fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket."

Transkript

1 fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen arg. postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 8 april 1925 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirekt:rens kontor. Nr. 14 Fiskeutbyttet fra 1/1_4/ (De store fiskerier). Sto r s i d, hl.: opfisket , iset , saltet , til sildolje 45050, til hermetik 690, værdi ca. kr Vaarsil d, hl: opfisket , iset , saltet , røket 12000, til sildolje , til hermetik Værdi ca. kr Fet s ii l d, hl: opfisket , iset, sate~ 430.1, til sildolje , ti! hermetik 2127, værdi ca. kr Tor s k (skrei og loddetorsk), stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , til klipfisk Biprodukter, hl.: dampmedicintran , lever til andre transorter 5575, rogn Fisket. Oversigt utarbeidet efter de indkomne rapporter. Uke n 29 m a r s4 april. Anmeldt ukefangst: Skrei stk., vaarsild hl. har ogsiaa :været stort redskapstap saa utbyttet har været S kre i fis k e t var med undtagelse~ arv Lofoten daarlig fqir fiskerne. Sogn og Fjordane har ogsaa meget smaat i sidste uke og næ1mer sig Jslutningen i de fisket iaar været usedvanlig smaat og ansees nu for helt fleste distrikter. Den samlede 'uikefangst blev 3.5 mill. slut. Oprsynet blev hævet den 6 april,.ifjor først 23 april. stk., hvorav faldt ipaa Lofoten 2.7 mill. Paa alle de øvrige distrikter Jaldt kun 0.8 mill. stk. Paa Yttersiden 'Og paa Helgeland har fisket iaaf Siden oipsynert blev sat i Finmark den 30 mars har været omhent som ifjor, mens partiet i Troms fylke er fisket været meget smaa:t. Partiet,er meget mindre end over dobbelt saa stort som ifjor. Nord Trøndelag i deforegaaende 3 aar. Par,tiet blev bare (Vikna) 'Og i Sør Trøndelag har Hsket været smaat torsk. Fangstene har hittil været smaa. Deltagelsen i sammenlignet med ifjor. Finmarken er mindre,end ifjor, men vil nu økes ef,terhvert som fisket i Lofoten og i Senjenslutter. Prisene varierte meuem 1422 øre pr. Ujor var prisen 15 V a a r s i l d fis k e t. sidste uke blev optat en del landnotsild baade mellem FensÆjord og Lindesnes og østenfor. alt er lju opæisket vestenfor Lindesnes øre pr. lkig_ Opgavenfor mars over vinterfisket i Finmark hl., hvorav med garn hl., med landnot kom for sent til optællingen, men ermedta:t blandt hl. og med snurpenot 41220'0 hl. til samlet værdi av rapportene. kr Østenfor Lindesnes er den samlede ~fangst [ Lofotens opsynsdistrikt var fisket ganske godt i sidste uke. Ukefangsten blev 2.7 m'ill. stk. mot i tilsrvarende uke ifjor 2.5 mill., i , i og i mill. stk. sidste uke sluttet 420 baater Lofotfisket hl. vaarsild og efter en foreløbig beregning anslaat til ca. kr Sogn og Fjordane blev i uken opfisket 4540 hl., ov,erveiende notsild. alt er her ophsket hl. vaarsild til værdi kr men belægget er endnu større end.i de foregaaende. Paa Søndre Søndmør blerv i uken optat 500 hl. noisild. Der fiskes nu beds,t i Vestlofoten. alt paa Søndmør 340'00 hl. vaarisild,til værdi kr Møre fyl~e var fisket 5remdeles like smaat. For Den sa;mlede vaarsildfangst ~or ovennævnte distrikter,fra endel kan dette vis~nok tilskrives det u~un:stige veir, men ;1ovedgrunden er dog at der iaar 'er Htet fisk iilstede. Der Kristiansand til og med Søndre Søndmør utgjør hl. til 'en beregnet værdi av kr

2 172 FS KETS o ANG 8 april 1925 ~ Vaarsidfisket. ndkomne rapporte... Opsyns,chefen, Haugesund, beretter 4/4: Søndre vaarsilddistrikt: Optat denne uke mellem Fensfjord og Lindesnes garnsild 3,0,0 og landnotsild 24 6,0,0 hl., (notsildpris 12) og østenfor Lindesnes 2,0,0 hl. garnsild il ca. 14 kr., hl. notsild iset, den øvrige sild hjemmeforbrukt, derhos 27,000 torsk il 2,0,0 og 9,0 00,0 sei il 85 øre til fabrikker 'Og hjemmeforbruk. Opsynschefen, Maaløy, beretter 1/4: Vaarsild:.fis:ket i S'Ogn og Fjordane de sid ste dage delvis hindret av storm men litt garnfiske optil 1,0 hl., pris 3~4, ved Selje, Torskangerpollen og Batalden, flere smaastæng ved Flisterpollen, T'Orskangerpollen, Batalden og Kinn, silden gaar meget tyndt 'O~eralt, notsildpris 1115, godveir. Opsynschefen, Maaløy, beretter 4/4: Vaarlsildfisket Sogn og Fjordane hindret av storm de sidste dage. Ukekvantum 454,0 hl., hvorav 3864 hl. notsild, pris 12, garnsild 676 hl., pris 44~, herav saltet 2,0,0, iset 3442, hjemmeforbrukt 2,0, sildoljevare 114, agnsild 764 hl. Totalkvaitum henholdsvis 47479, 3D 778, 8,032, 4389, 1289, 2991 hl.,sydvestkuling. Opsynet, Sandlshavn, beretter 2/4: dagmorges et landnotstæng 1,0,0 maal ved Aaheim. Skreifisket Fylkesmanden, Vadsø, beretter 6/4: Opfisket vinterfisket 1/329/3, Finmark ,0 torsk, hv'orav saltet 8,0955,0, hængt 27922,0, iset 1,01 3,0,0, forbrukt 213,0,0, hyse, hv'orav hængt 186,0, iset , 13 67,0 uer, 2632,0 kveite, 82,0,0 brosme, 517 hl. lever, 12~ tønder dampmedicintran, priser torsk 163,0, hyse 1725, lever 2,035. Fylkesmanden, Tromsø, beretter 4/4: Hillesøy: Ukepartiet 7,0,0,0, hvorav 3,0,0,0 saltet, 400,0 hængt, damptran 4 hl., lever 6, fiskepris 2,0, leverpris 3D, fisket smaat. Torsken: Ukepartiet 165 7,0,0, hvorav 88 5,0,0 saltet, 3900 iset, 73 3,0,0 hængt, damptran 104 hl., mgn saltet 66 hl., pris henholdsvis 1824, 3,040, 1,015, delv,is landligge. Fylkets parti: , hv'orav ,0 saltet, 1477,0,0 iset, hængt, damptran 1324 hl., lever 15, rogn 12,03. Fylkesmanden, Bodø, beretter 4/4: Ytter,siden: Opfisket ialt 1 79,0 6,0,0 stykker tor:sk, hvorav hængt 91245,0, saltet 82,0 65,0, iset 57 5,0,0, damptran 3665 hl., rogn Helgeland: Oplfisket ialt 863 2,0,0 stykker torsk, hvorav hængt ,0, saltet 31,0 5,0,0, iset 1,03,05,0, damptran 1615 hl., r'ogn Salten: Opfisket ialt ,stykker torsk, hvorav hængt 26 ODD, s,altet 2,0,00, rogn 12 hl., derav opfisket i Steigen 22,0,0,0, hvorav S altet 1,0,0,0, hængt 21,000, Leiranger uforandret. Utvalgsformanden, Balstad, beretter 1/4: Lørdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 70, Henningsvær 22,0, Sund 15,0, Reine 600, Sørvaagen 4,00, lineibaater Brettesnes, Henningsvær 13,0, S0fvaagen 23,0, Værøy 11,0. Mandag gjennemsnitlig garn Brettesnes 18,0, Skroven 5,0,0, Svolvær, Henningsvær 4,0,0, Hopen 26,0, Balstad 2,0,0, Sund 45,0, linebaater Brettesnes, Svolvær 7,0, Hopen, Ralstad 13,0, Henningsvær 1,0,0, lineskøiter Skroven, Hopen, Henningsvær 2,00, Svolvær 300, Balstad 25,0. Tirsdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 8,0, Svolvær, Hennings,vær 28,0, Kabelvaag 18,0, Hopen, Stamsund, Røst 25,0, Ure 4,0,0, Nusfjord 35,0, Sund 55,0, Reine 7,00, Sørvaagen 5,0,0, linebaater Brettesnes 8,0, Svolvær 3D, Kabelvaag, Balstad 14,0, Hopf'n, Henningsvær, Stamsund, Nusfjord, Reine, VærølY 1,0,0, Ure Sørvaagen 18,0, lineskøiter Svolvær, Hopen 18,0, Henningsvær, Reine 25,0, Bal!stad. Sørvaagen 3,0,0, Sund 280. Fiskepris usløiet 7,0120, leverpris 4,053, fersk rogn 25, idag sydvestlig frisk, utror. Utvalgsformanden, Balstad, beretter 4/4: F.iskeparti million, hvorav saltet, 5.8,0,7 hængt,,0.,188 iset, leverparti 1187, dampmedicintran 36104, rognparti hl, hvorav 5,0,34 hl. til hermetik, leverholdighet , tranprocent 4054, fiskevegt garnfisk 21,0420, linefisk 21035,0, fiskepris usløiet 6Dl3D, kilovis 2025, leverpris 4,055, fersk rogn :LO25, saltet rogn 2,045, baatantal 6428, hvorav 1,05,0 garnbaatet', 2157 doryer fra 2079 motorfarkoster og 8 dampskibe, Østlofoten 24,08, Henningsvær 891, Vestlofoten 2889, Værøy, Røst 14,0, kjøpefartøier 252, hvorav 127 0stlofoten, Henningsvær 5,0, Vestlofoten 71, Værøy, Røst 4, landkjøpere 242, jevnt fordelt. Onsdag gjennemsnitlig garn Sv;olvær, Henningsvær, Balstad 2,0,0, Stamsund 8,0, Nusfjord, Sund 200, Sørvaagen 13,0, linebaater Henningsvær 16,0, Stamsund, Ealstad 1,0,0, Nusfjord, Sund 70, S0rvaagen 1,0,0, lineskøiter Svolvær 15,0, Henningsvær, Stamsund, Balstad, Sund 28,0, Sørvaagen 450. Torsdag gjennemsnitlig garn Brettesnes 70, Skroven, Svolvær, Hopen, Balstad 260, Kabelvaag, Henningsvær 2,00, Stamsund 15,0, Nusfjord, Reine 400~ Sund 3,0,0, linebaater Brettesneis, Skroven, Hopen, Nusfjord, Sund, Reine 8,0, Kabelvaag 17,0, Henningsvær, Stamsund, Balstad 130, lineskøiter Brettesnes, Skroven, Hopen, Sund, Reine 2,0,0, Henningsvær 26,0, Stamsund 440, Balstad 3,2,0, Dypsagn og daglineskøiter Svolvær, Henningsvær 4,0,0. Fredag gjennemsnitlig garn Svolvær, Hopen 3,0,0, Henningsvær 45,0, linebaater Svolvær, Stamsund 70, Hopen, Henningsvær 12,0, lineskøiter Svolvær, Hopen 2,00, Henningsvær, Stamsund 26,0, forøvrig landligge, idag godveir. Lensmanden, Bø i Vesteraalen, beretter 4/4: Siden forrige beretning 13 nætterls garn, Hovden smaabaater gjennemsnitlig 5,0, Nykvaagen motor'skøiter 1,0,0, smaabaater 4,0, Værøy smaabaater 6,0, opfisket parti 6145,0,,0, stk. torsk, hvorav hængt ,0 stk., saltet 171,05,0 stk. og iset 45,0,0, damptran 1156 hl., rogn 632 hl. Lensmanden, Bøstad, beretter 4/4: Borge: De to sidste uker fisket delvis stormhindret, fangsten som regel liten, enkeltvis optil 3,0,0 pr. trækning. Fiskeparti 31,0,oDD torsk, hvorav hængt 255,0,0,0, saltet 55 DDO~ damptran 77,0 hl., rogn 37,0, ca. 2,0 baater tilstede. Lensmanden, Dverberg, beretter 3/4: Sidensidste beretning 2 delvise sjøveirsdage, optisket 230,000 stk.,torsk, hvorav 183,000 saltet, 75,000 hængt, 2,0,00 iset, 866 hl. lever, hvorav dampet 416 hl. dampmedicintran, 706 hl. rogn, saltet; belæg, priser, leve:r:holdighet, fiskevegt uforandret, uveir hindret bedriften. Opsynet, Sørgjæslingene, beretter 4/4: Viknafisket 4/4: Fiskepartiet 817,0,0,0, hvorav litet hængt, damptran 1577, rognpartiet 1665, kilopris 2628, leverpris 455,0, løsrogn 15, fisket fremdeles ujevnt, stormihindring flere dage denne uke. Lekafisket 4/4: Fiskepartiet 67,00, fisket ujevnt. Flatangerfisket 4/4: Fiskepartiet 7800,0, damptran 125, rognpartiet 14,0, fisket sluttet. Opsynet, Halten, beretter 1/4: Ed'ter de av høvedsmændeile avgivne opgaver viser Haltenfisket, soom nu avsluttet saadant resultat: Fiskeparti 1,03,000 stk., rogn 28,0 hl., lever 469 hl. damptran 243 hl., desuten er opfisket for Gjemsan 1,000 stk. skrei, Sauø 5,0,0 stk.!skrei. Ops,ynet vil formentlig bli hævet den 1 april. OpsynsCJhefen, Aalesund, beretter 1/4: ndmeldt 14 dampskibe, 1253 dækkede, 459 aapne motorbaater, 898 robaater, 1,0, 445 mand. Torskefisket lørdag, mandag stormhindret, nogen faa trækninger Sunnmørshavet, garn 3,0400, line 50BDD, tirsdag stormhindret Smøla, Kristiansund, ellers hel, delvis trækning, overstaatte redskaper Romsdalsværene, Aarisbogen garn 2,0230, },ine 90,170, Nordre Sunnmøre garn 5,06,0,0 Søndre Sunnmøre 50150, Borgundfjorden lørdag garn 2025,0, senere mindre, flere deltagere avsluttet fisket. Opsynschefen, Aale,sund, beretter 4/4: Opfisket stk. skrei, rognparti 5287, medicintran 5544, lever 142 hl., leverholdighet 25040,0, fiskevegt 32,0,390, tranprocent 405,0, rund

3 8 april 1925 f S K E T S GAN O 173 fiskpl'is , leverpris 4060, fisket fremdeles smaat, dagsfangstel' onsdag overstaatte red,skaper Nordmør garn 30 '230, line 5150, torsdag line 10100, Romc;dalsværene onsdag garn GO180, line 70100, Sunnmør overstaatte garn 50350, natstaat optil 150, enkel linebaat 450, øvrige dage storm, land 1 i gge. Borgundfjorden onsdag 5100, senere faa garntrækningel'. Opsynschefen, lvaaløy, beretter 1/4: Tors.kefisket Sogn og F.iordane de sidste dage hindret av storm, trækning av flere llætten; garn igaar, men ubetydelig fisk, garnfisket ansees for siut, men linefisket vil fortsætte, godveir idag. Opsynschefen, lvaaløy, beretter 4/4: Torskefisket Sogn og FJordane hindret av storm de sidste dage. Ukekvantum fisk, herav saltet , hjemmeforbrukt 1200 stk., damptran JO, rogn 8 hl. Totalkvantum henholdsvis , , 79264, 1l60, 1201, opsat lever 30 og rogn til hermetikforbruk 49 hl. Torskefisket ansees som,slut. finmark vaadiske. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 31/3: OpsYllet sat. Kjøllefjord lineskøiter gjennemsnitlig 1500, smaabaater 400, Dyfjord 2,00, Honningsvaag skøite loddeliner 500, Breivik linebaater ;jon, Breivikbotn 300, firenætters garnbaater Breivik, Breivikbotn 400, forøvrig landligge eller ikke landkommet, agnmangel 13er1e \'aag, Lebesby, lodde tilstede Varanger, flere stæng Vadsø. Fylkesrnanden, Vadsø, beretter 2/4: lvortensnes garnbaater gjennemsnitlig 600, Nordvaranger 500, Vardø juk,sebaater 400, linebaater 1200, Baadsfjord lineskøite 400, Berlevaag linebaat 1000, Gamvik 400, Mehavn lineskøiter 600, smaabaater 400, Skøtningberg 150, Oksevaag 1000, Kjøllefjord skøiter 2000, baater 400, Dyfjord baater 150, Helnes 150, Kjelvik 200, sjøldragere :SOO, Honningsvaag skøiter 800, baater 200, Kamøvær lineskøiter 1200, smaabaater 500, Skarsvaag skøite 400, Gjesvær garnskøite 400, Hammerfest smaabaater 100, Hasvik, Kobbevaag, Breivik 350, garn Breivik 300, Breivikbotn 180, agnmangel Bergsfjord, flere loddestæng Vadsø, lodde nær land Vardø. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 3/4: Torsdag: Nordvaranger garnbaat gejnnemsnitlig 500, Kiberg juksebaater 236, ujevnt, Vardø lineskøiter 1700, baater 1500, halvpart hyse, jukseskøiter 1500, baater 400, ujevnt, Havningberg lineotringer 300, ujevnt, Syltefjord 250, Baads,fjord en lineskøite 2000, lvakur linesmaabaater 600, Berlevaag enkel lineskøite 1200, Gamvik inebaater 500, Mehavn enkel lineskøite 1000, Ol{:sevaag liner 300, Skøtningberg 350, Kjøllefjord skøiter 2000, baater 500, Dyfjord baater 250, Kjelvik linebaater 400, Renes 200, Honnings aag smaabaater 200, Kamøvær lil1eskøiter 1400, baater.500, Skarsvaag skøite 2000, Hammerfest smaabaater 50, Hasvik, Kobbevaag smaabaater liner 250, Breivik 200, Breivikbotn 300, Galten 575, Frakfjord garnbaater 80, 0ksfjordbotn 50, agnmangel Havningberg. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 4/4: Opfisket vaarfisket Finmark torsk, hvorav hængt rundfisk , saltet klipfisk , iset 11507, forbrukt 3000, 67 pet. hl. lever, l;)(j dampmedieintran, 1061 baater, hvorav 1 dampskib, 287 motorer, 773 robaater, i Vardø 200, Berlevaag 100, Kjøllefjord 1 GO, Hasvik 181, resten spredt, 3584 mand, 205 landkjøpere, 7 kjøpefartøier, hvorav Baadsfjord 2, Berlevaag 1, lvehavn 1, Honningsvaag 2, Maasø 1. Fiskepris: Nesseby, Nordvaranger, Vadsø, Vardø., Syltefjord 15, Havningberg 1415, Baadsfjord 1720, Berlevaag 16, Gamvik, Mehavn, Skarsvaag, Tufjord 20, Kjøllefjord, Kjelvik, Hammerfest 18, Honningsvaag 1821, Maasø 15 18, Hasvik 1722, Loppa 1820 øre pr. Leverpris: Xesseby, Nordvaranger, Vadsø, S~ltefjord, Loppa 20, Vardø, Baadsfjord, Kjøllefjord, Kjelvik 2025, Havningberg 1718, [{erlevaag, lvehavn 15, Honningsvaag 2530, Skarsvaag, Hammerfest 25, Naasø 30, Hasvik 1230 øre pr., leverholdighet 1 ~(j5,. fiskevegt 0stfinmark 269, Vestfinmark 238, tranproeent 0stfinmark 25, Vestfinmark 34. Fredag: Grænse Jakobselv linebaat gjennemsnitlig 600, Nordvaranger 200, desuten meget hyse, Vadsø 150 og meget hyse, Kiberg juksebaater 1075, Vardo lineskøiter 2000, linebaater 600, jukseskøiter 1000, baater 400, ujevnt, garnskøiter 1200, Baadsfjord lineskøiter optil 4000, lvtakur linebaater 650, Berlevaag lineskøiter 2500, Finkongkjeila linebaater 800, Mehavn 2 lineskøiter nær land 1000, smaabaater optil 400, Skjøtningberg, Dyfjord linebaater 150, Kjøllefjord lineskøiter 1300, baater 400, Kjelvik baater 300, Renes 180, HODningsvaag 300, motorotring 1400, Kamøvær lineskøiter 1200, ujevnt, Gjesvær 600, ngø linesmaadækker 500, Hammerfest linebaater 50, lineskøiter 1200, Hasvik, Galten linebaater 400, Kobbevaag 280, Breivik, 0fjord 450, Breivik, 0fjord garnbaater 400, Dønnesfjord 250, Breivikbotn 200. Fylkesmanden, Vadsø, beretter 5/4: Lørdag lvortensne;;; garnbaater 500, Nordvaranger smaabaater garn 500, liner 200, Vadsø liner smaabaater 200, Kiberg jukseskoiter 2280, juksehaater 400, linebaater 435, Vardø garnskøiter 1500, baater 500, ujevnt, lineskøiter 3000, baater 1500, jukseskøiter 1500, baater 300, stormhindret, Berlevaag lineskøiter 3000, endel hyse, Kjøllefjord smaabaater liner 400, Gjesvær lineskøiter 1000, Hammerfest smaabaater 50, Hasvik linebaater 450, {obbevaag. Breivikbotn 50, Breivik 300, forøvrig landligge for storm. Fisket utenlands. Det svenske sildefiske ,'4 i Saltet ialt til Efter fiskeriintendentens rapport stiller fisket sig som følger indtil : (a. storsild, b. blandsild, c. smaasild). _~ _ land~ragt ~'id G~~7!:'d! Tra~lsiid _.._[~_... Gøteborg Smøgen... ~_. _. _. 1 ( i 2310 abc UkenJ~..._...._~ Sverige ' 22/3 _21' ,~._:. ~~_~_~~~ kagen..:r Sverige og Danmark! 2310 tra sæson Sverige... : gens beg ! Danmark... ~'. ~~:!==8h 950 i 375 Total i i hl Snurpenotsid hl. 1856b l Herav er saltet 3231 hl. Ukens fangststeder : Trawlsilden: Halsebanken. Snurpenot silden: Halsebanken. Ukens priser: Trawlsilden: kr pr. hl, middel pris kr Snurpenotsildcn kr , middelpris k( 7.50 pr. l!. For uken som endte 4/4 opfiskedes 1535 hl. trawl, sild, m1iddelpris Gøteborg 25 kr. TotaHangst hl. trawlsild, hl. notsild. Totalsal,tning 3231 hl.

4 174 FJ S K E T S GAN G 8 april Det kanadiske torskefiske. Opfisket, Tilvirket, <g. lit _28/ ?? f 1/J ?? \ lit _31/ Utført, ~ Eksporten av kanadisk tilvirket klipfisk var i te bru ar 1925 efter opgave ha Dominion Bureau of Statisties«følg.ende: Til Bermuda... :.... Britisk Guiana.... Britisk Honduras Britisk Vestindien: Barbados.... Jamaica.... Trinidad og Tobago.... Andre..., Til Brasilien.... Costa Rica.... Kuba.... Guetemala Honduras.... Halen.... Hollandsk Guiana... :.... Hollandsk Vestindien '... : l S Panama San Domingo.... U. S. A... t207s Porto Rico Haiti Amerikanske Virginia øer Storbritannien.... Spanien alt J,g Januar Norges fiskeeksport til frankrike sin beretning for 1924 anfører legationen, Paris, bl. a. at vor gunstige eksport til frankrige i 1924 først eg fremst skyldes den rcllgang eksporten av fisk og liskeproc!uk~e( hår hat. Den samiede værdi av vor tksport til F rankrige a v disse produkter i nævnte aar utgjør saa1edes 31 2:::' 1 eco fres. eller over 9 millioner fres. mere end denne eksport j 1923 og over 17 millioner fres. mere end i Herav falder fres. paa fersk fisk, fres. paa tørret, saltet eller konserveret fisk, fres. paa fiskeolje og fett og fres. paa rogn. Streik i Lissabon. Legationen, Lissabon, telegraferer til Utenriksdepartementet at Lissabons stuere har erklært streik fra 4/4 omfattende losning og lastning av stykgods, indbefattet klipfisk, bulklast foreløbig uberørt. slands torskefiskerier Av generalkonsul Henry Bay, Reykjavil< 9/ slands torskefiskerier,har ifølge de av slands fiskeri, selskap utarbeidede opgaver i 1924 git et beregnet utbytte av skpd. (1 skippund = loo ) eller ca. ' tons mot i 1923 ca skippund eller 2() 400 tans Heri er ikke medregnet de mængder fisk som islandske trawlerdampskibe har ført til det britiske marked i iset tilmand. Aarsutbyttet i 1924 fordelte sig angivelig paa de forskjellige fiskesorter som følger: Storfisk skpd. Smaafisk Hyse Sei og fl Fjoraarets betydelige fangstutbytte kan ikke alene tilskrives en. i antal økende fislker,flaate:s deltagelse, men skyldes særlig utnyttelsen av nye fiskebanker paa slands vestkyst. Trawlef'fartøienes antal som ved aarets begyn, dese var 28 blev i 1924 øket med 4 stykker; derhos indkjøpte nogen norske linefiskedampskibe. Om utnytl:lsen av de nævnte.fiskebanker er tidligere indberehet. Fangstvirksomheten sammesteds førte tmed sig at størsteparten av de islandske trawlerdampskibe fandt her beskjæftigelse i et tidsrum av 6 til 8 maaneder hvori de før som var optat med det saakaldte isfiske, d. v. s. fangstens overførese til det britiske marked i iset tilstand. Det var i fjoraarets anden halvdel trawlerdampskibenefisket rpaa bankene utenfor vestkysten med tilfreds ~.tillende utbytte; man fik meget sei. fangsten ilandbragtes bovedsagejig i Reykjavik. følge mottagne beretn'inger bar torskefisket utenfor andre distrikter i aarets sidste rnaaneder været bra; saaledes fisket motorbaater og aapne baater fra Patriksfjord eg Akureyn godt, mens dbyhet for lignende fartøier fra Seydisfjord og sarjord \,'ar henholdsvis middels godt og daarlig. Det tør være av interesse at hitsæhe følgende 0plg:ave 1ra Bulletin Statistique«over torskefangsten utenfor sland i aaret l dette aar blev opfisket tons torsk, hvilket kvantum fordelte sig paa ehernævnte nationer saaledes: sland tons England færøyene Tyskland Skotland Frankrige Holland Utenom slands fiskerflaate deltar som det vil fremgaa av denne opgave et betydelig antal særlig britiske og tyske trawlerdampskibe i fisket under sland. Det kan forøvrig noteres at et trawlerdampskib under italiensk flag iaar for første gang er ankommet til islandske farvand for deltagelse i torskefisket.

5 < l 8 april 1925 F S K E T S O A N O 175 fiskeutførselen fordelt paa land januarfebruar Fersk sild. Februar alt ' \!\:j,,~r:al;jene..., Siorbr it:' \ljiien.... q , Øvrige land Tørfisk alt..., Cl Sverige.' Rusland... Nederlandene Belgien Storbritannien o 2.3 frankrige Halien Vesiafrika lj. v. A. o Øvrige land alt. < Klipfisk. Spanien.... Portugal og Madeira!talien (Efter det det Statistiske Cenlralbyraas maanedsopgaver). J8UolebL l B 1 817A ' i ' Februar J an.febr. Anden salt fisk i kasser og fustager. Sild og fiskemel Februar J an.febr. Tyskland < ~ederlandene < OOl/.S B e l gl 'e 50 CJK,. l.[). alt J.J ~ ':J Storbritannien n7.1 Sverige Frankrige , < ly. S. /\ Frankriic:;:'... Øvrige land ,1 J apal1.... U. S. A.... Øvrige land Dampmedicintran alt hl. Sverige alt Belgien... ' Rusland.... Storbritann ien Letland U. S. A Tyskland l 292 Øvrige land Nederlandene Belgien Fisk, saltet, løs i fartøi. Storbritannien frankrige Spanien alt..., talien Rusland.... New Zealand Storbritannien Australien ~ Frankrige ~ Øvrige land ! Hermetik U. S. A Sydamerika Øvrige land hl , 1000 Anden tran alt l(ubt ;l.. > Danmark hl. hl. Brasilien Tyskland.., alt Argentina... <; 0vnge land Storbritannien Frankrige Tyskland Nederlandene Salt sild. talien Belgien Østerrike Storbritannien Br. Sydafrika Frankrige alt New Zealand Spanien Sverige Australien talien Danmark U. S. A Australien... Rusland Kanada U. S. A... Polen SydAmerika i alt Sydamerika Letland Øvrige land Øvrige land Fiskeilldføl'selen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk iudfort ra utlandet til Oslo Sjøtoldsted i uken 29/34/4 1925: Fra n a il m ark: Levende fi8k (torsk).. h'i'sk fi8k Fra E 11 g l and:!el'sk fi8k., Fra S \' e r i g e: ~3ltet fisk (sild) Fra F S. A.: ::;nltet risk (laks) kr alt kr Oljemarkedet. Sta!vanger NorskEngelsk Mineralolje Aktie 8el8kap meddeler 7/4 nedenstaaende priser fasrtsat fra og med 7/ Prisene angaar Bergen, Haugesund og Stavanger og gjælder for olje leveret paa fat. Fra sublagrene er prisene en øre høiere pr. Solarolje, pr..... Petroleum (Triumf), pr..... Benzin, pr..... kr ~ 0.74

6 176 FS KET S o PL N O 8 april 1925 Uklaret damptran, nordlands.... finmarks.... Do. seidamptran...,.... Prima koldklaret damptran.... Raa medicin, Nordlands uklaret..... Blank do. do Blank industriel.... Brunblank, industri el.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rogn; Samt, fyldt mell. bundene.... Rundfisk: Fyldig vestre, hollænder.... Samfængt, (taliener).... Høstrundfisk.... Usorteret finmarks over 200 gr.... Finmarks, gr.... do do. over Titling: finmarks, gr. ' Hollænder.... Bremer.... Rotskjær: Zartfisk.... V ækkerfisk o Høkkerfisk.... Danskfisk.... Sei: Prima storsei Afrikasei do. Smaasei 50/60 gr /60 JJ 40/ / Brosmer: flekket.... Rund.... Hyser: Samf. vaarhyse Almindelig do. Afrika høsthyse do. hyse 40/50 gr / /50, / Fiskemarkedet in(jlenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige befalingsvhkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Bergen. Aalesund. 27 s 3/~ T,:ran: Kr. Kr. 31/3 3/4 Kr. Kr pr. tønde pr. kilo pr. tønde pr /50.00 pr. tønde pr. vegt L æ n g er: Skruelænger.... Petsild: Skjæresild, fiskepakket pr. Saltfisk: Samfængt.. > pr. tønde Storsild: Fiskepakket, rund pr. tønde Vaarsild: fiskepakket, rund pr. tønde Exportpakket pr. 110 kg.... Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eller Nordlands.... Do. Finmark /135 Koldklaret damptran Bruntran / /140 pr. tøndt Rogn: Samfængt fyldt tønde /50 Klipfisk: Søndmørsk.....,... l pr. veg! Lofots f finmarks Længe.... Brosnle... _. Saltfisk: Lofots og Søndmørs torsk pr. Søndmørsk: Sei.... S i d: Storsild, eksportpakket /23 slandssild.... Kristiansund N. Tr an: Uklaret damptran.... Blank medicintran.... Brunblank.... Bruntran.... Rogn: Nordmørs, samf. (stavfyldt tønde)... t Lofots... _... J Tørfisk: Prima storsei 50/60 cm..... '1 Sekunda 50/ Samt. middels 40/50... f Smaasei 20/ Klipfisk: Nordmørs og Lofots.... Finmarks.... Længe : f Blanklænge.... \ Blaalænge.... Brosme.... Sei Saltfisk: Lofots og N ordmørs.... Finmarks.... Saltsei.... S i d: Storsild, eksportpakket 110, januarfanget, uganet.... 3) Uten omsætning. 20/,3 Kr /23 pr. td. pr SO pr. td. pr. pr. vegt pr. 25/25.50 pr. tønde

7 8 april 1925 F s K E T s G A N G 177 Klipfisk og tørfisk. OPOl'to: Legatiollen, Lissabon, beretter 24/3: folgende vedrørende klipfiskmarkedet jndeværende maaned: Fiskemarkedet utenlandso Herved meddeles første halvdel av Tilførsel: Norsk import ca. 625 ton siandsk import..., Nyfundlandsk import Skotsk import Ty~,k import... _.._._~ alt ca ton Beholdning: Norsk... ca ton slandsk Nyfundlandsk Skotsk Tysk...,... _._'= ~_. Priser: Norsk, stor.... middels.... liten.... Nyfundlandsk, stor.... middels.... smaafalden.... Skotsk, middels.... slandsk.... Tysk, emden tredje.... Portugisisk, middels.... smaafalden.... Alt pr. kvint<l[ it 60 fortoldd. alt ca ton Esc Legationen, Lissabon, beretter 7/4: mport islandsk saltet 300, nyfundlandsk 382, skotsk 16, fransk 57, beholdning norsk 1470, js1. saltet og tørret 453, nyfundlandsk 2794, skotsk 95, tysk 200, fransk 52, priser norsk god esc., mindre gold , is1. god , nyfundlandsk god 360~560, mindre god , skotsk regulær stor , tysk , portugisisk god , mindre god Bareelona: Konsulatet, Barcelona, beretter 30/3: Siden konsulatets forrige indberetning allgaaende herværende klipfiskmarked fandt følgende tilførsler sted: DS Tiro fra sland med DS Santa Cruz Bergen DS Rapolo Hamburg DiS Utsirr sland DiS Livorno Hamburg Tilsammen l\g. alt islandsk med undtagelse av norske klipfisklænger av partiet som d.s. Santa Cruz«losset her. En av dagene ventes hertil d.s. Soltind«fra sland med omkring klipfisk og længere fremover ventes hlandt andet dampskibene DniOl1' og Stat/ likeledes med khpfisk fra sland. Dagens beholdninger beløper sig til omkring 1 million og asvætningen fortsætter regulær med falden de priser som noteres idag ptas. for primera pr. 40 ab. magasin med tilsvarende avslag for underordnede kvaliteter. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 31/3: ngen nye tilførsler forrige uke. Beholdninger kvintaler islandsk, 1500 norsk, priser norsk ptas., islandsk pr. kvint al. Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 6/4: ngen uketilførsel, beholdninger kvintaler is1., 1000 norsk, priser norsk ptas. (kr pr. ), isl Kurs pund 33.68, francs ptas. Sao Paulo: Konsulatet, Sao Paulo, beretter 2/4: Klipfisktilførsel Santos siden 12 mars 1200 kasser. Beholdning Sao Paulo 6000 kasser, pris norsk 208 milreis kassen for imperial fra importør til grossist, ingen kanadisk men 800 kasser skotsk fisk ankommet, prisene stigende tendens. Havana: Legationen, Havana, beretter 3/4: Klipfisktilførsel siden 4 mars 9400 kasser. Beholdning 4000 kasser. Pris norsk 14 amer,ikanske dollars kassen il 45 kilo. Efterspørselen normal, markedet uforandret. Lissabon: Legationen, Lissabon, beretter 4/4: mport islandsh: 240 ton, nyfundlandsk 4, skotsk 29. Beholdning norsk 720, islandsk 480, nyfundlandsk 180, skotsk 120, portugisisk 620. Priser norsk ptas. (kr pr. ), islandsk , nyfundlandsk , skotsk , portugisisk Kurs Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 31/3: 7500 norsk, engelsk. Beholdninger , priser norsk , engelsk 220 pr. 100 Kurs pund 33.49, francs Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 6/4: norsk, beholdninger 36000, priser norsk pl'. 100 Fersk fisk og sild. Hamburg: Fi,skeriagenten, Hamburg, beretter 31/3: 2000 kasser iset sild god vare, 8 pt pundet (24 øre pr. ). Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 1/4: En baat iset sild 8 pf. pundet (24 øre pr. ), 600 kasser solgt auktion 56X (1520X øre). Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 3/4: En baat prima notsild solgt fra 8 ned til 7 pf. pundet (2421 øre pr. ). Fiskeriagenten beretter 3/4: Tjl Altona fiskemarked (H. Koser) ankom fra Norge 6 kasser kveite, 88 kasser pund Nordlandshyse, 26 kasser = 5000 pund sei, som j auktionen opnaadde: Kveite Pf pl'. pund Nordlandshyse %16J/:? Sei ~1l)J/:? desforuten ankom mindre kvanta hyse, lyr, torsk og ørret, som opnaadde: Hyse.. Lyr.. Torsk.. ørret.. Sæsongen for Nordlalldshyse el' nu slut... Pf. 20 pr. pun r ] 23)~.. 14%.. loo~1;)o

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk

info@65-ferie.dk www.65-ferie.dk 7/1 13 Langtidsrejse til Madeira 22 Fly 17/1 13 Burma 13 Fly 18/1 13 Krydstogt Syd om Sydamerika 18 Skib/fly 22/1 13 Langtidsrejse til Tenerife 29 Fly 25/1 13 Ecuador og Galapagos 16 Fly/skib 28/1 13 Langtidsrejse

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

3. Caroline kører fra Wien til Paris. Turen er 1275 km lang, og den varer 17 timer. Hvor mange km har hun gennemsnitligt kørt pr. time?

3. Caroline kører fra Wien til Paris. Turen er 1275 km lang, og den varer 17 timer. Hvor mange km har hun gennemsnitligt kørt pr. time? 1. Nicoline rejser til Holland i ferien. Hun er borte fra og med den 22. juni til og med den 6. august. Hvor mange dage er hun borte? HUSK!: Der er 30 dage pr. måned i matematikkens verden 2. Martin køber

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30

Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg. LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30 Liste Nr. 324. Der afholdes medlemsmøde med anvisningssalg LØRDAG DEN 5. Januar 2013 kl. 14,30 I Skagen kultur-og fritidscenters lokaler kirkevej 19. Mønter m.m. vil være fremlagt kl. 14.00. Brevbud kan

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.

Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19. Møde med anvisningssalg TORSDAG d. 12. september kl. 19.30 i mødesalen på Bornholms Centralbibliotek. Eftersyn af mønter fra ca. kl 19.00 September 2010 2013 Friske og udhvilede efter en dejlig varm sommer,

Læs mere

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger HA0013542 Mnivérsitetsbiblioteket i Trondheim teren Telegr.-adresse:,,ARTHUR". $&å ill Bankforretninger Hotel, Hamar li!liiiann. ^ 0} KBå*.«ss;y s-"- o o o *3 ItS** w :>- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

VW fra topscorer til bundprop

VW fra topscorer til bundprop 18 Børsen Torsdag den 1. december 2009 DAX 0 Indeks, Tyskland 500 5500 4500 +25,% 500 1.12. 08 29.12. 09 VW fra topscorer til bundprop PARIS Det tyske DAX0 indeks er kun steget 22 pct. i år, og det er

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

NY UNDERSØGELSE: Flyrejsetendenser i 2015

NY UNDERSØGELSE: Flyrejsetendenser i 2015 NY UNDERSØGELSE: Flyrejsetendenser i 2015 En halvårsanalyse af global flyrejsedata og et kig på, hvad det sidste halve år har budt på Introduktion Rejsebranchen producerer enorme mængder data. Alene hos

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang

Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. 5 8. januar 2013 Auktion nr. 422 52. årgang Nr. Medl. Kons Opr. Pris Seddel + diverse 1 183 DK Sedddel Album med 2 x 10 kr 1974 lot 1500 Si133, 5 x 10 kr S139, 10 x 20 kr Si140, 50 kr 1979, 100 kr

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10.

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10. fs10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2014 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel 1 På rejse til VM i fodbold Ane og Bjarne planlægger

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1912b

J.F.Willumsens Notesbøger 1912b [rødbrun notesbog påtrykt Notes OG J. CHR.PETERSENS PAPIRHANDEL, uden datoinddeling, skrevet både med pen og med blyant] Før dateringerne The Burlington Magasine 17 old Burlington street London W. Hr.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Ny mønt til gamle riger

Ny mønt til gamle riger Ny mønt til gamle riger Tolv valutaer bliver til én side 03 Vi vil se mere til euroen side 04-05 02 PROFILAVIS NR 02 Euroen kommer EUROEN EN HISTORISK BEGIVENHED Den 1. januar 2002 blev eurosedler og mønter

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Skolerute 2014-15 (rev. 18-11-2014)

Skolerute 2014-15 (rev. 18-11-2014) Skolerute 2014-15 (rev. 18-11-2014) Dato Dag Aktivitet Tilsyn Morgensamling Seminar I Seminar II Møter 34 18. aug. Mandag 19. aug. Tirsdag Forarbeidsuke 20. aug. Onsdag Forarbeidsuke 21. aug. Torsdag Forarbeidsuke

Læs mere

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher

Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? Funktioner og fordele. EZstrip TR Muncher EZstrip TR Muncher Stort tilgangsdæksel Hvad kan du nå i løbet af 2½ time? NOV Mono påbegyndte produktionen af ekscentersnekkepumper i 1935, efterfulgt af et sortiment af NOV Mono Muncher neddelere i 1981

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere