MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE GØR DE KOMMUNALE BYGNINGER DÅRLIGERE OG DÅRLIGERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE GØR DE KOMMUNALE BYGNINGER DÅRLIGERE OG DÅRLIGERE"

Transkript

1 Analysebrev nr. 3/008 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE GØR DE KOMMUNALE BYGNINGER DÅRLIGERE OG DÅRLIGERE Det kniber stadig for kommunerne at få vedligeholdt deres bygninger. En ny analyse udarbejdet for Barometer viser, at vedligeholdelsesefterslæbet stiger, og at den kommunale sektor har oparbejdet et vedligeholdelsesefterslæb i milliardklassen. I øjeblikket akkumulerer kommunerne et årligt efterslæb på 1,5 mia. kr. En regning til borgerne, der bare bliver større og større I sommeren 007 kom regeringen med et udspil til en kvalitetsreform af den offentlige sektor. Et centralt element var, at de offentlige bygninger skoler, børnehaver, sygehuse m.m. er forældede og nedslidte og bør moderniseres. I Kvalitetsreformen blev det formuleret således: Bygning og indretning af daginstitutioner, plejehjem og sygehuse skal være tidssvarende. De fysiske rammer har stor betydning for kvaliteten af de offentlige serviceydelser, brugernes oplevelse af servicen og de offentligt ansattes arbejdsvilkår. Til det formål ville regeringen etablere en såkaldt kvalitetsfond, der over de kommende 10 år skal investere op mod 50 mia. kr. i modernisering af de offentlige bygninger. Regeringen mente dengang, at der i lyset af, at den offentlige gæld efterhånden er nedbragt, begynder at være økonomisk råderum til en omfattende modernisering af den offentlige bygningsmasse. Illustration: Jørgen Stamp, IllustrationsBureauet Det kommunale vedligeholdelsesefterslæb er i dag på 8 mia. kr. og vil i løbet af få år vokse til 14 mia. kr. sådan reduceres udgifter til vedligeholdelse Arbejdskraftmangel bliver et permanent problem Hvis kommunen sørger for løbende at vedligeholde skolen på et optimalt niveau, bliver det op mod 30 % billigere end, hvis kommunen undlader at vedligeholde bygningen og i stedet udskifter bygningsdelene, når de ikke kan mere. Cowi har for Barometer udviklet en såkaldt værditabsmodel. Side 7 Selvom antallet af praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen er steget med hele 79 % fra 003 til 006, så vil branchen i løbet af ganske få år stå med et endnu større problem end i dag, fordi afgangen fra branchen vil være langt større end tilgangen af flere nyuddannede faglærte håndværkere. Side 10

2 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri manglende vedligeholdelse Statsministeren i brechen Også statsministeren fandt anledning til at sætte ord på problemerne, da han præsenterede oplægget til en kvalitetsreform. Han ønskede, at kvalitetsreformen skulle gøre noget ved de nedslidte offentlige bygninger og lod forstå, at de offentlige bygninger fremover bør afspejle den almindelige velstandsudvikling. I valgkampen i november 007 gjorde Venstre de offentlige bygninger til et af partiets fokusområder. De offentlige bygninger, der i dag trænger til en kærlig hånd, er ikke blevet nedslidt fra den ene dag til den anden. Ej heller fra det ene år til det andet. Det er resultatet af en hårdtarbejdende offentlig sektor, der har slidt på bygningerne i årtier. Det er sket under skiftende regeringer. Men nu vil Venstre tage fat på moderniseringen. (Venstres valgoplæg, 007) Det var skåltalerne. Siden da har regeringen nedtonet sine udmeldinger om de offentlige bygninger med den begrundelse, at øget offentlig byggeaktivitet vil medføre risiko for overophedning af samfundsøkonomien. Byggeriets konjunkturer er imidlertid nu for nedadgående. Definitioner Vedligeholdelsesefterslæb: Forskellen mellem vedligeholdelsesbehov og vedligeholdelsesbudget. Det vil sige de vedligeholdelsesaktiviteter, der ikke bliver råd til at udføre i indeværende budgetår, og som udskydes til næste år, er et vedligeholdelsesefterslæb. Vedligeholdelsesbehov: Omfatter forebyggende vedligehold, afhjælpende vedligehold (reparationer) og oprettende vedligehold (udskiftning eller renovering, så bygningsdelen bliver som ny ). Vedligeholdelsesbudget: Kommunerne vedtager hvert år i oktober måned et nyt budget for det efterfølgende år, herunder også til vedligehold af skoler, dagsinstitutioner etc. Følgeskader: Skader der opstår som konsekvens af udskudt eller mangelfuld vedligeholdelse. Fx hvis et hul i taget ikke lukkes, kan der opstå fugtskader i den underliggende tagkonstruktion. Følgeskader er ikke indregnet i den aktuelle analyse. Markant stigende efterslæb Bygningerne står da også stadig, selvom de mange steder er i en elendig forfatning. Og at der er problemer med kvaliteten af de offentlige bygninger, er også velkendt. Således gennemførte Barometer tilbage i november 005 en analyse af vedligeholdelsen på de kommunale bygninger. Analysen viste dengang, at kommunerne ikke vedligeholdte deres bygninger, og at de samlet set havde oparbejdet et milliardstort og stigende efterslæb på vedligeholdelse. Nu har Barometer med hjælp fra Cowi foretaget en opdatering af analysen. Opdateringen understøtter forventningerne fra 005 om, at vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger er stigende. For det første er efterslæbet fra 005 på 1,9 mia. kr. steget til 8 mia. kr. i 008. For det andet vil efterslæbet stige yderligere til ca. 14,1 mia. kr. inden udgangen af 011, hvis kommunernes budgetter til vedligehold ikke øges. Det svarer til en stigning på ca. 50 kr./m eller over 1,5 mia. kr. om året. Udviklingen fremgår af nedenstående figur: Udvikling i efterslæb ved uændret budgetniveau (008) Kilde: Cowi Mio. kr Efterslæb 011 Logikken bag efterslæbet Logikken bag stigningen i efterslæbet er følgende: Hvis vedligeholdelsesefterslæbet i 008 ikke bliver afhjulpet, vil det blive udskudt til 009, hvor det skal lægges sammen med vedligeholdelsesbehovet i 009. Hvis vedligeholdelsesefterslæbet i 009 ikke bliver afhjulpet, vil det blive udskudt til 010, hvor det skal lægges sammen med vedligeholdelsesbehovet i 010 etc. Det illustreres af ovenstående figur. Undersøgelsesmetoden Analysen er gennem ført for Barometer af Cowi og er baseret på en stikprøve på 11 kommuner repræsentativt udvalgt i forhold til størrelse og geografi. De 11 kommuner repræsenterer 18 % af kommunernes samlede bygningsareal. Stikprøvekommunerne har besvaret et spørgeskema om arealer, vedligeholdelsesbehov og vedligeholdelsesbudget for kommunens bygninger samlet set og opdelt på henholdsvis skoleområdet, daginstitutionsområdet etc. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er ved hjælp af data fra BBR-registret om den samlede kommunale bygningsmasse blevet beregnet på landsplan. Der er således ikke tale om en samlet kortlægning, men om en sandsynliggørelse af vedligeholdelsesefterslæbets omfang. barometer 3/008

3 Dansk byggeri Analysebrev nr. 3/ Det reelle efterslæb større COWI kommer frem til, at vedligeholdelsesefterslæbet i kommunerne er på 8 mia. kr. i 008. Det vil altså udvikle sig til godt 14 mia. kr. inden udgangen af 011 ved uændrede budgetter. Imidlertid er der en række faktorer, som trækker i retning af, at efterslæbet formodentlig er endnu større. COWI peger selv på følgende: Kilde: Cowi Udviklingen i efterslæbet ved uændret budgetniveau 008 Mio. kr efterslæb ekststerende efterslæb + tilvækst Behov Budgetniveau At der ikke er indregnet følgeskader, der opstår som konsekvens af udskudt eller mangelfuld vedligeholdelse. Følgeskader kan erfaringsmæssigt fordyre vedligeholdelse med op til 30 %. At stikprøven er foretaget blandt kommuner med et IT-system, som gør dem i stand til at gennemføre planlagt, systematisk vedligeholdelse. Disse kommuner har sandsynligvis bedre styr på bygningsvedligeholdelsen end kommuner, der ikke kører med planlagt, systematisk vedligeholdelse. At der ikke er taget højde for, om bygningens indretning og funktionalitet er up to date - om fx en folkeskole bygget i 190 funktionelt lever op til den nuværende folkeskolelov. Det kan betegnes som et funktionelt efterslæb. Dokumentation som ikke kan overses Spørger man i kommunerne blandt de ansvarlige, får man et nuanceret billede af situationen. Som Cowi påpeger, er der kommuner, som er kommet langt med hensyn til systematisk vedligehold og har fundet ud af, at der er mange penge på spil i området. København er blandt de kommuner, som tager fat om systematisering af vedligeholdelse. Her etablerede kommunen for et par år siden organisationen Københavns Ejendomme, der forvalter kommunens ejendomsportefølje. Vedligeholdelseschef Flemming Wulff fra Københavns Ejendomme peger på, at dokumentation er forudsætningen for at få politikerne til at bevillige de nødvendige midler til bygningsvedligehold: - Der er ingen tvivl om, at et ønske om ekstra bevillinger til vedligehold er langt sværere at overse, hvis der foreligger et veldokumenteret behov. Vedligeholdelsesplaner nes fornemmeste formål er at give politikerne et kvalificeret beslutningsgrundlag. Skoler halter mest efter Summen af efterslæbet for perioden viser, at tyngden i efterslæbet er størst på folkeskoleområdet med over 5,3 mia. kr., efterfulgt af idrætsbygninger og øvrige bygninger på hver ca.,6 mia. kr. På daginstitutioner og plejehjem vil der i 011 være opbygget et efterslæb på henholdvis. 1,1 mia. kr. og 980 mio. kr. På administrationsbygninger og kulturelle bygninger forventes der kun være et Mio. kr Efterslæb på anvendelseskategorier ( ) Men COWI peger også på: At flere og flere kommuner får overblik over deres bygningsmasse og vedligeholdelsesefterslæb og begynder at arbejde målrettet og systematisk med at få efterslæbet nedbragt. At flere kommuner tilkendegiver, at de har genopretningsplaner for de kommende år, hvor nedslidte bygninger totalrenoveres eller frasælges, hvorved efterslæbet vil blive afviklet på én gang Folkeskoler Daginstitutioner Plejehjem Idrætsbygninger Administration Kulturelle bygninger Øvrige Kilde: Cowi barometer 3/008

4 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri manglende vedligeholdelse Barometer undersøgte i foråret 007 borgernes vurdering af de offentlige bygningers vedligeholdelsestilstand. Her borgernes vurdering af den bygningsmæssige kvalitet af de kommunale skoler ANTALLET AF BORGERE DER MENER, AT STANDARDEN PÅ SKOLEBYGNINGERNE I DERES KOMMUNE ER DÅRLIG ELLER MEGET DÅRLIG > 45 % % % 0-9 % Bornholm 0-19 % Ikke medtaget i undersøgelsen Kommunegrænser Hjørring Frederikshavn Brønderslev- Dronninglund Læsø Jammerbugten Hørsholm Thisted Aalborg Allerød Rudersdal Vesthimmerland Rebild Furesø Lyngby-Taarbæk Lemvig Struer Holstebro Morsø Skive Viborg Mariagerfjord Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Gentofte Her-Gladlesaxe Frederiksberg Ballerup København Glostrup Rødovre Albertslund Høje Tåstrup Brøndby Vallensbæk Hvidovre Ishøj Tårnby Dragør Ringkøbing-Skjern Herning Silkeborg Århus Skanderborg Frederiksværk- Hundested Gribskov Helsingør Ikast-Brande Horsens Odder Samsø Odsherred Frederikssund Hillerød Egedal Fredensborg Fanø Varde Esbjerg Billund Vejen Vejle Kolding Haderslev Hedensted Fredericia Bogense Kerteminde Middelfart Odense Assens Nyborg Fåborg-Midtfyn Kalundborg Slagelse Holbæk Lejre Sorø Ringsted Næstved Roskilde Greve Solrød Køge Stevns Fakse Tønder Svendborg Vordingborg Aabenraa Sønderborg Ærø Langeland Lolland Guldborgsund Kortet viser de store forskelle, der er i borgernes syn på skolebygningernes vedligeholdelsesstandard fra kommune til kommune. Gennemsnitligt er 1/3 af borgerne utilfredse med standarden på skolebygningerne, men i nogle kommuner finder op mod halvdelen af respondenterne, at skolebygningerne er dårligt eller meget dårligt vedligeholdt. barometer 3/008

5 Dansk byggeri Analysebrev nr. 3/008 Bygningssyn færdig i 009 Samtidig understreger Flemming Wulff, at det naturligvis er vigtigt at få mest muligt ud af pengene: - Overblik, planlægning og systematik er nøglen til at effektivisere indsatsen omkring bygningsvedligehold og dermed få mest muligt ud af pengene. Derfor har vi i Københavns Ejendomme fra begyndelsen indledt en systematisk registrering og tilstandsvurdering af kommunens bygninger, og vi forventer, at der er foretaget bygningssyn på hele porteføljen med udgangen af Denne registrering er en forudsætning for at beregne nøgletal, og med nøgletal får vi en højere bevidsthed om, hvad vi bruger penge på. Nøgletal kan sammenlignes med forskellige indikatorer, som så tegner et billede af, om vedligeholdelsesindsatsen lever op til den vedligeholdelsesstrategi, der er fastlagt, forklarer Flemming Wulff. Københavns Ejendomme har fået bevilliget ca. 1 mia. kr. til bygningsvedligeholdelse over de næste tre år. Flemming Wulff oplyser, at de fleste af disse midler går til genopretning af nedslidte skoler og idrætsfaciliteter. Når disse faciliteter er genoprettet i løbet af en årrække, kan man begynde at se nærmere på bygningernes funktion. I afklaringsfasen Andre kommuner er ikke kommet helt så langt som København med hensyn til kortlægning af vedligeholdelsesefterslæbet. - Opretningsbehovet på kommunens bygninger er endnu ikke fuldt afdækket, hvorfor der endnu ikke har været baggrund for at søge ekstra midler til dette formål, oplyser kontorchef for den centrale ejendomsfunktion i Slagelse, Erik Frølund. Slagelse Kommune har i forbindelse med strukturreformen centraliseret bygningsvedligeholdelsen i en ny afdeling, Kommunale Ejendomme, som er i en afklaringsfase. - En af afdelingens helt store udfordringer er kommunikation og formidling af resultater. Det vil være afgørende for os at få de decentrale brugeres accept af den nye struktur og afdelingens planlægning og prioritering. Det er vores klare målsætning at brugerne kommer til at opleve en synlig forbedring af bygningernes kvalitet og større indsigt i vedligeholdelsesplanlægningen, siger Erik Frølund. Han tilføjer, at vedligeholdelse også handler om funktionalitet: - Vedligeholdelse handler ikke kun om at holde bygningens klimaskærm i god stand, men i lige så høj grad om at vurdere, om bygningens funktionalitet matcher brugernes behov. Derfor er der behov for en helhedsorienteret tilgang til vedligeholdelsesopgaven. Vedligehold er også klimapolitik Bjørn Dahl, viceborgmester i Roskilde Kommune, medlem af KLs bestyrelse og formand for KLs teknik- og miljøudvalg mener, at bygningsvedligeholdelse også er et klimapolitisk spørgsmål: - Hvis vi fra kommunernes side skal kunne indhente vedligeholdelsesefterslæbet - og der er et efterslæb! - og samtidig bidrage til at nå målene i den nationale klimahandlingsplan for reduktion af CO-udslippet, så må vi have økonomisk mulighed for det. Jeg ved ikke, hvad der sker bag de lukkede døre på Christiansborg, hvor Kvalitetsreformen forhandles, men vi må håbe, at de er opmærksomme på disse problemstillinger. Vi skal både have indhentet vedligeholdelsesefterslæbet og energirenoveret de kommunale bygninger, siger Bjørn Dahl og afslutter: - I Roskilde Kommune har vi et efterslæb, især på skoleområdet. Det hænger sammen med, at vi som følge af den demografiske udvikling har været nødt til at bruge pengene på etablering af nye daginstitutioner og plejehjemspladser, som vi jo ifølge lovgivningen skal stille til rådighed. Det har desværre haft den konsekvens, at vi har været tvunget til at spare på vedligeholdelsen af skolebygningerne. n barometer 3/008

6 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri velfærdens rammer DANSK BYGGERI MENER Jo dybere man graver, jo mere finder man Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, skriver Danmark har et uklædeligt stort vedligeholdelsesefterslæb på offentlige bygninger og anlæg. Det gælder vores jernbanenet, stats- og kommuneveje, kloaknettet, forsvarets bygninger, sygehusene og mange kommunale bygninger. Det påviste Barometer første gang i 005. Her blev efterslæbet sat til at ville vokse til ca. 3,5 mia. kr. i 009. Nu viser en ny og mere dybtgående analyse, at efterslæbet er på ca. 8 mia. kr. og vil vokse til godt 14 mia. kr. i 011. Det ser altså ud til, at jo mere man graver i sagen, jo mere finder man. I Dansk Byggeri er vi overbevist om, at det reelle efterslæb nok snarere er mia. kr. Klippe snor Vedligeholdelsesefterslæb opstår, fordi det er sjovere at klippe snore og indvie nyt end at passe på de eksisterende byggerier. Det er naturligvis kritisabelt, for så skubber politikerne regninger videre til kommende generationer af politikere, som i sidste ende må hente pengene hos borgerne. For de er de eneste til at betale for genopretning af værditabet ved dårlig forvaltning. Et andet argument som forhåbentligt kan vække politikerne handler om at få energieffektiviseret vores bygningsmasse og få nedbragt CO-udslippet. Bygninger er storforbruger af energi, og hvis vi vil leve op til vores klimaforpligtelser i EU, er det nødvendigt at se på det store energisparepotentiale i bygningsmassen. Velfærdens rammer Regeringen så helt rigtigt, da den gjorde modernisering af de offentlige bygninger til en central del af kvalitetsreformen og gav løfte om milliarder til forbedringer. Siden er der blevet stille om den del af reformen, som handler om velfærdens rammer vores offentlige bygninger. Dansk Byggeri antager naturligvis, at regeringens løfte står ved magt. Dog må vi desværre notere, at realiteterne nu er anderledes, og at de problemstillinger, der er omtalt her i Barometer, er skudt til hjørne af nogle uheldige beslutninger i dette års finanslov. Der er således for nuværende intet som peger på, at regeringen vil begynde at udmønte Kvalitetsfondens midler til bygningsforbedringer i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne. Det gør det ikke nemmere for kommunerne at reducere efterslæbet på vedligeholdelse. Regeringen ikke vil acceptere nedslidte skoler, daginstitutioner og forældede hospitaler: Derfor afsætter regeringen 50 mia. kr. til nybyggeri, modernisering og udvidelse af skoler, daginstitutioner, sygehuse og plejehjem. Dertil skal lægges kommunernes og regionernes andel.... Det kan lyde dyrt, men det ville også være dyrt at lade tingene forfalde. Det koster dyrt i løbende vedligeholdelse, og nye bygninger og bedre indrettede lokaler giver bedre muligheder for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. Statsminister Anders Fogh Rasmussen på pressemødet i forbindelse med kvalitetsreformen. barometer 3/008

7 Dansk byggeri Analysebrev nr. 3/008 Sådan reduceres udgifter til vedligeholdelse Ny beregningsmodel viser, at en kommune vil få et værditab på mellem 15 og 30 %, hvis den undlader at vedligeholde sine bygninger. Et værditab på 15 % svarer til, at kommunerne samlet set får en ekstraregning på 500 mio. kr., og hvis følgeskader medregnes mindst 850 mio. kr. om året. Modellen tager udgangspunkt i en skole, men beregningerne kan overføres til mange andre typer offentlige og for den sags skyld også private bygninger. I forbindelse med analysen af vedligeholdelsesefterslæbet i kommunerne har COWI konstrueret en værditabsmodel, der kan synliggøre omkostningerne ved forskellige vedligeholdelsesstrategier. Modellen beskriver - med udgangspunkt i anslåede levetider og tilhørende vedligeholdelses- og udskiftningsomkostninger for en udvalgt række bygningsdele - hvor stort det relative værditab vil være i bygningens levetid (her ca. 40 år), hvis der ikke sker nødvendig vedligeholdelse. Modellen er udarbejdet på baggrund af en typisk folkeskole fra 1970 erne med et samlet bebygget areal på ca kvm. Den er opført i gule mursten med lette facader, linoleumsgulve og fladt tag med tagpap. Scenarier For denne skole er der udvalgt en række primære bygningsdele - tag, gulve, vinduer mm. - og de samlede omkostninger til vedligeholdelse af disse bygningsdele over en 40-årig periode er beregnet for tre forskellige vedligeholdelsesniveauer: Scenarie 1, hvor bygningsdelene vedligeholdes efter leverandørens forskrifter og dermed så optimalt som teoretisk muligt Scenarie, hvor der ikke udføres nogen form for forebyggende vedligeholdelse, og hvor bygningsdelenes levetid derfor forkortes betragteligt, hvorefter bygningsdelene udskiftes. Scenarie 3, hvor der som i scenarie ikke udføres nogen form for forebyggende vedligeholdelse, men hvor der er lagt 5 år til bygningsdelenes levetid, hvilket vurderes at være den absolut maksimale levetid for bygningsdelene. Konklusionen på analysen er følgende: I scenarie 1 er de samlede omkostninger estimeret til 8,514 mio. kr. I scenarie er de samlede omkostninger estimeret til 10,87 mio. kr. I scenarie 3 er de samlede omkostninger estimeret til 9,75 mio. kr. Værditab på 15-8 % Med udgangspunkt i scenarie 1, som viste sig at medføre de laveste omkostninger for perioden, beregnes det relative værditab i henholdsvis scenarie og 3 som den procentvise omkostningsforøgelse disse scenarier medfører: Det relative værditab i scenarie (case ) er: 8 % Det relative værditab i scenarie 3 (case 3) er: 15 % Gennemsnitligt værditab i forhold til case 1 Procent Kilde: Cowi Case 3 Case Tid/år Hvis kommunen sørger for løbende at vedligeholde skolen på et optimalt niveau, bliver det således op mod 30 % billigere for kommunen, end hvis kommunen undlader at vedligeholde bygningen og i stedet udskifter bygningsdelene, når de ikke kan mere. Og 15 % billigere, hvis kommunen undlader at vedligeholde bygningen og samtidig vælger at lade bygningsdelene være fuldstændig nedslidt, inden de udskiftes. Om kommunen kan leve med, at personalet og brugerne skal færdes i så nedslidte omgivelser, er en anden diskussion. Det er således dyrt at spare på bygningsvedligeholdelsen, og det står klart, at der kan spares mange penge, hvis kommunerne løbende vedligeholder deres bygninger ordentligt - penge som de kan bruge til at skabe endnu bedre bygningsmæssige rammer for lærerne, børnene, pædagogerne, plejepersonalet, de ældre og øvrige brugere af de mange kommunale bygninger. Kræver overblik Om beregningerne og resultaterne i værditabsmodellen siger projektchef Signe Bondo Andersen fra Cowi: - Vores beregninger viser, at der uden tvivl er en markant bedre økonomi i at fortage det løbende vedligehold, som blandt andet mange byggematerialeproducenter forskriver på deres produkter. Over en 40-årig periode som er den gennemsnitlige levetid for mange primære bygningsdele - er der et betydeligt besparelsespotentiale, men det kræver barometer 3/008

8 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri værditab på bygninger Figurerne nedenfor Opretning illustrerer af bygningen principperne i scenarierne: høj tilstand som nybygger Opretning af bygningen høj tilstand som nybygger middel tilstand opretning middel tilstand lav tilstand opretning forfaldskurve nedbrudt lav tilstand forfaldskurve Tid nedbrudt Tid Forlængelse af bygningens levetid ved planlagt vedligehold høj tilstand som nybygger høj tilstand som nybygger middel tilstand Forlængelse af bygningens levetid ved planlagt vedligehold vedligeholdelse vedligeholdelse middel tilstand lav tilstand forfaldskurve nedbrudt lav tilstand forfaldskurve Tid Kilde: Cowi nedbrudt Tid selvsagt, at man har det fornødne overblik over, hvornår der bør sættes ind. Vores erfaringer viser, at vedligeholdelsen af klimaskærmen stadig ofte foregår som genopretning, hvilket skyldes, at der mange steder ikke foregår en langsigtet planlægning af vedligeholdelsesopgaverne. Samtidig ser vi, at kommunerne ofte har et større fokus på de tekniske installationer, men der er altså også mange penge at spare ved at vedligeholde i tide på den øvrige del af bygningen. Indirekte omkostninger Værditabsmodellen skitserer kun de direkte målbare økonomiske konsekvenser, men manglende vedligeholdelse af bygninger har også mange andre direkte og indirekte konsekvenser, som det umiddelbart er svært at måle. COWI nævner følgende eksempler: Klimaskærmens tæthed påvirker bygningens samlede energibehov. Defekte overflader øger risikoen for snavs og bakterier og dermed risikoen for øget sygefravær for bygningens brugere. Ventilationsanlæg, der ikke serviceres korrekt, har udover nedsat funktionalitet kraftigt forhøjet el-forbrug. Nedslidte og ineffektive ventilationsanlæg medfører dårligt indeklima, hvilket kan forhøje sygefravær og øge risiko for skimmelsvampangreb. Pumper, varmestyring og andre el-drevne komponenter på varme- og vandinstallationer, der er ældre en år, har mere end tre gange så højt energiforbrug som nye. Ældre og misligholdte vandarmaturer har et relativt højt vandforbrug, enten som følge af utætte pakninger eller manglende vandbesparende foranstaltninger. barometer 3/008

9 Dansk byggeri Analysebrev nr. 3/008 Utilstrækkelig vedligeholdelse af kloak- og drænanlæg kan medføre indeklimaproblemer som følge af lugtgener og følgeskader ved opstuvende vand grundet nedsat kapacitet. Derudover øget risiko for rotteproblemer. Holder Cowis beregninger i Værditabsmodellen stik, vil modellens konklusion om en omkostningsforøgelse på 15 % som et minimum betyde, at kommunerne omkostninger til vedligeholdelse forøges med 500 mio. kr. årligt. Sættes omkostninger til følgeskader osv. ved manglende rettidig vedligeholdelse til øgede omkostninger på 10 %, bliver den årlige ekstra regning samlet set på 850 mio. kr. Uanset at ovenstående punkter ikke er indkalkuleret i Cowis værditabsmodel, er det svært at afvise, at nedslidte bygninger påvirker indeklima og arbejdsmiljø for bygningens brugere. Dermed har forholdene en økonomisk og menneskelig konsekvens ud over det, der er medtaget i modellen. Omkostningerne på landsplan Barometer har beregnet, hvad et værditab på 15 % svarer til på landsplan, og det er ikke småpenge. I Dansk Byggeris konjunkturanalyse udgør det offentliges renoverings- og vedligeholdelsesaktivitet samlet set ca. 5 mia. kr. om året i 006-priser, fordelt med ca. 50 % på hovedrenovering og 50 % til almindelig bygningsreparation og vedligeholdelse. Vurderingen bygger bl.a. på Danmarks Statistiks opgørelser til Nationalregnskabet. I tallet indgår såvel den statslige som kommunale aktivitet, men kommunerne står for den største del af den offentlige bygningsmasse, og dermed også den største del af den offentlige renoverings- og vedligeholdelsesaktivitet. På denne baggrund virker det realistisk at antage, at kommunernes renoverings- og vedligeholdelsesaktivitet udgør ca. 3,5 mia. kr. om året. Bygningsregnskab Et bredt og dybt kendskab til alle direkte og indirekte konsekvenser af forskellige vedligeholdelsesstrategier er altså afgørende for, at kommunerne kan træffe de rigtige beslutninger. Barometer har tidligere lanceret forslaget om et obligatorisk bygningsregnskab (se skema nedenfor) for offentlige bygninger, som sammenfatter bygningernes vedligeholdelsesefterslæb, energiforbrug, indeklima, funktionalitet m.m., og som synliggør konsekvenserne af for eksempel udskudt vedligeholdelse eller investering i energirenovering. Bygningsregnskabet er et stykke værktøj, som kan give de offentlige myndigheder, herunder kommunerne, et redskab til at overskue totaløkonomien ved forskellige vedligeholdelsesstrategier. Et sådant regnskab koster i etableringsfasen, men har netop til formål at skabe overblik over bygningernes tilstand for på sigt at spare penge i form af systematisk vedligeholdelse. n Sådan kan et bygningsregnskab se ud n Generel redegørelse for bygningens tilstand n Status på besluttede vedligeholdelsesplaner - Redegørelse for ændringer af planer - Redegørelse for økonomiske tab ved udskydelse og forsinkelser n Vedligeholdelsesbehov - Redegørelse for vedligeholdelsesbehov - Budget for nødvendige og rentable arbejder - Økonomiske konsekvenser af udskydelse n Ombygninger og forbedringer - Redegørelse for ønsker - Budget for ombygninger og forbedringer - Redegørelse for den brugsmæssige nytte - Redegørelse for økonomiske konsekvenser n Energi og miljø - Forbrug af el, vand og varme - Besparelsespotentiale i adfærdsændringer - Økonomisk gevinst ved energieffektivisering - Bygningens indflydelse på miljøbelastningen - Budget for miljøforanstaltninger n Indeklima - Redegørelse for bygningens indeklima - Redegørelse for påvirkning af brugere - Redegørelse for påvirkning af driftsforhold - Budget for forbedringer af indeklimaet n Bygningsmæssige forhold - Bygningsmæssige forhold om krav til sikkerhed og sundhed - Konsekvenser af den manglende opfyldelse af krav - Plan og budget for opfyldelse af krav - Redegørelse egnethed til aktuel anvendelse - Redegørelse for mulighederne for forbedring af egnethed til den aktuelle anvendelse - Budget for forbedring af bygningens egnethed til den Kilde: Dansk Byggeri barometer 3/008

10 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri kampen om arbejdskraften Arbejdskraftmangel bliver et permanent problem Byggeriet har oplevet stor vækst i de senere år og beskæftiger i dag ca personer. Men det er ikke problemfrit: En høj aktivitet og en demografisk udvikling, der dræner arbejdsmarkedet for hænder, gør, at branchen allerede i dag har svært ved at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. En ny analyse viser, at problemet bliver forstærket i fremtiden Bygge- og anlægsbranchen har på få år gennemgået en markant forandring. På blot to år fra 004 til 006 kom der flere beskæftigede i branchen, hvilket svarer til en vækst på 8 %. Samtidig er produktionsværdien steget med 15 % i samme periode. Det skyldes, at en stor del af efterspørgslen er blevet dækket via udenlandsk arbejdskraft. Den store vækst kommer efter en lang periode med højkonjunktur. Med ganske små krøller har byggeriet oplevet højkonjunktur siden begyndelsen af 1990 erne. Det har presset branchen på arbejdskraft, så der i dag er udbredt mangel på hænder indenfor alle dele af byggeriet. Løsningen har i høj grad været at hente udenlandsk arbejdskraft til landet. Hvor det før opsvinget i 1990 erne var danske håndværkere, der tog til Norge og Tyskland, så er det i dag arbejdskraft fra nabolandene og de nye EU-lande, der kommer til Danmark. FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) skønner i et forskningsnotat om østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen, at der i dag er omkring udstationerede og selvstændige håndværkere fra østeuropæiske lande, og ca grænsependlere fra Tyskland og Sverige i bygge- og anlægsbranchen her i landet. Mangel på faglærte Problemet er kendt i de fleste brancher. Men byggeriet adskiller sig fra andre brancher ved at have en meget høj andel af faglærte (ca. 60 %) og relativt få med en videregående uddannelse (ca. 10 %). Resten er ufaglærte. Ganske som i andre brancher vil andelen af ufaglærte langsomt blive mindre i løbet af de kommende år, og hermed fortsætter den tendens, der har været dominerende siden slutningen af 1970 erne. Og tendensen vil fortsætte ifølge det private analysebureau New Insight, som blandt andet laver analyser af arbejdsmarkedet. Det vil ske i takt med, at ny teknologi, materialer og metoder kræver flere kvalifikationer hos medarbejderne, hvorfor det er svært at erstatte faglært med ufaglært arbejdskraft. Byggebranchen vil derfor i fremtiden i øget omfang efter- REKORDLAV LEDIGHED I BYGGERIET Uge 45/007 Antal Procent Blik & rør 46 0,7 El 101 0,5 TIB 585 1,3 Murere* 36 3,8 Malere 186,1 Faglærte, i alt ,4 3F (B&A)* , Byggeri, i alt.673, REKORDLAV LEDIGHED I BYGGERIET Uge 3/008 Antal Procent Blik & rør 76 1,0 El 16 0,6 TIB 1.090,5 Murere* ,7 Malere 381 4,3 Faglærte, i alt.651,9 3F (B&A)*.575 9,4 Byggeri, i alt 5.6 4,4 Kilde: BAT-kartellet samt Dansk Byggeri. De med * markerede grupper er ledighedsberørte, mens de øvrige tal er fuldtidsledige. Ledigheden i uge 3/008 var højere, især for gruppen af murere og ufaglærte. Det skyldes til dels den sæsonbestemte ledighed, der stadig præger byggeriet, fordi der er færre opgaver om vinteren. Top 10 over mangel på arbejdskraft Fag Stillinger, der er søgt besat uden held 1. Tømrer Elektriker Sygeplejerske Kok Klejnsmed Jurist VVS-montør Bankrådgiver Industrislagter Revisor 570 Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, rekruttering,. halvår 007 samt Dansk Byggeri. 10 barometer 3/008

11 Dansk byggeri Analysebrev nr. 3/008 spørge medarbejdere med en faglig eller videregående uddannelse, og dette behov kan blive vanskeligt at imødekomme. Chefanalytiker hos New Insight Jacob Løbner Pedersen mener imidlertid ikke, at byggeriets problemer er enestående. - Rekruttering af arbejdskraft bliver en langt større udfordring for den offentlige sektor, som ikke har de samme håndtag at dreje på, som den private sektor. I byggebranchen har man trods alt altid muligheden for eksempelvis at lokke med en bedre løn, og man har et bedre tag i de unge. Men for byggeriet er det særlige, at mange forlader branchen i en alt for tidlig alder. Barometer har tidligere påvist, at hver anden forlader branchen i årsalderen. - Det betyder for byggeriet, at fastholdelse af arbejdskraften er nøgle til en del af problemet. Og byggeriet kommer ikke uden om store såvel som små virksomheder at der skal ske en betydelig professionalisering af virksomhedernes ledelse. Der skal langt mere fokus på personaleforhold, hvis byggeriet skal være blandt vinderne i kampen om arbejdskraften, vurderer Jacob Løbner Pedersen.Ser man på udbuddet af arbejdskraft, kan det med ret høj præcision forudsiges, hvordan det danske arbejdsmarked vil se ud på sigt. Frem til 016 vil arbejdsstyrken blive reduceret med %. Tilbagegangen vil især ramme blandt de faglærte og ufaglærte, mens der vil være en stigning i antallet af personer med en videregående uddannelse. Antallet af faglærte med en byggerelevant uddannelse vil således falde med ca personer eller ca. 4 %. Det hul skal lukkes ved enten at fastholde faglærte arbejdskraft i længere tid eller ved at hente arbejdskraften udefra. Fastholdelse eller udenlandsk arbejdskraft I dag forlader op mod halvdelen af de faglærte byggebranchen inden de bliver 50 år. I en Barometerundersøgelse fra foråret 006 angav de faglærte mangel på sikkerhed i ansættelsen og hårdt fysisk arbejde som årsag til, at de forlader deres fag. (Se Barometer /006). - Der er stadig mange akkorddrenge i byggeriet, men der er også faglærte byggearbejdere, som hellere vil være timelønnede. Det er de lidt ældre, men vi kan også se en tendens blandt de unge, og det har de ikke så store muligheder for i byggeriet, forklarer lektor Flemming Ibsen, Center for Arbejdsmarkedsforskning. I stedet retter flere og flere virksomheder blikket mod den udenlandske arbejdskraft, som på noget nær rekordtid er blevet hverdag i Danmark. FAOS skriver i deres forskningsnotat om udenlandsk arbejdskraft: Mange virksomheder giver udtryk for, at de fremover vil bruge østeuropæisk arbejdskraft, fordi de ikke forventer at kunne få dansk arbejdskraft. De ser tegn på, at den demografiske og uddannelsesmæssige udvikling vil gøre det stadig vanskeligere at skaffe dansk arbejdskraft til byggeog anlægssektoren. Det giver anledning til at spørge, hvad der vil ske, hvis en stadig større andel af arbejdstagerne og virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen kommer fra Østeuropa eller udlandet mere generelt. Når 7 ud af 10 ny arbejdstagere i branchen i 006 var fra udlandet, hvad vil der ske med den fortsatte uddannelse af lærlinge inden for byggesektoren? Vil de bidrage til at uddanne lærlinge fra deres hjemlande? Eller vil importen af udenlandsk arbejdskraft forringe de fremtidige muligheder for at skaffe faglært arbejdskraft? Mange svage har fået chancen Den positive historie er, at byggeriet i løbet af de senere år har været i stand til både at fastholde og tiltrække nye grupper til byggepladserne. Fra har der været en netto-tilvækst på knap personer. Tallet dækker over flere forhold. For det første har byggeriet været bedre end andre brancher til at fastholde de personer, der var beskæftiget i branchen i 004. Af disse var godt 80 % også i branchen to år senere, og det ligger lidt over det samlede erhvervsliv, hvor godt 75 % fortsat var i samme branche to år senere. Det betyder, at godt svarende til 6 % af de beskæftigede i branchen i 006 var kommet til i løbet af de foregående to år. De, der er blevet rekrutteret til branchen, kommer primært fra beskæftigelse i andre brancher. Det er dog karakteristisk for byggeriet, at de i højere grad end øvrige brancher rekrutterer fra andre erhverv. Tilgangen til byggeriet af personer, der to år før havde beskæftigelse i andre brancher, udgør 6 % af tilgangen eller godt personer. Herudover har byggeriet i ret stort omfang rekrutteret personer, der før stod helt udenfor arbejdsstyrken. 19 % af tilgangen svarende til personer kommer fra denne gruppe, og 14 % af tilgangen kom fra ledighed. Byggeriet er med andre ord i høj grad med til at løfte folk, der ingen tilknytning havde til arbejdsmarkedet, ind i fast beskæftigelse og er med til at give mange svage en chance for at komme i beskæftigelse. Årsagen kan vel her tilskrives de relativt fleksible rammer, der gælder for danske virksomheder, når det handler om at ansætte og afskedige medarbejdere altså den såkaldte danske flexicurity-model. barometer 3/008 11

12 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri kampen om arbejdskraften Store udfordringer Den store udfordring for byggeriet bliver at erstatte det hul, som demografisk og uddannelsesmæssigt kommer til at betyde, at der bliver uddannet færre faglærte. Byggeriet er tæt forbundet med de traditionelle håndværk som murer, tømrer, maler m.fl. og har således altid været præget af faglært arbejdskraft. Det er derfor også en branche, hvor uddannelseskrav og rekruttering af unge til fagene altid har nydt stor bevågenhed blandt virksomhedsejere og håndværksmestre. I de senere år er bestræbelserne gået på at uddanne endnu flere faglærte og tilbyde stadig nye specialiserede byggeuddannelser. I dag står byggeriet således for 30 % af alle indgåede uddannelsesaftaler. Det på trods af, at byggeriet kun tæller 7 % af den samlede arbejdsstyrke. Spørgsmålet er om det vil være muligt at rekruttere i samme omfang i de kommende år? Lige nu er der fyldte lokaler på de tekniske skoler, mange skoler har de sidste par år bygget til og udvidet bygge- og anlægsafdelingen. Antallet af lærlinge inden for bygge og anlæg er det højeste i 30 år. Det er derfor vanskeligt for skolerne at forestille sig, at de unges lyst til livet som håndværker pludselig skulle forsvinde. - Byggeuddannelserne har det godt, og jeg tror det vil være muligt fortsat at tiltrække mange unge til uddannelserne. De unge er tiltrukket af det frie liv, man får lov at være meget uden for og har rimelig meget indflydelse på sit eget arbejde, siger vicedirektør Michael Kaas-Andersen fra CEU Selandia. Men der er også en reel risiko for, at der ikke vil blive uddannet nok unge. Byggeuddannelserne er konjunkturfølsomme. Falder aktiviteten i byggeriet falder antallet af lærlinge også, og bliver det vanskeligere at finde en læreplads, så er der således en risiko for, at de unge vælger andre uddannelser. Udenlandsk men hvor længe Paradokset eller logikken er, at selvom antallet af praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen er steget med hele 79 % fra 003 til 006, så vil branchen i løbet af ganske få år stå med et endnu større problem end i dag, fordi afgangen fra branchen vil være langt større end tilgangen af flere nyuddannede faglærte håndværkere. n Læs Barometer online på danskbyggeri.dk/barometer Her findes baggrundsartikler og analyser samt tidligere Barometeranalyser. Barometer Erhvervspolitisk analysebrev Ansvarshavende: Anders Hundahl Redaktør: Mogens Hjelm Analyseredaktion: Louise Pihl, Henrik Stig Sørensen og Lene Jægerslund Analyser: Lars Høier, Henrik Stig Sørensen og Kasper Hyllested Redaktionelle medarbejdere: Mette Schmidt og Anja Binderup Udgivet af Dansk Byggeri Postboks 15, 1015 København K Tlf Opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Kailow Graphic A/S, 150g offset Oplag: ISSN ISSN (online)

VELFÆRDENS RAMMER SKAL I SPIL

VELFÆRDENS RAMMER SKAL I SPIL BREV NR. 2/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer KVALITETSREFORM: VELFÆRDENS RAMMER SKAL I SPIL Mange af de bygninger, der danner ramme om sygepleje, undervisning, børnepasning

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

KOMMUNALT FORFALD FOR MILLIARDER

KOMMUNALT FORFALD FOR MILLIARDER BREV NR. 1/2005 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri www.danskbyggeri.dk/barometer KOMMUNALT FORFALD FOR MILLIARDER Af Lars Høier, konsulent i Dansk Byggeri Regningen for vedligeholdelse af skoler, plejehjem

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Analysebrev nr. 8/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Akut mangel på arbejdskraft er hovedårsagen til, at danske bygge-

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

KØB-SELV-MARKEDET FOR MATERIALER ER TØVENDE

KØB-SELV-MARKEDET FOR MATERIALER ER TØVENDE BREV NR. 4/2006 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri www.danskbyggeri.dk/barometer KØB-SELV-MARKEDET FOR MATERIALER ER TØVENDE Der er ofte penge at spare ved at lade posten levere de nye armaturer frem

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Østjysk rapport om udligning og tilskud

Østjysk rapport om udligning og tilskud Østjysk rapport om udligning og tilskud 28. Februar 2010 Favrskov kommune Hedensted kommune Odder kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Syddjurs kommune 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prisen på pasning 2011. - Lav udvikling af takster - reduceret omsorg - tidlig overflytning

Prisen på pasning 2011. - Lav udvikling af takster - reduceret omsorg - tidlig overflytning Prisen på pasning 2011 - Lav udvikling af takster - reduceret omsorg - tidlig overflytning Prisen på pasning 2011 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulenterne Niels Glavind og Susanne Pade, Bureau 2000.

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 5 Læsevejledning...

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Vigtige udviklingstræk i danske yderkommuners økonomi og serviceydelser i perioden 1993-2012. Carsten Kronborg Bak

Vigtige udviklingstræk i danske yderkommuners økonomi og serviceydelser i perioden 1993-2012. Carsten Kronborg Bak Vigtige udviklingstræk i danske yderkommuners økonomi og serviceydelser i perioden 1993-2012 Carsten Kronborg Bak Marts 2013 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Prisen på pasning 2008. Betaling Moduler Mad

Prisen på pasning 2008. Betaling Moduler Mad Prisen på pasning 2008 Betaling Moduler Mad PRISEN FOR PASNING 2008. SIDE 2 Prisen på pasning 2008 Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000,

Læs mere

1/14 Handy-Print A/S

1/14 Handy-Print A/S 1 /14 Nr. 1 april 2014/66. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Vibeke Meyling Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Dorthe

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter BYGHERREFORENINGEN OG GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Udarbejdet for Bygherreforeningen

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere