REGIONALUDVALGET SKRIFTLIG HØRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONALUDVALGET SKRIFTLIG HØRING"

Transkript

1 Den 28. februar 2012 REGIONALUDVALGET SKRIFTLIG HØRING SAG NR. 1 HØRING AF MOVIAS FORSLAG TIL PENDLERNET SAGSFREMSTILLING Movias bestyrelse har fremsendt et forslag til Pendlernet til høring i kommuner og regioner med en høringsfrist den 10. april For at kunne overholde denne frist sendes denne mødesag ud til regionaludvalget i skriftlig høring. Movia har sammen med kommuner og regioner ønsket at få fastlagt grundstammen i den kollektive trafikbetjening med lokalbaner og bus. Pendlernettet skal være sammenhængende og rette sig mod pendlernes behov med en hyppig, direkte og stabil betjening, som kan fastholdes over årene. Pendlernettets formål er: at skabe ro og stabilitet, så borgere og virksomheder kan indrette sig efter, at betjeningen er den samme også næste år. at skabe grundlag for udvidet samarbejde. Kortsigtede dispositioner har fyldt meget i de senere år. Med ro om Pendlernettet kan der arbejdes på tværs af kommunerne om langsigtede mål og satsninger gerne med en tidshorisont, der går ud over næste bestilling. at sætte fokus på de store passagerstrømme. Her fås den største effekt af hver investeret krone i mere kørsel og kvalitetsforbedringer i tilbuddene. Samtidig vil der komme flest nye passagerer, hvilket harmonerer med målene i den grønne transportpolitik, hvor den største del af trafikvæksten i de kommende år forudsættes at komme i den kollektive transport. at der laves frivillige aftaler om, at dele af busnettet er mere fredet end andre. Ændringer i Pendlernettet skal ske i respekt for de rejsebehov, som andre aktører har ansvaret for at tilgodese. Det skal være let at få linjer ind i Pendlernettet, men vanskeligere at tage linjer ud. Det understreges dog, at trafikbestillerkompetencen stadig ligger ude hos de enkelte kommuner og regioner. Pendlernettet samler op på en trend i kommuner og regioner, der viser, at ressourcerne satses der, hvor de største kundestrømme er. Det har medført mange lokale omlægninger af buslinjer i de senere år. Hovedtrækkene i linjestrukturen er ved at være på plads, og nu er det tid til at se på det fremtidige arbejde. Med Pendlernettet defineres et overordnet net, som der kan samarbejdes om og udvikles på.

2 Pendlernettets opgave er sammen med banesystemet at tilbyde muligheder for sammenhæng og stabilitet i den kollektive rejse på tværs af administrative grænser. Nettet indeholder: De regionale banelinjer. Buslinjerne med den højeste betjeningsstandard (mange passagerer, stor hyppighed, direkte linjeføring). Det omfatter bl.a. A, E og R og S-linjer. Statens baner. Rygraden i den kollektive trafik udgøres af banerne. På den måde er de en forudsætning for Pendlernettet. Ud fra disse forudsætninger indeholder Pendlernettet i hovedstadsområdet (her geografisk forstået som kommunerne i Region Hovedstaden og resten af kommunerne i fingerbyen samt de nærmeste kommuner) 7 lokalbaner og 56 buslinjer. Alle Region Hovedstadens baner og buslinjer er med i nettet. Pendlernettet betjener 75 % af områdets passagerer. I Movia er det næste skridt i processen at se på de ønsker, man kan have til linjerne i Pendlernettet. Det vil der blive fokus på i arbejdet med Trafikplan Her vil temaer som flere passagerer, stor passagertilfredshed og bedre miljø blive taget op. Det er administrationens vurdering, at Pendlernettet giver et godt grundlag for at styrke samarbejdet om helheden i trafikbetjeningen ved at satse på langsigtede og holdbare løsninger. Det er vigtigt at de store pendlerstrømme på langs og tværs af regionen kan betjenes af et kollektivt trafiktilbud, som er troværdigt og effektivt. Det fordrer et udvidet samarbejde mellem mange aktører om løsninger. Pendlernettet er et godt bidrag hertil, hvis der er vilje til det udvidede, forpligtende samarbejde, som der er lagt op til. Videre proces i regionen Efter behandling i regionaludvalget sendes sagen videre til forretningsudvalget den 27. marts 2012 og regionsrådet den 10. april KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Høringsbrev fra Movia af 6. februar 2012 (til RU) 2. Høringsforslag af 3. februar 2012 fra Movia til Pendlernet (til RU) Sagsnr: Arkiv:

3

4 Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sag Movit Sagsbehandler TDP Direkte Fax CVR nr: EAN nr: februar 2012 Høringsbrev om Pendlernet 6. februar 2012 Movias bestyrelse besluttede på sit møde den at sende vedlagte forslag tilpendlernet i politisk høring med høringsfrist den Samtidig fremsendes en bilagsrapport på kommuneniveau. I bilagsrapporten er der zoomet ind på det delområde, som kommunen er forankret i til de 6 indbudte temamøder. Disse temamøder indeholder ud over Pendlernettet også en opstart på Trafikplan Det er første skridt på vej mod at fastlægge mål for Trafikplan 2013, som Movia skal udarbejde i henhold til lovgivningen. Bestyrelsen har allerede fastlagt, at der skal opstilles mål for antal passager, kundetilfredsheden og for miljøet. Movia ser frem til at få konstruktive input i debatten til at fastlægge målene mere specifikt. Til inspiration og forberedelse af temamødet fremsendes en foreløbig synopsis 1 for Trafikplan De 6 temamøder/workshops er der tidligere særskilt indbudt til. De gennemføres på følgende steder og alle steder fra , undtagen i Frederiksberg kommune, hvor det er fra Frederiksberg kommune den 27.2, Køge kommune den 29.2, Ballerup kommune den 1.3., Vordingborg kommune den 6.3, Sorø regionshuset den 7.3 og Hillerød regionshuset den Høringssvaret til Pendlernet bedes fremsendt til senest den Trafikselskabet Movia Administrerende direktør Gammel Køge Landevej Valby Telefon Fax /2

5 Sagsnummer Sag Movit Venlig hilsen Dorthe Nøhr Pedersen 2/2

6 Pendlernet Høringsforslag, Svarfrist skriftligt til

7 Forord Med Pendlernettet ønsker Movia i fællesskab med kommuner og regioner at få fastlagt grundstammen i den kollektive trafikbetjening med lokalbaner og bus. Pendlernettet repræsenterer det sammenhængende net, der, som navnet siger, især skal appellere til pendlerne. Her skal der være hyppig og direkte betjening, og en stabilitet som gør, at kunderne tør stole på, at tilbuddet er til stede over en længere årrække. Pendlernettet skal ved løbende forbedring og udvikling medvirke til at understøtte målet om, at den fremtidige trafikvækst primært skal ske i den kollektive trafik, og at trængsels og miljøpåvirkningen reduceres. Pendlernettet er blevet til i en proces, hvor kommuner og regioner på administrativt niveau har bidraget via en række workshops, afrundet med en administrativ høring af forslaget. Der er blevet set på tværs af ejerforhold og kommunegrænser, og nettet er indkredset ud fra en vurdering af linjernes betjeningsmæssige funktion. I fællesskab er udvalgt de linjer, hvor der allerede er, eller hvor der forventes en stor efterspørgsel fremover. Arbejdet er tænkt som en platform for det kommende strategiarbejde med udarbejdelsen af Trafikplan Ved konkret at konfirmere den del af nettet, som der i særlig grad skal udvikles på fremadrettet, så håber vi, sammen med kommuner og regioner, at kunne sætte det lange lys på i det kommende arbejde med Trafikplan Nettet kan desuden naturligt indgå i kommunernes fysiske planlægning. Der er tale om en frivillig og gensidig forpligtigelse til at være særlig omhyggelige og hensynsfulde omkring det overordnende og i vidt omfang fælles Pendlernet på tværs af administrative grænser. En slags musketer ed, hvor man gensidigt lover at værne om og udvikle på Pendlernettet. Høringssvar bedes sendt senest d til Finn Aaberg Bestyrelsesformand Dorthe Nøhr Pedersen Adm. direktør Læsevejledning Dette notat rummer en beskrivelse af Pendlernettet. I sammenfatningen introduceres det samlede net og dets overordnede serviceniveau. Sammenfatningen kan læses alene. I selve notatet beskrives Pendlernettet mere detaljeret. Dertil kommer, at der er udarbejdet et bilagsnotat, hvor en lang række data er præsenteret på kommuneniveau. Dette bilagsnotat sendes med ud til kommunerne.

8 INDHOLD 1 SAMMENFATNING FORMÅL MED PENDLERNETTET Behov for ro og stabilitet Behov for udvidet samarbejde Fokus på de store passagerstrømme Hvor forpligtigende? KONKRET OM PENDLERNETTET Kriterier for optagelse Mellembys Byintern Baner PRÆSENTATION AF HELE PENDLERNETTET Linjerne Serviceniveau UDENFOR HOVEDSTADSOMRÅDET Linjerne Serviceniveau HOVEDSTADSOMRÅDET Linjerne Serviceniveau VIDERE UDVIKLING AF PENDLERNETTET Bussen i markedet Trafikplan

9 1 Sammenfatning Baggrund De sidste år, efter realiseringen af strukturreformen, har været turbulent for aktørerne og til tider også kunderne i den kollektive trafik. En gennemgående trend er, at ressourcerne satses der, hvor de største kundestrømme er. Dertil kommer en gennemgående trimning af de mindst benyttede afgange på den del af nettet, hvor efterspørgslen er spredt i tid og rum. Ved køreplanskiftet i december 2011 skete der en yderligere udrulning af R nettet, så det nu er implementeret i hele Movias område. Dertil kommer at en række af de større byer udenfor centralkommunerne introducerede købstadsmodellen af A busser. Dermed forventes hovedtrækkene i linjestrukturen at være på plads. Ikke at der ikke forsat er behov for justeringer og omprioriteringer, men tiden er inde til at få mere ro på, således at: Borgere og virksomheder kan indrette sig efter, at de har den samme betjening også næste år. Man ikke alt for ofte skal gennem justeringer og ændringer, som kræver en væsentlig planlægningsindsats. Man kan indrette adgangsveje og stoppestedsfaciliteter i tillid til, at de højklassede linjer ligger fast, og investeringer derfor ikke er spildte. Prioritering af bussens fremkommelighed på strækninger og i kryds sker der, hvor flest får gavn af det også fremover. Med Pendlernettet ønskes defineret et overordnet net, som er det der fremadrettet samarbejdes om og udvikles på. Med ro omkring Pendlernettet bliver der tid til at samarbejde om de strategiske langsigtede mål og satsninger. Pendlernettet sætter fokus på de største passagerstrømme, og princippet om mest til flest forfølges. Erfaringer i Movia, andre steder i landet og i udlandet viser, at man med sådan en satsning får størst effekt af hver investeret krone, og man opnår samtidig den største passagerstigning. Med Pendlernettet laves en frivillig aftale om, at dele af busnettet er mere fredet end andet. Kommuner og regioner kan ikke formelt binde sig til aftaler med Movia og hinanden, der ligger ud over det, som loven foreskriver. Men man kan frivilligt forpligtige sig til, at fremtidige tiltag i Pendlernettet sker i respekt for og med hensyntagen til de rejsebehov, som de øvrige aktører har ansvar for at tage vare om. Det skal være let at få linjer ind i Pendlernettet, hvis de ellers lever op til nettets standard. Det skal derimod ikke være så let at tage linjer ud. Det vil være forbundet med synlighed og kræve argumentation det ligger i musketer eden. Der ændres ikke på, at såvel kommuner som regioner har egen trafikbestillerkompetence. Pendlernettet skal ikke være et unødigt benspænd for det løbende planarbejde. Der vil derfor hele tiden ske justeringer. Men større revisioner skal helst ikke ske for ofte. Det vil passende kunne ske hvert fjerde år. Første større revision vil således være i Kriterier for optagelse i Pendlernettet Det er pendlernettes opgave sammen med banesystemet at tilbyde borgerne i Movias område stabile og sammenhængende muligheder for at rejse med kollektiv trafik også på tværs af administrative grænser. Derfor indeholder Pendlernettet de regionale banelinjer samt de buslinjer, der har den 1

10 højeste betjeningsstandard. Buslinjerne kører relativt direkte uden alt for mange afstikkere. Der er en hyppig drift på linjerne og de kører på de fleste tidspunkter også aften og weekend. Pendlernettet tager udgangspunkt i linjeføringer og frekvenser, som de på nuværende tidspunkt kendes for 2013, dvs. linjerne som de ser ud efter køreplanskiftet i december 2011 samt større vedtagne ændringer til køreplanskiftet i december Statens baner udgør en væsentlig del af rygraden i den kollektive transport. Kommuner, regioner og Movia er uden direkte indflydelse på disse baner. Men det er umuligt at tale om det højklassede kollektive transportsystem uden, at statens baner inkluderes. På den måde er de en del af Pendlernettet eller i hvert fald en forudsætning for det. Blandt buslinjer mellem de større byer og byområder kvalificerer R og S linjer sig umiddelbart til optagelse i Pendlernettet. Dertil kommer enkelte E buslinjer enten alene eller som supplerende linjer til S busser. Der er mellem de større byer en række vigtige buslinjer, som har en standard under R niveauet. De mest centrale og højfrekvente af disse mellembys linjer er med i Pendlernettet. Alle A busser er optaget i Pendlernettet. I flere af de større byer er der byinterne linjer, som har en forholdene taget i betragtning høj frekvens, uden at de har A bus standard. De er også optaget i Pendlernettet, fordi de udgør en væsentlig del af den lokale betjening. Flere af de byinterne busser, som i dag ikke har A bus standard, kan måske på længere sigt udvikle sig til egentlige A linjer. Lokalbanerne har regioner og Movia ansvar for. Og eftersom de har en væsentlig funktion i den lokal betjening, har de kommuner de ligger i også en stor interesse i en optimal lokalbanebetjening. Alle lokalbaner er optaget i Pendlernettet. Flertallet af lokalbanerne har R klassificering. Maximums tid mellem afgange i Pendlernettet Hverdag myldretid kl. 7 9 & Hverdag udenfor myldretid kl Hverdag aften kl Weekend Mellembys R linjer 30 min 30 min 60 min 60 min S linjer 10 min 15 min 20 min 20 min Øvrige linjer 60 min 60 min 120 min 120 min Byinterne A linjer i København 6 min 6 min 10 min 10 min A linjer i købstæder 15 min 15 min 30 min 30 min Øvrige linjer 30 min 60 min 60 min 60 min Lokalbaner R standard 30 min 30 min 60 min 60 min Præsentation af Pendlernetttet Pendlernettet omfatter 98 bus og toglinjer, som ejes og administreres af kommuner, regioner og Movia. Dertil kommer Metro, S tog og regionale baner. De 98 linjer fordeler sig på: 56 mellembys linjer 32 byinterne linjer 2

11 10 lokalbaner Pendlernettet befordrer 75 % af passagerene og forbruger 58 % af alle køreplantimer for busserne og lokalbanerne i Movias område. Der er samme dækningsgrad, når man ser på hovedstadsområdet under ét, og når man ser på den øvrige del af Movia. Derimod er der forskelle kommunerne imellem i hvor stor en andel af den kollektive transport, der er optaget i Pendlernettet. Pendlernettets andel af passagerer og køreplantimer Udenfor hovedstadsområdet* Passagerer /år Køreplantimer /år Passagerer/ køreplan time Pendlernet bus og lokalbane Alle busser og lokalbaner Pendlernettets andel af hele nettet 73 % 60 % Hovedstadsområdet Pendlernet bus og lokalbane Alle busser og lokalbaner Pendlernettets andel af hele nettet 75 % 58 % Hele Movia Pendlernet bus og lokalbane Alle busser og lokalbaner Pendlernettets andel af hele nettet 75 % 58 % *Hovedstadsområdet defineret ved fingerbyen og dens opland Ud fra registeroplysninger kan man beregne, hvor stor en del af alle boliger og arbejdspladser, der ligger i oplandet til den kollektive transport. Tre fjerdedele af alle husstande og en lidt større andel af de ansatte har Pendlernettet indenfor oplandet til deres bolig eller arbejdsplads. Til sammenligning dækker det samlede kollektive net af busser og tog ca. 95 % af alle boliger og arbejdspladser. Pendlernettes dækning varierer kommunerne imellem. Således er kun en tredjedel af boliger og arbejdspladser dækket af Pendlernettet i Stevns Kommune. I Frederiksberg Kommune er der en 100 % dækning. Pendlernettet og Trafikplan 2013 Med denne plan lægges linjerne i Pendlernettet, som de på nuværende tidspunkt vides at se ud i 2013, fast. Det er i særlig grad Pendlernettet som skal løfte forventningerne om, at den kollektive bustransport skal tage en væsentlig del af den fremtidige trafikvækst. Med Pendlernettet på plads er næste skridt at se på, hvad det er for krav og ønsker udover til frekvensen og linjeføringen man kan have til linjerne i Pendlernettet. I det kommende planarbejde med Trafikplan 2013 sættes det til debat i Movias ejerkreds. Gennem en proces med workshops og høringer blandt politikerne og embedsværk skal de overordnede sigtelinjer og de konkrete initiativer for de kommende år lægges fast. 3

12 2 Formål med Pendlernettet De sidste år, efter realiseringen af strukturreformen, har været turbulent for aktørerne og til tider også kunderne i den kollektive trafik. Kommuner, regioner og trafikselskabet har skullet finde deres nye roller og samarbejdsrelationer. Det større lokale fokus og økonomiske ansvar satte fart i planlægningen og medførte betydelig flere ændringer end kunderne er vant til. En gennemgående trend er, at ressourcerne satses der, hvor de største kundestrømme er. Her strømlines med letforståelige køreplaner, hyppig drift også aften og weekend samt direkte kørsel uden alt for mange svinkeærinder. Der er blevet taget godt imod disse tiltag. De nye R og A busser har bidraget til en passagerfremgang. Men ændringer skaber altid uro. Det der er bedst for de fleste, efterlader altid nogen med et dårligere tilbud. Dertil kommer en gennemgående trimning af de mindst benyttede afgange på den del af nettet, hvor efterspørgslen er mest spredt i tid og rum. 2.1 Behov for ro og stabilitet Ved køreplanskiftet i december 2011 skete der endnu en udrulning af R nettet, så det nu er implementeret i hele Movias område. Dertil kommer, at en række af de større byer udenfor centralkommunerne introducerede købstadsmodellen af A linjer. Og i København er en helt ny A linje på vej. Dermed forventes hovedtrækkene i linjestrukturen at være på plads. Ikke at der ikke forsat er behov for justeringer og omprioriteringer lokalt, men tiden er inde til at få mere ro på således at: Borgere og virksomheder kan indrette sig efter, at de har den samme betjening også næste år. Ved at give et signal om at der er tale om noget stabilt, så tør man i højere grad at disponere mht. bosætning og lokalisering. Man ikke alt for ofte skal gennem justeringer og ændringer, som kræver en væsentlig planlægningsindsats, og som er særligt omstændeligt, når flere ejere er involveret i den samme buslinje. Man kan indrette stoppesteder og anden infrastruktur i tillid til, at de højklassede linjer ligger fast, og investeringer derfor ikke er spildte. Prioritering af bussens fremkommelighed på strækninger og i kryds sker der, hvor flest får gavn af det også fremover. 2.2 Behov for udvidet samarbejde Samarbejdet mellem kommuner, regioner og Movia har de senere år været koncentreret om implementering af R og A linjer samt om justeringer ved kommuner og regioners årlige bestillinger af kørsel hos Movia. Så længe køreplanlægningen og de kortsigtede dispositioner fylder meget, er det vanskeligt at sætte et længere lys på. Med ro omkring Pendlernettet bliver der også tid til, at samarbejde om de strategiske langsigtede mål og satsninger. Det kræver imidlertid at: Der er et perspektiv, som går på tværs af kommuner. Pendlernettet rummer størstedelen af de kommunegrænseoverskridende linjer. Det er muligt enkelt at kommunikere nettet af busser og lokalbaner. Pendlernet skal være en løftestang til at formidle et kompliceret system på en enkel måde, først og fremmest til brug for det administrative og politiske niveau. Der finder et arbejde sted med en tidshorisont ud over næste bestilling mindst et 4 5 årigt perspektiv. 4

13 2.3 Fokus på de store passagerstrømme Med Pendlernettet sættes der fokus på de største passagerstrømme, og princippet om mest til flest forfølges. Erfaringer både i Movia, andre steder i landet og i udlandet viser, at man med sådan en satsning får: Størst effekt af hver investeret krone i mere kørsel, moderne busser, bekvemmelige ventefaciliteter, gode adgangsforhold og bedre fremkommelighed for busserne på vejene. Flest nye passager, hvilket er i overensstemmelse med intentionerne i regeringens grønne transportpolitik, hvor målet er, at den kollektive transport skal tage sig af størstedelen af trafikvæksten i de kommende år. 2.4 Hvor forpligtigende? Med Pendlernettet laves en frivillig aftale om, at dele af busnettet er mere fredet end andet. Kommuner og regioner kan ikke formelt binde sig til aftaler med Movia og hinanden, der ligger ud over det, som loven foreskriver. Men man kan frivilligt forpligtige sig til, at fremtidige tiltag i Pendlernettet sker i respekt for og med hensyntagen til de rejsebehov, som de øvrige aktører har ansvar for at tage vare om. Med musketer eden er håbet, at der skabes ro omkring driften og dermed grobund for mere fokus på at udvikle busproduktet fx mht. målrettet information, busfremkommelighed, bedre adgangsveje og gode stoppestedsforhold. Og der vil kunne indgås gensidigt forpligtigende aftaler mellem ejere, trafikselskab og vognmænd, hvor alle har incitamenter til at arbejde for, at den kollektive transport udvikles både miljømæssigt og i evnen til at tiltrække flere passagerer. Kommunerne har på administrativt niveau foreslået at få flere linjer med ind i Pendlernettet, og kun få har ønsket at tage linjer ud. Det viser en stor vilje til at deltage i et forpligtigende samarbejde, også selvom det betyder en binding i forhold til, hvor let det er at lave radikale ændringer i de linjer, der er omfattet af Pendlernettet. Det skal være let at få linjer ind i Pendlernettet, hvis de ellers lever op til nettets standard. Det skal derimod ikke være så let at tage linjer ud. Det vil være forbundet med synlighed og kræve argumentation det ligger i musketer eden. Der ændres ikke på, at såvel kommuner som regioner har egne trafikbestillerkompetence. Pendlernettet skal ikke være et unødigt benspænd for det løbende planarbejde tværtimod skal det være en hjælp. Der vil derfor hele tiden ske justeringer. Men egentlige større revisioner, hvor hele linjer tages ud eller ind, og hvor der grundlæggende ses på nettet, skal helst ikke ske for ofte. Det vil passende kunne ske i samme kadence som andet planarbejde, nemlig hvert fjerde år. Det Pendlernet, der præsenteres her, er indspil til Trafikplan 13. I 2016 vil et revideret Pendlernet være indspil til Trafikplan

14 3 Konkret om Pendlernettet 3.1 Kriterier for optagelse Det er pendlernettes opgave sammen med banesystemet at tilbyde borgerne i Movias område stabile og sammenhængende muligheder for at rejse med kollektiv trafik også på tværs af administrative grænser. Derfor indeholder Pendlernettet de regionale banelinjer samt de buslinjer, der har den højeste betjeningsstandard. Buslinjerne kører relativt direkte uden alt for mange afstikkere. Der er en hyppig drift på linjerne og de kører på de fleste tidspunkter også aften og weekend. Pendlernettet tager udgangspunkt i linjeføringer og frekvenser, som de på nuværende tidspunkt kendes for 2013, dvs. linjerne som de ser ud efter køreplanskiftet i december 2011 samt større vedtagne ændringer til køreplanskiftet i december Mellembys Blandt buslinjer mellem de større byer og byområder kvalificerer R og S linjer sig umiddelbart til optagelse i Pendlernettet. Dertil kommer nogle af E linjerne enten alene eller som supplerende linjer til S busser. R linjer kører mindst hver halve time i dagtimerne på hverdage og hver time om aftenen og i weekenden. S busserne er tilpasset de aktuelle behov, og har forskellig betjeningshyppighed. De fleste betjener hyppigere end R linjer og har særlig høj frekvens i myldretiderne. S linjerne suppleres i nogle tilfælde af parallelle E linjer. Der er mellem de større byer en række vigtige buslinjer, som har en standard under R niveauet. Der er linjer som forbinder større byer, hvor der ikke er banebetjening, og som har en vigtig sammenbindende funktion i nettet. Og der er linjer parallelt med baner med den vigtige funktion at samle op i større bysamfund, som banerne ikke når ud til eller stopper i. De mest centrale og højfrekvente af disse mellembys linjer er med i Pendlernettet. Højfrekvent er i denne sammenhæng typisk timebetjening i dagtimerne evt. med supplering i myldretiden samt to timers betjening aften og weekend. Maksimums tid mellem afgange i Pendlernettet for mellembys linjer Hverdag myldretid kl. 7 9 & Hverdag udenfor myldretid kl Hverdag aften kl Weekend R linjer 30 min 30 min 60 min 60 min S linjer 10 min 15 min 20 min 20 min Øvrige linjer 60 min 60 min 120 min 120 min 3.3 Byintern Alle A busser er optaget i Pendlernettet. Det gælder både de gamle A linjer med tyngde i centralkommunerne og deres nylige eller kommende udvidelser til omegnskommuner. Og det gælder de nyere A buslinjer, som vinder frem i de større købstæder, og som der forventes at komme flere af fremover. I centralkommunerne kører A bussen typisk hvert 6. minut i dagtimer på hverdage og hvert 6

15 10. minut på andre tidspunkter. A busserne i købstæderne har mindst kvarters betjening i dagtimerne på hverdage og halvtimes betjening i øvrigt. I flere af de større byer er der byinterne linjer, som har en forholdene taget i betragtning høj frekvens uden, at de har A standard. De er optaget i Pendlernettet, fordi de udgør en væsentlig del af den lokale betjening bl.a. som tilbringertransport til tog og højklassede busser. Flere af disse byinterne busser, som i dag ikke har A bus standard, kan måske på længere sigt udvikle sig til egentlige A buslinjer. Disse linjer kører typisk hver halve time i myldretiderne og hver time i øvrigt. Maksimums tid mellem afgange i Pendlernettet for byinterne linjer Hverdag myldretid kl. 7 9 & Hverdag udenfor myldretid kl Hverdag aften kl Weekend A linjer i København 6 min 6 min 10 min 10 min A linjer i købstæder 15 min 15 min 30 min 30 min Øvrige bybusser 30 min 60 min 60 min 60 min 3.4 Baner Statens baner udgør en væsentlig del af rygraden i den kollektive transport. Kommuner, regioner og Movia er uden direkte indflydelse på disse baner. Men det er umuligt at tale om det højklassede kollektive transportsystem uden, at statens baner inkluderes. På den måde er de en del af Pendlernettet eller i hvert fald en forudsætning for det. Lokalbanerne har regioner og Movia ansvar for. Og eftersom de har en væsentlig funktion i den lokal betjening, har de kommuner de ligger i også en stor interesse i en optimal lokalbanebetjening. Alle lokalbaner er optaget i Pendlernettet. Flertallet af banerne har R klassificering, hvilket betyder, at de som minimum kører hver halve time i dagtimerne og hver time aften og weekend. Tølløsebanen og Nærumbanen er som de eneste ikke klassificeret som R linjer. Den første fordi den ikke har den krævede betjeningshyppighed. Den sidste fordi den har en lokal betjeningsfunktion som fødelinje til S togs nettet. Desuden kører den ikke mellem større bysamfund og er dermed mere at sammenligne med en højklasset bus. Maksimums tid mellem afgange for lokalbanetog Hverdag myldretid kl. 7 9 & Hverdag udenfor myldretid kl Hverdag aften kl Weekend R standard 30 min 30 min 60 min 60 min 7

16 4 Præsentation af hele Pendlernettet 4.1 Linjerne Pendlernettet omfatter 98 bus og toglinjer som ejes og administreres af kommuner, regioner og Movia. Dertil kommer Metro, S tog og regionale baner. De 98 linjer fordeler sig på: 56 mellembys linjer, heraf 24 R, S og E linjer 32 byinterne linjer, heraf 15 med A standard 10 lokalbaner, heraf 8 med R standard Pendlernettet befordrer 75 % af alle passagerer og forbruger 58 % af alle køreplantimer for busserne og lokalbanerne i Movias område. Der er en større produktivitet, målt som passagerer per køreplantime, i Pendlernettet end i det øvrige net. Produktiviteten i Pendlernettet er 61 passagerer per køreplantime mod 48 pasagerer per køreplantime i det samlede net af busser og lokalbaner. Køreplantimer Passagerer Pendlernet i hele Movias område 0% 20% 40% 60% 80% 100% R bus/baner S og E bus Øvrige mellembys A bybus Øvrige bybus Lidt over 40 % af passagerer og knap 60 % af køreplantimer i Pendlernettet relaterer sig til mellembys linjer. Omvendt forholder det sig med bybusserne, der transporterer knap 60 % af passagerene og forbruger lidt over 40 % af køreplantimerne. Forskellen forklares med, at mellembys turene er længere og belægningsgraderne som gennemsnit betragtet ikke så høje som i bybusserne. 4.2 Serviceniveau Ud fra data om transportadfærden ved man, at 75 % af bus hhv. togbrugerne kommer i en afstand af højest: 400 meter fra et stoppested i fingerbyen 600 meter fra et stoppested udenfor fingerbyen 600 meter fra lokalbanestationer 800 meter fra øvrige stationer Disse afstande, som måles i luftlinjeafstand, er benyttet til at beregne oplande til den kollektive transport i al almindelighed og Pendlernettet i særdeleshed. Ud fra registeroplysninger fra Bygnings og Boligregistret (BBR) og det Centrale Virksomheds Register (CVR) kan man beregne, hvor stor en del af alle boliger, virksomheder og arbejdspladser, der ligger indenfor denne afstand af den kollektive transport og specielt indenfor rækkevidden af Pendlernettet. 8

17 Pendlernettets linjer 9

18 De 98 bus og lokalbanelinjer i Pendlernettet Antal Mellembys R linjer 15 S & E linjer 9 Øvrige linjer 32 Linjenumre 230R, 260R, 310R, 360R, 380R, 390R, 420R, 430R, 440R, 470R, 480R, 620R, 630R, 660R, 720R 150S/173E, 200S, 250S, 300S/330E, 350S, 400S/400, 500S, 600S, 382E 18, 36, 102, 120, 123, 143, 161, 166, 184, 215, 220, 234, 240, 245, 320, 334, 354, 370, 381, 384, 425, 460, 490, 520, 540, 560, 570, 663, 670, 680, 730, 740 Byintern A linjer i København 7 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 9A A linjer i købstæder 8 101A, 102A, 201A, 202A, 401A, 501A, 601A, 801A Øvrige linjer , 301, 302, 311, 402, 405E, 421/422, 552, 556, 602, 603, 701, 702, 901, 902, 903, 907/908 Lokal Baner R standard 8 110R, 210R, 510R, 710R, 920R, 930R, 940R, 960R Ikke R standard 2 410, % af alle husstande, og dermed af beboerne i Movias område, bor indenfor oplandet til Pendlernettet, når statens baner regnes med. 94 % af indbyggerne har en eller anden form for kollektiv betjening indenfor rækkevidde, når man også tager alle de linjer med, der ligger udenfor Pendlernettet. 81 % af de ansatte har Pendlernettet tæt på deres arbejdsplads, og 95 % har én eller flere kollektive forbindelser i arbejdspladsernes opland. Hele Movias område. Husstande og ansatte i oplande Indenfor en luftlinjeafstand af 400 meter fra busstop i fingerbyen, 600 meter fra busstop udenfor fingerbyen, 600 meter fra lokalbanestation og 800 meter fra en togstation % af alle husstande % af alle ansatte Statens baner 40 % 44 % Pendlernet inkl. statens baner 76 % 81 % Alle baner og alle busser 94 % 95 % 10

19 Pendlernettes opland af boliger og arbejdspladser opdelt på kommuner Andel beliggende indenfor 400 meter fra busstop i fingerbyen, 600 meter fra busstop udenfor fingerbyen, 600 meter fra lokalbanestation og 800 meter fra øvrige togstationer Boliger Arbejdspladser Pendlernettes dækning varierer kommunerne imellem. Således er kun en tredjedel af boliger og arbejdspladser beliggende i Pendlernettets opland i Stevns Kommune, hvor dækningen er mindst. I Frederiksberg Kommune, hvor dækningen er størst, er alle boliger og arbejdspladser beliggende indenfor Pendlernettets opland. 11

20 5 Udenfor Hovedstadsområdet 5.1 Linjerne Udenfor hovedstadsområdet, defineret ved de 11 kommuner der ligger udenfor fingerbyen og dens opland, består Pendlernettet udover statens baner af: 4 lokalbaner, tre med R standard Pendlernet udenfor hovedstadsområdet 10 mellembys R buslinjer 3 A bybuslinjer 13 øvrige bybuslinjer under A standard 16 mellembys linjer under R standard I kommunerne udenfor hovedstadsområdet betjener Pendlernettet 73 % af alle områdets pasagerer med bus og lokalbane og forbruger 60 % af alle køreplantimer. Køreplantimer Passagerer Der er i området en større produktivitet, målt som passagerer per køreplantime, i Pendlernettet end i det øvrige net. Produktiviteten i Pendlernettet er 29 passagerer per køreplantime mod 23 pasagerer per køreplantime i det samlede net af busser og lokalbaner i området. Lidt over 40 % af både passagerer og køreplantimer i områdets Pendlernet relaterer sig til R linjer. 20 % af passagererne og 30 % af køreplantimerne relaterer sig til andre typer af mellembys linjer. De sidste 40 % af Pendlernettets passagerer benytter bybusser med et samlet forbrug på af 30 % af køreplantimerne i Pendlernettet. 5.2 Serviceniveau 61 % af alle husstande og dermed af indbyggerne i området bor i oplandet til Pendlernettet, når statens baner regnes med. Tilsammen så har 86 % af indbyggerne en eller anden form for kollektiv betjening indenfor rækkevidde, når man også tager alle de linjer med, der ligger udenfor Pendlernettet. 72 % af de ansatte har Pendlernettet indenfor rækkevidde af arbejdspladsen. 91 % alle arbejdspladser har en eller anden form for kollektiv transport i deres opland. Udenfor hovedstadsområdet. Husstande og ansatte i oplande Indenfor en luftlinjeafstand af 600 meter fra busstop og lokalbanestation samt 800 meter fra en togstation % af alle husstande % af alle ansatte Statens baner 12 % 20 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% R bus/baner Øvrige mellembys A bybus Øvrige bybus Pendlernet inkl. statens baner 61 % 72 % Alle baner og alle busser 86 % 91 % 12

21 Linjerne i Pendlernettet udenfor hovedstadsområdet Passagerer og køreplantimer: For gamle linjer som de kendes fra For nye linjer som de forventes i 2012 Afgange i begge retninger hverdage per time () nummer før Passagerer Køreplantimer Passagerer/ ikke myldretid myldretid aften køreplanskift per år per år køreplantime kl kl. 7 9 kl R* Køge Ringsted R Slagelse Holbæk R Slagelse Kalundborg R Ringsted Haslev R Slagelse Skælskør R Slagelse Næstved R Næstved Præstø R Næstved Faxe R Vordingborg Stege R Maribo Rødby R bane* Køge Faxe Ladeplads R bane Holbæk Nykøbing Sj R bane Nykøbing F Nakskov bane Slagelse Tølløse R linjer og lokalbaner i alt Nykøbing Stubbekøbing * Herfølge Præstø Ringsted Slagelse * Roskilde Ringsted (81) Sorø Stenlille (59) Skælskør Korsør (37) Slagelse Svinninge (12) Holbæk Kalundborg Ringsted Holbæk Holbæk Nykøbing Næstved Sorø Gørlev Vordingborg Præstø Skælskør Næstved Ringsted Næstved Holeby Nysted Nykøbing Nykøbing F Gedser Øvrige mellembys linjer i alt A Ringsted A Holbæk A Næstved Ringsted E Ringsted /422 (806/807) Sorø (202) Kalundborg (206) Kalundborg Næstved Næstved Nykøbing Falster Nykøbing Falster (301) Slagelse (302) Slagelse (303) Slagelse /908 (501/502) Korsør A og øvrige bybuslinjer i alt Pendlernettet i alt Alle busser og lokalbaner i området Pendlernettets andel af hele nettet af bus og lokalbaner 73% 60% *Kører delvist i hovedstadsområdet 13

22 Pendlernettets linjer Udenfor hovedstadsområdet 14

23 6 Hovedstadsområdet 6.1 Linjerne I hovedstadsområdet, defineret ved de kommuner hvor fingerbyen er beliggende samt de nærmeste, består Pendlernettet udover Metro, S tog og regionale baner af: 7 lokalbaner 9 S og E forbindelser, heraf 2 hvor S og E linjer supplerer hinanden 12 A buslinjer, heraf 7 i København 6 R buslinjer 4 bybuslinjer under A standard 18 mellembys buslinjer i øvrigt Pendlernet i hovedstadsområdet Køreplantimer Passagerer 0% 20% 40% 60% 80% 100% R bus/baner S og E bus Øvrige mellembys A bybus Øvrige bybus I hovedstadsområdet betjener Pendlernettet 75 % af alle områdets pasagerer med bus og lokalbane og forbruger 58 % af alle køreplantimer. Der er en større produktivitet, målt som passagerer per køreplantime, i Pendlernettet end i det øvrige net. Produktiviteten i Pendlernettet er 69 passagerer per køreplantimer mod 53 pasagerer per køreplantime i det samlede net af busser og lokalbaner i området. A busserne tager sig af 57 % af alle passagerer og 45 % af alle køreplantimer i Pendlernettet. Det er i særlig grad de københavnske A busser, der slår igennem. De tegner sig alene for 54 % af Pendlernettets passagerer og 41 % af køreplantimerne. Blandt de andre linjer i Pendlernettet tegner R, S og E linjerne sig for 30 % af passagerene og 36 % af køreplantimerne. 6.2 Serviceniveau Mere end trefjerdedele af alle husstande og dermed trefjerdedele af indbyggerne i området, bor i oplandet til Pendlernettet, når man regner statens baner med. Tilsammen så har 96 % af indbyggerne en eller anden form for kollektiv betjening indenfor rækkevidde, når man også tager alle de linjer med, der ligger udenfor Pendlernettet. 83 % af de ansatte har Pendlernettet indenfor oplandet til deres arbejdsplads. I alt har 96 % af de ansatte en eller anden form for kollektiv transport indenfor rækkevidde af deres arbejdsplads. 15

24 I hovedstadsområdet. Husstande og ansatte i oplande Indenfor en luftlinjeafstand af 400 meter fra busstop i fingerbyen, 600 meter fra busstop udenfor fingerbyen, 600 meter fra lokalbanestation og 800 meter fra en togstation % af alle husstande % af alle ansatte Statens baner 48 % 50 % Pendlernet inkl. statens baner 80 % 83 % Alle baner og alle busser 96 % 96 % Linjerne i Pendlernettet i hovedstadsområdet Passagerer og køreplantimer: For gamle linjer som de kendes fra For nye linjer som de forventes i 2012 Afgange i begge retninger hverdage per time Passagerer Køreplantimer Passagerer/ ikke myldretid myldretid aften per år per år køreplantime kl kl. 7 9 kl R Roskilde Frederikssund R* Køge Ringsted R Frederikssund Farum R Gilleleje Helsinge R Helsinge Hillerød R Helsingør Helsinge R bane* Køge Faxe Ladeplads R bane Køge Rødvig R bane Hillerød Hundested R bane Hillerød Fr.Borg Helsingør R bane Hillerød Gilleleje Helsingør R bane Hillerød Tisvildeleje bane Jægersborg Nærum R linjer og lokalbaner i alt S/173E Kokkedal Nørreport S Lyngby Avedøre S Buddinge Islands Brygge S/330E Ishøj Nærum S Ballerup Dragør S/400 Lyngby Ishøj S Kokkedal Ørestad S Hillerød Roskilde E Hillerød Rungsted st S og E linjer i alt fortsættes 16

25 fortsat Afgange i begge retninger hverdage per time Passagerer Køreplantimer Passagerer/ ikke myldretid myldretid aften per år per år køreplantime kl kl. 7 9 kl Nordhavn st. Friheden * Herfølge Præstø Høje Tåstrup Køge Glostrup Roskilde Ballerup Vallensbæk Lyngby st. Rødovre st Hellerup Vallensbæk Nørreport Lyngby Holte Solrød Havdrup Viby Roskilde Solrød * Roskilde Ringsted Ølby Borup Helsinge Fr.sund Stenløse Holte Holte Nivå Fredensborg Humlebæk Rungsted Allerød Fredensborg Kokkedal Øvrige mellembys linjer i alt A København A København A København A København A København A København A København A Køge A Køge A Roskilde A Roskilde A Helsingør Roskilde Hilerød Hillerød Frederikssund A og øvrige bybuslinjer i alt Pendlernettet Alle busser og lokalbaner Pendlernettets andel af hele nettet af bus og lokalbaner 75% 58% *Kører delvist udenfor hovedstadsområdet 17

26 Pendlernettets linjer Hovedstadsområdet 18

27 7 Videre udvikling af Pendlernettet 7.1 Bussen i markedet Med denne plan lægges linjerne i Pendlernettet, som det ser ud i 2013, fast. Det er i særlig grad Pendlernettet som skal løfte forventningerne om, at den kollektive bustransport skal tage en væsentlig del af den fremtidige trafikvækst. Pendlernettet skal rustes til at kunne tage flere passagerer, og der skal kæles for produktet, så mange af de nye kunder kommer helt af sig selv. Det betyder ikke, at der ikke skal udvikles på det net, der ligger udenfor Pendlernettet. Der er bare ikke de samme forventninger til, at det er her, der vil komme mange nye kunder. Samlet set så benyttes bussen som hovedtransportmiddel i 5 % af alle persontransportture på cykel, i bil eller med kollektiv transport i Movias område. Dertil kommer, at mange bruger en bus, når de skal til toget. Ca. 3 % af alle de kilometer, som personer kører i området, er med bus. Det lyder ikke af meget, og det dækker over store forskelle i forskellige geografiske områder og typer af relationer. Udvikling i transportmidlernes markedsandele Kilde: TU % 60% 50% 40% 30% Cykel Bil Bus Tog 20% 10% 0% Pendlernettet er blevet til gennem en arbejdsproces, hvor planlæggere med et godt lokalkendskab i kommuner, regioner og Movia har identificeret de buslinjer, der i deres område kvalificerer sig til Pendlernettet. Der er taget udgangspunkt i linjerne, som de er nu, eller som de er besluttet at være i Sammenligner man Pendlernettet med, hvor i vejnettet der er en efterspørgsel efter transport efterspørgslen fremgår af figuren på sidste side så er der en meget god overensstemmelse mellem, hvor de store efterspørgselsstrømme er, og hvor Pendlernettet betjener. 7.2 Trafikplan 2013 Med Pendlernettet på plads er næste skridt at se på, hvad det er for krav og ønsker udover til frekvensen og linjeføringen man kan have til linjerne i Pendlernettet. I det kommende planarbejde med Trafikplan 2013 sættes det til debat i Movias ejerkreds. Gennem en proces med workshops og høringer blandt politikerne og embedsværk, skal de overordnede sigtelinjer og de konkrete initiativer for de kommende år lægges fast. Der vil blive arbejdet med mål indenfor temaerne: Flere passagerer, stor passagertilfredshed og bedre miljø. Og det vil formentlig være Pendlernettet, der skal bære størstedelen af fremgangen og forbedringer indenfor disse tre mål. 19

28 Transportefterspørgsel på vejnettet. Antal ture på et årsdøgn. Kilde: Vejnetsudlægning på basis af data fra TU

Indførelses af Pendlernettet i Movias område

Indførelses af Pendlernettet i Movias område Notat Indførelses af Pendlernettet i Movias område Thomas Damkjær Petersen Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

BilagØU_120319_pkt.17_03. Pendlernet. Høringsforslag, Svarfrist skriftligt til

BilagØU_120319_pkt.17_03. Pendlernet. Høringsforslag, Svarfrist skriftligt til Pendlernet Høringsforslag, 3.2.2012 Svarfrist 10.4.2012 skriftligt til tdp@moviatrafik.dk Forord Med Pendlernettet ønsker Movia i fællesskab med kommuner og regioner at få fastlagt grundstammen i den kollektive

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard

11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013. Jeppe Gaard 11. Maj 2012 Hotel Hvide Hus Køge Trafikbestillerkonference Trafikplan 2013 Jeppe Gaard Trafikplan 2013 Proces og involvering Pendlernettet et væsentligt element Lokalbane Buslinjer Hillerød d. 12.3: Allerød,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Sjællands område og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. juni

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik

KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik KOLLEKTIV TRANSPORT I YDEROMRÅDER Serviceniveau, udbud og brug af kollektiv trafik Indholdsfortegnelse Dato: Januar 2016 Læsevejledning og metode Læsevejledning til faktaark (side 1) Side Læsevejledning

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen Trafikplanlægning, der giver flere passagerer Lars Richter & Ida Litske Bennedsen 22.08.2011 R-nettet hvordan gik det? Roskilde Danmarks bedste trafikby Opfølgning på øvrige købstadsprojekter Kundepræferencer

Læs mere

Movias bestyrelse vedtog 30. april 2015 at sende et forslag til ny Flexturtakst i høring hos de kommuner, der har Flextur.

Movias bestyrelse vedtog 30. april 2015 at sende et forslag til ny Flexturtakst i høring hos de kommuner, der har Flextur. Til kommuner som har Flextur Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. april 2015 Høring om forslag til ny Flextur takst

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013.

Movias seneste trafikplan er fra Der skal derfor foreligge en ny trafikplan for Movias område senest i 2013. Notat Til: Jeppe Gaard Kopi til: Thomas Damkjær Petersen, Carina Botoft Sagsnummer Sagsbehandler TDP Direkte 36 13 16 72 Fax 36 13 20 93 TDP@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6.

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk Dok.nr. 2153101 17.06.2011 / Sorø (KTC17) Mål for trafikbestillingen Mål: At den årlige trafikbestilling kommer i hus

Læs mere

Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik

Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik 10.-11. maj 2012 Trafikbestillerkonferencen Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik Dorthe Nøhr Pedersen, adm. dir., Movia Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik Pendlernettet Statslige investeringer

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Kørsel den 24.12 (søndagsplan)

Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Kørsel den 24.12 (søndagsplan) Sidste afg. før pausen Første afg. efter pausen Linje. Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:09 1 A Hellerup St. Hvidovre

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 29. januar 2015. Tilpasningsbehov i Region Sjælland D Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. januar 2015 Tilpasningsbehov i Region Sjælland

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 27, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune 2009 1 Forord I Randers Kommune bruger mere end 8.000 personer hver dag den kollektive transport, heraf bruger de fleste bus. Mange

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Performance Management i Movia

Performance Management i Movia Performance Management i Movia Paper udarbejdet til Ålborg Trafikdage 2010 Henrik Visborg Thune Teamleder budget og økonomistyring Movia Baggrund og formål: Med kommunalreformen i 2007 skiftede det økonomiske

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2 Notat Til: Hillerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler BEN Direkte +45 36 13 16 46 Fax - BEN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. april 2014 Etablering

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia

Lokalbaner. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia Lokalbaner Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia OVERBLIK OG FOKUS Udvikling i generelle krav til Movias produkter Denne version 1.0 af produktbeskrivelsen for lokalbaner er udarbejdet i maj

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat.

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat. Til kommunerne i Rådgivningsområde Nordsjælland Sagsnummer ThecaSag-111500 Movit-2438210 Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Baggrund for Fremkommelighedsbarometer

Baggrund for Fremkommelighedsbarometer Mellemby Byintern Baggrund for Fremkommelighedsbarometer Det er vigtigt at skabe et barometer, der er let overskueligt også for folk, der ikke er vant til at beskæftige sig med det. Det er derfor vigtigt

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2009 CLA 14 Pilotforsøg med direkte busser Indstilling: Direktionen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 500S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013

14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 14 Orientering om ansøgninger til statslige buspuljer fra Movias område primo 2013 Indstilling: Det indstilles, At

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Let at komme rundt. Regional tilgængelighed med kollektiv transport

Let at komme rundt. Regional tilgængelighed med kollektiv transport Regional tilgængelighed med kollektiv transport August 2012 Dato: 16-08-2012 Udarbejdet af: LM/HMJ/AT/SFJ Kontrolleret / godkendt: LM Filnavn: S:\2084101.Let at komme rundt\final\let at komme rundt - sammenfattende

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 15. april Beskrivelse af linjerne 420R, 490 og 570

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 15. april Beskrivelse af linjerne 420R, 490 og 570 Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. april 2015 Beskrivelse af linjerne 420R,

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan.

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr.

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. Ulla Merete Riel Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. september 2008 17:20 Til: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. januar 2009 Vedhæftede filer: Forslag til ændring af linje 333 pr

Læs mere

Pendlernettet på kommuneniveau

Pendlernettet på kommuneniveau Pendlernettet på kommuneniveau Bilagsrapport Maj 2012 Kommunerne: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Vallensbæk, København, Frederiksberg, Rødovre, Tårnby og Dragør INDHOLD

Læs mere

Midttrafiknettet -efterspørgsel og serviceniveau

Midttrafiknettet -efterspørgsel og serviceniveau Midttrafiknettet -efterspørgsel og serviceniveau Sammenfatning Marts 2010 Dato: 8.3.2010 Udarbejdet af: LM/JaH/HMJ/SFJ Kontrolleret/godkendt: LM Filnavn: S:\1520031.Midttrafik rutestruktur\slutrapport\sammenfatning.doc

Læs mere

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner

Til kommuner og regioner i Movias område. 10. december Trafikbestillingsgrundlag Følgeskrivelse til kommuner og regioner Til kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. december 2015 Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning.

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. oktober 2011 Cathrine Krogh Keinicke 15 Movias arbejde med højklassede busløsninger Indstilling: Det indstilles, At orienteringen om status for

Læs mere

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig.

Region Sjællands Østbane forløber i dag fra Køge med to grene mod henholdsvist Faxe Ladeplads og Rødvig. Valg af trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen Dato: 1. september 2017 Brevid: 3344809 Indledning Der er juni 2017 indgået landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. august 2010 1. Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bestyrelsen besluttede: "Idet bestyrelsen tager udgangspunkt i det foreliggende sagsdokument, sendes sagen til høring i kommunerne og regionerne.

Bestyrelsen besluttede: Idet bestyrelsen tager udgangspunkt i det foreliggende sagsdokument, sendes sagen til høring i kommunerne og regionerne. Page 1 of 2 Liz T. Johannesen Fra: Hans Dyrby Kloch Sendt: 5. december 2008 10:25 Til: Emne: Johanne Høgsholm VS: Høring om gratis busser m.v. Vedhæftede filer: 08 Gratis buslinjer- 372960_v- 377644.pdf;

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere