karriere region joblab netværk arbejdsliv mentorprogram fagligt forum SOCIALE MEDIER STUDIELIV FAGLIGT FORUM JOBLAB arbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "karriere region joblab netværk arbejdsliv mentorprogram fagligt forum SOCIALE MEDIER STUDIELIV FAGLIGT FORUM JOBLAB arbejdsliv"

Transkript

1 arbejdsliv karriere FAGLIGT FORUM joblab arbejdsliv STUDIELIV SOCIALE MEDIER mentorprogram KARRIEREUDVIKLING BRANCHER Gratis medlemsmøder Forår 2015 fagligt netværk mentorprogram regioner region forum JOBLAB >>

2 2 FAGLIGT FORUM Medlemsmøderne giver dig viden om nye områder og banebrydende forskning. Brug dem til at holde dig orienteret om, hvad der sker inden for dit eget fag område eller få inspiration fra andre fagområder. Tilmeldingsfristen for medlemsmøderne er 14 dage før, mødet holdes. Alle deltagere modtager en mail om tid og sted. Møderne er gratis for DM s medlemmer, og der er et begrænset antal deltagerpladser. Fagligt forum DEN STORE OMSTILLING FRA SYSTEMKRISE TIL GRØN ØKONOMI 19. marts 2015 kl i København 12. marts 2015 kl i Aarhus Økonomien er på syvende år hjemsøgt af krise, klimaændringerne bliver stadig mere tydelige og ildevarslende, og rundt om på kloden vokser uligheden og de sociale spændinger. Summen af kriser tyder på, at den kendte model for vækst og udvikling har ramt muren. Der er brug for fundamental nytænkning og omstilling af økonomien med bæredygtighed og menneskelig trivsel i centrum. Hør et foredrag om krisesymptomerne, deres indbyrdes sammenhæng, og hvordan der rundt om i verden tænkes i og eksperimenteres med nye modeller for økonomisk udvikling. Modeller, der sætter planetens bæreevne, lighed, menneskelig trivsel og demokrati i centrum, og som alle kommer fra civilsamfundet, visionære virksomheder og forskere og ikke fra de nationale og internationale politiske institutioner. Oplægsholder er Jørgen Steen Nielsen, biolog og mangeårig medarbejder på dagbladet Information. Fra 1995 til 2002 som chefredaktør, og i dag som klima- og miljømedarbejder. Han modtog i 2003 Cavling-prisen for sin journalistik om Irak-krigen. Digital identitet er du sikker på nettet? 11. marts 2015 kl i København Vi hører tit om hacking og angreb på online-systemer: Angreb på CSC og tab af CPR-numre, Nets-skandalen og Se og Hørs tys-tys kilde samt tab af brugernavne og kodeord hos Adobe, Sony og LinkedIn. Eksemplerne er mange, og det er svært at gennemskue, hvilke farer man som bruger og udbyder af online-tjenester egentlig står overfor. På mødet får du et overblik over de løsninger, vi i dag bruger til online-identitetshåndtering og en gennemgang af nogle af de trusler, som brugerne udsættes for, når de færdes online, fx overvågning og identitetstyveri. Vi ser både på danske og udenlandske offentlige og private løsninger. Endelig stiller vi skarpt på juraen, der er ved at blive ændret, så den passer bedre til den online-virkelighed, vi har i dag. Oplægsholder er Gert Læssøe Mikkelsen, som har en ph.d.-grad i datalogi og kryptografi om beskyttelse af brugeres online-identiteter ved hjælp af moderne kryptografi. Han er ansat som Identity Architect i Alexandra Instituttets sikkerhedslab.

3 FAGLIGT FORUM 3 >> HVAD GØR GLOBALISERINGEN VED DANSKE VIRKSOMHEDERS KONKURRENCEDYGTIGHED? 11. marts 2015 kl i Aalborg 16. april 2015 kl i København Kommer vi under pres i Danmark i takt med, at den globale arbejdsstyrke bliver stadig bedre uddannet? Og hvordan tilpasser og fornyer vi de danske virksomheder og den danske model, som har været konkurrencedygtig indtil nu? Konkurrencedygtighed er ikke noget entydigt begreb. Det er sammensat af en række parametre og kan måles på mange forskellige måder. Hvordan måler vi meningsfuldt, og hvordan sikrer vi, at målingerne rent faktisk kan bruges fremadrettet? Oplægsholder er Bjarke Refslund, som er cand.scient.pol. og ph.d. Han har i sin forskning beskæftiget sig med, hvordan globalisering påvirker det danske arbejdsmarked, og hvordan dansk økonomi generelt klarer sig i en stadig mere globaliseret verden. PRÆSTØ MADMARKED en case om bæredygtighed, fødevareetik og forbrugeradfærd 7. maj 2015 kl i København Hør Boris Andersen og Birgitte Escherich diskutere begrebet Foodscapes med afsæt i Præstø Madmarked, der arbejder med et hverdagslivsperspektiv på indkøbsvalg og lokalt forankret fødevareproduktion. De fortæller om nye helhedsorienterede perspektiver på vores fødevareindkøb og -produktion, som kan bygge bro mellem de hidtidige skel mellem økologi og ikke-økologi samt bæredygtig og ikkebæredygtig produktion. Boris Andersen er ph.d.-studerende og tilknyttet Aalborg Universitets forskningsgruppe Foodscapes, Innovation og Netværk. Birgitte Escherich er cand. scient. pol. og har gennem 15 år arbejdet med at analysere evidensbaseret viden om sammenhænge mellem fødevarekvalitet og dybdesundhed. Tilmeld dig på dm.dk/ kalender Jagtens arkæologi om rensdyrjagt og rensdyrjagtens historie i Grønland 27. maj 2015 kl i København Umiddelbart ligner landskabet Angujaartorfiup Nunaa syd for Søndre Strømfjord en ødemark, men arkæologiske undersøgelser afslører et rigt kulturlandskab fuld af spor efter tidligere rensdyrjagt. Hør, hvordan forskerne opdager, at fortid og nutid belyser hinanden: Etno-arkæologiske og antropologiske undersøgelser i en moderne FREMTIDENS VINDENERGI: HVAD GØR VI NÅR DET IKKE BLÆSER? 15. april 2015 kl i København Hør historien om energiforskning, om den danske vindenergibranche og de muligheder og udfordringer, den står overfor. Som et led i regeringens strategi for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler udbygges vores elektricitetsforsyning med vindenergi. I 2013 fik vi cirka 32 procent af vores elektricitet i Danmark fra vindenergi. Om kun 5 år i 2020 skal tallet være 50 procent, så hvad renjægerlejr giver svar på spørgsmål omkring den tidligere organisering af jagtlandskabet (ca. 1200), samtidig med at moderne dilemmaer omkring jagtret, jagtetik og synet på affald og bæredygtighed bliver belyst gennem arkæologien. Oplægsholder Ulla Odgaard viser billeder og fortæller om de arkæologiske rekognosceringer og om besøgene blandt moderne rensdyrjægere. Ulla Odgaard er ph.d. i arktisk arkæologi. Hun arbejder som projektseniorforsker hos Sila Arktisk Center på Nationalmuseet, har gennemført arkæologiske feltarbejder i Grønland, Danmark, Norge og Japan, og har publiceret adskillige artikler i danske og internationale tidsskrifter. gør vi, når det ikke blæser, eller når det blæser for meget? Har vi plads til alle de vindmøller, og hvordan virker de egentlig? Mød Niels-Erik Clausen, civilingeniør med en ph.d. fra DTU med speciale i termodynamik og energi. Han har siden 2000 arbejdet med forskning og vindenergi. Siden 2008 har Niels-Erik været formand for studienævnet først ved Risø DTU og nu DTU Vindenergi.

4 >> 4 FAGLIGT FORUM Multimodale læringsstrategier i en digital verden 22. april 2015 kl i København Multimodale lærebøger kombinerer mange repræsentationsformer og har været kendt siden 1658, hvor Johann Amos Comenius udgav lærebogen Orbis Sensualium Pictus (Sanseverdenen i billeder). Med den øgede digitalisering er opmærksomheden blevet skærpet overfor multimodalitetens betydning for læsning og læring. Hør om nyere forskning i multimodalitet og få et bud på et fagsprog om digitale tekster, læremidler, repræsentationsformer og multimodale læsestrategier. Oplægsholder er Thomas Illum Hansen, som er ph.d. inden for semiotik og litteraturvidenskab. Han er skribent, foredragsholder og har rådgivet blandt andet Undervisningsministeriet. FINDES DEN GODE EVALUERING? 3. februar 2015 kl i Aarhus Hvad kendetegner den gode evaluering, og hvad kan du gøre for, at evalueringer i højere grad bliver anvendt? Evaluering har mange ansigter og bliver brugt i et utal af sammenhænge, de kan samle støv eller føre til ændringer i praksis. Og så er der de evalueringer, hvor det er lidt uklart, hvad deres formål egentlig er. Evalueringsiveren er stor, og evalueringer gennemføres på mange niveauer og med forskelligt fokus. Fra akkreditering af uddannelsesinstitutioner til procesorienterede forløb, hvor konkrete indsatser sættes under lup. De fleste af os er udsat for evaluering, og mange af os er også med til at gennemføre dem eller levere input til dem. På fyraftensmødet bliver du skarp på formålet med evalueringer og mere præcis anvendelsesmulighederne. Det er både for dig, der udfører evalueringer eller er udsat for dem. Vi tager afsæt i nogle af de erfaringer og overvejelser som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gjort, og du får lejlighed til at diskutere konkrete muligheder for at øge brugen af evalueringer. Oplægsholder er Kristine Als Velling, cand.scient.pol. og metodekonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Kristine har erfaring med kriteriebaserede og procesorienterede evalueringer på uddannelsesområdet som fx akkrediteringer og virkningsevaluering. Hun underviser også på EVA s workshops om spørgeskemaer, effekt og evaluering. KLIMA ÆNDRINGER HVAD GØR VI VED DEM? 5. marts 2015 kl i København Nøglen til næsten alle moderne goder ligger i en enkelt fysisk erkendelse, nemlig at varme er en form for energi, og at den kan veksles, for energi, og at den kan udnyttes til at udføre arbejde. Vi kan få udført vores arbejde ved at sætte ild til noget brændbart, mens vi selv ligger på sofaen. Denne indsigt, som fuldkommen har transformeret verden, er nu godt i gang med at ændre jordens klima. Gennem jordens geologiske historie kan man se mange eksempler på, at strategier, som i begyndelsen var meget succesfulde, ender med at undergrave livsbetingelserne for de organismer, som udviklede dem. Hør Minik Rosing fortælle om, hvor svært det er at påvirke verdens befolkning til at ændre adfærd gennem rationelle argumenter og videnskabelig indsigt. Og bliv inspireret af hans tanker om, hvordan kunst og kultur kan røre mennesker og påvirke os til handling, mens videnskab kan anvise, hvordan vi skal handle. Minik Rosing er professor i geologi ved Københavns Universitet. Han modtog i 2013 og 2014 henholdsvis Rosenkjærprisen og Tøger Seidenfadenprisen. DEN SANSELIGE SKOLE ET KUNSTNERISK UDDANNELSESEKSPERIMENT 17. marts 2015 kl i København 12. maj kl i Aarhus Vær med i eksperimentariet på en ungdomsuddannelse, hvor eleverne i to uger havde historie, dansk og matematik i radikalt nye og sanselige rammer: Sand på gulvet, klasselokaler indhyllet i tung parfume og elever, der lå ned og modtog undervisning. Performancekunstmetoden blev brugt til at opstille helt nye scenarier for undervisning, som blev afprøvet gennem kropslig involvering og deltagelse. Bliv inspireret til, hvordan du kan overføre det performancekunstneriske eksperiment til andre sammenhænge, hvordan fagligheder kan bruges på helt nye og ukendte måder i spændingsfeltet mellem performancekunst, uddannelsesudvikling, forskning og aktivisme. I løbet af oplægget får du også selv mulighed for at afprøve nogle af de performancekunstneriske redskaber i praksis. Oplægsholder Gry Worre Hallberg er medstifter og kunstnerisk leder af Sisters Hope, der arbejder med kunstnerisk intervention i uddannelsessystemet. Hun står bag indholdsprofilen og den kulturelle profil på Dome of Visions og står desuden for performancekunstprogrammet på Roskilde Festival. Desuden tilknyttet som ekstern lektor ved Performance Design, RUC.

5 FAGLIGT FORUM 5 >> QUANTUM TELEPORTATION WHAT IS IT GOOD FOR? WHY IS IT NOT MAGIC? 12. maj 2015 kl i København Since the times of Niels Bohr scientists know that our knowledge about the world is limited by the laws of quantum physics. At the quantum level the world is fundamentally unpredictable, due to the Heisenberg uncertainty principle which forbids the exact knowledge about trajectories of objects. Recently the boundaries of this knowledge have been expanded by experiments on quantum teleportation and measurements beyond standard quantum limits. This opens new horizons in communication and sensing. Quantum mechanics is one of the most successful theories we have and yet it is very strange. On the one hand it explains light and atoms wonderfully well allowing us to develop semiconductors, superconductors, atom clocks, lasers, the list goes on and on. On the other hand the theory cannot predict through which of the two holes in the screen a particle goes or what the trajectory of a particle is at all. Eugene Polzik is professor at the Niels Bohr Institute and head of the Quantum Optics Center. He works on experiments in Quantum Information Science, such as quantum memory, quantum communication, quantum clocks and quantum sensors. His group has been the first to demonstrate deterministic quantum teleportation between distant material objects and to show that trajectories of quantum objects can be traced beyond the standard quantum limit. He published more than 130 research articles and has given more than 100 invited talks at international conferences. Eugene Polzik modtog DM s forskningspris i efteråret 2014 Fagligt forum Hvornår bliver motion til misbrug? Når hård fysisk træning bliver den eneste strategi til at håndtere udfordringer. Hvordan taler Gud egentlig? I dag ville han nok sige Lad være at have sex med en anden mands kone i stedet for Du må ikke bedrive hor. Er det provokerende at sige, at undervisning er lige så vigtigt som forskning i en forskerkarriere? Hvilket samfund ønsker vi at leve i? Det kan en diskussion om overvågning være med til at svare på. Fagligt forum er fire faglige universer på dm.dk og fire grupper på LinkedIn. Der kommer hele tiden nye artikler og faglige arrangementer i alle universerne. Følg med i: Administration, organisation og politik Naturvidenskab, sundhed og miljø Kultur, sprog og kommunikation Uddannelse, didaktik og forskning Er du med i LinkedIn-grupperne, får du automatisk besked om nye artikler og arrangementer i de faglige universer. Det er også i LinkedIn-grupperne, du kan netværke med andre med samme faglige baggrund, job eller med samme udfordringer i arbejdslivet som dig. Gå på opdagelse i de faglige universer, hvis du vil vide mere dm.dk/fagligtforum

6 >> 6 FAGLIGT FORUM Tilmeld dig på dm.dk/kalender FØL GYSET OG BLIV STÆRKERE 4. marts 2015 kl i København 23. april 2015 kl i Aarhus Vil du date en seriemorder eller spise middag med en kannibal? Nok ikke i virkeligheden, men i gyserfilm kan du roligt sige ja, for gyset giver dig livsvigtige erfaringer. I aftenens oplæg, vil Rikke Schubart karakterisere de følelser, der opstår, når vi ser gyserfilm samt beskrive, hvad de gør ved os, og hvordan vi kan anvende dem positivt og konstruktivt i vores liv, både personligt og professionelt. Når vi drages af disse følelser, er det med god grund, for vi bliver modigere, stærkere og klogere, når vi mestrer frygten. Rikke Schubart er ph.d. og lektor ved Syddansk Universitet. Hun er filmforsker, fiktionsforfatter og foredragsholder og bliver ofte anvendt af de danske medier som ekspert i gyserfilm og amerikanske genrefilm. SPECIALER2GO: SPECIALE FORMIDLING OG VIDENDELING 19. februar, 26. februar, 22. april og 30. april 2015 kl i Købehavn 7. maj og 20. maj 2015 kl i Aarhus Hvert år producerer studerende hylde meter af viden på universiteterne, som aldrig når ud over den snævre kreds af vejledere og censorer. Det laver DM om på. Kom og få to timers bombardement af gode idéer, når dimittender præsenterer viden, metoder og konklusioner fra deres specialer. Hvad betyder kristendommens radikale forestilling om en kødelig, dødelig Gud? 20. maj 2015 kl i Odense 28. maj 2015 kl i København Centralt i vores kultur har vi et vildt, skandaløst, mærkværdigt billede: Billedet af Jesus på korset, Gud på korset. Kristendommen siger faktisk selv lang tid før Nietzsche at Gud er død. Gør det kristendommen til en ateistisk religion? Man behøver ikke at være kristen for at finde det mærkværdige billede af den korsfæstede Gud inspirerende. Hør, hvordan der i blandt andet Kierkegaards kristne tænkning findes radikale potentialer, som kan oversættes til eksistentiel, etisk og politisk tænkning. Og hvordan aktuelle radikale filosoffer som Slavoj ŽiŽek og Alain Badiou ser revolutionære potentialer i billedet af en skrøbelig Gud og i tanken om en altomstødende begivenhed, som det gælder om at være tro mod. Oplægsholder er Lilian Munk Rösing, som er ph.d. og lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og kritiker ved dagbladet Politiken. Hun har ud over en lang række artikler publiceret bøger, om litteratur- og kulturkritik og psykoanalyse. Kan man blive syg af sundhedsoplysning? 3. februar 2015 kl i København Er sundhedsoplysning altid sund, eller kan den være direkte skadelig? Hør historiker Anne Løkke fortælle om sin forskning i uforudsete negative virkninger af officiel sundhedsoplysning, om spædbørns ernæring, vuggedød og fedme i Danmark, Norge og Sverige i 1900-tallet. Anne Løkke har i efteråret 2014 modtaget DM s forskningspris med begrundelsen: Hun kombinerer banebrydende forskning med bred og spændende formidling af forskningsresultaterne. Hun har i de senere år arbejdet med fedme som sundhedsproblem i et tværvidenskabeligt samarbejde med forskere fra sundhedsvidenskab, fødevarevidenskab, biologi, økonomi og historie. Anne Løkke har siden 2008 været Professor MSO i dansk socialog kultur historie på Københavns Universitet, Afdeling for Historie. Hun har især arbejdet for at opbygge et forskningsmiljø med ekspertise i sund hedens og kroppens historie.

7 DM S MENTORPROGRAM 7 Bliv mentor i DM Som mentor får du mulighed for at dele ud af din viden og hjælpe en anden godt videre i sit arbejdsliv. I dialogen med din mentee får du nye perspektiver på alt fra samarbejdsrelationer til vilkår i din egen branche. Og du får mulighed for at møde andre mentorer, erfaringsudveksle og danne netværk. Du kan deltage i træningsaftener, som styrker dine samtalekompetencer eller få andre værktøjer, der kan bruges i flere sammenhænge ud over mentorrelationen. Mentee er fx en dimittend, der har brug for karriereafklaring og støtte i jobsøgningsfasen eller en leder, der har brug for at tale med en ligesindet. Mentee kan være ny i job og have brug for en guide til udfordringer og tvivl i arbejdslivet, være midt i arbejdslivet og over veje karriereskift eller gå med tanker om at blive selvstændig. Derfor har vi brug for dig som mentor i DM s mentorkorps! DM har også mentorforløb særligt for ph.d.er og tillidsrepræsentanter. Tilmeld dig på dm.dk/mentor

8 DM GRATIS MEDLEMSMØDER EFTERÅR KARRIERE WORKSHOPS På DM s karriereworkshops arbejder du med dine kompetencer, værdier og forventninger til arbejdslivet. Du møder andre akademikere, som går med overvejelser, der minder om dine, og du kan dele dine erfaringer og høre om andres. Du bliver ledt gennem en proces, som gør dig mere bevidst om dine karriereønsker og sætter dig i stand til at træffe kvalificerede valg i forhold til fremtiden. Alle workshops indeholder en blanding af oplæg, opgaver og gruppedialoger og henvender sig til medlemmer, der er i arbejde. Karriereworkshops Stress og psykisk arbejdsmiljø 29. januar 2015 kl i Aalborg 26. marts 2015 kl i København Stress er en alvorlig belastning både for den enkelte og for arbejdspladsen. Stress og mistrivsel kan være relateret til for mange arbejdsopgaver, uklare prioriteringer og manglende retning, ligesom diffuse forventninger til selvledelse kan skabe usikkerhed. Stress kan også være relateret til hurtige forandringer i arbejdslivet eller hænge sammen med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. På workshoppen arbejder vi med symptomer og forebyggelse af stress, stresshåndtering og tilbagevenden til jobbet efter en stressperiode. UDFORDRINGER I SENIORKARRIEREN 4. juni 2015 kl i Aarhus 11. juni 2015 kl i København At nå senioralderen kan arbejdsmæssigt være en udfordring. Hvordan skal jeg planlægge min seniorkarriere? Kan jeg fortsætte i mit nuværende job? Skal jeg gå på deltid? Hvis jeg mister mit job, kan jeg så komme tilbage på arbejdsmarkedet? Og hvordan er det lige med jobsøgningen som senior, eller skal jeg helt forlade arbejdsmarkedet og gå på efterløn eller pension? I dag er seniorer mere vitale og ressourcestærke end tidligere, og forventningerne til arbejdslivet er høje. Men er der overensstemmelse mellem dine ønsker og planer samt arbejdsmarkedets forventninger? Kom til workshop og få input samt snak om fakta og myter om det grå guld.

9 DM GRATIS MEDLEMSMØDER EFTERÅR 2015 KARRIERE WORKSHOPS 9 Selvledelse og trivsel 23. februar 2015 kl i København 26. februar 2015 kl i Aarhus 23. april 2015 kl i København Mange magistre oplever et stort element af selvledelse i et ofte grænseløst arbejdsliv med diffuse forventninger. Hvordan navigerer du i dette grænseløse arbejdsliv? Hvordan kan du arbejde for trivsel og finde en balance mellem begejstring og belastning? Og hvordan skaber du klare rammer for dine opgaver, så du kan løse dem selvstændigt på en tilfredsstillende måde? Denne workshop ser på forskellige tendenser på arbejdsmarkedet som helhed og på de dilemmaer og ubalancer, der kan være i den enkeltes arbejdsliv. FRA PH.D. OG SPECIALIST TIL GENERALIST 23. marts 2015 kl i Aarhus 23. april 2015 kl i Odense 21. maj 2015 kl i København DM s ph.d.-undersøgelse viser, at halvdelen af dem, der er i gang med en ph.d.-uddannelse, har valgt den, fordi de vil have en forskerkarriere. Men med mere end en fordobling af antallet af ph.d.ere de senere år er der ikke plads til alle i forskerverdenen. Workshoppen er for dig, der havde forskerkarrieren som din motivation, men er begyndt at overveje andre jobmuligheder uden for forskningsverdenen. Vi fokuserer på de forcer og særlige kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af dit ph.d.-forløb, og du får et klart billede af vejen fra forsker til generalist eller konsulent, og hvad du kan bidrage med i jobsammenhænge uden for forskningsverdenen. POSITIV PSYKOLOGI 14. april 2015 kl i København 21. april 2015 kl i Aarhus Positiv psykologi handler om, hvad der gør livet værd at leve og sigter mod at skabe grobund for trivsel og velvære. Mange forskere mener, at vores lykke niveau afhænger af både genetik og livsvilkår. Men måske endnu Form din karriere 23. februar 2015 kl i København 9. marts 2015 kl i Odense 12. marts 2015 kl i Aarhus 24. marts 2015 kl i København 28. april 2015 kl i Aalborg 5. maj 2015 kl i København Er du tilfreds med dit arbejdsliv og den retning, din karriere har udviklet sig i? Eller oplever du, at din karriere er et produkt af en række tilfældigheder uden mål, mening og sammenhæng? Og savner du redskaber til at få mere kontrol over din karriereudvikling? Du arbejder med at afklare og sætte ord på, hvad din bagage indeholder af kompetencer, viden og erfaringer. Du får inspiration til, hvordan du kan researche LYST TIL LEDELSE? 26. februar 2015 kl i København Tilmeld dig på dm.dk/kalender vigtigere, at man selv kan arbejde med at forbedre sit niveau af lykke. På workshoppen får du præsenteret lykkefremmende aktiviteter, og vi ser på, om der er inspiration at hente ved at se på, hvordan lykkelige mennesker tænker og opfører sig. Vi diskuterer også, hvor stor en del af ens lykke der ifølge lykkeforskerne er fastsat genetisk, gennem livsvilkår og i kraft af vores egen vilje. på arbejdspladser, du har overvejet at søge job hos. Du kommer også til at dykke ned i dine karriereønsker og reflektere over, hvordan du kan bygge bro mellem dit cv og dit ønskejob. Workshoppen gør dig mere bevidst om arbejdsmarkedet, og hvilke karrierespor der er relevante for dig, og du får fokus på din drivkraft og de handlinger, der kan føre dig videre i karrieren. Tænker du ofte, om ledelse er noget for dig, uden at du får gjort noget ved det? Eller er du allerede i gang med at positionere dig til en lederstilling og mangler inspiration til, hvordan du kommer videre? Workshoppen udfordrer dine tanker om lederrollen, og du får mulighed for at afklare, hvilken rolle ledelse skal spille i dit fremtidige arbejdsliv. Du arbejder med at afklare dine ledelseskompetencer, sætte ord på dine værdier og ambitioner, og du får et fundament til at tage de beslutninger, som kan sætte gang i den forandring, der er vigtig for dig.

10 >> DM GRATIS MEDLEMSMØDER FORÅR SOCIALE MEDIER Tilmeld dig på dm.dk/kalender PERSONLIG BRANDING PÅ NETTET 18. februar 2015 kl i København 25. februar 2015 kl i Aarhus Hvor tydelig er du på nettet? Er du til stede på de sociale medier, på hjemmesider og blogs? Hvis du ikke er synlig på nettet, eksisterer du ikke. Så kort kan det udtrykkes. Internettet bruges ikke alene til at finde relevante kandidater til job, fremtidige samarbejdspartnere eller mulige leverandører af ydelser og produkter. Nettet bruges også til at tjekke din generelle online-profil. Derfor er det vigtigt at være til stede i søgehits, der leder til relevant og korrekt information. Oplægget gennemgår en række muligheder for at skabe det troværdige og professionelle håndtryk gennem blogs, LinkedIn, Twitter og facebook. Vi kommer også omkring valg af strategi for, hvilke platforme du får mest ud af at tage i brug uden at skulle tilbringe timer foran computeren. Oplægsholder på dette grundkursus er Abelone Glahn, blogger, journalist og mangeårig bruger af sociale medier. Sociale medier LINKEDIN SOM KARRIERE REDSKAB 19. januar 2015 kl i Esbjerg 26. januar 2015 kl i København 9. marts 2015 kl i Odense 16. marts 2015 kl i København 23. marts 2015 kl i Aarhus 13. april 2015 kl i København 19. maj 2015 kl København 28. maj 2015 kl i Aarhus 1. juni 2015 kl i Aalborg Det er sandsynligvis din LinkedInprofil, der dukker frem som noget af det første, når samarbejdspartnere, potentielle nye arbejdsgivere og rekrutteringsfolk googler dig. Derfor er det langt fra ligegyldigt, hvordan din profil og dit virtuelle cv er beskrevet. Hør hvordan LinkedIn kan blive et vigtigt karriereredskab og en unik mulighed for at formidle dig selv og dine kompetencer og få inspiration til profilering og networking i LinkedInuniverset. Derudover bliver du klogere på, hvordan du kan bruge dit netværk og får tips til, hvordan du kan bruge Linked In til at udvide dine faglige og netværksmæssige horisonter. Du behøver ikke at være en haj til LinkedIn for at deltage i kurset. Efter kurset kan du få feedback på din LinkedInprofil hos DM. Brug sociale medier til at starte egen virksomhed 16. april 2015 kl i København 22. april 2015 kl i Aarhus Lær hvordan du bruger LinkedIn, Twitter og facebook til promotion, salg af ydelser og produkter og til at styrke dine forretningskontakter. Oplægget er rettet mod dig, der er eller overvejer at blive freelancer eller selvstændig, og som gerne vil bruge de sociale medier til at styrke din forretning. Hvordan kan du få større synlighed, ramme de rigtige mennesker og få det øgede salg eller adgang til essentiel viden, som du har brug for? Kurset gennemgår såvel nyttige funktioner, som hvordan du agerer bedst muligt i dit daglige brug. Hovedvægten bliver lagt på LinkedIn, og vi går i dybden med avancerede søgninger med henblik på at finde nye kunder og markeder. Vi taler om salg på LinkedIn både i forhold til at skabe leads og i forhold til at følge op på, hvem der har set på din profil. Til slut gennemgår vi, hvordan du kan tilrettelægge et overkommeligt tidsforbrug på platformen. Oplægget forudsætter grundviden om LinkedIn, Twitter og facebook, og det er bedst, hvis du har en profil på alle tre platforme, når du kommer. Oplægsholder er Abelone Glahn, blogger, journalist og mangeårig bruger af sociale medier.

11 DM NETVÆRK 11 DM netværk I DM ser vi netværk som produktive relationer i arbejdslivet, og det vil vi gerne støtte. Som medlem har du mulighed for at indgå i mange forskelligartede netværk, hvor du kan bidrage med og få input til udviklingen i dit arbejdsliv. DM s netværkskonsulent tilbyder kompetent sparring og kan hjælpe med at etablere et netværk, der passer netop dig. I DM kan du gå til netværksmøde på kaffe bar eller på en tur i skoven eller blot online på LinkedIn. Vi har netværk for selvstændige, for ph.d.er, for ledere, for kritiske DM ere, nyuddannede og mange flere. Finder du ikke et netværk, der passer dig, hjælper vi dig med at skabe et, der giver mening for dig. Har du idéer og lyst til at være med til at starte et netværk, så kontakt os. 5 GODE RÅD OM AT NETVÆRKE 1. Vær alsidig og undgå kun at omgive dig med mennesker, der ligner dig selv. Hvis du kun har mennesker i dit netværk, som har samme køn, alder, uddannelse som dig selv, er sandsynligheden for, at du bliver klogere og dygtigere bare mindre. 2. Nøglen til netværk er at give. Vær gavmild med din tid, din viden, dit eget netværk. Vis opmærksomhed, interesse og nysgerrighed. Du har masser at tilbyde, og hvad du giver kommer mangefold tilbage. 3. Prioriter altid dit netværk invester din tid og vis engagement. Også selvom du måske tænker, at du ikke har brug for det lige nu og har lyst til at udsætte det. 4. Brug dit netværk og husk at sige tak! 5. Husk at netværk også er udvikling forhandl arbejdstid til det, hvis det er relevant for dit arbejde. Du finder alt om DM s netværk på dm.dk/netvaerk

12 12 ARBEJDSLIV OG KARRIERE TIDSNØD OM RYTMER I ARBEJDSLIVET 24. marts 2015 kl i Odense Vi kender allesammen følelsen af, at tiden ikke slår til. Alle længes efter kvalitetstid, som muliggør nærvær, koncentration og fordybelse. Vi bruger tidsstrukturer til at skabe en grundrytme i hverdagen både individuelt og på arbejdspladsen. Studier viser, at manglen på grundrytmer i hverdagen kan føre til psykisk nedslidning, der leder til alvorlige mentale lidelser, som oftest starter med stress. Som mennesker er vi dybt afhængige af rytmer i hverdagen. Bliver hverdagen for uforudsigelig, kompliceret eller intens, truer det vores biologiske og sociale rytmer. Uden rytmer går det ikke. Når medarbejderne skal mestre deres psykiske belastninger, kan det være formålstjeneligt at fokusere på, hvordan de kan etablere rytmer i hverdagen. På mødet sætter vi fokus på, hvilken betydning rytmer har for medarbejderne på arbejdspladsen. Aftenens oplægsholder er Henrik Lambrecht Lund, lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved Roskilde Universitet. Medlemsmøderne om arbejdsliv og karriere giver dig viden om tendenser og problematikker i arbejdslivet. Du bliver inspireret til at reflektere over din egen karriere og får viden og værktøjer til at skabe et godt arbejdsliv. Tilmeldingsfristen for medlemsmøderne er 14 dage, før mødet holdes. Alle deltagere modtager en mail om tid og sted. Møderne er gratis for DM s medlemmer, og du tilmelder dig på dm.dk/kalender. Arbejdsliv og Hvad skulle få en organisation til at ansætte dig, hvis du søger nyt job i dag? 28. april 2015 kl i København Hvor tydeligt er det for andre, hvad du kan, og hvilke resultater du skaber? Ved din orga nisation specielt hvis du gennem flere år har haft meget specifikke ansvarsområder hvilke opgaver du også ville kunne løse? Hvis jobbet bliver usikkert, kan det give en vis værdisikring, hvis man overfor sig selv og andre kan formulere, hvad man kan, og hvordan man har holdt sig indlæringsmæssigt skarp. På medlemsmødet sætter vi fokus på nogle af de mere udfordrende situationer, du kan komme ud for. Vi bringer viden og refleksioner om, hvad du selv kan gøre for at sikre din værdi på din nuværende eller en anden arbejdsplads og ikke mindst i din egen selvbevidsthed i spil. Og endelig får du indblik i, hvordan du kan hente inspiration til at håndtere modgang og mulige nedture, hvis du uventet bliver sagt op eller flyttet til andre arbejdsopgaver. Medlemsmødet er især for dig, der har været nogle år på arbejdsmarkedet. Oplægsholder er Edith Kahlke, cand. pæd. psych. Edith har som selvstændig erhvervspsykolog og tidligere som personalechef arbejdet med blandt andet ansættelser og ledelse.

dm.dk fyraftensmøder, karriereworkshop, karriereworkshop, netværk, karriererådgivning, arbejdsmarkedskendskab,

dm.dk fyraftensmøder, karriereworkshop, karriereworkshop, netværk, karriererådgivning, arbejdsmarkedskendskab, fyraftensmøder, karriereworkshop, karrieresparring, netværk, karriererådgivning, kompetenceafklaring, arbejdsmarkedskendskab, netværk, job søgning, ansøgningstjek, cv-tjek, jobsamtalen, forhandling, karrieremål,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk DJØF Karriereguide 2009 Vejen til drømmejobbet Danmarks måske stærkeste netværk XXXXXXKURSERXXXXXXÅBE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKURS XXXXXXXDIPLO XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÅB XXXXXXXÅBENXUDDAN

Læs mere

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer Djøf Karriereguide 2011/12 Sprog, erfaring og kemi gav job Natalia De Oliveira De Gomes, Area Manager i Epoka. Nød livet og fik kompetencer Zigzaggede sig til drømmejobbet Regnede med at blive arbejdsløs

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Offentlig. Brug Kierkegaard som coach 100...? 20,50, og gør det med måde

Offentlig. Brug Kierkegaard som coach 100...? 20,50, og gør det med måde Offentlig Ledelse02 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 13 Brug Kierkegaard som coach og gør det med måde Ledernetværk er dit åndehul Vær med i Ledernetværk

Læs mere

udvikling Personlig den medarbejder Brug hjernen til en forandring Effektivitet Hvorfor trives effektive medarbejdere bedst?

udvikling Personlig den medarbejder Brug hjernen til en forandring Effektivitet Hvorfor trives effektive medarbejdere bedst? magasinet der inspirerer dig til selvindsigt Personlig udvikling gennemslagskraft Hvad gør du, hvis du ikke har det? energi Styrk din fysiske og mentale energi Effektivitet Hvorfor trives effektive medarbejdere

Læs mere

Snerrer du ad medarbejderne?

Snerrer du ad medarbejderne? Offentlig Ledelse 02 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Snerrer du ad medarbejderne? Kend dine derailers negativ adfærd, du bør tage alvorligt som

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs BibliotekaR forbundets Fagmagasin september 2012 08 LÆS OGSÅ Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs Axiell er garant for dansk udvikling og support

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1.

- Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv NR. 1. NR. 1. 2014 - Jan Magnussen har tid til race og familieliv - Stress: fra hamsterhjul til slowmotion - Tid til refleksion - Smid masken og vær dig selv Tag tiden tilbage! Kristelig Fagbevægelse Klokhøjen

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

Offentlig. Kunsten at lande ét fly ad gangen. Mindfulness i ledelse modefænomen eller mirakelmiddel? Eksekvering i hverdagens hvirvelvind:

Offentlig. Kunsten at lande ét fly ad gangen. Mindfulness i ledelse modefænomen eller mirakelmiddel? Eksekvering i hverdagens hvirvelvind: Offentlig Ledelse04 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 13 Eksekvering i hverdagens hvirvelvind: Kunsten at lande ét fly ad gangen Side 9 Det grænseløse

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET. Skanderborg Kursus- og konferencecenter. Telefon 8993 3310 www.skkc.dk

MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET. Skanderborg Kursus- og konferencecenter. Telefon 8993 3310 www.skkc.dk www.ledelseoguddannelse.dk UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET Nr. 3 september 2011 9. årgang ISSN Nr. 1604-4134 EN OPLEVELSE UD OVER DET SÆDVANLIGE... læs inde i bladet

Læs mere

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET www.ledelseoguddannelse.dk UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET Nr. 2 Maj 2009 7. årgang ISSN Nr. 1604-4134 LÆS INDE I BLADET Lederuddannelser der virker i virkeligheden

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere