karriere region joblab netværk arbejdsliv mentorprogram fagligt forum SOCIALE MEDIER STUDIELIV FAGLIGT FORUM JOBLAB arbejdsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "karriere region joblab netværk arbejdsliv mentorprogram fagligt forum SOCIALE MEDIER STUDIELIV FAGLIGT FORUM JOBLAB arbejdsliv"

Transkript

1 arbejdsliv karriere FAGLIGT FORUM joblab arbejdsliv STUDIELIV SOCIALE MEDIER mentorprogram KARRIEREUDVIKLING BRANCHER Gratis medlemsmøder Forår 2015 fagligt netværk mentorprogram regioner region forum JOBLAB >>

2 2 FAGLIGT FORUM Medlemsmøderne giver dig viden om nye områder og banebrydende forskning. Brug dem til at holde dig orienteret om, hvad der sker inden for dit eget fag område eller få inspiration fra andre fagområder. Tilmeldingsfristen for medlemsmøderne er 14 dage før, mødet holdes. Alle deltagere modtager en mail om tid og sted. Møderne er gratis for DM s medlemmer, og der er et begrænset antal deltagerpladser. Fagligt forum DEN STORE OMSTILLING FRA SYSTEMKRISE TIL GRØN ØKONOMI 19. marts 2015 kl i København 12. marts 2015 kl i Aarhus Økonomien er på syvende år hjemsøgt af krise, klimaændringerne bliver stadig mere tydelige og ildevarslende, og rundt om på kloden vokser uligheden og de sociale spændinger. Summen af kriser tyder på, at den kendte model for vækst og udvikling har ramt muren. Der er brug for fundamental nytænkning og omstilling af økonomien med bæredygtighed og menneskelig trivsel i centrum. Hør et foredrag om krisesymptomerne, deres indbyrdes sammenhæng, og hvordan der rundt om i verden tænkes i og eksperimenteres med nye modeller for økonomisk udvikling. Modeller, der sætter planetens bæreevne, lighed, menneskelig trivsel og demokrati i centrum, og som alle kommer fra civilsamfundet, visionære virksomheder og forskere og ikke fra de nationale og internationale politiske institutioner. Oplægsholder er Jørgen Steen Nielsen, biolog og mangeårig medarbejder på dagbladet Information. Fra 1995 til 2002 som chefredaktør, og i dag som klima- og miljømedarbejder. Han modtog i 2003 Cavling-prisen for sin journalistik om Irak-krigen. Digital identitet er du sikker på nettet? 11. marts 2015 kl i København Vi hører tit om hacking og angreb på online-systemer: Angreb på CSC og tab af CPR-numre, Nets-skandalen og Se og Hørs tys-tys kilde samt tab af brugernavne og kodeord hos Adobe, Sony og LinkedIn. Eksemplerne er mange, og det er svært at gennemskue, hvilke farer man som bruger og udbyder af online-tjenester egentlig står overfor. På mødet får du et overblik over de løsninger, vi i dag bruger til online-identitetshåndtering og en gennemgang af nogle af de trusler, som brugerne udsættes for, når de færdes online, fx overvågning og identitetstyveri. Vi ser både på danske og udenlandske offentlige og private løsninger. Endelig stiller vi skarpt på juraen, der er ved at blive ændret, så den passer bedre til den online-virkelighed, vi har i dag. Oplægsholder er Gert Læssøe Mikkelsen, som har en ph.d.-grad i datalogi og kryptografi om beskyttelse af brugeres online-identiteter ved hjælp af moderne kryptografi. Han er ansat som Identity Architect i Alexandra Instituttets sikkerhedslab.

3 FAGLIGT FORUM 3 >> HVAD GØR GLOBALISERINGEN VED DANSKE VIRKSOMHEDERS KONKURRENCEDYGTIGHED? 11. marts 2015 kl i Aalborg 16. april 2015 kl i København Kommer vi under pres i Danmark i takt med, at den globale arbejdsstyrke bliver stadig bedre uddannet? Og hvordan tilpasser og fornyer vi de danske virksomheder og den danske model, som har været konkurrencedygtig indtil nu? Konkurrencedygtighed er ikke noget entydigt begreb. Det er sammensat af en række parametre og kan måles på mange forskellige måder. Hvordan måler vi meningsfuldt, og hvordan sikrer vi, at målingerne rent faktisk kan bruges fremadrettet? Oplægsholder er Bjarke Refslund, som er cand.scient.pol. og ph.d. Han har i sin forskning beskæftiget sig med, hvordan globalisering påvirker det danske arbejdsmarked, og hvordan dansk økonomi generelt klarer sig i en stadig mere globaliseret verden. PRÆSTØ MADMARKED en case om bæredygtighed, fødevareetik og forbrugeradfærd 7. maj 2015 kl i København Hør Boris Andersen og Birgitte Escherich diskutere begrebet Foodscapes med afsæt i Præstø Madmarked, der arbejder med et hverdagslivsperspektiv på indkøbsvalg og lokalt forankret fødevareproduktion. De fortæller om nye helhedsorienterede perspektiver på vores fødevareindkøb og -produktion, som kan bygge bro mellem de hidtidige skel mellem økologi og ikke-økologi samt bæredygtig og ikkebæredygtig produktion. Boris Andersen er ph.d.-studerende og tilknyttet Aalborg Universitets forskningsgruppe Foodscapes, Innovation og Netværk. Birgitte Escherich er cand. scient. pol. og har gennem 15 år arbejdet med at analysere evidensbaseret viden om sammenhænge mellem fødevarekvalitet og dybdesundhed. Tilmeld dig på dm.dk/ kalender Jagtens arkæologi om rensdyrjagt og rensdyrjagtens historie i Grønland 27. maj 2015 kl i København Umiddelbart ligner landskabet Angujaartorfiup Nunaa syd for Søndre Strømfjord en ødemark, men arkæologiske undersøgelser afslører et rigt kulturlandskab fuld af spor efter tidligere rensdyrjagt. Hør, hvordan forskerne opdager, at fortid og nutid belyser hinanden: Etno-arkæologiske og antropologiske undersøgelser i en moderne FREMTIDENS VINDENERGI: HVAD GØR VI NÅR DET IKKE BLÆSER? 15. april 2015 kl i København Hør historien om energiforskning, om den danske vindenergibranche og de muligheder og udfordringer, den står overfor. Som et led i regeringens strategi for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler udbygges vores elektricitetsforsyning med vindenergi. I 2013 fik vi cirka 32 procent af vores elektricitet i Danmark fra vindenergi. Om kun 5 år i 2020 skal tallet være 50 procent, så hvad renjægerlejr giver svar på spørgsmål omkring den tidligere organisering af jagtlandskabet (ca. 1200), samtidig med at moderne dilemmaer omkring jagtret, jagtetik og synet på affald og bæredygtighed bliver belyst gennem arkæologien. Oplægsholder Ulla Odgaard viser billeder og fortæller om de arkæologiske rekognosceringer og om besøgene blandt moderne rensdyrjægere. Ulla Odgaard er ph.d. i arktisk arkæologi. Hun arbejder som projektseniorforsker hos Sila Arktisk Center på Nationalmuseet, har gennemført arkæologiske feltarbejder i Grønland, Danmark, Norge og Japan, og har publiceret adskillige artikler i danske og internationale tidsskrifter. gør vi, når det ikke blæser, eller når det blæser for meget? Har vi plads til alle de vindmøller, og hvordan virker de egentlig? Mød Niels-Erik Clausen, civilingeniør med en ph.d. fra DTU med speciale i termodynamik og energi. Han har siden 2000 arbejdet med forskning og vindenergi. Siden 2008 har Niels-Erik været formand for studienævnet først ved Risø DTU og nu DTU Vindenergi.

4 >> 4 FAGLIGT FORUM Multimodale læringsstrategier i en digital verden 22. april 2015 kl i København Multimodale lærebøger kombinerer mange repræsentationsformer og har været kendt siden 1658, hvor Johann Amos Comenius udgav lærebogen Orbis Sensualium Pictus (Sanseverdenen i billeder). Med den øgede digitalisering er opmærksomheden blevet skærpet overfor multimodalitetens betydning for læsning og læring. Hør om nyere forskning i multimodalitet og få et bud på et fagsprog om digitale tekster, læremidler, repræsentationsformer og multimodale læsestrategier. Oplægsholder er Thomas Illum Hansen, som er ph.d. inden for semiotik og litteraturvidenskab. Han er skribent, foredragsholder og har rådgivet blandt andet Undervisningsministeriet. FINDES DEN GODE EVALUERING? 3. februar 2015 kl i Aarhus Hvad kendetegner den gode evaluering, og hvad kan du gøre for, at evalueringer i højere grad bliver anvendt? Evaluering har mange ansigter og bliver brugt i et utal af sammenhænge, de kan samle støv eller føre til ændringer i praksis. Og så er der de evalueringer, hvor det er lidt uklart, hvad deres formål egentlig er. Evalueringsiveren er stor, og evalueringer gennemføres på mange niveauer og med forskelligt fokus. Fra akkreditering af uddannelsesinstitutioner til procesorienterede forløb, hvor konkrete indsatser sættes under lup. De fleste af os er udsat for evaluering, og mange af os er også med til at gennemføre dem eller levere input til dem. På fyraftensmødet bliver du skarp på formålet med evalueringer og mere præcis anvendelsesmulighederne. Det er både for dig, der udfører evalueringer eller er udsat for dem. Vi tager afsæt i nogle af de erfaringer og overvejelser som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gjort, og du får lejlighed til at diskutere konkrete muligheder for at øge brugen af evalueringer. Oplægsholder er Kristine Als Velling, cand.scient.pol. og metodekonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Kristine har erfaring med kriteriebaserede og procesorienterede evalueringer på uddannelsesområdet som fx akkrediteringer og virkningsevaluering. Hun underviser også på EVA s workshops om spørgeskemaer, effekt og evaluering. KLIMA ÆNDRINGER HVAD GØR VI VED DEM? 5. marts 2015 kl i København Nøglen til næsten alle moderne goder ligger i en enkelt fysisk erkendelse, nemlig at varme er en form for energi, og at den kan veksles, for energi, og at den kan udnyttes til at udføre arbejde. Vi kan få udført vores arbejde ved at sætte ild til noget brændbart, mens vi selv ligger på sofaen. Denne indsigt, som fuldkommen har transformeret verden, er nu godt i gang med at ændre jordens klima. Gennem jordens geologiske historie kan man se mange eksempler på, at strategier, som i begyndelsen var meget succesfulde, ender med at undergrave livsbetingelserne for de organismer, som udviklede dem. Hør Minik Rosing fortælle om, hvor svært det er at påvirke verdens befolkning til at ændre adfærd gennem rationelle argumenter og videnskabelig indsigt. Og bliv inspireret af hans tanker om, hvordan kunst og kultur kan røre mennesker og påvirke os til handling, mens videnskab kan anvise, hvordan vi skal handle. Minik Rosing er professor i geologi ved Københavns Universitet. Han modtog i 2013 og 2014 henholdsvis Rosenkjærprisen og Tøger Seidenfadenprisen. DEN SANSELIGE SKOLE ET KUNSTNERISK UDDANNELSESEKSPERIMENT 17. marts 2015 kl i København 12. maj kl i Aarhus Vær med i eksperimentariet på en ungdomsuddannelse, hvor eleverne i to uger havde historie, dansk og matematik i radikalt nye og sanselige rammer: Sand på gulvet, klasselokaler indhyllet i tung parfume og elever, der lå ned og modtog undervisning. Performancekunstmetoden blev brugt til at opstille helt nye scenarier for undervisning, som blev afprøvet gennem kropslig involvering og deltagelse. Bliv inspireret til, hvordan du kan overføre det performancekunstneriske eksperiment til andre sammenhænge, hvordan fagligheder kan bruges på helt nye og ukendte måder i spændingsfeltet mellem performancekunst, uddannelsesudvikling, forskning og aktivisme. I løbet af oplægget får du også selv mulighed for at afprøve nogle af de performancekunstneriske redskaber i praksis. Oplægsholder Gry Worre Hallberg er medstifter og kunstnerisk leder af Sisters Hope, der arbejder med kunstnerisk intervention i uddannelsessystemet. Hun står bag indholdsprofilen og den kulturelle profil på Dome of Visions og står desuden for performancekunstprogrammet på Roskilde Festival. Desuden tilknyttet som ekstern lektor ved Performance Design, RUC.

5 FAGLIGT FORUM 5 >> QUANTUM TELEPORTATION WHAT IS IT GOOD FOR? WHY IS IT NOT MAGIC? 12. maj 2015 kl i København Since the times of Niels Bohr scientists know that our knowledge about the world is limited by the laws of quantum physics. At the quantum level the world is fundamentally unpredictable, due to the Heisenberg uncertainty principle which forbids the exact knowledge about trajectories of objects. Recently the boundaries of this knowledge have been expanded by experiments on quantum teleportation and measurements beyond standard quantum limits. This opens new horizons in communication and sensing. Quantum mechanics is one of the most successful theories we have and yet it is very strange. On the one hand it explains light and atoms wonderfully well allowing us to develop semiconductors, superconductors, atom clocks, lasers, the list goes on and on. On the other hand the theory cannot predict through which of the two holes in the screen a particle goes or what the trajectory of a particle is at all. Eugene Polzik is professor at the Niels Bohr Institute and head of the Quantum Optics Center. He works on experiments in Quantum Information Science, such as quantum memory, quantum communication, quantum clocks and quantum sensors. His group has been the first to demonstrate deterministic quantum teleportation between distant material objects and to show that trajectories of quantum objects can be traced beyond the standard quantum limit. He published more than 130 research articles and has given more than 100 invited talks at international conferences. Eugene Polzik modtog DM s forskningspris i efteråret 2014 Fagligt forum Hvornår bliver motion til misbrug? Når hård fysisk træning bliver den eneste strategi til at håndtere udfordringer. Hvordan taler Gud egentlig? I dag ville han nok sige Lad være at have sex med en anden mands kone i stedet for Du må ikke bedrive hor. Er det provokerende at sige, at undervisning er lige så vigtigt som forskning i en forskerkarriere? Hvilket samfund ønsker vi at leve i? Det kan en diskussion om overvågning være med til at svare på. Fagligt forum er fire faglige universer på dm.dk og fire grupper på LinkedIn. Der kommer hele tiden nye artikler og faglige arrangementer i alle universerne. Følg med i: Administration, organisation og politik Naturvidenskab, sundhed og miljø Kultur, sprog og kommunikation Uddannelse, didaktik og forskning Er du med i LinkedIn-grupperne, får du automatisk besked om nye artikler og arrangementer i de faglige universer. Det er også i LinkedIn-grupperne, du kan netværke med andre med samme faglige baggrund, job eller med samme udfordringer i arbejdslivet som dig. Gå på opdagelse i de faglige universer, hvis du vil vide mere dm.dk/fagligtforum

6 >> 6 FAGLIGT FORUM Tilmeld dig på dm.dk/kalender FØL GYSET OG BLIV STÆRKERE 4. marts 2015 kl i København 23. april 2015 kl i Aarhus Vil du date en seriemorder eller spise middag med en kannibal? Nok ikke i virkeligheden, men i gyserfilm kan du roligt sige ja, for gyset giver dig livsvigtige erfaringer. I aftenens oplæg, vil Rikke Schubart karakterisere de følelser, der opstår, når vi ser gyserfilm samt beskrive, hvad de gør ved os, og hvordan vi kan anvende dem positivt og konstruktivt i vores liv, både personligt og professionelt. Når vi drages af disse følelser, er det med god grund, for vi bliver modigere, stærkere og klogere, når vi mestrer frygten. Rikke Schubart er ph.d. og lektor ved Syddansk Universitet. Hun er filmforsker, fiktionsforfatter og foredragsholder og bliver ofte anvendt af de danske medier som ekspert i gyserfilm og amerikanske genrefilm. SPECIALER2GO: SPECIALE FORMIDLING OG VIDENDELING 19. februar, 26. februar, 22. april og 30. april 2015 kl i Købehavn 7. maj og 20. maj 2015 kl i Aarhus Hvert år producerer studerende hylde meter af viden på universiteterne, som aldrig når ud over den snævre kreds af vejledere og censorer. Det laver DM om på. Kom og få to timers bombardement af gode idéer, når dimittender præsenterer viden, metoder og konklusioner fra deres specialer. Hvad betyder kristendommens radikale forestilling om en kødelig, dødelig Gud? 20. maj 2015 kl i Odense 28. maj 2015 kl i København Centralt i vores kultur har vi et vildt, skandaløst, mærkværdigt billede: Billedet af Jesus på korset, Gud på korset. Kristendommen siger faktisk selv lang tid før Nietzsche at Gud er død. Gør det kristendommen til en ateistisk religion? Man behøver ikke at være kristen for at finde det mærkværdige billede af den korsfæstede Gud inspirerende. Hør, hvordan der i blandt andet Kierkegaards kristne tænkning findes radikale potentialer, som kan oversættes til eksistentiel, etisk og politisk tænkning. Og hvordan aktuelle radikale filosoffer som Slavoj ŽiŽek og Alain Badiou ser revolutionære potentialer i billedet af en skrøbelig Gud og i tanken om en altomstødende begivenhed, som det gælder om at være tro mod. Oplægsholder er Lilian Munk Rösing, som er ph.d. og lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og kritiker ved dagbladet Politiken. Hun har ud over en lang række artikler publiceret bøger, om litteratur- og kulturkritik og psykoanalyse. Kan man blive syg af sundhedsoplysning? 3. februar 2015 kl i København Er sundhedsoplysning altid sund, eller kan den være direkte skadelig? Hør historiker Anne Løkke fortælle om sin forskning i uforudsete negative virkninger af officiel sundhedsoplysning, om spædbørns ernæring, vuggedød og fedme i Danmark, Norge og Sverige i 1900-tallet. Anne Løkke har i efteråret 2014 modtaget DM s forskningspris med begrundelsen: Hun kombinerer banebrydende forskning med bred og spændende formidling af forskningsresultaterne. Hun har i de senere år arbejdet med fedme som sundhedsproblem i et tværvidenskabeligt samarbejde med forskere fra sundhedsvidenskab, fødevarevidenskab, biologi, økonomi og historie. Anne Løkke har siden 2008 været Professor MSO i dansk socialog kultur historie på Københavns Universitet, Afdeling for Historie. Hun har især arbejdet for at opbygge et forskningsmiljø med ekspertise i sund hedens og kroppens historie.

7 DM S MENTORPROGRAM 7 Bliv mentor i DM Som mentor får du mulighed for at dele ud af din viden og hjælpe en anden godt videre i sit arbejdsliv. I dialogen med din mentee får du nye perspektiver på alt fra samarbejdsrelationer til vilkår i din egen branche. Og du får mulighed for at møde andre mentorer, erfaringsudveksle og danne netværk. Du kan deltage i træningsaftener, som styrker dine samtalekompetencer eller få andre værktøjer, der kan bruges i flere sammenhænge ud over mentorrelationen. Mentee er fx en dimittend, der har brug for karriereafklaring og støtte i jobsøgningsfasen eller en leder, der har brug for at tale med en ligesindet. Mentee kan være ny i job og have brug for en guide til udfordringer og tvivl i arbejdslivet, være midt i arbejdslivet og over veje karriereskift eller gå med tanker om at blive selvstændig. Derfor har vi brug for dig som mentor i DM s mentorkorps! DM har også mentorforløb særligt for ph.d.er og tillidsrepræsentanter. Tilmeld dig på dm.dk/mentor

8 DM GRATIS MEDLEMSMØDER EFTERÅR KARRIERE WORKSHOPS På DM s karriereworkshops arbejder du med dine kompetencer, værdier og forventninger til arbejdslivet. Du møder andre akademikere, som går med overvejelser, der minder om dine, og du kan dele dine erfaringer og høre om andres. Du bliver ledt gennem en proces, som gør dig mere bevidst om dine karriereønsker og sætter dig i stand til at træffe kvalificerede valg i forhold til fremtiden. Alle workshops indeholder en blanding af oplæg, opgaver og gruppedialoger og henvender sig til medlemmer, der er i arbejde. Karriereworkshops Stress og psykisk arbejdsmiljø 29. januar 2015 kl i Aalborg 26. marts 2015 kl i København Stress er en alvorlig belastning både for den enkelte og for arbejdspladsen. Stress og mistrivsel kan være relateret til for mange arbejdsopgaver, uklare prioriteringer og manglende retning, ligesom diffuse forventninger til selvledelse kan skabe usikkerhed. Stress kan også være relateret til hurtige forandringer i arbejdslivet eller hænge sammen med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. På workshoppen arbejder vi med symptomer og forebyggelse af stress, stresshåndtering og tilbagevenden til jobbet efter en stressperiode. UDFORDRINGER I SENIORKARRIEREN 4. juni 2015 kl i Aarhus 11. juni 2015 kl i København At nå senioralderen kan arbejdsmæssigt være en udfordring. Hvordan skal jeg planlægge min seniorkarriere? Kan jeg fortsætte i mit nuværende job? Skal jeg gå på deltid? Hvis jeg mister mit job, kan jeg så komme tilbage på arbejdsmarkedet? Og hvordan er det lige med jobsøgningen som senior, eller skal jeg helt forlade arbejdsmarkedet og gå på efterløn eller pension? I dag er seniorer mere vitale og ressourcestærke end tidligere, og forventningerne til arbejdslivet er høje. Men er der overensstemmelse mellem dine ønsker og planer samt arbejdsmarkedets forventninger? Kom til workshop og få input samt snak om fakta og myter om det grå guld.

9 DM GRATIS MEDLEMSMØDER EFTERÅR 2015 KARRIERE WORKSHOPS 9 Selvledelse og trivsel 23. februar 2015 kl i København 26. februar 2015 kl i Aarhus 23. april 2015 kl i København Mange magistre oplever et stort element af selvledelse i et ofte grænseløst arbejdsliv med diffuse forventninger. Hvordan navigerer du i dette grænseløse arbejdsliv? Hvordan kan du arbejde for trivsel og finde en balance mellem begejstring og belastning? Og hvordan skaber du klare rammer for dine opgaver, så du kan løse dem selvstændigt på en tilfredsstillende måde? Denne workshop ser på forskellige tendenser på arbejdsmarkedet som helhed og på de dilemmaer og ubalancer, der kan være i den enkeltes arbejdsliv. FRA PH.D. OG SPECIALIST TIL GENERALIST 23. marts 2015 kl i Aarhus 23. april 2015 kl i Odense 21. maj 2015 kl i København DM s ph.d.-undersøgelse viser, at halvdelen af dem, der er i gang med en ph.d.-uddannelse, har valgt den, fordi de vil have en forskerkarriere. Men med mere end en fordobling af antallet af ph.d.ere de senere år er der ikke plads til alle i forskerverdenen. Workshoppen er for dig, der havde forskerkarrieren som din motivation, men er begyndt at overveje andre jobmuligheder uden for forskningsverdenen. Vi fokuserer på de forcer og særlige kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af dit ph.d.-forløb, og du får et klart billede af vejen fra forsker til generalist eller konsulent, og hvad du kan bidrage med i jobsammenhænge uden for forskningsverdenen. POSITIV PSYKOLOGI 14. april 2015 kl i København 21. april 2015 kl i Aarhus Positiv psykologi handler om, hvad der gør livet værd at leve og sigter mod at skabe grobund for trivsel og velvære. Mange forskere mener, at vores lykke niveau afhænger af både genetik og livsvilkår. Men måske endnu Form din karriere 23. februar 2015 kl i København 9. marts 2015 kl i Odense 12. marts 2015 kl i Aarhus 24. marts 2015 kl i København 28. april 2015 kl i Aalborg 5. maj 2015 kl i København Er du tilfreds med dit arbejdsliv og den retning, din karriere har udviklet sig i? Eller oplever du, at din karriere er et produkt af en række tilfældigheder uden mål, mening og sammenhæng? Og savner du redskaber til at få mere kontrol over din karriereudvikling? Du arbejder med at afklare og sætte ord på, hvad din bagage indeholder af kompetencer, viden og erfaringer. Du får inspiration til, hvordan du kan researche LYST TIL LEDELSE? 26. februar 2015 kl i København Tilmeld dig på dm.dk/kalender vigtigere, at man selv kan arbejde med at forbedre sit niveau af lykke. På workshoppen får du præsenteret lykkefremmende aktiviteter, og vi ser på, om der er inspiration at hente ved at se på, hvordan lykkelige mennesker tænker og opfører sig. Vi diskuterer også, hvor stor en del af ens lykke der ifølge lykkeforskerne er fastsat genetisk, gennem livsvilkår og i kraft af vores egen vilje. på arbejdspladser, du har overvejet at søge job hos. Du kommer også til at dykke ned i dine karriereønsker og reflektere over, hvordan du kan bygge bro mellem dit cv og dit ønskejob. Workshoppen gør dig mere bevidst om arbejdsmarkedet, og hvilke karrierespor der er relevante for dig, og du får fokus på din drivkraft og de handlinger, der kan føre dig videre i karrieren. Tænker du ofte, om ledelse er noget for dig, uden at du får gjort noget ved det? Eller er du allerede i gang med at positionere dig til en lederstilling og mangler inspiration til, hvordan du kommer videre? Workshoppen udfordrer dine tanker om lederrollen, og du får mulighed for at afklare, hvilken rolle ledelse skal spille i dit fremtidige arbejdsliv. Du arbejder med at afklare dine ledelseskompetencer, sætte ord på dine værdier og ambitioner, og du får et fundament til at tage de beslutninger, som kan sætte gang i den forandring, der er vigtig for dig.

10 >> DM GRATIS MEDLEMSMØDER FORÅR SOCIALE MEDIER Tilmeld dig på dm.dk/kalender PERSONLIG BRANDING PÅ NETTET 18. februar 2015 kl i København 25. februar 2015 kl i Aarhus Hvor tydelig er du på nettet? Er du til stede på de sociale medier, på hjemmesider og blogs? Hvis du ikke er synlig på nettet, eksisterer du ikke. Så kort kan det udtrykkes. Internettet bruges ikke alene til at finde relevante kandidater til job, fremtidige samarbejdspartnere eller mulige leverandører af ydelser og produkter. Nettet bruges også til at tjekke din generelle online-profil. Derfor er det vigtigt at være til stede i søgehits, der leder til relevant og korrekt information. Oplægget gennemgår en række muligheder for at skabe det troværdige og professionelle håndtryk gennem blogs, LinkedIn, Twitter og facebook. Vi kommer også omkring valg af strategi for, hvilke platforme du får mest ud af at tage i brug uden at skulle tilbringe timer foran computeren. Oplægsholder på dette grundkursus er Abelone Glahn, blogger, journalist og mangeårig bruger af sociale medier. Sociale medier LINKEDIN SOM KARRIERE REDSKAB 19. januar 2015 kl i Esbjerg 26. januar 2015 kl i København 9. marts 2015 kl i Odense 16. marts 2015 kl i København 23. marts 2015 kl i Aarhus 13. april 2015 kl i København 19. maj 2015 kl København 28. maj 2015 kl i Aarhus 1. juni 2015 kl i Aalborg Det er sandsynligvis din LinkedInprofil, der dukker frem som noget af det første, når samarbejdspartnere, potentielle nye arbejdsgivere og rekrutteringsfolk googler dig. Derfor er det langt fra ligegyldigt, hvordan din profil og dit virtuelle cv er beskrevet. Hør hvordan LinkedIn kan blive et vigtigt karriereredskab og en unik mulighed for at formidle dig selv og dine kompetencer og få inspiration til profilering og networking i LinkedInuniverset. Derudover bliver du klogere på, hvordan du kan bruge dit netværk og får tips til, hvordan du kan bruge Linked In til at udvide dine faglige og netværksmæssige horisonter. Du behøver ikke at være en haj til LinkedIn for at deltage i kurset. Efter kurset kan du få feedback på din LinkedInprofil hos DM. Brug sociale medier til at starte egen virksomhed 16. april 2015 kl i København 22. april 2015 kl i Aarhus Lær hvordan du bruger LinkedIn, Twitter og facebook til promotion, salg af ydelser og produkter og til at styrke dine forretningskontakter. Oplægget er rettet mod dig, der er eller overvejer at blive freelancer eller selvstændig, og som gerne vil bruge de sociale medier til at styrke din forretning. Hvordan kan du få større synlighed, ramme de rigtige mennesker og få det øgede salg eller adgang til essentiel viden, som du har brug for? Kurset gennemgår såvel nyttige funktioner, som hvordan du agerer bedst muligt i dit daglige brug. Hovedvægten bliver lagt på LinkedIn, og vi går i dybden med avancerede søgninger med henblik på at finde nye kunder og markeder. Vi taler om salg på LinkedIn både i forhold til at skabe leads og i forhold til at følge op på, hvem der har set på din profil. Til slut gennemgår vi, hvordan du kan tilrettelægge et overkommeligt tidsforbrug på platformen. Oplægget forudsætter grundviden om LinkedIn, Twitter og facebook, og det er bedst, hvis du har en profil på alle tre platforme, når du kommer. Oplægsholder er Abelone Glahn, blogger, journalist og mangeårig bruger af sociale medier.

11 DM NETVÆRK 11 DM netværk I DM ser vi netværk som produktive relationer i arbejdslivet, og det vil vi gerne støtte. Som medlem har du mulighed for at indgå i mange forskelligartede netværk, hvor du kan bidrage med og få input til udviklingen i dit arbejdsliv. DM s netværkskonsulent tilbyder kompetent sparring og kan hjælpe med at etablere et netværk, der passer netop dig. I DM kan du gå til netværksmøde på kaffe bar eller på en tur i skoven eller blot online på LinkedIn. Vi har netværk for selvstændige, for ph.d.er, for ledere, for kritiske DM ere, nyuddannede og mange flere. Finder du ikke et netværk, der passer dig, hjælper vi dig med at skabe et, der giver mening for dig. Har du idéer og lyst til at være med til at starte et netværk, så kontakt os. 5 GODE RÅD OM AT NETVÆRKE 1. Vær alsidig og undgå kun at omgive dig med mennesker, der ligner dig selv. Hvis du kun har mennesker i dit netværk, som har samme køn, alder, uddannelse som dig selv, er sandsynligheden for, at du bliver klogere og dygtigere bare mindre. 2. Nøglen til netværk er at give. Vær gavmild med din tid, din viden, dit eget netværk. Vis opmærksomhed, interesse og nysgerrighed. Du har masser at tilbyde, og hvad du giver kommer mangefold tilbage. 3. Prioriter altid dit netværk invester din tid og vis engagement. Også selvom du måske tænker, at du ikke har brug for det lige nu og har lyst til at udsætte det. 4. Brug dit netværk og husk at sige tak! 5. Husk at netværk også er udvikling forhandl arbejdstid til det, hvis det er relevant for dit arbejde. Du finder alt om DM s netværk på dm.dk/netvaerk

12 12 ARBEJDSLIV OG KARRIERE TIDSNØD OM RYTMER I ARBEJDSLIVET 24. marts 2015 kl i Odense Vi kender allesammen følelsen af, at tiden ikke slår til. Alle længes efter kvalitetstid, som muliggør nærvær, koncentration og fordybelse. Vi bruger tidsstrukturer til at skabe en grundrytme i hverdagen både individuelt og på arbejdspladsen. Studier viser, at manglen på grundrytmer i hverdagen kan føre til psykisk nedslidning, der leder til alvorlige mentale lidelser, som oftest starter med stress. Som mennesker er vi dybt afhængige af rytmer i hverdagen. Bliver hverdagen for uforudsigelig, kompliceret eller intens, truer det vores biologiske og sociale rytmer. Uden rytmer går det ikke. Når medarbejderne skal mestre deres psykiske belastninger, kan det være formålstjeneligt at fokusere på, hvordan de kan etablere rytmer i hverdagen. På mødet sætter vi fokus på, hvilken betydning rytmer har for medarbejderne på arbejdspladsen. Aftenens oplægsholder er Henrik Lambrecht Lund, lektor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved Roskilde Universitet. Medlemsmøderne om arbejdsliv og karriere giver dig viden om tendenser og problematikker i arbejdslivet. Du bliver inspireret til at reflektere over din egen karriere og får viden og værktøjer til at skabe et godt arbejdsliv. Tilmeldingsfristen for medlemsmøderne er 14 dage, før mødet holdes. Alle deltagere modtager en mail om tid og sted. Møderne er gratis for DM s medlemmer, og du tilmelder dig på dm.dk/kalender. Arbejdsliv og Hvad skulle få en organisation til at ansætte dig, hvis du søger nyt job i dag? 28. april 2015 kl i København Hvor tydeligt er det for andre, hvad du kan, og hvilke resultater du skaber? Ved din orga nisation specielt hvis du gennem flere år har haft meget specifikke ansvarsområder hvilke opgaver du også ville kunne løse? Hvis jobbet bliver usikkert, kan det give en vis værdisikring, hvis man overfor sig selv og andre kan formulere, hvad man kan, og hvordan man har holdt sig indlæringsmæssigt skarp. På medlemsmødet sætter vi fokus på nogle af de mere udfordrende situationer, du kan komme ud for. Vi bringer viden og refleksioner om, hvad du selv kan gøre for at sikre din værdi på din nuværende eller en anden arbejdsplads og ikke mindst i din egen selvbevidsthed i spil. Og endelig får du indblik i, hvordan du kan hente inspiration til at håndtere modgang og mulige nedture, hvis du uventet bliver sagt op eller flyttet til andre arbejdsopgaver. Medlemsmødet er især for dig, der har været nogle år på arbejdsmarkedet. Oplægsholder er Edith Kahlke, cand. pæd. psych. Edith har som selvstændig erhvervspsykolog og tidligere som personalechef arbejdet med blandt andet ansættelser og ledelse.

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014.

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Selvledelse og trivsel Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Formålet med workshoppen Vi bliver klogere på hvad selvledelse er: Vi ser på hvilke dimensioner, der er med til at gøre det moderne arbejdsliv

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne

Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Fra trivsel til stress: Forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress hos medarbejderne Ved Ph.d. cand.psych.aut., Forsker på NFA og selvstændig erhvervspsykolog Workshoppen. Sådan cirka. En hurtig

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du?

Hvor er du? Hvem er du? Hvad vil du? Hvordan gør du? 1 I Curia Management har vi gennem årene hjulpet flere hundrede opsagte medarbejdere videre i nyt job. Denne bog er udarbejdet af Curias konsulenter og bygger på vores solide erfaringer inden for rekruttering

Læs mere

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2015 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Stress og ledelse v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Hvad taler vi egentlig om Travlhed Kortvarig stress Langvarig stress Frustrationer og mistrivsel Trivsel Produktivitet

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid?

Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid? Hvad blev der af trivsel og arbejdsglæde? Årsmøde 2017, Workshop 4 kl 14.15-15.30 Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid? Hvem er vi? Signe Pihl-Thingvad Lektor og leder af PA sektionen Institut

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Kan en app virkelig knække stresskurven?

Kan en app virkelig knække stresskurven? Kan en app virkelig knække stresskurven? Arbejdsmiljøkonferencen 2016 Regitze Siggaard Forebyggelseschef Regitze.siggaard@falck.dk 1 De store udfordringer Fra videnskab Fra psykologi 1.000 medarbejdere

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Effektive omsorgssamtaler Workshop

Effektive omsorgssamtaler Workshop Effektive omsorgssamtaler Workshop Anette Hansen, seniorkonsulent, Cabi Mobil: 40385474 Mail: ah@cabiweb.dk Anette Hansen Seniorkonsulent Bl.a.: - Analyse af de langtidsfraværende i virksomheden Region

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Åben vejledning i Jobboxen

Åben vejledning i Jobboxen Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere