Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel Svangreambulatorium Efterfødselsklinikken Børneafdeling (Neonatal afsnit A30) Børneafdeling (Neonatal afsnit A30) Anæstesiologisk Afdeling (Y-Observationsafsnit) Gynækologisk sengeafsnit Y4 Hospice Søholm Gynækologisk sengeafsnit Y4 Gynækologisk sengeafsnit Y4 Svangreambulatorium Gynækologisk sengeafsnit Y4 6 pladser i Afdeling Y 8 pladser i Afdeling Y Modul 11 og 12 vil være tilrettelagt forholdsvis identisk. Jf. modulbeskrivelser er der på Modul 11 fokus på udførelse og formidling af sygepleje i komplekse patientsituationer, og i fokus på at lede og udvikle sygepleje samt den selvstændige professionsudøvelse. Kontaktadresse Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Laila Holm Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Skejby Brendstrupgårdsvej Aarhus N Telefonnummer: Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Patienthotellet på omfatter 3 hoteller placeret på henholdsvis Tage-Hansens Gade, Nørrebrogade og i Skejby. De 3 patienthoteller hører organisatorisk under Abdominalcentret. De 3 afsnit ledes hver af en afdelingssygeplejerske og har fælles oversygeplejerske. Patienthotellet Skejby består af 35 hotelværelser, som er booket til patienter fra hele hospitalet i forbindelse med deres pleje og behandling. Patienthotellet varetager klinisk uddannelse af jordemoder- og sygeplejestuderende, og klinikken foregår i den del, der kaldes Familieafsnittet. Familieafsnittet består af 10 værelser. Familieafsnittet er til raske førstegangsfødende, der har haft en ukompliceret graviditet og fødsel. Det er muligt for ægtefælle/kæreste at bo sammen med mor og barn, således at familien er samlet. Patienthotellets restaurant er beregnet for hotellets gæster og til eventuelle besøgende. I restaurantens køkken er der ansat kokke. Rengøringen på patienthotellet er udliciteret til et rengøringsfirma. Side 1 af 9

2 Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Hotellets Familieafsnit samarbejder primært med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y og især afsnit Y1, Efterfødselsklinik og Fødeafdelingen. Der samarbejdes med Fysioterapien, Klinisk Biokemisk afdeling, Vuggestedet (læse mere via egen læge og sundhedsplejerske i primær sektor. Der lægges stor vægt på at udvikle samarbejdet de 3 patienthoteller imellem. Patientkategorier/borgerkategorier Familieafsnittet modtager raske førstegangsfødende kvinder med normal graviditet og fødsel. Normalt er familien indlagt i Familieafsnittet i minimum 48 timer. Familieafsnittet modtager også: Kvinder, som skal være alene med barnet. Enlige mødre tilbydes ophold, indtil amningen er etableret Kvinder med kateter a demeure (KAD) eller kvinder, der ikke har normal/spontan vandladning efter fødslen Brystopererede kvinder, der ønsker at amme Gravide kvinder med lette komplikationer, som følges tæt i afsnit Y1 og/eller fødegang Udover Familieafsnittet modtager Patienthotellet kirurgiske patienter relateret til præ- eller postoperativ sygepleje. Det kan eksempelvis være: Børn (med forældre), der skal gennemgå en hjerteoperation Patienter, der skal igennem en karoperation Patienter, der er i behandling med i.v.-terapi eller anden form for behandling. Disse patienter går til deres stamafsnit i forbindelse med stuegang, undersøgelser, prøvetagning og behandling Pårørende, der ønsker at være tæt på og følge deres indlagte pårørende Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger I Familieafsnittet gives tilbud til familier, der fremmer familiedannelse og mor-far-barn tilknytning. Familiens ressourcer kortlægges i forbindelse med en grundig modtagelse, som danner grundlag for planlægningen af de sygeplejefaglige tiltag. Hvis det efter de minimum 48 timers ophold skønnes nødvendigt med yderligere sygeplejefaglig bistand, forlænges opholdet. Familiens behov for på den ene side at få fred og ro til at vokse som familie og på den anden side behov for vejledning, undervisning og forberedelse til hjemsendelse, kan være to modarbejdende behov, som det er vanskeligt at afbalancere. Vejledning og undervisning i passende mængder er en sygeplejefaglig udfordring, som det faglige personale i patienthotellet løbende arbejder med at udvikle. Der er en særlig problemstilling knyttet til at identificere sårbare familier, der har behov for yderligere observation og eventuelt længere ophold i Familieafsnittet. Det kan eksempelvis være en skrøbelig mor-barn relation, hvor en tidlig og længere indsats kan virke sundhedsfremmende og forebygge genindlæggelse. Side 2 af 9

3 I Familieafsnittet kan familierne nyde fordelene ved de hjemlige omgivelser i betryggende nærhed af hospitalet. Udfordringen i sygeplejen er at kunne overskue alle familiers individuelle behov for vejledning og opmærksomhed og på baggrund heraf yde en relevant pleje. Det er en sygeplejefaglig opgave at reagere og handle, hvis der er afvigelser fra det normale. Opholdet i patienthotellet afsluttes med gruppeundervisning (forældreundervisning) med deltagelse af de familier, der er i Familieafsnittet. Gruppeundervisningen har til formål at ruste familien til hjemsendelse. Som sygeplejerske er man ansvarlig for, at alle familier får individuel opmærksomhed i forhold til: Information og vejledning til deres nye rolle som forældre Familiedannelse Ammevejledning ud fra hospitalets ammepolitik og WHO s 10 skridt mod vellykket amning Information og vejledning om hygiejne til kvinden i forhold til blødning og syninger Vejledning om barnets ernæring og udskillelser Vejledning i forhold til omsorg for det nyfødte barn Observation og pleje af det nyfødte barn herunder hygiejne omkring barnet Fortsættelse af den pleje og observation af kvinden og det nyfødte barn, der er iværksat i barselsafsnittet, når familien overflyttes til Familieafsnittet efter en kompliceret fødsel og/eller kejsersnit Undervisning af forældre inden hjemsendelse inkluderer: Etablering af amning Betydning af korrekt sutteteknik Ammestillinger Ømme brystvorter Tegn på trivsel hos det nyfødte barn Observation af barn med gulsot Pleje og badning af barnet Barnets lejring og søvn Vuggedød Forholdsregler knyttet til kvindens blødning, syning, rifter, efterveer og afføring Genoptræning af bækkenbund og barselsgymnastik Efterfødselsreaktioner hos henholdsvis kvinde og mand Diverse undersøgelser af kvinden og barnet efter fødslen Anmeldelse af fødsel Typiske kliniske sygeplejeopgaver Der er ansat i alt 10 sygeplejersker til at varetage funktioner i Patienthotellet. Det drejer sig om funktion som receptionist, sygeplejerske og barselssygeplejerske i Familieafsnittet. Der arbejdes i treholdsskift i henholdsvis dag-, aften- og nattevagt. Dagvagt er kl , aftenvagt kl Aftenvagten har ansvaret for afholdelse af Side 3 af 9

4 forældreundervisning kl Den studerende vil som hovedregel ikke indgå i natte- og weekendvagt. Den studerende vil i begyndelsen af det kliniske undervisningsforløb varetage plejen af en til to familier. Langsomt vil sygeplejeopgaverne progrediere til, at den studerende bliver ansvarlig for pleje/vejledning af en gruppe af familier på i alt 5 til 10 personer. Sygeplejen i Patienthotellet med inddragelse af patientperspektivet er nedenfor beskrevet i forhold de fire virksomhedsfelter. At udføre sygepleje Dataindsamling er baseret på og knyttet til de specifikke problemstillinger, der gælder for den aktuelle kvinde/familie. Kvindens/familiens problemstillinger gøres specifikke med udgangspunkt i patientologien og den faglige viden om problemstillingen. Den professionelle rolle og etik er speciel vigtig i de forløb, hvor det psykiske og sociale spiller en stor rolle i forhold til den samlede problemstilling. Observation og handling ved det afvigende forløb er vigtigt herunder samarbejde med kolleger og andre samarbejdspartnere fx læge og behandlingsafdelinger. I plejen af barselskvinden og det nyfødte barn er der fokus på de fysiologiske behov som eksempelvis mobilisering, smerte, hygiejne, udskillelse og ernæring. I udførelse af sygepleje skal sygeplejersken forholde sig til og handle efter faglige instrukser og rammeordinationer. At formidle sygepleje Kvinden/familien skal have information og vejledning ud fra deres forudsætninger. Eventuel skal andre pårørende inddrages. Afholde forældreundervisning. Opmærksomhed på betydningen af det relationelle og kommunikative i patientkontakten. Opmærksomhed på overordnede retningslinier og instrukser. Formidle viden og drage omsorg for nybagte forældre i krise. Samarbejde med andre personalegrupper i arbejdet med familien. Udgangspunkt i de forebyggende og sundhedsfremmende aspekter i indsatsen overfor familien. At organisere og lede sygepleje Organiserer arbejdet med en gruppe familier, der befinder sig i forskellige faser i barselsperioden. Holde sig ajour med samarbejdspartnere fra fødegang og barselsafsnit med hensyn til familier, der kan forventes at ankomme i dagens løb. Melde familier med behov for lægefaglig vurdering til stuegang i barselsafsnit. Vurdere balancen mellem personalemæssige ressourcer og familiers behov for vejledning og pleje. Tilbagevisitere familier til barselsafsnit ved overstigende krav. Besvare indkomne telefonopkald fra familierne, kontakte familierne og prioritere vejledning af dem i forhold til det vurderede behov. Udskrive familier, herunder at vurdere behov for hurtig opfølgning ved sundhedsplejerske, egen læge eller Side 4 af 9

5 Vuggestedet. Tage kontakt til disse ved behov. At udvikle sygeplejen Anvende og forholde sig til ny viden og eventuelle ændringer af retningslinjer og instrukser. Søge ny viden og være parat til at diskutere denne i forhold til praksis. Følge med i og ændre i forhold til anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Forholde sig til familiedannelse og familiemønstre. Typiske patientforløb/borgerforløb Eksempler på patientforløb Støtte en kvinde i etablering af amning. Som nybagt mor har man gjort sig nogle overvejelser over amning. Måske er der etableret en ammejournal under graviditeten. Ud fra oplysninger fra kvinden kan den studerende iværksætte den støtte, vejledning og undervisning, der er nødvendig for at give en så god start på amningen som muligt. Der kan foretages observationer for at vurdere ressourcer i familien og iværksættes sundhedsfremmende tiltag. Støtte og opfølgning til familien, hvor amning volder problemer og ikke umiddelbart lader sig etablere. Amning følges, og der iværksættes maskinel stimulation af kvindens bryst, indtil barnet griber fat og sutter effektivt. Barnet vurderes løbende med henblik på væske- og ernæringsstatus samt vægtkontrol. Der foretages observationer i forhold til eventuel tilgrundliggende patologisk årsag til det opståede ammeproblem (for kort tungebånd, ganespalte, infektion, medfødte tarmlidelser eller andet). Kvindens bryst vurderes, og hun introduceres til forskellige ammestillinger for at finde den bedst egnede til lige netop hende og barnet. Et sådan forløb kan være hårdt for forældrene, og en vigtig opgave består i at yde støtte/give dem redskaber til at kunne mestre situationen. Der etableres kontakt til ressourcepersoner, hvis forløbets kompleksitet og forældrenes behov tilsiger dette. Støtte og vejledning til en kvinde, der er brystopereret og ønsker at amme. Forskellige former for brystoperation kan have varierende indflydelse på mulighed for amning. Der er store individuelle forskelle på, i hvor høj grad kvinden kan regne med at ernære sit barn udelukkende ved amning. Sygeplejeprocessen anvendes, idet det er en sygeplejefaglig problemstilling, der kræver tæt vejledning og løbende vurdering af det nyfødte barns signaler og barnets væske- og ernæringsstatus. Disse data skal sammenholdes med kvindens psykiske og fysiske formåen. Sygeplejemetoder Kliniske metoder Sygeplejeprocessen herunder dataindsamling, analyse af data, identifikation af sygeplejeproblemer, mål med sygepleje, plan for sygeplejehandlinger, evaluering og dokumentation af sygeplejeprocessens forskellige faser Forældreundervisning. Afholdes dagligt for barselsfamilier og ruster familien til hjemsendelse Elektronisk patientjournal (EPJ) anvendes til alle former for dokumentation Elektronisk læringsportal (e-læring) fx hjerte-lunge-redning, håndhygiejne, trykskadeforebyggelse, blodkomponenter og brand Side 5 af 9

6 Refleksionsmetoder Sygeplejemøder med henblik på at udvikle dokumentationsredskaber, udveksle erfaringer, skaffe viden og udvikle plejen til barselsfamilier i Familieafsnittet samt i forhold til familier, patienter og pårørende i den øvrige del af hotellet Refleksionssamtaler med den studerende Udviklingsmetoder Der afholdes med jævne mellemrum kvalitative og kvantitative audit i EPJ for at kvalificere dokumentationen og dermed sygepleje Litteratursøgning Deltagelse i planlagt studieaktivitet Forældreundervisning Deltage i implementering af nye evidensbaserede metoder/redskaber til optimering af barselsplejen og amning Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Patienthotellet har deltaget sammen med de øvrige hotelafsnit, Afdeling Y og i akkrediteringsarbejdet, der tager udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel (læse mere e-dok er Region Midtjyllands fælles dokumentstyringssystem og skal understøtte og stimulere til videndeling i Regionen. Arbejdet med edok forgår i Patienthotellet ved udarbejdelse af politikker, retningslinjer og instrukser. Arbejdet er med til at sikre en høj kvalitet samt øge patientsikkerheden gennem let adgang til godkendte retningsgivende dokumenter Forældreundervisningen kvalificeres løbende på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og studier af reviews og artikler om barsel og amning Familieafsnittet deltager sammen med Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y i udvikling af fælles politikker. Eksempelvis arbejder repræsentanter for forskellige afsnit på en opdateret forsknings- og evidensbaseret fælles ammepolitik Familieafsnittet implementerer for nuværende vejledning af mødre i en særlig ammemetode. Der er fokus på metoden "Biological nurturing" udviklet af jordemoder og ph.d. Suzanne Colson. Familieafsnittet arbejder struktureret med vejledning af mødre via denne metode, hvor det er målet, at erfaringer skal bruges til nærmere udforskning af området. Der er ydermere fokus på betydningen af aktiv indsats og proaktiv vejledning i amning i de første 48 timer efter fødslen. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Undervisningens organisering Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har ansvaret for organisering og tilrettelæggelse af uddannelse i afdelingen Den kliniske vejleder i afsnittet har det direkte ansvar for den enkelte studerendes uddannelse samt ansvar for uddelegering af vejledningsopgaver til daglige vejledere Side 6 af 9

7 Den daglige vejleder har ansvaret for den studerende og den patient, den studerende er tildelt den/de pågældende dag(e) Underviser fra samarbejde med den studerende, den kliniske vejleder og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske om tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning, og medvirker ved seminarer og interne kliniske prøver Undervisningen tilrettelæggelse Der udarbejdes en individuel klinisk studieplan for den studerendes periode i afsnittet. Denne plan bliver justeret undervejs i studieforløbet. Dette sker i et samarbejde mellem den kliniske vejleder og den studerende. Spontant opståede læringssituationer, der opstår i dagligdagen, vil også blive anvendt Perioden tilrettelægges med dag- og aftenvagter. Planlægningen sker ud fra en vurdering af, hvor der er udbytte af vejledning, og hvor læring kan ske Vejlednings- og evalueringstilbud Evaluering og vejledning sker på baggrund af den studerendes læreproces, læringsstil og niveau i relation til læringsudbyttet for modulet. Vedledningen og evalueringen sker blandt andet i forbindelse med: o Samarbejde om den individuelle kliniske studieplan og eportfolio med udgangspunkt i læringsudbyttet for modulet o Følgedage med klinisk vejleder gennemsnitligt én dag ugentligt o Før-, under- og eftervejledning Der er under det kliniske studieforløb en række samtaler: o Planlægningssamtale med udarbejdelse af den individuelle kliniske studieplan o Ugentlige evaluering- og planlægningssamtaler med ajourføring af den individuelle kliniske studieplan og gennemgang af ugeplaner o Afsluttende evalueringssamtale Studiemiljø Der er en ugentlig fastlagt studiedag Der er adgang til litteratur, bibliotekar og i begrænset omfang adgang til PC, internet og uforstyrret rum til refleksion Der er mulighed for at arbejde med andre studerende; mono- og tværfagligt Der er fælles fremlæggelse af planlagte studieaktiviteter Forventninger til den studerende At din tilstedeværelse i afsnittet er gennemsnitlig 30 timer om ugen. Den kliniske undervisning kan placeres på alle tidspunkter af døgnet under forudsætning af, at der er lærings- og vejledningsmuligheder At du anvender og ajourfører din aktivitet i din individuelle kliniske studieplan At du gør dig overvejelser over, hvordan du vil anvende og ajourføre eportfolio, og hvordan din kliniske vejleder kan deltage i arbejdet med denne At du er forberedt, deltager aktivt og dokumenterer samtaler mellem dig og dine vejledere At du bevæger dig mod større grad af selvstændighed og mere komplekse sygeplejeopgaver i løbet af den kliniske undervisning Side 7 af 9

8 At du er forberedt og deltager aktivt i egen og medstuderendes planlagte studieaktiviteter At du er opsøgende i forhold til afsnittets læringsmuligheder Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder i patienthotellet hedder Anne Karen Agger, Sygeplejefaglige kvalifikationer Hun er på minimum kompetenceniveau 3 svarende til kompetencekonceptet Hun har indgående kendskab til den generelle og specifikke sygepleje i afsnittet Pædagogiske kvalifikationer Hun har indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Hun har 6-ugers klinisk vejlederuddannelse og er uddannet Master i Læreprocesser Krav vedrørende klinisk pensum Pensumlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som du dokumenterer i eportfolio. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser At være studieaktiv er en forudsætning for at blive indstillet til intern klinisk prøve. Den kliniske vejleder vurderer om den studerende har været aktiv. At være studieaktiv indbefatter, at du som studerende i klinisk uddannelse i opfylder følgende: Individuel klinisk studieplan At den er udarbejdet og ajourført i eportfolio Pensum At du løbende har dokumenteret anvendelse af såvel det opgivne som det selvvalgte pensum i eportfolio. Den endelige liste skal være indskrevet senest en uge før intern klinisk prøve. Samtaler At du skriftligt forbereder dig til planlægnings-, uge- og evalueringssamtaler samt dokumenterer efter afholdelse af samtaler Planlagt studieaktivitet 1: Udvikling af klinisk sygepleje At du opfylder kriterierne, som beskrevet i udviklingsaspektet jævnfør modulbeskrivelse og deltager i medstuderendes fremlæggelse af studieaktiviteten Planlagt studieaktivitet 2: Seminar At du gennemfører eget og deltager i medstuderendes seminar jævnfør modulbeskrivelse Planlagt studieaktivitet 3: Familieundervisning og konferencer At du deltager aktivt i Familieundervisning og diverse konferencer i afsnittet herunder reflekterer i relation til sygepleje Deltagelse i sygeplejefaglige opgaver At du deltager aktivt i og i stigende omfang tilrettelægger og udfører sygepleje til udvalgte patienter, således at du gentagne gange øver praktiske færdigheder. At du i udøvelse af sygepleje arbejder med indlevelse og forståelse Side 8 af 9

9 Bedømmelse afsluttes med intern klinisk prøve, som består af to delprøver. Prøven afholdes i henhold til gældende kriterier jævnfør modulbeskrivelsen. Udarbejdet juni 2014 af: Klinisk vejleder Anne Karen Agger, Patienthotellet, AUH Afdelingssygeplejerske Hanne Nikolajsen, Patienthotellet, AUH Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske Laila Holm, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, AUH Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, oktober 2012, juli 2014 Side 9 af 9

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Modul 12

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. I afdelingen plejes og behandles

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på, Nørrebrogade, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Abdomialcenteret. Afdelingen

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital og har ansvaret for rehabilitering

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC eportfolio - et samarbejdsredskab 1 Kort om eportfolioens opbygning Anvendelse Betydning for læringsmiljøet Begrundelser for at den er et godt samarbejdsredskab mellem studerende, vejledere & undervisere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under,

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Team for Misbrug og Psykiatri (TMP) en del af Regionspsykiatrien Vest, Midtjylland og er pr. 01.01.2013 organiseret

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Spiseforstyrrelser Afsnit G er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC). Det er en specialafdeling

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Skadestuen/akutmodtagelse er en del af akutafdelingen på Regionshospitalet og varetager den akutte pleje

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

(DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING

(DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING (DOKUMENT A) GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Stabiliserende Enhed (STE) er oprettet i januar 2013 og placeret på. Østervang er en del af Center for Forsorg og Specialiserede

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 6 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 6 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Præsentation af Samsø Samsø ligger midt i Kattegat med færgeforbindelse til Jylland og Sjælland. Samsø er kendt for sin

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul: 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning. Kirurgisk afdeling. Sengeafsnit A1 og A2. Kirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er placeret i Akutcenteret og består af og skadestuen. Afdelingen har opgaver på tværs af hele hospitalet.. Denne beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Team for Misbrug og Psykiatri (TMP) en del af Regionspsykiatrien Vest, Midtjylland og er pr. 01.01.2013 organiseret i

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Individuel studieplan Navn (studerende): Navn (vejleder): Kliniskuddannelsessted: Modul: Dato: Hvad er en individuel studieplan (IS)? En individuel studieplan (IS)

Læs mere

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Epilepsihospitalet

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere