fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket."

Transkript

1 fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen arg. postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 8 april 1925 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirekt:rens kontor. Nr. 14 Fiskeutbyttet fra 1/1_4/ (De store fiskerier). Sto r s i d, hl.: opfisket , iset , saltet , til sildolje 45050, til hermetik 690, værdi ca. kr Vaarsil d, hl: opfisket , iset , saltet , røket 12000, til sildolje , til hermetik Værdi ca. kr Fet s ii l d, hl: opfisket , iset, sate~ 430.1, til sildolje , ti! hermetik 2127, værdi ca. kr Tor s k (skrei og loddetorsk), stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , til klipfisk Biprodukter, hl.: dampmedicintran , lever til andre transorter 5575, rogn Fisket. Oversigt utarbeidet efter de indkomne rapporter. Uke n 29 m a r s4 april. Anmeldt ukefangst: Skrei stk., vaarsild hl. har ogsiaa :været stort redskapstap saa utbyttet har været S kre i fis k e t var med undtagelse~ arv Lofoten daarlig fqir fiskerne. Sogn og Fjordane har ogsaa meget smaat i sidste uke og næ1mer sig Jslutningen i de fisket iaar været usedvanlig smaat og ansees nu for helt fleste distrikter. Den samlede 'uikefangst blev 3.5 mill. slut. Oprsynet blev hævet den 6 april,.ifjor først 23 april. stk., hvorav faldt ipaa Lofoten 2.7 mill. Paa alle de øvrige distrikter Jaldt kun 0.8 mill. stk. Paa Yttersiden 'Og paa Helgeland har fisket iaaf Siden oipsynert blev sat i Finmark den 30 mars har været omhent som ifjor, mens partiet i Troms fylke er fisket været meget smaa:t. Partiet,er meget mindre end over dobbelt saa stort som ifjor. Nord Trøndelag i deforegaaende 3 aar. Par,tiet blev bare (Vikna) 'Og i Sør Trøndelag har Hsket været smaat torsk. Fangstene har hittil været smaa. Deltagelsen i sammenlignet med ifjor. Finmarken er mindre,end ifjor, men vil nu økes ef,terhvert som fisket i Lofoten og i Senjenslutter. Prisene varierte meuem 1422 øre pr. Ujor var prisen 15 V a a r s i l d fis k e t. sidste uke blev optat en del landnotsild baade mellem FensÆjord og Lindesnes og østenfor. alt er lju opæisket vestenfor Lindesnes øre pr. lkig_ Opgavenfor mars over vinterfisket i Finmark hl., hvorav med garn hl., med landnot kom for sent til optællingen, men ermedta:t blandt hl. og med snurpenot 41220'0 hl. til samlet værdi av rapportene. kr Østenfor Lindesnes er den samlede ~fangst [ Lofotens opsynsdistrikt var fisket ganske godt i sidste uke. Ukefangsten blev 2.7 m'ill. stk. mot i tilsrvarende uke ifjor 2.5 mill., i , i og i mill. stk. sidste uke sluttet 420 baater Lofotfisket hl. vaarsild og efter en foreløbig beregning anslaat til ca. kr Sogn og Fjordane blev i uken opfisket 4540 hl., ov,erveiende notsild. alt er her ophsket hl. vaarsild til værdi kr men belægget er endnu større end.i de foregaaende. Paa Søndre Søndmør blerv i uken optat 500 hl. noisild. Der fiskes nu beds,t i Vestlofoten. alt paa Søndmør 340'00 hl. vaarisild,til værdi kr Møre fyl~e var fisket 5remdeles like smaat. For Den sa;mlede vaarsildfangst ~or ovennævnte distrikter,fra endel kan dette vis~nok tilskrives det u~un:stige veir, men ;1ovedgrunden er dog at der iaar 'er Htet fisk iilstede. Der Kristiansand til og med Søndre Søndmør utgjør hl. til 'en beregnet værdi av kr

2 172 FS KETS o ANG 8 april 1925 ~ Vaarsidfisket. ndkomne rapporte... Opsyns,chefen, Haugesund, beretter 4/4: Søndre vaarsilddistrikt: Optat denne uke mellem Fensfjord og Lindesnes garnsild 3,0,0 og landnotsild 24 6,0,0 hl., (notsildpris 12) og østenfor Lindesnes 2,0,0 hl. garnsild il ca. 14 kr., hl. notsild iset, den øvrige sild hjemmeforbrukt, derhos 27,000 torsk il 2,0,0 og 9,0 00,0 sei il 85 øre til fabrikker 'Og hjemmeforbruk. Opsynschefen, Maaløy, beretter 1/4: Vaarsild:.fis:ket i S'Ogn og Fjordane de sid ste dage delvis hindret av storm men litt garnfiske optil 1,0 hl., pris 3~4, ved Selje, Torskangerpollen og Batalden, flere smaastæng ved Flisterpollen, T'Orskangerpollen, Batalden og Kinn, silden gaar meget tyndt 'O~eralt, notsildpris 1115, godveir. Opsynschefen, Maaløy, beretter 4/4: Vaarlsildfisket Sogn og Fjordane hindret av storm de sidste dage. Ukekvantum 454,0 hl., hvorav 3864 hl. notsild, pris 12, garnsild 676 hl., pris 44~, herav saltet 2,0,0, iset 3442, hjemmeforbrukt 2,0, sildoljevare 114, agnsild 764 hl. Totalkvaitum henholdsvis 47479, 3D 778, 8,032, 4389, 1289, 2991 hl.,sydvestkuling. Opsynet, Sandlshavn, beretter 2/4: dagmorges et landnotstæng 1,0,0 maal ved Aaheim. Skreifisket Fylkesmanden, Vadsø, beretter 6/4: Opfisket vinterfisket 1/329/3, Finmark ,0 torsk, hv'orav saltet 8,0955,0, hængt 27922,0, iset 1,01 3,0,0, forbrukt 213,0,0, hyse, hv'orav hængt 186,0, iset , 13 67,0 uer, 2632,0 kveite, 82,0,0 brosme, 517 hl. lever, 12~ tønder dampmedicintran, priser torsk 163,0, hyse 1725, lever 2,035. Fylkesmanden, Tromsø, beretter 4/4: Hillesøy: Ukepartiet 7,0,0,0, hvorav 3,0,0,0 saltet, 400,0 hængt, damptran 4 hl., lever 6, fiskepris 2,0, leverpris 3D, fisket smaat. Torsken: Ukepartiet 165 7,0,0, hvorav 88 5,0,0 saltet, 3900 iset, 73 3,0,0 hængt, damptran 104 hl., mgn saltet 66 hl., pris henholdsvis 1824, 3,040, 1,015, delv,is landligge. Fylkets parti: , hv'orav ,0 saltet, 1477,0,0 iset, hængt, damptran 1324 hl., lever 15, rogn 12,03. Fylkesmanden, Bodø, beretter 4/4: Ytter,siden: Opfisket ialt 1 79,0 6,0,0 stykker tor:sk, hvorav hængt 91245,0, saltet 82,0 65,0, iset 57 5,0,0, damptran 3665 hl., rogn Helgeland: Oplfisket ialt 863 2,0,0 stykker torsk, hvorav hængt ,0, saltet 31,0 5,0,0, iset 1,03,05,0, damptran 1615 hl., r'ogn Salten: Opfisket ialt ,stykker torsk, hvorav hængt 26 ODD, s,altet 2,0,00, rogn 12 hl., derav opfisket i Steigen 22,0,0,0, hvorav S altet 1,0,0,0, hængt 21,000, Leiranger uforandret. Utvalgsformanden, Balstad, beretter 1/4: Lørdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 70, Henningsvær 22,0, Sund 15,0, Reine 600, Sørvaagen 4,00, lineibaater Brettesnes, Henningsvær 13,0, S0fvaagen 23,0, Værøy 11,0. Mandag gjennemsnitlig garn Brettesnes 18,0, Skroven 5,0,0, Svolvær, Henningsvær 4,0,0, Hopen 26,0, Balstad 2,0,0, Sund 45,0, linebaater Brettesnes, Svolvær 7,0, Hopen, Ralstad 13,0, Henningsvær 1,0,0, lineskøiter Skroven, Hopen, Henningsvær 2,00, Svolvær 300, Balstad 25,0. Tirsdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 8,0, Svolvær, Hennings,vær 28,0, Kabelvaag 18,0, Hopen, Stamsund, Røst 25,0, Ure 4,0,0, Nusfjord 35,0, Sund 55,0, Reine 7,00, Sørvaagen 5,0,0, linebaater Brettesnes 8,0, Svolvær 3D, Kabelvaag, Balstad 14,0, Hopf'n, Henningsvær, Stamsund, Nusfjord, Reine, VærølY 1,0,0, Ure Sørvaagen 18,0, lineskøiter Svolvær, Hopen 18,0, Henningsvær, Reine 25,0, Bal!stad. Sørvaagen 3,0,0, Sund 280. Fiskepris usløiet 7,0120, leverpris 4,053, fersk rogn 25, idag sydvestlig frisk, utror. Utvalgsformanden, Balstad, beretter 4/4: F.iskeparti million, hvorav saltet, 5.8,0,7 hængt,,0.,188 iset, leverparti 1187, dampmedicintran 36104, rognparti hl, hvorav 5,0,34 hl. til hermetik, leverholdighet , tranprocent 4054, fiskevegt garnfisk 21,0420, linefisk 21035,0, fiskepris usløiet 6Dl3D, kilovis 2025, leverpris 4,055, fersk rogn :LO25, saltet rogn 2,045, baatantal 6428, hvorav 1,05,0 garnbaatet', 2157 doryer fra 2079 motorfarkoster og 8 dampskibe, Østlofoten 24,08, Henningsvær 891, Vestlofoten 2889, Værøy, Røst 14,0, kjøpefartøier 252, hvorav 127 0stlofoten, Henningsvær 5,0, Vestlofoten 71, Værøy, Røst 4, landkjøpere 242, jevnt fordelt. Onsdag gjennemsnitlig garn Sv;olvær, Henningsvær, Balstad 2,0,0, Stamsund 8,0, Nusfjord, Sund 200, Sørvaagen 13,0, linebaater Henningsvær 16,0, Stamsund, Ealstad 1,0,0, Nusfjord, Sund 70, S0rvaagen 1,0,0, lineskøiter Svolvær 15,0, Henningsvær, Stamsund, Balstad, Sund 28,0, Sørvaagen 450. Torsdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 70, Skroven, Svolvær, Hopen, Balstad 260, Kabelvaag, Henningsvær 2,00, Stamsund 15,0, Nusfjord, Reine 400~ Sund 3,0,0, linebaater Brettesneis, Skroven, Hopen, Nusfjord, Sund, Reine 8,0, Kabelvaag 17,0, Henningsvær, Stamsund, Balstad 130, lineskøiter Brettesnes, Skroven, Hopen, Sund, Reine 2,0,0, Henningsvær 26,0, Stamsund 440, Balstad 3,2,0, Dypsagn og daglineskøiter Svolvær, Henningsvær 4,0,0. Fredag gjennemsnitlig garn Svolvær, Hopen 3,0,0, Henningsvær 45,0, linebaater Svolvær, Stamsund 70, Hopen, Henningsvær 12,0, lineskøiter Svolvær, Hopen 2,00, Henningsvær, Stamsund 26,0, forøvrig landligge, idag godveir. Lensmanden, Bø i Vesteraalen, beretter 4/4: Siden forrige beretning 13 nætterls garn, Hovden smaabaater gjennemsnitlig 5,0, Nykvaagen motor'skøiter 1,0,0, smaabaater 4,0, Værøy smaabaater 6,0, opfisket parti 6145,0,,0, stk. torsk, hvorav hængt ,0 stk., saltet 171,05,0 stk. og iset 45,0,0, damptran 1156 hl., rogn 632 hl. Lensmanden, Bøstad, beretter 4/4: Borge: De to sidste uker fisket delvis stormhindret, fangsten som regel liten, enkeltvis optil 3,0,0 pr. trækning. Fiskeparti 31,0,oDD torsk, hvorav hængt 255,0,0,0, saltet 55 DDO~ damptran 77,0 hl., rogn 37,0, ca. 2,0 baater tilstede. Lensmanden, Dverberg, beretter 3/4: Sidensidste beretning 2 delvise sjøveirsdage, optisket 230,000 stk.,torsk, hvorav 183,000 saltet, 75,000 hængt, 2,0,00 iset, 866 hl. lever, hvorav dampet 416 hl. dampmedicintran, 706 hl. rogn, saltet; belæg, priser, leve:r:holdighet, fiskevegt uforandret, uveir hindret bedriften. Opsynet, Sørgjæslingene, beretter 4/4: Viknafisket 4/4: Fiskepartiet 817,0,0,0, hvorav litet hængt, damptran 1577, rognpartiet 1665, kilopris 2628, leverpris 455,0, løsrogn 15, fisket fremdeles ujevnt, stormihindring flere dage denne uke. Lekafisket 4/4: Fiskepartiet 67,00, fisket ujevnt. Flatangerfisket 4/4: Fiskepartiet 7800,0, damptran 125, rognpartiet 14,0, fisket sluttet. Opsynet, Halten, beretter 1/4: Ed'ter de av høvedsmændeile avgivne opgaver viser Haltenfisket, soom nu avsluttet saadant resultat: Fiskeparti 1,03,000 stk., rogn 28,0 hl., lever 469 hl. damptran 243 hl., desuten er opfisket for Gjemsan 1,000 stk. skrei, Sauø 5,0,0 stk.!skrei. Ops,ynet vil formentlig bli hævet den 1 april. OpsynsCJhefen, Aalesund, beretter 1/4: ndmeldt 14 dampskibe, 1253 dækkede, 459 aapne motorbaater, 898 robaater, 1,0, 445 mand. Torskefisket lørdag, mandag stormhindret, nogen faa trækninger Sunnmørshavet, garn 3,0400, line 50BDD, tirsdag stormhindret Smøla, Kristiansund, ellers hel, delvis trækning, overstaatte redskaper Romsdalsværene, Aarisbogen garn 2,0230, },ine 90,170, Nordre Sunnmøre garn 5,06,0,0 Søndre Sunnmøre 50150, Borgundfjorden lørdag garn 2025,0, senere mindre, flere deltagere avsluttet fisket. Opsynschefen, Aale,sund, beretter 4/4: Opfisket stk. skrei, rognparti 5287, medicintran 5544, lever 142 hl., leverholdighet 25040,0, fiskevegt 32,0,390, tranprocent 405,0, rund

3 8 april 1925 f S K E T S GAN O 173 fiskpl'is , leverpris 4060, fisket fremdeles smaat, dagsfangstel' onsdag overstaatte red,skaper Nordmør garn 30 '230, line 5150, torsdag line 10100, Romc;dalsværene onsdag garn GO180, line 70100, Sunnmør overstaatte garn 50350, natstaat optil 150, enkel linebaat 450, øvrige dage storm, land 1 i gge. Borgundfjorden onsdag 5100, senere faa garntrækningel'. Opsynschefen, lvaaløy, beretter 1/4: Tors.kefisket Sogn og F.iordane de sidste dage hindret av storm, trækning av flere llætten; garn igaar, men ubetydelig fisk, garnfisket ansees for siut, men linefisket vil fortsætte, godveir idag. Opsynschefen, lvaaløy, beretter 4/4: Torskefisket Sogn og FJordane hindret av storm de sidste dage. Ukekvantum fisk, herav saltet , hjemmeforbrukt 1200 stk., damptran JO, rogn 8 hl. Totalkvantum henholdsvis , , 79264, 1l60, 1201, opsat lever 30 og rogn til hermetikforbruk 49 hl. Torskefisket ansees som,slut. finmark vaadiske. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 31/3: OpsYllet sat. Kjøllefjord lineskøiter gjennemsnitlig 1500, smaabaater 400, Dyfjord 2,00, Honningsvaag skøite loddeliner 500, Breivik linebaater ;jon, Breivikbotn 300, firenætters garnbaater Breivik, Breivikbotn 400, forøvrig landligge eller ikke landkommet, agnmangel 13er1e \'aag, Lebesby, lodde tilstede Varanger, flere stæng Vadsø. Fylkesrnanden, Vadsø, beretter 2/4: lvortensnes garnbaater gjennemsnitlig 600, Nordvaranger 500, Vardø juk,sebaater 400, linebaater 1200, Baadsfjord lineskøite 400, Berlevaag linebaat 1000, Gamvik 400, Mehavn lineskøiter 600, smaabaater 400, Skøtningberg 150, Oksevaag 1000, Kjøllefjord skøiter 2000, baater 400, Dyfjord baater 150, Helnes 150, Kjelvik 200, sjøldragere :SOO, Honningsvaag skøiter 800, baater 200, Kamøvær lineskøiter 1200, smaabaater 500, Skarsvaag skøite 400, Gjesvær garnskøite 400, Hammerfest smaabaater 100, Hasvik, Kobbevaag, Breivik 350, garn Breivik 300, Breivikbotn 180, agnmangel Bergsfjord, flere loddestæng Vadsø, lodde nær land Vardø. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 3/4: Torsdag: Nordvaranger garnbaat gejnnemsnitlig 500, Kiberg juksebaater 236, ujevnt, Vardø lineskøiter 1700, baater 1500, halvpart hyse, jukseskøiter 1500, baater 400, ujevnt, Havningberg lineotringer 300, ujevnt, Syltefjord 250, Baads,fjord en lineskøite 2000, lvakur linesmaabaater 600, Berlevaag enkel lineskøite 1200, Gamvik inebaater 500, Mehavn enkel lineskøite 1000, Ol{:sevaag liner 300, Skøtningberg 350, Kjøllefjord skøiter 2000, baater 500, Dyfjord baater 250, Kjelvik linebaater 400, Renes 200, Honnings aag smaabaater 200, Kamøvær lil1eskøiter 1400, baater.500, Skarsvaag skøite 2000, Hammerfest smaabaater 50, Hasvik, Kobbevaag smaabaater liner 250, Breivik 200, Breivikbotn 300, Galten 575, Frakfjord garnbaater 80, 0ksfjordbotn 50, agnmangel Havningberg. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 4/4: Opfisket vaarfisket Finmark torsk, hvorav hængt rundfisk , saltet klipfisk , iset 11507, forbrukt 3000, 67 pet. hl. lever, l;)(j dampmedieintran, 1061 baater, hvorav 1 dampskib, 287 motorer, 773 robaater, i Vardø 200, Berlevaag 100, Kjøllefjord 1 GO, Hasvik 181, resten spredt, 3584 mand, 205 landkjøpere, 7 kjøpefartøier, hvorav Baadsfjord 2, Berlevaag 1, lvehavn 1, Honningsvaag 2, Maasø 1. Fiskepris: Nesseby, Nordvaranger, Vadsø, Vardø., Syltefjord 15, Havningberg 1415, Baadsfjord 1720, Berlevaag 16, Gamvik, Mehavn, Skarsvaag, Tufjord 20, Kjøllefjord, Kjelvik, Hammerfest 18, Honningsvaag 1821, Maasø 15 18, Hasvik 1722, Loppa 1820 øre pr. Leverpris: Xesseby, Nordvaranger, Vadsø, S~ltefjord, Loppa 20, Vardø, Baadsfjord, Kjøllefjord, Kjelvik 2025, Havningberg 1718, [{erlevaag, lvehavn 15, Honningsvaag 2530, Skarsvaag, Hammerfest 25, Naasø 30, Hasvik 1230 øre pr., leverholdighet 1 ~(j5,. fiskevegt 0stfinmark 269, Vestfinmark 238, tranproeent 0stfinmark 25, Vestfinmark 34. Fredag: Grænse Jakobselv linebaat gjennemsnitlig 600, Nordvaranger 200, desuten meget hyse, Vadsø 150 og meget hyse, Kiberg juksebaater 1075, Vardo lineskøiter 2000, linebaater 600, jukseskøiter 1000, baater 400, ujevnt, garnskøiter 1200, Baadsfjord lineskøiter optil 4000, lvtakur linebaater 650, Berlevaag lineskøiter 2500, Finkongkjeila linebaater 800, Mehavn 2 lineskøiter nær land 1000, smaabaater optil 400, Skjøtningberg, Dyfjord linebaater 150, Kjøllefjord lineskøiter 1300, baater 400, Kjelvik baater 300, Renes 180, HODningsvaag 300, motorotring 1400, Kamøvær lineskøiter 1200, ujevnt, Gjesvær 600, ngø linesmaadækker 500, Hammerfest linebaater 50, lineskøiter 1200, Hasvik, Galten linebaater 400, Kobbevaag 280, Breivik, 0fjord 450, Breivik, 0fjord garnbaater 400, Dønnesfjord 250, Breivikbotn 200. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 5/4: Lørdag lvortensne;;; garnbaater 500, Nordvaranger smaabaater garn 500, liner 200, Vadsø liner smaabaater 200, Kiberg jukseskoiter 2280, juksehaater 400, linebaater 435, Vardø garnskøiter 1500, baater 500, ujevnt, lineskøiter 3000, baater 1500, jukseskøiter 1500, baater 300, stormhindret, Berlevaag lineskøiter 3000, endel hyse, Kjøllefjord smaabaater liner 400, Gjesvær lineskøiter 1000, Hammerfest smaabaater 50, Hasvik linebaater 450, {obbevaag. Breivikbotn 50, Breivik 300, forøvrig landligge for storm. Fisket utenlands. Det svenske sildefiske ,'4 i Saltet ialt til Efter fiskeriintendentens rapport stiller fisket sig som følger indtil : (a. storsild, b. blandsild, c. smaasild). _~ _ land~ragt ~'id G~~7!:'d! Tra~lsiid _.._[~_... Gøteborg Smøgen... ~_. _. _. 1 ( i 2310 abc UkenJ~..._...._~ Sverige ' 22/3 _21' ,~._:. ~~_~_~~~ kagen..:r Sverige og Danmark! 2310 tra sæson Sverige... : gens beg ! Danmark... ~'. ~~:!==8h 950 i 375 Total i i hl Snurpenotsid hl. 1856b l Herav er saltet 3231 hl. Ukens fangststeder : Trawlsilden: Halsebanken. Snurpenot silden: Halsebanken. Ukens priser: Trawlsilden: kr pr. hl, middel pris kr Snurpenotsildcn kr , middelpris k( 7.50 pr. l!. For uken som endte 4/4 opfiskedes 1535 hl. trawl, sild, m1iddelpris Gøteborg 25 kr. TotaHangst hl. trawlsild, hl. notsild. Totalsal,tning 3231 hl.

4 174 FJ S K E T S GAN G 8 april Det kanadiske torskefiske. Opfisket, Tilvirket, <g. lit _28/ ?? f 1/J ?? \ lit _31/ Utført, ~ Eksporten av kanadisk tilvirket klipfisk var i te bru ar 1925 efter opgave ha Dominion Bureau of Statisties«følg.ende: Til Bermuda... :.... Britisk Guiana.... Britisk Honduras Britisk Vestindien: Barbados.... Jamaica.... Trinidad og Tobago.... Andre..., Til Brasilien.... Costa Rica.... Kuba.... Guetemala Honduras.... Halen.... Hollandsk Guiana... :.... Hollandsk Vestindien '... : l S Panama San Domingo.... U. S. A... t207s Porto Rico Haiti Amerikanske Virginia øer Storbritannien.... Spanien alt J,g Januar Norges fiskeeksport til frankrike sin beretning for 1924 anfører legationen, Paris, bl. a. at vor gunstige eksport til frankrige i 1924 først eg fremst skyldes den rcllgang eksporten av fisk og liskeproc!uk~e( hår hat. Den samiede værdi av vor tksport til F rankrige a v disse produkter i nævnte aar utgjør saa1edes 31 2:::' 1 eco fres. eller over 9 millioner fres. mere end denne eksport j 1923 og over 17 millioner fres. mere end i Herav falder fres. paa fersk fisk, fres. paa tørret, saltet eller konserveret fisk, fres. paa fiskeolje og fett og fres. paa rogn. Streik i Lissabon. Legationen, Lissabon, telegraferer til Utenriksdepartementet at Lissabons stuere har erklært streik fra 4/4 omfattende losning og lastning av stykgods, indbefattet klipfisk, bulklast foreløbig uberørt. slands torskefiskerier Av generalkonsul Henry Bay, Reykjavil< 9/ slands torskefiskerier,har ifølge de av slands fiskeri, selskap utarbeidede opgaver i 1924 git et beregnet utbytte av skpd. (1 skippund = loo ) eller ca. ' tons mot i 1923 ca skippund eller 2() 400 tans Heri er ikke medregnet de mængder fisk som islandske trawlerdampskibe har ført til det britiske marked i iset tilmand. Aarsutbyttet i 1924 fordelte sig angivelig paa de forskjellige fiskesorter som følger: Storfisk skpd. Smaafisk Hyse Sei og fl Fjoraarets betydelige fangstutbytte kan ikke alene tilskrives en. i antal økende fislker,flaate:s deltagelse, men skyldes særlig utnyttelsen av nye fiskebanker paa slands vestkyst. Trawlef'fartøienes antal som ved aarets begyn, dese var 28 blev i 1924 øket med 4 stykker; derhos indkjøpte nogen norske linefiskedampskibe. Om utnytl:lsen av de nævnte.fiskebanker er tidligere indberehet. Fangstvirksomheten sammesteds førte tmed sig at størsteparten av de islandske trawlerdampskibe fandt her beskjæftigelse i et tidsrum av 6 til 8 maaneder hvori de før som var optat med det saakaldte isfiske, d. v. s. fangstens overførese til det britiske marked i iset tilstand. Det var i fjoraarets anden halvdel trawlerdampskibenefisket rpaa bankene utenfor vestkysten med tilfreds ~.tillende utbytte; man fik meget sei. fangsten ilandbragtes bovedsagejig i Reykjavik. følge mottagne beretn'inger bar torskefisket utenfor andre distrikter i aarets sidste rnaaneder været bra; saaledes fisket motorbaater og aapne baater fra Patriksfjord eg Akureyn godt, mens dbyhet for lignende fartøier fra Seydisfjord og sarjord \,'ar henholdsvis middels godt og daarlig. Det tør være av interesse at hitsæhe følgende 0plg:ave 1ra Bulletin Statistique«over torskefangsten utenfor sland i aaret l dette aar blev opfisket tons torsk, hvilket kvantum fordelte sig paa ehernævnte nationer saaledes: sland tons England færøyene Tyskland Skotland Frankrige Holland Utenom slands fiskerflaate deltar som det vil fremgaa av denne opgave et betydelig antal særlig britiske og tyske trawlerdampskibe i fisket under sland. Det kan forøvrig noteres at et trawlerdampskib under italiensk flag iaar for første gang er ankommet til islandske farvand for deltagelse i torskefisket.

5 < l 8 april 1925 F S K E T S O A N O 175 fiskeutførselen fordelt paa land januarfebruar Fersk sild. Februar alt ' \!\:j,,~r:al;jene..., Siorbr it:' \ljiien.... q , Øvrige land Tørfisk alt..., Cl Sverige.' Rusland... Nederlandene Belgien Storbritannien o 2.3 frankrige Halien Vesiafrika lj. v. A. o Øvrige land alt. < Klipfisk. Spanien.... Portugal og Madeira!talien (Efter det det Statistiske Cenlralbyraas maanedsopgaver). J8UolebL l B 1 817A ' i ' Februar J an.febr. Anden salt fisk i kasser og fustager. Sild og fiskemel Februar J an.febr. Tyskland < ~ederlandene < OOl/.S B e l gl 'e 50 CJK,. l.[). alt J.J ~ ':J Storbritannien n7.1 Sverige Frankrige , < ly. S. /\ Frankriic:;:'... Øvrige land ,1 J apal1.... U. S. A.... Øvrige land Dampmedicintran alt hl. Sverige alt Belgien... ' Rusland.... Storbritann ien Letland U. S. A Tyskland l 292 Øvrige land Nederlandene Belgien Fisk, saltet, løs i fartøi. Storbritannien frankrige Spanien alt..., talien Rusland.... New Zealand Storbritannien Australien ~ Frankrige ~ Øvrige land ! Hermetik U. S. A Sydamerika Øvrige land hl , 1000 Anden tran alt l(ubt ;l.. > Danmark hl. hl. Brasilien Tyskland.., alt Argentina... <; 0vnge land Storbritannien Frankrige Tyskland Nederlandene Salt sild. talien Belgien Østerrike Storbritannien Br. Sydafrika Frankrige alt New Zealand Spanien Sverige Australien talien Danmark U. S. A Australien... Rusland Kanada U. S. A... Polen SydAmerika i alt Sydamerika Letland Øvrige land Øvrige land Fiskeilldføl'selen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk iudfort ra utlandet til Oslo Sjøtoldsted i uken 29/34/4 1925: Fra n a il m ark: Levende fi8k (torsk).. h'i'sk fi8k Fra E 11 g l and:!el'sk fi8k., Fra S \' e r i g e: ~3ltet fisk (sild) Fra F S. A.: ::;nltet risk (laks) kr alt kr Oljemarkedet. Sta!vanger NorskEngelsk Mineralolje Aktie 8el8kap meddeler 7/4 nedenstaaende priser fasrtsat fra og med 7/ Prisene angaar Bergen, Haugesund og Stavanger og gjælder for olje leveret paa fat. Fra sublagrene er prisene en øre høiere pr. Solarolje, pr..... Petroleum (Triumf), pr..... Benzin, pr..... kr ~ 0.74

6 176 FS KET S o PL N O 8 april 1925 Uklaret damptran, nordlands.... finmarks.... Do. seidamptran...,.... Prima koldklaret damptran.... Raa medicin, Nordlands uklaret..... Blank do. do Blank industriel.... Brunblank, industri el.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rogn; Samt, fyldt mell. bundene.... Rundfisk: Fyldig vestre, hollænder.... Samfængt, (taliener).... Høstrundfisk.... Usorteret finmarks over 200 gr.... Finmarks, gr.... do do. over Titling: finmarks, gr. ' Hollænder.... Bremer.... Rotskjær: Zartfisk.... V ækkerfisk o Høkkerfisk.... Danskfisk.... Sei: Prima storsei Afrikasei do. Smaasei 50/60 gr /60 JJ 40/ / Brosmer: flekket.... Rund.... Hyser: Samf. vaarhyse Almindelig do. Afrika høsthyse do. hyse 40/50 gr / /50, / Fiskemarkedet in(jlenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige befalingsvhkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Bergen. Aalesund. 27 s 3/~ T,:ran: Kr. Kr. 31/3 3/4 Kr. Kr pr. tønde pr. kilo pr. tønde pr /50.00 pr. tønde pr. vegt L æ n g er: Skruelænger.... Petsild: Skjæresild, fiskepakket pr. Saltfisk: Samfængt.. > pr. tønde Storsild: Fiskepakket, rund pr. tønde Vaarsild: fiskepakket, rund pr. tønde Exportpakket pr. 110 kg.... Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eller Nordlands.... Do. Finmark /135 Koldklaret damptran Bruntran / /140 pr. tøndt Rogn: Samfængt fyldt tønde /50 Klipfisk: Søndmørsk.....,... l pr. veg! Lofots f finmarks Længe.... Brosnle... _. Saltfisk: Lofots og Søndmørs torsk pr. Søndmørsk: Sei.... S i d: Storsild, eksportpakket /23 slandssild.... Kristiansund N. Tr an: Uklaret damptran.... Blank medicintran.... Brunblank.... Bruntran.... Rogn: Nordmørs, samf. (stavfyldt tønde)... t Lofots... _... J Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm..... '1 Sekunda 50/ Samt. middels 40/50... f Smaasei 20/ Klipfisk: Nordmørs og Lofots.... Finmarks.... Længe : f Blanklænge.... \ Blaalænge.... Brosme.... Sei Saltfisk: Lofots og N ordmørs.... Finmarks.... Saltsei.... S i d: Storsild, eksportpakket 110, januarfanget, uganet.... 3) Uten omsætning. 20/,3 Kr /23 pr. td. pr SO pr. td. pr. pr. vegt pr. 25/25.50 pr. tønde

7 8 april 1925 F s K E T s G A N G 177 Klipfisk og tørfisk. OPOl'to: Legatiollen, Lissabon, beretter 24/3: folgende vedrørende klipfiskmarkedet jndeværende maaned: Fiskemarkedet utenlandso Herved meddeles første halvdel av Tilførsel: Norsk import ca. 625 ton siandsk import..., Nyfundlandsk import Skotsk import Ty~,k import... _.._._~ alt ca ton Beholdning: Norsk... ca ton slandsk Nyfundlandsk Skotsk Tysk...,... _._'= ~_. Priser: Norsk, stor.... middels.... liten.... Nyfundlandsk, stor.... middels.... smaafalden.... Skotsk, middels.... slandsk.... Tysk, emden tredje.... Portugisisk, middels.... smaafalden.... Alt pr. kvint<l[ it 60 fortoldd. alt ca ton Esc Legationen, Lissabon, beretter 7/4: mport islandsk saltet 300, nyfundlandsk 382, skotsk 16, fransk 57, beholdning norsk 1470, js1. saltet og tørret 453, nyfundlandsk 2794, skotsk 95, tysk 200, fransk 52, priser norsk god esc., mindre gold , is1. god , nyfundlandsk god 360~560, mindre god , skotsk regulær stor , tysk , portugisisk god , mindre god Bareelona: Konsulatet, Barcelona, beretter 30/3: Siden konsulatets forrige indberetning allgaaende herværende klipfiskmarked fandt følgende tilførsler sted: DS Tiro fra sland med DS Santa Cruz Bergen DS Rapolo Hamburg DiS Utsirr sland DiS Livorno Hamburg Tilsammen l\g. alt islandsk med undtagelse av norske klipfisklænger av partiet som d.s. Santa Cruz«losset her. En av dagene ventes hertil d.s. Soltind«fra sland med omkring klipfisk og længere fremover ventes hlandt andet dampskibene DniOl1' og Stat/ likeledes med khpfisk fra sland. Dagens beholdninger beløper sig til omkring 1 million og asvætningen fortsætter regulær med falden de priser som noteres idag ptas. for primera pr. 40 ab. magasin med tilsvarende avslag for underordnede kvaliteter. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 31/3: ngen nye tilførsler forrige uke. Beholdninger kvintaler islandsk, 1500 norsk, priser norsk ptas., islandsk pr. kvint al. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 6/4: ngen uketilførsel, beholdninger kvintaler is1., 1000 norsk, priser norsk ptas. (kr pr. ), isl Kurs pund 33.68, francs ptas. Sao Paulo: Konsulatet, Sao Paulo, beretter 2/4: Klipfisktilførsel Santos siden 12 mars 1200 kasser. Beholdning Sao Paulo 6000 kasser, pris norsk 208 milreis kassen for imperial fra importør til grossist, ingen kanadisk men 800 kasser skotsk fisk ankommet, prisene stigende tendens. Havana: Legationen, Havana, beretter 3/4: Klipfisktilførsel siden 4 mars 9400 kasser. Beholdning 4000 kasser. Pris norsk 14 amer,ikanske dollars kassen il 45 kilo. Efterspørselen normal, markedet uforandret. Lissabon: Legationen, Lissabon, beretter 4/4: mport islandsh: 240 ton, nyfundlandsk 4, skotsk 29. Beholdning norsk 720, islandsk 480, nyfundlandsk 180, skotsk 120, portugisisk 620. Priser norsk ptas. (kr pr. ), islandsk , nyfundlandsk , skotsk , portugisisk Kurs Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 31/3: 7500 norsk, engelsk. Beholdninger , priser norsk , engelsk 220 pr. 100 Kurs pund 33.49, francs Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 6/4: norsk, beholdninger 36000, priser norsk pl'. 100 Fersk fisk og sild. Hamburg: Fi,skeriagenten, Hamburg, beretter 31/3: 2000 kasser iset sild god vare, 8 pt pundet (24 øre pr. ). Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 1/4: En baat iset sild 8 pf. pundet (24 øre pr. ), 600 kasser solgt auktion 56X (1520X øre). Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 3/4: En baat prima notsild solgt fra 8 ned til 7 pf. pundet (2421 øre pr. ). Fiskeriagenten beretter 3/4: Tjl Altona fiskemarked (H. Koser) ankom fra Norge 6 kasser kveite, 88 kasser pund Nordlandshyse, 26 kasser = 5000 pund sei, som j auktionen opnaadde: Kveite Pf pl'. pund Nordlandshyse %16J/:? Sei ~1l)J/:? desforuten ankom mindre kvanta hyse, lyr, torsk og ørret, som opnaadde: Hyse.. Lyr.. Torsk.. ørret.. Sæsongen for Nordlalldshyse el' nu slut... Pf. 20 pr. pun r ] 23)~.. 14%.. loo~1;)o

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN THOROLF VOGT GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN DENmeget GEOLOGISKE arbeide i det UNDERSØKELSE nordlige Norge i de har senere nedlagt aar. Dette arbeide er gaat

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

Børge Fogsgaard. Dansk hvalfangst i Nordatlanten 1771-1789

Børge Fogsgaard. Dansk hvalfangst i Nordatlanten 1771-1789 Børge Fogsgaard Dansk hvalfangst i Nordatlanten 1771-1789 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Forskningskarakteristik... 6 Den nordatlantiske hvalfangst... 8 Hvalfangstens begyndelse i Nordatlanten...

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDETS TEATER

STUDENTERSAMFUNDETS TEATER STUDENTERSAMFUNDETS TEATER di111611(iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111i111111111111111111111 1 [1111 Høstrevyen 1921

Læs mere

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne,

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Side 27 Tabel 12,sidste linie: 117 skal være 119. 30 1. linie f.o.: 3 mill. skal være 2 1/3 mill. 33 midt afsn.,1.linie:side 13 skal

Læs mere

Nordiske måleenheder i 17 og 1800 tallet

Nordiske måleenheder i 17 og 1800 tallet Nordiske måleenheder i 17 og 1800 tallet Nordiske måleenheder i 17 og 1800 tallet Frits Lilbæk Den svenske prælat Olaus Magnus ønskede ikke at konvertere til protestantismen og var i en slags frivillig

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42

mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42 mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42 mark_skilling_kroner_ore Side 2 af 42 Arkivernes Informationsserie Mark og skilling, kroner og øre Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 350 år (1640-1989)

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 Der saa jeg det ynkeligste Gudshus jeg nogensinde har seet: et lidet av tømmerstokker oplaftet bygværk, ikke større i omfang end en sørlandsk meget fattig

Læs mere

Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie

Lodseriet ved Nymindegab Omkring år 1800 Fræ æ Minn te æ Gaf Skitser til en egns- og slægtshistorie Sejlende man og skulle ind i Ringkøbing Fjord, måtte man først finde Nyminde Gab. Ifølge en skibsjournal fra 1797 brugte man på dette tidspunkt Blåbjerg som landkending. Man behøvede en ikke for stærk

Læs mere