Referat af revisornetværksmødet den 12. december februar 2014 Sags nr.: J.271. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013. 20. februar 2014 Sags nr.: 105.72J.271. Deltagere:"

Transkript

1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Referat af revisornetværksmødet den 12. december 2013 Deltagere: 20. februar 2014 Sags nr.: J.271 Revisorer: Bjørn Olsen, Rigsrevisionen Heidi Demant Helander, Rigsrevisionen Søren Jensen, Deloitte Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO Helle Lorenzen, KPMG Niels Villadsen, PwC Ulla Koed, RSMplus Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Økonomisk-Administrativt-Center: Kasper Warrer Jakob Lentz Ole Sten Volder Stine B. Mørck Christian Jespersen Jørgen Nielsen (pkt. 1 & 2) Peter Sølvsten (pkt. 1 & 2)

2 2 Dagsorden: 1. Det fleksible klasseloft Revisorerklæringer, jf. bilag 1 2. Studieadministrative systemer 3. SLS - Funktionsadskillelse i statens løn- og kreditorsystemer Moderniseringsstyrelsens notat af 17. juni 2013, jf. bilag 2 Rigsrevisionens svar af 20. august 2013, jf. bilag 2 4. Krav til regnskabsaflæggelsen 2013 Målrapporteringen i årsrapporten (regulerede institutioner) Nye krav Revisortjeklisten Datakvalitet 5. Renteswap Orientering om analysen Regnskabsmæssig behandling 6. Resultatløn Revisors opgaver 7. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens revisorkvalitetsprojekt Vejledning og uddannelse Standardafsnit i revisionsprotokollen Gennemgang og ajourføring af erklæringer Gennemgang og vurdering af revisortjeklistespørgsmål 8. Kurser i FSR-regi - Evaluering De regulerede institutioner De frie skoleområder 9. Eventuelt

3 3 Ad pkt. 1) Det fleksible klasseloft KTS orienterede om de generelle regler og dokumentationskrav, der er vedrørende 28 loftet. Herunder blev omtalt de juridiske bestemmelser, tælledagen der er fastsat til 20. undervisningsdag, og om hvornår der er mulighed for at gå over de 28 elever mv. Problemstillingen, som KTS ønskede drøftet var, om den faktiske anvendelse af revisor -og ledelseserklæringerne lever op til forventningerne, herunder om klasseloftet (tilskudsbetingelsen) overholdes, og om institutionen har administreret i overensstemmelse med reglerne. KTS oplyste, at 14 ud af ca. 240 institutioner ikke havde opfyldt tilskudsbetingelsen, uden at begrunde dette nærmere. Der er sendt breve ud til institutionerne med anmodning om revisors bemærkninger til, at der i disse tilfælde ikke er taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger. Revisors rolle blev drøftet, og KTS oplyste, hvad der forventes af revisorerne. Revisorerne oplyste, at der er usikkerhed omkring reglerne og at vejledningerne efter deres opfattelse ikke er klare nok i forhold til KTS s forventninger. KTS lovede at præcisere vejledningerne på området. Ad pkt. 2) Studieadministrative systemer Sikkerheden omkring de studieadministrative systemer blev drøftet. KTS orienterede om, at tilsynet med it-sikkerheden er placeret hos UNI-C, som arbejder med en række initiativer på området, og blandt andet har haft møde med repræsentanter fra relevante systemleverandører og skoleforeninger om databehandleraftaler. Ad pkt. 3) SLS - Funktionsadskillelse i statens løn- og kreditorsystemer Rigsrevisionen orienterede om, at Moderniseringsstyrelsens nuværende systemer, herunder SLS, ikke vil blive ændret. Moderniseringsstyrelsens vejledninger skal følges, og hvis man supplerer med manuelle interne kontroller, er der ikke problemer forbundet med funktionsadskillelsen. Ad pkt. 4) Krav til regnskabsaflæggelsen 2013 Målrapporteringen KTS orienterede om, at målrapporteringen for regnskabsaflæggelsen for 2013 ændres for at lette arbejdet med opgørelserne på institutionerne og for at sikre, at data opgøres ensartet. Frafaldsopgørelser hentes fremadrettet i UNI-C s systemer og samtlige data i målrapporteringen bliver fuldt systemunderstøttede.

4 4 Nye krav KTS orienterede om arbejdet med udstedelsen af en ny samlet regnskabsbekendtgørelse for de frie skoleområder. Bekendtgørelsen er en sammenskrivning af tre tidligere bekendtgørelser. Baggrunden for at ændre bekendtgørelsen er primært nye krav til de frie skolers afrapportering vedrørende inklusionsforanstaltninger, jf. friskoleloven og kostskoleloven. Der er herudover indarbejdet krav om en særlig specifikation vedrørende finansielle sikringsinstrumenter. Øvrige ændringer har alene teknisk karakter. Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsåret KTS oplyste, at kravet om en særlig specifikation vedrørende finansielle sikringsinstrumenter også gælder for institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. og øvrige regulerede institutioner. Revisortjeklister KTS oplyste, at revisortjeklister for de regulerede område er lagt på hjemmesiden i december, imens revisortjeklisterne på de frie skoleområder fortsat var under udarbejdelse. Sidstnævnte tjeklister er blevet lagt på hjemmesiden primo januar Datakvaliteten På mødet drøftede man kort kvaliteten af de data, institutionerne årligt indberetter i ministeriets regnskabsportal.. Fra revisorside blev det tilkendegivet, at kvaliteten af data er for fejlbehæftede. KTS oplyste, at der i forbindelse med indberetningen foretages en lang række både automatiske og manuelle kontroller af data, men at KTS vil se nærmere på, hvordan kvaliteten af data kan højnes, og dermed også kvaliteten af de økonomiske analyser, der udarbejdes. Ad pkt. 5) Renteswap KTS orienterede om den igangværende analyse af institutionernes brug af finansielle sikringsinstrumenter. På de regulerede områder har der været foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der ligger til grund for analysen. Analysen er endnu ikke færdig, men tendenserne viser, at en betydelig andel af institutionerne benytter renteswaps og/eller renteloft. Det fremgik af drøftelserne på mødet, at der ikke består en ensartet praksis for indregning af renteswaps m.v. Nogle institutioner optager

5 5 således markedsværdien under kortfristet gæld, mens andre institutioner klassificerer værdien under den langfristede gæld. Problemet er, at området er ureguleret i statens regnskabsregler, ligesom der ikke i årsregnskabsloven eller i internationale standarder i øvrigt er fastsat krav om anvendelsen af én bestemt praksis på området. Styrelsens tilbagemeldinger til frie skoler om den regnskabsmæssige behandling af renteswap-konstruktioner blev ligeledes drøftet. På baggrund af de endelige konklusioner af analysen af institutionernes anvendelse af finansielle sikringsinstrumenter vil styrelsen træffe beslutning om, hvorledes den regnskabsmæssige behandling fremadrettet håndteres mest hensigtsmæssigt. Ad pkt. 6) Resultatløn Rigsrevisionen orienterede om deres forventninger til revisorerne i forhold til deres revision af målopfyldelsen m.v. af indgåede resultatlønsaftaler. Det ønskes, at revisorerne forholder sig til, om der er progression i de opstillede mål og undersøger, hvem der udfærdiger og opstiller målene. Ydermere bør der opstilles objektive mål, man kan styre på. Revisorerne ytrede, at det kan være svært at gennemskue, hvad der kræves af dem, da de er af den opfattelse, at det er vanskeligt at udtale sig om specielt den kvalitative del af målopfyldelsen. Ad pkt. 7) Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens revisorkvalitetsprojekt KTS meddelte at projektet har været sat på stand by i efteråret grundet omstrukturering mv. Primo januar genoptages arbejdet med projektet. I forhold til standardafsnit i revisionsprotokollen arbejder KTS sammen med FSR s offentlige udvalg og det forventes, at implementeringen af relevante standardafsnit vil få virkning for regnskabsåret KTS og Rigsrevisionen vil sammen analysere behovet for at ændre de eksisterende revisortjeklister, Det forventes, at reviderede revisortjeklister eller helt nye skabeloner for tjeklisterne vil implementeres med virkning for regnskabsåret Ad pkt. 8) Kurser i FSR-regi - Evaluering Begge kursusdage for henholdsvis de frie skoleområder og de regulerede områder har udelukkende fået positive tilbagemeldinger fra kursisterne. Den eneste kritik man har modtaget var et ønske fra kursisterne om at modtage kursusmaterialet tidligere. Det forventes, at man også i 2014 vil afholde kurser hvor Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen igen vil blive inviteret som oplægsholdere.

6 6 Ad pkt. 9) Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt. Stine B. Mørck Lokal tlf.: Økonomisk-Administrativt Center

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013. 12. august 2013 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde i revisornetværket den 29. maj 2013

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010

Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010 Referat af møde i Undervisningsministeriets revisornetværk den 25. november 2010 Tilstede var: Revisorer: Søren Jensen, Deloitte Klaus Grønbæk Jakobsen, BDO Helle Lorenzen, KPMG Niels Villadsen, PwC Kai

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret 4.5.2010 og 9.6.2010) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Gymnasiefællesskabet. mellem

Gymnasiefællesskabet. mellem GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk EAN nr. 5798000556683 Gymnasiefællesskabet mellem Allerød Gymnasium Borupgaard Gymnasium Greve Gymnasium Himmelev

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden for møde den 22. juni 2015

Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk 12. juni 2015 Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Efter aftale med

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere