Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til tops på talent. Årsrapport 2013/14"

Transkript

1 Til tops på talent.

2 Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land, til vands og på to hjul, da Deloitte Øresund Triatlon løb af stablen for 4. år i træk. 2 3

3 Indhold Ledelsesberetning: Årsregnskab: 6 Til tops på talent 80 Hoved- og nøgletal 12 Hoved- og nøgletal 81 Totalindkomstopgørelse 14 Fuld fart frem 82 Balance 28 Højeste standard, intet mindre 84 Egenkapitalopgørelse 32 Deloitte globalt 85 Pengestrømsopgørelse 40 Viden lagt sammen 86 Noter 58 En rejse mod balance 64 Forventninger til Sådan ser vi ud i Regnskabsberetning 74 Påtegninger 4 5

4 Leder Til tops på talent 2013 blev året, hvor forandringens vinde blæste op fra frisk brise til storm, da revisorkrigen for alvor blev skudt i gang. Midt i stormen bevarede vi fokus på at styrke vores kunders konkurrencekraft, og vores aspiration for 2020 er at blive branchens ubestridte markedsleder. Vores dedikerede fokus på at styrke kundernes konkurrencekraft betyder, at Deloitte har fastholdt den gode udvikling fra sidste år, og som Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma står vi stærkere finansielt end nogensinde. Deloittes samlede omsætning steg fra i 2012/13 til i år. Det er et solidt og tilfredsstillende resultat midt i stormvejret og et stærkt konkurrencepræget marked, hvor kundernes udfordringer bliver stadig mere komplekse, og priserne er vigende. Udviklingen blev båret af vækst i samtlige forretningsområder undtagen Revision, som i et konkurrenceintenst marked dog leverede en god performance. Markedet Væksten i vores rådgivningsydelser peger på fornyet optimisme i erhvervslivet, som igen er begyndt at investere i vækstinitiativer, it-systemer, produktinnovation og penetration af nye markeder. Presset fra globaliseringen og digitaliseringen er udfordringer, som skaber muligheder for Deloitte. I forhold til de ejerledede virksomheder har vi søsat en ambitiøs strategi. Fokus er at yde endnu bedre forretningsrådgivning, lancere nye ydelser på digitale platforme og skabe en stærkere tilstedeværelse i det lokale erhvervsliv. Inden for skat er etik og compliance højt på dagsordenen, samtidig med at den stigende internationale konkurrence har øget efterspørgslen på Transfer Pricing. Vi ser en rigtig god tilgang af kunder på tværs af hele vores forretning og oplever, at vi i høj grad er kundernes førstevalg. Vi har i løbet af året opbygget en rigtig stærk position i markedet inden for corporate finance transaktioner. Vores position inden for M&A Transaction Services er også styrket, og vi mærker en stigende efterspørgsel på finansielle ydelser og har store forventninger til området fremadrettet. Inden for vores andre rådgivningsydelser står vi uændret stærkt i markedet. 6 7

5 Som markedsleder bærer vi i Deloitte et stort ansvar over for hinanden, over for vores kunder og samfundet. Anders Dons Partner og CEO I foråret 2014 vedtog EU Grønbogsdirektivet, som vil påvirke vores revisionsforretning med virke fra medio Grønbogen omhandler primært den lovpligtige revision af virksomheder af offentlig interesse (PIE) i EU. I Deloitte er vi i fuld gang med at implementere Grønbogen, og vores fokus er på at maksimere den langsigtede værdiskabelse for vores PIE-kunder samt sikre en balance, hvor vi som firma er relevant i de berørte industrier inden for såvel erklæring som rådgivning. Revisorkrigen Fusionen mellem KPMG og EY skabte en disruption i markedet, som har øget konkurrenceintensiteten markant. Ikke kun om kunderne, men også om talenterne. For Deloitte har revisorkrigen betydet, at vi har vundet en række kunder og på talentfronten har vi stort set ikke mistet nogen, tværtimod har vi formået at tiltrække talenter fra konkurrenterne. Det er et usædvanligt stærkt resultat, som, vi tror, skyldes vores unikke kultur og vores værdier. Opkøb Som led i vores opkøbsstrategi har vi erhvervet konsulentvirksomheden Platon i juni Dermed bragte vi os med ét slag i front på Big Data og business intelligence, og vi lægger os dermed på linje med resten af Deloitte-familien, som er markedsførende globalt inden for Big Data og datadrevet forretningsudvikling. Samkøringen med Deloitte Consulting åbner nye spændende perspektiver. Integrationen af Platon er godt i gang, markedet har reageret særdeles positivt, og vi ser frem til at hjælpe vores kunder med at skabe nye forretningsmuligheder med Big Data. I august 2014 opkøbte vi revisionsfirmaet Census, som styrker vores lokale nærvær på Fyn markant. Opkøb vil fortsat være et vigtigt strategisk element. Optimering af forretningen I Deloitte arbejder vi målrettet på at styrke vores konkurrenceevne i et marked, som bliver stadigt mere konkurrencepræget. I løbet af 2013/14 fortsatte vi tilpasningen af organisation og processer, så vi mere effektivt understøtter forretningens behov. Vi er i færd med at implementere DeloitteAudit, der er en ny revisionsplatform med endnu mere fokus på kvalitet, effektivitet og værdiskabelse for kunderne. 8 9

6 Vores ansvar, vores ambition Som markedsleder bærer vi i Deloitte et stort ansvar over for hinanden, over for vores kunder og samfundet. Det er ikke kun et spørgsmål om at gøre vores arbejde godt eller bedre end konkurrenterne. Det er et spørgsmål om at gøre det ordentligt. Ordentligt i bred forstand, så ordentlighed bliver fundamentet for vores virke, vores kultur og brand. Vi har en stærk kultur i Deloitte. En kultur, som er rodfæstet i vores over 100 år stærke fællesskab, som bygger på tillid. Tillid til hinanden, og tillid fra omverdenen til, at Deloitte gør det ordentligt. Den tillid er rodfæstet i kvaliteten af vores arbejde. Revisortilsynet finder vores arbejde af højeste kvalitet, og vi udvikler kontinuerligt vores medarbejdere, partnere og kvalitetsstyringssystemer. Hermed sikrer vi, at vores uafhængighed er ubestridt, og at vi kan leve op til vores egen ambition om at levere revision og rådgivning af højeste kvalitet. Deloitte University i Bruxelles og Paris, hvor vi vil udvikle fremtidens ledere og udvikle vores talenter blev året, hvor Universum kårede Deloitte som branchens bedste arbejdsplads. Vi vil i løbet af 2014 videreudvikle vores ledelsesakademi Leadership by Deloitte som sikrer, at vi udvikler vores ledere og talenter, så vi bliver et endnu stærkere hold. Til det arbejde har vi indgået et partnerskab med Sport One Danmark, som har en unik erfaring og indsigt i talentudvikling fra Team Danmark og sportens verden. Det partnerskab skal sammen med Deloitte University hjælpe os med yderligere at styrke Deloitte til et vinderhold, som styrker kundernes konkurrencekraft ved at lægge viden sammen internt og eksternt med kunderne. Derved skaber vi grundlaget for vækst for vores kunder og for os selv. Det vil sikre, at Deloitte har skabt sig et godt udgangspunkt for at blive ubestridt markedsleder i For at udbygge vores position som markedsleder yderligere vil vi investere endnu mere i at styrke vores kultur og vores medarbejderes kompetencer. I december 2013 åbnede Anders Dons Partner og CEO Jesper Jørgensen Partner og COO 10 11

7 Nøgletal Hoved- og nøgletal Nettoomsætningen stiger Nettoomsætningen på mod i 2012/13 er en stigning på 1 %, der er skabt gennem organisk vækst. Årets resultat Resultatet for 2013/14 er et overskud på 53, hvilket er 5 mindre end sidste år, men svarer til de offentliggjorte forventninger i sidste årsrapport. Ved bedømmelsen af resultatet skal det tages i betragtning, at kapitalejerne i selskabet tillige er partnere i virksomheden, og at vederlaget til disse er resultatafhængigt. Vederlaget er udgiftsført under personaleomkostninger. Udvikling i antal medarbejdere Ved regnskabsårets udgang var vi medarbejdere mod året før. Af de beskæftigede var 237 partnere mod 235 sidste år. Omsætning fordelt på forretningsområder 2009/10 12% 4% 8% 12% 64% Omsætning fordelt på forretningsområder 2013/14 16% Hoved- og nøgletal 2009/ / / / /14 Hovedtal Nettoomsætning Driftsresultat* Resultat af finansielle poster, netto (8) (13) (11) (9) (7) Årets resultat* Tilgodehavender hos kunder, igangværende arbejder for fremmed regning samt modtagne forudbetalinger Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte % 8% 13% Revision (inkl. ERS) Skat Business Process Solutions Financial Advisory Services Consulting 57% Nøgletal Overskudsgrad (EBITA-margin) (%) Finansiel gearing 0,6 0,8 0,4 0,2 0,1 Soliditetsgrad (%) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev stiftet med regnskabsmæssig virkning pr. 1. juni 2011 ved apportindskud af den virksomhed, der tidligere var drevet af Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab med datterselskaberne Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Deloitte Business Consulting A/S og Deloitte Financial Advisory Services A/S. Stiftelsen blev regnskabsmæssigt behandlet ved anvendelse af sammenlægningsmetoden. Som hoved- og nøgletal for 2009/ /11 er gengivet hoved- og nøgletal for den tidligere Deloitte Holding-koncern. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt, og aktuel og udskudt selskabsskat blev derfor ikke overdraget til selskabet i forbindelse med stiftelsen. Hoved- og nøgletallene for 2009/ /11 er tilpasset i overensstemmelse hermed. Nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal *Ved bedømmelsen af resultatet skal det tages i betragtning, at kapitalejerne i selskabet tillige er partnere i virksomheden, og at vederlaget til disse er resultatafhængigt. Vederlaget er udgiftsført under personaleomkostninger

8 Markedsudvikling Fuld fart frem I andet halvår af 2013/14 bed en spirende optimisme sig fast blandt virksomhederne. Optimismen er begyndt at manifestere sig som investeringer i nye vækstinitiativer, og vi oplever, at Deloitte i stigende grad er kundernes førstevalg med en solid kundetilgang på tværs af hele forretningen

9 Markedsudvikling Hvad siger kunderne? Året blev præget af konsolidering, hvor vi har tilpasset og optimeret organisationen, men også investeret, så vi bedre matcher kundernes behov. Internationalisering og digitalisering I markedet står virksomhederne på trods af stigende optimisme stadig over for store udfordringer med at udløse deres potentiale. På tværs af segmenter presser globaliseringen og digitaliseringen sig på. Kunderne kræver instant adgang til produkter og services og forventer samtidig at få en oplevelse i købssituationen. Omstillingsparathed er et grundvilkår, som kræver adaption af den nyeste viden og nye teknologiske muligheder i produkter og ydelser og en konstant optimering af ressourcer for at skærpe konkurrenceevnen og øge lønsomheden. Også offentlige virksomheder står over for store udfordringer i form af krav om øget værdiskabelse, digitale løsninger og øget produktivitet. Kampen om kunderne Konkurrencesituationen på revisions- og rådgivningsmarkedet blev yderligere skærpet i år med fusionen mellem EY og KPMG. Deloitte er kommet styrket ud af situationen med en god tilgang af nye kunder. Tilfredse kunder er en forudsætning for langvarige og tillidsfulde kundeforhold. Derfor lægger vi i Deloitte stor vægt på kontinuerligt at måle vores kunders tilfredshed. Generelt har vi en høj kundetilfredshed med mange loyale kunder, som værdsætter kvaliteten og værdiskabelsen i vores betjening. Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Kundetilfredshedsmåling Tilfredse kunder er en forudsætning for langvarige og tillidsfulde kundeforhold. Derfor måler vi kontinuerligt på vores kunders tilfredshed. Kilde: Ennova 16 17

10 Markedsudvikling Markedsudvikling Revision Consulting Hans Trærup Leder af Revision Det har været et travlt år i Revision med en god tilgang af kunder, samtidig med at vi har fastholdt langt de fleste af vores eksisterende kunder. Vi har nået vores mål og haft en positiv udvikling på de vigtigste nøgletal, samtidig med at vi er blevet mere effektive. Markedet taget i betragtning, hvor kerneydelsen revision stadig er under prispres og med fusionen mellem to af konkurrenterne i Big 4, er det et tilfredsstillende resultat. Den samlede omsætning for revisionsbranchen er stagneret eller faldet svagt siden 2006, og vi oplever et generelt prispres på revisionsydelsen, der forventes at fortsætte mod Samtidig er den lovpligtige revision bortfaldet for mindre virksomheder, der nu i stort omfang vælger at få foretaget en udvidet gennemgang eller blot et review. Et stærkere hold og større værdiskabelse Med opkøbet af Census styrkede vi vores lokale tilstedeværelse på Fyn markant. Samtidig har vi formået at tiltrække talenter og udvikle egne medarbejdere og partnere, så vi står godt rustet til konkurrencen de kommende år. Vi er i færd med at implementere DeloitteAudit, der sætter endnu mere fokus på kvalitet, effektivitet og værdiskabelse for kunderne. Det er en proces, der vil fortsætte med forøget styrke i de kommende år, bl.a. med brug af Data Analytics og teknologi på en hel ny måde, så revisionen udover at være risikofokuseret og drevet af indsigt også vil være fremadskuende. Vi har også fokus på at øge værdiskabelsen for kunderne ved at udvikle nye ydelser omkring revisionen, som kan bidrage til, at kundernes konkurrencekraft forbedres. Samtidig har vi sat endnu mere fokus på ejerledede virksomheder. Deres behov er meget forskellige, og vi har derfor udviklet en række ydelser, der med udgangspunkt i revision tilbyder helhedsorienteret forretningsrådgivning med afsæt i virksomhedernes behov. Det er et tiltag, som vil styrke kundernes forretning markant og udbygge vores position som markedsleder i segmentet. Morten Storm Ry Leder af Deloitte Consulting Vi leverede en solid performance på tværs af alle forretningsområder. Alle vækstede, og vores oplevelse er, at vi er kundernes fortrukne samarbejdspartner. Inden for vores hovedområder bliver vi kun større, stærkere og bedre. Det er et rigtig godt resultat især i betragtning af, at det er foregået i et stærkt konkurrencepræget marked, der ikke voksede nævneværdigt. Førende på Big Data og CFO services Vi afsluttede året med sammenlægningen med Platon Danmarks førende virksomhed inden for Information Management og Big Data. Det er en skelsættende begivenhed, som har givet genlyd i branchen. Globalt er Deloitte førende inden for Big Data og datadrevet forretningsudvikling. Med købet af Platon bringer vi os med ét slag i front i Norden og Danmark. Og med de globale erfaringer og koncepter i baghånden står vi rigtigt stærkt i forhold til at skabe nye forretningsmuligheder for vores kunder. Kunderne har allerede reageret meget positivt på nyheden. Året bød på mange positive oplevelser inden for økonomiområdet. På shared services området har vi analyseret, rådgivet og hjulpet med implementering for broderparten af C20 selskaberne. Inden for økonomistyring står vi med vel nok landets stærkeste team og metodeapparat. Kort sagt: Vi har i året i den grad manifesteret os som den foretrukne samarbejdspartner for de førende CFO er i Danmark. Strategi og operations og den offentlige sektor Vi har i årets løb også styrket vores position inden for strategi og operations på C-niveau, bl.a. ved at styrke det fælles nordiske og europæiske samarbejde i Deloitte og trække mere på vores kolleger i det globale netværk. Det sætter os i stand til bedre at betjene vores store internationale kunder, som opererer på tværs af landegrænser og oplever en afgørende værdiskabelse i vores globale rækkevidde. Den offentlige sektor står som bekendt over for ganske betydelige udfordringer. Reformer, digitalisering, borgerforventninger og budgetbegrænsninger, for blot at nævne nogle. Vi har i årets løb befæstet vores position som den førende leverandør af management konsulentydelser på tværs af den offentlige sektor

11 Markedsudvikling Markedsudvikling Skat Business Process Solutions Niels Josephsen Leder af Skat Det har været turbulente tider for skatteområdet i de senere år, hvor etik er kommet højt på kundernes dagsorden. Deloitte Skat har formået at navigere gennem de rørte farvande og er kommet ud på den anden side med et tilfredsstillende resultat og en styrket medarbejderstab. Outsourcing og Transfer Pricing Den stigende konkurrence internationalt har ført til aggressive tiltag fra skattemyndighederne i mange lande. Turbulensen på markedet har øget ønsket om en stabil skatteprocent. Det har bl.a. sat fokus på Transfer Pricing, som har oplevet en stigning i efterspørgsel. Flere og flere koncerner lukker ned for deres back officeaktiviteter og outsourcer opgaven. Vi har et stærkt brand, og vi har vundet opgaver for en række af de største danske koncerner. Vi er med vores center of excellence i Belgien førende inden for outsourcingområdet. Internt har vi oprustet på en række områder inden for compliance, international skat og Transfer Pricing, idet vi oplever et øget behov blandt kunderne inden for netop disse områder. Og så har vi introduceret en række nye it-værktøjer, som styrker vores værdiskabelse ved at gøre kunderne mere selvhjulpne inden for både personskat, selskabsskat og indirekte skatter. Etisk sparring og ejerledede virksomheder Med turbulensen på markedet er også rollen som skatterådgiver i forandring. Hvor kunderne tidligere spurgte til, hvad man kunne og ikke kunne gøre, efterspørger kunderne i dag større rådgivning om, hvad der er moralsk og etisk forsvarligt. Det stiller større krav til vores rådgivning og dømmekraft og ikke mindst uddannelsen af vores talenter. I samarbejde med Revision og Business Process Solutions har vi sat fokus på ejerledede virksomheder, som er kendetegnet ved en særlig kompleksitet. Med udgangspunkt i skatterådgivning tilbyder vi helhedsorienteret forretningsrådgivning med udgangspunkt i virksomhedens situation og livscyklus. Det er et tiltag, som vil styrke vores position som markedsleder på området. Kvalitet frem for kvantitet Revisorkrigen har også skabt turbulens. Hos Deloitte har revisorkrigen gavnet os på medarbejderområdet, idet vi har haft tilgang af en mindre gruppe personer, der er særligt stærke inden for international skat. Det har styrket rådgivningen af vores kunder, der oplever store udfordringer på specielt dette område. Martin Søegaard Leder af Business Proces Solutions Vi har i det forgangne år øget fokus på at følge kundens behov. I den nye tilgang identificerer og definerer vi proaktivt kundens udfordringer, og kombineret med vores stærke fokus på eksekvering og et effektivt metodeapparat har dette væsentligt forøget værdiskabelsen hos kunden og skabt en større efterspørgsel i markedet. Vi har samtidig fastholdt vores stærke unikke evne til at sikre en succesfuld implementering af løsningerne. Fra behovsdrevet til opsøgende forretning Vores afdeling for Finance & Accounting (F&A) har leveret en solid performance drevet af en organisation, der har udlevet den nye proaktive fokusering. Vi har fastholdt omsætningen inden for interim services og er samtidig lykkedes med at vinde flere projekt- og outsourcingopgaver. Vores forretning er dermed ikke længere udelukkende drevet af kundernes her-og-nu behov. Vi identificerer behov hos kunderne, hvor vi kan skabe værdi og er proaktive i vores dialog om mulige løsningsforslag. Vi har desuden fået rigtigt godt fodfæste inden for rådgivning til de mellemstore virksomheder, hvor vores fokus har været på eksekvering af strategier og implementering af forandringer. Over for ejerledede virksomheder har vi sammen med Revision og Skat udviklet en række ydelser, som tager udgangspunkt i den særlige kompleksitet, som præger disse virksomheder. Ydelserne er et 360º forretningsrådgivningskoncept, der tager udgangspunkt i virksomhedens unikke situation, mål og livscyklus. Analyse og design forenet med implementering og eksekvering Det seneste år har vi introduceret en række nye ydelser målrettet de mellemstore virksomheder, bl.a. strategisk udvikling af økonomifunktionen, centralisering og shared service center-etablering samt drift af projektkontor og eksekvering. Fælles for disse nye ydelser er, at de forener analyse og design med implementering og eksekvering i én samlet løsning, hvilket skaber transparens og dermed en stor oplevet værdi for kunden. Vi har valgt denne tilgang, fordi der er et voksende behov hos de mellemstore virksomheder, der typisk har valgt ikke at have ressourcer og kompetencer in-house til selv at implementere løsningerne. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra markedet herpå

12 Markedsudvikling Markedsudvikling Financial Advisory Services Enterprise Risk Services Lars Berg-Nielsen Leder af Financial Advisory Services Vi har leveret en god performance over hele linjen, hvor især Coporate Finance har udmærket sig. Vi er tilbage i toppen af markedet for Corporate Finance, hvor vi har hjulpet vores kunder med at lukke en række spændende transaktioner som salget af Diba Bank, Tvilum og NGI og så har vi hjulpet Tryghedsgruppen med salget af Previa til Falck. Vi har formået at levere markant højere kvalitet i vores produkter, samtidig med at vi er lykkedes med at opbygge og pleje de rigtige relationer i et meget relationsafhængigt marked. Finansiel Due Diligence har holdt kadencen og igen leveret en flot performance. Vi har været involveret i en lang række af de større transaktioner, der har præget markedet i år, og kunderne sætter stor pris på vores services. Nye ydelser Vi har lanceret to nye ydelser i årets løb inden for henholdsvis Rekonstruering og Risk. Med Rekonstruering tilbyder vi kriseramte virksomheder assistance og har ansat en ny partner til at lede arbejdet, der er kommet rigtig godt fra start, selvom omdrejningen i markedet er svag i Danmark. Vi har etableret vores position, og vores potentielle kunder ved, at vi agerer i markedet. Til at lede og opbygge afdelingen for Risk har vi ansat en ny partner fra Holland. Det er en højt specialiseret branche, hvor vi tilbyder Risk Services til den finansielle sektor i samarbejde med vores kolleger fra Risk Services i ERS og aktuarerne i Revision. Industrispecialisering Vores fokus er at styrke vores position inden for Corporate Finance og køb og salg af virksomheder. Samtidig arbejder vi på at blive endnu skarpere i vores værdiskabelse ved at fokusere på brancher, hvor vi har dyb brancheviden. Kunder efterspørger proceserfaring og industrispecialister. Det behov vil vi matche, samtidig med at vi vil inddrage vores internationale kolleger endnu mere, hvor det er relevant. Thomas Brun Leder af Enterprise Risk Services Deloitte Enterprise Risk Services har i årets løb arbejdet på to fronter, hvor vi sideløbende med den revisionsnære forretning har udvidet med flere konsulentydelser. Udbygningen af vores konsulentydelser har styrket vores kundeplatform, og vi er ved at opbygge vores brand og øge vores synlighed i markedet, hvor vores afsæt i Revision giver os en unik position. Vi har blandt andet oprustet med købet af konsulentvirksomheden MN Security, der har tilført stærke kompetencer inden for SAP-brugeradministration og SAP-sikkerhed. Og selvom vi stadig er i opbygningsfasen med konsulentdelen af forretningen, er vi kommet ud af året med et tilfredsstillende resultat, som gør, at vi står styrket og gearet til vækst. Cyber Security, compliance og intern revision Kunderne efterspørger især ydelser inden for SAP, Cyber Security, compliance og intern revision. Trenden med at overholde regler og frameworks, som vi så i USA for 5-10 år siden, har gjort sit indtog på det danske marked, og det er ikke længere revisors ansvar, at reglerne overholdes. Derimod har ledelsen fokus på effektive interne kontroller, og vores ydelser på området matcher behovet og er stærkt efterspurgte. Samfundet og erhvervslivets afhængighed af it er støt stigende og det er de medfølgende sikkerhedsricisi også. Efterhånden som registrerings- og bogføringsområdet bliver mere automatiseret, vil vi se en øget outsourcing til lande med billigere arbejdskraft. Det medfører øget kommunikation over landegrænser og dermed øgede risici, som skaber større efterspørgsel på vores ydelser inden for Cyber Security. Pres på efterspørgslen Generelt oplever vi en enorm efterspørgsel på vores ydelser. It, sikkerhed og Risk Management er en unik kombination af højt specialiserede kompetencer, som er stærkt efterspurgt i markedet, og det gør det til en udfordring at følge med efterspørgslen

13 Businesscase Vi arbejder med en flerårig produktion i en sektor med mange særregler. Derfor har vi brug for den rigtige rådgivning og det rigtige setup, når vi starter noget nyt op, også internationalt. Green Team Group 24 25

14 Kundecase Kimen til succes Når kompetencer og ambitioner går hånd i hånd Green Team Group er en international virksomhed med rødderne solidt plantet i jysk muld. De sælger juletræer i hele verden. Og det gør de med succes, fordi den rigtige rådgivning sikrer dem det rigtige setup, når de starter projekter op internationalt

15 Kvalitet Højeste standard, intet mindre Vi leverer revision og rådgivning af højeste kvalitet. Men det er ikke kun fagligt, at vi kompromisløse. Vi skaber kvalitet og værdi gennem vores dialog, så vi bliver en værdiskabende partner for det samfund og erhvervsliv, vi er en del af

16 Kvalitet Som revisor er vi offentlighedens tillidsrepræsentant, og høj kvalitet er afgørende for den fortsatte tillid til Deloitte. I 2013 havde vi besøg af Revisortilsynet, og vi er stolte af at Revisortilsynet fandt vores arbejde af højeste kvalitet, akkurat som i 2010, hvor vi sidst havde Revisortilsynet på besøg. I vores rolle som revisor og rådgiver er åbenhed og ærlighed afgørende for den tillid, vores kunderelationer bygger på. Kun ved at levere konsistent, objektiv og indsigtsfuld revision og rådgivning af den højeste kvalitet og ved at opretholde uafhængighed i alle relationer kan vi gøre os fortjent til omverdenens tillid, som er afgørende for vores virke. Revisortilsynets Sekretariat har indstillet følgende samlede konklusion til Revisortilsynet: På baggrund af den gennemførte kvalitetskontrol af kvalitets styringssystemet og enkeltsagskontrollen er det kvalitetskontrollantens vurdering, at Deloitte har etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Kvalitet = værdi Vores kunder skal opleve, at de med Deloitte som samarbejdspartner altid får troværdig rådgivning. Vi lægger vores viden sammen med vores kunders viden, så vi sammen skaber unikke løsninger, der forbedrer kundernes konkurrencekraft. Vi udvikler kontinuerligt vores medarbejdere, partnere og kvalitetsstyringssystemer, så vores uafhængighed er ubestridt, og vi kan levere revision og rådgivning af højeste kvalitet. Intern, ekstern og global kontrol For at sikre kvaliteten af vores arbejde har vi et internt kvalitetskontrolsystem, der omfatter politikker for kvalitetssikring og arbejdsgange. Den interne kvalitetskontrol omfatter kontrol på opgave- og firmaniveau. Den eksterne kvalitetskontrol omfatter kontrolbesøg fra Revisortilsynet. Som medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited er vi omfattet af en kvalitetskontrol, der udføres hvert år. Det er ikke kun et spørgsmål om at gøre vores arbejde godt eller bedre end konkurrenterne. Det er et spørgsmål om at gøre det ordentligt. Ordentligt i bred forstand, så ordentlighed bliver fundamentet for vores virke, vores kultur og brand. Anders Dons Partner og CEO I tilknytning til kontrollen har Revisortilsynet fremsat forslag til yderligere forbedring af kvalitetsstyringen. Disse forslag indgår i vores løbende arbejde med at forbedre kvalitetsstyringssystemet

17 Netværket Deloitte globalt Deloitte er som verdens største revisions- og rådgivningsvirksomhed et stærkt globalt integreret firma med stærke lokale rødder. Deloitte globalt tæller flere end medarbejdere i mere end 150 lande og havde i 2012/13 en omsætning på 32,4 mia. US dollars

18 Netværket Som verdens største revisions- og rådgivningsfirma vil vi være network of the future, hvor fokus er på kvalitet og dybe kompetencer til gavn for kunder og talenter. Audit & ERS $13.1 (mia. USD) Consulting $10.4 (mia. USD) Tax og Legal $6.1 (mia. USD) Financial Advisory $2.8 (mia. USD) Global erfaring = lokale fordele Vi er medlem af et effektivt internationalt netværk, hvor vi kan trække på kompetencer, uanset hvor i verden kunderne måtte have behov for rådgivning, ligesom vi kan trække på kompetencer til brug for rådgivning i Danmark. Vi hjælper f.eks. virksomhederne med at udvikle forretningen og etablere sig på udenlandske markeder, ligesom vi hjælper internationale virksomheder med at etablere sig i Danmark. Vores rådgivning er baseret på de samme metodikker og værktøjer på tværs af landegrænser. Vi omsætter globale erfaringer og udfordringer til lokale fordele og løsninger. Vi er altid på forkant med udviklingen og de nyeste tendenser internationalt inden for alle vores forretningsområder. Gennem Deloitte-netværket sikrer vi ensartet betjening af højeste kvalitet overalt i verden. Global videndeling At vi er stærkt lokalt forankret globalt betyder, at Deloitte kan tiltrække og udvikle lokale kunder og talenter overalt i verden. Vi deler viden og metodikker, både når det gælder kunder og udvikling af vores medarbejdere og partnere. Gennem Deloitte University sikrer vi kompetenceudvikling af vores medarbejdere og partnere. Samtidig styrkes netværksdannelsen på tværs af landegrænser til gavn for kunder, medarbejdere og talenter medarbejdere 150+ lande $31.3 omsætning (mia. USD) Verdens største revisions- og rådgivningsfirma 34 35

19 Med den vækst, vi har været igennem, støder man ind i mange problemer, man som virksomhed ikke kender til. IntraNote 36 37

20 Businesscase Kundecase Når vokseværk gør godt Global lokalviden gør forskellen IntraNote er en dansk softwarevirksomhed, som hjælper virksomheder med at omsætte videndeling til konkrete fordele. De er på få år vokset fra fire mand i en kælder til en nordisk virksomhed med 55 ansatte, fordi den rette rådgivning har hjulpet dem til at overkomme de udfordringer, der følger med vokseværk på tværs af landegrænser

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Kend potentialet. Årsrapport 14 /15

Kend potentialet. Årsrapport 14 /15 Kend potentialet 1 Årsrapport 14 /15 1.142.857 kopper kaffe 175.625 gulerødder 2 3 1.067 kvinder 1.387 mænd 5.320 kundebesøg på cykel 4 5 2.564.400.000 kr. omsætning 28.540 kunder +10% udvikling 6 7 Indhold

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere