N S U Virksomhedsrapport NORDISK SAMORGANISATION FOR UNGDOMSARBEJDE. Pedro Bellini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N S U Virksomhedsrapport NORDISK SAMORGANISATION FOR UNGDOMSARBEJDE. Pedro Bellini"

Transkript

1 N S U NORDISK SAMORGANISATION FOR UNGDOMSARBEJDE Virksomhedsrapport Pedro Bellini

2 KOLOFON TITEL NSU Virksomhedsrapport for Hovedtemaer Nordisk samarbejde, ungdom, kultur, årsrapport, projektbeskrivelser, regnskab UDGIVER Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde COPYRIGHT Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde LAYOUT Jérôme Guiraud SPROG Dansk HJEMMESIDE UDGIVELSESÅR OG STED 2016 København, Danmark

3 Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde er en paraplyorganisation for ungdomsorganisationer i Norden. Grundlagt i 1946 i skyggen af 2. verdenskrig arbejder NSU for at styrke samarbejdet mellem ungdomsorganisationer i Norden og styrke unges interesse og bevidsthed om Norden, nordiske værdier, sprogfælleskab og det nordiske samarbejde. Med medlemmer i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Sydslesvig samler NSU hele Norden inkl. Nordens udkantsområder. IND HOLD 4 Ordförandes berättelse 5 Fire skarpe til Pia Nurmio-Perälä 6 Sådan arbejder NSU 7 NSU medlemsorganisationer NSU s Foretningsudvalg NSU s styrelse NSU projekter Oversigt over senere års NSU-arrangementer 17 Regnskab 2014 og Citater fra deltagere i arrangementer

4 Ordförandens berättelse ORDFÖRANDES BERÄTTELSE fjorton år följde jag med NSU från sidan; deltog i och I arrangerade en rad NSU-aktiviteter, samt närvarade på styrelsemöten då och då. Att bli vald till NSUs ordförande på årsmötet 2014 var ett plötsligt steg mitt in i organisationen. Som nybliven ordförande insåg jag att NSU behöver moderniseras för att fortsätta vara en relevant aktör i samhället som ständigt förändras. Toppledarmötet i 2015 var viktigt för det gav NSU riktning och därmed mandat att ta även större beslut och modigt pröva på något nytt. Något som toppledarna starkt förespråkade var ökad kontakt med samhället och därmed aktiviteter som behövs i vår tid. Grunden för detta är att veta vad som sker, helst innan det sker. NSU fick utrustning att kika in i framtiden genom att i 2015 bli beviljad observatör-status i Ungdomens Nordiska Råd (UNR). Många av ungdomarna där är framtidens politiker och deras nu relativt radikala initiativ kan bli morgondagens norm. Ur diskussionerna på UNR:s årliga session kan NSU plocka aktuella teman inför kommande verksamhet. Därmed gör NSU något konkret åt det som våra länders politiker endast talar om och det är väl kärnan i tredje sektorns handlingskraft, eller hur? De flesta aktiviteterna planerade inför , vilka presenterades för NSU styrelsen i november 2015, handlar om en mycket aktuell utmaning för oss alla, nämligen flyktingkrisen, vilket också var det absolut största samtalsämnet i UNR:s session i Mitt i processen av förändring har ändå de redan tidigare planerade ungdomsaktiviteterna för genomförts i god anda. Ledarskolan som FUR arrangerade på Färöarna i 2014 var det första NSU-arrangemanget där sedan Samma år, 2014, ordnades Nordisk Ungdomsvecka av Frilynt, med temat nordisk barndom og nordisk krimi. Även Ledarskolan 2015 var i Norge, då arrangerad av Norges 4H och Norges Bygdeungdomslag. Under den aktiviteten varvades ledarutbildning med mycket naturupplevelser. DGI stod år 2015 värd för den innovativa Nordiska Ungdomsveckan Play 4 the Planet, vilken handlade om miljö och klimatförändringar. Sist, men absolut inte minst, vill jag nämna de strukturella förändringarna som godtogs av det extraordinära årsmötet i november Det beslöts att NSU från och med följande årsmöte får en mindre styrelse på fem medlemmar och tre suppleanter, en från vart av NSU:s länder och områden. Tanken är att denna styrelseform ska arbeta smidigare än den nuvarande, tre gånger så stora, styrelsen. På samma möte beslöts också att årsmötet framöver arrangeras varje år och en rad uppdateringar i stadgarna gjordes. Tillsammans ger dessa förändringar möjligheter till snabbare beslut och därmed redskap att hålla NSU attraktiv och nyttig för medlemmarna och deras ungdomar och anställda, samt för det nordiska samhället i stort. Kontakt med samhället bygger också på samarbete i sidled, men organisationer lik NSU. Redan tidigare i 2014, innan min ordförandeperiod började, hade NSU fått ökad kontakt med Föreningen Nordens Ungdomsförbund, Nordjobb och med UNR. Gemensamma projekt arrangerades i 2014 om ungas nordiska arbetsmöjligheter och i 2015 om nordisk mobilitet för unga. Ytterligare kontakter med partnerorganisationer i Norden har byggts under de två gångna åren, vilka förväntas ge resultat framöver. Kimitoön, augusti 2016 Pia Nurmio-Perälä 4 Virksomhedsrapport for

5 Fire skarpe til Pia Nurmio-Perälä FIRE SKARPE TIL PIA NURMIO-PERÄLÄ NSU bör vara en föregångare i samhället 1. Hvorfor er det nordiske samarbejde vigtigt? Jag anser det nordiska samarbetet är viktigt främst för att de nordiska länderna var och en för sig har globalt sett ganska små befolkningar, men tillsammans är vi starkare i alla sammanhang, så sociala och kulturella som ekonomiska och politiska. För att upprätthålla samhörigheten, bör vi kontinuerligt samarbeta människor, organisationer och stater sinsemellan. Det är lätt att utbyta god praxis och arbeta tillsammans då våra system och värden är liknande. Dessutom är det en stor glädje att ha varandra då vi har så mycket gemensamt att vi får en känsla av familj då vi möts. Enligt min mening finns det alla orsaker till samarbete, och inget som motsätter sig det. 2. Hvilke forventninger har du til det kommende år i NSU? Jag hoppas att den nya styrelsen ska komma väl igång med sitt arbete, hålla flera möten och blir aktivt involverade i de områden som är under utveckling, så som profilering av NSU:s verksamhet, de kommande NSU aktiviteterna, NSU:s synlighet i media och eventuell förändring i medlemskategorierna. 3. Hvad er den største udfordring som venter NSU? Den största utmaning är att fortsätta utvecklingen av NSU så organisationen motsvarar medlemmarnas och dess ungdomars och anställdas behov, och ständigt förändras i samma takt som dessa målgrupper. NSU behöver inte enbart följa sin tid, utan bör vara en föregångare i samhället. 4. Hvornår føler du dig mest nordisk? Linn Landmark Mest nordisk känner jag mig bland nordiska vänner i vardagen. Kanske vi kokar mat tillsammans hemma hos mig, talar en stund i ett trevligt kafé i någon storstad eller sitter på ett flyg mot gemensamma äventyr. Då representerar vi inte våra länder eller organisationer, utan vi är bara vänner som träffas och ingen tänker över att vi kommer från olika länder eller att vi talar blandad skandinaviska. Virksomhedsrapport for

6 Sådan arbejder NSU Lars Nim Mortensenk SÅDAN ARBEJDER NSU NSU arbejder ud fra et formål om at styrke samarbejdet mellem ungdomsorganisationer i Norden og styrke unges interesse og bevidsthed om Norden, nordiske værdier, sprogfælleskab og det nordiske samarbejde. ADette formål realiserer NSU ved at gennemføre en række aktiviteter som f.eks. ungdomsudvekslinger, lederudviklingskurser, seminarer, konferencer og ved at skabe netværksmuligheder på tværs af grænserne i Norden. Med deltagere fra hele Norden oplever deltagerne i NSU s arrangementer en miniudgave af Norden med alt hvad det indebærer af sproglige og kulturelle ligheder og forskelle. Aktiviteterne arrangeres på skift af medlemsorganisationerne med støtte fra NSU s sekretariat. NSU arbejder ud fra en præmis om, at sprog skaber og bærer vores kultur og identitet. Derfor lægger NSU stor vægt på at bruge de nordiske sprog i alle vores aktiviteter, såvel arrangementer som interne møder. På den måde er NSU med til at styrke unges nordiske sprogforståelse. NSU er partipolitisk uafhængig, men arbejder politisk ved at påvirke beslutningstagere i spørgsmål, som vedrører unge, foreningsliv og frivillighed i Norden. En mærkesag er den vigtige rolle, som den frivillige sektor spiller i de nordiske samfund. NSU deltager i Ungdommens Nordiske Råds (UNR) årlige session som observatør. Her har NSU god mulighed for at netværke med nordiske ungdomspolitikere og ad den vej sætte vigtige og relevante temaer på den politiske dagsorden. Med sit engagementet i UNR kan NSU give input til UNR s resolutionsforslag, komme med politiske udtalelser og samtidig få inspiration til kommende aktiviter. Erfaringsudveksling NSU er et forum for erfaringsudveksling blandt ligestillede medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerne er vidt forskellige, men fællesnævneren er ungdom og frivillighed, og det giver et godt grundlag for erfaringsudveksling og lære af hinandens succeser. Erfaringsudvekslingen finder sted i styrelsen, mellem de enkelte medlemsorganisationer og via de nordiske arrangementer, som NSU gennemfører hvert år. Udgangspunktet for erfaringsudvekslingen er en overbevisning, om at man kan lære noget af andre og blive klogere, når man ser hvordan de griber tingene an. Læring og kompetencer NSU s aktiviteter har fokus på at give deltagerne læring og kompetencer. NSU s aktiviteter skaber nordiske oplevelser, netværk og venskaber mellem unge på tværs af grænserne i Norden. Men aktiviteterne sigter også på at styrke unges sociale, organisatoriske og interkulturelle kompetencer i en nordisk sammenhæng. På den måde bidrager NSU s arbejde til at gøre unge i stand til at påvirke deres egne liv og de organisationer, som de lægger deres engagement i, og klæder dem på til at deltage i samfundslivet og politiske beslutningsprocesser. Kvalitet NSU arbejder vedvarende for at sikre, at vores arrangementer er relevante, meningsfulde og attraktive for unge, Det gør NSU ved at sætte unge i spidsen for planlægning og organisering af arrangementerne, ud fra en tro på at det er unge selv, der bedst kender unges ønsker, behov og interesser. NSU lægger også stor vægt på at evaluere arrangementerne og få feedback fra deltagerne, så læringspunkter og erfaringer gives videre med stafetten til det næste arrangement. 6 Virksomhedsrapport for

7 NSU medlemsorganisationer NSU MEDLEMMER NSU MEDLEMSORGANISATIONER ORGANISATION ANTAL MEDLEMMER LandboUngdom LU H Danmark DGI Østjylland Norges Bygdeungdomslag - NBU Noregs Ungdomslag - NU Frilynt H Norge Riksförbundet Sveriges 4H Jordbrukare-Ungdomens Förbund - JUF Finlands Svenska 4H Ungmennafélag Íslands - UMFI Grønlands Ungdoms Fællesråd - Sorlak Føroya Ungdomsrád - FUR Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger - SdU organisationer NSU AKTIVITETSMEDLEMMER² ORGANISATION ANTAL MEDLEMMER Finlands Svenska Ungdomsförbund - FSU DGI Sønderjylland DGI Fyn DGI Vestjylland aktivitetsmedlemmer Tallene er baseret på NSU s medlemsundersøgelse fra 2016 og indikerer individuelle medlemstal i medlemsorganisationerne pr. 31. december Aktivitetsmedlemmer er organisationer med en løsere tilknytning til NSU. De er ikke repræsenteret i NSU s styrelse, men har mulighed for deltage i NSU s arrangementer på lige fod med NSU s medlemsorganisationer. Medlemsorganisationer og aktivitetsmedlemmer tegner sig for et samlet medlemstal på medlemmer. Virksomhedsrapport for

8 NSU s Foretningsudvalg NSU S FORRETNINGSUDVALG Nuværende forretningsudvalg Det bedste ved NSU er......de nordiska vänner jag fått längs åren. Pia Nurmio-Perälä, formand Finlands Svenske 4H Finland...at møde og samarbejde med så mange engagerede unge i Norden. Rene Mejer Lauritsen, næstformand 4H Danmark Danmark...at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Helga Jóhannesdóttir, næstformand UMFI Island...at komme ud af osteklokken og se hvordan andre organisationer arbejder med børn og unge. Kim Mühlhausen, suppleant SdU Sydslesvig Forretningsudvalget fra 2014-maj 2015 Pia Nurmio-Perälä, formand Finlands Svenske 4H Finland Frode A. Rismyhr, næstformand Frilynt Norge Carsten K. Andersen, næstformand 4H Danmark Danmark Sølvi Egner-Kaupang, suppleant Norge 8 4H Norge Virksomhedsrapport for

9 NSU s styrelse NSU S STYRELSE MEDLEMSORGANISATION Repræsentant i styrelsen Suppleant Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger - SdU Sven Wamser Kim Mühlhausen LandboUngdom - LU Ann Rendbæk Svend Nygaard 4H Danmark Carsten K. Andersen Rene Mejer Lauritsen Tine Dyrholm Maiken Hansen DGI Østjylland Nina Amdneh Pedersen - Norges Bygdeungdomslag- NBU Martha Krog Sondre Klaseie Norges Ungdomslag - NU Andreas Løken Eli Ulvestad Marie Nicolaisen Frilynt Frode A. Rismyhr Håvard Henriksen 4H Norge Gustav Gunnerud Håvar Uhre Halvorsen Sølvi Egner-Kaupang Riksförbundet Sveriges 4H Lovisa Andersson Patrik Fornedal Patrik Fornedal Jordbrukare-Ungdomens Förbund - JUF Daniel Larsson - Finlands Svenske 4H Petra Ingo Nora Palmujoki Ungmennafélag Íslands - UMFI Helga Jóhannesdóttir Jørgen Nilsson Grønlands Ungdoms Fællesråd - Sorlak Paninguak Kruse Lea Geisler Tittussen Føroya Ungdomsrád FUR Rói Poulsen Hjørdis Gaard Pedro Bellini Virksomhedsrapport for

10 NSU PROJEKTER Lars Nim Mortensen

11 NSU Projekter Arrangør: Frilynt Tidspunkt: 28/07-02/08/2014 Sted: Arendal, Norge Tema: Nordisk teater, film og kultur Målgruppe: Unge i alderen år. Ingen særlige forudsætninger for at deltage Frode Aleksander Rismyhr Lars Nim Mortensen NORDISK UNGDOMSUGE 2014 Med Frilynt som vært satte Nordisk Ungdomsuge 2014 fokus på unges brug af kulturelle udtryksformer som film, teater, revy, musicals mm. Målet med ugen var at benytte film, teater og andre udtryksformer som værktøj for udvikling af venskab, netværk, nordisk sprogforståelse og indsigt i den fælles nordiske kulturelle identitet. Målet var i høj grad også at etablere et netværk mellem unge i Norden, hvor unge kan samarbejde og dyrke deres interesse for film og teater uafhængigt af deres organisationstilhørsforhold. I teaterworkshoppen om Nordisk barndom gik deltagerne ombord i barndommens helte som Pippi Langstrømpe, Alfons Åberg, Emil fra Lønneberg, Orla Frøsnapper, Folk og Røvere i Kardemommeby, Dyrene i Hakkebakkeskoven, Mumitroldene og mange, mange flere. Er der noget særligt nordisk ved disse helte? Afspejler de en fælles nordisk identitet? Og kan man finde nogle fællesnævnere for disse heltefortællinger? Med udgangspunkt i disse spørgsmål skrev og producerede deltagerne teater med inspiration i det nordiske barndomsunivers. Filmworkshoppen om Nordisk krimi stillede til gengæld skapt på nordisk noir. Hvad kendetegner den nordiske krimitradition? Har nordiske krimier nogle særlige nordiske fællestræk? Og hvorfor er nordiske krimier så populære for tiden, både i Norden og i udlandet? Med det afsæt skrev og filmatiserede deltagerne kortfilm og trailers til krimifilm. Filmene kan ses på youtube.com/frilyntfilm. Alle workshops arbejdede hen imod et brag af en fælles forestilling, der blev holdt i et stort gammelt cirkustelt. Her viste deltagerne alt det de havde lært i løbet af ugen til stor begejstring og klapsalver fra tilskuerne. H I G H L I G H T S Skumparty Nordisk rebusløb Natbio med visning af gyserfilm Gyserløb Volleyball Bading Ekskursion til Dyreparken i Kristiansand og Kardemomme by Finale i Norsk Junior Mesterskab i teatersport DELTAGERE STØTTET AF Danmark: 2 deltagere Norge: 81 deltagere Finland: 6 deltagere Island: 15 deltagere Færøerne: 3 deltagere Sydslesvig: 5 deltagere I alt: 112 deltagere Virksomhedsrapport for

12 NSU Projekter Arrangør: Føroya Ungdomsrád Tidspunkt: 04-10/08/2014 Sted: Selatrað, Færøerne Tema: Nordiske unges entreprenørskab Målgruppe: Unge i alderen år, med nogle års ledererfaringer og/eller ungelederuddannelse fra deres egne organisationer Pedro Bellini 62 NORTH, 7 WEST NORDISK LEDERSKOLE 2014 Gensynsglæden var stor, da NSU med 62 North, 7 West lavede sit første arrangement på Færøerne siden 2005, hvor FUR også var vært for Nordisk Lederskole. Deltagerne var indlogeret i en spejderhytte i Selatrað med en fantastisk udsigt over havet og de færøske fjelde, der kunne nydes fra et kæmpestort hottub på terrassen. Spejderhytten scorede ikke højt på komfort, men til gengæld på natur. Både hytte og omgivelser bød på mange muligheder for aktiviteter og intenst samvær, så deltagerne kom meget tæt på hinanden i løbet af ugen. 62 North, 7 West havde som mål at styrke unge ledere i frivillige organisationer og deres evne til innovation og iværksætteri med et stærkt udsyn mod Norden. Programmet bød på en række faglige workshops bla. i innovation og idéudvikling, kommunikation og præsentationsteknik, coaching, projektledelse, rollen som leder og interkulturel kommunikation. De faglige sessioner blev krydret med udfordrende friluftsaktiviteter for at understøtte læringen, teambuilding og processen med at tænke nye tanker. 62 North, 7 West bød også på ekskursioner til nogle af de smukkeste steder på Føræerne bla den lille bygd Gjógv, hvor deltagerne fik smagsprøver på traditionel færøsk mad og musik og blev skrappe til færøsk kædedans. Lederskolen gav deltagerne et godt indblik i livet på Færøerne, og hvordan det er at være ung når man bor 62 North, 7 West. H I G H L I G H T S Færøske sagn og gåtur med besøg i den færøske historie Rapelling, bueskydning og roning i traditionelle færøske både Vandretur i fjeldene Fiskeri, kanotur, cykelbåde og hygge ved havkanten Færøsk kulturaften i Gjógv Guided rundvisning i Torshavn Koncert med ungdomskoret Xperiment En aften på sommerfestivalen i Klaksvig Session om idéudvikling og innovation i inova Besøg i Nordens Hus i Torshavn DELTAGERE STØTTET AF Finland: 4 Deltagere Island: 4 deltagere Færøerne: 7 deltagere Danmark: 5 deltagere Sydslesvig: 4 deltagere Norge: 7 deltagere Sverige: 1 deltager I alt: 32 deltagere Private sponsorer Færøernes Kulturministerium 12 Virksomhedsrapport for

13 NSU Projekter Arrangør: DGI Østjylland Tema: Miljø og klimaforandringer Tidspunkt: 03-08/08/2015 Sted: Karpenhøj, Danmark Målgruppe: Unge i alderen år. Ingen særlige forudsætninger for at deltage Nina Pedersen Amdneh PLAY 4 THE PLANET NORDISK UNGDOMSUGE 2015 Kan klimaudfordringer og -forandringer godt være en leg? Svaret er et stort og overbevisende ja! - efter erfaringerne med Play 4 the Planet at dømme. I Play 4 the Planet oplevede deltagerne et innovativt miks af et simulationsspil, en international klimakonference og masser af udfordrende adventureaktiviteter. De fik alle tildelt et nyt nordisk hjemland, som de skulle samle ressourcer til og forhandle på vegne af i en international klimakonference, for at sikre overlevelse og en bæredygtig fremtid i Norden. Ugen bød på mange sjove og lærerige oplevelser ud af, hvor deltagerne for alvor fik udfordret sig selv. En morgen vågnede deltagerne til lyden af alarmer og megafoner med meldingen om, at polerne smeltede med lynets hast. Så måtte de hurtigt lære at klatre i træer og bygge en tømmerflåde for at kunne komme i sikkerhed. De skulle også finde nye fødekilder i form af fårekyllinger, der stegt over bål smager knasende sprødt! Som en del af simulationsspillet oplevede deltagerne også, hvordan det er at være klimaflygtninge, da de en nat blev vækket og i hast måtte flygte og lave en intermistisk lejr et andet sted. Sidst på ugen kom deltagerne bag om simulationsspillet og fik indsigt i spillets opsætning og dynamik. På den måde blev deltagerne rustet til at tage spillet med hjem og gentage successen i deres egne organisationer og hjemlande. H I G H L I G H T S Deltagere boede i shelters og tipis og lavede mad udendørs Træklatring og bygning af tømmerflåder Mange udfordrende adventureaktiviteter som kajak og rapelling Natteløb hvor deltagerne bekæmpede onde klimasyndere, der er med til at forurene verden International klimakonference hvor deltagerne forhandlede og finde løsninger til gavn for deres eget land og for at undgå yderligere klimaforandringer DELTAGERE STØTTET AF Danmark: 1 deltager Finland: 5 deltagere Grønland: 2 deltagere Island: 13 deltagere Norge: 7 deltagere Sydslesvig: 4 deltagere Estland: 6 deltagere Ialt: 38 deltagere Virksomhedsrapport for

14 NSU Projekter Arrangør: 4H Norge og Norges Bygdeungdomslag Tema: Færdigheder og fælleskaber i naturen Tidspunkt: 10-15/08/2015 Sted: Sogn og Fjordane i Stryn og Vågsøy, Norge Målgruppe: Unge i alderen år, med nogle års ledererfaringer og/eller ungelederuddannelse fra deres egne organisationer Rene Mejer Lauritsen MOUNTAINS & FJORDS NORDISK LEDERSKOLE 2015 Hvor ligger de flotteste fjelde og fjorde i Norden? Det spørgsmål blev deltagerne i Mountains & Fjords hurtigt klogere på, da de stod ansigt til ansigt med den storslåede natur i vestnorge. Med Mountains & Fjords satte 4H Norge og NBU fokus på, hvordan naturen kan bruges til at fremme fællesskaber mellem unge og styrke deres færdigheder og selvtillid. Friluftsliv og udeaktiviteter har lange traditioner i de nordiske lande. Men undersøgelser viser, at børn og unge i Norden og mange andre steder i verden idag har en langt mere stillesiddende hverdag end for bare år siden. Formålet med Mountains & Fjords var derfor at bidrage til at vende denne negative udvikling ved at åbne deltagernes øjne for naturens mange fantastiske muligheder. Målet var også at skabe et netværk af unge friluftsledere og klæde dem godt på til at inspirere andre børn og unge til at slukke for deres mobil og ipad og komme ud i naturen og den friske luft. I en række workshops arbejdede deltagerne i tværnationale teams med temaer som samarbejde og motivation af andre, at være en god leder, hvordan man får flere med i sin organisation og som organisation bruger medierne effektivt. De fik også trænet deres færdigheder i praktiske opgaver som mødeledelse, planlægning af events, budgetlægning, konflikthåndtering m.m. Helt i overensstemmelse med kerneideen bag Mountains & Fjords tilbragte deltagerne dog hovedparten af tiden ude i naturen, travlt optagede af spændende, udfordrende og lærerige aktiviteter, der stimulerer fælleskab og færdigheder hos børn og unge. H I G H L I G H T S Vandretur til Sagedammen og Varden 4H s naturmødested Klatring og træskræring ved Bergsetstøylen Vandretur til Briksdalsbreen i Oldedalen og besøg hos Rake 4H s campsted Forskellige vandaktiviteter ved Norsk Kystleir: sejltur, roning, kanoture, fiskeri og svømning Volleyball og mange andre spil og lege Bålmad med opskrifter fra deltagernes hjemlande DELTAGERE STØTTET AF Danmark: 2 deltagere Norge: 2 deltagere Island: 3 deltagere Sydslesvig: 6 deltagere Estland: 4 deltagere Nordvestrusland: 6 deltagere I alt: 23 deltagere 14 Virksomhedsrapport for

15 NSU Projekter Arrangør: Finlands svenske 4H og Suomen 4H-liitto Tema: Børn og unges fysiske og kulturelle aktiviteter Tid: 23-30/07/2015 Sted: Hyvärilä, Finland Målgruppe: 14+ år, åben for alle Anni Vesterinen 4H MOVING THE WORLD NORDISK LEJR 2015 Nordisk Lejr bliver arrangeret hvert andet år og går på omgang mellem de nordiske landes 4H-organisationer. Lejren samler typisk over unge deltagere fra hele Norden og udgør en samlende platform for kulturmøder og unges fællesskab i Norden. Med temaet 4H Moving the World satte Nordisk Lejr 2015 fokus på forskellige former for bevægelse - både fysiske aktiviteter som idræt og dans, men også kulturelle og kreative udtryksformer. Alt sammen aktiviteter, der inspirerer og styrker unges færdigheder og selvtillid og understøtter deres muligheder for deltagelse i samfundet. Målet med 4H Moving the World var også at skabe et globalt 4H netværk og øge 4H organisationernes interne samarbejde fremover. To dage af programmet var dedikeret til workshops inden for de fire H er: Head, Heart, Hand og Health. Her blev deltagerne udfordret på deres kreativitet bl.a. ved at skabe papirkostumer, lave de flotteste sandslotte på stranden, prøve afrodans og skabe musik med forskellige instrumenter. På ekskursionsdagene oplevede deltagerne den flotte finske natur og vandrede i Koli nationalpark og raftede på den brusende Ruunaa fos. Se den flotte film om lejren på 7hQ H I G H L I G H T S Åbningsceremoni og parade med alle deltagere Icebreakers og teambuilding aktiviteter Kreative workshops om musik, dans og andre kulturelle udtryksformer Workshops om førstehjælp Volleyball og mange andre idrætsaktiviteter Vandreture i Koli nationalpark Rafting på Ruunaa fossen i gummieller træbåde Radio Nordic den første lejrradion nogensinde på en Nordisk Lejr: radio-nordic-podcasts/ We Shine so Bright - officiel Nordisk Lejr 2015 sang, skrevet og sunget af Emilia Granqvist DELTAGERE Norge: 864 deltagere Finland: 75 deltagere Danmark: 35 deltagere Sverige: 1 deltager Øvrige nationaliteter: 75 deltagere Frivillige: 111 personer Ialt: deltagere STØTTET AF Folke Bernadottes minnesfond Finland Virksomhedsrapport for

16 Oversigt over senere års arrangementer OVERSIGT OVER SENERE ÅRS NSU-ARRANGEMENTER NORDISK LEDERSKOLE 2015 Mountains & Fjords, 4H Norge & NBU, Norge North, 7 West, FUR, Færøerne 2013 We Move, 4H Danmark, Danmark 2011 Nordisk Lederskole 2011, UMFI, Island 2009 Kangerlussuaq Kalder, Sorlak, Avalak & NSU s sekretariat, Grønland, 2007 National minorities crossing borders, FSU, Finland NORDISK UNGDOMSUGE 2015 Play 4 the Planet, DGI Østjylland, Danmark 2014 Nordisk Ungdomsuge 2014, Frilynt, Norge 2013 Panorama of Youth, UMFI, Island 2012 Arsarnerit (Nordlys), Sorlak, Grønland 2011 Mobilitet og migration som ungdomskunst, FSU, Finland 2010 Samvær, jord, luft, ild og vand - Sydslesvig og det femte element, SdU, Sydslesvig SEMINARER OG KONFERENCER Mulighedernes Norden konference om mobilitetsmuligheder for unge i Norden. I samarbejde med Ungdommens Nordiske Råd, Foreningerne Nordens Ungdomsforbund og Nordjobb Next job Norden konference om ungdomsarbejdsløshed i Norden. I samarbejde med Ungdommens Nordiske Råd, Foreningerne Nordens Ungdomsforbund og Nordjobb Innovation og kreativitet - Der skal ideer til én genial idé!, SdU, Sydslesvig Nordic Youth Innovation Camp og konference om Ungdom, Frivillighed og Foreningsliv i Norden, NSU s sekretariat, Danmark 2011 Frivillighed i Norden - Rekruttering, inkludering og deltagelse, Frilynt, Norge 2009 Procesledelse i Praksis, Sveriges 4H, Sverige NORDISK LEJR H Moving the World, Finlands svenske 4H & Suomen 4H-liitto, Finland 2013 Think Love Do Move, 4H Norge, Norge Lars Nim Mortensen H challenges you(th) - do you dare?, 4H Danmark, Danmark 2009 Right for U, 4H Norge, Norge 2007 Our Roots Our World, Suomen 4H-Liitto, Finland, 2005 Wilderness, Sveriges 4H, Wilderness 16 Virksomhedsrapport for

17 REGNSKAB 2014 OG 2015 Indtægter DKK NUK-organisationsstøtte 23% NUK-organisationsstøtte Kontingenter Kontingenter Deltagergebyrer 43% Indtægter Deltagergebyrer Renteindtægter 730 Indtægter i alt % Omkostninger DKK Sekretariat Sekretariat Projektudgifter Projektudgifter 26% Årsmøde Styremøder Omkostninger Styremøder Administrative udgifter 57% 2014 Administrative udgifter Forretningsudvalgsmøder Forretningsudvalgsmøder % Hjemmeside Hjemmeside % Bankgebyrer 116 4% 2015 Hjemmeside NUK-organisationsstøtte Kontingenter Deltagergebyrer Sekretariat Projektudgifter Styremøder Administrative udgifter Forretningsudvalgsmøder 49% 1% Indtægter % Omkostninger 15% % 5% 4% 1% 10% 41% Indtægter Regnskab 2014 og 2015 Omkostninger i alt DKK NUK-organisationsstøtte Kontingenter Deltagergebyrer Renteindtægter 36 Indtægter i alt Omkostninger DKK Sekretariat Projektudgifter Styremøder Administrative udgifter Forretningsudvalgsmøder Hjemmeside Bankgebyrer 546 Omkostninger i alt Virksomhedsrapport for

18 Citater fra deltagere Det er kanskje klisjé å si, men: jeg har aldri følt meg sunnere og lykkeligere! Jeg har fået venner og Jeg har lært å synge på islandsk og lært å ikke dømme noe før jeg prøver det. Det er ubeskrivelig hvor mye jeg har gjort ting jeg ikke vidste jeg kunne. Det er meget sosialt, lærerikt og gøg. Det er en opplevelse man tager med seg og vokser på som person Uten å overdrive, det beste jeg noen gang har brukt sommeren min på! lært i løpet av disse dagene. It really pushed my limits in such a good De fedeste dage nogensinde! Norden rocks! way. Det var helt fantastisk og jeg kunne ønske jeg fikk oppleve akkurat det samme om igjen. Det viktigste er kanskje det at det faktisk går an å ha det så bra selv med folk en aldri har sett før og selv om man er her for første gang. Ble kjent med mange og opplevde et sterkt samhold jeg kommer til å savne. Jeg koste meg fullt ut, utfordret meg selv og lærte mye! 18 Virksomhedsrapport for

19 LYST TIL AT VIDE MERE OM NSU? Så kontakt NSU s sekretariat Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde NSU Vester Voldgade 100, 2. sal DK-1552 København V Danmark Tel: nsu.is Gunnar Gunnarsson Generalsekretær Hanne Müller 19

20 NORDISK SAMORGANISATION FOR UNGDOMSARBEJDE Vester Voldgade 100, 2. sal 1552 København V Danmark Tel:

Referat af NSU styremøde København., lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00-18.00

Referat af NSU styremøde København., lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00-18.00 Referat af NSU styremøde København., lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00-18.00 1. Åbning af mødet Dagsordenspunkter - Velkomst ved formand Pia Nurmio-Perälä og valg af mødeledere. Jørgen Nilsson (UMFI) og

Læs mere

Referat af NSU ekstraordinært årsmøde

Referat af NSU ekstraordinært årsmøde Referat af NSU ekstraordinært årsmøde Lørdag den 15. november 2014, København, Danmark 1. Åbning af mødet v/ formand Pia Nurmio-Peräla Formand Pia Nurmio-Perälä åbnede mødet og bød alle velkommen til NSU

Læs mere

Referat af NSU Årsmøde

Referat af NSU Årsmøde Referat af NSU Årsmøde Lørdag den 26. april 2014, Voksenkollen, Norge 1. Åbning af mødet v/ formand Morten Meng Formand Morten Meng åbnede mødet og bød alle velkommen til Norge og til NSU s årsmøde 2014.

Læs mere

Dagsorden for NSU styremøde 9. november 2013 Christianslyst, Sydslesvig kl. 15-19

Dagsorden for NSU styremøde 9. november 2013 Christianslyst, Sydslesvig kl. 15-19 Dagsorden for NSU styremøde 9. november 2013 Christianslyst, Sydslesvig kl. 15-19 1. Velkomst ved formand Morten Meng og valg af mødeledere. Godkendelse af referat fra sidste styremøde (8.-9. marts 2013

Læs mere

Referat fra NSU styremøde november 2015 NSU s sekretariat, København

Referat fra NSU styremøde november 2015 NSU s sekretariat, København Referat fra NSU styremøde 13.-14. november 2015 NSU s sekretariat, København 1. Åbning af mødet Formand Pia Nurmio-Perälä (NSU) åbnede mødet, bød alle velkommen og gennemgik dagsorden for styremødet. Morten

Læs mere

Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde Virksomhedsrapport

Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde Virksomhedsrapport Jon Vegard Sparre Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde Virksomhedsrapport 2012-2013 Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde er en paraplyorganisation for ungdomsorganisationer i Norden. NSU blev

Læs mere

NSU ansøgning om observatørstatus ved Ungdommens Nordisk Råd

NSU ansøgning om observatørstatus ved Ungdommens Nordisk Råd NSU ansøgning om observatørstatus ved Ungdommens Nordisk Råd En hurtig introduktion til NSU Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde NSU - er en paraplyorganisation for partipolitisk uafhængige ungdomsorganisationer

Læs mere

Referat af NSU Årsmøde

Referat af NSU Årsmøde Referat af NSU Årsmøde Lørdag den 3. september 2016, København, Danmark 1. Åbning af mødet v/ formand Pia Nurmio-Peräla Formand Pia Nurmio-Perälä åbnede mødet og bød alle velkommen til NSU s årsmøde 2016.

Læs mere

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er Rejs med LU - din mulighed for at opleve verden som LU er Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

Rejs med 4H. - din mulighed for at opleve verden som 4Her

Rejs med 4H. - din mulighed for at opleve verden som 4Her Rejs med 4H - din mulighed for at opleve verden som 4Her Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

NSU VIRKSOMHEDSRAPPORT FOR

NSU VIRKSOMHEDSRAPPORT FOR NSU VIRKSOMHEDSRAPPORT FOR 2010-2011 Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde www.nsu.is Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde er en paraplyorganisation for ungdomsorganisationer i Norden. NSU blev

Læs mere

INNOVATION CAMP. 30. november - 4. december IDEER 50 UNGE INNOVATION NYE VENNER KREATIVITET INDFLYDELSE FRIVILLIGE NORDIC YOUTH BRAINSTORM KOMPETENCER

INNOVATION CAMP. 30. november - 4. december IDEER 50 UNGE INNOVATION NYE VENNER KREATIVITET INDFLYDELSE FRIVILLIGE NORDIC YOUTH BRAINSTORM KOMPETENCER IDEER 50 UNGE INNOVATION NORDIC YOUTH INNOVATION CAMP NYE VENNER KREATIVITET INDFLYDELSE FRIVILLIGE BRAINSTORM KOMPETENCER HELSINGØR & KØBENHAVN, DANMARK 30. november - 4. december INNOVATION WHAT? Lad

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Youth lab: UNGDOM, TRIVSEL OG FORENINGSLIV I NORDEN

Youth lab: UNGDOM, TRIVSEL OG FORENINGSLIV I NORDEN Youth lab: UNGDOM, TRIVSEL OG FORENINGSLIV I NORDEN København, Danmark, 1-2 september 2016 NORDEN - det bedste sted i verden for børn og unge? Ambitionerne for det nordiske samarbejde på børne- og ungdomsområdet

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Svensk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Vi vill gratulera

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

rpm Tilbud 10-ÅRS JUBILÆUM 2014 Tilbuddet gælder til og med september 2014.

rpm Tilbud 10-ÅRS JUBILÆUM 2014 Tilbuddet gælder til og med september 2014. rpm Tilbud 10-ÅRS JUBILÆUM 2014 Tilbuddet gælder til og med september 2014. VI fejrer, at RPM i 2014 fylder 10 år i Norden Du betaler kun 10% FOR EN RPM grunduddannelse Din pris: 195 DKK. Normalpris: 1995

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk hilsen : ægteskab Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

HÅNDBOG FOR NSU S ARBEJDE

HÅNDBOG FOR NSU S ARBEJDE HÅNDBOG FOR S ARBEJDE INDHOLD NORDISK SAMORGANISATION FOR UNGDOMSARBEJDE... 2 MÅL FOR ORGANISATIONSARBEJDET... 2 MÅL MED AKTIVITETERNE... 3 HVEM GØR HVAD I?... 3 ÅRSMØDET... 3 STYRELSEN... 4 FORRETNINGSUDVALGET...

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Læs mere

Allemandsretten en enestående mulighed

Allemandsretten en enestående mulighed 1 Allemandsretten en enestående mulighed Ikke forstyrre ikke ødelægge Allemandsretten er en fantastisk mulighed for os alle, fordi vi kan bevæge os frit i naturen. Du bruger allemandsretten, når du går

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

Nordisk venskab genom ipad. Kursus i Garðabær 25. september 27. september 2013

Nordisk venskab genom ipad. Kursus i Garðabær 25. september 27. september 2013 Nordisk venskab genom ipad Kursus i Garðabær 25. september 27. september 2013 Projektets shifte At udvikle samarbejde mellem lærere og børne i daginstitutioner i venskabsbyerne Garðabær, Asker, Eslöv og

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år Et voksenliv i udvikling Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år VÆRDIFULD MOD MENNESKER I BEVÆGELSE NÆRVÆR ÅBENHED HELHED IDENTITET SELVVÆRD ANERKENDELSE BRUGERUDVIKLINGSSAMTALER Kort

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling

Foreningen NORDEN. Odense Afdeling Foreningen NORDEN Odense Afdeling Sæsonprogram 2017-2018 Foreningen NORDEN bliver 100 år i 2019. Foreningen NORDEN blev startet som en fredsbevægelse i Danmark, Sverige og Norge kort efter afslutningen

Læs mere

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion Ordförande og sekreterare gruppen Land DK FI NO SE IS Rolf Johansen Vegvesen Peter Ekdahl Rambøll Ordförande Mads Jegsen Nynas Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Haraldur Sigursteinsson Vegagerðin Sekretærere

Læs mere

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne 0. Titel på fag/emne Matematik 1. Titel på forløb: Mejeriprodukter emballage rumindhold brøk decimaltal og procent. 2. Forfatternavne: Bent Fuglsberg,

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.

petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm. petanque bornholm 2013 - præsentation af holdene A/S Team Bornholm * Ndr. Kystvej 34 * DK-3700 Rønne www.teambornholm.dk * info@teambornholm.dk Agger Petanqueklub (Danmark) Kontaktperson: Henning Bjørn

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Referat Styrelsemøde i Oslo d. 16.-18. oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR,

Læs mere

Referat af tillægsdagsorden

Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden den kl. 16.00 i Mødelokale M på Børne-, Familie- og Kulturforvaltningen. Medlemmer: Eigil Boye, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Kristian J. Kristensen, Morten

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Delebilisme som alternativ til privatbilismen

Delebilisme som alternativ til privatbilismen Delebilisme som alternativ til privatbilismen Privatbilismens naturlov? Der er mange, der forbinder stigningen i bilejerskabet, som en naturlov, der hænger sammen med et samfund i vækst. Denne tese er

Læs mere

Evaluering af Nordisk Sommeruge

Evaluering af Nordisk Sommeruge Evaluering af Nordisk Sommeruge 1. Hvordan er du tilfreds med den information, som du modtog i forbindelse med Nordisk Sommeruge? Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende OK Mangelfuld Vurderinger Invitationen

Læs mere

Personlige kompetencer

Personlige kompetencer Personlige kompetencer At styrke og udvikle børnenes IT kendskab, så de har et fælles udgangspunkt for at arbejde med IT. At børnene lærer turtagning. METODER OG AKTIVITETER: Vi bruger IT i børnehøjde.

Læs mere

Mio min Mio Astrid Lindgren

Mio min Mio Astrid Lindgren Opgaver til kapitel 1. Han færdes gennem dag og nat. 1. Hvor gammel er Busse? 2. Hvor bor han? 3. Hvordan er hans forhold til plejeforældrene? 4. Hvorfor tror du de har taget Busse i pleje? 5. Find steder,

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0068 Klageren: xx SE 118 82 Stockholm Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Figur 1 Volleyball konkurrencen

Figur 1 Volleyball konkurrencen Jätte bra Rix 12 Rix er Sveriges årlige landslejr, hvor der i år deltog ca. 200, deriblandt mig, fordelt på forskellige camps. Hver lejr svarede til Sveriges regioner, og så var der en international lejr,

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere