DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM - Fagligt Nyt. DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser?"

Transkript

1 DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2013 DM i tænkeboks: Hvordan varetager vi bedst medlemmernes kollektive interesser? Med OK 13 i frisk erindring har DM påbegyndt arbejdet med, hvordan vi bedst sikrer medlemmernes kollektive interesser fremadrettet. Arbejdsgivernes offensive dagsorden og ideologiske korstog giver nye udfordringer frem mod OK 15. Af Troels Mørk, Arbejdsgivernes offensive dagsorden, hvor målet har været at flytte fokus fra centrale forhandlinger til lokale aftaler samtidig med, at man, med finansminister Bjarne Corydon for bordenden, har forsøgt at udvande allerede indgåede aftaler og rettigheder, har fået DM til at gå i tænkeboks. Dagsordenen forventes gentaget ved OK 15, og tendensen er også fremherskende på det private område og. For hvordan skal DM arbejde fremover, hvis det ikke er ved overenskomstforhandlingerne, de store resultater hentes hjem til medlemmerne? Det kommer til at forandre TR erens rolle og funktion markant og stiller store krav til DM og den måde, vi uddanner tillidsvalgte på. For det vil også være meget forskelligt, hvordan den enkelte TR s arbejde vil forløbe. De arbejdspladser, hvor tillid og et frugtbart samarbejde mellem arbejdsgiver og lønmodtager er hverdag, kan der sagtens være fordele i at beslutte detaljerne i overenskomsten lokalt. Omvendt vil det give udfordringer, hvis det modsatte er tilfældet, siger Ingrid Stage. Gennem et større arbejde i DM s hovedbestyrelse, der netop er igangsat, håber DM s formand, Ingrid Stage, at kunne præsentere DM s bud på de kommende udfordringer. Arbejdet skal danne grobund for OK 15 og det private overenskomstområde. Nye roller til TR en Hvis ikke TR erne allerede har oplevet en arbejdsgiverside med et anderledes fokus, vil de formentlig gøre det inden for de kommende år. Tidligere har den lokale TR ofte haft en funktion, hvor en af hovedopgaverne har været at overvåge, om overenskomstens bestemmelser blev overholdt. I fremtiden vil TR en formentlig få en central rolle, når indholdet af rammeoverenskomsten konkret skal udmøntes lokalt, siger Ingrid Stage. Tidligere har den lokale TR ofte haft en funktion, hvor en af hovedopgaverne har været at overvåge, om overenskomstens bestemmelser blev overholdt. I fremtiden vil TR en formentlig få en central rolle, når indholdet af rammeoverenskomsten konkret skal udmøntes lokalt. Ingrid Stage, formand, DM Temanummer: DM i fremtiden Indhold: DM i fremtiden: DM i tænkeboks DM i fremtiden: De konkrete diskussioner...3 DM i fremtiden: Et tilbageblik på OK DM i fremtiden: Leder: Tillidsrepræsentantens rolle...5 Kort nyt... 6 fortsætter på næste side... Årets TR-dag...7 Brevkassen Nye TR ere Kurser

2 DM i fremtiden DM - Fagligt Nyt juni fortsat... Alt er i spil kom med dit bud Ingrid Stage har været primus motor i at sætte arbejdet hurtigt i gang. Vi har valgt at sætte det her arbejde i gang umiddelbart efter afslutningen på OK 13 for at give os selv så god tid så muligt til at forbedre os selv og vore nære omgivelser, som fx TR erne, til den ny virkelighed, som møder os, siger hun og uddyber: Den nye rolle for TR en vil kræve, at vi som fagforening kommer med nogle bud, hvordan vi hjælper de tillidsvalgte lokalt, siger hun og bakkes op af Peter Grods Hansen, formand for DM s Overenskomst- og Arbejdspladsudvalg. Der vil helt sikkert komme en større decentralisering og muligvis også en større individualisering. De generelle aftaler bliver mere rammeaftaler. Det giver os en større udfordring med hensyn til at få indblik i, hvad der sker lokalt, siger Peter Grods Hansen. Han glæder sig til det kommende arbejde og kan allerede nu pege på en ting, som vil komme til at stå mere centralt. Der vil helt sikkert komme en større decentralisering og muligvis også en større individualisering. De generelle aftaler bliver mere rammeaftaler. Det giver os en større udfordring med hensyn til at få indblik i, hvad der sker lokalt. Peter Grods Hansen, formand, DM s Overenskomst- og Arbejdspladsudvalg Det lokale klubarbejde vil få en mere central placering i arbejdet fremover. Derudover er jeg åben for at kigge alle muligheder igennem, siger Peter Grods Hansen. Har du et bud på, hvad DM skal lægge vægt på i det generelle arbejde for at forbedre TR ernes arbejdsvilkår, vil Ingrid Stage og Peter Grods Hansen gerne høre fra dig. Du kan skrive direkte til dem på:

3 DM i fremtiden DM - Fagligt Nyt juni DM i fremtiden: Hvad bliver der konkret diskuteret? OK 15, strategiske samarbejdsalliancer, støtte til tillidsvalgte i fremtiden, individualisering, lokal lønpolitik samt løndannelse og DM s fremtidige profil. Det var emnerne på seminar i DM s hovedbestyrelse om DM i fremtiden. Af Troels Mørk, DM er godt i gang med at ruste sig til en fremtid med nye udfordringer, samarbejdsformer og strategiske alliancer. Det kom til udtryk på et seminar i DM s hovedbestyrelse, hvor temaet var DM i fremtiden. Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet var inviteret for at tage temperaturen på det danske arbejdsmarked og de udfordringer, lønmodtagersiden står overfor. Han hev fat i to punkter, hvor skiftet i vilkårene for fagbevægelsen kommer særligt til udtryk. 1) Arbejdsgiverne er gået fra at være i defensiven til at være i offensiven. Nu er det arbejdsgiverne, der stiller kravene. Der er nok ingen tvivl om, at arbejdstiden (arbejdsmængden og hvem, der skal bestemme) samt reguleringsordningen vil blive udfordret ved de næste overenskomstforhandlinger Efter talen fra Flemming Ibsen lagde DM s hovedbestyrelse hovederne i blød og kom frem til følgende hovedpunkter, som skal danne grobund for den videre diskussion. På et møde i DM s hovedbestyrelse 10. juni vil DM igen behandle emnet. I løbet af efteråret kommer DM med bud på fremtidens udfordringer på det akademiske arbejdsmarked. 2) Markedsvilkårene har forandret sig, idet der siden 2002 er en udbredt grad af fri konkurrence mellem AC-organisationerne. Det betyder, at man må indgå i en kamp med andre organisationer om medlemmerne, og samtidig er der den risiko, at stadig flere arbejdstagere vælger ikke at organisere sig.

4 DM i fremtiden DM - Fagligt Nyt juni OK 13 et tilbageblik DM s formand, Ingrid Stage, var selv en aktiv del af OK 13-forhandlingerne. Nu, hvor røgen har lagt sig, er det tid til at kigge fremad mod OK 15 med de nyeste erfaringer i bagagen. Af Troels Mørk, OK 13-forhandlingerne og processen op til er i frisk erindring hos Ingrid Stage. Erfaringerne fra OK 13 skal bruges i det arbejde, DM netop har igangsat for at stå godt rustet til OK 15. OK 13-forløbet lægger Ingrid Stage meget på sinde. Ved disse OK-forhandlinger, men også ved OK 11, var det tydeligt, at arbejdsgiversiden har påbegyndt en offensiv, der vil kunne underminere vores position i forhandlingerne. Det bliver vi naturligvis nødt til at indstille os på og finde modsvar på, hvis vi ikke skal trænges helt i defensiven, siger hun. Spil for galleriet Hun mener, at konflikten med lærerne blev håndteret på en meget uheldig og uprofessionel måde, der giver bange anelser fremadrettet. Der er ikke tvivl om, at store dele af konflikten var spil for galleriet og bestemt ikke klædeligt, hvis vi gerne vil fastholde den danske model og fleksibiliteten, den bidrager med, siger hun. Ved disse OK-forhandlinger var det tydeligt, at arbejdsgiversiden har påbegyndt en offensiv, der vil kunne underminere vores position i forhandlingerne. Det bliver vi naturligvis nødt til at indstille os på og finde modsvar på. Ingrid Stage, formand for DM Hun peger også på reguleringsordningen, som arbejdsgiveren havde plottet ind som mål. Vi undgik at pille ved ordningen, men den vil helt sikkert komme i spil igen om to år. Derudover tyder alt på, at arbejdsgiversiden vil møde os med en endnu mere offensiv strategi, end vi har set ved OK 13, siger Ingrid Stage. Du kan få overblikket over OK 13 på dm.dk/ok13

5 Formandskommentar DM - Fagligt Nyt juni Leder: Tillidsrepræsentanten i fremtiden Af formand for DM, Ingrid Stage Dette nummer af Fagligt Nyt handler blandt andet om tillidsrepræsentantens fremtidige rolle. Som tillidsrepræsentanter ændrer jeres virkelighed og opgaver sig hele tiden. Tendensen de seneste 15 år er, at overenskomsterne i stadig højere grad er blevet rammeoverenskomster, og der er sket en øget decentralisering af aftale- og overenskomstsystemet, så langt flere aftaler indgås og udmøntes lokalt. Den tendens ved vi fortsætter, og dermed får I som tillidsrepræsentanter en endnu vigtigere, men også anderledes rolle. Og netop derfor, er overvejelser om tillidsrepræsentantens rolle i fremtiden særlig relevant. Ved de seneste overenskomster oplevede vi, at arbejdsgiversidens vilje til reelle forhandlinger på mange områder var meget ringe, og dermed udfordredes den danske aftalemodel i en grad, der gør det nødvendigt for os at finde en ny strategi ved fremtidige overenskomstforhandlinger og også udvikle vores rolle som faglig organisation. Overenskomsterne vil stadig være rammen om vores arbejdsliv, men vores krav vil være anderledes, og meget mere skal aftales på de enkelte arbejdspladser. I er som tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne rygraden i den danske model. I udfylder de rammer, de kollektive overenskomster leverer for udvikling af løn og ansættelsesvilkår på den enkelte arbejdsplads. Og når rammerne ændres, eksempelvis ved at overenskomsterne lægger mere vægt på arbejdsmiljø, så stiller det nye krav til jer og dermed også til os som organisation i forhold til at klæde jer på til den nye rolle. I hovedbestyrelsen er vi pt. i gang med en proces, hvor vi drøfter, hvordan vi bedst kan varetage den kollektive interessevaretagelse i fremtiden. I den forbindelse er vi også ved at kigge hele vores servicering af og samarbejde med tillidsrepræsentanter efter i sømmene. For vi kan godt gøre samarbejdet bedre og blive bedre til at imødekomme tillidsrepræsentanternes behov. Hvis mandatet ændrer sig, fx til at skulle følge op på arbejdsmiljøkrav, så er redskaberne også nogle andre. Så måske skal I klædes anderledes på for at udfylde rammen i fremtiden. Og her er jeres input altafgørende. eller jeres kontaktperson i sekretariatet, hvis I har forslag og ønsker til det fremtidige samarbejde. Rigtig god sommer!

6 Kort Nyt DM - Fagligt Nyt juni Kort nyt DM støtter HK s kampagne mod dagpengeforringelser Fagforbundet HK har lanceret en kampagne, der skal skabe opmærksom omkring forringelserne i dagpengesystemet. Kampagnen er bygget op om tre krav: genoptjening af dagpengerettighederne (ikke 52 uger som i dag). En del af kampagnen består af en underskriftsindsamling, som allerede nu har rundt underskrifter. Underskrifterne afleveres til Folketinget juni ved en stor event på Folkemødet på Bornholm. Du kan sætte din signatur på HK s underskriftsindsamling og deltag i debatten på Facebook på dagpengeretten Barselsregler: Nye områder med 6+6 uger til begge forældre En helt ny afgørelse på det regionale område har fastslået, at én arbejdsgiver sagtens kan være omfattet af flere barselsaftaler også selv om de indholdsmæssigt er identiske. Det betyder, at skønt begge forældre er ansat hos den samme arbejdsgiver, så vil de hver især kunne være berettiget til 6+6 ugers barsel med fuld løn, såfremt de er ansat efter forskellige overenskomster med tilhørende forskellige barselsaftaler. Fx vil en mor, der er biolog og en far, der er sygeplejerske og begge er ansat ved Region Sjælland, have ret til 6+6 ugers barsel med løn, fordi moderen vil være omfattet af den akademiske barselsaftale med regionen, hvorimod faren vil være omfattet af den aftale som Sundhedskartellet har indgået. Afstemning Afstemning i MP Pension Det kræver din hjælp og stillingtagen, hvis MP Pension skal komme igennem med et forslag, som giver pensionsselskabet mulighed for at samarbejde med flere om investeringer. Af Troels Mørk, Bestyrelsen i MP Pension ønsker medlemmernes tilkendegivelse for eller imod en ny formålsbestemmelse, som giver mulighed for at samarbejde med flere om investeringer, hvis det nedbringer medlemmernes investeringsomkostninger. Den nye formålsbestemmelse er med til at sikre, at pensionskassen i endnu højere grad kan leve op til sin pligt: At sikre dig og alle andre medlemmer den bedst mulige pension. Formålsbestemmelsen kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget, og det er således helt afgørende, at medlemmerne bruger stemmeretten ved denne urafstemning. og dine faglige netværk til at stemme. Det vil være en stor hjælp og vil kunne medvirke til, at vi får et entydigt afstemningsresultat, siger formand for DM, Ingrid Stage. Pensionskassens bestyrelse anbefaler alle medlemmer at stemme for. Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog For- relsens anbefaling. Alle medlemmer har fået et brev med posten med vejledning til afstemningen. Du kan stemme frem til torsdag 13. juni Hvis du har mulighed for det, vil jeg være dig taknemlig for at gøre dine kolleger opmærksom på sagen og opfordre dem

7 Årets TR-dag DM - Fagligt Nyt juni Årets TR-dag 19. november 2013 Emnet for årets TR-dag ligger nu fast: Interessevaretagelse og indflydelse i decentrale aftalerum Det er DM s hovedbestyrelse, der godkender emnet efter indstilling fra TR-netværket. Har du input til indholdet eller kommentarer til dagen, er du velkommen til at skrive til Allan Bresson i DM på På dm.dk/trdag kan du løbende holde dig orienteret om programmet og praktiske oplysninger.

8 Brevkasse DM - Fagligt Nyt juni Spørgsmål Sommerferien står ved døren. Kan I ikke repetere reglerne, hvis man skulle være så uheldig at blive syg under ferien eller lige inden feriens start? Derudover må I meget gerne fortælle mig om reglerne, hvis arbejdsgiveren ønsker at annullere allerede aftalt ferie. Svar Sygdom er en lovlig feriehindring, hvilket betyder, at hvis du bliver syg inden det tidspunkt, hvor du din arbejdsdag normalt begynder (første feriedag) har du ikke pligt til at begynde ferien. Ferien bliver således annulleret, og du og din arbejdsgiver skal aftale et nyt tidspunkt, hvor du kan afholde din ferie. Retten til tre ugers sammenhængende ferie består. Bliver du syg under ferien, har du mulighed for at få erstatning for de tabte feriedage. Sker dette, skal du: ferien gælder først fra det tidspunkt, du rent faktisk har meldt dig syg på arbejdspladsen en friattest (lægeerklæring) fra din læge. Du skal selv betale for denne dokumentation. Der er en samlet karensperiode på fem dage, hvor du ikke kan få erstatningsferie. Det vil sige, at du først har mulighed for at få erstatningsferie efter din femte sygedag. En række ferieaftaler giver dog mulighed for under særlige omstændigheder at få hele din ferie suspenderet, hvis du skulle blive syg under afvikling af ferie. Derfor skal du altid kontakte DM, hvis du bliver syg under din ferie. For så vidt angår flytning/annullering af ferie gælder følgende: Allerede aftalt ferie kan kun kræves flyttet af arbejdsgiver, hvis: uforudsigelig Der skal altså være tale om helt særlige situationer, og det vil normalt ikke være tilstrækkeligt, at der fx er sygdom blandt medarbejderne. Din arbejdsgiver skal erstatte et eventuelt dokumenteret økonomisk tab som følge af udskydelsen. Er du ansat i en kommune eller i en region, får du ikke en særlig kompensation ved flytning af planlagt ferie. Er du statsansat og får omlagt en allerede planlagt eller påbegyndt ferie, afhænger kompensationen af varslet: Du får 1,8 time ekstra pr. dag, hvis du er blevet varslet omlagt med mindre end tre måneders varsel og 3,6 timer ekstra pr. dag, hvis du allerede har påbegyndt din ferie. Konsulent Mette Askov, Spørgsmål gen af august. Umiddelbart efter skal hun på barselsorlov. Hun har sendt mig følgende spørgsmål: Indtil videre regner vi jo med, at der bliver en fast stilling slået op i slutningen af 2013 eller i starten af Min chef har opfordret mig til at søge stillingen, når/hvis den bliver slået op. Dette vil jeg selvfølgelig meget gerne, men jeg kan jo næsten med sikkerhed sige, at jeg ikke kan starte på det tidspunkt, som der bliver bedt om i opslaget, da jeg i slutningen af 2013 kun er cirka tre måneder henne i min barselsorlov. Min chef mente, at hvis jeg var den bedste kandidat til stillingen, ville man kunne finde en løsning på dette, sådan at jeg kunne starte nogle måneder senere end den dato, der er angivet i opslaget. Men er der nogle deciderede regler, jeg skal tage højde for hvad angår jobsøgning under barselsorlov, og hvis ikke jeg får stillingen, hvordan kan jeg så vide mig sikker på, at jeg ikke er den bedste kandidat til jobbet, men i stedet er blevet diskrimineret på grund af min situation (at jeg er på barselsorlov)? tillidsrepræsentant med i ansættelsesudvalget. Svar Hvis din kollega er den bedst kvalificerede og får tilbudt stillingen, har hun krav på at blive ansat fra den dato, der er angivet i stillingsopslaget og altså starte med at være på barselsorlov. Det vil være i strid med ligebehandlingsloven at aftale et senere tidspunkt med den begrundelse, at hun er på barselsorlov. Hvis hun derimod ikke får tilbudt stillingen, kan det være meget vanskeligt at påvise, at der ikke er tale om diskrimination på grund af barsel. Det vil derfor være vigtigt, at til-lidsrepræsentanten er opmærksom på problemet og gør, hvad han eller hun kan for, at din kollega ikke diskrimineres, hvis hun i øvrigt er den bedst kvalificerede.. fortsætter på næste side...

9 Brevkasse DM - Fagligt Nyt juni fortsat... Spørgsmål kommunikation og branding inden for mellemstore private virksomheder. Min ledelse har nu af flere omgange opsagt medarbejdere ramme mig næste gang. Problemet er, at de samtidig ansætter nye medarbejdere, der i store træk varetager samme opgaver, dog med en lidt anderledes tilgang og vinkel. Fx blev en af de, som blev opsagt sidste gang, forklaret med, at stillingen nu skulle indeholde mere salg og opdyrkning af nye kunder. Må man det? Svar Det er vanskeligt at svare entydigt, da det skal vurderes fra sag til sag. Udgangspunktet er, at den ansatte både har ret, men faktisk også pligt, til at lade sig omplacere til ny stilling, hvis medarbejderens stilling forsvinder samtidig med, at der er en passende stilling ledig, også når det er en ny stilling, der slås op, som i dit eksempel. Det er slået fast juridisk, at arbejdsgiver bedst vurderer eller i hvert fald har ret til at foretage vurderingen af, hvilke personer, der dygtigst kan varetage de forskellige stillinger i virksomheden. Arbejdsgiver har altså, populært sagt, ret til at sætte holdet. Hvis en medarbejder opsiges, bør det dog altid vurderes, om opsigelsen er juridisk saglig. Den vurdering kan DM lave. I den pågældende sag ville det blandt andet indgå i vurderingen af sagligheden, om den pågældende havde fået tilbudt den nye stilling, og hvis det ikke var tilfældet, i hvilket omfang, arbejdsgiver rent faktisk havde foretaget en konkret vurdering af mulighederne for omplacering til den pågældende nye stilling. Kunne den opsagte medarbejder allerede med sin nuværende baggrund varetage salg og marketingsdelen? Skulle der oplæring og/eller uddannelse til? Hvilken uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig profil søgte arbejdsgiver, og hvilken baggrund havde den, der blev ansat? Hvis arbejdsgiver konkret har vurderet og begrundet, hvorfor den opsagte medarbejder, efter deres vurdering, ikke er den rette til den mere salgs og markedsorienterede stilling er det yderst vanskeligt for ikke at sige umuligt at føre en sag om usaglig opsigelse. Og hvis stillingsopslaget og den, der bliver ansat, tilmed har en mere merkantil profil, gør det ikke sagen bedre. Omvendt vil arbejdsgiver have et problem, hvis de ikke har foretaget en konkret vurdering og kan begrunde deres valg. opsagte medarbejders baggrund matcher kravene i stillingsopslaget og/eller med den, der ansættes. Hovedkonklusionen er, at hvis du bliver berørt af en omstrukturering og er det mindste i tvivl om sagligheden, så bør du kontakte DM for en vurdering. Konsulent Jacob Plenaa Thorgreen,

10 Nye TR ere DM - Fagligt Nyt juni Nye tillidsvalgte Maiken Worsøe Rosenstierne, AMR Statens Serum Institut, Martin Overgaard, TR Odense Universitetshospital OUH, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi og Klinisk Genetisk Afdeling Dina Riis Egholm, TRS Københavns Universitet, CHEM SNM og BIO Finn Rindom Madsen, TRS Region Nordjylland, HU Malene Kramer Nymann, TR Skive Kommune, Museum Salling Turi Thomsen, TRS Skive Kommune, Museum Salling Universitet, Afdeling for Eksperimentel Medicin Pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen Ole Busck, FTR - AUU, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Meg Duroux, FTR AAU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Tom Christensen, TR AU, Science & Technology, Institut for Bioscience Roskilde Kim Gustavson, TRS AU, Science & Technology, Institut for Bioscience Roskilde Institut for Systembiologi Mette Grove Hjort Andersen, AMR IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet ude- og lab Camilla Thamdrup, AMR SOPU på adressen Gammel Mønt 2 Cecilie Berg Mikkelsen, AMR KU, Uddannelseskontoret ved Fakultetssekretariatet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Karin Fabricius, TRS Dansk Sygeplejeråd Afdeling Blaagaard/KDAS Holstebro VIA UC

11 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt juni For nyvalgte TR er - grunduddannelse DM s grunduddannelse for nye tillidsvalgte består af tre elementer: En introduktionsdag, som er et valgfrit tilbud, hvor du bliver introduceret til DM og tillidshvervet samt grundkurser, hvor du får en grundig indføring i tillidsrepræsentantens opgaver og udfordringer. Introdag for nye tillidsvalgte (valgfri) Indhold: Introduktionsdagen giver dig svar på disse spørgsmål: Tid og sted: 13. juni 2013 i DM på Frederiksberg kl Grundkursus 1 for nye TR er på offentlige arbejdspladser Indhold: Tid og sted: 27. august 2013 kl august 2013 kl i Middelfart. Derefter er der et valgfrit fællesmodul à tre timers varighed, og anden del af uddannelsen er et tredages internatkursus Grundkursus 2. Du skal deltage i første del af uddannelsen (modul 1-3), før du kan deltage på TR-uddannelsens Grundkursus Modul 2. Modul 3. Modul akademikerklub sygdoms-politik, overarbejde Tid og sted: Efter behov. Tilmelding på modulerne aftales direkte med Grundkursus 1 for nye TR er på private arbejdspladser For DM s repræsentanter på private arbejdspladser er der tilrettelagt en fleksibel uddannelse. Uddannelsen består af i alt tre dele. Første del indeholder tre moduler à tre timers varighed. Du tilmelder dig på mo- Modulerne kan gennemføres om aftenen eller om dagen afhængig af, hvad der passer dig bedst. Hvis undervisningen kan tilrettelægges for flere ad gangen, er det en fordel. fortsætter på næste side...

12 Kurser for tillidsvalgte i DM DM - Fagligt Nyt juni fortsat... Grundkursus 2 - for nye TR er på private og offentlige arbejdspladser Indhold: holdninger og ønsker på den ene side, og ledelsen mål og muligheder på den anden arbejdsmiljø fx lokal udmøntning af Overenskomstbestemmelserne om stresspolitik redskaber. Tid og sted: 10. september 2013 kl september 2013 kl i Roskilde. Temakursus for alle TR er Sådan hjælper a-kassen og pensionskassen fyringstruede medlemmer Sammen med MA og MP tilbyder DM et kursus, hvor du som TR kan få et overblik over medlemmernes muligheder for at få hjælp fra henholdsvis a-kassen og pensionskassen i forbindelse med ledighed, efterløn og sygdom. Indhold: Tid og sted: 10. oktober kl i Gentofte. For erfarne TR er overbygning: Overbygningskurserne henvender sig til tillidsvalgte, der har gennemgået DM s grunduddannelse for tillidsvalgte. Dog har tillidsrepræsentanter og suppleanter på private og offentlige arbejdspladser samt klubformænd og kontaktpersoner på det private område fortrinsret. Forhandlingstræning Indhold: Underviser: Ole Smit er selvstændig konsulent, foredragsholder og underviser i kommunikation og forhandlingsteknik. Tid og sted 24. september 2013 kl september 2013 kl i Roskilde. På finder du flere kurser samt uddybende kursusbeskrivelser. Du tilmelder dig via DM s hjemmeside DM Fagligt Nyt udsendes hver måned til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer. dm.dk/fagligtnyt Kontakt redaktionen på Tilrettelæggelse: Datagraf Communications DM Dansk Magisterforening Nimbusparken Frederiksberg Telefon ISSN

DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt

DM - Fagligt Nyt. DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter september 2013 DM vil gerne forbedre arbejdsforholdene for dig som tillidsvalgt Det akademiske arbejdsmarked er i opbrud. De offentlige

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

OFFENTLIGE FYRINGSRUNDER HAR SKÆV ALDERS- OG KØNSFORDELING

OFFENTLIGE FYRINGSRUNDER HAR SKÆV ALDERS- OG KØNSFORDELING DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R M A J 2 0 1 2 FYRINGSRUNDER AF TROELS MØRK, TM@DM.DK OFFENTLIGE FYRINGSRUNDER HAR SKÆV ALDERS- OG KØNSFORDELING

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne

Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne DM - Fagligt Nyt april 2015 Akademikerne siger ja til OK 15-resultaterne Landets akademikere har stemt ja til overenskomsterne for kommunalt, regionalt og statsligt ansatte. 91,6 procent godkendte forhandlingsresultaterne,

Læs mere

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag

Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag DM - Fagligt Nyt oktober 2014 Bliv inspireret og klogere på årets TR-dag På årets TR-dag 18. november i DM vil du blive klogere på, hvordan du kan kommunikere med både ledelse og bagland, og du lærer at

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer

Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter juni 2012 Ældre på arbejdsmarkedet Få øjnene op for ældres kompetencer og udfordringer I den offentlige sfære bliver gruppen over 55 år

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

DM - Fagligt Nyt. Lønudvikling nærmest lig med inflation

DM - Fagligt Nyt. Lønudvikling nærmest lig med inflation DM - Fagligt Nyt Til DM s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter december 2012 Lønudvikling nærmest lig med inflation DM s lønstatistik for 2012 viser stigninger i lønnen for alle grupper af DM s medlemsskare

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Rådighedstillæg er også for magistre

Rådighedstillæg er også for magistre DM - Fagligt Nyt Rådighedstillæg maj 2014 Rådighedstillæg er også for magistre Rådighedstillægget er for alle akademikergrupper i kommuner, regioner og staten. Det er der bare ikke alle, der er klar over.

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL

HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunals holdninger til OK15 HVAD SIGER MEDLEMMERNE? KOMMUNAL HK Kommunal har holdninger til OK15 Hvad siger medlemmerne? HK Kommunals overenskomster med KL og Regionerne skal fornys fra 1. april 2015.

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet.

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet. Forhandlingsfællesskabet Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 03-11-2017 J.nr.: 17/12453 Til

Læs mere

DM - FAGLIGT NYT FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN INDHOLD DM SER EN STIGNING I BRUGEN AF KLAUSULER I ANSÆTTELSESKONTRAKTER

DM - FAGLIGT NYT FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN INDHOLD DM SER EN STIGNING I BRUGEN AF KLAUSULER I ANSÆTTELSESKONTRAKTER DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L 2 0 1 1 FLERE FÅR KLAUSULER I KONTRAKTEN AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK DM SER EN STIGNING I BRUGEN

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Tid til årets tillidspris

Tid til årets tillidspris DM - Fagligt Nyt september 2014 Tid til årets tillidspris Har du en TR-kollega, som du mener, fortjener hæder og anerkendelse, har du chancen nu. Det er nemlig tid til nomineringer til årets tillidspris

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD:

DM - FAGLIGT NYT GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB SIKRER STOR LØNSTIGNING INDHOLD: DM - FAGLIGT NYT T I L D M S T I L L I D S - O G A R B E J D S M I L J Ø R E P R Æ S E N T A N T E R A P R I L 2 0 1 2 TEMA OM PRIVATE OVERENSKOMSTER AF TROELS MØRK, TM@DM.DK GRUNDIG FORBEREDELSE OG LØNEFTERSLÆB

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13!

Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13! Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts 2013 Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13! 1 Hvor er det fantastisk at være sammen med så mange tillidsrepræsentanter

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 8. august 2014 DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 På baggrund af tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og enkeltmedlemmer har DP s bestyrelse efter indstilling fra Løn- og stillingsstrukturudvalget

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl.

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl. 1. dag - Modul 1A Velkomst og præsentation Indflydelse og interessevaretagelse Frokost (kl. 13-14) TR-spillet Arbejdstid Middag (kl. 18-19) Overraskelse (kl. 19.30-21) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul

Læs mere

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD - TIL DIG DER ER TILLIDSREPRÆSENTANT, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I DANSK SYGEPLEJERÅD 2011 Velkommen til DSR s oversigt over organisatoriske

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere