Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7"

Transkript

1 Centralbibliotekets tilfredshedsundersøgelse for år

2 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7 Durch, für, gegen eller grunden til, at jeg aldrig lærte tysk 9 Centralbibliotekets tilfredshedsundersøgelse for år Spørg Olivia en interaktiv spørge- og svartjeneste for børn 17 Litterær netformidling 24 Musikbibliotek.dk nyheder 27 Til lykke Til lykke 29 Redaktionsudvalget Kultur- og bibliotekschef Lone Gladbo, Gentofte (ansv. redaktør), Vicestadsbibliotekar Susanne Rømeling, Lyngby, Ledende børnebibliotekar Hanne Svendsen Holme, Herlev, Teamleder Else Morthorst, Hvidovre, Konsulent Ole Jensen, Gentofte Bibliotekerne, Overassistent Anette Flügge, Gentofte, Gladsaxe Bibliotekerne 33 Annonce: 75 års jubilæumsfest 37 Kalender for arrangementer i CB regi 38

3 På kryds og tværs Af kultur- og bibliotekschef Lone Gladbo, Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotekets virksomhedsregnskab Virksomhedsregnskabet består af nogle kvantitative målinger som f.eks. materialetilvæksten, antallet af interurbanudlån, antal kursusdage m.m.; tilfredshedsundersøgelsen samt de økonomiske beregninger. Det er et digert værk på 31 sider, som kan ses på centralbibliotekets hjemmeside. I tilfredshedsundersøgelsen viser tallet 5 den højeste tilfredshed og 1 angiver den mindste tilfredshed. Generelt veksler bibliotekernes tilfredshed mellem 3.45 og I vicebibliotekschef Pia Hansens artikel om undersøgelsen gennemgåes områderne med den laveste besvarelse, hvilket er 3,5 og derunder, og punkt for punkt præciseres, hvad centralbiblioteket vil foretage sig for at rette op på disse områder. For centralbiblioteket har det været en fin men meget besværlig opgave, at udarbejde virksomhedsregnskabet. Alle kan ved selvsyn forvisse sig om omfanget af arbejdet med at producere dette regnskab, men både i forhold til udviklingen og prioriteringen af opgaverne har det haft stor betydning at kunne adskille centralbiblioteksfunktionen fra det kommunale bibliotek. Kompetenceudvikling Projektet med kompetenceudvikling i Netværksområde 1 er nu kommet så langt, at der har været afholdt et meget velbesøgt informationsmøde for bibliotekslederne i København og Frederiksborg amter, samt København og Frederiksberg kommuner. De 13 uddannede trænere har undersøgt behovet for uddannelse indenfor områderne musik og internet, og ikke mindre end 1576 medarbejdere har ønsker til kurser. På mødet præsenterede trænerne deres gennemarbejdede forslag til kursernes indhold. Den anden del af dette projekt er uddannelse af projektledere, og i dette netværksområde har vi valgt at satse på uddannelse af ikke mindre end 60 projektledere. Hermed har vi mulighed for at tilbyde alle biblioteker i området uddannelse af 1 projektleder. Det store arbejde med at få projektet på benene er flot varetaget af en styregruppe bestående af Lene Byrialsen fra Helsingør, Bente Nielsen fra Frederiksberg, Nana Dreyer fra København, John Nørskov Hansen fra Gentofte samt sekretariatet ved Ole Jensen og Anette Flügge fra Gentofte. FKKA og Biblioteksforeningen for Storkøbenhavn Den årlige generalforsamling i Biblioteksforeningen for Storkøbenhavn blev i år et bevægende møde, hvor der bl.a. var røster fremme om at splitte foreningen i 2. Bestyrelsen har siden afholdt et møde, hvor der var enighed om betydningen af at bevare Biblioteksforeningen for Storkøbenhavn som en stor lokal forening og i fremtiden at lægge større vægt på drøftelser af bibliotekspolitiske spørgsmål. I forbindelse med nedlæggelsen af De rådgivende Udvalg for Centralbibliotekerne har Danmarks Biblioteksforening foreslået at oprette regionale biblioteksråd dels som erstatning for De rådgivende Udvalg og dels som nye koordinerende råd. I FKKA s bestyrelse har man drøftet et forslag om at bevare Det rådgivende Udvalg, men har valgt i stedet at oprette et nyt Fritids- og Kulturudvalg til at varetage bl.a. samordningen af biblioteksopgaverne. Som jeg vurderer sagen, ser fordelingen af samarbejds- og samordningsstrengene ud således: 1. På det besluttende niveau: Samordning mellem kommunerne sker i FKKA s Fritids- og Kulturudvalg. 2. På det administrative niveau: Samarbejde mellem bibliotekslederne m.v. med udgangspunkt i centralbibliotekskontrakten. 3. På det foreningsmæssige niveau: Samarbejde i Biblioteksforeningen for Storkøbenhavn. Biblioteksforeningens styrke skal findes dels i den sammensatte medlemskreds: Politikere, fagfolk samt andre interesserede f.eks. repræsentanter for 4 5

4 Kompetencebib.dk Kompetenceudvikling i netværksområde 1 Af konsulent Ole Olav Jensen, Gentofte Bibliotekerne, brugerråd, dels i det ideelle formål, der giver plads for en bred og åben debat. Børnekultur Vores regionale børnekulturkonsulent har nu fungeret i halvandet år, og Styregruppen har netop vedtaget vision og mål for resten af 2001 og Fra visionen hedder det bl.a. At sætte fokus på det børneorienterede kulturliv for børn og kulturpolitik skal sikres et børneperspektiv og børnepolitik et kulturelt aftryk, som svarer til kulturens betydning i børnelivet. Den samlede projektbeskrivelse kan ses på De 4 mål er: At inspirere til politikudvikling på området, at opbygge netværk, at igangsætte kompetenceudvikling på området og at iværksætte konkrete samarbejdsprojekter på regionalt plan. Ja, ambitionerne fejler ikke noget, men det gør resultaterne heller ikke. Alle kommuner i amtet deltager aktivt i udviklingen af børnekulturen. Nogle steder er det primært biblioteket, der deltager og andre steder kører det store samarbejde på tværs af forvaltninger, institutioner og foreninger. Et andet helt kontant resultat er, at 9 ud af 18 kommuner søgte Kulturrådet for børn om et samarbejde om en lokal børnekulturkonsulent, Herlev, Lyngby og Rødovre kommuner modtog et positivt svar, medens Ballerup og Hvidovre blev udpeget til modelkommuner. Desuden har Gentofte, Søllerød og Værløse besluttet at ansætte en børnekulturkonsulent for kommunale midler. Nu er vi trænere parate til at gå i gang med at planlægge og udføre uddannelsesaktiviteterne inden for musik- og internetområdet! Det kunne trænerne meddele på informationsmødet om kompetenceudviklingen i netværksområde 1, som blev afholdt på Gentofte bibliotekerne den 28. maj for bibliotekscheferne i hele netværksområdet. Trænerne har netop afsluttet den 10½ dag lange uddannelse inden for bl.a. undervisning og formidling, og føler sig nu klædt godt på til at udføre kursusaktiviteterne samt dele ud af deres faglige viden. Behovsafdækningen 50 biblioteker i netværksområdet har gennem de udsendte skemaer tilkendegivet det omtrentlige omfang af det antal medarbejdere, der ønskes uddannet. Inden for musikområdet er antallet 434, inden for Internetområdet 952 og inden for webdesign er det 186 i alt er der altså ønske om uddannelse af 1576 medarbejdere i netværksområdet! Kurser I juni tilrettelægger trænerne og projektets administration med udgangspunkt i behovsafdækningen kurser inden for de forskellige emneområder. I løbet af august måned får bibliotekerne tilsendt kursustilbud med beskrivelse af kursusindholdet. 6 7

5 Fra september/oktober til projektets afslutning med udgangen af 2002, udfører trænerkorpset uddannelses- og konsulentopgaverne. Projektlederuddannelsen Alle biblioteker i netværksområdet tilbydes at få mindst én medarbejder uddannet som projektleder. På informationsmødet præsenterede repræsentanter for Holstein Booking uddannelsen, der omfatter 6 dage, fordelt på 2 moduler à 3 Tidsplan for aktiviteterne i kompetencebib.dk 13. juni Netværksmøde. Trænerne og administrationen udarbejder forslag til kursustilbud m.v. Medio juni August September december 2002 dage. Projektlederuddannelsen foregår med udgangspunkt i konkrete projektemner, den enkelte på forhånd har udpeget i samarbejde med den lokale ledelse. Mellem modulerne arbejder deltagerne med projekterne i netværksgrupper. Erfaringer med dette arbejde indgår i den videre undervisning på modul 2. Invitation om deltagelse i projektlederuddannelsen udsendes til alle biblioteker medio juni. Bibliotekerne i netværksområdet får tilsendt indbydelse om deltagelse i projektlederuddannelsen Bibliotekerne får tilsendt de første kursustilbud inden for musik- og Internetområdet Trænerne udfører uddannelsesaktiviteterne september Projektlederuddannelse hold a, modul oktober do. hold b, modul oktober do. hold c, modul 1 7. december Midtvejsevaluering på Gentofte Bibliotekerne af Det særlige Udviklingsprogram i den udvidede styregruppe februar do. hold a, modul marts do. hold b, modul marts do. hold c, modul 2 Durch, für, gegen - eller grunden til, at jeg aldrig lærte tysk Af bibliotekar Sanne Caft, Gentofte Bibliotekerne Hvor mange gange har du siddet til et kursus og stirret ud i luften, mens der blev undervist i et eller andet oppe ved tavlen? Uden at høre efter og uden at få det mindste ude af det? Eller hvor mange gange har du hørt en underviser bræge om fordelen ved at bruge standardtegn for de boolske operatorer i AltaVista? Uden at kunne huske dem to sekunder senere? Personligt kan jeg huske utallige sådanne situationer. Jeg har deltaget i kurser, der på papiret lød forjættende og relevante, men som viste sig at være værdiløse fordi underviseren ikke kunne undervise. Jeg skriver bevidst undervise og ikke, at de ikke var fagligt kompetente, for det har de alle været. Men de evnede ikke at formidle deres stof til de kursister, der tilbragte ½, 1, 2 eller flere dage i et beklumret undervisningslokale. Hvor vil jeg hen med alt dette? Jo, jeg deltager i det trænerprojekt, som Biblioteksstyrelsen har bevilget penge til og som har til formål at kompetenceudvikle bibliotekspersonale over hele landet. Internet og musik er obligatorier ifølge den nye bibliotekslov, og derfor bliver vi nødt til at udvikle os, så det er os, der kan vejlede lånerne og ikke omvendt. Mange af os skal bl.a. blive bedre til at håndtere den IT-udvikling, der ræser af sted og som kræver, at man til stadighed er på mærkerne og udvikler sine kompetencer og faglige viden. For at imødegå de krav er der i den østlige del af Sjælland, også kaldet Netværksområde 1, udvalgt 13 personer, der skal ud og undervise kolleger i internet og musik. For at vi skal være tilstrækkeligt rustet til dét, er vi selv blevet sendt på kursus. I løbet af foråret 2001 har vi gennemgået et uddannelsesforløb, der ikke lader TV2 s tv-program Den store mission meget efter. Vi er ikke blevet sendt til Florida for at dykke i mudret vand og lande månefartøjer, men vi har tilbragt flere dage i Tisvildeleje for at lære at samarbejde, lære os selv, hinanden og hvert eneste græsstrå i en omkreds af tre kilometer fra kursusstedet at kende. Vi har optrådt for hinanden og et ubarmhjertigt videokamera og bagefter siddet og set overlegne ud, mens vi fik udpeget, hvordan man ikke skal gøre, når man underviser. Og vi er blevet klogere. I løbet af de ti undervisningsdage har jeg snuset til pædagogiske metoder, didaktik og undervisningsteknik og er blevet klar over, et det at undervise ikke er så ligetil, som man måske skulle tro. 8 9

6 Bare en tilsyneladende enkel ting som at skrive på en tavle pyha! Menneskets arm og skulderparti er ikke skabt til tavleskrivning, så er det sagt. Alle og jeg mener alle linjer kommer til at slå en bue, så man altid ender tyve centimeter lavere end dér, hvor man begyndte. Og forsøger man at rette næste linje op, kommer ens skriblerier til at ligne en flok vodkaberusede myrer, der har holdt technofest i en kridtbunke. Og nu vi er ved armene. Hvor gør man af sine hænder, mens man taler? Stikker man dem i lommerne ligner man en vvs-mand, der fortæller én, at alle rør og haner i lejligheden er angrebet af uhelbredelig rust og skal udskiftes for en formue. Og gestikulerer man mens man taler og UNDERSTREGER en pointe med at slå en cirkel i luften og vifte med sin højre pegefinger, får man statur uforsagt en skræmmende lighed med Luciano Pavarotti under afsyngningen af en særlig følsom arie. Jeg har lært, at det ikke er nok at sige alt dét, man synes kursisterne skal lære. Blot fordi det bliver sagt højt af underviseren, betyder det ikke nødvendigvis at der er sket en læring hos den enkelte. Jeg kan tale i to timer om søgestrategier på nettet og hvilke søgeværktøjer man skal bruge for at komme til at søge i det dybe web. Så er det i det mindste sagt, men der er ikke nødvendigvis sket noget i hovedet på dem, der har kedet sig bravt på stolene, mens jeg brægede. Kursusforløbet har været sjovt! Og lærerigt! Og jeg har fået 12 nye kollegaer. Sådan føles det i al fald. For vi har brugt dagene til at kompetenceudvikle hinanden. Og der har været en stor medlæring hvis jeg nu skal vigte mig med nogle af de udtryk, jeg har suget til mig. Eller sagt på en anden måde, så har vi udvekslet faglige tips, ideer og overvejelser. Fra det helt jordnære, såsom at udveksle gode internetadresser og brugen af genvejstaster til den faglige og personlige sparring, der foregik, når vi forberedte vores to gange 15 minutters tv-optræden. Og vi har været igennem den gruppeudvikling, vi også er blevet teoretisk undervist i. Fra at være 13 personer med meget forskellig udgangspunkt, indstilling, arbejdsform og personlighed til at være 13 personer, der blandt andet er blevet bevidste om egne og de andres stærke og svage sider. Og som har nået en fælles platform, som vi kan stå på, når vi skal ud og undervise jer. Og det er jo ikke det dårligste udgangspunkt, man kan have. Så skidt med, at jeg stadig har svært ved at skrive lige på en tavle. Og at mine blokbogstaver ser ud som om de er blevet trykket ud af en flad tandpastatube og ikke kan læses på ½ meters afstand. For nu ved jeg, hvad der virkelig tæller når man skal undervise. Og jeg ved også, hvorfor jeg aldrig nogen sinde blev god til tysk. Min tysklærer underviste efter devisen: sig det ud i lokalet, så er det nok noget af det, der hænger ved. Det gjorde der ikke ikke i mit hoved. Så hvis det usandsynlige skulle ske, og jeg skulle blive bedt om at undervise i tysk, så ville jeg straks tænke konstrutivistisk og induktivt. Med andre ord: Durch, für, gegen, ohne, wieder, um.. Nu skal vi alle sammen sige kasserollebøjningen i kor og derefter tager vi de uregelmæssige verber. Sådan ville min undervisning IKKE blive. Men hvordan den så ville være, eller hvordan jeg vil undervise i søgestrategier i Altavista og det dybe web, ja det må du komme til mine kurser for at finde ud af. De starter i september

7 Centralbibliotekets tilfredshedsundersøgelse for år 2000 Af vicebibliotekschef Pia Hansen, Gentofte Bibliotekerne Tilfredshedsundersøgelsen for 2000 er en del af det samlede cb-virksomhedsregnskab til Biblioteksstyrelsen. Undersøgelsen vil i år ikke blive ledsaget af en besøgsrunde til amtets biblioteker, men der er enkelte besvarelser, som vil blive fulgt op af en kontakt til det pågældende bibliotek, for at få præciseret, hvad der menes med besvarelsen. Tilfredshedsundersøgelsen blev foretaget i februar måned 2001 blandt folkebibliotekerne i Københavns Amt. 16 biblioteker har afleveret et udfyldt skema. Tilfredshedsundersøgelsen tager udgangspunkt i det samme spørgeskema, der blev benyttet for virksomhedsåret 1999, dog med enkelte ændringer. Bl.a. er der på forslag fra amtets børnebiblioteker tilføjet spørgsmål vedrørende materialetypen Sprog og Leg, og der er tillige indføjet en rubrik, der hedder Ved ikke/bruger ikke denne ydelse. Denne rubrik er indføjet, da det viste sig, at mange biblioteker opfattede rubrikken Neutral som en Ved ikke-rubrik. Inden for de spørgsmål, hvor bibliotekerne er blevet bedt om at markere hvilke materialetyper og hvilke ydelser, der skal prioriteres højest, er det ikke muligt at lave en samlet prioritering, idet bibliotekerne har udfyldt disse spørgsmål forskelligt. Nogle biblioteker har markeret en prioriteret rækkefølge, mens andre biblioteker har angivet tilkendegivelserne uprioriteret. I det oprindelige skema skal 1. prioritet markeres med henholdsvis et 3-tal eller et 5-tal. Erfaringen fra Tilfredshedsundersøgelsen for virksomhedsåret 1999 viste, at bibliotekerne oftest markerede et 1-tal som højeste prioritet. For at imødegå denne fejlkilde ændrede centralbiblioteket teksten for virksomhedsåret 2000, således at 1. prioritet nu markeres med et 1-tal. Det betyder, at det spørgsmål, der samlet får højeste prioritet er det spørgsmål, som har flest markeringer, uanset om markeringen er et 1-tal, et 5-tal eller blot et x. Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen For voksenafdelingerne er der tale om en mindre stigning i tilfredsheden i forhold til Tilfredshedsundersøgelsen i Den største tilfredshed (4,5 og derover) ligger inden for områderne Tilfredshed med titelspredning inden for skønlitteratur Kvaliteten af rådgivning og vejledning i biblioteksfaglige spørgsmål Initiativer til folkebibliotekssamarbejde i cb-området Omfanget af biblioteksfaglige undervisnings- og kursussessioner Omfanget af faglige udvalg/erfa-grupper i cb-området Kvaliteten af faglige udvalg Frekvensen i kørselsordningen Betjening i al almindelighed Generelt er der også stor tilfredshed med såvel titelspredningen som den tid der går før et reserveret/bestilt materiale modtages. Ovenstående skal dog tages med en vis forsigtighed, da besvarelsesgrundlaget på nogle af spørgsmålene baserer sig på relativt få besvarelser. De laveste point (3,50 og derunder) er givet på spørgsmålene om Tilfredshed med titelspredning inden for cd-rom Tilfredsheden med den tid der går før bestilte/reserverede lydbøger modtages fra centralbiblioteket Tilfredsheden med den tid der går før bestilte/reserverede cd-rom modtages fra centralbiblioteket Kvaliteten af centralbibliotekets rådgivning og vejledning i forsøgs- og udviklingsprojekter Muligheden for at blive betjent af centralbibliotekets personale. Med hensyn til spørgsmålet Muligheden for at blive betjent af centralbibliotekets personale viser Tilfredshedsundersøgelsen for år ,47. For 1999 var dette spørgsmålet med den laveste tilfredshed, nemlig 2,7. Prioriteringsspørgsmålene 9-16 og 45-57: De udsagn, der har fået flest markeringer er prioritering af Faglitterære bøger Udenlandsk litteratur Lydbøger De ydelser, der har fået flest markeringer er prioritering af Opbygning og vedligeholdelse af materialebestand Lånesamarbejde og formidling af materiale Initiativer til folkebibliotekssamarbejde i centralbiblioteksområdet Biblioteksfaglige undervisnings- og kursussessioner Kørselsordning For børnebibliotekerne er der tale om en generel stigning i tilfredsheden blandt amtets biblioteker. Den største tilfredshed (4,5 og derover) ligger inden for Titelspredningen på skønlitterære bøger Titelspredningen på faglitterære bøger Titelspredningen for seriepublikationer Titelspredningen for lydbøger Tilfredsheden med den tid der går før bestilte/reserverede skønlitterære bøger modtages fra centralbiblioteket Tilfredsheden med den tid der går før bestilte/reserverede fagbøger modtages fra centralbiblioteket 12 13

8 Tilfredsheden med den tid der går før bestilte/reserverede udenlandske materialer modtages fra centralbiblioteket Initiativer til folkebibliotekssamarbejde i centralbiblioteksområdet Omfanget af biblioteksfaglige undervisnings- og kursussessioner Kvaliteten af biblioteksfaglige undervisnings- og kursussessioner Kvaliteten af faglige udvalg Frekvensen i kørselsordningen. De laveste point (3,50 og derunder)er givet for Tilfredsheden med titelspredning på cdrom området Tilfredsheden med titelspredningen inden for Sprog og Leg Omfanget af faglige publikationer. I forbindelse med Tilfredshedsundersøgelsen i 1999 fik centralbiblioteket mange forslag vedrørende opbygning af en Sprog og Leg-overbygning. Denne overbygning er startet, men iflg. den nuværende Tilfredshedsundersøgelse svarer langt de fleste biblioteker Ved ikke/bruger ikke denne service. Prioriteringsspørgsmålene 9-16 og 45-57: De udsagn, der har fået flest markeringer er prioritering af Lydbøger Skønlitteratur Faglitteratur Cd-rom De ydelser, som har fået flest markeringer er prioritering af Opbygning og vedligeholdelse af materialebestand Lånesamarbejde og formidling af materialer Initiativer til folkebibliotekssamarbejde i centralbiblioteksområdet Hvad vil centralbiblioteket foretage sig på baggrund af resultatet af tilfredshedsundersøgelsen Både voksen- og børneområdet har fået lav karakter på titelspredningen inden for cd-rom. Centralbiblioteket er gået i gang med at analysere titelsammensætningen af cd-rom. På trods af at cd-rom siden august 1997 har indgået i det interurbane lånesamarbejde i Københavns Amt, er det et materiale, som der forholdsvis sjældent modtages bestillinger på, og der modtages heller ikke forslag til køb fra amtets biblioteker. For cd-rom gælder de samme kvalitetskriterier som for øvrige materialetyper, hvilket vil sige, at børnebiblioteket eksempelvis ikke bruger statslige overbygningspenge på at købe Tele-tubbies på cd-rom. Centralbiblioteket har i den senere tid oplevet et stort svind i dette materiale. Svindet er så stort, at centralbiblioteket overvejer at fjerne materialet fra de åbne hylder. Det kan tænkes, at der er en sammenhæng med amtets opfattelse af titelspredningen inden for dette materiale og det konstaterede svind. Den manglende tilfredshed med den tid, der går, før bestilte/reserverede lydbøger modtages fra voksenafdelingen, hænger formentlig sammen med de skriftlige kommentarer centralbiblioteket har modtaget om, at der er for få eksemplarer af lydbogstitlerne. Kontoen for lydbøger er for 2001 forøget med kr. Blandt voksenafdelingerne er der kun 7 biblioteker, der har svaret på Kvaliteten af 14 15

9 centralbibliotekets rådgivning og vejledning i forsøgs- og udviklingsprojekter. De øvrige biblioteker har tilkendegivet, at det er en ydelse, som de ikke benytter sig af og derfor ikke har nogen mening om. For at få uddybet besvarelsen vil centralbiblioteket kontakte de biblioteker, der har svaret på spørgsmålet. Tilfredsheden med at komme i kontakt med centralbibliotekets personale er øget i forhold til Tilfredshedsundersøgelsen i 1999, men efter centralbibliotekets opfattelse er den ikke øget tilstrækkeligt. For at imødegå problemerne med telefonisk at komme i kontakt med centralbibliotekets personale, har centralbiblioteket i 2000 udskiftet telefonanlægget til et nyt anlæg med større kapacitet, direkte numre til alle ansatte og en særlig cb-telefon, der er betjent i hele centralbibliotekets åbningstid. Der er givet besked til alle amtets biblioteker om de direkte numre og om cb-telefonen, der er oprettet på forslag af amtets biblioteker, men på trods af at der kun er 1-2 daglige opringninger på cbtelefonen, er amtets biblioteker ikke tilfredse med muligheden for at komme i kontakt med centralbiblioteket. Tilbagemeldingen viser, at centralbiblioteket tilsyneladende ikke har været god nok til at informere om disse tiltag, da flere biblioteker stadig mener, at det er vanskeligt, at komme i forbindelse med centralbiblioteket. Nummeret på den direkte cb-telefon er , og de direkte telefonnumre kan findes på centralbibliotekets hjemme- side. Via fagudvalgene vil centralbiblioteket uddybende spørge amtets biblioteker, hvad der skal til for at ændre på opfattelsen af, at det er vanskeligt at komme i kontakt med centralbiblioteket. Børnebibliotekernes besvarelse af spørgsmålet Tilfredshed med titlespredning inden for Sprog og Leg er baseret på 6 bibliotekers besvarelser. Sprog og Legsamlingen er stadig under opbygning, og foruden de kommunale penge er der i hvert af årene 2001 og 2002 afsat kr til opbygning af denne samling. Med hensyn til Omfanget af de faglige publikationer, som hos børnebibliotekerne har fået en lav karakter, har centralbiblioteket tidligere modtaget meget forskelligartede ønsker fra amtets børnebiblioteker. Spørgsmålet vedr. faglige publikationer, vil blive taget op på mødet for ledende børnebibliotekarer d. 21/ Flere biblioteker har desuden tilkendegivet, at der er bestemte fagområder inden for voksenmaterialer, som centralbiblioteket bør satse mere intenst på. Det drejer sig bl.a. om: sygeplejebøger og edb-bøger. Disse opfordringer vil centralbiblioteket gøre noget ved. Tak til alle der har givet sig tid til at besvare Tifredshedsundersøgelsen. Den samlede besvarelse kan ses på centralbibliotekets hjemmeside. Spørg Olivia - en interaktiv spørge- og svartjeneste for børn Et netværkssamarbejde mellem Danmarks Radio, Herning Centralbibliotek, Silkeborg Bibliotek og Gentofte Bibliotekerne. Af leder af hovedbørnebiblioteket Berit Lærkes, Gentofte Bibliotekerne Forhistorien Projektmodning 30. juni 2000 fik Gentofte Bibliotekerne accept til at påbegynde et forprojekt: Spørg Olivia, en internetspørgetjeneste, specielt for børn, baseret på det udviklingsprojekt, der ligger i projektet Biblioteksvagten. Forprojektet resulterede i kontakt til Danmarks Radio og drøftelser med følgeforsker, der evt. skulle tilknyttes det egentlige projekt. Der blev afholdt et idémøde med repræsentanter fra Biblioteksstyrelsen, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmarks Radio, ansøgerbibliotekerne samt en repræsentant fra Dotbot. Konklusionen på mødet var, at en sådan nettjeneste for børn var yderst relevant og velegnet til forsøg med netværkssamarbejde mellem forskellige faggrupper samt undersøgelse af, hvordan børn spørger, og hvordan man kvalificerer besvarelserne. Projektansøgning Projektansøgningen, der blev imødekommet ved udgangen af år 2000, formulerede følgende formål og perspektiver: Det er projektets vision via et netværkssamarbejde mellem Danmarks Radio og de involverede biblioteker samt på længere sigt med andre aktører dels at skabe grundlaget for et børnekulturelt rum på Internettet, dels at synliggøre børns behov og krav og ikke mindst mulighed for at kunne tilegne sig viden via nettet. Projektet skal på samme tid kvalificere den traditionelle biblioteteksbetjening og transformere den til et nyt medie, og i netværkssamarbejde med andre faggrupper og institutioner opnå en synergieffekt og derved skabe en ny og udvidet service for børn på Internettet, hvor de kan hente viden. Projektets idé er at etablere en Internet reference-/spørge- og svartjeneste, en vagttjeneste, hvor børn kan spørge og få svar enten via e-post eller i dialog via en chatfunktion. Erfaringerne fra forsøget med Biblioteksvagten viser en konstant stigende interesse for en service af denne art for voksne, og ideen med en lignende service for børn på Internettet ligger lige for. Det skal undersøges og registreres, hvem der spørger, hvad der spørges om, dialogens karakter og som en kvalitetssikring, om svarene matcher de stillede spørgsmål, spørgernes alder og niveau

10 Endelig skal det overordnet undersøges, om en online-svartjeneste generelt styrker eller svækker bibliotekernes formidling til børn, herunder om sociokulturelle forskelle mellem børnene har indflydelse på deres udbytte. Til dette formål tilknyttes cand.mag. ph.d. Carsten Jessen projektet som følgeforsker, der også udarbejder den endelige kvalitetsvurdering. Det tekniske koncept udvikles med udgangspunkt i Biblioteksvagtens koncept, og der udvikles en børnevenlig brugergrænseflade med chatfuntion, SMS, webcam, faq m.v. Danmarks Radio skal være et vindue for projektet. Gennem den journalistiske behandling og præsentation i børneudsendelser af udvalgte spørgsmål, specielt børneudsendelsen Spørg Olivia og Oline, DRs websted for børn, gøres svartjenesten synlig. De foreløbige erfaringer fra Biblioteksvagten viser, at en god og konstant markedsføring er absolut nødvendig for projektets succes. Projektets målgruppe er alle børn, men især dem, der kan skrive fra cirka 8-9 år til 14 år. Alle spørgsmål besvares i form af et egentligt svar eller en henvisning. Grundlaget eller profilen for svartjenesten afklares indledningsvis i projektforløbet. Alle spørgsmål besvares af en svartjeneste, der i projektfasen organiseres blandt ansøgerne, men det er ambitionen - analogt med stumperprojektet - at udvide svartjenestens panel med et fagligt netværk af eksperter fra andre institutioner og områder: Eksperimentarium, museer, skoletjenester m.v.. Det er vigtigt for fastholdelse af målgruppens interesse, at svartjenesten kontinuerligt giver mulighed for svar og især dialog. (Åbningstid mandag til fredag , lørdag i alt 35 t. pr. uge.) Timetallet kan justeres og udvides senere i projektet. Projektet etableres som en netværksløsning - både på det tekniske og organisatoriske plan - mellem bibliotekerne i Gentofte, Herning, Silkeborg og Danmarks Radio med eget web site. I de 3 måneder der er gået siden projektets start den 1. marts har fokus først og fremmest ligget på selve udviklingen af hjemmesiden og på forberedelsen til selve spørgetjenesteopgaven. På begge disse områder spiller samarbejdet med Danmarks Radio en central rolle, og mødet mellem vore 2 kulturer har budt på spændende udfordringer, nye arbejdsmetoder og brud med vante roller. Udviklingen af hjemmesiden Barbara Scherfig, der er redaktør af DRs hjemmeside Oline, er sammen med Gentofte Bibliotekerne tovholder på udviklingen af hjemmesiden. Det var oprindeligt planen at udarbejde en prototype på en hjemmeside som efter en måneds testperiode med udvalgte brugergrupper efterfølgende skulle evalueres, tilrettes og færdigudvikles. Denne (for os så velkendte) arbejdsmetode syntes Barbara Scherfig imidlertid var alt for tidkrævende og teoretisk. Hun fandt det langt mere effektivt og hensigtsmæssigt at gennemføre en indledende interviewundersøgelse. Udvalgte brugergrupper skulle præsenteres for en buket af hjemmesider, helst med samme målgruppe som vores side, og hvis det var muligt også med et beslægtet indhold. Hensigten var dels at få spontane reaktioner på layout(grafik og farvevalg), dels at få nogle bud på hvad der indholdsmæssigt skaber en god hjemmeside, som børn har lyst til at vende tilbage til. Hvis vi så samtidig kunne få afdækket, om behovet for en Biblioteksvagt for børn overhovedet havde bund i virkeligheden, så var endnu mere selvfølgelig nået. Som Barbara Scherfig formulerede det, skulle vi: Pejle os ind på børnenes generelle adfærd på nettet. Pejle os ind på deres spørgetrang. Er det form, indhold, stil, der betyder noget? Pejle os ind på, hvad de teknisk, funktionsmæssigt (chat, SMS, osv.), æstetisk/stilmæssigt (også sproglig tone), navigationsmæssigt synes er fedt - eller omvendt måske står helt af på

Studietur til Stockholm

Studietur til Stockholm Studietur til Stockholm Ill.: Otto Dickmeiss December 2002 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Brøndby-Bibliotekerne udfordringerne står i kø 33 Centralbibliotekets tilfredshedsundersøgelse for år

Læs mere

Studietur til Stockholm Nyt navn til På kryds og Tvær Studietur til Stockholm s

Studietur til Stockholm Nyt navn til På kryds og Tvær Studietur til Stockholm s KONKURRENCE Nyt navn Studietur til På til kryds Stockholm og Tværs September 2003 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Noget om alting helst i går fortrinsvis i noteform og gerne elektronisk 6 På udflugt

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31. 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31 At oprette et musikbibliotek 6 Musikbib-L 31 Nu skal det være også i Værløse 8 DMBF 32

Læs mere

Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning

Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning Evaluering af SkrivOpgave.dk - en virtuel og pædagogisk guide til informationssøgning NNCommunication, Oktober 2002 Indholdsfortegnelse side Resumé 3 1. Evalueringsproces 5 Formål, fokus og omfang Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Interview med Pernille Schaltz Præsentation af Mediesekretariatet Projekt Markedsføring klar til take-off

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Interview med Pernille Schaltz Præsentation af Mediesekretariatet Projekt Markedsføring klar til take-off NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER N U M M E R 3 S E P T. 2 0 0 8 1 8. Å R G A N G Interview med Pernille Schaltz Præsentation af Mediesekretariatet Projekt Markedsføring klar til take-off Bliv abonnent på Nyt

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 2002 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 København 2003 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2002 Redaktion: Charlotte Cathrine Pedersen, Annette Schneider,

Læs mere

Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur.

Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur. Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur. Indhold Forord.. s.3 Af Kulturdirektør Lone Gladbo Hvad skaber en lystlæser?.....

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Bib forum FOR BIBLIOTEKERNE I REGION HOVEDSTADEN TEMANUMMER OM Frivillige på biblioteket Leder: Europæisk Frivillighedsår Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Frivillige er med til at gøre Gentoftes

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer

NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER. Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer NYT FRA BIBLIOTEK OG MEDIER N U M M E R 2 J U N I 2 0 0 8 1 8. Å R G A N G Den virkelige biblioteksdebat Videnskab.dk - ny videnskabsportal Bogstart på plads Nye Læselystinitiativer Bliv abonnent på Nyt

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere