MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE GØR DE KOMMUNALE BYGNINGER DÅRLIGERE OG DÅRLIGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE GØR DE KOMMUNALE BYGNINGER DÅRLIGERE OG DÅRLIGERE"

Transkript

1 Analysebrev nr. 3/008 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE GØR DE KOMMUNALE BYGNINGER DÅRLIGERE OG DÅRLIGERE Det kniber stadig for kommunerne at få vedligeholdt deres bygninger. En ny analyse udarbejdet for Barometer viser, at vedligeholdelsesefterslæbet stiger, og at den kommunale sektor har oparbejdet et vedligeholdelsesefterslæb i milliardklassen. I øjeblikket akkumulerer kommunerne et årligt efterslæb på 1,5 mia. kr. En regning til borgerne, der bare bliver større og større I sommeren 007 kom regeringen med et udspil til en kvalitetsreform af den offentlige sektor. Et centralt element var, at de offentlige bygninger skoler, børnehaver, sygehuse m.m. er forældede og nedslidte og bør moderniseres. I Kvalitetsreformen blev det formuleret således: Bygning og indretning af daginstitutioner, plejehjem og sygehuse skal være tidssvarende. De fysiske rammer har stor betydning for kvaliteten af de offentlige serviceydelser, brugernes oplevelse af servicen og de offentligt ansattes arbejdsvilkår. Til det formål ville regeringen etablere en såkaldt kvalitetsfond, der over de kommende 10 år skal investere op mod 50 mia. kr. i modernisering af de offentlige bygninger. Regeringen mente dengang, at der i lyset af, at den offentlige gæld efterhånden er nedbragt, begynder at være økonomisk råderum til en omfattende modernisering af den offentlige bygningsmasse. Illustration: Jørgen Stamp, IllustrationsBureauet Det kommunale vedligeholdelsesefterslæb er i dag på 8 mia. kr. og vil i løbet af få år vokse til 14 mia. kr. sådan reduceres udgifter til vedligeholdelse Arbejdskraftmangel bliver et permanent problem Hvis kommunen sørger for løbende at vedligeholde skolen på et optimalt niveau, bliver det op mod 30 % billigere end, hvis kommunen undlader at vedligeholde bygningen og i stedet udskifter bygningsdelene, når de ikke kan mere. Cowi har for Barometer udviklet en såkaldt værditabsmodel. Side 7 Selvom antallet af praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen er steget med hele 79 % fra 003 til 006, så vil branchen i løbet af ganske få år stå med et endnu større problem end i dag, fordi afgangen fra branchen vil være langt større end tilgangen af flere nyuddannede faglærte håndværkere. Side 10

2 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri manglende vedligeholdelse Statsministeren i brechen Også statsministeren fandt anledning til at sætte ord på problemerne, da han præsenterede oplægget til en kvalitetsreform. Han ønskede, at kvalitetsreformen skulle gøre noget ved de nedslidte offentlige bygninger og lod forstå, at de offentlige bygninger fremover bør afspejle den almindelige velstandsudvikling. I valgkampen i november 007 gjorde Venstre de offentlige bygninger til et af partiets fokusområder. De offentlige bygninger, der i dag trænger til en kærlig hånd, er ikke blevet nedslidt fra den ene dag til den anden. Ej heller fra det ene år til det andet. Det er resultatet af en hårdtarbejdende offentlig sektor, der har slidt på bygningerne i årtier. Det er sket under skiftende regeringer. Men nu vil Venstre tage fat på moderniseringen. (Venstres valgoplæg, 007) Det var skåltalerne. Siden da har regeringen nedtonet sine udmeldinger om de offentlige bygninger med den begrundelse, at øget offentlig byggeaktivitet vil medføre risiko for overophedning af samfundsøkonomien. Byggeriets konjunkturer er imidlertid nu for nedadgående. Definitioner Vedligeholdelsesefterslæb: Forskellen mellem vedligeholdelsesbehov og vedligeholdelsesbudget. Det vil sige de vedligeholdelsesaktiviteter, der ikke bliver råd til at udføre i indeværende budgetår, og som udskydes til næste år, er et vedligeholdelsesefterslæb. Vedligeholdelsesbehov: Omfatter forebyggende vedligehold, afhjælpende vedligehold (reparationer) og oprettende vedligehold (udskiftning eller renovering, så bygningsdelen bliver som ny ). Vedligeholdelsesbudget: Kommunerne vedtager hvert år i oktober måned et nyt budget for det efterfølgende år, herunder også til vedligehold af skoler, dagsinstitutioner etc. Følgeskader: Skader der opstår som konsekvens af udskudt eller mangelfuld vedligeholdelse. Fx hvis et hul i taget ikke lukkes, kan der opstå fugtskader i den underliggende tagkonstruktion. Følgeskader er ikke indregnet i den aktuelle analyse. Markant stigende efterslæb Bygningerne står da også stadig, selvom de mange steder er i en elendig forfatning. Og at der er problemer med kvaliteten af de offentlige bygninger, er også velkendt. Således gennemførte Barometer tilbage i november 005 en analyse af vedligeholdelsen på de kommunale bygninger. Analysen viste dengang, at kommunerne ikke vedligeholdte deres bygninger, og at de samlet set havde oparbejdet et milliardstort og stigende efterslæb på vedligeholdelse. Nu har Barometer med hjælp fra Cowi foretaget en opdatering af analysen. Opdateringen understøtter forventningerne fra 005 om, at vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger er stigende. For det første er efterslæbet fra 005 på 1,9 mia. kr. steget til 8 mia. kr. i 008. For det andet vil efterslæbet stige yderligere til ca. 14,1 mia. kr. inden udgangen af 011, hvis kommunernes budgetter til vedligehold ikke øges. Det svarer til en stigning på ca. 50 kr./m eller over 1,5 mia. kr. om året. Udviklingen fremgår af nedenstående figur: Udvikling i efterslæb ved uændret budgetniveau (008) Kilde: Cowi Mio. kr Efterslæb 011 Logikken bag efterslæbet Logikken bag stigningen i efterslæbet er følgende: Hvis vedligeholdelsesefterslæbet i 008 ikke bliver afhjulpet, vil det blive udskudt til 009, hvor det skal lægges sammen med vedligeholdelsesbehovet i 009. Hvis vedligeholdelsesefterslæbet i 009 ikke bliver afhjulpet, vil det blive udskudt til 010, hvor det skal lægges sammen med vedligeholdelsesbehovet i 010 etc. Det illustreres af ovenstående figur. Undersøgelsesmetoden Analysen er gennem ført for Barometer af Cowi og er baseret på en stikprøve på 11 kommuner repræsentativt udvalgt i forhold til størrelse og geografi. De 11 kommuner repræsenterer 18 % af kommunernes samlede bygningsareal. Stikprøvekommunerne har besvaret et spørgeskema om arealer, vedligeholdelsesbehov og vedligeholdelsesbudget for kommunens bygninger samlet set og opdelt på henholdsvis skoleområdet, daginstitutionsområdet etc. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er ved hjælp af data fra BBR-registret om den samlede kommunale bygningsmasse blevet beregnet på landsplan. Der er således ikke tale om en samlet kortlægning, men om en sandsynliggørelse af vedligeholdelsesefterslæbets omfang. barometer 3/008

3 Dansk byggeri Analysebrev nr. 3/ Det reelle efterslæb større COWI kommer frem til, at vedligeholdelsesefterslæbet i kommunerne er på 8 mia. kr. i 008. Det vil altså udvikle sig til godt 14 mia. kr. inden udgangen af 011 ved uændrede budgetter. Imidlertid er der en række faktorer, som trækker i retning af, at efterslæbet formodentlig er endnu større. COWI peger selv på følgende: Kilde: Cowi Udviklingen i efterslæbet ved uændret budgetniveau 008 Mio. kr efterslæb ekststerende efterslæb + tilvækst Behov Budgetniveau At der ikke er indregnet følgeskader, der opstår som konsekvens af udskudt eller mangelfuld vedligeholdelse. Følgeskader kan erfaringsmæssigt fordyre vedligeholdelse med op til 30 %. At stikprøven er foretaget blandt kommuner med et IT-system, som gør dem i stand til at gennemføre planlagt, systematisk vedligeholdelse. Disse kommuner har sandsynligvis bedre styr på bygningsvedligeholdelsen end kommuner, der ikke kører med planlagt, systematisk vedligeholdelse. At der ikke er taget højde for, om bygningens indretning og funktionalitet er up to date - om fx en folkeskole bygget i 190 funktionelt lever op til den nuværende folkeskolelov. Det kan betegnes som et funktionelt efterslæb. Dokumentation som ikke kan overses Spørger man i kommunerne blandt de ansvarlige, får man et nuanceret billede af situationen. Som Cowi påpeger, er der kommuner, som er kommet langt med hensyn til systematisk vedligehold og har fundet ud af, at der er mange penge på spil i området. København er blandt de kommuner, som tager fat om systematisering af vedligeholdelse. Her etablerede kommunen for et par år siden organisationen Københavns Ejendomme, der forvalter kommunens ejendomsportefølje. Vedligeholdelseschef Flemming Wulff fra Københavns Ejendomme peger på, at dokumentation er forudsætningen for at få politikerne til at bevillige de nødvendige midler til bygningsvedligehold: - Der er ingen tvivl om, at et ønske om ekstra bevillinger til vedligehold er langt sværere at overse, hvis der foreligger et veldokumenteret behov. Vedligeholdelsesplaner nes fornemmeste formål er at give politikerne et kvalificeret beslutningsgrundlag. Skoler halter mest efter Summen af efterslæbet for perioden viser, at tyngden i efterslæbet er størst på folkeskoleområdet med over 5,3 mia. kr., efterfulgt af idrætsbygninger og øvrige bygninger på hver ca.,6 mia. kr. På daginstitutioner og plejehjem vil der i 011 være opbygget et efterslæb på henholdvis. 1,1 mia. kr. og 980 mio. kr. På administrationsbygninger og kulturelle bygninger forventes der kun være et Mio. kr Efterslæb på anvendelseskategorier ( ) Men COWI peger også på: At flere og flere kommuner får overblik over deres bygningsmasse og vedligeholdelsesefterslæb og begynder at arbejde målrettet og systematisk med at få efterslæbet nedbragt. At flere kommuner tilkendegiver, at de har genopretningsplaner for de kommende år, hvor nedslidte bygninger totalrenoveres eller frasælges, hvorved efterslæbet vil blive afviklet på én gang Folkeskoler Daginstitutioner Plejehjem Idrætsbygninger Administration Kulturelle bygninger Øvrige Kilde: Cowi barometer 3/008

4 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri manglende vedligeholdelse Barometer undersøgte i foråret 007 borgernes vurdering af de offentlige bygningers vedligeholdelsestilstand. Her borgernes vurdering af den bygningsmæssige kvalitet af de kommunale skoler ANTALLET AF BORGERE DER MENER, AT STANDARDEN PÅ SKOLEBYGNINGERNE I DERES KOMMUNE ER DÅRLIG ELLER MEGET DÅRLIG > 45 % % % 0-9 % Bornholm 0-19 % Ikke medtaget i undersøgelsen Kommunegrænser Hjørring Frederikshavn Brønderslev- Dronninglund Læsø Jammerbugten Hørsholm Thisted Aalborg Allerød Rudersdal Vesthimmerland Rebild Furesø Lyngby-Taarbæk Lemvig Struer Holstebro Morsø Skive Viborg Mariagerfjord Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Gentofte Her-Gladlesaxe Frederiksberg Ballerup København Glostrup Rødovre Albertslund Høje Tåstrup Brøndby Vallensbæk Hvidovre Ishøj Tårnby Dragør Ringkøbing-Skjern Herning Silkeborg Århus Skanderborg Frederiksværk- Hundested Gribskov Helsingør Ikast-Brande Horsens Odder Samsø Odsherred Frederikssund Hillerød Egedal Fredensborg Fanø Varde Esbjerg Billund Vejen Vejle Kolding Haderslev Hedensted Fredericia Bogense Kerteminde Middelfart Odense Assens Nyborg Fåborg-Midtfyn Kalundborg Slagelse Holbæk Lejre Sorø Ringsted Næstved Roskilde Greve Solrød Køge Stevns Fakse Tønder Svendborg Vordingborg Aabenraa Sønderborg Ærø Langeland Lolland Guldborgsund Kortet viser de store forskelle, der er i borgernes syn på skolebygningernes vedligeholdelsesstandard fra kommune til kommune. Gennemsnitligt er 1/3 af borgerne utilfredse med standarden på skolebygningerne, men i nogle kommuner finder op mod halvdelen af respondenterne, at skolebygningerne er dårligt eller meget dårligt vedligeholdt. barometer 3/008

5 Dansk byggeri Analysebrev nr. 3/008 Bygningssyn færdig i 009 Samtidig understreger Flemming Wulff, at det naturligvis er vigtigt at få mest muligt ud af pengene: - Overblik, planlægning og systematik er nøglen til at effektivisere indsatsen omkring bygningsvedligehold og dermed få mest muligt ud af pengene. Derfor har vi i Københavns Ejendomme fra begyndelsen indledt en systematisk registrering og tilstandsvurdering af kommunens bygninger, og vi forventer, at der er foretaget bygningssyn på hele porteføljen med udgangen af Denne registrering er en forudsætning for at beregne nøgletal, og med nøgletal får vi en højere bevidsthed om, hvad vi bruger penge på. Nøgletal kan sammenlignes med forskellige indikatorer, som så tegner et billede af, om vedligeholdelsesindsatsen lever op til den vedligeholdelsesstrategi, der er fastlagt, forklarer Flemming Wulff. Københavns Ejendomme har fået bevilliget ca. 1 mia. kr. til bygningsvedligeholdelse over de næste tre år. Flemming Wulff oplyser, at de fleste af disse midler går til genopretning af nedslidte skoler og idrætsfaciliteter. Når disse faciliteter er genoprettet i løbet af en årrække, kan man begynde at se nærmere på bygningernes funktion. I afklaringsfasen Andre kommuner er ikke kommet helt så langt som København med hensyn til kortlægning af vedligeholdelsesefterslæbet. - Opretningsbehovet på kommunens bygninger er endnu ikke fuldt afdækket, hvorfor der endnu ikke har været baggrund for at søge ekstra midler til dette formål, oplyser kontorchef for den centrale ejendomsfunktion i Slagelse, Erik Frølund. Slagelse Kommune har i forbindelse med strukturreformen centraliseret bygningsvedligeholdelsen i en ny afdeling, Kommunale Ejendomme, som er i en afklaringsfase. - En af afdelingens helt store udfordringer er kommunikation og formidling af resultater. Det vil være afgørende for os at få de decentrale brugeres accept af den nye struktur og afdelingens planlægning og prioritering. Det er vores klare målsætning at brugerne kommer til at opleve en synlig forbedring af bygningernes kvalitet og større indsigt i vedligeholdelsesplanlægningen, siger Erik Frølund. Han tilføjer, at vedligeholdelse også handler om funktionalitet: - Vedligeholdelse handler ikke kun om at holde bygningens klimaskærm i god stand, men i lige så høj grad om at vurdere, om bygningens funktionalitet matcher brugernes behov. Derfor er der behov for en helhedsorienteret tilgang til vedligeholdelsesopgaven. Vedligehold er også klimapolitik Bjørn Dahl, viceborgmester i Roskilde Kommune, medlem af KLs bestyrelse og formand for KLs teknik- og miljøudvalg mener, at bygningsvedligeholdelse også er et klimapolitisk spørgsmål: - Hvis vi fra kommunernes side skal kunne indhente vedligeholdelsesefterslæbet - og der er et efterslæb! - og samtidig bidrage til at nå målene i den nationale klimahandlingsplan for reduktion af CO-udslippet, så må vi have økonomisk mulighed for det. Jeg ved ikke, hvad der sker bag de lukkede døre på Christiansborg, hvor Kvalitetsreformen forhandles, men vi må håbe, at de er opmærksomme på disse problemstillinger. Vi skal både have indhentet vedligeholdelsesefterslæbet og energirenoveret de kommunale bygninger, siger Bjørn Dahl og afslutter: - I Roskilde Kommune har vi et efterslæb, især på skoleområdet. Det hænger sammen med, at vi som følge af den demografiske udvikling har været nødt til at bruge pengene på etablering af nye daginstitutioner og plejehjemspladser, som vi jo ifølge lovgivningen skal stille til rådighed. Det har desværre haft den konsekvens, at vi har været tvunget til at spare på vedligeholdelsen af skolebygningerne. n barometer 3/008

6 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri velfærdens rammer DANSK BYGGERI MENER Jo dybere man graver, jo mere finder man Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, skriver Danmark har et uklædeligt stort vedligeholdelsesefterslæb på offentlige bygninger og anlæg. Det gælder vores jernbanenet, stats- og kommuneveje, kloaknettet, forsvarets bygninger, sygehusene og mange kommunale bygninger. Det påviste Barometer første gang i 005. Her blev efterslæbet sat til at ville vokse til ca. 3,5 mia. kr. i 009. Nu viser en ny og mere dybtgående analyse, at efterslæbet er på ca. 8 mia. kr. og vil vokse til godt 14 mia. kr. i 011. Det ser altså ud til, at jo mere man graver i sagen, jo mere finder man. I Dansk Byggeri er vi overbevist om, at det reelle efterslæb nok snarere er mia. kr. Klippe snor Vedligeholdelsesefterslæb opstår, fordi det er sjovere at klippe snore og indvie nyt end at passe på de eksisterende byggerier. Det er naturligvis kritisabelt, for så skubber politikerne regninger videre til kommende generationer af politikere, som i sidste ende må hente pengene hos borgerne. For de er de eneste til at betale for genopretning af værditabet ved dårlig forvaltning. Et andet argument som forhåbentligt kan vække politikerne handler om at få energieffektiviseret vores bygningsmasse og få nedbragt CO-udslippet. Bygninger er storforbruger af energi, og hvis vi vil leve op til vores klimaforpligtelser i EU, er det nødvendigt at se på det store energisparepotentiale i bygningsmassen. Velfærdens rammer Regeringen så helt rigtigt, da den gjorde modernisering af de offentlige bygninger til en central del af kvalitetsreformen og gav løfte om milliarder til forbedringer. Siden er der blevet stille om den del af reformen, som handler om velfærdens rammer vores offentlige bygninger. Dansk Byggeri antager naturligvis, at regeringens løfte står ved magt. Dog må vi desværre notere, at realiteterne nu er anderledes, og at de problemstillinger, der er omtalt her i Barometer, er skudt til hjørne af nogle uheldige beslutninger i dette års finanslov. Der er således for nuværende intet som peger på, at regeringen vil begynde at udmønte Kvalitetsfondens midler til bygningsforbedringer i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger med kommunerne. Det gør det ikke nemmere for kommunerne at reducere efterslæbet på vedligeholdelse. Regeringen ikke vil acceptere nedslidte skoler, daginstitutioner og forældede hospitaler: Derfor afsætter regeringen 50 mia. kr. til nybyggeri, modernisering og udvidelse af skoler, daginstitutioner, sygehuse og plejehjem. Dertil skal lægges kommunernes og regionernes andel.... Det kan lyde dyrt, men det ville også være dyrt at lade tingene forfalde. Det koster dyrt i løbende vedligeholdelse, og nye bygninger og bedre indrettede lokaler giver bedre muligheder for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. Statsminister Anders Fogh Rasmussen på pressemødet i forbindelse med kvalitetsreformen. barometer 3/008

7 Dansk byggeri Analysebrev nr. 3/008 Sådan reduceres udgifter til vedligeholdelse Ny beregningsmodel viser, at en kommune vil få et værditab på mellem 15 og 30 %, hvis den undlader at vedligeholde sine bygninger. Et værditab på 15 % svarer til, at kommunerne samlet set får en ekstraregning på 500 mio. kr., og hvis følgeskader medregnes mindst 850 mio. kr. om året. Modellen tager udgangspunkt i en skole, men beregningerne kan overføres til mange andre typer offentlige og for den sags skyld også private bygninger. I forbindelse med analysen af vedligeholdelsesefterslæbet i kommunerne har COWI konstrueret en værditabsmodel, der kan synliggøre omkostningerne ved forskellige vedligeholdelsesstrategier. Modellen beskriver - med udgangspunkt i anslåede levetider og tilhørende vedligeholdelses- og udskiftningsomkostninger for en udvalgt række bygningsdele - hvor stort det relative værditab vil være i bygningens levetid (her ca. 40 år), hvis der ikke sker nødvendig vedligeholdelse. Modellen er udarbejdet på baggrund af en typisk folkeskole fra 1970 erne med et samlet bebygget areal på ca kvm. Den er opført i gule mursten med lette facader, linoleumsgulve og fladt tag med tagpap. Scenarier For denne skole er der udvalgt en række primære bygningsdele - tag, gulve, vinduer mm. - og de samlede omkostninger til vedligeholdelse af disse bygningsdele over en 40-årig periode er beregnet for tre forskellige vedligeholdelsesniveauer: Scenarie 1, hvor bygningsdelene vedligeholdes efter leverandørens forskrifter og dermed så optimalt som teoretisk muligt Scenarie, hvor der ikke udføres nogen form for forebyggende vedligeholdelse, og hvor bygningsdelenes levetid derfor forkortes betragteligt, hvorefter bygningsdelene udskiftes. Scenarie 3, hvor der som i scenarie ikke udføres nogen form for forebyggende vedligeholdelse, men hvor der er lagt 5 år til bygningsdelenes levetid, hvilket vurderes at være den absolut maksimale levetid for bygningsdelene. Konklusionen på analysen er følgende: I scenarie 1 er de samlede omkostninger estimeret til 8,514 mio. kr. I scenarie er de samlede omkostninger estimeret til 10,87 mio. kr. I scenarie 3 er de samlede omkostninger estimeret til 9,75 mio. kr. Værditab på 15-8 % Med udgangspunkt i scenarie 1, som viste sig at medføre de laveste omkostninger for perioden, beregnes det relative værditab i henholdsvis scenarie og 3 som den procentvise omkostningsforøgelse disse scenarier medfører: Det relative værditab i scenarie (case ) er: 8 % Det relative værditab i scenarie 3 (case 3) er: 15 % Gennemsnitligt værditab i forhold til case 1 Procent Kilde: Cowi Case 3 Case Tid/år Hvis kommunen sørger for løbende at vedligeholde skolen på et optimalt niveau, bliver det således op mod 30 % billigere for kommunen, end hvis kommunen undlader at vedligeholde bygningen og i stedet udskifter bygningsdelene, når de ikke kan mere. Og 15 % billigere, hvis kommunen undlader at vedligeholde bygningen og samtidig vælger at lade bygningsdelene være fuldstændig nedslidt, inden de udskiftes. Om kommunen kan leve med, at personalet og brugerne skal færdes i så nedslidte omgivelser, er en anden diskussion. Det er således dyrt at spare på bygningsvedligeholdelsen, og det står klart, at der kan spares mange penge, hvis kommunerne løbende vedligeholder deres bygninger ordentligt - penge som de kan bruge til at skabe endnu bedre bygningsmæssige rammer for lærerne, børnene, pædagogerne, plejepersonalet, de ældre og øvrige brugere af de mange kommunale bygninger. Kræver overblik Om beregningerne og resultaterne i værditabsmodellen siger projektchef Signe Bondo Andersen fra Cowi: - Vores beregninger viser, at der uden tvivl er en markant bedre økonomi i at fortage det løbende vedligehold, som blandt andet mange byggematerialeproducenter forskriver på deres produkter. Over en 40-årig periode som er den gennemsnitlige levetid for mange primære bygningsdele - er der et betydeligt besparelsespotentiale, men det kræver barometer 3/008

8 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri værditab på bygninger Figurerne nedenfor Opretning illustrerer af bygningen principperne i scenarierne: høj tilstand som nybygger Opretning af bygningen høj tilstand som nybygger middel tilstand opretning middel tilstand lav tilstand opretning forfaldskurve nedbrudt lav tilstand forfaldskurve Tid nedbrudt Tid Forlængelse af bygningens levetid ved planlagt vedligehold høj tilstand som nybygger høj tilstand som nybygger middel tilstand Forlængelse af bygningens levetid ved planlagt vedligehold vedligeholdelse vedligeholdelse middel tilstand lav tilstand forfaldskurve nedbrudt lav tilstand forfaldskurve Tid Kilde: Cowi nedbrudt Tid selvsagt, at man har det fornødne overblik over, hvornår der bør sættes ind. Vores erfaringer viser, at vedligeholdelsen af klimaskærmen stadig ofte foregår som genopretning, hvilket skyldes, at der mange steder ikke foregår en langsigtet planlægning af vedligeholdelsesopgaverne. Samtidig ser vi, at kommunerne ofte har et større fokus på de tekniske installationer, men der er altså også mange penge at spare ved at vedligeholde i tide på den øvrige del af bygningen. Indirekte omkostninger Værditabsmodellen skitserer kun de direkte målbare økonomiske konsekvenser, men manglende vedligeholdelse af bygninger har også mange andre direkte og indirekte konsekvenser, som det umiddelbart er svært at måle. COWI nævner følgende eksempler: Klimaskærmens tæthed påvirker bygningens samlede energibehov. Defekte overflader øger risikoen for snavs og bakterier og dermed risikoen for øget sygefravær for bygningens brugere. Ventilationsanlæg, der ikke serviceres korrekt, har udover nedsat funktionalitet kraftigt forhøjet el-forbrug. Nedslidte og ineffektive ventilationsanlæg medfører dårligt indeklima, hvilket kan forhøje sygefravær og øge risiko for skimmelsvampangreb. Pumper, varmestyring og andre el-drevne komponenter på varme- og vandinstallationer, der er ældre en år, har mere end tre gange så højt energiforbrug som nye. Ældre og misligholdte vandarmaturer har et relativt højt vandforbrug, enten som følge af utætte pakninger eller manglende vandbesparende foranstaltninger. barometer 3/008

9 Dansk byggeri Analysebrev nr. 3/008 Utilstrækkelig vedligeholdelse af kloak- og drænanlæg kan medføre indeklimaproblemer som følge af lugtgener og følgeskader ved opstuvende vand grundet nedsat kapacitet. Derudover øget risiko for rotteproblemer. Holder Cowis beregninger i Værditabsmodellen stik, vil modellens konklusion om en omkostningsforøgelse på 15 % som et minimum betyde, at kommunerne omkostninger til vedligeholdelse forøges med 500 mio. kr. årligt. Sættes omkostninger til følgeskader osv. ved manglende rettidig vedligeholdelse til øgede omkostninger på 10 %, bliver den årlige ekstra regning samlet set på 850 mio. kr. Uanset at ovenstående punkter ikke er indkalkuleret i Cowis værditabsmodel, er det svært at afvise, at nedslidte bygninger påvirker indeklima og arbejdsmiljø for bygningens brugere. Dermed har forholdene en økonomisk og menneskelig konsekvens ud over det, der er medtaget i modellen. Omkostningerne på landsplan Barometer har beregnet, hvad et værditab på 15 % svarer til på landsplan, og det er ikke småpenge. I Dansk Byggeris konjunkturanalyse udgør det offentliges renoverings- og vedligeholdelsesaktivitet samlet set ca. 5 mia. kr. om året i 006-priser, fordelt med ca. 50 % på hovedrenovering og 50 % til almindelig bygningsreparation og vedligeholdelse. Vurderingen bygger bl.a. på Danmarks Statistiks opgørelser til Nationalregnskabet. I tallet indgår såvel den statslige som kommunale aktivitet, men kommunerne står for den største del af den offentlige bygningsmasse, og dermed også den største del af den offentlige renoverings- og vedligeholdelsesaktivitet. På denne baggrund virker det realistisk at antage, at kommunernes renoverings- og vedligeholdelsesaktivitet udgør ca. 3,5 mia. kr. om året. Bygningsregnskab Et bredt og dybt kendskab til alle direkte og indirekte konsekvenser af forskellige vedligeholdelsesstrategier er altså afgørende for, at kommunerne kan træffe de rigtige beslutninger. Barometer har tidligere lanceret forslaget om et obligatorisk bygningsregnskab (se skema nedenfor) for offentlige bygninger, som sammenfatter bygningernes vedligeholdelsesefterslæb, energiforbrug, indeklima, funktionalitet m.m., og som synliggør konsekvenserne af for eksempel udskudt vedligeholdelse eller investering i energirenovering. Bygningsregnskabet er et stykke værktøj, som kan give de offentlige myndigheder, herunder kommunerne, et redskab til at overskue totaløkonomien ved forskellige vedligeholdelsesstrategier. Et sådant regnskab koster i etableringsfasen, men har netop til formål at skabe overblik over bygningernes tilstand for på sigt at spare penge i form af systematisk vedligeholdelse. n Sådan kan et bygningsregnskab se ud n Generel redegørelse for bygningens tilstand n Status på besluttede vedligeholdelsesplaner - Redegørelse for ændringer af planer - Redegørelse for økonomiske tab ved udskydelse og forsinkelser n Vedligeholdelsesbehov - Redegørelse for vedligeholdelsesbehov - Budget for nødvendige og rentable arbejder - Økonomiske konsekvenser af udskydelse n Ombygninger og forbedringer - Redegørelse for ønsker - Budget for ombygninger og forbedringer - Redegørelse for den brugsmæssige nytte - Redegørelse for økonomiske konsekvenser n Energi og miljø - Forbrug af el, vand og varme - Besparelsespotentiale i adfærdsændringer - Økonomisk gevinst ved energieffektivisering - Bygningens indflydelse på miljøbelastningen - Budget for miljøforanstaltninger n Indeklima - Redegørelse for bygningens indeklima - Redegørelse for påvirkning af brugere - Redegørelse for påvirkning af driftsforhold - Budget for forbedringer af indeklimaet n Bygningsmæssige forhold - Bygningsmæssige forhold om krav til sikkerhed og sundhed - Konsekvenser af den manglende opfyldelse af krav - Plan og budget for opfyldelse af krav - Redegørelse egnethed til aktuel anvendelse - Redegørelse for mulighederne for forbedring af egnethed til den aktuelle anvendelse - Budget for forbedring af bygningens egnethed til den Kilde: Dansk Byggeri barometer 3/008

10 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri kampen om arbejdskraften Arbejdskraftmangel bliver et permanent problem Byggeriet har oplevet stor vækst i de senere år og beskæftiger i dag ca personer. Men det er ikke problemfrit: En høj aktivitet og en demografisk udvikling, der dræner arbejdsmarkedet for hænder, gør, at branchen allerede i dag har svært ved at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. En ny analyse viser, at problemet bliver forstærket i fremtiden Bygge- og anlægsbranchen har på få år gennemgået en markant forandring. På blot to år fra 004 til 006 kom der flere beskæftigede i branchen, hvilket svarer til en vækst på 8 %. Samtidig er produktionsværdien steget med 15 % i samme periode. Det skyldes, at en stor del af efterspørgslen er blevet dækket via udenlandsk arbejdskraft. Den store vækst kommer efter en lang periode med højkonjunktur. Med ganske små krøller har byggeriet oplevet højkonjunktur siden begyndelsen af 1990 erne. Det har presset branchen på arbejdskraft, så der i dag er udbredt mangel på hænder indenfor alle dele af byggeriet. Løsningen har i høj grad været at hente udenlandsk arbejdskraft til landet. Hvor det før opsvinget i 1990 erne var danske håndværkere, der tog til Norge og Tyskland, så er det i dag arbejdskraft fra nabolandene og de nye EU-lande, der kommer til Danmark. FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier) skønner i et forskningsnotat om østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen, at der i dag er omkring udstationerede og selvstændige håndværkere fra østeuropæiske lande, og ca grænsependlere fra Tyskland og Sverige i bygge- og anlægsbranchen her i landet. Mangel på faglærte Problemet er kendt i de fleste brancher. Men byggeriet adskiller sig fra andre brancher ved at have en meget høj andel af faglærte (ca. 60 %) og relativt få med en videregående uddannelse (ca. 10 %). Resten er ufaglærte. Ganske som i andre brancher vil andelen af ufaglærte langsomt blive mindre i løbet af de kommende år, og hermed fortsætter den tendens, der har været dominerende siden slutningen af 1970 erne. Og tendensen vil fortsætte ifølge det private analysebureau New Insight, som blandt andet laver analyser af arbejdsmarkedet. Det vil ske i takt med, at ny teknologi, materialer og metoder kræver flere kvalifikationer hos medarbejderne, hvorfor det er svært at erstatte faglært med ufaglært arbejdskraft. Byggebranchen vil derfor i fremtiden i øget omfang efter- REKORDLAV LEDIGHED I BYGGERIET Uge 45/007 Antal Procent Blik & rør 46 0,7 El 101 0,5 TIB 585 1,3 Murere* 36 3,8 Malere 186,1 Faglærte, i alt ,4 3F (B&A)* , Byggeri, i alt.673, REKORDLAV LEDIGHED I BYGGERIET Uge 3/008 Antal Procent Blik & rør 76 1,0 El 16 0,6 TIB 1.090,5 Murere* ,7 Malere 381 4,3 Faglærte, i alt.651,9 3F (B&A)*.575 9,4 Byggeri, i alt 5.6 4,4 Kilde: BAT-kartellet samt Dansk Byggeri. De med * markerede grupper er ledighedsberørte, mens de øvrige tal er fuldtidsledige. Ledigheden i uge 3/008 var højere, især for gruppen af murere og ufaglærte. Det skyldes til dels den sæsonbestemte ledighed, der stadig præger byggeriet, fordi der er færre opgaver om vinteren. Top 10 over mangel på arbejdskraft Fag Stillinger, der er søgt besat uden held 1. Tømrer Elektriker Sygeplejerske Kok Klejnsmed Jurist VVS-montør Bankrådgiver Industrislagter Revisor 570 Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, rekruttering,. halvår 007 samt Dansk Byggeri. 10 barometer 3/008

11 Dansk byggeri Analysebrev nr. 3/008 spørge medarbejdere med en faglig eller videregående uddannelse, og dette behov kan blive vanskeligt at imødekomme. Chefanalytiker hos New Insight Jacob Løbner Pedersen mener imidlertid ikke, at byggeriets problemer er enestående. - Rekruttering af arbejdskraft bliver en langt større udfordring for den offentlige sektor, som ikke har de samme håndtag at dreje på, som den private sektor. I byggebranchen har man trods alt altid muligheden for eksempelvis at lokke med en bedre løn, og man har et bedre tag i de unge. Men for byggeriet er det særlige, at mange forlader branchen i en alt for tidlig alder. Barometer har tidligere påvist, at hver anden forlader branchen i årsalderen. - Det betyder for byggeriet, at fastholdelse af arbejdskraften er nøgle til en del af problemet. Og byggeriet kommer ikke uden om store såvel som små virksomheder at der skal ske en betydelig professionalisering af virksomhedernes ledelse. Der skal langt mere fokus på personaleforhold, hvis byggeriet skal være blandt vinderne i kampen om arbejdskraften, vurderer Jacob Løbner Pedersen.Ser man på udbuddet af arbejdskraft, kan det med ret høj præcision forudsiges, hvordan det danske arbejdsmarked vil se ud på sigt. Frem til 016 vil arbejdsstyrken blive reduceret med %. Tilbagegangen vil især ramme blandt de faglærte og ufaglærte, mens der vil være en stigning i antallet af personer med en videregående uddannelse. Antallet af faglærte med en byggerelevant uddannelse vil således falde med ca personer eller ca. 4 %. Det hul skal lukkes ved enten at fastholde faglærte arbejdskraft i længere tid eller ved at hente arbejdskraften udefra. Fastholdelse eller udenlandsk arbejdskraft I dag forlader op mod halvdelen af de faglærte byggebranchen inden de bliver 50 år. I en Barometerundersøgelse fra foråret 006 angav de faglærte mangel på sikkerhed i ansættelsen og hårdt fysisk arbejde som årsag til, at de forlader deres fag. (Se Barometer /006). - Der er stadig mange akkorddrenge i byggeriet, men der er også faglærte byggearbejdere, som hellere vil være timelønnede. Det er de lidt ældre, men vi kan også se en tendens blandt de unge, og det har de ikke så store muligheder for i byggeriet, forklarer lektor Flemming Ibsen, Center for Arbejdsmarkedsforskning. I stedet retter flere og flere virksomheder blikket mod den udenlandske arbejdskraft, som på noget nær rekordtid er blevet hverdag i Danmark. FAOS skriver i deres forskningsnotat om udenlandsk arbejdskraft: Mange virksomheder giver udtryk for, at de fremover vil bruge østeuropæisk arbejdskraft, fordi de ikke forventer at kunne få dansk arbejdskraft. De ser tegn på, at den demografiske og uddannelsesmæssige udvikling vil gøre det stadig vanskeligere at skaffe dansk arbejdskraft til byggeog anlægssektoren. Det giver anledning til at spørge, hvad der vil ske, hvis en stadig større andel af arbejdstagerne og virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen kommer fra Østeuropa eller udlandet mere generelt. Når 7 ud af 10 ny arbejdstagere i branchen i 006 var fra udlandet, hvad vil der ske med den fortsatte uddannelse af lærlinge inden for byggesektoren? Vil de bidrage til at uddanne lærlinge fra deres hjemlande? Eller vil importen af udenlandsk arbejdskraft forringe de fremtidige muligheder for at skaffe faglært arbejdskraft? Mange svage har fået chancen Den positive historie er, at byggeriet i løbet af de senere år har været i stand til både at fastholde og tiltrække nye grupper til byggepladserne. Fra har der været en netto-tilvækst på knap personer. Tallet dækker over flere forhold. For det første har byggeriet været bedre end andre brancher til at fastholde de personer, der var beskæftiget i branchen i 004. Af disse var godt 80 % også i branchen to år senere, og det ligger lidt over det samlede erhvervsliv, hvor godt 75 % fortsat var i samme branche to år senere. Det betyder, at godt svarende til 6 % af de beskæftigede i branchen i 006 var kommet til i løbet af de foregående to år. De, der er blevet rekrutteret til branchen, kommer primært fra beskæftigelse i andre brancher. Det er dog karakteristisk for byggeriet, at de i højere grad end øvrige brancher rekrutterer fra andre erhverv. Tilgangen til byggeriet af personer, der to år før havde beskæftigelse i andre brancher, udgør 6 % af tilgangen eller godt personer. Herudover har byggeriet i ret stort omfang rekrutteret personer, der før stod helt udenfor arbejdsstyrken. 19 % af tilgangen svarende til personer kommer fra denne gruppe, og 14 % af tilgangen kom fra ledighed. Byggeriet er med andre ord i høj grad med til at løfte folk, der ingen tilknytning havde til arbejdsmarkedet, ind i fast beskæftigelse og er med til at give mange svage en chance for at komme i beskæftigelse. Årsagen kan vel her tilskrives de relativt fleksible rammer, der gælder for danske virksomheder, når det handler om at ansætte og afskedige medarbejdere altså den såkaldte danske flexicurity-model. barometer 3/008 11

12 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri kampen om arbejdskraften Store udfordringer Den store udfordring for byggeriet bliver at erstatte det hul, som demografisk og uddannelsesmæssigt kommer til at betyde, at der bliver uddannet færre faglærte. Byggeriet er tæt forbundet med de traditionelle håndværk som murer, tømrer, maler m.fl. og har således altid været præget af faglært arbejdskraft. Det er derfor også en branche, hvor uddannelseskrav og rekruttering af unge til fagene altid har nydt stor bevågenhed blandt virksomhedsejere og håndværksmestre. I de senere år er bestræbelserne gået på at uddanne endnu flere faglærte og tilbyde stadig nye specialiserede byggeuddannelser. I dag står byggeriet således for 30 % af alle indgåede uddannelsesaftaler. Det på trods af, at byggeriet kun tæller 7 % af den samlede arbejdsstyrke. Spørgsmålet er om det vil være muligt at rekruttere i samme omfang i de kommende år? Lige nu er der fyldte lokaler på de tekniske skoler, mange skoler har de sidste par år bygget til og udvidet bygge- og anlægsafdelingen. Antallet af lærlinge inden for bygge og anlæg er det højeste i 30 år. Det er derfor vanskeligt for skolerne at forestille sig, at de unges lyst til livet som håndværker pludselig skulle forsvinde. - Byggeuddannelserne har det godt, og jeg tror det vil være muligt fortsat at tiltrække mange unge til uddannelserne. De unge er tiltrukket af det frie liv, man får lov at være meget uden for og har rimelig meget indflydelse på sit eget arbejde, siger vicedirektør Michael Kaas-Andersen fra CEU Selandia. Men der er også en reel risiko for, at der ikke vil blive uddannet nok unge. Byggeuddannelserne er konjunkturfølsomme. Falder aktiviteten i byggeriet falder antallet af lærlinge også, og bliver det vanskeligere at finde en læreplads, så er der således en risiko for, at de unge vælger andre uddannelser. Udenlandsk men hvor længe Paradokset eller logikken er, at selvom antallet af praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen er steget med hele 79 % fra 003 til 006, så vil branchen i løbet af ganske få år stå med et endnu større problem end i dag, fordi afgangen fra branchen vil være langt større end tilgangen af flere nyuddannede faglærte håndværkere. n Læs Barometer online på danskbyggeri.dk/barometer Her findes baggrundsartikler og analyser samt tidligere Barometeranalyser. Barometer Erhvervspolitisk analysebrev Ansvarshavende: Anders Hundahl Redaktør: Mogens Hjelm Analyseredaktion: Louise Pihl, Henrik Stig Sørensen og Lene Jægerslund Analyser: Lars Høier, Henrik Stig Sørensen og Kasper Hyllested Redaktionelle medarbejdere: Mette Schmidt og Anja Binderup Udgivet af Dansk Byggeri Postboks 15, 1015 København K Tlf Opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Kailow Graphic A/S, 150g offset Oplag: ISSN ISSN (online)

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere