AMS Trex Device Communicator. Installationsvejledning (DAN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMS Trex Device Communicator. Installationsvejledning (DAN)"

Transkript

1 AMS Trex Device Communicator Installationsvejledning (DAN)

2 Information om copyright og varemærkerettigheder 2016 Emerson Process Management. Alle rettigheder forbeholdes. FOUNDATION, HART og WirelessHART er mærker tilhørende FieldComm Group of Austin, Texas, USA. Emerson-logoet er et varemærke og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co. Alle andre mærker tilhører de respektive ejere. Meddelelse Vigtigt Læs denne manual, inden Trex-enheden bruges. Af hensyn til person- og systemsikkerhed samt for at sikre optimal produktydelse skal man være helt sikker på, at indholdet er grundigt forstået, inden dette produkt bruges, eller der foretages service på det. Kontakt den nærmeste repræsentant for produktet, hvis udstyret skal efterses. Vigtigt Denne enhed overholder kapitel 15 i FCC-reglerne (regler fastlagt af Federal Communications Commission i USA). Brug af enheden finder sted under følgende to betingelser: (1) enheden må ikke give anledning til skadelig interferens, og (2) enheden skal kunne fungere uanset evt. ekstern interferens, herunder interferens, der måtte medføre utilsigtet drift. ADVARSEL! Hvis Trex-enheden anvendes på en måde, som ikke er specificeret af Emerson Process Management, kan den beskyttelse, som udstyret giver, forringes. ADVARSEL! Portene eller klemmerne på Trex-enheden må ikke forbindes direkte med spænding fra en hovednetforsyning. ADVARSEL! ADVARSEL RISIKO FOR STATISK ELEKTRICITET SE ANVISNINGERNE. AVERTISSEMENT - DANGER POTENTIEL DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES - VOIR INSTRUCTIONS 2 Installationsvejledning

3 Oversigt over Trex Device Communicator Trex-enheden understøtter HART og FOUNDATION Fieldbus-udstyr, så du kan foretage konfigurationer eller fejlfinding på stedet. Teknologien Electronic Device Description Language (EDDL) gør, at Trex-enheden kan kommunikere med en lang række enheder uafhængigt af enhedens fabrikat. Alt efter det tilknyttede kommunikationsmodul kan du med Trex-enheden: Konfigurere HART og FOUNDATION Fieldbus-udstyr. Forsyne en HART eller FOUNDATION Fieldbus-enhed med strøm. Måle strøm og spænding. Foretage fejlfinding på et 4-20 ma strømloop eller et FOUNDATION Fieldbus-segment. Trex-enheden omfatter en LCD-touchskærm i farver, et Lithium-ion strømmodul (batteripakke), en processor, hukommelse samt kommunikationsmoduler (ekstraudstyr). FORSIGTIG! Når Trex-enheden bruges til at kommunikere med enheder, skal alle standarder og procedurer, som er gældende på stedet, følges. I modsat fald kan udstyr og/eller personer lide skade. Forstå og følg indholdet af denne manual. Forholdsregler for Trex-enheden Før Trex-enheden bruges, skal det sikres, at: Trex-enheden ikke er beskadiget. Strømmodulet er gjort forsvarligt fast. Alle skruer er spændt tilstrækkeligt. Der ikke sidder snavs eller urenheder i kommunikationsterminalens fordybning. Kommunikationsmodulet er gjort forsvarligt fast. FORSIGTIG! Brug ikke skærmbeskyttelse på en egensikkerhedsgodkendt Trex-enhed. Installationsvejledning 3

4 Trex-enheden set forfra Figur 1: Set forfra A. Mikro USB port (foroven) B. Tænd/sluk-knap (siden) C. Remtilslutninger (siden) D. Touchskærm E. Tastatur F. Ladeport til AC-adapter (siden) Forholdsregler for strømmodulet og AC-adapteren Forstå og følg forholdsreglerne nedenfor, inden strømmodulet eller ACadapteren benyttes. Følg alle gældende regler, når et Lithium-Ion strømmodul skal transporteres. Sørg for, at jordingen er tilstrækkelig. Sørg for, at medarbejdere, arbejdsflader og emballage har korrekt jordforbindelse under håndtering af dele, der kan give stød. Undgå at røre ved benene på stik og øvrige komponenter. Energi, der afgives, kan påvirke strømmodulerne. 4 Installationsvejledning

5 Beskyt strømmodulet og AC-adapteren mod fugt og overhold temperaturgrænserne for betjening og opbevaring i brugsvejledningen til Trex Device Communicator. AC-adapteren er kun til indendørs brug. Hverken strømmodulet eller AC-adapteren må tildækkes under opladningen. Udsæt det/den ikke for direkte sollys i længere tid, og placer det/den ikke på eller ved siden af varmefølsomme materialer. Strømmodulet må kun oplades af den medfølgende AC-adapter. ACadapteren må ikke bruges til andre produkter. Undladelse af at følge anvisningerne kan medføre permanent beskadigelse af Trex-enheden og gøre egensikkerhedsgodkendelsen og garantien ugyldig. Undlad at åbne eller ændre på strømmodulet eller AC-adapteren. Der er ingen komponenter eller sikkerhedselementer indeni, der skal vedligeholdes. Åbning eller ændring af dem vil gøre garantien ugyldig og kan forvolde personskade. Rengør AC-adapteren ved at fjerne evt. snavs og urenheder fra klemmen. Hvis AC-adapteren anvendes på en måde, som ikke er specificeret af Emerson Process Management, kan den beskyttelse, som udstyret giver, forringes. AC-adapteren leveres komplet med stik til brug i følgende lande: Storbritannien, USA, EU og Australien. AC-adapteren kan højst bruges m over havets overflade. Opladning af strømmodulet Strømmodulet skal være helt opladet, før det bruges på stedet. Trexenheden kan godt bruges, mens strømmodulet lader op. Der vil ikke være risiko for overopladning, selvom AC-adapteren tilsluttes, efter opladningen er fuldført. Strømmodulet kan oplades, både når det er koblet til og koblet fra Trex-enheden. For at opretholde ydelsen skal strømmodulet oplades hyppigt, helst hver gang det har været brugt. Modulet bør så vidt muligt ikke aflades helt. Hvis der opstår kommunikationsproblemer, mens der arbejdes med en enhed, fjernes AC-adapteren fra Trex-enheden. ADVARSEL! Lithium-ion strømmodulet kan ikke installeres, afmonteres eller oplades under farlige forhold. 1. Sæt AC-adapteren i en stikkontakt. 2. Sæt AC-adapterens stik ind i siden af Trex-enheden. Fuld opladning tager ca. 3-4 timer. Installationsvejledning 5

6 Kommunikationsmoduler Trex-enheden har to kommunikationsmoduler. Kommunikationsmodulet Device Communicator Kommunikationsmodulet Device Communicator kan forbindes til og kommunikere med HART og FOUNDATION fieldbus-udstyr på et HART-loop eller fieldbus-segment med ekstern strømforsyning. Kommunikationsmodulet Device Communicator er forsynet med særskilte klemmer til både HART og FOUNDATION fieldbus-udstyr. Figur 2: Kommunikationsmodulet Device Communicator A. Slut til FOUNDATION fieldbus-enheder med ekstern strømforsyning. B. Slut til HART-enheder med ekstern strømforsyning. Kommunikationsmodulet Device Communicator Plus Kommunikationsmodulet Device Communicator Plus kan sluttes til HART og FOUNDATION fieldbus-udstyr, måle strøm og spænding samt forsyne en enhed med strøm. 6 Installationsvejledning

7 Figur 3: Kommunikationsmodulet Device Communicator Plus A. Forsyning af en FOUNDATION fieldbus-enhed med strøm. Stikket til FOUNDATION fieldbus sættes i FF strøm og forbindes med de positive FFklemmer. B. Slut til en FOUNDATION fieldbus-enhed med ekstern strømforsyning eller forsyn den med strøm fra Trex-enheden. C. Måling af strømmen i et 4-20 ma strømloop. D. Slut til en strømforsyning og slut til en spændingssat HART-enhed. HART + strøm-klemmerne kan måle udgangsstrømmen for en tilsluttet transmitter eller styre indgangsstrømmen til en tilkoblet positioneringsanordning. Klemmerne kan også have en loopmodstand til kommunikation med udstyret. E. Slut til en HART-enhed med ekstern strømforsyning. HART-klemmerne har også en loopmodstand (ekstraudstyr) til aktivering af HART-kommunikation på en 4-20 strømloop og en strømstyring (ekstraudstyr) til flytning af en positioneringsanordning. Installationsvejledning 7

8 FORSIGTIG! Før isætning eller udtagning af et kommunikationsmodul, skal det sikres, at der er slukket for strømmen til Trex-enheden. Sørg for, at jordingen er tilstrækkelig. Sørg for, at medarbejdere, arbejdsflader og emballage har korrekt jordforbindelse under håndtering af dele, der kan give stød. Undgå at røre ved benene på stik og øvrige komponenter. Energi, der afgives, kan påvirke modulerne. Når kommunikationsmodulet sættes i/fastgøres i Trex-enheden, må skruerne ikke spændes for meget. De må maks. spændes til 0,5 Nm. Tag USB-kablet ud af Trex-enheden, før den sluttes til en enhed. ADVARSEL! Trex-enheden kan ikke forsyne en 4-leder enhed med strøm. Slut ikke Trex-enheden til strømklemmerne på en 4-leder enhed. Det kan få en sikring i Trex-enheden til at sprænge. Reparations- og udskiftningsarbejde skal foretages af et autoriseret værksted. Ledningerne må ikke sluttes samtidigt til HART og HART + pwrklemmerne. Hvis ledningerne sluttes til andre enheder, øges risikoen for forkert ledningsføring, hvilket kan forårsage kortslutning i HART-loopet. Slut ikke en ekstern strømforsyning til enheden, når den forsynes med strøm fra Trex-enheden. Det kan få en sikring i Trex-enheden til at sprænge. Reparations- og udskiftningsarbejde skal foretages af et autoriseret værksted. Det skal sikres, at enheden er koblet fra loopet/ segmentet, og der ikke er sluttet andre ledninger til enheden, før den forsynes med strøm fra Trex-enheden. Undlad at bruge Trex-enheden som strømforsyning til en WirelessHARTenhed. Forsynes en WirelessHART-enhed med strøm, kan den lide skade. Undlad at parallelforbinde ma-klemmerne (amperemeter) med et spændingssat 4-20 ma strømloop. Modstanden er lav i amperemetre. Dette kan ødelægge loopet og medføre, at enhederne viser forkert værdier, eller at viserne uventet flytter sig. Slut ikke ma-klemmerne på Trex-enheden til en strømforsyning uden strømbegrænsning til 250 ma. Det kan få en sikring i Trex-enheden til at sprænge. Reparations- og udskiftningsarbejde skal foretages af et autoriseret værksted. Tænd og sluk for strømmen 1. Tryk på tænd-/slukknappen på øverste venstre side af Trex-enheden og hold den nede i 1 sekund for at tænde for enheden. 8 Installationsvejledning

9 2. Der slukkes for enheden som følger: Tryk hurtigt på tænd-/slukknappen, og bank derefter på Turn Off. Bank på Settings eller på statusbjælken øverst på skærmen, og bank derefter på More > Power Management > Turn off. Tilslutning af enheden Brug de medfølgende ledninger og Field Communicator til kommunikation med enheden. Den relevante enhedsbeskrivelse er også påkrævet. Hvis Trexenheden ikke har den angivne HART Device Description, vises enheden i generisk tilstand. I denne tilstand vises ikke alle funktioner for enheden. Hvis Trex-enheden ikke har den angivne Fieldbus Device Description, kan enheden ikke konfigureres. Se ledningsdiagrammerne i brugsvejledningen til Trex Device Communicator for at få yderligere oplysninger. FORSIGTIG! Trex-enheden trækker ca. 12 ma fra Fieldbus-segmentet, når den er online. (Trex-enheden trækker 0 ma, når den er online). Sørg for, at strømforsyningen eller barrieren på Fieldbus-segmentet har tilstrækkelig kapacitet til at yde denne ekstra strøm, når Trex-enheden er online. Hvis et kraftigt belastet Fieldbus-segment trækker strøm tæt ved kapacitetsgrænsen for segmentets strømforsyning, kan tilslutningen af Trex-enheden bevirke, at kommunikationen går tabt. Vedligeholdelse og reparation Alle andre former for vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af komponenter end nedennævnte skal foretages af særligt uddannet personale på et autoriseret værksted. Kunden kan selv foretage nedennævnte almindelige vedligeholdelse: Udvendig rengøring. Brug en tør, fnugfri klud, eller vrid kluden hårdt op i en mild opløsning af vand og sæbe. Rengøring af touchskærmen. Opladning, isætning og udtagning af strømmodulet. Aftagning og udskiftning af standeren. Korrekt tilspænding af alle udvendige skruer. Fjernelse af snavs eller urenheder i kommunikationsterminalens fordybning. Isætning og udtagning af kommunikationsmodulet. Installationsvejledning 9

10 Teknisk support Kontakt den lokale repræsentant, eller gå til Trex Device Communicator website for at finde kontaktoplysningerne til teknisk support. Produktcertificeringer De sidste nye udgaver af certifikater, overensstemmelseserklæringer samt oplysninger om godkendelser kan findes på hjemmesiden for Trex Device Communicator. Godkendte fremstillingssteder R. STAHL HMI Systems GmbH Køln, Tyskland Mærkater Hver enkelt Trex-enhed er forsynet med en hovedmærkat. Den egensikre (KL mulighed) Trex-enhed har en anden mærkat på siden. Hvis Trex-enheden ikke er forsynet med denne mærkat, anses den ikke for at være egensikkerhedsgodkendt. Certificeringer og godkendelser Oplysninger om EU-direktiver EF-overensstemmelse ATEX (2014/34/EU) Dette udstyr opfylder ATEX-direktivet. Følgende standarder er gældende: EN :2012 / A11:2013 og EN :2012 Certifikat nr.: SIRA 16ATEX2171 II 2 G (1GD) Ex ia [ia Ga] [ia Da IIC] IIC T4 Gb (Ta = -20 C < Ta < +50 C) Elektromagnetis k kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU Lav spænding 2014/35/EU 0158 Testet iht. specifikationerne i EN : og ETSI EN : Testet iht. specifikationer i IEC :2010. Internationale certifikater IECEx Certifikat nr.: SIR Ex ia [ia Ga] [ia Da IIC] IIC T4 Gb (Ta = -20 C < Ta < +50 C) 10 Installationsvejledning

11 Nordamerikanske certifikater Canadian Standards Association - ccsaus CSA Klasse I, division 1, gruppe A, B, C, D, T4. Klasse 1, zone 1 AEx ia [ia Ga] [ia Da IIC] IIC T4 Gb. Ex ia [ia Ga] [ia Da IIC] IIC T4 Gb Godkendelser til trådløs/spektrum anvendelse FCC og IC Radioudstyrs direktivet (RED) (2014/53/EU) Oplysninger om at blive eksponeret for radiofrekvent stråling: Apparatet er testet og overholder retningslinjerne for eksponering over for radiofrekvent stråling fastlagt af FCC ved kropsnær brug. BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænserne for digitale Klasse B- apparater i henhold til sektion 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger har til hensigt at yde rimelig beskyttelse imod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis udstyret ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan dette forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke forekommer i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tvmodtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på én af følgende måder: Vend eller flyt modtagerantennen. Øg afstanden imellem udstyret og modtageren. Slut udstyret til et udtag på et andet kredsløb end det, som modtageren er koblet til. Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. BEMÆRK: Denne anordning overholder kravene i sektion 15 i FCC-reglerne og de licensuafhængige RSS-standarde(r) fra Industry Canada. Enheden må anvendes i henhold til følgende betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. (2) Enheden skal acceptere den interferens, den måtte modtage, herunder interferens, der kan medføre utilsigtet funktion. BEMÆRK: Ændringer af dette udstyr, som foretages uden udtrykkelig godkendelse fra R. Stahl HMI Systems kan gøre godkendelsen fra FCC til at bruge udstyret ugyldig. BEMÆRK : Denne digitale enhed i klasse B overholder den canadiske standard ICES-003. Dette udstyr er i overensstemmelse med RED-direktivet (radioudstyrsdirektivet) samt standarderne ETSI EN : og IEC : Installationsvejledning 11

12 WEEEmærkat Beskrivelse Produkter med denne mærkat overholder kravene i WEEE-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (2012/19/EU), som kun gælder EU-lande. Mærkaten indikerer, at produktet bør genbruges og ikke behandles som husholdningsaffald. Kunder i EU-lande bør kontakte deres Emerson-salgsagent for information om bortskaffelse af dele af produktet. Hvis det på noget tidspunkt bliver nødvendigt for kunder i andre dele af verden at kassere dele af produktet, skal de regler for bortskaffelse, der gælder i det pågældende område, følges. RoHS mærkat Pb RoHS Beskrivelse Produkter med denne mærkat er blyfri og er i overensstemmelse med RoHSdirektivet (begrænsning af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr) (2011/65/EU), som kun gælder EU-lande. EN 50581:2012 er den gældende standard. Formålet med direktivet er at begrænse brugen af de flammehæmmende stoffer bly, cadmium, kviksølv, hexavalent krom, polybromeret biphenyl (PBB) og polybromeret diphenylæter (PBDE) i elektronisk udstyr. Farlige områder En Trex-enhed, der overholder kravene til egensikkerhed (egensikkerhedsgodkendt) kan bruges på steder beliggende i zone 1 eller zone 2 og til gruppe IIC og klasse I, division 1 og division 2, gruppe A, B, C og D. En egensikkerhedsgodkendt Trex-enhed kan forbindes til loops eller segmenter, som er påsat udstyr placeret i zone 0, zone 1, zone 2, til gruppe IIC; zone 20, zone 21, zone 22 og klasse I, division 1 og division 2, gruppe A, B, C og D. En egensikkerhedsgodkendt Trex-enhed kan bestilles med KL-udstyrskoden. Trex-enheden vil være forsynet med en mærkat, hvor godkendelser er anført. FORSIGTIG! Brug ikke skærmbeskyttelse på en egensikkerhedsgodkendt Trex-enhed. ADVARSEL! Lithium-ion strømmodulet kan ikke installeres, afmonteres eller oplades under farlige forhold. 12 Installationsvejledning

13 ADVARSEL! Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Brug i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå de tekniske specifikationer og afsnittene om produktcertificeringer i brugsvejledningen til Trex Device Communicator for at være orienteret om eventuelle begrænsninger vedrørende sikker brug. Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser. Egensikre elektriske parametre Tabel 1: Kommunikationsmodulet Device Communicator FOUNDATION fieldbus (ikke FISCO) FOUNDATION fieldbus (FISCO) HART FF + og - FF + og - HART + og - Ui 30 VDC 30 VDC 30 VDC Ii 380 ma 215 ma (IIC) 380 ma (IIB) 200 ma Pi 1,3 W 1,9 W (IIC) 5,3 W (IIB) 1,0 W Ci Li Uo 1.89 V 1.89 V 1.89 V Io 32 µa 32 µa 32 µa Po 61 µw 61 µw 61 µw Co 14,3 µf 14,3 µf 14,3 µf Lo 100 mh 100 mh 100 mh Tabel 1: Kommunikationsmodulet Device Communicator Plus ma brugerfl ade FOUNDATION fieldbus (ikke FISCO) HART FOUNDATION fieldbus (FISCO) ma FF strøm og F- FF + og - HART + strøm HART + og - FF strøm og F- FF + og - Ui 30 VDC 17,5 VDC 30 VDC 30 VDC 30 VDC 17,5 VDC 30 VDC Ii 200 ma 380 ma 380 ma 200 ma 200 ma 380 ma 215 ma (IIC) 380 ma (IIB) Pi 1,0 W 1,3 W 1,3 W 1,0 W 1,0 W 1,3 W 1,9 W (IIC) 5,3 W (IIB) Ci nf nf 0 Installationsvejledning 13

14 ma brugerfl ade FOUNDATION fieldbus (ikke FISCO) HART FOUNDATION fieldbus (FISCO) ma FF strøm og F- FF + og - HART + strøm HART + og - FF strøm og F- FF + og - Li U o 0 17,31 V 1,89 V 25,69 V 1,89 V 17,31 V 1,89 V Io ma 32 µa 105 ma 1,9 ma 199 ma 32 µa P o C o L o W 61 µw 668 mw 3,6 mw 0.94 W 61 µw - Se tabel 3. 14,3 µf Se tabel 4. - Se tabel mh Se tabel 4. 14,3 µf Se tabel 3. 14,3 µf 100 mh Se tabel mh Tabel 3: Co- og Lo-værdier for FF strøm og F- Co [nf] Lo [µf] Tabel 4: Co- og Lo-værdier for HART + strøm Co [nf] Lo [µf] Specifikationer for AC-adapteren Elektriske specifikationer AC-indgangsspænding Frekvens Indgangsstrøm Indkoblingsstrøm Lækstrøm Indgangsbeskyttelse Tomgangsforbrug Udgangsspænding Udgangsstrøm Puls og støj Driftstid efter strømsvigt VAC 47-63Hz 1,6 A maks. ved lav ledningsstrøm og fuld effekt 60 A maks. ved en indgangsstrøm på 230 VAC og en omgivende temperatur på 25 C <0,25 ma 1,6 A, 250 VAC sikring <0,5 W maks. ved nominel indgangsstrøm og ingen udgangseffekt 15 V 4,33 A 1 % Vud 10 ms ved nominel indgangsstrøm og fuld udgangseffekt 14 Installationsvejledning

15 Elektriske specifikationer Tomgang Ja, til at beskytte strømforsyningen og systemet mod skader Kortslutningsbeskyttelse Auto. genindkobling, kan ikke overskride 8 A maks. efter 1 minut ved nominel indgangseffekt. Overstrømsbeskyttelse Overspændingsbeskyttelse Driftstemperaturområde 0 C til + 50 C Fugtniveau under brug Brugshøjde %, foldback-type, auto. genindkobling %, spændingsbegrænsende, tænd/sluk for at genindkoble 8-90 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende Maks m Opbevaringstemperatur -20 C til +70 C Opbevaringsfugtighed Køling Mål Vægt Holdespænding EMI 5-95 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende Fri udluftning 119 x 54 x 36 mm 0,33 kg I/P-O/P (FG): 3 kvac / 10 ma / 1 minut EN55022: 2006 klasse B, EN :2006, EN : 1995+A1: 2001+A2:2005 EN55024:1998+A1: 2001+A2: 2003, IEC , -3, -4, -5, -6+A1:2004, -8, -11 Sikkerhed CB (IEC : 2001), TUV GS (EN : A1 + A2), cul, CE, VCCI Godkendelser Nordamerika: cul, Europa: TUV GS, Japan: PSE, Argentina: IRAM, Rusland: EAC, Kazakhstan: EAC, Sydafrika: SANS IEC , Korea: EK, Kina: CCC. WEEE 2012/19/EU, RoHS (2011/65/EU) Installationsvejledning 15

16

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Introduktion 3 ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Brug i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter

Læs mere

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL

VIGTIG MEDDELELSE ADVARSEL IBRUGTAGNING DAN 2 Introduktion 3 VIGTIG MEDDELELSE Ibrugtagningsdokumentet indeholder elementære retningslinjer for 375 feltkommunikatorer. Den indeholder ikke dybdegående anvisninger angående konfiguration,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer Induktiv oplader Til brug med Cellion Brugsanvisning Høresystemer Indhold Før du starter 3 Komponenter 4 Klargøring af opladeren 4 Opladning 7 Korrekt position for høreapparaterne 8 Opladningsstatus 8

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

MB168B/MB168B+ USB-skærm. Brugervejledning

MB168B/MB168B+ USB-skærm. Brugervejledning MB168B/MB168B+ USB-skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger... iv Vedligeholdelse og rengøring... v Tilbagetagningstjenester... vi 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232)

MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) MODEL C-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, CONNEX (USB) MODEL L-HOMWA-1 FORBINDELSESSÆT, LXi (RS-232) BRUGSANVISNING Rev 20110525 Patentanmeldt GENERELT Tak, fordi du har købt dette produkt. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning Phonak PilotOne II Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Beskrivelse 5 3. Sådan bruges Phonak PilotOne II 6 3.1 Isætning af et nyt batteri 6 3.2 Tænd og sluk 7 3.3 Sådan holdes PilotOne II 7 3.4

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR880i Ex Sikkerhedsinstruktioner 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 3 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 3 Sikkerhedsregler... 3 4 Beskyttelse med batteridæksel... 5 4.1 Sådan skrues batteridækslet af...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Vejledning til fjernbetjening 2

Vejledning til fjernbetjening 2 Vejledning til fjernbetjening 2 Tak Tak, fordi du har valgt en fjernbetjening 2 til dit Unitron høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelser. Vi er i tæt samarbejde med

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere