DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR Debat om problemerne i sundhedssektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Debat om problemerne i sundhedssektoren"

Transkript

1 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 9 december årgang DRIFT & ARKITEKTUR ISSN Nr FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET Debat om problemerne i sundhedssektoren Ny forskning skal hjælpe bygherrer og arkitekter Engangsbækkener er fremtiden Punktsug skal sikre personalet mod farlig diatermi-røg RH Arkitekter AS/Cowi A/S

2 Morgendagens sengeafdeling Se FILMeN Hjerteafdelingen på Herlev Hospital har fået systemerne til at hænge sammen. Se filmen om den røde tråd i effektive arbejdsgange, lydløse alarmer, bedre arbejdsmiljø, større patientsikkerhed og meget mere. Scan og se filmen om Morgendagens Sengeafdeling her: Eller på:

3 Ansvarshavende redaktør John Vabø, cand.polit. Fagredaktion: FSTA Kaj Jensen, Formand FSD Svend Christiansen, formand Redaktion/FSTA Chefredaktør John Vabø FSTA Jan Christensen, formand, FSTA Jesper Bo Jensen, FSTA Thorkild Vandborg, Redaktion/FSD FSD Henning Pedersen, FSD Lars Grønager, FSD Benny Henning Eilstrup, Redaktionsudvalg: FSTA s bestyrelse: Formand: Kaj Jensen Tidligere Sygehus Vensyssel Næstformand: Mogens Thrane Rigshospitalet Kasserer: Henrik Munch Sørensen NNEPharmaplan, Sekretær: Claus Berenthsen Region Sjælland Bestyrelsesmedlem Jan Christensen Balslev Bestyrelsesmedlem Thorkild Vandborg Hospitalsenheden Vest, Bestyrelsesmedlem Finn Sørensen Creo Arkitekter, Redaktionens adresse: Indlæg og kommentarer kan mailes til Redaktionen: Synspunkt: Forum for debat er åben for sundhedsfaglige og politiske emner, og er uafhængig af redaktionens holdning. Annoncer: Niels Rudolfsen e mail: Tekst: Ib Erik Christensen e mail: Abonnement: 9 udgaver pr. år inkl. moms & porto: Danmark dkk 335, Europa, Færøene & Grønland: dkk 550, Løssalg: dkk 45, Adresseændringer m.v. bedes mailet til Hanne Solberg på Ved henvendelse bedes abonnementsnummer oplyst (otte cifre, påtrykt bag på magasinet). Udgiver SCANPUBLISHER A/S Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej 35, 2930 Klampenborg Tlf: Fax: ISSN Nr Administration: Tina Brage Vabø, e mail: Layout og tryk: Scanprint a s Kontrolleret af INDHOLD 9/2012 ARKITEKTUR & BYGGERI IT KVALITET LOGISTIK MILJØ & ENERGI PROGRAMMERING RÅDGIVNING TEKNIK FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR Debat om problemerne i sundhedssektoren AF OMRÅDECHEF JAN CHRISTENSEN, BALSLEV, FORMAND FOR REDAKTIONSUDVALGET 4 OPP: To offentlige sygehuse skal bygges og drives af privat aktør AF KIM HANSEN 6 Ny forskning skal hjælpe bygherrer og arkitekter AF TANJA THØGERSEN 7 Engangsbækkener er fremtiden AF JOURNALIST, CAND. SCIENT. BIRGER PEDERSEN 10 Mange penge at spare ved at tracke vareflow AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN 13 Ascom sikrer kommunikationen mellem hospitalerne i Grønland 16 Næstved Sygehus bruger små EnwaMatic anlæg til at sikre stabil og optimal drift af deres scanningudstyr AF JOHN OLSEN 23 Sunde og bæredygtige gulve AF PALLE SUNDDAL, NORA 25 Danskudviklet intelligent vogn kan revolutionere intern transport AF CHRISTIAN FINK 26 Punktsug skal sikre personalet mod farlig diatermi-røg AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN 30 Foldeskærme vinder indpas AF JOURNALIST, CAND. SCIENT. BIRGER PEDERSEN 34 nora gummigulve er løsningen til: Stærke gulve Nem og billig rengøring/vedligeholdelse Bedre ergonomi Behagelig akustik Ring nora systems på tlf for mere information og rekvirér vor hospitalsbrochure nora systems Kontrolleret oplag: i perioden 1. januar 30. juni _Anz_nora_Gesundh_123x35_DK.indd 1 HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9:59:28 Uhr 9 3

4 LEDER DEBAT OM PROBLEMERNE I SUNDHEDSSEKTOREN AF OMRÅDECHEF JAN CHRISTENSEN, BALSLEV, FORMAND FOR REDAKTIONSUDVALGET Den opmærksomme læser vil nok have bemærket, at der med kritiske indlæg fra ARK og FRI er indledt en debat omkring rådgiverudbud i sundhedssektoren. For at opnå en debat savner vi dog fortsat en reaktion (positiv eller negativ) fra en repræsentant for den anden part nemlig udbyderne. Er der nogen god begrundelse for den valgte udbudsform? Er der noget, som rådgiverorganisationerne totalt har misforstået? Eller er der noget, der rent faktisk kan ændres ved fremtidige rådgiverudbud? I bladets redaktionsudvalg, hvor både udbydere, rådgivere og tekniske driftsorganisationer i øvrigt er repræsenteret, mener vi, at en kritisk debat, hvor modstridende synspunkter kommer frem, er sundt for udviklingen i hele sektoren. Vi vil derfor opfordre bladets læsere til at lufte deres meninger, så vi kan få en spændende debat. Som eksempler på emner jeg selv er stødt på, og hvor der bliver skumlet i krogene ude at nogen gør ret meget ved det, kan nævnes: Brutto / nettofaktorer i sygehusudbud Fastsatte rammebeløb Budgetter til drift og vedligehold. BRUTTO / NETTOFAKTOREN Brutto / nettofaktoren er fastsat af regeringens ekspertudvalg, der har påbudt lavere faktorer, end dem det har været muligt at opnå ved tilsvarende byggerier i vores nabolande. De fastsatte meget lave værdier giver problemer i form af en kabale, der overalt er stort set umuligt at få til at gå op. Brutto / nettofaktoren har hele tiden været for lav. Når man nu kræver lavenergibyggeri klasse 2015 uden at ændre på brutto / nettofaktoren, bliver problemet forværret yderligere. De øgede isoleringstykkelser giver tykkere ydervægge, hvilket belaster brutto / nettofaktoren. Samtidigt medfører krav til fleksibilitet, samt krav om lavere energiforbrug til transport af luft og vand mv., at installationerne fylder mere, hvilket yderligere belaster den i forvejen hårdt ramte faktor. Resultatet er, at vi for at opfylde en facitliste med fejl, er nødt til at give køb på forhold som bæredygtighed, fleksibilitet og vedligeholdelsesvenlige løsninger. Samtidigt ser vi stadigt oftere, at udbyderne vælger at outsource den tekniske infrastruktur ikke fordi det nødvendigvis er teknisk eller økonomisk forsvarligt eller optimalt, men fordi outsourcet teknik ikke optager plads og dermed ikke belaster brutto / nettofaktoren. Min personlige mening er, at det vil være sundt at få en debat om emnet, så vi ikke hver gang skal bruge en masse kræfter på at prøve at klemme fødderne ned i nogle sko, der er købt to numre for små. RAMMEBELØB De hidtidige erfaringer viser, at rådgiverbranchens forudanelser om, at rammebeløbene er for små, holder stik. Resultatet har igen været, at man, for at få kabalen til at gå op, har måttet give køb på alle idéer omkring bæredygtighed, spændende arkitektoniske løsninger, helende arkitektur mv. Alle ved, at hvis man eksempelvis skal anskaffe et køleanlæg, vil et anlæg med lav COP (virkningsgrad) være billigere i indkøb end et anlæg med høj COP. Selv om totaløkonomien er elendig og man belaster både miljø og fremtidige driftsbudgetter, kan det være nødvendigt at anskaffe det på alle måder dårligere anlæg for at holde rammebeløbene. Bæredygtige løsninger som frikøling og grundvandskøling kan man godt glemme alt om, når rammebeløbene skal holde. Lavenergibyggeri klasse 2015 er umiddelbart vurderet 5 8 % dyrere end BR08 byggeri. Når man nu kræver overholdelse af lavenergiklasse 2015

5 uden at ændre på rammebeløbene, er en nødvendig følgeslutning derfor, at man får 5 8 % mindre sygehus for pengene end oprindeligt planlagt. Det er en konsekvens, der ikke hidtil har fyldt meget i debatten. Ind til videre har vi set, at det er meget svært at overholde rammebeløbende ved byggerier i Jylland. Alle ved, at byggeomkostningerne i hovedstadsområdet er væsentligt højere end de tilsvarende omkostninger i Jylland. Så når vi nu tager hul på kvalitetsfondsbyggerierne i hovedstandsområdet med sammen rammebeløb som i Jylland, bliver det først rigtigt sjovt. BUDGETTER TIL DRIFT OG VEDLIGEHOLD Alle, der har haft deres gang i de tekniske afdelinger og driftsafdelingerne på sygehusene ved, at driftsbudgetterne er for små til at holde trit med nedslidning og teknologisk forældelse. Da jeg for nogle år siden deltog i en gennemgribende tilstandsvurdering af et stort tresser sygehus var konklusionen, at en opretning af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb ville beløbe sig til ca. 600 mio. kr., som vi anbefalede afholdt over en 10 års periode med gennemsnitligt ca. 60 mio. kr. om året. Konklusionen gav høje dønninger, og jeg blev kaldt til møde i den daværende region, hvor jeg blev bedt om, at redegøre for, hvordan i alverden vi kunne komme frem til et så stort beløb. Mit svar var et mod spørgsmål: Jeg vil umiddelbart anslå, at det vil koste ca. 6 mia. kr. at nyopføre sygehuset i dag. Et investeringsbudget på 60 mio. kr. pr. år svarer til ca. 1 % af opførelsesomkostningerne pr. år. Konklusionen er derfor, at investeringstakten modsvarer en gennemsnitlig levetid for bygningsdele og anlæg på ca. 100 år. Hvor lang tror I, at levetiden er? Jeg ved godt, at det giver større politisk effekt, at klippe silkesnore over til en afdeling, der forbedrer behandlingstilbuddene, end at øge vedligeholdelsesbudgetterne. Det er alligevel formålstjenligt, at vi får en debat i gang om emnet. DEBAT I BLADET Jeg og resten af redaktionsudvalget kunne godt tænke os en kritisk debat om disse emner. Der er uden tvivl mange andre emner, der burde være genstand for kritisk debat. Vi vil derfor, som skrevet i indledningen, opfordre alle jer læsere til at lufte jeres ideer og tanker. Ud over at gøre bladet endnu mere spændende og læseværdigt, vil enhver debat prikke til udviklingen, og dermed på sigt medvirke til at forbedre arbejdsforholdene for alle os, der arbejder i eller omkring sundhedssektoren. SILENTIA SKÆRMSYSTEM Optimal hygiejne & fleksibel funktion Silentia foldeskærme er svaret på de krav, som stilles til afskærmning indenfor sygeplejen. Book tid for en gratis fremvisning hos jer af en Silentia foldeskærm. Let at rengøre Let at folde sammen og trække ud Mobil eller fast monteret SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE Silentia ApS Tel: HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9 5

6 OPP: TO OFFENTLIGE SYGEHUSE SKAL BYGGES OG DRIVES AF PRIVAT AKTØR AF KIM HANSEN Der er allerede flere eksempler på, at skoler, parkeringshuse og såmænd også en retsbygning er bygget som OPP, hvor en privat aktør et OPP-selskab både bygger og driver en bygning på baggrund af en kontrakt indgået med en offentlig bestiller. Nu er to regioner på vej til at indføre OPP i sundhedsvæsenet. Siden 2004 har flere offentlige myndigheder benyttet sig af muligheden for at bestille en privat aktør til at bygge og drive en bygning et såkaldt Offentligt- Privat Partnerskab (OPP). OPP rykker nu også ind i sundhedsvæsenet, hvor der er to projekter på vej. I Region Syddanmark vil man opføre et nyt psykiatrisk sygehus i Vejle som OPP, og i Region Sjælland vil man opføre et nyt strålebehandlingscenter i Næstved som OPP. Vi ønsker et OPP-samarbejde med det formål at få gavn af en forbedret økonomisk løsning, hvor risikoen i anlægsfasen og i driftsfasen overføres til en privat leverandør, og vi forventer, at der vil være en række synergier i samarbejdet med den private part. Kort og godt tror vi, at vi får mere for pengene med en OPP-model, siger regionsrådsformand i Region Sjælland, Steen Bach Nielsen. I Overlægeforeningen vil man ikke stå i vejen for, at OPP rykker ind i sundhedsvæsenet, men der er dog visse betingelser. Det er helt afgørende for os, at kvaliteten af behandlingen ikke kompromitteres, og at personalet er sikret ordentlige arbejdsvilkår. Hvis en privat aktør kan sikre dette, har vi ingen indvendinger. Vi mener helt principielt ikke, at det er afgørende, om opgaverne løses af en offentlig eller en privat aktør, siger Anja Mitchell, Formand for Overlægeforeningens bestyrelse. Hun henviser til erfaringerne fra et stort akuthospital i Stockholm, S:t Göran, hvor det er et privat firma, der står for såvel drift som behandling af patienter altså en noget mere vidtgående form for offentligt-privat samarbejde end der normalt lægges op til herhjemme. Ud fra hvad vi har hørt, er både kvalitet og arbejdsvilkår på S:t Göran på højde med de offentligt drevne sygehuse. Det mener jeg understøtter vores holdning om, at det ikke er ejerforholdene, som er det vigtigste, men derimod at man koncentrerer sig om at løse sygehusenes kerneopgave så godt som muligt, understreger hun. PRIVAT AKTØR KLAR TIL UDFORDRINGERNE Holdningen til OPP bliver mødt med klapsalver i Danmarks største entreprenørvirksomhed, MT Højgaard, der med succes har deltaget i flere OPP-projekter på eksempelvis skoleområdet. Her er man klar til at påtage sig fremtidige opgaver og udfordringer på hospitalsområdet. Vi er gode til at bygge, og vi sætter en ære i at aflevere en bygning af høj kvalitet til den aftalte pris og den aftalte tid. Når vi opfører en bygning i OPP, gør vi det med materialer, der kræver mindst mulig vedligeholdelse. Det er jo en af fordelene ved OPP. Som en del af et OPP-selskab kan det totaløkonomisk bedst betale sig for os at bruge materialer af høj kvalitet, da det jo er os selv, der skal vedligeholde bygningsværket i en lang efterfølgende kontraktperiode. Vi må dog erkende, at vi ikke har erfaringer med de udfordringer, der er ved at drive et sygehus. Derfor er vi allerede nu i gang med at finde de helt rette samarbejdspartnere, der kan komplettere de kompetencer, som vi allerede har, siger Jesper Dichmann Sørensen, markedschef i MT Højgaard. For MT Højgaard er det i forbindelse med en eventuel kommende kontrakt vigtigt, at det klart bliver aftalt, hvem der har ansvaret for hvad i kontraktperiodens driftsfase. Der er ingen tvivl om, at vi er bedre og billigere til at skifte et vindue, til at flytte en væg og til at vedligeholde et ventilationsanlæg end hospitalet selv. Til gengæld har vi ingen kompetencer eller forudsætninger for at udskifte en maskindel i eksempelvis et røntgenapparat. Her er det vigtigt, at det på forhånd er fuldstændig klart, hvilke dele af driften OPP-selskabet tager sig af, og hvilke dele hospitalet selv tager sig af, siger Jesper Dichmann Sørensen. KLAR FORDELING AF OPGAVER Netop denne sondring er man meget opmærksom på i Region Syddanmark. Her har man besluttet, at alle opgaver i relation til og tæt på patienterne skal varetages af regionen. Det inkluderer alle kliniske opgaver. I forhold til de ikke-kliniske ydelser, så vil den kommende dialogfase med OPP-selskaberne vise, hvor det giver mening at lægge snittet. Et andet fokuspunkt i forhold til driftssituationen er regionens muligheder for tilpasning af rammerne undervejs i de år, kontrakten løber. Dette for at sikre, at vi hele tiden har de rette fysiske rammer til den opgave, der skal løses og til den rette pris. Det vil vi sikre muligheder for i den kontrakt, der skal udarbejdes, siger Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst. Både i Region Syddanmark og i Region Sjælland forventer man at underskrive kontrakt med et OPP-selskab i første halvdel af 2013.

7 ORIENTERING NY FORSKNING SKAL HJÆLPE BYGHERRER OG ARKITEKTER Det er billigere at bygge hospitaler, som folk har let ved finde rundt i. Et nyt forskningsprojekt skal også gøre det nemmere. En arkitekt- eller rådgivningvirksomhed efterlyses som 3. projekt-partner. AF TANJA THØGERSEN HVAD ER WAYFINDING? Wayfinding er en samlet betegnelse for alle de mekanismer, der gør sig gældende, når mennesker forsøger at finde vej igennem en bygning. For eksempel hvordan skiltning og arkitektur støtter eller hæmmer denne proces. TANJA THØGERSEN Cand.mag i sprogpsykologi & initiativtager til erhvervsph.d.projekt om wayfinding på hospitaler tel Er det her 03C?, spørger en tydeligt frustreret kvinde ved en døråbning på Hillerød Hospital. Det er et meget rimeligt spørgsmål, og hun er heller ikke den første, der har spurgt den dag. Problemet med at finde rundt i offentlige bygninger er i dag så stort, at det er blevet et forskningsområde i sin egen ret. I Danmark er vi dog bagud og det på trods af et veritabelt hospitalsbyggeboom. Der mangler viden om, hvorfor besøgende, patienter og personale farer vild, og hvad man helt konkret kan gøre ved det. Hospitaler er ikke ens verden over, så der er også behov for at vide, hvordan både nye og gamle danske hospitaler kan tilpasses med færrest mulig ressourcer. Disse spørgsmål skal et nyt forskningsprojekt Wayfinding-fejl på danske hospitaler give svar på. Først og fremmest igennem observation, spørgeskemaer og interview, men også ved indsamling af data fra internationale undersøgelser. Forskningsprojektet vil som noget nyt inddrage teorier baseret på erfaringer fra flykatastrofer og hverdagsulykker. Disse hændelser giver vigtige fingerpeg om, hvor mennesker begår fejl og ikke mindst, hvorfor omgivelserne er en medvirkende årsag. Resultaterne af forskningsprojektet samles i en letlæselig vejledning til gavn for de involverede bygherrer, rådgivere og arkitekter. Den kommer til at indeholde en oversigt over de typer fejl, som folk begår, når de farer vild. For hver fejltype vil man i vejledningen kunne finde forslag til, hvordan bygning, omgivelser, skiltning og/eller kommunikation forbedres. En wayfindingfejl kan spænde fra noget ganske banalt til noget dybt komplekst. Mange vil kunne nikke genkendende til det klassiske scenarie, hvor patienten træder ind i et rum for at tale med lægen og træder ud på hospitalsgangen igen ude af stand til at huske, hvilken retning han kom fra. Når hospitalsgangene ser ens ud i begge retninger, og der ikke er personale i sigte, er risikoen for at gå forkert stor. I andre tilfælde er det vanskeligt at pege på en enkelt årsag. For eksempel farer man lettere vild, når bygningens grundplan set udefra ikke stemmer overens med den indvendige indretning. Problemet opstår, fordi de forestillinger, man har har gjort sig om, hvor de vigtigste funktioner som receptionsområde, stuer, kantine og udearealer er placeret, slet ikke holder stik. Ens mentale kort bliver så at sige revet itu. Ved første øjekast virker disse wayfindingfejl indlysende og lette at forebygge, men hensynet til et valgt designkoncept, gentagne udbygninger og programkrav kan betyde, at bygningens brugervenlighed kommer længere ned på listen. Økonomisk set er det værd at bygge wayfinding-venlige hospitaler. Forskerne Arthur og Passini vurderede allerede i 1990erne, at det koster hospitaler millioner om året i skjulte udgifter, når folk ikke kan finde vej på hospitalerne. Heri indgår tabte personaletimer brugt på at vise vej, øget fejlmedicinering ved afbrydelser, udgifter til aflyste og forsinkede konsultationer, ombygninger og HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9 7

8 udskiftning af skiltesystemer. I yderste konsekvens kan hospitaler med uhensigtsmæssig indretning forårsage skade og dødsfald. Utallige undersøgelser bekræfter, at ulogiske og uoverskuelige hospitaler gør patienter og besøgende stressede og efterlader dem med følelsen af at have mistet kontrollen. Denne tilstand er ikke befordrende, når de efterfølgende skal modtage fysisk og psykisk krævende behandlinger. Wayfinding spiller altså en, måske overraskende, rolle både for økonomien i hospitalsbyggerier og for den generelle velfærd hos dem, der bruger hospitalerne. FÅ DEL I RESULTATERNE AF PROJEKTET: Ønsker I at blive partner i projektet eller blot at høre mere, så kontakt Tanja Thøgersen på eller telefon GIV DIN EGEN HISTORIE VIDERE TIL FORSKNINGEN Læserne opfordres til at sende deres egne oplevelser med at finde rundt på hospitaler til Historierne vil indgå anonymt i afhandlingens datamateriale. Alt fra en linie til mange sider hilses velkommen. STATUS FOR PROJEKTET Projektet skal godkendes i januar og sættes i gang i marts 2013, men allerede nu har Arkitektskolen tilbudt at være vært for erhvervsph.d.-forløbet og skiltevirksomheden Modulex har givet økonomisk opbakning. Der mangler blot en arkitektvirksomhed, en rådgivningsvirksomhed eller lignende til at fylde den sidste stol.

9 vi HJÆlpER HospitalER over HElE verden med logistikken FÆRRE omkostninger HØJERE produktivitet EFFEktiv udnyttelse af pladsen I Stanley Healthcare Solutions har vi arbejdet sammen med sundhedssektoren i mere end 100 år. Vores løsninger til logistikoptimering og lagerstyring bygger derfor på mange års kendskab til de specifikke arbejdsgange, rutiner og udfordringer på et hospital. Vores løsninger er gennemprøvede og skaber målbare resultater for vore kunder hver dag: Bedre overblik og styring af forbrugsartikler og inventar, mindre spild og ikke mindst frigørelse af arbejdstid, der kan bruges på patientplejen. vil i vide mere om, HvoRdan vi kan HJÆlpE JER? Stanley Healthcare Solutions har siden 2008 været det nye navn for Scan Modul og Georg Larsson.

10 VIRKSOMHEDSPROFIL ENGANGSBÆKKENER ER FREMTIDEN BRAUN Scandinavia A/S i Værløse gør det lettere og mere hygiejnisk at håndtere bækkener og kolber. AF JOURNALIST, CAND. SCIENT. BIRGER PEDERSEN Hvorfor fortsætte med at anvende de gamle, ubekvemme, iskolde stålbækkener, når der findes et produkt på markedet, der både er mere behageligt for sengeliggende patienter, og langt mere hygiejnisk. Et system, der letter arbejdet for plejepersonalet, sparer tid, penge, er miljøvenligt og let kan tilsluttes det eksisterende kloaksystem. Det spørgsmål stiller journalisten sig selv efter at have været på besøg hos BRAUN Scandinavia A/S på Lejrvej i Værløse, hvor han har fået demonstreret Vernacares engangsbækken- og kolbesystem og Vortex bækkenkværnen (maceratoren). BRAUN Scandinavia A/S har markedsført produktet i Danmark siden 2009, og det er nu bl.a. i brug flere steder i Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midt og i Region Sjælland. Sygehusene i Køge, Slagelse og Roskilde har senest fået nye opstillinger. Vernacare systemet produceres i Bolton i England og har været på det engelske marked i 45 år, hvor det benyttes på langt de fleste af landets hospitaler. INGEN KEMIKALIER Vernacares engangsprodukter er fremstillet af overskudspapir fra avisproduktion. Der er ikke tilsat nogen form for kemikalier under produktionen, og produkterne bortskaffes efter brug ved knusning i Vortex maceratoren. Det sker ved, at engangsproduktet med indhold kværnes sammen med en mindre vandmængde, inden det bliver skyllet ud i kloakken, hvorefter kværnens kammer og låg bliver skyllet. Der kan være 4 bækkener i maceratoren ad gangen, og nedbrydningen af produkterne kræver kun koldt vand. Strømforbruget formindskes samtidig, idet der ikke anvendes nogen form for opvarmning. Når maceratoren ikke kører, er den energineutral, ligesom man kan glæde sig over, at bækkener og kolber er biologisk nedbrydelige. Når Vortex macerator er i brug, er der et undertryk i nedbrydningskammeret, hvilket modvirker lugtgener og forhindrer spredning af aerosoler. Maceratoren kan som nævnt nedbryde op til 4 produkter i en cyklus, som blot tager 2 minutter. Maceratorens effektivitet mindsker ophobning af urene utensilier ganske betragteligt, ligesom brugen af engangsprodukterne begrænser håndteringen til bortskaffelse efter brug. Herved undgås håndtering af varme bækkener, risiko for spild og glatte gulve i skyllerummet. INGEN KLOAKPROBLEMER Alle engangsartiklerne har renhedscertifikat, ligesom tilslutningen til kloaksystemet ikke giver problemer med udledningen af spildevandet og papirfibrene. Vi har ganske enkelt fået en positiv anbefaling fra Miljøstyrelsen, som fastslår, at der ikke er nogen problemer forbundet med at tilslutte Vortex en til det almindelige kloaksystem, påpeger

11 Martin Nielsen, salgschef og indehaver af BRAUN Scandinavia A/S danske afdeling. Virksomhedens faguddannede sygeplejersker, produktspecialist Tine Porsbøl og produktspecialist Katja Sophie Rüdinger, kan også berette om yderst positive tilbagemeldinger fra de steder, hvor produktet har været i anvendelse gennem længere tid: Specielt den forbedrede hygiejne og det, at plejepersonalets dagligdag forenkles, fremhæves gang på gang som nogle af de vigtigste argumenter for at benytte Vernacares unikke system. De tre første testafdelinger, Epidemisk Afdeling på Rigshospitalet og Klinik CA (RH) og Gastromedicinsk Afdeling F723 på Gentofte Hospital valgte at beholde systemet og er nu på fjerde år fortsat begejstrede. BRAUN Scandinavia A/S tilbyder fortsat alle interesserede gratis 6 måneders afprøvning af Vernacare Macerator og engangsartikler til en særlig lav afprøvningspris. Installation og efterfølgende service gøres altid i samarbejde med de tekniske afdelinger. Vortex maceratoren koster kr ,- excl.moms. Den er ca.1 meter høj og 60 cm bred. Læs mere på: BRAUN Scandinavia A/S Lejrvej 25, 3500 Værløse Tel.: Læs HDA på nettet HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9 11

12 spital 2006 Tekstilbaseret ventilation på Broomfield Hospital, England NYHED Bæredygtige ventilationskanaler Bestil brochuren på ke-fibertec.dk/ cradlevent eller tlf Stærke el-løsninger U-B-Let A/S har et bredt udvalg af el-drevne transportløsninger til hospitalssektoren - både til person og varetransport. Alle køretøjer og vogne er forsynet med et trinløst speeder/bremsesystem, der gør kørslen enkel. Alle kan betjene dem. El-drevne køretøjer er miljøvenlige og støjfri. Vi stiller os meget gerne til rådighed for at finde et produkt, der passer netop til jeres behov. Friis Hansens Vej Vejle Tlf Koldt drikkevand direkte fra hanen Den oplagte og godkendte løsning til alle hospitaler Stor ressourcebesparelse - kander skal ikke i køleskab eller fyldes med is. Dansk produceret drikkevandskøler uden filter og derfor ingen vedligeholdelse. Ingen serviceaftaler. Flexcool er VA-godkendt. Ingen hygiejneproblemer da vandet strømmer lige igennem, uden tank. Bruger kun naturligt kølemiddel - uden miljøbelastning. Lad få en uforpligtende snak om en løsning til netop jeres sygehus. Kuvatek A/S Tlf Kuvatek A/S er en danskejet virksomhed med base og produktion i Sindal, Nordjylland, og speciale inden for POU-køling af drikkevand fra vandforsyningen. Flexcool drikkevandskølere fi ndes i mange varianter og tilpasses nemt (gerne) kundens behov og særlige ønsker. Se mere på excool.dk eller ring på og tal med John. Hospital Drift & Teknologi

13 VIRKSOMHEDSPROFIL Hospitaler kan få totalt overblik over varer og udstyr MANGE PENGE AT SPARE VED AT TRACKE VAREFLOW Erfaringer med smarte opbevaringssystemer, automatisk lagerstyring og sporing af værdifulde aktiver via systemer fra Stanley Healthcare Solutions viser, at hospitalerne kan hente store besparelser ved at få styr på hele flowet. AF JOURNALIST, IB ERIK CHRISTENSEN Hospitalerne kan hente meget store besparelser ved at indføre automatisk registrering af vareflowet og systemer der viser placeringen af udstyr på hospitalsafdelingerne. Systemer der kan tracke forbrugsvarer, implantater og apparater er lynhurtigt tjent ind. SPAR TID OG PENGE PÅ OPTIMERINGSSYSTEMER Stanley Helathcare Solutions har udviklet teknologisk effektive systemer til lagerstyring med automatisk registrering af forbruget. Det ene system, SpaceTRAX NoCount, er velegnet til de lidt billigere varer som bruges i store mænger, f.eks. forbindinger, sprøjter og handsker. Løsningen er baseret på det velkendte briksystem, hvor hvert opbevaringssted har en brik der flyttes over på et panel når der skal genforsynes. I den avancerede udgave benytter systemet sig af RFID-teknologien med små RFID-chips i de etiketter der sidder på brikkerne. Når der skal genbestilles hænges brikken op på et RFID-panel, der automatisk aflæser den og sender en besked til lageret med oplysning om hvilke produkter der mangler og præcist i hvilket lokale. På den måde kan plejepersonalet spare mange arbejdstimer på trivielle opgaver. Sygeplejersker bruger rigtigt mange timer på optælling, genbestilling og opfyldning, men kan befris for dette arbejde. De blot skal tage brikken af og hænge den på panelet, så klarer centrallageret resten, siger nordisk direktør Kim Lange og marketingchef Tonny Pedersen. HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR 9 13

14 Ortopædi, implantater og tilsvarende produkter med lav volumen og høj værdi trackes med SpaceTRAX Point of Use. SpaceTRAX Point of Use har en webbaseret brugerflade hvor man konstant kan se opdaterede informationer om lagerbeholdninger, det kan f.eks. være oversigter over hvad der ligger på hvilke afdelinger, statistikker over vareforbrug, eller en liste over produkter der nærmer sig udløbsdato. Erfaringerne viser at overblikket kan give store besparelser ved at lagrene holdes nede på lavere niveau og at man stort set kan fjerne alt spild. SpaceTRAX Point of Use kan også kombineres med RFID-skabe. Her får det enkelte produkt sin egen etikette og opbevares i skabet, der automatisk registrerer indholdet og når det tages ud, så man altid kan se, hvor mange der er tilbage og giver lageret besked om at fylde op. Hospitalet kan herefter generere rapporter over bestemte produkter og se, hvor de er placeret i skabene og hvor mange man eksempelvis har liggende. Det gør det igen muligt at optimere lagrene, samt at man kan spore hvem der har hentet varen i skabet og til hvilken operation. Systemet kan også spore proteser, der er indopereret i patienter, fordi alle oplysninger er registreret. Dette har vist sig som en stor fordel i forbindelse med tilbagekaldelser af fejlbehæftede implantater. SIDSTE SKUD PÅ STAMMEN Stanley opkøbte i sommer firmaet AeroScout, der er markedsledende indenfor RTLS Tracking, dvs. sporing med RFID-teknologi, der gør det muligt at lokalisere udstyr, patienter, senge og personale på et hospital, via eksisterende wi-fi systemer. En af disse muligheder er overvågning af temperatur i hospitalets køleskabe og frysere. Temperatur i frysere og køleskabe checkes stadig i vid udstrækning manuelt, men AeroScout har udviklet tags i en udgave der overvåger temperaturer og fugtighed, så personalet ved usædvanlige udsving modtager en alarm. Fordelene ved alt dette er især optimering af processer, minimering af plejepersonalets tidsforbrug og kvalitetssikring. Et andet godt eksempel er brugen af infusionspumper, siger nordisk direktør Kim Lange og marketingchef Tonny Pedersen. Ved at sætte tags på pumperne, kan personalet via wi-fi sikres et totalt overblik og på en plantegning af afdelingen på en pc eller en ipad se, hvor alle brugbare pumper befinder sig og status for alle de resterende. Så slipper personalet for at bruge unødig tid på at skulle gå rundt og lede, tid som man kan bruge på patienterne i stedet. Udnyttelsesgraden kan stige fra 30 pct., som er meget normalt, helt op til 60 pct. Der er eksempler på stigninger helt op til 80 pct. Hospitalssenge kan spores på samme vis og hvis udstyret med vaskbare tags, kan man registrere f.eks. antal gange en seng vaskes, ligesom systemet forenkler serviceafdelingens arbejde i forhold til eftersyn på udstyret, etc. Det sikrer både kvaliteten, flowet og hygiejnen. 100 ÅRS JUBILÆUM I ÅR Stanley Healthcare Solutions fejrer i år 100 års jubilæum på det danske hospitals marked. Virksomheden startede under navnet Georg Larsson i 1912 hvor de udviklede og producerede vogne til hospitalskøkkener. I 1972 introducerede de det revolutionerende modulære system Scan Modul System, hvor de udviklede kurve og bakker til opbevaring i standardmålet på 60 x 40 cm. Dette

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Gulvløsninger til hospitaler

Gulvløsninger til hospitaler Gulvløsninger til hospitaler Hvorfor ikke vælge det bedste gulv, når det også er det billigste!? AF PALLE SUNDDAL, nora systems At vælge den rigtige gulvbelægning er svært, og ofte bliver det et traditionelt

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES EXPERTS WITH PASSION 6500 medarbejdere. 60 000 artikler. International logistikkæde. Kort fortalt: En af Europas førende virksomheder inden for direkte salg til bygge-

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Modulrum til køl og frys Celltherm

Modulrum til køl og frys Celltherm Modulrum til køl og frys Moderne og fleksibel produktionsteknologi I mere end 30 år har navnet stået for høj tysk kvalitet inden for køle- og fryserum. Som en af de førende europæiske producenter er kendt

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

OLUF BRØNNUM & CO. A/S

OLUF BRØNNUM & CO. A/S P R O J E K T F R A I N D R E T N I N G T I L A N R E T N I N G OLUF BRØNNUM & CO. A/S Udstillingen Brønnums projektafdeling beskæftiger en række dygtige og kreative medarbejdere, heriblandt arkitekter,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR

GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR GETINGE FD1800 SKYLLE-DESINFEKTOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 DOKUMENTERET I KAMPEN MOD KRYDSINFEKTION Getinge FD1800 s fremragende rengørings- og desinfektionsresultater har gjort den til en veletableret

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Industriservice i særklasse - så er alt i orden! Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at dårlig vedligeholdelse

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier ASSA ABLOY Entrance Systems 1 Genanvend. Reparer. Udskift. Modernisering er en af de mest effektive metoder til opfyldelse af moderne budgetkrav.

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer

Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer Getinge 600-serien Topbetjente skylledesinfektorer 2 Getinge 600-serien Brugervenlighed? Optimal teknologi? Få begge dele! At udvikle desinfektionsudstyr, som både er let at anvende og teknisk perfekt,

Læs mere

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Agenda Præsentation af YIT Præsentation af YIT s CAFM-system YIT s service MainManager system YIT Danmark 2 YIT A/S Præsentation af YIT A/S YIT

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD MAJ 2015 NR. 2 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering OFFICIELT FAGMAGASIN FOR DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING GENNEM VEDLIGEHOLD FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO Thermo Fisher

Læs mere

MIDLERTIDIGE HOSPITALS- LØSNINGER FRA CRAMO

MIDLERTIDIGE HOSPITALS- LØSNINGER FRA CRAMO MIDLERTIDIGE HOSPITALS- LØSNINGER FRA CRAMO Med Cramo er du på sikker grund. Der er sket en kolossal udvikling inden for midlertidige lokaler, og vi er gået ind i en æra, hvor der ikke længere er grænser

Læs mere

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE BUSINESS 3 CASE RENGØRING ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE GRØNNE INDKØB Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i institutionerne

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Bæredygtigt byggeri - barrierer og potentialer. Charlotte Falstrup. White arkitekter a/s

Bæredygtigt byggeri - barrierer og potentialer. Charlotte Falstrup. White arkitekter a/s Bæredygtigt byggeri - barrierer og potentialer Charlotte Falstrup Arkitekt og bæredygtighedschef White arkitekter a/s 1. Nogle teorier om energirenovering 2. Udblik - tendenser i bæredygtigt byggeri med

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv

Green outdoor. Giv din lygtepæl fornyet liv Green outdoor Giv din lygtepæl fornyet liv Giv din lygtepæl fornyet liv Omkring to tredjedele af belysningen installeret rundt om i verden er baseret på gamle og ineffektive teknologier. Med tanke på klimaforandringerne

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere