Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED."

Transkript

1 Demensindsats faglighed kvalitetssikring Demensindsats Årskursus 2011 Faglighed og kvalitet forudsætninger i en god demensindsats DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 18. år i træk til Årskursus kvalitet faglighed Udmeldingen fra såvel kommunalpolitikere som politikere på Christiansborg er, at borgere skal opleve kvalitet i pleje, omsorg og øvrige tilbud. Det er også demenskoordinatorernes ambition og vi ved, at kvalitet er afhængig af faglige værktøjer og vidensdeling. Årskursus 2011 sætter derfor i særlig grad fokus på viden, som umiddelbart kan anvendes i den daglige praksis. Vi vil gerne udfordre din selvforståelse og give dig indblik i nye metoder, praksis og andre organisationsformer. Målet er, at du i endnu højere grad bliver bevidst om din rolle som demenskoordinator/demenskonsulent og på de kompetencer du skal satse på eller erhverve dig. Kvalitetssikring af demensindsatsen Servicestyrelsen og DKDK har i fællesskab arrangeret Årskursets første dag: Kvalitetssikring af demensindsatsen. På dagen sættes der fokus på de kommende års udfordringer med det formål at øge den faglige og organisatoriske kvalitetssikring af demensindsatsen. Servicestyrelsen dækker første dags udgifter frem til kl , hvilket afspejles i Årskursets pris. Satellitsymposium Lundbeck Pharma A/S arrangerer et selvstændigt satellitsymposium for demenskoordinatorer fredag mellem kl og Programmet for det videnskabelige symposium er tilrettelagt i samarbejde med DKDK og omfatter en præsentation af aktuel dansk og international forskning med relevans for demenskoordinatorernes verden. Se særskilt invitation. Stand og marked På årskurset er inviteret udstillere fra videnscentre, medicinalvareindustrien samt firmaer der formidler hjælpemidler, sikkerhedsudstyr m.v. til målgruppen. Følgende udstillere er p.t. tilmeldt: Danish Care Technology Aps, DFDS, Kursus & Tema, Nationalt Videncenter for Demens, NordiCare, Pro Tac, Servicestyrelsen, STT Condigi A/S Udstillingsstandende findes i Vandrehallen, hvor der også serveres kaffe. Årskursets deltagere kan fremlægge materiale fra kommuner og projekter til fælles inspiration på demensmarkedet, bagerst i salen. Målgruppe Demenskoordinatorer, demenskonsulenter, nøglepersoner på demensområdet, kommunale ældrechefer, fagligt personale i gerontopsykiatri, på hospitaler, ved udredningsenheder, uddannelsesinstitutioner mv. Årskurset er den løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer/demenskonsulenter. Deltagere får deltagerbevis med timetal. Tilmelding Tid: Onsdag d. 7. september til fredag d. 9. september 2011 Sted: Hotel Nyborg Strand Pris: Kr for medlemmer af DKDK og kr for andre Tilmelding: Senest onsdag d. 24. august 2011, men gerne så tidligt som muligt Tilmeldingsblanketten sendes til DKDK, Jernbane Allé 54 3.th., 2720 Vanløse Se praktiske oplysninger Med venlig hilsen DemensKoordinatorer i DanmarK faglighed Kvalitetssikring Demens koordinering kvalitetssikring demensindsats FAGLIGHED

2 Program program Program Onsdag d. 7. september / Kvalitetssikring af demensindsatsen Kl Velkomst Ane Eckermann, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl En styrket demensindsats hvordan? Bente Meunier, chef, Ældreenheden, Servicestyrelsen Organiseringens betydning for demensindsatsen Kommunerne organiserer demensindsatsen forskelligt, hvilket har betydning for borgeren med en demenssygdom og for demenskoordinatorens/demenskonsulentens funktion men hvilken? Hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige organiseringsformer? Bente Bjørnholt, lektor, Organisation & Forvaltning, Aalborg Universitet Frokost Rehabilitering af borgere med en demenssygdom Rehabilitering af borgere med en demenssygdom giver nye perspektiver både for borgeren og for den kommunale indsats. Men hvordan kan man tale om rehabilitering af menneskers fremadskridende sygdom, og hvilke resultater kan vi opnå på længere sigt? Kan den rehabiliterende tilgang være med til at sikre sammenhæng mellem den sociale og den sundhedsmæssige indsats? Claus Vinther Nielsen, Ph.d. i socialmedicin, afdelingsleder, Forsknings- og Udviklingsfunktionen, Marselisborgcentret Pause og indkvartering Kvalitetssikring af demensindsatsen Borgerne har krav på en indsats, der virker, og indsatsen skal bunde i en faglighed på såvel sociale som sundhedsmæssige aspekter af demenssygdommen. Hvordan ved vi, om vores indsats virker, og hvordan kvalitetssikrer vi? Hvordan arbejder man metodisk indenfor de rammer, som serviceniveau og kvalitetsstandarder sætter? Susanne Rishøj, sygeplejerske, Demenskonsulenten Kaffe og besøg i udstillerområdet Den fremtidige demensindsats en stor kommunal udfordring Når antallet af borgere med demens stiger markant over de næste år, stiller det særlige krav til landets kommuner. Hvordan løfter vi den fælles udfordring og sikrer kvaliteten i fremtiden? Hvordan sikrer vi, at de rette kompetencer er til stede på rette sted, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt? Inge Bank, Sundheds- og Omsorgschef, Silkeborg Kommune Afslutning på dagen Ane Eckermann, formand for DemensKoordinatorer i Danmark Tid til besøg i udstillerområdet Middag Seminarer, se særskilt side Kåring af årets DemensKoordinator og aftentraktement Torsdag d. 8. september / Tre elementer til faglighed og gennemslagskraft Kl Kl Morgensang og den røde tråd Specialisten og håndværkeren på arbejde Det er vigtigt at vide, hvilke typer redskaber der sikrer, at demenskoordinatorens faglige arbejde virker efter hensigten.

3 Program Er vi skarpe nok på, hvad det er, vi vil måle, når vi vil sikre os, at vejledning og rådgivning virker? Hvilken rolle spiller monofagligheden bag demensfagligheden, og hvordan kan vi bruge den konstruktivt? Line Folsgaard Petersen, cand. scient. soc., tidligere udviklingskonsulent i Aarhus Kommune Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kaffe og besøg i udstillerområdet Hvad sker der i formidling? At formidle sit stof så der sker en læring for modtageren, er en vanskelig sag. Men uden refleksion og eftertanke sker ingen læring. Hvilken betydning har tidsaspektet og kulturen? Hvordan kan vi arbejde med feedback og begrebet forforståelse? Mads Hermansen, Institutleder, Professor, Ph.d, dr. pæd., Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Frokost og pause Seminarer, se særskilt side At manøvrere mellem ledelse, politikere og interessevaretagere Som demenskoordinator kan du kvalificere og inspirere de faglige grundlag for nye politiske beslutninger, men hvordan? Hvilken rolle har du som enkeltperson, I som faggruppe og demensområdet som enhed i de politiske beslutningsprocesser? Hvordan arbejder man positivt med at skabe sammenhæng mellem faglighed og politiske mål og strategier? Tina Jørgensen, chefkonsulent, KL Generalforsamling i DemensKoordinatorer i DanmarK Middag Kl Kl Fredag d. 9. september / Lundbeck Pharma satellitsymposium Adfærdsforstyrrelser ved Alzheimers sygdom Faglighed baseret på forskning Se særskilt program Fremtidens social- og sundhedsmedarbejdere Fremtidens social- og sundhedsmedarbejdere vil opleve et dobbelt pres: Pres fra borgere om individuelle ydelser og krav fra politikere om billigere standardløsninger. Hvordan kan vi rekruttere og fastholde medarbejdere i en fremtid, hvor velfærdssamfundet udfordres? Hvilke forventninger har medarbejdere til deres fremtidige arbejdsliv? Hvad kan vi forvente, når popstars-generationen indtager arbejdsmarkedet med en helt anden flydende og fleksibel tilgang til deres arbejdsliv? Anne-Marie Dahl, cand. scient. pol. og fremtidsforsker i Futuria, forfatter til bogen Genveje til fremtiden fremtidsforskning som værktøj i virksomheden Kl Afslutning Årskursus 2011 Kl Afrejse Seminarer 2011: 1. Dilemmaer i samspillet mellem servicelovens regler og sundhedslovens regler om selvbestemmelsesretten især når det drejer sig om patienter med demenssygdomme Serviceloven giver mulighed for indgreb i selvbestemmelsesretten. Et spørgsmål som er relevant for demenskoordinatorernes arbejde er, om sundhedsloven også bør give mulighed for magtanvendelse i forbindelse med behandling. En anden problemstilling demenskoordinatorer ofte står i er, hvilke dilemmaer det giver, at lovgivningen er forskellig? Elisabeth Hersby, chefkonsulent, cand. jur., Sundhedsstyrelsen Seminarer

4 Seminar Seminarer 2011: 2. Rehabilitering af borgere med en demenssygdom Claus Vinther Nielsen uddyber hovedoplæggets problemstillinger og går i dialog med deltagerne om deres erfaringer fra praksis. Claus Vinther Nielsen, Ph.d. i socialmedicin, afdelingsleder, Forsknings- og Udviklingsfunktionen, Marselisborgcentret Seminaret gennemføres kun onsdag d. 7. september 3. Den ældre medicinske patient kan også have en demenssygdom Indsatsen overfor den ældre medicinske patient er en af de allerstørste udfordringer i både primær- og sekundærsektoren. Det er derfor besluttet, at der skal udarbejdes en national handleplan for de kommende års indsats på dette område. Forud er der udarbejdet et omfattende fagligt oplæg, som beskriver de primære faglige og organisatoriske udfordringer, samler eksisterende viden om evidens og best practice samt kommer med en række anbefalinger om den fremtidige indsats, herunder ansvars- og rollefordeling mellem aktørerne. I seminaret sættes fokus på spørgsmålet: Hvilken betydning får den nationale handleplan generelt og i særdeleshed for demenskoordinatorernes arbejde? Tina Jørgensen, chefkonsulent, KL Seminaret gennemføres kun torsdag d. 8. september 4. Hvordan kan man med nogenlunde sikkerhed vide, at man forstår det samme som det samme? Mads Hermansen uddyber hovedoplæggets problemstillinger og går i dialog med deltagerne om deres erfaringer fra praksis. Desuden besvares spørgsmålet om, hvilket identitetsarbejde der ligger i skiftet fra sagsbehandler til koordinator, samt hvordan man kan arbejde med selvforstærkende cirkler af udvikling. Mads Hermansen, Institutleder, Professor, Ph.d, dr. pæd, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Seminaret gennemføres kun torsdag d. 8. september 5. Den juridiske spørgetime I seminaret gives mulighed for at få svar på juridiske problemstillinger fra hverdagen. Problemstillinger vi som demenskoordinatorer tumler med uden at finde fyldestgørende svar blandt kolleger eller i kommunens juridiske afdeling. Der tages udgangspunkt i deltagernes indsendte juridiske spørgsmål, men det er også muligt at stille spørgsmål i selve seminaret. Spørgsmål indsendes senest d. 25. august til hvorefter Dorthe Buus forbereder svar til seminaret. Deltagere, der ikke har spørgsmål, er selvfølgelig også velkomne. Alle spørgsmål behandles i hvert seminar. Dorthe Vennemose Buss, cand. jur., Ph.d., juridisk fagkonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens 6. Seksualitet og demens et etisk og praktisk spørgsmål i hverdagen mellem personen med demens og personalet Vi fødes med en seksualitet og dør med en seksualitet, og har derfor de samme grundlæggende behov for kærlighed, ømhed og sex gennem hele livet. Seksualitet hos personer med demens er en særlig udfordring for personalet. Seminaret handler om, hvordan man i Gentofte kommune fagligt arbejder med seksuelle problemstillinger. Hvilke etiske overvejelser er der i forhold til medicin, seksuelle hjælpemidler og pårørende? Hvordan klæder vi medarbejderne på til at kunne varetage de faglige udfordringer, det er at støtte, informere og vejlede personer med demens, således at der en åbenhed og dialog om personens seksualitet? Maj-Britt Joost, demenskonsulent, Gentofte kommune DemensKoordinatorer i DanmarK Jernbane Alle 54, 3.th Vanløse Tlf.: En værdig livsafslutning også for mennesker med en demenssygdom Når en borger flytter ind på et plejecenter, skal såvel borger, pårørende som plejepersonale indstille sig på, at livet nærmer sig afslutningen. I seminaret drøftes spørgsmål som: Hvordan kan vi planlægge et værdigt forløb, og hvordan kan vi klæde medarbejderne på til at klare opgaven? I lyset af Holmegårdsparkens erfaringer stilles det selvkritiske spørgsmål: Fungerer det i praksis? Oplæget er praksisorienteret og præsenterer Holmegårdsparkens standard omkring Terminal palliativ indsats. Ulla Helsted, vicedirektør, sygeplejerske, Holmegårdsparken, Charlottenlund 8. Hvordan kan vi reducere urolig og/eller aggressiv adfærd hos borgere med demenssygdomme? Introduktion af en urodæmpende behandlingsmetode, som man gennem et par år har arbejdet med i Næstved Kommune. Behandlingsmetoden udspringer af helhedsorienteret fysioterapi, og der gives eksempler på brugen. Spørgsmål om, hvorfor urolig og/eller aggressiv adfærd opstår, og om hvad den urodæmpende intervention består i, belyses. Som led i afprøvningen af metoden har man undersøgt effekten af interventionen, samt overvejet hvordan effekten måles og af hvem. Marlene Jul Houmann, fysioterapeut, ældreområdet, Næstved kommune Seminar

5 Praktiske oplysninger Dato og Årskurset starter onsdag den 7. september 2011 kl tidpunkt og slutter fredag den 9. september 2011 kl Kursusafgift Indkvartering Tilmelding Kr ,- for medlemmer af DKDK Kr ,- for andre Prisen omfatter: Kursusmateriale, overnatning, de anførte måltider (inkl. drikkevarer) og kaffe/the i pauserne. Enten i enkeltværelse m/bad eller dobbeltværelse m/bad. I dobbeltværelse reduceres prisen pr. person med kr. 600,- Uden overnatning reduceres prisen med i alt kr ,- Send nedenstående tilmeldingsblanket til DKDK s sekretariat, Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse, pr. brev eller mail til senest onsdag den 24. august Yderligere Kontakt kursussekretær Karin Kirchherr på tlf information eller mail til Årskursus for demenskoordinatorer (Alle nedenstående felter SKAL udfyldes og helst med BLOKBOGSTAVER) Navn Stilling Privatadresse Postnr./by Telefon Mail Arbejdssted Adresse Postnr./by Arbejdskommune Telefon Mail EAN-nr. Medlem af DKDK ja nej DKDK s sekretariat undersøger, om kontigentindbetaling for 2011 er registret. For at opnå medlemsrabat skal kontingent 2011 være betalt senest d. 10. august 2011.

6 Bekræftelse og betaling: Afmelding: Efter tilmeldingsfristen sendes en bekræftelse og faktura. Er EAN nr. oplyst, sendes faktura til arbejdsstedet. Ved afmelding efter d. 29. august 2011 betales 65% af kursus-afgiften. Ved afmelding senere end d. 5. september betales hele kursusafgiften. Årskurset Hotel Nyborg Strand afholdes: Østerøvej Nyborg Tlf Bus: Den 7. september er der gratis bustransport fra Nyborg Station til Hotel Nyborg Strand (tog med ankomst fra København kl og fra Fredericia kl ). Husk tilmelding. Den 9. september er der gratis bustransport fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg Station (tog med afgang mod Jylland kl og mod København kl ). Indkvartering Enkeltværelse Uden overnatning Dobbeltværelse Jeg ønsker at dele værelse med Særlige forhold (diabetes, vegetar mm.) Seminarer - der er mulighed for at vælge to af nedenstående seminarer (sæt venligst to krydser): Seminar 1 Seminar 4 Seminar 7 Seminar 2 Seminar 5 Seminar 8 Seminar 3 Seminar 6 Bustransport Jeg ønsker at benytte gratis bustransport mellem Nyborg Station og Hotel Nyborg Strand Tilmeldingsblanketten sendes til DKDK med brevpost eller mail senest onsdag d. 24. august Dato Underskrift

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis.

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis. Demensindsats Viden etik Årskursus 2012 Viden, og etik i demensindsatsen Viden DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 19. år i træk til Årskursus Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende

Læs mere

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015 Sorgforståelse Ny demensforståelse Etik Pårørendes forventninger Udadreagerende adfærd Sociallov Årskursus 2015 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af etiske, juridiske og praktiske

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Årskursus 2006 At leve med demens og ikke blive glemt For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Mange personer er omkring den demente og ofte er sygdommen, medicinen, fagligheden,

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Konferencerapport: Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Demenskoordinatorernes 14. årskursus 10. 12. september 2007 Hotel Nyborg Strand Udarbejdet af: Journalist Steen

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

NYHEDSBREV 3. DemensKoordinatorer i DanmarK. Stigmatisering og optisk bedrag!

NYHEDSBREV 3. DemensKoordinatorer i DanmarK. Stigmatisering og optisk bedrag! NYHEDSBREV 3 16. årgang Oktober 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Stigmatisering og optisk bedrag! Årskursus 2012 er vel overstået og med stor tilfredshed og succes. Som formand var det fantastisk at

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 3 17. årgang september 2007. - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 3 17. årgang september 2007. - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til Indhold - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til fars drenge fiser - Nye muligheder for tidlig diagnosticering af Alzheimers Nr. 3 17. årgang september 2007 Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere