UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P"

Transkript

1 UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P Driftsvejledning Vandudlader UNA 14, UNA 16, UNA 16A Væskeudlader for trykluft og gasser UNA 14P 1

2 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 8 Sikkerhedshenvisning... 8 Farehenvisning... 8 Tilordning iht. paragraf 9 i trykarmaturdirektivet... 9 Oplysninger Pakningens indhold... 9 Systembeskrivelse Funktion Tekniske data... 11, 12 Korrosionsfasthed Design Mærkeplade/Identifikation Indbygning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Udførelse med flange Udførelse med gevindmuffe Udførelse med svejsemuffe Udførelse med svejseende Varmebehandling af svejsesømmene Ændring af flowretning Pendlingsledning Manuel udluftningsventil (specialtilbehør) Tvangsløfter (specialtilbehør) Idriftsætning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Vedligeholdelse Rensning af vandudladeren Rensning/udskiftning af reguleringsudstyret Rensning/udskiftning af reguleringsmembranen (kun DUPLEX-udførelse) Tilspændingsmomenter Reservedele Reservedelsliste

3 Flowdiagram UNA 14, UNA 16, UNA 16A Flow af kondensat [kg/h] ved mætningstemperatur (Koldtvandsflow [kg/h] = Kondensatflow x faktor F) Differenstryk [bar] Faktor F = AO 14, DN 15-25, ½" - 1" AO 13, DN 15-25, ½" - 1" AO 22, DN 15-25, ½" - 1" (kun UNA 16) Fig. 1 3

4 Flowdiagram UNA 14P 4 Flow [kg/h] af koldt kondensat Differenstryk [bar] i relation til atmosfærisk tryk 4 Maximal flowmængde af koldt kondensat fra væsker eller gasser. Fig. 2 4

5 Konstruktion B P A C D F O E G H N I M L G H J Fig. 3 K 5

6 Vedligeholdelse A L M N Fig. 4 L M N Fig. 5 6

7 Signaturforklaring A B C D E F G H I J Flowretningspil Hus Bøjle Reguleringsmembran (5N2) Mærkeplade Manuel udluftningsventil (specialtilbehør) Lukkeskrue*) (specialtilbehør) Tætningsring*) C 17 x 23 (specialtilbehør) Dæksel (standardmæssigt uden boringer) Tvangsløfter*) (specialtilbehør) K L Løftearmsforlænger til tvangsløfter*) (specialtilbehør) Svømmergarnitur SIMPLEX eller SIMPLEX P*) til UNA 14P med Perbunan -rullekugle M N O P Svømmergarnitur SIMPLEX R Svømmergarnitur DUPLEX Pakning til huset 77 x 67 x 1 (Grafit/CrNi) Hexagonskrue *) Standardudførelse væskeudlader UNA 14P Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 7

8 Vigtige henvisninger Anvendelse i henhold til bestemmelserne Vandudladerne UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P må kun anvendes til bortledning af kondensater og væsker. UNA 14, UNA 16, UNA 16A: Anvendelse i rørledninger til bortledning af kondensat fra vanddamp inden for de tilladelige tryk- og temperaturbegrænsninger under iagttagelse af den kemiske og korrosive indflydelse på trykarmaturet. UNA 14P: Anvendelse i rørledninger til bortledning af kondensat fra trykluft eller andre gasser eller gasblandinger indenfor de tilladelige tryk- og temperaturbegrænsninger under iagttagelse af den kemiske og korrosive indflydelse på trykarmaturet. Sikkerhedshenvisning Armaturet må kun installeres af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er personer, som er fortrolige med montage og idriftsætning af produktet, og som har de passende kvalifikationer for dette job som f.eks.: Faglig uddannelse Uddannelse eller undervisning i brug af passende sikkerhedsudrustning i henhold til sikkerhedsteknisk standard. Uddannelse eller undervisning i førstehjælp samt forskrifter for forebyggelse af ulykker. Fare Armaturet står under tryk ved drift! Når flangeforbindelser, tætningsskruer eller regulatoren løsnes, strømmer der hedt vand, damp, giftige gasser eller ætsende væsker ud. Skoldninger eller ætsninger på hele kroppen er muligt! Der er risiko for svære forgiftninger fra de giftige gasser! Montage- eller vedligeholdelsesarbejde må kun udføres, når anlægets tryk er på nul! Ledningerne før og efter armaturet skal være trykløse! Armaturet er varmt under drift! Der er risiko for svære forbrændinger på hænder og arme. Montage- eller vedligeholdelsesarbejde må kun udføres i kold tilstand! Skarpkantede indvendige dele kan forårsage snitsår på hænderne! Ved udskiftning af reguleringsarmaturet skal der bæres arbejdshandsker! 8

9 Indplacering iht. paragraf 9 i EU-direktiv 97/23 EF om trykbærende udstyr UNA 14, UNA 16, UNA 14P UNA 16A (Rustfrit stål) Væskegruppe gasformig flydende gasformig flydende Anvendelse nej ja nej ja ja ja ja ja Kategori Undtagelse iht. paragraf 3.3 Undtagelse iht. paragraf 3.3 Nominel diameter DN CE-mærkning nej nej Type alle alle Oplysninger Pakningens indhold UNA 14 1 Vandudlader UNA 14 1 Driftsvejledning UNA 16 1 Vandudlader UNA 16 1 Driftsvejledning UNA 16A (rustfrit stål) 1 Vandudlader UNA 16A (rustfrit stål) 1 Driftsvejledning UNA 14P 1 Væskeudlader UNA 14P 1 Løftearmsforlænger til tvangsløfter 1 Driftsvejledning 9

10 Oplysninger fortsat Systembeskrivelse UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P er vand-/væskeudladere med rullekuglesvømmer og rullekuglelukker. Vandudladerne egner sig til alle driftsområder, idet de arbejder uafhængigt af modtrykket. De består af et hus med påflanget dæksel samt et svømmergarnitur. Svømmergarnituret er frit tilgængeligt, når dækslet er taget af. Det kan udskiftes komplet uden at demontere huset af rørledningen. Ved at dreje hus og svømmergarnitur, kan vandudladeren til enhver tid tilpasses rørføringen. En pil angiver strømningsretningen, tegnet TOP (for oven) angiver indbygningen. egnet til store mængder kondensat h -udførelse til vandret rørføring. v -udførelse til lodret rørføring. Ombygning af h/v - udførelse er mulig ved at dreje dækslet og regulatoren. UNA 14, UNA 16, UNA 16A Der er tre forskellige typer reguleringsudstyr, som er beregnet til disse vandudladere. Reguleringsindsatsen SIMPLEX er en niveauafhængig svømmerstyring, som især er egnet til kolde kondensater. Reguleringsindsatsen SIMPLEX R er en niveauafhængig svømmerstyring med konstant udluftning over et indvendigt by-pass. Reguleringsindsatsen DUPLEX er en svømmerstyring med temperaturafhængig, automatisk udluftning, som er beregnet til anlæg for mættet damp. UNA 14P Væskeudladeren egner sig til at dræne vand fra gas- og trykluftanlæg. Der er to forskellige typer reguleringsudstyr, som er beregnet til denne vandudlader: Reguleringsindsatsen SIMPLEX med rullekugle af stål eller reguleringsindsatsen SIMPLEX P med rullekugle af Perbunan. Væskeudladere bliver seriemæssigt udstyret med en anordning til udblæsning af armaturet (tvangsløfter) samt med en tilslutningsmulighed for en pendlingsledning G 3 /8). Funktion Kondensatet løber ind i vandudladeren og åbner v.h.a. svømmeren kontinuerligt reguleringsudstyrets rullekuglelukker. Ved fuldstændig åbning bestemmes det maximale flow af sædets (AO) diameter. Det maximalt tilladte differenstryk for det anvendte reguleringsudstyr er afhængigt af sædets diameter og af massefylden af den væske, som bortledes. Der er tre forskellige sæder til rådighed, som også senere kan indbygges. Svømmer-vandudladere, som er forsynet med reguleringsudstyret DUPLEX, kan temperaturafhængigt udlufte et anlæg for mættet damp såvel under opstart som under drift. Væskeudladeren UNA 14P har standardmæssigt et sæde (AO) til et maximalt differenstryk på 16 bar ved en massefylde på ρ = 1000 kg/m 3. Ved en ringere viskositet reduceres det maximale driftsområde. Flowmængderne er angivet i diagrammet. Væskeudladere kan leveres til andre tryk på forespørgsel. Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 10

11 Tekniske data Maximalt tilladt Sæder differenstryk 1 ) 2 ) UNA 14 UNA 16 UNA 16A UNA 14P PMX [bar] AO 4 4 X X X AO ) X X X X AO X X 1 ) Lagttag armaturets anvendelsesbegrænsninger 2 ) Tryk før minus tryk efter armaturet 3 ) Maximalt tilladt differenstryk 16 bar ved en viskositet på ρ = 1000 kg/m 3 Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 14 SG-jern (3 E0), PN 25 D riftstryk PMA [ bar] 25 19, 4 17, 8 15 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 13*) (4) Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 16 C-stål (3 E0), PN 40 D riftstryk PMA [ bar] 40 30, 2 25, 8 23, 1 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 22*) (13 eller 4) Anvendelsesbegrænsninger UNA 16 C-stål, CLASS 150 D riftstryk PMA [ bar] 17, 3 13, 8 10, 2 6, 5 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 13*) (4) Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 16A rustfrit stål (13 E0), PN 40 D riftstryk PMA [ bar] 40 35, 6 29, 3 25, 8 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximal laveste temperatur (indtil PN) Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) [ C] 196 PMX [bar] 22*) (13 eller 4) Afhængigt af tilslutningstypen kan der være andre anvendelsesbegrænsninger! *) Afhængigt af sæde (AO) 11

12 Tekniske data fortsat Anvendelsesbegrænsninger UNA 16A rustfrit stål, CLASS 150 D riftstryk PMA [ bar] 19, 3 17, 0 14, 0 10, 2 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 22*) (13 eller 4) Afhængigt af tilslutningstypen kan der være andre anvendelsesbegrænsninger! *) Afhængigt af afslutningskomponent (AO) Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 14P SG-jern (3 E0), PN 16 D riftstryk PMA [ bar] 16 Tilgangstemperatur TMA med rullekugle af stål ed rullekugle af Perbunan m Maximalt differenstryk PMX med rullekugle af stål m ed rullekugle af Perbunan ( Tryk før minus tryk e fter vandudladeren) [ C] [ C] [bar] [bar] Materialer DIN EN Andre regulerings- Rustfrit stål komponenter 1 ) ASTM-materiale kan sammenlignes med DIN-materiale, iagttag de kemiske fysiske egenskaber 2 ) Valgfrit kan der leveres en rullekugle af Perbunan (UNA 14P) DIN ASTM H us UNA 14,14 P, 16 P 250GH (1.0460) C 22.8 (1.0460) A 105 Dæksel UNA 14 EN-GJS LT (EN-JS-1049) GGG 40.3 (0.7043) D æksel UNA 16 G P240GH (1.0619) GS-C 25 (1.0619) Hus UNA 16A, rustfrit stål Dæksel UNA 16A, rustfrit stål Skruer UNA 14, UNA 16 Skruer UNA 16A, rustfrit stål 14 P, Svømmerrullekugle X2CrNiMo (1.4404) X 2 CrNiMo 17 (1.4404) 13 2 A ) A 216 WCB A 182 F 316 L G -X5CrNi19-10 (1.4308) G-X 6 CrNi 18 9 (1.4308) A 351 CF 81) 42CrMo4 (1.7225) A 193 B7 X6NiCrTiMoVB (1.4980) X6CrNiMoTi (1.4571) X 5 NiCrTi (1.4980) X 6 CrNiMoTi 17 (1.4571) 12 2 A 182 F ) S æde X 8CrNiS18-9 (1.4305) X 10 CrNiS 18 9 (1.4305) AISI 3031) Rullekugle 2 ) X 5CrNi18-10 (1.4301) X 5 CrNi (1.4301) A 182 F ) Pakning til huset Reguleringsmembran 5N2 Grafit-CrNi Hastelloy/Rustfrit stål Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 12

13 Korrosionsfasthed Ved anvendelse iht. bestemmelserne har korrosion ingen indflydelse på armaturets sikkerhed. Design Huset er ikke designet til pulserende belastning. Dimensionering og korrosionstillæg er iht. nyeste teknisk standard. Mærkeplade / Identifikation Omfang og udførelse iht. EN 19 og EN ISO på mærkeplade anbragt fast på hus/dæksel. Typebetegnelse UNA 1 h: vandret udførelse UNA 1...v: lodret udførelse SIMPLEX eller DUPLEX: Type reguleringsudstyr (se systembeskrivelse) med tilføjelse af P : med Perbunan -kugle (max. 40 C) med tilføjelse af R : med lille indvendigt udluftningsrør AO... (Sæde): installeret sæde 4 Stempel på mærkeplade, f.eks viser fremstillingskvartal og -år 03 (eksempel: 4. kvartal 2003) AO DN Udførelse Reguleringsudstyr Mærkepladen skal vende opad TMA PN / Class AO DN Udførelse Reguleringsudstyr Mærkepladen skal vende opad TMA PN / Class Indbygning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Svømmer-vandudladeren kan alt afhængigt af husets udførelse monteres i en vandret eller lodret rørledning med flowretning oppefra! Det er muligt at ændre flowretningen ved ombygning. Udførelse med flange 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen for UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der bruges et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. Tætningsflader på begge flanger rengøres. 6. Vandudladeren indbygges. Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 13

14 Indbygning fortsat Udførelse med gevindmuffe 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen på UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der være et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. De indvendige gevind rengøres. 6. Vandudladeren indbygges. Udførelse med svejsemuffe 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen på UNA 16, UNA 16A kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der være et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. Svejsemuffer rengøres. 6. Montage foretages udelukkende med manuel lysbuesvejsning. (Svejseprocedure 111 og 141 iht. DIN EN 24063) Udførelse med svejseender 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen på UNA 16 kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der bruges et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. Svejseenderne rengøres 6. Montage foretages udelukkende med manuel lysbuesvejsning. (Svejseprocedure iht. DIN EN 24063) eller med autogensvejsning (Svejseprocedure 3 iht. DIN EN 24063). OBS Indsvejsning af vandudladere i trykførende ledninger må kun foretages af svejsere med svejsecertifikat iht. DIN EN

15 Varmebehandling af svejsesømmene En efterfølgende varmebehandling af svejsesømmene kræves ikke. Ændring af flowretningen 1. Dækslet I demonteres fra huset B Fig Reguleringsudstyre L M N løftes af med en skruetrækker Fig Huset drejes, så flowretningspilen A peger i den ønskede retning. 4. Reguleringsudstyret fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Tætningsflader på hus og dæksel rengøres. 6. Tætningsflader på dæksel og gevindgangene til husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150) 7. Hus og dæksel samles med ny pakning O. Fastspænd skruerne P på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset Værktøj Sekskant-vinkelskruetrækker (G8), DIN 911L Skruetrækker (5,5/125), DIN 5265 Kørner (120/10), DIN 7250 Hammer (500 g), DIN 1041 Udligningsrør Det kan anbefales at montere et udligningsrør K som trykudligningsledning på GESTRA vandudlader UNA 14P. Udligningsrøret sikrer den kontinuerlige kondensatudledning fra medieledningen til udladeren. Udligningsrøret forhindrer effektivt, at der opstår en vandlomme. K WINIX 2150 er et registreret varemærke fra WINIX GmbH, Norderstedt 15

16 Indbygning fortsat Manuel udluftningsventil UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P (specialtilbehør) 1. Lukkeskruen G eller den eksisterende manuelle udluftningsventil J fjernes. 2. Den manuelle udluftningsventil F monteres sammen med pakningen H. Tilspændingsmomentet er 75 Nm. 3. Den manuelle udluftningsventil lukkes. Værktøj Henvisning Dækslet er er standardmæssigt uden boringer! En senere montage er derfor ikke mulig. Ringgaffelnøgle SW 17, DIN 3113, Form B Momentnøgle Nm, DIN ISO 6789 Tvangsløfter UNA 14, UNA 16, UNA 16A (specialtilbehør), UNA 14P 1. Lukkeskruen G fjernes. 2. Tvangsløfteren J monteres sammen med pakningen H. Ved montagen sættes løftearmsforlængeren på og holdes lodret. Tilspændingsmomentet er 75 Nm. Henvisning Dækslet er er standardmæssigt uden boringer! En senere montage er derfor ikke mulig. Standardudstyr ved UNA 14P Værktøj Ringgaffelnøgle SW 17, DIN 3113, Form B Momentnøgle Nm, DIN ISO 6789 Idriftsætning Flangeforbindelserne, den manuelle udluftningsventil og tvangsløfteren på UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P skal være fast tilspændt og tæt. 16

17 Vedligeholdelse GESTRA vandudladerne UNA 14, UNA 16, UNA 16A er i princippet vedligeholdelsesfri. Vi anbefaler dog, at der ved drift i nye uskyllede anlæg foretages en kontrol og en rengøring af udladeren. GESTRA væskeudlader UNA 14P er i princippet vedligeholdelsesfri. Vi anbefaler dog ved stærkt olieholdige kondensater, alt efter hvor snavset udladeren er, at rengøre den med regelmæssige intervaller eller at montere en olieopsamnlingsbeholder foran. Rengøring af vandudladeren 1. Dækslet I emonteres fra huset B. Fig Reguleringsudstyret L M N løftes af navet med en skruetrækker. Fig Den gamle pakning for huset O fjernes. 4. Huset og de indvendige dele renses. 5. Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 6. Reguleringsudstyret L M N fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Dækslets tætningsflader og gevindgangene på husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150). 8. Hus og dæksel samles med en ny pakning. Fastspænd skruerne P på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset. Rengøring / udskiftning af reguleringsudstyr 1. Dækslet I demonteres fra huset B. Fig Reguleringsudstyret L M N løftes af navet med en skruetrækker. Fig Den gamle pakning for huset O fjernes. 4. Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 5. Det nye eller rengjorte reguleringsudstyr L M N fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Dækslets tætningsflader og gevindgangene på husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150). 7. Hus og dæksel samles med en ny pakning. Fastspænd skruerne P på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset. WINIX 2150 er et registreret varemærke fra WINIX GmbH, Norderstedt 17

18 Vedligeholdelse fortsat Rengøring/udskiftning af reguleringsmembran (kun DUPLEX-udførelse) 1. Dækslet I demonteres fra huset B. Fig Reguleringsudstyret N løftes af navet med en skruetrækker. Fig Den gamle pakning for huset O fjernes. 4. Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 5. Bøjlen C trækkes af reguleringsudstyret N og reguleringsmembranen D tages af. 6. Den nye eller rengjorte reguleringsmembran sættes på og bøjlen C skydes over reguleringsmembranen. Fig Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 8. Reguleringsudstyret N fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Dækslets tætningsflader og gevindgangene på husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150). 10. Hus og dæksel samles med en ny pakning. Fastspænd skruerne på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset. Værktøj Sekskant-vinkelskruetrækker (G8), DIN 911L Skruetrækker (5,5/125), DIN 5265 Kørner (120/10), DIN 7250 Hammer (500g), DIN 1041 Tilspændingsmomenter Komponent Vandudlader Tilspædingsmoment [Nm] F G J UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P 75 P UNA 14, UNA 16, UNA 14P 35 P UNA 16A 35 Alle tilspændingsmomenter er relateret til en rumtemperatur på 20 C. 18 WINIX 2150 er et registreret varemærke fra WINIX GmbH, Norderstedt

19 Reservedele Reservedelsliste Komponent Benævnelse D N H Tætningsring 2 ) A17x23 UNA 14 UNA 16 UNA 16A rustfrit stål Pakning til huset 1 ) O (Grafit/CrNi) 67x 77x1 Reguleringsmembran O N2, Pakning til huset O Svømmergarnitur Duplex, komplet AO4 AO13 Bestillingsnummer Bestillingsnummer Bestillingsnummer UNA 14P AO M O Svømmergarnitur Simplex R, komplet AO4 AO AO L O Svømmergarnitur Simplex, komplet AO AO AO13P 3 ) F J H H AO22 Manuel udluftningsventil Tvangsløfter På forespørgsel ¹) Bestillingsmængde 20 stk. Mindre antal bestilles hos specialforretningen. ²) Bestillingsmængde 10 stk. Mindre antal bestilles hos specialforretningen. ³) Svømmergarnitur Simplex P med Perbunan -kugle indtil 40 C for UNA 14P Henvisning Dækslet I har standardmæssigt ingen boringer, en senere montage af og I er derefter ikke mulig. Fig. 3. Dækslet I på UNA 14P har standardmæssigt boringer, en senere montage af F og I er mulig. Fig. 3. F Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 19

20 Forhandler GESTRA GmbH P. O. Box , D Bremen, Münchener Str. 77, D Bremen Tel. +49 (0) , Fax +49 (0) Internet A Unit of Flowserve Corporation /1103c 2003 GESTRA GmbH Bremen Printed in Germany 20

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U 1 Indholdsfortegnelse Vigtige informationer Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 6 Sikkerheds informationer... 6 Farer...6 Klassificering

Læs mere

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 Driftsvejledning 810542-02 Vandudlader med svømmer UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h syrefast, UNA 27h Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse iht. retningslinierne...4

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems UNA 38 UNA 39. Dansk. Driftsvejledning Vandudlader UNA 38, UNA 39

GESTRA. GESTRA Steam Systems UNA 38 UNA 39. Dansk. Driftsvejledning Vandudlader UNA 38, UNA 39 GESTRA GESTRA Steam Systems UNA 38 UNA 39 DK Dansk Driftsvejledning 819432-00 Vandudlader UNA 38, UNA 39 1 Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse iht. retningslinierne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 DA Dansk Driftsvejledning 810542-04 Vandudlader med svømmer UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h syrefast, UNA 27h Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse

Læs mere

UNA 14 UNA 16 UNA 16A

UNA 14 UNA 16 UNA 16A Svømmervandudlader UNA 14 UNA 16 UNA 16A Væskeudlader for gas og trykluftsystemer UNA 14P Oversættelse af den originale driftsvejledning 810823-01 Indholdsfortegnelse Forord...3 Tilgængelighed...3 Tekstlayout...3

Læs mere

Svømmervandudlader UNA 45 UNA 46 UNA 46A

Svømmervandudlader UNA 45 UNA 46 UNA 46A Svømmervandudlader UNA 45 UNA 46 UNA 46A Oversættelse af den originale driftsvejledning 819397-02 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Tilgængelighed... 3 Tekstlayout... 3 Sikkerhed... 3 Anvendelse i henhold

Læs mere

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12 Montagevejledning 810170-01 Niveauelektrode,, ,, Dimensioner 1 Udligningsboringen placeres så højt som muligt og så tæt på kedelvægen som muligt. Alle dimensioner i [mm] Kedelsvøb DN 50 1 > 80 20 < 1500

Læs mere

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 GESTRA Steam Systems PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 DA Dansk Driftsvejledning 818889 00 Bundudblæsning Blow Down hurtiglukkeventiler PA 46, PA 47, MPA 46, MPA 47 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Anvendelse

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

GESTRA Steam Systems LRG 16-4. Dansk. Driftsvejledning 810767-01. Ledningsevneelektrode LRG 16-4

GESTRA Steam Systems LRG 16-4. Dansk. Driftsvejledning 810767-01. Ledningsevneelektrode LRG 16-4 GESTRA Steam Systems LRG 16-4 DA Dansk Driftsvejledning 810767-01 Ledningsevneelektrode LRG 16-4 Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedsinformationer...4

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2

MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Vandudlader MK 45-1 MK 45-2 MK 45 A-1 MK 45 A-2 Oversættelse af den originale driftsvejledning 810402-03 Indholdsfortegnelse Forord...3 Tilgængelighed...3 Tekstlayout...3 Sikkerhed...3 Anvendelse i henhold

Læs mere

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1 NRG 211-1 Driftsvejledning 810559-00 Niveausonde NRG 211-1 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisninger... 7 Fare... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse... 7

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Afsaltningsventiler BAE, ZKE

Afsaltningsventiler BAE, ZKE Afsaltningsventiler BAE, ZKE Driftsvejledning 810522-00 GESTRA Afsaltningsventiler Fig. 1 Fig. 2 EF 0,5 EF1, EF 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 * BAE 36-3 Fig. 6 Fig. 7 Til magnetventilen MIN. Alarm Aktuator Hovedrafbryder

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

NRG 16-38S NRG 16-39S. Driftsvejledning 810780-00 Niveauelektrode NRG 16-38 S Niveauelektrode NRG 16-39 S

NRG 16-38S NRG 16-39S. Driftsvejledning 810780-00 Niveauelektrode NRG 16-38 S Niveauelektrode NRG 16-39 S NRG 16-8S NRG 16-9S Driftsvejledning 810780-00 Niveauelektrode NRG 16-8 S Niveauelektrode NRG 16-9 S 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 8 Sikkerhedshenvisning...

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4 ERL 6- LRG 6- Driftsvejledning 80767-00 Ledningsevneelektrode ERL 6-, LRG 6- ERL 6-, LRG 6- Dimensioner Pg max. 60 C Pg max. 60 C 99 0 Gevind RG ¾ DIN 8 Pakningsring 7 x DIN 760 DN Flange Flangemm tykkelse

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321

Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA. Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Ventilserie V2001 Ligeløbsventil Type 3321 Fig.1 Ventil Type 3321 med søjlelaterne for montage af elektrisk eller pneumatisk aktuator Montage- og Betjeningsvejledning EB 8111/8112 DA Udgave februar 2004

Læs mere

NRG 16-12 NRG 17-12 NRG 19-12

NRG 16-12 NRG 17-12 NRG 19-12 GESTRA Steam Systems NRG 16-12 NRG 17-12 NRG 19-12 DK Dansk Driftsvejledning 810170-02 Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

NRS 1-8. Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8

NRS 1-8. Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8 Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8 Anlæggets sikkerhedsstrømkreds Net Fig. 1 Net Anlæggets sikkerhedsstrømkreds Fig. 2 U 1-2 neddykket uregel- mæssighed ikke neddykket 2 V eff. 10 µs/cm

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Anvendelse MSV-F2 DN 50-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 ventiler er manuelle indreguleringsventiler med flanger. De anvendes til indregulering af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Type 43-1 & Type SAMSON Termostatventil Serie 43. Sondex Teknik A/S CVR Nr

Betjeningsvejledning. Type 43-1 & Type SAMSON Termostatventil Serie 43. Sondex Teknik A/S CVR Nr SAMSON Termostatventil Serie 43 Type 43-1 & Type 43-2 Betjeningsvejledning Sondex Teknik A/S CVR Nr. 30536355 Naverland 32 2600 Glostrup Tel. 70 200 609 www.sondexteknik.dk info@sondexteknik.dk Side 2

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems TRS 5-7. Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7

GESTRA. GESTRA Steam Systems TRS 5-7. Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7 GESTRA GESTRA Steam Systems TRS 5-7 Driftsvejledning 818525-00 Temperaturswitch TRS 5-7 1 Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 7 Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisning...

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Afspærringsventil med grafitpakning 1.0 Generelt om driftsvejledningen...9-2 2.0 Sikkerhedshenvisninger...9-2 2.1 Symbolernes betydning... 9-2 2.2 Forklaringer til sikkerhedsrelevante henvisninger... 9-2

Læs mere

Vejledning for Silenta kontraventiler

Vejledning for Silenta kontraventiler Vejledning for Silenta kontraventiler Generelt... 3 Indbygning... 3 Vedligeholdelse... 4 Udskiftning af manchetten... 4 Tryktabskurver for Silenta... 5 Katalogblad for Silenta fig 1070... 6 Katalogblad

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

PROFLEX ventilreguleringsprogram

PROFLEX ventilreguleringsprogram PROFLEX ventilreguleringsprogram 2-vejs reguleringsventiler 3-vejs reguleringsventiler Pneumatiske aktuatorer, type T Pneumatiske aktuatorer, type S Indstikstermostater Driftsinstruktion Udgave Juni 2002

Læs mere

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Trevejsventil Type 3244

Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Trevejsventil Type 3244 Serie 240 Pneumatisk reguleringsventil Type 3244-1 Type 3244-7 Trevejsventil Type 3244 DIN- ANSI-udførelse Anvendelse Mix- eller fordelerventil til industriel brug Størrelse DN 15 til 1 DN ½ til 6 Tryktrin

Læs mere

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73

Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Selvvirkende ventil Overstrømningsventil Type 41-73 Anvendelse Overstrømningsventil for setpunkt i området 5 mbar til 8 bar Ventilstørrelser DN 15 til 100 Tryktrin PN 16 til 40 for flydende medier, gas-

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Skråsædeventil Type 3353

Skråsædeventil Type 3353 Skråsædeventil Type 3353 Anvendelse On/Off-Ventil med pneumatisk kolbeaktuator Størrelse DN 15 (1/2 ) til 50 (2 ) Tryktrin PN Temperaturområde 10 til 180 C Ligeløbsventil med skråsædehus og blød tætnende

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Driftsvejledning 810091-02 Niveauelektrode NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-23

Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-23 Selvvirkende ventil Universal-reduktionsventil Type 41-3 Anvendelse Trykområde fra 5 mbar til 8 bar Ventilstørrelse DN 15 til 100 Tryktrin PN 16 til 40 for flydende medier. Gas- og dampformige medier op

Læs mere

TRS 5-6. Driftsvejledning 810540-00 Temperaturswitch TRS 5-6

TRS 5-6. Driftsvejledning 810540-00 Temperaturswitch TRS 5-6 TRS 5-6 Driftsvejledning 810540-00 Temperaturswitch TRS 5-6 Eldiagram TRS 5-6 b 10 9 9 Fig. 1 9 10 L N TRS 5-6 c/d 8 9 Fig. 2 2 Funktionselementer A 1 2 5 3 4 6 Fig. 3 Fig. 4 B D E 158 95 37,5 75 C F Fig.

Læs mere

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Dansk. Driftsvejledning 810092-04. Niveauafbryder NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Dansk. Driftsvejledning 810092-04. Niveauafbryder NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 DA Dansk Driftsvejledning 810092-04 Niveauafbryder NRS 1-7 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsvejledning Drifts- og monteringsvejledning Termodynamisk vandudlader CONA TD (PN40-63) PN40 - med flanger (BR 640/641...1) - med gevindmuffer (BR 640/641...2) - med svejsemuffer (BR 640/641...3) - med svejseender

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 1A - SP 5A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 3.1 SP

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHA 3-delte Kuglehaner DN 10 125

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHA 3-delte Kuglehaner DN 10 125 Installationsmanual KLINGER Ballostar KHA 3-delte Kuglehaner DN 10 125 17 10 15 13 6 11 21 22 23 12 8 7 1 25 2 20 19 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 6 Spindel 7 Kugle 8 Sædeelement 10 Trykring 11 Pakdåse 12

Læs mere

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 1. Sikkerhedsinstruktioner 1.1 Læs disse instruktioner for installation, drift og vedligeholdelse nøje inden du begynder!

Læs mere

Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244

Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244 Serie 240 Elektrisk reguleringsventil Type 3241-4 Ligeløbsventil Type 3241 Elektrisk reguleringsventil Type 3244-4 Trevejsventil Type 3244 Anvendelse Reguleringsventilen anvendes inden for et bredt område

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Montagevejledning 8368ZN-R Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Model: Glas-væg 90, i plan Monteres på højre side med åbning

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsvejledning 810092-02. Niveauafbryder NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsvejledning 810092-02. Niveauafbryder NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 Driftsvejledning 810092-02 Niveauafbryder NRS 1-7 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4 Fare...4

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Indskrunings- og indsvejsningslommer

Indskrunings- og indsvejsningslommer Typeblad 909710 (909721) Side 1/6 Indskrunings- og indsvejsningslommer Til termoelementer og modstandstermometre Termometre kan udskiftes uden tømning af systemet Lommer af forskellige materialer Driftstryk

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

Keystone Figur 85/86 Kontraventiler Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Keystone Figur 85/86 Kontraventiler Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt 1.2 Opbevaring Ved opbevaring af ventiler i længere tid inden montering skal dette ske i den originale emballage. Ventilerne skal opbevares over gulvhøjde i et rent og

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Trykreduktionsventiler

Trykreduktionsventiler Trykreduktionsventil(DRV), selvvirkendetype : 303-6/302-6 TRYKREDUKTIONSVENTILERTrykreduktionsventilerTRYKREDUKTIONSVENTIL(DRV), SELVVIRKENDE Anvendelse: Primært: Drikkevand og ikke aggressive/klæbende

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ 2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ Beskrivelse/Anvendelse * Slutmuffe og slutprop som tilbehør VRBZ 3 udv. VRBZ 3 & VRBZ 2* indv. VRBZ 2* udv. VRBZ er en reguleringsventil, der sikrer god kvalitet med

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Magnetventiler Type EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Magnetventiler Type EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Magnetventiler EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure 2 DKRCCPDBB0A20-520H70 Danfoss A/S, 04-2006 Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Teflonlinede kugleventiler

Teflonlinede kugleventiler Teflonlinede kugleventiler Kugle- og reguleringskugleventiler, beklædte med PFA, er ideelle afspærrings- og reguleringsventiler i rørsystemer med korrosive væsker og gasser. Ventilerne anvendes bl.a. indenfor

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm Placerer FlowCon DPCV på returløbet med tilslutningsforbindelse i fremløbet, gennem kapillarrøret som vist i tegningerne. Det er anbefalet at en snavssamler påmonteres før indløbet til kapillarrøret for

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Mikroventil Type 3510

Pneumatisk reguleringsventil Type og Type Mikroventil Type 3510 Pneumatisk reguleringsven Type 3510-1 og Type 3510-7 Mikroven Type 3510 Anvendelse Reguleringsven regulering af små mængder. Størrelser G 1/4 3/8 1/2 NPT 1/4 3/8 1/2 Tryktrin 400 Temperatur 200ºC +450ºC

Læs mere

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker 1 Installations og Driftsvejledning Højvandslukker HVL100 & HVL200 Montering på rørledning eller i brønd Montering i brønd Version 1.2016 2 Indehold: Indehold Side 2 Introduktion Side 3 Installation krav

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRGT 26 1 NRGT 26 1S. Dansk. Driftsvejledning Niveautransmitter NRGT 26 1, NRGT 26 1S

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRGT 26 1 NRGT 26 1S. Dansk. Driftsvejledning Niveautransmitter NRGT 26 1, NRGT 26 1S GESTRA GESTRA Steam Systems NRGT 26 1 NRGT 26 1S DA Dansk Driftsvejledning 810322 03 Niveautransmitter NRGT 26 1, NRGT 26 1S 1 Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4

Læs mere

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits TA-Mini-Fast-Fit Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits IMI TA / Reguleringsventiler / TA-Mini-Fast-Fit TA-Mini-Fast-Fit Kompakt trykuafhængig løsning til modulerende eller

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG

Sikkerhed. Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG 06 Elster GmbH Edition 0.6 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere