Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME"

Transkript

1 Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

2 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME ARKITEMA ARCHITECTS Kontakt Chefkonsulent Helle Lassen Hjørring Kommune Nørregade hjørring Aarhus Frederiksgade 32 DK-8000 Aarhus C T ANSØGNINGSMATERIALE & IDÉOPLÆG ER UDARBEJDET AF HJØRRING KOMMUNE I SAMARBEJDE MED ARKITEMA ARCHITECTS 02

3 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME FORORD: Med projektet Løkken Klithotel ønsker Hjørring Kommune at styrke Løkkens profil som det turistmæssige fyrtårn på Danmarks vestkyst. Projektet skal sammen med andre aktuelle satsninger i Løkken løfte byen op i et landskab af helt særligt attraktive internationale badebyer i Europa. Overskuelige byer, der kendes på et interessant mix af kulturarv, inspirerende byliv og nærheden til bjergtagende naturoplevelser. Om lidt er Løkken Læmole omdannet til en både rekreativ og kystfiskervenlig navlestreng, der forbinder byens hjerte med oplevelserne ude på havet. Bymidten undergår en renovering i kraft af et områdefornyelsesprojekt og en ny bygningsfornyelsesstrategi, der håndterer bygningsarven. Rubjerg Knude, der er det indtagende point de vue fra molen, gives nye oplevelser med en lysmaskine og et kalejdoskop indsat i fyrtårnet på stedet. Disse aktuelle satsninger repræsenterer, sammen med tilførslen af de arkitektonisk unikke overnatningsmuligheder som forsøgsprojektet her beskriver, et samlet kompleks af nedslag, der virkeligt kan sætte byen og området på landkortet som et attraktivt feriemål for danske og udenlandske turister. Løkken Klithotel lever med dets nænsomme og underspillede indgreb i byzonenaturen op til intentionen i Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, ligesom det i høj grad kan krone Hjørring Kommunes satsning på at udvikle Løkken til en urban kystby. Jeg håber, at projektet vækker interesse, og at vores ansøgning vil blive udvalgt til at indgå i forsøgsordningen. Venlig hilsen Arne Boelt Borgmester 03

4 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 04

5 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Indhold 01 IDÉOPLÆG... side TURISMEPOLITIK... side NATUREN... side PLANLÆGNING & KLITFREDNING... side HOTELANALYSE... side LØKKENS ROLLE & LØKKEN SET MED TURISTENS ØJNE... side INDDRAGELSE AF LØKKENS BEBOERE & INTERESSENTER... side INVESTOR & FINANSIERING... side TIDSPLAN... side 52 05

6 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 01 IDÉOPLÆG Havtorn 06

7 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Løkken er en urban kystby, der hvert år besøges af en bred gruppe af turister fra ind- og udland. Overnatningsproduktet i Løkken består i dag primært af feriehuse, campingpladser, bed & breakfast og enkelte mindre hoteller. For at kunne tiltrække købestærke udenlandske gæster er der behov for et nyt hotel i Løkken af høj kvalitet, og forsøgsprojektet Løkken Klithotel omfatter etableringen af et nytænkt badehotel i byen med enkelte overnatningsmuligheder i klitterne. Idéoplægget til Løkken Klithotel er et nyt og anderledes koncept for tidligere tiders badehoteller og rummer alle de karakteristiske elementer trukket fra by til hav. Det tilbyder mulighed for at overnatte i hotellets satellitværelser i klitterne, for at færdes på træbroer imellem satellitterne til Nordlysbadet og til udsigtspunktet mellem klittoppene, samtidig med, at det giver mulighed for at leje et badehus på stranden til dagsophold. Den store attraktion og hotellets brand vil være Nordlysbadet og overnatningsmuligheden i klitterne. Men selvom man som gæst har boet på hotellet i byen, vil man stadig kunne sige, at man boede på hotellet med værelserne i klitterne hotellets brand. Det er hensigten, at projektet skal medvirke til at styrke og udvikle kyst- og naturturismen og tiltrække udenlandske turister. Dette gøres blandt andet ved at arbejde videre med de eksisterende kvaliteter i Løkken med det nordiske lys, byen og dens kulturarv, klitterne og havet og ved at aktivere klitbræmmen mellem by og hav på en ny og nænsom måde. Det at skabe god arkitektur handler om på en og samme tid om at tage og give. Med projektet i Løkken er målet, at placeringen af satellitværelser i det åbne land giver stedet, klitterne og de folk, der bor omkring det, noget unikt tilbage. En helt særlig arkitektur, der giver alle mulighed for en helt speciel og særegen oplevelse af stedet. Dette skal ses som en arkitektonisk gestus med stor respekt for Løkkens unikke klitlandskab. Projektet skal ses i tilknytning til øvrige turismemæssige kvaliteter i området som den nyrenoverede Løkken Læmole, et aktivt kystfiskeri, hvor fiskerbådene stadig trækkes op på stranden, bunkere, Rubjerg Knude og fyret, klitter, strand og hav med mere. By og Hav Løkken er en ganske særlig kystby, der udmærker sig ved sine urbane kvaliteter og en usædvanlig nærhed mellem by og hav. Klitområdet ud for Løkken by indgår i den lange række af næsten ubrudte høje sandklitter, som strækker sig langs Jammerbugtens brede strande fra Svinkløv til Løkken. Efter læmolen ved Løkken smaller stranden ind og ikke langt mod nord vidner fritliggende bunkere på stranden om, at havet her æder sig ind på landskabet. Løkken Læmole giver læ og danner ramme for et aktivt kystfiskeri. I den nordlige ende af byen ligger den karakteristiske redningsstation, som så mange gange har været afsæt for kampen med havet, når der skulle reddes liv. Nu ses redningsstationen selv at have behov for hjælp i kampen mod havet, som under vinterens storme har skadet redningsstationen, der tæller tungt blandt lokalhistoriens vidnesbyrd. På stranden står de små enkle badehuse tæt opstillet om sommeren i én til to ordnede rækker op mod foden af de høje sandklitter. Det naturligt bevoksede bagland bærer præg af slid i form at et net af selvgroede sandstier, der - dannet af de manges fødder - forbinder den bagvedliggende by med stranden. Uden for byens kant ligger vandtårnet og 4 villaparceller, der allerede for mange år siden er lagt ud i klitlandskabet. 07

8 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SIT.PLAN SITUATIONSPLAN 1:2500 Den natur- og landskabsmæssige tilpasning En del af Løkken Klithotel placeres i klitområdet ud for den centrale del af Løkken by. Projektet giver oplevelser tilbage til byen ved at etablere Nordlysbadet, der kan anvendes af alle og solnedgangspladsen, der giver byens borgere og gæster mulighed for at nyde udsigten over havet. De dele af Løkken Klithotel, der etableres i klitterne, placeres yderst følsomt i klitternes lavninger og hæves over terrænet så eventuelle markfirben og andre mindre dyr kan færdes frit i området. Projektet er med til at iscenesætte klitlandskabet på et sted, hvor klitten ikke er særlig fremkommelig på grund af store områder med havtorn. Stierne, der udformes som hævede træbroer giver nye forbindelsesmuligheder i klitten og sikrer tilgængelighed for alle også til udsigtspunktet imellem klittoppene. Bebyggelsen i klitten er stationær og satellitværelserne kan indrettes til helårlig anvendelse, herunder som refugium for fordybelse og arbejdsro i vinterhalvåret. Bebyggelsen vil ikke være synlig fra stranden og havet. Bebyggelsen vil med sine materialer og former fra klittoppen opleves som en del af naturen som ravklumper på stranden, der er usynlige for de fleste, men som funkler i det rette skær. Foto, Løkken Klitlandskabet 08

9 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME VESTERHAVET BADEHUSE UDSIGTSPLATFORM SATELLITVÆRELSER/ NORDLYSBADET VANDTÅRN løkken KLITHOTEL LØKKEN BY STRAND HOTEL HAVE KONCEPTSNIT Foto, Løkken Landskabet 09

10 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Bevægelsen fra by til hav Den arkitektoniske idé og indpasning Hotellet omfatter alle elementer til en god ferie i en bevægelse, der leder dig fra by til hav og tilbage igen. Der er mulighed for at overnatte i et bymæssigt badehotel eller i klitterne, spise på hotellet eller pop-up restaurant/café i redningsstationen, leve på stranden i badehusene, bade i havet eller i Nordlysbadet, og man kan nyde udsigten fra en udsigtsplatform eller fra vandtårnet. Med projektet ønskes etableret en stærk forbindelse mellem by og hav, og naturen bestående af marehalm, øvrig klitbeplantning og sand føres med ind i præcist udformede bede til Nørregade, hvor hotellets primære bygning placeres. Passagen syd for hotellet leder mod klitterne og havet. Hotellet vil have en åben transparent stueetage med bl.a. restaurant og fra byens nerve, Nørregade, vil den passerende allerede kunne fornemme klitlandskabet. Billedet på det samlede projekt er som grene og bær på en havtorn, hvor bevægelsen ud i klitterne er grenene, og Nordlysbadet, satellitværelserne og udsigtspunktet er de enkelte bær. I forhold til tidligere tiders badehoteller stilles der i dag andre krav til komfort, og det forventes, at der er adgang til wellness i et nutidigt hotel, hvis det skal kunne tiltrække nye turister. Derfor er en vigtig del af projektet Nordlysbadet. Projektets elementer: - Hovedhotellet med 34 værelser, restaurant og konferencefaciliteter - Hotelhaven til afslapning og udeservering - Sti udført som en træbro, der er hævet få cm over klitten. Stien leder til Nordlysbadet og videre til udsigtspunktet, hvor man kan nyde udsigten over klitter, strand, mole, Vesterhavet og solnedgangen - 14 satellitværelser til overnatning i klitterne - 10 nye badehuse til ophold på stranden i dagtimerne - Vandtårnet indtænkes i projektet som udsigtstårn med mulighed for events som mindre receptioner, uformelt mødelokale etc. - Redningsstationen kan eventuelt indgå som en del af hotelkonceptet som fx receptionslokale 10

11 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Projektets bæredygtighed Den bærende idé i projektet Løkken Klithotel er inddragelse af dele af klitlandskabet i etableringen af et nyt og enestående badehotel. Området er klitfredet. Bæredygtighed handler i høj grad om beskyttelse af eksisterende naturværdier, og det kræver i den optik gode argumenter at gennemføre projektet. Det eksisterende Hotel Klitbakken er nedslidt og ikke opdateret, hverken i forhold til indretning eller teknisk funktionalitet. Dette er ikke blot et problem indadtil i forhold til hotellets drift, men også i forhold til byrummet i Løkken, hvor hotellets manglende interaktion med byens liv udgør et uforløst potentiale på en af Løkkens centrale pladser. En væsentlig del af grundlaget for forretnings- og serviceerhverv i en by som Løkken er tilstrømning af turister og gerne en forlængelse af turistsæsonen. Etableringen af Løkken Klithotel vil bidrage til en økonomisk og social bæredygtighed i byen. Det vurderes at være et stort aktiv for byen i forhold til handelog serviceerhverv - samt den urbane oplevelse i byens rum - at kunne tilbyde Løkken et nyt hotel. Et hotel i en tilpasset arkitektur og med nye tilbud både til gæster og byens liv. En helt afgørende forudsætning for, at der kan opstilles en attraktiv business case er, at hotellet kan markedsføres og brandes på en måde, der tiltrækker tilstrækkeligt med købestærke gæster. Det er derfor et afgørende parameter, at hotellet bibringes unikke kvaliteter, som kan indgå i markedsføringen. Svaret på udfordringen er etableringen af satellitværelser i klitten. Her vil turisten, som søger noget særligt, få sin helt egen private oplevelse med direkte udkig til klitten med mulighed for komfort og forkælelse. Hertil ses der potentialer i at give hotellet mulighed for i et vist omfang at disponere over det tidligere vandtårn som særligt mødested i forbindelse med konferencer etc. Måske vil dette medvirke til at sikre vandtårnet som et vartegn for Løkken i fremtiden. I forbindelse med den gamle redningsstation ses en mulighed for en pop-up restaurant, der af hotellet af og til kan anvendes som rustik og autentisk fiskerestaurant, hvor dagens friskfangede fisk tilberedes på den åbne grill. Det bæredygtige hotel - Eksisterende hotel erstattes af nyt lavenergihotel - Eksisterende hotel erstattes af nybyggeri, der mod gade-/ torvesiden udføres i samme skala som - og i en moderne nyfortolkning af - byens oprindelige bygninger - Med et udvidet besøgstal over året vil det ny hotel medføre øget beskæftigelse i området - Sund mad og sundt indeklima vil sammen med det nære forhold til naturen tegne både hotellet og de små satellitværelser i klitlandskabet - Alle indvendige overflader tænkes at være i naturlige materialer som træ, sten og glas De bæredygtige anlæg i klitten Bebyggelse i følsom natur er ømtåleligt i forhold til bæredygtighed. I det aktuelle tilfælde vurderes det, at der i projektet er taget så store hensyn til naturen, at det i en samlet vurdering af bæredygtighed kan forsvares at bygge i klitfredet område i byzone. Hensyn og effekter i forhold til natur og kultur i klitområdet: - Der er allerede i dag en del gående færdsel imellem by og strand gennem klitlandskabet. En del af denne færd sel vil blive løftet fri af det sårbare klitlandskab ved etablering af træbroer - Kunstig belysning vil blive følsomt håndteret for at minimere lysforurening i området - Nordlysbadet og de nye satellitværelser vil materialemæssigt og formmæssigt underlægge sig klitlandskabets storskala, se dogmekoncept nedenfor - Stier/gangbroer følger eksisterende terræn - Bygninger stilles på punktfundamenter og vil præfabrikeret blive løftet på plads for at undgå en byggeperiode i klitterne - Der udføres ikke terrænregulering i klitlandskabet for afsætning af bygninger og anlæg - Bygninger udføres i én etage med tagkonstruktion, der afvander naturligt - Drift kan ske uden brug af tunge køretøjer - Fremtidig adgang sker kun ad sandstier eller hævede trægangbroer - Bebyggelsens udvendige flader, inkl. evt. terrasser, må ud over ruder i vinduer bestå af naturlige materialer som umalet træ - Der anvendes træ fra bæredygtigt skovbrug eller genbrugstømmer - Vinduer og ovenlys udføres afskærmet eller indrykket i konstruktion for at mindske solrefleksioner og lysforurening aften og nat - Stier og gangbroer og udsigtsplatform vil være offentligt tilgængelige. Bebyggelsen i klitten: - Der vil være behov for tilførsel af vand og el, hvilket vil foregå så nænsomt som muligt i forhold til det eksisterende terræn og i videst muligt omfang følge gangbroerne - Satellitværelserne konstrueres enkelt, uden dampspærre og med organisk isolering som træfiber - Satellitværelserne bygges uden PVC - Alle rum udføres med oplukkeligt vindue eller dør til det fri 11

12 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME KLIThotelLET Visualisering Klithotellet set fra Løkken by Projektet Løkken Klithotel giver Løkken en unik mulighed for at etablere et bymæssigt badehotel, der kan tilbyde konferencefaciliteter og en restaurant, der har fokus på nordisk mad bl.a. med dagens fangst fra de lokale fiskerbåde samt bær og krydderurter fra klitterne. Et badehotel, der er forbundet med klitterne og stranden ved stier direkte til vandet og med strand- og klitlandskabet trukket helt op til og ind i hotellet. Der vil være direkte adgang fra hotellets stueplan og første sal til hotelhaven, der vender mod syd og vest. Om morgenen kan man således gå direkte fra sit værelse gennem hotelhaven og ad den træbeklædte sti gennem klitterne til stranden iført badekåbe til et morgenbad. Tilbage på hotellet er der morgenmad i restauranten eller i hotelhaven. I hotelhaven er der også mulighed for at nyde solen i liggestole, og der er direkte adgang til hotellets bar og café, der har udeservering i haven. Hotellet tænkes opført som en nyfortolkning af bygningerne i Løkken by, der er beskedne i størrelse og skala. Derfor er bygningen skitseret i tre etager, opdelt i tre delbygninger, hvilket medvirker til at nedbryde skalaen, så den tilpasses den eksisterende bebyggelse. Der kan indrettes 34 værelser i hotellet og yderligere 14 satellitværelser i klitterne. Hotellets grundplan er omkring 800 m2. Foto, Løkken Klitter og hav 12

13 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME BRUTTOAREAL: 2500 m 2 KÆLDER: 800 m 2 PARKERINGSKÆLDER: 800 m 2 VÆRELSER: 34 stk SATELLITVÆRELSER: 14 stk KONFERENCE LOKALE: 200 m² Visualisering Klithotellet set fra havet Hotellet er indrettet med en åben stueplan, der giver fri mulighed for bevægelse og at færdes på kryds og tværs ligesom i klitterne. Den nordvestlige delbygning indeholder de administrative funktioner, den nordøstlige indeholder indgang, foyer og café/bar og den sydlige indeholder restaurant. Første sal er indrettet med et konferencerum, der også kan anvendes til fester og receptioner, på omkring 200 m2 i den nordvestlige delbygning, og de øvrige delbygninger indeholder hotelværelser. Anden sal er udelukkende forbeholdt hotelværelser. Der er udsigt til klitterne fra de værelser, der ligger mod syd, vest og nord, mens de østvendte værelser vender mod byen og Nørregade. I kælderen findes køkken, opbevaring og et mindre omklædningsområde til Nordlysbadet. Der vil være mulighed for parkering mod betaling under terræn. Foto, Løkken Byen 13

14 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Klithotellet set fra Nørregade mod hotellets indgang 14

15 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME STUEPLAN 1:300 15

16 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 1. SAL 1:300 (antal værelser: 14) 16

17 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SAL 1:300 (antal værelser: 20) 17

18 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Havtorn Madoplevelser At iscenesætte naturen Servering under åben himmel Belægninger og overgange 18

19 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Madkultur, overraskelse og udfordring At iscenesætte landskabet Den aktive stueetage Overflader, farver og overgange 19

20 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME stien Visualisering Sti fra by til hav Adgang til havet foregår fra Nørregade og hotelhaven ad en sti, der først indgår som en del af vejadgangen til boligerne på Ved Våndtårnet. Herefter starter klitlandskabet og stien skifter karakter til en træbro på pæle, der svæver ganske lavt over landskabet. Stien giver adgang til Nordlysbadet, udsigten og satellitværelserne. Stien forgrener sig ud i landskabet som grenene på en Havtorn, der findes i klitterne. De enkelte funktioner, som udsigtspunkt, Nordlysbadet og satellitværelser ses som Havtornbær. Foto, Løkken Udisgt Foto, Løkken Sti 20

21 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Sti i klitten Stien At iscenesætte vandringen 21

22 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME nordlysbadet Visualisering Nordlysbadet Nordlysbadet er et vigtigt element i hele projektet det skal være et sted for nydelse og afslapning med et stykke indrammet natur og en række kuber, der fx kan indeholde sauna, dampbad, kolde og varme bade, relaxrum, massage mm. Som gæst vil man klæde om på hotellet eller i sit satellitværelse og gå i badekåbe til badet, hvor man klikker sig ind med et nøglekort. Nordlysbadet lukker sig om et indre rum, men der vil være strategisk placerede sprækker, så gæsten kan se ud i klitterne. Højt placerede vinduessprækker i de enkelte kuber vil også give mulighed for at se himlen og klitlandskabet. Som det er skitseret har badet et omfang på omkring 155 m2, og det vil blive opført i træ på både facader og tage. Der vil kunne være gæster ad gangen, og det skal også være muligt at turister, der ikke bor på hotellet og byens borgere kan anvende badet. De kan klæde om og få udleveret badekåbe og håndklæder på hotellet. Foto, Løkken Klitlandskabet 22

23 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME RELAX SAUNA MASSAGE SAUNA OMKL. TOILET KOLDT BAD DAMPBAD VARMT BAD NORDLYSBADET (bruttoareal ca. 155 m²) 23

24 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Ankomst til Nordlysbadet Room with a view Indramning af naturen Overgang imellem natur og bygning Materialer og overgange 24

25 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Nordlysbadet 25

26 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME udsigtsplatform Visualisering Udsigtsplatformen Træstien ender i en udsigtsplatform, der er placeret mellem to klittoppe med uhindret udsigt over Vesterhavet, læmolen og Rubjerg Knude. Platformen udformes af træ, der på enkelte steder foldes op, så man fx kan sidde med rygstøtte og nyde solnedgangen. Stien og udsigtspunkt vil være tilgængelig for alle, og hældningen vil overholde tilgængelighedskravene. Foto, Løkken Fiskekutter på strand Foto, Løkken Solnedgang 26

27 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Iscenesættelse af naturen Udsigtsplatform Udsigtsplatform 27

28 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME satellitværelser Visualisering Satellitværelser Projektets største attraktion vil sandsynligvis blive satellitværelserne, der giver en unik mulighed for at bo og overnatte i klitterne i hotelværelser tilpasset naturen og anbragt nænsomt. Det gennemgående materiale vil være træ, der vil fremstå med sin naturlige overflade ligesom Nordlysbadet og de øvrige anlæg i klitterne. Det kan være cedertræ eller lærk, der ikke kræver overfladebehandling, og som gråner smukt med tiden og derved indgår mere og mere i klitlandskabets farver. Satellitværelserne og Nordlysbadet vil ligge som ravklumper, der næsten ikke er synlige, men som glimter ind imellem ved reflekser fra glaspartierne. Hvert værelse udformes som sin egen bygning, der placeres i grupper på tre eller fire omkring et fællesareal, hvor indgangene til værelserne findes. De små bygninger opføres med ensidig taghældning og sammenstillingen vil 28 give en dynamik og komposition, der inden for hver gruppe vil være forskellig fra hinanden afhængig af placering i terræn. Der er kun mulighed for gående trafik til værelserne, så gæsterne parkerer deres bil ved hotellet og går til værelserne ad stien. Der udleveres en trillebør eller lignende, som gæsterne kan transportere deres bagage i fra hotellet til satellitterne. En værelsesgruppe med fællesareal giver således mulighed for, at en familie eller en gruppe venner kan benytte sig af alle tre eller fire værelser og bruge fællesarealet til mødested. Over hver indgang er der et mindre overdækket areal. Visualisering Ankomst med baggage i trillebør

29 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SATELLIT STRUKTUR - der indpasser sig i landskabet Alle værelser har udsigt mod naturen og væk fra fællesarealet, så man i værelset kan føle sig uforstyrret og i pagt med naturen. Værelserne i tre af grupperne har udsigt til klitten, mens værelserne i den nordøstligste gruppe har udsigt over stranden og Rubjerg Knude mod nord. Værelserne indrettes med et primært rum, der indeholder en stor seng. Hvis værelset skal anvendes til refugium er der mulighed for at et arbejdsbord kan foldes ned fra væggen, og hvis der er brug for at afslapning er der plads til at stille et par loungestole og et lavt cafébord, så man kan nyde naturen udenfor. Rummet indrettes med tre lukkede vægge og et stort glasparti mod udsigten. I direkte tilknytning til glaspartiet ligger en rummelig træterrasse, der ligesom værelserne er hævet ganske svagt over terrænet. Træterrassen kan klappes op og skjule vinduespartiet, så værelset kan være helt lukket i perioder fx om vinteren. Det samme gælder ved indgangspartiet. Det er som klitrosens blomster, der åbner og lukker sig. Den anden del af værelsesbygningen indeholder entre med garderobe og en kaffe-/ tebrygger, toilet og bad. I badet er vinduet anbragt som en slidse i loftet med udsigt til himlen i et dejligt lyst rum. Indvendig beklædning vil som udgangspunkt ligeledes være ubehandlet træ, og de enkelte værelsesbygninger vil få et bebygget areal på omkring 30 m2. Foto, Løkken Klitlandskabet 29

30 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Fordybelse i satellitværelser Foto fra klitterne, Løkken Udsigt fra satellitværelser 30

31 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SATELLITVÆRELSER 1:100 (brutto areal 30 m²) Satellitter Minimalistisk arkitektur Fleksibilitet og aktiv inddragelse af bruger 31

32 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Nænsom placering Sea Ranch Mentale rum Tilpasning af arkitekturen Zoner der smelter sammen 32

33 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME badehusene De kendte og eksisterende badehuse på stranden er oprindeligt opstået i tilknytning til Løkken Badehotel, men er i dag alle i privat eje. Med projektet gives mulighed for på ny at tilgængeliggøre et antal badehuse til hotellets gæster og byens turister til brug i dagstimerne. Som det er vist på den overordnede situationsplan foreslås der etableret 10 nye badehuse med samme størrelse og udseende som de eksisterende 485 badehuse. Foto, Løkken Badehusene 33

34 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME vandtårnet & redningsstationen Visualisering Udsigt fra Vandtårnet Den historiske kultur i projektet omfatter de eksisterende bygninger vandtårnet, der er placeret på en høj mellem hotellet og Nordlysbadet, og redningsstationen, der ligger i klitten på kanten af stranden. Det er hensigten, at projektet kan medvirke til en bevaring og ibrugtagning af disse bygninger. Vandtårnet kan ses langvejs fra - fra både byen og havet og er nærmest et vartegn for Løkken. Det ligger smukt placeret i terrænet, og der vil kunne skabes en forrygende udsigt fra vandtårnets top ved at skære en sprække øverst oppe med 360 graders udsigt. Bygningen kan anvendes af alle, men kan også indgå i hotellet til små møder eller til et glas champagne som startsted til et seminar eller en fest. Redningsstationen ses som en mulig satellit (pop-up restaurant) til hotellets - og byens øvrige restauranter - i den udstrækning, det kan lade sig gøre i forhold til husets øvrige brug. Det kan være en bestemt aften om ugen, at restauranten serverer friskfanget fisk på stranden, eller at der serveres en drink inden middagen eller en fest på hotellet. Som det fremgår af indledningen er god arkitektur at give mere tilbage, end man tager. Projektet indtager en del af klitlandskabet, men giver mere tilbage i form af unikke oplevelser, der er indpasset yderst forsigtigt. Kulturbygningerne vandtårnet og redningsstationen er ligeledes en del af projektets bærende idé om at give tilbage til byen. 34

35 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Foto, Løkken Vandtårnet 35

36 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME PLAN & SNIT 1:100 36

37 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME r Iscenesættelse af vandtårn 37

38 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Foto, Løkken Redningsstationen i klitterne Foto, Løkken Redningsstationen Pop-up restaurant 38

39 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Foto, Løkken Redningsstationen Naturen som legeplads Eventyr på stranden Sene sommernætter 39

40 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 02 turismepolitik Foto, Løkken Som en af de største turistkommuner i Nordjylland med 1,4 mio. overnatninger om året har Hjørring Kommune et solidt fundament til vækst og udvikling indenfor turisme- og oplevelseserhverv. Strandene, naturen og bymiljøerne er kommunens hovedattraktioner i tiltrækningen af turister, der især kommer fra Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. Hjørring Kommune har fokus på at udvikle det erhvervsmæssige potentiale i turismen og arbejder sideløbende kontinuerligt på at synliggøre og videreudvikle overnatnings-, aktivitets- og oplevelsesmuligheder, der er i området året rundt. Hjørring Kommune understøtter udviklingen af eksisterende attraktioner og nye oplevelser i relation til naturen, kulturen, kulturarven og bylivet. En målrettet udvikling af turismen handler om at turde tænke nyt og se nye muligheder. Det handler også om at invitere nye spillere på banen og skabe nye alliancer og partnerskaber. Kvalitet og samarbejde er nøgleord i indsatsen. Derudover arbejdes ud fra 3 værdier: Bæredygtighed, tilgængelighed og helårsturisme. I Kommuneplan 2013 er det beskrevet, at målene for turismeudviklingen i Hjørring Kommune er: - At turismen skal udvikles på et bæredygtigt grundlag og skal ske i respekt for værdierne i landskabet, naturen og kulturarven samt under hensyntagen til lokalbefolkningen i ferieområderne. - At kommunen skal være et levende turistmål med gode, varierede oplevelser og bredspektrede overnatningstilbud, herunder hoteller og feriecentre. - At turistsæsonen skal forlænges, så der opnås en bedre udnyttelse af eksisterende ferie- og fritidsanlæg. - At kvalitetsforbedring af de eksisterende attraktionsanlæg og overnatningsmuligheder for turister skal fremmes. - At kulturelle attraktioner fremmes, så Hjørring Kommune fortsat kan gøre sig gældende inden for musik og teaterlivet. 40

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES! VELKOMMEN TIL K Ø B E N H AV N RADISSON BLU ROYAL HOTEL Hammerichsgade 1, DK-1611 København V, Danmark T: +45 33 42 60 00 F: +45 33 42 61 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/royalhotel-koebenhavn

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune

Hotelprojekt Thyborøn. Lemvig Kommune Hotelprojekt Thyborøn Lemvig Kommune Jour.# > V 110 Dato > 05. 11.2013 Ref. > JA H O T E L P R O J E K T T H Y B O R Ø N FORSLAG SENDT TIL: Lemvig Kommune Udviklingschef Anders Holm Rådhusgade 1 7620 Lemvig

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Velkommen på Hotel Opus Horsens

Velkommen på Hotel Opus Horsens Velkommen på Hotel Opus Horsens Danmarks nye design hotel Velkommen på Hotel Opus Horsens Et nyt design hotel i Horsens med udsigt til naturreservatet Nørrestrand byder velkommen med topmoderne hotel-

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t115548.629/20150506t115549.268/2fdd99c0-a44...

file:///c:/adlib%20express/work/20150506t115548.629/20150506t115549.268/2fdd99c0-a44... Page 1 of 1 From: Niels Peter V. Lauridsen Sent: 30-04-2015 13:26:14 To: Cc: Subject: nst@nst.dk Iver Enevoldsen; claus@kalhoj.com J.nr. NST-119-00321 Ansøgning til forsøgsordning for kyst og naturturisme

Læs mere

TRU BLU KØBENHAVN HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

TRU BLU KØBENHAVN HOTELS DESIGNED TO SAY YES! TRU BLU KØBENHAVN RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Amager Boulevard 70, DK-2300 København S, Danmark T: +45 33 96 50 00 F: +45 33 96 55 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn

Læs mere

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand skal have genetableret de oprindelige værdier, som tidens tand i nogen grad har fjernet eller skjult. Stedets

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere