Land. inspektøren. Tema: Hvorfor gik Scankort konkurs? Trussel: Katastrofalt lavt optag på landinspektørstudiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Land. inspektøren. Tema: Hvorfor gik Scankort konkurs? Trussel: Katastrofalt lavt optag på landinspektørstudiet"

Transkript

1 Tema: Hvorfor gik Scankort konkurs? Oktober Land inspektøren Trussel: Katastrofalt lavt optag på landinspektørstudiet Landmåling i mørket: Landinspektører gør sig godt på film Formanden skal i Vild med dans: Reportage fra DdL s visionsseminar Ny formand for PLF: Stort interview med Torben Juulsager 51. årgang

2 Leica TS30 Next Generation Når kompromiser ikke kan accepteres Den nye Leica TS30 Totalstation er unik som sin forgænger. Den redefinerer præcisionsmåling ved sin uovertrufne nøjagtighed og kvalitet. Landmålere med krævende opgaver har i TS30 det optimale værktøj. TS30 er klar til enhver udfordring. Læs mere om Leicas produkter på eller ring på Tlf

3 INDHOLD 18 Landinspektøren Nr. 5 / oktober årgang 39 4 TEMA om Scankorts konkurs Fotogrammetrivirksomheden Scankort kunne formentlig være reddet fra forårets konkurs med et mindre millionbeløb. Selskabets tidligere direktør kalder bestyrelsen for dybt uprofessionel, mens tidligere ansatte kan fortælle om en ledelse med en urealistisk opfattelse af det at lede en fotogrammetrisk virksomhed. 12 Katastrofalt lavt optag på landinspektøruddannelsen Sommerens optag på landinspektørstudiet er så lavt, at professionen er truet på sin eksistens, hvis ikke udviklingen bliver vendt, siger DdL-formand Henning Elmstrøm. 18 Landmåling i mørket Landinspektører gør sig godt på lærredet, mener australsk landinspektør og filmsamler. Ofte spiller landinspektøren filmens helt, men der er også en kategori, hvor landinspektøren bruger sine instrumenter til at kigge på smukke kvinder. 28 INTERVIEW Vi må bære vores del af byrden Hvad mener den nye formand for PLF, Torben Juulsager, om minimaks og MIA, det lave optag på uddannelsen og de mindre firmaers chancer for at overleve? 32 BOGANMELDELSE Planlægningens kompleksitet i perspektiv Jens Christensen, associeret professor ved AAU, anmelder debatbogen Plankultur og tidsånd, der er skrevet af videnskabsjournalist Gitte Meyer og udgivet af Plan09. Kort og godt 2 Leder 3 Kort nyt 26 Generalforsamling uden overraskelser DdL s og PLF s generalforsamlinger bakkede som ventet op om den nye foreningsstruktur. 27 Gæt en negl 39 Formanden skal i Vild med dans Sådan lød et af forslagene, da en udvalgt skare af landinspektører mød tes for at tage hul på diskussionen om DdL s fremtidige profil. 40 Nyt job Søren Andreas Hansen, Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning Lovstof 46 Program Sæsonens fredagsforelæsninger på AAU. 36 PLANLÆGNING Spillet om din kommune Randers Kommune har udviklet en ny måde at involvere borgere og politikere på, når det gælder planlægning.

4 LEDER TEKST: Henning Elmstrøm 27 DDen 1. september mødte i alt 27 studerende på landinspektørstudiet i henholdsvis Aalborg og Ballerup. På denne plads i forrige nummer omtalte jeg behovet for en nyorienteret indsats omkring studenterrekruttering, og i læsende stund er de første initiativer sat i gang. En gruppe med særligt kendskab til markedsføring er dannet med henblik på at revurdere vores indsats. Studiet bør efter min opfattelse underkastes en gennemgang for nøjere at vurdere om den 35 år gamle opbygning holder. Nye tider og signaler fra EU omkring bachelor- og masterniveauerne medfører, at vi næppe kan fastholde en tiltrækkende og højt kvalificeret uddannelse uden at kigge dybt i skuffen efter værktøjer til fremtiden. Den nuværende diskussion om Lov om landinspektørvirksomhed giver i denne sammenhæng stof til eftertanke, fordi EU og langt hen ad vejen også vores ressortmyndighed ikke har givet os medhold i, at den praktiserende landinspektør udøver offentlig myndighed og dermed er omfattet af Rom-traktatens artikel 45. Tallet 27 medfører ikke kun krise for professionens opretholdelse. Det er så lavt, at vi i demografiens sprogbrug ikke kan vedligeholde os selv. Ændres det ikke, vil DdL komme under pres i løbet af få år. KMS vil blive nødsaget til at revurdere ejendomsdannelsen i Danmark. Og vi risikerer, at det ikke være tiltrækkende at forske og at undervise på landinspektørstudiet i forhold til andre og større miljøer på universitetet. Det er alvorlige perspektiver, men vi sidder alle med en del af nøglen til forbedringer. Hver gang vi undersøger, hvorfor studiet blev valgt, viser det sig, at kontakt til faget gennem familie, venner, praktikplads og arbejde sikrer mindst halvdelen af tilgangen. Og det er et let område at øge indsatsen på. Materiale om praktikforhold og eksempler på, hvorledes det er tacklet forskellige steder, vil blive udsendt i løbet af efteråret. På generalforsamlingen i Silkeborg i september blev der taget yderligere et par vigtige skridt mod fremtiden. På såvel PLF s som DdL s generalforsamlinger besluttede enige forsamlinger at godkende de fremlagte forslag, og dermed er vejen banet for generalforsamlingen på Nyborgmødet i Tak til alle foreningerne for en fantastisk opbakning om hele strukturprojektet. CLGE The Council of European Geodetic Surveyors passerede flere historiske milepæle på det nyligt afholdte møde i Rom. Alle EU-lande er nu medlemmer, og med optagelsen af Kroatien og Rusland blev 30 landegrænsen passeret. På mødet opnåede forslaget om en fælleseuropæisk Code of Conduct enstemmig tilslutning, og forslaget er nu sendt til ratifikation i medlemslandene. Coden vil nu blive præsenteret i Bruxelles for relevante embedsmænd og politikere. I læsende stund har 65 danske landinspektørstuderende været på besøg på INGERGEO 2009 i Karlsruhe. Vores studerende havde fokus på udstillingen m.m., men deltog også i det første fælleseuropæiske studentermøde med godt 200 deltagere. Mødet tænkes afholdt hvert tredje år en ny og spændende tradition er skabt. Henning Elmstrøm, formand Landinspektøren Nr. 5 / oktober årgang Udgiver: Den danske Landinspektørforening (DdL) Kalvebod Brygge København V Tlf Sekretariatets telefontider: Mandag-torsdag kl Fredag kl Redaktion: Ansv. redaktør, journalist Jesper Bernstorf Jensen Redaktionsgruppe: Asger Sonne Kristensen, Jens Chr. Rasmussen, Søren Ellegaard, Niels Henrik Vad Nielsen, Birthe Voer Nielsen, Tanja Skovsgaard, Peter Cederholm, Flemming F. Christensen. Layout: clemens2 Tryk: PJ Schmidt Grafisk Produktion Abonnement: 296 kr. årligt inkl. moms. Løssalg: kr. 60,00 inkl. moms + porto. Den danske Landinspektørforening Tlf ISSN Annoncer: Kontakt landinspektør Morten Pugholm Rasmussen Tlf Landinspektøren udkommer med seks numre årligt. Næste nummer: Nr. 5 / 2009 udkommer 15. december. Deadline for annoncer: 25. november. I 2009 udkommer Landinspektøren Stillingsannoncer ekspedition: Den danske Landinspektørforening Pris: 25 kr. pr. spaltemm baseret på to spalter pr. side + moms Minimumspris: 650 kr. + moms Oplag: Medlem af Danske Specialmedier Artiklerne i Landinspektøren står for den enkelte skribents egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for DdL s holdning. Forsiden: Kontorlokale efter Scankorts konkurs. Foto: Emil Lyders/Das Büro 2 LANDINSPEKTØREN

5 KORT NYT AFSKEDSRECEPTION om beslutningen. Hævd-publikationen er blevet sendt ud til samtlige medlemmer af DdL, men den er også tænkt som et værktøj for advokater, ejendomsmæglere, ansatte i kommuner og ved domstolene og for fremtidige studerende ved landinspektøruddannelsen. Medlemmer af PLF kan ved henvendelse til DdL s sekretariat rekvirere yderligere eksemplarer gratis, som de kan distribuere til samarbejdspartnere. I første omgang er oplaget på eksemplarer. jbj Mange ville hylde Mr. DdL Der var fyldt godt op i Formandsstuen i Ingeniørhuset, da Mr. DdL, alias Kjeld Lohmann Schøler, fredag 28. august takkede af efter mere end 35 år i Den danske Landinspektørforenings tjeneste. Omkring 150 tidligere og nuværende kolleger, samarbejdspartnere, venner og familier var dukket op for at hylde den afgående sekretariatschef, der efter mere end 25 år på posten som leder af foreningens sekretariat havde valgt at stoppe i en alder af 64. Festlighederne blev indledt ved Kjeld Lohmann Schølers svoger gennem snart 40 år, DdL-formand Henning Elmstrøm, som i en meget personlig tale bl.a. fremhævede den afgående sekretariatschefs rolle i foreningens internationale engagement, ikke mindst i forhold til de nordiske søsterforeninger, ligesom hans store betydning i forbindelse med DdL s overflytning til IDA blev fremhævet. Herefter var der godt et dusin taler fra bl.a. Jesper Jarmbæk, adm. direktør i KMS, professor og præsident i FIG Stig Enemark, der betegnede Kjeld Lohmann Schøler som en institution i DdL, og formanden for de norske landinspektører, Leiv Bjarte Mjøs. I afskedsgave fra DdL fik Kjeld Lohmann Schøler i øvrigt en iphone, så du i den kommende tid kan agere livline, hvis nødvendigt, som Henning Elmstrøm motiverede gavevalget. jbj UDGIVELSE PLF udgiver publikation om hævd Med dette nummer af Landinspektøren følger også hæftet Hævd skrevet af lektor, lic.geom. Lars Ramhøj, AAU. Over 32 sider gennemgår og forklarer en landets ypperste eksperter på området hævdsbegrebets mange aspekter, anvendelse og fortolkning. Hævdsreglen er en spillevende retsantikvitet, der er lovfæstet i Chr. V s lov fra Udgivelsen er finansieret af Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF), og Lars Ramhøj har stillet sit værk vederlagsfrit til rådighed. Lars Ramhøj er den førende ekspert inden for hævd, og da emnet samtidig er et kerneområde i forbindelse med skelfastlæggelse, ville vi gerne betale for udgivelsen, siger den netop afgåede formand for PLF, Søren Ladegaard Andersen OMTALE Anmelderroser til Knud Sørensens nye digtsamling Landinspektør og forfatter Knud Sørensens nye digtsamling Naturligvis, der udkom 29. september, bliver flot modtaget af anmelderne. I Morgenavisen Jyllands-Posten skriver anmelder Erik Svendsen: Knud Sørensens bette digtsamling er en udsøgt fornøjelse. Den har endog et par digte, som er ganske suveræne, hvoraf et burde uddeles til størstedelen af danskerne måske det kan ændre blikket på diverse konflikter. I Berlingske Tidende giver Jørgen Johansen den 81-årige tidligere landinspektør femstjernet ros ud af seks mulige: Nøgternhedens og saglighedens lavmælte æstetik er en slags vand- og pejlemærke i Knud Sørensens poesi, skriver han og slutter sin anmeldelse således: Naturligvis er en vigtig tilføjelse til billedet af lyrikeren Knud Sørensen med lavmælte, men stærke digte om alderdom og klare linjer tilbage til forfatterskabets store temaer. Også Kristeligt Dagblad fremhæver Sørensens evne til at få meget ud af lidt: Hans særkende er, at han ud af de mest ubetydelige foreteelser fra dagliglivet kan skabe en poetisk intensitet. Dette fornægter sig absolut ikke i det netop udkomne lyriske værk fra digteren, der i en alder af 81 absolut må betegnes som still going strong, skriver Peter Stein Larsen. Digtsamlingen Naturligvis er på 72 sider, koster 150 kr. og er udgivet på Gyldendal. jbj FUSION To klagenævn bliver til et Alle sager på natur- og miljøområdet skal fremover behandles af ét nævn: Natur- og miljøklagenævnet. Formålet er at forenkle, styrke og effektivisere behandlingen af klagesagerne.det fremgår af et lovforslag, som By- og Landskabsstyrelsen sender i høring til den 27. oktober. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund fra november 2007 og udmønter en aftale mellem regeringen og DF om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling. Ifølge By- og Landskabsstyrelsen vil det nye samlede klagenævn være en fordel i sager, der har en tværgående problemstilling, og derfor i dag skal behandles i to klagenævn. jbj LANDINSPEKTØREN 3

6 SCANKORTS KONKURS TEKST: Journalist Eskil Sørensen Foto: Emil LYDERS/Das Büro Tidligere direktør kritiserer ledelsen i Scankort KONKURSBO: Fotogrammetrivirksomheden Scankort kunne formentlig være reddet fra forårets konkurs med et mindre millionbeløb. Selskabets tidligere direktør kalder bestyrelsen for dybt uprofessionel. Et væksteventyr stoppede brat for fotogrammetrivirksomheden Scankort, da virksomheden i april i år gik konkurs. Forud var gået tre års hidsig vækst, hvor Scankort var vokset fra omkring 20 til 35 medarbejdere. Hertil kom et ligeledes stigende antal ansatte i Bangladesh. På tidspunktet for konkursen lå der mange ordrer i virksomheden inden for ortofoto og det nye forretningsområde termografi, men Scankort løb bl.a. ind i tekniske problemer med at få behandlet de mange flyfotos. Det førte til, at der manglede penge i kassen til lønninger, og Scankort blev erklæret konkurs 14. april. I ugerne efter blev selskabets aktiver opkøbt af det hollandske firma Fugro, som flyttede ind i konkursboets gamle lokaler 15. juni med en medarbejderstab på otte tidligere Scankort-ansatte. I dag knapt et halvt år senere står flere tidligere medarbejdere undrende tilbage. For dem er det uforståeligt, at Scankort ikke fik lov at leve videre. Virksomheden var i god gænge, mener de, og kunne formentlig være reddet for et i den store sammenhæng mindre millionbeløb. De tidligere medarbejdere retter anklagen mod ejerkredsen, som blev uenige og ikke havde tillid nok til hinanden til, at de ville investere flere penge i selskabet. Ifølge Landinspektørens oplysninger drejede det sig i første omgang om en investering på ca. en million kroner, der kunne have bragt Scankort ud af de aktuelle problemer. Claus Jørgen Nielsen blev ansat som ny adm. direktør i Scankort 3. februar i år. På det tidspunkt var ejerkredsen godt klar over, at der manglede penge i kassen, forklarer han. Jeg har på skrift, at aktionærerne ville tilføre den nødvendige likviditet, siger Claus Jørgen Nielsen, som er en erfaren erhvervsmand med flere direktørjob bag sig. Men der kom ingen penge fra ejerkredsen. Direktør: Dybt uprofessionelt Det er uforståeligt for mig. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Det er useriøst bestyrelsesarbejde. Man svigtede al rimelighed. Det er dybt uprofessionelt, at man ikke kunne forlige parterne. Min bedste vurdering er, at virksomheden kunne være kørt videre, siger Claus Jørgen Nielsen. Ejerkredsen i Scankort bestod af stifteren landinspektør Erik Helge Petersen og en række yngre erhvervsfolk, som siden 2007 havde skudt penge i selskabet for at finansiere væksten. 4 LANDINSPEKTØREN

7 Det er useriøst bestyrelsesarbejde. Man svigtede al rimelighed. Det er dybt uprofessionelt, at man ikke kunne forlige parterne Claus Jørgen Nielsen, tidligere direktør i Scankort Det er en absurd oplevelse, også fordi vi havde en oplevelse af, at firmaet var begyndt at komme i det rigtige gear. Så var det ekstra absurd, at vi gik konkurs Landinspektør Thorbjørn K. Nielsen, tidligere ansat i Scankort firmaet var begyndt at komme i det rigtige gear. Så var det ekstra absurd, at vi gik konkurs, siger han. Scankorts fald gik hurtigt. 1. oktober 2007 viste regnskabet, at virksomheden havde en egenkapital på 25,7 mio. kr. Halvandet år senere var den tabt. De nye investorer var byggemarkedejer Jesper Larsen, iværksætter Lars Netterstrøm og den tidligere direktør i Scankort i perioden Mads Staunskjær. Bestyrelsen var ikke sin opgave voksen, siger den tidligere medarbejder landinspektør Thorbjørn K. Nielsen, som arbejdede i Scankort i 10 år. Det endte i et hundeslagsmål mellem parterne. De kunne ikke blive enige om at skaffe likviditeten, og så endte det med et stort nul til dem alle sammen. Det er en absurd oplevelse, også fordi vi havde en oplevelse af, at Scankort i tal Scankort havde regnskabsår fra 1. okt. til 30. sept. (Tal i millioner kroner) 04/05 05/06 06/07 07/08 Omsætning ej oplyst 16,7 28,4 ej oplyst Overskud før skat 0,1 0,5 3,6 underskud Antal medarbejdere (marts 2009) Egenkapital 8,4 9,9 25,7 ej oplyst Kilder: BiQ Erhvervsinformation samt oplysninger om 07/08 fra tidligere ansatte. Lys fremtid Claus Jørgen Nielsen beskriver, hvordan Scankort omkring 1. april i år faktisk var ved at have løst sine problemer: Vi var langt foran vores planer for flysæsonen. Vi havde fået nogle aftaler med de kunder, som vi havde svigtet. Vi havde været i landsdækkende fjernsyn med vores termografering, som kunne have givet os en stor omsætning om vinteren. Jeg synes egentligt, at vi så ind i en lys fremtid, siger han. Samtidig var 17 højtuddannede ansatte fra Scankorts back office i Bangladesh blevet oplært i Danmark fra sommeren 2008 til marts Dermed stod man på det tidspunkt godt rustet til at få afviklet arbejdspuklen. Hverken Erik H. Petersen eller Jesper Larsen har ønsket at uddybe, hvad der foregik op til konkursbegæringen 14. april. Senest har Jesper Larsen gennem sit selskab Jesper Larsen Holding udtaget stævning mod Erik H. Petersen. Det er nu op til Erik H. Petersen at udarbejde et svarskrift. Efter al sandsynlighed ender det med en retssag. Konkursboet er endnu ikke gjort op, men der er formentlig ingen penge tilbage til aktionærerne LANDINSPEKTØREN 5

8 Scankorts konkurs FRA GRU TIL GLÆDE. Otte tidligere Scankort-medarbejdere blev i juni hyret af Fugro til at starte en afdeling i Danmark. Fra venstre: Mads Schondel-Andersen, direktør Peter Lund Hansen, Kasper Hoffmeyer, Michael Bonde, Dan Holmer Andersen, Thorbjørn K. Nielsen og Niels Vinther. Andrew Flatman er ikke med på billedet. Tidligere ansatte: Konkurs kom som et chok Ordrerne væltede ind, og ledelsen malede et lyserødt billede af situationen, fortæller tidligere ansatte i Scankort. Men fra den ene dag til den anden var det slut. Det var en mærkværdig oplevelse for flere medarbejdere, da Scankort, nærmest fra den ene dag til den anden, gik konkurs. Der var mange, der spurgte sig selv bagefter, hvad der egentlig gik galt. Vi havde en fornemmelse af, at det væltede ind med opgaver. Men også at vi ikke var specielt mange til at løse dem, siger landinspektør Thorbjørn K. Nielsen, der arbejdede i udviklingsafdelingen. Det kom som et stort chok, da vi gik konkurs. Kollegaen, landinspektør Andrew Flatman, som også arbejdede i udviklingsafdelingen, havde dog lagt mærke til nogle krisetegn. Et halvt år før vi lukkede, lagde jeg mærke til, at regninger ikke blev betalt. Jeg spurgte ledelsen om det, men fik at vide, at det var helt normalt, siger han. På kvartalsvise møder fik medarbejderne en orientering om, hvordan virksomheden havde det. Og hver gang fik vi malet et ret lyserødt billede. Der var nogle pæne grafer og tal, og så drak vi en kop kaffe, siger Andrew Flatman. Han peger på en problemstilling, der er fælles for alle fotogrammetriske virksomheder, men som fik særlig stor effekt i Scankorts tilfælde. Vi bruger fly og mandskab en hel fotosæson i foråret, men vi får først pengene, når vi leverer billeder og kortmateriale, og det er normalt først omkring nytår. Det giver et temmelig stort hul i økonomien. Når man så lægger det sammen med, at vi havde en aggressiv ekspansion i firmaet, så skal likviditeten blive anspændt. Ledelsen havde også sparet på antallet af medarbejdere. Da vi så ikke kunne levere varen til tiden, så kom der dagbøder oven i, siger han. Thorbjørn K. Nielsen mener, at Scankorts ledelse i den periode fra , hvor virksomheden voksede eksplosivt fra cirka 20 til 35 ansatte, havde en urealistisk opfattelse af, hvordan opgaverne skulle nås. Ledelsen havde en opfattelse af, at de folk, der blev ansat, kunne trænes op til hvad som helst. Det kan man bare ikke med fotoflyvning. Alt hvad man laver er kritisk. Det skal være i orden. De folk, der blev hentet ind, havde ikke tilstrækkelig erfaring. Samtidig blev de folk, der havde erfaringer, ikke hørt, før beslutningerne blev taget, siger Thorbjørn K. Nielsen, der bakkes op af Andrew Flatman: Der kom vigtige indvendinger fra faglige nøglepersoner, men de blev overhørt. De blev verfet af. 6 LANDINSPEKTØREN

9 Et væksteventyr styrtede til jorden MAVEPLASKER. Scankort tog for mange ordrer ind og havde svært ved at få produceret alt det, virksomheden havde lovet. Oveni kom en dårlig fotosæson i 2008 og problemer med edb. Sene afleveringer kostede dagbøder og manglende indtjening. K assen var tom, da den tremand store bestyrelse for kortvirksomheden Scankort samledes i begyndelsen af marts i år. Til stede på mødet var stifteren af Scankort, landinspektør Erik Helge Petersen, dennes søn Carl H. Petersen og Jesper Wichmand Larsen, der var kommet ind som aktionær i Scankort i Hvad der præcist skete på mødet, ved vi ikke. Ingen fra bestyrelsen har ønsket at medvirke i denne artikel. Derimod kender vi afslutningen på mødet. Der blev råbt højt, og Jesper Larsen udvandrede. Siden mødtes den samlede bestyrelse ikke igen. Ifølge kilder tæt på bestyrelsen skulle striden dreje sig om penge, der var tilført virksomheden, uden at det var registreret som aktiekapital. Da Jesper Larsen forlader bestyrelsen, sidder kun Erik H. Petersen og hans søn, advokat Carl H. Petersen, tilbage i bestyrelsen. Med andre ord kunne ejerkredsen ikke finde en løsning på deres indbyrdes problemer, selv om de dermed formentlig har tabt hele aktiekapitalen. Nogle kilder har givet udtryk for den opfattelse, at Erik H. Petersen blot kunne have skudt ny kapital ind i selskabet og dermed bragt virksomheden over et vanskeligt punkt. Men aktiefordelingen, som ikke er offentligt tilgængelig, var ifølge Landinspektørens kilder skruet sådan sammen, at hverken Jesper Larsen eller Erik H. Petersen alene kunne gennemtrumfe en løsning. Der skulle desuden to tredjedels flertal til at ændre vedtægterne, og en udvidelse af aktiekapitalen ville være en ændring af vedtægterne. Så ingen af parterne har kunnet trumfe en løsning igennem i de afgørende dage i marts og april imod den anden parts ønske. Helt op til de sidste dage før konkursen var der ifølge Landinspektørens oplysninger forsøg på at lade den ene eller anden side helt overtage virksomheden. Men det lykkedes ikke. Investor smuttede få uger inden konkurs Et par uger forinden havde en anden investor, Lars Netterstrøm, forladt bestyrelsen. Og nogle uger efter, den 14. april, indgav Scankort sin konkursbegæring. Det er mig en gåde, hvad der er sket, siger en tidligere ledende medarbejder i Scankort. Den lille skarpe udfordrer til BlomInfo og Cowi på det fotogrammetriske marked fik dermed lov til at dø. Scankort var en virksomhed, hvor mange af medarbejderne havde arbejdet i årtier, og en virksomhed, som havde gjort en dyd af at blande landinspektører med andre faggrupper som geografer, forstkandidater og ingeniører. Det miljø, der blev skabt, var enormt givtigt, siger landinspektør Thorbjørn K. Nielsen, som arbejdede i udviklingsafdelingen. Satsning på vækst En del af forklaringen på Scankorts sammenbrud er, at virksomheden gennem 2008 og begyndelsen af 2009 havde stigende vanskeligheder med at færdiggøre opgaver til kunderne. Firmaet havde satset meget kraftigt på vækst siden 2005, hvor landinspektør Mads Staunskjær blev ansat som adm. direktør. Hans mål var at øge omsætningen med omkring 50 pct. om året. Jeg så nogle utroligt spændende perspektiver for Scankort. Virksomheden stod over for en teknologiudvikling LANDINSPEKTØREN 7

10 Scankorts konkurs fra analog kamerateknologi til digital teknik. Virksomheden skulle også gå fra at være ordrebaseret til selv at eje data til f.eks. ortofoto og så udbyde dem. Vi skulle gennemføre en række investeringer, og derfor var det nødvendigt at virksomheden voksede. Vi fik outsourcet en del af produktionen til Bangladesh, og det fungerede godt. Vi fik også etableret et landsdækkende ortofoto som konkurrent til Cowis, siger Mads Staunskjær. Vækstområderne skulle være ortofoto, laserscannede højdemodeller, 3D-bymodeller og termografi. Og det gik da også godt de første år. I regnskabet for regnskabsåret 2006/07, som sluttede 1. oktober 2007, øgede Scankort omsætningen fra 16,7 mio. kr. til 28,4 mio. kr. Det svarer til en vækst på 70 pct. 1. oktober 2007 var egenkapitalen i øvrigt opgjort til 25,7 mio. kr. For højt tempo Men nogle af medarbejderne syntes, at væksten foregik i et lidt for højt tempo. Jeg kan huske, at vi voksede 50 pct. det ene år, 70 pct. det næste år, og at mange af os havde stress. Ved et møde På nogle kontrakter skulle vi betale 10 pct. i bod pr. måned, som leverancerne blev forsinket. Der skal ikke gå ret mange måneder, før de opgaver, som skulle have givet overskud til firmaet, bliver tabsgivende Laurids Rolighed, tidligere key account direktør i Scankort sagde Mads Staunskjær, at næste år skulle vi vokse yderligere 50 pct. Jeg sad og tænkte: Det går galt. Vi havde brug for et år, hvor vi bare skulle konsolidere os, siger landinspektør Andrew Flatman. Ifølge firmaets seneste adm. direktør Claus Jørgen Nielsen, der kom til i februar 2009, og altså kun nåede at virke i godt to måneder, inden det hele var slut, øgede firmaet antallet af flyfoto fra til helt op til over få år. Der skulle mange penge til at finansiere sådan en vækst. Set i bakspejlet kan Mads Staunskjær godt forstå, at nogle syntes, at det gik stærkt. Det er klart, at for nogle medarbejdere er sådan en hurtig forandringsproces vanskelig at håndtere. Men vi havde investeret voldsomt i fly og kameraer. Vi skulle accelerere virksomheden. Der skulle være en vis omsætning, siger han. Oven i det store produktionspres kom, at foråret 2008 viste sig at være den dårligste fotosæson i flere år. Der var alt for mange overskyede dage. Marts var umulig at flyve i, og april var heller ikke god. Vi var kun ude at flyve tre-fire dage i april, husker Kasper Hoffmeyer, geograf og tidligere ansat i Scankort. Hertil kom, at virksomheden havde problemer med den digitale bearbejdning af de fotograferede billeder. Computerne kunne ikke følge med. Vi havde store udfordringer på edb-siden, siger Mads Staunskjær. Scankorts sidste adm. direktør Claus Jørgen Nielsen supplerer: Det at processere den mængde billeder, som vi havde taget ordrer ind til, det havde vi aldrig prøvet før. Vi kløjedes i den mængde. Der var behov for at strukturere processen. Når man er bagud med produktionen, så switcher man til de kunder, som råber højst. Vi var i gang med at få struktureret processen i foråret 2009, og i marts var vi begyndt at levere store mængder billeder, siger han. Dagbøder for millioner Problemerne med at få processeret billederne betød, at Scankort i 2008 og ind i 2009 var bagud med leverancer generelt. Det førte til, at firmaet måtte betale bøder til kunderne. Dagbøderne løb op i mere end en million kr., siger landinspektør Andrew Flatman Og sådan førte det ene problem til det næste. Laurids Rolighed, der var key account direktør, forklarer: På nogle kontrakter skulle vi betale 10 pct. i bod pr. måned. Der skal ikke gå ret mange måneder, før de opga- 8 LANDINSPEKTØREN

11 ver, som skulle have givet overskud til firmaet, bliver tabsgivende. Laurids Rolighed erkender i dag, at firmaet havde taget for mange ordrer ind til flysæsonen Det var måske et lidt optimistisk syn på, hvilke muligheder vi havde for at eksekvere ordrerne. Det må vi være ærlige at sige. Vi havde rigtig mange ordrer. Det er en ønskesituation for en fotogrammetrisk virksomhed. Men det bliver et mareridt, hvis vejret gør, at man ikke kan flyve, siger han. Laurids Rolighed peger desuden på, at det var svært at opskalere virksomheden. Vi havde svært ved at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, og man skal tænke på, at det var en højteknologisk virksomhed. Så arbejdskraften var en begrænsende faktor, siger han. Store værdier tabt Flere tidligere medarbejdere ved Scankort mener, at virksomheden kunne være reddet med et mindre kapitalindskud i foråret Firmaets seneste adm. direktør Claus Jørgen Nielsen og andre hæfter sig ved, at der gik meget store værdier tabt, da virksomheden erklærede sig konkurs. Når man indgiver konkursbegæring, så taber man rigtigt mange penge. Alle produkter, som man er i gang med, mister sin værdi, og alle aktiver i virksomheden bliver med garanti solgt til langt under prisen, siger Claus Jørgen Nielsen. Så den dag, man indgav konkursbegæring, er der røget et stort tocifret millionbeløb. Det er helt uforståeligt for mig. Lars Netterstrøm, som var en af de nye investorer i Scankort, siger: Jeg er meget ked af den skæbne, Jeg kan huske, at vi voksede 50 pct. det ene år, 70 pct. det næste år, og at mange af os havde stress Landinspektør Andrew Flatman, tidligere ansat i Scankort som virksomheden har fået. Det var en spændende virksomhed. Der arbejdede en masse dygtige mennesker i den. De har ydet en stor indsats. Flere af de tidligere ansatte står stadig tilbage med en uvirkelig fornemmelse. Den ene dag arbejder de i en driftig højteknologisk virksomhed. Den næste dag er virksomheden gået konkurs. Noget af det, der står tilbage for mig, er, at medarbejderne i Scankort var knalddygtige, og det gør ondt, at nogle af dem nu ikke kan finde arbejde, siger Thorbjørn K. Nielsen. Hvor kom de hen? Scankorts omkring 35 medarbejdere blev spredt efter konkursen. Mange har fået nyt job, men en del er blevet arbejdsløse, eller har valgt at gå på pension. Seks tidligere Scankort-folk har i dag fået job hos Fugro, der har købt Scankorts konkursbo. Det gælder bl.a. Peter Lund Hansen, som er blevet direktør for Fugro Arial Mapping i Danmark. En anden af de ledende medarbejdere hos Scankort, landinspektør Laurids Rolighed, har fået arbejde hos BlomInfo. Tidligere ansatte ved Scankort oplyser, at samtlige landinspektører ved Scankort har fået job andetsteds. Derimod er der flere af de øvrige akademikere, som ikke har fået nyt job. Det samme gælder nogle teknikere. Flere ældre teknikere har derfor valgt at gå på pension. Peter Lund Hansen skønner, at omkring 10 tidligere ansatte valgte at gå på pension i kølvandet på konkursen. De var alle omkring 60 år. Scankort havde desuden andel i to selskaber i Bangladesh, som udførte en stor del af beregningsarbejdet. De kører ifølge Peter Lund Hansen videre som selvstændige selskaber med opgaver dels for Fugro, dels for Kort & Matrikelstyrelsen LANDINSPEKTØREN 9

12 Scankorts konkurs Store ambitioner hos flyvende hollændere Det multinationale hollandske selskab Fugro har købt aktiverne i konkursboet Scankorts og har startet en dansk afdeling med otte ansatte. Virksomheden har ambitioner om nye produkter og flere ansatte. Der er optimisme og en her kommer vi -holdning, når man besøger Fugro Arial Mapping i Taastrup. De otte medarbejdere er overbeviste om, at de har nogle konkurrencedygtige teknologiske produkter på flyfoto og fotogrammetri. Vi vil bringe nogle nye koncepter på banen i Danmark. Vi har et stærkt udviklingsteam, lyder det fra virksomhedens general manager, Peter Lund Hansen. Vi er ikke så mange, og det betyder, at vi hurtigt kan reagere og sætte nye koncepter i gang, siger landinspektør Thorbjørn K. Nielsen. De otte Fugro-folk er alle gamle kendinge fra Scankort. Fugros danske afdeling er nemlig opstået på ruinerne af Scankort, som indgav konkurs 14. april i år. Fugro købte aktiverne fra Scankorts konkursbo, og 15. juni indtog selskabet en del af Scankorts gamle lokaler i Taastrup Stationscenter. Fugro er en hollandsk baseret international virksomhed med ansatte. Der er endnu god plads i de store kontorer på tredje sal til de otte medarbejdere. Men virksomheden regner med at vokse sig større inden for overskuelig fremtid. Vi regner med at udvide antallet af medarbejdere i det ny år, siger landinspektør Thorbjørn K. Nielsen. Overtaget Scankorts opgaver Fugro har også taget tråden op dér, hvor Scankort slap. Adskillige af Scankorts tidligere opgaver er blevet trukket ombord i det ny selskab. Fugro Fugro er blandt de største børsnoterede selskaber i Holland. Selskabet har ansatte og kontorer i mere end 60 lande verden over. Koncernen arbejder med geotekniske undersøgelser, opmåling og kortlægning, GIS og geoteknisk vurdering af olie- og gasfelter. Virksomheden arbejder især for olie- og gasselskaber, minevirksomheder og byggefirmaer. Virksomheden havde i 2008 en omsætning på 16 mia. kr. og et resultat på 2,1 mia. kroner. I år ventes en tilsvarende omsætning og et lidt mindre overskud. Fugro opkøber løbende virksomheder og har udover Scankort for nyligt købt australske Tenix, som måler vanddybder ved hjælp af laserteknologi. Link: Mange af vores tidligere kunder i Scankort har spurgt til, om virksomheden kom i gang igen under en eller anden form. De har gerne villet vente på os, siger Thorbjørn Nielsen. Blandt de større opgaver, som Fugro har beholdt, er arbejdet med Danmarks Højdemodel for Kort & Matrikelstyrelsen, som bliver lavet i samarbejde med Blom som hidtil. Samarbejdet om fælles ortofoto fortsætter i øvrigt også med Blom. Fugro har også genoptaget en gammel Scankort-specialitet: Flyvninger over Grønland. Fugro vil også fortsætte Scankorts satsning på termografi fra luften, fordi virksomheden ser et stort potentiale, og ifølge landinspektør Niels Vinther bliver det nu i en endnu bedre udgave. Vi er kommet længere, end vi var i Scankorts regi. Der er nogle fejlkilder, som vi bedre kan håndtere, siger han. I det hele taget fornemmer man en teknologisk nysgerrighed og begejstring hos det nye hold i Taastrup. Opgaven med termografering for Høje-Taastrup Kommune, som tidligere har været omtalt i Landinspektørens apriludgave, har Fugro i øvrigt også overtaget fra det hedengangne Scankort. Udstrakt autonomi Fugros afdeling i Danmark har mandat til at kunne handle ret selvstændigt, forklarer Peter Lund Hansen. Fugro giver 10 LANDINSPEKTØREN

13 normalt sine datterselskaber en relativ stor autonomi, siger han. Den danske afdeling vil dels arbejde videre med sine egne opgaver, men vil også deltage i Fugros europæiske opgaver. Landinspektør og pilot Niels Vinther har allerede deltaget i flyvninger over England. Vi ser nogle fordele i at være en lille organisation i Danmark, men samtidig være en del af et stort firma, siger Niels Vinther. Peter Lund Hansen forventer desuden, at den danske afdeling vil levere teknologisk brændstof til det samlede Fugro. Den danske afdeling udgør sammen med afdelinger i Irland og Holland den europæiske del af Fugro Geospatial Services. Vores udviklingsteam har noget at byde ind med, og vi skal være med til at præge koncernens udviklingsarbejde med vores kreativitet og aggressivitet, siger han. Teknologi med potentiale Afdelingen i Taastrup vil kunne trække på flere af Fugros eksisterende teknologier. Det gælder bl.a. FLI-MAPteknologien, hvor man med brug af helikopter hurtigt kortlægger korridorer i landskabet, f.eks. motorveje eller elledninger. Et andet eksempel er Fugros radarteknologi, som gør det muligt at se landskabet, også selv om der er skydække. Det bruger Fugro til at lave højdemodeller af landskabet med. Det er en teknologi med et stort potentiale, og der er ikke mange, der behersker den, fastslår Thorbjørn Nielsen. I slipstrømmen på Scankorts konkurs arbejdede en håndfuld af de tidligere Scankort-folk på, at firmaet kunne blive ført videre i en eller anden form. Det lykkedes med Fugros køb af aktiverne. Fugro havde ifølge adm. direktør Peter Lund Hansen i et stykke tid ønsket sig at etablere sig i Skandinavien, og Scankorts konkurs var en chance for at realisere det ønske. Fugro vurderede åbenbart, at det var det rigtige tidspunkt at komme ind på det skandinaviske marked, siger Peter Lund Hansen. OVERSKUD. Peter Lund Hansen, adm. direktør for den nystartede danske filial af Fugro, forventer, at hans afdeling kan bidrage med højteknologiske løsninger til den multinationale hollandske koncern. Flyfotos fra 50 år Som fotogrammetrivirksomhed lå Scankort inde med luftfotos af Danmark siden 1962, et værdifuldt historisk materiale. Da Scankort gik konkurs kontaktede nogle af medarbejderne Det Kgl. Bibliotek med henblik på at bevare de historiske fotos. Og biblioteket har indvilget i at overtage billederne. Vi har 29 tons negativer tilbage fra 1962 liggende i kælderen. Vi syntes, at vi havde en forpligtelse til at sikre dem for eftertiden, siger landinspektør og pilot Niels Vinther. Han var tidligere ansat i Scankort og er nu hos Fugro LANDINSPEKTØREN 11

14 UDDANNELSE TEKST: Jesper Bernstorf Jensen DdL-formand: Katastrofale optagelsestal på landinspektørstudiet Sommerens optag på landinspektøruddannelsen er så lavt, at professionen er truet på sin eksistens, hvis ikke udviklingen bliver vendt. Det mener formanden for DdL efter en årrække med en støt nedadgående interesse blandt unge for at uddanne sig til landinspektør. I september begyndte 27 studerende på landinspektørstudiet, fordelt på 18 i Aalborg og 9 i Ballerup. Det er et fald på 14 personer i forhold til året før. Tallene er ganske enkelt katastrofale, og det kan vi som profession ikke leve med. Hvis den udvikling fortsætter, risikerer vi at havne i en situation, hvor vi ikke kan opretholde os selv som population, siger Henning Elmstrøm. Til sammenligning begyndte 41 unge sidste år på studiet, mens det samlede optag i 2007 var helt oppe på 49, fordelt på 28 studerende på AAU og 21 på campus i Ballerup. Ifølge DdL-formanden bør optaget ligge på omkring studerende hvert år, hvis uddannelsen skal kunne levere det antal landinspektører, der er efterspørgsel på. Samtidig giver et så lavt optag en række afledte negative konsekvenser, som yderligere vil sætte uddannelsen og dermed professionen under pres. Undervisere vil søge væk, for hvem gider stå foran 9 studerende, og studie- og forskningsmiljøet vil komme under pres, siger Henning Elmstrøm, der mener, at den samlede branche, dvs. AAU, DdL, firmaer, KMS og offentlige myndigheder med landinspektører ansat, har et fælles ansvar for at få vendt udviklingen. Studieleder: Unge vil gøre en forskel Studieleder på AAU Michael Tophøj Sørensen er enig i, at optagelsestallene er katastrofale. Men det nytter ikke noget at sidde og græmme os. Der er en årsag til den negative udvikling, og den skal vi finde, siger studielederen, der mener, at det største problem er professionens og uddannelsens manglende synlighed, især blandt unge i Østdanmark. De unge vil gerne gøre en forskel, og det præger deres valg af uddannelse. Det skal vi tage til efterretning, så vi bl.a. kan få markedsført landinspektørstudiet som et sted, hvor de unge kan få det ønske opfyldt, siger Michael Tophøj Sørensen, der er åben over for f.eks. en ændring af uddannelsens navn, hvis det kan være med til at vende udviklingen. Uddannelse med identitetsproblem Landinspektørstudiet er imidlertid ikke den eneste professionsuddannelse, der er under pres i disse år som følge af lav interesse fra de unge. Det fortæller lederen af Den koordinerede tilmelding, Jakob Lange. Hovedparten, som f.eks. medicin- og psykologistudiet, sælger godt, fordi folk ved, hvad de bliver bagefter. Men vi kan også se, at LIFE-uddannelserne, hvis man ser bort fra dyrlægestudiet, har store problemer, ligesom det kniber for farmaceuterne at få fyldt pladserne op, selv om de egentlig burde ligge i slipstrømmen på lægestudiet, siger Jakob Lange. Problemet er, at de unge ikke ved, hvad den primære funktion er for en landinspektør. Så uddannelsen befinder sig i en slags identitetskrise, og det er en meget svær udvikling at vende, siger han og peger på et andet problem, nemlig det forhold at landinspektøruddannelsen i Ballerup trods sin placering stadig hører under AAU. Jakob Lange forudser, at det vil kræve en kæmpe oplysningsindsats at få gjort omgivelserne bevidste om uddannelsens kernekompetencer og primære beskæftigelse. Og her skal man bare være klar over, hvor mange penge det koste at rekruttere unge i dag. Dem, der har brugt allerflest penge, er Danmarks Rederiforening, og de har brugt millioner af kroner, siger Jakob Lange. Kampagne koster millioner I rederiforeningen søsatte man for nogle år siden en storstilet rekrutterings- og brandingkampagne, der både skulle øge den generelle kendskabsgrad til foreningen i befolkningen og øge antallet af studerende på skibsofficersuddannelsen, forklarer kampagnekonsulent i foreningen Martin Fyrst Jakobsen. I 2007 var der 5 pct., der kendte til os, mens det tal var steget til 12 pct. i Samtidig har vi i år haft en rigtig god søgning til uddannelsen som skibsofficer, så vi nu er oppe på 200 studerende, som var vores mål, siger Martin Fyrst Jakobsen, som gerne afslører kampagnebudgettet for Alt i alt brugte vi sidste år 14 mio. kr. på branding og rekruttering. Antal optagne i årene År Aalborg København LANDINSPEKTØREN

15 Part of the A.P. Moller - Maersk Group, and active since 1962, Maersk Oil operates some 800,000 barrels of oil and gas per day. Maersk Oil operates in the Danish, British, German and Norwegian sectors of the North Sea, Qatar in the Middle East, and several other countries including Kazakhstan and Brazil, Maersk Oil is amongst the world s top 20 oil and gas producers. Explore more Maersk Oil is looking for a professional GIS and Mapping Specialist to join the Survey team within the newly established Corporate Technology and Projects Department at our Copenhagen headquarters. GIS & Mapping Specialist The position You will be responsible for the development and management of Geographical Information Systems in support of business processes: Design and development of solutions and data models, population and maintenance of databases, implementation and management of systems. You will provide expert advice and technical services in support of GIS users. The person You should be a team player with an inquiring mind, able to set targets, achieve them and act on your own initiative. You will be able to demonstrate the strong personal drive and commitment necessary to produce high quality results under challenging conditions. You must have strong communication skills, both written and spoken, in the English language, and the ability to interact and communicate clearly with third party contractors as well as colleagues across departmental boundaries. Professional Qualifications & Experience You should be qualified at BSc or MSc level within geo- information science. You should have experience of GIS project and system management, design implementation and maintenance of GIS databases and visualisation of geospatial data. Previous experience from the oil and gas industry is desirable. Career Opportunities You will have the opportunity for personal and professional development in a challenging international environment, working alongside highly skilled geoscientists and engineers. The responsibilities of the position will have a direct impact on the quality and integrity of the data used in our business processes this combined with the diversity of our operations and the challenging environments in which we work means that we can offer you an exciting career opportunity within the field of GIS and mapping in the oil and gas industry. United Kingdom Norway Denmark Kazakhstan The Survey Team The Survey team manages surveying and positioning activities in Denmark and overseas, ranging from drilling and construction surveys to support of seismic exploration surveys, both on- and offshore. The team provides technical services within geodesy, coordinate data management, mapping, remote sensing and GIS. USA Algeria Qatar Oman Contact information For further information about this position please contact Survey Discipline Lead Palle J. Jensen, telephone Please apply online: Brazil Angola Ref: _ann_210x297.indd 1 24/09/09 11:38: LANDINSPEKTØREN 13

16 UDDANNELSE TEKST: Esben Munk Sørensen, professor, AAU ILLUSTRATION: Esben Clemens SYNSPUNKT. Sommerens optagelsestal på landinspektøruddannelsen er de laveste i en årrække. Hvis ikke professionen skal typografiseres og forsvinde over night, må der satses langsigtet på national brancheprofilering og samfundskontakt. HANDLING: Landinspektøruddannelsen er truet på sin eksistens, hvis ikke optagelsestallene stiger, forudser professor Esben Munk Sørensen, AAU. Ide senere år har Den danske Landinspektørforening (DdL) i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) samarbejdet om markedsføring af universitetets landinspektøruddannelse. Et samarbejdende udvalg Studenterfremmeudvalget med repræsentation fra DdL og AAU har iværksat en række initiativer som pjecer, annoncering, sponsorater og markedsføring i udvalgte dagblade, samt fælles optræden på uddannelsesmesser. Alligevel er søgningen faldet siden 2000 og en samlet optagelse på 27 studerende vel at mærke både i København og Aalborg gør det nødvendigt med kritisk refleksion over, hvad det er, der sker. Landinspektørprofessionen har generelt gode beskæftigelses- og lønforhold, og derfor kan det umiddelbart undre, at der ikke er større søgning til professionens eneste kandidatuddannelse. Problemet og paradokset er indlysende. Landinspektøruddannelsen og professionen har et alvorligt problem, som skal analyseres og bearbejdes i det kommende halve år. Mere tid er der ikke. Optagelsestallene skal øges, hvis der fortsat skal være en selvstændig landinspektøruddannelse i Danmark. I denne artikel diskuteres problemstillingen ud fra en SWOT-analyse (Strength, Weakness, Opportunities og Threats). Styrker Den danske landinspektøruddannelse på AAU er en moderne uddannelse, der foregår i et læringsmiljø præget af problembaseret læring og med brug af alle variationer af informations- og kommunikationsmiljø. Uddannelsen kan følges i Aalborg og på AAU s campus i Ballerup, ligesom der er mulighed for at opnå dobbelt degree med både svensk og dansk landinspektøreksamen samtidigt. Mange studerende er på virksomhedsophold eller i udlandet på 9. Semester. Uddannelsen har et klart fokus på at uddanne landinspektørkandidater, som både kan opnå beskikkelse som landinspektør i praksis efter tre år, og som har gode kvalifikationer inden for planlægning, ejendomsjura- og ejendomsforvaltning, opmåling, GIS og Geoinformatik, samt ledelse og projektstyring. Studiemiljøet er godt. Tilbagemeldingerne fra de studerende viser generelt tilfredshed med studiet og studiemiljøet. Uddannelsen har generelt været førende i Danmark med at indføre og drive løbende kvalitetssikring af uddannelsen. Studiet har den højeste gennemførelsesprocent på AAU, der i øvrigt udmærker sig ved landets højeste gennemførel- 14 LANDINSPEKTØREN

17 sesprocenter. Landinspektørkandidater har gode beskæftigelsesmuligheder, og selv i krisetider i det praktiserende landinspektørerhverv har nyuddannede kandidater vist sig gode til at søge over i tilgrænsende brancher og erhverv. Landinspektørprofessionen er velbegrundet samfundsmæssigt med lovhjemlede opgaver indenfor ejendomsdannelse og -udformning. Tilmed anses landinspektører almindeligvis for hæderlige og præcise i deres erhvervsudøvelse og rådgivning og for at have et højt etisk kodeks. Professionens betydning har indlysende stor betydning indenfor ejendomsregistrering, tillid til fast ejendom og håndtering af ændringer af og uoverensstemmelser om ejendomsgrænser. Landinspektører danner ejendomme, så de tillidsfuldt kan anvendes af fremtidige brugere, ejere og panthavere. Landinspektørprofessionen har en stærk intern organisation præget af høj medlemsdækning og aktivitet, samt opbakning til aktiviteterne i DdL. De yngre generationer af landinspektørkandidater særlig de seneste ti år har i betydelig grad bakket op og været synlige i DdL. Profession har været teknologiførende de seneste par årtier siden naturgassens indførelse i midten af 1980 erne omkring implementering af kort- og geodata i Danmark og er fortsat centralt involveret i indsatsen for digital forvaltning indenfor planlægning, arealforvaltning og matrikulær forvaltning. Dette giver en god position for fortsat udvikling af hele området for moderne land management. forbinder ikke landinspektør-titlen med noget attraktivt, som tilfældet er med Medicin, Humanistisk Informatik eller Jura, der alle er blandt de uddannelser, der tiltrækker rigtig mange ansøgere. Når de unge skal vælge, skal de tilmed tage stilling til, om de vil læse bachelor eller kandidat i landinspektørviden- SKAB, eller som det stod i år for Ballerups vedkommende Teknisk Videnskab. Så kan det da ikke blive mere kedeligt. Landinspektørerhvervet er usynligt i det moderne mediebillede. Der er kun få hits på YouTube og Facebook, og selv i aviser er landinspektører kun svagt synlige. Gennem mange år har landinspektører mest være i Berlingske og Politiken, når Matrikeldirektoratets/KMS s embedsmænd havde rund fødselsdag. I de jyske aviser som Jyllands-Posten har der dog været en stigende synlighed gennem de senere år båret frem af større jyske firmaer. I Nordjylland er der meget landinspektøromtale i den regionale avis men Nordjylland er far out-back i forhold til resten af landet. Landinspektørerne er måske nok kendt i fortidens Provinsby-Danmark og er godt repræsenteret i de lokale og gamle mænds netværk som Rotary, Lions og tilsvarende. Men man ser ingen landinspektører i VL-grupper eller land- Svagheder Professionens kandidattitel er landinspektør, og det forbindes af mange unge i dag der ikke har kendskab til professionen på anden vis med noget gammeldags. Måske ligeså kedeligt som revisor og uløseligt knyttet til noget med landbrug og så inspektion, som var det en pedel eller halinspektør. Reaktionerne blandt unge er mange, og det var samtaler med før-universitære unge på messer og andre steder, der for alvor fik denne artikel forfatters øjne op for, at titlen ikke tænder unge mennesker. De LANDINSPEKTØREN 15

18 UDDANNELSE inspektørfirmaers logoer på Superligaens reklamebannere. Landinspektørprofessionen har ingen appel til moderne og globale storby-unge, der flittigt backpacker verden rundt gennem gymnasiet og fjumreårene. Historien om professionens grundlæggende rolle ved opbygning af moderne velfærdssamfund og som nøgleprofession ved skabelse af vækst i den tredje verden gennem opmåling og ejendomsregistrering er ikke en fortælling, som unge af i dag møder eller bliver fortalt. Den internationale og for os selv at se nødvendige og spændende rolle som landinspektør er ukendt for mange unge. Her er der grund til kritisk selvransagelse. DdL har dygtigt i de senere år investeret i international profilering, men denne investering har ikke givet afkast på hjemmemarkedet. Med skam må vi fra universitetets side tilstå, at vi nok har holdt flere foredrag i udlandet til konferencer for fagfæller om den danske landinspektøruddannelse, end vi har holdt foredrag om samme på danske gymnasier i samme periode. Om vi direkte kan sige, at DdL og professionen som helhed har misrøgtet hjemmemarkedet, er måske for meget, men det er smerteligt at indrømme, at der er noget om snakken. Trusler Den mest markante trussel mod den danske landinspektørprofession er, at den ikke kan reproducere sig selv. Store dele af professionen vil gå på pension det næste årti, og kommer der ikke store mængder af landinspektører igennem systemet, vil professionen mængdemæssigt svinde ind, og grundlaget for en selvstændig profession vil forsvinde. Den situation skærpes af, at der på AAU i de senere år er udviklet en række beslægtede uddannelser som Civilingeniøruddannelserne i Arkitektur og Design, Miljø,- Energi og Byplanlægning, samt naturvidenskabelige uddannelser i Geografi. Der er mange fællestræk mellem disse uddannelser og landinspektøruddannelsen. Kernen i professionen er, at landinspektører har eneret til at udføre matrikulært arbejde og en række tilgrænsende opgaver. Dette monopol har gennem tiden været begrundet i de særlige kombinationskompetencer fagligt og ansvarsmæssigt, der fordres ved oprettelse og udformning af ejendomme samt ændring af ejendomsgrænser. Der kan beskrives et scenarie, hvor det matrikulære arbejde i løbet af nogle år vil ændre karakter og ikke længere begrunde en selvstændig profession, som vi kender i dag. En kombination af den aktuelle statslige indsats indenfor digital forvaltning, selvbetjeningsløsninger, borgeren i centrum, liberalisering af landbrugsloven og gennemskuelig formidling af plan- og ejendomsoplysninger om pligter og muligheder og endelig de større og mere kraftfulde kommunaltekniske forvaltninger vil kunne overflødiggøre størstedelen af landinspektørernes selvstændige matrikulære arbejde og dermed grundlaget for professionen. Ligesom typograferne forsvandt næsten over night, efter at tekstbehandlingssystemerne kom frem i 1980 erne. Trykt og formidlet tekst mistede ikke betydning, men kunne produceres af alle, fordi systemerne blev mere intelligente og selvdrevne. Tilsvarende kan man sige om opmålingsarbejdets produktion af koordinater. Stedet og de hertil knyttede ejendom- og geodata mister ikke sin funktion, men betjeningen af systemer på området er blevet automatiseret og kan langt hen ad vejen tilmed anvendes af massemarkedet (mobile og web services) i kombination med nogle få centrale systemer. Muligheder Men det er også muligt at forme fremtiden selv. Ved at udvikle professionens kompetence- og forretningsområde i et fortsat tæt samspil mellem forskning, uddannelse og praksis. Er professionen åben overfor den rette ageren og for at bruge visioner og strategisk handling, vil det være muligt at transformere den gamle standsprofession til et moderne meningsfuldt netværk med fokus på rådgivning om stedets muligheder og validering af tilgængelig retlig information i den forbindelse. Her skal særligt fremdrages to områder for udvikling af landinspektørprofilen: Styrket profil på ejendomsrådgivning og Geodataekspertise (Geo- og ejendomsdata). Og styrket profil på fysisk planlægning og digital forvaltning (geodata og 3D-modellering). Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt blot at udvikle kompetenceprofilen og forretningsområderne. Det er også nødvendigt at formulere en langsigtet strategi for at bringe fortællingen om landinspektørprofessionens indsats og funktion ud af anonymitetens skygge. Og ikke mindst at gennemføre handlinger der levendegør denne strategi. Her skal peges på: - Støtte til at profilere landinspektørfirmaerne i de nye kommuner. - Aktiv indsats for at fremme synlighed af landinspektører i pressen gennem aktiv skabelse af nyheder. - Stadig mere fokus på erhvervspraktik i folkeskolen og gymnasium og udarbejdelse af lærebogsmateriale og undervisningsvejledninger til lærerne. - Bredspektret indsats for bedre og mere synlig samfundskontakt, der koncentrerer sig om landinspektørernes historiske indsats og betydning internationalt og fremtidigt. Mund til mund indsats som rollemodeller Skal det moderne landinspektørfag dog for alvor få tag i de unge og trække flere til uddannelsen, er den største udfordring nok at få den enkelte landinspektør til i højere grad end i dag at virke som ambassadør for sig fag. Vi ved, at mere end halvdelen af de nyoptagne hvert år vælger uddannelse, fordi de personligt kender en landinspektør eller landinspektørstuderende. Så kom i gang ved café og middagsbordene, i familien, på sportspladsen, og der hvor folk nu færdes. Her er det af stor betydning, at der stolt fortælles om professionens fortræffeligheder og landinspektøruddannelsens muligheder. 16 LANDINSPEKTØREN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

DILFs 48. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V - 21. april 2010. Referat

DILFs 48. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V - 21. april 2010. Referat DILFs 48. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V - 21. april 2010 Referat Antal deltagere: 11 Formand for DILF, Anders Høeg, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat den 9. september 2014 Formand Jens Termansen bød velkommen

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

Jordfordeling anvendelse og udvikling - Program

Jordfordeling anvendelse og udvikling - Program Jordfordeling anvendelse og udvikling - Program 9:00 9:20: 9:20 9:35: 9:35 10:30: 10:30 10:45: 10:45 12:00: 12:00 12:30: 12:30 13:30: 13:30 14:00 14:00 14:45: 14:45 15:15: 15:15 15:30: Kaffe og rundstykker

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Redigering Layout Mandag

Redigering Layout Mandag 4 investor Redigering Nicolaj Vorre Layout Julie Hugger Petersen Mandag den 4. februar 2013 Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Testen af vores forretningsidé gav os modet til at starte virksomheden op

Testen af vores forretningsidé gav os modet til at starte virksomheden op Testen af vores forretningsidé gav os modet til at starte virksomheden op ENT > > > CONNECT Denmark gav os i 2003 mulighed for at teste vores forretningsidé af ved et Pre-Springboard, hvor panelet var

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT www.dairy-career.dk BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT Sidsel Nørregaard, 26 år Innovation Engineer, SPX Innovation Centre Projektarbejde i sverige Mads Aamann, 34 år Research scientist Chr. Hansen

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Hvad skal vi med faget teknologi? Lars Bo Henriksen Professor, PhD Institut for Planlægning Aalborg Universitet

Hvad skal vi med faget teknologi? Lars Bo Henriksen Professor, PhD Institut for Planlægning Aalborg Universitet Hvad skal vi med faget teknologi? Lars Bo Henriksen Professor, PhD Institut for Planlægning Aalborg Universitet Hvad skal vi med faget teknologi? 1. Engineering 2.Ingeniør uddannelse på AAU 3.Teknologifaget

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål

Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Bryd vanen, bøj fisken - og nå dine mål Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere