Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME"

Transkript

1 Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

2 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME ARKITEMA ARCHITECTS Kontakt Chefkonsulent Helle Lassen Hjørring Kommune Nørregade hjørring Aarhus Frederiksgade 32 DK-8000 Aarhus C T ANSØGNINGSMATERIALE & IDÉOPLÆG ER UDARBEJDET AF HJØRRING KOMMUNE I SAMARBEJDE MED ARKITEMA ARCHITECTS 02

3 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME FORORD: Med projektet Løkken Klithotel ønsker Hjørring Kommune at styrke Løkkens profil som det turistmæssige fyrtårn på Danmarks vestkyst. Projektet skal sammen med andre aktuelle satsninger i Løkken løfte byen op i et landskab af helt særligt attraktive internationale badebyer i Europa. Overskuelige byer, der kendes på et interessant mix af kulturarv, inspirerende byliv og nærheden til bjergtagende naturoplevelser. Om lidt er Løkken Læmole omdannet til en både rekreativ og kystfiskervenlig navlestreng, der forbinder byens hjerte med oplevelserne ude på havet. Bymidten undergår en renovering i kraft af et områdefornyelsesprojekt og en ny bygningsfornyelsesstrategi, der håndterer bygningsarven. Rubjerg Knude, der er det indtagende point de vue fra molen, gives nye oplevelser med en lysmaskine og et kalejdoskop indsat i fyrtårnet på stedet. Disse aktuelle satsninger repræsenterer, sammen med tilførslen af de arkitektonisk unikke overnatningsmuligheder som forsøgsprojektet her beskriver, et samlet kompleks af nedslag, der virkeligt kan sætte byen og området på landkortet som et attraktivt feriemål for danske og udenlandske turister. Løkken Klithotel lever med dets nænsomme og underspillede indgreb i byzonenaturen op til intentionen i Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, ligesom det i høj grad kan krone Hjørring Kommunes satsning på at udvikle Løkken til en urban kystby. Jeg håber, at projektet vækker interesse, og at vores ansøgning vil blive udvalgt til at indgå i forsøgsordningen. Venlig hilsen Arne Boelt Borgmester 03

4 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 04

5 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Indhold 01 IDÉOPLÆG... side TURISMEPOLITIK... side NATUREN... side PLANLÆGNING & KLITFREDNING... side HOTELANALYSE... side LØKKENS ROLLE & LØKKEN SET MED TURISTENS ØJNE... side INDDRAGELSE AF LØKKENS BEBOERE & INTERESSENTER... side INVESTOR & FINANSIERING... side TIDSPLAN... side 52 05

6 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 01 IDÉOPLÆG Havtorn 06

7 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Løkken er en urban kystby, der hvert år besøges af en bred gruppe af turister fra ind- og udland. Overnatningsproduktet i Løkken består i dag primært af feriehuse, campingpladser, bed & breakfast og enkelte mindre hoteller. For at kunne tiltrække købestærke udenlandske gæster er der behov for et nyt hotel i Løkken af høj kvalitet, og forsøgsprojektet Løkken Klithotel omfatter etableringen af et nytænkt badehotel i byen med enkelte overnatningsmuligheder i klitterne. Idéoplægget til Løkken Klithotel er et nyt og anderledes koncept for tidligere tiders badehoteller og rummer alle de karakteristiske elementer trukket fra by til hav. Det tilbyder mulighed for at overnatte i hotellets satellitværelser i klitterne, for at færdes på træbroer imellem satellitterne til Nordlysbadet og til udsigtspunktet mellem klittoppene, samtidig med, at det giver mulighed for at leje et badehus på stranden til dagsophold. Den store attraktion og hotellets brand vil være Nordlysbadet og overnatningsmuligheden i klitterne. Men selvom man som gæst har boet på hotellet i byen, vil man stadig kunne sige, at man boede på hotellet med værelserne i klitterne hotellets brand. Det er hensigten, at projektet skal medvirke til at styrke og udvikle kyst- og naturturismen og tiltrække udenlandske turister. Dette gøres blandt andet ved at arbejde videre med de eksisterende kvaliteter i Løkken med det nordiske lys, byen og dens kulturarv, klitterne og havet og ved at aktivere klitbræmmen mellem by og hav på en ny og nænsom måde. Det at skabe god arkitektur handler om på en og samme tid om at tage og give. Med projektet i Løkken er målet, at placeringen af satellitværelser i det åbne land giver stedet, klitterne og de folk, der bor omkring det, noget unikt tilbage. En helt særlig arkitektur, der giver alle mulighed for en helt speciel og særegen oplevelse af stedet. Dette skal ses som en arkitektonisk gestus med stor respekt for Løkkens unikke klitlandskab. Projektet skal ses i tilknytning til øvrige turismemæssige kvaliteter i området som den nyrenoverede Løkken Læmole, et aktivt kystfiskeri, hvor fiskerbådene stadig trækkes op på stranden, bunkere, Rubjerg Knude og fyret, klitter, strand og hav med mere. By og Hav Løkken er en ganske særlig kystby, der udmærker sig ved sine urbane kvaliteter og en usædvanlig nærhed mellem by og hav. Klitområdet ud for Løkken by indgår i den lange række af næsten ubrudte høje sandklitter, som strækker sig langs Jammerbugtens brede strande fra Svinkløv til Løkken. Efter læmolen ved Løkken smaller stranden ind og ikke langt mod nord vidner fritliggende bunkere på stranden om, at havet her æder sig ind på landskabet. Løkken Læmole giver læ og danner ramme for et aktivt kystfiskeri. I den nordlige ende af byen ligger den karakteristiske redningsstation, som så mange gange har været afsæt for kampen med havet, når der skulle reddes liv. Nu ses redningsstationen selv at have behov for hjælp i kampen mod havet, som under vinterens storme har skadet redningsstationen, der tæller tungt blandt lokalhistoriens vidnesbyrd. På stranden står de små enkle badehuse tæt opstillet om sommeren i én til to ordnede rækker op mod foden af de høje sandklitter. Det naturligt bevoksede bagland bærer præg af slid i form at et net af selvgroede sandstier, der - dannet af de manges fødder - forbinder den bagvedliggende by med stranden. Uden for byens kant ligger vandtårnet og 4 villaparceller, der allerede for mange år siden er lagt ud i klitlandskabet. 07

8 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SIT.PLAN SITUATIONSPLAN 1:2500 Den natur- og landskabsmæssige tilpasning En del af Løkken Klithotel placeres i klitområdet ud for den centrale del af Løkken by. Projektet giver oplevelser tilbage til byen ved at etablere Nordlysbadet, der kan anvendes af alle og solnedgangspladsen, der giver byens borgere og gæster mulighed for at nyde udsigten over havet. De dele af Løkken Klithotel, der etableres i klitterne, placeres yderst følsomt i klitternes lavninger og hæves over terrænet så eventuelle markfirben og andre mindre dyr kan færdes frit i området. Projektet er med til at iscenesætte klitlandskabet på et sted, hvor klitten ikke er særlig fremkommelig på grund af store områder med havtorn. Stierne, der udformes som hævede træbroer giver nye forbindelsesmuligheder i klitten og sikrer tilgængelighed for alle også til udsigtspunktet imellem klittoppene. Bebyggelsen i klitten er stationær og satellitværelserne kan indrettes til helårlig anvendelse, herunder som refugium for fordybelse og arbejdsro i vinterhalvåret. Bebyggelsen vil ikke være synlig fra stranden og havet. Bebyggelsen vil med sine materialer og former fra klittoppen opleves som en del af naturen som ravklumper på stranden, der er usynlige for de fleste, men som funkler i det rette skær. Foto, Løkken Klitlandskabet 08

9 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME VESTERHAVET BADEHUSE UDSIGTSPLATFORM SATELLITVÆRELSER/ NORDLYSBADET VANDTÅRN løkken KLITHOTEL LØKKEN BY STRAND HOTEL HAVE KONCEPTSNIT Foto, Løkken Landskabet 09

10 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Bevægelsen fra by til hav Den arkitektoniske idé og indpasning Hotellet omfatter alle elementer til en god ferie i en bevægelse, der leder dig fra by til hav og tilbage igen. Der er mulighed for at overnatte i et bymæssigt badehotel eller i klitterne, spise på hotellet eller pop-up restaurant/café i redningsstationen, leve på stranden i badehusene, bade i havet eller i Nordlysbadet, og man kan nyde udsigten fra en udsigtsplatform eller fra vandtårnet. Med projektet ønskes etableret en stærk forbindelse mellem by og hav, og naturen bestående af marehalm, øvrig klitbeplantning og sand føres med ind i præcist udformede bede til Nørregade, hvor hotellets primære bygning placeres. Passagen syd for hotellet leder mod klitterne og havet. Hotellet vil have en åben transparent stueetage med bl.a. restaurant og fra byens nerve, Nørregade, vil den passerende allerede kunne fornemme klitlandskabet. Billedet på det samlede projekt er som grene og bær på en havtorn, hvor bevægelsen ud i klitterne er grenene, og Nordlysbadet, satellitværelserne og udsigtspunktet er de enkelte bær. I forhold til tidligere tiders badehoteller stilles der i dag andre krav til komfort, og det forventes, at der er adgang til wellness i et nutidigt hotel, hvis det skal kunne tiltrække nye turister. Derfor er en vigtig del af projektet Nordlysbadet. Projektets elementer: - Hovedhotellet med 34 værelser, restaurant og konferencefaciliteter - Hotelhaven til afslapning og udeservering - Sti udført som en træbro, der er hævet få cm over klitten. Stien leder til Nordlysbadet og videre til udsigtspunktet, hvor man kan nyde udsigten over klitter, strand, mole, Vesterhavet og solnedgangen - 14 satellitværelser til overnatning i klitterne - 10 nye badehuse til ophold på stranden i dagtimerne - Vandtårnet indtænkes i projektet som udsigtstårn med mulighed for events som mindre receptioner, uformelt mødelokale etc. - Redningsstationen kan eventuelt indgå som en del af hotelkonceptet som fx receptionslokale 10

11 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Projektets bæredygtighed Den bærende idé i projektet Løkken Klithotel er inddragelse af dele af klitlandskabet i etableringen af et nyt og enestående badehotel. Området er klitfredet. Bæredygtighed handler i høj grad om beskyttelse af eksisterende naturværdier, og det kræver i den optik gode argumenter at gennemføre projektet. Det eksisterende Hotel Klitbakken er nedslidt og ikke opdateret, hverken i forhold til indretning eller teknisk funktionalitet. Dette er ikke blot et problem indadtil i forhold til hotellets drift, men også i forhold til byrummet i Løkken, hvor hotellets manglende interaktion med byens liv udgør et uforløst potentiale på en af Løkkens centrale pladser. En væsentlig del af grundlaget for forretnings- og serviceerhverv i en by som Løkken er tilstrømning af turister og gerne en forlængelse af turistsæsonen. Etableringen af Løkken Klithotel vil bidrage til en økonomisk og social bæredygtighed i byen. Det vurderes at være et stort aktiv for byen i forhold til handelog serviceerhverv - samt den urbane oplevelse i byens rum - at kunne tilbyde Løkken et nyt hotel. Et hotel i en tilpasset arkitektur og med nye tilbud både til gæster og byens liv. En helt afgørende forudsætning for, at der kan opstilles en attraktiv business case er, at hotellet kan markedsføres og brandes på en måde, der tiltrækker tilstrækkeligt med købestærke gæster. Det er derfor et afgørende parameter, at hotellet bibringes unikke kvaliteter, som kan indgå i markedsføringen. Svaret på udfordringen er etableringen af satellitværelser i klitten. Her vil turisten, som søger noget særligt, få sin helt egen private oplevelse med direkte udkig til klitten med mulighed for komfort og forkælelse. Hertil ses der potentialer i at give hotellet mulighed for i et vist omfang at disponere over det tidligere vandtårn som særligt mødested i forbindelse med konferencer etc. Måske vil dette medvirke til at sikre vandtårnet som et vartegn for Løkken i fremtiden. I forbindelse med den gamle redningsstation ses en mulighed for en pop-up restaurant, der af hotellet af og til kan anvendes som rustik og autentisk fiskerestaurant, hvor dagens friskfangede fisk tilberedes på den åbne grill. Det bæredygtige hotel - Eksisterende hotel erstattes af nyt lavenergihotel - Eksisterende hotel erstattes af nybyggeri, der mod gade-/ torvesiden udføres i samme skala som - og i en moderne nyfortolkning af - byens oprindelige bygninger - Med et udvidet besøgstal over året vil det ny hotel medføre øget beskæftigelse i området - Sund mad og sundt indeklima vil sammen med det nære forhold til naturen tegne både hotellet og de små satellitværelser i klitlandskabet - Alle indvendige overflader tænkes at være i naturlige materialer som træ, sten og glas De bæredygtige anlæg i klitten Bebyggelse i følsom natur er ømtåleligt i forhold til bæredygtighed. I det aktuelle tilfælde vurderes det, at der i projektet er taget så store hensyn til naturen, at det i en samlet vurdering af bæredygtighed kan forsvares at bygge i klitfredet område i byzone. Hensyn og effekter i forhold til natur og kultur i klitområdet: - Der er allerede i dag en del gående færdsel imellem by og strand gennem klitlandskabet. En del af denne færd sel vil blive løftet fri af det sårbare klitlandskab ved etablering af træbroer - Kunstig belysning vil blive følsomt håndteret for at minimere lysforurening i området - Nordlysbadet og de nye satellitværelser vil materialemæssigt og formmæssigt underlægge sig klitlandskabets storskala, se dogmekoncept nedenfor - Stier/gangbroer følger eksisterende terræn - Bygninger stilles på punktfundamenter og vil præfabrikeret blive løftet på plads for at undgå en byggeperiode i klitterne - Der udføres ikke terrænregulering i klitlandskabet for afsætning af bygninger og anlæg - Bygninger udføres i én etage med tagkonstruktion, der afvander naturligt - Drift kan ske uden brug af tunge køretøjer - Fremtidig adgang sker kun ad sandstier eller hævede trægangbroer - Bebyggelsens udvendige flader, inkl. evt. terrasser, må ud over ruder i vinduer bestå af naturlige materialer som umalet træ - Der anvendes træ fra bæredygtigt skovbrug eller genbrugstømmer - Vinduer og ovenlys udføres afskærmet eller indrykket i konstruktion for at mindske solrefleksioner og lysforurening aften og nat - Stier og gangbroer og udsigtsplatform vil være offentligt tilgængelige. Bebyggelsen i klitten: - Der vil være behov for tilførsel af vand og el, hvilket vil foregå så nænsomt som muligt i forhold til det eksisterende terræn og i videst muligt omfang følge gangbroerne - Satellitværelserne konstrueres enkelt, uden dampspærre og med organisk isolering som træfiber - Satellitværelserne bygges uden PVC - Alle rum udføres med oplukkeligt vindue eller dør til det fri 11

12 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME KLIThotelLET Visualisering Klithotellet set fra Løkken by Projektet Løkken Klithotel giver Løkken en unik mulighed for at etablere et bymæssigt badehotel, der kan tilbyde konferencefaciliteter og en restaurant, der har fokus på nordisk mad bl.a. med dagens fangst fra de lokale fiskerbåde samt bær og krydderurter fra klitterne. Et badehotel, der er forbundet med klitterne og stranden ved stier direkte til vandet og med strand- og klitlandskabet trukket helt op til og ind i hotellet. Der vil være direkte adgang fra hotellets stueplan og første sal til hotelhaven, der vender mod syd og vest. Om morgenen kan man således gå direkte fra sit værelse gennem hotelhaven og ad den træbeklædte sti gennem klitterne til stranden iført badekåbe til et morgenbad. Tilbage på hotellet er der morgenmad i restauranten eller i hotelhaven. I hotelhaven er der også mulighed for at nyde solen i liggestole, og der er direkte adgang til hotellets bar og café, der har udeservering i haven. Hotellet tænkes opført som en nyfortolkning af bygningerne i Løkken by, der er beskedne i størrelse og skala. Derfor er bygningen skitseret i tre etager, opdelt i tre delbygninger, hvilket medvirker til at nedbryde skalaen, så den tilpasses den eksisterende bebyggelse. Der kan indrettes 34 værelser i hotellet og yderligere 14 satellitværelser i klitterne. Hotellets grundplan er omkring 800 m2. Foto, Løkken Klitter og hav 12

13 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME BRUTTOAREAL: 2500 m 2 KÆLDER: 800 m 2 PARKERINGSKÆLDER: 800 m 2 VÆRELSER: 34 stk SATELLITVÆRELSER: 14 stk KONFERENCE LOKALE: 200 m² Visualisering Klithotellet set fra havet Hotellet er indrettet med en åben stueplan, der giver fri mulighed for bevægelse og at færdes på kryds og tværs ligesom i klitterne. Den nordvestlige delbygning indeholder de administrative funktioner, den nordøstlige indeholder indgang, foyer og café/bar og den sydlige indeholder restaurant. Første sal er indrettet med et konferencerum, der også kan anvendes til fester og receptioner, på omkring 200 m2 i den nordvestlige delbygning, og de øvrige delbygninger indeholder hotelværelser. Anden sal er udelukkende forbeholdt hotelværelser. Der er udsigt til klitterne fra de værelser, der ligger mod syd, vest og nord, mens de østvendte værelser vender mod byen og Nørregade. I kælderen findes køkken, opbevaring og et mindre omklædningsområde til Nordlysbadet. Der vil være mulighed for parkering mod betaling under terræn. Foto, Løkken Byen 13

14 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Klithotellet set fra Nørregade mod hotellets indgang 14

15 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME STUEPLAN 1:300 15

16 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 1. SAL 1:300 (antal værelser: 14) 16

17 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SAL 1:300 (antal værelser: 20) 17

18 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Havtorn Madoplevelser At iscenesætte naturen Servering under åben himmel Belægninger og overgange 18

19 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Madkultur, overraskelse og udfordring At iscenesætte landskabet Den aktive stueetage Overflader, farver og overgange 19

20 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME stien Visualisering Sti fra by til hav Adgang til havet foregår fra Nørregade og hotelhaven ad en sti, der først indgår som en del af vejadgangen til boligerne på Ved Våndtårnet. Herefter starter klitlandskabet og stien skifter karakter til en træbro på pæle, der svæver ganske lavt over landskabet. Stien giver adgang til Nordlysbadet, udsigten og satellitværelserne. Stien forgrener sig ud i landskabet som grenene på en Havtorn, der findes i klitterne. De enkelte funktioner, som udsigtspunkt, Nordlysbadet og satellitværelser ses som Havtornbær. Foto, Løkken Udisgt Foto, Løkken Sti 20

21 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Sti i klitten Stien At iscenesætte vandringen 21

22 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME nordlysbadet Visualisering Nordlysbadet Nordlysbadet er et vigtigt element i hele projektet det skal være et sted for nydelse og afslapning med et stykke indrammet natur og en række kuber, der fx kan indeholde sauna, dampbad, kolde og varme bade, relaxrum, massage mm. Som gæst vil man klæde om på hotellet eller i sit satellitværelse og gå i badekåbe til badet, hvor man klikker sig ind med et nøglekort. Nordlysbadet lukker sig om et indre rum, men der vil være strategisk placerede sprækker, så gæsten kan se ud i klitterne. Højt placerede vinduessprækker i de enkelte kuber vil også give mulighed for at se himlen og klitlandskabet. Som det er skitseret har badet et omfang på omkring 155 m2, og det vil blive opført i træ på både facader og tage. Der vil kunne være gæster ad gangen, og det skal også være muligt at turister, der ikke bor på hotellet og byens borgere kan anvende badet. De kan klæde om og få udleveret badekåbe og håndklæder på hotellet. Foto, Løkken Klitlandskabet 22

23 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME RELAX SAUNA MASSAGE SAUNA OMKL. TOILET KOLDT BAD DAMPBAD VARMT BAD NORDLYSBADET (bruttoareal ca. 155 m²) 23

24 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Ankomst til Nordlysbadet Room with a view Indramning af naturen Overgang imellem natur og bygning Materialer og overgange 24

25 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Nordlysbadet 25

26 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME udsigtsplatform Visualisering Udsigtsplatformen Træstien ender i en udsigtsplatform, der er placeret mellem to klittoppe med uhindret udsigt over Vesterhavet, læmolen og Rubjerg Knude. Platformen udformes af træ, der på enkelte steder foldes op, så man fx kan sidde med rygstøtte og nyde solnedgangen. Stien og udsigtspunkt vil være tilgængelig for alle, og hældningen vil overholde tilgængelighedskravene. Foto, Løkken Fiskekutter på strand Foto, Løkken Solnedgang 26

27 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Iscenesættelse af naturen Udsigtsplatform Udsigtsplatform 27

28 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME satellitværelser Visualisering Satellitværelser Projektets største attraktion vil sandsynligvis blive satellitværelserne, der giver en unik mulighed for at bo og overnatte i klitterne i hotelværelser tilpasset naturen og anbragt nænsomt. Det gennemgående materiale vil være træ, der vil fremstå med sin naturlige overflade ligesom Nordlysbadet og de øvrige anlæg i klitterne. Det kan være cedertræ eller lærk, der ikke kræver overfladebehandling, og som gråner smukt med tiden og derved indgår mere og mere i klitlandskabets farver. Satellitværelserne og Nordlysbadet vil ligge som ravklumper, der næsten ikke er synlige, men som glimter ind imellem ved reflekser fra glaspartierne. Hvert værelse udformes som sin egen bygning, der placeres i grupper på tre eller fire omkring et fællesareal, hvor indgangene til værelserne findes. De små bygninger opføres med ensidig taghældning og sammenstillingen vil 28 give en dynamik og komposition, der inden for hver gruppe vil være forskellig fra hinanden afhængig af placering i terræn. Der er kun mulighed for gående trafik til værelserne, så gæsterne parkerer deres bil ved hotellet og går til værelserne ad stien. Der udleveres en trillebør eller lignende, som gæsterne kan transportere deres bagage i fra hotellet til satellitterne. En værelsesgruppe med fællesareal giver således mulighed for, at en familie eller en gruppe venner kan benytte sig af alle tre eller fire værelser og bruge fællesarealet til mødested. Over hver indgang er der et mindre overdækket areal. Visualisering Ankomst med baggage i trillebør

29 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SATELLIT STRUKTUR - der indpasser sig i landskabet Alle værelser har udsigt mod naturen og væk fra fællesarealet, så man i værelset kan føle sig uforstyrret og i pagt med naturen. Værelserne i tre af grupperne har udsigt til klitten, mens værelserne i den nordøstligste gruppe har udsigt over stranden og Rubjerg Knude mod nord. Værelserne indrettes med et primært rum, der indeholder en stor seng. Hvis værelset skal anvendes til refugium er der mulighed for at et arbejdsbord kan foldes ned fra væggen, og hvis der er brug for at afslapning er der plads til at stille et par loungestole og et lavt cafébord, så man kan nyde naturen udenfor. Rummet indrettes med tre lukkede vægge og et stort glasparti mod udsigten. I direkte tilknytning til glaspartiet ligger en rummelig træterrasse, der ligesom værelserne er hævet ganske svagt over terrænet. Træterrassen kan klappes op og skjule vinduespartiet, så værelset kan være helt lukket i perioder fx om vinteren. Det samme gælder ved indgangspartiet. Det er som klitrosens blomster, der åbner og lukker sig. Den anden del af værelsesbygningen indeholder entre med garderobe og en kaffe-/ tebrygger, toilet og bad. I badet er vinduet anbragt som en slidse i loftet med udsigt til himlen i et dejligt lyst rum. Indvendig beklædning vil som udgangspunkt ligeledes være ubehandlet træ, og de enkelte værelsesbygninger vil få et bebygget areal på omkring 30 m2. Foto, Løkken Klitlandskabet 29

30 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Fordybelse i satellitværelser Foto fra klitterne, Løkken Udsigt fra satellitværelser 30

31 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SATELLITVÆRELSER 1:100 (brutto areal 30 m²) Satellitter Minimalistisk arkitektur Fleksibilitet og aktiv inddragelse af bruger 31

32 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Nænsom placering Sea Ranch Mentale rum Tilpasning af arkitekturen Zoner der smelter sammen 32

33 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME badehusene De kendte og eksisterende badehuse på stranden er oprindeligt opstået i tilknytning til Løkken Badehotel, men er i dag alle i privat eje. Med projektet gives mulighed for på ny at tilgængeliggøre et antal badehuse til hotellets gæster og byens turister til brug i dagstimerne. Som det er vist på den overordnede situationsplan foreslås der etableret 10 nye badehuse med samme størrelse og udseende som de eksisterende 485 badehuse. Foto, Løkken Badehusene 33

34 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME vandtårnet & redningsstationen Visualisering Udsigt fra Vandtårnet Den historiske kultur i projektet omfatter de eksisterende bygninger vandtårnet, der er placeret på en høj mellem hotellet og Nordlysbadet, og redningsstationen, der ligger i klitten på kanten af stranden. Det er hensigten, at projektet kan medvirke til en bevaring og ibrugtagning af disse bygninger. Vandtårnet kan ses langvejs fra - fra både byen og havet og er nærmest et vartegn for Løkken. Det ligger smukt placeret i terrænet, og der vil kunne skabes en forrygende udsigt fra vandtårnets top ved at skære en sprække øverst oppe med 360 graders udsigt. Bygningen kan anvendes af alle, men kan også indgå i hotellet til små møder eller til et glas champagne som startsted til et seminar eller en fest. Redningsstationen ses som en mulig satellit (pop-up restaurant) til hotellets - og byens øvrige restauranter - i den udstrækning, det kan lade sig gøre i forhold til husets øvrige brug. Det kan være en bestemt aften om ugen, at restauranten serverer friskfanget fisk på stranden, eller at der serveres en drink inden middagen eller en fest på hotellet. Som det fremgår af indledningen er god arkitektur at give mere tilbage, end man tager. Projektet indtager en del af klitlandskabet, men giver mere tilbage i form af unikke oplevelser, der er indpasset yderst forsigtigt. Kulturbygningerne vandtårnet og redningsstationen er ligeledes en del af projektets bærende idé om at give tilbage til byen. 34

35 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Foto, Løkken Vandtårnet 35

36 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME PLAN & SNIT 1:100 36

37 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME r Iscenesættelse af vandtårn 37

38 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Foto, Løkken Redningsstationen i klitterne Foto, Løkken Redningsstationen Pop-up restaurant 38

39 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Foto, Løkken Redningsstationen Naturen som legeplads Eventyr på stranden Sene sommernætter 39

40 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 02 turismepolitik Foto, Løkken Som en af de største turistkommuner i Nordjylland med 1,4 mio. overnatninger om året har Hjørring Kommune et solidt fundament til vækst og udvikling indenfor turisme- og oplevelseserhverv. Strandene, naturen og bymiljøerne er kommunens hovedattraktioner i tiltrækningen af turister, der især kommer fra Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. Hjørring Kommune har fokus på at udvikle det erhvervsmæssige potentiale i turismen og arbejder sideløbende kontinuerligt på at synliggøre og videreudvikle overnatnings-, aktivitets- og oplevelsesmuligheder, der er i området året rundt. Hjørring Kommune understøtter udviklingen af eksisterende attraktioner og nye oplevelser i relation til naturen, kulturen, kulturarven og bylivet. En målrettet udvikling af turismen handler om at turde tænke nyt og se nye muligheder. Det handler også om at invitere nye spillere på banen og skabe nye alliancer og partnerskaber. Kvalitet og samarbejde er nøgleord i indsatsen. Derudover arbejdes ud fra 3 værdier: Bæredygtighed, tilgængelighed og helårsturisme. I Kommuneplan 2013 er det beskrevet, at målene for turismeudviklingen i Hjørring Kommune er: - At turismen skal udvikles på et bæredygtigt grundlag og skal ske i respekt for værdierne i landskabet, naturen og kulturarven samt under hensyntagen til lokalbefolkningen i ferieområderne. - At kommunen skal være et levende turistmål med gode, varierede oplevelser og bredspektrede overnatningstilbud, herunder hoteller og feriecentre. - At turistsæsonen skal forlænges, så der opnås en bedre udnyttelse af eksisterende ferie- og fritidsanlæg. - At kvalitetsforbedring af de eksisterende attraktionsanlæg og overnatningsmuligheder for turister skal fremmes. - At kulturelle attraktioner fremmes, så Hjørring Kommune fortsat kan gøre sig gældende inden for musik og teaterlivet. 40

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB

Den danske riviera HORNBÆK. Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB Den danske riviera HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Potentialeplan for Hornbæk AB SO LUTLA NDS KAB HORNBÆK Hornbæk i verdensklasse Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion: Layout: Dansk Bygningsarv

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB

DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE NYT BILLEDE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY. Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB DEN DANSKE RIVIERA TISVILDELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Potentialeplan for Tisvildeleje AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE TISVILELEJE TISVILDELEJE - DEN AUTENTISKE BADEBY Udarbejdet for VisitNordsjælland,

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Ferie i Kystdanmark varför inte?

Ferie i Kystdanmark varför inte? Ferie i Kystdanmark varför inte? INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Rapportens opbygning 5 2. METODE OG MÅLGRUPPER 5 3. HOVEDKONKLUSIONER 7 4. HVAD EFTERSPØRGER DE POTENTIELLE SVENSKE TURISTER? 12

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Stendrup & Partners. Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand

Stendrup & Partners. Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Stendrup & Partners Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Titel: Turisme- og potentialeplan for besøgsøkonomisk vækst i Blåvand og Henne Strand Udarbejdet for:

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Ferie i Kystdanmark warum nicht?

Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Rapporten er udarbejdet af TNS Gallup på vegne af VisitDenmark, Videncenter for Kystturisme og Region Syddanmark. Undersøgelsen er delvist

Læs mere

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER NOTAT : IDÉKATALOG. september Kuben Management Advance/ Indholdsfortegnelse Indledning... Telte mobile hostels... Kunstnerkoloni... 4 Madoplevelser... 6

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE HOTELANALYSE GILLELEJE, 2015 - side 1 - Jour. > 528 Date > 14.04.2015 Ref. > JA/SSL ANALYSE AF HOTELMARKEDET GILLELEJE REKVIRENT Virksomhed > Gribskov Kommune Kontakt Person

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER NOTAT 2: UDDYBNING AF UDVALGTE IDEER 19. december Kuben Management Advance/1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Læsevejledning... 2 Metode... 3 Marketing...

Læs mere

Vejledning til Investeringsredegørelse

Vejledning til Investeringsredegørelse Vejledning til Investeringsredegørelse Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen? Version 1.0. November 2004 (gældende) Indholdsfortegnelse VEJLEDNING... 4 Hvorfor en investeringsredegørelse...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere