Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart. Ordregiver Middelfart Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Bygherrerådgivning i forbindelse med byudvikling i Middelfart Middelfart Kommune -

2 Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejder ÆLDRECENTER LERGÅRDEN V/KOLSTRUPBOLIGFORENING AFD. 29 Ældrecenter Lergården - 43 nye almene ældreboliger - Fagentrepriseudbud Aabenraa Kommune og Kolstrup Boligforening afd. 29 opfører 43 nye almene ældreboliger, klub, aktivitets og servicearealer samt ombygning af centerbygning. Boligdelen Byggeriet af boligerne omfatter 3 nye bygninger på hver 075 m², i alt m² i én etage. Servicedelen Byggeriet af servicedelen omfatter nybyggeri af ca. 550 m² bygning i én etage. Endvidere mindre ombygning i 3 eksisterende boenheder som støder op til de nye servicearealer. Servicearealerne indeholder et klubområde med orangeri, værksted, café og køkken, frisør, bad og massage samt tilhørende toiletter. Ombygningen af storkøkkenet i den eksisterende centerbygning omfatter ca. 300 m² ombygning i én etage, samt mindre ændringer af et par depoter og kontorer. Arbejdet udbydes i fagentrepriser i begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation af tilbudsgivere. Der kan kun søges prækvalifikation til de overordnede entrepriser (A,B,C,D,E,F,G,H & I), og ikke til delentrepriserne, eksempelvis A, A2, etc. Byggeriet skal opføres iht. Energiklasse 205 lavenergibyggeri. Entrepriseopdeling A Råhusentreprisen A jordarbejdet A2 kloakarbejdet A3 betonarbejdet A4 betonelementarbejdet A5 murerarbejdet A6 byggepladsarbejdet B Tømrerentreprisen B tømrerarbejdet B2 snedkerarbejdet B3 inventararbejdet B4 blikkenslagerarbejdet C Tagpapdækningsentreprisen C Isolering med faldopbygning samt tagpapdækning incl. tagbrønde D Malerentreprisen D malerarbejdet D2 rengøringsarbejdet E Gulvbelægnings entreprisen E gulvbanevarearbejdet F VVS-entreprisen F indvendige afløbsinstallationer F2 vandinstallationer F3 varmeanlæg F4 teknisk isolering F5 bygningsautomatik, pumper, m.v. F6 sanitet og armaturer (dog undtaget baderum i boliger) G Ventilationsentreprisen G ventilationsanlæg og kanaler incl. isolering G2 automatik til ventilationsanlæg H El-entreprisen

3 H El-arbejdet H2 svagstrømsinstallationer/sikringsanlæg H3 hårde hvidevare (dog undtaget storkøkken) I Anlægsgartner entreprisen I anlægsgartnerarbejdet, herunder belægninger, stier, vej og beplantninger I2 inventar i haveanlæg CPV: , , , Bo Michelsen A/S, Ribe Landevej Tønder Mailadresse: Telefon: Omme & Møller A/S Brunde Vest Rødekro Mailadresse: Telefon: Jysk Tagpap aps Brunbjergvej 64F, løjt kirkeby 6200 Aabenraa Mailadresse: Telefon: Kraftman A/S Aabenraa Erhvervspark, Rugkobbel Aabenraa Mailadresse: Telefon: STB Byg A/S Andkærvej Vejle Mailadresse: Telefon: Ribe VVS Service A/S Ørstedsvej - Postboks Ribe Mailadresse: Telefon: K. F. Ventilation Haderslevvej Aabenraa Mailadresse: Telefon: Lindpro A/S Rugkobbel Aabenraa Mailadresse: Telefon: Anlægsgartner aps Frank Sørensen 2

4 Juelsbjerg 3, Felsted 6200 Aabenraa Mailadresse: Telefon:

5 Danmark-Aabenraa: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger AABENRAA KOMMUNE Lyreskovskolen, fagentreprisekontrakt. Opgaven omfatter nedbrydning samt miljøsanering af eksisterende bygninger ca. 800 m², mindre renovering i eksisterende bygninger, tilbygning til eksisterende skole der skal anvendes til udskoling ca m² samt opførelse af ny skole til brug for indskoling ca m² med tilhørende udenomsarealer. Arbejderne udføres i fagentrepriser efter forudgående prækvalifikation. CPV: Andres Nielsen, Nedbrydning og Entreprenør Sdr. Landevej 20, Kliplev 6200 Aabenraa Mailadresse: Telefon: Bo Michelsen A/S Ribelandevej Tønder Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Hustømrerne A/S Kometvej Rødekro Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Syddansk Tagdækning as Kometvej Rødekro Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: BT Gulve A/S Søndermarksvej Fredericia Mailadresse: Telefon:

6 Internetadresse: Fax: Virklund Sport A/S Korshøjvej Silkeborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Niels A Nielsen & Søn Industrivej Aabenraa Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: ST Skoleinventar A/S Gl. Kongevej Tarm Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Caverion Vejlevej Fredericia Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Bravida Danmark A/S Måde Industrivej Esbjerg Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Caverion A/S Vejlevej Fredericia Mailadresse: Telefon: Internetadresse: PD Elevator A/S Ole Rømersvej 600 Haderslev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Freiberg A/S Nordre Landevej 24b 6270 Tønder Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

7 3

8 Danmark-Aalborg: Computerrelateret udstyr AALBORG KOMMUNE, MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN, AK INDKØB Aftale på levering af toner og datatilbehør til Brønderslev, Læsø og Aalborg kommuner. Aftale på levering af toner og datatilbehør til Brønderslev, Læsø og Aalborg kommuner. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: Delaftale : Datatilbehør (tastatur, mus, eksterne harddiske, usb-nøgler, cd/dvd, pc-tasker og sd-card) Delaftale 2: Toner (toner og inkjet-patroner) ønsker at indgå en rammeaftale med en leverandør pr. delaftale, eller en leverandør på begge aftaler. For delaftale vil ordregiver tildele rammeaftalen til den tilbudsgiver, der har afgivet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. For delaftale 2 vil ordregiver tildele rammeaftalen til den tilbudsgiver, der har afgivet den»laveste pris«. CPV: , 30250, 30923, , , , , , Atea A/S Lyngvej 3,. sal 9000 Aalborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

9 Danmark-Aalborg: Computerrelateret udstyr AALBORG KOMMUNE, MILJØ- OG ENERGIFORVALTNINGEN, AK INDKØB Aftale på levering af toner og datatilbehør til Brønderslev, Læsø og Aalborg kommuner. Aftale på levering af toner og datatilbehør til Brønderslev, Læsø og Aalborg kommuner. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: Delaftale : Datatilbehør (tastatur, mus, eksterne harddiske, usb-nøgler, cd/dvd, pc-tasker og sd-card) Delaftale 2: Toner (toner og inkjet-patroner). ønsker at indgå en rammeaftale med en leverandør pr. delaftale, eller en leverandør på begge aftaler. For delaftale vil ordregiver tildele rammeaftalen til den tilbudsgiver, der har afgivet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. For delaftale 2 vil ordregiver tildele rammeaftalen til den tilbudsgiver, der har afgivet den»laveste pris«. CPV: , 30250, 30923, , , , , , Atea A/S Lyngvej 3,. sal 9000 Aalborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

10 Danmark-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND Levering af transportabelt DR-apparat. Der skal leveres et komplet transportabelt digitalt røntgenapparat til»udefoto«. CPV: 33000, Du MED A/S Birkemose Allé Kolding

11 Danmark-Aalborg: Tjenester på miljøområdet REGION NORDJYLLAND Region Nordjyllands udbud af rammeaftaler om udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter i Region Nordjylland Indsamling og behandling af oplysninger om mulige forurenende aktiviteter i Region Nordjylland. CPV: Geo Dansk Miljørådgivning A/S Grontmij A/S

12 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger i tilknytning til skibstransport AARHUS HAVN Aarhus Havn. Nyt havnecenter. Aarhus Havn søger en hovedentreprenør, der skal forestå opførelsen af et nyt havnecenter på Aarhus Havn. Det nye havnecenter indeholder blandt andet et havnehus (kontor, kantineog servicefaciliteter), værksteder, lagre og garager. Vej og P-anlæg udføres uden for hovedentreprisen. Forventet antal etagemeter ca CPV:

13 Danmark-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder AARHUS VAND A/S Udbudsrådgivning for rammeaftaler i partnering. Aarhus Vand A/S står foran at skulle gennemføre et udbud af et større aftalekompleks bestående af rammeaftaler i partnering omhandlende Aarhus Vand A/S' planlægnings- og anlægsaktiviteter i forbindelse med ledningsarbejder på vand og spildevand (sanering, nyanlæg samt driftsopgaver i form af udbedring af brud og mindre anlægsarbejder). Det samlede aftalekompleks forventes at komme til at bestå af op til 0 rammeaftaler, der hver udbydes gennem selvstændige udbud med forhandling. Alle aftaler forventes underskrevet ultimo 205 og med ikrafttræden Aarhus Vand A/S har derfor indgået en bygherrerådgivningsaftale med Bascon A/S vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsforløbet for disse rammeaftaler. De tekniske kompetencer inden for Aarhus Vand A/S' forretningsområde varetages af Aarhus Vand A/S' egne medarbejdere. Bygherrerådgivningsaftalen omfatter desuden en option på procesrådgivning i perioden fra rammeaftalernes ikrafttræden (..206) til deres forventede udløb Procesrådgivning omfatter bistand til Aarhus Vand A/S i forbindelse med styring af de enkelte partnerskaber, herunder mødedeltagelse, udarbejdelse af mødereferater, forberedelse af og deltagelse i workshops, support til projektledere i de forskellige partnerskaber med henblik på at sikre den nødvendige fremdrift på fx udviklingsaktiviteter og tilsvarende opgavetyper. CPV: Bascon A/S Åboulevarden Aarhus C Telefon: Internetadresse:

14 Danmark-Aarhus: Uddannelse og undervisning VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser MEA. Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland etablerede i efteråret 2008 i samarbejde med kommunerne i region Midtjylland Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi MEA. Visionen for Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) er at skabe en fælles kompetenceindsats af de erhvervspolitiske aktører i den midtjyske erhvervsudviklingsindsats. MEA's mission er, at tilbyde de midtjyske aktører et anvendelsesorienteret efteruddannelsestilbud med et højt kvalificeret fagligt indhold, der er skræddersyet til aktørernes behov. Det er MEA's ambition på sigt at blive et anerkendt, akkrediteret erhvervspolitisk efteruddannelsestilbud i Region Midtjylland. De erhvervspolitiske aktører skal således tilbydes en certificeret efteruddannelse, som medvirker til at styrke fundamentet for den midtjyske vækstpolitiske indsats, der sikrer de midtjyske iværksættere og virksomheder kvalificeret indsigt i eget vækstpotentiale og eventuelle behov for ny viden. Standarden/kompetencerne i erhvervsservicesystemet skal have sammenhæng med ambitioner/visioner i de kommunale erhvervspolitikker. Kontrakterne har været udbudt som rammeaftaler vedr. gennemførelse af en række undervisningsmoduler (delaftale -7) på MEA samt rammeaftale vedr. sekretariatsbistand til MEA (delaftale 8). I forbindelse med udbuddets gennemførelse indkom der ikke tilbud på delaftale 3 og 4, hvorfor disse aftaler blev annulleret. Væksthus Midtjylland har på baggrund heraf indgået aftale med ekstern leverandør om rammeaftale på delaftale 3 efter reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse jf. udbudsdirektivets artikel 3 og forventer at gøre det samme vedrørende delaftale 4. Der er endnu ikke indgået aftale vedrørende delaftale 8, men dette forventes at ske i løbet af kort tid. Vinder af udbuddet af delaftale 8 er udpeget, og tilbudsgiverne er orienteret om resultatet. Nærværende tildelingsbekendtgørelse vedrører alene delaftale 3: Kurser i forhold til virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital For nærmere beskrivelse af delaftalen henvises til udbudsbekendtgørelsen med bilag. CPV: Keystones ApS Diplomvej Lyngby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 Danmark-Aarhus: Uddannelse og undervisning VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser MEA. Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland etablerede i efteråret 2008 i samarbejde med kommunerne i region Midtjylland Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi MEA. Visionen for Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA) er at skabe en fælles kompetenceindsats af de erhvervspolitiske aktører i den midtjyske erhvervsudviklingsindsats. MEA's mission er, at tilbyde de midtjyske aktører et anvendelsesorienteret efteruddannelsestilbud med et højt kvalificeret fagligt indhold, der er skræddersyet til aktørernes behov. Det er MEA's ambition på sigt at blive et anerkendt, akkrediteret erhvervspolitisk efteruddannelsestilbud i Region Midtjylland. De erhvervspolitiske aktører skal således tilbydes en certificeret efteruddannelse, som medvirker til at styrke fundamentet for den midtjyske vækstpolitiske indsats, der sikrer de midtjyske iværksættere og virksomheder kvalificeret indsigt i eget vækstpotentiale og eventuelle behov for ny viden. Standarden/kompetencerne i erhvervsservicesystemet skal have sammenhæng med ambitioner/visioner i de kommunale erhvervspolitikker. Kontrakterne har været udbudt som rammeaftaler vedr. gennemførelse af en række undervisningsmoduler (delaftale -7) på MEA samt rammeaftale vedr. sekretariatsbistand til MEA (delaftale 8). I forbindelse med udbuddets gennemførelse indkom der ikke tilbud på delaftale 3 og 4, hvorfor disse aftaler blev annulleret. Væksthus Midtjylland har siden indgået aftale med ekstern leverandør om rammeaftale på delaftale 3 efter reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse jf. udbudsdirektivets artikel 3 og forventer at gøre det samme vedrørende delaftale 4. Der er endnu ikke indgået aftale vedrørende delaftale 8, men dette forventes at ske i løbet af kort tid. Vinder af udbuddet af delaftale 8 er udpeget, og tilbudsgiverne er orienteret om resultatet. De enkelte delaftaler, som nærværende tildelingsbekendtgørelse vedrører, indeholder rammeaftale om undervisning inden for følgende områder: Delaftale : Virksomhedernes mindset i forhold til vækst Delaftale 2: Virksomhedernes strategiske og organisatorisk tilgang Delaftale 5: Virksomhedernes arbejde med ny teknologi Delaftale 6: Virksomhedernes forretningsmodeller Delaftale 7: Nye innovationsformer i virksomheder. For nærmere beskrivelse af de enkelte delaftaler henvises til udbudsbekendtgørelsen med bilag. CPV: Pluss Leadership H.H. Seedorffs Stræde 3, 4. Sal 8000 Aarhus C/2 Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

16 Pluss Leadership H.H. Seedorffs Stræde 3, 4. Sal 8000 Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Pluss Leadership H.H. Seedorffs Stræde 3, 4. Sal 8000 Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

17 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt workshops. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til workshops som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Konsulentydelser til markedsbesøg udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Konsulentaftaler vedrørende Business Missions udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal:

18 Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet, Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på tre eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på tre nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Agro Business Park og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartnere, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Denne bekendtgørelse omfatter alene: Delaftale 3: Eksportworkshop interkulturelle kompetencer som forudsætning for eksportsucces Delaftale 5: Eksportworkshop Brasilien. Der forventes indgået aftale om de øvrige delaftaler inden for nærmeste fremtid, og tilbudsgiverne er orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Indholdet af de enkelte delaftaler er nærmere beskrevet i udbudsbekendtgørelsens»oplysninger om delaftaler«. CPV: , Relocare Galoche Alle 5,. sal 4600 Køge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Brazbiz.dk Juulsgade Løgstør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

19 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser GLOBALmidt Business Missions. Kontrakterne omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse og rekruttering af virksomheder til Business Missions (i nogle tilfælde kombineret med Matchmaking) som led i projektet GLOBALmidt. Væksthuset fungerer som operatør på GLOBALmidt-projektet, der har som overordnet formål at skabe erhvervsmæssig vækst og udvikling via øget mobilisering af eksport- og internationaliseringsperspektiver hos Region Midtjyllands iværksættere og SMV'er. Projektperioden løber til Projektet består af en række aktiviteter. Fælles for en række af disse aktiviteter er, at de udføres med en række partnere, der forestår udførelsen af opgaverne i samarbejde med Væksthuset med tilkøb af konsulentydelser til at varetage dele af opgaverne. Partnerne i projektet GLOBALmidt er: Agro Business Park (Enterprise Europe Network) VIA University College, Horsens Central Denmark EU Office, Bruxelles. Det samlede projekt GLOBALmidt omfatter følgende aktiviteter: Markedsbesøg: Et antal markedsbesøg på udenlandske markeder med 8-0 deltagende virksomheder pr. besøg. Besøgene vil finde sted på danske nærmarkeder, og har til formål at give de deltagende virksomheder et førstehåndsindtryk af forretningsmulighederne på et nyt marked. Hvert besøg vil strække sig over -2 dage. Konsulentydelser til markedsbesøg udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksportcoach-ordning: Ordningen har til formål at etablere en mentorordning, hvor erfarne eksportfolk kan videregive erfaringer, viden og rådgivning til mindre erfarne eksportvirksomheder eller eksportansvarlige. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Business missions/matchmaking: Et antal Business Missions og Matchmaking events på udenlandske markeder. Formålet er at styrke de deltagende virksomheders viden om og forretningsmuligheder på de valgte markeder ved gennemførelse af business missions og deltagelse i international matchmaking (partenariater). Der vil være tale om nærmarkeder såvel som nye vækstmarkeder. Business missions ventes at have en varighed af 4-5 dage. Væksthus Midtjylland og Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Strategisk samarbejde med Eksportrådet: Formålet hermed er at øge kendskabet til Eksportrådets tilbud og muligheder og give virksomhederne en let og smidig adgang til Eksportrådets mange udenlandske repræsentationer. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Salg til internationale organisationer: Formålet med dette initiativ er, at virksomhederne er informeret om mulighederne for at deltage i offentlige licitationer, herunder EU, Verdensbanken og FN udbud. Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Intensiveret samarbejde med GoGlobal: Formålet er at give virksomhederne en lettere og mere smidig adgang til at kunne udnytte de forskellige ordninger og ydelser, som GoGlobal samarbejdet indeholder. GoGlobal samarbejdet består af Eksportrådet,

20 Investeringsfonden for Udviklingslande, Eksportkreditfonden og Danida. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Styrket udnyttelse af innovationscentrene: Formålet er at styrke innovationskapaciteten hos midtjyske virksomheder ved at skabe adgang til førende udenlandske forsknings- og innovationsmiljøer ved de danske innovationscentre. Der vil dels være fokus på tre eksisterende innovationscentre (München, Shanghai og Silicon Valley), dels på tre nye innovationscentre (Seoul, São Paulo og New Delhi/Bangalore). Agro Business Park er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Korterevarende workshops i internationalisering og eksport: Formålet er at løfte virksomhedernes kompetenceniveau ved gennemførelse af en række eksport relevante workshops. Konsulentydelser til workshops udbydes sideløbende med dette udbud. Væksthus Midtjylland og VIA University College, Horsens er ansvarlige for aktivitetens gennemførelse. Internationaliseringspakker: Formålet er at assistere et antal af de virksomheder, der deltager i GLOBALmidt, i et længere og mere fokuseret forløb. Dette vil ske gennem medfinansiering af internationaliseringsrådgivning i form af internationaliseringspakker på 50 eller 300 timers varighed. Væksthus Midtjylland er ansvarlig for aktivitetens gennemførelse. Eksterne konsulentopgaver til brug for gennemførelse af de enkelte aktiviteter udbydes i relevant omfang ved særskilte udbud. Udbuddet af konsulentydelser til de enkelte aktiviteter under projektet er struktureret således, at Væksthus Midtjylland håndterer udbudsprocessen, mens de endelige kontrakter vil blive indgået mellem tilbudsgiver og enten Væksthus Midtjylland eller den relevante samarbejdspartner/de relevante samarbejdspartnere, der er ansvarlige fra GLOBALmidt konsortiet på den konkrete aktivitet. Denne bekendtgørelse vedrører udbud, der omfatter konsulentydelser i forbindelse med aktiviteterne Business Missions: Business Missions har til formål at styrke de deltagende virksomheders viden om nye markeder, herunder såvel danske nærmarkeder som nye vækstmarkeder. Dette vil ske ved at samle 8-0 virksomheder, som har sammenaldende interesser i forhold til det pågældende marked, kundemålgruppe eller brancher. Virksomhederne vil efter rekruttering og forberedelse gennemføre et besøg af 4-5 dages varighed. Besøg til messer/udstillinger, besøg ved relevante virksomheder, møder vedr. finansiering og lovgivning og andre målrettede aktiviteter for gruppen af virksomheder vil bidrage til, at virksomhederne opnår et grundigt kendskab til såvel det nye marked som mulige forretningspartnere, lovgivning og forretningsmuligheder indenfor de valgte sektorer. Opgaver omfattet af kontrakterne omfatter: Evt. ansvar for rekruttering af virksomheder til deltagelse i business missions (afhænger af, hvilken delaftale, der er tale om) Planlægning af besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne Tilrettelæggelse af det samlede program under besøget sammen med GLOBALmidt samarbejdspartnerne, herunder opsætning af alle mødeaftaler og lign. forberedelser Assistance til rekruttering af relevante virksomheder for missionen (i de delaftaler, hvor ansvar for rekruttering ikke udgør en del af aftalen) Tilmelding af virksomhederne til messe/udstilling og lign. Modtagelse og ledsagelse af virksomhederne under missionen Assistance til virksomhederne under missionen, herunder evt. leje af lokalt transportmiddel, booking af mødelokaler m.m. Denne bekendtgørelse vedrører alene følgende af de i forbindelse med udbudsbekendtgørelsen udbudte delaftaler: Delaftale 3: Sydafrika Delaftale 7: Sydlige Tyskland Delaftale 8: Sydkorea Delaftale 9: Brasilien. Delaftale 5 vedrørende Japan er annulleret, da der i forbindelse med udbuddet ikke indkom tilbud på denne delaftale. Der forventes indgået aftale vedrørende delaftale, 2, 4 og 6 inden for nærmeste fremtid, og tilbudsgiverne er orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Indholdet af de enkelte delaftaler er nærmere beskrevet under»oplysninger om delaftaler«i udbudsbekendtgørelsen. CPV: ,

21 Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Eksportrådet Asiatisk Plads København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Brazbiz.dk Juulsgade Løgstør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

22 Danmark-Aarhus: Øvehæfter AARHUS KOMMUNE Rammeaftale på kontorartikler, kopipapir, skoleartikler og tavler. Rammeaftale på kontorartikler, kopipapir, skoleartikler og tavler. CPV: , , , , , , , 30959, Staples Danmark ApS Bjergvangen 3060 Espergærde Mailadresse: Telefon: Nova Nordic A/S Skalhuse Nibe Telefon: Staples Danmark ApS Bjergvangen 3060 Espergærde Mailadresse: Telefon:

23 Danmark-Assens: Betonvarer ASSENS KOMMUNE Rammeaftale vedr. betonvarer. Indkøb af betonbelægningssten, betonfliser og betonkantsten til driftsopgaver. CPV: Grindsted Betonvarefabrik A/S Heimdalsvej Grindsted Telefon:

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere,

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Aabenraa: Prækvalifikation Parallelkonkurrence vedr. Fremtidens Købstad Aabenraa Kommune DK-Kokkedal: Nyt idrætscenter i Humlebæk. Fredensborg Kommune Danmark-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør-

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE

Overskrift DK-Haderslev: Byggematerialer. Ordregiver HADERSLEV KOMMUNE DK-Haderslev: Byggematerialer HADERSLEV KOMMUNE Udbud på byggematerialer og hånd- og elværktøj. Indkøb af byggematerialer og hånd- og elværktøj til kommunens institutioner. CPV: 44000, 445000, 42652000.

Læs mere