AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brugervejledning. 600A AC TRMS Clamp Multimeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMP-210 AMP-210-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-320 AMP-320-EUR. Brugervejledning. 600A AC TRMS Clamp Multimeter"

Transkript

1 AMP-210 AMP-210-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-220 AMP-220-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter AMP-310 AMP-310-EUR 600A AC TRMS Clamp Multimeter AMP-320 AMP-320-EUR 600A AC / DC TRMS Clamp Multimeter Brugervejledning

2

3 AMP-210 / AMP-210-EUR 600 A AC TRMS Multimeter med klemme AMP-220 / AMP-220-EUR 600 A AC/DC TRMS Multimeter med klemme AMP-310 / AMP-310-EUR 600 A AC TRMS Multimeter med klemme AMP-320 / AMP-320-EUR 600 A AC/DC TRMS Multimeter med klemme Dansk Brugervejledning 7/2014, A 2014 Amprobe Test Tools. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Taiwan

4 Begrænset garanti og Ansvarsbegrænsning For dit Amprobe-produkt gives der et års garanti for materielle eller produktionsmæssige defekter fra købsdatoen, undtagen hvis den lokale lovgivning foreskriver andet. Denne garanti dækker ikke sikringer, batterier eller ødelæggelser forårsaget af ulykker, forsømmelighed, misbrug, ændring, forurening eller unormal betjening eller håndtering. Forhandlere er ikke autoriseret til at udvide enhver garanti på vegne af Amprobe. Ved anmodning om garanti undergarantiperioden, skal produktet indsendes sammen med købskvitteringen til et autoriseret Amprobe kundeservicecenter eller til en Amprobe forhandler eller distributør. Se afsnittet om reparation for yderligere oplysninger. DER GIVES KUN DENNE ENE GARANTI. ALLE ANDRE GARANTIER - ENTEN UDTRYKT, IMPLICIT ELLER PÅBUDT - HERUNDER IMPLICITTE GARANTIER FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER SALGBARHED, FRASIGES HERMED. FABRIKANTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR ENHVER SPECIELLE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER ELLER TAB, FORÅRSAGET AF HVILKEN SOM HELST GRUND ELLER TEORI. Da nogle stater eller lande ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af en implicit garanti eller af tilfældige eller efterfølgende skader, gælder denne begrænsning muligvis ikke for dig. Reparation Alle Amprobe-produkter, som returneres for garantireparation eller reparation uden for garanti eller for kalibrering bør være ledsaget af følgende: dit navn, virksomhedens navn, adresse, telefonnummer og købskvittering. Vedlæg også en kort beskrivelse af problemet eller den anmodede tjeneste, og vedlæg testkablerne med måleinstrumentet. Gebyrer for reparation eller udskiftning af dele uden for garanti kan betales med en check, en postanvisning, et kreditkort med udløbsdato eller en købsordre udstedt til Amprobe. Reparation og udskiftning af dele under garanti Alle lande Læs venligst garantibetingelserne og kontroller dit batteri, inden du anmoder om reparation. Under garantiperioden kan ethvert defekt testværktøj returneres til din Amprobe distributør for erstatning med det samme eller et lignende produkt. Der henvises til afsnittet "Hvor kan jeg købe" på for en liste over distributører i nærheden. I USA og Canada kan enheder for reparation og udskiftning under garanti også indsendes til et Amprobe servicecenter (se nedenstående adresse). Reparation eller udskiftning af dele uden for garanti USA og Canada I USA og Canada skal enheder for reparation uden for garanti indsendes til et Amprobe servicecenter. Kontakt Amprobe eller spørg din forhandler for aktuelle priser for reparation og udskiftning af dele. USA: Canada: Amprobe Amprobe Everett, WA Mississauga, ON L4Z 1X9 Tlf.: 877-AMPROBE ( ) Tlf.: Reparation eller udskiftning af dele uden for garanti Europa Inden for Europa kan enheder uden for garanti erstattes af din Amprobe distributør for et nominelt gebyr. Der henvises til afsnittet "Hvor kan jeg købe" på for en liste over distributører i nærheden. Amprobe Europe* Beha-Amprobe In den Engematten Glottertal, Tyskland Tlf.: +49 (0) *(kun korrespondance ingen reparation eller udskiftning tilgængelig fra denne adresse. Europæiske kunder bedes kontakte din distributør.)

5 AMP-210 / AMP-210-EUR serien TRMS Multimeter med klemme INDHOLD SYMBOL... 3 SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 4 UDPAKNING OG INSPEKTION... 5 MÅLINGER... 6 Måling af AC og DC spænding... 7 Detektering af spænding (NCV)... 8 Måling af AC og DC strøm... 9 Præcis måling af svag strøm Måling af mikroampere μa Måling af modstand, kontinuitet og diode Måling af kapacitet og temperatur Måling og 3-fase rotation Automatisk slukning SPECIFIKATIONER ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION UDSKIFTNING AF BATTERIER... 21

6 AMP-210 / AMP-210-EUR serien TRMS Multimeter med klemme AMP-320 MAX 600A 600V CAT III TRMS NCV(EF) OFF PEAK-RMS REC SELECT ZERO HOLD COM CAT III 600V 1 Klemme 2 Taktil barriere 3 Frigivelse af klemme 4 Skærm 5 REC/PEAK-RMS knap 6 SELECT/Baggrundslys knap 7 Antenne for non-kontakt spændingsdetektering 8 Præcis måling af svag strøm 9 Indikator for midten af klemmen for måling af strøm 10 Drejeomskifter 11 Data Hold/ZERO knap 12 Indgangsterminaler

7 Indikator for lavt batteri Lagring af data 14 Vekselstrøm (AC) Jævnstrøm (DC) AC + DC Variabel frekvensdyk 15 Negativ aflæsning 16 Relativ nul er aktiv 17 Præcis måling af svag strøm 18 kω: Kiloohm Hz: Hertz 19 μf: Mikrofarad μa: Mikroampere A: Ampere V: Volt 20 Indikator for motorrotation Indikator for faserotation 21 PEAK-RMS tilstand (indgående strøm) er aktiv 22 Kontinuitetssummeren er aktiv 23 Diodetest-tilstand er aktiv 24 Registreringstilstand er aktiv MAX: MAX-tilstand er aktiv MIN: MIN-tilstand er aktiv AVG: AVG-tilstand er aktiv 25 Automatisk område SYMBOLER Anvendelse og fjernelse fra farlige strømførende ledere tilladt W T J Advarsel! Der henvises til forklaringen i denne brugervejledning. Kategori III B Advarsel! Risiko for elektrisk stød. Apparatet er beskyttet med dobbelt isolering eller forstærket isolering. Jord (masse). Overspændingskategorien lll er for apparater, som er tiltænkt til at udgøre en del af installation af ledningsføring i en bygning. Disse apparater er udstyret med kontroludstyr for stikkontakter, sikringspaneler og noget netstrømsudstyr. Vekselstrøm (AC). 3

8 F N Jævnstrøm (DC). Batteri. Garant for laboratorier. [Bemærk: Canada og USA.] P Opfylder kravene i de europæiske direktiver. Overholder relevante australske standarder. = Dette produkt må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Kontakt dit nærmeste genbrugssted. SIKKERHEDSOPLYSNINGER Spændingstesteren opfylder kravene i: UL/IEC/EN , CAN/CSA C22.2 nr , forureningsgrad 2, målingskategori III 600 V IEC/EN IEC/EN IEC/EN (terminaler) EMC IEC/EN Målingskategori III (kategori III) er for apparater, som er tiltænkt til at udgøre en del af installation af ledningsføring i en bygning. Disse apparater er udstyret med kontroludstyr for stikkontakter, sikringspaneler og noget netstrømsudstyr. CENELEC direktiver Måleinstrumenterne opfylder kravene i CENELEC lavspændingsdirektivet 2006/95/EU og direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF. W Advarsel: Læs inden ibrugtagning For at forebygge mulig elektrisk stød eller personlig kvæstelse: Brug kun måleinstrumentet som specificeret i denne brugervejledning. I modsat fald kan måleinstrumentets beskyttelsesmekanismer være uden virkning. Undgå at arbejde alene, så du kan søge assistance, hvis det skulle være nødvendigt. Mål aldrig vekselstrøm, når terminalerne er indsat i indgangsstikkene. Brug ikke måleinstrumentet i fugtige eller snavsede omgivelser. Brug ikke måleinstrumentet, hvis det er beskadiget. Kontroller måleinstrumentet inden brug. Se efter revner eller manglende plastik. Vær særlig opmærksom på isoleringen omkring terminalerne. Kontroller terminalerne inden brug. Terminalerne må ikke bruges, hvis isoleringen er beskadiget eller metallet er frit tilgængeligt. Kontroller terminalerne for kontinuitet. Udskift beskadigede terminaler inden brug af måleinstrumentet. Få måleinstrumentet kontrolleret af en kvalificeret servicetekniker. Vær meget forsigtig, når du arbejder ved frie ledere eller busterminaler. Hvis du rører ved en fri leder, kan det medføre elektrisk stød. Hold ikke på måleinstrumentet bagved den taktile barriere. Når du måler strøm, skal du sætte lederem i midten af klemmen. 4

9 Tilfør ikke mere end den nominelle spænding, som er mærket på måleinstrumentet, imellem terminalerne eller imellem hver terminal og jord. Fjern terminalerne fra måleinstrumentet, inden du åbner måleinstrumentets kabinet eller batteridækslet. Måleinstrumentet må ikke betjenes med batteridækslet fjernet eller kabinettet åbent. Du må aldrig fjerne batteridækslet eller åbne kabinettet uden først at fjerne terminalerne eller klemmerne fra en strømførende leder. Udvis forsigtighed, når du arbejder med spændinger på over 30 V ac rms, 42 V ac peak eller 60 V dc. Disse spændinger udgør en risiko for elektrisk stød. Forsøg ikke at måle spændinger, som kunne overstige maksimumsområdet for måleinstrumentet. Brug de korrekte terminaler, funktioner og måleområder. Brug ikke måleinstrumentet i områder med eksplosive gasser, damp eller støv. Hold fingrene bagved fingerbeskyttelsen på klemmerne, når du bruger terminalerne. Når du forbinder til elektriske ledninger, skal du forbinde minusterminalen inden du forbinder den strømførende terminal; når du afbryder, skal du fjerne den strømførende terminal inden du fjerner minusterminalen. Frakobl strømkredsløbet og aflad alle højspændingskondensatorer, inden udførelse af måling af modstand, kontinuitet eller dioder. Brug kun 1,5 V AAA batterier, som er korrekt installeret i kabinettet, til at forsyne måleinstrumentet med strøm. For at undgå forkert aflæsning, som kan medføre elektrisk stød og kvæstelser, skal du udskifte batteriet, når indikatoren for lavt batteri (N) vises. Inden og efter brug skal du altid teste måleinstrumentet ved en kendt spændingskilde. Brug kun de specificerede reservedele ved reparation og vedligeholdelse. De lokale og nationale sikkerhedsbestemmelser skal overholdes. Brug personligt beskyttelsesudstyr for at forhindre skader pga. stød og gnister på steder, hvor der er farlige strømførende ledninger. Brug ikke måleinstrumentet, hvis slidindikatoren på klemmerne åbning ikke er synlig. Brug kun de medfølgende terminaler med måleinstrumentet eller UL Listed Probe Assembly i kategori III 600 V eller bedre. UDPAKNING OG INSPEKTION Din forsendelsespakke skal indeholde: 1 Måleinstrument med klemme 1 testkabler 1 Alligator-clip sæt (kun AMP-310 og AMP-320) 1 Bananstik K-type termokobling (kun AMP-310 og AMP-320) 1 1,5 V AAA batterier (installeret) 1 Brugervejledning 1 bæretaske Hvis nogle dele er beskadiget eller mangler, skal du returnere den komplette pakke til stedet, hvor du købte det for at få erstattet pakken. 5

10 MAX 600A 600V CAT III REC SELECT CAT III 600V HOLD MAX 600A 600V CAT III NCV(EF) PEAK-RMS REC SELECT CAT III 600V HOLD MAX 600A 600V CAT III PEAK-RMS REC SELECT CAT III 600V ZERO HOLD MAX 600A 600V CAT III NCV(EF) PEAK-RMS REC SELECT CAT III 600V ZERO HOLD AMP-210 AMP-310 AMP-220 AMP-320 NCV (EF) NCV (EF) TRMS OFF TRMS OFF TRMS OFF TRMS OFF COM COM COM COM AMP-210 AMP-210-EUR AMP-310 AMP-310-EUR AMP-220 AMP-220-EUR AMP-320 AMP-320-EUR MÅLINGER W Advarsel For at forebygge mulig elektrisk stød eller personlig kvæstelse: Når du måler strøm, skal du sætte lederem i midten af klemmen. Frakobl terminalerne fra måleinstrumentet, når du måler strøm. Hold fingrene bagved den taktile barriere. Brug de korrekte funktioner og måleområder. Frakobl strømkredsløbet og aflad alle højspændingskondensatorer, inden udførelse af måling af modstand og diode. Hold fingrene bagved fingerbeskyttelsen på klemmerne, når du bruger terminalerne. Sådan forbinder du terminalerne: - Forbind common (COM) terminalen til kredsløbet, inden du forbinder den strømførende ledning. - Efter måling skal du fjerne den strømførende ledning, inden du fjerner common (COM) terminalen fra kredsløbet. Trykknap SELECT / Beskrivelse Tryk på knappen SELECT for at vælge andre målefunktioner på drejeomskifteren. Tryk på knappen SELECT i mere end ét sekund for at tænde eller slukke for baggrundslys for LCD-skærmen. LCD baggrundslyset slukkes automatisk efter ca. 32 sekunder. 6

11 HOLD / ZERO Tryk på HOLD for at fastfryse aflæsningen ( vises) og tryk igen for at frigive aflæsningen. REC / PEAK-RMS W Advarsel For at undgå elektrisk stød eller personlige kvæstelser, når HOLD er aktiveret, skal du være opmærksom på, at skærmen ikke skifter, når du tilfører en anden spænding. Tryk på ZERO (HOLD) > ét sekund for at slette den sidste aflæsning fra skærmen ( vises) og etabler en grundlinje for de anvendte valgte funktioner. DC-Zero tilstand for DC og AC+DC strøm. Tryk på ZERO (HOLD) > ét sekund for at aktivere DC-Zero (skærmen viser dc_0 i ét sekund). Når nulværdien er større end ± 5 DC A, afgives der en akustisk advarsel (3 korte bip). Tryk på knappen REC for at aktivere hukommelsestilstand for maksimum, minimum og gennemsnitlige aflæsninger ( MAX MIN AVG vises). Måleinstrumentet bipper, når MAX og MIN aflæsningen opdateres under målingen. Tryk på knappen REC igen for at aflæse MAX, MIN og AVG aflæsning i sekvens. Tryk på knappen REC > ét sekund for at forlade hukommelsestilstand for MAX/MIN/AVG aflæsning. Tryk på knappen REC / PEAK-RMS > ét sekund for at gå til PEAK-RMS tilstand ( vises) for at måle RMSværdier for indkommende strøm eller spænding (80 ms). Tryk igen > ét sekund for at forlade. Bemærk: Automatisk slukning deaktiveres automatisk i tilstandene MAX/MIN/AVG og PEAK-RMS. Måling at AC og DC spænding Måling af veksel- eller jævnstrøm: 1. Sæt drejeomskifteren til eller 2. Tryk på knappen SELECT for at skifte til målingsfunktion: AC V, DC V, DC+AC V, Hz eller EF (spændingsdetektering uden kontakt). Skærmen viser den valgte funktionstilstand. For modellerne AMP-210 og AMP- 220 findes NCV(EF)-funktionen på en anden drejeomskifter. Der henvises til kapitlet om Non-kontakt detektering af spænding for yderligere oplysninger. 3. Forbind det sorte testkabel til COM terminalen og den røde testkabel til V-terminalen. Inden du forbinder terminalerne til målingspunkterne, skal du påsætte de nødvendige klemmer på kablerne. 4. Mål spændingen ved at lade terminalerne berøre de ønskede testpunkter på kredsløbet. 5. Værdien kan aflæses på skærmen. 6. Når du måler vekselspænding, skal du trykke på knappen SELECT for at vise frekvensen på skærmen. 7

12 Bemærk: Funktionen AC V (og DC+AC V og Hz) er udstyret med et digitalt lowpass filter, og kan behandle VFD-signaler (variable frekvens drev). Den forbedrer også AC V aflæsningsstabiliteten ved støjfyldte elektriske omgivelser. Detektering af spænding (NCV) Non-kontakt spændingsdetektering: 1. Sæt drejeomskifteren til NCV(EF) for AMP-210 og AMP-220. Der vises "EF". For AMP-310 og AMP-320 skal du sætte drejeomskifteren til eller. Tryk på knappen SELECT for at skifte til NCV-tilstand (EF) (der vises "EF"). 2. Antennen for spændingsdetektering er placeret i den øverste højre ende af den stationære klemme for detektering af ledere med elektriske felter. 3. Den detekterede elektriske feltsignalstyrke indikeres ved en række af søjler på skærmen og med en biplyd. Jo stærkere elektrisk felt, der detekteres, jo højere er søjlerne og biplydene er højere. 8

13 Måling at AC og DC strøm W Advarsel For at undgå elektrisk stød eller personlig kvæstelse: Fjern terminalerne, inden du måler strøm. Hold ikke på måleinstrumentet bagved den taktile barriere. Brug ikke måleinstrumentet til at måle strøm over den maksimale nominelle frekvens (400 Hz). Cirkulerende strømme kan forårsage, at de magnetiske kredsløb på klemmer når farlige høje temperaturer. Måling af AC- eller DC-strøm: 1. Sæt drejeomskifteren til eller. 2. Tryk på knappen SELECT for at vælge målingsfunktion (AC A, DC A, DC+AC A eller Hz). Skærmen viser den valgte funktionstilstand. 3. Åbn klemmen ved at trykke på frigivelsesmekanismen på klemmen og indsæt lederen, som skal måles i klemmen. Sørg for, at klemmerne er lukket helt. 4. Luk klemmen og centrer lederen vha. justeringsmærkerne på klemmen. 5. Strømværdien kan aflæses på skærmen. 6. Når du måler AC eller AC + DC strøm, skal du trykke på knappen SELECT for at vise frekvensaflæsningen på skærmen. 9

14 W Forsigtig Under måling af strøm skal du holde klemmerne væk fra andre strømførende enheder, som f.eks. transformatorer, motorer eller strømførende ledninger, da de kan have en negativ indflydelse på målingens nøjagtighed. Præcis måling af svag strøm W Advarsel For at undgå elektrisk stød eller personlig kvæstelse: Fjern terminalerne, inden du måler strøm. Hold ikke på måleinstrumentet bagved den taktile barriere. Brug ikke måleinstrumentet til at måle strøm over den maksimale nominelle frekvens (400 Hz). Cirkulerende strømme kan forårsage, at de magnetiske kredsløb på klemmer når farlige høje temperaturer. Sådan måles AC eller DC svag strøm for små ledere: 1. Sæt drejeomskifteren til eller. 2. Tryk på knappen SELECT for at vælge målingsfunktion (AC A, DC A, DC+AC A eller Hz). Skærmen viser den valgte funktionstilstand. 3. Åbn klemmen ved at trykke på frigivelsesmekanismen på klemmen og indsæt lederen, som skal måles i klemmen. Sørg for, at klemmerne er lukket helt. 4. Før lederen til den specificerede område på klemmens spids for måling af svag strøm. 5. Strømværdien kan aflæses på skærmen. 6. Når du måler AC eller AC + DC strøm, skal du trykke på knappen SELECT for at vise frekvensaflæsningen på skærmen. 10

15 W Forsigtig Under måling af strøm skal du holde klemmerne væk fra andre strømførende enheder, som f.eks. transformatorer, motorer eller strømførende ledninger, da de kan have en negativ indflydelse på målingens nøjagtighed. Måling af mikroampere μa Funktionen μa DC ( ) på måleinstrumentet er primært til test af HVAC flammesensoren. Sådan testes en flammesensor på et opvarmningssystem: 1. Sluk for opvarmningsenheden og find kablet imellem styreenheden for gasbrænderen og flammesensoren. 2. Frakobl en af kablerne til flammesensoren. 3. Sæt drejeomskifteren til. 4. Forbind det sorte testkabel til COM-terminalen og det røde testkabel til μa-terminalen. 5. For et måleinstrument i serie med en alligatorklemme forbundet til den ledningen fra den frakoblede flammesensor og den anden klemme til den frakoblede terminal på styremodulet. 6. Tænd for opvarmningsenheden og kontroller aflæsningen på måleinstrumentet. 7. Der henvises dokumentationen for opvarmningsenheden for de korrekte værdier. 11

16 Måling af modstand, kontinuitet og diode W Advarsel For at undgå forkert aflæsning, som kan medføre elektrisk stød og kvæstelser, skal du aflade kredsløbet, inden du udfører målingen. For at undgå elektrisk stød, når du tester en modstand/kontinuitet/ diode i et kredsløb, skal du sørge for, at strømmen til kredsløbet er slået fra og at alle kondensatorer er afladt. Brug funktionen DCspænding til at kontrollere, at kondensatorerne er afladt. 1.Forbind det sorte testkabel til COM terminalen og det røde testkabel til Ω-terminalen. 2. Sæt drejeomskifteren til. 3. Tryk på knappen SELECT for vælge den ønskede målingsfunktion. 4. Forbind terminalerne til kredsløbet eller komponenten, som skal testes. Måling af modstand: Værdien kan aflæses på skærmen. Hvis kredsløbet er åbent eller modstanden overstiger måleinstrumentets område, viser skærmen "OL". Måling af kontinuitet: Hvis kredsløbet kortsluttes, afgiver måleinstrumentet en biplyd og viser 10 Ω. (Bip TIL 10 Ω, FRA > 250 Ω) Hvis kredsløbet er åbent eller modstanden overstiger måleinstrumentets område, viser skærmen OL. Diodetest: Når du skal teste en diode, er det normale spændingsfald (fremløbsretningspolariseret) for en god silikonediode imellem 0,400 V til 0,900 V. En aflæsning, som er højere end dette indikerer en lækkende diode (defekt). En nulaflæsning indikerer en kortsluttet diode (defekt). Skærmen viser "OL", som indikerer en åben diode (defekt). Ombyt terminalerne (tilbageløbsretningspolariseret) på dioden. Skærmen viser "OL", hvis dioden er god. Enhver anden aflæsning indikerer, at dioden er resistiv eller kortsluttet (defekt). 12

17 Måling af kapacitet og temperatur W Advarsel For at undgå elektrisk stød eller personlig kvæstelse: Når du tester en kondensator i et kredsløb, skal du sørge for, at strømmen til kredsløbet er slået fra og at alle kondensatorer er afladt. Når du måler temperaturer, må du IKKE anvende temperaturterminalerne på strømførende ledere. Kapacitet 1. Sluk for strømmen til kredsløbet, frakobl det og aflad kondensatorerne, inden du måler kapacitet. 2. Forbind det sorte testkabel til COM terminalen og det røde testkabel -terminalen. 3. Sæt drejeomskifteren til kapacitet. 4. Forbind terminalerne til kondensatoren, som skal testes. Vær opmærksom på den korrekte polaritet af kondensatoren ved målingen. Temperatur Måleinstrument måler temperatur i enten Celsius ( C) eller Fahrenheit ( F). 1. Forbind bananstikket type-k temperaturtestkabel til måleinstrumentets indgangsterminal med den rigtige polaritet. 2. Sæt drejeomskifteren til. 3. Tryk på knappen SELECT for at vælge C eller F. Skærmen viser den valgte temperaturtilstand ( C eller F). 4. Placer terminalerne til emnet for at udføre en måling. Værdien kan aflæses på skærmen. Bemærk: Type-K ministik temperaturtestkablerne kan også bruges med en adaptor med bananstik til type-k-stik. 13

18 Måling og 3-fase rotation Målingen udføres med måleinstrumentets terminaler L1/L2/L3. Retningerne for faserotation indikeres som symbolske bevægelser (LCD segmenter) på skærmen. Standardtilstand ved. Tryk på knappen SELECT for at skifte imellem tilstandene og. : Højfølsomheds-tilstand for kontrol af faserotation for motorer detekterer relativt svage signaler fra en drejende motorakse. : Normal følsomheds-tilstand for at identificere fasesekvensen af 3-faset strømforsyning. W Forsigtig En korrekt rotationsdetektering afhænger af en solid signalforbindelse til alle tre terminaler simultant. En løs forbindelse fører til forkert detektering og forkert indikation. For at verificere signalforbindelsen og korrekt indikation af rotation, kan du ombytte de to signalforbindelser for at kontrollere indikationen for modsat bevægelse. Højfølsomheds-tilstand for motorer: Forbind terminalerne L1/L2/L3 til motoren med testkablerne og/eller alligator-klemmer. Sørg for, at strømforsyningen er frakoblet fra motoren. Ud fra perspektivet, når du kigger ned langs motorens akse, skal du dreje motoren med uret for at generere en tilstrækkelig signalstyrke til detektering af rotation. Hvis måleinstrumentet indikerer en bevægelse med uret, er motorens ledninger, som er tilsluttet til L1, L2 og L3 på måleinstrumentet L1, L2 og L3 (også R, S og T). Hvis måleinstrumentet indikerer en bevægelse mod uret, skal du ombytte en af de to motorforbindelser og teste igen. 14

19 Normal tilstand for netstrømskredsløb: Forbind terminalerne L1/L2/L3 til den 3-fasede stikkontakt med testkablerne og/eller alligator-klemmer. Hvis måleinstrumentet indikerer en bevægelse med uret, er faserne, som er tilsluttet til L1, L2 og L3 på måleinstrumentet L1, L2 og L3 (også R, S og T). Hvis måleinstrumentet indikerer en bevægelse mod uret, skal du ombytte en af de to forbindelser. Udfør derefter en test igen. Forbindelse af ovennævnte L1, L2 og L3 fra en motor og en stikkontakt bør vise en bevægelse med uret. Brug af bipfunktionen i tilstandene og : Tryk og hold på knappen REC, mens du sætter drejeomskifteren til for at aktivere biplyden, hvorefter skærmen viser "Enbp". Når du måler rotation, hvis segmenterne indikerer en bevægelse med uret, afgives der en enkelt lang biplyd pr. segmentcyklus. Hvis segmenterne indikerer en bevægelse mod uret, afgives der 3 korte biplyde pr. segmentcyklus. Automatisk slukning Måleinstrumentet slukker, hvis der ikke trykkes på en knap, betjening af rotationsfunktionen i 32 minutter og/eller ingen af de specificerede aktiviteter nedenfor: 1.) Ved målinger betydeligt over 8,5 % af områderne 2.) Non-OL aflæsninger for modstand, kontinuitet eller diode 3.) Non-zero aflæsninger for Hz 4.) Betydelig indikation af bevægelse, som ved faserotationsfunktioner Måleinstrumentet slukkes ikke automatisk ved normale målinger. For at tænde for måleinstrumentet igen, skal du trykke på knappen SELECT og slippe den, eller slukke og tænde for drejeomskifteren for at genstarte måleinstrumentet. 15

20 SPECIFIKATIONER Visning Følsomhed Polaritet Opdateringshastighed Driftstemperatur Relativ fugtighed Opbevaringstemperatur Forureningsgrad 2 Driftshøjde Temperaturkoefficient Beskyttelse imod transienter Overbelastningsbeskyttelse E.M.C. 3-5/6 cifre 6000 tællinger Virkelig rms Automatisk 5 pr. sekund nominel 32 ºF til 104 ºF (0 ºC til 40 ºC) Maksimal relativ fugtighed 80 % for temperaturer på op til 31 ºC, faldende lineært til 50 % relativ fugtighed ved 40 ºC -4 ºF til 140 ºF (-20 ºC til 60 ºC), < 80 % relativ luftfugtighed (med batteriet fjernet) 2000 m Nominel 0,15 x (specificeret nøjagtighed)/ O O C til 18 O C eller 28 O C til 40 O C), eller andet specificeret 6,0 kv (1,2/50 µs spids) Godkendt af myndighed P Strøm- og Hz-funktioner via klemmer: 600 A AC/DC rms ved < 400 Hz Spændings- og 3-fase rotationsfunktioner via terminaler: 660 V DC / 920 V AC RMS Andre funktioner via terminaler: 600 V DC/ AC RMS I henhold til EN :2006 DC A og DC+AC A funktioner, i et RF-felt på 1 V/m: Samlet nøjagtighed = Specificeret nøjagtighed + 20 cifre ved ca. 405 MHz DC µa og Ohm funktioner, i et RF-felt på 1 V/m: Samlet nøjagtighed = Specificeret nøjagtighed + 25 cifre Andre funktioner, i et RF-felt på 3 V/m: Samlet nøjagtighed = Specificeret nøjagtighed + 20 cifre Strømforsyning Strømforbrug Indikator for lavt batteri Automatisk slukning To 1,5 V AAA størrelse batterier Typisk 13 ma for strømfunktioner; 4,3 ma for andre funktioner Ca. 2,85 V for kapacitet og Hz; ca. 2,5 V for andre funktioner Inaktiv i 32 minutter 16

21 Automatisk slukning, strømforbrug Mål (L x B x H) Vægt Diameter af klemmeåbning og leder 5 µa typisk 224 x 77 x 37 mm (8,82 x 3,03 x 1,46 tommer) for AMP-220 og AMP x 77 x 37 mm (8,62 x 3,03 x 1,46 tommer) for AMP-210 og AMP-310 Ca. 254 g (0,56 pund) for AMP-220 og AMP- 320 med batterier installeret 208 g (0,46 pund) for AMP-210 og AMP-310 med batterier installeret 35 mm (1,37 tommer) maks. for AMP-220 og AMP mm (1,18 tommer) for AMP-210 og AMP- 310 ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER Nøjagtigheden er ± (% aflæste cifre + antal af cifre) eller andet specificeret ved 23 C ± 5 C. Maksimum amplitude < 2,5:1 ved fuld skala og < 5:1 ved halv skala eller andet specificeret, og med et frekvensspektrum, som ikke overstiger den specificerede frekvensbåndbredde for non-sinusformede bølgeformer. DC-spænding Område Nøjagtighed 600,0V ± (1,0 % + 5 LSD) Indgangsimpedans: 10 MΩ, 100 pf nominel AC-spænding (med digital low-pass filter) Område Nøjagtighed 600,0V ± (1,0 % + 5 LSD) Frekvens: 50 Hz til 60 Hz Indgangsimpedans: 10 MΩ, 100 pf nominel DC+AC-spænding (med digital low-pass filter) (kun AMP-220 og AMP-320) Område Nøjagtighed 600,0V ± (1,2 % + 7 LSD) Frekvens: DC, 50 Hz til 60 Hz Indgangsimpedans: 10 MΩ, 100 pf nominel PEAK-rms (AC V og AC A kun for AMP-220, AMP-310 og AMP-320) Svar: 80 ms til > 90 % Kontinuitet Hørbar tærskel: TIL ved 10 Ω ; FRA ved > 250 Ω Svartid: Ca. 32 ms 17

22 Modstand Område Nøjagtighed 600,0 Ω, 6,000 kω, 60,00 kω ± (1,0 % + 5 LSD) Spænding af åbent kredsløb: 1,0 V DC typisk Kapacitet Område Nøjagtighed 1) 200,0 µf, 2500 µf ± (2,0 % + 4 LSD) 1) Nøjagtighed med filmkondensator eller bedre Diode Område Nøjagtighed 2,000 V ± (1. % + 5 LSD) Teststrøm: 0,3 ma typisk Spænding af åbent kredsløb: < 3,5 V DC typisk DC µa (kun AMP-310 og AMP-320) Område Nøjagtighed Udgangsspænding 200,0 µa, 2000 µa ± (1,0 % + 5 LSD) 3,5 mv/µa Temperatur (kun AMP-310 og AMP-320) Område Nøjagtighed -40,0 C til -10,0 C ± (1 % + 1,5 C) > -10 C til 99,9 C ± (1 % + 0,8 C) 100 C til 400 C ± (1 % + 1 C) -40,0 F til 14,0 F ±(1 % + 3,0 F) > 14,0 F til 99,9 F ±(1 % + 1,5 F) 100 F til 752 F ±(1 % + 2 F) K-type termokobling nøjagtighedstolerancer ikke omfattet Præcis måling af svag vekselstrøm 1) 2) 3) 4) Område Nøjagtighed 60,00 A ± (1,5 % + 5 LSD) Frekvens: 50 Hz til 60 Hz 1) Induceret fejl fra strømførende leder i nærheden: < 0,01 A/A 2) Specificeret med relativ zero tilstand anvendt til at forskyde non-zero aflæsninger af fejlstrøm, hvis nogen. 3) Tilføj 10 LSD til den specificerede < 4 A 4) AMP-210 og AMP-310, ikke < 0,2 A 18

23 Præcis måling af lav strøm DC (kun AMP-220 og AMP-320) 1) 2) 3) Område Nøjagtighed 60,00 A ± (2,0 % + 5 LSD) 1) Induceret fejl fra strømførende leder i nærheden: < 0,01 A/A 2) Specificeret med DC-zero-tilstand anvendt til at forskyde non-zero aflæsninger af fejlstrøm, hvis nogen. 3) Tilføj 10 LSD til den specificerede < 4 A Præcis måling af lav strøm DC+AC (kun AMP-220 og AMP-320) 1) 2) 3) Område Nøjagtighed 60,00 A ± (2,0 % + 5 LSD) Frekvens: DC, 50 Hz til 60 Hz 1) Induceret fejl fra strømførende leder i nærheden: < 0,01 A/A 2) Specificeret med DC-zero-tilstand anvendt til at forskyde non-zero aflæsninger af fejlstrøm, hvis nogen. 3) Tilføj 10 LSD til den specificerede < 4 A AC strøm 1) 2) 3) Område Nøjagtighed 60,00 A 4) 5), 600,0 A ± (1,8 % Hz til 100 Hz 60,00 A 4) 5), 600,0 A ± (2,0 % Hz til 400 Hz 1) Induceret fejl fra strømførende leder i nærheden: < 0,01 A/A 2) AMP-220 og AMP-320: Maksimum amplitude < 2:1 ved fuld skala og < 4:1 ved halv skala 3) AMP-210 og AMP-310: Specificeret nøjagtighed er for målinger udført ved midten af klemmen. Hvis lederen ikke placeres ved midten af klemmen, skal du tilføje 2 % til den specificerede nøjagtighed for positionsfejl 4) AMP-220 og AMP-320: Tilføj 10 LSD til den specificerede < 9 A 5) AMP-210 og AMP-310: Tilføj 10 LSD til den specificerede < 6 A, og ikke < 0,2 A DC strøm (kun AMP-310 og AMP-320) 1) 2) 3) Område Nøjagtighed 60,00 A 3), 600,0 A ± (2,0 % + 5 LSD) 1) Induceret fejl fra strømførende leder i nærheden: < 0,01 A/A 2) Specificeret med DC-zero-tilstand anvendt til at forskyde non-zero aflæsninger af fejlstrøm, hvis nogen. 3) Tilføj 10 LSD til den specificerede < 9 A 19

24 DC+AC strøm (kun AMP-220 og AMP-320) 1) 2) Område Nøjagtighed 60,00 A 3), 600,0 A ± (2,2 % + 7 DC, 50 Hz til 100 Hz 60,00 A 3), 600,0 A ± (2,7 % Hz til 400 Hz 1) Induceret fejl fra strømførende leder i nærheden: < 0,01 A/A 2) Specificeret med DC-zero-tilstand anvendt til at forskyde non-zero aflæsninger af fejlstrøm, hvis nogen. 3) Tilføj 10 LSD til den specificerede < 9 A Frekvens Hz Funktion Følsomhed 1) (sinus rms) Område 600 V 50 V 5,00 Hz til 999,9 Hz 60 A (præcis måling af svag strøm) 40 A 50,00 Hz til 400,0 Hz 60 A, 600 A 40 A 50,00 Hz til 400,0 Hz Nøjagtighed: ± (1,0 % + 5 LSD) 1) DC-bias, hvis nogen, ikke mere end 50 % af sinus rms og 3-faserotation Måling: Spændingsområde: 65 V til 600 V (kun sinusbølger) Frekvensområde: 35 Hz til 400 Hz Måling: Spændingsområde: 0,4 V til 600 V (kun sinusbølger) Frekvensområde: 3 Hz til 400 Hz Detektering af spænding (NCV) Typisk spænding 20 V (tolerance: 10 V til 36 V) - 55 V (tolerance: 23 V til 83 V) V (tolerance: 59 V til 165 V) V (tolerance: 124 V til 330 V) V (tolerance: 250 V til 600 V) Indikator med søjler Indikation: søjlesegmenter og hørbare biptoner proportionalt med feltstyrke Detekteringsfrekvens: 50/60 Hz Detekteringsantenne: Øverst inde i den stationære klemme 20

25 VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION Hvis måleinstrumentet ikke virker, skal du kontrollere batterierne, terminalerne etc., og udskift dem, hvis nødvendigt. Kontroller følgende dobbelt: 1. Udskift sikringen eller batterierne, hvis måleinstrumentet ikke virker. 2. Læs anvisningerne i brugervejledningen for at se, om du udfører målingsproceduren forkert. Med undtagelse af udskiftning af batterierne, må enhver reparation af måleinstrumentet kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter eller af en kvalificeret tekniker. Frontpanelet og kabinettet kan rengøres med mildt opvaskemiddel og vand. Påfør lidt opvaskemiddel på en blød klud og lad kabinettet derefter tørre helt, inden brug. Brug ikke aromatiske kulbrinter, benzin eller opløsningsmidler, som indeholder klor for rengøring. UDSKIFTNING AF BATTERIER Når batterispændingen falder under den krævede værdi for korrekt drift, vises batterisymbolet ( ) vises. W Advarsel For at undgå elektrisk stød, personlige kvæstelser eller beskadigelser på måleinstrumentet, skal du frakoble terminalerne, inden du åbner kabinettet. Følg nedenstående trin for at udskifte BATTERIERNE: 1. Frakobl terminalerne fra kredsløbet. 2. Sæt drejeomskifteren til position OFF. 3. Fjern skruerne fra batteridækslet og åbn det. 4. Fjern batterierne og indsæt 1,5 V AAA størrelse batterier (IEC R03). Vær opmærksom på korrekt polaritet, når du installerer batterierne. 5. Sæt dækslet på igen og spænd skruerne. Batteri: 2 x 1,5 V AAA (IEC R03) 21

26 Besøg for Katalog Bemærkninger vedrørende program Produktspecifikationer Brugervejledninger Amprobe Everett, WA Tel: 877-AMPROBE ( ) Amprobe Europe Beha-Amprobe In den Engematten Glottertal, Germany Tel.: +49 (0) Genbrug venligst

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Brugervejledning AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Mini-klemme Brugervejledning Dansk 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Brugsanvisning. til NU-712/00

Brugsanvisning. til NU-712/00 712 Brugsanvisning til M u l t i f u n k t i o n s - t e s t e r NU-712/00 Indholdsfortegnelse Side Sikkerhed 3 Specifikationer 3 Drejeomskifter til 5 funktioner 4 Taster til øvrige funktioner 4 Kombination

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

ELMA BM 201/202 Side 1

ELMA BM 201/202 Side 1 ELMA BM 201/202 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELMA BM 201/202 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SIKKERHED... 3 Beskrivelse af IEC1010 overspændings kategori... 3 OVERSPÆNDINGS KATEGORI I... 3 OVERSPÆNDINGS

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

77/75/23/21 Series III Multimeter

77/75/23/21 Series III Multimeter 77/75/23/21 Series III Multimeter Brugsanvisning W Læs først om sikkerhed Man må aldrig bruge instrumentet (Series III Multimeter), hvis det eller prøveledningerne ser ud til at være beskadiget. Man skal

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Brugsanvisning Sikkerhed Advarsel! står anført ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko og livsfare for brugeren. Forsigtig! står anført ved forhold og fremgangsmåder

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

FULDT PROGRAM AF TEST- OG MÅLEUDSTYR

FULDT PROGRAM AF TEST- OG MÅLEUDSTYR TEST- OG MÅLEUDSTYR micro DM-100 Digitalt Multimeter Vandtæt micro CM-100 Digitalt tangmeter Alsidig, 10 funktioner micro HM-100 Temp.- og fugtighedsmåler Nøjagtige målinger FULDT PROGRAM AF TEST- OG MÅLEUDSTYR

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

381 Remote Display True-rms Clamp Meter

381 Remote Display True-rms Clamp Meter 381 Remote Display True-rms Clamp Meter Brugsanvisning (Danish) June 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation 80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde mere information. Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Brugsanvisning (Danish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Nu kompatibel med Fluke Connect mobil app Start opbygningen af morgendagens testværktøjssystem i dag med Fluke 3000 FC digitalmultimeter. Det nye Fluke Connect

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk INDHOLD Installation (Alle 3 Nm, 10 Nm og 25 Nm modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255)

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74

English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 2 3 7 6 5 4 English 3 Deutsch 9 Français 16 Italiano 22 Nederlands 29 Español 36 Português 43 Svenska 50 Norsk 56 Dansk 62 Suomi 68 74 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-strøminverter er beregnet

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF)

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF) Installations-/betjeningsvejledning Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF Overvågning af isolationsmodstand på et AC net Arbejdsspænding op til 690V AC, modstår op til 1000V DC Arbejdsfrekvens ned til

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere