Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel Svangreambulatorium Efterfødselsklinikken Børneafdeling (Neonatal afsnit A30) Børneafdeling (Neonatal afsnit A30) Anæstesiologisk Afdeling (Y-Observationsafsnit) Gynækologisk sengeafsnit Y4 Hospice Søholm Gynækologisk sengeafsnit Y4 Gynækologisk sengeafsnit Y4 Svangreambulatorium Gynækologisk sengeafsnit Y4 6 pladser i Afdeling Y 8 pladser i Afdeling Y Modul 11 og 12 vil være tilrettelagt forholdsvis identisk. Jf. modulbeskrivelser er der på Modul 11 fokus på udførelse og formidling af sygepleje i komplekse patientsituationer, og i fokus på at lede og udvikle sygepleje samt den selvstændige professionsudøvelse. Kontaktadresse Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Laila Holm Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Skejby Brendstrupgårdsvej Aarhus N Telefonnummer: Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Patienthotellet på omfatter 3 hoteller placeret på henholdsvis Tage-Hansens Gade, Nørrebrogade og i Skejby. De 3 patienthoteller hører organisatorisk under Abdominalcentret. De 3 afsnit ledes hver af en afdelingssygeplejerske og har fælles oversygeplejerske. Patienthotellet Skejby består af 35 hotelværelser, som er booket til patienter fra hele hospitalet i forbindelse med deres pleje og behandling. Patienthotellet varetager klinisk uddannelse af jordemoder- og sygeplejestuderende, og klinikken foregår i den del, der kaldes Familieafsnittet. Familieafsnittet består af 10 værelser. Familieafsnittet er til raske førstegangsfødende, der har haft en ukompliceret graviditet og fødsel. Det er muligt for ægtefælle/kæreste at bo sammen med mor og barn, således at familien er samlet. Patienthotellets restaurant er beregnet for hotellets gæster og til eventuelle besøgende. I restaurantens køkken er der ansat kokke. Rengøringen på patienthotellet er udliciteret til et rengøringsfirma. Side 1 af 9

2 Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Hotellets Familieafsnit samarbejder primært med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y og især afsnit Y1, Efterfødselsklinik og Fødeafdelingen. Der samarbejdes med Fysioterapien, Klinisk Biokemisk afdeling, Vuggestedet (læse mere via egen læge og sundhedsplejerske i primær sektor. Der lægges stor vægt på at udvikle samarbejdet de 3 patienthoteller imellem. Patientkategorier/borgerkategorier Familieafsnittet modtager raske førstegangsfødende kvinder med normal graviditet og fødsel. Normalt er familien indlagt i Familieafsnittet i minimum 48 timer. Familieafsnittet modtager også: Kvinder, som skal være alene med barnet. Enlige mødre tilbydes ophold, indtil amningen er etableret Kvinder med kateter a demeure (KAD) eller kvinder, der ikke har normal/spontan vandladning efter fødslen Brystopererede kvinder, der ønsker at amme Gravide kvinder med lette komplikationer, som følges tæt i afsnit Y1 og/eller fødegang Udover Familieafsnittet modtager Patienthotellet kirurgiske patienter relateret til præ- eller postoperativ sygepleje. Det kan eksempelvis være: Børn (med forældre), der skal gennemgå en hjerteoperation Patienter, der skal igennem en karoperation Patienter, der er i behandling med i.v.-terapi eller anden form for behandling. Disse patienter går til deres stamafsnit i forbindelse med stuegang, undersøgelser, prøvetagning og behandling Pårørende, der ønsker at være tæt på og følge deres indlagte pårørende Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger I Familieafsnittet gives tilbud til familier, der fremmer familiedannelse og mor-far-barn tilknytning. Familiens ressourcer kortlægges i forbindelse med en grundig modtagelse, som danner grundlag for planlægningen af de sygeplejefaglige tiltag. Hvis det efter de minimum 48 timers ophold skønnes nødvendigt med yderligere sygeplejefaglig bistand, forlænges opholdet. Familiens behov for på den ene side at få fred og ro til at vokse som familie og på den anden side behov for vejledning, undervisning og forberedelse til hjemsendelse, kan være to modarbejdende behov, som det er vanskeligt at afbalancere. Vejledning og undervisning i passende mængder er en sygeplejefaglig udfordring, som det faglige personale i patienthotellet løbende arbejder med at udvikle. Der er en særlig problemstilling knyttet til at identificere sårbare familier, der har behov for yderligere observation og eventuelt længere ophold i Familieafsnittet. Det kan eksempelvis være en skrøbelig mor-barn relation, hvor en tidlig og længere indsats kan virke sundhedsfremmende og forebygge genindlæggelse. Side 2 af 9

3 I Familieafsnittet kan familierne nyde fordelene ved de hjemlige omgivelser i betryggende nærhed af hospitalet. Udfordringen i sygeplejen er at kunne overskue alle familiers individuelle behov for vejledning og opmærksomhed og på baggrund heraf yde en relevant pleje. Det er en sygeplejefaglig opgave at reagere og handle, hvis der er afvigelser fra det normale. Opholdet i patienthotellet afsluttes med gruppeundervisning (forældreundervisning) med deltagelse af de familier, der er i Familieafsnittet. Gruppeundervisningen har til formål at ruste familien til hjemsendelse. Som sygeplejerske er man ansvarlig for, at alle familier får individuel opmærksomhed i forhold til: Information og vejledning til deres nye rolle som forældre Familiedannelse Ammevejledning ud fra hospitalets ammepolitik og WHO s 10 skridt mod vellykket amning Information og vejledning om hygiejne til kvinden i forhold til blødning og syninger Vejledning om barnets ernæring og udskillelser Vejledning i forhold til omsorg for det nyfødte barn Observation og pleje af det nyfødte barn herunder hygiejne omkring barnet Fortsættelse af den pleje og observation af kvinden og det nyfødte barn, der er iværksat i barselsafsnittet, når familien overflyttes til Familieafsnittet efter en kompliceret fødsel og/eller kejsersnit Undervisning af forældre inden hjemsendelse inkluderer: Etablering af amning Betydning af korrekt sutteteknik Ammestillinger Ømme brystvorter Tegn på trivsel hos det nyfødte barn Observation af barn med gulsot Pleje og badning af barnet Barnets lejring og søvn Vuggedød Forholdsregler knyttet til kvindens blødning, syning, rifter, efterveer og afføring Genoptræning af bækkenbund og barselsgymnastik Efterfødselsreaktioner hos henholdsvis kvinde og mand Diverse undersøgelser af kvinden og barnet efter fødslen Anmeldelse af fødsel Typiske kliniske sygeplejeopgaver Der er ansat i alt 10 sygeplejersker til at varetage funktioner i Patienthotellet. Det drejer sig om funktion som receptionist, sygeplejerske og barselssygeplejerske i Familieafsnittet. Der arbejdes i treholdsskift i henholdsvis dag-, aften- og nattevagt. Dagvagt er kl , aftenvagt kl Aftenvagten har ansvaret for afholdelse af Side 3 af 9

4 forældreundervisning kl Den studerende vil som hovedregel ikke indgå i natte- og weekendvagt. Den studerende vil i begyndelsen af det kliniske undervisningsforløb varetage plejen af en til to familier. Langsomt vil sygeplejeopgaverne progrediere til, at den studerende bliver ansvarlig for pleje/vejledning af en gruppe af familier på i alt 5 til 10 personer. Sygeplejen i Patienthotellet med inddragelse af patientperspektivet er nedenfor beskrevet i forhold de fire virksomhedsfelter. At udføre sygepleje Dataindsamling er baseret på og knyttet til de specifikke problemstillinger, der gælder for den aktuelle kvinde/familie. Kvindens/familiens problemstillinger gøres specifikke med udgangspunkt i patientologien og den faglige viden om problemstillingen. Den professionelle rolle og etik er speciel vigtig i de forløb, hvor det psykiske og sociale spiller en stor rolle i forhold til den samlede problemstilling. Observation og handling ved det afvigende forløb er vigtigt herunder samarbejde med kolleger og andre samarbejdspartnere fx læge og behandlingsafdelinger. I plejen af barselskvinden og det nyfødte barn er der fokus på de fysiologiske behov som eksempelvis mobilisering, smerte, hygiejne, udskillelse og ernæring. I udførelse af sygepleje skal sygeplejersken forholde sig til og handle efter faglige instrukser og rammeordinationer. At formidle sygepleje Kvinden/familien skal have information og vejledning ud fra deres forudsætninger. Eventuel skal andre pårørende inddrages. Afholde forældreundervisning. Opmærksomhed på betydningen af det relationelle og kommunikative i patientkontakten. Opmærksomhed på overordnede retningslinier og instrukser. Formidle viden og drage omsorg for nybagte forældre i krise. Samarbejde med andre personalegrupper i arbejdet med familien. Udgangspunkt i de forebyggende og sundhedsfremmende aspekter i indsatsen overfor familien. At organisere og lede sygepleje Organiserer arbejdet med en gruppe familier, der befinder sig i forskellige faser i barselsperioden. Holde sig ajour med samarbejdspartnere fra fødegang og barselsafsnit med hensyn til familier, der kan forventes at ankomme i dagens løb. Melde familier med behov for lægefaglig vurdering til stuegang i barselsafsnit. Vurdere balancen mellem personalemæssige ressourcer og familiers behov for vejledning og pleje. Tilbagevisitere familier til barselsafsnit ved overstigende krav. Besvare indkomne telefonopkald fra familierne, kontakte familierne og prioritere vejledning af dem i forhold til det vurderede behov. Udskrive familier, herunder at vurdere behov for hurtig opfølgning ved sundhedsplejerske, egen læge eller Side 4 af 9

5 Vuggestedet. Tage kontakt til disse ved behov. At udvikle sygeplejen Anvende og forholde sig til ny viden og eventuelle ændringer af retningslinjer og instrukser. Søge ny viden og være parat til at diskutere denne i forhold til praksis. Følge med i og ændre i forhold til anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Forholde sig til familiedannelse og familiemønstre. Typiske patientforløb/borgerforløb Eksempler på patientforløb Støtte en kvinde i etablering af amning. Som nybagt mor har man gjort sig nogle overvejelser over amning. Måske er der etableret en ammejournal under graviditeten. Ud fra oplysninger fra kvinden kan den studerende iværksætte den støtte, vejledning og undervisning, der er nødvendig for at give en så god start på amningen som muligt. Der kan foretages observationer for at vurdere ressourcer i familien og iværksættes sundhedsfremmende tiltag. Støtte og opfølgning til familien, hvor amning volder problemer og ikke umiddelbart lader sig etablere. Amning følges, og der iværksættes maskinel stimulation af kvindens bryst, indtil barnet griber fat og sutter effektivt. Barnet vurderes løbende med henblik på væske- og ernæringsstatus samt vægtkontrol. Der foretages observationer i forhold til eventuel tilgrundliggende patologisk årsag til det opståede ammeproblem (for kort tungebånd, ganespalte, infektion, medfødte tarmlidelser eller andet). Kvindens bryst vurderes, og hun introduceres til forskellige ammestillinger for at finde den bedst egnede til lige netop hende og barnet. Et sådan forløb kan være hårdt for forældrene, og en vigtig opgave består i at yde støtte/give dem redskaber til at kunne mestre situationen. Der etableres kontakt til ressourcepersoner, hvis forløbets kompleksitet og forældrenes behov tilsiger dette. Støtte og vejledning til en kvinde, der er brystopereret og ønsker at amme. Forskellige former for brystoperation kan have varierende indflydelse på mulighed for amning. Der er store individuelle forskelle på, i hvor høj grad kvinden kan regne med at ernære sit barn udelukkende ved amning. Sygeplejeprocessen anvendes, idet det er en sygeplejefaglig problemstilling, der kræver tæt vejledning og løbende vurdering af det nyfødte barns signaler og barnets væske- og ernæringsstatus. Disse data skal sammenholdes med kvindens psykiske og fysiske formåen. Sygeplejemetoder Kliniske metoder Sygeplejeprocessen herunder dataindsamling, analyse af data, identifikation af sygeplejeproblemer, mål med sygepleje, plan for sygeplejehandlinger, evaluering og dokumentation af sygeplejeprocessens forskellige faser Forældreundervisning. Afholdes dagligt for barselsfamilier og ruster familien til hjemsendelse Elektronisk patientjournal (EPJ) anvendes til alle former for dokumentation Elektronisk læringsportal (e-læring) fx hjerte-lunge-redning, håndhygiejne, trykskadeforebyggelse, blodkomponenter og brand Side 5 af 9

6 Refleksionsmetoder Sygeplejemøder med henblik på at udvikle dokumentationsredskaber, udveksle erfaringer, skaffe viden og udvikle plejen til barselsfamilier i Familieafsnittet samt i forhold til familier, patienter og pårørende i den øvrige del af hotellet Refleksionssamtaler med den studerende Udviklingsmetoder Der afholdes med jævne mellemrum kvalitative og kvantitative audit i EPJ for at kvalificere dokumentationen og dermed sygepleje Litteratursøgning Deltagelse i planlagt studieaktivitet Forældreundervisning Deltage i implementering af nye evidensbaserede metoder/redskaber til optimering af barselsplejen og amning Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Patienthotellet har deltaget sammen med de øvrige hotelafsnit, Afdeling Y og i akkrediteringsarbejdet, der tager udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel (læse mere e-dok er Region Midtjyllands fælles dokumentstyringssystem og skal understøtte og stimulere til videndeling i Regionen. Arbejdet med edok forgår i Patienthotellet ved udarbejdelse af politikker, retningslinjer og instrukser. Arbejdet er med til at sikre en høj kvalitet samt øge patientsikkerheden gennem let adgang til godkendte retningsgivende dokumenter Forældreundervisningen kvalificeres løbende på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og studier af reviews og artikler om barsel og amning Familieafsnittet deltager sammen med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y i udvikling af fælles politikker. Eksempelvis arbejder repræsentanter for forskellige afsnit på en opdateret forsknings- og evidensbaseret fælles ammepolitik Familieafsnittet implementerer for nuværende vejledning af mødre i en særlig ammemetode. Der er fokus på metoden "Biological nurturing" udviklet af jordemoder og ph.d. Suzanne Colson. Familieafsnittet arbejder struktureret med vejledning af mødre via denne metode, hvor det er målet, at erfaringer skal bruges til nærmere udforskning af området. Der er ydermere fokus på betydningen af aktiv indsats og proaktiv vejledning i amning i de første 48 timer efter fødslen. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Undervisningens organisering Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har ansvaret for organisering og tilrettelæggelse af uddannelse i afdelingen Den kliniske vejleder i afsnittet har det direkte ansvar for den enkelte studerendes uddannelse samt ansvar for uddelegering af vejledningsopgaver til daglige vejledere Side 6 af 9

7 Den daglige vejleder har ansvaret for den studerende og den patient, den studerende er tildelt den/de pågældende dag(e) Underviser fra samarbejde med den studerende, den kliniske vejleder og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske om tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning, og medvirker ved seminarer og interne kliniske prøver Undervisningen tilrettelæggelse Der udarbejdes en individuel klinisk studieplan for den studerendes periode i afsnittet. Denne plan bliver justeret undervejs i studieforløbet. Dette sker i et samarbejde mellem den kliniske vejleder og den studerende. Spontant opståede læringssituationer, der opstår i dagligdagen, vil også blive anvendt Perioden tilrettelægges med dag- og aftenvagter. Planlægningen sker ud fra en vurdering af, hvor der er udbytte af vejledning, og hvor læring kan ske Vejlednings- og evalueringstilbud Evaluering og vejledning sker på baggrund af den studerendes læreproces, læringsstil og niveau i relation til læringsudbyttet for modulet. Vedledningen og evalueringen sker blandt andet i forbindelse med: o Samarbejde om den individuelle kliniske studieplan og eportfolio med udgangspunkt i læringsudbyttet for modulet o Følgedage med klinisk vejleder gennemsnitligt én dag ugentligt o Før-, under- og eftervejledning Der er under det kliniske studieforløb en række samtaler: o Planlægningssamtale med udarbejdelse af den individuelle kliniske studieplan o Ugentlige evaluering- og planlægningssamtaler med ajourføring af den individuelle kliniske studieplan og gennemgang af ugeplaner o Afsluttende evalueringssamtale Studiemiljø Der er en ugentlig fastlagt studiedag Der er adgang til litteratur, bibliotekar og i begrænset omfang adgang til PC, internet og uforstyrret rum til refleksion Der er mulighed for at arbejde med andre studerende; mono- og tværfagligt Der er fælles fremlæggelse af planlagte studieaktiviteter Forventninger til den studerende At din tilstedeværelse i afsnittet er gennemsnitlig 30 timer om ugen. Den kliniske undervisning kan placeres på alle tidspunkter af døgnet under forudsætning af, at der er lærings- og vejledningsmuligheder At du anvender og ajourfører din aktivitet i din individuelle kliniske studieplan At du gør dig overvejelser over, hvordan du vil anvende og ajourføre eportfolio, og hvordan din kliniske vejleder kan deltage i arbejdet med denne At du er forberedt, deltager aktivt og dokumenterer samtaler mellem dig og dine vejledere At du bevæger dig mod større grad af selvstændighed og mere komplekse sygeplejeopgaver i løbet af den kliniske undervisning Side 7 af 9

8 At du er forberedt og deltager aktivt i egen og medstuderendes planlagte studieaktiviteter At du er opsøgende i forhold til afsnittets læringsmuligheder Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder i patienthotellet hedder Anne Karen Agger, Sygeplejefaglige kvalifikationer Hun er på minimum kompetenceniveau 3 svarende til kompetencekonceptet Hun har indgående kendskab til den generelle og specifikke sygepleje i afsnittet Pædagogiske kvalifikationer Hun har indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Hun har 6-ugers klinisk vejlederuddannelse og er uddannet Master i Læreprocesser Krav vedrørende klinisk pensum Pensumlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som du dokumenterer i eportfolio. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser At være studieaktiv er en forudsætning for at blive indstillet til intern klinisk prøve. Den kliniske vejleder vurderer om den studerende har været aktiv. At være studieaktiv indbefatter, at du som studerende i klinisk uddannelse i opfylder følgende: Individuel klinisk studieplan At den er udarbejdet og ajourført i eportfolio Pensum At du løbende har dokumenteret anvendelse af såvel det opgivne som det selvvalgte pensum i eportfolio. Den endelige liste skal være indskrevet senest en uge før intern klinisk prøve. Samtaler At du skriftligt forbereder dig til planlægnings-, uge- og evalueringssamtaler samt dokumenterer efter afholdelse af samtaler Planlagt studieaktivitet 1: Udvikling af klinisk sygepleje At du opfylder kriterierne, som beskrevet i udviklingsaspektet jævnfør modulbeskrivelse og deltager i medstuderendes fremlæggelse af studieaktiviteten Planlagt studieaktivitet 2: Seminar At du gennemfører eget og deltager i medstuderendes seminar jævnfør modulbeskrivelse Planlagt studieaktivitet 3: Familieundervisning og konferencer At du deltager aktivt i Familieundervisning og diverse konferencer i afsnittet herunder reflekterer i relation til sygepleje Deltagelse i sygeplejefaglige opgaver At du deltager aktivt i og i stigende omfang tilrettelægger og udfører sygepleje til udvalgte patienter, således at du gentagne gange øver praktiske færdigheder. At du i udøvelse af sygepleje arbejder med indlevelse og forståelse Side 8 af 9

9 Bedømmelse afsluttes med intern klinisk prøve, som består af to delprøver. Prøven afholdes i henhold til gældende kriterier jævnfør modulbeskrivelsen. Udarbejdet juni 2014 af: Klinisk vejleder Anne Karen Agger, Patienthotellet, AUH Afdelingssygeplejerske Hanne Nikolajsen, Patienthotellet, AUH Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske Laila Holm, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, AUH Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, oktober 2012, juli 2014 Side 9 af 9

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Patienthotellet på omfatter tre forskellige hoteller placeret på henholdsvis Tage-Hansens Gade, Nørrebrogade og i Skejby.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Barselsafsnit Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 11

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Kvindesygdomme og Fødsler. Klinisk undervisning i og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Vi tilbyder forløbspakker svarende til

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. består af gynækologisk afdeling (S5) og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y1 er et Mor-Barn Afsnit, der varetager observation, pleje og behandling af svangre- og barselspatienter samt af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 12 Patienthotel Svangreambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 12

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Kvindesygdomme og Fødsler, Børn Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Børn. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Fordelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

I korttidsafsnittene er patientplejen præget af korte patientforløb med tæt patientkontakt i den per- og postoperative

I korttidsafsnittene er patientplejen præget af korte patientforløb med tæt patientkontakt i den per- og postoperative Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hoved-Hjerte-Centret, består af Voksenintensiv, Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Kvindesygdomme og fødsler, AUH. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12 Afsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Viborg kommune er placeret i Familie & Rådgivning som er under Børn & Ungeforvaltningen. Sundhedsplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Y- (Y-OP) er en del af som er placeret i Hjertecentret på i Skejby. Afsnittet varetager kirurgiske indgreb i relation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Afsnit Y2 er en del af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Y. Du finder afsnittet ved indgang 11, 1. sal, loftskilt 20.

Afsnit Y2 er en del af Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Y. Du finder afsnittet ved indgang 11, 1. sal, loftskilt 20. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y2 er et Mor-Barn Afsnit, der varetager observation, pleje og behandling af svangre- og barselspatienter samt af

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Horsens Undervisningssted: Barselsafsnittet P2, Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Barselsafsnittet er en del af Kvindeafdelingen på Hospitalsenheden.

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De dagkirurgiske Afsnit er en del af Dagkirurgi i AUH's Mave-Barn Center. Patientplejen er præget af korte patientforløb

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gynækologisk-obstetrisk afsnit er organisatorisk under Klinik Kirurgi, som er en del af i region Nordjylland. Gynækologisk-obstetrisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af den kirurgiske enhed på Sygehus Thy-Mors i Region

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Operation og Intensiv Øst Voksenintensiv. Modul: 11

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Operation og Intensiv Øst Voksenintensiv. Modul: 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hoved-Hjerte-Centret, består af, Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi), Operationsafsnit

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Afsnit for Kvindesygdomme og Barslende Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Juni 2017 Klinisk studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mavetarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 For Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Struer kommune er en lille kommune med et areal på 234 naturskønne kvadratkilometer. Kommunen strækker sig fra Linde i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere