Referat fra 29. KKR digitaliseringsnetværksmøde. KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 29. KKR digitaliseringsnetværksmøde. KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S"

Transkript

1 Dato: Vor ref.: MedCom+KL Referat fra 29. KKR digitaliseringsnetværksmøde Dato: 10. februar 2016 Sted: Deltagere: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S Søren Peter Gunge, Frederikshavn Kommune Kirsten Skovrup, Aalborg Kommune Birgit Bækmann Jeppesen, Aarhus Kommune Kjeld Lauritsen, Aarhus Kommune Lars Kjær, Herning Kommune Henriette Jacobsen, Odense Kommune Susanne Kristensen, Odense Kommune Tove Due, Næstved Kommune Merete Halkjær, Københavns Kommune Pia Wisbøl, Herlev Kommune Nicholas Christoffersen, Sundhedsdatastyrelsen Poul Erik Kristensen, KL Lone Vinhard, KL Ulla Lund Eskildsen, KL Jeanette Jensen, MedCom Dorthe Skou Lassen, MedCom Karina Hasager Hedevang, MedCom Lone Høiberg, MedCom Fraværende: Mette Brøsted Nielsen, Esbjerg Kommune Bodil Marie Grøn, Fredericia Kommune Søren Skafte Jensen, Lolland Kommune Peter Petersen, KL Iben Søgaard, MedCom

2 Punkter fra dagsorden Velkomst Implementering af FMK v/karina FMK på Bosteder og misbrugsområdet v/poul Erik Fælles sprog III v/ulla ØA2016 om udbredelse af Telemedicin v/poul Erik Henvisning til kommunal forebyggelse v/lone Status på Social og Psykiatri v/lone Status på Hjemmepleje-sygehusstandarden v/jeanette Status på Telesår v/dorthe Status på G-GOP v/dorthe Hjælpemiddelsystem udveksling af information v/dorthe Evt Referat: 1. Velkomst Poul Erik byder velkommen og der er en kort præsentationsrunde, da ikke alle kender alle. Velkommen til Susanne Kristensen, Odense Kommune. 2. Implementering af FMK v/karina Ved afslutning af FMK-kommune projektet var det ikke muligt at trække statistik. Status d. 9/ viser, at der er hentet kort mod forventet På landsplan mangler kun kort. 77 % af kommunerne nåede målsætningen inden udgangen af Fire kommuner har ikke hentet kort. Karina og KL synes, der er god grund til klap på skulderne. PEM lukker pr SDS har startet processen med nedlukningen. PLO-aftalen stoppede pr Den er dog forlænget i det omfang, det er muligt i de fem regioner. De kommuner som ikke har ryddet op, kan i Region Syddanmark anmode om en oprydning, men pt. står kommunen selv med hele regningen. Region Syddanmark har endnu ikke indvilliget i at finansiere den anden halvdel. Karina vil gerne have en tilbagemelding på, hvordan det ser ud i de enkelte kommuner, ift. håndtering af medicinkort der er ryddet op samt nye henviste borgere eller ift. diskrepans i en ordination. Hvordan er samarbejdet med lægerne. MedCom får ikke altid disse tilbagemeldinger. Kirsten oplyser, at opdateringerne ikke sker. Når patienten har været indlagt, er kortet ikke opdateret og omvendt. Der er på sygehusene stort pres på at få ajourført fra ledelsen. 2

3 Ajourføringsknappen skal bruges, hvis lægen henviser til sygehuset. Lægen er forpligtet til at opdatere FMK. Pia mener der let går politik i det. Lægerne vil kun se på egen ordineret medicin. Der er brug for en aftale. Lægen har ansvaret, men tager det ikke. Poul Erik mener, der er brug for en opfølgning til alle parter. KL vil gerne tage det op med PLO. Birgit oplever, at det er forskelligt fra læge til læge om de ajourfører. Den undervisning de praktiserende læger har fået kan være lidt forældet, og derved mangler de måske information om rettede fejl og mangler. FAQ fra PLO findes forsat på nettet obs! Læge i Midt har anbefalet andre ikke at bruge FMK. Poul Erik vil bringe dette videre til PLO. Der skal ikke ny aftale til, bare at den eksisterende håndhæves. Poul Erik vil gerne lave en stikprøve i en kommune, for at få synliggjort anvendelse af ajourføring, volumen. Karina og Poul Erik ser på de indkomne tilbagemeldinger først. Fremtidige driftsopgaver: MedCom 10 projektet - Korrekt anvendelse. Aktiviteterne i kommuneprojektet bliver en del af det samlede projekt. Ukorrekt brug skal meldes ind. MedCom har kun mandat til at melde problemerne til rette vedkommende. Netværksmøder og evalueringsmøder afholdes i kvartal. Karina opfordrer kommunerne til at opbygge et tværsektorielt forum i egen kommune, hvor MedCom gerne deltager. Kommuneteamet forsætter samarbejdet med EOJ leverandørgruppen. Her bliver fulgt op på fx versionsskift, nye krav og terminologiskift. ERFA-gruppen forsætter hver 3. måned. KL/MedCom samt kommunale deltagere vil fortsat være en del af den tværsektorielle FMK projektledergruppe. MedCom skal sikre den kommunale deltagelse i end-toend test. Søren spørger til, hvad der sker efter, der har været en opsamling på fx ajourføring? Hvad skal opsamlingsfunktionen håndtere? Poul Erik: MedCom har ikke mandat og kan ikke se teknisk opsætning. Når det er tekniske udfordringer er det Sundhedsdatastyrelsen det skal meldes ind til. MedCom skal samle sammen og har som tidligere nævnt kun mandat til at melde problemerne til rette vedkommende. Det kunne være fint med en status på de indmeldte sager. Karina tager det med videre. Det er alle parter, som skal løfte. Pia spørger til, hvad vi gør indtil, der er en løsning? Dorthe oplyser, at man altid kan informere om, hvor problematikken er placeret /strandet. Merete pointerer, at FMK er en database, hvor grænsefladen er meget forskellig, mens fx Sårdatabasen er en journal, med samme visning for alle. De nuværende begreber er ikke dækkende. Udfordringer: Marianne har været hos patientombudsmanden og set på UTH er. Der er mange steder, hvor adviser ikke hentes ind. Karina opfordrer til at alle slår et slag hjemme for at ryddet op i adviser. Obs på dobbelt dosis, hvis der er synonymer. Dosisdispensering er en kæmpe udfordring, Hvordan skal vi håndtere det? I Aalborg er de ved at monitorere på, hvor stort omfanget er. På baggrund af Aalborgs redegørelse går Poul Erik videre med sagen. Sikkerhed frem for alt. Borgeren skal ikke på dosisdispensering, hvis forudsætningerne ikke er klar.. Hvorfor fungerer det problemfrit i nogen kommuner? Det afhænger meget af lægens system samt af lægens viden omkring håndtering af dosisdispensering. Men klart, er der tekniske udfordringer med dosisdispensering i FMK. Alle er glade for, at Ålborg er gået i front. Lægen opfordrer i nogle tilfælde borgeren til selv bestille dosisdispensering, hvor kommunen så skal betale. Poul Erik spørger til hvor mange borgere, der har dosisdispensering, men som ikke er i et stabilt medicinforløb? Det mener deltager ikke er mange. Merete spørger til om apotekerne kan trække en liste over ændringer på dosisdispensering, som viser at borgeren ikke burde være på dosisdispensering. Karina vil høre, om apotekerne kan trække liste. Poul Erik oplyser, at KL gerne vil sende et brev, men det skal være på et oplyst grundlag. Når Ålborg har gennemført undersøgelsen. 3

4 Evaluering af FMK kommune Karina vil gerne have tilbagemelding på tiltag på tekniske og organisatorisk del i projektet gode og mindre gode, samt MedComs indsats. Henriette synes Kommunemodellen har været god, og kan bruges senere, fx KOL Der kommer mange kommentarer til den tekniske løsning og evalueringen af denne. Det har været svært, at FMK har så mange forskellige visninger, det giver problemerne. Merete fremhæver, at samarbejde på tværs af sektorgrænser har brug for ens visning. Denne evaluering mangler og er vigtig. KL har bragt emnet op flere gange. Dorthe pointerer, at Karina spørger til evalueringen af KL og MedComs indsats. Input til evaluering af systemet skal til den nationale styregruppe for FMK programmet. Søren indskyder, at erfaringerne skal vendes og bruges pro aktivt. Nikolas mener ikke, at FMK vejen behøver ikke være den vej, vi går fremadrettet. Vi skal lære af erfaringerne fra FMK. Man vil gerne have data skal ligge fælles, som man kan trække på. 3. FMK på Bosteder og misbrugsområdet v/poul Erik Der er afsat penge i ØA16 til analyse, projektet er igangsat. Bostederne mener, at de ligner ældreområdet. Der er ikke så mange med sundhedsfaglig autorisation, også påvist i Sikre hænder, men dette er mere en diskussion om kompetenceforhold. Misbrugsområdet er væsentlig anderledes, her mangler system understøttelse, nogle anvender praksis-systemer. SDS, KL og MedCom foretager analysen i fællesskab, se plan frem til sommeren i slides, skal være færdig til maj forud for ØA. Overblik over kommunernes digitale landskab. Der er en del af lægerne i misbrugscentre som anvender lægesystemer til at håndtere medicin. Eksternt konsulentfirma tilknyttes til udarbejdelse af analyserapport. Der er aftalt besøg på Rusmiddelcenter i Gladsaxe Kommune, som skal danne grundlag for plan. Tidsplan: Analysearbejdet skal være klar i maj. SDS administrerer finansiering. Odense kommune har to socialoverlæger, som meget gerne vil bidrage til analysen. KL har forespurgt kommunerne omkring forslag til deltagere, der sendes også forespørgsel ud i denne gruppe, som så kan spørge videre ud. Jeanette pointerer, at Bosteder har ikke så mange sundhedsfaglige personer med medicinkompetence, det har misbrugsområder. Københavns kommune er i gang med FMK implementering på Bosteder. Der er mange pædagoger ansat på Bosteder. På Misbrugsområdet har kommunerne enten ansat læger eller har læger på konsulentbasis. Der er behov for feedback fra kommuner med læger ansat og kommuner, der ikke har læger ansat. 4. Fælles sprog III v/ulla 4. Fælles Sprog III v. Ulla, KL FSIII er i næste fase, den nye strategiperiode er i gang. En af aktiviteterne er Implementering af den systemunderstøttelse der er under udvikling. Sikringsfasen har gennem de sidste 2 år haft deltagelse af 15 kommuner og de eksisterende eoj-leverandører. Fasen er nu afsluttet og sikingsfasegruppen er refuseret i antallet af deltagere. I udviklingsfasen er it-udviklingsgruppen etableret med deltagelse af eoj-leverandørerne, repræsentanter fra pilotkommunerne og de kommunale repræsentanter der af kommunegrupperne har været udvalgt til PO er. Den højt strukturerede måde at dokumentere på er et paradigmeskift. Implementeringen skal nationalt være i mål ved udgangen af

5 Med den forretningsstrategi der i FSIII projektet er valgt, er det vigtigt at holde fokus på at der ikke er tale om nyudvikling af at helt system, men derimod om at opgradere, opdatere eksisterende systemunderstøttelse til også at håndtere FSIII. Det nye med FSIII er bl.a. at myndighed og udfører slås sammen, forstået på den måde at de fremtidigt vil dele data - idet dokumentation genanvendes og opdateres gennem alle FSIII delprocesserne, derudover tilføjes der en opfølgningsproces. Den klassificerede dokumentation vil give nye muligheder for LIS og kvalitetsudvikling. Udover implementeringen indeholder FSIII programmet i den fælles kommunale digitaliserings strategi følgende tiltag: måledata, governance af produkter og programindsats. Inklusion af sundhedslov træning ( 140) og forventeligt også hjælpemidler. Socialområdet er tæt tilknyttet men er et selvstændigt de-koblet projekt som der vil blive sat fokus på til næste KKR møde. Pilot kommuner: CSC Sønderborg, KMD NEXUS tidligere Care kommune Fredericia KMD NEXUS tidligere Avaleo kommune - der foreligger endnu ikke aftale der arbejdes på at få en aftale på plads. Columna Care Århus, Piloten vil blive afviklet med 2 iterationer i løbet af år Projektets styregruppe er bliver udvidet. Fra FSII til FSIII den del af FSII der i dag omhandler borgerens hverdagsliv integreres i de 30 tilstande der bliver mulighed for at udrede med FSIII. Borgerens tilkendegivelse af udførelse af de udvalgte aktiviteter og betydningen heraf skal i FSIII vurderes på de tilstande der oprettes, hvor der er behov/problemer. Der skal dokumenteres mere målrettet, præcist og med fælles ramme gældende på tværs af lovgivning, faglighed og funktioner. Personlige faktorer, omgivelses faktorer og mentale og fysiske faktorer dokumenteres i FSIII under de Generelle oplysningers strukturerede overskrifter. På Sundhedslovs delen er der opretter 45 helbredstilstande. Tilstande består af en klassificeret tilstand, præcisering, årsag og faglige noter/vurdering, og derudover opstilles der til alle tilstande, funktionsevne eller helbredstilstande, forventede tilstande. Sundhedsdatastyrelsen (SDS) gør opmærksom på, at der i forhold til tilstandsbegrebet er udfordringer, idet der tværsektorielt ikke er en fælles opfattelse af begrebet. Både definition ag forståelsen af Tilstand er forskellig. Tilstandsbegrebet skal ikke anvendes direkte tværsektorielt, men med FSIII s klassifikation af data er det muligt at mappe mellem sektorernes systemer og også i kommunalt regi f.eks. ved maping anvende displaytermer på brugergrænsefladerne. FSIII projektet har lavet definition på begreberne og forventer dermed at kunne medvirke til fælles forståelse. Begrebsmodel er ikke det samme som brugergrænseflade vigtigt at forstå dette. SNOMED CT anvendes som referenceterminologi i FSIII. Samtlige klassifikationer der tages i anvendelse vil være tilgængelige og vil skulle hentes fra desuden ligger klassifikationerne også på FSIII s hjemmeside. Kommentarer på mødet: FSIII passer med PPS (Praktiske Procedure i Sygeplejen). Man anvender også ICD10 i begge sektorer nu. Region Midtjylland er gået i gang med at SNOMED CT klassificere de 12 sygeplejefaglige områder Tidsplan Gruppen tilkendegiver skepsis i frohold til den tidsplan der præsenteres. Der er henvises til at der er gode erfaringer fra FMK. Det anbefales at få lavet en forventningsafstemning, og aftalt nye / realistiske tidsrammer (alignes med ØA) Der spørges til hvordan der kan leves op til implementering i alle kommuner inden udgangen af I styregruppen har der været dialog om hvornår kommunerne lever op til aftalen og som absolut minimum vil det sige, at kommunerne skal have indkøbt og teknisk implementeret den tilkøbte systemunderstøttelse af FSIII inden udgangen af

6 Den tekniske og den organisatoriske implementering er afhængige af hinanden, idet det ikke forventes muligt at dokumentere korrekt i en FSIII understøttet EOJ-løsning uden at have et kendskab til metoden. Implementeringsstøtten fra FSIII projektet og MedCom er planlagt til 2017, hvor kommunerne skal implementere over tre bølger. Tidsplan bør være realistisk, nogle skal arbejde med skift af EOJ-systemer. Der er behov for megen information om hvad opgaven og tidsplan omfatter. Mange KMD kommune skal overveje (40 kommuner) evt. udbud. Der spørges til om eoj-leverandørerne vil være i stand til at servicere alle deres kommuner. Bølgeplanen, spec bølge 2, er urealistisk med undervisningstyngde i feriemånederne. Det er aktuelt ukendt, hvor leverandørerne er i deres udviklingsproces. Kommuneren anbefales kraftigt at koordinere med leverandørerne. Leverandørerne vil ultimo 2016 kunne anmode om at få deres it-understøttelse kompabilitetsvurderet Implementeringsansvarlig i FSIII projektet (KL) er Kirstine, der foreligger oplæg til bølgeplan og implementeringsguide. Der er udviklet e-læringsmateriale, moduler og temaer med selvtests, der udsendes orientering når e- læringen og FSIII materiale er tilgængelig på FSIII s nye hjemmeside. 5. ØA2016 om udbredelse af Telemedicin v/poul Erik Længere forhandlingsforløb bl.a. på grund af folketingsvalget. KL har indgået ØA om udbredelse af telemedicin på KOL ved udgangen af Udfordringen er forudsætningsprojekter, som skal være på plads, bl.a. udvikling af modning af telemedicinsk infrastruktur. Referencearkitektur skal formodentlig opdateres, da den er udarbejdet for et par år siden. Implementeringsbagkanten kan rykke sig. KL og Danske Regioner følger et princip om, at dem der skal stå for implementering af projektet, også skal have for driften. Der er 5 landsdelsprogrammer og en porteføljestyregruppe første møde er på fredag d.12. februar 2016 vær opmærksom på referater herfra. Landsdelsprogrammet er via KKR konsulenter. Dagsorden for mødet fredag kan sendes ud, da det giver god intro til kommende arbejdsområder. Mere information på næste KKR-møde. 6. Henvisning til kommunal forebyggelse v/lone Der er 2 spor, en analyse og et projekt i MedCom 10. SST har bedt MedCom foretage en analyse i forhold til kommunale forebyggelsestilbud. Ønske om målrettethed og forenkling. Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse i almen lægepraksis og de kommuner, som har et vist volumen på anvendelsen af forebyggelsestilbud. Sygehusene er tænkt med, men ikke i spørgeskemaundersøgelsen. Der tages udgangspunkt i REF01, det er en udfordring at afsender lokationsnummer tabes i dag. Analyse afsluttes marts 2016, hvor der udarbejdes en rapport til Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe. Fra andet kvartal 2016 starter MedCom 10 projektet, hvor hovedmålet er videreudvikling og kvalitetssikring af elektronisk henvisning -og epikrise ud fra analysens resultater, samt national udbredelse, hvor det er ønsket at øge anvendelsesvolumenen. Det er vigtigt, at bruge henvisningen i stedet for korrespondancemeddelelsen ved henvisning til kommunal forebyggelse, da den er struktureret og kommer rigtigt på plads i borgerens journal. Den anvendes kun til henvisninger og ikke som korrespondancen til mange forskellige meddelelser. Kommentar: Der kunne måske være behov for en henvisning til sygepleje. Det kunne være en fordel at få koblet henvisninger og tilhørende korrespondance meddelelser via ID.nr. 6

7 Pakkehenvisning: Påvirkes dette indhold? Det vides ikke, afhænger dels af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen og dels af, om der kun skal være én henvisning til alle kommunens forebyggelsestilbud. Obs på statistikken, at der sendes epikrise på både GOP og henvisning (CSC og Avaleo kommuner). 7. Status på Social og Psykiatri v/lone Sundhedsaftalerne styrer indhold og retning, samt muligheder i it-systemerne. Opstart hvor det er teknisk muligt. MedCom vil gerne komme på besøgsrunde for at høre, hvad man ønsker at arbejde med lokalt. Enhedstype i SOR svært at finde dækkende enhedstype til socialområdet. I 2015 blev enhedstypen handicap og psykiatri oprettet i SOR. Pia, Herlev mener at den allerede er forældet. Der er mange tiltag rundt om i kommunerne med anvendelse af MedCom standarder i psykiatrien. Der er derfor et behov for at få overblik over, hvor og hvilke tiltag der er iværksat på psykiatriområdet. MedCom vil gerne kortlægge og synliggøre de mange tiltag på samme vis, som det er etableret med telemedicinske projekter. 8. Status på Hjemmepleje-sygehusstandarden v/jeanette Jeanette har samlet alt omkring version på hjemmesiden: Se også slides. Genenmgang af nogle opmærksomhedspunkter i forhold til indhold i version 1.0.3: a. Seneste pn medicin og seneste depot medicingivning. Depotmedicin kan ikke afgrænses specifikt som gruppe og det giver en udfordring i forhold til at autogenere data til indlæggelses og udskrivningsrapporten. Det er også vanskeligt at autogenere oplysninger om seneste PN medicin, afgrænset til 24 timer før indlæggelse/udskrivning. Derfor kan manuel indtastning blive nødvendig. I forbindelse med test og certificering af Epic/ Sundhedsportalen kom det frem at depotmedicingivning og seneste PN medicingivning ikke medsendes i udskrivningsrapporten, men vil ses på FMK. Det er oplyst at alle EOJ systemer kan vise dette som effektueringer i FMK integrationen i EOJ, men det er dog uafklaret hvorledes data vil blive præsenteret, herunder hvor langt tilbage oplysningerne om effektuering går. Kommunerne ønsker at følge op lokalt med Region Hovedstaden. Jeanette følger også op og sender besked. Det har også konsekvenser for de øvrige regioner, som har patienter indlagt i region Hovedstaden. Ændringer, som rammer samarbejdsaftaler. Dorthe har rejst flag i certificering af Epic, hvor de skal spørge samarbejdspartnere. Merete vil bære det ind i det tværfaglige samarbejde. Dorthe vil fremsende dokumenter. b. Smitterisiko i indlæggelsesrapporten. Svært at autogenere disse data og vil sandsynligvis ikke kunne medsendes i autogeneret indlæggelsesrapport, men kan medsendes i manuel version.men i forhold til tidsperspektiv kan nytteværdi af oplysningerne i en manuel opdateret indlæggelsesrapport være begrænset. c, Melding om færdigbehandling: I kan melding om færdigbehandling også sendes når behandling på færdigmeldt patient er genoptaget. Men vær opmærksom på at det ikke er en annullering af den tidligere færdigmelding, men en meddelelse om at behandling er genoptaget. Dette skal fremgå af overskriften på modtagelsen af meddelelsen. d. Vedhæftning af filer er ikke med i første omgang men under afsnittet referencer kan medsendes links. Status for test og certificering af leverandører. EPIC/Sundhedsplatformen er i proces og KMD Care er netop blevet certificeret som første EOJ system til 7

8 Der er aftalt dato for certificering af øvrige leverandører, dog mangler dato for certificering for Cosmic/CGI (nu fastlagt til15. april 2016) og Systematics (EPJ og EOJ løsning). Parathed og plan for overgang til version 1.03Der er indsamlet datoer for Care kommunernes opdatering, dog ikke for de kommuner som selv drifter EOJ. CSC Vitae kommuner vil være forsinkede mht. opdatering, men CSC kommuner kan modtage version og GGOP på e-dico løsning. Avaleo (= nu KMD Nexus) kommuner opdateres samlet den 20. april Regionerne er klar til overgang primo maj 2016, undtagen region Midt som overgår 4. sept. Behov for overgangsløsning Region Midt har spurgt om MedCom om hjælp til overgangsløsning i forhold til at kunne modtage indlæggelsesrapporten i fra kommuner udenfor regionen, da regionen først overgår den 4. sept Mht. EPIC/Sundhedsplatformen er der et problem i forhold til at kunne modtage i gl. format, Merete kan skaffe en rapport på antal indlæggelsesrapporter sendt fra CSC kommuner regionen. Også gerne fra de øvrige kommuner. Region Hovedstaden og kommuner er langt i de organisatoriske overvejelser om hvordan kommunikationen kan understøttes, når versionsopdateringen ikke sker samtidigt. Det tages op på MC styregruppemøde d. 3. marts, hvad MedCom kan hjælpe med i forhold til overgangsløsninger. 9. Status på Telesår v/dorthe Projektet blev forlænget til 31. december Regioner og kommuner er i drift siden august Projektmålene er ikke nået i Sjælland og Syddanmark, Syds forskningsprojekt har medført at volumen er begrænset, da inklusionskriterierne er snævre. Øvrige regioner og mange samarbejdskommuner flot i mål, der er opnået gode erfaringer med at tværsektorielt fælles kompetence udvikling og fastlæggelse af betingelser for tværsektoriel koordinering og velfungerende workflow, hvor den fælles sårjournal er fælles dokumentations- og kommunikationsværktøj. Kommuner og regioner har hele vejen ønsket at bruge systemet, det har været godt. Det har været komplekst at arbejde med effekter og gevinster. Det har ikke været muligt at finde bedre indikatorer at måle på i projektet. Der arbejdes videre med indikator delen, hvor der er et samarbejde mellem ministeriet, Københavns kommune og Region Hovedstaden. Overlægegruppen har besluttet at opdatere diagnoselisten i sårdatabasen, dette påvirker hvor mange sår der i hver enkel gruppe, dette er mest tydeligt i gruppen for venøse sår, hvor der sker et fald i antallet af sår, da disse nu optræder under gruppen andre sår og arterielle sår. Overgang til fælles offentlig systemforvaltning Er under etablering. I forhold til pleje.net er en ny forretningsstyregruppe under etablering. Det bliver en repræsentant fra hver region, hvert KKR kommune område, KL, Danske Regioner, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom så længe MedCom har systemforvalteropgaven (udløber d. 31. august 2016), hvorefter en region overtager opgaven. Det var planen, at den nye forretningsstyregruppe skulle have holdt opstartsmøde d. 9. februar, men der mangler udpegning af repræsentanter fra 3 regioner, 1 KKR-område samt Sundhedsdatastyrelsen. Ny mødedato forventes aftalt i løbet af de kommende uger. National brugergruppe (anbefalet at bestå af klinikere) nedsættes af den nye forretningsstyregruppe. Regioner og kommuner finansier den fælles sårdatabase i fællesskab, aktuelt sker opkrævning via betaling til Sundhedsdatanettet. Udbud af sårdatabasen skal gennemføres senest august 2017, plan for udbud skal besluttes, der er udarbejdet notat om udbudsscenarier. Tanja Gerner Jusslin varetager systemforvaltningsopgaven hos MedCom. 8

9 Evalueringsrapport fra CIMT Har været gennem flere mindre tilretninger siden september 2015, endelig version forventes frigivet i løbet af de kommende uger. Evalueringsrapporten er omfattende og teksttung, projektstyregruppen besluttede derfor at få udarbejdet en slags PIXI version af evalueringsrapporten. Kommunikationsbureauet Morsing har udarbejdet PIXI version og gjort materialet mere levende ved at anvende interviews og billeder fra Region Midtjylland. PIXi versionen forventes også at kunne frigives i løbet af et par uger og vil blive fremsendt til gruppen. Ny sikkerhedsløsning til sårdatabasen Der er gennemført test på både passivt og aktivt scenarier. Den nye sikkerhedsløsning giver ud over højere sikkerhedsniveau også mulighed for at etablere single sign-on (SSO) fra EPJ/EOJ til sårdatabasen, samt mulighed for at anvende fødereret brugeradgang. Der er etableret en national føderationsservice på NSP som forvaltes af Sundhedsdatastyrelsen. Regioner og kommuner opfordres til at opdatere til det nye sikkerhedsniveau, hvor ved der samtidig kan etableres det meget efterspurgte single sign-on som vil understøtte workflow for den kliniske front bruger. Dette arbejde kan iværksættes uafhængigt af om føderationsdelen. Konsulenthuset Lakeside udarbejder i uge 9 rapport for den simple tekniske test af den nye sikkerhedsløsning, samtidig ønskes det at give en overskuelig beskrivelse af hvilke initiativer som skal gennemføres for at den ny sikkerhedsløsning kommer i drift hos relevante parter. Regioner og kommuner arbejder med henholdsvis en fælles regional føderationsløsning og en fælles kommunal føderationsløsning som kan anvendes til nationale løsninger (kommunernes løsning varetages via KOMBIT er planlagt tilgængelig i år 2017 for alle kommunale løsninger). Region Midtjylland, lægesystem A-data har deltaget i de tekniske test, endvidere planlægger Odense kommune at foretage test i februar Status på G-GOP v/dorthe Test & certificering: Det går godt med forberedelse til test & certificering, der er aftalt datoer med samtlige leverandører på nær for Columna Cura fra Systematik. Der er gennemført test med 2 leverandører, det er henholdsvis KMD Care og Sundhedsplatformen. KMD Care: KMD Care gik godt med selve GGOP, men det blev samtidig afdækket, at der sket et kvalitetsudfald ved videre sendelse af DGOP mellem kommuner, der anvendes konvertering til korrespondance format. Teksten fra DGOP er nogle gange for lang efter konvertering til korrespondanceformat og der sker et udfald af ubekendt omfang af teksten. KMD Care tilbyder kommunerne, at der indsættes 3 prikker som skal markere, at der er tekst som ikke er medsendt. Kommunerne må kontakte sygehusene for at få den manglende tekst, dette er ikke acceptabelt for KMD Care kommunerne. Der er netop afholdt brugermøde mellem KMD Care kommunerne og KMD, hvor det blev påpeget at løsningen ikke er acceptabel og ikke i overensstemmelse med tidligere aftaler mellem KMD Care kommunerne og KMD, hvor det blev aftalt at videre sendelse skal foregå i det ægte standard format henholdsvis DGOP og GGOP formaterne. Sundhedsplatformen: Test af GGOP på Sundhedsplatformen forløb godt. Dog skal der foretages mindre tilretninger og det er påtalt, at det ikke er i overensstemmelse med MedComs anbefalinger, at der ved anvendelse af skabelon/template med ICF overskrifter i feltet Udvidet beskrivelse af helbredsrelateret funktionsevne på udskrivningstidspunktet altid medsendes samtlige overskrifter uanset om der er udfyldt tekst eller 9

10 ej. MedCom anbefaler at princippet om kun medsende udfyldte felter også følges ved overskrifterne i skabelonen/template, således at kun overskrifter med tilhørende tekst medsendes, da der ellers kan opstå tvivl hos modtager om der burde være medsendt tekst eller ej. MedCom har endvidere beskrevet en række opmærksomhedspunkter, opmærksomhedspunkterne er noteret for at sikre fælles forståelse og tydeliggøre anbefalinger fra henholdsvis MedCom og den nationale implementeringsgruppe for GGOP. Som nævnt på dagens møde fremsender jeg opmærksomhedspunkterne til medlemmerne fra Region Hovedstaden i den nationale implementeringsgruppe for GGOP, således de også er opmærksomme på, at der er områder som de skal følge op på lokalt og specielt i samarbejdet med kommunerne i forhold til anvendelse og indhold i GGOP. Guide til GGOP samt en GOP per forløb: GGOP guide bliver færdig i løbet af de kommende uger, har været i høring i MedComs GGOP implementeringsgruppe. Der findes 3 niveauer af genoptræning (almen, specialiseret samt rehabilitering på specialiseret niveau), dette betyder i praksis at en GOP kan skifte niveau under samme forløb f.eks. fra specialiseret til alment niveau. Ved at anvende UUID/ID nr. kan det evt. sikres at modtager kan koble genfremsendte GOP hvor der er sket niveau skifte. Det er aftalt indbyrdes i GGOP implementeringsgruppen, at det er en forudsætning, at der kun fremsendes en version af hvert niveau type under samme forløb. Emnet uddybes i Implementeringsgruppen for GGOP, da det skal sikres at der ikke sker påvirkning ved indberetning til LPR. 11. Hjælpemiddelsystem udveksling af information v/dorthe Der er kommet en forespørgsel fra EG Kommuneinformation som ønsker at drøfte et behov eller ønske om at anvende meddelelsesbaseret kommunikation mellem system for bestilling af hjælpemidler og det kommunale EOJ-system. Systemet hedder EG On Hjælpemidler og har et indtastningsmodul for bestilling af hjælpemidler. Bestilling kan gøres af borger, pårørende og sundhedsprofessionelle, der er endvidere integrations til flere services og nogle økonomisystemer. KKR-repræsentanterne oplyser, at kommunerne udvikler enten en tilsvarende funktionalitet i et af deres eksisterende systemer eller køber en stand-alone løsning med lignende funktionalitet. Der er behov for en uddybning af, hvilke data som skulle være relevante at udveksle henholdsvis intrakommunalt og evt. med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. praktiserende læger ved bestilling af hjælpemidler. Der er behov for eksempler på, hvornår korrespondance meddelelsen ville være relevant at anvende. Aktuelt er det ofte en slags indtastningsblanket som anvendes ved bestilling af hjælpemidler i hjælpemiddel-systemet og data skal formidles til myndighed eller visitator i kommunen som anvender et sags- eller myndighedsmodul som kan være integreret i EOJ-system. Data som skal formidles fra myndighedsmodul i EOJ-system er ofte logistikdata til styring af hjælpemiddelsadministration. Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at der aktuelt arbejdes med understøttelse af logistikdata omkring hjælpemidler i et fælles IT-arkitektur projekt. KKR-repræsentanterne vil gerne give input til kortlægning af, hvilke type data der er behov for at udveksle, om der evt. kun er behov for at kunne sende data til EOJ eller myndighedsmodul fra hjælpemiddelsystemet. Endvidere vil man gerne drøfte, om der er behov for en standard som anvendes 10

11 til udveksling af data i forbindelse med bestilling af hjælpemiddeldata og viderebehandling af bestillingen. Plan: MedCom orienter EG Kommuneinformation om dagens drøftelser og kommunernes tilbud om at komme med input og forslag i forbindelse med kortlægning af kommunikationsbehovet. Samtidig må EG Kommuneinformation meget gerne komme med specifik beskrivelse af, hvilke data og kommunikationsbehov som de har identificeret. (Dorthe kontakter Rikke som er tilbage i MedCom i deltidsstilling og igen varetager samarbejdet med EG Kommuneinformation). 12. Evt. SDS orienterer: I forbindelse med arbejdet med komplekse forløb, er det aftalt, at der skal arbejdes med aftaler/kalenderbookinger. Der er bevilliget penge til fælles infrastruktur med patientens aftaler - en visning på Sundhed.dk, endvidere skal man kikke på at få vist aftaler fra de 3 sektorer (kommuner, regioner og lægepraksis). Borgeren kan se aftaler, der på tværs. Pilot i Nordjylland. Både borger, pårørende og sundhedsprofessionelle får adgang. Kommunerne er ikke med endnu. Vigtigt, at begge sektorer er med. Nogle kommuner afleverer allerede i dag aftale data til Borger.dk. Jeanette orienterer om MedCom 10 temadag d. 14. marts. 11

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

FMK i kommuner og lægepraksis

FMK i kommuner og lægepraksis Session nr. 6 FMK i kommuner og lægepraksis MedCom 10 temadag 14. marts 2016 Alice Kristensen, Karina Hasager Hedevang & Iben Søgaard Agenda Velkomst, præsentation og baggrund for projektet korrekt anvendelse

Læs mere

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015

Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Møde Hjemmepleje-sygehusgruppe 10. december 2015 Hotel Storebælt, Nyborg Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagorden 1. Velkomst og kort opfølgning fra sidst (kl.13.00) 2. Status for teknisk overgang til version

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL

MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL MedCom 10 temadag, Nyborg 14. marts 2016 v/ Kirstine Bergholdt Bjerre, KL FSIII ramme og formål En ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på socialog sundhedsområdet. Formålet

Læs mere

G-GOP Implementeringsgruppemøde

G-GOP Implementeringsgruppemøde G-GOP Implementeringsgruppemøde Mandag d. 9. maj 2016 Mødelokale Konferencen Forskerparken 10 Odense Dorthe Skou Lassen & Kirsten Ravn Christiansen Dagsorden Morgenmad og kaffe kl.10.00 1. Test og certificeringsstatus

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016

Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Opstartsmøde 2. bølge 6. Oktober 2016 Program Velkomst og formål Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne fortsat Frokost Workshops og gruppearbejde Opsamling og tak

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014

Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hjemmepleje-sygehusmøde 18. december 2014 Hotel Knudsens Gaard, Odense Jeanette Jensen jej@medcom.dk Dagens møde Formål med mødet fortsættelse af mødet 30.10: Hjemmepleje-sygehusgruppens faglige anbefalinger

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan»

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» d. 17.12.2014 Dorthe Skou Lassen MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» Ny bekendtgørelse for genoptræningsplaner per 1. jaunuar

Læs mere

Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune

Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune Digitalt samarbejde mellem sygehus og kommune MedCom10 temadag, mandag den. 14. marts 2016 Kirsten Ravn Christiansen, Konsulent krc@medcom.dk Jeanette Jensen, Konsulent jej@medcom.dk Digitalt samarbejde

Læs mere

Referat fra 24. KKR-digitaliseringsnetværksmøde

Referat fra 24. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato: 24.09.14 Vor ref.: IBS Referat fra 24. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato: Onsdag den 10. september 2014 Sted: Deltagere: KOMBIT, København Søren Peter Gunge, Frederikshavn Kommune Birgit Bækmann

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Organisering Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsjura og Lægemiddelpolitik Koordinations gruppe SUM, SST, KL, DR,

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder,

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, 1.0.3. Dette notat beskriver kort baggrund for versionsopdateringen af hjemmepleje-sygehusstandarder 1.0.3. /opdateret 17. december 2015.

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Syddanmark

FMK netværksmøde i Region Syddanmark FMK netværksmøde i Region Syddanmark Tirsdag den 15. december 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-11.00

Læs mere

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-gruppe Onsdag den 13. september 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom 2 Dagsorden Velkomst Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? Kort status fra

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

Referat fra 30. KKR-digitaliseringsnetværksmøde

Referat fra 30. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 6178 1877 E-mail: ibs@medcom.dk Referat fra 30. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Tidspunkt: Torsdag, den 26. maj 2016 www.medcom.dk

Læs mere

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017

Status FMK. Alice Kristensen. 29. Maj 2017 Status FMK Alice Kristensen 29. Maj 2017 2 Certificeringer og roadmap 3 Roadmap 4 Roadmap fortsat RM har meget tidligt i processen søgt dispensation til 19.11.2017 Følgende firmaer bliver ikke klar til

Læs mere

REFERAT. KKR-digitaliseringsnetværket. Tidspunkt: Onsdag den 4. december 2013 kl. 10:00 15:00. KH-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

REFERAT. KKR-digitaliseringsnetværket. Tidspunkt: Onsdag den 4. december 2013 kl. 10:00 15:00. KH-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S KKR-digitaliseringsnetværket Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 2128 5197 kku@medcom.dk REFERAT www.medcom.dk Dato 04/12-13 Vor ref. PRK/kku Tidspunkt: Onsdag den 4. december 2013 kl. 10:00 15:00

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

Hjemmepleje-sygehusmøde

Hjemmepleje-sygehusmøde Hjemmepleje-sygehusmøde MedCom, mandag 4. april 2016 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Dagsorden 1. Velkommen og præsentation, meddelelser, siden sidst 2. Tidsplan for overgang til ny version 1.0.3. - Status

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet.

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne benyttes i dag i kommunikationen mellem kommunens hjemmepleje/hjemmesygepleje

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom

3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom 3. Hjemmepleje-sygehus v/ Jeanette Jensen & Kirsten Ravn Christiansen, MedCom a. Status Hjemmepleje-sygehus 1.0.3. Alle leverandører er godkendt* Status for drift Alle regioner modtager og sender nu i

Læs mere

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Kommune-Sygehus Leverandørmøde MedCom 17.04. 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Dagsorden Ændringer til dagsorden + oplæg fra NSI om telesår og integration, Ivan Lund Petersen Punkt 3 Versionsopdatering

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk

2. møde national sygehuskommune. Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk 2. møde national sygehuskommune arbejdsgruppe Dorthe Skou Lassen MedCom dsl@medcom.dk lektronisk kommunikation Hjemmepleje/Sundhedscenter Lægepraksis - Sygehus Apotek Korrespondance Henvisning forebyggelse

Læs mere

Fælles Sprog III kommuneprojekt

Fælles Sprog III kommuneprojekt Fælles Sprog III kommuneprojekt MedCom team FSIII Bølge 1 implementeringsperiode: 1. januar 2017 1. juli 2017 Bølge 2 implementeringsperiode: 1.April 1. november 2017 Bølge 3 implementeringsperiode: 1.

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016

Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016 Opstartsmøde 1. bølge 8. September 2016 Program Velkomst og formål Input og status fra pilotkommunerne Pause Input og status fra pilotkommunerne fortsat Frokost Workshops og gruppearbejde Opsamling og

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde

Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde Dato: 17.03.16 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 2. marts 2016 Sted: Deltagere: MedCom Liselotte Johansen, Assens Kommune Birgit Bækmann Jeppesen, Aarhus Kommune Bodil Marie

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Onsdag den 25. november 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-10.15

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010

REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010 REFERAT AF DIGITALISERINGSNETVÆRK DEN 24. FEBRUAR 2010 Tilstede: Mette Brøsted Nielsen, Esbjerg kommune Merete Halkjær, Københavns kommune Charlotte Meyer Henius, KL Poul Erik Kristensen, KL Dorthe Skou

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Gruppeinddeling: Repræsentanter fra kommuner, KL og EOJ-leverandører. Bliver i lokalet. Dorthe er tovholder. Repræsentanter

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

GOP udveksling Status august 2013

GOP udveksling Status august 2013 GOP udveksling Status august 2013 DGOP modtagere (76) Konverteret til korrespondance modtagere (22) DGOP Konverteret Samlet oversigt november korrespondanc i alt e august 2012 2012 Region Hovedstaden 26

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.+45 6178 1877 E-Mail: ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 09.05.16 Vor ref. IBS Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Tidspunkt: Onsdag den

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Indhold Analyse af FMK på bosteder og misbrugsområdet 1. Baggrund, formål og status 2.

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset.

Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. 27. 06.13/kku Referat fra KKR Digitaliseringsnetværksmøde 17. juni 2013 i KL-huset. Deltagere: Henriette Jakobsen, Odense Kommune Anne Vejtorp, Stevns Kommune Birgit Bækmann, Århus Kommune Merete Halkjær,

Læs mere

Governance model for MedCom versionsopdatering

Governance model for MedCom versionsopdatering Governance model for MedCom versionsopdatering med udgangspunkt i hjemmepleje-sygehusstandarder UDKAST opdateret 17. dec. 2013 Indhold Baggrund... 1 Resultatmål med governancemodel... 2 Hvordan opnås målet

Læs mere

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Artillerivej 5, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Dato: 17.12.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 16. december 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe

Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: 12.11.08 Vor ref.: DSL Referat fra 1. møde i national sygehus-kommunearbejdsgruppe Dato: Tirsdag den 28. oktober 2008 Sted: Deltagere: MedCom Carsten Mortensen, Aalborg Kommune Thomas Koldkur Bitch,

Læs mere

Referat fra 31. KKR-digitaliseringsnetværksmøde

Referat fra 31. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Referat fra 31. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato 23.12.16 Vor ref. DSL Tidspunkt: Onsdag den 23. november

Læs mere

Dorthe Skou Lassen, MedCom (skype til Moskva lykkedes ikke) Henriette Jakobsen, Odense Kommune Søren Grotkær, Horsens Kommune

Dorthe Skou Lassen, MedCom (skype til Moskva lykkedes ikke) Henriette Jakobsen, Odense Kommune Søren Grotkær, Horsens Kommune KKR-digitaliseringsnetværket REFERAT Tidspunkt: Onsdag den 12. marts 2014 kl. 10:00 15:30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S Deltagere: Søren Peter Gunge, Frederikshavn Kommune Kirsten

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

FSIII 2. Netværksmøde bølge 1. Uddannelsescentret Fredericia 18. september 2017

FSIII 2. Netværksmøde bølge 1. Uddannelsescentret Fredericia 18. september 2017 1 FSIII 2. Netværksmøde bølge 1 Uddannelsescentret Fredericia 18. september 2017 2 Dagsorden med cirkatider 9.30-10.30 Velkomst og status på projektet 10.30-11.00 Erfaringer med metoden i praksis v. Lolland

Læs mere

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010

3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Mandag d. 20. december 2010 3. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Mandag d. 20. december 2010 Dagsorden 1. Velkomst, dagsorden og meddelelser 2. xml VANSEnvelope 3. XML hjemmeplejesygehusstandarderne - rundt om standarderne

Læs mere

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet.

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. IT Projekt Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. 2. marts 2016 kl. 8.30-10.30 i Mødelokale USB, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Referat fra 26. KKR-digitaliseringsnetværksmøde

Referat fra 26. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato: 13.04.15 Vor ref.: IBS Referat fra 26. KKR-digitaliseringsnetværksmøde Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Sted: Deltagere: Københavns Kommune, Sjællandsgade 40, København N Anne Nicolaisen, Center for

Læs mere

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin

Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Informationsmøde om Fælles Udbud af Telemedicin Introduktion til FUT udbuddet og projektet 6/9-2017 Fælles Udbud af Telemedicin Kommuner og Regioner i Danmark Indhold Hvorfor er FUT igangsat? Baggrund

Læs mere

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Mandag den 15. juni 2015 Projektleder Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703

Læs mere

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen National hjemmepleje sygehusgruppe møde CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen Praktiske oplysninger WiFi: DGI Konf Kode: Gu3st@Konf Frokost på Østerbro

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015 Dialogmøde Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed d. 2. november 2015 Velkomst og rammesætning Lars Ole Dybdal It-direktør Region Midtjylland Agenda 12.30 Velkommen og rammesætning

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne

Fælles Sprog III. den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Fælles Sprog III den nye standard for social- og sundhedsfaglig dokumentation i kommunerne Baggrund Fælles Sprog er de begreber og den metode, medarbejderne i en kommune anvender, når de skal beskrive

Læs mere

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen National FMKfølgegruppemøde Velkommen Velkomst og beskeder Dagsorden Status på udrulning af ny-certificerede versioner Præsentation af udsendt roadmap fra NSI Se bilag Statuslister til PLO og FAPS Bestilt

Læs mere

KKR-møde. 5. December 2007 Medcom

KKR-møde. 5. December 2007 Medcom KKR-møde 5. December 2007 Medcom Agenda Pkt.1 Præsentationsrunde Pkt 2 Præsentation af kommissorium og kommentarer Pkt.3 Nyt fra KL og nyt fra MedCom Pkt 4 Region Syd præsentere deres strategi og efterfølgende

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: 16.03.15 Vor ref.: IBS Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: Mandag den 2. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom Randi Jørgensen, Avaleo Stig Kristensen, CSC Jesper Dall-Hansen,

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 30. november 2017

PL/PLO/DR/MC møde. MedCom 30. november 2017 PL/PLO/DR/MC møde MedCom 30. november 2017 2 Dagsorden 1. Velkommen, godkendelse af referat. Evt. nye punkter til dagsorden 2. Siden sidst, herunder nye punkter og opsamling af opgaver fra referatet Ny

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Psykiatri og MedCom standarder

Psykiatri og MedCom standarder Psykiatri og MedCom standarder MedCom: http://www.medcom.dk/wm112506 Koordineringsgruppemøde d. 4. december 2014 v/jeanette Jensen & Lone Høiberg jej@medcom.dk lho@medcom.dk Psykiatri er på den politiske

Læs mere