SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Oktober årgang nr. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Oktober årgang nr. 8"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE Oktober årgang nr. 8 Hør her hr. borgmester. Skulle vi ikke se at få det budget på plads? Det er godt nok ikke forligspartierne der repræsenteres af syngepigerne fra Bakkens Hvile, men et indslag fra Lokalcenter Sankt Peders Stræde s 100 års fødselsdag, den 21. august.

2 SOCIALDEMOKRATEN udgives af Socialdemokratiet i Roskilde. Artikler og indlæg til bladet modtages gerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere (forkorte teksten) i indsendte artikler. Redaktionsudvalget består af: Redaktør(ansv.h) Flemming Lönqvist Anne-Lise Larsen Sven Thomsen Dyssegårdsvej 15 Drosselvej 10 Drosselvej Gadstrup 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf Tlf Tlf Næste nummer af Socialdemokraten forventes udgivet omkring den 1. november Deadline for diverse beretninger og artikler til redaktionen inden den 15. okt. Husk at meddele om arrangementer for både november og december til redaktionen: Alle indlæg sendes til redaktøren på mail: Få bladet i farver som PDF-fil. Du får bladet mindst 1 uge hurtigere og du sparer foreningen for bladporto. Tilmeld dig ordningen hos kassereren Anne-Lise Larsen. Om partiforeningen: Formand: Næstformand: Kasserer Henning Sørensen Bent Aagaard Nielsen Anne-Lise Larsen Valmueengen 20. Langholm 25, Veddelev Drosselvej Viby Sjælland 4000 Roskilde 4000 Roskilde tlf.: tlf Tlf Socialdemokratiets mødelokale: Københavnsvej 32, C. Alle oplysninger om Socialdemokratiet i Roskilde finder du på hjemmesiden: Afbud! Fhv. statsminister Anker Jørgensen, har grundet sin helbredsmæssige tilstand måttet melde afbud til vores jubilæumsfest. Side 2 Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8

3 Vi kan, hvis du vil! Overskriften Vi kan, hvis du vil var det gennemgående slogan på partiets Kongres for tre uger siden i Ålborg og samtidig var det budskabet i partiets nye oplæg til et fremtidigt politisk projekt som det kaldes. Titlen på oplægget er Plads til trivsel og det fik straks vittige hoveder til at tale om Trivselspartiet. Men oplægget fortjener efter min opfattelse stor ros til partiledelsen for at turde spille ud med et samlet oplæg, som gør op med en del vanetænkning og fokuserer på den dagligdag, som vi danskere oplever og gerne ser forbedret. Det handler jo ikke bare om kroner og øre for at sikre et godt liv. Nogle grundlæggende ting skal naturligvis være på plads rent økonomisk også fra samfundets side, men herudover er det vigtigt, at vi i samfundet og dagligdagen finder plads til at leve livet, mens vi har det. I oplægget er trivselssamfundet sat op i punktform: retten til et liv uden konkurrence et opgør med kapitaliseringen af vores fælles værdier stræbsomme reformer i en tryg ramme et stærkt dansk værdifællesskab retten til en forureningsfri tilværelse retten til et liv i tryghed På kongressen uddybede partiets ledelse punkterne på en overbevisende måde og jeg fornemmer, at den nye ledelse er ved at finde en platform, der kan blive et stærkt grundlag for den næste valgkamp. Og det får vi også brug for og glæde af i den kommunale valgkamp om et år. Vi havde fra Roskilde et forslag på Kongressen, som Region Sjælland Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8 Side 3

4 bakkede op ligesom sidste år. Det gælder kriminalisering af sexkunder. Der var flere indlæg på talerstolen om dette emne og de fleste var positive overfor forslaget. Der er dog fortsat skepsis hos nogle i partiets ledelse og derfor blev vi enige med partiledelsen om, at lade forslaget modne i endnu et år og dermed komme til at indgå direkte i debatten om arbejdsprogrammet på næste års kongres. Baseret på stemningen skulle der være gode muligheder for at det kan lykkes i tredje forsøg at skaffe flertal, når det kommer til en afstemning blandt de delegerede. På kongressen fremhævede formand Helle den gode aftale med SF om integration og SF s ændrede indstilling til finansloven. Desværre kunne samme idyl ikke indfinde sig i Roskilde ved budgetforhandlingerne, hvor SF ikke ville være med hele vejen. Regeringen har sat nogle ubehageligt snævre rammer for kommunernes økonomi, men det er trods alt lykkedes for gruppen at opnå et acceptabelt budgetforlig med V, C og B, som giver et realistisk budget. Aftalen indeholder også nogle socialdemokratiske fingeraftryk, som peger fremad bl.a. om klima og skolerenovering. Der er fortsat nogle huller, der skal fyldes ud og det giver sikkert anledning til debat mellem forligsparterne og ikke mindst kommentarer fra de partier, som står udenfor. Vi kan bare konstatere, at valgkampen allerede er i gang og påvirker beslutningerne. Jeg håber at se de fleste af jer til Jubilæumsfesten den 11. oktober. Socialdemokraterne i Roskildekredsen indkalder hermed til Ekstraordinær Kredsgeneralforsamling Mandag den 27. oktober kl på Kildegården i Roskilde, Helligkorsvej 5, lokale 2 og 3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af dirigent/er 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Præsentation af kandidater til Regionsrådsvalget i nov Valg af 3 kandidater til samme 6. Eventuelt Vel mødt Kredsbestyrelsen Side 4 Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8

5 LO SEKTION ROS- KILDE Holbækvej 106, B Roskilde, Tlf INGEN INDFLYDELSE UDEN LO! Er du metalarbejder, så er du selvfølgelig medlem I METAL ROSKILDE Elisagårdsvej 23, B. Tlf HK - ROSKILDE Hersegade 13 Postbox Roskilde Tlf FORBUNDET TRÆ INDUSTRI BYG ROSKILDE AMT Københavnsvej Roskilde Tlf Lær det i AOF ROSKILDE Algade 31. Tlf A R B E J D E R N E S L A N D S B A N K Støden 1, 4000 Roskilde Tlf, Lær det i A O F Algade 31, 4000 Roskilde Telefon FOA FAG OG ARBEJDE Roskilde afdeling Fuglebakken 2 Himmelev 4000 Roskilde Tlf A/S Fællesbyg Holbækvej 106, B Roskilde Tlf Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8 Side 5

6 Min vej til Socialdemokraterne Vort medlem Birger Grøsfjeld, snart 85 år, er på baggrund af foreningens 125 års jubilæum blevet inspireret til at skrive dette indlæg, blot en lille-bitte bid om sin egen politiske historie. (De i artiklen indsatte billeder er historiske billeder, udvalgt af red. og har ingen direkte sammenhæng med selve artiklen. Jeg var aldrig medlem af en politisk ungdomsorganisation, ej heller af DsU. Jeg var heller ikke i en fagforening under LO. På den måde er min politiske historie anderledes end så mange af de Socialdemokrater, jeg har mødt, men jeg har oplevet arbejdsløsheden ramme mit barndomshjem i trediverne. Far var veluddannet ingeniør, men der var intet arbejde i København. Vi levede af sild, stegt, kogt eller saltet og o- verlevede. Staunings Danmark gav mig en god skoleuddannelse sluttende med den hvide hue u- den at de kostede mine forældre en krone og starten på Polyteknisk Læreanstalt var også gratis. Omsider fik far et job som driftingeniør på et metalværk, og dermed var han den daglige arbejdsleder. Jeg husker, hvor slemt han havde det med at fyre folk. Det var små familier, der blev ramt hver gang, men arbejdskraften blev af ejerne behandlet som andre driftsmidler, kul og olie, anskaffet og smidt væk i samme tempo, men værst var det, når fabriksejeren så sig gal på en mand, der tog sig en smøgpause eller måske svarede igen. Så var det uden pardon fyresedlen. Far måtte bide meget i sig for selv at overleve, men da firmaet, mens der endnu blev kæmpet i Norge i foråret 1940, fandt ud af at opkøbe nedskudte fly i Oslo af tyskerne for at omsmelte dem til aluminiumsblokke til krigsindustrien i Ruhr-distriktet, så fik far nok. Som stor dreng rodede jeg i ødelagte britiske og norske kampfly, men iagttog hvorledes min fars harme voksede og voksede. Var der dog ingen grænser for grådigheden. Far sagde op for siden at hellige sig bygning af krematorieovne, og nåede at bli- Side 6 Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8

7 ve truet med værnemagten. Med fabrikantens politiske ståsted u- de til højre, var det nærmest en selvfølge, at vi hjemme var i den modsatte lejr uden dog at være politisk organiseret. Selv meldte jeg mig som gymnasiast ind i Dansk Samling, et parti bygget op omkring nogle højskolefolk og under besættelsen klart på modstandslinijen. Det havde nogle usædvanlige og ikke særlig demokratiske tanker om en rigsdag bygget op om udvalgte mænd, een fra hvert sogn eller kommune, uden e- gentlige politiske partier. Det parti ophørte med at eksistere i det befriede Danmark. Her var jeg selv at finde i forsvaret, og tidligt i min karriere blev jeg som ung officer sat til at deltage i en møderække på landets kaserner, hvor jeg mødtes i duel med den socialdemokratiske folketingsmand, Victor Gram, tidligere DSU landsformand og modstandsmand. Emnet var hærens demokratisering og den unge befalingsmand. Mødet med denne politiker, familiefader, sølvsmed fra Fredericia og en moderne politiker blev bestemmende for mit livsforløb, for flere år efter blev jeg hentet ind til Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, hvor Victor Gram var chef ved siden af folketingsarbejdet. En dygtig chef, et dejligt menneske, der trods travlhed altid havde tid til at lytte, når opgaver eller problemer blev forelagt. Politisk påvirkning var der ikke tale om, men jeg fik dog fra embedsmandslogen lejlighedsvis mulighed for at følge forsvars- og andre debatter og en vis politisk bund blev lagt i disse år. Senest havde jeg i et NATO-job ret så tæt forbindelse med Victor Gram, der nu var forsvarsminister, og andre politikere som Poul Hansen (Kalundborg), Knud Damgaard, Chr.Kelm-Hansen m. fl. Interessante og lærerige år, Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8 Side 7

8 hvor jeg fik stor respekt for de socialdemokratiske politikere, mænd af folket og med rod i arbejder-befolkningen. Forsvaret satsede på at efteruddanne mig i presse- og informationsarbejde (dagspresse, radio og tv) til livslang gavn! Victor Gram døde alt for tidligt under en hjerneoperation. Det var en sorgens dag for mig, og jeg besluttede mig i de samme dage for at indmelde mig i Socialdemokratiet. Den neutrale embedsmand valgte side i dyb respekt for en afdød ven og kollega. "For de gamle som faldt..." Lidt overspændt vil nogle måske sige, men beslutningen har holdt sig siden. 40 års medlemskab er det efterhånden blevet til, men meget er forandret undervejs... Da jeg flyttede til Roskilde fra Oslo i 1971 var det med overført medlemskab. I de første mange år valgte jeg udadtil at være en politisk neutral embedsmand, men jeg deltog som det sig hør og bør i generalforsamlingerne i partiforeningen. Her fik jeg lov til at sidde i fred i flere år indtil en dag, hvor Ruth Nyborg gik i lag med mig og så gik jeg hjem med en bestyrelsespost. Efter min pensionering som 60- årig i 1984 fik jeg tid til rådighed og var fri af alle bindinger. Hvad jeg havde lært som presseofficer ("spindoktor"), kunne jeg nu tilbyde i valgkamp, og de næste mange år erindrer jeg som en lang række af valgkampe, de ordinære byrådsvalg og så ofte valg til Folketinget. Jeg havde ingen politiske ambitioner om at "blive til noget", men mærkede desværre undertiden et "Hvad er han ude på" bag min ryg. I en fireårig periode var jeg valgt til formand for vores partiforening her i Roskilde og havde et dejligt samarbejde med andre "vandbærere". Ingen nævnt ingen glemt! Som sagt e- rindrer jeg bedst alle valgkampene med basis forskellige udvalgte steder i byen, dertil kom en masse bestyrelsesmøder og deltagelse som tilhører i gruppe- og byrådsmøder, mens medlemsmøderne ind imellem fortoner sig mere i glemslen. Velbjergede som de fleste af os i bestyrelsen vel var, lå emnerne ofte på et o- verordnet plan som Europapolitik, forsvars- og sikkerhedspolitik, samfundsøkonomien, men de svageste i samfundet og vor egen kommune havde vi vel kun Side 8 Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8

9 en teoretisk opfattelse af. Socialister var vi dog et sted. Jeg lagde som deltager i gruppemøder med SF og fra byrådssalen mærke til, hvorledes politikerne omgikkedes hverandre på venskabelig vis uanset partifarve. Det inspirerede mig til at forsøge kontakt med andre politiske godt at blive gammel i Danmark og her i Roskilde. Med kvinderne på arbejdsmarkedet og med de store krav, der i dag stilles til alle arbejdsduelige, kan man i dag ikke med rimelighed forlange eller forvente, at de pårørende kan løse den store opgave ældrepleje og ældreomsorg byder bestyrelser i byen startende med fællesmøde med bestyrelsen for De Radikale. En hyggelig aften, men indgriben fra vores byrådsgruppe stoppede videre eksperimenter af denne art, og jeg måtte cutte forbindelsen til SF formanden, gammel Dansk Samlings-mand som jeg selv. Vi fik aldrig fælles bestyrelsesmøde med SF selv om vi næsten ord til andet havde de samme politiske programmer. "Afskrift" sagde vore byrødder. Efter de fire år i lokal politik har jeg mere helliget mig ældrepolitikken, arbejdet for de svageste gamle i vor by, og på mange måder parallelt med partipolitikken, og mine grundholdninger er u- ændrede. Det skal fortsat være på. Samfundet, det offentlige, skal fortsat tilbyde de svage ældre den fornødne hjælp, ordentlig pleje og lægehjælp. Besparelser, nedskæringer og personalemangel har forringet vilkårene lidt efter lidt. "Kvalitetsreformen" er et blålys, så der er stadig noget at kæmpe for, også for socialdemokraterne. Vores udlændingepolitik har jeg haft svært ved at godtage. "Ræk mig din broderhånd" lyder stadig i mit hoved. Mette Gjerskov's holdning i den sag har min opbakning. Socialdemokraterne i den norske regering vil bruge 500 mio. kr. på at tage ekstra flygtninge til landet i indeværende år. Det har vi noget at lære af. Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8 Side 9

10 Et byrådsmedlem har vist misforstået noget. Af Gert Hovald å forsiden af sidste nummer P af Socialdemokraten var der et billede af Roskilde Kommunes socialdirektør, som orienterede partiforeningen om de lovregler, der gælder for etablering af en madordning for pensionister. Redaktøren havde sat en tekst på billedet, hvor han ironisk kommenterer, at her blev socialdirektøren misbrugt. Ironien var velplaceret. Det var forhistorien imidlertid ikke. Forhistorien var den, at det konservative byrådsmedlem Jan Herskov i Dagbladet gav udtryk for, at socialdirektøren gik over grænsen for, hvad en embedsmand kan tillade sig, når hun deltager i et lukket medlemsmøde i en partiforening. Han blev af Dagbladet citeret for at sige: Det er misbrug af en kommunal embedsmand. Som embedsmand skal man forholde sig fuldstændig upolitisk og langt væk fra partierne, navnlig når der er ved at blive lagt op til valgkamp. Der er noget helt grundlæggende, som Jan Herskov har misforstået. At der er tale om et byrådsmedlem, som burde vide, hvad der gælder af spilleregler i et demokrati, gør det ikke bedre. Alle embedsmænd har naturlig- vis lov til, når som helst og hvor som helst at fortælle om de regler, som Folketinget har vedtaget. Det gælder altså også i forhold til en vælgerforening eller partiforening. Ja, selv om der var tale om en orientering af regler, undersøgelser mv., som kommunen selv havde udarbejdet, ville der ikke være problemer. Det ville således være i sin skønneste orden, hvis socialdirektøren også havde orienteret om de 5 modeller for en madordning, som blev forelagt på Byrådets forårsseminar og som i øvrigt var blevet lagt ud på kommunens hjemmeside. Hvis der derimod var tale om, at socialdirektøren skulle udtrykke sine egne private holdninger, ville sagen stille sig lidt anderledes. Men det var der netop ikke tale om her. Vi må vi gå ud fra, at økonomiudvalget, som har dette som sit ansvarsområde, ikke deler Jan Herskovs opfattelse. Men hvis udvalget gjorde det, ville der falde brænde, ja hele træstammer, ned over udvalgets skyldige hoveder. I øvrigt kan man undre sig. Me- Side 10 Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8

11 ner Jan Herskov, at en socialdirektør godt må orientere om reglerne for en madordning i en pensionistforening, men ikke i partiforening? Og man kan undre sig mere. Forestiller Jan Herskov sig, at en direktør, som til daglig er vant til at begå sig mellem mange forskelligt farvede politikere, ikke selv kan finde ud at sige fra i en vælgerforening, hvis der var behov for det? I stedet for at anlægge en mistænkeliggørende holdning, var det måske klogt at se sagen fra en helt anden vinkel. Kommunen har i alle mulige sammenhænge et stort behov for, ja, pligt til at fortælle borgerne, om hvilke regler, der gælder, og hvordan de skal forstås. Det er nyttigt for borgerne at få den nødvendige baggrundsviden, og det er nyttigt for kommunen for at undgå misforståelser og forkerte forventninger hos borgerne. Og hvem skulle være de nærmeste til at sikre, at de informationer kommer ud? Lederne naturligvis! Så i stedet for at være ræd for, hvad lederne kan finde på, var det måske en bedre ide at vise dem tillid og opfordre dem til at være så aktive som muligt med at give informationer. Det skulle gælde både i forhold til medierne og foreningerne. Ikke blot i pensionistforeninger og frimærke- klubber, men også, og måske især, i politikernes baglande, altså i partiforeningerne og vælgerforeningerne. Det ville således gavne den politiske debat, hvis den kommer til at foregå ud fra realiteterne og ikke ud fra fantasier og fordomme. Til slut en lille forbrugeroplysning. I forbindelse med sidste valg blev økonomiudvalget i gamle Roskilde Kommune spurgt, om man så nogen problemer i, at direktørerne tog ud i partiforeningerne og vælgerforeningerne for at orientere om deres arbejdsområder, de store sager og hvilke lovregler, der gælder. Det så udvalget ikke nogen problemer i, og der lød ikke ét, gentager ét ord, som kunne tolkes som mistillid til direktørerne. Efterfølgende var vistnok alle direktørerne ude i marken for at orientere og så vidt vides til alles tilfredshed. Gid, der er nogen, som trækker Jan Herskov til side og fortæller ham, at han befinder sig i år 2008, og at han som medlem af et Roskilde Byråd skal bidrage til at skabe en moderne og åben kommune. Herfra skal der lyde en opfordring til, at økonomiudvalget tager sagen op og en gang for alle får slået realiteterne fast. Både af hensyn til embedsmændene og af hensyn til borgerne. Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8 Side 11

12 Bladsponsorer: 5-6 kr. er prisen for udsendelse af et medlemsblad. Hvis du ønsker at sende et beløb til sponsor-kassen kan det stadig lade sig gøre til Arbejdernes Landsbank reg.nr konto , eller personligt til en fra bestyrelsen. Vi takker for dit bidrag. Personlige Sponsorer 2008: Fra nr. 1: Majla & Ove Hygum, Kirsten Christiansen, Ellen & Børge Pedersen, Jette & Knud Christiansen. Fra nr. 2: Jørgen Gliese, Birte & Frede Christiansen, Frede Lærke, Maila & Ove Hygum, Ingelise & Bent Aagaard, Anonym, Henning Nielsen, Gert Hovald. Fra nr. 3: Ann Mari Aggergaard, Frank Thaulow, Torben & Jorun, Maila & Ove Hygum. Fra nr. 4: AOF-Roskilde, Torben & Jorun, Svend-Aage Lund, Bente & Poul Kjærsgaard, Palle Frank, Maila & Ove Hygum, Anne & Billy Jensen, Sonni Blom Hansen. Fra nr. 5: Lis & Søren Dalmark, Lis Donstrup, Helen Beim, Niels Chr. Thorup, Gert Hovald, Maila & Ove Hygum, Else Karlshøj. Fra nr. 6: Birte Wilms, Torben og Jorun, Jonna Jakobsen, Majla og Ove Hygum, Vivi Søgaard, Hans Nielsen Gadstrup, Egon Andersen Viby, Gert Hovald, Majla og Ove Hygum, Erna Petersen, Poul Berggren, Majla og Ove Hygum. Fra nr. 7: Jørgen Birkegaard Frankrig, Eva og Erik Hemmingsen, Gert Hovald, Majla og Ove Hygum. Fra nr. 8: Kjeld Simonsen, Eva Hansen, Majla og Ove Hygum. Følgende har valgt at modtage bladet som PDF-fil. Det sparer os også for portoudgifter m.m.: Hele bestyrelsen og hele byrådsgruppen plus: Astrid Dahl, Bent og Anne Hjartdal Jensen, Bente Jespersen, Egon Kryger Larsen, Emil Larsen, Jytte og Hans Erik Nielsen, Inge Goldmann, Jan Horsager, John Martinussen, John og Kirsten Rasmussen, Josef Nelth, Jørgen Birkegaard, Jørgen Thygesen, Kurt E. Nielsen, Kurth E. Jensen, Leif Klejs Jensen, Lisbeth Frørup, Ove Fich, Palle R. Carstensen, Preben Kaae Holm, Ruth Baden Ekelund, Solveig Kaas, Tommy Pedersen, Tonny Røpke, 4 anonyme. Side 12 Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8

13 Vildt motiverede medarbejdere i sundhedssektorjunglen. Af Hanne Gregersen, Viby Sjælland Et velfærdssamfund kendes på, hvor godt vi behandler vores syge og svage medborgere. Derfor er manglen på uddannet personale i sundhedssektoren ikke mindre end en skandale. Det skyldes, efter min overbevisning, den kraftige devaluering i Regeringens uddannelsespolitik. Ufattelige mange ideer bliver født, og kun få bliver rent faktisk til innovation, som er defineret ved, at den giver værdi i modsætning til ideen, som blot er en tanke. Jeg mener ikke, det hjælper at symptombehandle situationen, når der er taget en så forkert løsning på problemet. Kun ved at afveje behovene, både hos borgere og ansatte, kan vi finde den bedste mulige løsning. Situationen skyldes at det veluddannede personale, på sygehuse og i plejesektoren, ikke også orker, at bruge deres sparsomme tid på at være lærermestre for ufaglærte kollegaer i deres egen travle jobsituation. Et godt job er kollegaer som også brænder for jobbet. Det er mere interessant for de uddannede, at kunne samarbejde om viden, videndeling, overblik, erfaring og erfaringsudveksling i mellem de forskellige faggrupper på et ligeværdigt fagligt niveau. Det giver større kompetencer, som er helt nødvendig for at opnå optimale resultater. Det er stressende for den enkelte faguddannede person, at skulle bevare overblik og være ansvarsperson, samtidigt med at skulle fralærer ting i detaljer som burde være basisviden. Netop dette, mener jeg, kan være årsagen til medarbejderflugten. Og ofte mangler den faguddannet person, så man kan kun frygte domino-effekten, - korthuset er begyndt at ryste! Forskning i at gøre tingene bedre, blot ved at have tid til, at stille spørgsmål, vil skabe et mere interessant job, så medarbejdermanglen kan reduceres. Udvikling i arbejde er noget der skaber vildt motiverede medarbejdere, der glæder sig til at løse de problemer, de er uddannet til. Ved dette koncept vil relationerne til de syge og svage borgere, der behøver hjælp blive til en wind-wind situation for alle parter. Politikere får mere kompetente samarbejdspartnere. Men når politikere fokuserer meget på økonomi, drift og hurtighed får vi aldrig det velfærdssamfund, som nogen praler med. Servicekvalitet er afhængig af kultur, holdninger og langsigtede planer med borgeren i centrum. Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8 Side 13

14 Ekstraordinær generalforsamling Lørdag d. 25. oktober 2008 kl. 9:00 på Kildegården (Helligkorsvej 5) Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent og sekretær 3. Vedtagelse af forretningsorden 4. Godkendelse af opstillingsform Kandidatudvalget foreslår sideordnet opstilling. (Læs nærmere om betydningen på side 17). 5. Beslutning om regler for valg af spidskandidat. Kandidatudvalget foreslår, at valget foretages under punkt 7 på generalforsamlingen. 6. Præsentation af spidskandidat(erne). 7. Valg af spidskandidat 8. Beslutning om afstemningsregler for placering af de øvrige kandidater på listen Kandidatudvalget foreslår, at der holdes valggeneralforsamling med præsentation af kandidaterne og efterfølgende afstemning. 9. Evt. Henning Sørensen Formand Bent Aagaard Nielsen formand for Kandidatudvalget Anmeldelse af forslag til spidskandidat skal være Kandidatudvalget v/ Bent Aagaard Nielsen Langholm 25, 4000 Roskilde, e- mail senest fredag den 17. oktober 2008 kl. 12. Efter generalforsamlingen fortsætter vi med visionsseminar, se side 16. Visionsseminaret forventes afsluttet senest kl. 15:00. Der serveres morgenkaffe samt frokost, kaffe/te og frugt undervejs. Side 14 Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8

15 Hvem kan stille op? Ifølge partiets love skal man have været medlem mindst 1 år. Man må ikke være bagud med kontingentet i mere end ½ år for at kunne stille op til offentlige hverv. Endelig skal man være bosiddende i Roskilde Kommune. I loven om kommunale valg står der, at valgret har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år. Man er valgbar, når man har valgret. Hvordan udpeges kandidaterne? På en generalforsamling besluttes opstillingsregler (sideordnet eller listeopstilling) og afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling. Der skal gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag. Valg af kandidater foregår ved urafstemning eller generalforsamling, hvortil kun partimedlemmer bosiddende i kommunen har stemmeret. Foreningsgeneralforsamlingen fastlægger selv sine afstemningsregler. Afstemningen om kandidater til borgmesterposten skal foretages separat. Kandidater til borgmesterposten skal meddeles på forhånd. I tilfælde af, at der vælges generalforsamlingsmodellen, og der er mere end én kandidat til borgmesterposten, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal den samlede liste af borgmester- kandidater sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne. Ved urafstemning med kun to kandidater, er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater, skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal. Sidste frist for anmeldelse af kandidater er tirsdag d. 23. december 2008 kl.12 til formanden for kandidatudvalget. Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8 Side 15

16 I direkte forlængelse af generalforsamlingen afholdes Visionsseminar Formålet med visionsseminaret er at diskutere de emner, som vi mener, skal indgå i det kommunale Valgprogram til kommunalvalget 17. nov Vi skal i Valgprogrammet fastlægge de politiske visioner og mål, som bør være ledetråde for det politiske arbejde i næste valgperiode. Samtidig skal målene være realpolitiske, så de udtrykker den ansvarlige linje, som Socialdemokratiet ønsker at stå for. Seminaret starter med, at tovholderne for de faste arbejdsgrupper fremlægger de emner, som arbejdsgrupperne har arbejdet med. Herefter kan alle deltagerne i seminaret fordele sig i grupper ud fra de emner, som interesserer mest. Ved seminarets slutning forventes Valgprogrammet fastlagt i emner. Herefter vil et redaktionsudvalg arbejde videre med Valgprogrammet, så det kan fremlægges på generalforsamlingen d. 14. marts 2009 til vedtagelse. Henning Sørensen Formand Gert Hovald Tovholder Økonomi og plangruppen Side 16 Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8

17 Partiliste eller sideordnet? På Generalforsamlingen den 25. oktober i år skal medlemmerne afgøre, om der ved kommunalvalget næste år skal benyttes sideordnet eller prioriteret liste. Prioriteret liste På en prioriteret liste er kandidaterne opført i den rækkefølge som partiet ønsker kandidaterne valgt. Ved optællingen efter valget tilfalder listestemmerne først den første på listen og herefter de næste i det omfang, der fortsat er flere listestemmer end fordelingstallet. Det er partiet som på kandidatanmeldelsen angiver, at listen er prioriteret. Den form blev benyttet ved valget af den nuværende byrådsgruppe. Begrundelsen var at sikre valg af medlemmer fra de tidligere selvstændige kommuner. Det er altså partimedlemmerne der bestemmer i hvilken rækkefølge kandidaterne bliver valgt. Sideordnet liste Ved optællingen af stemmerne fordeles listestemmerne først til den kandidat, der har fået flest personlige stemmer, og hvis der er flere listestemmer til den med næst flest personlige stemmer osv. Her er det vælgerne der bestemmer rækkefølgen af de valgte kandidater, uanset hvilken rækkefølge de er opført på stemmesedlen. Uanset opstillingsformen skal medlemmerne bestemme i hvilken rækkefølge kandidaterne skal stå på stemmesedlen. Det kan ske på generalforsamlingen eller ved urafstemning pr. brev blandt medlemmerne. Sven Th. Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8 Side 17

18 SOCIALDEMOKRATERNES AKTIVITETER! Partiforeningen har en række arbejdsgrupper, hvor der arbejdes aktivt med pågældende politikområde. Disse arbejdsmøder afholdes med deltagelse af en eller flere af vores byrådsmedlemmer som er med i pågældende fagudvalg. Ved at deltage heri kan du få en afgørende indflydelse på Byrådets beslutninger. Hver arbejdsgruppe har en tovholder og normalt et bestemt mødested. Dette er således gældende, hvis intet andet er nævnt ved de følgende mødedatoer. Normalt kan du som medlem blot møde op, men en tilmelding til tovholder kan være en fordel, hvis der skulle ske nogle rettelser i sidste øjeblik. Hvor ikke andet er nævnt afholdes møderne i partilokalet KØBENHAVNSVEJ 32, C. kælderen. Økonomi- og plangruppens......møder afholdes dels på RÅDHUSET Køgevej 80 og dels på Kbh.vej. Er sted ikke nævnt i oversigten er mødet på Københavnsvej. Gruppen beskæftiger sig med det samme område som økonomiudvalget i Roskilde Kommune. Mødet er åbent for alle interesserede medlemmer. Dagsorden udsendes ca. 5 dage i forvejen til de medlemmer, som er tilmeldt maillisten. Kontakt: Gert Hovald, tlf / , Teknik- og Miljøgruppen......holder deres møde hos TIB Københavnsvej 80, 1. og diskuterer emner fra byrådets Teknik- og Miljøudvalg. Har du evt. lyst til at deltage og debattere nogle spændende emner, så mød frem og vær aktiv. Kontakt: Flemming Lönqvist, Tlf Social- og Sundhedsgruppen......Dagsorden for mødet tilsendes gruppens medlemmer. Har du evt. lyst til at deltage og debattere nogle spændende emner, så mød frem og vær aktiv. Kontakt: Bente Dieckmann på tlf Kulturgruppen......Dagsorden og referater tilsendes gruppens tilmeldte medlemmer. Vil du også deltage i gruppens møder, så mød frem og deltag i debatten. Kontaktperson pt.: Eva Hansen, tlf Side 18 Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8

19 Onsdag 1. okt. 19:00 Tirsdag 7. okt. 19:00 Onsdag 8. okt. 19:00 Lørdag 11. oktober Tirsdag 21. okt. 19:00 Torsdag 23. okt. 19:00 Lørdag 25. okt. 09:00-? Mandag 27. okt. 19:00 Tirsdag 4. nov. 19:00 Onsdag 5. nov. 19:00 Onsdag 12. nov. 19:00 Tirsdag 18. nov. 19:00 Torsdag 20. nov. 19:00 Opdateret den 18. september 2008 Se forrige side om gruppernes formål, tovholder og mødested Møde i Teknik- og Miljøgruppen Sted: TIB, Københavnsvej sal Åbent bestyrelsesmøde Møde i Social. og Sundhedsgruppen Vi fejrer 125 års jubilæum. Møde i Kulturgruppen Møde i Økonomi- og plangruppen Ekstraordinær generalforsamling+visionsseminar. Sted: Kildegården, Helligkorsvej 5 Ekstraordinær kredsgeneralforsamling. Sted: Kildegården, Helligkorsvej 5 (se side 4) Åbent bestyrelsesmøde Møde i Teknik- og Miljøgruppen Sted: TIB, Københavnsvej sal Møde i Social. og Sundhedsgruppen Møde i Kulturgruppen Møde i Økonomi- og plangruppen Socialdemokraten, 18. årgang nr. 8 Side 19

20 Returneres ved varig adresseændring Afs.: Socialdemokraten, Drosselvej 10, 4000 Roskilde Lidt historiske klip fra Roskilde

SOCIALDEMOKRATEN. Katedralen på vej til Roskilde. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Januar årgang nr. 1

SOCIALDEMOKRATEN. Katedralen på vej til Roskilde. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Januar årgang nr. 1 SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE Januar 2009 19. årgang nr. 1 Katedralen på vej til Roskilde Lokalplanen for KARA s nye forbrændingsan- Stående læg sendes bifald nu i offentlig

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

OPSTILLINGSREGLER I FORBINDELSE MED KOMMUNALVALG 2017 VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE DELEGERETMØDE D. 2. APRIL 2016

OPSTILLINGSREGLER I FORBINDELSE MED KOMMUNALVALG 2017 VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE DELEGERETMØDE D. 2. APRIL 2016 OPSTILLINGSREGLER I FORBINDELSE MED KOMMUNALVALG 2017 VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE DELEGERETMØDE D. 2. APRIL 2016 1. Kandidatudvalget Til at forestå udmøntningen af nærværende opstillingsregler nedsætter SIK

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Februar årgang nr. 2

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Februar årgang nr. 2 SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE Februar 2009 19. årgang nr. 2 Roskilde Kommune har udgivet Forslag til trafiksikkerhedsplan 2008-2012 Forslaget kan hentes på kommunens hjemmeside.

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. November årgang nr. 9. Danmark Den nye regering Vores nye ministre

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. November årgang nr. 9. Danmark Den nye regering Vores nye ministre SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE November 2011 21. årgang nr. 9 Danmark Den nye regering Vores nye ministre Vor egen Mette Gjerskov nu som minister Ny regering 3. okt. 2011

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Medlemsinformation om arbejdet med at opstille Socialdemokraternes byrådsliste til kommunalvalget i 2013

Medlemsinformation om arbejdet med at opstille Socialdemokraternes byrådsliste til kommunalvalget i 2013 Vedtaget på Repræsentantskabsmøde d. 19. november 2011. Til medlemmerne Et stærkt Socialdemokratisk kandidathold Arbejdet med at opstille Socialdemokraternes byrådsliste er en helt afgørende forudsætning

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokraterne i Kolding Kommune (Fællesledelsen)

Vedtægter for Socialdemokraterne i Kolding Kommune (Fællesledelsen) Vedtægter for Socialdemokraterne i Kolding Kommune (Fællesledelsen) 1. Fællesledelsens navn og tilhørsforhold De socialdemokratiske kredsforeninger i Kolding kommune er organiseret i en fællesledelse under

Læs mere

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere.

x-tra A-nyt En af partiets helt store og arbejdsomme veteraner har valgt, at trække sig fra en kommunalpolitisk valgperiode mere. x-tra A-nyt Socialdemokratiet i Rudersdal 8. november 2016 ======================================================================== Indhold: Formanden har ordet En ildsjæl tjekker ud Indkaldelse af spidskandidater

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord De to kredsforeninger Socialdemokratiet Kolding Syd og Socialdemokratiet Kolding Nord har identiske vedtægter: Tekst med

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Viby Foreningen organiserer socialdemokraterne i: Socialdemokratiet i Aarhus kommune,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Budget Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE

SOCIALDEMOKRATEN. Budget Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE Oktober 2009 19. årgang nr. 8 Budget 2010 På medlemsmødet 14. sept. Omkring næste års kommunale budget, fortalte Poul, Joy, Frede og Torben

Læs mere

Vedtægter for. Socialdemokratiet. Kommunekredsen. Hjørring

Vedtægter for. Socialdemokratiet. Kommunekredsen. Hjørring Vedtægter for Socialdemokratiet Kommunekredsen Hjørring Vedtægter for Socialdemokratiet i kommunekredsen Hjørring (kreds og fællesledelse) Indhold 1. Kommunekredsorganisationens navn og tilhørsforhold...

Læs mere

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved 1. Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokraterne Broager, Gråsten, Sundeved. Foreningen anerkender Socialdemokratiets

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby.

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/7 2016 kl. 19.00 i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af medlemmer til Vallensbæk Strands

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. August/september årgang nr. 7

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. August/september årgang nr. 7 SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE August/september 2011 21. årgang nr. 7 Vi føler med Norge Ondskab kan dræbe et menneske, men den kan ikke besejre et helt folk. Hvis ét menneske

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Sidste nyt 16. september: Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Oktober årgang nr. 8

SOCIALDEMOKRATEN. Sidste nyt 16. september: Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Oktober årgang nr. 8 SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE Oktober 2010 20. årgang nr. 8 Sidste nyt 16. september: Skat har nu foretaget en afgørelse, der frikender Helles mand Stephen for beskyldningerne

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokraterne i Egedal Kommune.

Vedtægter for Socialdemokraterne i Egedal Kommune. Vedtægter for Socialdemokraterne i Egedal Kommune. 1. Foreningens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Foreningens opgaver... 2 Stk. 1: Flere foreninger i én kommune.... 2 Stk. 2. Opstilling

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi kan bede Lone om at foreslå, at der sættes en undersøgelse i stand.

Vi kan bede Lone om at foreslå, at der sættes en undersøgelse i stand. Referat af bestyrelsesmøde Enhedslisten Randers 3. juni 2012 Til stede 9 medlemmer. Dagorden: 1. Klimamøde lokalt 2. Arbejdsløshed / møde med LO 3. Kommunalvalg 4. Årsmøde til provinsen 5. Regionen 6.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

LOVE. for LEMVIG SOCIALDEMOKRATERNE

LOVE. for LEMVIG SOCIALDEMOKRATERNE LOVE for SOCIALDEMOKRATERNE i LEMVIG 1 1. Foreningens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Foreningens opgaver... 3 Stk. 1: Flere foreninger i én kommune.... 3 Stk. 2. Opstilling til valg....

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund 1 vedtaget 22. april 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet

Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet Region Hovedstaden Skovlunde den 24. maj 2011 JA Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet Udvalget vedrørende Opstillingsregler til Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokraterne på Nordfyn.

Vedtægter for Socialdemokraterne på Nordfyn. Vedtægter for Socialdemokraterne på Nordfyn. 1. Foreningens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Foreningens opgaver... 2 tk. 1. Opstilling til valg.... 2 Stk. 2. Kommunevalg.... 2 Stk. 3. Samarbejdet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. December årgang nr. 10. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. December årgang nr. 10. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE December 2010 20. årgang nr. 10 heldigvis Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul SOCIALDEMOKRATEN udgives af Socialdemokratiet

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015

SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 SF-Gladsaxe Nyhedsbrev, April 2015 Partiforeningens mail: SF-Gladsaxe@live.dk Bestyrelsen: Formand: Poul Reher Jensen Høje Gladsaxe 25, 9. th. 2860 Søborg Poul.R.Jensen@gmail.com Tlf. 20 15 57 97 Kasserer:

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Vedtægt for Socialdemokratiet i Aabenraa.

Vedtægt for Socialdemokratiet i Aabenraa. Vedtægt for Socialdemokratiet i Aabenraa. 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Aabenraa Foreningen organiserer socialdemokraterne i Aabenraa kommune og er hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING Forslag Anvendes kun hvis der ikke i forvejen findes en klub på virksomheden Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Det er ikke en vandet vittighed... Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. September årgang nr.

SOCIALDEMOKRATEN. Det er ikke en vandet vittighed... Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. September årgang nr. SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE September 2010 20. årgang nr. 7 Jo dette er Lyngbyvej i København med effektiv fartdæmpende foranstaltning! Det er ikke en vandet vittighed.....at

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere