(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Ch mix (11) DK B1. Patent- og Varemærkestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Ch mix (11) DK B1. Patent- og Varemærkestyrelsen"

Transkript

1 (19) DANMARK Ch mix (12) PATENTSKRIFT (11) DK B1 Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/108 (21) Patentansøgning nr: PA (22) Indleveringsdag: (24) Løbedag: (41) Alm. tilgængelig: (45) Patentets meddelelse bkg. den: (83) Deponering af mikroorganismer. (30) Prioritet: NL (73) Patenthaver: Akzo N.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, Holland (72) Opfinder: Johannes Franciscus van den Bosch, Spoorstraat 9, 5831 CH Boxmeer, Holland (74) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (54) Benævnelse: Vaccine med E.coli septicaemia hos fjerkræ<b> (56) Fremdragne publikationer: Ingen (57) Sammendrag: Vaccine, som er effektive til beskyttelse af fjerkræ mod E.coli septicaemia, hvilken vaccine indeholder eller kan forårsage fremstillingen af fimbrier af F11-typen eller en immunogen sektion deraf, eller antistoffer mod disse.

2 1 Den foreliggende opfindelse angår en vaccine til beskyttelse af fjerkræ mod Escherichia coli (E.coli) septicaemia. 5 E.coli septicaemia eller colibacillosis er en sygdom, som generelt forekommer hos fjerkræ (såsom høns og kalkuner) og som er ansvarlig for betragtelige tab. Karakteristiske symptomer hos fugle med denne sygdom er luftsækbetændelse, pericarditis 10 og perihepatitis. De fleste undersøgelser inden for dette område viser, at mere end halvdelen af E.coli-stammerne, som der ses hos de syge fugle hører tir en af tre serotyper 01:K1, 02: K1 eller 078:K80. I USA ses serotypen 035 også hyppigt. Det antages generelt, at E.coli septicaemia er en sekundær infek- 15 tion, som kommer ind i legemet via åndedrætskanalen efter at den er blevet beskadet, f.eks. af vira, som forårsager åndedrætssygdomme eller af mycoplasmaer. Der kendes kun lidt til de virulensfaktorer, som spiller en 20 rolle ved pathogenesen af colibacillosis hos fjerkræ. E.colistammers virulensfaktorer, som spiller en rolle ved infektioner hos pattedyr, omfatter f.eks. vedhæftningsfimbrier, toksiner og jern-sekvestrerende mekanismer. 25 Der er blevet beskrevet mange forskellige vedhæftningsfimbrier, som generelt er meget værts-specifikke. Således er CFAfimbrier blevet mødt hos mennesker med "diarr e. K88-fimbrier hos smågrise med diarr, K99 hos får, kalve og smågrise med diarr og P-fimbrier (omfattende de af Fil-typen) hos menne- 30 sker med urinvejsinfektioner. Det har endvidere vist sig, at indgivelsen af visse typer vedhæftningsfimbrier i oprenset form som en vaccine, resulterede i en beskyttende immunreaktion hos den respektive dyretype. En lignende virulensfaktor har imidlertid ikke være identificeret for colibacillosis hos 35 fjerkræ. Der er nu blevet fundet en vaccine til beskyttelse af fjerkræ mod E.coli septicaemia, hvilken vaccine er som karakteriseret

3 2 ved, at den indeholder fimbrier af F11-typen eller en immunogen sektion deraf, eller organismer, hvori der er genetisk materiale, som koder for fremstillingen og eventuelt ekskretionen af fimbrierne eller en immunogen sektion deraf. Det har nærmere bestemt været muligt ved undersøgelser at vise, at E.coli-stammer, som er blevet isoleret fra colibacillosisangrebne hønsehjerter, fremstillede fimbrier, som var identiske med fimbrier af Fil-typen, som også forekommer i 10 E.coli-stammer, som forårsager urinvejsinfektioner hos mennesker. Det har været muligt serologisk at vise, at langt de fleste fugle med E.coli septicaemia er blevet inficeret med E.coli- 15 stammer, som indeholder fimbrier af Fil-typen. Sådanne fimbrier indeholder underenhedsproteiner med en tilsyneladende molekylvægt på 18,0 kd ifølge SOS-PAGE. 20 De kan fresmtilles af aviære vildtype-e.coli-stammer, som er blevet dyrket på faste agarmedier ved 37 C, men findes ikke hvis E.coli dyrkes i suppe. Optimal ekspression af 18 kd fimbrier finder sted, hvis bakterierne dyrkes på blodagarflader (base) (f.eks. fremstillet af Oxoid ). Medier som også er eg- 25 nede, er penassay-agarplader (Difcoe). Der dannes ikke nogen 18 kd fimbrier ved vækst ved 20 C: Allerede tidligere er F11-fimbrier blevet klonet ud fra en uropathogen vildtype-e.coli-stamme (de Ree, J.M. et al., FEMS 30 Microbiology Lett. 29, 91-97, 1985). Den fimbrie-frie E.coli K12-stamme AM1727 transformes af plasmidet ppil , som indeholder generne, der koder for F11-fimbrierne, og den transformerede stamme er i stand til at fremstille F11-fimbrier. F11-fimbrierne er nu blevet sammelignet med 18 kd fimbri- 35 erne, som er blevet oprenset ud fra E.coli-stamme CH4, der hører til 02:K1:H-serotypen, som hyppigt forekommer hos fugle med hensyn til de følgende parametre:

4 3 a. morfologi F11-fimbrierne og 18 kd-fimbrierne ser ud til at være identiske i elektronmikroskop: i begge tilfælde er fimbrierne ca. 1 gm' lange, og de har en diameter på ca. 7 nm, 5 b. molekylvægt. Der blev fundet en tilsyneladende molekylvægt på 18 ko for underenhederne af både F11- og 18 ko-fimbrierne ved hjælp af SDS-PAGE. c. immunokemisk specificitet. Ved en ELISA reagerer F11- og 18 kd-fimbrierne identisk med anti-fli-monoklone antistoffer, 10 som beskrevet af de Ree, J.M. et al., J.Clin.Microbiol. 24, , 1986 og ikke med monoklone antistoffer mod fimbrierne af typen F1A, F1C, F7, F72, F8, F9, F12 eller F13. d. aminosvresammensætning. Aminosyresammensætningen af 18 kel underenheden er i alt væsentligt identisk med sammensætnin- 15 gen af F11-underenheden (van Die, I. et al., i: D.L. Lark (udgiver), Proteincarbohydrate interactions in biological systems Academic press, London, side 39-46, 1986) (se tabel 1),

5 4 Tabel 1 Sammenligning af aminosvresammensætning af underenheder af F11- og 18 kd- fimbrierne 5 'Aminosyre F11 1 ) 18 kd 2 ) Asx 18 18,6 Thr 14 15,3 Ser 12 11,0 Glx 17 16,5 Gly 20 19,6 Ala 19 20,2 Val 13 12,2 Ile 6 5,8 Leu 10 10,3 Tyr 3 2,2 Phe 8 7,7 Lys 11 10,1 Arg 0 0,9 His 1 1,4 Met 1 Cys 2 Pro 6 6,6 Talt ) Beregnet på basis af sekvensen (se fig. 1) 2) Bestemt ved hjælp af SODIUM-systemet under anvendelse af en 25 ultrapac 8-søjle (LKB) efter hydrolyse i 6N Hdl. e. amino-terminalaminosyresekvens. Sekvensen af de første 17 aminosyrer i aminoenden af 18 kd-underenheden er identisk med den tilsvarende sekvens, som er kendt for Fil-underen- 30 heden (van Die, I. et al., 1986) - fig. 1 viser aminosyresekvensen af det samlede F11-underenhedsprotein. En faktisk molekylvægt på 16,4 kd kan beregnes ud fra sekvensen. Adhæsionsegenskaberne af P-fimbrier, ligesom F11, kan gøres 35 synlige ved mannoseresistent hæmagglutination af humane erythrocytter (MRHA). Denne MRHA kan vises ved blanding af E.colibakterier, som udtrykker nævnte P-fimbrier i tilstrækkelig mængder med humane erythrocytter ved tilstedeværelse af mannose.

6 5 Den minimale receptorstruktur, som var tilstrækkelig for adhærence af P.fimbrierne til de humane erythrocytter, blev identificeret som disaccharidet Galal -> 4Galp (Kållenius. G. et al. Lancet ii, 604-6, 1981). Kobling af dette disaccharid med 5 latexpartikler resulterer i et værktøj til specifikt at vise P-fimbrier på bakterier ved latexagglutination (de Man. P. et al., J.Clin.Microbiol. 25, 401-6, 1987). Det er på det sidste blevet vist, at F11-fimbrierne ikke i sig 10 selv, men specielle adhesiner (også kaldet "mindre komponenter") forbundet med fimbrierne er ansvarlige for adhæsionen (van Die, I. et al., Microbiol Pathogenesis 1, 51-56, 1986). Tabel 2 viser sammenhæng mellem ekspressionen af F11-fimbrier 15 og adhæsionskarakteristikaerne hos en uropathogen E.coli-stamme, en F11-fimbrie-producerende rekombinant klon og et antal E.coli-stammer, som er isoleret fra angrebne hjerter fra høns, som lider af colibacillosis, sammenlignes. Det kan ud fra tabellen konkluderes, at F11-fimbrierne hos E.coli, som er iso- 20 leret fra høns, genkender i det mindste den samme receptor som F11-fimbrierne hos human E.coli

7 6 Tabel 2 Ekspression af Fll-fimbrier, hæmaollutination oq P-receptor- genkendelse. Stammenumer (a) (Serotype) Ekspression af F11- fimbrier målt i Adhæsion målt i ELISA(b) Western(c) aftryk MRHAtest(d) P-receptor -teste) H291 (01:K1) > 4, AM AM1727/pPIL > 4, CH2 (078:K80) 3, CH4 (02:K1 > 4, CH5 (02:K1 2, CH6 (02:K1) > 4, CH7 (015:K14) - - _ - CH96 (078:K80) 3, CH139 (02:K1) < 4, (a) H291 er human E.coli, Fll-referencestamme C1976; AM1727/ ppil er en F11-fimbrieproducerende rekombinant klon fra den fimbrie-manglende K12-stamme AM1727, CH-numre er E.coli-stammer, som er isoleret fra høns, som lider af colibacillosis (b) Hel bakterie-elisa med anti-fil-serum, 10 log-titere defineret som den højste serumfortynding med en A540-værdi på i det mindste 2 gange baggrundsværdien. (c) Western-aftryk af ubehandlet fimbrie-præparat med anti- F11-serum. (d) Mannoseresistent hæaogglutination med humane erythorytter. (e) Agglutination af latexpartikler overtrukket med Galal -> 4Galp. Betydning af symboler: -: ingen reaktivitet i ovenfor nævnte test, + til ++++: stigende reaktivitetsgrader i ovenfor nævnte test. Vaccinen ifølge opfindelsen kan også sammen med eller i stedet for F11-fimbrier indeholde immunogene sketioner af F11-fimbri-

8 7 er. Sådanne immunogene sektioner kan, f.eks. forstås, at betyde 18 k0-underenheder, aggregater deraf eller fragmenter deraf eller adhesiner, som er karakteristiske for F11-fimbrier, eller aggregater eller fragment deraf. Et sådant fragment af en 5 18 kd-underenhed eller et F11-adhesin af den type, som der refereres til, kan være et polypeptid, som indeholder en eller flere epitoper, som er i stand til at stimulere beskyttende antistoffer imod E.coli af Fil-typen hos fjerkræ. 10 Egnede polypeptidfragmenter af 18 kd-underenheder eller F11- adhesiner kan f.eks. findes ved hjælp af teknikker, som er kendte per se. En sådan teknik er blevet beskrevet af T.P. Hopp og K.R. Woods (Prediction of protein antigenic determinants from amino acid sequences; Proc.Natl.Acad.Sci. 78, , 1981) ved bestemmelse af den gennemsnitlige hydrofilicitet af på hinanden følgende segmenter af aminosyrekæden. Resultaterne fra en sådan bestemmelse er vist i fig. 2. I denne figur er hydrofilicitetsprofilen af F11-underenheden baseret på den kendte aminosyresekvens vist. Den optegnede profil der- 20 på viser en progressiv vægtet gennemsnitsværdi af hydrofiliciteten over hver 7 aminosyrer. Regionerne med den mest udtalte hydrofilicitet anses forat være de regioner, som sandsynligvis udgør antigene determinanter. I fig. 2 er disse regioner vist ved hjælp af sorte blokke, og de svarer til aminosyresegemen- 25 terne: Ile-Ser-Gln-Lys-Ser-Ala-Asp-Gln-Ser-Ile Ala-Gly-Gly-Thr-Ser-Lys-Pro-Met-Asp-Leu-Asp-Ile-Glu Lys-Gln-Gly-Gln-Ala-Ala-Lys-Asn-Gly-Lys-Val-Gln Thr-Gly-Gln-Ala-Glu-Glu-Leu-Ala-Thr Pro-Leu-Lys-Asp-Gly-Asp-Asn-Val Leu-Val-Lys-Lys-Ala-Asn-Gly. Det må forventes, at de antigene determinanter hos 18 kd-un- 35 derenderne F11-fimbrierne også er lokaliseret i disse regioner. Der blev nået tilsvarende konklusioner af I. van Die, W. Hoekstra og H. Bergmans (Microbiol. Pathogenesis 3, , 1987) for F11-fimbrierne under anvendelse af den samme model.

9 Ell( B1 Egnede immunokemisk aktive polypeptidfragmenter af 18 ko-underenheder eller F11-adhesiner kan også findes ved hjælp af den i patentansøgningen WO 84/03506 beskrevne fremgangsmåde - den såkaldte pep-scanmetode, hvor en række delvis overlappende 5 polypeptider, som svarer til delvise sekvenser af proteinet som betragtes, syntetiseres og deres reaktivitet med antistoffer undersøges. For at forøge den immunogene natur, kan et sådant polypeptid- 10 fragment eventuelt være bundet til en bærer. F11-fimbrierne eller immunogene sektioner deraf kan fremstilles ved at separere fimbrierne på en kendt måde fra en vildtype-e.coli-stamme af Fil-typen eller et derivat deraf og even- 15 tuelt isolere en immunogen sektion deraf. F11-fimbrierne eller immunogene sektioner deraf kan også fremstilles ved at gå ud fra celler, som er blevet transformeret med rekombinant DNA som indeholder det genetiske materiale, 20 der koder for fremstillingen og eventuelt ekskretion af F11- fimbrierne eller immunogene sektioner deraf. Det er endvidere muligt, især i tilfældet med mindre polypeptidfragmenter, at fremstille dem fuldstændigt syntetisk ved 25 hjælp af f.eks. Merrifield-metoden, hvor der benyttes en fast fase. Vaccinen ifølge opfindelsen kan også indeholde en organisme, hvori der er genetisk materiale, som koder for fremstillingen 30 og/eller udskillelsen af F.fimbrier eller en immunogen sektion deraf. Dette vil fortrinsvis involvere apatogene organismer. 35 Disse organismer er ifølge deres natur i stand til at frem- stille antigent materiale eller indeholder rekombinant polynu- kleotid, som koder for det ønskede antigene materiale.

10 9 Der kan anvendes vira eller bakterier, inter alfa, som sådanne rekombinante organismer. De rekombinante organismer kan i sig selv være i stand til at fremstille det ønskede antigene materiele og eventuelt udskille det. 5 Vaccinen ifølge opfindelsen indgives fortrinsvis parenteralt, f.eks. subkutant eller intramuskulært. Vaccinen kan indgives på denne måde både til den aktive immunisering af de vaccineree fugle og til æglæggende fugle til den passive immunisering af 10 afkommet deraf. Hos immuniserede æglæggende fugle, vil de antistoffer, som er dannet i dem, selv sagt indføres i deres æg's blommer og dermed efterfølgende i de udklækkede kyllinger. 15 Vaccinen ifølge opfindelsen kan også indgives oralt, intranasalt eller ved inhalering af et aerosol - i dette tilfælde kan vaccinen fortrinsvis indeholde levende apatogene organismer, hvori der er genetisk materiale, som koder for fremstillingen og udskillelsen af F11-fimbrier eller immunogene sektioner 20 deraf. En vaccine ifølge opfindelsen kan fremstilles ved først at tilvejebringe proteiner eller polypeptider hidrørende derfra, eller fremstillingen af F11-fimbrier, eller mikroorganismer 25 indeholdende disse F11-fimbrier, proteiner eller polypeptider som ovenfor beskrevet. Det sidstnævnte tilfælde, hvor fimbrierne opnås ud fra E.coli er den mest foretrukne udførelsesform. Efter dyrkning af 30 E.coli med F11-fimbrier adskilles sidstnævnte generelt fra bakterierne, f.eks. ved mekanisk adskillelse (forskydning) og/ eller varme, og fjernelse af cellerne (ved centrifugering og/ eller (ultra)-filtrering). Derefter kan fimbrierne yderligere oprenses ved fjernelse af urenheder fra dyrkningsmediet og/ 35 eller bakteriemembranen, f.eks. ved ultrafiltrering, søjlekromatografi eller specifik præcipitation (under anvendelse af ammoniumsulfat eller andre salte, eller ved ændring af ph-værdien til fimbriernes isoelektriske punkt).

11 1 0 Til parenteral vaccination, indeholdes den aktive bestanddel generelt i en vandig opløsning eller suspension, ofte blandet med andre bestanddele for at forøge aktiviteten eller holdbarheden, såsom salte, formalin, ph-puffere, emulgeringsmidler og 5 hjælpestoffer til forbedring af immunreaktionen. Egnede hjælpestoffer er f.eks. mineralolier, muramyldipeptid, aluminiumhydroxid, saponin, polyanioner og amfipatiske stoffer. Både sammensætningen af vaccinen og vaccineringssystemet kan 10 varieres og afhænger af fugletypen, som skal beskyttes, alderen og vægten af fuglen, den ønskede beskyttelsesvarighed, administrationsmetoden og spørgsmålet om hvorvidt aktiv immunisering eller passiv immunisering ved hjælp af moderantistoffer ønskes. Den effektive mængde af den aktive komponent i vacci- 15 nen er ca pg pr. dosis til parenteral vaccination. Den ovenfor beskrevne aktive immunisering over for E.coli med F11-fimbrier vil primært anvendes som en beskyttende behandling af sunde fugle. Det er ikke nødvendigt at nævne, at fugle 20 allerede inficeret med E.coli med F11-fimbrier hensigtsmæssigt kan behandles med antistoffer rettet mod F11-fimbrier, eller sektioner eller aggregater deraf. Eksempel 1 Oprensning af fimbrier For at oprense fimbrier blev tre vildtype-e.coli-stammer dyrket en nat på blodagarbaseplader (Oxoid ) ved 37 C. Til dette formål blev der anvendt CH2(078:K80:H4)-, CH4(02:K1:H-)- og 30 CH6(01:Kl:H-)-E.coli-stammer, som var isoleret fra angrebne hjerter fra høns, som lider af colibacillosis. Fll-fimbrieklonen AM1727 ppil (De Ree et al., 1985) blev også dyrket i 16 timer i en Biostate-fermentor (Braun) i en "Brain Heart Infusion"-suppe indeholdende 50 µg/ml ampicilin ved en kon- 35 stans temperatur på 37 C, en ph-værdi på 7,4 og en oxygenmætning på ca. 40%. Bakterierne blev høstet i 10 mm Tris-HC1-puffer med en ph-værdi på 7,5.

12 1 1 Fimbrierne blev frigivet fra bakterierne ved enten at behandle. bakterierne 15 gange på hinanden følgende i 1 minut på is i en Sorval-Omnimixer, eller opvarmning af bakterierne i 15 minutter ved 65 C eller underkaste bakterierne en kombination af de 5 ovenfor nævnte behandlinger. Bakterien blev derefter fjernet ved centrifugering og filtrering, den ubehandlede fimbrieopløsning blev koncentreret og fimbrierne blev intensitivt vasket i en Amicon-clle udstyret 10 med YM 100 filter. Fimbrierne blev derefter oprenset, f.eks. ved hjælp af en i nogen grad modificeret metode, som beskrevet af Korhonen et al. (Infect. Immun. 27, , 1980), som består i at præci- 15 pitere fimbrierne med ammoniumsulfat, opløse dem med natriumdeoxycholat og centrifugere dem i en saccharosegradient. De på denne måde oprensede fimbriepræparater udviste identiske fimbriestrukturer på elektronmikroskop (som beskrevet af Van 20 den Bosch, J.F. et al., Infect, Immun. 29, , 1980). Alle fimbrie-præparater udviste et enkelt bånd ved 18 kd i SOS-PAGE (som beskrevet af Lugtenberg, B. et al., FEBS Lett. 58, , 1975) og ved Western-aftryk (som beskrevet af Muilerman, H.G. et al., Anal. Biochem. 120, 46-51, 1982) med al- 25 le antisera rejst mod de forskellige fimbrier. Eksempel 2 A. Der blev fremstillet en vaccine, som indeholder fimbrier 30 ifølge opfindelsen som en vand-i-olie-emulsion baseret på en minralolie (lav-viskositet-paraffin) med polysorbat 80 og sorbitanmonooleat som emulgeringsmidler. B. Der blev fremstillet en vaccine som i 2A, der indeholdt 50 P9/m1 F11-fimbrier oprenset ud fra vildtype-ch4(02:k1:h-)- 35 E.coli-stammen. C. Der blev fremstillet en vaccine som i 2A, der indeholdt 50 ug/m1 F11-fimbrier, som var oprenset ud fra klonen AM1727- ppil Prøver af denne klon blev deponeret hos Collec-

13 tion Nationale de Cultures de Microorganismes of the Pasteur Institute i Paris under nr den 19. oktober Eksempel 3 Aktiv immunisering Til forsøg med aktiv immunisering blev en vaccine, som var fremstillet som i eksempel 2, intramuskulært injiceret i fug- 10 tene, som blev undersøgt, og udviklingen af specifikke antifimbrieserumantistoftitere blev bestemt ved hjælp af en ELISA. A. ELISA Til ELISA-testen blev PVC-mikrotitereplader inkuberet i en 15 nat ved stuetemperatur med 100 Ml af en oprenset fimbrieopløsning, der var fremstillet som i eksempel 1, indeholdende 2,5 gg fimbrie pr. ml 0,04 M PBS (ph-værdi 7,2) i hver brønd. 20 Pladerne blev derefter behandlet ved at inkubere dem i 20 minutter ved 37 C med 200 Al af en 5% BSA-opløsning i PBS hver brønd, vask af dem med vand og tørring i luft. Anti-fimbriesera blev undersøgt ved inkubering af 100 gl af 25 rækkefortyndinger af serumet i en puffer (ph-værdi 7,4, 0,2 M Na2HPO4, 0,2 M NaC1, 0,1% BSA og 0,05% Tween 80) i hver brønd i 1 time ved 37 C. Efter vask blev pladerne inkuberet i 30 minutter med 100 gl 30 fortyndet konjugat (kanin anti-kylling IgG/P0 (H + 1), Nor- dic) i hver brønd og derefter vasket 1 gang til. Antistofaktiviteten blev bestemt kolorimetrisk ved til hver brønd at sætte 100 pl af en enzymsubstratopløsning (inde- 35 holdende 15 ml destilleret vand, 1,5 ml af en 0,14% urinstofperoxidopløsning i natriumacetat/citronsyrepuffer (phværdi 5,5) og 0,2 ml af en 0,6% TMB-opløsning i DMSO).

14 13 5 Den enzymatiske reaktion blev udført i mørke og standset 10 minutter efter ved at tilsætte 50 gl 4 N H2SO4 pr. brønd, og absorptionen blev derefter målt ved 450 nm (A450) i en Microelisa Reader (Organon Teknika). Den første serumfortynding var 1:50. Baggrunden blev målt ved hver plade ved inkorporering af serum, som var opnået før vaccinering og fortynding i for- 10 holdet 1:50 i det mindste i 8 brønde. Antistoftiterne blev defineret som den maksimale serumfortyding, som gav en A450 på mindst 1,15 gange den gennemsnitlige A450-baggrund. B. Vaccinationer af SPF-slaqtekvllinger 15 6-uger gamle SPF-slagtekyllinger (Gezondheidsdienst voor Pluimvee (Fjerkræsundhedsservice), Doorn, Holland) blev intramuskulært injiceret med 1 ml vaccine, som fremstillet i eksempel uger senere blev der indgivet en boosterinjektion under anvendelse af det samme materiale. Resulta- 20 terne er vist i tabel

15 DK B1 14 Tabel 3 Serumantistoffrem q efter vaccination af 6 uger gamle slagtekyllinger, logaritmer af ELISA-titere Uger efter første injektion Kyllingenr * h <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 C*) Cr) (.. «Ct d' CV CO Ni g:t Cr.. N. 4,4 4,4 >4,7 >4,7 >4,7 4,1 4,1 4,7 >4,7 >4,7 4,7 4,7 4,7 >4,7 >4,7 15 * Boosterinjektion C. Vaccination af slagtekyllingavlshøner To grupper, som hver bestod af 8 slagtekyllingavishoner, som var 20 uger gamle (Euribrid, Boxmeer, Holland) blev instramuskulært injiceret med 1 ml af vaccinen, som fremstil- 20 let i henholdsvis eksempel 2B og 2C. Seks uger efter den første injektion, blev der givet en boosterinjektion under anvendelse af de samme respektive vacciner. Som det ses i tabel 4, blev der fundet en høj antistofproduktion i serumet hos slagtekyllingavlhønerne ledsaget af overførslen af antistoffer til æggeblommer og serum hos udrugede kyllinger. Tabel 4 Antistofproduktion efter vaccination af 20 uger gamle slagtekyllingavishøner: gennemsnitlig logaritme af ELISA-titere (± S0) i serum hos avlshøner, æggeblomme og serum hos udrugede kyllinger.

16 15 Fimbrier oprenrenset fra stamme Serum fra slagtekyllingavishøner 1) Æggeblomme 2 ) Serum fra udrugede kyllinger 3 ) CH4(02:K1:H-) AM1727-pPIL ,58±0,50 5,48±0,21 5,29±0,39 5,14±0,47 3,98±0,27 4,16±0,39 1) Serumprøver udtaget 10 uger efter første injektion 2) Gennemsnit af 8 æg taget 11 uger efter første injektion 3) Gennemsnit af 5 uger gamle kyllinger udruget fra æg, som er taget 12 uger efter den første injektion. Der blev opnået identiske resultater for vaccination med F11- fimbrierne af CH4-stammen og af klonen AM1727-pPIL Fuldstændig krydsreaktion mellem de to præparater blev fundet ved et ELISA-forsøg. Eksempel 4 Beskyttelse af slagtekyllinger ved vaccination af avlshøner Slagtekyllingavishoner blev vaccineret med F11-fimbrier, som var oprenset ud fra klonen AM1727-pPIL (se eksempel 3C). Slagtekyllinger, som var udruget fra disse vaccinerede avlshøner og fra ikke-vaccinerede kontrolhøner, blev udfordret ved en alder på 3 uger ved injektion af 0,2 ml bakteriesuspensioner i den højre bageste brystluftsæk. De anvendte bakteriestammer var alle isoleret fra med colibacillosis angrebne hønsehjerter. Bakterier blev dyrket natten over på blodagarbaseplader (Oxoid ), suspenderet i PBS til den passende koncentration. Slagtekyllingerne blev anbragt i isolatorer med reduceret tryk med føde og vand ad libitum. Som vist i tabel 5, blev der overført god beskyttelse fra vac- cinerede avlshøner til de udrugede slagtekyllinger. Sammenlig- net med de ikke-vaccinerede kontroldyr var beskyttelseseffek-

17 tiviteten for alle stammer taget sammen ved vaccination med F11-fimbrier 85%. Det er slående, at beskyttelsen blev overført også over for 5 udfordring med stamme CH7, som tilsyneladende ikke udtrykker F11-fimbrier in vitro. Det kan være muligt, at denne stamme faktisk udtrykker F11-fimbrier in vivo, men at in vitroekspressionen er under de anvendte metoders påvisningsgrænse. 10 Tabel 5 Beskyttelse mod E.coli-udfordring af slagtekyllinger udruget fra avlshaner, som var vaccineret med F11-fimbrier. Udfordring med stamme 1) CH2 CH4 CH5 CH6 CH7 CH245 Vaccine 078:K80 02:K1 02:K1 01:K1 015:K14 035:K- Alle Fll + F11 + Fll + Fll + Fll - Fll + stem- (5x10 6 ) (2x10 6 ) ( ) (5x10 6 ) (10 6 ) (5x10 6) mer Fll 2/10 2 ) 2/10 1/10 0/10 0/10 1/10 6/10 3 ) Kontrol 6/10 6/10 10/10 5/10 7/10 5/10 39/60 3 ),.. 1) For hver stammeserostype er F11-ekspression og udfordringsdosis vist 2) Antal døde kyllinger i løbet af 7 dage efter udfordring/ ialt udfordret 3) Chi-square test: P < 0,0001 Eksempel 5 Beskyttelse af slagtekyllinger ved passiv immunisering Der blev fremstillet antisera ved at inpode kaniner med oprenset F11-fimbrier og derefter inaktivering i 30 minutter ved 56 C. 1 ml af dette ufortyndede Fil-antiserum blev injiceret intravenøst i 3 uger gamle slagtekyllinger (Euribrid, Boxmeer, Holland).

18 17 I løbet af 1 time efter intravenøs injektion med antiserum, blev kyllingerne inficeret ved injektion af 0,2 ml bakteriesuspension i den højre bageste brystluftsæk. Som en kontrol blev kyllinger, som ikke havde fået indgivet antiserum, infi- 5 ceret med den samme bakteriedosis. De anvendte bakteriestammer var alle isolerede fra med colibacillosis-angrebne kyllingehjerter. Bakterierne blev dyrket i 1 nat på blodagarbaseplader (Oxoidø), suspenderet i PBS og fortyndet til den passende koncentration. 1 0 Kyllingerne blev holdt i isolatorer med reduceret tryk med føde og vand ad libitum. Ud fra disse forsøg var det indlysende, at F11-fimbrieantise- 15 rum giver god beskyttelse for slagtekyllinger over for 5 af de 6 E.coli-stammer, som blev anvendt ved infektionen (tabel 6). Beskyttelsen over for infektion med CH6-stammen var forholdsvis lav, selv om denne stamme producerer F11-fimbrier. Denne stamme fremstiller muligvis ud over F11-fimbrier også en eller 20 flere andre kraftige virulensfaktorer, men det er også muligt at antistofniveauet simpelthen var for lavt til at tilvejebringe beskyttelse mod denne bakteriestamme. Et slående træk, er at der blev opnået betragtelig beskyttelse 25 mod infektion, selv med CH7-stammen, som ikke ser ud til at fremstille nogen F11-fimbrier selv. Denne stamme fremstiller muligvis faktisk F11-fimbrier in vivo, men F11-fimbrieproduktionen in vitro er for lav den anvendte påvisningsmetode

19 Tabel 6 Beskyttelse af slagtekyllinger mod E.coli-infektion ved passiv immunisering med Fil-fimbrieantiserum Infektion med stamme Nr. Serotype Antal kyllinger. Anti-F11 døde i løbet af Dosis antiserum 7 dage efter in- P<0,05* - indgivet fektion/ialt CH2 CH2 078:K80:H4:F11+ 5x10 6 2/17 5x /17 CH5 02:K1:H7:F /8 CH /9 CH6 CH6 01:K1 : H-:F / /29 CH7 CH7 015:K14:H10:F11-2x10 6 2x10 6 1/8 6/9 CH :K-:H?:F11+ 5x10 6 2/17 CH245 5x /19 * Chi-squaretest

20 19 P a t e n t k r a v. 1. Vaccine til beskyttelse af fjerkræ mod E.coli septicaemia, 5 kendetegnet ved, at vaccinen indeholder fimbrier af Fil-typen eller en immunogen sektion deraf, eller organismer, hvori der er genetisk materiale, som koder for fremstillingen og eventuelt ekskretionen af fimbrierne eller en immunogen sektion deraf Vaccine ifølge krav 1, k e n d e t e g n e t ved, at vaccinen indeholder som den nævnte immunogene sektion et immunogent polypeptid med en aminosyresekvens, som svarer til en sektion af aminosyresekvensen af F11-fimbrie-underenhedspro- 15 teinet. 3. Vaccine ifølge kravleller 2, k e n d e t e g n e t ved, at vaccinen også indeholder et hjælpestof Middel til beskyttelse af fjerkræ mod E.coli septicaemia, kendetegnet ved, at vaccinen indeholder antistoffer mod fimbrier af F11-typen eller sektioner eller aggregater deraf Anvendelse af fimbrier af Fil-typen, eller en immunogen sektion deraf, eller organismer, hvori der er genetisk materiale som koder for fremstillingen og eventuelt ekskretion af fimbrierne eller en immonogen sektion deraf til fremstilling af en vaccine, som er effektiv til beskyttelse af fjerkræ mod 30 E.coli septicaemia. 35

21 Aminosyresekvens af F11-underenheder 1 Ala Pro Thr /le Pro Gin Giv Gln Gky Lys Val Thr Phe Asn Giv 16 Thr Val Val Asp Ala Pro Cys Ser Ile Ser Gin Lys Ser Ala Asp - 31 Gin Ser Ile Asp Phe Gly Gin Leu Ser Lys Ser Phe Leu Glu Ala 46 Gly. Gly Thr Ser Lys Pro Met Asp Leu Asp Ile Glu Leu Val Asn 61 Cys Asp Ile Thr Ala Phe Lys Gin Gly Gln Ala Ala Lys Asn Gly 76 Lys Val 'Gin Leu Ser Phe Thr Gly Pro Glu Val Thr Gly Gin Ala. 91 Glu Glu Leu Ala Thr Asn Gly Gly Thr Gly Thr Ala Ile Val Val 106 Gin Ala Ala Gly Lys Asn Val Ser Phe Asp Gly Thr Ala Gly Asp 121 Ala Tyr Pro Leu Lys Asp Gly Asp Asn Val Leu His Tyr Thr Ala 136 Leu Val Lys Lys Ala Asn Gly Gly Thr Val Ser Glu Gly Ala Phe Ser Ala.Val Ala Thr Phe Asn Leu Ser Tyr Gin

22 DK B 1 FIGUR SP Aminosyreindex

(19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT

(19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT (19) DANMARK d2) (12) PATENTSKRIFT (11) DK 175065 B1 Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.CI 7.: A 61 K 39/02 (21) Patentansøgning nr: PA 1988 05200 (22) Indleveringsdag: 1988-09-16 (24) Løbedag: 1988-09-16

Læs mere

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1 (19) DANMARK (11) DK 175318 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/17 C 12 N 7/00 (21) Patentansøgning nr: PA 1989 03471 (22) Indleveringsdag: 1989-07-13 (24) Løbedag:

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere

tdp 12-7Z (12) PATENTSKRIFT

tdp 12-7Z (12) PATENTSKRIFT (19) DANMARK DK 173629 B1 tdp 12-7Z (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: C 07 K 141315 A 61 K 39/09 C 12 N 15/31 (21) Patentansøgning nr: PA 1991 01155 (22) Indleveringsdag:

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Immunisering af høns med antigen i sprayform?

Immunisering af høns med antigen i sprayform? Immunisering af høns med antigen i sprayform? undersøgelse af en smertefri metode til produktion af antistoffer i æg. Af Aiko Sho Nielsen Forskere fra Afdeling for Eksperimentel Medicin på Københavns Universitet

Læs mere

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et:

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: F2011-Opgave 1. En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: Forward primer: 5 CC ATG GGT ATG AAG CTT TGC AGC CTT

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDETEREKSAME 2006 2006-BT-2 BIOTEKOLOGI HØJT IVEAU Onsdag den 16. august 2006 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver. Alle hjælpemidler tilladt. STOR OPGAVE 1. Myoglobin A. Den røde

Læs mere

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 26 43 /65 Indleveret den 25.ma j 19 65 Fremlagt den 18. d e c emb er 19 6 7 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT B 62 H 5/20 (2006.01) (74) Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (1 O) (51) lnt.ci. : B 62 J 3100 (2006.01) B 62 H 5/20 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00122 (22) lndleveringsdato: 2012-02-15 (24)

Læs mere

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 PATENT Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 4863/65 Indleveret den 22. september 1965 Fremlagt den 4.december 1967 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cevac Ibird, lyofilisat til suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Cevac Ibird, lyofilisat til suspension 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Cevac Ibird, lyofilisat til suspension 0. D.SP.NR 28448 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cevac Ibird 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder : Aktivt

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge BILAG 3: RØDMUNDSYGE BILAG 3A Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge Sidhartha Desmukh*, Inger Dalsgaard**, Martin K. Raida*, Kurt Buchmann* *Fakultet for Biovidenskab,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

PATENT 110208 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6

PATENT 110208 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 PATENT 110208 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 2011/65 Indleveret den 21. apr. 1965 Fremlagt den 19. dec. 1966 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK " Patent-og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci.: F 16 H 41104 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2013 00499 (22) Indleveringsdato: 2013-09-04 (24) Løbedag: 2013-09-04 (41)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 2. maj 2012 PRODUKTRESUMÉ for AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 0. D.SP.NR 21362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN AviPro IBD LC-75 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt

Læs mere

(19) DANMARK DK 169749 B1. Patentdi rektoratet C 07 K 15/04 C 12 N 15/62 C 12 N 15/70. (12) PATENTSKRIFT (il) 169749 B1

(19) DANMARK DK 169749 B1. Patentdi rektoratet C 07 K 15/04 C 12 N 15/62 C 12 N 15/70. (12) PATENTSKRIFT (il) 169749 B1 (19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT (il) 169749 B1 Patentdi rektoratet TAASTRUP (21) Patentansøgning nr.: 2308/90 (22) Indleveringsdag: 24 sep 1990 (24) Løbedag: 11 apr 1989 (41) Alm. tilgængelig: 24 sep 1990

Læs mere

BRUGSMODELSKRIFT. Registreret brugsmodel uden prøvning B 65 D ( )

BRUGSMODELSKRIFT. Registreret brugsmodel uden prøvning B 65 D ( ) 19) DAMARK 10) m Patent-og Varemærkestyrelsen 12) BRUGSMODELSKRIFT Registreret brugsmodel uden prøvning 51) lnt.ci. : B 65 D 51124 2006.01) B 65 D 39100 2006.01) 21) Ansøgningsnummer: BA 2016 00010 22)

Læs mere

9 Patent- og Varemærkestyrelsen

9 Patent- og Varemærkestyrelsen (19) DANMARK m 9 Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : B 28 B 5100 (2006.01) E 01 C 19100 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2013 00014 (22) Indleveringsdato: 2013-01-10

Læs mere

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns.

ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. ELISA metoden, til bestemmelse af den genetiske profil i høns. 1 Formål: Formålet med denne øvelse er at demonstrere brugen af antistoffer i diagnostisk eller forskningsøjemed. Dvs. til at undersøge om

Læs mere

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT. Fuldmægtig: UNGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK m (12) PATENTSKRIFT - Patent- og Varemærkestyrelsen (1 O) (51) (21) (22) (24) lnt.ci. : E 03 F 5/10 (2006.01) Ansøgningsnummer: PA 2011 00706 lndleveringsdato: 2011-09-16 Løbedag: 2011-09-16

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum

Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum Patenterbarhed af ændrede mikroorganismer - Patentteknisk Responsum Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33 1780 København V Telefon +45 33 19 34 00 Telefax +45 33 19 35 00 www.chashude.dk chashude@chashude.dk

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

(12) PATENTSKRIFT (11) 1 67817 B1

(12) PATENTSKRIFT (11) 1 67817 B1 (19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT (11) 1 67817 B1 Patentdirektoratet TAASTRUP (21) Patentansøgning nr.: 0623/86 (22) Indleveringsdag: 07 feb 1986 (51) Int.CI.5 C 07 K 15/04 C 12 N 15/33 (41) Alm. tilgængelig:

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

PATENTSKRIFT A 47 G 7100 ( ) (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark

PATENTSKRIFT A 47 G 7100 ( ) (74) Fuldmægtig: LINGPAT V/OLE JAGTBOE, Letlandsgade 3, 2.mf., 1723 København V, Danmark (19) DANMARK d.t> V Patent- og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : B 65 D 85150 (2006.01) A 47 G 7100 (2006.01) (21 ) Ansøgningsnummer: PA 2014 00700 (22) Indleveringsdato: 2014-12-02

Læs mere

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175379 B1

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175379 B1 (19) DANMARK (11) DK 175379 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/225 // A 61 P 31/12 (21) Patentansøgning nr: PA 1988 05341 (22) indleveringsdag: 1988-09-26 (24)

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe Vor ref.: DK1173 Ansøger: Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 90 Sæby Indbygningslampe 1 Indbygningslampe. Frembringelsen angår en indbygningslampe til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor

Læs mere

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02

DK 177720 B1 PATENTSKRIFT (19) (10) (12) (51) Int.Cl.: E 05 C 19/00 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 00594. (22) Indleveringsdato: 2012-10-02 (19) () (12) PATENTSKRIFT (1) Int.Cl.: E 0 C 19/00 (200.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2012 0094 (22) Indleveringsdato: 2012--02 (24) Løbedag: 2012--02 (41) Alm. tilgængelig: 2014-04-03 (4) Patentets meddelelse

Læs mere

(19) DANMARK -7- (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 174095 B1

(19) DANMARK -7- (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 174095 B1 (19) DANMARK (11) DK 174095 B1-7- (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 38/17 C 07 K 14/705 (21) Patentansøgning nr: PA 1989 04312 (22) Indleveringsdag: 1989-08-31 (24)

Læs mere

(19) DANMARK. 2six,l (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175072 B1

(19) DANMARK. 2six,l (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen (11) DK 175072 B1 (19) DANMARK (11) DK 175072 B1 2six,l (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: C 12 N 15/38 A 61 K 39/245 C 12 N 15/63 G 01 N 33/569 (21) Patentansøgning nr: PA 1987 02888 (22).

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får

INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får INDLÆGSSEDDEL (oversættelse af engelsk indlægsseddel) Bravoxin 10, injektionsvæske, suspension, til kvæg og får 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Innovax-ILT, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension, til kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis (0,2 ml) rekonstitueret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/17 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis Prequenza Te, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer Tetanus

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rotavec Corona Vet., injektionsvæske, emulsion

PRODUKTRESUMÉ. for. Rotavec Corona Vet., injektionsvæske, emulsion 28. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Rotavec Corona Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 20475 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Rotavec Corona Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Per 2 ml

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

AKUT TOKSICITETSTEST MED FERSKVANDSKREBSDYRET DAPHNIA MAGNA

AKUT TOKSICITETSTEST MED FERSKVANDSKREBSDYRET DAPHNIA MAGNA Daphnia magna - Akut toksicitetstest Side 5.1 AKUT TOKSICITETSTEST MED FERSKVANDSKREBSDYRET DAPHNIA MAGNA K. Ole Kusk September 2009 Daphnia magna tilhører dyregruppen krebsdyr. Dafnie-arterne er ferskvandsorganismer,

Læs mere

CYP7A1 (0,1 nm) CYP7A1 (0nM) UBIC (0,1 nm)

CYP7A1 (0,1 nm) CYP7A1 (0nM) UBIC (0,1 nm) Opgave 1 Leveren spiller en central rolle i lipid metabolismen og i opretholdelse af lipid homeostasen i hele kroppen. Lipidmetabolismen er fejlreguleret hos blandt andet svært overvægtige personer samt

Læs mere

PATENTSKRIFT. (73) Patenthaver: Førstehjælp.com v/berthel Funch, Annexgårdsparken 11, Kr Værløse, 3500 Værløse, Danmark

PATENTSKRIFT. (73) Patenthaver: Førstehjælp.com v/berthel Funch, Annexgårdsparken 11, Kr Værløse, 3500 Værløse, Danmark (19) DANMARK m Patent-og Varemærkestyrelsen (12) PATENTSKRIFT (10) (51) lnt.ci. : A 61 N 1139 (2006.01) (21) Ansøgningsnummer: PA 2015 00436 (22) Indleveringsdato: 2015-07-31 (24) Løbedag: 2015-07-31 (41)

Læs mere

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok 2 2006. 3 timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler - også blyant - er tilladt. Opgavesættet er på 6 sider.

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013

Proteiner: en introduktion. Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 Proteiner: en introduktion Modul 1; F13 Rolf Andersen, 18/2-2013 4 facts om proteiner Proteiner udgør én af de vigtigste stofgrupper i vores organisme; de varetager en lang række forskellige funktioner.

Læs mere

BIOLOGI A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl STX061-BIA V. STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 2

BIOLOGI A-NIVEAU. Xxxxdag den xx. måned åååå. Kl STX061-BIA V. STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 2 STUDENTEREKSAMEN MAJ 2006 Vejledende opgavesæt 2 BIOLOGI A-NIVEAU Xxxxdag den xx. måned åååå Kl. 09.00 14.00 Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares. STX061-BIA V 1. Osmose

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse fra august 2014

Undervisningsbeskrivelse fra august 2014 Undervisningsbeskrivelse fra august 2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2015 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Bioteknologi

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/21 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh FeLV. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1 ml) indeholder: Frysetørret pille: Svækket felin rhinotracheitis

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof

Læs mere

På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men

På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men skrevet hvorfra de er taget. De tre bøger, hvorfra illustrationerne

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 9 Offentlig. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 9 Offentlig. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 9 Offentlig Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for Purevax RCPCh FeLV med stofferne

Læs mere

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Agenda Baggrunden for sokkeprøverne Hvorfor er de som de er? Sygdommene de diagnosticerer

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand. Aktivt stof: 100 mg doxycyclin (som doxycyclinhyclat) Hjælpestoffer op til 1 ml.

PRODUKTRESUMÉ. for. Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand. Aktivt stof: 100 mg doxycyclin (som doxycyclinhyclat) Hjælpestoffer op til 1 ml. 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand 0. D.SP.NR 25099 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Karidox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sammensætning pr. ml: Aktivt

Læs mere

Særnavn Lægemiddelform Styrke Dyreart Doseringshyppighed og indgivelsesvej

Særnavn Lægemiddelform Styrke Dyreart Doseringshyppighed og indgivelsesvej BILAG I LÆGEMIDLETS NAVN, LÆGEMIDDELFORM, VETERINÆRLÆGEMIDLETS STYRKE, DYREART, INDGIVELSESVEJE, TILBAGEHOLDELSESTID OG ANSØGER/INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE I MEDLEMSSTATERNE 1/13 Medlemsstat

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobilis IB 4-91, lyofilisat, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder pr. dosis: Aktiv stof Levende attenueret

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. L GEMIDLETS NAVN Pentofel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENS TNING Pr. dosis á 1 ml. Aktive indholdsstoffer Inaktiveret felint panleukopenivirus (stamme CU4) Inaktiveret felint

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV M Hyo injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Porcint

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Analyserapport nr. 477530

Analyserapport nr. 477530 Wet Wipe A/S Vallensbækvej 65 2625 Vallensbæk Att. Otto Harder Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

ChemVet Calf PASTE koncept KALVE

ChemVet Calf PASTE koncept KALVE ChemVet Calf PASTE koncept KALVE Calf PASTE concept Et innovativt management redskab til styring af den første kritiske periode i livet hos unger af drøvtyggere Tilskudsfoder til stabilisering af starten

Læs mere

Fra DNA til protein - lærerens tekst

Fra DNA til protein - lærerens tekst Fra DNA til protein - lærerens tekst Af sidsel sangild Denne øvelse handler om proteinsyntese og proteiners foldning. Den giver mulighed for at danne nogle andre billeder af fænomenet, end man får ved

Læs mere

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 Enzymkemi H.. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 2 Indholdsfortegnelse Enzymkinetik Indledning...2 Teori:...2 Mekanismen...2 Reaktionshastigheden:...5 Fremgangsmåde:...7

Læs mere

BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) DK201200141 U3. Patent- og Varemærkestyrelsen. Registreret brugsmodel uden prøvning

BRUGSMODELSKRIFT (19) DANMARK (12) (1 O) DK201200141 U3. Patent- og Varemærkestyrelsen. Registreret brugsmodel uden prøvning (19) DANMARK ~ ' Patent- og Varemærkestyrelsen (12) BRUGSMODELSKRIFT Registreret brugsmodel uden prøvning (1 O) DK201200141 U3 (51) lnt.ci. 8 : A47F 8/00(2006.01) (21) Ansøgningsnr.: BA 2012 00141 (22)

Læs mere

(74) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10,1601 København V, Danmark

(74) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10,1601 København V, Danmark (19) DANMARK (11) DK 175788 B1 Jr:w (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C17.: A 61 K 39/095 A 61 K 39/385 A 61 K 39/39 C 07 K 7/04 C 07 K 14/22 C 12 N 15/31 C 12 N 15/62 (21) Patentansøgning

Læs mere

Colostrum FAQ. Hyppig stillede spørgsmål vedr. Colostrum

Colostrum FAQ. Hyppig stillede spørgsmål vedr. Colostrum Colostrum FAQ Hyppig stillede spørgsmål vedr. Colostrum 1 Indhold 1. Hvad er Colostrum?... 3 2. Fra hvilket dyr udvindes Colostrum?... 3 3. Hvad sker der med kalvene?... 3 4. Hvorfor er Colostrum fra køer

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Dansk resumé for begyndere

Dansk resumé for begyndere Dansk resumé for begyndere Dansk resumé for begyndere Dette afsnit introducerer bakteriel genregulation for enhver uden forudgående kendskab til dette emne. Alle nødvendige, videnskabelige betegnelser

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCP FeLV, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

1 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, 4700 Næstved

1 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, 4700 Næstved 1 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, 2 Idékatalog til øvelser: Bioanalytikeruddannelsen UCSJ, Parkvej 190, Indhold Realtime PCR på β-actin... 3 CSI og retsgenetik... 3

Læs mere