ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER"

Transkript

1 Dette katalog kan downloades fra web-sitet: Bestillinger modtages på Portræt-malerier og andre kunstneriske special-opgaver. This catalogue may be downloaded from the web-site: Commissions on portrait paintings are gladly received and so are other artistic special commissions. Dieser Katalog kann von meiner Web-site heruntergeladen werden: Bestellungen von Porträts und andere künstlerische Sonderaufgaben nehme ich gern entgegen. FINN ULF von GÖTZENDORF GRABOWSKI POSTBOX BRABRAND DENMARK (+45) SUR-REALISTISK REALISME ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER PORTRÆT DIALOG M A L E R I E T S A R K I T E K T U R F I N N U L F GRABOWSKI BILLEDKUNSTNER OG ARKITEKT MAA KUNSTKATALOG 2008

2 INDEX- DANSK Grabowski Side Finn Ulf Grabowski s Portræt af KULTURMINISTER BRIAN MIKKELSEN... 3 Finn Ulf Grabowski s selvportræt: TRIPLE PORTRÆT Lidt om FG s 3 ISMER Kunstkritker og forfatter ERIK MEISTRUP og MALERIETS ARKITEKTUR Kunstkritker og forfatter ERIK MEISTRUP om SUR-REALISTISK-REALISME ODE to FINN ULF A poem in English by: S. IPSEN, Vancouver...24 Eksempel på en BOGILLUSTRATION Udført af FG for Kristine Garde...25 Kunsthistoriker og direktør for Kunstmuseet ARoS, JENS ERIK SØRENSEN om FG s KUNST Kunsthistoriker og kritiker HENRIK BROCH-LIPS om FG s ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER Kunsthistoriker og forfatter tidl museumsdirektør for Skagens Museum ANNETTE JOHANSEN - om FG s KUNST Kunsthistoriker, forfatter og museumsdirektør for Michael og Anna Anchers Museum, Skagen, ELISABETH FABRITIUS om FG s KUNST Kunsthistoriker og forfatter LISE SVANHOLM om FG s PORTRÆT-KUNST Forfatter og kritiker OLE HYLTOFT s digt til FG: JEG VIL MALE CENSUR om TV2 s bortcensurering af et af FG s FARLIGE værker FOTO-KAVALKADE fra flere udstillinger samt fotos af kunst-interesserede CV Kunstnerisk CURRICULUM VITAE for FINN ULF GRABOWSKI INDEX - ENGLISH Page Portrait of The Danish MINISTER OF CULTURE Brian Mikkelsen... 3 Finn Ulf Grabowski s Selfportrait: TRIPLE PORTRAIT About the 3 ISMs invented by Finn Ulf Grabowski ERIK MEISTRUP about THE ARCHITECTURE OF THE PAINTINGS ERIK MEISTRUP about FG s SUR-REALISTIC-REALISM ODE to FINN ULF A poem in English by: S. Ipsen, Vancouver BOOK-ILLUSTRATION for Kristine Garde by Finn Ulf Grabowski JENS ERIK SØRENSEN, ARoS about the ART of FG HENRIK BROCH-LIPS about FG s ARCHITECTURAL ABSTRACTIONS ANNETTE JOHANSEN about the ART of FG ELISABETH FABRITIUS about the ART of FG LISE SVANHOLM about FG s PORTRAITS OLE HYLTOFT s poem to Finn Ulf Grabowski: I WANT TO PAINT CENSORSHIP About the censorship of art made by FG PHOTO-CAVALCADE from exhibitions and people of importance to FG Artistic CV of FINN ULF GRABOWSKI CURRICULUM VITAE INDEX - DEUTSCH Seite Porträt des DÄNISCHEN KULTURMINISTERS Brian Mikkelsen... 3 Selbstporträt von Finn Ulf Grabowski: TRIPPEL-PORTRÄT Über Finn Ulf Grabowskis Erfindung: Die 3 ISMEN ERIK MEISTRUP über ARCHITEKTUR DES GEMÄLDES von FG ERIK MEISTRUP über SUR-REALISTISCHEN REALISMUS von FG ODE auf FINN ULF Ein Gedicht von S. IPSEN auf F.G. - nur auf Englisch...24 BUCH-ILLUSTRATION für Kristine Garde...25 JENS ERIK-SØRENSEN, ARoS, über FG s KUNST HENRIK BROCH-LIPS über ARCHITEKTONISCHE ABSTRAKTIONEN ANNETTE JOHANSEN über FG s KUNST ELISABETH FABRITIUS über FG s KUNST LISE SVANHOLM über FG s PORTRÄTKUNST OLE HYLTOFT s Gedicht auf Finn Grabowski: ICH WILL MALEN ZENSUR TV-2 Die Skulptur-Installation FARBENBLINDHEIT FOTO-KAVALKADE aus verschiedenen Kunst-Ausstellungen u.a.m CV - Künstlerisches CURRICULUM VITAE für FINN ULF GRABOWSKI DEUTSCHE ÜBERSETZUNG VON PER BÆRENTZEN, Associate Professor Emeritus KULTURMINISTER BRIAN MIKKELSEN BRIAN MIKKELSEN og FINN ULF GRABOWSKI foran portrætmaleriet af KULTURMINISTER BRIAN MIKKELSEN, afsløret af Kulturministeren selv ved ÅRHUS FESTUGE BRIAN MIKKELSEN and FINN ULF GRABOWSKI in front of the portrait-painting COLESTEM ADSPICIT LUCEM (in English: Looking at the light from heaven of the Minister of Cultural Affairs Brian Mikkelsen, unveiled by the Minister in connection with the Aarhus Week of Culture (See the portrait en face on page 13) BRIAN MIKKELSEN und FINN ULF GRABOWSKI vor dem Porträtgemälde des Dänischen Kulturministers Brian Mikkelsen COELESTEM ADSPICIT LUCEM (Oder auf Deutsch: ER SCHAUT DEM HIMMLISCHEN LICHT ENTGEGEN ) Das Porträt wurde während der Aarhuser Festwoche 2007 vom Kulturminister persönlich enthüllt. (Auf Seite 13 ist das Porträt en face wiedergegeben). Portrættet har fået titlen: COELESTEM ADSPICIT LUCEM eller på Dansk: DEN SKUER MOD DET HIMMELSKE LYS. Denne sentens blev indmejslet over hovedportalen til Københavns Universitet med en ørn oven over, symboliserende ønsket om at kunne forene den højere poetiske betydning med kunstnerisk skønhed. Sentensen blev forfattet i 1836 af Professor Dr. Phil. Matthias Hagen Hohlenberg. At ørnen blev valgt som symbol skyldtes, at man ønskede at synliggøre, at betydningen nærmest lå i ørnens høje flugt og skarpe blik, der både tåler store strabadser og stræber op mod det himmelske lys som et slags symbol på tankens og granskningens betydning. (Se også side 51 hvor portrættet er gengivet en face.) 2 3

3 Maleriets Arkitektur Arkitektoniske Abstraktioner Sur-Realistisk Realisme Portrætdialog The Architecture of the Paintings Architectural Abstractions Sur-realistic Realism Portrait Dialogue Die Architektur der Gemälde Architektonischer Realismus Sur-realistischer Realismus Porträt-Dialog Finn Ulf von Götzendorf Grabowski Billedkunstner og arkitekt MAA Artist painter and architect MAA Bildkünstler und Architekt MAA TRIPLE PORTRAIT - Et selvportræt af FINN ULF von GÖTZENDORF GRABOWSKI Maleriet på staffeliet: Dobbeltprotræt af Graf von Montgelas og Lady Nelson 4 Acrylic on cancas B 100 x H 70 cm Acrylic on cancas B 100 x H 100 cm TRIPLE PORTRAIT - Self-Portrait of FINN ULF von GÖTZENDORF GRABOWSKI accompanied by Joseph Graf von Montgelas in Munich and Lady Nelson. TRIPPEL PORTRÄT - Selbst-Porträt von FINN ULF von GÖTZENDORF GRABOWSKI in Gesellschaft mit Joseph Graf von Montgelas in München und Lady Nelson. 5

4 FINN ULF GRABOWSKI s 3 ISMER ARKITEKTONISK ABSTRAKTION Om FINN ULF GRABOWSKI s ISMER Finn Ulf Grabowski arbejder især inden for 3 genrer eller ismer, nemlig: SUR-REALISTISK-REALISME, en ISME, som kunst- historikeren og tidl. direktør for Statens Museum for Kunst, og siden august 2007 direktør for det Norske Nationalmuseum, Allis Helleland, har udtalt, er Finn Ulf Grabowski s opfindelse, ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER, hvor inspirationen hentes fra årene som arkitekt, hvor han i flg. Kunstkritiker og forfatter Erik Meistrup har sin helt egen stil, som han kalder en GRABOWSKI-STIL samt PORTRÆT-DIALOG, hvor kunstkritiker og forfatter Erik Meistrup har skrevet:...der placerer ham blandt de rigtige portrætmalere! THE MEETNG POINT Acrylic on cancas B 100 x H 100 cm SUR-REALISTISK REALISME ARCHITECTURAL ABSTRACTIONS ARCHITEKTONISCHE ABSTRAKTIONEN SUR-REALISTIC-REALISM SURREALISTISCHER REALISMUS About FINN ULF GRABOWSKI s ISMS Finn Ulf Grabowski is mainly working within 3 genres, isms, SUR-REALISTIC-REALISM, an ISM that the former art historian, curator and director of the Danish State Art-Gallery, and since August 2007 director of the Norwegian Museum of Art, Allis Helleland MA, has said, is Finn Ulf Grabowski s invention, ARCHITECTURAL ABSTRACTIONS where the inspiration is taken from his career as an architect, where he according to the art critic and author Erik Meistrup has his own special style, which he calls a GRABOWSKI-STYLE plus PORTRAIT-DIALOGUE, about which the art critic and author Erik Meistrup wrote: lf...it places FG among the real portrait painters! Über FINN ULF GRABOWSKIs ISMEN Finn Ulf Grabowski arbeitet innerhalb von 3 Gattungen oder Ismen. Erstens: SUR-REALISTISCHER-REALISMUS, ein ISMUS, der, so meint ALLIS HELLELAND, ehemalige Direktorin des Staatlichen Museums für Kunst in Kopenhagen, und jetzt Direktorin des Staatlichen Museums für Kunst in Norwegen, Finn Ulf Grabowski s eigene Erfindung ist. MASKEPI Acrylic on cancas B 70 x H 100 cm PORTRÆT-DIALOG PORTRAIT-DIALOGUE PORTRÄT-DIALOG Zweitens: ARCHITEKTONISCHE ABSTRAKTIONEN, zu denen ihn die Jahre als Architekt inspiriert haben. Erik Meistrup, Kunstkritiker und Schriftsteller sieht hierin einen persönlichen GRABOWSKI-STIL, und Drittens: PORTRÄT-DIALOG. Über diese Kunst sagt Erik Meistrup:...sie stellt ihn zu den echten Porträtmalern! PORTRAIT of THE MAYOR of AARHUS Acrylic on cancas B 100 x H 100 cm FLEMMING KNUDSEN and his wife LISBETH LAUTRUP 6 7

5 FINN ULF GRABOWSKI og MALERIETS ARKITEKTUR af: Kunstkritiker og forfatter ERIK MEISTRUP I en serie nye værker uddyber maleren Finn Ulf Grabowski sine erfaringer fra arkitekturen og samler denne erfaring og indsigt til en personlig kunstnerisk symbiose, der bruger elementer fra kunstudtryk som fotorealisme, surrealisme, pop-art og det absurde. I billedkunsten er begrebet rum det efterhånden mest benyttede og diskuterede kunstneriske redskab. Vi måler og forholder os hele tiden til rummet som en blanding af abstrakt og konkret størrelse også i det traditionelle 2 dimensionale maleri på lærred. Denne passionerede interesse for rummet altså det 3 dimensionale billede hænger sandsynligvis tæt sammen med visionalisering af vores tænkemåde, som teknologien har medført. Med visionalisering menes, at vi ikke længere har en afstand mellem virkeligheden, og så det der sker på og i billedmedierne (TV/video, computere og mobile kommunikationsredskaber). UNDERGROUND LIFE Dobbelt-maleri (Diptykon) Acrylic on canvas Double painting 2 x B 100 x H 100 cm Vi ser altså verden både konkret og virtuelt samtidig, og det har vi tilsyneladende færre og færre problemer med, hvilket har betydet en ændret forståelse af virkeligheden. Det er en filosofisk diskussion, men kunstens opgave er jo også at bidrage til de filosofiske over- vejelser om det at være menneske. Det betød og betyder en udfordring til det såkaldte traditionelle maleri med fastholdelsen af fladen som netop flade. I det nye maleri vil man have indført rummet på en anden og mere differentieret måde end gennem det traditionelle perspektiv med f.eks. ét forsvindingspunkt. Arkitekterne har altid gennem deres virke forholdt sig til rum som et særligt arbejdsfelt, derfor er det meget naturligt, at meget moderne maleri arbejder arkitektonisk, og arkitekter indoptager kunstneriske udtryksmåder i deres forståelse af huse og byer. Det er derfor helt igennem oplagt og ganske naturligt, at en oprindelig arkitekt som Finn Grabowski glider over i maleriet med en ambition om at finde symbiosen mellem de to udtryksområder. Det er imidlertid ikke nok at ville rummet eller det arkitektoniske, det skal have et andet perspektiv et andet greb der bruger og netop perspektiverer rummet og det arkitektoniske. Det sker for Grabowski ved at hente elementer fra surrealismen og det absurde teater og med mellemrum blande det med de nu gamle kunstformer som fotorealismen eller pop-art. IN A HURRY Dobbelt-Maleri (Diptykon) Acrylic on canvas Double painting 2 x B 100 cm x H 140 cm 8 9

6 I dobbelt-malerierne med dobbelttitlen UNDERGROUND LIFE (se side 8) og IN A HURRY (se side 9) står en skikkelse som en slags skulpturel nar og prøver at lokke folk til at tøve og helst standse. Dybest set er malerierne realistiske, fordi man kan finde disse street performere mange steder i storbyerne, hvor de prøver at tjene til forsødelse af livet ved at udføre narrens gamle rolle ved hoffet. Grabowski både fastholder situationen og løfter den op og ind i et fiktivt fortællende univers på samme tid. I malerierne MASKEPI (se side 7), ROSENKAVALEREN (se side 10), THE MEETING POINT (se side 7), AT BO I ET GLASHUS (se side 13) og KVÆGTORVET (se side 11) arbejder Grabowski med en hel serie, hvor farveholdning og arkitektoniske baggrunde indgår i et overvejende køligt mønster. Det vil sætte vores storbylivs mangfoldighed under lup som en i virkeligheden ret ensartet referenceramme, hvor vi så kan forsøge at udfolde vores liv som små eventyragtige tableauer. Grabowski sætter fingeren på den moderne arkitekturs særlige linjer og måder at definere rummet på, hvilket også kan betyde en transparens som i AT BO inn I ET GLASHUS (se side 13) der kan forvandle dagligdags livet til et shownummer. ROSENKAVALEREN THE ROSECAVALIER ROSENKAVALIER Acrylic on canvas - B 100 x H 100 cm I malerierne SPEJLGLAT (se side 15) og THE SUNSET (se side 14) fortsætter Grabowski tematiseringen men skifter perspektiv. Nu er den arkitektoniske baggrund glødende som netop solnedgangen, som kan skabe denne fortættede stemning af noget sublimt. Rammen er smuk, men fortsat mærkelig øde, og personerne er nu holdt i kølige nuancer og dermed afskåret fra baggrunden og placeret i en ydre cut out verden. De er blevet rekvisitter og fungerer næsten som gammeldags udklædningsdukker eller en slags sættestykker i dukketeater. De to stem- ninger hamrer ind i hinanden og skaber en voldsom spænding i billederne og efterlader en gådefuld fortælling, der er overladt til beskueren at afkode. Gåden forstærkes af at personerne og arkitekturen ikke passer sammen størrelsesmæssigt. Finn Grabowskis malerier er fortællinger fra en moderne verden i vildrede med sig selv og med et ønske om at finde en ny holdbar identitet, der sammenpasser mennesker og arkitektur og den nye rumlighed KVÆGTORVET THE CATTLE MARKET VIEHMARKT Acrylic on Canvas - B 70 cm x H 100 cm Erik Meistrup

7 FINN ULF GRABOWSKI and The Architecture of The Paintings By: Art critic and author Erik Meistrup In the new series Finn Ulf Grabowski is elaborating on the basis of his experience of architecture, and using the experience and knowledge to form a personal artistic symbiosis, using artexpressions such as, Photorealism, Surrealism, Pop-Art and Absurdity. In the Diptykon paintings with the title UNDERGROUND LIFE (p. 8) and IN A HURRY (p. 9) we see a person as a sort of sculptural Jester trying to lure people to hesitate and preferably pause. Fundamentally the paintings are realistic because these Street performers are often found in cities, where they are trying to earn a living by performing the ancient role of the Jester at the court. At the same time Grabowski maintains the situation and lifts it into a narrative universe. In the paintings WAITING FOR A LETTER (p. 29), THE ROSECAVALIER (p. 14), THE MEETING POINT (p. 7), TO LIVE IN A GLASSHOUSE (p. 13) and THE CATTLE MARKET (p. 11) Finn Ulf Grabowski is working with a series where colour scheme and architectural background are entering into a predominant cool pattern. The diversity of our city life is scrutinized as a fairly uniform frame of reference, where Grabowski puts his finger on the particular lives and ways of defining spacious room in modern architecture, which also may result in transparency like The Glasshouse that can be transformed into everyday life as a performance show. AT BO I ET GLASHUS TO LIVE IN A GLASSHOUSE WER IM GLASHAUS SITZT Acrylic on canvas - B 70 cm x H 100 cm lf FLYING ENTERPRISE Acrylic on canvas - B 50 cm. x H 100 cm In the paintings Slippery (p. 15) and The sunset (p. 14) Grabowski continues thematizing but changes perspective. Now the architectural background is ardent and is as the sunset creating a tense atmosphere of sublimation. Now the setting is beautiful, but constantly deserted in a strange way, and the persons are kept in cool nuances, and thus cut off from the background, and placed in an outer cut out world. They have turned into accessories and are almost functioning as old-fashioned cut-out-dolls or as pieces of scenery persons in a toy theatre. The 2 sentiments are almost hammering into each other and thus creating an intense suspense in the paintings, leaving a mysterious story, which is left to the beholder to decode. The enigma is reinforced by the persons and the architecture which are out of proportion. The new series by Finn Ulf Grabowski are stories from a modern world in a mess with the wish to find a new tenable identity which puts people and architecture together in the new spaciousness Erik Meistrup

8 FINN ULF GRABOWSKI und die ARCHITEKTUR DES GEMÄLDES von: Erik Meistrup, Kunstkritiker und Schriftsteller In einer Reihe neuer Werke vertieft der Maler Finn Ulf Grabowski seine Erfahrungen als Architekt und fasst sie zur persönlichen künstlerischen Symbiose zusammen, in der Elemente verschiedener Ausdrucksformen wie des Fotorealismus, des Surrealismus, der Pop-Art und des Absurden mit einander verschmelzen. In den Doppel-Gemälden mit dem Titel UNDER- GROUND LIFE (siehe Seite 8) und IN A HURRY (siehe Seite 9) ist eine Gestalt zu sehen, die wie ein skulptureller Narr die Passanten zum Stillstehen verlocken. Eigentlich sind die Gemälde realistisch, weil man diese street performers überall in den Großstädten antrifft, wo sie versuchen, in die Rolle des alten Hofnarren zu schlüpfen und dadurch ihr Brot zu verdienen. Die Situation wird von Grabowski festgehalten und zu gleicher Zeit in ein fiktives erzählerisches Universum emporgehoben. Die Gemälde KUMPANEI (siehe Seite 7), ROSENKAVALIER (siehe Seite 10), THE MEETING POINT (siehe Seite 7) WER IM GLASHAUS SITZT (siehe Seite 13) und VIEHMARKT (siehe Seite 11) bilden eine ganze Serie, wo Grabowski die Farbhaltung und die architektonischen Hintergründe in ein überwiegend kühles Muster zusammenfließen lässt. Die Vielfalt des städtischen Lebens wird unter die Lupe genommen und nimmt sich da wie ein gemeinsamer Referenzrahmen aus, innerhalb dessen wir unser Leben in kleinen märchenhaften Tableaus zu entfalten suchen. SUNSET SONNENUNTERGANG Acrylic on canvas - B 70 cm x H 100 cm SPEJLGLAT SLIPPERY SPIEGELGLATT Acrylic on canvas - B 70 cm x H 100 cm Grabowski betont die besonderen Linien der modernen Architektur und deren Art und Weise, den Raum zu definieren. Dies kann auch eine Transparenz entstehen lassen wie in dem Bild WER IM GLASHAUS SITZT (siehe Seite 13) die das Alltagsleben in eine Schau verwandelt. In den Gemälden SPIEGELGLATT (siehe Seite 15 ) und SONNENUNTERGANG (siehe Seite 14) wird das gleiche Thema in einer neuen Perspektive gezeigt. Hier glüht der architektonische Hintergrund in einer verdichteten Stimmung des Sublimen, wie sie eben der Sonnenuntergang hervorrufen kann. Der Rahmen ist schön, aber weiterhin seltsam leer, die Personen sind in kühlen Farbtönen gehalten und somit vom Hintergrund isoliert und in eine äußere cut out Welt gestellt. Sie sind zu Requisiten geworden und wirken fast wie altmodische Anziehpuppen oder Versatzstücke in einem Puppentheater. Die beiden Stimmungen prellen hart auf einander und schaffen eine gewaltsame Spannung in den Bildern. Es entsteht eine rätselhafte Erzählung, deren Entschlüsselung dem Betrachter überlassen bleibt. Das Rätsel wird dadurch erschwert, dass die Personen und die Architektur größenmäßig nicht zusammen passen. Finn Grabowskis neue Gemälde sind Erzählungen einer modernen Welt, die mit sich selbst im Streit liegt und nach einer neuen sicheren Identität sucht, in der sich der Mensch, die Architektur und das neue Raumverständnis zu einer Einheit zusammen fügen. Erik Meistrup 14 15

9 Om: SUR-REALISTISK-REALISME af: Kunstkritiker og forfatter ERIK MEISTRUP Den klassiske surrealisme ville skabe en projektion af indre billeder ud på lærredet. Billeder der skulle tolke den klassiske forståelse af Freuds lære om det ubevidstes indflydelse på følelser og forståelse af virkeligheden. Grabowski befinder sig i en anden tid, hvor det ubevidste er svundet ind til fordel for en bevidst manipulation af virkeligheden for at skabe en anden virkelighed. Selvom der et tale om et traditionelt analogt maleri, så er tankegangen bagved en digital forståelse af forholdet mellem realismen og den virtuelle verdens uendelige muligheder for at skabe nye verdener. Grabowski`s forståelse af det surreelle er en oplevelse af, at den virkelige verden indeholder sammenstød af en karakter, der kun kan forstås som sur-realistiske, altså at de ikke bryder realismen, men så at sige fordobler eller tredobler inn den. Det gælder om at kunne bruge det analytiske blik, som arkitekten udvikler i sit arbejde, og forene det med det frie kunstneriske skabende indre blik, som romanforfatteren eller lyrikeren betjener sig af. BLOWING IN THE WIND Acrylic on canvas - B 40 x H 40 cm Grabowski arbejder med ikke bare at holde balancen mellem disse modpoler, men også med at udvide det nye grundlag til en ny kunstnerisk platform. I arbejdet med at udvide sin ramme konstruerer Grabowski sine motiver med vægt på det ikoniske. Det betyder, at hvad enten det er ting, bygninger eller personer, der er i fokus, så etablerer han sin egen verden, således at hvert element opnår en selvstændig ikonisk funktion og effekt. HALVT INDE HALVT UDE HALF IN HALF OUT HALB DRINNEN HALB DRAUSSEN Acrylic on canvas - B 100 cm x H 100 cm HAVLUFT Dobbelt-Maleri (Diptykon) SEA BREEZE Double painting (Diptykon) SEELUFT Doppel Gemälde (Diptykon) Acrylic on canvas - Double painting - 2 x B 100x H 100 cm SHOPPING Acrylic on canvas - B 40 x H 40 cm PÅ VEJ Tripple-Maleri (Triptykon) ON MY WAY Tripple painting (Triptykon) UNTERWEGS Trippel Gemälde (Triptykon) Acrylic on canvas - 3 Paintings - 3 x B 100 cm x H 100 cm 16 17

10 SUR-REALISTISK-REALISME By: Art critic and author Erik Meistrup The classic surrealism wanted to create a projection of inward pictures on the canvas. Pictures that were supposed to interpret the classic understanding og Freud s theory of the influence of the unconscious on feelings and understanding of reality. Grabowski finds himself in another time, where the unconscious has schrunk in favour of a liberate manipulation of reality in order to create another reality. Even though this is a traditional analogous painting thus the way of thinking behind it is a digital understanding of the relationship between realism and the immense possibilities of the virtual world to create new worlds. Grabowski s understanding of surrealism is an experience of the real world containing clashes of character that can only be understood as surrealistic realism, i.e. they do not break the realism, but in a way double or triple it. The important thing is to use the analytic eye, which the architect develops in his work, and combine it with the free artistic creative inword eye, usually used by the novelist or the poet. I AM SO HAPPY Acrylic on canvas - B 40 x H 40 cm Grabowski is working not only on keeping his balance between these contrasts, but is extending his work too to a new basis, to a different artistic platform. In widening his concept Grabowski constructs his motifs with emphasis on the iconic. I.e. whether on item, a building or persons are in focus, he is establishing his own world, giving every element an independent function and effect. GROWING Acrylic on canvas - B 70 x H 140 cm lf AS TIME GOES BY Acrylic on canvas - B 40 x H 40 cm POWERFUL - KRAFTVOLL Acrylic on canvas - B 70 cm x H 50 cm

11 SUR-REALISTISCHER-REALISMUS von Erik Meistrup, Kunstkritiker und Schriftsteller Der klassische Surrealismus wollte eine Projektion innerer Bilder auf die Leinwand schaffen. Bilder, die das klassische Verständnis der Lehre Freuds vom Einfluss des Unbewussten auf Gefühle und Wirklichkeitsverständnis interpretieren sollten. Grabowski befindet sich in einer anderen Zeit, in der das Unbewusste einer bewussten Manipulation der Wirklichkeit gewichen ist, um eine andere Wirklichkeit zu schaffen. Zwar liegt hier eine traditionelle analoge Malerei vor, aber dahinter steckt der Gedanke eines digitalen Verständnisses vom Verhältnis zwischen dem Realismus und den unendlichen Möglichkeiten der virtuellen Welt, neue Welten entstehen zu lassen. Das Surreale ist bei Grabowski auf dem Hintergrund zu sehen, dass die reale Welt Zusammenstöße enthält, die sich nur als sur-realistisch verstehen lassen, d.h. dass sie mit dem Realismus nicht brechen, sondern ihn sozusagen verdoppeln oder verdreifachen. Es geht darum, den analytischen Blick verwenden zu können, den der Architekt durch seine Arbeit entwickelt, und ihn mit dem inneren schöpferischen Blick des Künstlers zu vereinen, dessen sich der Schriftsteller oder der Lyriker bedient. Grabowski ist bestrebt, nicht nur die Mitte zwischen diesen beiden Polen zu halten, sondern auch auf dieser Basis einen neuen künstlerischen Standort zu etablieren. Bei seinen Bestrebungen, den Rahmen zu erweitern, betont Grabowski bei der Konstruktion seiner Motive das Ikonische. Egal ob ein Gegenstand, ein Gebäude oder eine Person im Mittelpunkt steht, etabliert er eine eigene Welt, so dass jedes Element eine selbständige ikonische Funktion erzielt. BICYCLING ON A SKYSCRAPER RADFAHREN AUF EINEM WOLKENKRATZER Acrylic on canvas - B 100 x H 140 cm 20 PROCESSION HALL DIE PROZESSIONHALLE Acrylic on canvas - B 70 x H 100 cm 21 MÅNESYG MOONSTRUCK MONDSUCHT Acrylic on canvas - B 70 x H 70 cm

12 IT IS ONLY PLASTIC Acrylic on canvas - B 40 cm x H 40 cm inn ÆBLESOL Dobbelt-Maleri (Diptykon) APPLESUN - Double painting (Diptykon) APFELSONNE - Doppelgemälde (Diptykon) Acrylic on canvas - 2 x B 50 cm x H 100 cm LILLE SOLDAT, HVAD NU LITTLE SOLDIER AFTER THE COLD WAR EIN KLEINER SOLDAT NACH DEM KALTEN KRIEG Acrylic on canvas - B 100 cm x H 100 cm SUN BALL Dobbelt-Maleri (Diptykon) Double painting(diptykon) SONNENBALL - Doppel Gemälde (Diptykon) Acrylic on canvas - 2 x B 70 cm x H 140 cm

13 The poem: ODE to FINN ULF Inspirationen til dette digt er hentet fra FG s maleri WASHINGLINE and SUMMER eller TØRRESNOREN. Af: S. Ipsen, Canada, og dedikeret til Finn Ulf Grabowski. PRÆSTELØFTET NB: Denne titel blev ændret til: TO LÆRESAGER i FOLKEKIRKEN En bog-illustrations-opgave, løst for cand. theol. Kristine Garde Udgivet på Jurist og Økonomforbundets Forlag The inspiration to this poem comes from FG s painting WASHINGLINE and SUMMER or TØRRESNOREN. By: S. Ipsen, Canada, og dedicated to Finn Ulf Grabowski. Book-illustration executed for Kristine Garde B.D. Buch-Illustration für Diplomtheologin Kristine Garde Die Inspiration zu diesem Gedicht ist von FG s Gemälde WASHINGLINE and SUMMER oder TØRRESNOREN gekommen. Von: S. Ipsen, Kanada, Finn Ulf Grabowski gewidmet. TØRRESNOREN 1. meanwhile, on the Laundry-line they wait a bit impatiently, for someone to come by and take them down (before the dew is falling) - to bring them home where they belong, a pride and pleasure to their rightful owners. 2. Imagine, and you can I m sure: a fragrance slightly sweet, yet pure and fresh. Clothes so clean and soft - a tender touch, a smooth embrace kissed warm and dry, invigorated, say rejuvenated, by Sun and Summer s breath 3. flowing cross a gentle land of Farms and Fields and winding Streams, their waters clear and radiant as crystal above Meadows and green Pastures it moves on far and away, along the Foothills, in muted tones and shades of gray... over and beyond the Ranges, veiled in smoky haze and shrouded by the swirling mist. 4. On their wings, as brightness slowly fades and vanishes from Sky and the Horizon, birds are floating free and easy, carried lightly by the Evening breeze they glide and turn, they dip as one (with haze and mist and air alike), dropping somewhat sad and weary to the Valley floor, shadowy and cool. 5. At long length their journey ends they settle down, in comfort, to relax and rest awhile quiet and patiently awaiting, as Night grows old and Dark surrenders to the Dawn, its glow and mellow lights, magnificent against an early Morning sky. lf S. Ipsen, Vancouver, Canada Dobbelt-portræt af cand. theol. Kristine og dommer Peter Garde Double portrait of Kristine Garde BD and Judge Peter Garde Porträt von Diplomtheologin Kristine Garde und Strafrichter Peter Garde Acrylic on canvas - B70 x H 50 cm Udsnit af portræt-maleriet Part of the portrait Ausschnitt von dem Porträt 24 25

14 JENS ERIK SØRENSEN, kunsthistoriker og direktør for Kunstmuseet ARoS, sagde bl.a., da han holdt åbningstalen ved fernise- ringen ved debut-udstillingen i Danmark i 2005:...Jeg lærte Finn Ulf Grabowski at kende i 1990, da han deltog i arkitektkonkurrencen om projektet til det nu opførte nye Museum for Moderne kunst, ARKEN i Køge bugt, hvor jeg var tilknyttet som museums-kunstnerisk konsulent på projektet, og hvor Finn Grabowski ikke lod sig rive med af de postmoderne strømninger, som mange arkitekter gjorde. Desværre var FG s projekt ikke det vindende, men det ville ellers have været et godt museum at udstille kunst i. THOUGHTFULNESS GEDANKENVOLL Acrylic on canvas - B 100 x H 70 cm...han maler rum i en slags Close Up, og i modsætning til 70érnes fotorealisme, så sorterer Grabowski i det han ser, så kun det væsentlige bliver tilbage....det er på en måde en slags ensomhedens landskab, men uden at være menneske-fjendsk, for der er en glubende livs- appetit i de billeder og det synes jeg er ganske flot. Anne og Jens Majgaard, Vence, in front of their painting A PENTHOUSE - An Architectural Abstraction Michel Michaud i receptionen på Ruths Hotel, Gl. Skagen...Jeg synes det er en meget flot satsning, og man kan jo godt se, at Grabowski har været ude der, som Sven Wiig Hansen altid beskrev det: At som ung kunstner, skal man ud i det mørke land, hvor de fleste stier, de er betrådt af andre, men efterhånden, så kommer man længere og længere ud og så er det at prøvelserne skal vise, om man er hård nok til at fortsætte for at finde sit eget sprog og de der vender tilbage hurtigt de kommer tilbage og kan kun sige bla bla, men de andre, de rå - de besatte de går helt ud og finder deres alfabet, og kommer tilbage og kan formulere et visuelt sprog for os andre. Når man ser på billederne her så er der ingen der er i tvivl om, at her er en kunstner der ikke går på kompromis med sit sprog, men er til stede og det er det vigtige og ingen er i tvivl om, at du kan formulere det du vil, og teknikken er også til stede. Jeg vil ikke sige så meget mere, undtagen at jeg synes, at der er født en ny kunstner i Århus på en eller anden måde du er trådt frem her i dag, og jeg vil byde dig velkommen, og skal så se frem til, hvordan en ung kunstner udvikler sig de næste mange år fremover. Skal vi ikke skåle for Finn Ulf Grabowski og sige tillykke

15 JENS ERIK SØRENSEN MA, Art historian and director of the Aarhus Artmuseum ARoS, said amongst many other things, when he made the opening speech at the Vernissage at the debut exhibition in Denmark in 2005:... I met Finn Ulf Grabowsi in 1990 when he took part in an achitect competition about the project of the new Museum of Modern Art, named ARKEN in the bay of Køge (south of Copenhagen), where I was attached to the project as a museum-artistic consultant. Finn Ulf Grabowski was not carried away by the postmodern currents that many architects were. Unfortunately his project was not realized, but had it been it would have been a fine building for art exhibitions.... Grabowski is painting space in a sort of close-up. Contrary to the photo-realism of the 70ties Grabowski is sorting out so that only the essential part is left. In a way it is a sort of landscape of loneliness, but without being misantropic. A ravenous appetite of life is present in the paintings which I think is spectacular.... I think it is a fine effort and it is to be seen that Grabowski has been out there as Sven Wiig Hansen always described it: As a young artist one has to go into the dark country where most paths have been walked before, but eventually one gets further and further out, and now it has to be prown whether one is tough enough to continue in order to find one s own language or one has to return quickly. Some are turning back and can only say blah blah, yet others, the tough and posessed are walking the line, and finding their alphabet, and they return and are able to formulate a visual language for us. inn When looking at the paintings here, there is no doubt that we have to do with an artist who is not compromising with his language, but is present which is very important and nobody doubts that you are able to express what you want to and the technique is present too. WAITING FOR A LETTER Acrylic on canvas B 100 x H 100 cm EN BUSTE A BUST EINE BÜSTE Acrylic on canvas - B 100 x H 50 cm I do not want to add more except I think that a new artist is born in Aarhus somehow you have stepped forward today and I want to welcome you and shall be looking forward to seeing how a young artist might develop in the years to come. Let us drink to Finn Ulf Grabowski and congratulate him. Arkitekt MAA KNUD FRIIS og arkitekt MAA PALLE HURWITZ - Arkitektfirmaet FRIIS & MOLTKE, foran 3 typiske ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER der er inspireret af Friis & Moltkes kontorhusprojekt PRISMET i Århus. The Architects Knud Friis and Palle Hurwitz, Friis & Moltke in front of three typical Architectural Abstractions. Die Architekten Knud Friis und Palle Hurwitz, Friis & Moltke vor drei typischen Architektonischen Abstraktionen.

16 JENS ERIK SØRENSEN, Direktor des Kunstmuseums ARoS, Aarhus, sagte in seiner Eröffnungsrede zur Vernissage meiner dänischen Debüt-Ausstellung im Jahre 2005 u.a.:...ich lernte 1990 Finn Grabowski kennen, als er sich am Architektenwettbewerb um das neue Museum für moderne Kunst in der Köge Bucht beteiligte. Ich war als museums-künstlerischer Berater herangezogen worden und konnte feststellen, dass Finn Grabowski im Gegensatz zu vielen anderen sich nicht von den postmodernen Strömungen mitreißen ließ. Es ist bedauerlich, dass sein Projekt nicht verwirklicht wurde, denn es wäre auch heute ein sehr geeignetes Haus für Kunstausstellungen... Grabowski malt Räume in einer Art Close-Up, und im Gegensatz zum Fotorealismus der 70er Jahre wählt er aus, so dass vom Gesehenen nur das Wesentliche übrig bleibt. Eigentlich zeigen seine Bilder Landschaften der Einsamkeit, aber menschenfeindlich sind sie nicht. Sie zeigen einen überwältigenden Lebens-Appetit, der auf jeden Betrachter einen großen Eindruck macht. Es ist leicht zu sehen, dass Finn Grabowski da hin gekommen ist, wo man hin muss, wie es Sven Wiig Hansen immer schilderte: Dass man als junger Künstler das dunkle Land aufsuchen muss, wo die meisten Wege schon von anderen betreten wurden und man deshalb noch weiter muss und da wird man auf die Probe gestellt, ob man stark genug ist, um seine eigene Sprache aufzuspüren. Wer schnell zurückkehrt, kann nur bla bla sagen, aber die anderen, die Rauhen und Besessenen, sie gehen ihren Weg bis zum Ende und finden ihr eigenes Alphabet, sie kommen zurück und drücken sich in einer persönlichen visuellen Sprache aus. lf THE JUMP DER SPRUNG Acrylic on canvas - B 50 x H 100 cm Wenn man sich die hier ausgestellten Bilder anschaut, - dann weiß man mit Sicherheit, dass man einem Künstler gegenübersteht, der sich nicht auf Kompromisse einlässt, was seine Sprache angeht. Du besitzst die Fähigkeit und die Technik, um mit Prägnanz das auszudrücken, was Du uns sagen möchtest. STAIRCASE TREPPENHAUS Acrylic on canvas - B 70 x H 100 cm 30 Abschließend will ich nur noch sagen, dass Aarhus meiner Ansicht nach einen neuen Künstler bekommen hat. Du bist heute in Erscheinung getreten, und ich heiße dich willkommen. Wir sind gespannt, wie ein junger Künstler sich in den nächsten vielen Jahren entwickeln wird. Wir gratulieren herzlichst! 31

17 ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER Når arkitektur bliver til kunst... Af: Kunstanmelder ved Dansk Kunst, cand. mag. i Kunsthistorie og Europastudier, HENRIK BROCH-LIPS Finn Grabowski er en alsidig kunstner, der prøver kræfter med mange forskellige udtryksmuligheder: Maleri, croquis-tegning, akvarel og arkitektur... som den århusianske arkitekt med glubende appetit kaster sig over. Men for mig at se, er der ingen tvivl om, at Finn Grabowski udfolder sit talent klarest i den akryl-serie, som han selv kalder for Arkitektoniske abstraktioner.... På den måde transformerer han farveløse arkitektur-bygninger til næsten abstrakte malerier. Nogle bliver futuristiske med dynamiske, aggressive linier medens andre nærmest er geometriske, konstruktivistiske malerier. Finn Grabowski bruger ofte komplementære knaldfarver som for eksempel okkerorange og grønlig blå. Takket være Grabowski s koloristiske sans dementeres forestillingen om at alle arkitekter, med deres udprægede hang til hvid, nærmest er farveforskrækkede. Der er ingen tvivl om, at den århusianske arkitekt roligt kan satse alt på billedkunsten, for trods sine 59 år er han en lovende kunstner. Især fordi Finn Grabowski i sine bedste malerier er bevidst om, hvad der skal til for at gøre kunst til mere end blot dekoration og design. SNOWBALLS over BINNEN ALSTER or UFOS ÜBER DEM BINNEN-ALSTER Acrylic on canvas - B 100 x H 70 cm. MOVING AWAY Acrylic on canvas - B 100 x H 100 cm ROUND ABOUT Acrylic on canvas - B 100 x H 50 cm ABENDLICHT ÜBER BINNEN-ALSTER Acrylic on canvas - B 70 x H 70 cm 32 33

18 ARCHITECTURAL ABSTRACTIONS When architecture becomes art... By: Artcritic of Danish Art ( Dansk Kunst ) and MA in Arthistory and European studies, Henrik Broch-Lips Finn Ulf Grabowski is a versatile artist, who tries his strength on different ways of expression in painting, lifedrawing, watercolour and architecture... which the architect from Aarhus has thrown himself into with ravenous appetite. In my opinion Grabowski as a painter is displaying his talent most clearly in the acrylic series, called Architectural Abstractions... In this way he is transforming colourless architecture into nearly abstract (colourful) paintings. Some are turned futiristic with dynamic aggressive lines, while others are almost geometric constructivistic paintings. Finn Ulf Grabowski is often using complementary colours like ochre / orange and greenish blue. Thanks to his colouristic sense he denies the idea of all architects being rather afraid of colours with their thorough preference for white. AFTERNOON Acrylic on canvas B 42 x H 52 cm I do not doubt that this architect from Aarhus is doing well in concentrating on painting and in spite of his age he is a promising artist. Especially because Finn Ulf Grabowski in his best paintings is conscious of what is necessary to make art more than just decoration and design. inn THE WINDOW Acrylic on canvas B 42 cm x H 52 cm BARE ET LILLE GLAS JUST A SMALL GLASS NUR EINEN KURZEN TRINKEN Acrylic on canvas - B 70 x H 50 cm I WISH I WERE A DUCK Acrylic on canvas B100 x H 140 cm 34 35

19 ARCHITEKTONISCHE ABSTRAKTIONEN Wenn Architektur zur Kunst wird... Von Henrik Broch-Lips, Kunstkritiker Dansk Kunst, cand. mag. Kunstgeschichte und Europastudien Finn Grabowski ist ein vielseitiger Künstler, der sich vieler Ausdrucksmöglichkeiten bedient: Malerei, Croqius-Zeichnen, Akvarel und Architektur in allen Sparten lebt er sich aus. Es besteht für mich kein Zweifel, dass er sein Talent am deutlichsten in der Serie entfaltet, die er als Architektonische Abstraktionen bezeichnet... Hier transformiert er farblose Architektur-Gebäude zu fast abstrakten Gemälden. Einige werden futuristisch mit dynamischen, aggressiven Linien, andere sind fast geometrische, konstruktivistische Gemälde. Häufig verwendet Finn Grabowski starke Komplementärfarben, wie z.b. Ockerorange und grünlich Blau. Mit seiner koloristischen Fähigkeit dementiert er die Vorstellung, dass alle Architekten mit ihrer ausgesprochenen Vorliebe für Weiß an Farbenschreck leiden würden Es besteht kein Zweifel, dass der Aarhuser Architekt ohne Bedenken alles auf die bildende Kunst setzen kann. Trotz seiner 59 Jahre ist er ein überzeugender Künstler, nicht zuletzt weil er in seinen besten Werken mit aller Deutlichkeit zeigt, dass Kunst nicht nur reine Dekoration und bloßes Design ist. HUS MED SPEJLBASSIN THE MIRROR POOL HAUS MIT SPIEGELBASSIN Acrylic on canvas - B 100 x H 100 cm lf FADER VOR DAS VATER UNSER THE LORD S PRAYER Diptykon - Acrylic on canvas - 2 x B 70 x H 100 cm (Hans-Erik Møller-Hansen in front of his paintings) THE SKYSCRAPER DER WOLKENKRATZER Acrylic on canvas - B 100 x H 145 cm

20 ANNETTE JOHANSEN, Kunsthistoriker, tidl. dir. for Skagens Museum, og nuværende dir. for N. F. Willumsens Museum holdt åbningstalen d. 23. juni 2006 v. ferniseringen i Strand-Galleriet i Gl. Skagen....Og når det så er sagt så har jeg jo været rundt og kigget lidt på billederne her og for mig at se som kunsthistoriker, så begynder der straks at rulle en indre film, for disse billeder eksisterer jo ikke i noget vacuum, for når Grabowski arbejder med sin kunst, så arbejder han ud fra sit eget private univers med sine egne tanker - sine egne idéer - men han gør det jo også i et samspil med, hvad han selv er inspireret af og fascineret af i kunsten omkring sig. Noget af det som i hvert fald har slået mig, når jeg har kigget på billederne her, det har været, at der er et væld af forskellige kunstnere op igennem det 20. århundrede, og noget af det jeg først kommer til at tænke på er især to kunstnere, som er afdøde, og som egentlig ikke havde så meget umiddelbart at gøre med hinanden, nemlig den store surrealist René Magritte og så den amerikanske kunstner Edward Hopper, og Grabowskis malerier giver på samme måde stof til eftertanke. Udover Edward Hopper (se side 27 ) og René Magritte er der jo også referencer til POP-kunsten nemlig til Andy Warhole (se side 40+41) og til en af vore store tyske kunstnere, nemlig Gerhard Richter Og så er der jo også referencer for mig - der er vant til at færdes i Nordjylland - til en af vore store nordiske kunstnere, nemlig Poul Anker Bech, som jo også har arbejdet med et surrealistisk univers (side 38+43). Grabowski flytter rundt på genstandene efter sit eget forgodtbefindende, og skaber derved nogle referencer og nogle spil imellem genstande og det genkendelige og vores forestillinger og vores drømme om lykke og vores mareridt - Og det synes jeg er vældig interessant og meget inspirerende. Her er mange billeder og mange forskellige referencer, og det er i den enkelte gæsts møde med hans forskellige kunstværker, at der opstår de her synergier, som man ikke kan måle og veje Gudskelov for den dag det sker, så bliver vi i hvert da i hvert fald alle ulykkeligere væsener. Det er dejligt inspirerende at også samtids-kunstnerne med et andet blik på omgivelserne end Skagens-malerne kommer her til Skagen, og har lyst til at udstille her og jeg ville ønske, at mange flere ville følge dit eksempel. Det var det - jeg ville sige. Og jeg synes, at det er en rigtig flot udstilling - og tillykke med den og tak fordi at jeg måtte komme. A ROOM WITH A VIEW EIN ZIMMER MIT BLICK Acrylic på on canvas B 50 x H 70 cm The Watchtower Acrylic on canvas - B 70 x H 100 cm Annette Johansen

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

GRABOWSKI. finn ulf KATALOG. Portræt-Konfrontation & Sur-Realistisk-Realisme. Billed-Kunstner DBF og Arkitekt MAA

GRABOWSKI. finn ulf KATALOG. Portræt-Konfrontation & Sur-Realistisk-Realisme. Billed-Kunstner DBF og Arkitekt MAA KATALOG 2007 I medgang og modlys Portræt-maleri af Margit og Erik Brandt Portræt-Konfrontation & Sur-Realistisk-Realisme finn ulf Billed-Kunstner DBF og Arkitekt MAA GRABOWSKI Index Side 2 Index Side 3

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Erik Bille Christiansen

Erik Bille Christiansen Erik Bille Christiansen 25,- Disorder olie på lærred 35 x 25 cm 2012 I det røde felt Kolerisk, glad, opgivende, skrækslagen, sorgløs, beruset, utilfreds er alle følelser, Christiansen nye serie af billeder.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Mundblæst Unikaglas Prisgruppe 1 Harlekin = 30 Blå = 51 Regnbue = 52 Havbund = 53 Orange = 61 Heliotrop = 62

Mundblæst Unikaglas Prisgruppe 1 Harlekin = 30 Blå = 51 Regnbue = 52 Havbund = 53 Orange = 61 Heliotrop = 62 Handmade in Denmark Mundblæst Unikaglas Prisgruppe 1 Harlekin = 30 Blå = 51 Regnbue = 52 Havbund = 53 Orange = 61 Heliotrop = 62 Prisgruppe 2 +10 % Strandbred = 54 Himmel & hav = 55 Østersø = 65 Nordlys

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere