Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016"

Transkript

1 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016

2 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede Resultatmål for Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger Formalia og påtegning Mål- og resultatplan

3 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede 1.1. Præsentation af Søfartsstyrelsen Søfartsstyrelsen arbejder for at skabe sikkerhed til søs og vækst i de maritime erhverv i Danmark. Med udgangspunkt i kvalitetsskibsfart er fokus på at fastholde og udvikle Danmarks styrkeposition som en af de mest konkurrencedygtige søfartsnationer med gode rammevilkår Mission og vision Mission Erhvervs- og Vækstministeriets mission: Skabe fremtidsrettede vækstvilkår for hele Danmark i den globale økonomi Søfartsstyrelsens mission: Effektiv styrke Det Blå Danmarks vækstvilkår samt fremme sikkerhed og sundhed på rent hav. Som en del af Erhvervs- og Vækstministeriet støtter Søfartsstyrelsen op om koncernens samlede mission ved på søfartsområdet at fremme sikkerhed og sundhed på et rent hav samt at sikre konkurrencedygtige rammevilkår og beskæftigelse for virksomheder, søfarende og andre interessenter i Det Blå Danmark. Vision Erhvervs- og Vækstministeriets vision: Europas bedste vækstvilkår Søfartsstyrelsens vision: Danmark skal være en førende søfartsnation kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, teknologi og stærke kompetencer. Ved at arbejde for, at Danmark skal være en førende søfartsnation, der er kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, teknologi og stærke kompetencer, støtter styrelsen op om koncernens samlede vision om at skabe Europas bedste vækstvilkår. Mål- og resultatplan

4 1.3. Strategiske målsætninger og kerneopgaver Strategiske målsætninger Søfartsstyrelsen har fire kerneopgaver, som er i overensstemmelse med styrelsens hovedformål på finansloven. For de fire kerneopgaver udstikker følgende strategiske målsætninger kursen for Søfartsstyrelsen de kommende år: Rammebetingelser, konkurrence og vækst Det Blå Danmark skal fortsat have internationalt konkurrencedygtige rammevilkår, og det skal være attraktivt at drive maritim virksomhed i Danmark. Der skal være en fortsat positiv udvikling i det samlede antal beskæftigede i Det Blå Danmark, udviklingen i dansk opereret tonnage skal følge udviklingen i den samlede tonnage i verden, og Danmark skal fortsat være blandt de 3 største operatører af tonnage i EU. Danmark skal desuden være blandt de 3 EU-lande, hvor den registrerede tonnage vokser mest i absolutte tal. Sikre skibe, sundhed og miljø Niveauet for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse skal være højt, hyppigheden af arbejdsulykker til stadighed for nedadgående, og Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt være Qualship nation i US Coast Guard. Sikre farvande, afmærkning og navigation Gennem effektiv udnyttelse af teknologi, regulering og tilsyn med bl.a. lodser og lodserier sikres en høj sejladssikkerhed i danske, grønlandske og færøske farvande. Sociale forhold, søfarende og fiskere De søfarende skal opleve en løsningsorienteret og serviceminded myndighed, som har fokus på digitale selvbetjeningsløsninger, effektiv kommunikation og korte sagsbehandlingstider. Som led i regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser skal Søfartsstyrelsens hovedkontor flytte fra Valby til Korsør. Flytningen vil derfor være et særskilt organisatorisk indsatsområde for styrelsen de kommende år Søfartsstyrelsens budget Kerneopgaver Omkostninger mio. kr. Indtægter mio. kr. Budget 2016 i alt 1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst 2. Sikre skibe, sundhed og miljø 3. Sikre farvande, afmærkning og navigation 4. Sociale forhold, søfarende og fiskere Hjælpefunktioner samt generel 24,6-5,9 18,7 74,6-29,8 44,8 123,1-16,6 106,5 8,1-5,0 3,1 81,8-0,5 81,3 ledelse og administration I alt 312,2-57,8 254,4 Mål- og resultatplan

5 2. Resultatmål for 2016 På baggrund af det strategiske målbillede er følgende resultatmål opstillet for Søfartsstyrelsen i Resultatmålene i planen er opdelt i policy- og udviklingsmål, driftsmål samt interne administrationsmål Resultatmål fordelt på kerneopgaver på finansloven Kerneopgave 1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst Kerneopgave 2. Sikre skibe, sundhed og miljø Kerneopgave 3. Sikre farvande, afmærkning navigation Kerneopgave 4. Sociale forhold, søfarende og fiskere Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Resultatmål 5 Resultatmål 1 Resultatmål 2 Resultatmål 4b Resultatmål 6 Resultatmål 3 Resultatmål 4a Resultatmål 7 Resultatmål Policy- og udviklingsmål Resultatmål 1. Internationalt orienterede erhvervsstrategier Klare erhvervsstrategier skal styrke vækstvilkårene i den nye globale økonomi for danske virksomheder på de internationalt orienterede erhvervsområder. I 2016 igangsættes arbejdet med erhvervsstrategier på sundhedsområdet og Det Blå Danmark. Vægt: 15 pct. Søfartsstyrelsen er i 2016 sekretariat for arbejdet med en ny maritim erhvervsstrategi. Arbejdet skal resultere i anbefalinger til, hvordan der frem mod 2025 kan arbejdes for, at Det Blå Danmark fortsat har internationalt konkurrencedygtige rammevilkår, og at det er attraktivt at drive maritim virksomhed i Danmark. Der inddrages efter behov andre interessenter, ministerier m.m. i udarbejdelsen af forslag til anbefalinger. Inden udgangen af 2016 offentliggøres en ny maritim erhvervsstrategi. Resultatmål 2. Sikker og effektiv skibsfart En mere sikker og effektiv skibsfart skal opnås, gennem digitalisering, systemudvikling og administrative lettelser for rederierne. Vægt: 15 pct. Søfartsstyrelsen vil digitalisere skibscertifikater og synsrapporter i Synsrapporter og certifikater vil blive sendt elektronisk, journaliseret og efterfølgende kunne tilgås digitalt på Søfartsstyrelsens hjemmeside. I det omfang der stadig er internationale krav om det, udleveres certifikater og rapporter fortsat i fysisk original. Mål- og resultatplan

6 Resultatmål 3. Havplanloven Der gennemføres lov om fysisk planlægning for de danske havområder (havplanlov). Vægt: 10 pct. Søfartsstyrelsen udarbejder forslag til havplanlov, som fremsættes til vedtagelse i folketingssamlingen 2015/16. Vedtagelse af lovforslaget skal resultere i en effektiv ramme for den proces, der skal sikre vedtagelse af den første dansk havplan senest den 31. marts Driftsmål Resultatmål 4. Tilsyn og kontrol Der bliver ført effektivt tilsyn og kontrol af god kvalitet. Vægt: 15 pct. Dansk skibsfart skal til stadighed være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Der må højest være 9 tilbageholdelser af danskregistrerede skibe i 2016 i de tre internationale organer for havnestatskontrol USCG, Paris-MoU og Tokyo-Mou. Endvidere skal hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker til søs fortsat være aftagende. Vægt: 15 pct. Der skal være et højt niveau af sejladssikkerhed i danske, grønlandske og færøske farvande. Søfartsstyrelsen skal sikre, at de høje kvalitetsstandarder for statsafmærkningen fastholdes. Resultatmål 5. God og effektiv service Virksomheder og borgere skal opleve en effektiv service, som har fokus på korte sagsbehandlingstider og digitalisering. Vægt: 10 pct. Søfartsstyrelsen vil gennem optimering af arbejdsgange i 2016 have fokus på fortsat lav sagsbehandlingstid, så den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for følgende sager er: - Lovpligtige periodiske syn på fiskeskibe under 15 meter (fra syn til faktura): fra 97 dage i 2015 til 75 dage i Optagelse i skibsregistrene samt ændring i registreringsforhold: maksimalt 40 dage. Mål- og resultatplan

7 2.3. Interne administrationsmål Resultatmål 6. God økonomistyring og prognosepræcision Erhvervs- og Vækstministeriet vil fortsætte videreudviklingen af koncernens økonomistyring med henblik på at leve op til bedste praksis i staten, herunder med særlig fokus på prognosepræcision. Vægt: 5 pct. Søfartsstyrelsen understøtter dette ved at sikre god regnskabsførelse, herunder udvikling af nye procedurer for regnskabskontrol og godkendelse samt nye løsninger for administrationen af tilskudsfinansierede aktiviteter og beregning af feriepengehensættelsen. Resultatmål 7. God arbejdsgiveradfærd Erhvervs- og Vækstministeriet har fortsat fokus på god arbejdsgiveradfærd. Vægt: 5 pct. Søfartsstyrelsen vil i 2016 sætte fokus på korrekt tidsregistrering. Tidsregistreringen skal være godkendt af medarbejderne senest den 3. i hver måned og af personalelederne senest den 8. i hver måned. Resultatmål 8. Eksekvering af implementeringsplan for udflytning af statslige arbejdspladser Der gennemføres en succesfuld efterlevelse af implementeringsplanerne for udflytning af statslige arbejdspladser. Vægt: 10 pct. Søfartsstyrelsen eksekverer implementeringsplanerne vedrørende 2016 i samarbejde med departementet. Der er særlig fokus på sagsbehandlingstid og overholdelse af tidsplan. Mål- og resultatplan

8 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger Nr. Mål Vægt i pct. Budget uden/med fællesudgifter Policy- og udviklingsmål 40 % 15,8 / 18,3 Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt 1 Internationalt orienterede erhvervsstrategier 15 % 3,0 / 4,4 Der foreligger et anbefalingskatalog baseret på input fra interessenter. En ny maritim erhvervsstrategi er klar til offentliggørelse. 2 Sikker og effektiv skibsfart 15 % 11,9 / 12,4 Det Digitale Syn er sat i drift, og certifikater og synsrapporter til skibene udstedes digitalt. Det Digitale Syn er sat i drift, og certifikater og synsrapporter til skibene udstedes digitalt. Desuden er en digital adgang til certifikater, synsrapporter og historik stillet til rådighed for rederierne. 3 Havplanloven 10 % 0,9/1,5 Lovforslaget er gennemført tilfredsstillende i forhold til lovteknik og lovproces. I tillæg til kriterier for delvis opfyldelse er den politiske håndtering ( påklædning af ministeren ) over middel. Indsatsen vurderes af departementet. Driftsmål 40 % 83,4 / 114,7 4a Tilsyn og kontrol 15 % 25,7 / 40,9 1 ud af 2 måltal for fremme af kvalitetsskibsfart er opfyldt. 1) Hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker til søs skal fortsat være aftagende. Antallet af alvorlige arbejdsulykker pr besætningsmedlemmer skal være lavere i perioden i forhold til perioden ) Der forekommer højest 9 tilbageholdelser af danskregistrerede skibe i regionerne Paris- MoU, Tokyo-MoU og USCG i 2016.

9 Nr. Mål Vægt i pct. Budget uden/med fællesudgifter Kriterier for delvist opfyldt 4b Tilsyn og kontrol 15 % 57,7 / 73,8 Minimum 2 ud af 4 måltal for funktionstider er opfyldt. 5 God og effektiv service 10 % Ikke relevant Minimum 1 ud af 2 måltal for sagsbehandlingstider er opfyldt. Interne administrationsmål 20 % Kriterier for helt opfyldt I 2016 er funktionstiderne for afmærkninger mindst: - Fyr i Danmark: 99,8 pct. - Lystønder i DK: 99,0 pct. - Fyr på Færøerne: 99,5 pct. - Fyr i Grønland: 99,0 pct. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for følgende sager er: - Lovpligtige periodiske syn på fiskeskibe under 15 meter (fra syn til faktura): fra 97 dage i 2015 til 75 dage i Optagelse i skibsregistrene samt ændring i registreringsforhold: 40 dage. 6 God økonomistyring og prognosepræcision 5 % Ikke relevant Rigsrevisionen udtrykker ikke kritik af beregningen af feriepengehensættelsen eller administrationen af tilskudsfinansierede aktiviteter i den afsluttende rapportering vedr. Søfartsstyrelsens årsregnskab for Rigsrevisionen giver vurderingen tilfredsstillende i den afsluttende rapportering vedr. Søfartsstyrelsens årsregnskab for God arbejdsgiveradfærd 5 % Ikke relevant Andelen af manglende medarbejdergodkendelse af tidsregistreringerne inden for fristen nedbringes til maksimalt 8,0 pct. i Andelen af manglende personaleledergodkendelser af tidsregistreringerne inden for fristen nedbringens til maksimalt 10,0 pct. i Måles som et gennemsnit ved udarbejdelse af de 4 årlige HR-LIS. Andelen af manglende medarbejdergodkendelse af tidsregistreringerne inden for fristen nedbringes til maksimalt 5,0 pct. i Andelen af manglende personaleledergodkendelser af tidsregistreringerne inden for fristen nedbringens til maksimalt 8,0 pct. i Måles som et gennemsnit ved udarbejdelse af de 4 årlige HR-LIS.

10 Nr. Mål Vægt i pct. 8 Eksekvering af implementeringsplan for udflytning af statslige arbejdspladser Budget uden/med fællesudgifter Kriterier for delvist opfyldt 10 % Ikke relevant Der eksekveres tilfredsstillende på de væsentligste af implementeringsplanens delelementer med særlig fokus på overholdelse af tidsplanen i Indsatsen vurderes af departementet. Kriterier for helt opfyldt Der eksekveres tilfredsstillende på implementeringsplanens delelementer med særlig fokus på overholdelse af tidsplanen i Indsatsen vurderes af departementet. Desuden skal Søfartsstyrelsen fortsat ligge under benchmark i staten på huslejeomkostninger pr. årsværk i det nye lejemål.

11 4. Formalia og påtegning 1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Søfartsstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2016 og gælder for hele Mål- og resultatplanen er en del af ministeriets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov. 2. Mål- og resultatplanen kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som styrelsen ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan nås. 3. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. 4. Mål- og resultatplanen ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement og styrelse eller de opgaver, som bestyrelsen er tillagt i medfør af 345, stk. 7 i lov om finansiel virksomhed. 5. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for mål- og resultatstyring i staten. 6. Status på resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen skal rapporteres, når departementet beder herom, og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i mål- og resultatplanen skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og departementets vejledninger. 7. Søfartsstyrelsens direktør har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resultatplanen samt eventuel genforhandling. København den 12. februar 2016 Valby den 16. februar 2016 Departementschef Michael Dithmer Direktør Andreas Nordseth Mål- og resultatplan

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt... 9 4. Formalia og påtegning... 12 Mål- og resultatplan

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 - Fax 72 19 60 01 www.soefartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Sikkerhedsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Sikkerhedsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia

Læs mere

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016 Finanstilsynet Mål og resultatplan 2016 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia og

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2013-2016

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt 2013-2016 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2013-2016 Søfartsstyrelsen 2012, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 91 37 60 00 - Fax 91 37 60 01 www.sofart.dk sfs@dma.dk Indholdet

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Patent- og Varemærkestyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Patent- og Varemærkestyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger...

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2014-2017

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2014-2017 Resultatkontrakt 2014-2017 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2014-2017 Søfartsstyrelsen 2013, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 91 37 60 00 - Fax 91 37 60 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017 Finanstilsynet Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 12 4. Formalia og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Erhvervsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Erhvervsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Erhvervsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 7 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 13 4. Formalia

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2012-2015

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2012-2015 Resultatkontrakt 2012-2015 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2012-2015 Søfartsstyrelsen 2011, Vermundsgade 38C, 2100 København Ø Telefon 39 17 44 00 - Fax 39 17 44 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

Søfartsstyrelsens årsrapport 2016

Søfartsstyrelsens årsrapport 2016 - 1 - Søfartsstyrelsens årsrapport 2016 Søfartsstyrelsen 2015, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 Fax 72 19 60 01 www.soefartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk Indholdet i denne publikation må

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor Den nye Søfartsstyrelse - hvem hvad - hvorfor Kgl. Resolution af 3. oktober 2011 Farvandsvæsenet nedlægges Opgaverne deles mellem 3 ministerier Det Statslige Lodsvæsen og Lodstilsynet med tilhørende sagsområder

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Mål- og resultatplan 2017

Mål- og resultatplan 2017 Erhvervsstyrelsen Mål- og resultatplan 2017 April 2017 Indhold 1. Erhvervsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt... 12 4. Formalia og påtegning...

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM 2016 FEBRUAR 2016

ARBEJDSPROGRAM 2016 FEBRUAR 2016 ARBEJDSPROGRAM 2016 FEBRUAR 2016 ORGANISATIONSDIAGRAM Erhvervs- og Vækstministeriets koncern Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Design Society Finansiel Stabilitet Dansk

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Søfartsstyrelsens årsrapport 2014

Søfartsstyrelsens årsrapport 2014 Årsrapport 2014 - 1 - Søfartsstyrelsens årsrapport 2014 Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 Fax 72 19 60 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk Indholdet i denne

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem Erhvervs- og Vækstministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 11. december 2014 Sagsnr.: 14/423

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Søfartsstyrelsens årsrapport 2013

Søfartsstyrelsens årsrapport 2013 Årsrapport 2013 - 1 - Søfartsstyrelsens årsrapport 2013 Søfartsstyrelsen 2013, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 91 37 60 00 Fax 91 37 60 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk Indholdet i denne

Læs mere

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet 2/6 Direktørkontrakt for 2013 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Erhvervs- og Vækstministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen.

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Søfartsstyrelsen 2010 Indledning Dansk fiskeri og søfart skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Sikkerhed, sundhed og miljø skal være

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Søfartsstyrelsen udbyder en undersøgelse af, om der kan foretages landbaseret lodsning i danske farvande med en tilsvarende

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017

Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2017 1. Indledning Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og Udlændingestyrelsen. Mål- og resultatplanen

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. Kunststyrelsen 2005-2008

RESULTATKONTRAKT. Kunststyrelsen 2005-2008 M I N I S T E R I E T RESULTATKONTRAKT Kunststyrelsen 2005-2008 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Kunststyrelsen på den anden side fastlægger de ønskede

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Bilag 2 Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til resultat- og direktørkontrakter... 3 2 Proces for indgåelse af resultat- og direktørkontrakter...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen Indledning Miljøministeren fastsætter regler om betaling for Geodatastyrelsens produkter og ydelser, jf. lov om Geodatastyrelsen

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015 Resultatplan 2015 Resultatplan 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2163-3 ISSN 2246-7432 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatplan

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen

Mål- og resultatplan. for Civilstyrelsen 20 16 Mål- og resultatplan for Civilstyrelsen Indhold Mission og vision 2 Om Civilstyrelsen 2 Civilstyrelsens primære arbejdsområder 2 Centralt uddannelsesforløb på Justitsministeriets område 3 Korrekt

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1)

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1) 2010/1 LSV 147 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201000708 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Socialstyrelsen 2016 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det social serviceområde

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2015-2017

Strategi for Energitilsynet 2015-2017 1 Strategi for Energitilsynet 2015-2017 2 Strategi 2015-2017: I 2012 fik Energitilsynets sin første strategi som selvstændig organisation. Forud for formuleringen af denne var gået et omfattende forarbejde,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen

2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen København maj 2016 Jobprofil 2 vicedirektører til Udlændingestyrelsen 1. Indledning Denne jobprofil er udarbejdet af Genitor ApS på baggrund af samtaler med ledere i Udlændingestyrelsen og Ministeriet

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere