nav. k vapeur nav. å moteur voil. å moteur voiles alt total » ' > ' 2 82»»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nav. k vapeur nav. å moteur voil. å moteur voiles alt total » ' > ' 2 82»»"

Transkript

1 ' TABEL 8 gi Antal og Tonnage for Skibe (over 0 Reg T brutto, optagne i danske Skibsregistre Nombre et tonneaux s navires dans les registres danois navires A ndregistrere Skibe samt vigtigste ndtegnelser og Udslettelser i 98 og 99 Navires enregistres, accroissement et obliteration les plus importants en 98 et 99 Ved Udgangen af 97 fin 97 Tilgang accroissement 98: Nybygn fra ndland constrneuves, indigen - - Udland - -, etrang kke-nyb - - nav non neufs l' år Afgang diminution 98: Salg til Udland ventes e l'etranger Forlis, Konmn o echouem, cand, etc Ophugning, Aftakling etc peces Ved Udgangen af 98 fin 98 Tilgang accroissement 99: Nybygn fra ndland constr neuves, indigen - - kke-nqb - Udland - -, etrang - nav non neufs l'etr Afgang diminution 99: Salg til Udlant ventes å l'etranger Forlis, Konmn o echouem, cond, etc Ophugning, Aftakling etc peces Ved Udgangen af 99 fin 99 Register, netto tonneaux nets jauge Dødvægt portte en lourd Dampskibe Motorskibe Sejlmotorskibe nav k vapeur nav å moteur voil å moteur voiles alt Antal Reg T Antal T T nbr brutto nbr brutto nbr brutto brutto brutto valeur 000 Kr ' > ' ' ' o > A 36 D A t z o ' ' z , oo - 670o - B Skibenes Forling efter Art (Benyttelse og Størrelse ved Udgangen af 99 og 98 Repartition s navires d'apres la nature (application et la granur, fin 99 et 98 Damp- og Motorskibe navires is vapeur et å moteur, 0-00 Reg T brutto too ooo over 6ooo - - alt heraf i København' dont Copenh Sejlskibe m og ud Hjælpemaskine voiliers å ou sans machine auxiliaire: 0-5o Reg T brutto over alt herafi Københavns dont Copenh Skibe med en Tonnage p Passagerskibe Lasteskibe Fiskerfartøjer Skibe til andre Regeringsskibe alt pour service navires navires særl Øjemed nav a t passagers marchandises pfcheurs nav h usages m r å l' tat 8 speciaux Antal Reg T Antal Reg T Antal Reg T Antal Reg T Antal Reg T Antal rooo R Antal,oooR nbre brutto nbre brutto fibre brutto nbre brutto nbre brutto nbre T br nbrs T br ' > o ' A ' r ' 5o s A ' o ' ' z o 7 55, il A A 3 3, A A ' ' ' 68o logo ' ' _ y r z87oo Reg T brutto og 700 Reg T netto, hvoraf Størstelen var Fiskerfartøjer - Den samle Elskerflaa udgjor ved Udgangenaf 98: 803 Damp-, Motor- og Sejlfartøjer og 75 Robaa og Pramme; førstnævnte forlte sig mellem Størrelsesklasserne over unr 5 Reg T brutto med følgen respektive Antal: 6, 7 og 577 5, 5-5 og D, e Skibe, hvis Rere (eller bestyren Rere har Hjemsted i København il --

2 8 TABEL 8 Skibsfarten paa vigtigste danske Havne (Tolddistrikter med Navigation sur les principaux ports (douanes danois: Mar Tolddistrikter douanes København Copenhague Kalundborg Korsør Rønne Nykøbing F Nakskov ndgaaen Gods udlosset i i Forspalten angivne Havne (Tolddistrikter fra ndland, Fra (til Reg Tonnage barquees dans les parts (douanes divers (a = Udgaaen registre ndland Ø k v y w v 5 p ++ v d V T entree = sortie pores x nationaux tl tt o ti ti x ' tl \ " O tl i v x ' X : «q +7 7 ro A 6 p q 'O tl Udl d v p b x b an n å; å å, - G 'A Fy o C [ 0 0 å C m U7 tl tl v v U etrangers ] q tl - W y a Tone T netto x T netto Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons T ndland { Udland Jndland Udland o o56 77 " Jndland o is lt Udland o " tndland Udland Jndland ; 9 Udland ndland Udland o Nyborg Svendborg Onse Frerikshavn Aalborg- Nørre Sundby Ranrs Aarhus Horsens Vejle 67 8 {ndland " Udland 57 76o o ndland o8 l Udland o {ndland Udland Si o Jndland t Udland o o ndland o8 5o D Udland Jndland " 57 Udland 6 65 o ndland l Udland o ndland oo 07 7 l Udland tndland o l Udland o " Frericia Kolding Sønrborg Esbjerg Øvrige Havne autres Samtl danske Havne 6 3 Jndland Udland on Jndland lt Udland Jndland l Udland o o66 7 ndland on " { Udland ndland o { Udland Si o J{ndland o88 60 Ud and gi Anm i Tallene for Reg Tonnagen omfatter i Tabel Si samtlige Anløb, bortset fra Dampfærgefarten, mens Tabe Anm Majs o a Korn til Forbrug indgaar unr Uformalet Korn«; Gruppen Sten, Kalk, Cement o «omfatte og -affald og Sukker

3 Forling af Godsmængn efter Art Dampfærgefart ikke medregnet chandises transportces, par groupes Bacs d vapeur non inclus 83 resp Udland Gods indlat i i Forspalten angivne Havne (Tolddistrikter til ndland, resp Udland nzarchandises embarquees dans les ports (douanes divers alt alt oå n tos o s 0 N Å 9 Co i Lq itl `N + k " O O åv; O R' W m w y 7'Y' " U3U C C7 7 x y Yå O O v a e, " Pd y N N by >,y'et ` Qa N a w y g " f E~ n ^c 'J'cy e u N a ttl w ` sa C^ å v W x ; o N Y y U tl o Aåw alt alt, i ' å >y tl a Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons o oi o o o oo o o > o o o69 ;> o o o z o logo o58 36o > o so o , o kun medtager et Skib een Gang paa hver Rejse uanset Anløb i flere Havne bl a Raafosfat og Svovlkis; Forskellige Varer i hele Ladningers omfatter bl a Mineralolie, Stoffer til Oliepresning, Sukkerroer li*

4 TABEL 83 8 Skibsfarten mellem t egentlige Danmark og Udlant samt Færøerne og Grønland i Aarene 98 og 97 Navigation entre ports danois et ports Etrangers, par lien part et lien stination en 98 et 97 Afgangssted resp Bestemmelsessted lien part et lien stination Antal nombre Til Danmark indgaae Skibe entree Register jauge mæng i Vægttons chargem (toids en tonnes nombre jauge mæng i Vægttons charge"' /toids en tonnes nombre Fra Danmark udgaae Skibe sortie jauge Godsmæng i Vægttons chargem (toids en tonnes ombre fange mæng i Vægttons chargem (toids en tonnes rood RT xooo t 00o RT t RT ooo t Færøerne 9 3,0 56 5,3 5,,6 0,9 Grønland 8 6,6,3,0 5,6 9 6,5 3,9 6 3,0 8,6 sland 56 5,,0 56 8, 3, ,3 38, ,9 3,8 Norge ,7 9, ,0 3, 7 505,3 75, ,7 7,9 Sverige ,9 88, 383, 868, , 33, ,8 8,0 Finland 63 87,9 7,9 59 7,6, ,5 0, ,6 88, Rusl og Randstaterne ,6 650, , 9, , o8, 0 07,8 0, Tyskland ,5 850, ,6 707, ,0 6, 77 30, 57, Storbritannien og rland ,6 90, 805 3,0 3073,6 6 93,5 57, ,3 565,5 Andre europ Lan ,8 00, , 63, , 9, , 67,9 Nordamerika 8 9, 96, ,6 96, ,8 33, 96 39, 38, Mellem- og Sydamerika 0 60,5 37, 85 9,3 3,6 9 3,3 35, ,6 30,7 Afrika 00 33, 5,6 7 88, 6,6 3,8, 7 6,3 i,8 Asien og Australien 78 93,5 83,9 59 5, 3 66,9 7, 59, 3,6 Uangivet Land,,6 7 3,9,0 8, s 8,o,0 Tilsammen , 063, ,7 059, ,9 38, ,5 0,9 heraf Dampskibe dont navires å vapeur , 8677, ,5 8656,6 l xo696,9 x769, or55 033, 579,8 Anm Godsmængr er altid anført ved t Land, hvorfra er indgaaet eller hvortil er udgaaet Skibet er rimod i Tilfæl, hvor t har anløbet flere Lan, kim anført ved et enkelt Land, t fjærneste, hvorfor Register- Tonnage og Godsmæng ikke altid svarer til hinann ved enkelte Lan TABEL 8 Skibsfarten opgjort efter Skibenes Nationalitet i Aaret 98 Navigation par la nationalite s navires en 98 Damp- og Sejlskibe navires å vapeur et k voiles Danske slandske Norske Svenske Finske Tyske Britiske Hollandske Amerikanske Andre Nationaliteter Fremme i alt J-98 i alt heraf Damp skibe dont navires å vapeur 97 i alt heraf Damp skib e dont navires å vapeur Antal nombre o o6 868 Farten mellem Danmark og Udlant navigation entre ports danois et ports etrangers ndgaaen Fart entree Register jauge 00o R T 583, 8, 568, 75,7 07,7,5 555, 8,6 3, 96,5 6035,o 88, 0 777, ! 38, ,5 Godsmæng i Vægttons chargem (poidsj en tonnes xooo t 3,7 5, 609,0 56, 9,8 035,8 9,8 35,,9 506,0 63,9 0 63, , 059, ,6 Udgaaen sortie Farten mell danske Havne navigation entre ports danois ndgaaen Fart = Udgaaen entree = sortie Gods- Gods- Register- mæng i Register- mæng i Antal Vægttons Antal Vægttons char em nombre g chargem (toids en nombre (poids en jauge tonnes jauge tonnes xooo R T xooo t 00o R T 000 t ,9 79, ,8 0, , , , 350 3,0 C0 58, ,7 9 98, 0 0, 7 90, , , ,9,9 9,6 3, 53, 66,7 6,0 30 8,3 9, 03, 38, , 70,3 9,7 85, o,6 65,7 s 0,3 95_ 37, o6, ,7, 35, 0,,0,7,, 3,9 099, ,5 0, ,6 77,8 or , 579, ,5 A n in Tabellerne 8 og 83 er Dampfærgefarten mellem Danmark og Udlant medregnet Tabel 83 er Dampfærgefarten mellem danske Havne ikke medregnet Denne udgjor i 98: 69 90o Ture (frem og tilbage med 6 50o Reg Tons netto og ca 65 6oo Tons Gods

5 > TABEL 85 Bruttofragt opsejlet af danske Skibe i unrigsk Fart i 98 Navigation tie naveres danois sur pays etrangers en 98: fret brut gagne Fart til pour `N o? Å 85 Bruttofragt (i ooo Kr i Fart fra fret brut gane (en milliers tour, b vmi W V Z, t \ ^ a i Os > d d ti + ^ ' yoy ti l o e N V 0 9tc] Ri ø d L ' 'Q' -00' v vv> w b A N m c b '7w -y N en'lt >` O v i v å "%` <i,,, n Y & p ' Ø å; ^ ~ X o bt u `,U v t m ø n Danmark > Østersøhavne > 8 6o 83 > Vestsverige; Norge > o88 Storbritannien og rland Vesteuropa o8 O /3/89 Midlhavslan M V Gambia- og Guineakysten s > > a 07 > > 6 Øvrige Afrika - a 09 > > > a 7 a 3 > > 70 Amerikas Østkyst > > > Vestkyst 39 a > > > 8o6 Syd- og Østasien 539 > o o > 7 > > a 8 Australien > > > > > > > > a 30 Andre Lan a 8 > 3 9 Bruttofragt i alt f flg foreløbig Opgørelse var Bruttofragten i 99 ca 7 Mill Kr, hvortil kommer Timecharter for unlandsk Befragters Regning, nemlig i 99 ca 0 Mill Kr, i 98: 6,3 Mill Kr og i x97,9 Mill Kr Det samle Fragtbeløb incl Maanedsfragt omregnet til Bruttofragt var herefter for x99 ca 05 Mill Kr, for 98: 86,3 Mill Kr og for 97: 98, Mill Kr ' ndbefattet Portugal, Vestmarokko og Ægypten ved t rø Hav ndbefattet vestafrikanske Øer Andre Lan autres Pays = Hvihavskysten og nordatlantiske Øer tåte la Mer Blanche et iles l'atlantique du Nord 5 Heraf for Dampskibe Kr og for Sejlskibe 5rooooo Kr TABEL 86 Strandinger m m ved danske Kyster og i nrfarvan 98 og 97 Echouements sur les totes et dans les parages du Danemark en 98 et 97 Vestkysten rote la mer du Nord Kattegat le Cattegat Limfjorn le Limfeord 98 Øresund og Bælterne le Sunt les Belts Smaalandsfarvanne passe Lolland du N Østersøen la Baltique alt Vestkysten tote la mer du Nord Kattegat le Cattegat Limfjorn le Limfiord 97 Øresund og Bælterne le Sunt les Belts - Smaalandsfarvanne passe Lolland du N- Østersøen la Baltique w alt nq, t0 o YL Danske Skibe navires danois H å ` v 6 v h a y b v n Fremme Skibe navires etrangers t Un Forlis Med Forlis Un Forlis Med Forlis alt l sans naufrage avec nau/ra g'e sans naufrage aver naufrage_ Sejlskibe Dampsk Sejlskibe Dampsk Sejlskibe Dampsk Sejlskibe Dampsk n å voile:: n k vap n å voiles n å vap h voiles n å va n h voiles n h vap 3 > > > 6 > a 8 > > > > 6 > a is > > 9 > > 6 87 a > > to 7 o 7 6 a 3 > > 3 > > > > 5 3 > > 0 > 8 > > > 9 > > > oo tota TABEL 87 Forlis af danske Skibe i Aarene 98 og 97 Naufrages navires danois en 98 et 97 f Antal Skibe nombre s navires 98 l Brutto-Tonnage brut f Antal Skibe nombre s navires 97 i Brutto-Tonnage brut Damp- og Motorskibe nav å vap et å moteur Kollision Stranding, Andre Aar- Til - abordage Grundstødn sager autres sammen Achouements` causes Kollision abordage Sejlskibe navires å voiles Stranding, Andre Aarsager autres Grundstødn lchouements causes Tilsammen ' > Tab af Menneskeliv victimes 98: o, 97: 60 ' af anførte Skibes Tonnage er ubekendt Tab af Menneskeliv victimes 98: 7, 97:

6 TABEL 88 Statsfyrvæsenet April 99 Phares du Danemark en Faste Fyr' (3: Fyr, bygge paa Land eller paa Grun i Vant feux fixes Flyn Fyr feux flottants Lysstyrke intensite lumineuse m o a w a v v, pt tl 0 o m w oa k7 ØN e, Ø'ms' ti r7 N wn 0 0 F yr- L y mw skibe' v feu lumineuses Over plus i o00 00o Hefnerlys Mellem i o og ioo 00o Hefnerlys ooo Unr moins 0o Hefnerlys a i 3 3 A alt S 5 5 6o Anm i Hefnerlys svarer omtrent til t Lys, som et alminligt Stearinlys giver i llefnerlyse correspond å peu pres å l'intensite lumineuse dune bougie stearique ordinaire r Ved af disse Fyr fins Taagesignal, drevet ved Maskinkraft, ved i Eksplosionstaagesignal og ved r Klokkesignal, drevet ved Urværk dont munis d'appareils signaux sonores mfcaniques, i muni d'appareil signaux is tonation, et i muni d'appareil å sonnerie horlagere 3 Paa Fyrskibene fins Taagesignal, drevet ved Maskinkraft les bateaux sent munis d'appareils sig-naux somres mecaniques 3 3 af Lystønrne er tillige Klokke- eller Fløjtetønr, r giver Signal ved Tønns Bevægelse i Søen dont 3r boutes å cloche ou boutes Courtenay TABEL 89 Redningsvæsenet i Aarene Sauvetage en Apparaternes Benyttelse til Skibbrudnes Redning cas ale l'on a employe les appareils Antal red personnes sauvees par Aarene (/ 3/3 Raket- Rednings- begge i Tilsammen ved Raketapparat band Forening les apparat fastes bateaux les ux fastes ved Red- ved begge ningsbaadi Forening bateaux les ux Tilsammen s 7 6o D i o io lo Tilsammen / Den 8/s 99 fandtes 7 Redningsstationer, hvoraf 5 med Raketapparat, med Redningsbaad og 36 med begge Dele Af Stationerne er r beliggen paa Falster, paa Møen, r paa Sjælland, 7 paa Bornholm, r paa Christiansø og øvrige i Jylland med tilhøren Øer En 99, il existait en tout 7 stations sauvetage, dont eg etaient rnuuies d'un appareil sannetage å faste, d'us, bateau sauvetage et 36 s ux Parmi les stations, une est situte å Falster, å Mon, i å Seeland, 7 Bornholm, Christiansø et les autres en 7utland

7 87 TABEL 90 Jernbanevæsenet i Aarene 97/8 og 9z8/9 Chemins fer en 97/88 et 98/9 ' 98-3'3 99 Stats- Privat- Statsbaners banere Tilekemins chemins sammen fer fer l' `tat privh fer prives Banenettets Læng i Kilometer longueur: Driftslæng ved Finansaarets Udgang fin 'exercice, km 5o9,8 733, 3,0 78,8 00,7 Gennemsnitsdriftslæng for Aaret longueur moyenne - 88,3 739,7 8,0 75, 83,3 Overfarternes Længgi (un Korsør-Kiel trajets par mer - 70,0 70,0 > Fast ansat Personale ved Finansaarets Udgang personnel Antal Rejser (inkl Abonnementskort voyages tood nemlig ( paa iste tere classe - r dont l en die,7me oo Personkilometer kilometres-vovageur (iooo o o8 Gennemsnitslængn for Rejser voyage ntoyen km 35,8 6, Rejsegods (i Overvægt bagages 000 Tons nemlig J Gods m v tolis, etc dont k L even D yr bestiaux - - Gods m v samt leven Dyr tolis, etc, et bestiaux ooo Tons Tonkilometer kilometres-tonne (ooo Togkilometer kilom tres-train (iooo Sejladskilometer kilometres-navire (ooo Vognakselkilometer kilometres-essieux (ooo Samlet ndtægt recettes es ooo Kr af Personer voyageurs 9 Rejsegods bagages l nemlig - Gods m v tolis, etc - l 8 89 } dont - leven Dyr bestiaux JJJ Post poste ann ndtægt autres Samlet Udgift' penses es Netto-Overskud excent net - - = Anlægskap v Finansaarets Udg cap engagefn 'ex oos ' 98 ndtægt pr Bane- og Overfartskilometer7 recette par kilometre du reseau ndtægt pr Tog- og Sejladskilometer recette par kilontetre-train Kr ,0,0 Udgift pr Bane- og Overfartskilometer pense par kilometre du reseau Udgift pr Tog- og Sejladskilometer pense par kilometre-train ,,0 Driftsmateriel materiel roulant: Lokomotiver locomotives Antal Motorvogne voitures automatrices 6 97 Personvogne voitures å voyageurs Gods- og Kreaturvogne wagons ntarchandises et betail Post- og Bagagevogne wagons poste et fourgons Sneplove og Snenæser chasse-neige 68 Færger og Skibe bats et navires - 9 > z Antal Pladser i Personvognene plates dans les voitures å voy Gods- og Kreaturvognenes wagons marchandises et betail: samle Bæreevne puissance e Tons pr Banekm par kilometre du reseau - 68,o Herunr private Baner Orehoved-Gedser (5, km, Viborg-Aalestrup (37,6 km og Sorø-Ved (5,9 km, r drives af Staten, men un Strækningerne Korsør-Halskov (3,7 km, Nyborg-Knudshoved (3,9 km og Nyborg-Faaborg-Banen (55,8 km, hvilken sidste ejes af Staten, men drives af t sydfynske Jernbaneselskab Privatbanerne omfatte i 98-9: 6 Selskaber, i 97-8: 6 Selskaber Overfarterne København-Malmø og Gedser-Warnemiin er medregnet med halv Læng ' Antallet af Rejser paa Abonnementskort er beregnet 5 Herunr for Statsbanernes Vedkommen tillige Forrentning, r androg for 98-9 ca 9,95 Mill Kr og for 97-8 ca 0,6 Mill Kr s Heri ikke indbefattet Anlægskapitalen for 9 Baner, hvis Anlægsregnskab ikke er afsluttet 9 Længn af Overfarten Kalundborg-Aarhus, 89 km, er ikke medtaget ved Beregningen l'fer

8 TABEL 9 Automobiler og Motorcykler n 30 September 99 Automobiles et motocyclettes le 30 septembre å0w o E wp i Automobile i alt Deraf med dont avec halvmassive Ringe bandag mimassifs massive Ringe bandages massifs Op C tl Q u n m: a; v d T'y 0 $ m ø e o> U København Copenhaague Freriksberg Freriksberg Gentofte Gentofte Hovedstan la capitale Kbhvns Amtsraadskreds iøvr p Cop Sjælland iøvrigt reste du Seeland Bornholm Bornholm Lolland-Falster Lolland-Falster Fyn Fionie Det østl Jyllands Politikredse Jutl orient nordl du N vestl occ - sydl du S o io i5 3 O J' Hovedstan la capitale Provinsbyerne øerne iles villes provine { Jylland sutland Landdistrikterne øerne iles communes rurales { Jylland,7utland o6 z Hele Lant le Danmark s Egenvægt poids ndtil 6oo kg 6o- zoo kg oi kg og rover et plus alt o A log o ` a A s D D 7 95 D September Marts 97 Juli 9 i Oktober 9 i September 90 9 Maj 97 i September i Automobiler i alt automobiles Køben havn Copenhague Freriksberg Freriksberg Øerne iøvrigt reste s iles , Jylland 3'utland Hele Lant le banemark Motorcykler motocyclettes København Copenhague Freriksberg Freriksberg Øerne iøvrigt reste s iles Jylland Yutland r 69 Hele Lant le Danemark Herunr enkelte Motorkøretøjer af speciel Karakter Drosker og andre Motorkøretøjer til erhvervsmæssig Personbefordring Heraf Ruteautomobiler, 8z Vare- og Lastautomobiler Heraf 6 Ruteautomobiler, 5ox Vare- og Lastautomobiler e Heraf 66 med Luftringe, 5 med halvmassive Ringe, 56 med massive Ringe, 6 Heraf 385 med Egenvægt indtil So kg, z-xoo kg, 9908 xox-x5o kg, 903 x5-oo kg, 8 ox-5o kg og 5x-6oo kg 7 Heraf 336 med Egenvægt indtil So kg, 970 Si-zoo kg, 89 xox-x5o kg og x5x-6oo 9g

9 TABEL 9 Personautomobilruter n 3o November 99 Routes d'automobile pour le transport personres, 3o novembre Antal Antal Vognenes Ruter Vogne Nyttelast nombre nombre transp s roetes voitures l voitures Ruternes Læng longueur s roetes Pladsantal nombre plates Københavns Amtsraadskreds p kg km km Copenhague Sjælland iøvrigt reste du Seeland 3 6o 3 7 Bornholm Bornholm Lolland-Falster Lolland-Falster Ugentlig Turantal i hver Retning nombre tours par semaine, ckaque directement Gsntl Gsntl pr Gsntl alt pr Rute alt alt Rute moyenne par route par tour pat route Fyn Fionie Jylland 7utland Hele Lant le Danemark ' Øerne iles Jylland Jutland Hele Lant l e Danemark Anm Egentlige Byruter er ikke medtaget Antal Ruter med en Læng af routes reparties d'apre's la longueur Gsntl Læng -ro km ro-o km 0-3o km km km km- alt par route (moyenne o TABEL 93 Lufttrafiken paa København (Kastrup Lufthavn 9-99 Service aerien (aerodrome K pres Copenhague, 9-99 km Antal indgaae Maskiner machines entries: Landmaskiner aeroplanes 3 78 Vandmaskiner hydravions Antal udgaae Maskiner sorties: Landmaskiner 35 8 Vandmaskiner hydravions Antal Passagerer befordret fra København til Udlant eller omvendt passagers tranlp entre C o p e n h a g u e et Z'etranger Antal Transitpassagerer passagers en transit Antal Passagerer befordret fra København til Provinsen eller omvendt passagers transportis entre Copenhague et les provinces 33 9 Antal Passagerer ved Rundflyvninger passagers transportis 0 00 en promenas Godsmæng befordret fra København til Udlant eller omvendt marchand transportis entre Copenhague et l'etrang: Post postes kg Rejsegods bagages kg 86 56, oo Ant Gods sutres tolis kg oo 00 Samlet Nyttelasts tranlp (personres et vzarrli kg Anm Antallet af indregistrere Luftfartøjer var: 99: 8, i 98 og i 97: 7 r Unr Søtransportens Standsning i Frostperion i Vinteren 99 besørges (i Tin x Februar-9 Marts følgen stransporter: 86 Dobbeltture mellem Sjælland og Fyn (Marslev, 6 Dobbeltture til Samsø og 3 Dobbeltture til Malmø alt tilbagelags unr stransporterne 3888 km, hvoraf med danske Maskiner 7800 km, med chartre Maskiner 088 km Passagerer (33x0 kg, 539 kg Bagage, 56 kg Post og 93 kg Gods og Aviser, i alt 76 kg befordres Samlet Vægt af befordre Personer, Gods og Post

10 97/8-99/jo 90 TABEL 9 Statens Radiospredning 97/8-99/jo Radiophonie 'Etat 97/8-993o Antal licensbetalen Lyttere nembre s auditeurs København og Freriksberg Copenhague et F Øerne iøvrigt rente s iles Jylland Yutland Hele Lant le Danemark Krystalmodtag rec k cristal 99/,o Lam pemodtag rec å lames alt o X98 /9 alt /8 al t Udsenlser emissions i Musik-Udsenlser musique: Operaer operas Operetter operettes Højere Musik musique serieure Lettere Musik musique legere Dansemusik musique danse Litterære Udsenlser litterature: Dramaer drantes Komedier tomedies Lystspil farces Oplæsninger recitations Foredrag conferences: Alminlige generales Vinskabelige scientfques Sociale sociales Fremme Sprog langues etgangeres Pressemedlelser informations presse: Kronikker chroniques Presse-Avisen autres Gudstjenester transmissions religieuses Grammofonudsenlser transin gramophone Specielle Transmissioner transin speciales Børnetimer heures s enfants 99/3o i alt 97/8 Timer heures Radiospredningsfonns fonds radiophonie ndtægter recettes Afgift af Modtagerapparater droits recepteurs Renter og andre ndtægter interets et autres recettes Overført fra forrige Finansaar report l'exercice precent Tilsammen Udgifter penses Administration administration Driftsleren og hans Kontor penses bureau Stationsudgifter penses s stations Udsenlser emissions Afgift til Geneve-Unionen, Deltagelse i Mør i Udlant, Repræsentation m v representation, etc Andre Udgifter autres penses Overførsel til næste Finansaar å reporter Tilsammen tota 9'9/ Kr 9,/9 Kr TABEL 95 Radiotelegrafstationernes Korrespondance' Correspondance s stations radiotelegraphiques Skibstelegraf-Trafik corresp avec les nuvires København og Blaavand Radio radiotelegrathe Cotenhague et Blaavand Landtelegraf-Trafik corresp par terre Hovedstationen, Amager, og Lyngby Radiotelegrafstation radiotelegrathe la station centrale, Amager, et Lyngby Telegrammer fra Telegrammer til Telegrammer me- Skibe i Søen Skibe i Søen imellem Danmark rigske provenant s stines k s og Udlant alt eleen mer nuvires en mer alt tre le Danem meteorolo presse til nd- til Ud- fra nd- Ud- et t'etranger tages gramme: lant lant - tour tour in- Afsendte Ankomne Afs Ank Afs Ank Afs Ank transit Tinter Tetrang ierieur l'etr, expedies resus ex,ed resus exted regus xted resus o o o Radiostationernes Landtelefontrafik omfatte: Samtaler til Bornholm fra København (Hovedstationen, Amager samt Lyngby i 98-9: 779, 97-8: 6005; Samtaler fra Bornholm til København og Lyngby i 98-9: 75, i 97-8: 585

11 TABEL 96 Post- og Telegrafvæsenet i Aarene 97/i8-9i8/9 Postes et Telegraphes en / 98- / 97-3/3 99 3/6 98 Hele Hovedstan Hoved Lant le Dane- dont la le Dane stan dont la mark apitate mark Posthuse etablissem postaux: Postkontorer bur poste 56 Postekspeditioner og Brevsamlingsster stations et agentes poste Tilsammen 0 8 Telegrafstationer etablissements telegraphiques: Telegrafkontorer bureaux telegraphe Telegrafekspeditioner stations 9 9 telegraphe 3 Jernbanetelegrafekspedit stat telegr s chem fer Tilsammen Postbrevkass bolles aux leltr Telegrafle fils telegr km heraf i jord- og Søkabler dont souterr et sous-marins km 70 Personale personnet: nnfor Lønningskl pers en classes traitement Unf Lønningskl pers en hors s classes traitem 68 Tilsammen rooo Kr 66 Kr 676 ndtægters recettes Udgifter (incl Renter og Afskrivning penses 6806 Overskud excent nnlandske Postanvisninger, Opkrævnings- og ndkasserings-postanvisninger mandats-poste, mand remboursen et recouvrem internes Postanvisninger til Udl mandats poste pour 'etr Opkrævnings- og ndkasserings-postanvisninger til Udl mandats remb el recouvrem pour l'etr Postanvisninger fra Udlant mand-poste l'etr Opkrævnings- og ndkasserings-postanvisninger fra Udl mandats remb et recouvr l'etr Tilsammen Postgiro viremenis postaux: Antal Kontohavere nombre s tisul compte ndbetalinger versements conptants Gireringer fra andre Konti viren d'autres comptes Udbetalinger payements comptants Gireringer t andre Konti viren aux autr comptes Samlet Omsætning chifre s transactions 9 Brevforsenlser lettres: nnlandske interieures Fra Udlant 'etranger Til - pour - Transiteren en transit Tilsammen Pengebreve lettres chargees: nnlandske interieures Til Udlantpourl'etranger Fra - - Transiteren en transit Tilsammen Fra - - Transiteren en transit Tilsammen Aviser (Numre journaux: nnlandske interieurs Fra - - Tilsammen Til Udlantpour'etraøger Telegrammer peches: nnrigske p interieures Afs til Udl exped pour 'etr Ank fra Udl arrives l'etr Gennemrigske en transit Tilsammen / 98-3/3 99 Hele Lant le Danemark Antal nombre rooo Stkr o z, 569 Beløb montant rooo Kr Heraf Hovedstan dont la capitale Antal tombre rood Stk Beløb montan rooo Kr Anm :Hovedstan«omfatter hele Overpostmesterembets Distrikt, d v s København, Freriksberg og Gentofte Kommuner samt Postkontorerne i Ballerup, Dragør, Glostrup, Holte, Klampenborg og Lyngby Desun ved Udgangen af 98as: 359 Radiotelegrafstationer, raf 3 Skibsstationer fin 9'8/9-339 stations radiotelegraphiques, dont 3r 3 stations maritimes a Fraregnet jernbanetelegrafstationer i Byer, hvor n offentlige Telegrafkorrespondance besørges af Statstelegrafen Heri Statstelefonens ndtægter og Udgifter Desun x7000 Tjenestetelegrammer /8-98/9 Heraf Hele Heraf Hovedst Lant Hovedst dont la le Dane- dont la capitate mark capitale / 97-3/3 98 Hele Lant le Danmark Antal ombre 000 Stkr V 98-8/s 99 Hele Lant le Danemark rooo Stkr iooostkr } } 35 Pakkeforsenlser tolis: nnlandske interieurs Til Udlantpourl'etranger 3 } 5037 o }$ o65 07 } ' Beløb tontan rooo Kr Heraf Hovedstan dont la tapetale Antal 'ombre * / 97-3/, 98 rodo Stkr l rooo Stkr 5 78 } o } Beløb tontant 000 Kr 69 o

12 TElephones (98/9 TABEL 97 Telefonvæsenet i Aaret 98 (989 9 en 98 (98/9, Antal Selskaber noptbr-e societes privees Antal Abonnenter (pr 3/, 98 abonnes Telefonledninger (km Traadlæng fils Antal Centralstationer stations centrales Personale i alt personnel, Antal innlandske mellembys Samtaler conversalions interurbaines Antal lokale Samtaler conversations locales Tilsammen, ndtægter recettes Kr Udgifter penses - Overskud exc Bent - Uafskreven Anlægskapital (pr 3'/r 98 capital engage Kr Statstelefonen Københavns Andre private TeletelEphones Telefon- elefonselsk 'E- Aktieselskab paa Øerne s societe teleplsonique socittes telephonique socitttsprivees ttlepk 3 r9z8' Ftroe, /s 99 Co/3enhague privtes s iles 7utland 9 s , o ndgaar i Post- og Telegrafvæsenets Personaleantal, se Tabel 96 Angivelserne omfatter samtlige innrigske mellembys og mellemrigske Samtaler (nemlig 8000 innlandske Samtaler, Samtaler til Udlant og Samtaler fra Udlant 3 Jfr Tabel 96, Note 3 Eksklusive Ejendomme TABEL 98 Vejenes Læng Longueur s routes Københavns Amt' Freriksborg - - Holbæk Sorø Præstø - - Bornholms Maribo Svendborg - Onse - Øerne' iles Vejle Amt Aarhus Ranrs - Aalborg Hjørring - Thisted Viborg - Ringkøbing - Ribe - - Harslev - - Aabenraa - - Sønrborg - - Tønr - Jylland 7utland Hele Lants le Danernark Lanvejenes Kørebaners Befæstelse d/ 99 Lanvejenes og Lanvejsgarnes Læng BivejenesLæng revttements s grans routes longueur s grans routes longueur s chemins vicinanx u v N b0 bn o- 5 ` a n 0 v e w? d M ^ åo ' o " o ø u c ' C; e m X a x r U, Ard F ra 0 y ` oz ` km lun km km km km km km km km km km km km km 7,6 0,3 7,7 6,8 6,,,5 3,5 93,5,7 98, 98, 98, 98, 0 i o67 D 3,3,9,7 07,7 7,7 A 3,3 3 3,3 3, 3,5 3, ,6, 0,5 9, 7,6 5,8 38,8 3 38,8 38,9 38,9 3, ,3,6 3,9 39,5 6,,5 3, a 3, 3,3 3,3 3, , 0,,7 69,3 3,,3 ø 373,9 373,9 37,0 37,9 37, ,9 ',3,8 5,,,,,, ,0 n 9,5 35,7 03,5 57,7 33, ' 33, 33,6 33,9 33, , 5,6 7, 36,5 83,7 S 60,3, 6,7 6,7 63, 63, , 9,8 7,5 37,3 89,5 88,5, 89,6 89,7 89,8 89, ,3,5 85,3 36,8 78, 689,0 5,0 309,3 8, 3037,5 3036,0 3037,3 3030, ,,9 0, 60, 70,6 n n 39, 39, 39,3 39, 39, , 0,9,9 0, 5,5 00,7 5,8 6,, 65, 65,5 65,5 65, , ' 6,9, 0,8 38,8 6,8 39, 0,8 39,9 33,5 33,5 33, ,0 5 ' 73,5 60, 8,0,9 n,9,9,9, , s 9,9 6,3 6,8 0,6 9,7 89,,3 90,7 90, 90,0 90,0 0 76, 0, 0,8,,0, 3, 39,3 : 39,3 39,3 39, 39, ,0 0, 0, 58,8 3,7,8 6,9 6,9 6, 6, 6, , 6,6 ' 5,3 96,3 7, 5,6 0,5 53, 53,5 5,9 5, , 0, 7,6 7,0 58,6 7, 9,6 0,9 0,5 0,5,3, , o,8 30, 08,5,0 66,5, 66,5 66,5 66,5 66, D,3,8 0,9 6,0 v 6,0 66, 66, 65, 868 0, 3,6 U > 00,9 0,6 0,6 0,5 05,9 0, ,5 D 67,3, 96,9 96,9 96,9 96,9 96, ,,7 5,7, 7, 63,3 756,7 553,,7 557,9 563,3 569,5 566, ,5 3, 3 38, 6,6 330,3 77,7 758,5,9 7595, 7599,3 7606,8 7597, Un København sans Copenhague = Heraf,0 km alm Brolægning og 38,3 km Chaussebrolægning 3 Heraf ro,9 km Asfaltmakadamisering og 3,3 km Tjærebeton 99

Postvæsenet' i Åarene 1904/05 /906/07. 1906-31/3 1907 11/4 1905-31/8 19o6 7 489 13 030 148 I 1 314 231. Kr. 149 1 2,6o. 5 96o 559.

Postvæsenet' i Åarene 1904/05 /906/07. 1906-31/3 1907 11/4 1905-31/8 19o6 7 489 13 030 148 I 1 314 231. Kr. 149 1 2,6o. 5 96o 559. TABEL 73. 96 Postvæsenet' i Åarene 1904/05 /906/07. Postes 1904/051906/, /4 190631/3 1907 11/4 190531/8 19o6 1/4 19043'/3 1905 Posthuse : Faste Postkontorer og Posteksped. bureaux Brevsamlingssteder depots

Læs mere

1950* 1951* Mill. kr. Mill, kr. Mill. kr. 230,6 219,6 226,4 313,6 225,7 282,2 31o,8 259,4 331,9 342,0 342,6 337,2 3422,0

1950* 1951* Mill. kr. Mill, kr. Mill. kr. 230,6 219,6 226,4 313,6 225,7 282,2 31o,8 259,4 331,9 342,0 342,6 337,2 3422,0 TABEL 30 34 Den månedlige vareomsætning med udlant samt kvartalsvis kvantuminks og inks for enhedsværdien Specialhanl mports and extorts rnontlily and indices of quantum and unit values quarterly Special

Læs mere

Antal og Tonnage for Skibe (over 20 Reg. T. brutto), optagne i de danske Skibsregistre.)

Antal og Tonnage for Skibe (over 20 Reg. T. brutto), optagne i de danske Skibsregistre.) , 7 TABEL 83. Antal og Tonnage for Skibe (over 20 Reg. T. brutto), optagne i de danske Skibsregistre.) Nombre et tonneaux des navires dans les registres danois de navires. A. Indregistrerede Skibe samt

Læs mere

Dampskibe Mot orskibe total. nav. å valeur nav. moteur. B. Skibenes Fordeling efter Art (Benyttelse) og Storrelse ved Udgangen af 2938 og 1937.

Dampskibe Mot orskibe total. nav. å valeur nav. moteur. B. Skibenes Fordeling efter Art (Benyttelse) og Storrelse ved Udgangen af 2938 og 1937. . 98 TABEL 97. Antal og Tonnage for Skibe (over 0 Reg. T. brutto), optagne i danske Skibsregistre.) Nobre et tonneaux s navires dans les registres danois navires. A. ndregistrere Skibe sat vigtlz'ste ndtegnelser

Læs mere

Skibsfarten mellem danske Havne indbyrdes og mellem danske og fremmede Havne

Skibsfarten mellem danske Havne indbyrdes og mellem danske og fremmede Havne 00, TABEL. A. Skibsfarten paa de vigtigste Toldsteder principaux ports AMP- OG SEJLSKBE vapeurs et voiliers Bestuvning tisarger. Københavns...... Aarhus...... Aalborg....... Kolding........ Odense........

Læs mere

Damp- og motorskibe nav. å vap. et å øtoteur. Stranding, Andre år- Il T i I - sager autres sa m men tchouements

Damp- og motorskibe nav. å vap. et å øtoteur. Stranding, Andre år- Il T i I - sager autres sa m men tchouements 20 TABEL 29. Forlis af danske skibe i 948 og 949. Naufrages de navires danois en 948 et 949. 949{ Antal skibe nombre des navires Brutto-tonnage tonnage brut. 948- Antal skibe nombre des navires l Brutto-tonnage

Læs mere

Navires enregistres, accroissement et obliteration les plus importants en Dampskibe nav. å

Navires enregistres, accroissement et obliteration les plus importants en Dampskibe nav. å i TABEL 94. 96 Antal og Tonnage for Skibe (over 20 Reg. T. brutto), optagne i de danske Skibsregistre.) Noinbre et tonneaux des navires dans les registres danois de navires. A. ndregistrerede Skibe samt

Læs mere

A. Indregistrerede Skibe ved Udgangen af Arrene 1922, 1921 og 191 Navires enregistres fin 1922, 1921 et 1914. Dødvægttonnage.

A. Indregistrerede Skibe ved Udgangen af Arrene 1922, 1921 og 191 Navires enregistres fin 1922, 1921 et 1914. Dødvægttonnage. nets Heraf 7 TABEL 68. 77 og Tonnage for Skbe optagne de danske Skbsregstre (d. e. Skbe paa mndst 0 Reg. Tons brutto). Nombre et tonneaux des navres dans les regstres danos de navres. A. ndregstrerede

Læs mere

96' Postvæsenet' 1896 97-1898/99. Postes 1896197-1898199. 1/4 1898-81/8 99 1/4 1897-'3113,98> '/4 t896-81/8.97

96' Postvæsenet' 1896 97-1898/99. Postes 1896197-1898199. 1/4 1898-81/8 99 1/4 1897-'3113,98> '/4 t896-81/8.97 TABEL L. 96' Postvæsenet' 1896 971898/99. Postes 18961971898199. 1/4 189881/8 99 1/4 1897'3113,98> '/4 t89681/8.97 Posthuse: Postkontorer og Postekspeitioner bureaux Brevsamlingssteer epots e lettres....

Læs mere

lig nav. å vap. et å moteur i Sejlskibe navires å voiles Andre år- Til- I Stranding, grundstødn. echouements causer total 8' 6 8928 212

lig nav. å vap. et å moteur i Sejlskibe navires å voiles Andre år- Til- I Stranding, grundstødn. echouements causer total 8' 6 8928 212 9 l lg TABEL 27. Forls af danske skbe 947 og 948. Naufrages navres danos en 947 et 948. 948 ( skbe nombre s navres l Bruttotonnage tonnage brut. skbe nombre s navres 947 { Bruttotonnage tonnage brut. Damp

Læs mere

oo Ioo Indgaaede Skibe entree. Bestuv- Bestuv-

oo Ioo Indgaaede Skibe entree. Bestuv- Bestuv- i TABEL 6. Skibsfarten mellem danske Havne indbyrdes og mellem danske og fremmede Havne i Navigation en 97-99 entre ports danois et entre ports danois et ports A Skib f t ndgaaede Skibe entree Udgaaede

Læs mere

Skibsfarten mellem danske Havne indbyrdes og mellem danske og fremmede Havne i Navigation entre ports danois et entre port danois et ports

Skibsfarten mellem danske Havne indbyrdes og mellem danske og fremmede Havne i Navigation entre ports danois et entre port danois et ports TABEL 'f. Skibsfarten mellem danske Havne indbyrdes og mellem danske og fremmede Havne i Navigation 93-9 entre ports danois et entre port danois et ports A. Skibsfarten paa de vigtigste Toldsteder ports

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

oo oo oo 95 6oo

oo oo oo 95 6oo , TABEL 66 86 Skibsfarten mellem danske Havne indbyrdes og mellem danske og fremmede Havne i Navigation 94-96 entre ports danois et entre ports danois et ports A Skibsfarten ndgaaede e U s a fra o paa

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

34 43 spinkel og svag Legemsbygn. strutture.. 151 219 226 191 302 6-886 521 413 20,3. Høj demaa l 1943 taille. Velær. ser pieces pieces.

34 43 spinkel og svag Legemsbygn. strutture.. 151 219 226 191 302 6-886 521 413 20,3. Høj demaa l 1943 taille. Velær. ser pieces pieces. 165 20,3 25 TABEL 29 Sessionsresultaterne og de Værnepligtiges Højde Resultats des conseils de revision et taille des conscrits 1936/40 1931/36 A Sessionsresultaterne for A a r e t :' 1944 1943 moyenne

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Det danske Monarkis Folkemængde (ifølge Tællinger), Areal samt befolkningstæthed.

Det danske Monarkis Folkemængde (ifølge Tællinger), Areal samt befolkningstæthed. 734 ' par: TABEL I Det danske Monarkis Folkemængde (ifølge Tællinger), Areal samt befolkningstæthed Monarchie danoise: Population Superficie - Pop specifique 844 880 870 tota l total tota l Areal (888)

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:3 21. april 2009. Overnatninger på campingpladser 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:3 21. april 2009 Overnatninger på campingpladser 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I året 2008 var der i alt 12,2 mio. overnatninger på campingpladser;

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938 STATISTISK AARBOG 938 . STATISTIQUE DANMARKS STATISTIK DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 938 ANNUAIRE STATISTIQUE 938 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche

Samlet. Antal. Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad. total baignoire douche 32 TABEL 33. Lejlighedernes Udstyrelse 935. des aj'7artements 935. Samlet Heraf havde dont munis de Antal Badeindretning bain Lejligh. Varmt Centralapdart., Kar Bruse Fællesbad Vand varme to I alt bain

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er - Sted Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? At spørge efter et bestemt på et kort Où puis-je trouver? At spørge efter en bestemt... des toilettes?... une

Læs mere

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession.

Side i. page XV XVIII 1-29. 1. Population, superficie et densits de la population ... 10. Population en 1921 par confession. INDHOLDSFORTEGNELSE I Kildeangivelse Fortegnelse over Departementets Skrifter i 2 3 4- s 6 7 8 9 I DET EGENTLIGE DANMARK Areal og Befolkning; Boligforhold Danmarks Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 21. april 2009. Overnatninger på hoteller o.l. 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:4 21. april 2009 3 pct. færre overnatninger Overnatninger på hoteller o.l. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 14,6 mio. overnatninger på hoteller

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse Find tekst og videoklip på denne side: http://comptine.free.fr/comptine/jean_petit_qui_danse.html Mål : - at kende navnene på kropsdele på fransk - at kunne spørge om et ords betydning på fransk - at kunne

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1942 STATISTISK AARBOG 942 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK.AARBOG 942 ANNUAIRE STATISTIQUE 942 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE I FEB. 043

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929 STATISTISK AARBOG 929 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 929 AN N UAI RE STATISTIQUE 929 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Vurdering til Ejendomsskyld 1916 af Landejendomme i Landdistrikterne'

Vurdering til Ejendomsskyld 1916 af Landejendomme i Landdistrikterne' TABEL 34 35 Vurdering til Ejendomsskyld 96 af Landejendomme i Landdistrikterne' efter Værdigrupper Evaluation des propristes foncieres dans les communes rurales, exscutee en 96 pour servir de base de la

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere