Overordnet vision: Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet vision: Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives"

Transkript

1 Tematisering og visioner Bilag 1 Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Overordnet vision: Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives Grønt Stærkt Trivsel: Overordnede mål: Tema & Visioner: Borgerne og det gode liv Sammen gør vi det let at leve bæredygtigt i Aalborg Kommune. Visionen er at borgere, lokalsamfund, organisationer, virksomheder og ansatte i Aalborg kommune deltager aktivt i at skabe grundlaget for en god og bæredygtig tilværelse. Grøn omstilling i Aalborg inden flere jobs i den grønne sektor inden 2020 Vi vil gøre det let at leve bæredygtigt. Vi vil sammen skabe de grønne løsninger, der understøtter det bæredygtige liv Kommunen med bedste trivsel inden 2020 Vi vil fremme aktiv deltagelse som grundlag for en god og bæredygtig tilværelse. Vækst og omstilling Grøn vækst og grønne arbejdspladser skal udvikle den attraktive og konkurrencedygtige kommune. Visionen er sammen at skabe en grøn omstilling i erhvervslivet og sikre lokal arbejdskraft med bæredygtige kompetencer. Byudvikling og mobilitet Vi skaber mangfoldige og grønne byer, som hænger sammen. Visionen er at vores byer skal udvikles som levende fællesskaber med fokus på naturen som livsbetingelse. De store byer skal fortættes og funktionsintegreres, og så skal det være let at komme rundt med bus, bane, cykel eller til fods. Vi vil skabe vækst ved grøn omstilling, der er baseret på bæredygtigt ressourceforbrug og cirkulær økonomi. Vi vil udvikle de større byer indefra og ud, med blandede funktioner og med plads til naturen. Vi vil gennem grøn vækst og grønne arbejdspladser udvikle en attraktiv og konkurrencedygtig kommune. Vi vil skabe en kommune hvor by og land hænger sammen trafikalt for både borgere og erhvervsliv. Vi vil give alle mulighed for at opnå bæredygtige kompetencer, der bidrager til lokale arbejdspladser. Vi vil skabe en byudvikling med fokus på fællesskaber med sunde livsbetingelser.

2 Bebyggelser Vi bygger levende grønne byrum og sunde bygninger, hvor mennesker trives. Visionen er at bygninger og udearealer skal designes smart og bæredygtigt som ramme om det gode liv. Ambitionen er at udvikle gode helhedsløsninger ved at samtænke vand-, energi- og ressourcehensyn, arkitektur, indeklima, funktionalitet, landskab og natur. Forsyning Vi vil have et fleksibelt energieffektivt energisystem baseret på vedvarende energikilder. Vi vil håndtere spildevand og affald med den bedst tilgængelige teknologi. Vi vil værne om og spare på jordens ressourcer. Affald skal begrænses og håndteres i lukkede kredsløb og drikkevand skal baseres på rent og urenset grundvand. Miljø og klima Sammen skaber vi sunde og rene omgivelser for mennesker og dyr. Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd, og sammen finder vi potentialer i vores udfordringer. Vi vil designe bebyggelser, som gode helhedsløsninger, ved at afveje og skabe synergi mellem forskellige bæredygtighedshensyn. Vi vil begrænse ressourceforbruget og søge at basere vores forbrug på lukkede kredsløb. Vi vil mindske miljø- og klimabelastningen i omgivelserne og i produkter. Vi vil skabe inspirerende og langtidsholdbare bebyggelser med mulighed for flere typer anvendelse. Vi vil sikre et stærkt økonomisk råderum ved at have høj forsyningssikkerhed og konkurrencedygtig bæredygtig forsyning. Vi vil gøre kommunen klimarobust og udnytte miljø- og klimaudfordringerne til at skabe vækst og til at styrke grønne virksomheder. Vi vil sørge for at sætte rammen om det gode liv, ved at udvikle grønne byrum og sunde bygninger. Vi vil gøre det let og attraktivt for borgere og virksomheder at vælge de bæredygtige og smarte løsninger. Vi vil tilskynde miljøbevidsthed og bæredygtig adfærd i hele livet fra barn til ældre. Landskaber Landskabet er rammen om naturen, produktion og oplevelsesmuligheder i gensidig harmoni. Vi vil beskytte naturen, så livsbetingelserne for dyr og planter styrkes. Vi vil skabe balance mellem produktion, fritid og turisme i landskabet. Vi vil skabe rekreative oplevelsesmuligheder i samspil med naturen.

3 Borgerne og det gode liv Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Bilag 2 Vision: Sammen gør vi det let at leve bæredygtigt i Aalborg Kommune. Visionen er at borgere, lokalsamfund, organisationer, virksomheder og ansatte i Aalborg kommune deltager aktivt i at skabe grundlaget for en god og bæredygtig tilværelse. Princip: Grønt Stærkt Trivsel Borgerne og det gode liv Vi vil gøre det let at leve bæredygtigt. Vi vil sammen skabe de grønne løsninger, der understøtter det bæredygtige liv Niveau 1 Strategi (Omfatter forslag til strategier for at komme i retning af vision og fælles mål. Strategierne kan kommenteres og der kan forslås nye). Vi vil tilbyde bæredygtige og smarte løsninger til borgerne der fremmer det bæredygtige valg. Vi vil hjælpe ildsjæle med deres ideer til grøn omstilling. Vi vil styrke lokale fællesskabers beslutnings- og handlekraft i grøn omstilling. Vi vil inddrage vores omverden (borgere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner) i at skabe flere grønne jobs. Vi vil skabe grundlag for levedygtige grønne socialøkonomiske virksomheder. Vi vil arbejde med brugerdreven innovation og udvikling af produkter, som understøtter SMART Aalborg. Vi skal understøtte Aalborg Kommunes medarbejdere i at arbejde konstruktivt sammen med omverdenen. Vi vil fremme aktiv deltagelse som grundlag for en god og bæredygtig tilværelse. Vi vil arbejde med borger/bruger inddragelse og samskabelse, hvor det bedst understøtter konkrete behov. Vi vil involvere borgerne i kommunens skabende og udviklende aktiviteter i alle livsfaser. Vi vil bevæge os fra regel administration til facilitering af lokale processer. Vi vil fremme netværksdannelse i alle livsfaser. Vi inddrager aktørerne i udviklingen af bæredygtige og smarte løsninger, der understøtter trivsel. Niveau 2 Strategiske fokusområder de næste 4 år. (Omfatter forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i strategiens levetid, for at komme i retning af vision og fælles mål. Fokusområderne kan kommenteres og der kan foreslås nye). Vi igangsætter kampagner om den grønne fortælling om at leve bæredygtigt, som viser det lette valg/den bæredygtige løsning. Vi videreudvikler Bæredygtighedsfestivalen som platform og udstillingsvindue for borgere netværk mv. Vi understøtter det gode selvstændige liv, hvor borgeren klarer almindelige hverdagsopgaver. Hele tiden skal vi matche de teknologiske løsninger med borgerens individuelle behov. Vi skal udvikle bevidsthed og viden om bæredygtig og smart udvikling - SMART Aalborg Vi medvirker til at få igangsat socialøkonomiske virksomheder med grøn omstilling. Inddragelse af vores omverden Vi skal have en strategi for involvering af omverdenen samt en klar kommunikationsstrategi for samarbejdet. Vi involverer og engagerer borgere, lokalsamfund, organisationer og virksomheder til at deltage i bæredygtighedsnetværk. Vi vil understøtte workshops, kurser og andre arrangementer, hvor kendskabet til bæredygtige tiltag og adfærd udbredes. Vi vil arbejde med en række tiltag, der skal fremme trafiksikkerheden for blandt andet cyklende og gående skolebørn. Vi vil fremme mulighederne for kildesortering af affald både i parcelhus-, lejlighedsområder og i byens offentlige rum. Vi vil forbedre forholdene for cyklister i byen såvel som i yderområderne, så det bliver mere attraktivt at vælge

4 cyklen. Dette gøres blandt andet ved forbedring en opprioritering af cykelinfrastrukturen og genindførelse af pendlercykler. Niveau 3: Forvaltningens handlinger og egne mål) (Omfatter forvaltningernes egne handlinger og mål, for at fremme et strategisk fokusområde). Fælles mål for Aalborg Kommune: Forslag: Mål om sundhed Mål om at bruge naturen i samskabelsen (Omfatter eksisterende og gældende fælles mål for Aalborg Kommune der videreføres og forslag til nye fælles mål, der kan forslås stillet af fagudvalgene).

5 Bæredygtig vækst og grøn omstilling Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Vision: Grøn vækst og grønne arbejdspladser skal udvikle den attraktive og konkurrencedygtige kommune. Visionen er sammen at skabe en grøn omstilling i erhvervslivet og sikre lokal arbejdskraft med bæredygtige kompetencer. Princip: Grønt Stærkt Trivsel Vækst og omstilling Niveau 1 Strategi (Omfatter forslag til strategier for at komme i retning af vision og fælles mål. Strategierne kan kommenteres og der kan forslås nye). Niveau 2 Strategiske fokusområder de næste 4 år. (Omfatter forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i strategiens levetid, for at komme i retning af vision og fælles mål. Fokusområderne kan kommenteres og der kan foreslås nye). Vi vil skabe vækst ved grøn omstilling, der er baseret på bæredygtigt ressourceforbrug og cirkulær økonomi. Vi vil sikre at bæredygtig udvikling og grønne jobs indgår centralt i private virksomheders forretningsstrategier. Vi vil som offentlig indkøber påvirke markedet i en mere grøn retning ved at stille krav om og efterspørge mere grønne produkter og ydelser. Vi vil købe teknologiske og bæredygtige løsninger og udvikle SMART Aalborg. Vi vil igangsætte et samarbejde med Hjørring kommune om fælles bæredygtig indkøbspolitik og udvikling af nye forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi. Vi vil udvikle Grøn Butik konceptet i samarbejde med Aalborg City med fokus på bæredygtige produkter og ydelser i detailhandlen. Vi vil udvikle smarte og bæredygtige løsninger baseret på Internet of Things. Vi vil gennem grøn vækst og grønne arbejdspladser udvikle en attraktiv og konkurrencedygtig kommune. Vi vil understøtte en grøn omstilling af produktionsvirksomheder baseret på cirkulær økonomi Vi vil understøtte udviklingen i energi-, IKT-, bygge- og logistikbranchen i Aalborg Kommune, som alle er centrale brancher for at skabe bæredygtig vækst og omstilling. Vi vil understøtte iværksætteri og nye forretningsideer inden for bæredygtig produktion og grøn omstilling. Vi vil inddrage erhvervslivet og videns institutionerne i SMART Aalborg. Vi vil videreudvikle House of Energy for at skabe vækst og arbejdspladser i energibranchen. Vi vil lave aktiviteter om bæredygtighed i folkeskolerne for at understøtte fremtidens arbejdskraft. Vi vil styrke Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling(NBE)med projekter, der skaber flere grønne arbejdspladser. Vi vil igangsætte og udvikle NBE byg og styrke byggeerhvervets konkurrenceevne inden for bæredygtigt byggeri. Vi vil igangsætte og udvikle NBE Natur (Grønne udviklingsplaner) om bæredygtigt landbrug. Vi vil give alle mulighed for at opnå bæredygtige kompetencer, der bidrager til lokale arbejdspladser. Vi vil understøtte virksomhedernes adgang til lokal arbejdskraft med bæredygtige kompetencer. Vi vil understøtte væksten i antallet af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, der skaber jobs til personer med funktionsnedsættelser. Vi vil udnytte teknologien i en styrkelse af velfærden. Vi vil tilbyde små og mellemstore virksomheder(smeér) kvalificeret arbejdskraft med bæredygtige kompetencer, til grøn omstilling. Vi vil styrke samarbejdet mellem erhvervslivet, jobcentret, folkeskoler og uddannelsesinstitutioner for at øge kompetencerne inden for bæredygtighed. Vi vil via det Grønne Rejsehold have fokus på opkvalificering af ledige med bæredygtige kompetencer. Vi vil via den Grønne Agent udvikle og præsentere grønne livsformer og grønne livsvilkår, hvor optimal udnyttelse af ressourcer og bæredygtige kompetencer er i centrum. Niveau 3: Forvaltningens handlinger og egne mål.

6 (Omfatter forvaltningernes egne handlinger og mål, for at fremme et strategisk fokusområde). Fælles mål for Aalborg Kommune. (Omfatter eksisterende fælles mål for Aalborg Kommune der videreføres og forslag til nye fælles mål, der kan forslås stillet af fagudvalgene). Eksisterende: Alle produkter indkøbt af Aalborg Kommune skal opfylde minimumskravene til miljø, arbejdsmiljø og sociale klausuler og skal løbende opdateres ved nye udbud(indkøbspolitik). Ved indkøb af energiforbrugende produkter og ydelser vil Aalborg Kommune vælge de mest energieffektive set i forhold til prisen ud fra et total økonomisk perspektiv(klimastrategi). Grøn Butik konceptet udbredes med 50 butikker årligt i perioden , til at omfatte 250 butikker i kommunen senest i 2016 (skal opdateres)(klimastrategi). Forslag: Mål for Grønne indkøb (f.eks. brug af miljømærker og TCO, Fair Trade, økologi) Samarbejde Hjørring /Aalborg om bæredygtigt indkøb Mål om bæredygtig byggeri Smart Aalborg Mål for NBE Byg

7 Byudvikling og mobilitet Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Vision: Vi skaber mangfoldige, grønne og smarte byer, som hænger sammen. Visionen er at vores byer skal udvikles som levende fællesskaber med fokus på naturen som livsbetingelse. De store byer skal fortættes og funktionsintegreres, og så skal det være let at komme rundt med bus, bane, cykel eller til fods. Princip Grønt Stærkt Trivsel Byudvikling og mobilitet Vi vil udvikle de større byer indefra og ud, med blandede funktioner og med plads til naturen. Vi vil skabe en kommune hvor by og land hænger sammen trafikalt for både borgere og erhvervsliv. Vi vil skabe en byudvikling med fokus på fællesskaber med sunde livsbetingelser. Niveau 1 Strategi (Omfatter forslag til strategier for at komme i retning af vision og fælles mål. Strategierne kan kommenteres og der kan forslås nye). Vi skal prioritere byfortætning med udgangspunkt i vækstaksen og det kommende letbanetracé. Vi skal udvikle byerne som natur det groede og det byggede miljø skal ses som hinandens forudsætninger. Vi understøtter SMART Aalborg ved at udvikle nye integrerede digitale og/eller fysiske løsninger, som forener bæredygtig vækst, trivsel og grønne byer. Vi skal udvikle byerne med et sammenhængende net af stier, bane- og busforbindelser. Vi skal blande boligtyper, arbejdspladser, service og fritid, så borgernes hverdag hænger sammen, og så vi øger den sociale sammenhængskraft og mindsker transportbehov. Vi vil udvikle bydele og landsbyer som gode levesteder gennem lokale fællesskaber med det grønne/bæredygtige som kerne i fællesskabet. Niveau 2 Strategiske fokusområder de næste 4 år. (Omfatter forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i strategiens levetid, for at komme i retning af vision og fælles mål. Fokusområderne kan kommenteres og der kan foreslås nye). Vi vil videreudvikle vores dialogværktøj til stedlig afvejning af bæredygtighedshensyn. Vi vil arbejde for at styrke og kvalificere byernes netværk af grønne og rekreative forbindelser. Vi vil fremme etablering af infrastruktur for bæredygtig transport (biogas, el, brint og metanol). Vi vil øge antallet af cykelparkeringspladser i byen. Vi vil prioritere at affald i Aalborg midtby placeres i underjordiske affaldssystemer. Vi udvikler metoder til grøn netværksplanlægning og smarte grids i planer og projekter. Vi vil forbedre forholdene for cyklister. Vi vil fremme letbanen og effektiv kollektiv trafik. Vi vil fremme effektiv og bæredygtig godstransport via havn og jernbane. Vi vil lave forsøg med DGNB-certificering af byområder i samarbejde med private udviklere. Vi vil i byudviklingen anvende SMARTE teknologier og gøre brug af Bigdata. Vi vil skabe Udstillingsvinduer for nye grønne og Smarte løsninger i byudviklingen. Der arbejdes med adfærdsregulerende tiltag som parkeringstakster samt planlægning af parkeringspladser og information for at undgå unødigt transportarbejde. Vi vil udvikle transportknudepunkter som mødesteder med samlokalisering af butikker, service, aktivitet og ophold. Vi vil fremme natur i byen som livsbetingelse for mennesker ved at øge begrønning og tilgængelighed til rekreative muligheder (træplantning, pladser, grønne tage, grøn struktur m.v.)) Vi vil involvere lokale fællesskaber i kommunen aktivt i samskabende byudviklingsprocesser. Vi vil fremme samkørsels- og deleordninger (bil og cykel) Der tilbydes god og anvendelig information om alternative transportformer til bilen og om fremkommeligheden på vejnettet.

8 Niveau 3: Forvaltningens handlinger og egne mål) (Omfatter forvaltningernes egne handlinger og mål, for at fremme et strategisk fokusområde). Fælles mål for Aalborg Kommune: (Omfatter eksisterende fælles mål for Aalborg Kommune der videreføres og forslag til nye fælles mål, der kan forslås stillet af fagudvalgene). Eksisterende: Antallet af børn, der bliver kørt til skole i bil skal inden 2020 reduceres til maksimalt 10% af børnene til skoler i byområder og maksimalt 20% til skoler i landområder(cykelstihandlingsplan) Antallet af cyklister i Aalborg Kommune skal øges med 10 % inden 2020 ift. 2007, hvor cyklen stod for 15 % af turene. Cykeltrafikkens andel af den samlede transport skal i 2050 være fordoblet til 10 % (Klimastrategi). Personbilstransportens andel af den samlede transport skal i 2050 begrænses til maksimalt 50% (Klimastrategi). Kollektiv transports andel af den samlede transport skal i 2050 være mindst 40% (Klimastrategi). Forslag: Mål om integrerede SMARTE løsninger Mål om infrastruktur for bæredygtig transport (ladestandere o.lign) Mål for den kollektive trafik Mål for Aalborg cykelby Mål om klimatilpasset byer Smart bydel Smart letbane Mål om biodiversitet Tilgængelighed for handikappede til grønne områder Udendørs fitness / skaterbaner Formidling af rekreative muligheder i byen Mål om kommunens bidrag til væksten af el-biler i kommunen.

9

10 Bebyggelser Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Vision: Vi skaber levende grønne byrum og bygger sunde bygninger, hvor mennesker trives. Visionen er at bygninger og udearealer skal designes som rammer om det gode liv. Vi vil udvikle gode helhedsløsninger ved at samtænke vand-, energi- og ressourcehensyn, arkitektur, indeklima, funktionalitet, landskab og natur. Princip: Grønt Stærkt Trivsel: Bebyggelser Niveau 1 Strategi (Omfatter forslag til strategier for at komme i retning af vision og fælles mål. Strategierne kan kommenteres og der kan forslås nye). Vi vil designe bebyggelser, som gode helhedsløsninger, ved at afveje og skabe synergi mellem forskellige bæredygtighedshensyn. Bebyggelsesplaner og byggerier skal bæredygtigheds og energioptimeres tidligt i processen ved at vægte kompakthed, flersidig funktionalitet, indpasning i landskab og sol/lysforhold. Det grønne skal fremmes som integrerede designløsninger, der også tager hånd om klimaudfordringer og skaber gode livsbetingelser. Vi vil skabe inspirerende og langtidsholdbare bebyggelser med mulighed for flere typer anvendelse. Vi skal bygge langtidsholdbar arkitektur, forny det nødvendige og bevare det særlige, så vi sikrer mangfoldighed i byens DNA mht. æstetik, kulturarv og epoker. Byggeri skal kunne tilpasses klimaforandringer og klimasikring skal indtænkes som designparameter, hvor det er relevant. Vi vil udvikle smarte bæredygtige bygninger. Vi vil sørge for at sætte rammen om det gode liv, ved at udvikle grønne byrum og sunde bygninger. Bygninger skal designes som rammer om funktionelle byrum og levende fællesskaber. Ganglinier, ankomstsituationer og cykelparkering skal disponeres, så der skabes god sammenhæng med byens stisystem, kollektiv trafik og urbane mødesteder. Design af udearealer skal optimeres ved at samtænke ønsket liv og funktionalitet med parkeringsløsninger, stedstypisk beplantning og løsninger med lokal afledning af regnvand(lar-løsninger). Niveau 2 Strategiske fokusområder de kommende 4 år. (Omfatter forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i strategiens levetid, for at komme i retning af vision og fælles mål. Fokusområderne kan kommenteres og der kan foreslås nye). Løsninger med lokal afledning af regnvand(larløsninger) der forener klimasikring med ønsket om mere bynatur og bedre rekreative muligheder skal fremmes. Private bygherrer tilbydes energiscreening af deres byggeprojekt. Biodiversitet skal fremmes og dokumenteres ved by- og boligudvikling. Vi vil i dialog med bygherre om stedets identitet og arkitektur. Driftshensyn skal indtænkes tidligt i designprocessen. Der skal tænkes multifunktionalitet ind ved design af udearealer og bebyggelser. De kommunale bygninger energioptimeres gennem renovering og energiledelse. Vi vil fremme bred brugerinvolvering i designprocessen af byggeri. Vi vil basere design på viden om menneskers sociologi og vilkår for trivsel. Vi vil fremme tryghed og sikkerhed ifht at færdes i det offentlige rum. Vi vil skabe rammer for eksperimenterende boformer. Vi vil skabe rammer for naboskab og delekultur, fx ved at indrette bebyggelser så man naturligt møder sin nabo. Vi vil fremme lav befæstningsgrad, så regnvand i højere grad kan afledes på egen grund.

11 Vi vil have fokus på bæredygtig pleje af haver og grønne områder. Niveau 3: Forvaltningernes handlinger og egne mål. (Omfatter forvaltningernes egne handlinger og mål, for at fremme et strategisk fokusområde). Fælles mål for Aalborg Kommune: (Omfatter eksisterende fælles mål for Aalborg Kommune der videreføres og forslag til nye fælles mål, der kan forslås stillet af fagudvalgene). Eksisterende: Kommunalt byggeri skal opføres efter kravene i kommunens Bæredygtighedsmanual, som samtidigt anvendes som dialog værktøj med private bygherrer. Forslag: Kommunalt nybyggeri skal opnå certificering efter bæredygtigheds standarden Deutsche Gesellshaft fur Nachhaltiges Bauen (DGNB). Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri i energiklasse 2020 i alle lokalplaner og større renoveringsprojekter, under forudsætning af positiv samfundsøkonomi Mål om mere grønt ved byudvikling Mål om mangfoldighed Mål om beplantning, LAR, P-løsninger Mål om bæredygtige materialer Mål om at by og land skal hænge sammen ved det grønne Mål om naturen skal trækkes ind i byen Mål om drift af grønne arealer/haver Bier i byen Flere træer i byen også frugt/bærtræer Flere byhaver

12 Forsyning Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Vision: Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal ske med brug af bedst tilgængelige teknologi. Vi skal værne om og spare på jordens ressourcer og affald skal begrænses og håndteres i lukkede kredsløb. Drikkevand skal baseres på rent og urenset grundvand.. Princip: Grønt Stærkt Trivsel: Forsyning Niveau 1 Strategi (Omfatter forslag til strategier for at komme i retning af vision og fælles mål. Strategierne kan kommenteres og der kan forslås nye). Vi vil begrænse ressourceforbruget og, basere vores forbrug på lukkede kredsløb. Energiforbruget skal nedbringes ved hjælp af energieffektiviseringer og energibesparelser. Andelen af vedvarende energi, herunder vindenergi, biomasse og solenergi skal øges væsentligt. Geotermi, som vedvarende energikilde, indtænkes i de mere langsigtede strategier om at gøre varmeforsyningen fossilfri. Sårbare drikkevandsområder skal beskyttes bedre mod forurening via en aktiv indsats. Brug af drikkevand skal ske med omtanke for at sikre fremtidige drikkevandsressourcer. Vi vil sikre et stærkt økonomisk råderum ved at have høj forsyningssikkerhed og konkurrencedygtig bæredygtig forsyning. Fjernvarme skal udgøre den primære varmeforsyning i Aalborg Kommune. Vi skal fremme samarbejdet om genanvendelse med henblik på udvikling og udnyttelse af lokale erhvervspotentialer samt initiere beskæftigelsesprojekter, der fremmer genanvendelsen af ressourcer. Vi vil fremme samarbejde med den private sektor om håndtering af regnvand og spildevand med henblik på udvikling og udnyttelse af erhvervspotentialer. Vi vil gøre det let og attraktivt for borgere og virksomheder at vælge de bæredygtige løsninger. Energirigtig adfærd skal indgå i skoleundervisningen og udvikles i samarbejde med faglærere. Information og viden om bæredygtig drift og hvordan grundvandet beskyttes skal øges gennem samarbejder mellem vandværkerne. Borgernes og erhvervslivets kompetencer om genbrug og genanvendelse af råstoffer og øvrige ressourcer, skal udvikles. Det skal gøres let for borgerne at sortere og genanvende affald. Vi skal arbejde for øget affaldsforebyggelse og sikre korrekt affaldsbehandling. Affald skal ses som en ressource, med størst mulig genbrug og genanvendelse, så ressourcerne udnyttes optimalt ud fra et vugge til vugge perspektiv. Central håndtering af spildevand og decentral håndtering af regnvand, er det bærende princip i forbindelse med håndtering af spildevand og overfladevand. Regnvand skal bortledes lokalt og gerne som gevinst for byen rum eller naturen.

13 Niveau 2 Strategiske fokusområder de næste 4 år. (Omfatter forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i strategiens levetid, for at komme i retning af vision og fælles mål. Fokusområderne kan kommenteres og der kan foreslås nye). Der udarbejdes en langsigtet Energistrategi med henblik på at fremme et effektivt, fleksibelt og fossilfrit energisystem. Kildesortering af plast, metal og småt elektronik fra husholdningerne øges og der etableres sorteringsanlæg til effektiv sortering af plast og metal. Kvaliteten af grundvand til drikkevandsforsyning skal sikres ved skovrejsning, dyrkningsaftaler og friholdelse for byudvikling. Samarbejdet med relevante parter om beskyttelse af grundvandet i nuværende og fremtidige vandindvindingsområder skal fremmes. Der etableres fjernkøling i Aalborg Øst til forsyning af sygehus og kontorer i området. Separatkloakering sker i takt med den ny spildevandsplan. Der gennemføres undervisning i Bæredygtighed i alle folkeskoler i Aalborg Kommune bl.a. efter Grønt Flag /Grøn skole. Information og viden om energiforbrug/-besparelser og energieffektive løsninger til borgere øges med henblik på at reducere energiforbruget og fremme omlægning til vedvarende energi i områder uden for kollektiv energiforsyning. Der informeres om giftfrie haver og gårdspladser i sårbare vandindvindingsområder. Der udvikles affaldssystemer der gør det let for borgerne at sortere affald rigtigt. Den kommunale flåde af køretøjer skal omstilles til grøn energi, idet der skal satses på drivmidler som biogas, el, brint og metanol. Der gennemføres dialog, oplysning og nudging vedr. miljørigtig adfærd. Mulighederne for kildesortering og anvendelse af den organiske fraktion af husholdningsaffald til biogas skal undersøges / implementeres. Niveau 3: Forvaltningens handlinger og egne mål) (Omfatter forvaltningernes egne handlinger og mål, for at fremme et strategisk fokusområde). Fælles mål for Aalborg Kommune: Energi (Omfatter eksisterende fælles mål for Aalborg Kommune der videreføres og forslag til nye fælles mål, der kan forslås stillet af fagudvalgene). Eksisterende: Aalborg Kommune vil være fossilfri kommune senest i 2050(Klimastrategi). Vedvarende energi skal i 2030 udgøre 60 %, og i 2050 skal den udgøre 100% af al energiforsyning(klimastrategi). I 2030 skal 30% af det samlede energiforbrug i Aalborg Kommune være dækket af energi baseret på lokale biomasse ressourcer(klimastrategi). Senest i 2030 skal fjernvarme dække 86% af varmeforsyningen i Aalborg Kommune(Klimastrategi). Vindmølleeffekten i Aalborg Kommune skal udgøre 80 % af el-forbruget i 2050 gennem udbygning af vindkraftproduktionen med mindst 170% (Klimastrategi). Forslag: Mål for fjernkøling (Der etableres fjernkøling i udvalgte områder til forsyning af virksomheder, kontorer, offentlige institutioner mv.) Mål for 50% husdyrgødning igennem biogasanlæg

14 Fælles mål for Aalborg Kommune: Vand (Omfatter eksisterende fælles mål for Aalborg Kommune der videreføres og forslag til nye fælles mål, der kan forslås stillet af fagudvalgene). Fælles mål for Aalborg Kommune: Affald (Omfatter eksisterende fælles mål for Aalborg Kommune der videreføres og forslag til nye fælles mål, der kan forslås stillet af fagudvalgene). Senest i 2030 udgør varmepumper (evt. i kombination med solvarme) den primære varmekilde i bygninger uden for de kollektive forsyningsområder (Klimastrategi). Efter 2030 udgør geotermisk varme en andel af varmeleveringen i Aalborg Kommune(Klimastrategi). Udledningen af drivhusgasser fra Aalborg Kommune(geografisk) skal reduceres med 40 % i 2020 sammenlignet med 1990.(Covenant of Mayors) Energiforbruget i de kommunale bygninger skal i gennemsnit reduceres med minimum 2 % årligt frem mod 2020(DN aftale). Alle kommunale bygninger skal i 2030 være energirenoverede(klimastrategi). Energiforbruget i Aalborg Kommune skal reduceres med 40-50% gennem energibesparelser og energieffektivisering inden 2050 i forhold til 1990(Klimastrategi). Alle folkeskoler i AK skal være certificeret Grønt Flag / Grøn Skole inden 2020(Klimastrategi). Miljø og Energiledelse skal indføres i de kommunale forvaltninger inden 2020(BS ) Brugen af VE i busserne i den kollektive trafik skal i 2020 udgøre minimum 50 % af det samlede forbrug af drivmidler. Eksisterende: Vandværkerne skal arbejde for at mindske vandspild ved løbende at vedligeholde ledningsnettet, kontrollere målere, følge vandforbruget og informere forbrugerne om mulighederne for at spare på vandet(vandforsyningsplan ). Eksisterende: Der skal sikres en korrekt affaldsbehandling og størst mulig genbrug og genanvendelse, så ressourcerne udnyttes. Mindst muligt affald skal deponeres. Informationsniveauet skal være målrettet og tidssvarende for både borgere og virksomheder. Der opretholdes et tidssvarende uddannelsesmiljø for de forskellige målgrupper for at sikre bæredygtig adfærd. Der skal arbejdes for udsortering af affaldstyper til erstatning af fossile brændsler. Forslag: Konkrete mål om indsatsplanlægning Konkrete mål om vandkvalitet Konkrete mål om vandbesparelser Forslag: Konkrete mål fra affaldsplanen (50% af plast, metal og småt elektronik skal udnyttes) Der iværksættes yderligere ordninger for indsamling af genanvendelige affaldstyper ved husholdningerne Der skal planlægges innovative sorteringsløsninger bl.a. i tætbyen, hvor det kan være svært at få plads til udstyr. Det kan blive aktuelt at inddrage offentlige arealer fx parkeringspladser. Anvendelse af affald til biogasproduktion Genanvendelse af plast Der skal sorteres i samme affaldstyper som i husholdningerne på alle kommunale arbejdspladser også på kontorer og i institutioner

15 Fælles mål for Aalborg Kommune: Spildevand/Regnvand Eksisterende: Vision 2100 om 100% separat kloakering i (Omfatter eksisterende fælles mål for Aalborg Kommune der videreføres og forslag til nye fælles mål, der kan forslås stillet af fagudvalgene).

16 Miljø og Klima Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Vision: Sammen skaber vi sunde og rene omgivelser for mennesker og dyr. Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd, og sammen finder vi potentialer i klimaudfordringerne. Princip: Grønt Stærkt Trivsel Miljø og Klima Niveau 1 - Strategi (Omfatter forslag til strategier for at komme i retning af vision og fælles mål. Strategierne kan kommenteres og der kan forslås nye) Vi vil mindske miljø- og klimabelastningen i omgivelserne og i produkter Vi skal skabe en kommune, hvor støj og luftforurening ikke udgør en sundhedsrisiko eller ødelægger vores natur. Vi skal fremme en god økologisk tilstand i alle vandmiljøer og reducere udledningen af miljøfremmede stoffer. Vi skal øge andelen af økologiske fødevarer, der produceres i Aalborg Kommune. Vi vil gøre kommunen klimarobust og benytte miljø- og klimaudfordringerne til at skabe vækst og til at styrke grønne virksomheder Konsekvensvurderinger af klimaændringer skal som minimum opdateres hvert 4. år med henblik på nødvendige tiltag omkring forebyggelse og tilpasning indarbejdes i relevante planer. Vi skal forebygge, at klimaforandringer i form af oversvømmelser ikke skader bygninger, veje, jernbaner m.v. Vi skal benytte os af klimaforandringerne til at skabe mere natur. Vi vil tilskynde miljøbevidsthed og bæredygtig adfærd i hele livet - fra barn til ældre Vi skal fremme samarbejde med grundejere og den private sektor om håndtering af regnvand. Vi skal gennemføre kampagner over for borgerne der appellerer til grøn omstilling. Vi skal engagere de unge i miljø og klima og bæredygtig adfærd og inddrage skoler og uddannelsesinstitutioner i den grønne omstilling. Vi skal bistå industrien med at producere med færre ressourcer og lave produkter der kan genbruges. Vi vil arbejde for at miljø og bæredygtighed bliver en konkurrenceparameter for alle virksomheder i Aalborg Kommune. Vi skal engagere borgerne i bæredygtig adfærd. Niveau 2 - Strategiske fokusområder de næste 4 år. (Omfatter forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i strategiens levetid, for at komme i retning af vision og fælles mål. Fokusområderne kan kommenteres og der kan foreslås nye) Vi vil fremme cirkulær økonomi mellem virksomheder, hvor ressourcer fra en virksomhed genbruges i en anden. Vi vil arbejde på at reducere madspildet i den kommunale madproduktion. Vi vil fremme produktion af lokale økologiske fødevarer ved at efterspørge økologiske produkter i det kommunale indkøb. Vi vil tage stilling til klimaudfordringerne i de 6 særligt oversvømmelsestruede områder jf. Klimastrategi og have udarbejdet en klimarisikostyringsplan. Vi vil igangsætte Netværk for Bæredygtigt landbrug(nbl), med det formål at fremme en grøn omstilling i landbruget herunder økologisk produktion. Vi vil understøtte økologisk produktion af fødevarer ved at efterspørge økologi i det kommunale indkøb. Vi vil udvikle et LAR katalog for at udbrede kendskabet til muligheden for lokal afledning af regnvand. Grundejerne skal motiveres til at minimere befæstede arealer og så vidt muligt nedsive regnvand på egen grund. Vi vil benytte cirkulær økonomi/genbrug i et lokalt bytteperspektiv, som platform for lokale fællesskaber - herunder i hendøende hovedgader/forstadscentre Niveau 3: Forvaltningernes input og egne mål. (Omfatter forvaltningernes egne handlinger og mål, for at fremme et strategisk fokusområde)

17 Fælles mål for Aalborg Kommune. (Omfatter eksisterende fælles mål for Aalborg Kommune der videreføres og forslag til nye fælles mål, der kan forslås stillet af fagudvalgene) Eksisterende: Andelen af økologiske fødevarer anvendt i kommunens storkøkkener, kantiner og institutioner skal udgøre 60 % (vægt) inden 2020(BS ) 85 % af alle vandløb skal have målopfyldelse Kvælstofudledningen fra landbruget skal reduceres med ca tons frem mod 2016(Udkast til AaK Vandhandleplan) 25 % af alle virksomheder i Aalborg Kommune skal være med i NBE Der skal initieres 3 nye projekter hvert år om industriel symbiose Forureningen af tungmetaller og miljøfremmede stoffer til natur og miljø skal senest i 2018 være faldende (BS ) Mål for tilpasning til øget vandstand i fjord og vandløb(fra Klimastrategi ) Forslag: Mål forurenede grunde Mål om klimatilpasning Mål om ingen nye støjramte boliger Mål om ammoniak til naturen Mål om at tiltrække grøn kapital og virksomheder Mål om cirkulær økonomi Mål og genanvendelse af plast, byggeaffald og elektronikaffald. Mål om fremkommelighed for cykler og gående hele året Adressere bæredygtighed med virksomheder i 80% af de kommunale miljøtilsyn Mål om xx% om økologisk areal i AK Vi skal have flere byttemarkeder Vi skal have 65 % økologisk skolemad Vi skal indføre cykelbibliotek Vi skal have et frivillighedskorps som miljøhjælpere Vi skal stille ladcykler til rådighed på vores genbrugspladser for borger uden biler Vi skal få frivillige til at indsamle skrald i byens parker og byen øvrige rum Der skal ved nybyggeri eller renovering af børnehaver etableres overjordisk håndtering af regnvand til leg og læring. Der skal udarbejdes 3 konkrete helhedsplaner vedr. klimatilpasning(for Østerå, Svanholm grøften og Romdrup Å) Mål om støjramte boliger Lave kampagner /oplyse om hvor vandet løber hen(ændre den enkelte borgers adfærd).

18 Landskaber Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Vision: Landskabet er rammen om naturen, produktion og oplevelsesmuligheder i gensidig harmoni. Princip: Grønt Stærkt Trivsel Landskaber Niveau 1 Strategi (Omfatter forslag til strategier for at komme i retning af vision og fælles mål. Strategierne kan kommenteres og der kan forslås nye). Vi vil beskytte naturen, så livsbetingelserne for dyr og planter styrkes. Vi skal værne om hjemmehørende / naturligt forekommende dyr og planter. Vi skal skabe ny natur i sammenhæng med eksisterende natur. Vi skal skabe sammenhængende forbindelse mellem naturen i byen og naturen i det åbne land. Vi vil skabe balance mellem produktion, fritid og turisme i landskabet. Vi skal sikre en bæredygtig benyttelse af landskabet. Vi vil muliggøre at der udvikles attraktive naturoplevelser, som kan bidrage til kommunens oplevelsesøkonomi. Vi vil skabe rekreative oplevelsesmuligheder i samspil med naturen. Vi skal skabe rammerne for oplevelser i naturen, herunder i skoven og ved kysten. Vi skal skabe mere viden i befolkningen om natur og kulturhistorie. Vi vil fortsat udvikle sammenhængende landskaber, skove, natur og vådområder til at fremme kvalitetsrigt natur og friluftliv både i byen og uden for byen. Niveau 2 Strategiske fokusområder de næste 4 år. (Omfatter forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i strategiens levetid, for at komme i retning af vision og fælles mål. Fokusområderne kan kommenteres og der kan foreslås nye). Klimatilpasning skal ske i respekt for naturens dynamik. Større fokus på vandkredsløbet, herunder søer og vandløb og deres dynamik, samt biologisk mangfoldighed herunder bilag IV-arter. Vi vil arbejde for at bevare skove og etablere nye skove. Vi vil øge viden om diffus forurening af naturen med miljøfremmede stoffer og næringsstoffer. Vi vil fremme recirkulering af næringsstoffer. Vi vil arbejde for at skabe en bæredygtig landbrugsproduktion og derigennem styrke landbrugets konkurrenceevne (Grønne udviklingsplaner, NBE Natur). Vi skal fremme lokal fødevareproduktion og sikre en sammenhæng i form af `fra jord til bord tankegangen. Vi skal sikre, at der tages hensyn til landskabet ved udpegning af arealer til vedvarende energianlæg. Vi vil udpege flere områder til vindmølleparker. Vi vil arbejde for flere cykelstier i naturen. Vi vil arbejde for info om naturoplevelser målrettet turisme. Vi vil arbejde for flere mountainbikeruter på egnede arealer. Vi vil anvende kommunale arealer og opfordre private grundejere til dyrkning af økologiske produkter(landshare) og etablering af sociale fællesskaber omkring kredsløbstankegangen (have til mave). Vi vil informere om vigtigheden af at bevare søer, læhegn og små biotoper. Niveau 3: Forvaltningens handlinger og egne mål) (Omfatter forvaltningernes egne handlinger og mål, for at fremme et strategisk fokusområde).

19 Fælles mål i Aalborg Kommune. (Omfatter eksisterende fælles mål for Aalborg Kommune der videreføres og forslag til nye fælles mål, der kan forslås stillet af fagudvalgene). Eksisterende: Kommunens areal med skov og vådområder skal fordobles inden 2030 på en sådan måde, at grundlaget for udvikling af størst mulig biodiversitet er tilstede (Klimastrategi). Kommunens andel af skov skal fordobles til 12 % af kommunens samlede areal i løbet af en trægeneration (2070) (Klimastrategi). Der skal inden 2020 udtages ha lavbundsjorder med højt kulstofindhold (Klimastrategi). Forslag: Mål om biodiversitet Mål om økosystem tjenester Mål om energianlæg i det åbne land Klimaløsninger i det åbne land regnvand til nye vådområder/søer Flersidige arealanvendelse Landskabs- og naturplaner i erhvervsområder. Udpege områder til vindmøller, solenergianlæg m.v. Cykel- og ridestier i naturen Mere græsning i ådalene, arbejde for at intensiv dyrkning i ådalene udfases. Biomassehøst i ådalene

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Vær med til at formulere Bæredygtighedsstrategi

Vær med til at formulere Bæredygtighedsstrategi Vær med til at formulere Bæredygtighedsstrategi 2016-20 Indledning Bæredygtighedsstrategien er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur-, energi- og klimapolitik og skal sikre

Læs mere

Bilag 1 Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Bilag 1 Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Bilag 1 Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Miljø og Energiudvalgets input til strategien fremgår med gul markeret tekst. Princip: Grønt Stærkt Trivsel: Borgerne og det gode liv Vi vil gøre

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Igangværende og kommende handlinger Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Igangværende og kommende handlinger Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast til Indtast Kopi til Per Sand Indtast sagsnr. Læring & Pædagogik Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby skole-kultur@aalborg.dk Init.: PESA 29. februar 2016

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives. Bæredygtighedsstrategi

Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives. Bæredygtighedsstrategi Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 1 INDHOLD Forord Side 03 Indledning Side 04 Bæredygtighedstemaer Side 07 Strategier og strategiske fokusområder

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Bæredygtighedsplan Implementering af Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsplan Implementering af Bæredygtighedsstrategi Bæredygtighedsplan 2017-2020 Implementering af Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 1 Indledning Bæredygtighedsstrategi 2016-20, der blev vedtaget i Aalborg Byråd den 14. november 2016, angiver de visioner

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Syddjurs Kommune går til valg på en fælles politik for Bæredygtig Udvikling en målrettet

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Den store Acceleration kan det fortsætte?

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Den store Acceleration kan det fortsætte? Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 256 Offentligt Den store Acceleration kan det fortsætte? SMART CITY Aalborg Bæredygtighed er SMART EU s strategi for at blive verdens mest bæredygtige, ressourceeffektive

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Klima & Bæredygtighed. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv, Kystinspektoratet/Hunderup Luftfoto, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning

Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning Strategiplan 2017-2020 Miljø- og Energiplanlægning Udgiver: Aalborg Forsyning Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Udgivelse: Sagsnr.: 2016-002282 Dok.nr.: 2016-002282-1 2 1 Indledning Strategiplanen

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige kompetencer

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune v/lone Pedersen Teknik & Miljø Rådmand Mariann Nørgaard Ledelsessekretariat Udviklings- og adm. chef Frede Aagren Direktør Christian Bjerg

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDAs Klimaplan 2050 Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDA En moderne interesseorganisation for ingeniører og andre højtuddannede med en teknologisk eller naturvidenskabelig

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 5 Bilag: LO-04.04 edoc nr.: Udgave nr.: 2 Dato: 10.02.09 Status:Endelig Ansv: dolil BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder

Læs mere

Udkast til Kommissorium for: Bæredygtighedsstrategi

Udkast til Kommissorium for: Bæredygtighedsstrategi Udkast til Kommissorium for: Bæredygtighedsstrategi 2016-20 29. april 2015 1 Formål: Bæredygtighedsstrategi 2016-20 afløser Bæredygtighedsstrategi 2013-16, som byrådet vedtog i foråret 2013 og som har

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

HVAD BETYDER DEN GRØNNE OMSTILLING FOR DANMARK I 2050

HVAD BETYDER DEN GRØNNE OMSTILLING FOR DANMARK I 2050 HVAD BETYDER DEN OMSTILLING FOR DANMARK I 2050? DK2050 Dansk Arkitektur Center i partnerskab med Realdania og Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand Birgitte Hoffmann 25 Oktober 2012 The liveable City Kreativt brug af vand Hvad er en liveable city? - Tony Wong Australia - Byliv Danmark Hvordan bidragervand håndtering? - Vand som grundlag for eksistens

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen.

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen. Version 29.08.2013 Forord Klima og bæredygtighed har stor betydning for vores hverdag nu, og får endnu større betydning i fremtiden. Klimatilpasning dækker her i Esbjerg især over håndtering af stigende

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Strategi for fossilfri varmeproduktion

Strategi for fossilfri varmeproduktion Til Miljø- og Energiudvalget, Aalborg Byråd Kopi til Råd for Grøn Energi Fra Lars Odgaard Sagsnr. 2015-042026 Miljø- og Energiplanlægning Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling

April Klimastrategi for hovedstadsregionen. Nulpunktsmåling April 13 Klimastrategi for hovedstadsregionen Nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Sundhedsfyrtårn for Odense

Sundhedsfyrtårn for Odense Campus-området Sundhedsfyrtårn for Odense Odense og Skejby får flest af regeringens penge til nye sygehuse. Ekspertudvalget indstiller til regeringen, at der skal afsættes 6,3 mia. kr. til at bygge et

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Tekniske energianlæg i landskabet

Tekniske energianlæg i landskabet Miljø- og Fødevareministeriet Tekniske energianlæg i landskabet Hvordan kan vi samtænke og indpasse dem? 1 Tekniske energianlæg i landskabet - hvordan kan vi samtænke og indpasse dem? Smukke energianlæg

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 Forslag til Ældre- og Handicapforvaltningen mål og indsatser Økologisk mad I forvaltningens madproduktion og i øvrig madlavning udgør økologiske råvarer

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1

Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1 Kommunernes Klimaudspil sammen tager vi udfordringerne op Del 1 1 2 Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 Introduktion til Kommunernes Klimaudspil 05 Kommunernes bud på en klar opgavefordeling 06 Vedvarende

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21

Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21 Holbæk kommune Lokalforumkonsulenterne 13. oktober 2008 Inspirationskatalog: Lokalområdernes arbejde med Lokal Agenda 21 Byrådets temamøde den 9. oktober 2008 Holbæk Kommune vil fremme en bæredygtig udvikling.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. Park og Vej

Teknik- og Miljøudvalget. Plads til det gode liv hele livet. Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljøområdet ønsker at skabe de bedste fysiske rammer for livet i vores lokale samfund. Vi understøtter og skaber betingelser for, at by og land er i vækst, at mennesker

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere