Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 10. maj 2011 kl Lukkede punkter kl Spørgetid kl Åbne punkter i Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 10. maj 2011 kl Lukkede punkter kl Spørgetid kl Åbne punkter i Byrådssalen"

Transkript

1 Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl Lukkede punkter kl Spørgetid kl Åbne punkter i Byrådssalen

2 Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 435 FORLÆNGELSE AF AFTALE OM REVISION FORLÆNGELSE AF ÅREMÅLSANSÆTTELSE... 6 ÅBEN DAGSORDEN 437 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 7 SAGER TIL EFTERRETNING 438 LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD - SUPPLEANT OPHØRER PENSIONSSTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSE AF HALSNÆS KOMMUNES ADMINISTRATION AF RÅDIGHEDS- REGLERNE INDBERETNING TIL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET VEDR. DET SPECIALISEREDE SOCIALOM- RÅDE 1. KVARTAL DECISIONSSKRIVELSE 2009 HALSNÆS KOMMUNE, MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTE- GRATION SAGER TIL BEHANDLING 442 KOMMUNAL OMBUDSMAND/BORGERRÅDGIVER I HALSNÆS KOMMUNE INDSTILLING AF ET MEDLEM OG EN PERSONLIG STEDFORTRÆDER TIL HANDICAPRÅDET ÆNDRING AF TIDSPLAN OG RAMMER FOR BUDGET BEFOLKNINGSPROGNOSE REVISIONSBERETNING NR INDUSTRIMUSEET FREDERIKS VÆRK ÅRSRAPPORT FOR TILSYN 2010 FRA BDO KOMMUNERNES REVISION ÆNDRINGER I ANLÆGSBEVILLINGER FINANSIERET AF EKSTRAORDINÆR LÅNEPULJE I 2010 TIL FREMME AF BE- SKÆFTIGELSEN KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK - ENDELIG BESLUTNING OPFØLGNING PÅ POLITISK SEMINAR I KLS UNGEPARTNERSKAB - EN HELHEDSORIENTERET UNGEINDSATS ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 OG LOKALPLAN 08.3 FOR BUTIK I NØRREGADE I HUN- DESTED ANSØGNING OM OPFØRELSE AF DRIFTSBYGNING I STRID MED LOKALPLAN 06.8 FOR EN GOLFBANE PÅ ARRE- NÆS AREALERHVERVELSE I FORBINDELSE MED ANLÆG AF STI FRA KREGME KIRKESTI I KREGME SYD TIL STENLEDS- VEJ STØTTETILSAGN FOR OPFØRELSE AF 22 ÆLDREBOLIGER I LYNÆS - SKEMA B TESTAMENTARISK GAVE TIL INDUSTRIMUSEET FREDERIKS VÆRK - INDTÆGTS- OG UDGIFTSBEVILLING EMBEDSLÆGENS ÅRSRAPPORT FOR TILSYN KVALITETSSTANDARDER PÅ MISBRUGSOMRÅDET BEVILLING AF MIDLER TIL SFOLOKALER VISITATIONS REGLER Side 2 af 65

3 Medlemmer: Helge Friis (A) borgmester Bertil Nyenstad (A) Steen Hasselriis (V) 2. viceborgmester Torben Hedelund (A) Hans Jørgen Larsen (A) Helle Vibeke Lunderød (A) Annette Westh (A) viceborgmester Ole S. Nielsen (O) Jens Tusgaard (O) Jens Raunkjær (V) Bent Andreasen (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Verner Jensen (A) Kirsten A. Lauritsen (A) Jørgen L. Hansen (F) Trine S. Torp (F) Katrine Kent (F) Lars C. K. Frederiksen (V) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Per S. Løth (C) Walter G. Christophersen (O) Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Øvrige deltagere: Michael Graatang, kommunaldirektør Finn Gaarskjær, vicekommunaldirektør Helle Hagemann Olsen, direktør Svend-Erik Nielsen, direktør Peter Aslund, sekretariatschef Side 3 af 65

4 Lukket dagsorden Sager til behandling Ø /04653 Forlængelse af aftale om revision Sagens kerne Den nuværende aftale med BDO Kommunernes Revision om revision af Halsnæs Kommunes regnskab udløber 31. december Aftalen kan dog forlænges med et år, således at den udløber 31. december Direktionen indstiller, at aftalen forlænges. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at aftalen med BDO Kommunernes Revision forlænges til 31. december Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 405 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 435 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Aftalen med BDO Kommunernes Revision er gældende fra 1. januar 2008 til 31. december Aftalen indeholder mulighed for at forlænge aftaleperioden med et år. Samarbejdet med BDO Kommunernes Revision fungerer meget tilfredsstillende, og der er ingen umiddelbare forventninger til besparelser ved nyt udbud her og nu. Samtidig er Økonomisekretariatet i gang med udbud af nyt økonomisystem i 2011, som vil beslaglægge mange ressourcer i sekretariatet. Administrationen indstiller derfor, at aftalen forlænges med et enkelt år, hvilket er muligt indenfor aftalens rammer. Herefter vil der blive foretaget et udbud af revisionsydelsen i løbet af 2012, således at der er indgået en ny aftale fra 1. januar Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse Beslutning om indgåelse af revisionsaftale, godkendt på Byrådsmøde 18. december 2007 Revisionsregulativ for Halsnæs Kommune godkendt på Byrådsmøde 25. marts 2008 Side 4 af 65

5 Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Den faste revisionsaftale kostede kr. i Derudover købte Halsnæs Kommune revisionsydelser for kr. Det dækker revision af projektregnskaber, ekstraordinær sagsgennemgang på arbejdsmarkedsområdet og lignende ydelser. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at aftalen med BDO Kommunernes Revision forlænges til 31. december Bilag Ingen. Side 5 af 65

6 A /00706 Forlængelse af åremålsansættelse Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Side 6 af 65

7 Åben dagsorden 437. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Byrådet, den, punkt 437 Dagsorden godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Side 7 af 65

8 Sager til efterretning A /03853 Lokalt Beskæftigelsesråd - suppleant ophører Sagens kerne Suppleant i Lokalt Beskæftigelsesråd, Torkild Krogh ophører som suppleant af Lokalt Beskæftigelsesråd. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet tager Torkild Kroghs ophør som suppleant af Lokalt Beskæftigelsesråd til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 438 Taget til efterretning. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Dansk Handicapråd, lokalafdeling Halsnæs meddeler i brev af 21. april 2011, at Torkild Krogh udtræder som suppleant i Lokalt Beskæftigelsesråd, da han er udtrådt af lokalafdelingen pr. 14. april Det er telefonisk oplyst, at det ikke har været muligt at udpege en ny suppleant. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 45. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Konsekvenser for kulturarven Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Side 8 af 65

9 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Byrådet tager Torkild Kroghs ophør som suppleant af Lokalt Beskæftigelsesråd til efterretning. Bilag Ingen. Side 9 af 65

10 A /02806 Pensionsstyrelsens praksisundersøgelse af Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne Sagens kerne Pensionsstyrelsen har fremsendt stikprøvekontrol af Halsnæs Kommunes administration af sanktioner på beskæftigelsesområdet. Administrationen fremlægger udkast til svar til Pensionsstyrelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Pensionsstyrelsens praksisundersøgelse af Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne tages til efterretning og udkast til svarbrev godkendes. Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 4. april 2011, punkt 140 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Hans Jørgen Larsen Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 386 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 439 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme blev den 7. marts 2011 orienteret om Pensionsstyrelsens stikprøvekontrol i Halsnæs Kommune. Pensionsstyrelsen har udtrukket 25 cprnumre fra 1. kvartal 2010 til brug for kontrollen. Alle cpr-numre er udtrukket på baggrund af kommunens indberetninger til det fælles datagrundlag om sanktioner i 1. kvartal Pensionsstyrelsen fandt resultatet uacceptabelt. I 13 ud af 39 sager havde kommunen truffet en forkert afgørelse. Kommunens fejlprocent var således 33. Refusionsbeløbet er opgjort til kroner. Pensionsstyrelsen var enig i de resterende sager (67 procent). Administrationen har, på baggrund af materiale fremsendt i 2010, berigtiget de fejlbehæftede sager. Administrationen fremlægger udkast til svarbrev til godkendelse. Lov- og plangrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov om aktiv socialpolitik. Side 10 af 65

11 Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuel. Høring, dialog og formidling Ikke aktuel. Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuel. Økonomi og afledt drift Ikke aktuel. Personaleforhold Ikke aktuel. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Pensionsstyrelsens praksisundersøgelse af Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne tages til efterretning og udkast til svarbrev godkendes. Bilag Tilsynet med kommunernes administration af rådighedsreglerne, 4 sider. Brev til Pensionsstyrelsen: Tilsyn med Halsnæs Kommunes administration af rådighedsreglerne, 1 side. Side 11 af 65

12 Ø / Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal 2011 Sagens kerne I aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010 blev det pålagt kommunerne hvert kvartal at udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet og drøftes snarest muligt på et møde i kommunalbestyrelsen. Kravet er videreført i økonomiaftalen for Hermed foreligger oversigt for 1. kvartal 2011 vedrørende det specialiserede socialområde. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at oversigt for 1. kvartal vedrørende det specialiserede socialområde tages til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 387 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 440 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 blev det aftalt, at der iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, blandt andet ved at have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Det sker ved, at Byrådet hvert kvartal modtager en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Den samlede oversigt er delt op i tre dele: 1. Børn og unge med særlige behov 2. Udsatte voksne og handicappede 3. Udgifter der både vedrører ældre og handicappede Del 3 omhandler udgifter der kan vedrøre såvel ældre som udsatte voksne og handicappede. Derfor skal kommunen også indberette oplysninger vedrørende ældreområdet, selvom del 3 ikke er en del af det specialiserede socialområde. Det skyldes at de løbende drøftelser mellem KL og regeringen tager udgangspunkt i total udgifterne på socialområdet, som både omfatter det specialiserede socialområde og ældeområdet. Det er således ikke et krav, at oversigtens del 3 skal forelægges for Byrådet. Den forelagte oversigt indeholder derfor ikke ældreområdet, da det vurderes, at den månedlige økonomirapportering, der sker til udvalg og byråd, giver en mere detaljeret rapportering Side 12 af 65

13 på virksomhedsniveau frem for den rapportering, der sker på overordnede områdeniveau i oversigten. De kvartalvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Derfor skal den kvartalsvise oversigt efterfølgende indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Oversigten vedrørende det specialiserede socialområde har været behandlet i Udvalget for Voksne og Sundhed, og Udvalget for Familie og Børn. Nedenfor er gengivet beslutningerne fra disse møder. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2011, den 18. april 2011, punkt 195 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2011, den 27. april 2011, punkt 187 Direktionens indstilling anbefales. Lov- og plangrundlag Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Forskellen mellem budgettet og det forventede regnskab 2011 svarer til de forventninger der er på nuværende tidspunkt til udviklingen i regnskabet på udvalgets område, og som er nævnt i kommentarnotatet vedrørende økonomiopfølgning pr. ultimo marts Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed og Udvalget for Familie og Børn tager oversigten til efterretning, og at sagen sendes til efterretning overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Voksne og Sundhed, 1. kvartal 2011 (8 sider). Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Familie og Børn, 1. kvartal 2011 (4 sider). Side 13 af 65

14 A /03837 Decisionsskrivelse 2009 Halsnæs Kommune, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sagens kerne Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration har den 4. marts 2011 fremsendt decisionsskrivelse i forlængelse af den, af Halsnæs Kommune, indsendte revisionsberetning for regnskabsåret Administrationen fremlægger orientering om den aktuelle status på ministeriets bemærkninger til administrationen af personsagsområdet. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations decisionsskrivelse samt administrationens orientering om status på ministeriets bemærkninger tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 4. april 2011, punkt 145 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Hans Jørgen Larsen Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 388 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 441 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration bemærker i decisionsskrivelsen, at det af revisionsberetningen for regnskabsåret 2009 fremgår, at der i den stikprøvevise gennemgang af personsagsområdet er fundet enkeltstående væsentlige fejl uden udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. Fejlene kan tilskrives, at der i to tilfælde ikke er foretaget rettidig opfølgning på kontraktforløbet. Ministeriet bemærker, at revisor for andet år i træk vurderer, at personsagsområdet ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Ministeriet anbefaler, at kommunalbestyrelsen foretager de nødvendige foranstaltninger, således at lignende fejl ikke opstår fremover. Området for Job og Arbejdsmarked har rettet op på de påpegede fejl og mangler i Der er således ikke konstateret manglende rettidighed i sager under ministeriets ressortområde i Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse 1246 af 12. december 2008 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder Side 14 af 65

15 Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuel. Høring, dialog og formidling Nærværende sagsfremstilling sendes til Halsnæs Kommunes revision samt Statsforvaltningen Hovedstaden til efterretning efter Byrådets behandling af sagen. Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuel. Økonomi og afledt drift Ikke aktuel. Personaleforhold Ikke aktuel. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations decisionsskrivelse og administrationens orientering om status på ministeriets bemærkninger tages til efterretning. Bilag Decisionsskrivelse 2009, Halsnæs Kommune, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (1 side). Side 15 af 65

16 Sager til behandling A /14802 Kommunal ombudsmand/borgerrådgiver i Halsnæs Kommune Sagens kerne På baggrund af henvendelse fra byrådsmedlem Jens Tusgaard behandlede Byrådet sagen: Tilknytning af kommunal ombudsmand/borgerrådgiver på sit møde den 9. marts Byrådet besluttede, at sagen blev oversendt til Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Administrationen har undersøgt erfaringerne med en kommunal borgerrådgivning i Høje Taastrup Kommune, herunder opgaverne og økonomien. Indstilling Direktionen indstiller, at der ikke etableres en borgerrådgivning i Halsnæs Kommune, idet der med administrationens nuværende indretning og kompetencer ikke er grundlag for at oprette en ny omkostningskrævende funktion, der ikke er indeholdt i administrationsbudgettet. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, den 11. april 2011, punkt 156 Direktionens indstilling godkendt, idet Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati samtidig inddrager borgerrådgivningen i Halsnæs Kommune i det kommende udvalgsarbejde omkring nærdemokrati. Ole S. Nielsen, O, stemte imod. Han begærede sagen i Byrådet, idet han ønsker en decideret ombudsmand/borgerrådgiverfunktion oprettet. Beslutning: Byrådet, den, punkt 442 Ole S. Nielsen stillede forslag om at der oprettes en ombudsmands/borgerrådgiverfunktion. For stemte: Ole S. Nielsen (O), Walter G. Christophersen (O), Jens Tusgaard (O). Imod stemte: Helge Friis (A), Anette Westh (A), Torben Hedelund (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Bertil Nyenstad (A), Hans Jørgen Larsen (A), Verner Jensen (A), Kirsten A. Lauritsen (A), Jørgen L. Hansen (F), Trine S. Trop (F), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C), Steen Hasselriis (V), Jens Raunkjær (V), Hanne Kjær Knudsen (V), Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V), Jarl Birger Jarulf (V). Forslaget er dermed faldet og beslutningen fra Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati fastholdes. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Side 16 af 65

17 Sagsfremstilling Administrationen har kontaktet Høje Taastrup Kommune og har fået materiale om borgerrådgivernes opgaver og årsberetninger for enhedens arbejde fra 2007 og frem. Kommunen etablerede tilbage i 2007 en borgerrådgiverfunktion, som en uafhængig funktion i kommunen. I Høje Taastrup Kommune sker en stor del af henvendelserne til borgerrådgivningen fra borgerne på baggrund af en konkret afgørelse, som borgeren ikke er tilfreds med. Eksempler på borgerrådgiverens opgaver er at fungere som mediator mellem borgeren og kommunens øvrige afdelinger eller at hjælpe den enkelte borger med at skrive en klage. Borgerrådgivningen har i 2010 modtaget 428 klager. Klagerne har primært omhandlet sagsbehandlingstiderne, fejl i sagsbehandlingen og klager over vejledningen. Det fremgår ikke af årsberetningen i hvilket omfang enhedens arbejde forebygger sager i at komme videre til behandling i den øvrige del af kommunen og på den måde sparer ressourcer andre steder i administrationen. Høje Taastrup Kommune er én blandt flere kommuner, som har ansat 1-2 borgerrådgivere. Administrationen har kendskab til, at København, Næstved, Holbæk, Randers og Sønderborg Kommune har lignende ordninger. De øvrige kommuners erfaringer er ikke undersøgt i sagen. På Økonomiudvalgets to møder i januar 2011 har der været en orientering om administrationens sagsbehandling. På det første møde i januar tog orienteringen udgangspunkt i eksempler fra henholdsvis Forebyggelse og Sundhed og fra Job og Arbejdsmarkedsområdet. På det efterfølgende møde i januar fik Økonomiudvalget en orientering om tiltag for at udvikle administrationens kompetencer indenfor sagsbehandling. Kompetenceudviklingen er primært sket indenfor de tre temaer: Korrekt sagsbehandling/nye love, god skriftlig formidling samt konflikthåndtering. Med baggrund i de tiltag, som administrationen gør for at udvikle sagsbehandlingen vurderer Direktionen, at der ikke er brug for et yderligere organisatorisk niveau i form af en borgerrådgivning/ombudsmand. Dette er ligeledes i overensstemmelse med de tiltag, der gøres for at afbureaukratisere og effektivisere i kommunen ved bl.a. at sammenlægge afdelinger og virksomheder. Lov- og plangrundlag Ingen Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Ingen Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Budgettet til funktionen i Høje Taastrup Kommune er i 2011 på 1,6 mio. kr. Indeholdt i budgettet er løn til to ansatte og kontorhold i øvrigt. Side 17 af 65

18 Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at der ikke etableres en borgerrådgivning i Halsnæs Kommune, idet der med administrationens nuværende indretning og kompetencer ikke er grundlag for at oprette en ny omkostningskrævende funktion, der ikke er indeholdt i administrationsbudgettet. Bilag Beretning 2010 Borgerrådgivningen Høje Tåstrup Kommune (21 sider). Side 18 af 65

19 A /04996 Indstilling af et medlem og en personlig stedfortræder til Handicaprådet Sagens kerne Da Handicaprådets medlem Svend Bartholdy er afgået ved døden, indstiller Handicaprådet derfor, at Anna Marie Knudsen indtræder som medlem i stedet for Svend Bartholdy, samt at Hans-Henrik Blom indtræder som personlig stedfortræder for Anna Marie Knudsen. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender Handicaprådets indstilling af Anna Marie Knudsen som medlem og Hans-Henrik Blom som personlig stedfortræder for Anna Marie Knudsen. Beslutning: Byrådet, den, punkt 443 Borgmesterens indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Handicaprådets medlem Svend Bartholdy er afgået ved døden. Handicaprådet indstiller derfor, at Anna Marie Knudsen indtræder som medlem i stedet for Svend Bartholdy, og at Hans- Henrik Blom indtræder som personlig stedfortræder for Anna Marie Knudsen. Lov- og plangrundlag Vedtægt for Handicaprådet 2. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender Handicaprådets indstilling af Anna Marie Knudsen som medlem og Hans-Henrik Blom som personlig stedfortræder for Anna Marie Knudsen. Side 19 af 65

20 Bilag Ingen. Side 20 af 65

21 S /11951 Ændring af tidsplan og rammer for Budget Sagens kerne Byrådet vedtog den 7. december 2010 rammer og tidsplan for budgetlægningen vedrørende Budget Ifølge tidsplanen skulle udvalgene i løbet af 1. halvår 2011 drøfte behovet for eventuelle justeringer og suppleringer af de politiske mål for perioden /13, som blev godkendt af udvalgene i Direktionen foreslår, at disse drøftelser ikke gennemføres i indeværende år, idet der er igangsat et arbejde omkring udarbejdelse af et nyt mål- og rammestyringskoncept, som vil lægge rammerne for det fremtidige målstyringsarbejde. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at ændre tidsplan og rammer for Budget således at der ikke, som oprindeligt forudsat, gennemføres en drøftelse af politiske mål for perioden /13 at de gældende politiske mål for perioden /13 videreføres uændret i 2012 at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden Mødedeltagelse i Økonomiudvalget den 4. maj 2011 Michael Ballegaard, økonomichef. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 389 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 444 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling En række udvalg godkendte på møder i juni 2010 politiske mål for perioden samt på Udvalget for Familie og Børns område (skole- og dagtilbudsområdet) politiske mål for perioden Byrådet vedtog på mødet den 7. december 2010, at der i løbet af 1. halvår 2011 skulle ske en drøftelse i udvalgene af behovet for eventuelle justeringer og suppleringer af de politiske mål for perioden /13. Forud for Økonomiudvalgets møde den 2. marts 2011 blev der med deltagelse af medlemmerne i Økonomiudvalget, udvalgsformænd, som ikke er medlem af Økonomiudvalget og direktionen gennemført en drøftelse af temaet styring. Baggrunden var, at der efter direktionens vurdering på visse områder er behov for en intensivering af styringen gennem en opdatering og iværksættelse af yderligere tiltag. Det gælder således også vedrørende kommunens mål- og rammestyringskoncept, hvor der ud over en almindelig ajourføring (som blev god- Side 21 af 65

22 kendt på Byrådsmødet den 8. marts 2011), vurderes at være behov for visse mere grundlæggende ændringer og udbygninger. På temadrøftelsen den 2. marts 2011 blev nævnt følgende styringsmæssige udfordringer: Mangel på klare og entydige principper for økonomistyringen uden for virksomhedsaftalerne. De gældende økonomistyringsprincipper i mål- og rammestyringskonceptet omhandler alene økonomistyring inden for virksomhedsaftaler, og der er således et behov for at definere styringsansvar- og principper for områder uden for virksomhedsaftaler, hvor de største aktuelle udfordringer for kommunens økonomi findes. En række udfordringer i forhold til den politiske målstyring: o o o Mangel på kobling mellem (meget langsigtede og overordnede) politikker og politiske mål Graden af målbarhed, hvor der på visse områder savnes en klar angivelse af det forventede resultat/effekt af de politiske mål og tilhørende resultatkrav Detaljeringsgraden, hvor resultatkravene ofte fokuserer på meget specifikke forhold i de enkelte virksomheder, som ikke altid opleves som politisk relevante. En række udfordringer i forhold til aftalestyringen baseret på de nuværende virksomhedsaftaler mellem Byrådet og virksomhedslederne: o Manglende politisk interesse for indholdet i aftalerne o Manglende dialog mellem aftaleparterne, som er én af de væsentlige præmisser bag aftalekonceptet o Uklar rolle og ansvarsfordeling i forhold til direktion og chefer. Konklusionen fra temadrøftelsen var, at der på tværs af Byrådets partier var opslutning bag direktionens forslag om en grundlæggende revision af mål- og rammestyringskonceptet, herunder behovet for formulering af økonomistyringsprincipper for områder uden for virksomhedsaftaler samt en ændring af det gældende aftalekoncept således at det i højere grad afspejler den formelle politiske og administrative linieorganisation. Denne konklusion blev bekræftet i forbindelse med Økonomiudvalgets efterfølgende behandling af sagen på mødet den 2. marts På den baggrund er administrationen gået i gang med at formulere forslag til et revideret mål- og rammestyringskoncept, som forventes forelagt Byrådet på mødet i september 2011, således at det kan danne grundlag for udarbejdelse af nye aftaler fra og med Set i lyset af ovennævnte er det direktionens vurdering, at det videre arbejde med at ændre og tilpasse de gældende politiske mål bør udskydes til Direktionen foreslår herudover, at temaet sundhed optages som et tværgående politisk mål for perioden med henblik på, at sundhedspolitikken og deraf afledte sundhedsindsatser udmøntes i aftalerne fra 2012 og frem. Dette er i tråd med den seneste sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune, der tydeliggør, at der er et behov for at gøre noget markant, da kommunens borgere på mange af de undersøgte parametre har en dårlig sundhedsprofil. Halsnæs Kommune adskiller sig således signifikant fra regionsgennemsnittet, når det eksempelvis gælder sygefravær, ligesom 13 % af bor- Side 22 af 65

23 gerne lever med mindst tre kroniske sygdomme. Overordnet set er Halsnæs Kommune placeret som nummer 95 ud af 98 kommuner i forhold til kommuner med den korteste middellevetid. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune Det administrative ledelsesgrundlag for Halsnæs Kommune Konsekvenser for miljø og sundhed Sundhed som et tværgående tema kan være med til at skabe sammenhængskraft og en rød tråd mellem indsatser inden for sundhed på tværs af områderne. At arbejde tværsektorielt med sundhed kræver ikke nødvendigvis, at der tilføres flere økonomiske ressourcer, men kan betyde, at områderne (ledere og medarbejdere) bidrager til at forbedre borgernes sundhedsstilstand ved at udnytte de potentialer, der ligger inden for de respektive områder det handler således i højere grad om at skabe helhed i den kommunale sundhedsindsats og ændre kulturen i organisationen. Med udgangspunkt i bl.a. sundhedsprofilen vil det være relevant at arbejde videre med konkrete indsatser, der fremmer fysisk aktivitet for borgere i alle aldre i Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune har mange muligheder for at påvirke sundheden gennem de fysiske rammer og via de medarbejdere, der dagligt har kontakt til borgerne gennem skoler, daginstitutioner, hjemmepleje, jobcentre osv. På nationalt plan er der konsensus om, at såfremt arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme skal have en effekt på folkesundheden, er det nødvendigt at arbejde med sundhed i alle kommunens opgaveområder. Høring, dialog og formidling Temaerne styring og sundhed vil være de centrale omdrejningspunkter for dialogmødet mellem Økonomiudvalget, Lederforum og medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED og Rådhus-MED den 4. maj Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at ændre tidsplan og rammer for Budget således at der ikke, som oprindeligt forudsat, gennemføres en drøftelse af politiske mål for perioden /13 at de gældende politiske mål for perioden /13 videreføres uændret i 2012 at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden Side 23 af 65

24 Bilag Revideret tidsplan for Budget (3 sider). Side 24 af 65

25 P /04508 Befolkningsprognose Sagens kerne Byrådet godkendte på sit møde den 8. marts 2011 forslag til boligprognose for Administrationen har på den baggrund udarbejdet en befolkningsprognose for perioden Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at befolkningsprognosen tages til efterretning, og at prognosens resultater indgår som grundlag for det videre budgetarbejde og øvrig planlægning, der er afhængig af befolkningsudviklingen. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 390 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 445 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Befolkningsprognosen indgår som et væsentligt element i budgetlægningen, idet kommunens økonomistyringsprincipper i vidt omfang er baseret på aktivitetsbudgettering. Det betyder, at der så vidt muligt tildeles ressourcer til de enkelte områder i forhold til antallet af brugere med videre, ligesom skatteindtægter og bloktilskud er befolkningstalsafhængige. Herudover er forventningerne til befolkningsudviklingen et væsentligt element i vurderingen af udbygningsbehov på de respektive aktivitetsområder, såvel opgavemæssigt som geografisk. Indeværende prognose indeholder udover oplysninger om de fremtidige forventninger til befolkningssammensætningen i hele kommunen ligeledes prognoser for dagpasningsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Pr. 1. januar 2011 udgjorde det samlede befolkningstal i Halsnæs Kommune indbyggere, hvilket er 65 indbyggere færre end forudsat ved sidste års befolkningsprognose. Fra forventes det samlede befolkningstal at falde med indbyggere til Faldet i det samlede befolkningstal skyldes hovedsagelig at den forventede befolkningsudvikling i Danmarks Statistiks landsprognose, der danner den overordnede ramme for kommunens befolkningsprognose, nu indeholder en noget lavere befolkningsvækst end der indgik i sidste års landsprognose, at kommunens boligprognose er blevet nedjusteret, og Side 25 af 65

26 at der nu forventes nedlagt 180 boliger fordelt over 2012 og Det forventede fald i indbyggertallet for kommunen dækker over et fald i alle aldersgrupper på nær i ældregruppen, hvor der ses en stigning. Antallet af 1-5 årige falder fra børn i 2011 til børn i 2022 et fald på 16,7 pct. Børn i den skolepligtige alder (6-16 årige) falder fra børn i 2011 til børn i 2022, hvilket er et fald på 10,6 pct. Borger i den erhvervsaktive alder de årige - udviser et fald på 12,2 pct. fra borgere i 2001 til borgere i På ældreområdet forventes der en samlet stigning i antallet af ældre på godt 28 pct. fra i 2011 til i Befolkningsprognosen resultater fordelt på kommunens distrikter vil endvidere indgå i forbindelse med udarbejdelse af temabudgetanalyser til brug i forbindelse med budgetlægningen. Lov- og plangrundlag Tidsplan for budget Den godkendte boligprognose for Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt. Høring, dialog og formidling Befolkningsprognosen vil efter Byrådets behandling blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Konsekvenser for kulturarven Ikke aktuelt. Økonomi og afledt drift Befolkningsprognosen har ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser, men udviklingen inden for de enkelte aldersgrupper kan påvirke driftsbudgetterne på de respektive politikområder. Herudover er skatteindtægter og bloktilskud befolkningstalsafhængige. Personaleforhold Befolkningsprognosen har ikke i sig selv nogen personalemæssige konsekvenser, men da størstedelen af udgifterne på de aktivitetsbudgetterede områder vedrører lønninger, kan befolkningsudviklingen have en afsmittende virkning på antallet af ansatte på de respektive områder. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at befolkningsprognosen tages til efterretning, og at prognosens resultater indgår som grundlag for det videre budgetarbejde Bilag Notat vedrørende befolkningsprognose (11 sider). Side 26 af 65

27 K /04244 Revisionsberetning nr Industrimuseet Frederiks Værk Sagens kerne BDO Kommunernes Revision har gennemført revision af regnskab for 2009 vedrørende Industrimuseet Frederiks Værk. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at revisionsberetning nr. 10 tages til efterretning sammen med administrationens redegørelse af 7. april Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 391 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 446 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har gennemført revision af regnskab for 2009 vedrørende Industrimuseet Frederiks Værk. I afsnit 6 findes revisionens bemærkninger: Der har i forbindelse med revisionen af årsregnskab 2009 ikke kunnet udføres samlingsrevision. Der henvises til afsnit Samlingsrevision, hvor forholdet er yderligere beskrevet. Samlingsrevision vil blive forsøgt foretaget i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2010, såfremt registreringen er så langt fremme, at dette er muligt. Administrationen har i redegørelse af 7. april 2011 givet svar på revisionens bemærkninger. Heri konkluderes det, at registreringsarbejdet forventes afsluttet i indeværende år, hvorefter det vil være muligt for revisionen at gennemføre samlingsrevisionen. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse 45 og 46 Revisionsregulativet Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v. Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt. Side 27 af 65

28 Høring, dialog og formidling Revisionsberetningen og administrationens redegørelse vil blive sendt til efterretning for Bestyrelsen for Industrimuseet Frederiks Værk Konsekvenser for kulturarven Ingen konsekvenser. Økonomi og afledt drift Ikke aktuelt. Personaleforhold Ingen konsekvenser. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at revisionsberetning nr. 10 tages til efterretning sammen med administrationens redegørelse af 7. april Bilag Revisionsberetning nr. 10 (10 sider). Administrationens redegørelse til revisionsberetning nr. 10 af 7. april 2011 (1 side). Side 28 af 65

29 G /14033 Årsrapport for tilsyn 2010 fra BDO Kommunernes Revision Sagens kerne Fra BDO Kommunernes Revision er der modtaget Årsrapport for uanmeldt og anmeldt tilsyn i 2010 på Halsnæs Kommunes plejecentre. Årsrapporten fremlægges til godkendelse. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapporten godkendes. Borgmesterens supplerende indstilling til mødet i Økonomiudvalget den 4. maj 2011: Direktionens indstilling anbefales, idet Udvalget for Voksne og Sundhed bemyndiges til at godkende fremtidige årsrapporter. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 18. april 2011, punkt 202 Ældrerådets høringssvar af blev udleveret på mødet. Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Verner Jensen Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 392 Direktionens indstilling og Borgmesterens supplerende indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 447 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Den tilsendte årsrapport er udarbejdet på baggrund af de uanmeldte tilsyn, der blev foretaget i løbet af sommeren 2010 og de anmeldte tilsyn, der blev foretaget i november og december Uanmeldt tilsyn Anmeldt tilsyn Antal anbefalinger Ud af de 30 anbefalinger der blev givet i forbindelse med de uanmeldte tilsyn, vedrører 14 anbefalinger korrekt dokumentation. Fem anbefalinger omhandler betydningen af at have kendskab til sammenhængen mellem visitationens formål, retningsgivende mål og planlægning og udførsel af pleje og omsorg. Side 29 af 65

30 I forhold til det særlige fokusområde Kost og Ernæring blev der givet tre anbefalinger fordelt på to plejecentre. Anbefalingerne omhandler følgende mål: Kosten er afpasset den enkelte beboers fysiske tilstand. Måltidet fremmer den enkelte beboers oplevelse af velvære. Der blev givet 17 anbefalinger ved det anmeldte tilsyn. Anbefalingerne fordeler sig overvejende på følgende undertemaer: God pleje og omsorg, Netværk og Beboerens mulighed for medindflydelse. At der gives anbefalinger til plejecentrene er ikke udtryk for, at beboerne ikke modtager den pleje og omsorg, de har behov for. Årsrapporten beretter, at beboerne modtager den pleje og omsorg de har behov for, at kvaliteten i hjælpen er i overensstemmelse med det serviceniveau og det værdigrundlag, som Byrådet har besluttet. Beboere og pårørende oplever god trivsel og tryghed, samt at plejen og omsorgen er tilrettelagt ud fra beboernes individuelle behov og ønsker. Ud fra BDO s egen definition og vurdering er to plejecentre blevet Godkendt og tre plejecentre er blevet Godkendt med mangler. Lov- og plangrundlag Lov om Social Service 151 Procesplan for tilsyn Konsekvenser for miljø og sundhed Det må forventes, at handleplanerne, der er udarbejdet på baggrund anbefalingerne givet ved både det uanmeldte og det anmeldte tilsyn, vil forbedre den omsorg og pleje, som beboerne på plejecentrene modtager og derved styrke livskvaliteten. Høring, dialog og formidling Årsrapporten er sendt i høring i henhold til procesplan for tilsyn. Handicaprådet, Ældrerådet og plejecentrenes centerråd har haft årsrapporten i høring. Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapporten godkendes. Borgmesterens supplerende indstilling til mødet i Økonomiudvalget den 4. maj 2011: Direktionens indstilling anbefales, idet Udvalget for Voksne og Sundhed bemyndiges til at godkende fremtidige årsrapporter. Side 30 af 65

31 Bilag Årsrapport for Kommunale Tilsyn med Plejecentre i Halsnæs Kommune Høringssvar fra Centerrådet på Plejecentret Løvdalen Høringssvar fra Centerrådet på Plejecentret Halsnæs Ældrerådets høringssvar af sider 1 side 1 side 1 side Side 31 af 65

32 Ø /04564 Ændringer i anlægsbevillinger finansieret af ekstraordinær lånepulje i 2010 til fremme af beskæftigelsen Sagens kerne Ved udgangen af 2010 stod det klart at der var behov for visse justeringer af anlægsbevillinger til både renovering af veje, Fyrgården i Hundested samt Halsnæs Medborgerhus. Samtidig forventes bevillingen til gulvet i Storebjerghallen samt vejbelysning ikke at blive brugt fuldt ud. Alle de nævnte projekter er finansieret af de ekstraordinære lånepuljer i Administrationen søgte derfor om formålskonvertering af lånetilsagn. Godkendelsen af denne konvertering er nu modtaget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Derfor søges nu om ændringer i rådighedsbeløb og anlægsbevillinger i overensstemmelse med de konverterede lånetilsagn. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr. til Fyrgården i Hundested, 2. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr. til Halsnæs Medborgerhus, 3. at der meddeles negativ tillægsanlægsbevilling på kr. til Storebjerghallen, 4. at rådighedsbeløbene justeres tilsvarende. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 393 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 448 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Til projektet Fyrgården udstillingslokale er afsat anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. Der forventes udgifter for yderligere kr., da der ikke er handicapvenlige adgangsforhold til den eksisterende bygning Fyrmesterboligen, samt en opfriskning af ydermur og vinduer på Fyrmesterboligen, udført i denne rækkefølge. Til projektet Etablering af Hundested lokalbibliotek på tidligere Hundested Rådhus (nu kaldet Halsnæs Medborgerhus) er afsat anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. Der forventes udgifter for yderligere kr., til uforudsete omkostninger til udbedring af dårligt undergulv i stueetage, lovliggørelse af elinstallationer og flytning af Radio Halsnæs fra Lodsens Minde til Bunkeren herunder etablering af toiletforhold mv. Side 32 af 65

33 Til projektet nyt gulv i Storebjerghallen på Storebjergskolen er afsat anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. Projektet har vist sig at blive kr. billigere end projekteret i første omgang. Denne mindreudgift kan således finansiere de foran nævnte merudgifter. Lov- og plangrundlag Kasse- og Regnskabsregulativ for Halsnæs Kommune Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Der er ingen afledte økonomiske konsekvenser, da der er tale om bevillinger til nogle projekter finansieret af mindreudgifter på andre projekter. Samtidig er lånetilsagnet til de oprindelige projekter konverteret til de indstillede projekter. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler 1. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr. til Fyrgården i Hundested, 2. at der meddeles tillægsanlægsbevilling på kr. til Halsnæs Medborgerhus, 3. at der meddeles negativ tillægsanlægsbevilling på kr. til Storebjerghallen, 4. at rådighedsbeløbene justeres tilsvarende. Bilag Ingen. Side 33 af 65

34 K /00741 Kultur- og fritidspolitik - endelig beslutning Sagens kerne Byrådet besluttede på møde den 11. januar 2011, at sende udkast til kultur- og fritidspolitik i høring. Kultur- og fritidspolitikken fremlægges nu til endelig beslutning. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kultur- og fritidspolitikken godkendes med de indarbejdede ændringer efter gennemført høring. Mødedeltagelse i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati i mødet den 11. april 2011 kl Karin Østergaard, kulturkonsulent. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, den 11. april 2011, punkt 149 Ole S. Nielsen, O, stillede forslag om, at ordene på de unges præmisser fjernes. For stemte: Lars C. K. Frederiksen, V, Bent Andreasen, V og Ole S. Nielsen, O. Imod stemte: Jørgen L. Hansen, F, Annette Westh, A, Bertil Nyenstad, A og Helle Vibeke Lunderød, A. Forslaget forkastet. Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget, den 4. maj 2011, punkt 394 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 449 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Stedfortræder: Jarl Birger Jarulf er indkaldt som stedfortræder for Anne-Marie Tørnes-Hansen. Sagsfremstilling Byrådet besluttede på møde den 11. januar 2011 at sende udkast til kultur- og fritidspolitik i høring fra den 12. januar 2011 til den 15. februar Udkastet til kultur- og fritidspolitikken var udarbejdet af området for Kultur og Fritid på baggrund af drøftelser i diverse fora, herunder i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, i kultur- og fritidsledergruppen (de kommunale ledere på kultur- og fritidsområdet) samt i tværgående netværks- og referencegrupper. Side 34 af 65

35 Udkastet var desuden udarbejdet på baggrund af de mange input, som bl.a. fremkom på den konference om kultur- og fritidspolitikken, som blev afholdt den 24. april 2010 i Gjethuset, hvor næsten 100 borgere, politikere, kommunale virksomheder, organisationer, foreninger, iværksættere og ildsjæle deltog. Den 5. februar 2011 blev der afholdt en åben høringscafé i Gjethuset for ca. 40 deltagere, hvor udkastet til kultur- og fritidspolitikken blev drøftet Der er desuden indkommet i alt 14 høringssvar. Følgende har afgivet høringssvar: Foreningen Fiskeriets og Havnens Hus Frederiksværk Fodbold Klub Melby-Liseleje IF Ældrerådet Halsnæs Kulturelt Samråd DH Halsnæs DGI Nordsjælland Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs Grønt råd Hoved-MED, Halsnæs Kommune Rådhus-MED, Halsnæs Kommune SFO-ledergruppen, Halsnæs Kommune Familie og Børn, Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed, Halsnæs Kommune Administrationen har udarbejdet en gennemgang af høringssvarene, hvoraf administrationens vurdering samt forslag om konsekvenser for kultur- og fritidspolitikken fremgår. Herudover er det sket få redaktionelle ændringer og sproglige præciseringer. Alle ændringer fremgår med rødt i bilag 1 og 2. Lov- og plangrundlag Byrådet den 9. oktober 2007, pkt. 237: Godkendelse af den politiske masterplan. Byrådet den 11. januar 2011, pkt. 370: Godkendelse af høringsudkast til kultur- og fritidspolitik. Konsekvenser for miljø og sundhed Udmøntningen af kultur- og fritidspolitikken må forventelig medføre forbedret sundhed for kommunens borgere. Høring, dialog og formidling Udkastet til kultur- og fritidspolitikken har været i høring hos en lang række interessenter og paraplyorganisationer, herunder Halsnæs Kulturelt Samråd, Halsnæs Idrætsråd, BUS, Ældrerådet, Handicaprådet, Grønt råd, alle områder i Halsnæs Kommune, alle virksomheder på området for Kultur og Fritid samt Skole og Undervisning, alle kommunens kulturinstitutioner, Turistforeningen, Rådhus-MED, Hoved-MED m.fl. Derudover har udkastet været tilgængeligt på kommunens hjemmeside, således at alle borgere har haft mulighed for at læse og kommentere forslaget. Side 35 af 65

36 Når kultur- og fritidspolitikken er endeligt vedtaget, forventeligt på Byrådets møde den 10. maj 2011, vil politikken blive formidlet til borgere, kulturinstitutioner/virksomheder samt relevante samarbejdspartnere via pressen. Derudover vil politikken kunne ses på kommunens hjemmeside. Herudover vil der blive udarbejdet en trykt version af kultur- og fritidspolitikken som distribueres til alle interessenter og som vil være tilgængelig i kommunens kulturinstitutioner m.v. I publikationen vil den tekst, der fremgår af bilag 2 indgå. Publikationen vil således være en samlet præsentation af hele kultur- og fritidspolitikken. Hensigten med publikationen er at nå ud til flest mulige borgere samt at synliggøre kommunens styrker udadtil gennem både ord og billeder. Publikationen vil blive udarbejdet i overensstemmelse med Halsnæs Kommunes designmanual. Konsekvenser for kulturarven Udmøntningen af kultur- og fritidspolitikken må forventelige medføre større opmærksomhed om kulturarven, idet et af politikkens indsatsområder er Kulturarv og kulturmiljøer. Økonomi og afledt drift Vedtagelsen af politikken har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Personaleforhold Implementering af kultur- og fritidspolitikken vil kræve en yderligere en ressourceindsats. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kultur- og fritidspolitikken godkendes med de indarbejdede ændringer efter gennemført høring. Bilag 1. Udkast til kultur- og fritidspolitik af 3. april 2011 (2 sider). 2. Udkast til tekst til publikationen Halsnæs - unik kultur og natur. Kultur- og fritidspolitik af 3. april 2011 (12 sider). 3. Gennemgang af høringssvar til kultur- og fritidspolitik af 1. april 2011 (7 sider) 4. Høringssvar til kultur- og fritidspolitik (27 sider). Side 36 af 65

Økonomiudvalget. Beslutningsreferat

Økonomiudvalget. Beslutningsreferat Økonomiudvalget Beslutningsreferat af møde den kl. 10:15 i Udvalgsværelset Der er dialogmøde med Lederforum og Hoved-MED i Rådhussalen fra kl. 8:00 til 10:15 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 381 GODKENDELSE

Læs mere

Byrådet. Beslutningsreferat. af ekstraordinært møde den 23. juni 2011 kl. 08:30 Lukkede punkter kl. 08:45 Åbne punkter i Byrådssalen

Byrådet. Beslutningsreferat. af ekstraordinært møde den 23. juni 2011 kl. 08:30 Lukkede punkter kl. 08:45 Åbne punkter i Byrådssalen Byrådet Beslutningsreferat af ekstraordinært møde den kl. 08:30 Lukkede punkter kl. 08:45 Åbne punkter i Byrådssalen Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 472 FLYTNING AF ALKOHOL- OG

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 4. april 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 136 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 137 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 15.30 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 82 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING 83 DELTAGELSE

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 5. marts 2012 kl. 16.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsreferat. af møde den 5. maj 2010 kl. 08:15 i Udvalgsværelset

Økonomiudvalget. Beslutningsreferat. af møde den 5. maj 2010 kl. 08:15 i Udvalgsværelset Økonomiudvalget Beslutningsreferat af møde den kl. 08:15 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 108 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 4 109 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING

Læs mere

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 11 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs. Beslutningsreferat. af møde den 28. september 2011 kl i Frivillighedscentret, Frederiksværk

Handicaprådet i Halsnæs. Beslutningsreferat. af møde den 28. september 2011 kl i Frivillighedscentret, Frederiksværk Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den kl. 15.30 i Frivillighedscentret, Frederiksværk Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 100 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 11. april 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 11. april 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af møde den kl. 17.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 146 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 147 ORIENTERING

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Beslutningsreferat. af møde den 8. marts 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Beslutningsreferat. af møde den 8. marts 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 21 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 22 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 7. marts 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 7. marts 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 120 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 121 ORIENTERING FRA FORMANDEN...

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Udvalget for Familie og Børn. Beslutningsreferat. af møde den 19. januar 2011 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Familie og Børn. Beslutningsreferat. af møde den 19. januar 2011 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Familie og Børn Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 148 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 149 KVALITETSRAPPORT

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsreferat. af møde den 7. september 2011 kl. 08:15 i Udvalgsværelset

Økonomiudvalget. Beslutningsreferat. af møde den 7. september 2011 kl. 08:15 i Udvalgsværelset Økonomiudvalget Beslutningsreferat af møde den kl. 08:15 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 457 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 458 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 13. september 2011 kl. 18:30 Åbne punkter i Byrådssalen

Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 13. september 2011 kl. 18:30 Åbne punkter i Byrådssalen Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl. 18:30 Åbne punkter i Byrådssalen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 507 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 508 LANDSSTÆVNE I FOLKEDANS 2013...

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den 11. juni 2012 kl. 18.30 i Udvalgsværelse Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Møde den 12. juni 2017 kl. 09:00. Paraplyen

Ældrerådet. Referat. Møde den 12. juni 2017 kl. 09:00. Paraplyen Ældrerådet Referat Møde den kl. 09:00 Paraplyen Indkaldelse Poula Thrane Mogens Lehd Pedersen Vibeke Frej Ella Bertelsen Lillian Skjødt Ib Schaldemose Lone Karakavuk Annette Kjærsgaard John Rolsted 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Kristian

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. juni 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Dorthe Jensen (

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af møde den 7. marts 2012 kl. 17.00 i Udvalgsværelse Medlemmer Helle Vibeke Lunderød (A) formand Torben Hedelund (A) næstformand Annette Westh

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 17. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Kl. 8.00-9.00 Fællesmøde

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 03-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 03-05-2017 17:00 1 (Åben) Temapunkt om demens 3 2

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 13. januar 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 13. januar 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 2 ORIENTERING

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 08-08-2016

Læs mere

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 21 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING

Læs mere

Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl Lukkede punkter kl Åbne punkter i Byrådssalen

Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl Lukkede punkter kl Åbne punkter i Byrådssalen Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl. 17.30 Lukkede punkter kl. 18.30 Åbne punkter i Byrådssalen Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 258 GENNEMGANG AF TO PERSONSAGER... 4 259

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 10. marts 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 10. marts 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 21 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 22 ORIENTERING

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 25. august 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 25. august 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 86 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 87 ORIENTERING

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 30. august 2012 kl. 16.00 i Annekset ved Fyrgården, Hundested Medlemmer Gitte Hemmingsen ( ) formand Annette Westh (A) næstformand Hans-Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed. Beslutningsreferat. af møde den 18. januar 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Voksne og Sundhed. Beslutningsreferat. af møde den 18. januar 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 2 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING

Læs mere