UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P"

Transkript

1 UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P Driftsvejledning Vandudlader UNA 14, UNA 16, UNA 16A Væskeudlader for trykluft og gasser UNA 14P 1

2 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 8 Sikkerhedshenvisning... 8 Farehenvisning... 8 Tilordning iht. paragraf 9 i trykarmaturdirektivet... 9 Oplysninger Pakningens indhold... 9 Systembeskrivelse Funktion Tekniske data... 11, 12 Korrosionsfasthed Design Mærkeplade/Identifikation Indbygning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Udførelse med flange Udførelse med gevindmuffe Udførelse med svejsemuffe Udførelse med svejseende Varmebehandling af svejsesømmene Ændring af flowretning Pendlingsledning Manuel udluftningsventil (specialtilbehør) Tvangsløfter (specialtilbehør) Idriftsætning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Vedligeholdelse Rensning af vandudladeren Rensning/udskiftning af reguleringsudstyret Rensning/udskiftning af reguleringsmembranen (kun DUPLEX-udførelse) Tilspændingsmomenter Reservedele Reservedelsliste

3 Flowdiagram UNA 14, UNA 16, UNA 16A Flow af kondensat [kg/h] ved mætningstemperatur (Koldtvandsflow [kg/h] = Kondensatflow x faktor F) Differenstryk [bar] Faktor F = AO 14, DN 15-25, ½" - 1" AO 13, DN 15-25, ½" - 1" AO 22, DN 15-25, ½" - 1" (kun UNA 16) Fig. 1 3

4 Flowdiagram UNA 14P 4 Flow [kg/h] af koldt kondensat Differenstryk [bar] i relation til atmosfærisk tryk 4 Maximal flowmængde af koldt kondensat fra væsker eller gasser. Fig. 2 4

5 Konstruktion B P A C D F O E G H N I M L G H J Fig. 3 K 5

6 Vedligeholdelse A L M N Fig. 4 L M N Fig. 5 6

7 Signaturforklaring A B C D E F G H I J Flowretningspil Hus Bøjle Reguleringsmembran (5N2) Mærkeplade Manuel udluftningsventil (specialtilbehør) Lukkeskrue*) (specialtilbehør) Tætningsring*) C 17 x 23 (specialtilbehør) Dæksel (standardmæssigt uden boringer) Tvangsløfter*) (specialtilbehør) K L Løftearmsforlænger til tvangsløfter*) (specialtilbehør) Svømmergarnitur SIMPLEX eller SIMPLEX P*) til UNA 14P med Perbunan -rullekugle M N O P Svømmergarnitur SIMPLEX R Svømmergarnitur DUPLEX Pakning til huset 77 x 67 x 1 (Grafit/CrNi) Hexagonskrue *) Standardudførelse væskeudlader UNA 14P Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 7

8 Vigtige henvisninger Anvendelse i henhold til bestemmelserne Vandudladerne UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P må kun anvendes til bortledning af kondensater og væsker. UNA 14, UNA 16, UNA 16A: Anvendelse i rørledninger til bortledning af kondensat fra vanddamp inden for de tilladelige tryk- og temperaturbegrænsninger under iagttagelse af den kemiske og korrosive indflydelse på trykarmaturet. UNA 14P: Anvendelse i rørledninger til bortledning af kondensat fra trykluft eller andre gasser eller gasblandinger indenfor de tilladelige tryk- og temperaturbegrænsninger under iagttagelse af den kemiske og korrosive indflydelse på trykarmaturet. Sikkerhedshenvisning Armaturet må kun installeres af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er personer, som er fortrolige med montage og idriftsætning af produktet, og som har de passende kvalifikationer for dette job som f.eks.: Faglig uddannelse Uddannelse eller undervisning i brug af passende sikkerhedsudrustning i henhold til sikkerhedsteknisk standard. Uddannelse eller undervisning i førstehjælp samt forskrifter for forebyggelse af ulykker. Fare Armaturet står under tryk ved drift! Når flangeforbindelser, tætningsskruer eller regulatoren løsnes, strømmer der hedt vand, damp, giftige gasser eller ætsende væsker ud. Skoldninger eller ætsninger på hele kroppen er muligt! Der er risiko for svære forgiftninger fra de giftige gasser! Montage- eller vedligeholdelsesarbejde må kun udføres, når anlægets tryk er på nul! Ledningerne før og efter armaturet skal være trykløse! Armaturet er varmt under drift! Der er risiko for svære forbrændinger på hænder og arme. Montage- eller vedligeholdelsesarbejde må kun udføres i kold tilstand! Skarpkantede indvendige dele kan forårsage snitsår på hænderne! Ved udskiftning af reguleringsarmaturet skal der bæres arbejdshandsker! 8

9 Indplacering iht. paragraf 9 i EU-direktiv 97/23 EF om trykbærende udstyr UNA 14, UNA 16, UNA 14P UNA 16A (Rustfrit stål) Væskegruppe gasformig flydende gasformig flydende Anvendelse nej ja nej ja ja ja ja ja Kategori Undtagelse iht. paragraf 3.3 Undtagelse iht. paragraf 3.3 Nominel diameter DN CE-mærkning nej nej Type alle alle Oplysninger Pakningens indhold UNA 14 1 Vandudlader UNA 14 1 Driftsvejledning UNA 16 1 Vandudlader UNA 16 1 Driftsvejledning UNA 16A (rustfrit stål) 1 Vandudlader UNA 16A (rustfrit stål) 1 Driftsvejledning UNA 14P 1 Væskeudlader UNA 14P 1 Løftearmsforlænger til tvangsløfter 1 Driftsvejledning 9

10 Oplysninger fortsat Systembeskrivelse UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P er vand-/væskeudladere med rullekuglesvømmer og rullekuglelukker. Vandudladerne egner sig til alle driftsområder, idet de arbejder uafhængigt af modtrykket. De består af et hus med påflanget dæksel samt et svømmergarnitur. Svømmergarnituret er frit tilgængeligt, når dækslet er taget af. Det kan udskiftes komplet uden at demontere huset af rørledningen. Ved at dreje hus og svømmergarnitur, kan vandudladeren til enhver tid tilpasses rørføringen. En pil angiver strømningsretningen, tegnet TOP (for oven) angiver indbygningen. egnet til store mængder kondensat h -udførelse til vandret rørføring. v -udførelse til lodret rørføring. Ombygning af h/v - udførelse er mulig ved at dreje dækslet og regulatoren. UNA 14, UNA 16, UNA 16A Der er tre forskellige typer reguleringsudstyr, som er beregnet til disse vandudladere. Reguleringsindsatsen SIMPLEX er en niveauafhængig svømmerstyring, som især er egnet til kolde kondensater. Reguleringsindsatsen SIMPLEX R er en niveauafhængig svømmerstyring med konstant udluftning over et indvendigt by-pass. Reguleringsindsatsen DUPLEX er en svømmerstyring med temperaturafhængig, automatisk udluftning, som er beregnet til anlæg for mættet damp. UNA 14P Væskeudladeren egner sig til at dræne vand fra gas- og trykluftanlæg. Der er to forskellige typer reguleringsudstyr, som er beregnet til denne vandudlader: Reguleringsindsatsen SIMPLEX med rullekugle af stål eller reguleringsindsatsen SIMPLEX P med rullekugle af Perbunan. Væskeudladere bliver seriemæssigt udstyret med en anordning til udblæsning af armaturet (tvangsløfter) samt med en tilslutningsmulighed for en pendlingsledning G 3 /8). Funktion Kondensatet løber ind i vandudladeren og åbner v.h.a. svømmeren kontinuerligt reguleringsudstyrets rullekuglelukker. Ved fuldstændig åbning bestemmes det maximale flow af sædets (AO) diameter. Det maximalt tilladte differenstryk for det anvendte reguleringsudstyr er afhængigt af sædets diameter og af massefylden af den væske, som bortledes. Der er tre forskellige sæder til rådighed, som også senere kan indbygges. Svømmer-vandudladere, som er forsynet med reguleringsudstyret DUPLEX, kan temperaturafhængigt udlufte et anlæg for mættet damp såvel under opstart som under drift. Væskeudladeren UNA 14P har standardmæssigt et sæde (AO) til et maximalt differenstryk på 16 bar ved en massefylde på ρ = 1000 kg/m 3. Ved en ringere viskositet reduceres det maximale driftsområde. Flowmængderne er angivet i diagrammet. Væskeudladere kan leveres til andre tryk på forespørgsel. Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 10

11 Tekniske data Maximalt tilladt Sæder differenstryk 1 ) 2 ) UNA 14 UNA 16 UNA 16A UNA 14P PMX [bar] AO 4 4 X X X AO ) X X X X AO X X 1 ) Lagttag armaturets anvendelsesbegrænsninger 2 ) Tryk før minus tryk efter armaturet 3 ) Maximalt tilladt differenstryk 16 bar ved en viskositet på ρ = 1000 kg/m 3 Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 14 SG-jern (3 E0), PN 25 D riftstryk PMA [ bar] 25 19, 4 17, 8 15 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 13*) (4) Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 16 C-stål (3 E0), PN 40 D riftstryk PMA [ bar] 40 30, 2 25, 8 23, 1 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 22*) (13 eller 4) Anvendelsesbegrænsninger UNA 16 C-stål, CLASS 150 D riftstryk PMA [ bar] 17, 3 13, 8 10, 2 6, 5 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 13*) (4) Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 16A rustfrit stål (13 E0), PN 40 D riftstryk PMA [ bar] 40 35, 6 29, 3 25, 8 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximal laveste temperatur (indtil PN) Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) [ C] 196 PMX [bar] 22*) (13 eller 4) Afhængigt af tilslutningstypen kan der være andre anvendelsesbegrænsninger! *) Afhængigt af sæde (AO) 11

12 Tekniske data fortsat Anvendelsesbegrænsninger UNA 16A rustfrit stål, CLASS 150 D riftstryk PMA [ bar] 19, 3 17, 0 14, 0 10, 2 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 22*) (13 eller 4) Afhængigt af tilslutningstypen kan der være andre anvendelsesbegrænsninger! *) Afhængigt af afslutningskomponent (AO) Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 14P SG-jern (3 E0), PN 16 D riftstryk PMA [ bar] 16 Tilgangstemperatur TMA med rullekugle af stål ed rullekugle af Perbunan m Maximalt differenstryk PMX med rullekugle af stål m ed rullekugle af Perbunan ( Tryk før minus tryk e fter vandudladeren) [ C] [ C] [bar] [bar] Materialer DIN EN Andre regulerings- Rustfrit stål komponenter 1 ) ASTM-materiale kan sammenlignes med DIN-materiale, iagttag de kemiske fysiske egenskaber 2 ) Valgfrit kan der leveres en rullekugle af Perbunan (UNA 14P) DIN ASTM H us UNA 14,14 P, 16 P 250GH (1.0460) C 22.8 (1.0460) A 105 Dæksel UNA 14 EN-GJS LT (EN-JS-1049) GGG 40.3 (0.7043) D æksel UNA 16 G P240GH (1.0619) GS-C 25 (1.0619) Hus UNA 16A, rustfrit stål Dæksel UNA 16A, rustfrit stål Skruer UNA 14, UNA 16 Skruer UNA 16A, rustfrit stål 14 P, Svømmerrullekugle X2CrNiMo (1.4404) X 2 CrNiMo 17 (1.4404) 13 2 A ) A 216 WCB A 182 F 316 L G -X5CrNi19-10 (1.4308) G-X 6 CrNi 18 9 (1.4308) A 351 CF 81) 42CrMo4 (1.7225) A 193 B7 X6NiCrTiMoVB (1.4980) X6CrNiMoTi (1.4571) X 5 NiCrTi (1.4980) X 6 CrNiMoTi 17 (1.4571) 12 2 A 182 F ) S æde X 8CrNiS18-9 (1.4305) X 10 CrNiS 18 9 (1.4305) AISI 3031) Rullekugle 2 ) X 5CrNi18-10 (1.4301) X 5 CrNi (1.4301) A 182 F ) Pakning til huset Reguleringsmembran 5N2 Grafit-CrNi Hastelloy/Rustfrit stål Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 12

13 Korrosionsfasthed Ved anvendelse iht. bestemmelserne har korrosion ingen indflydelse på armaturets sikkerhed. Design Huset er ikke designet til pulserende belastning. Dimensionering og korrosionstillæg er iht. nyeste teknisk standard. Mærkeplade / Identifikation Omfang og udførelse iht. EN 19 og EN ISO på mærkeplade anbragt fast på hus/dæksel. Typebetegnelse UNA 1 h: vandret udførelse UNA 1...v: lodret udførelse SIMPLEX eller DUPLEX: Type reguleringsudstyr (se systembeskrivelse) med tilføjelse af P : med Perbunan -kugle (max. 40 C) med tilføjelse af R : med lille indvendigt udluftningsrør AO... (Sæde): installeret sæde 4 Stempel på mærkeplade, f.eks viser fremstillingskvartal og -år 03 (eksempel: 4. kvartal 2003) AO DN Udførelse Reguleringsudstyr Mærkepladen skal vende opad TMA PN / Class AO DN Udførelse Reguleringsudstyr Mærkepladen skal vende opad TMA PN / Class Indbygning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Svømmer-vandudladeren kan alt afhængigt af husets udførelse monteres i en vandret eller lodret rørledning med flowretning oppefra! Det er muligt at ændre flowretningen ved ombygning. Udførelse med flange 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen for UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der bruges et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. Tætningsflader på begge flanger rengøres. 6. Vandudladeren indbygges. Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 13

14 Indbygning fortsat Udførelse med gevindmuffe 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen på UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der være et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. De indvendige gevind rengøres. 6. Vandudladeren indbygges. Udførelse med svejsemuffe 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen på UNA 16, UNA 16A kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der være et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. Svejsemuffer rengøres. 6. Montage foretages udelukkende med manuel lysbuesvejsning. (Svejseprocedure 111 og 141 iht. DIN EN 24063) Udførelse med svejseender 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen på UNA 16 kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der bruges et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. Svejseenderne rengøres 6. Montage foretages udelukkende med manuel lysbuesvejsning. (Svejseprocedure iht. DIN EN 24063) eller med autogensvejsning (Svejseprocedure 3 iht. DIN EN 24063). OBS Indsvejsning af vandudladere i trykførende ledninger må kun foretages af svejsere med svejsecertifikat iht. DIN EN

15 Varmebehandling af svejsesømmene En efterfølgende varmebehandling af svejsesømmene kræves ikke. Ændring af flowretningen 1. Dækslet I demonteres fra huset B Fig Reguleringsudstyre L M N løftes af med en skruetrækker Fig Huset drejes, så flowretningspilen A peger i den ønskede retning. 4. Reguleringsudstyret fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Tætningsflader på hus og dæksel rengøres. 6. Tætningsflader på dæksel og gevindgangene til husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150) 7. Hus og dæksel samles med ny pakning O. Fastspænd skruerne P på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset Værktøj Sekskant-vinkelskruetrækker (G8), DIN 911L Skruetrækker (5,5/125), DIN 5265 Kørner (120/10), DIN 7250 Hammer (500 g), DIN 1041 Udligningsrør Det kan anbefales at montere et udligningsrør K som trykudligningsledning på GESTRA vandudlader UNA 14P. Udligningsrøret sikrer den kontinuerlige kondensatudledning fra medieledningen til udladeren. Udligningsrøret forhindrer effektivt, at der opstår en vandlomme. K WINIX 2150 er et registreret varemærke fra WINIX GmbH, Norderstedt 15

16 Indbygning fortsat Manuel udluftningsventil UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P (specialtilbehør) 1. Lukkeskruen G eller den eksisterende manuelle udluftningsventil J fjernes. 2. Den manuelle udluftningsventil F monteres sammen med pakningen H. Tilspændingsmomentet er 75 Nm. 3. Den manuelle udluftningsventil lukkes. Værktøj Henvisning Dækslet er er standardmæssigt uden boringer! En senere montage er derfor ikke mulig. Ringgaffelnøgle SW 17, DIN 3113, Form B Momentnøgle Nm, DIN ISO 6789 Tvangsløfter UNA 14, UNA 16, UNA 16A (specialtilbehør), UNA 14P 1. Lukkeskruen G fjernes. 2. Tvangsløfteren J monteres sammen med pakningen H. Ved montagen sættes løftearmsforlængeren på og holdes lodret. Tilspændingsmomentet er 75 Nm. Henvisning Dækslet er er standardmæssigt uden boringer! En senere montage er derfor ikke mulig. Standardudstyr ved UNA 14P Værktøj Ringgaffelnøgle SW 17, DIN 3113, Form B Momentnøgle Nm, DIN ISO 6789 Idriftsætning Flangeforbindelserne, den manuelle udluftningsventil og tvangsløfteren på UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P skal være fast tilspændt og tæt. 16

17 Vedligeholdelse GESTRA vandudladerne UNA 14, UNA 16, UNA 16A er i princippet vedligeholdelsesfri. Vi anbefaler dog, at der ved drift i nye uskyllede anlæg foretages en kontrol og en rengøring af udladeren. GESTRA væskeudlader UNA 14P er i princippet vedligeholdelsesfri. Vi anbefaler dog ved stærkt olieholdige kondensater, alt efter hvor snavset udladeren er, at rengøre den med regelmæssige intervaller eller at montere en olieopsamnlingsbeholder foran. Rengøring af vandudladeren 1. Dækslet I emonteres fra huset B. Fig Reguleringsudstyret L M N løftes af navet med en skruetrækker. Fig Den gamle pakning for huset O fjernes. 4. Huset og de indvendige dele renses. 5. Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 6. Reguleringsudstyret L M N fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Dækslets tætningsflader og gevindgangene på husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150). 8. Hus og dæksel samles med en ny pakning. Fastspænd skruerne P på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset. Rengøring / udskiftning af reguleringsudstyr 1. Dækslet I demonteres fra huset B. Fig Reguleringsudstyret L M N løftes af navet med en skruetrækker. Fig Den gamle pakning for huset O fjernes. 4. Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 5. Det nye eller rengjorte reguleringsudstyr L M N fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Dækslets tætningsflader og gevindgangene på husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150). 7. Hus og dæksel samles med en ny pakning. Fastspænd skruerne P på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset. WINIX 2150 er et registreret varemærke fra WINIX GmbH, Norderstedt 17

18 Vedligeholdelse fortsat Rengøring/udskiftning af reguleringsmembran (kun DUPLEX-udførelse) 1. Dækslet I demonteres fra huset B. Fig Reguleringsudstyret N løftes af navet med en skruetrækker. Fig Den gamle pakning for huset O fjernes. 4. Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 5. Bøjlen C trækkes af reguleringsudstyret N og reguleringsmembranen D tages af. 6. Den nye eller rengjorte reguleringsmembran sættes på og bøjlen C skydes over reguleringsmembranen. Fig Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 8. Reguleringsudstyret N fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Dækslets tætningsflader og gevindgangene på husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150). 10. Hus og dæksel samles med en ny pakning. Fastspænd skruerne på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset. Værktøj Sekskant-vinkelskruetrækker (G8), DIN 911L Skruetrækker (5,5/125), DIN 5265 Kørner (120/10), DIN 7250 Hammer (500g), DIN 1041 Tilspændingsmomenter Komponent Vandudlader Tilspædingsmoment [Nm] F G J UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P 75 P UNA 14, UNA 16, UNA 14P 35 P UNA 16A 35 Alle tilspændingsmomenter er relateret til en rumtemperatur på 20 C. 18 WINIX 2150 er et registreret varemærke fra WINIX GmbH, Norderstedt

19 Reservedele Reservedelsliste Komponent Benævnelse D N H Tætningsring 2 ) A17x23 UNA 14 UNA 16 UNA 16A rustfrit stål Pakning til huset 1 ) O (Grafit/CrNi) 67x 77x1 Reguleringsmembran O N2, Pakning til huset O Svømmergarnitur Duplex, komplet AO4 AO13 Bestillingsnummer Bestillingsnummer Bestillingsnummer UNA 14P AO M O Svømmergarnitur Simplex R, komplet AO4 AO AO L O Svømmergarnitur Simplex, komplet AO AO AO13P 3 ) F J H H AO22 Manuel udluftningsventil Tvangsløfter På forespørgsel ¹) Bestillingsmængde 20 stk. Mindre antal bestilles hos specialforretningen. ²) Bestillingsmængde 10 stk. Mindre antal bestilles hos specialforretningen. ³) Svømmergarnitur Simplex P med Perbunan -kugle indtil 40 C for UNA 14P Henvisning Dækslet I har standardmæssigt ingen boringer, en senere montage af og I er derefter ikke mulig. Fig. 3. Dækslet I på UNA 14P har standardmæssigt boringer, en senere montage af F og I er mulig. Fig. 3. F Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 19

20 Forhandler GESTRA GmbH P. O. Box , D Bremen, Münchener Str. 77, D Bremen Tel. +49 (0) , Fax +49 (0) Internet A Unit of Flowserve Corporation /1103c 2003 GESTRA GmbH Bremen Printed in Germany 20

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 Driftsvejledning 810542-02 Vandudlader med svømmer UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h syrefast, UNA 27h Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse iht. retningslinierne...4

Læs mere

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 GESTRA Steam Systems PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 DA Dansk Driftsvejledning 818889 00 Bundudblæsning Blow Down hurtiglukkeventiler PA 46, PA 47, MPA 46, MPA 47 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Anvendelse

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4 ERL 6- LRG 6- Driftsvejledning 80767-00 Ledningsevneelektrode ERL 6-, LRG 6- ERL 6-, LRG 6- Dimensioner Pg max. 60 C Pg max. 60 C 99 0 Gevind RG ¾ DIN 8 Pakningsring 7 x DIN 760 DN Flange Flangemm tykkelse

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsvejledning 810092-02. Niveauafbryder NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsvejledning 810092-02. Niveauafbryder NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 Driftsvejledning 810092-02 Niveauafbryder NRS 1-7 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4 Fare...4

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Driftsvejledning 810091-02 Niveauelektrode NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning

AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1231850/2 IM-P123-23 ST Issue 2 AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedinformation 2. Generel produktinformation 3. Installation 4. Igangsætning

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning Sikkerhedsventiler SAFE

Drifts- og monteringsvejledning Sikkerhedsventiler SAFE Sikkerhedsventiler SAFE SAFE SAFE-P (serie 900) (serie 920) SAFE-TC (serie 940) SAFE-TCP/TCS (serie 960/950) Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt om driftsvejledningen...2 7.0 Vedligeholdelse...11 2.0 Sikkerhedshenvisninger...2

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar.

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar. Side 2-13 Fjederbelastede sikkerhedsventiler for varme. Membransikkerhedsventiler med hus af rødgods, fjederhus af messing med letteanordning til afblæsning af varme max 120. Indstilling 1-4 bar. VVS nr.

Læs mere

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S AVK combi-flanger En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør AVK anmark A/S AVK combi-flanger er anerkendte world-wide Unikt design AVKs combi-flangesystem består af trækfaste løsninger til

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Vanessa Serie 30.000 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Vanessa Serie 30.000 Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Vanessa Serie 30.000 - Basiskonfiguration dobbeltflanget, wafer, lugged og ventiler med svejseender Alle aktuatordrevne ventiler skal placeres forsigtigt på paller eller i kasser for at sikre, at ingen

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Installationsvejledning 00825-0508-809, Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Dansk NRG 111-11. Driftsvejledning 810091-04. Niveauelektroder

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Dansk NRG 111-11. Driftsvejledning 810091-04. Niveauelektroder GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 NRG 111-11 DA Dansk Driftsvejledning 810091-04 Niveauelektroder NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, NRG 111-11 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Opdateret: 06.11.2012. Monteringsvejledning Loop m. lys # 136

Opdateret: 06.11.2012. Monteringsvejledning Loop m. lys # 136 Opdateret: 06.11.2012 Monteringsvejledning Loop m. lys Loop med lys Indvendigt i Loop er monteret en 4m Semko-godkendt LED-lysslange (Duralight, halogenhvid), så materialet gløder i mørket. Der er en adgangsluge

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

PRODUKT LISTE 2014. Hawle

PRODUKT LISTE 2014. Hawle PRODUKT LISTE 2014 Hawle Induflow, Agerhatten 16 A 8, DK-5220 Odense Sø Tel: (+45) 63 10 00 36, Fax: (+45) 63 10 00 37, www.induflow.dk Mobil: John Rønhave (+45) 26 39 80 63 Søren Kjærsgaard (+45) 53 63

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater FAG PowerTherm.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater A Member of the Schaeffler Group FAG PowerTherm Undgå lejeskader ved korrekt lejemontage Opvarmning? Mange rulningslejer og andre rotationssymmetriske

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Membranventiler til VVS

Membranventiler til VVS Membranventiler til VVS Saunders Bispebjerg Hospital - Foto: Claus Peuckert Indholdsfortegnelse 3 Tekniske fordele 4 Rødgods (Brugsvand) 5 Syrefast rustfrit stål (Brugsvand) 6 Galvaniseret (Brugsvand)

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1.

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1. Indholdsfortegnelse 1. Manometer Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort stålhus (bar / mvs) nedad...1.01 Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort ABS-hus / sort stålhus nedad...1.04

Læs mere

Termostatisk cirkulationsventil MTCV

Termostatisk cirkulationsventil MTCV Termostatisk cirkulationsventil MTCV Anvendelse MTCV version A - basis MTCV version B MTCV version C med selvvirkende automatisk med elektronisk kontrolleret desinfektionsfunktion desinfektionsfunktion

Læs mere

Magnetisk niveauviser

Magnetisk niveauviser Magnetiske niveauviseremagnetisk NIVEAUVISERArbejdstryk op til 16 bar Magnetisk niveauviser Type : MG33 Arbejdstryk op til 16 bar Anvendelse: Niveauvisning og niveaualarm på beholdere, tanke og kedler

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

SIEGENIA-AUBI informerer!

SIEGENIA-AUBI informerer! SIEGENIA-AUBI informerer! VINDUESBESL AG DØRBESL AG På de følgende sider kan De hurtigt og nemt se, om vores advarselshenvisning gælder for Deres skydedøre eller -vinduer. SKYDEDØRSBESL AG VENTILATIONS-

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere fremstillet af HDPE, præfabrikeret iht. EN 858 for installation i jord OLEOPATOR-P OLEOPASS-P www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

3M 08115 Karrosserilim

3M 08115 Karrosserilim 3M 08115 Karrosserilim Til brug ved udskiftning af bagskærme, varevognsider og tag 3M 08115 er et nyt og økonomisk system til udskiftning af karrosseridele. Påføres med manuel limpistol eller lufttryks

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere