk celle / neuron. På the local membrane potential på en postsynaptisk celle. - Navnene Fremmende og Hæmmende får neuronerne fra deres påvirken af den postsynaptiske neuron og ikke for deres påvirkning af adfærden. Den FREMMENDE presynaptiske neuron: - Stimulering af en FREMMENDE PRÆSYNAPTISK NEURON får den til at producerer et alt-eller-intet aktion potentiale, der spreder sig til enden af axonet. Efter en kort forsinkelse forårsager en FREMMENDE PRESYNAPTISK IMPULS...

6 6 - ET FREMMENDE POSTSYNAPTISK POTENTIALE (Excitatory postsynaptic potential EPSP) = Et depolariserende potentiale. (ESPS fordi det skuber den postsynaptiske celle tættere på et aktion potentiales threshold). - I den postsynaptiske neuron. ESPS forøger sandsynligheden for at den postsynaptiske neuron vil affyrer et aktion potentiale. I den fremmende præsynaptiske neuron: 1. Stimulering af neuronen. 2. Neuron producer et aktion potentiale. 3. Potentialet når enden af axonet. - Den fremmende presynaptiske impuls I den postsynaptiske neuron: 1. Impulsen forårsager EPSP som depolariser PS. 2. Sandsynlighed for Action Potentiale forøget. - GENERELT kræver det den kombinerede effekt af MANGE fremmende synapser før et action potentiale bliver affyret i den postsynaptiske neuron. - Hvis EPSP affyres simultant af MANGE neuroner der går sammen om den samme postsynaptiske neuron, kan de efterfølgende potentialer producer en stor nok depolarisation som kan nå threshold, og affyrer action potentialet. - Den postsynaptiske depolarisation begynder ca. et halvt milisekund efter det presynaptiske potentiale ankommer ved axon terminalen. Dette kaldes Synaptic Delay og reflekter den tid der er brug for, for at neurotransmitteren kan blive udløst, og sendt over den synaptiske kløft. - - Acetylcholine = Første transmitter opdaget (Det samme som METABOLIT). Den HÆMMENDE presynaptiske neuron: - Dette action potentiale ligner den anden, men EFFEKTEN er klart anderledes. I det hæmmende præsynaptiske neuron: 1. Stimulering af neuronen. 2. Neuron producer et aktion potentiale. 3. Potentialet når enden af axonet. - Den hæmmende presynaptiske impuls I den postsynaptiske neuron: 1. Impulsen forårsager IPSP som hyperpolariser PS. 2. Sandsynlighed for Action Potentiale formindskes. - Den postsynaptiske effekt er altså en FORMINDSKELSE af the resting membrane potential. - Hypolarisationen flytter altså celle membranen VÆK fra threshold det formindsker muligheden for at neuronen vil affyrer et aktion potentiale. - Effekten kaldes INHIBITORY POSTSYNAPTIC POTENTIAL = Et hyperpolariserende potentiale I den postsynaptiske neuron, der er forårsaget af hæmmende forbindelser. IPSP formindsker muligheden for at den postsynaptiske neuron vil affyrer et action potentiale. - Som regel er IPSP resultatet af åbne kanaler der tillader CI- (chloride ions) at trænge ind i cellen. - Da CI- er mere koncentrede udenfor cellen end indenfor, så skynder de sig indenfor og gør cellen mere NEGATIV. - Hæmmning af neuron er vigtigt, da de neurale kontakter også må slås fra ind imellem. - Nervesystemet træder en smal sti mellem overbegejstring som leder til SLAGTILFÆLDE (box 3.3) og under begejstring som leder til koma og død. - Det som determiner hvorvidt en synapse fremmer eller hæmmer den postsynaptiske celle, er bl.a.: 1. Den partikulærer neuotransmitter som er udløst af den presynaptiske celle. Nogle transmittere generer EPSP og andre generer IPSP.

7 2. Hvorvidt neuronen afyrer et action potentiale på et hvilket som helst tidspunkt, bestemes af balancen mellem nummeret af fremmende og hæmmende signaler, som den modtager, og den modtger mange signaler af begge typer hele tiden. 7

Undervisningsplan FORÅR februar Introduktion til faget Hana Malá februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá

Undervisningsplan FORÅR februar Introduktion til faget Hana Malá februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá Undervisningsplan FORÅR 2008 1. 5. februar Introduktion til faget Hana Malá 2. 12. februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá 3. 19. februar Nyt fra forskningen Hana Malá 4. 26. februar Plasticitet

Læs mere

EQ6: Explain the math that the postsynaptic neuron uses to process the information that it receives (in the form of postsynaptic potentials).

EQ6: Explain the math that the postsynaptic neuron uses to process the information that it receives (in the form of postsynaptic potentials). Essay Question regarding EQ6: Explain the math that the postsynaptic neuron uses to process the information that it receives (in the form of postsynaptic potentials). - Kompleks adfærd kræver mere end

Læs mere

10. Mandag Nervesystemet del 1

10. Mandag Nervesystemet del 1 10. Mandag Nervesystemet del 1 Det er ikke pensums letteste stof at kunne redegøre for mekanismerne bag udbredelsen af nerveimpulser. Måske pensums sværeste stof forståelsesmæssigt, så fortvivl ikke hvis

Læs mere

Liste A 1 Na + -glucosetransportør 2 Glucosetransportør 3 Na + /H + exchanger 4 Na +,K + ATPase 5 Acetylcholinreceptoren i den neuromuskulære junction

Liste A 1 Na + -glucosetransportør 2 Glucosetransportør 3 Na + /H + exchanger 4 Na +,K + ATPase 5 Acetylcholinreceptoren i den neuromuskulære junction Liste A 1 Na + -glucosetransportør 2 Glucosetransportør 3 Na + /H + exchanger 4 Na +,K + ATPase 5 Acetylcholinreceptoren i den neuromuskulære junction Liste B A B C D E F Antiport Symport Passiv transport

Læs mere

Nervesystemet / nerveceller. Maria Jernse

Nervesystemet / nerveceller. Maria Jernse Nervesystemet / nerveceller. Maria Jernse 1 Nervesystemet Hvorfor har vi et nervesystem??? For at kunne registrere og bearbejde indre såvel som ydre påvirkninger af vores krops miljø. Ydre miljø kan være:

Læs mere

Almen cellebiologi Membrantransport

Almen cellebiologi Membrantransport Almen cellebiologi 2007 Membrantransport Kap. 12, s. 389-420 Forelæsning 3 Stine Falsig Pedersen sfpedersen@aki.ku.dk 35321546/room 1527 De næste tre forelæsninger: 1. - Membranen og membran-transport

Læs mere

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der?

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der? Gå op i røg For eller imod tobak? Udfordringen Denne udfordring handler om nikotin og beskriver nikotinens kemi og den biologiske påvirkning af vores nerveceller og hjerne. Du får et uddybende svar på,

Læs mere

NERVEVÆV. nervecelle med samtlige udløbere irritabilitet impulser konduktivitet

NERVEVÆV. nervecelle med samtlige udløbere irritabilitet impulser konduktivitet 1 NERVEVÆV Neuron nervecelle med samtlige udløbere irritabilitet impulser konduktivitet Centralnervesystemet neuroner neuroglia specielt støttevæv Det perifere nervesystem nerver bundter af nervetråde

Læs mere

Nervefysiologi - Excitable membraner

Nervefysiologi - Excitable membraner Nervefysiologi - Excitable membraner Formålet med øvelsen er at give de studerende mulighed for at aflede aktionspotentialer fra regnormens kæmpeaxoner, og derved iagttage nogle af egenskaberne ved aktionspotentialer.

Læs mere

BIOLOGI OH 1. Det sunde liv. Livsstil Holdninger Fritid Motion Kost Tobak Alkohol Stress

BIOLOGI OH 1. Det sunde liv. Livsstil Holdninger Fritid Motion Kost Tobak Alkohol Stress BIOLOGI OH 1 Det sunde liv Livsstil Holdninger Fritid Motion Kost Tobak Alkohol Stress Sundhed Psykisk Fysisk Levevilkår Familiesituation Bolig Uddannelse Erhverv Beskæftigelse Indkomst Miljøfaktorer Forurening

Læs mere

NERVEVÆV - almen histologi. Epitel NERVEVÆV Støttevæv Muskelvæv

NERVEVÆV - almen histologi. Epitel NERVEVÆV Støttevæv Muskelvæv NERVEVÆV - almen histologi Epitel NERVEVÆV Støttevæv Muskelvæv Meddelelser torsdag 19.sep 2013 Imorgen møder hold A1 kl 8.00. og hold A2 kl 9.30 da Flemming skal videre til anden undervisning. Her er link

Læs mere

Essay Question regarding Chapter 2. Functional Neuroanatomy: The Nervous System and Behavior

Essay Question regarding Chapter 2. Functional Neuroanatomy: The Nervous System and Behavior 1 Essay Question regarding Chapter 2. Functional Neuroanatomy: The Nervous System and Behavior EQ1: Summarize the historical and current understanding of the basic cellular structure of the neuron. - I

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Onsdag den 5. januar 2011 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Onsdag den 5. januar 2011 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

Interaktiv ebog til biologi A

Interaktiv ebog til biologi A Interaktiv ebog til biologi A 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mikrobiologi Kapitel 11: Doping Kapitel 21: Nedarvninger Kapitel 2: Lunger og blodkredsløb Kapitel 12: Dyrefysiologi Kapitel 22: Mutationer

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Sensoriske receptormekanismer F10 : E: E: Øvelse 2

Sensoriske receptormekanismer F10 : E: E: Øvelse 2 Sensoriske receptormekanismer F10 : E: 405-406 + E: 554-555 + Øvelse 2 Definere en sensorisk receptor: Definere en sensorisk receptors adækvate stimulus Angive en inddeling af sensoriske receptorer efter

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

Kognitionspsykologi. ved cand.psych., ph.d. Kamilla Miskowiak. Onsdag Købmagergade 44, lok. 1. Hold Folkeuniversitetet København

Kognitionspsykologi. ved cand.psych., ph.d. Kamilla Miskowiak. Onsdag Købmagergade 44, lok. 1. Hold Folkeuniversitetet København Kognitionspsykologi Hold 4106 Folkeuniversitetet København ved cand.psych., ph.d. Kamilla Miskowiak Onsdag 17.15 19.00 Købmagergade 44, lok. 1 Aftenens program Hjernen fortsat fra sidst Metoder til undersøgelse

Læs mere

NERVEVÆV - almen histologi. Epitel NERVEVÆV Støttevæv Muskelvæv

NERVEVÆV - almen histologi. Epitel NERVEVÆV Støttevæv Muskelvæv NERVEVÆV - almen histologi Epitel NERVEVÆV Støttevæv Muskelvæv NERVEVÆV veludviklet ledningsevne bl a neuroner Hvad består nervevæv af? Centralnervesystemet neuroner neuroglia (specielt støttevæv) Det

Læs mere

BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED

BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED ALT OM BALANCEPROBLEMER OG SVIMMELHED Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Vertigo defineres som en oplevelse af manglende balance, hvilket er karakteriseret ved en følelse af drejende

Læs mere

Hvad hjernen ser. Kan man tro sine egne øjne? Er det vi ser, altid det hele?

Hvad hjernen ser. Kan man tro sine egne øjne? Er det vi ser, altid det hele? 1 Akson Terminal Synapse Dendrit Skitse af en gren (dendrit) fra nervecelle, som det kan ses i et mikroskop. Der er mange synapser. Hvad hjernen ser Kan man tro sine egne øjne? Er det vi ser, altid det

Læs mere

Menneskets nervesystem - en filosofisk og fysiologisk introduktion Af Nico Pauly

Menneskets nervesystem - en filosofisk og fysiologisk introduktion Af Nico Pauly Menneskets nervesystem - en filosofisk og fysiologisk introduktion Af Nico Pauly Kurser i nerverefleksologi i Danmark: www.touchpoint.dk I udlandet: www.mnt-nr.com Menneskets nervesystem - en filosofisk

Læs mere

Homeostase. Homeostase, organismens evne til at opretholde et konstant indre miljø, er et centralt begreb i fysiologien.

Homeostase. Homeostase, organismens evne til at opretholde et konstant indre miljø, er et centralt begreb i fysiologien. Homeostase Homeostase, organismens evne til at opretholde et konstant indre miljø, er et centralt begreb i fysiologien. Homeostase er opretholdelse af et konstant indre miljø i organismen på trods af ændringer

Læs mere

Simulation af biologisk associativ hukommelse

Simulation af biologisk associativ hukommelse Simulation af biologisk associativ hukommelse Speciale i Datalogi af Anders Petersen Vejleder: Peter Johansen, DIKU 1. Juli 2005 I If the brain was so simple that we could understand it, we would be so

Læs mere

Introduktion til EEG-biofeedback

Introduktion til EEG-biofeedback Introduktion til EEG-biofeedback 1. Indledning Neurofeedback, her EEG-biofeedback (elektroenecfalografi), er et omfattende træningssystem, som igangsætter forandring og vækst på det cellulære niveau i

Læs mere

Almen cellebiologi Membrantransport

Almen cellebiologi Membrantransport Almen cellebiologi 2007 Membrantransport Kap. 12, s. 389-420 Forelæsning 2 Stine Falsig Pedersen sfpedersen@aki.ku.dk 35321546/room 527 1 De næste tre forelæsninger: 1. - Membranen og membran-transport

Læs mere

Hvad indeholder røgen?

Hvad indeholder røgen? 6. Ved rygning sker der en ufuldstændig forbrænding af tobakken, hvor der dannes en blanding af over 4.000 forskellige stoffer, der både omfatter partikler og luftarter. Disse stoffer er fra mange forskellige

Læs mere

Kan muskelproblemer hjælpe med at forklare bevægelserne hos patienter med Huntingtons Sygdom? En stor bevægelse

Kan muskelproblemer hjælpe med at forklare bevægelserne hos patienter med Huntingtons Sygdom? En stor bevægelse Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kan muskelproblemer hjælpe med at forklare bevægelserne hos patienter med Huntingtons Sygdom?

Læs mere

Studiespørgsmål til nervesystemet

Studiespørgsmål til nervesystemet Studiespørgsmål til nervesystemet 1. Beskriv de overordnede forskelle mellem kroppens to kommunikationssystemer: nervesystemet og de endokrine kirtler 2. Hvad hedder den del af nervesystemet som står for

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Henrik Rindom. RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen

Henrik Rindom. RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer. Sundhedsstyrelsen Henrik Rindom RUSMIDLERNES BIOLOGI - om hjernen, sprut og stoffer Sundhedsstyrelsen Rusmidlernes biologi Forfatter: Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri Layout og illustrationer: Jens Bøgeskov, gymnasielektor

Læs mere

Menneskets væskefaser

Menneskets væskefaser Menneskets væskefaser Mennesket består af ca. 60% væske (vand) Overordnet opdelt i to: Ekstracellulærvæske og intracellulærvæske Ekstracellulærvæske udgør ca. 1/3 Interstitielvæske: Væske der ligger mellem

Læs mere

RØGENS VEJ RUNDT I KROPPEN

RØGENS VEJ RUNDT I KROPPEN KAPITEL 3: RØGES VEJ RUDT I KROPPE 26 www.opirøg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse Der bliver talt meget om afhængighed af rygning, og hvor svært det er at holde op med at ryge. De første gange man prøver

Læs mere

BIOLOGI A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl STX061-BIA V. STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 1

BIOLOGI A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl STX061-BIA V. STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 1 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 1 BIOLOGI A-NIVEAU Xxxxdag den xx. måned åååå Kl. 09.00 14.00 Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares. STX061-BIA V 1. HIV Følgende

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Dantrolene, et muskelafslappende

Læs mere

Energisystemet. Musklerne omsætter næringsstofferne til ATP. ATP er den eneste form for energi, som musklerne kan bruge. ATP = AdenosinTriPhosphat

Energisystemet. Musklerne omsætter næringsstofferne til ATP. ATP er den eneste form for energi, som musklerne kan bruge. ATP = AdenosinTriPhosphat Opsamling fra sidst Konklusioner fra sidst i forhold til sprint hvad fandt vi ud af (spænd i muskler før start - forspænding, perfekt start næsten liggende, mange hurtige og aktive skridt påvirk jorden

Læs mere

Nordisk Lægemiddelkongres 2002

Nordisk Lægemiddelkongres 2002 Nordisk Lægemiddelkongres 2002 Der bliver brug for farmaceuter som aldrig før NR. 13 JUNI 2002 Fra den farmaceutiske grundforsknings frontlinie TEKST: JOURNALIST & LÆGE JAN ANDREASEN, AZYGOS Professor

Læs mere

EKG SATS - S TLA 2011

EKG SATS - S TLA 2011 EKG SATS - S TLA 2011 Thomas Lynge Andersen Paramediciner Redder siden 1992 Lægeassistent / akutredder Supervisor Vikar hos Roskilde Brandvæsen Præhospital kursuskoordinator på DIMS Ambulancebehandleruddannelsen

Læs mere

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER ALT OM MAVE-TARM-FORSTYRRELSER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DE? Mave-tarm-problemer forbundet med MS inkluderer alle dem, som påvirker fordøjelsessystemet og er et resultat af sygdommens

Læs mere

Opgave 1. EPO og bloddoping

Opgave 1. EPO og bloddoping Side 1 af 8 sider Opgave 1. EPO og bloddoping Nogle sportsfolk snyder ved at få tilført hormonet erythropoietin, EPO, eller røde blodceller (bloddoping) før en konkurrence, fordi det øger præstationsevnen.

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Celle- og vævslære. Maria Jensen 1

Celle- og vævslære. Maria Jensen 1 Celle- og vævslære. 1 Hvad er celler? Robert Hooke beskrev første gang en celle i 1665. Han undersøgte i mikroskop en skive fra en korkprop. Her opdagede han at korken var opbygget af små hulrum, små celler

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Elektrokemisk potential, membranpotential og. Donnanligevægt

Elektrokemisk potential, membranpotential og. Donnanligevægt Elektrokemisk potential, membranpotential og Donnanligevægt Elektrokemisk potential: µ Når en elektrisk ladning, q, transporteres i et ydre elektrisk felt fra potentialet φ 1 til φ 2, er det tilhørende

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Almen cellebiologi Membrantransport

Almen cellebiologi Membrantransport Almen cellebiologi 2007 Membrantransport Kap. 12, s. 389-420 Forelæsning 1 Stine Falsig Pedersen sfpedersen@aki.ku.dk 35321546/room 527 1 De næste tre forelæsninger: 1. - Membranen og membran-transport

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

OSMOSE. Formålet med disse øvelser er altså at forstå: Hvad er osmose og hvorfor er det en meget vigtig biologisk proces.

OSMOSE. Formålet med disse øvelser er altså at forstå: Hvad er osmose og hvorfor er det en meget vigtig biologisk proces. OSMOSE I de følgende tre øvelser og efterfølgende opsamlingsspørgsmål skal I arbejde med princippet osmose, altså transport af vand mellem to forskellige koncentrationer af vand, som beskrevet i artikel

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Nyt fra forskningsfronten

Nyt fra forskningsfronten Nyt fra forskningsfronten Astrid Rosenstand Lou læge, ph.d.-studerende Øjenklinikken, Rigshospitalet Hvad stiller hjernen op, når synet svækkes? A ldersrelaterede sygdomme - ikke mindst øjensygdomme -

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Cellular Physiology. Asma Bashir, læge

Cellular Physiology. Asma Bashir, læge Cellular Physiology Asma Bashir, læge RESUME Grundlæggende nerve/muskel/celle fysiologi med særligt vægt på membranfysiologi og synaptiske mekanismer. 1. Homeostase Homeostase handler om organismens evne

Læs mere

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM NEDSAT MOBILITET www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Hos patienter med MS defineres nedsat bevægelighed som enhver begrænsning af bevægelse forårsaget af summen af forskellige

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Senest redigeret 1. april 2014 Om lyn Og transienter i elektronik Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag

Læs mere

Studiespørgsmål til nervesystemet

Studiespørgsmål til nervesystemet Studiespørgsmål til nervesystemet 1. Beskriv opbygningen af en typisk nervecelle 2. Mange nervecelleudløbere er omgivet af en myelinskede. Redegør for hvilken funktion denne myelinskede har. Hvad er navnet

Læs mere

Biofysik-kompendium Mark Niegsch 2003. Biofysik-Kompendium. Udarbejdet af 2.sem 2003 Stud. Med. Mark Niegsch. manan.

Biofysik-kompendium Mark Niegsch 2003. Biofysik-Kompendium. Udarbejdet af 2.sem 2003 Stud. Med. Mark Niegsch. manan. Biofysik-Kompendium Udarbejdet af 2.sem 2003 Stud. Med. Mark Niegsch manan.dk Side 1 af 48 Indhold INDHOLD 2 1.TRANSPORTPROCESSER. 4 1.1 STOFTRANSPORT I ET FRIT UBEGRÆNSET MEDIUM 4 J (FLUXEN) 4 FICK S

Læs mere

Rohina Noorzae 403. Mikrocirkulationen. Mikrovaskulationen strækker sig fra første ordens arterioler til første ordens venoler:

Rohina Noorzae 403. Mikrocirkulationen. Mikrovaskulationen strækker sig fra første ordens arterioler til første ordens venoler: Mikrocirkulationen Mikrovaskulationen strækker sig fra første ordens arterioler til første ordens venoler: 1. ordens arterioler! 2. ordens arterioler! 3. ordens arterioler! 4. ordens arterioler " kapillærer

Læs mere

Theory Danish (Denmark) Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point)

Theory Danish (Denmark) Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point) Q2-1 Ikke-lineær dynamik i elektriske kredsløb (10 point) Læs venligst de generelle instruktioner i den separate konvolut før du starter på opgaven. Introduktion Bi-stabile ikke-lineære halvlederkomponenter

Læs mere

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

Forklaring. Størrelsesforhold i biologien DIFFUSION. Biofysik forelæsning 8 Kapitel 1 (8) Mindste organisme: 0.3 :m = m (mycoplasma)

Forklaring. Størrelsesforhold i biologien DIFFUSION. Biofysik forelæsning 8 Kapitel 1 (8) Mindste organisme: 0.3 :m = m (mycoplasma) Størrelsesforhold i biologien Forklaring Mindste organisme: 0.3 :m = 3 10-7 m (mycoplasma) Største organisme: 3 10 1 m (blåhval) Største Organismer : 10 Mindste = Enkelte celler: 0.3 :m - 3 :m Største

Læs mere

Kredsløb. Lungerne, den indre og ydre respiration

Kredsløb. Lungerne, den indre og ydre respiration Kredsløb Under udførelse af arbejde/ idræt skal musklerne have tilført ilt og næringsstoffer for at kunne udvikle kraft/energi. Energien bruges også til opbygning af stoffer, fordøjelse, udsendelse af

Læs mere

Biofysik forelæsning 8 Kapitel 1 (8)

Biofysik forelæsning 8 Kapitel 1 (8) Størrelsesforhold i biologien Forklaring Mindste organisme:.3 :m = 3-7 m (mycoplasma) Største organisme: 3 m (blåhval) Største Organismer : Mindste = Enkelte celler:.3 :m - 3 :m Største Celler : Mindste

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på?

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ledningsevne Ledende opløsninger Termer, teori Måleteknikker Valg af sensor udfordringer

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

NEUROBIOLOGI 2008 KURSUSPLAN

NEUROBIOLOGI 2008 KURSUSPLAN NEUROBIOLOGI 2008 KURSUSPLAN TEMA 1. NEURO-ANATOMI. En kort præsentation af grundtræk i hjernens anatomi. TEMA 2. NEURO-CYTOLOGI. Membranpotentialet, en kvantitativ beskrivelse. Elektrogen iontransport.

Læs mere

Elektromagnetisme 7 Side 1 af 12 Elektrisk strøm. Elektrisk strøm

Elektromagnetisme 7 Side 1 af 12 Elektrisk strøm. Elektrisk strøm Elektromagnetisme 7 Side 1 af 1 Med dette emne overgås fra elektrostatikken, som beskriver stationære ladninger, til elektrodynamikken, som beskriver ladninger i bevægelse (elektriske strømme, magnetfelter,

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Ordinær vintereksamen 2015/2016

Ordinær vintereksamen 2015/2016 Ordinær vintereksamen 2015/2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Introduktion til basalfagene Bachelor i Medicin og Medicin med Industriel Specialisering 1. semester Eksamensdato: 05-01-2015 Tid:

Læs mere

Planter og salt set med en planteøkologs briller

Planter og salt set med en planteøkologs briller Planter og salt set med en planteøkologs briller Helge Ro-Poulsen Lektor i plante-økologi Studieleder for Biologistudiet Biologisk Institut, Københavns Universitet Det drejer sig om ioner: Na + og Cl

Læs mere

Dagens emner. Nervesystemet. Nervesystemet CNS. CNS fortsat

Dagens emner. Nervesystemet. Nervesystemet CNS. CNS fortsat Dagens emner Nervesystemet Københavns Massageuddannelse Nervesystemet Triggerpunkter Nervesmerter vs. triggerpunkter Repetition af røde flag og kontraindikationer Nervesystemet Nerveceller = neuroner Strukturel

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Skeletmuskulatur. F11, F12, F13 : B: , , , , Øv3

Skeletmuskulatur. F11, F12, F13 : B: , , , , Øv3 Skeletmuskulatur F11, F12, F13 : B:160-162, 211-220, 229-235, 249-258, Øv3 Beskrive skeletmuskulaturens opbygning (tværstribet, individuelt innerverede fibre) SAU 13 Beskrive det kontraktile apparats (sarkomerets)

Læs mere

Gennemgang af genetikken

Gennemgang af genetikken Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab ASO-genhæmning spredes bedre i hjernen og virker længere Hæmning af huntingtingenet med ASO'er

Læs mere

Hvorfor har vi brug for salt?

Hvorfor har vi brug for salt? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Højeffekts-hjerneskanninger afslører natriumændringer ved HS En ny hjerneskanningsteknik afslører

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S07S D. 15. januar 2008 kl

INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S07S D. 15. januar 2008 kl INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S07S D. 15. januar 2008 kl. 09.00 13.00 Side 1 af 9 ANATOMI OG FYSIOLOGI Opgave 1: I hver nyre findes ca. 1 million små, urinproducerende enheder kaldet nefroner.

Læs mere

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Dannelsen

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

ALT OM BLÆREPROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM BLÆREPROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM BLÆREPROBLEMER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DE? Blæreproblemer defineres som alle de symptomer, der resulterer fra utilstrækkelig blærefunktion. To slags urinvejsdysfunktion

Læs mere

Synaptisk transmission B: , ,

Synaptisk transmission B: , , Synaptisk transmission B: 155-174, 181-197, 203-206 Læringsmål Gøre rede for struktur og funktion af elektriske synapser B: 156-157 Elektriske synapser: Svar og noter Struktur: Bygget til at tillade en

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

FYSIOLOGI og IDRÆTSTEORI

FYSIOLOGI og IDRÆTSTEORI FYSIOLOGI og IDRÆTSTEORI Udarbejdet af: Christian Lang Jensen, 2.x Samarbejdende fag: Biologi (A) og Idræt (B) Gymnasium: Rosborg Gymnasium Afleveringsdato: 30. april 2008 Abstract Abstract This paper

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Glat muskulatur F16 : B: , ,

Glat muskulatur F16 : B: , , Læringsmål Beskrive glat muskulaturs opbygning (ikke tværstribet, organisering varierer fra multi unit (ukoblede celler) til single unit" (kraftig kobling)) Beskrive det kontraktile apparats opbygning

Læs mere

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse

nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse nano-science center københavns universitet BROMBÆRSOLCELLEN Introduktion, teori og beskrivelse I dette hæfte kan du læse baggrunden for udviklingen af brombærsolcellen og hvordan solcellen fungerer. I

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Besøget retter sig primært til elever med biologi på B eller A niveau Program for besøget Hvis besøget foretages af en hel klasse,

Læs mere

Den optimale løsning til Body shaping og ansigtsløft/hudforyngelse

Den optimale løsning til Body shaping og ansigtsløft/hudforyngelse Den optimale løsning til Body shaping og ansigtsløft/hudforyngelse Et effektivt, sikkert og hurtigt resultat: Optimering af behandling gennem kombination af therapier, hvor Ultrasonic Cavitation emultifiserer

Læs mere

Hvad sker der i hjernen, når vi lærer, og hvor ved vi det fra? Christian Gerlach, Syddansk Universitet cgerlach@health.sdu.dk

Hvad sker der i hjernen, når vi lærer, og hvor ved vi det fra? Christian Gerlach, Syddansk Universitet cgerlach@health.sdu.dk Hvad sker der i hjernen, når vi lærer, og hvor ved vi det fra? Christian Gerlach, Syddansk Universitet cgerlach@health.sdu.dk Disposition Hjernens udvikling Sprogets udvikling Hukommelse & læring Hjernens

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Opgave

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Opgave Opgave 1 1.1 Lundsneglen, Cepaea nemoralis, udviser stor variation, og der forekommer 3 grundfarver: Brun, pink og gul. Grundfarven styres af genet F mens genet S styrer tilstedeværelsen af striber på

Læs mere