UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P"

Transkript

1 UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P Driftsvejledning Vandudlader UNA 14, UNA 16, UNA 16A Væskeudlader for trykluft og gasser UNA 14P 1

2 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 8 Sikkerhedshenvisning... 8 Farehenvisning... 8 Tilordning iht. paragraf 9 i trykarmaturdirektivet... 9 Oplysninger Pakningens indhold... 9 Systembeskrivelse Funktion Tekniske data... 11, 12 Korrosionsfasthed Design Mærkeplade/Identifikation Indbygning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Udførelse med flange Udførelse med gevindmuffe Udførelse med svejsemuffe Udførelse med svejseende Varmebehandling af svejsesømmene Ændring af flowretning Pendlingsledning Manuel udluftningsventil (specialtilbehør) Tvangsløfter (specialtilbehør) Idriftsætning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Vedligeholdelse Rensning af vandudladeren Rensning/udskiftning af reguleringsudstyret Rensning/udskiftning af reguleringsmembranen (kun DUPLEX-udførelse) Tilspændingsmomenter Reservedele Reservedelsliste

3 Flowdiagram UNA 14, UNA 16, UNA 16A Flow af kondensat [kg/h] ved mætningstemperatur (Koldtvandsflow [kg/h] = Kondensatflow x faktor F) Differenstryk [bar] Faktor F = AO 14, DN 15-25, ½" - 1" AO 13, DN 15-25, ½" - 1" AO 22, DN 15-25, ½" - 1" (kun UNA 16) Fig. 1 3

4 Flowdiagram UNA 14P 4 Flow [kg/h] af koldt kondensat Differenstryk [bar] i relation til atmosfærisk tryk 4 Maximal flowmængde af koldt kondensat fra væsker eller gasser. Fig. 2 4

5 Konstruktion B P A C D F O E G H N I M L G H J Fig. 3 K 5

6 Vedligeholdelse A L M N Fig. 4 L M N Fig. 5 6

7 Signaturforklaring A B C D E F G H I J Flowretningspil Hus Bøjle Reguleringsmembran (5N2) Mærkeplade Manuel udluftningsventil (specialtilbehør) Lukkeskrue*) (specialtilbehør) Tætningsring*) C 17 x 23 (specialtilbehør) Dæksel (standardmæssigt uden boringer) Tvangsløfter*) (specialtilbehør) K L Løftearmsforlænger til tvangsløfter*) (specialtilbehør) Svømmergarnitur SIMPLEX eller SIMPLEX P*) til UNA 14P med Perbunan -rullekugle M N O P Svømmergarnitur SIMPLEX R Svømmergarnitur DUPLEX Pakning til huset 77 x 67 x 1 (Grafit/CrNi) Hexagonskrue *) Standardudførelse væskeudlader UNA 14P Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 7

8 Vigtige henvisninger Anvendelse i henhold til bestemmelserne Vandudladerne UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P må kun anvendes til bortledning af kondensater og væsker. UNA 14, UNA 16, UNA 16A: Anvendelse i rørledninger til bortledning af kondensat fra vanddamp inden for de tilladelige tryk- og temperaturbegrænsninger under iagttagelse af den kemiske og korrosive indflydelse på trykarmaturet. UNA 14P: Anvendelse i rørledninger til bortledning af kondensat fra trykluft eller andre gasser eller gasblandinger indenfor de tilladelige tryk- og temperaturbegrænsninger under iagttagelse af den kemiske og korrosive indflydelse på trykarmaturet. Sikkerhedshenvisning Armaturet må kun installeres af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er personer, som er fortrolige med montage og idriftsætning af produktet, og som har de passende kvalifikationer for dette job som f.eks.: Faglig uddannelse Uddannelse eller undervisning i brug af passende sikkerhedsudrustning i henhold til sikkerhedsteknisk standard. Uddannelse eller undervisning i førstehjælp samt forskrifter for forebyggelse af ulykker. Fare Armaturet står under tryk ved drift! Når flangeforbindelser, tætningsskruer eller regulatoren løsnes, strømmer der hedt vand, damp, giftige gasser eller ætsende væsker ud. Skoldninger eller ætsninger på hele kroppen er muligt! Der er risiko for svære forgiftninger fra de giftige gasser! Montage- eller vedligeholdelsesarbejde må kun udføres, når anlægets tryk er på nul! Ledningerne før og efter armaturet skal være trykløse! Armaturet er varmt under drift! Der er risiko for svære forbrændinger på hænder og arme. Montage- eller vedligeholdelsesarbejde må kun udføres i kold tilstand! Skarpkantede indvendige dele kan forårsage snitsår på hænderne! Ved udskiftning af reguleringsarmaturet skal der bæres arbejdshandsker! 8

9 Indplacering iht. paragraf 9 i EU-direktiv 97/23 EF om trykbærende udstyr UNA 14, UNA 16, UNA 14P UNA 16A (Rustfrit stål) Væskegruppe gasformig flydende gasformig flydende Anvendelse nej ja nej ja ja ja ja ja Kategori Undtagelse iht. paragraf 3.3 Undtagelse iht. paragraf 3.3 Nominel diameter DN CE-mærkning nej nej Type alle alle Oplysninger Pakningens indhold UNA 14 1 Vandudlader UNA 14 1 Driftsvejledning UNA 16 1 Vandudlader UNA 16 1 Driftsvejledning UNA 16A (rustfrit stål) 1 Vandudlader UNA 16A (rustfrit stål) 1 Driftsvejledning UNA 14P 1 Væskeudlader UNA 14P 1 Løftearmsforlænger til tvangsløfter 1 Driftsvejledning 9

10 Oplysninger fortsat Systembeskrivelse UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P er vand-/væskeudladere med rullekuglesvømmer og rullekuglelukker. Vandudladerne egner sig til alle driftsområder, idet de arbejder uafhængigt af modtrykket. De består af et hus med påflanget dæksel samt et svømmergarnitur. Svømmergarnituret er frit tilgængeligt, når dækslet er taget af. Det kan udskiftes komplet uden at demontere huset af rørledningen. Ved at dreje hus og svømmergarnitur, kan vandudladeren til enhver tid tilpasses rørføringen. En pil angiver strømningsretningen, tegnet TOP (for oven) angiver indbygningen. egnet til store mængder kondensat h -udførelse til vandret rørføring. v -udførelse til lodret rørføring. Ombygning af h/v - udførelse er mulig ved at dreje dækslet og regulatoren. UNA 14, UNA 16, UNA 16A Der er tre forskellige typer reguleringsudstyr, som er beregnet til disse vandudladere. Reguleringsindsatsen SIMPLEX er en niveauafhængig svømmerstyring, som især er egnet til kolde kondensater. Reguleringsindsatsen SIMPLEX R er en niveauafhængig svømmerstyring med konstant udluftning over et indvendigt by-pass. Reguleringsindsatsen DUPLEX er en svømmerstyring med temperaturafhængig, automatisk udluftning, som er beregnet til anlæg for mættet damp. UNA 14P Væskeudladeren egner sig til at dræne vand fra gas- og trykluftanlæg. Der er to forskellige typer reguleringsudstyr, som er beregnet til denne vandudlader: Reguleringsindsatsen SIMPLEX med rullekugle af stål eller reguleringsindsatsen SIMPLEX P med rullekugle af Perbunan. Væskeudladere bliver seriemæssigt udstyret med en anordning til udblæsning af armaturet (tvangsløfter) samt med en tilslutningsmulighed for en pendlingsledning G 3 /8). Funktion Kondensatet løber ind i vandudladeren og åbner v.h.a. svømmeren kontinuerligt reguleringsudstyrets rullekuglelukker. Ved fuldstændig åbning bestemmes det maximale flow af sædets (AO) diameter. Det maximalt tilladte differenstryk for det anvendte reguleringsudstyr er afhængigt af sædets diameter og af massefylden af den væske, som bortledes. Der er tre forskellige sæder til rådighed, som også senere kan indbygges. Svømmer-vandudladere, som er forsynet med reguleringsudstyret DUPLEX, kan temperaturafhængigt udlufte et anlæg for mættet damp såvel under opstart som under drift. Væskeudladeren UNA 14P har standardmæssigt et sæde (AO) til et maximalt differenstryk på 16 bar ved en massefylde på ρ = 1000 kg/m 3. Ved en ringere viskositet reduceres det maximale driftsområde. Flowmængderne er angivet i diagrammet. Væskeudladere kan leveres til andre tryk på forespørgsel. Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 10

11 Tekniske data Maximalt tilladt Sæder differenstryk 1 ) 2 ) UNA 14 UNA 16 UNA 16A UNA 14P PMX [bar] AO 4 4 X X X AO ) X X X X AO X X 1 ) Lagttag armaturets anvendelsesbegrænsninger 2 ) Tryk før minus tryk efter armaturet 3 ) Maximalt tilladt differenstryk 16 bar ved en viskositet på ρ = 1000 kg/m 3 Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 14 SG-jern (3 E0), PN 25 D riftstryk PMA [ bar] 25 19, 4 17, 8 15 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 13*) (4) Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 16 C-stål (3 E0), PN 40 D riftstryk PMA [ bar] 40 30, 2 25, 8 23, 1 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 22*) (13 eller 4) Anvendelsesbegrænsninger UNA 16 C-stål, CLASS 150 D riftstryk PMA [ bar] 17, 3 13, 8 10, 2 6, 5 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 13*) (4) Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 16A rustfrit stål (13 E0), PN 40 D riftstryk PMA [ bar] 40 35, 6 29, 3 25, 8 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximal laveste temperatur (indtil PN) Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) [ C] 196 PMX [bar] 22*) (13 eller 4) Afhængigt af tilslutningstypen kan der være andre anvendelsesbegrænsninger! *) Afhængigt af sæde (AO) 11

12 Tekniske data fortsat Anvendelsesbegrænsninger UNA 16A rustfrit stål, CLASS 150 D riftstryk PMA [ bar] 19, 3 17, 0 14, 0 10, 2 T ilgangstemperatur TMA [ C] Maximalt tilladt differenstryk ( Tryk før minus tryk efter vandudladeren) PMX [bar] 22*) (13 eller 4) Afhængigt af tilslutningstypen kan der være andre anvendelsesbegrænsninger! *) Afhængigt af afslutningskomponent (AO) Anvendelsesbegrænsninger (DIN ) UNA 14P SG-jern (3 E0), PN 16 D riftstryk PMA [ bar] 16 Tilgangstemperatur TMA med rullekugle af stål ed rullekugle af Perbunan m Maximalt differenstryk PMX med rullekugle af stål m ed rullekugle af Perbunan ( Tryk før minus tryk e fter vandudladeren) [ C] [ C] [bar] [bar] Materialer DIN EN Andre regulerings- Rustfrit stål komponenter 1 ) ASTM-materiale kan sammenlignes med DIN-materiale, iagttag de kemiske fysiske egenskaber 2 ) Valgfrit kan der leveres en rullekugle af Perbunan (UNA 14P) DIN ASTM H us UNA 14,14 P, 16 P 250GH (1.0460) C 22.8 (1.0460) A 105 Dæksel UNA 14 EN-GJS LT (EN-JS-1049) GGG 40.3 (0.7043) D æksel UNA 16 G P240GH (1.0619) GS-C 25 (1.0619) Hus UNA 16A, rustfrit stål Dæksel UNA 16A, rustfrit stål Skruer UNA 14, UNA 16 Skruer UNA 16A, rustfrit stål 14 P, Svømmerrullekugle X2CrNiMo (1.4404) X 2 CrNiMo 17 (1.4404) 13 2 A ) A 216 WCB A 182 F 316 L G -X5CrNi19-10 (1.4308) G-X 6 CrNi 18 9 (1.4308) A 351 CF 81) 42CrMo4 (1.7225) A 193 B7 X6NiCrTiMoVB (1.4980) X6CrNiMoTi (1.4571) X 5 NiCrTi (1.4980) X 6 CrNiMoTi 17 (1.4571) 12 2 A 182 F ) S æde X 8CrNiS18-9 (1.4305) X 10 CrNiS 18 9 (1.4305) AISI 3031) Rullekugle 2 ) X 5CrNi18-10 (1.4301) X 5 CrNi (1.4301) A 182 F ) Pakning til huset Reguleringsmembran 5N2 Grafit-CrNi Hastelloy/Rustfrit stål Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 12

13 Korrosionsfasthed Ved anvendelse iht. bestemmelserne har korrosion ingen indflydelse på armaturets sikkerhed. Design Huset er ikke designet til pulserende belastning. Dimensionering og korrosionstillæg er iht. nyeste teknisk standard. Mærkeplade / Identifikation Omfang og udførelse iht. EN 19 og EN ISO på mærkeplade anbragt fast på hus/dæksel. Typebetegnelse UNA 1 h: vandret udførelse UNA 1...v: lodret udførelse SIMPLEX eller DUPLEX: Type reguleringsudstyr (se systembeskrivelse) med tilføjelse af P : med Perbunan -kugle (max. 40 C) med tilføjelse af R : med lille indvendigt udluftningsrør AO... (Sæde): installeret sæde 4 Stempel på mærkeplade, f.eks viser fremstillingskvartal og -år 03 (eksempel: 4. kvartal 2003) AO DN Udførelse Reguleringsudstyr Mærkepladen skal vende opad TMA PN / Class AO DN Udførelse Reguleringsudstyr Mærkepladen skal vende opad TMA PN / Class Indbygning UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P Svømmer-vandudladeren kan alt afhængigt af husets udførelse monteres i en vandret eller lodret rørledning med flowretning oppefra! Det er muligt at ændre flowretningen ved ombygning. Udførelse med flange 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen for UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der bruges et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. Tætningsflader på begge flanger rengøres. 6. Vandudladeren indbygges. Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 13

14 Indbygning fortsat Udførelse med gevindmuffe 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen på UNA 14, UNA 16, UNA 16A eller UNA 14P kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der være et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. De indvendige gevind rengøres. 6. Vandudladeren indbygges. Udførelse med svejsemuffe 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen på UNA 16, UNA 16A kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der være et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. Svejsemuffer rengøres. 6. Montage foretages udelukkende med manuel lysbuesvejsning. (Svejseprocedure 111 og 141 iht. DIN EN 24063) Udførelse med svejseender 1. Lagttag indbygningsposition. Mærkepladen E skal altid vende opad! 2. Lagttag flowretningen. Flowretningspilen A befinder sig på vandudladerhuset. Flowretningen på UNA 16 kan ændres efter behov. 3. Der bør tages hensyn til målene for service. Når vandudladeren er stationært indbygget, skal der bruges et frirum på mindst 130 mm for at kunne demontere dækslet I. 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun som transportsikring! 5. Svejseenderne rengøres 6. Montage foretages udelukkende med manuel lysbuesvejsning. (Svejseprocedure iht. DIN EN 24063) eller med autogensvejsning (Svejseprocedure 3 iht. DIN EN 24063). OBS Indsvejsning af vandudladere i trykførende ledninger må kun foretages af svejsere med svejsecertifikat iht. DIN EN

15 Varmebehandling af svejsesømmene En efterfølgende varmebehandling af svejsesømmene kræves ikke. Ændring af flowretningen 1. Dækslet I demonteres fra huset B Fig Reguleringsudstyre L M N løftes af med en skruetrækker Fig Huset drejes, så flowretningspilen A peger i den ønskede retning. 4. Reguleringsudstyret fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Tætningsflader på hus og dæksel rengøres. 6. Tætningsflader på dæksel og gevindgangene til husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150) 7. Hus og dæksel samles med ny pakning O. Fastspænd skruerne P på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset Værktøj Sekskant-vinkelskruetrækker (G8), DIN 911L Skruetrækker (5,5/125), DIN 5265 Kørner (120/10), DIN 7250 Hammer (500 g), DIN 1041 Udligningsrør Det kan anbefales at montere et udligningsrør K som trykudligningsledning på GESTRA vandudlader UNA 14P. Udligningsrøret sikrer den kontinuerlige kondensatudledning fra medieledningen til udladeren. Udligningsrøret forhindrer effektivt, at der opstår en vandlomme. K WINIX 2150 er et registreret varemærke fra WINIX GmbH, Norderstedt 15

16 Indbygning fortsat Manuel udluftningsventil UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P (specialtilbehør) 1. Lukkeskruen G eller den eksisterende manuelle udluftningsventil J fjernes. 2. Den manuelle udluftningsventil F monteres sammen med pakningen H. Tilspændingsmomentet er 75 Nm. 3. Den manuelle udluftningsventil lukkes. Værktøj Henvisning Dækslet er er standardmæssigt uden boringer! En senere montage er derfor ikke mulig. Ringgaffelnøgle SW 17, DIN 3113, Form B Momentnøgle Nm, DIN ISO 6789 Tvangsløfter UNA 14, UNA 16, UNA 16A (specialtilbehør), UNA 14P 1. Lukkeskruen G fjernes. 2. Tvangsløfteren J monteres sammen med pakningen H. Ved montagen sættes løftearmsforlængeren på og holdes lodret. Tilspændingsmomentet er 75 Nm. Henvisning Dækslet er er standardmæssigt uden boringer! En senere montage er derfor ikke mulig. Standardudstyr ved UNA 14P Værktøj Ringgaffelnøgle SW 17, DIN 3113, Form B Momentnøgle Nm, DIN ISO 6789 Idriftsætning Flangeforbindelserne, den manuelle udluftningsventil og tvangsløfteren på UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P skal være fast tilspændt og tæt. 16

17 Vedligeholdelse GESTRA vandudladerne UNA 14, UNA 16, UNA 16A er i princippet vedligeholdelsesfri. Vi anbefaler dog, at der ved drift i nye uskyllede anlæg foretages en kontrol og en rengøring af udladeren. GESTRA væskeudlader UNA 14P er i princippet vedligeholdelsesfri. Vi anbefaler dog ved stærkt olieholdige kondensater, alt efter hvor snavset udladeren er, at rengøre den med regelmæssige intervaller eller at montere en olieopsamnlingsbeholder foran. Rengøring af vandudladeren 1. Dækslet I emonteres fra huset B. Fig Reguleringsudstyret L M N løftes af navet med en skruetrækker. Fig Den gamle pakning for huset O fjernes. 4. Huset og de indvendige dele renses. 5. Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 6. Reguleringsudstyret L M N fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Dækslets tætningsflader og gevindgangene på husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150). 8. Hus og dæksel samles med en ny pakning. Fastspænd skruerne P på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset. Rengøring / udskiftning af reguleringsudstyr 1. Dækslet I demonteres fra huset B. Fig Reguleringsudstyret L M N løftes af navet med en skruetrækker. Fig Den gamle pakning for huset O fjernes. 4. Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 5. Det nye eller rengjorte reguleringsudstyr L M N fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Dækslets tætningsflader og gevindgangene på husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150). 7. Hus og dæksel samles med en ny pakning. Fastspænd skruerne P på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset. WINIX 2150 er et registreret varemærke fra WINIX GmbH, Norderstedt 17

18 Vedligeholdelse fortsat Rengøring/udskiftning af reguleringsmembran (kun DUPLEX-udførelse) 1. Dækslet I demonteres fra huset B. Fig Reguleringsudstyret N løftes af navet med en skruetrækker. Fig Den gamle pakning for huset O fjernes. 4. Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 5. Bøjlen C trækkes af reguleringsudstyret N og reguleringsmembranen D tages af. 6. Den nye eller rengjorte reguleringsmembran sættes på og bøjlen C skydes over reguleringsmembranen. Fig Tætningsfladerne på hus og dæksel renses, og der indsættes en ny pakning O. 8. Reguleringsudstyret N fikseres på navet med to kraftige slag. Fig Dækslets tætningsflader og gevindgangene på husets skruer påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f.eks. WINIX 2150). 10. Hus og dæksel samles med en ny pakning. Fastspænd skruerne på huset ensartet krydsvis med momentet 35 Nm. Efter idriftsætningen efterspændes skruerne på huset. Værktøj Sekskant-vinkelskruetrækker (G8), DIN 911L Skruetrækker (5,5/125), DIN 5265 Kørner (120/10), DIN 7250 Hammer (500g), DIN 1041 Tilspændingsmomenter Komponent Vandudlader Tilspædingsmoment [Nm] F G J UNA 14, UNA 16, UNA 16A, UNA 14P 75 P UNA 14, UNA 16, UNA 14P 35 P UNA 16A 35 Alle tilspændingsmomenter er relateret til en rumtemperatur på 20 C. 18 WINIX 2150 er et registreret varemærke fra WINIX GmbH, Norderstedt

19 Reservedele Reservedelsliste Komponent Benævnelse D N H Tætningsring 2 ) A17x23 UNA 14 UNA 16 UNA 16A rustfrit stål Pakning til huset 1 ) O (Grafit/CrNi) 67x 77x1 Reguleringsmembran O N2, Pakning til huset O Svømmergarnitur Duplex, komplet AO4 AO13 Bestillingsnummer Bestillingsnummer Bestillingsnummer UNA 14P AO M O Svømmergarnitur Simplex R, komplet AO4 AO AO L O Svømmergarnitur Simplex, komplet AO AO AO13P 3 ) F J H H AO22 Manuel udluftningsventil Tvangsløfter På forespørgsel ¹) Bestillingsmængde 20 stk. Mindre antal bestilles hos specialforretningen. ²) Bestillingsmængde 10 stk. Mindre antal bestilles hos specialforretningen. ³) Svømmergarnitur Simplex P med Perbunan -kugle indtil 40 C for UNA 14P Henvisning Dækslet I har standardmæssigt ingen boringer, en senere montage af og I er derefter ikke mulig. Fig. 3. Dækslet I på UNA 14P har standardmæssigt boringer, en senere montage af F og I er mulig. Fig. 3. F Perbunan er et registreret varemærke fra Bayer AG, Leverkusen 19

20 Forhandler GESTRA GmbH P. O. Box , D Bremen, Münchener Str. 77, D Bremen Tel. +49 (0) , Fax +49 (0) Internet A Unit of Flowserve Corporation /1103c 2003 GESTRA GmbH Bremen Printed in Germany 20

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 GESTRA Steam Systems PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 DA Dansk Driftsvejledning 818889 00 Bundudblæsning Blow Down hurtiglukkeventiler PA 46, PA 47, MPA 46, MPA 47 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Anvendelse

Læs mere

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Driftsvejledning 810091-02 Niveauelektrode NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4

Læs mere

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Dansk NRG 111-11. Driftsvejledning 810091-04. Niveauelektroder

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Dansk NRG 111-11. Driftsvejledning 810091-04. Niveauelektroder GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 NRG 111-11 DA Dansk Driftsvejledning 810091-04 Niveauelektroder NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, NRG 111-11 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning

Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM Driftsvejledning Drev SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Driftsvejledning Drev SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Driftsvejledning Gyldighedsområde for denne vejledning: Denne vejledning gælder for drev beregnet

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere