Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til tops på talent. Årsrapport 2013/14"

Transkript

1 Til tops på talent.

2 Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land, til vands og på to hjul, da Deloitte Øresund Triatlon løb af stablen for 4. år i træk. 2 3

3 Indhold Ledelsesberetning: Årsregnskab: 6 Til tops på talent 80 Hoved- og nøgletal 12 Hoved- og nøgletal 81 Totalindkomstopgørelse 14 Fuld fart frem 82 Balance 28 Højeste standard, intet mindre 84 Egenkapitalopgørelse 32 Deloitte globalt 85 Pengestrømsopgørelse 40 Viden lagt sammen 86 Noter 58 En rejse mod balance 64 Forventninger til Sådan ser vi ud i Regnskabsberetning 74 Påtegninger 4 5

4 Leder Til tops på talent 2013 blev året, hvor forandringens vinde blæste op fra frisk brise til storm, da revisorkrigen for alvor blev skudt i gang. Midt i stormen bevarede vi fokus på at styrke vores kunders konkurrencekraft, og vores aspiration for 2020 er at blive branchens ubestridte markedsleder. Vores dedikerede fokus på at styrke kundernes konkurrencekraft betyder, at Deloitte har fastholdt den gode udvikling fra sidste år, og som Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma står vi stærkere finansielt end nogensinde. Deloittes samlede omsætning steg fra i 2012/13 til i år. Det er et solidt og tilfredsstillende resultat midt i stormvejret og et stærkt konkurrencepræget marked, hvor kundernes udfordringer bliver stadig mere komplekse, og priserne er vigende. Udviklingen blev båret af vækst i samtlige forretningsområder undtagen Revision, som i et konkurrenceintenst marked dog leverede en god performance. Markedet Væksten i vores rådgivningsydelser peger på fornyet optimisme i erhvervslivet, som igen er begyndt at investere i vækstinitiativer, it-systemer, produktinnovation og penetration af nye markeder. Presset fra globaliseringen og digitaliseringen er udfordringer, som skaber muligheder for Deloitte. I forhold til de ejerledede virksomheder har vi søsat en ambitiøs strategi. Fokus er at yde endnu bedre forretningsrådgivning, lancere nye ydelser på digitale platforme og skabe en stærkere tilstedeværelse i det lokale erhvervsliv. Inden for skat er etik og compliance højt på dagsordenen, samtidig med at den stigende internationale konkurrence har øget efterspørgslen på Transfer Pricing. Vi ser en rigtig god tilgang af kunder på tværs af hele vores forretning og oplever, at vi i høj grad er kundernes førstevalg. Vi har i løbet af året opbygget en rigtig stærk position i markedet inden for corporate finance transaktioner. Vores position inden for M&A Transaction Services er også styrket, og vi mærker en stigende efterspørgsel på finansielle ydelser og har store forventninger til området fremadrettet. Inden for vores andre rådgivningsydelser står vi uændret stærkt i markedet. 6 7

5 Som markedsleder bærer vi i Deloitte et stort ansvar over for hinanden, over for vores kunder og samfundet. Anders Dons Partner og CEO I foråret 2014 vedtog EU Grønbogsdirektivet, som vil påvirke vores revisionsforretning med virke fra medio Grønbogen omhandler primært den lovpligtige revision af virksomheder af offentlig interesse (PIE) i EU. I Deloitte er vi i fuld gang med at implementere Grønbogen, og vores fokus er på at maksimere den langsigtede værdiskabelse for vores PIE-kunder samt sikre en balance, hvor vi som firma er relevant i de berørte industrier inden for såvel erklæring som rådgivning. Revisorkrigen Fusionen mellem KPMG og EY skabte en disruption i markedet, som har øget konkurrenceintensiteten markant. Ikke kun om kunderne, men også om talenterne. For Deloitte har revisorkrigen betydet, at vi har vundet en række kunder og på talentfronten har vi stort set ikke mistet nogen, tværtimod har vi formået at tiltrække talenter fra konkurrenterne. Det er et usædvanligt stærkt resultat, som, vi tror, skyldes vores unikke kultur og vores værdier. Opkøb Som led i vores opkøbsstrategi har vi erhvervet konsulentvirksomheden Platon i juni Dermed bragte vi os med ét slag i front på Big Data og business intelligence, og vi lægger os dermed på linje med resten af Deloitte-familien, som er markedsførende globalt inden for Big Data og datadrevet forretningsudvikling. Samkøringen med Deloitte Consulting åbner nye spændende perspektiver. Integrationen af Platon er godt i gang, markedet har reageret særdeles positivt, og vi ser frem til at hjælpe vores kunder med at skabe nye forretningsmuligheder med Big Data. I august 2014 opkøbte vi revisionsfirmaet Census, som styrker vores lokale nærvær på Fyn markant. Opkøb vil fortsat være et vigtigt strategisk element. Optimering af forretningen I Deloitte arbejder vi målrettet på at styrke vores konkurrenceevne i et marked, som bliver stadigt mere konkurrencepræget. I løbet af 2013/14 fortsatte vi tilpasningen af organisation og processer, så vi mere effektivt understøtter forretningens behov. Vi er i færd med at implementere DeloitteAudit, der er en ny revisionsplatform med endnu mere fokus på kvalitet, effektivitet og værdiskabelse for kunderne. 8 9

6 Vores ansvar, vores ambition Som markedsleder bærer vi i Deloitte et stort ansvar over for hinanden, over for vores kunder og samfundet. Det er ikke kun et spørgsmål om at gøre vores arbejde godt eller bedre end konkurrenterne. Det er et spørgsmål om at gøre det ordentligt. Ordentligt i bred forstand, så ordentlighed bliver fundamentet for vores virke, vores kultur og brand. Vi har en stærk kultur i Deloitte. En kultur, som er rodfæstet i vores over 100 år stærke fællesskab, som bygger på tillid. Tillid til hinanden, og tillid fra omverdenen til, at Deloitte gør det ordentligt. Den tillid er rodfæstet i kvaliteten af vores arbejde. Revisortilsynet finder vores arbejde af højeste kvalitet, og vi udvikler kontinuerligt vores medarbejdere, partnere og kvalitetsstyringssystemer. Hermed sikrer vi, at vores uafhængighed er ubestridt, og at vi kan leve op til vores egen ambition om at levere revision og rådgivning af højeste kvalitet. Deloitte University i Bruxelles og Paris, hvor vi vil udvikle fremtidens ledere og udvikle vores talenter blev året, hvor Universum kårede Deloitte som branchens bedste arbejdsplads. Vi vil i løbet af 2014 videreudvikle vores ledelsesakademi Leadership by Deloitte som sikrer, at vi udvikler vores ledere og talenter, så vi bliver et endnu stærkere hold. Til det arbejde har vi indgået et partnerskab med Sport One Danmark, som har en unik erfaring og indsigt i talentudvikling fra Team Danmark og sportens verden. Det partnerskab skal sammen med Deloitte University hjælpe os med yderligere at styrke Deloitte til et vinderhold, som styrker kundernes konkurrencekraft ved at lægge viden sammen internt og eksternt med kunderne. Derved skaber vi grundlaget for vækst for vores kunder og for os selv. Det vil sikre, at Deloitte har skabt sig et godt udgangspunkt for at blive ubestridt markedsleder i For at udbygge vores position som markedsleder yderligere vil vi investere endnu mere i at styrke vores kultur og vores medarbejderes kompetencer. I december 2013 åbnede Anders Dons Partner og CEO Jesper Jørgensen Partner og COO 10 11

7 Nøgletal Hoved- og nøgletal Nettoomsætningen stiger Nettoomsætningen på mod i 2012/13 er en stigning på 1 %, der er skabt gennem organisk vækst. Årets resultat Resultatet for 2013/14 er et overskud på 53, hvilket er 5 mindre end sidste år, men svarer til de offentliggjorte forventninger i sidste årsrapport. Ved bedømmelsen af resultatet skal det tages i betragtning, at kapitalejerne i selskabet tillige er partnere i virksomheden, og at vederlaget til disse er resultatafhængigt. Vederlaget er udgiftsført under personaleomkostninger. Udvikling i antal medarbejdere Ved regnskabsårets udgang var vi medarbejdere mod året før. Af de beskæftigede var 237 partnere mod 235 sidste år. Omsætning fordelt på forretningsområder 2009/10 12% 4% 8% 12% 64% Omsætning fordelt på forretningsområder 2013/14 16% Hoved- og nøgletal 2009/ / / / /14 Hovedtal Nettoomsætning Driftsresultat* Resultat af finansielle poster, netto (8) (13) (11) (9) (7) Årets resultat* Tilgodehavender hos kunder, igangværende arbejder for fremmed regning samt modtagne forudbetalinger Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte % 8% 13% Revision (inkl. ERS) Skat Business Process Solutions Financial Advisory Services Consulting 57% Nøgletal Overskudsgrad (EBITA-margin) (%) Finansiel gearing 0,6 0,8 0,4 0,2 0,1 Soliditetsgrad (%) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev stiftet med regnskabsmæssig virkning pr. 1. juni 2011 ved apportindskud af den virksomhed, der tidligere var drevet af Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab med datterselskaberne Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Deloitte Business Consulting A/S og Deloitte Financial Advisory Services A/S. Stiftelsen blev regnskabsmæssigt behandlet ved anvendelse af sammenlægningsmetoden. Som hoved- og nøgletal for 2009/ /11 er gengivet hoved- og nøgletal for den tidligere Deloitte Holding-koncern. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt, og aktuel og udskudt selskabsskat blev derfor ikke overdraget til selskabet i forbindelse med stiftelsen. Hoved- og nøgletallene for 2009/ /11 er tilpasset i overensstemmelse hermed. Nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal *Ved bedømmelsen af resultatet skal det tages i betragtning, at kapitalejerne i selskabet tillige er partnere i virksomheden, og at vederlaget til disse er resultatafhængigt. Vederlaget er udgiftsført under personaleomkostninger

8 Markedsudvikling Fuld fart frem I andet halvår af 2013/14 bed en spirende optimisme sig fast blandt virksomhederne. Optimismen er begyndt at manifestere sig som investeringer i nye vækstinitiativer, og vi oplever, at Deloitte i stigende grad er kundernes førstevalg med en solid kundetilgang på tværs af hele forretningen

9 Markedsudvikling Hvad siger kunderne? Året blev præget af konsolidering, hvor vi har tilpasset og optimeret organisationen, men også investeret, så vi bedre matcher kundernes behov. Internationalisering og digitalisering I markedet står virksomhederne på trods af stigende optimisme stadig over for store udfordringer med at udløse deres potentiale. På tværs af segmenter presser globaliseringen og digitaliseringen sig på. Kunderne kræver instant adgang til produkter og services og forventer samtidig at få en oplevelse i købssituationen. Omstillingsparathed er et grundvilkår, som kræver adaption af den nyeste viden og nye teknologiske muligheder i produkter og ydelser og en konstant optimering af ressourcer for at skærpe konkurrenceevnen og øge lønsomheden. Også offentlige virksomheder står over for store udfordringer i form af krav om øget værdiskabelse, digitale løsninger og øget produktivitet. Kampen om kunderne Konkurrencesituationen på revisions- og rådgivningsmarkedet blev yderligere skærpet i år med fusionen mellem EY og KPMG. Deloitte er kommet styrket ud af situationen med en god tilgang af nye kunder. Tilfredse kunder er en forudsætning for langvarige og tillidsfulde kundeforhold. Derfor lægger vi i Deloitte stor vægt på kontinuerligt at måle vores kunders tilfredshed. Generelt har vi en høj kundetilfredshed med mange loyale kunder, som værdsætter kvaliteten og værdiskabelsen i vores betjening. Meget lav Lav Middel Høj Meget høj Kundetilfredshedsmåling Tilfredse kunder er en forudsætning for langvarige og tillidsfulde kundeforhold. Derfor måler vi kontinuerligt på vores kunders tilfredshed. Kilde: Ennova 16 17

10 Markedsudvikling Markedsudvikling Revision Consulting Hans Trærup Leder af Revision Det har været et travlt år i Revision med en god tilgang af kunder, samtidig med at vi har fastholdt langt de fleste af vores eksisterende kunder. Vi har nået vores mål og haft en positiv udvikling på de vigtigste nøgletal, samtidig med at vi er blevet mere effektive. Markedet taget i betragtning, hvor kerneydelsen revision stadig er under prispres og med fusionen mellem to af konkurrenterne i Big 4, er det et tilfredsstillende resultat. Den samlede omsætning for revisionsbranchen er stagneret eller faldet svagt siden 2006, og vi oplever et generelt prispres på revisionsydelsen, der forventes at fortsætte mod Samtidig er den lovpligtige revision bortfaldet for mindre virksomheder, der nu i stort omfang vælger at få foretaget en udvidet gennemgang eller blot et review. Et stærkere hold og større værdiskabelse Med opkøbet af Census styrkede vi vores lokale tilstedeværelse på Fyn markant. Samtidig har vi formået at tiltrække talenter og udvikle egne medarbejdere og partnere, så vi står godt rustet til konkurrencen de kommende år. Vi er i færd med at implementere DeloitteAudit, der sætter endnu mere fokus på kvalitet, effektivitet og værdiskabelse for kunderne. Det er en proces, der vil fortsætte med forøget styrke i de kommende år, bl.a. med brug af Data Analytics og teknologi på en hel ny måde, så revisionen udover at være risikofokuseret og drevet af indsigt også vil være fremadskuende. Vi har også fokus på at øge værdiskabelsen for kunderne ved at udvikle nye ydelser omkring revisionen, som kan bidrage til, at kundernes konkurrencekraft forbedres. Samtidig har vi sat endnu mere fokus på ejerledede virksomheder. Deres behov er meget forskellige, og vi har derfor udviklet en række ydelser, der med udgangspunkt i revision tilbyder helhedsorienteret forretningsrådgivning med afsæt i virksomhedernes behov. Det er et tiltag, som vil styrke kundernes forretning markant og udbygge vores position som markedsleder i segmentet. Morten Storm Ry Leder af Deloitte Consulting Vi leverede en solid performance på tværs af alle forretningsområder. Alle vækstede, og vores oplevelse er, at vi er kundernes fortrukne samarbejdspartner. Inden for vores hovedområder bliver vi kun større, stærkere og bedre. Det er et rigtig godt resultat især i betragtning af, at det er foregået i et stærkt konkurrencepræget marked, der ikke voksede nævneværdigt. Førende på Big Data og CFO services Vi afsluttede året med sammenlægningen med Platon Danmarks førende virksomhed inden for Information Management og Big Data. Det er en skelsættende begivenhed, som har givet genlyd i branchen. Globalt er Deloitte førende inden for Big Data og datadrevet forretningsudvikling. Med købet af Platon bringer vi os med ét slag i front i Norden og Danmark. Og med de globale erfaringer og koncepter i baghånden står vi rigtigt stærkt i forhold til at skabe nye forretningsmuligheder for vores kunder. Kunderne har allerede reageret meget positivt på nyheden. Året bød på mange positive oplevelser inden for økonomiområdet. På shared services området har vi analyseret, rådgivet og hjulpet med implementering for broderparten af C20 selskaberne. Inden for økonomistyring står vi med vel nok landets stærkeste team og metodeapparat. Kort sagt: Vi har i året i den grad manifesteret os som den foretrukne samarbejdspartner for de førende CFO er i Danmark. Strategi og operations og den offentlige sektor Vi har i årets løb også styrket vores position inden for strategi og operations på C-niveau, bl.a. ved at styrke det fælles nordiske og europæiske samarbejde i Deloitte og trække mere på vores kolleger i det globale netværk. Det sætter os i stand til bedre at betjene vores store internationale kunder, som opererer på tværs af landegrænser og oplever en afgørende værdiskabelse i vores globale rækkevidde. Den offentlige sektor står som bekendt over for ganske betydelige udfordringer. Reformer, digitalisering, borgerforventninger og budgetbegrænsninger, for blot at nævne nogle. Vi har i årets løb befæstet vores position som den førende leverandør af management konsulentydelser på tværs af den offentlige sektor

11 Markedsudvikling Markedsudvikling Skat Business Process Solutions Niels Josephsen Leder af Skat Det har været turbulente tider for skatteområdet i de senere år, hvor etik er kommet højt på kundernes dagsorden. Deloitte Skat har formået at navigere gennem de rørte farvande og er kommet ud på den anden side med et tilfredsstillende resultat og en styrket medarbejderstab. Outsourcing og Transfer Pricing Den stigende konkurrence internationalt har ført til aggressive tiltag fra skattemyndighederne i mange lande. Turbulensen på markedet har øget ønsket om en stabil skatteprocent. Det har bl.a. sat fokus på Transfer Pricing, som har oplevet en stigning i efterspørgsel. Flere og flere koncerner lukker ned for deres back officeaktiviteter og outsourcer opgaven. Vi har et stærkt brand, og vi har vundet opgaver for en række af de største danske koncerner. Vi er med vores center of excellence i Belgien førende inden for outsourcingområdet. Internt har vi oprustet på en række områder inden for compliance, international skat og Transfer Pricing, idet vi oplever et øget behov blandt kunderne inden for netop disse områder. Og så har vi introduceret en række nye it-værktøjer, som styrker vores værdiskabelse ved at gøre kunderne mere selvhjulpne inden for både personskat, selskabsskat og indirekte skatter. Etisk sparring og ejerledede virksomheder Med turbulensen på markedet er også rollen som skatterådgiver i forandring. Hvor kunderne tidligere spurgte til, hvad man kunne og ikke kunne gøre, efterspørger kunderne i dag større rådgivning om, hvad der er moralsk og etisk forsvarligt. Det stiller større krav til vores rådgivning og dømmekraft og ikke mindst uddannelsen af vores talenter. I samarbejde med Revision og Business Process Solutions har vi sat fokus på ejerledede virksomheder, som er kendetegnet ved en særlig kompleksitet. Med udgangspunkt i skatterådgivning tilbyder vi helhedsorienteret forretningsrådgivning med udgangspunkt i virksomhedens situation og livscyklus. Det er et tiltag, som vil styrke vores position som markedsleder på området. Kvalitet frem for kvantitet Revisorkrigen har også skabt turbulens. Hos Deloitte har revisorkrigen gavnet os på medarbejderområdet, idet vi har haft tilgang af en mindre gruppe personer, der er særligt stærke inden for international skat. Det har styrket rådgivningen af vores kunder, der oplever store udfordringer på specielt dette område. Martin Søegaard Leder af Business Proces Solutions Vi har i det forgangne år øget fokus på at følge kundens behov. I den nye tilgang identificerer og definerer vi proaktivt kundens udfordringer, og kombineret med vores stærke fokus på eksekvering og et effektivt metodeapparat har dette væsentligt forøget værdiskabelsen hos kunden og skabt en større efterspørgsel i markedet. Vi har samtidig fastholdt vores stærke unikke evne til at sikre en succesfuld implementering af løsningerne. Fra behovsdrevet til opsøgende forretning Vores afdeling for Finance & Accounting (F&A) har leveret en solid performance drevet af en organisation, der har udlevet den nye proaktive fokusering. Vi har fastholdt omsætningen inden for interim services og er samtidig lykkedes med at vinde flere projekt- og outsourcingopgaver. Vores forretning er dermed ikke længere udelukkende drevet af kundernes her-og-nu behov. Vi identificerer behov hos kunderne, hvor vi kan skabe værdi og er proaktive i vores dialog om mulige løsningsforslag. Vi har desuden fået rigtigt godt fodfæste inden for rådgivning til de mellemstore virksomheder, hvor vores fokus har været på eksekvering af strategier og implementering af forandringer. Over for ejerledede virksomheder har vi sammen med Revision og Skat udviklet en række ydelser, som tager udgangspunkt i den særlige kompleksitet, som præger disse virksomheder. Ydelserne er et 360º forretningsrådgivningskoncept, der tager udgangspunkt i virksomhedens unikke situation, mål og livscyklus. Analyse og design forenet med implementering og eksekvering Det seneste år har vi introduceret en række nye ydelser målrettet de mellemstore virksomheder, bl.a. strategisk udvikling af økonomifunktionen, centralisering og shared service center-etablering samt drift af projektkontor og eksekvering. Fælles for disse nye ydelser er, at de forener analyse og design med implementering og eksekvering i én samlet løsning, hvilket skaber transparens og dermed en stor oplevet værdi for kunden. Vi har valgt denne tilgang, fordi der er et voksende behov hos de mellemstore virksomheder, der typisk har valgt ikke at have ressourcer og kompetencer in-house til selv at implementere løsningerne. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra markedet herpå

12 Markedsudvikling Markedsudvikling Financial Advisory Services Enterprise Risk Services Lars Berg-Nielsen Leder af Financial Advisory Services Vi har leveret en god performance over hele linjen, hvor især Coporate Finance har udmærket sig. Vi er tilbage i toppen af markedet for Corporate Finance, hvor vi har hjulpet vores kunder med at lukke en række spændende transaktioner som salget af Diba Bank, Tvilum og NGI og så har vi hjulpet Tryghedsgruppen med salget af Previa til Falck. Vi har formået at levere markant højere kvalitet i vores produkter, samtidig med at vi er lykkedes med at opbygge og pleje de rigtige relationer i et meget relationsafhængigt marked. Finansiel Due Diligence har holdt kadencen og igen leveret en flot performance. Vi har været involveret i en lang række af de større transaktioner, der har præget markedet i år, og kunderne sætter stor pris på vores services. Nye ydelser Vi har lanceret to nye ydelser i årets løb inden for henholdsvis Rekonstruering og Risk. Med Rekonstruering tilbyder vi kriseramte virksomheder assistance og har ansat en ny partner til at lede arbejdet, der er kommet rigtig godt fra start, selvom omdrejningen i markedet er svag i Danmark. Vi har etableret vores position, og vores potentielle kunder ved, at vi agerer i markedet. Til at lede og opbygge afdelingen for Risk har vi ansat en ny partner fra Holland. Det er en højt specialiseret branche, hvor vi tilbyder Risk Services til den finansielle sektor i samarbejde med vores kolleger fra Risk Services i ERS og aktuarerne i Revision. Industrispecialisering Vores fokus er at styrke vores position inden for Corporate Finance og køb og salg af virksomheder. Samtidig arbejder vi på at blive endnu skarpere i vores værdiskabelse ved at fokusere på brancher, hvor vi har dyb brancheviden. Kunder efterspørger proceserfaring og industrispecialister. Det behov vil vi matche, samtidig med at vi vil inddrage vores internationale kolleger endnu mere, hvor det er relevant. Thomas Brun Leder af Enterprise Risk Services Deloitte Enterprise Risk Services har i årets løb arbejdet på to fronter, hvor vi sideløbende med den revisionsnære forretning har udvidet med flere konsulentydelser. Udbygningen af vores konsulentydelser har styrket vores kundeplatform, og vi er ved at opbygge vores brand og øge vores synlighed i markedet, hvor vores afsæt i Revision giver os en unik position. Vi har blandt andet oprustet med købet af konsulentvirksomheden MN Security, der har tilført stærke kompetencer inden for SAP-brugeradministration og SAP-sikkerhed. Og selvom vi stadig er i opbygningsfasen med konsulentdelen af forretningen, er vi kommet ud af året med et tilfredsstillende resultat, som gør, at vi står styrket og gearet til vækst. Cyber Security, compliance og intern revision Kunderne efterspørger især ydelser inden for SAP, Cyber Security, compliance og intern revision. Trenden med at overholde regler og frameworks, som vi så i USA for 5-10 år siden, har gjort sit indtog på det danske marked, og det er ikke længere revisors ansvar, at reglerne overholdes. Derimod har ledelsen fokus på effektive interne kontroller, og vores ydelser på området matcher behovet og er stærkt efterspurgte. Samfundet og erhvervslivets afhængighed af it er støt stigende og det er de medfølgende sikkerhedsricisi også. Efterhånden som registrerings- og bogføringsområdet bliver mere automatiseret, vil vi se en øget outsourcing til lande med billigere arbejdskraft. Det medfører øget kommunikation over landegrænser og dermed øgede risici, som skaber større efterspørgsel på vores ydelser inden for Cyber Security. Pres på efterspørgslen Generelt oplever vi en enorm efterspørgsel på vores ydelser. It, sikkerhed og Risk Management er en unik kombination af højt specialiserede kompetencer, som er stærkt efterspurgt i markedet, og det gør det til en udfordring at følge med efterspørgslen

13 Businesscase Vi arbejder med en flerårig produktion i en sektor med mange særregler. Derfor har vi brug for den rigtige rådgivning og det rigtige setup, når vi starter noget nyt op, også internationalt. Green Team Group 24 25

14 Kundecase Kimen til succes Når kompetencer og ambitioner går hånd i hånd Green Team Group er en international virksomhed med rødderne solidt plantet i jysk muld. De sælger juletræer i hele verden. Og det gør de med succes, fordi den rigtige rådgivning sikrer dem det rigtige setup, når de starter projekter op internationalt

15 Kvalitet Højeste standard, intet mindre Vi leverer revision og rådgivning af højeste kvalitet. Men det er ikke kun fagligt, at vi kompromisløse. Vi skaber kvalitet og værdi gennem vores dialog, så vi bliver en værdiskabende partner for det samfund og erhvervsliv, vi er en del af

16 Kvalitet Som revisor er vi offentlighedens tillidsrepræsentant, og høj kvalitet er afgørende for den fortsatte tillid til Deloitte. I 2013 havde vi besøg af Revisortilsynet, og vi er stolte af at Revisortilsynet fandt vores arbejde af højeste kvalitet, akkurat som i 2010, hvor vi sidst havde Revisortilsynet på besøg. I vores rolle som revisor og rådgiver er åbenhed og ærlighed afgørende for den tillid, vores kunderelationer bygger på. Kun ved at levere konsistent, objektiv og indsigtsfuld revision og rådgivning af den højeste kvalitet og ved at opretholde uafhængighed i alle relationer kan vi gøre os fortjent til omverdenens tillid, som er afgørende for vores virke. Revisortilsynets Sekretariat har indstillet følgende samlede konklusion til Revisortilsynet: På baggrund af den gennemførte kvalitetskontrol af kvalitets styringssystemet og enkeltsagskontrollen er det kvalitetskontrollantens vurdering, at Deloitte har etableret, implementeret og anvendt et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Kvalitet = værdi Vores kunder skal opleve, at de med Deloitte som samarbejdspartner altid får troværdig rådgivning. Vi lægger vores viden sammen med vores kunders viden, så vi sammen skaber unikke løsninger, der forbedrer kundernes konkurrencekraft. Vi udvikler kontinuerligt vores medarbejdere, partnere og kvalitetsstyringssystemer, så vores uafhængighed er ubestridt, og vi kan levere revision og rådgivning af højeste kvalitet. Intern, ekstern og global kontrol For at sikre kvaliteten af vores arbejde har vi et internt kvalitetskontrolsystem, der omfatter politikker for kvalitetssikring og arbejdsgange. Den interne kvalitetskontrol omfatter kontrol på opgave- og firmaniveau. Den eksterne kvalitetskontrol omfatter kontrolbesøg fra Revisortilsynet. Som medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited er vi omfattet af en kvalitetskontrol, der udføres hvert år. Det er ikke kun et spørgsmål om at gøre vores arbejde godt eller bedre end konkurrenterne. Det er et spørgsmål om at gøre det ordentligt. Ordentligt i bred forstand, så ordentlighed bliver fundamentet for vores virke, vores kultur og brand. Anders Dons Partner og CEO I tilknytning til kontrollen har Revisortilsynet fremsat forslag til yderligere forbedring af kvalitetsstyringen. Disse forslag indgår i vores løbende arbejde med at forbedre kvalitetsstyringssystemet

17 Netværket Deloitte globalt Deloitte er som verdens største revisions- og rådgivningsvirksomhed et stærkt globalt integreret firma med stærke lokale rødder. Deloitte globalt tæller flere end medarbejdere i mere end 150 lande og havde i 2012/13 en omsætning på 32,4 mia. US dollars

18 Netværket Som verdens største revisions- og rådgivningsfirma vil vi være network of the future, hvor fokus er på kvalitet og dybe kompetencer til gavn for kunder og talenter. Audit & ERS $13.1 (mia. USD) Consulting $10.4 (mia. USD) Tax og Legal $6.1 (mia. USD) Financial Advisory $2.8 (mia. USD) Global erfaring = lokale fordele Vi er medlem af et effektivt internationalt netværk, hvor vi kan trække på kompetencer, uanset hvor i verden kunderne måtte have behov for rådgivning, ligesom vi kan trække på kompetencer til brug for rådgivning i Danmark. Vi hjælper f.eks. virksomhederne med at udvikle forretningen og etablere sig på udenlandske markeder, ligesom vi hjælper internationale virksomheder med at etablere sig i Danmark. Vores rådgivning er baseret på de samme metodikker og værktøjer på tværs af landegrænser. Vi omsætter globale erfaringer og udfordringer til lokale fordele og løsninger. Vi er altid på forkant med udviklingen og de nyeste tendenser internationalt inden for alle vores forretningsområder. Gennem Deloitte-netværket sikrer vi ensartet betjening af højeste kvalitet overalt i verden. Global videndeling At vi er stærkt lokalt forankret globalt betyder, at Deloitte kan tiltrække og udvikle lokale kunder og talenter overalt i verden. Vi deler viden og metodikker, både når det gælder kunder og udvikling af vores medarbejdere og partnere. Gennem Deloitte University sikrer vi kompetenceudvikling af vores medarbejdere og partnere. Samtidig styrkes netværksdannelsen på tværs af landegrænser til gavn for kunder, medarbejdere og talenter medarbejdere 150+ lande $31.3 omsætning (mia. USD) Verdens største revisions- og rådgivningsfirma 34 35

19 Med den vækst, vi har været igennem, støder man ind i mange problemer, man som virksomhed ikke kender til. IntraNote 36 37

20 Businesscase Kundecase Når vokseværk gør godt Global lokalviden gør forskellen IntraNote er en dansk softwarevirksomhed, som hjælper virksomheder med at omsætte videndeling til konkrete fordele. De er på få år vokset fra fire mand i en kælder til en nordisk virksomhed med 55 ansatte, fordi den rette rådgivning har hjulpet dem til at overkomme de udfordringer, der følger med vokseværk på tværs af landegrænser

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Kend potentialet. Årsrapport 14 /15

Kend potentialet. Årsrapport 14 /15 Kend potentialet 1 Årsrapport 14 /15 1.142.857 kopper kaffe 175.625 gulerødder 2 3 1.067 kvinder 1.387 mænd 5.320 kundebesøg på cykel 4 5 2.564.400.000 kr. omsætning 28.540 kunder +10% udvikling 6 7 Indhold

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2012/13.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2012/13. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2012/13. Deloitte i tal 2012/13 Danmark Omsætning fordelt på forretningsområder 15% 5% 8% Medarbejderfordeling efter forretningsområder

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Netværk for ejerledere VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Ejerledede virksomheder udgør med god grund 85 procent af dansk erhvervsliv. Friheden til at styre sit eget arbejdsliv, forfølge sine ideer og arbejde med

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Sikkerhedsstyrelsens strategi Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020 Fire år, to faser og én klar retning: Vi skal være en moderne serviceorienteret myndighed Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016

Den Korte Avis ApS Von Ostensgade Dragør CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den Korte Avis ApS Von Ostensgade

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk - Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej 111 4660 Store

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Aalborg Syd

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Business Consulting Young consultant school

Business Consulting Young consultant school Business Consulting Young consultant school Når du er færdig, er du først lige begyndt Business Consulting er en af Danmarks største konsulentvirksomheder. Vi er sparringspartner for en stor del af dansk

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr Pontoppidansvej Fredericia. Årsrapport 2014/15

Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr Pontoppidansvej Fredericia. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Iværksætteri Fyn ApS CVR-nr. 35843787 Pontoppidansvej

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere