Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til tops på talent. Årsrapport 2013/14"

Transkript

1 Til tops på talent.

2 Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land, til vands og på to hjul, da Deloitte Øresund Triatlon løb af stablen for 4. år i træk. 2 3

3 Indhold Ledelsesberetning: Årsregnskab: 6 Til tops på talent 80 Hoved- og nøgletal 12 Hoved- og nøgletal 81 Totalindkomstopgørelse 14 Fuld fart frem 82 Balance 28 Højeste standard, intet mindre 84 Egenkapitalopgørelse 32 Deloitte globalt 85 Pengestrømsopgørelse 40 Viden lagt sammen 86 Noter 58 En rejse mod balance 64 Forventninger til Sådan ser vi ud i Regnskabsberetning 74 Påtegninger 4 5

4 Leder Til tops på talent 2013 blev året, hvor forandringens vinde blæste op fra frisk brise til storm, da revisorkrigen for alvor blev skudt i gang. Midt i stormen bevarede vi fokus på at styrke vores kunders konkurrencekraft, og vores aspiration for 2020 er at blive branchens ubestridte markedsleder. Vores dedikerede fokus på at styrke kundernes konkurrencekraft betyder, at Deloitte har fastholdt den gode udvikling fra sidste år, og som Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma står vi stærkere finansielt end nogensinde. Deloittes samlede omsætning steg fra i 2012/13 til i år. Det er et solidt og tilfredsstillende resultat midt i stormvejret og et stærkt konkurrencepræget marked, hvor kundernes udfordringer bliver stadig mere komplekse, og priserne er vigende. Udviklingen blev båret af vækst i samtlige forretningsområder undtagen Revision, som i et konkurrenceintenst marked dog leverede en god performance. Markedet Væksten i vores rådgivningsydelser peger på fornyet optimisme i erhvervslivet, som igen er begyndt at investere i vækstinitiativer, it-systemer, produktinnovation og penetration af nye markeder. Presset fra globaliseringen og digitaliseringen er udfordringer, som skaber muligheder for Deloitte. I forhold til de ejerledede virksomheder har vi søsat en ambitiøs strategi. Fokus er at yde endnu bedre forretningsrådgivning, lancere nye ydelser på digitale platforme og skabe en stærkere tilstedeværelse i det lokale erhvervsliv. Inden for skat er etik og compliance højt på dagsordenen, samtidig med at den stigende internationale konkurrence har øget efterspørgslen på Transfer Pricing. Vi ser en rigtig god tilgang af kunder på tværs af hele vores forretning og oplever, at vi i høj grad er kundernes førstevalg. Vi har i løbet af året opbygget en rigtig stærk position i markedet inden for corporate finance transaktioner. Vores position inden for M&A Transaction Services er også styrket, og vi mærker en stigende efterspørgsel på finansielle ydelser og har store forventninger til området fremadrettet. Inden for vores andre rådgivningsydelser står vi uændret stærkt i markedet. 6 7

5 Som markedsleder bærer vi i Deloitte et stort ansvar over for hinanden, over for vores kunder og samfundet. Anders Dons Partner og CEO I foråret 2014 vedtog EU Grønbogsdirektivet, som vil påvirke vores revisionsforretning med virke fra medio Grønbogen omhandler primært den lovpligtige revision af virksomheder af offentlig interesse (PIE) i EU. I Deloitte er vi i fuld gang med at implementere Grønbogen, og vores fokus er på at maksimere den langsigtede værdiskabelse for vores PIE-kunder samt sikre en balance, hvor vi som firma er relevant i de berørte industrier inden for såvel erklæring som rådgivning. Revisorkrigen Fusionen mellem KPMG og EY skabte en disruption i markedet, som har øget konkurrenceintensiteten markant. Ikke kun om kunderne, men også om talenterne. For Deloitte har revisorkrigen betydet, at vi har vundet en række kunder og på talentfronten har vi stort set ikke mistet nogen, tværtimod har vi formået at tiltrække talenter fra konkurrenterne. Det er et usædvanligt stærkt resultat, som, vi tror, skyldes vores unikke kultur og vores værdier. Opkøb Som led i vores opkøbsstrategi har vi erhvervet konsulentvirksomheden Platon i juni Dermed bragte vi os med ét slag i front på Big Data og business intelligence, og vi lægger os dermed på linje med resten af Deloitte-familien, som er markedsførende globalt inden for Big Data og datadrevet forretningsudvikling. Samkøringen med Deloitte Consulting åbner nye spændende perspektiver. Integrationen af Platon er godt i gang, markedet har reageret særdeles positivt, og vi ser frem til at hjælpe vores kunder med at skabe nye forretningsmuligheder med Big Data. I august 2014 opkøbte vi revisionsfirmaet Census, som styrker vores lokale nærvær på Fyn markant. Opkøb vil fortsat være et vigtigt strategisk element. Optimering af forretningen I Deloitte arbejder vi målrettet på at styrke vores konkurrenceevne i et marked, som bliver stadigt mere konkurrencepræget. I løbet af 2013/14 fortsatte vi tilpasningen af organisation og processer, så vi mere effektivt understøtter forretningens behov. Vi er i færd med at implementere DeloitteAudit, der er en ny revisionsplatform med endnu mere fokus på kvalitet, effektivitet og værdiskabelse for kunderne. 8 9

6 Vores ansvar, vores ambition Som markedsleder bærer vi i Deloitte et stort ansvar over for hinanden, over for vores kunder og samfundet. Det er ikke kun et spørgsmål om at gøre vores arbejde godt eller bedre end konkurrenterne. Det er et spørgsmål om at gøre det ordentligt. Ordentligt i bred forstand, så ordentlighed bliver fundamentet for vores virke, vores kultur og brand. Vi har en stærk kultur i Deloitte. En kultur, som er rodfæstet i vores over 100 år stærke fællesskab, som bygger på tillid. Tillid til hinanden, og tillid fra omverdenen til, at Deloitte gør det ordentligt. Den tillid er rodfæstet i kvaliteten af vores arbejde. Revisortilsynet finder vores arbejde af højeste kvalitet, og vi udvikler kontinuerligt vores medarbejdere, partnere og kvalitetsstyringssystemer. Hermed sikrer vi, at vores uafhængighed er ubestridt, og at vi kan leve op til vores egen ambition om at levere revision og rådgivning af højeste kvalitet. Deloitte University i Bruxelles og Paris, hvor vi vil udvikle fremtidens ledere og udvikle vores talenter blev året, hvor Universum kårede Deloitte som branchens bedste arbejdsplads. Vi vil i løbet af 2014 videreudvikle vores ledelsesakademi Leadership by Deloitte som sikrer, at vi udvikler vores ledere og talenter, så vi bliver et endnu stærkere hold. Til det arbejde har vi indgået et partnerskab med Sport One Danmark, som har en unik erfaring og indsigt i talentudvikling fra Team Danmark og sportens verden. Det partnerskab skal sammen med Deloitte University hjælpe os med yderligere at styrke Deloitte til et vinderhold, som styrker kundernes konkurrencekraft ved at lægge viden sammen internt og eksternt med kunderne. Derved skaber vi grundlaget for vækst for vores kunder og for os selv. Det vil sikre, at Deloitte har skabt sig et godt udgangspunkt for at blive ubestridt markedsleder i For at udbygge vores position som markedsleder yderligere vil vi investere endnu mere i at styrke vores kultur og vores medarbejderes kompetencer. I december 2013 åbnede Anders Dons Partner og CEO Jesper Jørgensen Partner og COO 10 11

7 Nøgletal Hoved- og nøgletal Nettoomsætningen stiger Nettoomsætningen på mod i 2012/13 er en stigning på 1 %, der er skabt gennem organisk vækst. Årets resultat Resultatet for 2013/14 er et overskud på 53, hvilket er 5 mindre end sidste år, men svarer til de offentliggjorte forventninger i sidste årsrapport. Ved bedømmelsen af resultatet skal det tages i betragtning, at kapitalejerne i selskabet tillige er partnere i virksomheden, og at vederlaget til disse er resultatafhængigt. Vederlaget er udgiftsført under personaleomkostninger. Udvikling i antal medarbejdere Ved regnskabsårets udgang var vi medarbejdere mod året før. Af de beskæftigede var 237 partnere mod 235 sidste år. Omsætning fordelt på forretningsområder 2009/10 12% 4% 8% 12% 64% Omsætning fordelt på forretningsområder 2013/14 16% Hoved- og nøgletal 2009/ / / / /14 Hovedtal Nettoomsætning Driftsresultat* Resultat af finansielle poster, netto (8) (13) (11) (9) (7) Årets resultat* Tilgodehavender hos kunder, igangværende arbejder for fremmed regning samt modtagne forudbetalinger Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte % 8% 13% Revision (inkl. ERS) Skat Business Process Solutions Financial Advisory Services Consulting 57% Nøgletal Overskudsgrad (EBITA-margin) (%) Finansiel gearing 0,6 0,8 0,4 0,2 0,1 Soliditetsgrad (%) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev stiftet med regnskabsmæssig virkning pr. 1. juni 2011 ved apportindskud af den virksomhed, der tidligere var drevet af Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab med datterselskaberne Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Deloitte Business Consulting A/S og Deloitte Financial Advisory Services A/S. Stiftelsen blev regnskabsmæssigt behandlet ved anvendelse af sammenlægningsmetoden. Som hoved- og nøgletal for 2009/ /11 er gengivet hoved- og nøgletal for den tidligere Deloitte Holding-koncern. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt, og aktuel og udskudt selskabsskat blev derfor ikke overdraget til selskabet i forbindelse med stiftelsen. Hoved- og nøgletallene for 2009/ /11 er tilpasset i overensstemmelse hermed. Nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal *Ved bedømmelsen af resultatet skal det tages i betragtning, at kapitalejerne i selskabet tillige er partnere i virksomheden, og at vederlaget til disse er resultatafhængigt. Vederlaget er udgiftsført under personaleomkostninger

8 Markedsudvikling Fuld fart frem I andet halvår af 2013/14 bed en spirende optimisme sig fast blandt virksomhederne. Optimismen er begyndt at manifestere sig som investeringer i nye vækstinitiativer, og vi oplever, at Deloitte i stigende grad er kundernes førstevalg med en solid kundetilgang på tværs af hele forretningen

9 Markedsudvikling Hvad siger kunderne? Året blev præget af konsolidering, hvor vi har tilpasset og optimeret organisationen, men også investeret, så vi bedre matcher kundernes behov. Internationalisering og digitalisering I markedet står virksomhederne på trods af stigende optimisme stadig over for store udfordringer med at udløse deres potentiale. På tværs af segmenter presser globaliseringen og digitaliseringen sig på. Kunderne kræver instant adgang til produkter og services og forventer samtidig at få en oplevelse i købssituationen. Omstillingsparathed er et grundvilkår, som kræver adaption af den nyeste viden og nye teknologiske muligheder i produkter og ydelser og en konstant optimering af ressourcer for at skærpe konkurrenceevnen og øge lønsomheden. Også offentlige virksomheder står over for store udfordringer i form af krav om øget værdiskabelse, digitale løsninger og øget produktivitet. Kampen om kunderne Konkurrencesituationen på revisions- og rådgivningsmarkedet blev yderligere skærpet i år med fusionen mellem EY og KPMG. Deloitte er kommet styrket ud af situationen med en god tilgang af nye kunder. Tilfredse kunder er en forudsætning for langvarige og tillidsfulde kundeforhold. Derfor lægger vi i Deloitte stor vægt på kontinuerligt at måle vores kunders tilfredshed. Generelt har vi en høj kundetilfredshed med mange loyale kunder, som værdsætter kvaliteten og værdiskabelsen i vores betjening. Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Kundetilfredshedsmåling Tilfredse kunder er en forudsætning for langvarige og tillidsfulde kundeforhold. Derfor måler vi kontinuerligt på vores kunders tilfredshed. Kilde: Ennova 16 17

10 Markedsudvikling Markedsudvikling Revision Consulting Hans Trærup Leder af Revision Det har været et travlt år i Revision med en god tilgang af kunder, samtidig med at vi har fastholdt langt de fleste af vores eksisterende kunder. Vi har nået vores mål og haft en positiv udvikling på de vigtigste nøgletal, samtidig med at vi er blevet mere effektive. Markedet taget i betragtning, hvor kerneydelsen revision stadig er under prispres og med fusionen mellem to af konkurrenterne i Big 4, er det et tilfredsstillende resultat. Den samlede omsætning for revisionsbranchen er stagneret eller faldet svagt siden 2006, og vi oplever et generelt prispres på revisionsydelsen, der forventes at fortsætte mod Samtidig er den lovpligtige revision bortfaldet for mindre virksomheder, der nu i stort omfang vælger at få foretaget en udvidet gennemgang eller blot et review. Et stærkere hold og større værdiskabelse Med opkøbet af Census styrkede vi vores lokale tilstedeværelse på Fyn markant. Samtidig har vi formået at tiltrække talenter og udvikle egne medarbejdere og partnere, så vi står godt rustet til konkurrencen de kommende år. Vi er i færd med at implementere DeloitteAudit, der sætter endnu mere fokus på kvalitet, effektivitet og værdiskabelse for kunderne. Det er en proces, der vil fortsætte med forøget styrke i de kommende år, bl.a. med brug af Data Analytics og teknologi på en hel ny måde, så revisionen udover at være risikofokuseret og drevet af indsigt også vil være fremadskuende. Vi har også fokus på at øge værdiskabelsen for kunderne ved at udvikle nye ydelser omkring revisionen, som kan bidrage til, at kundernes konkurrencekraft forbedres. Samtidig har vi sat endnu mere fokus på ejerledede virksomheder. Deres behov er meget forskellige, og vi har derfor udviklet en række ydelser, der med udgangspunkt i revision tilbyder helhedsorienteret forretningsrådgivning med afsæt i virksomhedernes behov. Det er et tiltag, som vil styrke kundernes forretning markant og udbygge vores position som markedsleder i segmentet. Morten Storm Ry Leder af Deloitte Consulting Vi leverede en solid performance på tværs af alle forretningsområder. Alle vækstede, og vores oplevelse er, at vi er kundernes fortrukne samarbejdspartner. Inden for vores hovedområder bliver vi kun større, stærkere og bedre. Det er et rigtig godt resultat især i betragtning af, at det er foregået i et stærkt konkurrencepræget marked, der ikke voksede nævneværdigt. Førende på Big Data og CFO services Vi afsluttede året med sammenlægningen med Platon Danmarks førende virksomhed inden for Information Management og Big Data. Det er en skelsættende begivenhed, som har givet genlyd i branchen. Globalt er Deloitte førende inden for Big Data og datadrevet forretningsudvikling. Med købet af Platon bringer vi os med ét slag i front i Norden og Danmark. Og med de globale erfaringer og koncepter i baghånden står vi rigtigt stærkt i forhold til at skabe nye forretningsmuligheder for vores kunder. Kunderne har allerede reageret meget positivt på nyheden. Året bød på mange positive oplevelser inden for økonomiområdet. På shared services området har vi analyseret, rådgivet og hjulpet med implementering for broderparten af C20 selskaberne. Inden for økonomistyring står vi med vel nok landets stærkeste team og metodeapparat. Kort sagt: Vi har i året i den grad manifesteret os som den foretrukne samarbejdspartner for de førende CFO er i Danmark. Strategi og operations og den offentlige sektor Vi har i årets løb også styrket vores position inden for strategi og operations på C-niveau, bl.a. ved at styrke det fælles nordiske og europæiske samarbejde i Deloitte og trække mere på vores kolleger i det globale netværk. Det sætter os i stand til bedre at betjene vores store internationale kunder, som opererer på tværs af landegrænser og oplever en afgørende værdiskabelse i vores globale rækkevidde. Den offentlige sektor står som bekendt over for ganske betydelige udfordringer. Reformer, digitalisering, borgerforventninger og budgetbegrænsninger, for blot at nævne nogle. Vi har i årets løb befæstet vores position som den førende leverandør af management konsulentydelser på tværs af den offentlige sektor

11 Markedsudvikling Markedsudvikling Skat Business Process Solutions Niels Josephsen Leder af Skat Det har været turbulente tider for skatteområdet i de senere år, hvor etik er kommet højt på kundernes dagsorden. Deloitte Skat har formået at navigere gennem de rørte farvande og er kommet ud på den anden side med et tilfredsstillende resultat og en styrket medarbejderstab. Outsourcing og Transfer Pricing Den stigende konkurrence internationalt har ført til aggressive tiltag fra skattemyndighederne i mange lande. Turbulensen på markedet har øget ønsket om en stabil skatteprocent. Det har bl.a. sat fokus på Transfer Pricing, som har oplevet en stigning i efterspørgsel. Flere og flere koncerner lukker ned for deres back officeaktiviteter og outsourcer opgaven. Vi har et stærkt brand, og vi har vundet opgaver for en række af de største danske koncerner. Vi er med vores center of excellence i Belgien førende inden for outsourcingområdet. Internt har vi oprustet på en række områder inden for compliance, international skat og Transfer Pricing, idet vi oplever et øget behov blandt kunderne inden for netop disse områder. Og så har vi introduceret en række nye it-værktøjer, som styrker vores værdiskabelse ved at gøre kunderne mere selvhjulpne inden for både personskat, selskabsskat og indirekte skatter. Etisk sparring og ejerledede virksomheder Med turbulensen på markedet er også rollen som skatterådgiver i forandring. Hvor kunderne tidligere spurgte til, hvad man kunne og ikke kunne gøre, efterspørger kunderne i dag større rådgivning om, hvad der er moralsk og etisk forsvarligt. Det stiller større krav til vores rådgivning og dømmekraft og ikke mindst uddannelsen af vores talenter. I samarbejde med Revision og Business Process Solutions har vi sat fokus på ejerledede virksomheder, som er kendetegnet ved en særlig kompleksitet. Med udgangspunkt i skatterådgivning tilbyder vi helhedsorienteret forretningsrådgivning med udgangspunkt i virksomhedens situation og livscyklus. Det er et tiltag, som vil styrke vores position som markedsleder på området. Kvalitet frem for kvantitet Revisorkrigen har også skabt turbulens. Hos Deloitte har revisorkrigen gavnet os på medarbejderområdet, idet vi har haft tilgang af en mindre gruppe personer, der er særligt stærke inden for international skat. Det har styrket rådgivningen af vores kunder, der oplever store udfordringer på specielt dette område. Martin Søegaard Leder af Business Proces Solutions Vi har i det forgangne år øget fokus på at følge kundens behov. I den nye tilgang identificerer og definerer vi proaktivt kundens udfordringer, og kombineret med vores stærke fokus på eksekvering og et effektivt metodeapparat har dette væsentligt forøget værdiskabelsen hos kunden og skabt en større efterspørgsel i markedet. Vi har samtidig fastholdt vores stærke unikke evne til at sikre en succesfuld implementering af løsningerne. Fra behovsdrevet til opsøgende forretning Vores afdeling for Finance & Accounting (F&A) har leveret en solid performance drevet af en organisation, der har udlevet den nye proaktive fokusering. Vi har fastholdt omsætningen inden for interim services og er samtidig lykkedes med at vinde flere projekt- og outsourcingopgaver. Vores forretning er dermed ikke længere udelukkende drevet af kundernes her-og-nu behov. Vi identificerer behov hos kunderne, hvor vi kan skabe værdi og er proaktive i vores dialog om mulige løsningsforslag. Vi har desuden fået rigtigt godt fodfæste inden for rådgivning til de mellemstore virksomheder, hvor vores fokus har været på eksekvering af strategier og implementering af forandringer. Over for ejerledede virksomheder har vi sammen med Revision og Skat udviklet en række ydelser, som tager udgangspunkt i den særlige kompleksitet, som præger disse virksomheder. Ydelserne er et 360º forretningsrådgivningskoncept, der tager udgangspunkt i virksomhedens unikke situation, mål og livscyklus. Analyse og design forenet med implementering og eksekvering Det seneste år har vi introduceret en række nye ydelser målrettet de mellemstore virksomheder, bl.a. strategisk udvikling af økonomifunktionen, centralisering og shared service center-etablering samt drift af projektkontor og eksekvering. Fælles for disse nye ydelser er, at de forener analyse og design med implementering og eksekvering i én samlet løsning, hvilket skaber transparens og dermed en stor oplevet værdi for kunden. Vi har valgt denne tilgang, fordi der er et voksende behov hos de mellemstore virksomheder, der typisk har valgt ikke at have ressourcer og kompetencer in-house til selv at implementere løsningerne. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra markedet herpå

12 Markedsudvikling Markedsudvikling Financial Advisory Services Enterprise Risk Services Lars Berg-Nielsen Leder af Financial Advisory Services Vi har leveret en god performance over hele linjen, hvor især Coporate Finance har udmærket sig. Vi er tilbage i toppen af markedet for Corporate Finance, hvor vi har hjulpet vores kunder med at lukke en række spændende transaktioner som salget af Diba Bank, Tvilum og NGI og så har vi hjulpet Tryghedsgruppen med salget af Previa til Falck. Vi har formået at levere markant højere kvalitet i vores produkter, samtidig med at vi er lykkedes med at opbygge og pleje de rigtige relationer i et meget relationsafhængigt marked. Finansiel Due Diligence har holdt kadencen og igen leveret en flot performance. Vi har været involveret i en lang række af de større transaktioner, der har præget markedet i år, og kunderne sætter stor pris på vores services. Nye ydelser Vi har lanceret to nye ydelser i årets løb inden for henholdsvis Rekonstruering og Risk. Med Rekonstruering tilbyder vi kriseramte virksomheder assistance og har ansat en ny partner til at lede arbejdet, der er kommet rigtig godt fra start, selvom omdrejningen i markedet er svag i Danmark. Vi har etableret vores position, og vores potentielle kunder ved, at vi agerer i markedet. Til at lede og opbygge afdelingen for Risk har vi ansat en ny partner fra Holland. Det er en højt specialiseret branche, hvor vi tilbyder Risk Services til den finansielle sektor i samarbejde med vores kolleger fra Risk Services i ERS og aktuarerne i Revision. Industrispecialisering Vores fokus er at styrke vores position inden for Corporate Finance og køb og salg af virksomheder. Samtidig arbejder vi på at blive endnu skarpere i vores værdiskabelse ved at fokusere på brancher, hvor vi har dyb brancheviden. Kunder efterspørger proceserfaring og industrispecialister. Det behov vil vi matche, samtidig med at vi vil inddrage vores internationale kolleger endnu mere, hvor det er relevant. Thomas Brun Leder af Enterprise Risk Services Deloitte Enterprise Risk Services har i årets løb arbejdet på to fronter, hvor vi sideløbende med den revisionsnære forretning har udvidet med flere konsulentydelser. Udbygningen af vores konsulentydelser har styrket vores kundeplatform, og vi er ved at opbygge vores brand og øge vores synlighed i markedet, hvor vores afsæt i Revision giver os en unik position. Vi har blandt andet oprustet med købet af konsulentvirksomheden MN Security, der har tilført stærke kompetencer inden for SAP-brugeradministration og SAP-sikkerhed. Og selvom vi stadig er i opbygningsfasen med konsulentdelen af forretningen, er vi kommet ud af året med et tilfredsstillende resultat, som gør, at vi står styrket og gearet til vækst. Cyber Security, compliance og intern revision Kunderne efterspørger især ydelser inden for SAP, Cyber Security, compliance og intern revision. Trenden med at overholde regler og frameworks, som vi så i USA for 5-10 år siden, har gjort sit indtog på det danske marked, og det er ikke længere revisors ansvar, at reglerne overholdes. Derimod har ledelsen fokus på effektive interne kontroller, og vores ydelser på området matcher behovet og er stærkt efterspurgte. Samfundet og erhvervslivets afhængighed af it er støt stigende og det er de medfølgende sikkerhedsricisi også. Efterhånden som registrerings- og bogføringsområdet bliver mere automatiseret, vil vi se en øget outsourcing til lande med billigere arbejdskraft. Det medfører øget kommunikation over landegrænser og dermed øgede risici, som skaber større efterspørgsel på vores ydelser inden for Cyber Security. Pres på efterspørgslen Generelt oplever vi en enorm efterspørgsel på vores ydelser. It, sikkerhed og Risk Management er en unik kombination af højt specialiserede kompetencer, som er stærkt efterspurgt i markedet, og det gør det til en udfordring at følge med efterspørgslen

13 Businesscase Vi arbejder med en flerårig produktion i en sektor med mange særregler. Derfor har vi brug for den rigtige rådgivning og det rigtige setup, når vi starter noget nyt op, også internationalt. Green Team Group 24 25

14 Kundecase Kimen til succes Når kompetencer og ambitioner går hånd i hånd Green Team Group er en international virksomhed med rødderne solidt plantet i jysk muld. De sælger juletræer i hele verden. Og det gør de med succes, fordi den rigtige rådgivning sikrer dem det rigtige setup, når de starter projekter op internationalt

15 Kvalitet Højeste standard, intet mindre Vi leverer revision og rådgivning af højeste kvalitet. Men det er ikke kun fagligt, at vi kompromisløse. Vi skaber kvalitet og værdi gennem vores dialog, så vi bliver en værdiskabende partner for det samfund og erhvervsliv, vi er en del af

16 Kvalitet Som revisor er vi offentlighedens tillidsrepræsentant, og høj kvalitet er afgørende for den fortsatte tillid til Deloitte. I 2013 havde vi besøg af Revisortilsynet, og vi er stolte af at Revisortilsynet fandt vores arbejde af højeste kvalitet, akkurat som i 2010, hvor vi sidst havde Revisortilsynet på besøg. I vores rolle som revisor og rådgiver er åbenhed og ærlighed afgørende for den tillid, vores kunderelationer bygger på. Kun ved at levere konsistent, objektiv og indsigtsfuld revision og rådgivning af den højeste kvalitet og ved at opretholde uafhængighed i alle relationer kan vi gøre os fortjent til omverdenens tillid, som er afgørende for vores virke. Revisortilsynets Sekretariat har indstillet følgende samlede konklusion til Revisortilsynet: På baggrund af den gennemførte kvalitetskontrol af kvalitets styringssystemet og enkeltsagskontrollen er det kvalitetskontrollantens vurdering, at Deloitte har etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Kvalitet = værdi Vores kunder skal opleve, at de med Deloitte som samarbejdspartner altid får troværdig rådgivning. Vi lægger vores viden sammen med vores kunders viden, så vi sammen skaber unikke løsninger, der forbedrer kundernes konkurrencekraft. Vi udvikler kontinuerligt vores medarbejdere, partnere og kvalitetsstyringssystemer, så vores uafhængighed er ubestridt, og vi kan levere revision og rådgivning af højeste kvalitet. Intern, ekstern og global kontrol For at sikre kvaliteten af vores arbejde har vi et internt kvalitetskontrolsystem, der omfatter politikker for kvalitetssikring og arbejdsgange. Den interne kvalitetskontrol omfatter kontrol på opgave- og firmaniveau. Den eksterne kvalitetskontrol omfatter kontrolbesøg fra Revisortilsynet. Som medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited er vi omfattet af en kvalitetskontrol, der udføres hvert år. Det er ikke kun et spørgsmål om at gøre vores arbejde godt eller bedre end konkurrenterne. Det er et spørgsmål om at gøre det ordentligt. Ordentligt i bred forstand, så ordentlighed bliver fundamentet for vores virke, vores kultur og brand. Anders Dons Partner og CEO I tilknytning til kontrollen har Revisortilsynet fremsat forslag til yderligere forbedring af kvalitetsstyringen. Disse forslag indgår i vores løbende arbejde med at forbedre kvalitetsstyringssystemet

17 Netværket Deloitte globalt Deloitte er som verdens største revisions- og rådgivningsvirksomhed et stærkt globalt integreret firma med stærke lokale rødder. Deloitte globalt tæller flere end medarbejdere i mere end 150 lande og havde i 2012/13 en omsætning på 32,4 mia. US dollars

18 Netværket Som verdens største revisions- og rådgivningsfirma vil vi være network of the future, hvor fokus er på kvalitet og dybe kompetencer til gavn for kunder og talenter. Audit & ERS $13.1 (mia. USD) Consulting $10.4 (mia. USD) Tax og Legal $6.1 (mia. USD) Financial Advisory $2.8 (mia. USD) Global erfaring = lokale fordele Vi er medlem af et effektivt internationalt netværk, hvor vi kan trække på kompetencer, uanset hvor i verden kunderne måtte have behov for rådgivning, ligesom vi kan trække på kompetencer til brug for rådgivning i Danmark. Vi hjælper f.eks. virksomhederne med at udvikle forretningen og etablere sig på udenlandske markeder, ligesom vi hjælper internationale virksomheder med at etablere sig i Danmark. Vores rådgivning er baseret på de samme metodikker og værktøjer på tværs af landegrænser. Vi omsætter globale erfaringer og udfordringer til lokale fordele og løsninger. Vi er altid på forkant med udviklingen og de nyeste tendenser internationalt inden for alle vores forretningsområder. Gennem Deloitte-netværket sikrer vi ensartet betjening af højeste kvalitet overalt i verden. Global videndeling At vi er stærkt lokalt forankret globalt betyder, at Deloitte kan tiltrække og udvikle lokale kunder og talenter overalt i verden. Vi deler viden og metodikker, både når det gælder kunder og udvikling af vores medarbejdere og partnere. Gennem Deloitte University sikrer vi kompetenceudvikling af vores medarbejdere og partnere. Samtidig styrkes netværksdannelsen på tværs af landegrænser til gavn for kunder, medarbejdere og talenter medarbejdere 150+ lande $31.3 omsætning (mia. USD) Verdens største revisions- og rådgivningsfirma 34 35

19 Med den vækst, vi har været igennem, støder man ind i mange problemer, man som virksomhed ikke kender til. IntraNote 36 37

20 Businesscase Kundecase Når vokseværk gør godt Global lokalviden gør forskellen IntraNote er en dansk softwarevirksomhed, som hjælper virksomheder med at omsætte videndeling til konkrete fordele. De er på få år vokset fra fire mand i en kælder til en nordisk virksomhed med 55 ansatte, fordi den rette rådgivning har hjulpet dem til at overkomme de udfordringer, der følger med vokseværk på tværs af landegrænser

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden.

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden. Indblik Den finansielle sektor Maj 2014 I den digitale verden. Leder Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og i PKA er digitalisering midlet til både høj

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere