Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME"

Transkript

1 Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

2 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME ARKITEMA ARCHITECTS Kontakt Chefkonsulent Helle Lassen Hjørring Kommune Nørregade hjørring Aarhus Frederiksgade 32 DK-8000 Aarhus C T ANSØGNINGSMATERIALE & IDÉOPLÆG ER UDARBEJDET AF HJØRRING KOMMUNE I SAMARBEJDE MED ARKITEMA ARCHITECTS 02

3 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME FORORD: Med projektet Løkken Klithotel ønsker Hjørring Kommune at styrke Løkkens profil som det turistmæssige fyrtårn på Danmarks vestkyst. Projektet skal sammen med andre aktuelle satsninger i Løkken løfte byen op i et landskab af helt særligt attraktive internationale badebyer i Europa. Overskuelige byer, der kendes på et interessant mix af kulturarv, inspirerende byliv og nærheden til bjergtagende naturoplevelser. Om lidt er Løkken Læmole omdannet til en både rekreativ og kystfiskervenlig navlestreng, der forbinder byens hjerte med oplevelserne ude på havet. Bymidten undergår en renovering i kraft af et områdefornyelsesprojekt og en ny bygningsfornyelsesstrategi, der håndterer bygningsarven. Rubjerg Knude, der er det indtagende point de vue fra molen, gives nye oplevelser med en lysmaskine og et kalejdoskop indsat i fyrtårnet på stedet. Disse aktuelle satsninger repræsenterer, sammen med tilførslen af de arkitektonisk unikke overnatningsmuligheder som forsøgsprojektet her beskriver, et samlet kompleks af nedslag, der virkeligt kan sætte byen og området på landkortet som et attraktivt feriemål for danske og udenlandske turister. Løkken Klithotel lever med dets nænsomme og underspillede indgreb i byzonenaturen op til intentionen i Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, ligesom det i høj grad kan krone Hjørring Kommunes satsning på at udvikle Løkken til en urban kystby. Jeg håber, at projektet vækker interesse, og at vores ansøgning vil blive udvalgt til at indgå i forsøgsordningen. Venlig hilsen Arne Boelt Borgmester 03

4 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 04

5 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Indhold 01 IDÉOPLÆG... side TURISMEPOLITIK... side NATUREN... side PLANLÆGNING & KLITFREDNING... side HOTELANALYSE... side LØKKENS ROLLE & LØKKEN SET MED TURISTENS ØJNE... side INDDRAGELSE AF LØKKENS BEBOERE & INTERESSENTER... side INVESTOR & FINANSIERING... side TIDSPLAN... side 52 05

6 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 01 IDÉOPLÆG Havtorn 06

7 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Løkken er en urban kystby, der hvert år besøges af en bred gruppe af turister fra ind- og udland. Overnatningsproduktet i Løkken består i dag primært af feriehuse, campingpladser, bed & breakfast og enkelte mindre hoteller. For at kunne tiltrække købestærke udenlandske gæster er der behov for et nyt hotel i Løkken af høj kvalitet, og forsøgsprojektet Løkken Klithotel omfatter etableringen af et nytænkt badehotel i byen med enkelte overnatningsmuligheder i klitterne. Idéoplægget til Løkken Klithotel er et nyt og anderledes koncept for tidligere tiders badehoteller og rummer alle de karakteristiske elementer trukket fra by til hav. Det tilbyder mulighed for at overnatte i hotellets satellitværelser i klitterne, for at færdes på træbroer imellem satellitterne til Nordlysbadet og til udsigtspunktet mellem klittoppene, samtidig med, at det giver mulighed for at leje et badehus på stranden til dagsophold. Den store attraktion og hotellets brand vil være Nordlysbadet og overnatningsmuligheden i klitterne. Men selvom man som gæst har boet på hotellet i byen, vil man stadig kunne sige, at man boede på hotellet med værelserne i klitterne hotellets brand. Det er hensigten, at projektet skal medvirke til at styrke og udvikle kyst- og naturturismen og tiltrække udenlandske turister. Dette gøres blandt andet ved at arbejde videre med de eksisterende kvaliteter i Løkken med det nordiske lys, byen og dens kulturarv, klitterne og havet og ved at aktivere klitbræmmen mellem by og hav på en ny og nænsom måde. Det at skabe god arkitektur handler om på en og samme tid om at tage og give. Med projektet i Løkken er målet, at placeringen af satellitværelser i det åbne land giver stedet, klitterne og de folk, der bor omkring det, noget unikt tilbage. En helt særlig arkitektur, der giver alle mulighed for en helt speciel og særegen oplevelse af stedet. Dette skal ses som en arkitektonisk gestus med stor respekt for Løkkens unikke klitlandskab. Projektet skal ses i tilknytning til øvrige turismemæssige kvaliteter i området som den nyrenoverede Løkken Læmole, et aktivt kystfiskeri, hvor fiskerbådene stadig trækkes op på stranden, bunkere, Rubjerg Knude og fyret, klitter, strand og hav med mere. By og Hav Løkken er en ganske særlig kystby, der udmærker sig ved sine urbane kvaliteter og en usædvanlig nærhed mellem by og hav. Klitområdet ud for Løkken by indgår i den lange række af næsten ubrudte høje sandklitter, som strækker sig langs Jammerbugtens brede strande fra Svinkløv til Løkken. Efter læmolen ved Løkken smaller stranden ind og ikke langt mod nord vidner fritliggende bunkere på stranden om, at havet her æder sig ind på landskabet. Løkken Læmole giver læ og danner ramme for et aktivt kystfiskeri. I den nordlige ende af byen ligger den karakteristiske redningsstation, som så mange gange har været afsæt for kampen med havet, når der skulle reddes liv. Nu ses redningsstationen selv at have behov for hjælp i kampen mod havet, som under vinterens storme har skadet redningsstationen, der tæller tungt blandt lokalhistoriens vidnesbyrd. På stranden står de små enkle badehuse tæt opstillet om sommeren i én til to ordnede rækker op mod foden af de høje sandklitter. Det naturligt bevoksede bagland bærer præg af slid i form at et net af selvgroede sandstier, der - dannet af de manges fødder - forbinder den bagvedliggende by med stranden. Uden for byens kant ligger vandtårnet og 4 villaparceller, der allerede for mange år siden er lagt ud i klitlandskabet. 07

8 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SIT.PLAN SITUATIONSPLAN 1:2500 Den natur- og landskabsmæssige tilpasning En del af Løkken Klithotel placeres i klitområdet ud for den centrale del af Løkken by. Projektet giver oplevelser tilbage til byen ved at etablere Nordlysbadet, der kan anvendes af alle og solnedgangspladsen, der giver byens borgere og gæster mulighed for at nyde udsigten over havet. De dele af Løkken Klithotel, der etableres i klitterne, placeres yderst følsomt i klitternes lavninger og hæves over terrænet så eventuelle markfirben og andre mindre dyr kan færdes frit i området. Projektet er med til at iscenesætte klitlandskabet på et sted, hvor klitten ikke er særlig fremkommelig på grund af store områder med havtorn. Stierne, der udformes som hævede træbroer giver nye forbindelsesmuligheder i klitten og sikrer tilgængelighed for alle også til udsigtspunktet imellem klittoppene. Bebyggelsen i klitten er stationær og satellitværelserne kan indrettes til helårlig anvendelse, herunder som refugium for fordybelse og arbejdsro i vinterhalvåret. Bebyggelsen vil ikke være synlig fra stranden og havet. Bebyggelsen vil med sine materialer og former fra klittoppen opleves som en del af naturen som ravklumper på stranden, der er usynlige for de fleste, men som funkler i det rette skær. Foto, Løkken Klitlandskabet 08

9 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME VESTERHAVET BADEHUSE UDSIGTSPLATFORM SATELLITVÆRELSER/ NORDLYSBADET VANDTÅRN løkken KLITHOTEL LØKKEN BY STRAND HOTEL HAVE KONCEPTSNIT Foto, Løkken Landskabet 09

10 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Bevægelsen fra by til hav Den arkitektoniske idé og indpasning Hotellet omfatter alle elementer til en god ferie i en bevægelse, der leder dig fra by til hav og tilbage igen. Der er mulighed for at overnatte i et bymæssigt badehotel eller i klitterne, spise på hotellet eller pop-up restaurant/café i redningsstationen, leve på stranden i badehusene, bade i havet eller i Nordlysbadet, og man kan nyde udsigten fra en udsigtsplatform eller fra vandtårnet. Med projektet ønskes etableret en stærk forbindelse mellem by og hav, og naturen bestående af marehalm, øvrig klitbeplantning og sand føres med ind i præcist udformede bede til Nørregade, hvor hotellets primære bygning placeres. Passagen syd for hotellet leder mod klitterne og havet. Hotellet vil have en åben transparent stueetage med bl.a. restaurant og fra byens nerve, Nørregade, vil den passerende allerede kunne fornemme klitlandskabet. Billedet på det samlede projekt er som grene og bær på en havtorn, hvor bevægelsen ud i klitterne er grenene, og Nordlysbadet, satellitværelserne og udsigtspunktet er de enkelte bær. I forhold til tidligere tiders badehoteller stilles der i dag andre krav til komfort, og det forventes, at der er adgang til wellness i et nutidigt hotel, hvis det skal kunne tiltrække nye turister. Derfor er en vigtig del af projektet Nordlysbadet. Projektets elementer: - Hovedhotellet med 34 værelser, restaurant og konferencefaciliteter - Hotelhaven til afslapning og udeservering - Sti udført som en træbro, der er hævet få cm over klitten. Stien leder til Nordlysbadet og videre til udsigtspunktet, hvor man kan nyde udsigten over klitter, strand, mole, Vesterhavet og solnedgangen - 14 satellitværelser til overnatning i klitterne - 10 nye badehuse til ophold på stranden i dagtimerne - Vandtårnet indtænkes i projektet som udsigtstårn med mulighed for events som mindre receptioner, uformelt mødelokale etc. - Redningsstationen kan eventuelt indgå som en del af hotelkonceptet som fx receptionslokale 10

11 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Projektets bæredygtighed Den bærende idé i projektet Løkken Klithotel er inddragelse af dele af klitlandskabet i etableringen af et nyt og enestående badehotel. Området er klitfredet. Bæredygtighed handler i høj grad om beskyttelse af eksisterende naturværdier, og det kræver i den optik gode argumenter at gennemføre projektet. Det eksisterende Hotel Klitbakken er nedslidt og ikke opdateret, hverken i forhold til indretning eller teknisk funktionalitet. Dette er ikke blot et problem indadtil i forhold til hotellets drift, men også i forhold til byrummet i Løkken, hvor hotellets manglende interaktion med byens liv udgør et uforløst potentiale på en af Løkkens centrale pladser. En væsentlig del af grundlaget for forretnings- og serviceerhverv i en by som Løkken er tilstrømning af turister og gerne en forlængelse af turistsæsonen. Etableringen af Løkken Klithotel vil bidrage til en økonomisk og social bæredygtighed i byen. Det vurderes at være et stort aktiv for byen i forhold til handelog serviceerhverv - samt den urbane oplevelse i byens rum - at kunne tilbyde Løkken et nyt hotel. Et hotel i en tilpasset arkitektur og med nye tilbud både til gæster og byens liv. En helt afgørende forudsætning for, at der kan opstilles en attraktiv business case er, at hotellet kan markedsføres og brandes på en måde, der tiltrækker tilstrækkeligt med købestærke gæster. Det er derfor et afgørende parameter, at hotellet bibringes unikke kvaliteter, som kan indgå i markedsføringen. Svaret på udfordringen er etableringen af satellitværelser i klitten. Her vil turisten, som søger noget særligt, få sin helt egen private oplevelse med direkte udkig til klitten med mulighed for komfort og forkælelse. Hertil ses der potentialer i at give hotellet mulighed for i et vist omfang at disponere over det tidligere vandtårn som særligt mødested i forbindelse med konferencer etc. Måske vil dette medvirke til at sikre vandtårnet som et vartegn for Løkken i fremtiden. I forbindelse med den gamle redningsstation ses en mulighed for en pop-up restaurant, der af hotellet af og til kan anvendes som rustik og autentisk fiskerestaurant, hvor dagens friskfangede fisk tilberedes på den åbne grill. Det bæredygtige hotel - Eksisterende hotel erstattes af nyt lavenergihotel - Eksisterende hotel erstattes af nybyggeri, der mod gade-/ torvesiden udføres i samme skala som - og i en moderne nyfortolkning af - byens oprindelige bygninger - Med et udvidet besøgstal over året vil det ny hotel medføre øget beskæftigelse i området - Sund mad og sundt indeklima vil sammen med det nære forhold til naturen tegne både hotellet og de små satellitværelser i klitlandskabet - Alle indvendige overflader tænkes at være i naturlige materialer som træ, sten og glas De bæredygtige anlæg i klitten Bebyggelse i følsom natur er ømtåleligt i forhold til bæredygtighed. I det aktuelle tilfælde vurderes det, at der i projektet er taget så store hensyn til naturen, at det i en samlet vurdering af bæredygtighed kan forsvares at bygge i klitfredet område i byzone. Hensyn og effekter i forhold til natur og kultur i klitområdet: - Der er allerede i dag en del gående færdsel imellem by og strand gennem klitlandskabet. En del af denne færd sel vil blive løftet fri af det sårbare klitlandskab ved etablering af træbroer - Kunstig belysning vil blive følsomt håndteret for at minimere lysforurening i området - Nordlysbadet og de nye satellitværelser vil materialemæssigt og formmæssigt underlægge sig klitlandskabets storskala, se dogmekoncept nedenfor - Stier/gangbroer følger eksisterende terræn - Bygninger stilles på punktfundamenter og vil præfabrikeret blive løftet på plads for at undgå en byggeperiode i klitterne - Der udføres ikke terrænregulering i klitlandskabet for afsætning af bygninger og anlæg - Bygninger udføres i én etage med tagkonstruktion, der afvander naturligt - Drift kan ske uden brug af tunge køretøjer - Fremtidig adgang sker kun ad sandstier eller hævede trægangbroer - Bebyggelsens udvendige flader, inkl. evt. terrasser, må ud over ruder i vinduer bestå af naturlige materialer som umalet træ - Der anvendes træ fra bæredygtigt skovbrug eller genbrugstømmer - Vinduer og ovenlys udføres afskærmet eller indrykket i konstruktion for at mindske solrefleksioner og lysforurening aften og nat - Stier og gangbroer og udsigtsplatform vil være offentligt tilgængelige. Bebyggelsen i klitten: - Der vil være behov for tilførsel af vand og el, hvilket vil foregå så nænsomt som muligt i forhold til det eksisterende terræn og i videst muligt omfang følge gangbroerne - Satellitværelserne konstrueres enkelt, uden dampspærre og med organisk isolering som træfiber - Satellitværelserne bygges uden PVC - Alle rum udføres med oplukkeligt vindue eller dør til det fri 11

12 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME KLIThotelLET Visualisering Klithotellet set fra Løkken by Projektet Løkken Klithotel giver Løkken en unik mulighed for at etablere et bymæssigt badehotel, der kan tilbyde konferencefaciliteter og en restaurant, der har fokus på nordisk mad bl.a. med dagens fangst fra de lokale fiskerbåde samt bær og krydderurter fra klitterne. Et badehotel, der er forbundet med klitterne og stranden ved stier direkte til vandet og med strand- og klitlandskabet trukket helt op til og ind i hotellet. Der vil være direkte adgang fra hotellets stueplan og første sal til hotelhaven, der vender mod syd og vest. Om morgenen kan man således gå direkte fra sit værelse gennem hotelhaven og ad den træbeklædte sti gennem klitterne til stranden iført badekåbe til et morgenbad. Tilbage på hotellet er der morgenmad i restauranten eller i hotelhaven. I hotelhaven er der også mulighed for at nyde solen i liggestole, og der er direkte adgang til hotellets bar og café, der har udeservering i haven. Hotellet tænkes opført som en nyfortolkning af bygningerne i Løkken by, der er beskedne i størrelse og skala. Derfor er bygningen skitseret i tre etager, opdelt i tre delbygninger, hvilket medvirker til at nedbryde skalaen, så den tilpasses den eksisterende bebyggelse. Der kan indrettes 34 værelser i hotellet og yderligere 14 satellitværelser i klitterne. Hotellets grundplan er omkring 800 m2. Foto, Løkken Klitter og hav 12

13 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME BRUTTOAREAL: 2500 m 2 KÆLDER: 800 m 2 PARKERINGSKÆLDER: 800 m 2 VÆRELSER: 34 stk SATELLITVÆRELSER: 14 stk KONFERENCE LOKALE: 200 m² Visualisering Klithotellet set fra havet Hotellet er indrettet med en åben stueplan, der giver fri mulighed for bevægelse og at færdes på kryds og tværs ligesom i klitterne. Den nordvestlige delbygning indeholder de administrative funktioner, den nordøstlige indeholder indgang, foyer og café/bar og den sydlige indeholder restaurant. Første sal er indrettet med et konferencerum, der også kan anvendes til fester og receptioner, på omkring 200 m2 i den nordvestlige delbygning, og de øvrige delbygninger indeholder hotelværelser. Anden sal er udelukkende forbeholdt hotelværelser. Der er udsigt til klitterne fra de værelser, der ligger mod syd, vest og nord, mens de østvendte værelser vender mod byen og Nørregade. I kælderen findes køkken, opbevaring og et mindre omklædningsområde til Nordlysbadet. Der vil være mulighed for parkering mod betaling under terræn. Foto, Løkken Byen 13

14 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Klithotellet set fra Nørregade mod hotellets indgang 14

15 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME STUEPLAN 1:300 15

16 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 1. SAL 1:300 (antal værelser: 14) 16

17 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SAL 1:300 (antal værelser: 20) 17

18 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Havtorn Madoplevelser At iscenesætte naturen Servering under åben himmel Belægninger og overgange 18

19 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Madkultur, overraskelse og udfordring At iscenesætte landskabet Den aktive stueetage Overflader, farver og overgange 19

20 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME stien Visualisering Sti fra by til hav Adgang til havet foregår fra Nørregade og hotelhaven ad en sti, der først indgår som en del af vejadgangen til boligerne på Ved Våndtårnet. Herefter starter klitlandskabet og stien skifter karakter til en træbro på pæle, der svæver ganske lavt over landskabet. Stien giver adgang til Nordlysbadet, udsigten og satellitværelserne. Stien forgrener sig ud i landskabet som grenene på en Havtorn, der findes i klitterne. De enkelte funktioner, som udsigtspunkt, Nordlysbadet og satellitværelser ses som Havtornbær. Foto, Løkken Udisgt Foto, Løkken Sti 20

21 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Sti i klitten Stien At iscenesætte vandringen 21

22 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME nordlysbadet Visualisering Nordlysbadet Nordlysbadet er et vigtigt element i hele projektet det skal være et sted for nydelse og afslapning med et stykke indrammet natur og en række kuber, der fx kan indeholde sauna, dampbad, kolde og varme bade, relaxrum, massage mm. Som gæst vil man klæde om på hotellet eller i sit satellitværelse og gå i badekåbe til badet, hvor man klikker sig ind med et nøglekort. Nordlysbadet lukker sig om et indre rum, men der vil være strategisk placerede sprækker, så gæsten kan se ud i klitterne. Højt placerede vinduessprækker i de enkelte kuber vil også give mulighed for at se himlen og klitlandskabet. Som det er skitseret har badet et omfang på omkring 155 m2, og det vil blive opført i træ på både facader og tage. Der vil kunne være gæster ad gangen, og det skal også være muligt at turister, der ikke bor på hotellet og byens borgere kan anvende badet. De kan klæde om og få udleveret badekåbe og håndklæder på hotellet. Foto, Løkken Klitlandskabet 22

23 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME RELAX SAUNA MASSAGE SAUNA OMKL. TOILET KOLDT BAD DAMPBAD VARMT BAD NORDLYSBADET (bruttoareal ca. 155 m²) 23

24 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Ankomst til Nordlysbadet Room with a view Indramning af naturen Overgang imellem natur og bygning Materialer og overgange 24

25 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Nordlysbadet 25

26 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME udsigtsplatform Visualisering Udsigtsplatformen Træstien ender i en udsigtsplatform, der er placeret mellem to klittoppe med uhindret udsigt over Vesterhavet, læmolen og Rubjerg Knude. Platformen udformes af træ, der på enkelte steder foldes op, så man fx kan sidde med rygstøtte og nyde solnedgangen. Stien og udsigtspunkt vil være tilgængelig for alle, og hældningen vil overholde tilgængelighedskravene. Foto, Løkken Fiskekutter på strand Foto, Løkken Solnedgang 26

27 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Iscenesættelse af naturen Udsigtsplatform Udsigtsplatform 27

28 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME satellitværelser Visualisering Satellitværelser Projektets største attraktion vil sandsynligvis blive satellitværelserne, der giver en unik mulighed for at bo og overnatte i klitterne i hotelværelser tilpasset naturen og anbragt nænsomt. Det gennemgående materiale vil være træ, der vil fremstå med sin naturlige overflade ligesom Nordlysbadet og de øvrige anlæg i klitterne. Det kan være cedertræ eller lærk, der ikke kræver overfladebehandling, og som gråner smukt med tiden og derved indgår mere og mere i klitlandskabets farver. Satellitværelserne og Nordlysbadet vil ligge som ravklumper, der næsten ikke er synlige, men som glimter ind imellem ved reflekser fra glaspartierne. Hvert værelse udformes som sin egen bygning, der placeres i grupper på tre eller fire omkring et fællesareal, hvor indgangene til værelserne findes. De små bygninger opføres med ensidig taghældning og sammenstillingen vil 28 give en dynamik og komposition, der inden for hver gruppe vil være forskellig fra hinanden afhængig af placering i terræn. Der er kun mulighed for gående trafik til værelserne, så gæsterne parkerer deres bil ved hotellet og går til værelserne ad stien. Der udleveres en trillebør eller lignende, som gæsterne kan transportere deres bagage i fra hotellet til satellitterne. En værelsesgruppe med fællesareal giver således mulighed for, at en familie eller en gruppe venner kan benytte sig af alle tre eller fire værelser og bruge fællesarealet til mødested. Over hver indgang er der et mindre overdækket areal. Visualisering Ankomst med baggage i trillebør

29 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SATELLIT STRUKTUR - der indpasser sig i landskabet Alle værelser har udsigt mod naturen og væk fra fællesarealet, så man i værelset kan føle sig uforstyrret og i pagt med naturen. Værelserne i tre af grupperne har udsigt til klitten, mens værelserne i den nordøstligste gruppe har udsigt over stranden og Rubjerg Knude mod nord. Værelserne indrettes med et primært rum, der indeholder en stor seng. Hvis værelset skal anvendes til refugium er der mulighed for at et arbejdsbord kan foldes ned fra væggen, og hvis der er brug for at afslapning er der plads til at stille et par loungestole og et lavt cafébord, så man kan nyde naturen udenfor. Rummet indrettes med tre lukkede vægge og et stort glasparti mod udsigten. I direkte tilknytning til glaspartiet ligger en rummelig træterrasse, der ligesom værelserne er hævet ganske svagt over terrænet. Træterrassen kan klappes op og skjule vinduespartiet, så værelset kan være helt lukket i perioder fx om vinteren. Det samme gælder ved indgangspartiet. Det er som klitrosens blomster, der åbner og lukker sig. Den anden del af værelsesbygningen indeholder entre med garderobe og en kaffe-/ tebrygger, toilet og bad. I badet er vinduet anbragt som en slidse i loftet med udsigt til himlen i et dejligt lyst rum. Indvendig beklædning vil som udgangspunkt ligeledes være ubehandlet træ, og de enkelte værelsesbygninger vil få et bebygget areal på omkring 30 m2. Foto, Løkken Klitlandskabet 29

30 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Visualisering Fordybelse i satellitværelser Foto fra klitterne, Løkken Udsigt fra satellitværelser 30

31 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME SATELLITVÆRELSER 1:100 (brutto areal 30 m²) Satellitter Minimalistisk arkitektur Fleksibilitet og aktiv inddragelse af bruger 31

32 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Nænsom placering Sea Ranch Mentale rum Tilpasning af arkitekturen Zoner der smelter sammen 32

33 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME badehusene De kendte og eksisterende badehuse på stranden er oprindeligt opstået i tilknytning til Løkken Badehotel, men er i dag alle i privat eje. Med projektet gives mulighed for på ny at tilgængeliggøre et antal badehuse til hotellets gæster og byens turister til brug i dagstimerne. Som det er vist på den overordnede situationsplan foreslås der etableret 10 nye badehuse med samme størrelse og udseende som de eksisterende 485 badehuse. Foto, Løkken Badehusene 33

34 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME vandtårnet & redningsstationen Visualisering Udsigt fra Vandtårnet Den historiske kultur i projektet omfatter de eksisterende bygninger vandtårnet, der er placeret på en høj mellem hotellet og Nordlysbadet, og redningsstationen, der ligger i klitten på kanten af stranden. Det er hensigten, at projektet kan medvirke til en bevaring og ibrugtagning af disse bygninger. Vandtårnet kan ses langvejs fra - fra både byen og havet og er nærmest et vartegn for Løkken. Det ligger smukt placeret i terrænet, og der vil kunne skabes en forrygende udsigt fra vandtårnets top ved at skære en sprække øverst oppe med 360 graders udsigt. Bygningen kan anvendes af alle, men kan også indgå i hotellet til små møder eller til et glas champagne som startsted til et seminar eller en fest. Redningsstationen ses som en mulig satellit (pop-up restaurant) til hotellets - og byens øvrige restauranter - i den udstrækning, det kan lade sig gøre i forhold til husets øvrige brug. Det kan være en bestemt aften om ugen, at restauranten serverer friskfanget fisk på stranden, eller at der serveres en drink inden middagen eller en fest på hotellet. Som det fremgår af indledningen er god arkitektur at give mere tilbage, end man tager. Projektet indtager en del af klitlandskabet, men giver mere tilbage i form af unikke oplevelser, der er indpasset yderst forsigtigt. Kulturbygningerne vandtårnet og redningsstationen er ligeledes en del af projektets bærende idé om at give tilbage til byen. 34

35 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Foto, Løkken Vandtårnet 35

36 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME PLAN & SNIT 1:100 36

37 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME r Iscenesættelse af vandtårn 37

38 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Foto, Løkken Redningsstationen i klitterne Foto, Løkken Redningsstationen Pop-up restaurant 38

39 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Foto, Løkken Redningsstationen Naturen som legeplads Eventyr på stranden Sene sommernætter 39

40 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 02 turismepolitik Foto, Løkken Som en af de største turistkommuner i Nordjylland med 1,4 mio. overnatninger om året har Hjørring Kommune et solidt fundament til vækst og udvikling indenfor turisme- og oplevelseserhverv. Strandene, naturen og bymiljøerne er kommunens hovedattraktioner i tiltrækningen af turister, der især kommer fra Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. Hjørring Kommune har fokus på at udvikle det erhvervsmæssige potentiale i turismen og arbejder sideløbende kontinuerligt på at synliggøre og videreudvikle overnatnings-, aktivitets- og oplevelsesmuligheder, der er i området året rundt. Hjørring Kommune understøtter udviklingen af eksisterende attraktioner og nye oplevelser i relation til naturen, kulturen, kulturarven og bylivet. En målrettet udvikling af turismen handler om at turde tænke nyt og se nye muligheder. Det handler også om at invitere nye spillere på banen og skabe nye alliancer og partnerskaber. Kvalitet og samarbejde er nøgleord i indsatsen. Derudover arbejdes ud fra 3 værdier: Bæredygtighed, tilgængelighed og helårsturisme. I Kommuneplan 2013 er det beskrevet, at målene for turismeudviklingen i Hjørring Kommune er: - At turismen skal udvikles på et bæredygtigt grundlag og skal ske i respekt for værdierne i landskabet, naturen og kulturarven samt under hensyntagen til lokalbefolkningen i ferieområderne. - At kommunen skal være et levende turistmål med gode, varierede oplevelser og bredspektrede overnatningstilbud, herunder hoteller og feriecentre. - At turistsæsonen skal forlænges, så der opnås en bedre udnyttelse af eksisterende ferie- og fritidsanlæg. - At kvalitetsforbedring af de eksisterende attraktionsanlæg og overnatningsmuligheder for turister skal fremmes. - At kulturelle attraktioner fremmes, så Hjørring Kommune fortsat kan gøre sig gældende inden for musik og teaterlivet. 40

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME Kriterier for forsøgsordningen 1) Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) Etableringen

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet.

1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. A N S Ø G N I N G Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme J.nr. NST-119-00321 1) Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune. 2) Titel på projekt Søndervig: Porten til Vesterhavet. 3) Kontaktperson (mail/tlf.)

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE

SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE Visualisering af fremtidigt projekt Indledning Planområde:, 11 hektar Strandbeskyttelseslinie Kortoversigt over områdets bebyggelse samt nabobebyggelse

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES! VELKOMMEN TIL K Ø B E N H AV N RADISSON BLU ROYAL HOTEL Hammerichsgade 1, DK-1611 København V, Danmark T: +45 33 42 60 00 F: +45 33 42 61 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/royalhotel-koebenhavn

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser.

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser. Kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden 74,1% 9,7% 16,2% Turismeerhverv 50,8% 17,2% 32,0% Serviceerhverv 40,8% 22,2% 37,0% Produktionserhverv 72,2% 13,9% 13,9% Videnserhverv

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 SØNDERVIG FERIEPARK Søndervig Sag. r1901 Nybolig Ringkøbing & Søndervig Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 Søndervig Feriepark - bolig 60 m2. 02 Søndervig Feriepark - her opføres Danmarks ubetinget

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. ansøgning 5) Sted/lokalitet Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand i Blåvand, Varde Kommune. Matrikel nr.: 31b og dele af 31ax

ANSØGNINGSSKEMA. ansøgning 5) Sted/lokalitet Hvidbjerg Strand og Blåvand Strand i Blåvand, Varde Kommune. Matrikel nr.: 31b og dele af 31ax Forsøgsordning for kyst- og naturturisme J. nr. NST-119-00321 ANSØGNINGSSKEMA 1) Kommune Varde Kommune 2) Titel på projekt Blåvand Strandpark 3) Kontaktperson Tove Wolff, towo@varde/21299037/79947426 4)

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Kulturarven understøtter erhvervsudvikling

Kulturarven understøtter erhvervsudvikling Kulturarven understøtter erhvervsudvikling Der er et stort potentiale i kulturarven, når man vil tiltrække erhvervsliv, der leder efter nyt område til deres virksomhed. Erfaringer fra udlandet viser, at

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter i Jammerbugt Kommune Ansøgning til Passagerpuljen Resumé Jammerbugt Kommune er udover at være Region Nordjyllands 5. største kommune også en stor turistmagnet,

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV SKAGEN OVER SIGTS KORT AALBORG AARHUS NYMINDEGAB HENNE VEJERS STRAND BLÅVAND VARDE KØBENHAVN ODENSE 001 // VISION... 1 Kvaliteter og

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016

Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Plan for turismevækst Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet November 2016 Udviklingen i antal overnatninger fordelt på turismeformer. Index, 2008=100 190 170 150 130 110 90 Kyst- og naturturisme Storbyturisme

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Assens Kommune Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen.

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere