Den orale mikroflora består af mange forskellige bakteriearter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den orale mikroflora består af mange forskellige bakteriearter."

Transkript

1 videnskab og klinik Sekundærartikel Abstract Børn født vaginalt har en anderledes oral mikroflora end børn født med kejsersnit Formål At belyse og sammenligne den orale mikroflora hos børn født vaginalt og med kejsersnit. Materiale og metoder 84 tilfældigt udvalgte børn født enten vaginalt (n=42) eller med kejsersnit (n=42) på Länsjukhuset, Halmstad, Sverige, deltog i 2009 i undersøgelsen. Eksklusionskriterierne var syge eller for tidligt fødte (< 32 uger). Gennemsnitsalderen var 8,25 måneder (spredning fra 6-10 måneder). Forældrene udfyldte et spørgeskema og opsamlede spytprøver med en steril vatpind. Analysen af sammenhængen mellem den orale mikroflora og fødselsmetode blev herefter foretaget ved hjælp af checkerboard DNA-DNA hybridisering. Resultater Undersøgelsen viste, at prævalensen af Streptococcus salivarius, Lactobacillus curvata, Lactobacillus salivarius og Lactobacillus casei var højere hos børn født vaginalt (P < 0,05). Derudover blev de cariesassocierede bakterier Streptococcus mutans og Streptococcus sobrinus registreret hos over halvdelen af forsøgspersonerne. Konklusion En signifikant højere prævalens af sundhedsrelaterede streptokokker og laktobaciller blev registreret hos børn født vaginalt sammenlignet med børn født med kejsersnit. Mulige konsekvenser heraf bør undersøges nærmere. Originalpublikationen er publiceret i International Journal of Paediatric Dentistry: Nelun BM, Magnusson K, Lexner MO, Dahlén G, Twetman S. Oral microflora in infants delivered vaginally and by caerean section. Int J Paediatr Dent E-pub. Forskelle i den orale mikroflora hos børn afhængigt af fødselsmetode Mette Nelun Barfod, stud.odont., Afdelingen for Cariologi og Endodonti, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark Kerstin Magnusson, tandplejer, Specialisttandvården, Hallands Sjukhus, Halmstad, Sverige Michala Oron Lexner, adjunkt, ph.d., Afdelingen for Pædodonti, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark Susanne Blomqvist, biomedicinsk analytiker, Avdelingen för Oral Mikrobiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sverige Gunnar Dahlén, professor, odont.dr., Avdelingen för Oral Mikrobiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sverige Svante Twetman, professor, odont.dr., Afdelingen for Cariologi og Endodonti, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontologisk Institut, Københavns Universitet, Danmark, og Specialisttandvården, Hallands Sjukhus, Halmstad, Sverige Den orale mikroflora består af mange forskellige bakteriearter. Koloniseringen af mundhulen begynder ved fød slen, og moderen anses for at være den primære overførselskilde (1,2). Undersøgelser har vist, at børn født med kejsersnit har en anderledes bakteriesammensætning af tarmfloraen end børn født vaginalt, idet der i førstnævnte gruppe observeres færre sundhedsrelaterede laktobaciller og bifidobakterier (3-5). Det eneste studie, der har undersøgt relationen mellem fødselsmetode og den orale sundhed, har vist, at koloniseringen af den cariesassocierede bakterie Streptococcus mutans sker næsten et år tidligere hos børn født med kejsersnit i forhold til børn født vaginalt (6). Data fra den svenske sundhedsstyrelse viser, at der gennem de senere år er sket en stigning i antallet af kejsersnit. I 1973 udgjorde kejsersnit 5,3 % af alle fødsler sammenlignet med 17,2 % i 2008 (7). Denne stigning har resulteret i en voksende interesse for eventuelle sundhedsrelaterede konsekvenser ved kejsersnit, da tidligere undersøgelser har vist, at børn født med kejsersnit har større risiko for udvikling af sygdomme Emneord som diabetes type 1, astma og fødevare allergi Saliva; microflora; (8-11). Disse fund kunne stemme overens med birth, vaginal; ceasarian section; en immunologisk undersøgelse præsenteret children af Schlinzig et al. (12), som viste, at børn 972 tandlægebladet nr. 13

2 Oral mikroflora og fødselsmetode videnskab og klinik født med kejsersnit havde en nedsat leukocytfunktion pga. det manglende fysiske pres, som børn oplever ved en vaginal fødsel. Eksponeringen for en mangeartet mikroflora tidligt i livet kan spille en vigtig rolle for opretholdelsen af den orale sundhed. Formålet med studiet var derfor at belyse den mikrobielle profil hos børn født med kejsersnit og vaginalt. Nulhypotesen var, at der ikke fandtes en forskel i den orale mikroflora mellem børn født vaginalt og med kejsersnit. Materiale og metoder Studiet var et casekontrol-tværsnitsstudie og inkluderede alle børn født på Länssjukhuset, Halmstad, Sverige i Eksklusionskriterierne var for tidligt fødte børn (< 32 uger) og børn, som ikke var sunde og raske ved fødslen. Studiegruppen (n=1.811) blev delt i børn født med kejsersnit og børn født vaginalt, og derefter blev 42 tilfældigt udvalgt fra hver gruppe. Børnene var 6-10 måneder gamle ved indsamling af data. Størrelsen af studiegrupperne blev på forhånd beregnet vha. powerberegning, hvor α=0,1 og β=0,2. Studiet blev godkendt af Etikprövningsnämnden i Lund, Sverige (Dnr 2009/706). Alle forældrene til de udvalgte børn blev kontaktet og informeret pr. telefon og brev. Da de havde accepteret at deltage i studiet, fik de tilsendt et salivaopsamlingskit bestående af en steril vatpind og en prøvebeholder. Derudover modtog de et spørgeskema med 14 ja/nej-spørgsmål, som omhandlede barnets orale hygiejne, antibiotikaindtagelse og morens uddannelsesniveau. Salivaprøven blev opsamlet om morgenen af en forælder, som placerede vatpinden i barnets mund, indtil den var gennemblødt. Prøven blev derefter sendt tilbage i prøvebeholderen og opbevaret ved 70 C. Salivaprøverne blev analyseret ved hjælp af checkerboard DNA-DNA hybridisering (13). Metoden anvendes til identificering af op til 20 forskellige aciduriske cariesrelaterede mikroorganismer. Til analysen blev der fremstillet 20 DNA-prober. DNA blev udvundet ved hjælp af mutanolysin og lysozym, som beskrevet af Teanpaisan et al. (14), og DNA-kvaliteten blev undersøgt med en Gene Quant spectrophotometer (Pharmacia Biotech, Uppsala, Sverige). DNA-proberne (1 µg) blev mærket med digoxiygenin ved hjælp af DIG High Prime kit som beskrevet af fabrikanten (Roche Diagnostics, Mannheim, Tyskland). 100 µl af hver salivaprøve blandet med 0,25 M NaOH i 0,5 mm Tris-EDTA-buffer blev derefter opvarmet i 5 min. og neutraliseret med 800 µl 5 M ammonium acetat, hvorefter de blev overført til nylonmembraner (Minislot device, Immunetics, Cambridge, MA) og immobiliseret ved hjælp af UV-lys (UV Stratalinker 1800, Stratagene, La jolla, CA). Efter to timers præhybridisering ved 42 C blev DNA-proberne sat til at hybridisere natten over i baner placeret vertikalt på salivaprøverne i et Miniblotter apparat (Immunetics) ved 42 C. Som Teanpaisan et al. anvendtes buffer-set 2 til både præhybridiseringen og Studiegruppers karakteristika Vaginal fødsel (n = 42) Kejsersnit (n = 41) P* Piger/drenge 29 %/71 % 44 %/56 % NS Gennemsnitlig alder (mdr.) 8,1 8,5 NS For tidligt født (< 36 uger) 10 % 15 % NS Antibiotika (ja) 10 % 22 % NS Probiotika (ja) 10 % 10 % NS Tænder (ja) 74 % 61 % NS Søskende ( >2) 14 % 22 % NS Mor født i Sverige (ja) 88 % 80 % NS Morens uddannelsesniveau (lav) 7 % 12 % NS Rygning i hjemmet (ja) 2 % 15 % < 0,05 Daglig tandbørstning (ja) 71 % 59 % NS Fluortandpasta (ja) 62 % 56 % NS Fingersutning (ja) 29 % 46 % NS * Forskel mellem grupperne beregnet med chi-square test. NS = non-signifikant. * Differences between groups subjected to chi-square tests. NS = not significant. Tabel 1. Studiegruppens karakteristika i de to undersøgelsesgrupper. Table 1. Description of characteristics within the two study groups. tandlægebladet nr

3 videnskab og klinik Sekundærartikel Mikroorganismernes fordeling Arter OMGS* Score 0# Score 1 Score 2 Score 3 Streptococcus mutans % 59% 4% Streptococcus sobrinus % 57 % 2 % Streptococcus mitis % 46 % 23 % 14 % Streptococcus gordonii % 31 % Streptococcus sanguinis % 64 % 2 % Streptococcus salivarius % 63 % 6 % Prevotella intermedia % 46 % Fusobacterium nucleatum % 27 % Actinomyces naeslundii % 11 % 1 % Actinomyces odontolyticus G67 71 % 28 % 1 % Veillonella parvula G % 69 % 1 % Rothia denticariosa % 43 % Bifidobacterium dentium G % 1 % Enterococcus faecalis % 27 % Lactobacillus curvata % 48 % 15 % Lactobacillus salivarius % 47 % 1 % Lactobacuillus casei % 20 % Lactobacillus rhamnosus % 8 % Lactobacillus fermentus % 2 % Candida albicans % 8 % * OMGS = Culture Collection Oral Microbiology, Gothenburg, Sweden, strain number. #Score 0 = ingen; Score 1 = lavt antal; Score 2 = moderat antal; Score 3 = højt antal. #Score 0 = no counts; Score 1 = low counts; Score 2 = moderate counts; Score 3 = high counts. Tabel 2. Fordelingen af salive mikroorganismer i hele undersøgelsespopulationen (n = 83). Table 2. Distribution of salivary microorganisms in the total study population (n = 83). hybridiseringen. Hybridiseringsprodukterne blev detekteret ved hjælp af phosphatase-conjugated antidigoxygenin antistoffer, og signalerne blev visualiseret med et chemiluminescent substrat (CDP Star, Roche Diagnostics). Antallet af mikroorganismer i salivaprøver ne blev evalueret ved at sammenligne de opnåede signaler med signaler fra standardiserede prøver, som indeholdt 10 5 og 10 6 af hver mikroorganisme. Signalerne blev aflæst på følgende måde: 0=ingen (< 10 4 colony forming units (CFU)); 1=lavt antal (~ 10 4 CFU); 2=moderat antal (~ 10 5 CFU); 3=højt antal (> 10 5 CFU). Data blev analyseret vha. Statistical Programme for the Social Sciences (SPSS, version 18.0; Chicago Ill, USA), og sammenhængen mellem den bakterielle profil og fødselsmetode blev analyseret med chi-square test. Signifikansniveauet blev sat til 5 %. Resultater Alle 84 familier accepterede at deltage i studiet, men én nåede ikke at sende salivaprøven tilbage i rette tid. Den endelige studiegruppe bestod af 42 børn født vaginalt og 41 børn født med kejsersnit med en gennemsnitsalder på 8,25 måneder. Analysen af de anamnestiske data viste, at forældrene til børn født med kejsersnit havde en signifikant højere rygningsfrekvens Tabel 1. Tabel 2 viser resultatet af checkerboard DNA-DNA hybridiseringen. De hyppigst forekommende bakterier viste sig at være Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguinis og Veillonella parvula, mens bifidobakterier, laktobaciller og candida var relativt sjældne. Et interessant fund var, at både S. mutans og Streptococcus sobrinus blev registreret hos mere end halvdelen af alle børnene, og der var ikke sammenhæng mellem tilstedeværelse af tænder og disse bakteriearter. 974 tandlægebladet nr. 13

4 Oral mikroflora og fødselsmetode videnskab og klinik Tabel 3 præsenterer den orale mikroflora i forhold til fødselsmetode. Børn født vaginalt havde signifikant flere S. salivarius, S. sobrinus, Actinomyces odontolyticus og Rothia denticariosa i saliva end børn født med kejsersnit (P < 0,05), og en lignende tendens blev observeret for S. sanguinis, V. parvula og Prevotella intermedia. Også laktobaciller var hyppigere forekommende hos børn født vaginalt, og forskellen var signifikant for Lactobacillus curvata, Lactobacillus salivarius og Lactobacillus casei (P < 0,05). Salivaanalysen afslørede desuden, at Enterococcus faecalis var mere prævalent hos børn født med kejsersnit end børn født vaginalt (P < 0,05). Der blev ikke fundet en sammenhæng mellem fødselsmetode og koloniseringen af S. mutans. Diskussion Dette er, så vidt vi ved, det første studie, som belyser den mikrobielle profil i saliva hos børn født vaginalt og med kejsersnit. Undersøgelsen fandt en øget forekomst af nogle laktobaciller og streptokokker hos børn født vaginalt, og derfor afvises nulhypotesen. Det er bemærkelsesværdigt, at forskellen i den orale mikroflora observeret hos fødselsgrupperne stadig kunne registreres op til otte måneder efter fødslen. Formodentlig vil forskellen udligne sig med tiden, og det er derfor rimeligt at antage, at en større variation af den orale mikroflora kan ses hos yngre børn. Dette studie har imidlertid sine begrænsninger, idet information angående amning og kost ikke blev indsamlet. Det er derfor hensigtsmæssigt at foretage prospektive undersøgelser for at komme den tidlige kolonisering af biofilmen nærmere. Derudover er checkerboard DNA-DNA hybridisering tidligere blevet anset for anvendelig til bestemmelse af den bakte rielle profil hos cariesaktive forsøgspersoner (15), men hybridiserings me todens lave sensitivitet og relativt høje detektionsniveau ( 104 CFU) i saliva må betragtes som værende en usikkerhedsfaktor. 83 ud af 84 familier returnerede salivaprøve og spørgeskema, og familiernes livsstilsrelaterede baggrund viste sig at være velafbalanceret grupperne imellem med undtagelse af rygning i hjemmet, der havde en højere frekvens i kejsersnitfamilierne. Det er alment kendt, at faktorer som rygning, kost og oral hygiejne påvirker den orale mikroflora (16,17), men det skal dog understreges, at antallet af familier med rygning i hjemmet i kejsersnitgruppen var lavt (n=6). De vaginalt fødte børn var i højere grad koloniseret med sundhedsrelaterede streptokokker og laktobaciller, og diversiteten var større end hos børn født med kejsersnit. Resultaterne er ikke overraskende, idet de afspejler tidligere observationer i tarmfloraen (4,5). Vaginalt fødte børn fødes i et ikke-sterilt miljø modsat børn født med kejsersnit og udsættes derfor for et større bakterieangreb. Denne tidlige mikrobielle eksponering samt muligvis selve trykket ved den vaginale fødsel stimulerer immun systemet og kan måske beskytte mod sygdomme som fx allergi, astma og eksem (3-5,12,18). Om der findes en lignende sammenhæng mellem tidlig kolonisering af mundhulen og oral sundhed, er dog uvist. I undersøgelsen her blev den cariesrelaterede bakterie S. mutans observeret hos tandløse børn, hvilket strider imod tidligere opfattelser af bakteriens koloniserings mønster, idet man troede, at bakterien kun koloniserede mundhulen efter tanderuption (19). Flere nyere studier har dog vist, at S. mutans kan registreres før tanderup tion, endda helt ned til tomåneders alderen (20). Analyserne viste, at S. sobrinus, A. odontolyticus og R. denticariosa, som er mere eller mindre involveret i cariesprocessen, var mest prævalente hos de vaginalt fødte børn, hvilket ikke var helt ventet. Den signifikant lavere tilstedeværelse af disse bakterier hos kejsersnitgruppen kan dog også tolkes som fravær af en forskelligartet mikrobiel profil, hvilket anses for at være disponerende for forskellige orale sygdomme (21). klinisk betydning Den orale sundhed er afhængig af mange forskellige faktorer som fx kost, oral hygiejne og bakteriesammensætning i mundhulen. Spørgsmålet er, om der også kan være en sammenhæng mellem den orale sundhed og fødselsmeto den vaginal fødsel og kejsersnit. Fx har lægevidenskaben undersøgt sammenhængen mellem fødselsmetode og den mikrobielle sammensætning i tarmen, og det viser sig, at der er en sammenhæng mellem kejsersnit, en uhensigtsmæssig tarmflora og sygdomme senere i livet. Sandsynligvis er der også en sammenhæng mellem den orale sundhed og fødselsmetode, idet det viser sig, at børn født vaginalt har en mere mangfoldig mikroflora med flere sundhedsrelaterede bakterier end børn født med kejsersnit. Børn født med kejsersnit var hyppigere koloniseret med E. faecalis end børn født vaginalt, og det kan som før nævnt muligvis forklares ved, at tidlig eksponering for en forskelligartet mikroflora samt selve fødslen gennem fødselskanalen stimulerer im munsystemet hos de vaginalt fødte, og beskytter barnet mod sygdomme. I pædiatrien er det blevet observeret, at tidlig eksponering for en naturlig tarmflora og probiotika muligvis fremmer den mikrobielle diversitet og dermed gavner barnets sundhed (22). Konklusionen på det foreliggende studie var, at den orale mikroflora hos børn født vaginalt adskiller sig i den tidlige barndom fra den orale mikroflora hos børn født med kejsersnit, idet der hos børn født vaginalt blev observeret en mere mangfoldig mikroflora med flere sundhedsrelaterede bakterier. Flere pro spektive undersøgelser er dog vigtige, før det endeligt kan bestemmes, hvorvidt fødselsmetode er risikofaktor for en uhensigtsmæssig oral mikroflora. tandlægebladet nr

5 videnskab og klinik Sekundærartikel Prævalensen af mikroorganismer Vaginal fødsel (n = 42) Kejsersnit (n = 41) P* S. mutans 69 % 52 % NS S. sobrinus 76 % 39 % < 0,05 S. mitis 82 % 76 % NS S. gordonii 26 % 34 % NS S. sanguinis 74 % 56 % NS (P = 0,09) S. salivarius 83 % 51 % < 0,05 P. intermedia 55 % 34 % NS ( P = 0,06) F. nucleatum 34 % 29 % NS A. naeslundii 10 % 15 % NS A. odontolyticus 48 % 10 % < 0,05 V. parvula 79 % 59 % NS (P = 0,06) R. denticariosa 57 % 27 % < 0,05 B. dentium 2 % 0 % NS E. faecalis 17 % 34 % < 0,05 L. curvata 81 % 41 % < 0,05 L. salivarius 62 % 32 % < 0,05 L. casei 31 % 10 % < 0,05 L. rhamnosus 12 % 5 % NS L. fermentus 5 % 0 % NS C. albicans 7 % 10 % NS * Differences between groups were subjected to chi-square tests. NS = not significant. Tabel 3. Prævalensen af mikroorganismer i saliva i relation til fødselsmetode. Table 3. Prevalence of salivary microorganisms in infants in relation to mode of delivery. Abstract (English) Oral microflora and mode of delivery Aim To investigate and compare the oral microbial profile between infants delivered vaginally and by caesarean section. Material and methods 84 infants delivered either vaginally (n=42) or by ceasarian section (n=42) were randomly selected from the 2009 birth cohort at the County Hospital in Halmstad, Sweden. Medically compromised and premature children (< 32 weeks) were excluded. The mean age was 8,25 months (range 6-10 months), and parents were asked to complete a questionnaire on socioeconomic factors, lifestyle and hygiene habits. Saliva was collected and analysed using checkerboard DNA-DNA hybridization. Results A higher prevalence of salivary Streptococcus salivarius, Lactobacillus curvata, Lactobacillus salivarius and Lactobacillus casei was detected in infants delivered vaginally (P < 0.05). The caries-associated bacteria Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus were detected in more than half of the study population. Conclusion A significantly higher prevalence of certain strains of health-related streptococci and lactobacilli was found in vaginally delivered infants compared with infants delivered by C-section. The possible long-term effects on oral health need to be further investigated. Taksigelser Tak til Tandlægeforeningen, De Offentlige Tandlæger og Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning for økonomisk støtte. 976 tandlægebladet nr. 13

6 Oral mikroflora og fødselsmetode videnskab og klinik Litteratur 1. Berkowitz RJ, Jones P. Mouthto-mouth transmission of the bacterium Streptococcus mutans between mother and child. Arch Oral Biol 1985; 30: Li Y, Caufield PW. The fidelity of initial acquisition of mutans streptococci by infants from their mothers. J Dent Res 1995; 74: Adlerberth I, Wold AE. Establishment of the gut microbiota in Western infants. Acta Paediatr 2009; 98: Penders J, Thijs C, Vink C et al. Factors influencing the composition of the intestinal microbiota in early infancy. Pediatrics 2006; 118: Biasucci G, Benenati B, Morelli L et al. Cesarean delivery may affect the early biodiversity of intestinal bacteria. J Nutr 2008; 138: Li Y, Caufield PW, Dasanayake AP et al. Mode of delivery and other maternal factors influence the acquisition of Streptococcus mutans in infants. J Dent Res 2005; 84: Socialstyrelsen. Statistics. (Set 2010 september). Tilgængelig fra: socialstyrelsen.se/statistics 8. Bager P, Melbye M, Rostgaard K et al. Mode of delivery and risk of allergic rhinitis and asthma. J Allergy Clin Immunol 2003; 111: Cardwell CR, Stene LC, Joner G et al. Caesarean section is associated with an increased risk of childhood-onset type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. Diabetologia 2008; 51: Koplin J, Allen K, Gurrin L et al. Is caesarean delivery associated with sensitization to food allergens and IgE-mediated food allergy: a systematic review. Pediatr Allergy Immunol 2008; 19: Thavagnanam S, Fleming J, Bromley A et al. A meta-analysis of the association between Caesarean section and childhood asthma. Clin Exp Allergy 2008; 38: Schlinzig T, Johansson S, Gunnar A et al. Epigenetic modulation at birth altered DNA-methylation in white blood cells after Caesarean section. Acta Paediatr 2009; 98: Wall-Manning GM, Sissons CH, Anderson SA et al. Checkerboard DNA-DNA hybridisation technology focused on the analysis of Gram-positive cariogenic bacteria. J Microbiol Methods 2002; 51: Teanpaisan R, Dahlén G. Use of polymerase chain reaction techniques and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis for differentiation of oral Lactobacillus species. Oral Microbiol Immunol 2006; 21: Lexner MO, Blomqvist S, Dahlén G et al. Microbiological profiles in saliva and supragingival plaque from caries-active adolescents before and after daily intake of milk supplemented with probiotic bacteria a pilot study. Oral Health Prev Dent. In press. 16.Marcotte H, Lavoie MC. Oral microbial ecology and the role of salivary immunoglobulin A. Microbiol Mol Biol Rev 1998; 62: Ward C, Lewis S, Coleman T. Prevalence of maternal smoking and environmental tobacco smoke exposure during pregnancy and impact on birth weight: retrospective study using Millennium Cohort. BMC Public Health 2007; 7: Huurre A, Kalliomäki M, Rautava S et al. Mode of delivery effects on gut microbiota and humoral immunity. Neonatology 2008; 93: Loesche WJ. Role of Streptococcus mutans in human dental decay. Microbiol Rev 1986; 50: Tankkunnasombut S, Youcharoen K, Wisuttisak W et al. Early colonization of mutans streptococci in 2- to 36-month-old Thai children. Pediatr Dent 2009; 31: Marsh PD. Microbial ecology of dental plaque and its significance in health and disease. Adv Dent Res 1994; 8: Wold AE. The hygiene hypothesis revised: is the rising frequency of allergy due to changes in the intestinal flora? Allergy 1998; 53 (Suppl 46): Kvalificeret kommunikation i venteværelset Medlemsfordele: 20% rabat til Tandlægeforeningens medlemmer Alle HCC temaer er kvalitetstestet af foreningen Redaktionelt HCC indhold produceres i samarbejde med foreningen Foreninges eget indhold opdateres løbende til medlemmerne Speciel landsdækkende installationsog serviceaftale samt call center Reklamefri HCC indholdsportal Aktuelle nyheder Klinikkens info-system Kontakt os allerede i dag Er du interesseret i at vide mere om Healthcare Channel eller se en demonstration, så kontakt os på tlf: eller klik ind på eller læs mere på under medlemsfordele. tandlægebladet nr

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 Faktorer der påviker udviklingen af børns tarmmikrobiota Martin Frederik Laursen M.Sc. Bioteknologi PhD studerende Tarm mikrobiologi og immunologi Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Epidemiologiprojekt Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Problemformulering Er der nogen sammenhæng mellem alkohol og rygning under graviditet og spædbarnsdødelighed samt alkohol og rygning under

Læs mere

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S.

Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S. Glasgow NJ, Ponsonby AL, Kemp A, Tovey E, van Asperen P, McKay K, Forbes S. Feather bedding and childhood asthma associated with house dust mite sensitisation: a randomised controlled trial. Arch Dis Child.

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov

Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov Hyppighed og varighed af amningen Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov www.kompetencecenterforamning.dk Historisk og kulturelt Kung San folket (Kalahari ørkenen, Botzwana) ammer 4 gange i timen. I

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for akut kejsersnit i fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Nini Møller, Hillerød Medlem af Sandbjerggruppen for guidelinen Sectio antea 1 Har vi præcise tal? NEJ Det afhænger naturligvis

Læs mere

Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004

Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004 Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004 Formål med Øvelsen: Formålet med øvelsen er at analysere om risikoen for død er forbundet med to forskellige vacciner BCG (mod

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit

Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Risiko for kejsersnit efter igangsætning af fødsel hos kvinder med tidligere kejsersnit Overlæge Ole Bredahl Rasmussen Gyn-obs afdeling ygehusenheden Vest Data leveret af teen Rasmussen, T Tværfagligt

Læs mere

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen Ernæring til Spædbørn og Småbørn; en vejledning til sundhedspersonale SKOT III kohorten Ph.d. projekt omkring spædbørn med høj vægt ved/ Melanie Wange Larsson Department

Læs mere

Probiotika og caries. Probiotika og caries ABSTRACT

Probiotika og caries. Probiotika og caries ABSTRACT VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT Probiotika og caries Probiotika og caries Probiotiske bakterier har været en del af kosten i langt de fleste lande gennem tiderne. De oftest anvendte stammer

Læs mere

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Program Baggrund for at intervenere på søvn Hvordan intervenerer vi på søvn? Baggrund for at intervenere på stress Hvordan

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT

Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Resultater fra et landsdækkende randomiseret kontrolleret rygeinterventions-trial: X:IT Pernille Due Workshop: Forskning i effekt af folkesundhedsindsatser Den Nordiske Folkesundhedskonference 2017 Centret

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet.

Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet. Fødestillinger og bristninger Interview med Li Thies-Lagergren, jordemoder, Mmid, ph.d, adjunkt på Jordemoderskolen Lund Universitet. 1 Li Thies-Lagergren er medfvorfatter til en artikel, som har publiceret

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Probiotika og prebiotika

Probiotika og prebiotika Probiotika og prebiotika Christian Lodberg Hvas, 1. reservelæge, ph.d. Medicinsk Hepato gastroenterologisk Afdeling V, Århus Sygehus DSKE, Århus, 2. marts 2011 Menu Livet i tarmen Probiotika Hvad har vi?

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen Professor, Niels Bilenberg FOCUS - Forskningscenter for Udviklingsforstyrrelser BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Kobling af survey og registre i sundhedsforskning

Kobling af survey og registre i sundhedsforskning Kobling af survey og registre i sundhedsforskning Selskab for Surveyforskning Seminar 5. marts 2014 Henrik Brønnum-Hansen Afdeling for social medicin Afdeling for social medicin Hvorfor koble surveys og

Læs mere

Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn

Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn BSMB j. nr 2010-35 Titel Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn Protokol Udarbejdet af Susanne Eifer Møller, studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, SDU. Sundhedsplejerske.

Læs mere

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008 Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2-8 Reservelæge Christina Høegh Reisenhus og overlæge Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afdeling O, Ulykkes Analyse Gruppen. www.uag.dk

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Klub Æblebørn Guld tema, September 2014

Klub Æblebørn Guld tema, September 2014 Klub Æblebørn Guld tema, September 2014 Hej og Velkommen til september måned 2014 her i Klub Æblebørn. Sommeren er sådan officielt slut. Vejret har også taget et ordentligt skift. Og de fleste er godt

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Søvn 2 Baggrund søvn og fedme Prævalensen af overvægt og fedme blandt børn er stigende Stigningen kan ikke udelukkende forklares ved ændringer i traditionelle

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Præsentation af kandidatspeciale udarbejdet af intensivspecialsygeplejerske og cand. cur. Rikke Hessing Simonsen

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft

Sundhedseffekter. Tyktarmskræft Sundhedseffekter Tyktarmskræft Der er stigende evidens for, at mælk og mejeriprodukter kan have en beskyttende rolle i forhold til tyktarmskræft. Oversigtsstudier påviser konsekvent, især for mælk, at

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Kop versus flaske. Ammekursus Modul 3 KOP, FLASKE, LACT-AID METTE AASKOV

Kop versus flaske. Ammekursus Modul 3 KOP, FLASKE, LACT-AID METTE AASKOV Ammekursus 2012-13 Modul 3 KOP, FLASKE, LACT-AID METTE AASKOV www.kompetencecenterforamning.dk Amerikansk RCT med 700 ammede børn Formål: At undersøge sutteflaske og narresuts indvirkning på amning Inklusionskriterier:

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 2. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er hypotesetestning? I sundhedsvidenskab:! Hypotesetestning = Test af nulhypotesen Hypotese-testning anvendes til at vurdere,

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Kort om forebyggelse Indhold Hvorfor betaler det sig at satse på forebyggelse? Hvorfor er det vigtigt at prioritere forebyggelse? Danskerne lever usundt Livsstilssygdomme

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Hvad belaster og hvad beskytter soldater med selvmordstanker og selvmordsforsøg?

Hvad belaster og hvad beskytter soldater med selvmordstanker og selvmordsforsøg? Hvad belaster og hvad beskytter soldater med selvmordstanker og selvmordsforsøg? Bo Andersen Ejdesgaard Center for Selvmordsforskning Selvmordsadfærd blandt soldater 16,4 % har én eller flere gange tænkt

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte

SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark & Odense Universitets

Læs mere

Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance.

Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance. Løs i maven? Velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance. Tværsnit af tarmvæggen Hjælper i stressperioder f.eks. ved: - Foderændringer

Læs mere

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003

MPH Introduktionsmodul: Epidemiologi og Biostatistik 23.09.2003 Opgave 1 (mandag) Figuren nedenfor viser tilfælde af mononukleose i en lille population bestående af 20 personer. Start og slut på en sygdoms periode er angivet med. 20 15 person number 10 5 1 July 1970

Læs mere

Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat θˆmed en tilhørende se

Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat θˆmed en tilhørende se Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag 5. februar 00 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. Type og type fejl Statistisk styrke Nogle speciale metoder: Normalfordelte data : t-test eksakte sikkerhedsintervaller

Læs mere

Chi-i-anden Test. Repetition Goodness of Fit Uafhængighed i Kontingenstabeller

Chi-i-anden Test. Repetition Goodness of Fit Uafhængighed i Kontingenstabeller Chi-i-anden Test Repetition Goodness of Fit Uafhængighed i Kontingenstabeller Chi-i-anden Test Chi-i-anden test omhandler data, der har form af antal eller frekvenser. Antag, at n observationer kan inddeles

Læs mere

ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE

ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE PROGRAM Baggrund for forsøgsprogrammet! Hvad ved vi om betydning af ekstra undervisningstid? Forsøg på 4. klassetrin! Indsatserne!

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Hvad forstår vi egentlig ved social ulighed i sundhed, hvordan er den sociale ulighed tidligt i livet i Danmark, og hvad kan vi gøre ved den? Laust

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Anafylaksi Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d, Speciallæge i anæstesiologi, fagområdespecialist i allergologi DAAC og Klinik

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for. lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af

Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for. lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af d. 9.4.2015 Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af graviditetsdiabetes, graviditetsudløst forhøjet blodtryk og målinger

Læs mere

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred

Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Temadag om danske sundhedsregistre 28 juni 2012 Eksempler på anvendelse af registre og surveys til forskning om social ulighed i middellevetid og forventet levetid med godt helbred Henrik Brønnum-Hansen

Læs mere

Monitorering af børns sundhed og udvikling via sundhedsplejerskernes journaler

Monitorering af børns sundhed og udvikling via sundhedsplejerskernes journaler Monitorering af børns sundhed og udvikling via sundhedsplejerskernes journaler Sundhedskoordinationsudvalgets møde på Københavns rådhus 4. december 2015 Anette Johansen og Bjørn Holstein Statens Institut

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

The allergic march in childhood

The allergic march in childhood Allergiske og Autoimmune Sygdomme: - epidemiologiske aspekter af hygiejneteorien Allan Linneberg Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Region Hovedstaden The allergic march in childhood Prevalence

Læs mere

Afsnit E1 Konfidensinterval for middelværdi i normalfordeling med kendt standardafvigelse

Afsnit E1 Konfidensinterval for middelværdi i normalfordeling med kendt standardafvigelse Afsnit 8.3 - E1 Konfidensinterval for middelværdi i normalfordeling med kendt standardafvigelse Først skal normalfordelingen lige defineres i Maple, så vi kan benytte den i vores udregninger. Dette gøres

Læs mere

Mikrobiologisk diagnostik ved sygdomme i mundhulen

Mikrobiologisk diagnostik ved sygdomme i mundhulen Mikrobiologisk diagnostik ved sygdomme i mundhulen NILS-ERIK FIEHN Hovedparten af en tandlæges arbejde er forebyggelse, diagnostik, behandling, prognosevurdering og kontrol af sygdomme i mundhulen med

Læs mere

Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer

Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer Værdi af kliniske reproduktionsregistreringer Informationsmøde for avlsrådgivere 9. oktober 2012 Karina Elkjær Anders Fogh Resultater fra ErhvervsPhD Reproduction in the postpartum dairy cow influence

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point)

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point) Eksamensopgave i Epidemiologiske metoder, IT & Sundhed forår 2011 Læs artiklen grundigt og svar derefter på alle spørgsmål. Under hver opgave står hvor mange point der maksimalt kan opnås for opgaven.

Læs mere

Caries og marginal parodontitis hører til de mest almindelige

Caries og marginal parodontitis hører til de mest almindelige 276 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Probiotika og orale sygdomme Den stigende anvendelse af probiotiske bakterier inden for det gastrointestinale område har medført en øget interesse for probiotikas effekt

Læs mere