fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket."

Transkript

1 fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen arg. postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 8 april 1925 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirekt:rens kontor. Nr. 14 Fiskeutbyttet fra 1/1_4/ (De store fiskerier). Sto r s i d, hl.: opfisket , iset , saltet , til sildolje 45050, til hermetik 690, værdi ca. kr Vaarsil d, hl: opfisket , iset , saltet , røket 12000, til sildolje , til hermetik Værdi ca. kr Fet s ii l d, hl: opfisket , iset, sate~ 430.1, til sildolje , ti! hermetik 2127, værdi ca. kr Tor s k (skrei og loddetorsk), stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , til klipfisk Biprodukter, hl.: dampmedicintran , lever til andre transorter 5575, rogn Fisket. Oversigt utarbeidet efter de indkomne rapporter. Uke n 29 m a r s4 april. Anmeldt ukefangst: Skrei stk., vaarsild hl. har ogsiaa :været stort redskapstap saa utbyttet har været S kre i fis k e t var med undtagelse~ arv Lofoten daarlig fqir fiskerne. Sogn og Fjordane har ogsaa meget smaat i sidste uke og næ1mer sig Jslutningen i de fisket iaar været usedvanlig smaat og ansees nu for helt fleste distrikter. Den samlede 'uikefangst blev 3.5 mill. slut. Oprsynet blev hævet den 6 april,.ifjor først 23 april. stk., hvorav faldt ipaa Lofoten 2.7 mill. Paa alle de øvrige distrikter Jaldt kun 0.8 mill. stk. Paa Yttersiden 'Og paa Helgeland har fisket iaaf Siden oipsynert blev sat i Finmark den 30 mars har været omhent som ifjor, mens partiet i Troms fylke er fisket været meget smaa:t. Partiet,er meget mindre end over dobbelt saa stort som ifjor. Nord Trøndelag i deforegaaende 3 aar. Par,tiet blev bare (Vikna) 'Og i Sør Trøndelag har Hsket været smaat torsk. Fangstene har hittil været smaa. Deltagelsen i sammenlignet med ifjor. Finmarken er mindre,end ifjor, men vil nu økes ef,terhvert som fisket i Lofoten og i Senjenslutter. Prisene varierte meuem 1422 øre pr. Ujor var prisen 15 V a a r s i l d fis k e t. sidste uke blev optat en del landnotsild baade mellem FensÆjord og Lindesnes og østenfor. alt er lju opæisket vestenfor Lindesnes øre pr. lkig_ Opgavenfor mars over vinterfisket i Finmark hl., hvorav med garn hl., med landnot kom for sent til optællingen, men ermedta:t blandt hl. og med snurpenot 41220'0 hl. til samlet værdi av rapportene. kr Østenfor Lindesnes er den samlede ~fangst [ Lofotens opsynsdistrikt var fisket ganske godt i sidste uke. Ukefangsten blev 2.7 m'ill. stk. mot i tilsrvarende uke ifjor 2.5 mill., i , i og i mill. stk. sidste uke sluttet 420 baater Lofotfisket hl. vaarsild og efter en foreløbig beregning anslaat til ca. kr Sogn og Fjordane blev i uken opfisket 4540 hl., ov,erveiende notsild. alt er her ophsket hl. vaarsild til værdi kr men belægget er endnu større end.i de foregaaende. Paa Søndre Søndmør blerv i uken optat 500 hl. noisild. Der fiskes nu beds,t i Vestlofoten. alt paa Søndmør 340'00 hl. vaarisild,til værdi kr Møre fyl~e var fisket 5remdeles like smaat. For Den sa;mlede vaarsildfangst ~or ovennævnte distrikter,fra endel kan dette vis~nok tilskrives det u~un:stige veir, men ;1ovedgrunden er dog at der iaar 'er Htet fisk iilstede. Der Kristiansand til og med Søndre Søndmør utgjør hl. til 'en beregnet værdi av kr

2 172 FS KETS o ANG 8 april 1925 ~ Vaarsidfisket. ndkomne rapporte... Opsyns,chefen, Haugesund, beretter 4/4: Søndre vaarsilddistrikt: Optat denne uke mellem Fensfjord og Lindesnes garnsild 3,0,0 og landnotsild 24 6,0,0 hl., (notsildpris 12) og østenfor Lindesnes 2,0,0 hl. garnsild il ca. 14 kr., hl. notsild iset, den øvrige sild hjemmeforbrukt, derhos 27,000 torsk il 2,0,0 og 9,0 00,0 sei il 85 øre til fabrikker 'Og hjemmeforbruk. Opsynschefen, Maaløy, beretter 1/4: Vaarsild:.fis:ket i S'Ogn og Fjordane de sid ste dage delvis hindret av storm men litt garnfiske optil 1,0 hl., pris 3~4, ved Selje, Torskangerpollen og Batalden, flere smaastæng ved Flisterpollen, T'Orskangerpollen, Batalden og Kinn, silden gaar meget tyndt 'O~eralt, notsildpris 1115, godveir. Opsynschefen, Maaløy, beretter 4/4: Vaarlsildfisket Sogn og Fjordane hindret av storm de sidste dage. Ukekvantum 454,0 hl., hvorav 3864 hl. notsild, pris 12, garnsild 676 hl., pris 44~, herav saltet 2,0,0, iset 3442, hjemmeforbrukt 2,0, sildoljevare 114, agnsild 764 hl. Totalkvaitum henholdsvis 47479, 3D 778, 8,032, 4389, 1289, 2991 hl.,sydvestkuling. Opsynet, Sandlshavn, beretter 2/4: dagmorges et landnotstæng 1,0,0 maal ved Aaheim. Skreifisket Fylkesmanden, Vadsø, beretter 6/4: Opfisket vinterfisket 1/329/3, Finmark ,0 torsk, hv'orav saltet 8,0955,0, hængt 27922,0, iset 1,01 3,0,0, forbrukt 213,0,0, hyse, hv'orav hængt 186,0, iset , 13 67,0 uer, 2632,0 kveite, 82,0,0 brosme, 517 hl. lever, 12~ tønder dampmedicintran, priser torsk 163,0, hyse 1725, lever 2,035. Fylkesmanden, Tromsø, beretter 4/4: Hillesøy: Ukepartiet 7,0,0,0, hvorav 3,0,0,0 saltet, 400,0 hængt, damptran 4 hl., lever 6, fiskepris 2,0, leverpris 3D, fisket smaat. Torsken: Ukepartiet 165 7,0,0, hvorav 88 5,0,0 saltet, 3900 iset, 73 3,0,0 hængt, damptran 104 hl., mgn saltet 66 hl., pris henholdsvis 1824, 3,040, 1,015, delv,is landligge. Fylkets parti: , hv'orav ,0 saltet, 1477,0,0 iset, hængt, damptran 1324 hl., lever 15, rogn 12,03. Fylkesmanden, Bodø, beretter 4/4: Ytter,siden: Opfisket ialt 1 79,0 6,0,0 stykker tor:sk, hvorav hængt 91245,0, saltet 82,0 65,0, iset 57 5,0,0, damptran 3665 hl., rogn Helgeland: Oplfisket ialt 863 2,0,0 stykker torsk, hvorav hængt ,0, saltet 31,0 5,0,0, iset 1,03,05,0, damptran 1615 hl., r'ogn Salten: Opfisket ialt ,stykker torsk, hvorav hængt 26 ODD, s,altet 2,0,00, rogn 12 hl., derav opfisket i Steigen 22,0,0,0, hvorav S altet 1,0,0,0, hængt 21,000, Leiranger uforandret. Utvalgsformanden, Balstad, beretter 1/4: Lørdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 70, Henningsvær 22,0, Sund 15,0, Reine 600, Sørvaagen 4,00, lineibaater Brettesnes, Henningsvær 13,0, S0fvaagen 23,0, Værøy 11,0. Mandag gjennemsnitlig garn Brettesnes 18,0, Skroven 5,0,0, Svolvær, Henningsvær 4,0,0, Hopen 26,0, Balstad 2,0,0, Sund 45,0, linebaater Brettesnes, Svolvær 7,0, Hopen, Ralstad 13,0, Henningsvær 1,0,0, lineskøiter Skroven, Hopen, Henningsvær 2,00, Svolvær 300, Balstad 25,0. Tirsdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 8,0, Svolvær, Hennings,vær 28,0, Kabelvaag 18,0, Hopen, Stamsund, Røst 25,0, Ure 4,0,0, Nusfjord 35,0, Sund 55,0, Reine 7,00, Sørvaagen 5,0,0, linebaater Brettesnes 8,0, Svolvær 3D, Kabelvaag, Balstad 14,0, Hopf'n, Henningsvær, Stamsund, Nusfjord, Reine, VærølY 1,0,0, Ure Sørvaagen 18,0, lineskøiter Svolvær, Hopen 18,0, Henningsvær, Reine 25,0, Bal!stad. Sørvaagen 3,0,0, Sund 280. Fiskepris usløiet 7,0120, leverpris 4,053, fersk rogn 25, idag sydvestlig frisk, utror. Utvalgsformanden, Balstad, beretter 4/4: F.iskeparti million, hvorav saltet, 5.8,0,7 hængt,,0.,188 iset, leverparti 1187, dampmedicintran 36104, rognparti hl, hvorav 5,0,34 hl. til hermetik, leverholdighet , tranprocent 4054, fiskevegt garnfisk 21,0420, linefisk 21035,0, fiskepris usløiet 6Dl3D, kilovis 2025, leverpris 4,055, fersk rogn :LO25, saltet rogn 2,045, baatantal 6428, hvorav 1,05,0 garnbaatet', 2157 doryer fra 2079 motorfarkoster og 8 dampskibe, Østlofoten 24,08, Henningsvær 891, Vestlofoten 2889, Værøy, Røst 14,0, kjøpefartøier 252, hvorav 127 0stlofoten, Henningsvær 5,0, Vestlofoten 71, Værøy, Røst 4, landkjøpere 242, jevnt fordelt. Onsdag gjennemsnitlig garn Sv;olvær, Henningsvær, Balstad 2,0,0, Stamsund 8,0, Nusfjord, Sund 200, Sørvaagen 13,0, linebaater Henningsvær 16,0, Stamsund, Ealstad 1,0,0, Nusfjord, Sund 70, S0rvaagen 1,0,0, lineskøiter Svolvær 15,0, Henningsvær, Stamsund, Balstad, Sund 28,0, Sørvaagen 450. Torsdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 70, Skroven, Svolvær, Hopen, Balstad 260, Kabelvaag, Henningsvær 2,00, Stamsund 15,0, Nusfjord, Reine 400~ Sund 3,0,0, linebaater Brettesneis, Skroven, Hopen, Nusfjord, Sund, Reine 8,0, Kabelvaag 17,0, Henningsvær, Stamsund, Balstad 130, lineskøiter Brettesnes, Skroven, Hopen, Sund, Reine 2,0,0, Henningsvær 26,0, Stamsund 440, Balstad 3,2,0, Dypsagn og daglineskøiter Svolvær, Henningsvær 4,0,0. Fredag gjennemsnitlig garn Svolvær, Hopen 3,0,0, Henningsvær 45,0, linebaater Svolvær, Stamsund 70, Hopen, Henningsvær 12,0, lineskøiter Svolvær, Hopen 2,00, Henningsvær, Stamsund 26,0, forøvrig landligge, idag godveir. Lensmanden, Bø i Vesteraalen, beretter 4/4: Siden forrige beretning 13 nætterls garn, Hovden smaabaater gjennemsnitlig 5,0, Nykvaagen motor'skøiter 1,0,0, smaabaater 4,0, Værøy smaabaater 6,0, opfisket parti 6145,0,,0, stk. torsk, hvorav hængt ,0 stk., saltet 171,05,0 stk. og iset 45,0,0, damptran 1156 hl., rogn 632 hl. Lensmanden, Bøstad, beretter 4/4: Borge: De to sidste uker fisket delvis stormhindret, fangsten som regel liten, enkeltvis optil 3,0,0 pr. trækning. Fiskeparti 31,0,oDD torsk, hvorav hængt 255,0,0,0, saltet 55 DDO~ damptran 77,0 hl., rogn 37,0, ca. 2,0 baater tilstede. Lensmanden, Dverberg, beretter 3/4: Sidensidste beretning 2 delvise sjøveirsdage, optisket 230,000 stk.,torsk, hvorav 183,000 saltet, 75,000 hængt, 2,0,00 iset, 866 hl. lever, hvorav dampet 416 hl. dampmedicintran, 706 hl. rogn, saltet; belæg, priser, leve:r:holdighet, fiskevegt uforandret, uveir hindret bedriften. Opsynet, Sørgjæslingene, beretter 4/4: Viknafisket 4/4: Fiskepartiet 817,0,0,0, hvorav litet hængt, damptran 1577, rognpartiet 1665, kilopris 2628, leverpris 455,0, løsrogn 15, fisket fremdeles ujevnt, stormihindring flere dage denne uke. Lekafisket 4/4: Fiskepartiet 67,00, fisket ujevnt. Flatangerfisket 4/4: Fiskepartiet 7800,0, damptran 125, rognpartiet 14,0, fisket sluttet. Opsynet, Halten, beretter 1/4: Ed'ter de av høvedsmændeile avgivne opgaver viser Haltenfisket, soom nu avsluttet saadant resultat: Fiskeparti 1,03,000 stk., rogn 28,0 hl., lever 469 hl. damptran 243 hl., desuten er opfisket for Gjemsan 1,000 stk. skrei, Sauø 5,0,0 stk.!skrei. Ops,ynet vil formentlig bli hævet den 1 april. OpsynsCJhefen, Aalesund, beretter 1/4: ndmeldt 14 dampskibe, 1253 dækkede, 459 aapne motorbaater, 898 robaater, 1,0, 445 mand. Torskefisket lørdag, mandag stormhindret, nogen faa trækninger Sunnmørshavet, garn 3,0400, line 50BDD, tirsdag stormhindret Smøla, Kristiansund, ellers hel, delvis trækning, overstaatte redskaper Romsdalsværene, Aarisbogen garn 2,0230, },ine 90,170, Nordre Sunnmøre garn 5,06,0,0 Søndre Sunnmøre 50150, Borgundfjorden lørdag garn 2025,0, senere mindre, flere deltagere avsluttet fisket. Opsynschefen, Aale,sund, beretter 4/4: Opfisket stk. skrei, rognparti 5287, medicintran 5544, lever 142 hl., leverholdighet 25040,0, fiskevegt 32,0,390, tranprocent 405,0, rund

3 8 april 1925 f S K E T S GAN O 173 fiskpl'is , leverpris 4060, fisket fremdeles smaat, dagsfangstel' onsdag overstaatte red,skaper Nordmør garn 30 '230, line 5150, torsdag line 10100, Romc;dalsværene onsdag garn GO180, line 70100, Sunnmør overstaatte garn 50350, natstaat optil 150, enkel linebaat 450, øvrige dage storm, land 1 i gge. Borgundfjorden onsdag 5100, senere faa garntrækningel'. Opsynschefen, lvaaløy, beretter 1/4: Tors.kefisket Sogn og F.iordane de sidste dage hindret av storm, trækning av flere llætten; garn igaar, men ubetydelig fisk, garnfisket ansees for siut, men linefisket vil fortsætte, godveir idag. Opsynschefen, lvaaløy, beretter 4/4: Torskefisket Sogn og FJordane hindret av storm de sidste dage. Ukekvantum fisk, herav saltet , hjemmeforbrukt 1200 stk., damptran JO, rogn 8 hl. Totalkvantum henholdsvis , , 79264, 1l60, 1201, opsat lever 30 og rogn til hermetikforbruk 49 hl. Torskefisket ansees som,slut. finmark vaadiske. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 31/3: OpsYllet sat. Kjøllefjord lineskøiter gjennemsnitlig 1500, smaabaater 400, Dyfjord 2,00, Honningsvaag skøite loddeliner 500, Breivik linebaater ;jon, Breivikbotn 300, firenætters garnbaater Breivik, Breivikbotn 400, forøvrig landligge eller ikke landkommet, agnmangel 13er1e \'aag, Lebesby, lodde tilstede Varanger, flere stæng Vadsø. Fylkesrnanden, Vadsø, beretter 2/4: lvortensnes garnbaater gjennemsnitlig 600, Nordvaranger 500, Vardø juk,sebaater 400, linebaater 1200, Baadsfjord lineskøite 400, Berlevaag linebaat 1000, Gamvik 400, Mehavn lineskøiter 600, smaabaater 400, Skøtningberg 150, Oksevaag 1000, Kjøllefjord skøiter 2000, baater 400, Dyfjord baater 150, Helnes 150, Kjelvik 200, sjøldragere :SOO, Honningsvaag skøiter 800, baater 200, Kamøvær lineskøiter 1200, smaabaater 500, Skarsvaag skøite 400, Gjesvær garnskøite 400, Hammerfest smaabaater 100, Hasvik, Kobbevaag, Breivik 350, garn Breivik 300, Breivikbotn 180, agnmangel Bergsfjord, flere loddestæng Vadsø, lodde nær land Vardø. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 3/4: Torsdag: Nordvaranger garnbaat gejnnemsnitlig 500, Kiberg juksebaater 236, ujevnt, Vardø lineskøiter 1700, baater 1500, halvpart hyse, jukseskøiter 1500, baater 400, ujevnt, Havningberg lineotringer 300, ujevnt, Syltefjord 250, Baads,fjord en lineskøite 2000, lvakur linesmaabaater 600, Berlevaag enkel lineskøite 1200, Gamvik inebaater 500, Mehavn enkel lineskøite 1000, Ol{:sevaag liner 300, Skøtningberg 350, Kjøllefjord skøiter 2000, baater 500, Dyfjord baater 250, Kjelvik linebaater 400, Renes 200, Honnings aag smaabaater 200, Kamøvær lil1eskøiter 1400, baater.500, Skarsvaag skøite 2000, Hammerfest smaabaater 50, Hasvik, Kobbevaag smaabaater liner 250, Breivik 200, Breivikbotn 300, Galten 575, Frakfjord garnbaater 80, 0ksfjordbotn 50, agnmangel Havningberg. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 4/4: Opfisket vaarfisket Finmark torsk, hvorav hængt rundfisk , saltet klipfisk , iset 11507, forbrukt 3000, 67 pet. hl. lever, l;)(j dampmedieintran, 1061 baater, hvorav 1 dampskib, 287 motorer, 773 robaater, i Vardø 200, Berlevaag 100, Kjøllefjord 1 GO, Hasvik 181, resten spredt, 3584 mand, 205 landkjøpere, 7 kjøpefartøier, hvorav Baadsfjord 2, Berlevaag 1, lvehavn 1, Honningsvaag 2, Maasø 1. Fiskepris: Nesseby, Nordvaranger, Vadsø, Vardø., Syltefjord 15, Havningberg 1415, Baadsfjord 1720, Berlevaag 16, Gamvik, Mehavn, Skarsvaag, Tufjord 20, Kjøllefjord, Kjelvik, Hammerfest 18, Honningsvaag 1821, Maasø 15 18, Hasvik 1722, Loppa 1820 øre pr. Leverpris: Xesseby, Nordvaranger, Vadsø, S~ltefjord, Loppa 20, Vardø, Baadsfjord, Kjøllefjord, Kjelvik 2025, Havningberg 1718, [{erlevaag, lvehavn 15, Honningsvaag 2530, Skarsvaag, Hammerfest 25, Naasø 30, Hasvik 1230 øre pr., leverholdighet 1 ~(j5,. fiskevegt 0stfinmark 269, Vestfinmark 238, tranproeent 0stfinmark 25, Vestfinmark 34. Fredag: Grænse Jakobselv linebaat gjennemsnitlig 600, Nordvaranger 200, desuten meget hyse, Vadsø 150 og meget hyse, Kiberg juksebaater 1075, Vardo lineskøiter 2000, linebaater 600, jukseskøiter 1000, baater 400, ujevnt, garnskøiter 1200, Baadsfjord lineskøiter optil 4000, lvtakur linebaater 650, Berlevaag lineskøiter 2500, Finkongkjeila linebaater 800, Mehavn 2 lineskøiter nær land 1000, smaabaater optil 400, Skjøtningberg, Dyfjord linebaater 150, Kjøllefjord lineskøiter 1300, baater 400, Kjelvik baater 300, Renes 180, HODningsvaag 300, motorotring 1400, Kamøvær lineskøiter 1200, ujevnt, Gjesvær 600, ngø linesmaadækker 500, Hammerfest linebaater 50, lineskøiter 1200, Hasvik, Galten linebaater 400, Kobbevaag 280, Breivik, 0fjord 450, Breivik, 0fjord garnbaater 400, Dønnesfjord 250, Breivikbotn 200. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 5/4: Lørdag lvortensne;;; garnbaater 500, Nordvaranger smaabaater garn 500, liner 200, Vadsø liner smaabaater 200, Kiberg jukseskoiter 2280, juksehaater 400, linebaater 435, Vardø garnskøiter 1500, baater 500, ujevnt, lineskøiter 3000, baater 1500, jukseskøiter 1500, baater 300, stormhindret, Berlevaag lineskøiter 3000, endel hyse, Kjøllefjord smaabaater liner 400, Gjesvær lineskøiter 1000, Hammerfest smaabaater 50, Hasvik linebaater 450, {obbevaag. Breivikbotn 50, Breivik 300, forøvrig landligge for storm. Fisket utenlands. Det svenske sildefiske ,'4 i Saltet ialt til Efter fiskeriintendentens rapport stiller fisket sig som følger indtil : (a. storsild, b. blandsild, c. smaasild). _~ _ land~ragt ~'id G~~7!:'d! Tra~lsiid _.._[~_... Gøteborg Smøgen... ~_. _. _. 1 ( i 2310 abc UkenJ~..._...._~ Sverige ' 22/3 _21' ,~._:. ~~_~_~~~ kagen..:r Sverige og Danmark! 2310 tra sæson Sverige... : gens beg ! Danmark... ~'. ~~:!==8h 950 i 375 Total i i hl Snurpenotsid hl. 1856b l Herav er saltet 3231 hl. Ukens fangststeder : Trawlsilden: Halsebanken. Snurpenot silden: Halsebanken. Ukens priser: Trawlsilden: kr pr. hl, middel pris kr Snurpenotsildcn kr , middelpris k( 7.50 pr. l!. For uken som endte 4/4 opfiskedes 1535 hl. trawl, sild, m1iddelpris Gøteborg 25 kr. TotaHangst hl. trawlsild, hl. notsild. Totalsal,tning 3231 hl.

4 174 FJ S K E T S GAN G 8 april Det kanadiske torskefiske. Opfisket, Tilvirket, <g. lit _28/ ?? f 1/J ?? \ lit _31/ Utført, ~ Eksporten av kanadisk tilvirket klipfisk var i te bru ar 1925 efter opgave ha Dominion Bureau of Statisties«følg.ende: Til Bermuda... :.... Britisk Guiana.... Britisk Honduras Britisk Vestindien: Barbados.... Jamaica.... Trinidad og Tobago.... Andre..., Til Brasilien.... Costa Rica.... Kuba.... Guetemala Honduras.... Halen.... Hollandsk Guiana... :.... Hollandsk Vestindien '... : l S Panama San Domingo.... U. S. A... t207s Porto Rico Haiti Amerikanske Virginia øer Storbritannien.... Spanien alt J,g Januar Norges fiskeeksport til frankrike sin beretning for 1924 anfører legationen, Paris, bl. a. at vor gunstige eksport til frankrige i 1924 først eg fremst skyldes den rcllgang eksporten av fisk og liskeproc!uk~e( hår hat. Den samiede værdi av vor tksport til F rankrige a v disse produkter i nævnte aar utgjør saa1edes 31 2:::' 1 eco fres. eller over 9 millioner fres. mere end denne eksport j 1923 og over 17 millioner fres. mere end i Herav falder fres. paa fersk fisk, fres. paa tørret, saltet eller konserveret fisk, fres. paa fiskeolje og fett og fres. paa rogn. Streik i Lissabon. Legationen, Lissabon, telegraferer til Utenriksdepartementet at Lissabons stuere har erklært streik fra 4/4 omfattende losning og lastning av stykgods, indbefattet klipfisk, bulklast foreløbig uberørt. slands torskefiskerier Av generalkonsul Henry Bay, Reykjavil< 9/ slands torskefiskerier,har ifølge de av slands fiskeri, selskap utarbeidede opgaver i 1924 git et beregnet utbytte av skpd. (1 skippund = loo ) eller ca. ' tons mot i 1923 ca skippund eller 2() 400 tans Heri er ikke medregnet de mængder fisk som islandske trawlerdampskibe har ført til det britiske marked i iset tilmand. Aarsutbyttet i 1924 fordelte sig angivelig paa de forskjellige fiskesorter som følger: Storfisk skpd. Smaafisk Hyse Sei og fl Fjoraarets betydelige fangstutbytte kan ikke alene tilskrives en. i antal økende fislker,flaate:s deltagelse, men skyldes særlig utnyttelsen av nye fiskebanker paa slands vestkyst. Trawlef'fartøienes antal som ved aarets begyn, dese var 28 blev i 1924 øket med 4 stykker; derhos indkjøpte nogen norske linefiskedampskibe. Om utnytl:lsen av de nævnte.fiskebanker er tidligere indberehet. Fangstvirksomheten sammesteds førte tmed sig at størsteparten av de islandske trawlerdampskibe fandt her beskjæftigelse i et tidsrum av 6 til 8 maaneder hvori de før som var optat med det saakaldte isfiske, d. v. s. fangstens overførese til det britiske marked i iset tilstand. Det var i fjoraarets anden halvdel trawlerdampskibenefisket rpaa bankene utenfor vestkysten med tilfreds ~.tillende utbytte; man fik meget sei. fangsten ilandbragtes bovedsagejig i Reykjavik. følge mottagne beretn'inger bar torskefisket utenfor andre distrikter i aarets sidste rnaaneder været bra; saaledes fisket motorbaater og aapne baater fra Patriksfjord eg Akureyn godt, mens dbyhet for lignende fartøier fra Seydisfjord og sarjord \,'ar henholdsvis middels godt og daarlig. Det tør være av interesse at hitsæhe følgende 0plg:ave 1ra Bulletin Statistique«over torskefangsten utenfor sland i aaret l dette aar blev opfisket tons torsk, hvilket kvantum fordelte sig paa ehernævnte nationer saaledes: sland tons England færøyene Tyskland Skotland Frankrige Holland Utenom slands fiskerflaate deltar som det vil fremgaa av denne opgave et betydelig antal særlig britiske og tyske trawlerdampskibe i fisket under sland. Det kan forøvrig noteres at et trawlerdampskib under italiensk flag iaar for første gang er ankommet til islandske farvand for deltagelse i torskefisket.

5 < l 8 april 1925 F S K E T S O A N O 175 fiskeutførselen fordelt paa land januarfebruar Fersk sild. Februar alt ' \!\:j,,~r:al;jene..., Siorbr it:' \ljiien.... q , Øvrige land Tørfisk alt..., Cl Sverige.' Rusland... Nederlandene Belgien Storbritannien o 2.3 frankrige Halien Vesiafrika lj. v. A. o Øvrige land alt. < Klipfisk. Spanien.... Portugal og Madeira!talien (Efter det det Statistiske Cenlralbyraas maanedsopgaver). J8UolebL l B 1 817A ' i ' Februar J an.febr. Anden salt fisk i kasser og fustager. Sild og fiskemel Februar J an.febr. Tyskland < ~ederlandene < OOl/.S B e l gl 'e 50 CJK,. l.[). alt J.J ~ ':J Storbritannien n7.1 Sverige Frankrige , < ly. S. /\ Frankriic:;:'... Øvrige land ,1 J apal1.... U. S. A.... Øvrige land Dampmedicintran alt hl. Sverige alt Belgien... ' Rusland.... Storbritann ien Letland U. S. A Tyskland l 292 Øvrige land Nederlandene Belgien Fisk, saltet, løs i fartøi. Storbritannien frankrige Spanien alt..., talien Rusland.... New Zealand Storbritannien Australien ~ Frankrige ~ Øvrige land ! Hermetik U. S. A Sydamerika Øvrige land hl , 1000 Anden tran alt l(ubt ;l.. > Danmark hl. hl. Brasilien Tyskland.., alt Argentina... <; 0vnge land Storbritannien Frankrige Tyskland Nederlandene Salt sild. talien Belgien Østerrike Storbritannien Br. Sydafrika Frankrige alt New Zealand Spanien Sverige Australien talien Danmark U. S. A Australien... Rusland Kanada U. S. A... Polen SydAmerika i alt Sydamerika Letland Øvrige land Øvrige land Fiskeilldføl'selen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk iudfort ra utlandet til Oslo Sjøtoldsted i uken 29/34/4 1925: Fra n a il m ark: Levende fi8k (torsk).. h'i'sk fi8k Fra E 11 g l and:!el'sk fi8k., Fra S \' e r i g e: ~3ltet fisk (sild) Fra F S. A.: ::;nltet risk (laks) kr alt kr Oljemarkedet. Sta!vanger NorskEngelsk Mineralolje Aktie 8el8kap meddeler 7/4 nedenstaaende priser fasrtsat fra og med 7/ Prisene angaar Bergen, Haugesund og Stavanger og gjælder for olje leveret paa fat. Fra sublagrene er prisene en øre høiere pr. Solarolje, pr..... Petroleum (Triumf), pr..... Benzin, pr..... kr ~ 0.74

6 176 FS KET S o PL N O 8 april 1925 Uklaret damptran, nordlands.... finmarks.... Do. seidamptran...,.... Prima koldklaret damptran.... Raa medicin, Nordlands uklaret..... Blank do. do Blank industriel.... Brunblank, industri el.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rogn; Samt, fyldt mell. bundene.... Rundfisk: Fyldig vestre, hollænder.... Samfængt, (taliener).... Høstrundfisk.... Usorteret finmarks over 200 gr.... Finmarks, gr.... do do. over Titling: finmarks, gr. ' Hollænder.... Bremer.... Rotskjær: Zartfisk.... V ækkerfisk o Høkkerfisk.... Danskfisk.... Sei: Prima storsei Afrikasei do. Smaasei 50/60 gr /60 JJ 40/ / Brosmer: flekket.... Rund.... Hyser: Samf. vaarhyse Almindelig do. Afrika høsthyse do. hyse 40/50 gr / /50, / Fiskemarkedet in(jlenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige befalingsvhkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Bergen. Aalesund. 27 s 3/~ T,:ran: Kr. Kr. 31/3 3/4 Kr. Kr pr. tønde pr. kilo pr. tønde pr /50.00 pr. tønde pr. vegt L æ n g er: Skruelænger.... Petsild: Skjæresild, fiskepakket pr. Saltfisk: Samfængt.. > pr. tønde Storsild: Fiskepakket, rund pr. tønde Vaarsild: fiskepakket, rund pr. tønde Exportpakket pr. 110 kg.... Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eller Nordlands.... Do. Finmark /135 Koldklaret damptran Bruntran / /140 pr. tøndt Rogn: Samfængt fyldt tønde /50 Klipfisk: Søndmørsk.....,... l pr. veg! Lofots f finmarks Længe.... Brosnle... _. Saltfisk: Lofots og Søndmørs torsk pr. Søndmørsk: Sei.... S i d: Storsild, eksportpakket /23 slandssild.... Kristiansund N. Tr an: Uklaret damptran.... Blank medicintran.... Brunblank.... Bruntran.... Rogn: Nordmørs, samf. (stavfyldt tønde)... t Lofots... _... J Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm..... '1 Sekunda 50/ Samt. middels 40/50... f Smaasei 20/ Klipfisk: Nordmørs og Lofots.... Finmarks.... Længe : f Blanklænge.... \ Blaalænge.... Brosme.... Sei Saltfisk: Lofots og N ordmørs.... Finmarks.... Saltsei.... S i d: Storsild, eksportpakket 110, januarfanget, uganet.... 3) Uten omsætning. 20/,3 Kr /23 pr. td. pr SO pr. td. pr. pr. vegt pr. 25/25.50 pr. tønde

7 8 april 1925 F s K E T s G A N G 177 Klipfisk og tørfisk. OPOl'to: Legatiollen, Lissabon, beretter 24/3: folgende vedrørende klipfiskmarkedet jndeværende maaned: Fiskemarkedet utenlandso Herved meddeles første halvdel av Tilførsel: Norsk import ca. 625 ton siandsk import..., Nyfundlandsk import Skotsk import Ty~,k import... _.._._~ alt ca ton Beholdning: Norsk... ca ton slandsk Nyfundlandsk Skotsk Tysk...,... _._'= ~_. Priser: Norsk, stor.... middels.... liten.... Nyfundlandsk, stor.... middels.... smaafalden.... Skotsk, middels.... slandsk.... Tysk, emden tredje.... Portugisisk, middels.... smaafalden.... Alt pr. kvint<l[ it 60 fortoldd. alt ca ton Esc Legationen, Lissabon, beretter 7/4: mport islandsk saltet 300, nyfundlandsk 382, skotsk 16, fransk 57, beholdning norsk 1470, js1. saltet og tørret 453, nyfundlandsk 2794, skotsk 95, tysk 200, fransk 52, priser norsk god esc., mindre gold , is1. god , nyfundlandsk god 360~560, mindre god , skotsk regulær stor , tysk , portugisisk god , mindre god Bareelona: Konsulatet, Barcelona, beretter 30/3: Siden konsulatets forrige indberetning allgaaende herværende klipfiskmarked fandt følgende tilførsler sted: DS Tiro fra sland med DS Santa Cruz Bergen DS Rapolo Hamburg DiS Utsirr sland DiS Livorno Hamburg Tilsammen l\g. alt islandsk med undtagelse av norske klipfisklænger av partiet som d.s. Santa Cruz«losset her. En av dagene ventes hertil d.s. Soltind«fra sland med omkring klipfisk og længere fremover ventes hlandt andet dampskibene DniOl1' og Stat/ likeledes med khpfisk fra sland. Dagens beholdninger beløper sig til omkring 1 million og asvætningen fortsætter regulær med falden de priser som noteres idag ptas. for primera pr. 40 ab. magasin med tilsvarende avslag for underordnede kvaliteter. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 31/3: ngen nye tilførsler forrige uke. Beholdninger kvintaler islandsk, 1500 norsk, priser norsk ptas., islandsk pr. kvint al. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 6/4: ngen uketilførsel, beholdninger kvintaler is1., 1000 norsk, priser norsk ptas. (kr pr. ), isl Kurs pund 33.68, francs ptas. Sao Paulo: Konsulatet, Sao Paulo, beretter 2/4: Klipfisktilførsel Santos siden 12 mars 1200 kasser. Beholdning Sao Paulo 6000 kasser, pris norsk 208 milreis kassen for imperial fra importør til grossist, ingen kanadisk men 800 kasser skotsk fisk ankommet, prisene stigende tendens. Havana: Legationen, Havana, beretter 3/4: Klipfisktilførsel siden 4 mars 9400 kasser. Beholdning 4000 kasser. Pris norsk 14 amer,ikanske dollars kassen il 45 kilo. Efterspørselen normal, markedet uforandret. Lissabon: Legationen, Lissabon, beretter 4/4: mport islandsh: 240 ton, nyfundlandsk 4, skotsk 29. Beholdning norsk 720, islandsk 480, nyfundlandsk 180, skotsk 120, portugisisk 620. Priser norsk ptas. (kr pr. ), islandsk , nyfundlandsk , skotsk , portugisisk Kurs Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 31/3: 7500 norsk, engelsk. Beholdninger , priser norsk , engelsk 220 pr. 100 Kurs pund 33.49, francs Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 6/4: norsk, beholdninger 36000, priser norsk pl'. 100 Fersk fisk og sild. Hamburg: Fi,skeriagenten, Hamburg, beretter 31/3: 2000 kasser iset sild god vare, 8 pt pundet (24 øre pr. ). Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 1/4: En baat iset sild 8 pf. pundet (24 øre pr. ), 600 kasser solgt auktion 56X (1520X øre). Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 3/4: En baat prima notsild solgt fra 8 ned til 7 pf. pundet (2421 øre pr. ). Fiskeriagenten beretter 3/4: Tjl Altona fiskemarked (H. Koser) ankom fra Norge 6 kasser kveite, 88 kasser pund Nordlandshyse, 26 kasser = 5000 pund sei, som j auktionen opnaadde: Kveite Pf pl'. pund Nordlandshyse %16J/:? Sei ~1l)J/:? desforuten ankom mindre kvanta hyse, lyr, torsk og ørret, som opnaadde: Hyse.. Lyr.. Torsk.. ørret.. Sæsongen for Nordlalldshyse el' nu slut... Pf. 20 pr. pun r ] 23)~.. 14%.. loo~1;)o

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fra fisk~ridjr~ktør~n

fra fisk~ridjr~ktør~n 31 10 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~ridjr~ktør~n OnsdilS 18 juni' 1919 Nr. 25 nor$k~ fls k~rj~r. Uken 8-14 Juni. Desuten er der iaaf iset til eksport 86 000 == 31 850 stk.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907.

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907. ~.,... Ukentige meddeeser. for norsk fiskeribedrift.fra fiskeridirektoren oaargang nsdag i mai 1910 Nr. 19 Næste nr. vi paa grund av heig- meste av uken og de feste steder. Vardø 42. Paa andetabissementer

Læs mere