Klagerne. J.nr aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr."

Transkript

1 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 9. november Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning, og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. Klagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede skal erstatte udgift til udbedring af skader, som klagerne har måttet betale til køber i forbindelse med handlen. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 13. marts 2012 en resultatafhængig formidlingsaftale med de indklagede om salg af ejendommen. Det fremgår af formidlingsaftalen, at aftalen var gældende i 6 måneder, og at udbudsprisen var aftalt til kr. De indklagedes vederlag var i formidlingsaftalen aftalt således:

2 2 Det fremgår videre af formidlingsaftalen, at klagerne ved udløb uden salg, skulle betale for de udlæg, som de indklagede har haft til indhentelse af dokumentation. Den 12. september 2012 skrev de indklagede til klagerne bl.a.: [ ] Jeg sender en forlængelse pr. Mail i dag, så hvis i kan underskrive den og ligge den på køkkenbordet, så tager jeg den med i morgen ved fremvisningen. Med hensyn til prisændring vil jeg dog foreslå at vi allerede nu ændrer den til kontant kr for at lægge pres på de interesserede købere, men samtidig vil det helt sikkert også få nye emner på banen. Dette vil også ligge ekstra pres på vores kunde fra Gentofte som er meget interesseret. Jeg ser frem til at høre fra dig. :-) Samme dag skrev klagerne til de indklagede: Vi ønsker ikke at sætte prisen ned nu. Går Gentofte-damen i vasken kan vi tale om det igen. Spændende med fremvisninger i morgen, pøj pøj :) Er der andre hold, der fortsat er i spil? Vi skal nok underskrive ny kontrakt til i morgen! Vil en forlængelse være forbundet med ekstra omkostninger for os?

3 3 Senere samme dag bekræftede de indklagede, at der ikke ville være ekstra omkostninger for klagerne ved en forlængelse af formidlingsaftalen. Klagerne har til nævnet oplyst, at de var interesserede i at fortsætte med de indklagede som mægler 3 måneder mere, og at de havde tilkendegivet dette i deres til de indklagede. Det var på grund af klagernes overvejelser om prisnedsættelse, at forlængelsen først blev underskrevet den 18. september Den 2. oktober 2012 underskrev klagerne aftale om ændring af vilkår. Det fremgår heraf, at udbudsprisen fra den 1. oktober 2012 blev ændret til kr. Den 7. oktober 2012 underskrev klagerne købsaftale om salg af deres ejendom for en kontantpris på kr. Det fremgår af købsaftalen, at køberne skulle overtage den ideelle anpart den 1. december 2012, og at køberne har fået udleveret tingbogsattest på begge anparter og hovedejendommen af 30. januar Det fremgår videre af købsaftalens pkt. 16, individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til standardvilkår, bl.a.: 15. Inden overtagelsesdatoen skal sælger sørge for udbedring af fejl og mangler nævnt i tilstandsrapporten vedrørende Skotrender/inddækninger under pkt. 8.3 uden omkostninger for køber af nogen art. Ifølge tingbogsattest dateret 30. januar 2012 er der i klagernes ideelle anpart den 7. marts 2011 tinglyst et realkreditlån til Nordea Kredit med en hovedstol på kr. og den 12. januar 2010 tinglyst et pantebrev til Nordea på kr. Det fremgår af salgsprovenuberegning dateret den 5. oktober 2012, at klagerne ville få et underskud på ,87 kr. ved handlen. Det fremgår videre af salgsprovenuberegningen, at de indklagede havde medtaget følgende udgifter til indfrielse af eksisterende lån: Den 12. oktober 2012 skrev klagerne til de indklagede:

4 4 Jeg har i dag fået at vide, at der i købsaftalen vedrørende [ejendommens adresse] findes følgende krav. Da jeg ikke har fået kopi af købsaftalen, kan jeg ikke præcisere det nærmere end punkt 15: 15. Inden overtagelsesdatoen skal sælger sørge for udbedring af fejl og mangler nævnt i tilstandsrapporten vedrørende Skotrender/inddækninger under pkt. 8.3 uden omkostninger for køber af nogen art. Jeg er mildest talt rystet over ikke at være blevet informeret om dette på vores møde den 7. oktober, hvor I begge deltog og hvor økonomien i handlen og kun økonomien i handlen blev gennemgået. Jeg er om muligt endnu mere rystet over at høre, at det skulle være mig, der har glemt at sige det videre. Før, under og efter mødet var det mit klare indtryk, at denne handel var ukompliceret og uden forbehold eller byrder i øvrigt, hvilket jeres fremlæggelse syntes at bekræfte mig i. Kravet i punkt 15 er selvsagt et væsentligt punkt for os, og at I ikke bringer det op på møde må enten tolkes som kollektiv forglemmelse, hvilket slår betydelige skår i vurderingen af jeres professionalisme, eller som bevidst undladelse af at give denne væsentlige information. Uanset hvad årsagen er, er det kritisabelt, at ingen af jer husker eller finder anledning til at fremhæve kravet. Lad mig i den forbindelse gøre jer opmærksom på de etiske regler indgået mellem Forbrugerrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening punkt 5.3: Ejendomsmægleren skal af egen drift tilbyde forbrugeren at gennemgå de enkelte aftalevilkår i en skriftlig aftale inden aftalen indgås, således at det bedst muligt sikres, at forbrugeren har forstået aftalens indhold og rækkevidde. Særligt byrdefulde vilkår skal fremhæves for forbrugeren. Skulle I have forlagt dem, kan I finde hele dokumentet her: Under alle omstændigheder efterlader det os med en endnu ikke værdisat ekstra omkostning i forbindelse med handlen, og jeg mener, at I har forsømt jeres pligt til at fremhæve endsige nævne dette på vores møde. Derfor vil jeg meget gerne høre, om I har nogle forslag til, hvordan vi løser dette mellemværende. Samme dag svarede de indklagede: Tak for din mail. Jeg fremsendte købsaftalen til jer på mail fredag, før vi havde møde om søndagen, hvor du underskrev købsaftalen. Jeg spurgte om i havde nogle spørgsmål til indholdet i købsaftalen, da jeg tog det som en selvfølge at du og [den anden klager] havde læst den igennem inden vi mødtes søndag. Jeg er ked af at høre i ikke havde bemærket pkt. 15 under afsnit 16 i købsaftalen. Jeg har aftalt med [den anden klager] pr. telefon dags dato at i indhenter tilbud fra jeres

5 5 VVS-installatør. Når i har tilbuddet vil jeg foreslå at vi mødes, og i fællesskab finder en løsning, og med baggrund i ovennævnte misforståelse deltager EDC Hjort i en fælles løsning af sagen. Klagerne indhentede tilbud fra 2-VVS installatører, og disse fremkom den 25. oktober Ifølge det ene tilbud ville udbedring koste kr., og det andet tilbud lød på kr. Indklagede foreslog møde med klagerne samme dag, men klagerne valgte at fastholde et møde den 30. oktober, som parterne havde aftalt. Den 30. oktober 2012 udarbejdede de indklagede en ny salgsprovenuberegning til klagerne. Klagernes salgsprovenu var beregnet til at være negativt med ,75 kr. I den nye salgsprovenuberegning var medtaget følgende lån til indfrielse: Den 31. oktober 2012 skrev klagerne til de indklagede, bl.a.: I forlængelse af gårsdagens møde har vi haft en diskussion omkring det mildt sagt uheldige forløb i relation til salget af [ejendommen]. I forbindelse med forlængelsen af formidlingsaftalen, var det en aftale, at vi gerne ville udbyde huset til en lavere pris, forudsat, at vi kom herfra med sorte tal. I forbindelse med købsaftalen blev vores salgsprovenu (dateret 5. oktober) beregnet til kr. -

6 ,87; et underskud, som vi vurderede som acceptabelt, og som har dannet grundlag for såvel vores dialog med banken samt vores dispositioner i forhold til ny bolig. Som vi fik oplyst i går, var beregningen imidlertid ikke korrekt. Som vi har forstået sagen efter den er blevet forelagt os, så er EDC oprindelig kommet til at indhente forkerte oplysninger om restgælden i boligen. Ud fra den nye beregning af salgsprovenuet (dateret 30. oktober) vil denne fejl koste os tæt på kr , således at det korrekte salgsprovenu nu er på kr ,75. Med vores ønske om at sælge boligen uden tab siger det sig selv, at denne handel ikke var kommet i stand, hvis vi havde haft de korrekte oplysninger at forholde os til. Jf. udskrifterne er de nye oplysninger blevet indhentet den 18. oktober, og vi er meget overraskede over, at EDC vælger at vente så længe op til 13 dage på at informere os om fejlen. Efter vores mening burde EDC straks have kontaktet os i stedet for at diskutere årsager og hvor mange og hvilke personer, der skulle deltage i gårsdagens møde for at overbringe den kedelige nyhed. Overtagelsesdatoen på huset hedder 1. december 2012, og en så forsinket udmelding mindsker dramatisk vores reaktionsmuligheder. Når vi som sælgere indgår en aftale med en ejendomsmægler, sker det med en berettiget forventning om, at arbejdet udføres ordentligt. Vi er ikke blinde for, at der kan opstå fejl, men det er jo EDC, der som den professionelle part i kundeforholdet skal sikre, at handlen forløber i overensstemmelse med det aftalte. Det blev nævnt på mødet, at EDC var interesserede i at indgå et forlig om det ekstra underskud på kr ,88. Dette tilbud må vi høfligt afslå, da vi ikke finder det rimeligt at skulle bøde for en fejl begået af EDC, hvor uheldig den end måtte være. Vores holdning er, at EDC må holde os skadesløse i denne sag. Den 6. november 2012 skrev klagerne på ny til de indklagede, bl.a.: I forlængelse af jeres ansvarsforsikringsselskabs vurdering pr. 31. oktober 2012 har vi naturligvis søgt juridisk rådgivning om vores mellemværende. På baggrund af denne rådgivning vil sagen snarest blive indbragt for Klagenævnet for Ejendomsformidling med påstand om fuld godtgørelse for vores direkte tab i forbindelse med vores engagement med EDC Hjort, samt godtgørelse for uundgåelige afledte tab, herunder stiftelsesomkostninger og renteudgifter i forbindelse med låntagning. Den 12. december 2012 sendte de indklagede deres afregning til klagerne:

7 7 Klagerne har bl.a. anført: De indklagede er erstatningsansvarlige over for klagerne. Da klagerne underskrev købsaftale, viste salgsprovenuberegningen et underskud på ,87 kr., hvilket for klagerne var acceptabelt. Det var for klagerne en væsentlig forudsætning, at ejendommen kunne sælges uden nævneværdigt underskud, hvilket de indklagede vidste. Købsaftalen blev ikke gennemgået af de indklagede, og kun salgsbudgettets forside med hovedtallene blev gennemgået. Klagerne forventede derfor en aftale efter bogen og uden overraskelser. Klagerne bestrider, som anført af de indklagede, at klagerne skulle have afslået en gennemgang af købsaftalen. Klagerne blev først opmærksomme på forholdet om udbedring af mangler, da de indklagede spurgte, hvordan det gik med udbedringen. Den 30. oktober 2011 blev klagerne på et møde om udbedringerne, præsenteret for en ny salgsprovenuberegning, som viste et underskud på ,75 kr. Fejlen er ifølge de indklagede sket i forbindelse med indhentelse af restgældsoplysninger. Hvis klagerne fra starten var blevet præsenteret for den korrekte salgsprovenuberegning, ville de ikke have solgt ejendommen. Ydermere har de indklagede opdaget fejlen den 18. oktober 2011, men først informeret klagerne herom den 30. oktober Indklagede har således overtrådt lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, og skal betale en godtgørelse på ,88 kr. til klagerne. I forbindelse med underskrivelse af købsaftalen har indklagede ikke klart gjort klagerne

8 8 opmærksomme på, at køberne havde krævet, at klagerne skulle udbedre mangler. Indklagede gennemgik ikke dette med klagerne. Indklagede skal derfor erstatte klagerne det beløb på kr., som klagerne måtte betale. Hvis klagerne var blevet oplyst om købernes krav, ville klagerne være gået i dialog med køberne om vilkåret. Efter nævnets henvendelse har klagerne ønsket sagen udvidet med spørgsmålet om, hvorvidt forlængelsen af formidlingsaftalen er sket rettidigt. Den 10. september 2012 holdt klagerne et statusmøde med de indklagede, som også berørte formidlingsaftalens forlængelse. De indklagede foreslog en prisnedsættelse på kr. Klagerne overvejede det, men blev enige om ikke at sætte prisen ned. Klagerne var indstillede på at forlænge aftalen med tre måneder og skrev også dette til de indklagede. Klagerne var imidlertid ikke interesserede i at sætte udbudsprisen ned, fordi der var en meget konkret interesseret køber. Først hvis det ikke blev til noget, var klagerne indstillede på at nedsætte prisen. Den 18. september 2011 underskrev klagerne forlængelse af formidlingsaftalen. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede bestrider at skulle betale godtgørelse til klagerne og bestrider at være erstatningsansvarlige over for klagerne. Af salgsbudgettet udarbejdet den 5. oktober 2011 fremgår det, at budgettet baserer sig på 3 lån optaget i Totalkredit. De indklagede har fejlagtigt medtaget en nabos lån og ikke det ene lån, som klagerne havde i Nordea Kredit. Allerede fordi det klart fremgår af salgsprovenuberegningen, at den baserer sig på 3 lån og ikke 1 lån, og der er tale om et helt andet realkreditinstitut, er klagerne ikke i god tro, og de indklagede afviser derfor at skulle betale godtgørelse. Vilkåret om klagernes udbedring af mangler, som er nævnt i tilstandsrapporten, var et krav fra køberne af ejendommen og blev derfor indføjet i købsaftalen. De indklagede tilbød at mødes og gennemgå købsaftalen, hvilket klagerne afslog. Klagerne bad om at få købsaftalen tilsendt og selv gennemgå denne. På underskriftmøde oplyste klagerne, at de havde gennemgået købsaftalen og ikke havde nogen bemærkninger hertil. Forholdet blev derfor ikke drøftet yderligere. Klagerne har ikke lidt et tab, idet vilkåret var en betingelse fra købernes side, og de indklagede afviser derfor at skulle betale erstatning til klagerne. De indklagede sendte forlængelsen af formidlingsaftalen til klagerne, inden den

9 9 oprindelige aftale udløb. Nævnet udtaler: De indklagede har i salgsprovenuberegning af 5. oktober 2012, som hører til købsaftalen, fejlagtigt anført, at der var 3 indestående lån i Totalkredit, som samlet kunne indfries med kr ,87 kr. Klagerne havde imidlertid 1 lån i Nordea Kredit, og klagernes pengeinstitut har til nævnet oplyst, at det korrekte indfrielsesbeløb for klagernes lån pr. 5. oktober 2012 var kr. Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at de indklagede på handelstidspunktet udarbejdede en fejlagtig salgsprovenuberegning til klagerne. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, og forbrugeren er i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Nævnet finder ikke, at klagerne kunne være i god tro om salgsprovenuets rigtighed. Nævnet har navnlig lagt vægt på, at det tydeligt fremgår af salgsprovenuberegningen, at der er beregnet indfrielse af 3 realkreditlån i Totalkredit. Klagerne havde alene optaget og tinglyst 1 realkreditlån i Nordea Kredit, og dette lån er forholdsvis nyt, idet det er tinglyst den 7. marts 2011, hvilket kun er 19 måneder forud for købsaftalens underskrivelse. På den baggrund finder nævnet, at klagerne har eller burde have indset, at der ikke var tale om en korrekt provenuberegning, og nævnet kan herefter ikke pålægge de indklagede at betale godtgørelse til klagerne. Nævnet finder dog, at de indklagede som følge af det alvorligt kritisable mæglerarbejde skal tåle en salærreduktion på kr. Nævnet finder, at de indklagede ved fremsendelsen af købsaftalen til klagerne udtrykkeligt burde have gjort klagerne opmærksomme på, at køber som betingelse for sit købstilbud stillede krav om, at klagerne skulle udbedre fejl og mangler vedrørende skotrender/inddækninger, og oplyst, at dette vilkår fremgik af købsaftalens punkt 16. Nævnets formand og Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter (3 nævnsmedlemmer) udtaler: Vi finder, at klagerne ved deres underskrift på købsaftalen har accepteret de vilkår, som er aftalt heri, herunder aftalen om, at klagerne skulle udbedre de nævnte fejl og mangler. Vi finder herefter ikke at kunne pålægge de indklagede at erstatte den udgift, klagerne har haft til udbedringen. Forbrugerrådets repræsentant og Grundejernes Landsorganisations repræsentant (2

10 10 nævnsmedlemmer) udtaler: Det fremgår af 15, stk. 2, i lov om omsætning af fast ejendom, at formidleren skal varetage sin opdragsgivers behov og interesser. Henset til, at de indklagede hverken ved fremsendelse af købsaftalen til klagerne eller på mødet mellem klagerne og de indklagede, hvor købsaftalen blev underskrevet, gjorde klagerne særligt opmærksomme på købers krav om udbedring af fejl og mangler, samt henset til, at vilkåret heller ikke er særskilt fremhævet i købsaftalen, hvor det er anført som det sidste af 15 oplysninger i købsaftalens punkt 16, der hovedsagelig indeholder punkter med oplysninger til køber, finder vi, at de indklagedes varetagelse af klagernes interesser ikke har været opfyldt i den forbindelse. Vi stemmer derfor for, at de indklagede skal erstatte klagernes udgifter til udbedring med kr. Efter stemmeflertallet skal de indklagede ikke erstatte klagernes udgifter til udbedring. Ifølge 1, stk. 2, i bekendtgørelse om forbrugerklager samt nævnets vedtægter 12, stk. 1, er nævnet berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at gøre klager og indklagede opmærksom på muligheden for et ekstra klagepunkt og at anmode klager om at tilkendegive, hvorvidt klager ønsker, at nævnets skal afgøre dette yderligere klagepunkt. Denne fremgangsmåde er godkendt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at det fremgår af 12, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at opdragstiden i en formidlingsaftale ikke må være længere end 6 måneder, og at aftalen kan forlænges med højst 3 måneder ad gangen. Formidlingsaftalen af 13. marts 2012 var gældende i 6 måneder. Klagerne underskrev forlængelse af formidlingsaftale den 18. september Nævnet finder, at der med klagernes tilkendegivelse i af 12. september 2012 samt den underskrevne aftale om forlængelse indgået den 18. september, blev indgået aftale om forlængelse af formidlingsaftalen, og finder hermed, at der var en gyldig skriftlig formidlingsaftale mellem parterne på tidspunktet for indgåelse af købsaftalen. Nævnet kan herefter godkende indklagedes krav på betaling af vederlag m.v., som aftalt i formidlingsaftalen. Konklusion: De indklagede skal herefter in solidum betale kr. til klagerne.

11 11 Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 % fra 9. november 2012 til betaling finder sted. Efter sagens udfald skal de indklagede endvidere in solidum betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere