ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER"

Transkript

1 Dette katalog kan downloades fra web-sitet: Bestillinger modtages på Portræt-malerier og andre kunstneriske special-opgaver. This catalogue may be downloaded from the web-site: Commissions on portrait paintings are gladly received and so are other artistic special commissions. Dieser Katalog kann von meiner Web-site heruntergeladen werden: Bestellungen von Porträts und andere künstlerische Sonderaufgaben nehme ich gern entgegen. FINN ULF von GÖTZENDORF GRABOWSKI POSTBOX BRABRAND DENMARK (+45) SUR-REALISTISK REALISME ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER PORTRÆT DIALOG M A L E R I E T S A R K I T E K T U R F I N N U L F GRABOWSKI BILLEDKUNSTNER OG ARKITEKT MAA KUNSTKATALOG 2008

2 INDEX- DANSK Grabowski Side Finn Ulf Grabowski s Portræt af KULTURMINISTER BRIAN MIKKELSEN... 3 Finn Ulf Grabowski s selvportræt: TRIPLE PORTRÆT Lidt om FG s 3 ISMER Kunstkritker og forfatter ERIK MEISTRUP og MALERIETS ARKITEKTUR Kunstkritker og forfatter ERIK MEISTRUP om SUR-REALISTISK-REALISME ODE to FINN ULF A poem in English by: S. IPSEN, Vancouver...24 Eksempel på en BOGILLUSTRATION Udført af FG for Kristine Garde...25 Kunsthistoriker og direktør for Kunstmuseet ARoS, JENS ERIK SØRENSEN om FG s KUNST Kunsthistoriker og kritiker HENRIK BROCH-LIPS om FG s ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER Kunsthistoriker og forfatter tidl museumsdirektør for Skagens Museum ANNETTE JOHANSEN - om FG s KUNST Kunsthistoriker, forfatter og museumsdirektør for Michael og Anna Anchers Museum, Skagen, ELISABETH FABRITIUS om FG s KUNST Kunsthistoriker og forfatter LISE SVANHOLM om FG s PORTRÆT-KUNST Forfatter og kritiker OLE HYLTOFT s digt til FG: JEG VIL MALE CENSUR om TV2 s bortcensurering af et af FG s FARLIGE værker FOTO-KAVALKADE fra flere udstillinger samt fotos af kunst-interesserede CV Kunstnerisk CURRICULUM VITAE for FINN ULF GRABOWSKI INDEX - ENGLISH Page Portrait of The Danish MINISTER OF CULTURE Brian Mikkelsen... 3 Finn Ulf Grabowski s Selfportrait: TRIPLE PORTRAIT About the 3 ISMs invented by Finn Ulf Grabowski ERIK MEISTRUP about THE ARCHITECTURE OF THE PAINTINGS ERIK MEISTRUP about FG s SUR-REALISTIC-REALISM ODE to FINN ULF A poem in English by: S. Ipsen, Vancouver BOOK-ILLUSTRATION for Kristine Garde by Finn Ulf Grabowski JENS ERIK SØRENSEN, ARoS about the ART of FG HENRIK BROCH-LIPS about FG s ARCHITECTURAL ABSTRACTIONS ANNETTE JOHANSEN about the ART of FG ELISABETH FABRITIUS about the ART of FG LISE SVANHOLM about FG s PORTRAITS OLE HYLTOFT s poem to Finn Ulf Grabowski: I WANT TO PAINT CENSORSHIP About the censorship of art made by FG PHOTO-CAVALCADE from exhibitions and people of importance to FG Artistic CV of FINN ULF GRABOWSKI CURRICULUM VITAE INDEX - DEUTSCH Seite Porträt des DÄNISCHEN KULTURMINISTERS Brian Mikkelsen... 3 Selbstporträt von Finn Ulf Grabowski: TRIPPEL-PORTRÄT Über Finn Ulf Grabowskis Erfindung: Die 3 ISMEN ERIK MEISTRUP über ARCHITEKTUR DES GEMÄLDES von FG ERIK MEISTRUP über SUR-REALISTISCHEN REALISMUS von FG ODE auf FINN ULF Ein Gedicht von S. IPSEN auf F.G. - nur auf Englisch...24 BUCH-ILLUSTRATION für Kristine Garde...25 JENS ERIK-SØRENSEN, ARoS, über FG s KUNST HENRIK BROCH-LIPS über ARCHITEKTONISCHE ABSTRAKTIONEN ANNETTE JOHANSEN über FG s KUNST ELISABETH FABRITIUS über FG s KUNST LISE SVANHOLM über FG s PORTRÄTKUNST OLE HYLTOFT s Gedicht auf Finn Grabowski: ICH WILL MALEN ZENSUR TV-2 Die Skulptur-Installation FARBENBLINDHEIT FOTO-KAVALKADE aus verschiedenen Kunst-Ausstellungen u.a.m CV - Künstlerisches CURRICULUM VITAE für FINN ULF GRABOWSKI DEUTSCHE ÜBERSETZUNG VON PER BÆRENTZEN, Associate Professor Emeritus KULTURMINISTER BRIAN MIKKELSEN BRIAN MIKKELSEN og FINN ULF GRABOWSKI foran portrætmaleriet af KULTURMINISTER BRIAN MIKKELSEN, afsløret af Kulturministeren selv ved ÅRHUS FESTUGE BRIAN MIKKELSEN and FINN ULF GRABOWSKI in front of the portrait-painting COLESTEM ADSPICIT LUCEM (in English: Looking at the light from heaven of the Minister of Cultural Affairs Brian Mikkelsen, unveiled by the Minister in connection with the Aarhus Week of Culture (See the portrait en face on page 13) BRIAN MIKKELSEN und FINN ULF GRABOWSKI vor dem Porträtgemälde des Dänischen Kulturministers Brian Mikkelsen COELESTEM ADSPICIT LUCEM (Oder auf Deutsch: ER SCHAUT DEM HIMMLISCHEN LICHT ENTGEGEN ) Das Porträt wurde während der Aarhuser Festwoche 2007 vom Kulturminister persönlich enthüllt. (Auf Seite 13 ist das Porträt en face wiedergegeben). Portrættet har fået titlen: COELESTEM ADSPICIT LUCEM eller på Dansk: DEN SKUER MOD DET HIMMELSKE LYS. Denne sentens blev indmejslet over hovedportalen til Københavns Universitet med en ørn oven over, symboliserende ønsket om at kunne forene den højere poetiske betydning med kunstnerisk skønhed. Sentensen blev forfattet i 1836 af Professor Dr. Phil. Matthias Hagen Hohlenberg. At ørnen blev valgt som symbol skyldtes, at man ønskede at synliggøre, at betydningen nærmest lå i ørnens høje flugt og skarpe blik, der både tåler store strabadser og stræber op mod det himmelske lys som et slags symbol på tankens og granskningens betydning. (Se også side 51 hvor portrættet er gengivet en face.) 2 3

3 Maleriets Arkitektur Arkitektoniske Abstraktioner Sur-Realistisk Realisme Portrætdialog The Architecture of the Paintings Architectural Abstractions Sur-realistic Realism Portrait Dialogue Die Architektur der Gemälde Architektonischer Realismus Sur-realistischer Realismus Porträt-Dialog Finn Ulf von Götzendorf Grabowski Billedkunstner og arkitekt MAA Artist painter and architect MAA Bildkünstler und Architekt MAA TRIPLE PORTRAIT - Et selvportræt af FINN ULF von GÖTZENDORF GRABOWSKI Maleriet på staffeliet: Dobbeltprotræt af Graf von Montgelas og Lady Nelson 4 Acrylic on cancas B 100 x H 70 cm Acrylic on cancas B 100 x H 100 cm TRIPLE PORTRAIT - Self-Portrait of FINN ULF von GÖTZENDORF GRABOWSKI accompanied by Joseph Graf von Montgelas in Munich and Lady Nelson. TRIPPEL PORTRÄT - Selbst-Porträt von FINN ULF von GÖTZENDORF GRABOWSKI in Gesellschaft mit Joseph Graf von Montgelas in München und Lady Nelson. 5

4 FINN ULF GRABOWSKI s 3 ISMER ARKITEKTONISK ABSTRAKTION Om FINN ULF GRABOWSKI s ISMER Finn Ulf Grabowski arbejder især inden for 3 genrer eller ismer, nemlig: SUR-REALISTISK-REALISME, en ISME, som kunst- historikeren og tidl. direktør for Statens Museum for Kunst, og siden august 2007 direktør for det Norske Nationalmuseum, Allis Helleland, har udtalt, er Finn Ulf Grabowski s opfindelse, ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER, hvor inspirationen hentes fra årene som arkitekt, hvor han i flg. Kunstkritiker og forfatter Erik Meistrup har sin helt egen stil, som han kalder en GRABOWSKI-STIL samt PORTRÆT-DIALOG, hvor kunstkritiker og forfatter Erik Meistrup har skrevet:...der placerer ham blandt de rigtige portrætmalere! THE MEETNG POINT Acrylic on cancas B 100 x H 100 cm SUR-REALISTISK REALISME ARCHITECTURAL ABSTRACTIONS ARCHITEKTONISCHE ABSTRAKTIONEN SUR-REALISTIC-REALISM SURREALISTISCHER REALISMUS About FINN ULF GRABOWSKI s ISMS Finn Ulf Grabowski is mainly working within 3 genres, isms, SUR-REALISTIC-REALISM, an ISM that the former art historian, curator and director of the Danish State Art-Gallery, and since August 2007 director of the Norwegian Museum of Art, Allis Helleland MA, has said, is Finn Ulf Grabowski s invention, ARCHITECTURAL ABSTRACTIONS where the inspiration is taken from his career as an architect, where he according to the art critic and author Erik Meistrup has his own special style, which he calls a GRABOWSKI-STYLE plus PORTRAIT-DIALOGUE, about which the art critic and author Erik Meistrup wrote: lf...it places FG among the real portrait painters! Über FINN ULF GRABOWSKIs ISMEN Finn Ulf Grabowski arbeitet innerhalb von 3 Gattungen oder Ismen. Erstens: SUR-REALISTISCHER-REALISMUS, ein ISMUS, der, so meint ALLIS HELLELAND, ehemalige Direktorin des Staatlichen Museums für Kunst in Kopenhagen, und jetzt Direktorin des Staatlichen Museums für Kunst in Norwegen, Finn Ulf Grabowski s eigene Erfindung ist. MASKEPI Acrylic on cancas B 70 x H 100 cm PORTRÆT-DIALOG PORTRAIT-DIALOGUE PORTRÄT-DIALOG Zweitens: ARCHITEKTONISCHE ABSTRAKTIONEN, zu denen ihn die Jahre als Architekt inspiriert haben. Erik Meistrup, Kunstkritiker und Schriftsteller sieht hierin einen persönlichen GRABOWSKI-STIL, und Drittens: PORTRÄT-DIALOG. Über diese Kunst sagt Erik Meistrup:...sie stellt ihn zu den echten Porträtmalern! PORTRAIT of THE MAYOR of AARHUS Acrylic on cancas B 100 x H 100 cm FLEMMING KNUDSEN and his wife LISBETH LAUTRUP 6 7

5 FINN ULF GRABOWSKI og MALERIETS ARKITEKTUR af: Kunstkritiker og forfatter ERIK MEISTRUP I en serie nye værker uddyber maleren Finn Ulf Grabowski sine erfaringer fra arkitekturen og samler denne erfaring og indsigt til en personlig kunstnerisk symbiose, der bruger elementer fra kunstudtryk som fotorealisme, surrealisme, pop-art og det absurde. I billedkunsten er begrebet rum det efterhånden mest benyttede og diskuterede kunstneriske redskab. Vi måler og forholder os hele tiden til rummet som en blanding af abstrakt og konkret størrelse også i det traditionelle 2 dimensionale maleri på lærred. Denne passionerede interesse for rummet altså det 3 dimensionale billede hænger sandsynligvis tæt sammen med visionalisering af vores tænkemåde, som teknologien har medført. Med visionalisering menes, at vi ikke længere har en afstand mellem virkeligheden, og så det der sker på og i billedmedierne (TV/video, computere og mobile kommunikationsredskaber). UNDERGROUND LIFE Dobbelt-maleri (Diptykon) Acrylic on canvas Double painting 2 x B 100 x H 100 cm Vi ser altså verden både konkret og virtuelt samtidig, og det har vi tilsyneladende færre og færre problemer med, hvilket har betydet en ændret forståelse af virkeligheden. Det er en filosofisk diskussion, men kunstens opgave er jo også at bidrage til de filosofiske over- vejelser om det at være menneske. Det betød og betyder en udfordring til det såkaldte traditionelle maleri med fastholdelsen af fladen som netop flade. I det nye maleri vil man have indført rummet på en anden og mere differentieret måde end gennem det traditionelle perspektiv med f.eks. ét forsvindingspunkt. Arkitekterne har altid gennem deres virke forholdt sig til rum som et særligt arbejdsfelt, derfor er det meget naturligt, at meget moderne maleri arbejder arkitektonisk, og arkitekter indoptager kunstneriske udtryksmåder i deres forståelse af huse og byer. Det er derfor helt igennem oplagt og ganske naturligt, at en oprindelig arkitekt som Finn Grabowski glider over i maleriet med en ambition om at finde symbiosen mellem de to udtryksområder. Det er imidlertid ikke nok at ville rummet eller det arkitektoniske, det skal have et andet perspektiv et andet greb der bruger og netop perspektiverer rummet og det arkitektoniske. Det sker for Grabowski ved at hente elementer fra surrealismen og det absurde teater og med mellemrum blande det med de nu gamle kunstformer som fotorealismen eller pop-art. IN A HURRY Dobbelt-Maleri (Diptykon) Acrylic on canvas Double painting 2 x B 100 cm x H 140 cm 8 9

6 I dobbelt-malerierne med dobbelttitlen UNDERGROUND LIFE (se side 8) og IN A HURRY (se side 9) står en skikkelse som en slags skulpturel nar og prøver at lokke folk til at tøve og helst standse. Dybest set er malerierne realistiske, fordi man kan finde disse street performere mange steder i storbyerne, hvor de prøver at tjene til forsødelse af livet ved at udføre narrens gamle rolle ved hoffet. Grabowski både fastholder situationen og løfter den op og ind i et fiktivt fortællende univers på samme tid. I malerierne MASKEPI (se side 7), ROSENKAVALEREN (se side 10), THE MEETING POINT (se side 7), AT BO I ET GLASHUS (se side 13) og KVÆGTORVET (se side 11) arbejder Grabowski med en hel serie, hvor farveholdning og arkitektoniske baggrunde indgår i et overvejende køligt mønster. Det vil sætte vores storbylivs mangfoldighed under lup som en i virkeligheden ret ensartet referenceramme, hvor vi så kan forsøge at udfolde vores liv som små eventyragtige tableauer. Grabowski sætter fingeren på den moderne arkitekturs særlige linjer og måder at definere rummet på, hvilket også kan betyde en transparens som i AT BO inn I ET GLASHUS (se side 13) der kan forvandle dagligdags livet til et shownummer. ROSENKAVALEREN THE ROSECAVALIER ROSENKAVALIER Acrylic on canvas - B 100 x H 100 cm I malerierne SPEJLGLAT (se side 15) og THE SUNSET (se side 14) fortsætter Grabowski tematiseringen men skifter perspektiv. Nu er den arkitektoniske baggrund glødende som netop solnedgangen, som kan skabe denne fortættede stemning af noget sublimt. Rammen er smuk, men fortsat mærkelig øde, og personerne er nu holdt i kølige nuancer og dermed afskåret fra baggrunden og placeret i en ydre cut out verden. De er blevet rekvisitter og fungerer næsten som gammeldags udklædningsdukker eller en slags sættestykker i dukketeater. De to stem- ninger hamrer ind i hinanden og skaber en voldsom spænding i billederne og efterlader en gådefuld fortælling, der er overladt til beskueren at afkode. Gåden forstærkes af at personerne og arkitekturen ikke passer sammen størrelsesmæssigt. Finn Grabowskis malerier er fortællinger fra en moderne verden i vildrede med sig selv og med et ønske om at finde en ny holdbar identitet, der sammenpasser mennesker og arkitektur og den nye rumlighed KVÆGTORVET THE CATTLE MARKET VIEHMARKT Acrylic on Canvas - B 70 cm x H 100 cm Erik Meistrup

7 FINN ULF GRABOWSKI and The Architecture of The Paintings By: Art critic and author Erik Meistrup In the new series Finn Ulf Grabowski is elaborating on the basis of his experience of architecture, and using the experience and knowledge to form a personal artistic symbiosis, using artexpressions such as, Photorealism, Surrealism, Pop-Art and Absurdity. In the Diptykon paintings with the title UNDERGROUND LIFE (p. 8) and IN A HURRY (p. 9) we see a person as a sort of sculptural Jester trying to lure people to hesitate and preferably pause. Fundamentally the paintings are realistic because these Street performers are often found in cities, where they are trying to earn a living by performing the ancient role of the Jester at the court. At the same time Grabowski maintains the situation and lifts it into a narrative universe. In the paintings WAITING FOR A LETTER (p. 29), THE ROSECAVALIER (p. 14), THE MEETING POINT (p. 7), TO LIVE IN A GLASSHOUSE (p. 13) and THE CATTLE MARKET (p. 11) Finn Ulf Grabowski is working with a series where colour scheme and architectural background are entering into a predominant cool pattern. The diversity of our city life is scrutinized as a fairly uniform frame of reference, where Grabowski puts his finger on the particular lives and ways of defining spacious room in modern architecture, which also may result in transparency like The Glasshouse that can be transformed into everyday life as a performance show. AT BO I ET GLASHUS TO LIVE IN A GLASSHOUSE WER IM GLASHAUS SITZT Acrylic on canvas - B 70 cm x H 100 cm lf FLYING ENTERPRISE Acrylic on canvas - B 50 cm. x H 100 cm In the paintings Slippery (p. 15) and The sunset (p. 14) Grabowski continues thematizing but changes perspective. Now the architectural background is ardent and is as the sunset creating a tense atmosphere of sublimation. Now the setting is beautiful, but constantly deserted in a strange way, and the persons are kept in cool nuances, and thus cut off from the background, and placed in an outer cut out world. They have turned into accessories and are almost functioning as old-fashioned cut-out-dolls or as pieces of scenery persons in a toy theatre. The 2 sentiments are almost hammering into each other and thus creating an intense suspense in the paintings, leaving a mysterious story, which is left to the beholder to decode. The enigma is reinforced by the persons and the architecture which are out of proportion. The new series by Finn Ulf Grabowski are stories from a modern world in a mess with the wish to find a new tenable identity which puts people and architecture together in the new spaciousness Erik Meistrup

8 FINN ULF GRABOWSKI und die ARCHITEKTUR DES GEMÄLDES von: Erik Meistrup, Kunstkritiker und Schriftsteller In einer Reihe neuer Werke vertieft der Maler Finn Ulf Grabowski seine Erfahrungen als Architekt und fasst sie zur persönlichen künstlerischen Symbiose zusammen, in der Elemente verschiedener Ausdrucksformen wie des Fotorealismus, des Surrealismus, der Pop-Art und des Absurden mit einander verschmelzen. In den Doppel-Gemälden mit dem Titel UNDER- GROUND LIFE (siehe Seite 8) und IN A HURRY (siehe Seite 9) ist eine Gestalt zu sehen, die wie ein skulptureller Narr die Passanten zum Stillstehen verlocken. Eigentlich sind die Gemälde realistisch, weil man diese street performers überall in den Großstädten antrifft, wo sie versuchen, in die Rolle des alten Hofnarren zu schlüpfen und dadurch ihr Brot zu verdienen. Die Situation wird von Grabowski festgehalten und zu gleicher Zeit in ein fiktives erzählerisches Universum emporgehoben. Die Gemälde KUMPANEI (siehe Seite 7), ROSENKAVALIER (siehe Seite 10), THE MEETING POINT (siehe Seite 7) WER IM GLASHAUS SITZT (siehe Seite 13) und VIEHMARKT (siehe Seite 11) bilden eine ganze Serie, wo Grabowski die Farbhaltung und die architektonischen Hintergründe in ein überwiegend kühles Muster zusammenfließen lässt. Die Vielfalt des städtischen Lebens wird unter die Lupe genommen und nimmt sich da wie ein gemeinsamer Referenzrahmen aus, innerhalb dessen wir unser Leben in kleinen märchenhaften Tableaus zu entfalten suchen. SUNSET SONNENUNTERGANG Acrylic on canvas - B 70 cm x H 100 cm SPEJLGLAT SLIPPERY SPIEGELGLATT Acrylic on canvas - B 70 cm x H 100 cm Grabowski betont die besonderen Linien der modernen Architektur und deren Art und Weise, den Raum zu definieren. Dies kann auch eine Transparenz entstehen lassen wie in dem Bild WER IM GLASHAUS SITZT (siehe Seite 13) die das Alltagsleben in eine Schau verwandelt. In den Gemälden SPIEGELGLATT (siehe Seite 15 ) und SONNENUNTERGANG (siehe Seite 14) wird das gleiche Thema in einer neuen Perspektive gezeigt. Hier glüht der architektonische Hintergrund in einer verdichteten Stimmung des Sublimen, wie sie eben der Sonnenuntergang hervorrufen kann. Der Rahmen ist schön, aber weiterhin seltsam leer, die Personen sind in kühlen Farbtönen gehalten und somit vom Hintergrund isoliert und in eine äußere cut out Welt gestellt. Sie sind zu Requisiten geworden und wirken fast wie altmodische Anziehpuppen oder Versatzstücke in einem Puppentheater. Die beiden Stimmungen prellen hart auf einander und schaffen eine gewaltsame Spannung in den Bildern. Es entsteht eine rätselhafte Erzählung, deren Entschlüsselung dem Betrachter überlassen bleibt. Das Rätsel wird dadurch erschwert, dass die Personen und die Architektur größenmäßig nicht zusammen passen. Finn Grabowskis neue Gemälde sind Erzählungen einer modernen Welt, die mit sich selbst im Streit liegt und nach einer neuen sicheren Identität sucht, in der sich der Mensch, die Architektur und das neue Raumverständnis zu einer Einheit zusammen fügen. Erik Meistrup 14 15

9 Om: SUR-REALISTISK-REALISME af: Kunstkritiker og forfatter ERIK MEISTRUP Den klassiske surrealisme ville skabe en projektion af indre billeder ud på lærredet. Billeder der skulle tolke den klassiske forståelse af Freuds lære om det ubevidstes indflydelse på følelser og forståelse af virkeligheden. Grabowski befinder sig i en anden tid, hvor det ubevidste er svundet ind til fordel for en bevidst manipulation af virkeligheden for at skabe en anden virkelighed. Selvom der et tale om et traditionelt analogt maleri, så er tankegangen bagved en digital forståelse af forholdet mellem realismen og den virtuelle verdens uendelige muligheder for at skabe nye verdener. Grabowski`s forståelse af det surreelle er en oplevelse af, at den virkelige verden indeholder sammenstød af en karakter, der kun kan forstås som sur-realistiske, altså at de ikke bryder realismen, men så at sige fordobler eller tredobler inn den. Det gælder om at kunne bruge det analytiske blik, som arkitekten udvikler i sit arbejde, og forene det med det frie kunstneriske skabende indre blik, som romanforfatteren eller lyrikeren betjener sig af. BLOWING IN THE WIND Acrylic on canvas - B 40 x H 40 cm Grabowski arbejder med ikke bare at holde balancen mellem disse modpoler, men også med at udvide det nye grundlag til en ny kunstnerisk platform. I arbejdet med at udvide sin ramme konstruerer Grabowski sine motiver med vægt på det ikoniske. Det betyder, at hvad enten det er ting, bygninger eller personer, der er i fokus, så etablerer han sin egen verden, således at hvert element opnår en selvstændig ikonisk funktion og effekt. HALVT INDE HALVT UDE HALF IN HALF OUT HALB DRINNEN HALB DRAUSSEN Acrylic on canvas - B 100 cm x H 100 cm HAVLUFT Dobbelt-Maleri (Diptykon) SEA BREEZE Double painting (Diptykon) SEELUFT Doppel Gemälde (Diptykon) Acrylic on canvas - Double painting - 2 x B 100x H 100 cm SHOPPING Acrylic on canvas - B 40 x H 40 cm PÅ VEJ Tripple-Maleri (Triptykon) ON MY WAY Tripple painting (Triptykon) UNTERWEGS Trippel Gemälde (Triptykon) Acrylic on canvas - 3 Paintings - 3 x B 100 cm x H 100 cm 16 17

10 SUR-REALISTISK-REALISME By: Art critic and author Erik Meistrup The classic surrealism wanted to create a projection of inward pictures on the canvas. Pictures that were supposed to interpret the classic understanding og Freud s theory of the influence of the unconscious on feelings and understanding of reality. Grabowski finds himself in another time, where the unconscious has schrunk in favour of a liberate manipulation of reality in order to create another reality. Even though this is a traditional analogous painting thus the way of thinking behind it is a digital understanding of the relationship between realism and the immense possibilities of the virtual world to create new worlds. Grabowski s understanding of surrealism is an experience of the real world containing clashes of character that can only be understood as surrealistic realism, i.e. they do not break the realism, but in a way double or triple it. The important thing is to use the analytic eye, which the architect develops in his work, and combine it with the free artistic creative inword eye, usually used by the novelist or the poet. I AM SO HAPPY Acrylic on canvas - B 40 x H 40 cm Grabowski is working not only on keeping his balance between these contrasts, but is extending his work too to a new basis, to a different artistic platform. In widening his concept Grabowski constructs his motifs with emphasis on the iconic. I.e. whether on item, a building or persons are in focus, he is establishing his own world, giving every element an independent function and effect. GROWING Acrylic on canvas - B 70 x H 140 cm lf AS TIME GOES BY Acrylic on canvas - B 40 x H 40 cm POWERFUL - KRAFTVOLL Acrylic on canvas - B 70 cm x H 50 cm

11 SUR-REALISTISCHER-REALISMUS von Erik Meistrup, Kunstkritiker und Schriftsteller Der klassische Surrealismus wollte eine Projektion innerer Bilder auf die Leinwand schaffen. Bilder, die das klassische Verständnis der Lehre Freuds vom Einfluss des Unbewussten auf Gefühle und Wirklichkeitsverständnis interpretieren sollten. Grabowski befindet sich in einer anderen Zeit, in der das Unbewusste einer bewussten Manipulation der Wirklichkeit gewichen ist, um eine andere Wirklichkeit zu schaffen. Zwar liegt hier eine traditionelle analoge Malerei vor, aber dahinter steckt der Gedanke eines digitalen Verständnisses vom Verhältnis zwischen dem Realismus und den unendlichen Möglichkeiten der virtuellen Welt, neue Welten entstehen zu lassen. Das Surreale ist bei Grabowski auf dem Hintergrund zu sehen, dass die reale Welt Zusammenstöße enthält, die sich nur als sur-realistisch verstehen lassen, d.h. dass sie mit dem Realismus nicht brechen, sondern ihn sozusagen verdoppeln oder verdreifachen. Es geht darum, den analytischen Blick verwenden zu können, den der Architekt durch seine Arbeit entwickelt, und ihn mit dem inneren schöpferischen Blick des Künstlers zu vereinen, dessen sich der Schriftsteller oder der Lyriker bedient. Grabowski ist bestrebt, nicht nur die Mitte zwischen diesen beiden Polen zu halten, sondern auch auf dieser Basis einen neuen künstlerischen Standort zu etablieren. Bei seinen Bestrebungen, den Rahmen zu erweitern, betont Grabowski bei der Konstruktion seiner Motive das Ikonische. Egal ob ein Gegenstand, ein Gebäude oder eine Person im Mittelpunkt steht, etabliert er eine eigene Welt, so dass jedes Element eine selbständige ikonische Funktion erzielt. BICYCLING ON A SKYSCRAPER RADFAHREN AUF EINEM WOLKENKRATZER Acrylic on canvas - B 100 x H 140 cm 20 PROCESSION HALL DIE PROZESSIONHALLE Acrylic on canvas - B 70 x H 100 cm 21 MÅNESYG MOONSTRUCK MONDSUCHT Acrylic on canvas - B 70 x H 70 cm

12 IT IS ONLY PLASTIC Acrylic on canvas - B 40 cm x H 40 cm inn ÆBLESOL Dobbelt-Maleri (Diptykon) APPLESUN - Double painting (Diptykon) APFELSONNE - Doppelgemälde (Diptykon) Acrylic on canvas - 2 x B 50 cm x H 100 cm LILLE SOLDAT, HVAD NU LITTLE SOLDIER AFTER THE COLD WAR EIN KLEINER SOLDAT NACH DEM KALTEN KRIEG Acrylic on canvas - B 100 cm x H 100 cm SUN BALL Dobbelt-Maleri (Diptykon) Double painting(diptykon) SONNENBALL - Doppel Gemälde (Diptykon) Acrylic on canvas - 2 x B 70 cm x H 140 cm

13 The poem: ODE to FINN ULF Inspirationen til dette digt er hentet fra FG s maleri WASHINGLINE and SUMMER eller TØRRESNOREN. Af: S. Ipsen, Canada, og dedikeret til Finn Ulf Grabowski. PRÆSTELØFTET NB: Denne titel blev ændret til: TO LÆRESAGER i FOLKEKIRKEN En bog-illustrations-opgave, løst for cand. theol. Kristine Garde Udgivet på Jurist og Økonomforbundets Forlag The inspiration to this poem comes from FG s painting WASHINGLINE and SUMMER or TØRRESNOREN. By: S. Ipsen, Canada, og dedicated to Finn Ulf Grabowski. Book-illustration executed for Kristine Garde B.D. Buch-Illustration für Diplomtheologin Kristine Garde Die Inspiration zu diesem Gedicht ist von FG s Gemälde WASHINGLINE and SUMMER oder TØRRESNOREN gekommen. Von: S. Ipsen, Kanada, Finn Ulf Grabowski gewidmet. TØRRESNOREN 1. meanwhile, on the Laundry-line they wait a bit impatiently, for someone to come by and take them down (before the dew is falling) - to bring them home where they belong, a pride and pleasure to their rightful owners. 2. Imagine, and you can I m sure: a fragrance slightly sweet, yet pure and fresh. Clothes so clean and soft - a tender touch, a smooth embrace kissed warm and dry, invigorated, say rejuvenated, by Sun and Summer s breath 3. flowing cross a gentle land of Farms and Fields and winding Streams, their waters clear and radiant as crystal above Meadows and green Pastures it moves on far and away, along the Foothills, in muted tones and shades of gray... over and beyond the Ranges, veiled in smoky haze and shrouded by the swirling mist. 4. On their wings, as brightness slowly fades and vanishes from Sky and the Horizon, birds are floating free and easy, carried lightly by the Evening breeze they glide and turn, they dip as one (with haze and mist and air alike), dropping somewhat sad and weary to the Valley floor, shadowy and cool. 5. At long length their journey ends they settle down, in comfort, to relax and rest awhile quiet and patiently awaiting, as Night grows old and Dark surrenders to the Dawn, its glow and mellow lights, magnificent against an early Morning sky. lf S. Ipsen, Vancouver, Canada Dobbelt-portræt af cand. theol. Kristine og dommer Peter Garde Double portrait of Kristine Garde BD and Judge Peter Garde Porträt von Diplomtheologin Kristine Garde und Strafrichter Peter Garde Acrylic on canvas - B70 x H 50 cm Udsnit af portræt-maleriet Part of the portrait Ausschnitt von dem Porträt 24 25

14 JENS ERIK SØRENSEN, kunsthistoriker og direktør for Kunstmuseet ARoS, sagde bl.a., da han holdt åbningstalen ved fernise- ringen ved debut-udstillingen i Danmark i 2005:...Jeg lærte Finn Ulf Grabowski at kende i 1990, da han deltog i arkitektkonkurrencen om projektet til det nu opførte nye Museum for Moderne kunst, ARKEN i Køge bugt, hvor jeg var tilknyttet som museums-kunstnerisk konsulent på projektet, og hvor Finn Grabowski ikke lod sig rive med af de postmoderne strømninger, som mange arkitekter gjorde. Desværre var FG s projekt ikke det vindende, men det ville ellers have været et godt museum at udstille kunst i. THOUGHTFULNESS GEDANKENVOLL Acrylic on canvas - B 100 x H 70 cm...han maler rum i en slags Close Up, og i modsætning til 70érnes fotorealisme, så sorterer Grabowski i det han ser, så kun det væsentlige bliver tilbage....det er på en måde en slags ensomhedens landskab, men uden at være menneske-fjendsk, for der er en glubende livs- appetit i de billeder og det synes jeg er ganske flot. Anne og Jens Majgaard, Vence, in front of their painting A PENTHOUSE - An Architectural Abstraction Michel Michaud i receptionen på Ruths Hotel, Gl. Skagen...Jeg synes det er en meget flot satsning, og man kan jo godt se, at Grabowski har været ude der, som Sven Wiig Hansen altid beskrev det: At som ung kunstner, skal man ud i det mørke land, hvor de fleste stier, de er betrådt af andre, men efterhånden, så kommer man længere og længere ud og så er det at prøvelserne skal vise, om man er hård nok til at fortsætte for at finde sit eget sprog og de der vender tilbage hurtigt de kommer tilbage og kan kun sige bla bla, men de andre, de rå - de besatte de går helt ud og finder deres alfabet, og kommer tilbage og kan formulere et visuelt sprog for os andre. Når man ser på billederne her så er der ingen der er i tvivl om, at her er en kunstner der ikke går på kompromis med sit sprog, men er til stede og det er det vigtige og ingen er i tvivl om, at du kan formulere det du vil, og teknikken er også til stede. Jeg vil ikke sige så meget mere, undtagen at jeg synes, at der er født en ny kunstner i Århus på en eller anden måde du er trådt frem her i dag, og jeg vil byde dig velkommen, og skal så se frem til, hvordan en ung kunstner udvikler sig de næste mange år fremover. Skal vi ikke skåle for Finn Ulf Grabowski og sige tillykke

15 JENS ERIK SØRENSEN MA, Art historian and director of the Aarhus Artmuseum ARoS, said amongst many other things, when he made the opening speech at the Vernissage at the debut exhibition in Denmark in 2005:... I met Finn Ulf Grabowsi in 1990 when he took part in an achitect competition about the project of the new Museum of Modern Art, named ARKEN in the bay of Køge (south of Copenhagen), where I was attached to the project as a museum-artistic consultant. Finn Ulf Grabowski was not carried away by the postmodern currents that many architects were. Unfortunately his project was not realized, but had it been it would have been a fine building for art exhibitions.... Grabowski is painting space in a sort of close-up. Contrary to the photo-realism of the 70ties Grabowski is sorting out so that only the essential part is left. In a way it is a sort of landscape of loneliness, but without being misantropic. A ravenous appetite of life is present in the paintings which I think is spectacular.... I think it is a fine effort and it is to be seen that Grabowski has been out there as Sven Wiig Hansen always described it: As a young artist one has to go into the dark country where most paths have been walked before, but eventually one gets further and further out, and now it has to be prown whether one is tough enough to continue in order to find one s own language or one has to return quickly. Some are turning back and can only say blah blah, yet others, the tough and posessed are walking the line, and finding their alphabet, and they return and are able to formulate a visual language for us. inn When looking at the paintings here, there is no doubt that we have to do with an artist who is not compromising with his language, but is present which is very important and nobody doubts that you are able to express what you want to and the technique is present too. WAITING FOR A LETTER Acrylic on canvas B 100 x H 100 cm EN BUSTE A BUST EINE BÜSTE Acrylic on canvas - B 100 x H 50 cm I do not want to add more except I think that a new artist is born in Aarhus somehow you have stepped forward today and I want to welcome you and shall be looking forward to seeing how a young artist might develop in the years to come. Let us drink to Finn Ulf Grabowski and congratulate him. Arkitekt MAA KNUD FRIIS og arkitekt MAA PALLE HURWITZ - Arkitektfirmaet FRIIS & MOLTKE, foran 3 typiske ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER der er inspireret af Friis & Moltkes kontorhusprojekt PRISMET i Århus. The Architects Knud Friis and Palle Hurwitz, Friis & Moltke in front of three typical Architectural Abstractions. Die Architekten Knud Friis und Palle Hurwitz, Friis & Moltke vor drei typischen Architektonischen Abstraktionen.

16 JENS ERIK SØRENSEN, Direktor des Kunstmuseums ARoS, Aarhus, sagte in seiner Eröffnungsrede zur Vernissage meiner dänischen Debüt-Ausstellung im Jahre 2005 u.a.:...ich lernte 1990 Finn Grabowski kennen, als er sich am Architektenwettbewerb um das neue Museum für moderne Kunst in der Köge Bucht beteiligte. Ich war als museums-künstlerischer Berater herangezogen worden und konnte feststellen, dass Finn Grabowski im Gegensatz zu vielen anderen sich nicht von den postmodernen Strömungen mitreißen ließ. Es ist bedauerlich, dass sein Projekt nicht verwirklicht wurde, denn es wäre auch heute ein sehr geeignetes Haus für Kunstausstellungen... Grabowski malt Räume in einer Art Close-Up, und im Gegensatz zum Fotorealismus der 70er Jahre wählt er aus, so dass vom Gesehenen nur das Wesentliche übrig bleibt. Eigentlich zeigen seine Bilder Landschaften der Einsamkeit, aber menschenfeindlich sind sie nicht. Sie zeigen einen überwältigenden Lebens-Appetit, der auf jeden Betrachter einen großen Eindruck macht. Es ist leicht zu sehen, dass Finn Grabowski da hin gekommen ist, wo man hin muss, wie es Sven Wiig Hansen immer schilderte: Dass man als junger Künstler das dunkle Land aufsuchen muss, wo die meisten Wege schon von anderen betreten wurden und man deshalb noch weiter muss und da wird man auf die Probe gestellt, ob man stark genug ist, um seine eigene Sprache aufzuspüren. Wer schnell zurückkehrt, kann nur bla bla sagen, aber die anderen, die Rauhen und Besessenen, sie gehen ihren Weg bis zum Ende und finden ihr eigenes Alphabet, sie kommen zurück und drücken sich in einer persönlichen visuellen Sprache aus. lf THE JUMP DER SPRUNG Acrylic on canvas - B 50 x H 100 cm Wenn man sich die hier ausgestellten Bilder anschaut, - dann weiß man mit Sicherheit, dass man einem Künstler gegenübersteht, der sich nicht auf Kompromisse einlässt, was seine Sprache angeht. Du besitzst die Fähigkeit und die Technik, um mit Prägnanz das auszudrücken, was Du uns sagen möchtest. STAIRCASE TREPPENHAUS Acrylic on canvas - B 70 x H 100 cm 30 Abschließend will ich nur noch sagen, dass Aarhus meiner Ansicht nach einen neuen Künstler bekommen hat. Du bist heute in Erscheinung getreten, und ich heiße dich willkommen. Wir sind gespannt, wie ein junger Künstler sich in den nächsten vielen Jahren entwickeln wird. Wir gratulieren herzlichst! 31

17 ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER Når arkitektur bliver til kunst... Af: Kunstanmelder ved Dansk Kunst, cand. mag. i Kunsthistorie og Europastudier, HENRIK BROCH-LIPS Finn Grabowski er en alsidig kunstner, der prøver kræfter med mange forskellige udtryksmuligheder: Maleri, croquis-tegning, akvarel og arkitektur... som den århusianske arkitekt med glubende appetit kaster sig over. Men for mig at se, er der ingen tvivl om, at Finn Grabowski udfolder sit talent klarest i den akryl-serie, som han selv kalder for Arkitektoniske abstraktioner.... På den måde transformerer han farveløse arkitektur-bygninger til næsten abstrakte malerier. Nogle bliver futuristiske med dynamiske, aggressive linier medens andre nærmest er geometriske, konstruktivistiske malerier. Finn Grabowski bruger ofte komplementære knaldfarver som for eksempel okkerorange og grønlig blå. Takket være Grabowski s koloristiske sans dementeres forestillingen om at alle arkitekter, med deres udprægede hang til hvid, nærmest er farveforskrækkede. Der er ingen tvivl om, at den århusianske arkitekt roligt kan satse alt på billedkunsten, for trods sine 59 år er han en lovende kunstner. Især fordi Finn Grabowski i sine bedste malerier er bevidst om, hvad der skal til for at gøre kunst til mere end blot dekoration og design. SNOWBALLS over BINNEN ALSTER or UFOS ÜBER DEM BINNEN-ALSTER Acrylic on canvas - B 100 x H 70 cm. MOVING AWAY Acrylic on canvas - B 100 x H 100 cm ROUND ABOUT Acrylic on canvas - B 100 x H 50 cm ABENDLICHT ÜBER BINNEN-ALSTER Acrylic on canvas - B 70 x H 70 cm 32 33

18 ARCHITECTURAL ABSTRACTIONS When architecture becomes art... By: Artcritic of Danish Art ( Dansk Kunst ) and MA in Arthistory and European studies, Henrik Broch-Lips Finn Ulf Grabowski is a versatile artist, who tries his strength on different ways of expression in painting, lifedrawing, watercolour and architecture... which the architect from Aarhus has thrown himself into with ravenous appetite. In my opinion Grabowski as a painter is displaying his talent most clearly in the acrylic series, called Architectural Abstractions... In this way he is transforming colourless architecture into nearly abstract (colourful) paintings. Some are turned futiristic with dynamic aggressive lines, while others are almost geometric constructivistic paintings. Finn Ulf Grabowski is often using complementary colours like ochre / orange and greenish blue. Thanks to his colouristic sense he denies the idea of all architects being rather afraid of colours with their thorough preference for white. AFTERNOON Acrylic on canvas B 42 x H 52 cm I do not doubt that this architect from Aarhus is doing well in concentrating on painting and in spite of his age he is a promising artist. Especially because Finn Ulf Grabowski in his best paintings is conscious of what is necessary to make art more than just decoration and design. inn THE WINDOW Acrylic on canvas B 42 cm x H 52 cm BARE ET LILLE GLAS JUST A SMALL GLASS NUR EINEN KURZEN TRINKEN Acrylic on canvas - B 70 x H 50 cm I WISH I WERE A DUCK Acrylic on canvas B100 x H 140 cm 34 35

19 ARCHITEKTONISCHE ABSTRAKTIONEN Wenn Architektur zur Kunst wird... Von Henrik Broch-Lips, Kunstkritiker Dansk Kunst, cand. mag. Kunstgeschichte und Europastudien Finn Grabowski ist ein vielseitiger Künstler, der sich vieler Ausdrucksmöglichkeiten bedient: Malerei, Croqius-Zeichnen, Akvarel und Architektur in allen Sparten lebt er sich aus. Es besteht für mich kein Zweifel, dass er sein Talent am deutlichsten in der Serie entfaltet, die er als Architektonische Abstraktionen bezeichnet... Hier transformiert er farblose Architektur-Gebäude zu fast abstrakten Gemälden. Einige werden futuristisch mit dynamischen, aggressiven Linien, andere sind fast geometrische, konstruktivistische Gemälde. Häufig verwendet Finn Grabowski starke Komplementärfarben, wie z.b. Ockerorange und grünlich Blau. Mit seiner koloristischen Fähigkeit dementiert er die Vorstellung, dass alle Architekten mit ihrer ausgesprochenen Vorliebe für Weiß an Farbenschreck leiden würden Es besteht kein Zweifel, dass der Aarhuser Architekt ohne Bedenken alles auf die bildende Kunst setzen kann. Trotz seiner 59 Jahre ist er ein überzeugender Künstler, nicht zuletzt weil er in seinen besten Werken mit aller Deutlichkeit zeigt, dass Kunst nicht nur reine Dekoration und bloßes Design ist. HUS MED SPEJLBASSIN THE MIRROR POOL HAUS MIT SPIEGELBASSIN Acrylic on canvas - B 100 x H 100 cm lf FADER VOR DAS VATER UNSER THE LORD S PRAYER Diptykon - Acrylic on canvas - 2 x B 70 x H 100 cm (Hans-Erik Møller-Hansen in front of his paintings) THE SKYSCRAPER DER WOLKENKRATZER Acrylic on canvas - B 100 x H 145 cm

20 ANNETTE JOHANSEN, Kunsthistoriker, tidl. dir. for Skagens Museum, og nuværende dir. for N. F. Willumsens Museum holdt åbningstalen d. 23. juni 2006 v. ferniseringen i Strand-Galleriet i Gl. Skagen....Og når det så er sagt så har jeg jo været rundt og kigget lidt på billederne her og for mig at se som kunsthistoriker, så begynder der straks at rulle en indre film, for disse billeder eksisterer jo ikke i noget vacuum, for når Grabowski arbejder med sin kunst, så arbejder han ud fra sit eget private univers med sine egne tanker - sine egne idéer - men han gør det jo også i et samspil med, hvad han selv er inspireret af og fascineret af i kunsten omkring sig. Noget af det som i hvert fald har slået mig, når jeg har kigget på billederne her, det har været, at der er et væld af forskellige kunstnere op igennem det 20. århundrede, og noget af det jeg først kommer til at tænke på er især to kunstnere, som er afdøde, og som egentlig ikke havde så meget umiddelbart at gøre med hinanden, nemlig den store surrealist René Magritte og så den amerikanske kunstner Edward Hopper, og Grabowskis malerier giver på samme måde stof til eftertanke. Udover Edward Hopper (se side 27 ) og René Magritte er der jo også referencer til POP-kunsten nemlig til Andy Warhole (se side 40+41) og til en af vore store tyske kunstnere, nemlig Gerhard Richter Og så er der jo også referencer for mig - der er vant til at færdes i Nordjylland - til en af vore store nordiske kunstnere, nemlig Poul Anker Bech, som jo også har arbejdet med et surrealistisk univers (side 38+43). Grabowski flytter rundt på genstandene efter sit eget forgodtbefindende, og skaber derved nogle referencer og nogle spil imellem genstande og det genkendelige og vores forestillinger og vores drømme om lykke og vores mareridt - Og det synes jeg er vældig interessant og meget inspirerende. Her er mange billeder og mange forskellige referencer, og det er i den enkelte gæsts møde med hans forskellige kunstværker, at der opstår de her synergier, som man ikke kan måle og veje Gudskelov for den dag det sker, så bliver vi i hvert da i hvert fald alle ulykkeligere væsener. Det er dejligt inspirerende at også samtids-kunstnerne med et andet blik på omgivelserne end Skagens-malerne kommer her til Skagen, og har lyst til at udstille her og jeg ville ønske, at mange flere ville følge dit eksempel. Det var det - jeg ville sige. Og jeg synes, at det er en rigtig flot udstilling - og tillykke med den og tak fordi at jeg måtte komme. A ROOM WITH A VIEW EIN ZIMMER MIT BLICK Acrylic på on canvas B 50 x H 70 cm The Watchtower Acrylic on canvas - B 70 x H 100 cm Annette Johansen

Finn Ulf von Götzendorf Grabowski. Postbox 1539 8220 Brabrand Denmark (+45) 40 30 00 69. Billedkunstner og arkitekt MAA

Finn Ulf von Götzendorf Grabowski. Postbox 1539 8220 Brabrand Denmark (+45) 40 30 00 69. Billedkunstner og arkitekt MAA www.finngrabowski.dk Dette katalog kan downloades fra web-sitet: www.finngrabowski.dk Bestillinger modtages på Portræt-malerier og andre kunstneriske special-opgaver. This catalogue may be downloaded from

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Ulrike Fellien. Abstrakte Kunst / abstrakt kunst / abstract art

Ulrike Fellien. Abstrakte Kunst / abstrakt kunst / abstract art Ulrike Fellien Abstrakte Kunst / abstrakt kunst / abstract art Es ist Nacht. Alles schläft. Wenn andere träumen, greife ich zum Pinsel und versinke in meiner (Traum-)Welt. Völlig stressfrei gebe ich mich

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GRABOWSKI. finn ulf KATALOG. Portræt-Konfrontation & Sur-Realistisk-Realisme. Billed-Kunstner DBF og Arkitekt MAA

GRABOWSKI. finn ulf KATALOG. Portræt-Konfrontation & Sur-Realistisk-Realisme. Billed-Kunstner DBF og Arkitekt MAA KATALOG 2007 I medgang og modlys Portræt-maleri af Margit og Erik Brandt Portræt-Konfrontation & Sur-Realistisk-Realisme finn ulf Billed-Kunstner DBF og Arkitekt MAA GRABOWSKI Index Side 2 Index Side 3

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon LAMP COLLECTION In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon Technological inside Sculptural outside The NOIR lamps have found inspiration in the ART DECO

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem create and combine 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem Med Bocca har formålet været at skabe en fleksibel opbevaringsserie. Bocca er møbler i et moderne design med metalgreb og mulighed for flotte

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Color Line Outdoor 1

Color Line Outdoor 1 Color Line Outdoor 1 Peanco outdoor 9010 White ygningsarkitektur undergår løbende forandringer, baseret på udvikling af enye materialer og konstruktionsformer, sideløbende med ændringer i menneskers adfærdsmønster.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere