Wellcogen TM N. meningitidis B/ E. coli K1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wellcogen TM N. meningitidis B/ E. coli K1."

Transkript

1 Inden brug skal alle reagenser bringes til rumtemperatur (18-30 C) og blandes. Stil ubrugte reagenser tilbage i køleskabet efter brug. Wellcogen TM N. meningitidis B/ E. coli K1. ZL24/R tests 1 TILSIGTET BRUG Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1 er en hurtig latextest til brug til kvalitativ påvisning af antigen fra Neisseria meningitidis (meningokok) gruppe B og Escherichia coli K1, der findes i kropsvæsker pga. infektion. Latexen kan desuden anvendes til påvisning af specifikt antigen i bloddyrkningssupernatanter samt til bestemmelse af meningokok gruppe B- eller E. coli K1-dyrkning. Meningokok gruppe B antigen og E. coli K1 antigen kan ikke skelnes fra hinanden immunologisk. 2 RESUME Cerebrospinalmeningitis og meningokokæmi er almindelige tegn på meningokoklidelse, som er endemisk i mange områder, og som forekommer epidemisk i hele verden 6,10. Tidlig diagnose er yderst vigtig 12 med henblik på valg af passende behandling. De inficerende organismer bærer gruppespecifikke polysakkaridoverfladeantigener. En del af disse afgives i den inficerede kropsvæske som f.eks. serum og cerebrospinalvæske (CSF) og udskilles i urinen 5,13. Antigenet i disse kropsvæsker kan påvises med sensitive immunologiske metoder, herunder counterimmunelektroforese og latexagglutination 5. En af de serologiske grupper af N. meningitidis, der hyppigst er forbundet med meningokokinfektioner, er gruppe B 1,7. Ca. 80 % E. coli meningitis hos nyfødte skyldes stammer, der bærer K1-antigen TESTPRINCIP Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1-reagenset består af polystyrenlatexpartikler, der er coatede med monoklonale antistoffer, som er specifikke for meningokok gruppe B antigen. Disse latexpartikler agglutinerer ved tilstedeværelse af tilstrækkeligt homologt antigen i enten kropsvæsker eller organismedyrkninger. E. coli s polysakkaride K1-antigen udviser strukturel 9 og immunologisk 4,8 identitet med meningokok gruppe B antigen, og Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1 reagenset skelner ikke mellem dem. Reagenset kan derfor anvendes som en hjælp i diagnosticering af meningokokmeningitis samt E. coli meningitis hos nyfødte. Nogle kropsvæskeprøver forårsager ikke-specifik ansamling af latexpartikler, hvorfor der medfølger et kontrollatexpræparat til identificering af disse prøver. 4 SYMBOLFORKLARING Katalognummer Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests Se brugsanvisningen Opbevaringstemperatur Batchkode (partinummer) Anvendes senest (udløbsdato) Producent Tilsæt vand DA 5 KITTETS INDHOLD, KLARGØRING TIL BRUG OG OPBEVARING Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1 kittet indeholder reagenser til 30 tests. Se også Forholdsregler, afsnit 6. Alle komponenter skal opbevares ved 2 til 8 C. Under disse forhold bevares de aktive indtil sættets udløbsdato. 6 FORHOLDSREGLER Brugsanvisning Reaktionskort til engangsbrug (1 pakke) Blandepinde til engangsbrug (2 bundter) Engangspipetter (1 æske) Sort gummihætte (1) Testlatex Én dråbeflaske (brun hætte), der indeholder en 0,5 % suspension af polystyrenlatexpartikler i glycinbuffersaltvand, ph 8,2, og 0,05 % Bronidox som konserveringsmiddel. Latexpartiklerne er coatede med murint, monoklonalt antistof for N. meningitidis gruppe B antigen. Kontrollatex Én dråbeflaske (mørkeblå hætte), der indeholder en 0,5 % suspension af polystyrenlatexpartikler i glycinbuffersaltvand, ph 8,2, og 0,05 % Bronidox som konserveringsmiddel. Latexpartiklerne er coatede med murint, monoklonalt antistof for Bordetella bronchiseptica. Latexsuspensionerne leveres brugsfærdige og skal opbevares opretstående ved 2-8 C, til sættets udløbsdato. Ved længere tids opbevaring kan der opstå en vis ansamling eller udtørring af latex omkring flaskens hals. I disse tilfælde skal latexflasken rystes kraftigt i nogle sekunder, til suspensionen igen er normal. MÅ IKKE FRYSES. Polyvalent positiv kontrol Én flaske (rød hætte) med frysetørrede bakterieekstrakter, inklusive antigen fra en repræsentativ stamme af N. meningitidis gruppe B og/eller E. coli K1 antigen. Indeholder 0,01 % bronopol før rekonstituering og 0,004 % efter rekonstituering. Rekonstituer med 3,6 ml sterilt, destilleret vand. Efter tilsætning af vand hensættes flasken i nogle minutter og blandes derefter ved at vende flasken. Det rekonstituerede antigen opbevares ved 2 til 8 C i op til 6 måneder. Negativ kontrol En dråbeflaske (hvid hætte) med glycinbuffersaltvand, ph 8,2, med 0,05 % Bronidox som konserveringsmiddel. Reagenserne er kun til in vitro-diagnostik Må kun anvendes af uddannet personale. Bemærk: Dette produkt indeholder tør naturgummi. Se sikkerhedsdatabladet og produktmærkningen vedrørende oplysninger om potentielt farlige komponenter. OPLYSNINGER OM SUNDHED OG SIKKERHED 6.1 Ifølge principperne for god laboratoriepraksis anbefales det stærkt, at kropsvæsker behandles som potentielt smittefarlige og håndteres med alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 6.2 Ved håndtering af radiometrisk bloddyrkningsmedium skal grundreglerne for strålingssikkerhed følges. Reglerne omfatter: a) Radioaktivt materiale skal opbevares på et afmærket område i en godkendt beholder. b) Håndtering af radioaktivitet skal foregå i et afmærket område. c) Der må ikke udføres mundpipettering af radioaktivt materiale. d) Der må ikke spises, drikkes eller ryges i det afmærkede område. e) Hændernes skal vaskes grundigt efter anvendelse af radioaktivt materiale. f) Den lokale sikkerhedsrepræsentant skal rådspørges vedrørende regler for bortskaffelse. 1

2 6.3 Apparatur, der ikke er til engangsbrug, skal steriliseres efter brug med en passende procedure, men den foretrukne metode er autoklavering i 15 minutter ved 121 C. Udstyr til engangsbrug skal autoklaveres eller brændes. Spild af potentielt smittefarlige materialer skal straks fjernes med sugende papirservietter, og de kontaminerede områder skal aftørres med et standard bakterielt desinfektionsmiddel eller 70 % alkohol. Brug IKKE natriumhypochlorit. Materialer til rengøring af spild, herunder handsker, skal bortskaffes som biologisk farligt materiale. 6.4 Pipettér ikke med munden. Brug engangshandsker og øjenbeskyttelse ved håndtering af prøver og udførelse af assay. Vask hænderne grundigt, når arbejdet er færdigt. 6.5 Ved anvendelse i overensstemmelse med principperne for god laboratoriepraksis, god standard for arbejdshygiejne og vejledningerne i denne brugsanvisning betragtes de leverede reagenser ikke som helbredsfarlige. FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED ANALYSEN 6.6 Produktet må ikke anvendes efter den anførte udløbsdato. 6.7 Latexreagenser skal bringes til rumtemperatur (18-30 C) før brug. Latexreagenser, der viser tegn på ansamlinger eller klumpethed før brug, kan have været frosset og må ikke bruges. 6.8 Det er vigtigt at holde dråbeflasker lodret under brug, og at dråben dannes ved dysens spids. Hvis dysen bliver våd, dannes et forkert volumen ved enden og ikke ved spidsen. Hvis dette sker, skal dysen aftørres, før der gås videre. 6.9 De reagenser, der leveres med hvert kit, er matchet i funktion og må ikke anvendes sammen med reagenser fra et kit med et andet partinummer Rør ikke ved reaktionsområderne på kortene Mekaniske rotatorer kan anvendes i dette assay. Følgende karakteristika er fundet tilfredsstillende: a) Flatbed-rotatorer, der kører ved 100 til 150 o/m og med en orbitaldiameter på 3,0 til 3,4 cm. Kortet skal tages af rotatoren og vippes kort før aflæsning. b) Orbitalrotatorer, der kører med 25 o/m med en rotationsvinkel på ca. 9 til 10,5 grader eller med 18 o/m og en rotationsvinkel på 16 til 17,5 grader Undgå mikrobiel forurening af reagenserne, da det kan give forkerte resultater. 7 INDSAMLING OG OPBEVARING AF PRØVER 7.1 Kropsvæskeprøver (f.eks. cerebrospinalvæske, serum, urin) skal testes snarest muligt efter indsamling. Hvis væsken ikke kan testes straks, kan den opbevares til næste dag ved 2 til 8 C eller frossen ved 15 til 25 C i længere perioder. Hvis der kræves bakteriologiske analyser af prøven, skal disse opsættes før udførelse af latextesten for at undgå forurening af prøven. 7.2 Bloddyrkninger kan testes efter 18 til 24 timers inkubation ved 37 C og/eller så snart der konstateres bakteriel vækst. 7.3 Pladekulturer. Isolerede kolonier, der dyrkes på et beriget agarmedie (f.eks. blod-, chokoladeagar) kan testes efter inkubation ved 37 C til næste dag. En gram-farvning skal udføres som hjælp til fortolkning af latextestens resultat. 8 TESTPROCEDURE MEDFØLGENDE NØDVENDIGE MATERIALER Se Kittets indhold, afsnit 5. NØDVENDIGE MATERIALER, DER IKKE MEDFØLGER Vandbad med kogende vand Laboratoriecentrifuge eller membranfiltre (0,45 µm) Rotator (valgfri se Forholdsregler, afsnit 6) KLARGØRING AF KLINISKE PRØVER 8.1 Kropsvæskeprøver skal opvarmes 3 før test med Wellcogen TM proceduren for at minimere ikke-specifikke reaktioner. Følgende procedurer anbefales: a) Til cerebrospinalvæske og urin opvarmes prøven i 5 minutter i et kogende vandbad. Afkøl prøven til rumtemperatur (18-30 C), og centrifuger eller membranfiltrer (0,45 µm) før test. For en maksimal sensitivitet kan urinprøverne koncentreres op til 25 gange i en Minicon B-15 koncentrator. Centrifuger eller membranfiltrer som beskrevet ovenfor før test. b) Til serum tilsættes 3 dele 0,1 M dinatriumethylendiamintetraacetat (EDTA) ph 7,4 pr. 1 del serum, opvarm prøven i 5 minutter i et kogende vandbad, afkøl til rumtemperatur (18 til 30 C), og centrifuger eller membranfiltrer som beskrevet herover. En egnet EDTA-opløsning (10 ml) kan leveres (kode-nr. ZL29/R ). 8.2 Bloddyrkninger. Centrifuger en prøve på 1 til 2 ml for at granulere de røde blodlegemer, for eksempel ved 1000 g, i 5 til 10 minutter. Udfør latextesten på supernatanten. I tilfælde af en ikke-specifik reaktion med en bloddyrkningssupernatant (se Tolkning af resultater, afsnit 10), skal prøven opvarmes i 5 minutter i et kogende vandbad. Afkøl til rumtemperatur (18 til 30 C), og centrifuger og gentag testen. 8.3 Pladekulturer. Test direkte fra plade. PROCEDURE Det anbefales at læse afsnittet Forholdsregler, afsnit 6, omhyggeligt, før testen udføres. BEMÆRK: Hvis der kun er en lille mængde testprøve til rådighed, skal den anvendes med testlatex først, og hvis der opnås et positivt resultat, skal prøven testes med kontrollatex. Hvis der er tilstrækkelig prøve til rådighed, skal den testes samtidigt med både test- og kontrollatex. a, b) Kropsvæskeprøver og bloddyrkningssupernatanter: Trin 1 Klargør prøven som beskrevet under Klargøring af kliniske prøver, afsnit 8. Trin 2 Ryst latexreagenserne. Trin 3 For hver testprøve placeres 1 dråbe testlatex 1 dråbe i én cirkel på et reaktionskort og 1 dråbe kontrollatex i en separat cirkel. Sørg for, at dråbeflaskerne holdes lodret, så de afgiver en nøjagtig mængde i dråben. (Se Forholdsregler, afsnit 6.) Trin 4 Brug en engangspipette til at dispensere 1 dråbe 1 dråbe (ca. 40 µl) prøve ved siden af hver dråbe latex. Trin 5 Bland indholdet af hver cirkel med en blandepind, og bred det ud, så det dækker hele cirklen. Brug en separat pind til hver cirkel, og kasser den, så den bliver bortskaffet på sikker vis efter brug. Trin 6 Vip kortet langsomt, og observer for agglutination 3 min i 3 minutter, mens kortet holdes i normal læseafstand (25 til 35 cm) fra øjnene. Brug ikke forstørrelsesglas. Mekanisk rotation (3 minutter) kan benyttes (se Forholdsregler, afsnit 6). De fremkomne mønstre er skarpe og kan genkendes under alle normale belysningsforhold. Trin 7 Kasser det brugte reaktionskort, så det bliver bortskaffet c) Pladekulturer Trin 1 Ryst latexreagenserne. Trin 2 For hver dyrkning, der skal testes, placeres 1 dråbe 1 dråbe testlatex i én cirkel på et reaktionskort og 1 dråbe kontrollatex i en separat cirkel. Bemærk: Det er vigtigt at bruge kontrollatex til dyrkninger af mistænkt E. coli. Trin 3 Tag noget af prøvedyrkningen op ved at berøre prøve den med den flade ende af en blandepind. Som en af retningslinje skal der opsamles en vækstmængde, vækst der omtrent svarer til 1 stor koloni. Trin 4 Emulger dyrkningsprøven i dråben af testlatex ved at gnubbe med blandepindens flade ende. Gnub grundigt, men ikke så kraftigt, at det beskadiger kortets overflade. Spred latexen, så den dækker så meget af cirklen som muligt. Bortskaf blandepinden på en sikker måde. Trin 5 Brug en anden blandepind til at emulgere en tilsvarende dyrkningsprøve i kontrollatexen. Trin 6 Vip kortet langsomt, og observer for agglutination 20 sek i 20 sekunder, mens kortet holdes i normal læseafstand (25 til 35 cm) fra øjnene. Brug ikke forstørrelsesglas. De fremkomne mønstre er skarpe og kan genkendes under alle normale belysningsforhold. Trin 7 Kasser det brugte reaktionskort, så det bliver bortskaffet 9 KVALITETSKONTROL Følgende procedurer skal i starten udføres med hver forsendelse af testkit og med hver kørsel af testprøver. I praksis kan en kørsel defineres som en testperiode på op til 24 timer. Enhver afvigelse fra de forventede resultater angiver, at der kan være et problem med reagenserne, som skal løses før videre brug med kliniske prøver. 2

3 VISUEL KONTROL Latexsuspensionerne skal altid inspiceres for ansamlinger, når de dryppes på reaktionskortet. Hvis der er tegn på sammenklumpning før tilsætningen af testprøven, må suspensionen ikke bruges. Ved længere tids opbevaring kan der opstå en vis ansamling eller udtørring omkring flaskens hals. Hvis dette bemærkes, skal latexflasken rystes kraftigt i nogle sekunder, til suspensionen igen er normal. PROCEDURE FOR POSITIV KONTROL Testens reaktivitet kan bekræftes ved at tilsætte polyvalent positiv kontrol til en reaktionscirkel, hvori testprøven ikke har agglutineret testlatexen efter 3 minutters rotation. Trin 1 Brug en engangspipette til at påføre 1 dråbe 1 dråbe positiv kontrol til cirklen med testlatex og prøve. Trin 2 Bland med en blandepind, og kasser den, så den bliver bortskaffet Trin 3 Vip kortet manuelt eller med en rotator i yderligere 3 min 3 minutter. Efter dette tidsrum skal definit agglutination være synlig i testlatexen. Trin 4 Kasser det brugte reaktionskort, så det bliver bortskaffet PROCEDURE FOR NEGATIV KONTROL Hvis mindst en testprøve i en kørsel giver et negativt resultat med testog kontrollatex (eller kun testlatex, hvor der ikke er anvendt kontrollatex), udgør dette en gyldig negativ kontrol for reagenserne og videre test er ikke nødvendig. Hvis en testprøve giver agglutination med testlatexen og ingen agglutination med kontrollatexen, skal testlatexen testes enten med den negative kontrol eller med uinokuleret bloddyrkningsmedium, afhængigt af hvad der er bedst egnet (se herunder). Trin 1 Placer 1 dråbe testlatex i én cirkel på et 1 dråbe reaktionskort. Trin 2 Dispenser 1 dråbe negativ kontrol eller uinokuleret 1 dråbe bloddyrkningsmedium ved siden af testlatexen. Trin 3 Bland med en blandepind, og kasser den, så den bliver bortskaffet Trin 4 Vip kortet manuelt eller med en rotator i yderligere 3 min 3 minutter. Efter dette tidsrum må der ikke være markant agglutination i test latexen. Trin 5 Kasser det brugte reaktionskort, så det bliver bortskaffet Til tests med kropsvæskeprøver skal den negative kontrol, der følger med kittet, anvendes. Til test med bloddyrkninger skal der anvendes en prøve med uinokuleret bloddyrkningsmedium fra samme kilde som prøven som en negativ kontrol. Det er vigtigt at teste uinokulerede medier, da falsk positive kan forekomme med visse sammensætninger af bloddyrkningsmedier. BEMÆRK: 1. Tidligere analyserede positive og negative prøver, der er delt op i alikvoter og opbevaret ved 15 til 20 C eller derunder, kan anvendes som henholdsvis positive og negative kontroller, hvis det ønskes. Den positive kontrol kan også anvendes i stedet for testprøven. 2. For koloniidentifikation kan test- og kontrollatexreagensernes funktion bekræftes ved hjælp af friske bakteriereferencestammer, der dyrkes til næste dag, efter den metode, der er beskrevet i Testprocedure (c). Egnede referencestammer er: ATCC N. meningitidis gruppe B (positiv reaktivitet) ATCC E. coli type K1 (positiv reaktivitet) ATCC N. meningitidis gruppe A (negativ reaktivitet) ATCC og ATCC skal give agglutination med testlatex og ingen signifikant agglutination i kontrollatex. ATCC skal ikke give nogen signifikant agglutination med hverken test- eller kontrollatex. 10 RESULTATER AFLÆSNING AF RESULTATER En positiv reaktion angives ved udviklingen af et agglutineret mønster inden for 3 minutter (20 sekunder for kolonitests) efter blanding af latexen med testprøven med tydelig synlig sammenklumpning af latexpartiklerne (figur 1). Hastigheden, hvormed agglutinationen bliver synlig, og dens kvalitet afhænger af antigenets styrke og varierer fra store klumper, der fremkommer efter få sekunders blanding, til små klumper, der udvikles ret langsomt. I dyrkningsidentifikation er de fleste positive reaktioner næsten øjeblikkelige. 3 Figur 1 Figur 2 I en negativ reaktion agglutinerer latexen ikke, og det mælkeagtige udseende forbliver helt uændret i hele testen (figur 2). Bemærk dog, at svage spor af granulering kan detekteres i negative mønstre afhængigt af, hvor skarp brugerens iagttagelsesevne er. I dyrkningsidentifikation kan visse stammer give en trådagtig ophobning af latex med en mælkeagtig baggrund. Dette skal tolkes som en negativ reaktion. Latexpartiklerne er ikke de samme som partiklerne anvendt i andre Wellcogen TM kits og giver finere agglutination. TOLKNING AF RESULTATER Positivt resultat Tydelig agglutination af testlatexen sammen med manglende agglutination af kontrollatexen angiver forekomst af meningokok gruppe B eller E. coli K1 antigen i kropsvæsken eller bloddyrkningen eller bekræfter dyrkningens identitet. Som en generel regel angiver et positivt resultat med en neonatal prøve en E. coli K1 infektion. Hos ældre patienter er meningokok gruppe B mere sandsynlig. Negativt resultat Med en kropsvæske eller bloddyrkningssupernatant betyder manglende agglutination i begge reagenser, at der ikke er påviselig meningokok gruppe B eller E. coli K1 antigen i testvæsken det udelukker ikke muligheden for meningokok- eller E. coli infektion, og hvis symptomerne fortsætter, kan det være ønskeligt at udføre testen på efterfølgende eller alternative prøver eller efter koncentration af urinprøven. I en dyrkning angiver manglende agglutination i begge reagenser, at det sandsynligvis ikke drejer sig om N. meningitidis gruppe B eller E. coli K1. Resultater der ikke kan tolkes Synlig agglutination af kontrollatexen angiver, uanset om den er stærkere eller svagere end testlatexen, en ikke-specifik reaktion. I de fleste tilfælde kan ikke-specifikke reaktioner med kropsvæsker elimineres ved opvarmning og centrifugering eller membranfiltrering af prøven (se Klargøring af kliniske prøver, afsnit 8). Hvis en ikke-specifik reaktion forekommer med en bloddyrkningssupernatant, opvarmes prøven i 5 minutter i et kogende vandbad. Afkøl til rumtemperatur (18 til 30 C), centrifuger og gentag testen. BEMÆRK: Tests udført direkte på kliniske prøver er beregnet til screeningsformål og skal supplere, ikke erstatte, dyrkningsprocedurerne. Resultaterne skal anvendes sammen med andre data, f.eks. symptomer, resultater af andre tests, kliniske indtryk mm. 11 TESTENS BEGRÆNSNINGER 11.1 Et positivt resultat i testen afhænger af tilstedeværelsen af et påviseligt niveau af antigen i kropsvæsken eller bloddyrkningsmediet Der er kun få kliniske data til rådighed for påvisning af antigen i urin eller serum ved hjælp af dette reagens Foruden E. coli K1, der allerede er omtalt, er der rapporteret om andre ikke-relaterede bakterier, der besidder de samme antigener, 2 og, som med ethvert immunologisk testsystem, kan risikoen for krydsreaktioner i latextesten ikke udelukkes E. coli dyrkninger, der bærer andre K-antigener end K1, er specielt tilbøjelige til at give ikke-specifikke reaktioner. 12 FORVENTEDE RESULTATER Prøver, der indeholder et påviseligt niveau af N. meningitidis B/E. coli K1 antigen, giver en agglutinationsreaktion med testlatexen. 13 TESTENS EFFEKTIVITET I kliniske studier udført i 12 laboratorier blev kropsvæskeprøver (friske og opbevaret nedfrosset) og bloddyrkningssupernatanter testet. Både traditionelle og radiometriske dyrkningsteknikker blev anvendt i bloddyrkningsstudierne.

4 SENSITIVITET Sensitiviteten af Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1 blev fastslået ud fra tests af prøver, der var fundet dyrkningspositive for de homologe organismer, eller for hvilken der var anden evidens for infektion (klinisk diagnose plus positivt resultat for en anden antigentest). Tabel 1 viser antallet af hver enkelt frisk prøvetype testet med latex sammen med antallet af opnåede positive resultater. Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1 s sensitivitet for påvisning af bakterielt antigen i frisk spinalvæske fra patienter inficeret med N. meningitidis gruppe B var 64 % (7/11). Der blev også udført tests af opbevarede (frosne) prøver fra patienter med N. meningitidis gruppe B infektion. Resultaterne viste, at antigenet var forringet i de fleste prøver efter opbevaringen. Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1 testen påviste antigen i 9 ud af 18 af de testede opbevarede prøver. De samme 9 prøver blev påvist med andre antigen-tests (counterimmunelektroforese/latex), der blev udført samtidigt. Én ekstra prøve gav en ikke-specifik reaktion med Wellcogen TM latex og et positivt resultat med counterimmunelektroforese. Antigen blev påvist i 4/6 opbevarede spinalvæskeprøver fra patienter med infektioner forårsaget af E. coli K1. De to prøver, der var negative med Wellcogen TM latex, reagerede heller ikke med counterimmunelektroforese. Der er indtil videre kun begrænsede serum- og urinprøvedata til rådighed (tabel 1). Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1 påviste antigen i 5/7 bloddyrkninger, hvorfra N. meningitidis gruppe B blev isoleret (tabel 1). Et andet studie, der anvendte Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1, viste tilsvarende resultater 14. SPECIFICITET Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1 s specificitet blev evalueret med 138 kropsvæskeprøver (friske og frosne) og 461 bloddyrkningsprøver fra patienter med bakteriel eller aseptisk meningitis og andre ikke-relaterede tilstande. De organismer, der blev isoleret fra de inficerede prøver, var Haemophilus influenzae type b, Streptococcus pneumoniae, N. meningitidis gruppe A, C, W135, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Staphylococcus epidermidis, beta-hæmolytisk streptokok gruppe A + streptokok gruppe B og Streptococcus sanguis. Specificiteten af Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1 i tests af kropsvæsker og bloddyrkningssupernatanter var henholdsvis 100 % (138/138) og 99 % (458/461) (tabel 1). De bakterier, der blev isoleret fra de 3 positive bloddyrkninger, var: en beta-hæmolytisk streptokok gruppe A (aerobiske og anaerobiske dyrkninger fra samme patient) og en koagulase negativ stafylokok. Én spinalvæskeprøve fra en patient med en N. meningitidis gruppe C infektion gav en ikke-specifik reaktion. Identifikation af pladekulturer N. meningitidis og E. coli dyrkninger dyrket på et beriget agarmedie blev testet i hospitalslaboratorier og udviklingslaboratoriet. Alle N. meningitidis gruppe B og E. coli K1 dyrkninger blev korrekt identificeret. Der var ingen krydsreaktioner med andre grupper af N. meningitidis eller andre E. coli K antigener (tabel 2). En høj andel af de E. coli dyrkninger med andre K-antigener, der blev testet, gav ikkespecifikke reaktioner (tabel 2). Tabel 1 Resultater af kliniske studier af Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1 Sensitivitet a Specificitet b Prøve Ant. testet Ant. positive Ant. testet Ant. positive Spinalvæske: N. meningitidis B E. coli K1 c Serum: N. meningitidis B Urin: N. meningitidis B Bloddyrkning: N. meningitidis B d a Prøver, der blev fundet dyrkningspositive eller positive med en anden antigentest plus klinisk diagnose. b Prøver, der var negative for N. meningitidis B/E. coli K1 med dyrkning og alternativ antigentest. c Prøver opbevaret frosne. Alle andre prøver er testet i frisk tilstand. d Aerobiske og anaerobiske dyrkninger (beta-hæmolytisk strep A) for samme patient. Koagulase negativ stafylokok. 4 Tabel 2 Identifikation af kulturer ved hjælp af Wellcogen TM N. meningitidis B/E. coli K1 Dyrkning a + N. meningitidis gruppe A 0 16 N. meningitidis gruppe B 10 0 N. meningitidis gruppe C 0 18 N. meningitidis gruppe 29E 0 8 N. meningitidis gruppe W N. meningitidis gruppe X 0 4 N. meningitidis gruppe Y 0 5 N. meningitidis gruppe Z 0 3 E. coli K1 7 0 E. coli andre antigener 0 13 b a b Kulturer identificeret ved slide agglutination. Yderligere 10 kulturer gav ikke-specifikke reaktioner. 14 BIBLIOGRAFI 1 Band, J.D., Chamberland, M.E., et al (1983). Trends in meningococcal disease in the United States, J. Infect. Dis., 148, Bøvre, K., Bryn, K., et al (1983). Surface polysaccharide of Moraxella non-liquefaciens identical to Neisseria meningitidis group B capsular polysaccharide. A chemical and immunological investigation. NIPH Annals, 6, Doskeland, S.O. and Berdal, B.P. (1980). Bacterial antigen detection in body fluids: methods for rapid antigen concentration and reduction of nonspecific reactions. J. Clin. Microbiol., 11, Fallon, R.J. and McIllmurray, M.B. (1976). Escherichia coli K1. Lancet, i, Feigin, R.D., Wong, M., et al (1976). Countercurrent immunoelectrophoresis of urine as well as of CSF and blood for diagnosis of bacterial meningitis. J. Pediatr., 89, Galazka, A. (1982). Meningococcal disease and its control with meningococcal polysaccharide vaccines. Bull, W.H.O., 60, 1. 7 Jones, D.M. and Eldridge, J. (1981). Meningococcal disease in England and Wales a change in the serotype pattern. J. Infect., 3, Kasper, D.L., Winkelhake, J.L., et al (1973). Immunochemical similarity between polysaccharide antigens of Escherichia coli 07:K1(L):NM and group B Neisseria meningitidis. J. Immunol., 110, Lifely, M.R., Gilbert, A.S., et al (1981). Sialic acid polysaccharide antigens of Neisseria meningitidis and Escherichia coli: esterification between adjacent residues. Carbohyd. Res., 94, Peltola, H. (1983). Meningococcal disease: still with us. Rev. Infect. Dis., 5, Sarff, L.D., McCracken, G.H., et al (1975). The Lancet Saturday 17 May Epidemiology of Escherichia coli K1 in healthy and diseased newborns. Lancet, i, Slack, J. (1982). Deaths from meningococcal infection in England and Wales in J. Royal Coll. Phys. London, 16, Stevens, P., Young, L.S., et al (1983). Correlation of E. coli K-1 bacteremia and capsular polysaccharide antigenemia in acute and chronic infection. Diagn. Microbiol. Infect. Dis., 1, Williams, R.G. and Hart, C.A. (1988). Rapid identification of bacterial antigen in blood cultures and cerebrospinal fluid. J. Clin. Path., 41, 691.

5 Bronidox er et registreret handelsnavn, der tilhører Cognis UK Ltd. Minicon er et varemærke, der tilhører Millipore Corporation. Fremstillet af: Remel Europe Ltd Clipper Boulevard West, Crossways Dartford, Kent, DA2 6PT UK Fremstillet for: Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke, Hants, RG24 8PW UK Kontakt den lokale distributør vedrørende teknisk assistance. Brugsanvisning X7712-DA, revideret den 4. maj, 2011 Trykt i UK 5

PASTOREX TM MENINGITIS

PASTOREX TM MENINGITIS PASTOREX TM MENINGITIS 25 test 61607 61611 61616 61608 61613 61618 61610 61614 61717 PÅVISNING AF OPLØSELIGE ANTIGENER OG KONSTATERING AF NEISSERIA MENINGITIDIS A, C, Y/W-135, B/E. COLI K1, HAEMOPHILUS

Læs mere

Directigen Meningitis Combo Test

Directigen Meningitis Combo Test Directigen Meningitis Combo Test Til detektion af Haemophilus influenzae type b, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli K1, Streptococcus gruppe B og Neisseria meningitidis gruppe A, B, C, Y og W135.

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. UUProduktets navn og/eller nummer: Pr-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 14.10.2006 Revisionsdato: 27.02.2009 UUFirmanavn, adresse og telefonnummer:

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

hcg Easy (25 miu/ml)

hcg Easy (25 miu/ml) hcg Easy (25 miu/ml) Anvendelsesformål Alere hcg Easy er beregnet til kvalitativ påvisning af humant choriongonadotropin (hcg) i urin som en hjælp ved diagnosticering af graviditet. Kun til professionel

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 2. maj 2012 PRODUKTRESUMÉ for AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 0. D.SP.NR 21362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN AviPro IBD LC-75 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Flaskeernæring til børn Information til forældre Juliane Marie Centret Rigshospitalet At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre er det en nødvendighed,

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

Information til patienten Flaskeernæring til børn

Information til patienten Flaskeernæring til børn Information til patienten Flaskeernæring til børn Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Flaskeernæring At skulle give sit barn udmalket modermælk, og/eller modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 07-nov-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62046 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Information til patienten Flaskeernæring til børn

Information til patienten Flaskeernæring til børn Information til patienten Flaskeernæring til børn Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Flaskeernæring At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Difteri Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Corynebacterium diphteriae Evt. sårsekret Smittemåde Varighed af isolation Desinfektionsmiddel Kommentar dyrkninger

Læs mere

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder 16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder Marianne Voldstedlund Lisbeth Nørum Pedersen og Kurt Fuursted KMA, Skejby Sygehus Oversigt Indledning 16S PCR til klinisk brug. Generelle betragtninger.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Streptex Rapid, R30950555

SIKKERHEDSDATABLAD Streptex Rapid, R30950555 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 20.04.2006 Revisionsdato: STREPTEX RAPID, R30950555 Firmanavn, adresse

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: --

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: -- X SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGSSKEMA OM KEMISKE DATA Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

Allergiforebyggelse. Information, som skal gives af sundhespersonale

Allergiforebyggelse. Information, som skal gives af sundhespersonale Allergiforebyggelse Information, som skal gives af sundhespersonale Indhold Hvem får allergi?... 3 Hvad er allergi?... 3 Hvor kommer allergien fra?... 3 Arvelige risikofaktorer...4 Hvor stor er risikoen

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 26 43 /65 Indleveret den 25.ma j 19 65 Fremlagt den 18. d e c emb er 19 6 7 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: Sprøjtetåger kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Brandhæmmende produkt Emballage: Leverandør: TA Consult A/S Niels Andersens Vej 25 2900 hellerup 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 08-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CN0025 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Ædelkorund Udstedelsesdato: Middelfart, den 6. maj 2011 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Ædelkorund Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Produktet

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere