FØDEVAREBRANCHEN DANSK ERHVERV NOVEMBER 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØDEVAREBRANCHEN DANSK ERHVERV NOVEMBER 2016"

Transkript

1 DANSK ERHVERV 1

2 DANSK ERHVERV 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Engrosbranchen på fødevareområdet... 5 Omsætningsudvikling i Danmark... 8 Beskæftigelsesudvikling Lønudvikling Eksport og import...18 Husstandenes forbrug af fødevarer DANSK ERHVERV 3

4 Forord Den danske fødevarebranche udgøres af en lang række forskelligartede virksomheder, der producerer, transporterer, køber og sælger føde- og drikkevarer enten med fokus på det danske hjemmemarked eller udenlandske markeder. I denne rapport zoomer vi ind på engros- og grossistvirksomhederne i fødevarebranchen i Danmark, som udgør en ikke uvæsentlig del af den danske fødevarebranche. Vi ser på den økonomiske udvikling de seneste år og kigger også fremad, både ved at se på de helt aktuelle tendenser og mere generelt se på, hvilke drivere og udfordringer der er i markedet for fødevarer. Fødevarebranchen har ikke overraskende oplevet stagnation i de senere år, hvor dansk økonomi som helhed også har befundet sig i en negativ konjunktursituation. Eksporten har været en undtagelse, og har således været med til at holde hånden under et trængt fødevareerhverv i kriseårene. Dette billede ses også i engrosleddet. Det seneste år har imidlertid budt på en ændring mod med stigende beskæftigelse og salgsfremgang, der giver grund til forhåbning om, at branchen måske har passeret et vendepunkt. Samtidig har fødevaregrossisterne været i stand til at øge overskudsgraden i et relativt svært marked. Det vidner om, at selvom branchen måske ikke er en af dem, som har oplevet den mest gunstige udvikling, så har man alligevel været gode til at foretage de nødvendige tilpasninger og komme styrket igennem en vanskelig periode. God læselyst! Lotte Engbæk Larsen Markedschef DANSK ERHVERV 4

5 Engrosbranchen på fødevareområdet I 2015 oplevede de danske fødevaregrossister fremgang, og det lader generelt til, at store dele af fødevareerhvervene er inde i en positiv udvikling. Sidste år var der flere end fuldtidsbeskæftigede i branchen, som omsatte for over 163 mia. kr. Heraf blev 42 mia. kr. udgjort af eksport. Tabel 1 Nøgletal for engrosbranchen, 2015 Beskæftigelse Omsætning Eksport Import årsværk 163,1 mia. kr. 42,0 mia. kr. 38,5 mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik: E-indkomst og FIKS33 Engrosbranchen har samlet set oplevet en række økonomisk set blandede år, hvor beskæftigelsen er steget en del, men hvor salget ikke altid har fulgt med. Det gælder særligt det indenlandske salg, mens eksportudviklingen har været mere positiv. Men trods de halvsvære betingelser har branchen formået at øge overskudsgraden de senere år. Det understreger, at branchen har været inde i en positiv udvikling, har strømlinet forretningen og blevet mere effektive og fået økonomisk luft til at investere. Alt i alt tegner der sig altså et billede af en branche, som måske nok har været igennem nogle svære år under krisen i 2008 og de følgende år, men som omvendt også har foretaget de nødvendige tilpasninger og justeringer, og nu står tilbage med en mere velsmurt forretning og højere overskudsgrader, jf. figur 1 nedenfor. Fødevaregrossisterne har været igennem en relativ vanskelig periode. Alligevel har man formået at hæve overskudsgraden Figur 1 Overskudsgrad i engroshandel med føde- drikke- og tobaksvarer (pct.) Kilde: Danmarks Statistik: REGN1A Note: I modsætning til ovenstående statistikker tager REGN1A kun udgangspunkt i virksomheder med mindst 20 ansatte DANSK ERHVERV 5

6 Samlet set har engrosbranchen inden for fødevaresektoren oplevet en relativt fornuftig udvikling de senere år, hvor dansk økonomi har været inde i en krise efterfulgt af økonomisk stagnation. Beskæftigelsen er vokset, og omsætningen og eksport har også udviklet sig positivt, om end ikke i samme grad som erhvervslivet som helhed og engrosbranchen som helhed. Den samlede engrosbranche inden for fødevaresektoren dækker imidlertid over en række temmelig forskelligartede fødevaregrossister, som har gennemløbet uensartede udviklinger de senere år. Det er derfor nyttigt at se nærmere på de forskellige underbrancher for sig. Væsentlig forskel på de forskellige underbrancher inden for fødevareerhvervet Tabel 2 Nøgletal for engroshandelsbranchen, 2015 Engroshandel med frugt Beskæftigelse, årsværk Omsætning, mia. kr. Eksport, mia. kr. Import, mia. kr. og grøntsager ,2 1,4 3,6 Engroshandel med kød og kødprodukter ,6 9,2 3,5 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 697 9,8 2,2 2,1 Engroshandel med vin og spiritus ,8 1,7 3,5 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter ,1 13,9 8,0 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer ,9 1,4 2,3 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer* ,1 6,6 8,2 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n ,2 4,3 4,5 Engroshandel med tobaksvarer 386 Diskretioneret Diskretioneret Engroshandel med kaffe, te kakao og krydderier 802 Diskretioneret Diskretioneret Kilde: Danmarks Statistik: E-indkomst og FIKS44 samt egne beregninger Diskretioneret Diskretioneret Note: * Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er diskretioneret (dvs. offentliggøres ikke af Danmarks Statistik for at undgå at give informationer om bestemte virksomheders regnskaber) og derfor lagt sammen med branchen for ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. i.a.n. ikke andetsteds nævnt DANSK ERHVERV 6

7 Engroserhvervet er en branchegruppe, som spænder over en lang række varer og produkter, som enten eksporterer varer og produkter fra den danske fødevareklynge eller importerer fødevarer og drikkevarer til de danske virksomheder eller udelukkende handler og distribuerer varer indenlands. Dermed indtager branchen en vigtig placering som bindeled i en vigtig dansk fødevareklynge mellem producenter og detail. I denne rapport tager vi udgangspunkt i de relevante engrosbrancher. Det vil sige at fremstillings-virksomheder, som fremstiller eller forarbejder fødevarer, ikke medtages, ligesom detailhandelsbutikker, som sælger fødevarer mv. til forbrugerne, heller ikke figurerer 1. Der er med andre ord tale om grossisterne og mellemmændene, som forhandler fødevarer, snarere end producenter eller slutbrugersalget. Rapporten beskriver således kun udviklingen for en væsentlig del af den danske erhvervsstruktur, som beskæftiger sig med fødevarer og drikkevarer nemlig fødevaregrossisterne. 1 Der er taget udgangspunkt i branchekoden på 127-grupperingen Engroshandel med fødevarer, drikkevarer og tobaksvarer. Tilsammen udgør salget af kaffe, the, kakao og krydderier, samt tobaksvarer, ca. 9 pct. af det samlede salg i branchen Engroshandel med fødevarer, drikkevarer og tobaksvarer. Pga. statistisk diskretionering er det ikke muligt at opgøre, hvor meget af disse ca. 9 pct. der udgøres af tobaksvaresalget og hhv. krydderi- og kolonialvaresalget, men det vurderes, at de viste tal overordnet set giver et retvisende billede af fødevare-grossisterhvervet, så længe man er opmærksom på, at en mindre del altså udgøres af tobaksvarer og tobaksfirmaer. DANSK ERHVERV 7

8 Omsætningsudvikling i Danmark Selvom dansk økonomi har været præget af krise i perioden efter 2009 har fødevaregrossisterne ikke oplevet en nedgang i salget, men har omvendt også måttet spejde langt efter fremgang i salget. Dette ændrede sig dog sidste år, hvor fødevareerhvervenes omsætning voksede fra 152,2 mia. kr. i 2014 til 163,1 mia. kr. i 2015, svarende til en stigning på ca. 10,9 mia. kr. (i faste inflationsrensede priser) eller ca. 7 pct. Figur 2 Omsætning for engroshandelsbranchen med føde-, drikke-, og tobaksvarer, mia. kr., faste priser 2, Omsætningsfremgang på 11 mia. kr. fra 2014 til ,6 149,9 160,6 154,6 154,8 152,2 163, Kilde: Danmarks Statistik: FIKS33 og egne beregninger. De foreløbige tal for 2016 viser dog en nedgang i salget på 0,9 pct. fra 1. kvartal i 2015 til 1. kvartal i 2016 (ej vist grafisk). Selvom udviklingen over så kort en periode nemt kan vise tilfædige udsving, og der derfor ikke nødvendigvis er tale om en ny negativ trend, så er det bekymrende, at de foreløbige indikationer giver indtryk af, at branchens fremgang atter er vendt til tilbagegang. Mindre gunstig omsætningsudvikling end i andre dele af erhvervslivet Samtidig er omsætningen steget noget mere i det samlede erhvervsliv end i fødevareerhvervet, jf. figur 3. Det understreger, at fødevareerhvervet har gennemløbet en usædvanlig udvikling med en noget større beskæftigelsesvækst, som vist i figur 9, end omsætningsudviklingen umiddelbart tilsiger. Figur 3 Udvikling i omsætning indeks 100=2009, faste priser, Total erhverv Engroshandel Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Kilde: Danmarks Statistik: FIKS33 og egne beregninger. 2 Faste priser i rapporten vil sige 2015-kr. DANSK ERHVERV 8

9 Som opsummeret i den nedenstående figur, er omsætningen steget med godt dobbelt så meget i det samlede erhvervsliv fra 2009 til 2015 (når man opgør det i faste priser dvs. korrigeret for inflation) end i fødevaregrossisterhvervet. Det tyder på, at branchen har gennemgået en omstilling i retning af mindre indtjening og fokus på mere mandskab, formentlig for at håndtere og efterkomme de udfordringer der stilles til grossister i et marked, hvor kravene fra kundernes side øges og konkurrencen er stærk fra fremstillingsvirksomheder, der i mange tilfælde har mulighed for at forestå det direkte salg selv uden om grossistleddet. Figur 4 Ændring i omsætningen fra , pct., faste priser 18,2% 11,0% 9,0% Omsætningen voksede med 11 % fra 2009 til 2015 Total erhverv Engroshandel Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Kilde: Danmarks Statistik: FIKS33 og egne beregninger. Fødevaregrossisterne udgøres som beskrevet af en række underbrancher med forskellig fokusområder og markedsnicher. Som vist i figuren nedenfor er engroshandlen med fisk den største specialiserede fødevarebranche efterfulgt af kød, frugt og mejerigrossisterne, og herefter engroshandlen med vin og spiritus samt med sukkervarer. Figur 5 Omsætningsandele for engroshandelsbranchen, 2015 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer samt engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 46% Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 7% Engroshandel med frugt og grøntsager 8% Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 14% Engroshandel med kød og kødprodukter 8% Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 7% Engroshandel med vin og spiritus 5% Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 5% Kilde: Danmarks Statistik: FIKS44 samt egne beregninger Note: * Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er diskretioneret og derfor lagt sammen med branchen for ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. DANSK ERHVERV 9

10 De forskellige dele af fødevareerhvervet har gennemløbet relativt forskelligartede udviklinger de senere år. Mejeri- og kødgrossisterne har oplevet en markant tilbagegang, mens de øvrige fødevaregrossistbrancher har kunnet notere en mere gunstig udvikling. Figur 6 Ændringen i omsætningen inden for engroshandelsbranchen, , faste priser, pct. Frugt og grøntsager 1% Kød og kødprodukter -16% Mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer -41% Vin og spiritus Sukker, chokolade og sukkervarer 32% 33% Fisk og fiskeprodukter Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 49% 42% Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer -1% Kilde: Danmarks Statistik: FIKS44 samt egne beregninger Note: Engroshandel med tobaksvarer samt engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier er diskretioneret. Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er lagt sammen med tallene for den ikke-specialiserede engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer på baggrund af den førnævnte diskretionering af beskæftigelsestallene for engroshandel med frugt- og grøntsagssaft. DANSK ERHVERV 10

11 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen omregnet til årsværk voksede fra ca til ca fra 2014 til 2015, der således blev et godt år for branchen oven på mange års stilstand. Det taler for, at branchen har en fornemmelse af, at det går i den rigtige retning, og har øget medarbejderstyrken for dels at håndtere den fremgang, man allerede har noteret sig, og dels at være klar på fremtidig ekspansion. Figur 7 Fuldtidsbeskæftigelsen inden for engroshandelsbranchen med føde-, drikke- og tobaksvarer, Fuldtidsbeskæftigelsen voksede med ca. 600 årsværk fra 2014 til Kilde: Danmarks Statistik: E-indkomst. Betragter man fuldtidsbeskæftigelsen i branchen over tid, er det tydeligt, at fødevaregrossisterhvervene har oplevet en mere positiv udvikling end i økonomien samlet og i engrosbranchen samlet. Trods krise i dansk økonomi efter 2008/2009 var fuldtidsbeskæftigelsen faktisk noget højere i 2015 end i 2009, og branchen oplevede ikke en nedgang i årene , som man gjorde i erhvervslivet som helhed. Figur 8 Udvikling i fuldtidsbeskæftigelse, indeks 100=2009, opgjort i år, Total erhverv Engroshandel Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Kilde: Danmarks Statistik: E-indkomst og egne beregninger. Fuldtidsbeskæftigelsen er vokset ca. 5 pct. i grossistleddet inden for fødevarer, mens den samlet set er faldet ca. 1 pct. i økonomien fra 2009 til 2015, jf. figur 9. Det viser, at branchen har fulgt en væsentlig anderledes udvikling end samfundsøkonomien alt i alt. DANSK ERHVERV 11

12 Figur 9 Ændring i fuldtidsbeskæftigelsen fra , pct. 4,7% Fuldtidsbeskæftigelsen i fødevareerhvervet er steget knap 5 pct., mens den er faldet 1 pct. i erhvervslivet samlet -0,1% -1,0% Total erhverv Engroshandel Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Kilde: Danmarks Statistik: E-indkomst og egne beregninger. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke i alle tilfælde er en klar sammenhæng mellem omsætningsstørrelse og antal ansatte. Eksempelvis er der under det halve antal årsværk i engroshandlen med mejeriprodukter som i engroshandlen med kødvarer, selvom den totale omsætning ikke er så meget lavere. Det illustrerer, at der er forskel på markedsdynamikkerne i underbrancherne, således at forstå, at arbejdskraftbehovet varierer en del imellem fødevaregrossisterhvervets underbrancher. I figur 10 nedenfor fremgår det, hvordan beskæftigelsen i fødevaregrossisterhvervet fordeler sig fordelt på underbrancher. Her udgør handel med frugt og grønt den største specialiserede underbranche målt på beskæftigelse. Figur 10 Beskæftigelsesandele for engroshandelsbranchen, 2015 Engroshandel med frugt og grøntsager 11% Engroshandel med kød og kødprodukter 9% Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 4% De største underbrancher målt på beskæftigelse er kødgrossister og engroshandel med frugt og grøntsager Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 41% Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 6% Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 8% Engroshandel med vin og spiritus 7% Engroshandel med tobaksvarer 2% Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 7% Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 5% Kilde: Danmarks Statistik: E-indkomst Note: * Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er diskretioneret og derfor lagt sammen med branchen for ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. DANSK ERHVERV 12

13 De forskellige dele af fødevaregrossisterhvervet har gennemløbet relativt forskelligartede udviklinger de senere år. Generelt har man oplevet fremgang, men beskæftigelsen inden for kødhandlen er for eksempel faldet med godt en femtedel, og salget i branchen er også faldet en del. Forhandlere af mejeriprodukter har fastholdt beskæftigelsesniveauet, men omsætningen er faldet med 41 pct. Det er altså tydeligt, at det især er kødog mejerivaregrossister, som har oplevet en negativ udvikling, mens resten af branchen har haft salgsfremgang de senere år. Figur 11 Ændringen i fuldtidsbeskæftigelsen inden for engroshandelsbranchen, , pct. Frugt og grøntsager Kød og kødprodukter Mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer Vin og spiritus Sukker, chokolade og sukkervarer Kaffe, te, kakao og krydderier Fisk og fiskeprodukter Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer -18% -2% 2% 7% 7% 5% 13% 16% 28% Beskæftigelsen er faldet inden for kødgrossisterne og frugt- og grøntsags grossister, mens den er vokset i de øvrige underbrancher Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Note: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er diskretioneret og lagt sammen med branchen for ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. DANSK ERHVERV 13

14 Lønudvikling I 2015 var den samlede lønsum i fødevaregrossisterhvervet 7,9 mia. kr. Det er 13 pct. mere end i 2009, hvor det var 7 mia. kr. (opgjort i faste 2015-kr.). Opgjort per årsværk var lønsummen i 2015 ca kr. i branchen. Tabel 3 Lønsum i fødevaregrossisterhvervet, 2015 Lønsum Lønsum pr. årsværk 7,9 mia. kr kr. Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Tendensen har altså været, at både fuldtidsbeskæftigelse som vist ovenfor og lønsum som vist i figuren nedenfor er øget de senere år på trods af, at dansk økonomi har befundet sig i en lavkonjunktur, og salget har været presset. Figur 12 Lønsum for engroshandelsbranchen med føde-, drikke-, og tobaksvarer, mia. kr., faste priser, Lønsummen i branchen er steget de senere år 8,0 7,9 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6, Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Ændringen i den samlede lønsum er vokset langt mere i fødevaregrossisterhvervet end i det samlede erhvervsliv eller i engroshandlen samlet, som vist i den nedenstående figur. Det understreger den ekspansion, branchen har oplevet i forhold til flere ansatte og et højere lønniveau per årsværk. En nærliggende fortolkning er, at branchen har fundet det nødvendigt at blive mere videnstung i lyset af stigende krav om fødevaresikkerhed og øget innovation, såvel som hårdere konkurrence og højere forventninger til kvaliteten af fødevarer, større produktdifferentiering og dermed behov for mere specialiseret viden og dermed stigende lønomkostninger. Lønsum per årsværk er steget 8 pct., og den samlede lønsum i branchen er steget 13 pct. fra 2009 til 2015 DANSK ERHVERV 14

15 Figur 13 Ændring i lønsum fra , pct., faste priser 13% 7% 2% Total erhverv Engroshandel Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Kilde: Danmarks statistik: E-indkomst og egne beregninger. Opgjort per årsværk var den samlede lønsum i fødevareerhvervet ca kr. i Det er noget mere end lønsummen per årsværk i samfundsøkonomien som helhed, men lidt lavere end i de samlede engrosbrancher. Figur 14 Lønsum pr. årsværk for engroshandelsbranchen med føde-, drikke-, og tobaksvarer, kr, faste priser, Lønsum pr. ansat er højere i engrosbranchen end i det generelle erhverv 456,4 439,4 445,2 440,4 444,2 447,3 422, Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Set over tid er lønsum per årsværk steget 8 pct. fra 2009 til I 2015 brugte erhvervet som nævnt ca kr. til samlet aflønning af hvert årsværk. Det indikerer, at branchen har haft fokus på at øge kompetenceniveauet ved at ansætte højere lønnede medarbejdere. Det kan udover de tidligere nævnte grunde afspejle et øget behov for itbaserede løsninger og anden ny teknologi, samt at branchens import og eksport er vokset over tid, hvilket har øget behovet for specialiseret arbejdskraft, der kan håndtere handel med udenlandske kunder og leverandører. I mange tilfælde er der væsentlige forskelle på fødevarevirksomheder ikke blot i forhold til deres specifikke markedsområde, men også i forhold til forretningskoncept og fokus. Nogle grossister har eksempelvis søgt at udvide forretningen til andre dele af værdikæden og antage en producentrolle eller sælge direkte til slutbrugeren, andre har satset på et mere udvidet sortiment, mens endnu andre fastholder en specialisering med et smallere og dybere sortiment. Nogle leverer standardprodukter til virksomheder, mens andre DANSK ERHVERV 15

16 mere proaktivt finder varetyper, som kan være interessante for kunder eller har et nærmere samarbejde med fremstillingsvirksomheder om at levere fødevarer tilpasset kundernes behov. Fødevaregrossisterhvervet har en lønsum per årsværk, som er lidt højere end i det samlede erhvervsliv, ca kr. mod kr. i hele samfundsøkonomien. Det illustrerer formentlig, at fødevareerhvervet er lidt mere specialiseret og vidensbaseret end samfundsøkonomien, om end der selvfølgelig er store forskelle mellem de enkelte brancher og sektorer af økonomien. Figur 15 Lønsum per fuldtidsbeskæftiget i engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer, engroshandel og total erhverv, Lønsum per årsværk er lidt højere end i den samlede økonomi, men lidt lavere end i den samlede engrossektor Total erhverv Engroshandel Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Dette billede bekræftes, hvis man betragter den gennemsnitlige lønsum per årsværk, som er steget markant i engrosbrancherne og herunder i fødevaregrossisterhvervet, og mens det har været tæt på konstant i den samlede økonomi. Igen lader det til at afspejle, at mange grossister har øget kompetence- og specialiseringsniveauet, hvilket kommer til udtryk ved højere løn per årsværk. Figur 16 Ændring i lønsum pr. årsværk fra , pct., faste priser 3,3% 7,5% 8,0% Lønsum per årsværk er steget væsentligt mere fødevareerhvervet end økonomien samlet Total erhverv Engroshandel Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Kilde: Danmarks Statistik: E-indkomst og egne beregninger. Som ovenfor nævnt er lønsummen per årsværk i fødevareerhvervet som helhed ca kr. Dette dækker dog over relativt store forskelle imellem de forskellige underbrancher. Eksempelvis er lønsummen per årsværk ca kr. for engroshandel med frugt og grøntsager mod ca kr. for engroshandel med mejerivarer. Det afspejler givetvis forskelle på, hvor videnstunge og specialiserede medarbejderne er i brancherne, og hvor meget virksomhedernes aktiviteter dækker over forskellige vidensfunktioner (fx it-systemer, dataanalyse, markedsføring mv.) ud over klassisk køb og salg. DANSK ERHVERV 16

17 Tabel 4 Nøgletal for lønsum og lønsum pr. årsværk for engroshandelsbranchen, Lønsum, mio. kr. Lønsum per årsværk, 1000kr Engroshandel med frugt og grøntsager 738,3 401,9 Engroshandel med kød og kødprodukter 735,9 448,6 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 335,1 480,5 Engroshandel med vin og spiritus 564,0 465,0 Engroshandel med tobaksvarer 237,8 616,1 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 528,8 470,6 Engroshandel med kaffe, te kakao og krydderier 374,1 466,8 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 668,8 461,0 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 527,4 487,6 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 3.153,5 450,5 Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 7.863,8 456,4 Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Note: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er diskretioneret og lagt sammen med branchen for ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Ser man på udviklingen over de senere år, er lønsummen per årsværk steget i næsten alle dele af fødevareerhvervet. Kun i engroshandlen med sukker, chokolade og sukkervarer har der været et beskedent fald på 1 pct. fra 2009 til 2015, opgjort i faste priser. Langt de fleste dele af fødevaregrossisterhvervene lader altså til at være blevet mere specialiserede og videnstunge, således at medarbejderne gennemsnitligt set har en højere lønsum i dag end for nogle år siden. Lønsum vokset i alle andre engrosfødevarebrancher end handel med sukker, chokolade og sukkervarer Figur 17 Ændringen i lønsum per årsværk, , faste priser, pct. Frugt og grøntsager Kød og kødprodukter Mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer Vin og spiritus Sukker, chokolade og sukkervarer Kaffe, te, kakao og krydderier Fisk og fiskeprodukter Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Total engroshandel med føde-, drikke og tobaksvarer -1% 4% 5% 7% 9% 6% 8% 7% 9% 8% Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik Note: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er diskretioneret og lagt sammen med branchen for ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. DANSK ERHVERV 17

18 Eksport og import I perioden 2012 til 2015 voksede fødevaregrossisternes eksport med 8,8 mia. kr. I samme periode steg det samlede salg med 8,6 mia. kr., hvorfor det er det internationale eksportsalg snarere end indenlandske efterspørgsel, som har sikret fødevarebranchen fremgang de senere år. Figur 18 Eksport for engroshandelsbranchen med føde-, drikke-, og tobaksvarer, mia. kr., faste priser, ,2 34,9 37,0 33,2 34,8 36,2 42,0 Eksportsalget steg 5,8 mia. kr. fra 2014 til Kilde: Danmarks statistik FIKS33 og egne beregninger. Eksportudviklingen har været gunstig hos fødevareengrosvirksomhederne, der har registreret en betydelig fremgang siden I samme periode er den samlede engrosbranches salg faldet betydeligt, jf. figur 19. Denne udvikling er et udtryk for, at fødevareerhvervet har haft stor succes på de internationale markeder i en periode, hvor det danske marked og indenlandske forbrug generelt har haft svære vilkår. Figur 19 Udvikling i eksport indeks 100=2009, faste priser, Total erhverv Engroshandel Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Kilde: Danmarks Statistik FIKS33 og egne beregninger. DANSK ERHVERV 18

19 Set over en længere periode er eksporten vokset knap 31 pct. fra 2009 til Det er bestemt pænt, men omvendt også mindre end eksporten i den samlede danske økonomi og i de samlede engrosbrancher. Med andre ord er der altså rum for forbedringer for fødevarebranchen i forhold til at opnå mere salg på de internationale markeder. Figur 20 Ændring i eksport fra , pct., faste priser Eksporten er steget, men mindre end i det samlede erhvervsliv 53,0% 41,6% 30,6% Total erhverv Engroshandel Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Kilde: Danmarks Statistik: FIKS33 og egne beregninger. Som tidligere vist eksporterer branchen for 42 mia. kr. ud af et samlet salg på 163,1 mia. kr. Nogle dele af fødevareerhvervet er dog mere eksportorienteret end andre. Det er især engroshandlen med fisk og fiskeprodukter og med kød og kødprodukter, som er eksportfokuserede med en omsætning, der primært stammer fra eksportsalg, jf. tabel 5. DANSK ERHVERV 19

20 Tabel 5 Eksportintensitet for engroshandelsbranchen med føde-, drikke og tobaksvarer, 2015, pct. Andel i pct. Engroshandel med frugt og grøntsager 12% Engroshandel med kød og kødprodukter 72% Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 23% Engroshandel med vin og spiritus 22% Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 20% Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 66% Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 10% Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 43% Engroshandel med kaffe, te kakao og krydderier Engroshandel med tobaksvarer Diskretioneret Diskretioneret Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 26% Især høj eksportintensitet blandt kødgrossister og fiskegrossister Kilde: Danmarks Statistik: FIKS44 samt egne beregninger. Note: Engroshandel med tobaksvarer samt engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier er diskretioneret. Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er lagt sammen med tallene for den ikke-specialiserede engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer på baggrund af den førnævnte diskretionering af beskæftigelsestallene for engroshandel med frugt- og grøntsagssaft. Betragter man eksportudviklingen over de senere år er eksporten for grossister, som forhandler mejeriprodukter, faldet betydeligt. De øvrige underbrancher har derimod oplevet fremgang. Figur 21 Ændringen i eksporten inden for engroshandelsbranchen, , faste priser, pct. Frugt og grøntsager Kød og kødprodukter Mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer-78% Vin og spiritus Sukker, chokolade og sukkervarer Fisk og fiskeprodukter Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- 19% 12% 69% 93% 61% 95% 144% Kilde: Danmarks Statistik: FIKS44 samt egne beregninger Note: Engroshandel med tobaksvarer samt engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier er diskretioneret. Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er lagt sammen med tallene for den ikke-specialiserede engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer på baggrund af den førnævnte diskretionering af beskæftigelsestallene for engroshandel med frugt- og grøntsagssaft. DANSK ERHVERV 20

21 Ser man på den helt aktuelle udvikling er eksporten i 1. halvår 2016 steget i forhold til 1. halvår 2015 i de fleste brancher. Der er dog sket et mindre fald i engroshandel med vin og spiritus samt Specialiseret engroshandel med fødevarer ikke andetsteds nævnt. Eksportsalget er altså samlet set med til at understøtte den positive udvikling i en branche, hvor beskæftigelsen er steget en del de senere år, men hvor det har knebet med at få en salgsfremgang, der kan matche det. Eksporten er steget i første halvår i de fleste fødevaregrossistbrancher Tabel 6 Eksporttal for fødevareerhvervet, 1. halvår 2015 og 1. halvår 2016, faste priser, mio. kr H 20161H Ændring i pct. Engroshandel med frugt og grøntsager 638,5 783,9 22,8% Engroshandel med kød og kødprodukter 4.338, ,5 16,3% Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 1.122, ,7 13,7% Engroshandel med vin og spiritus 846,1 803,4-5,1% Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 6.367, ,4 8,9% Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 665,7 733,0 10,1% Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n , ,2-27,9% Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 2.571, ,6 30,5% Engroshandel med tobaksvarer Diskretioneret Diskretioneret Diskretioneret Engroshandel med kaffe, te kakao og krydderier Diskretioneret Diskretioneret Diskretioneret Kilde: Danmarks Statistik: FIKS44 samt egne beregninger. Note: Engroshandel med tobaksvarer samt engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier er diskretioneret. Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er lagt sammen med tallene for den ikke-specialiserede engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer på baggrund af den førnævnte diskretionering af beskæftigelsestallene for engroshandel med frugt- og grøntsagssaft. DANSK ERHVERV 21

22 Ser man tilsvarende på importen, købte danske fødevaregrossister varer for ca. 39 mia. kr. i udlandet i Set over tid er indkøbene fra udlandet vokset med godt 10 mia. kr. siden Det tyder på, at branchen har øget sit internationale fokus og købt ind fra udenlandske leverandører i større stil end tidligere. Formentlig afspejler det, at branchen generelt og måske særligt på grund af den dårlige økonomiske situation har haft særligt fokus på at finde leverandører, som enten kan tilbyde endnu billigere priser eller nye interessante produkter, der kan give en fordel i et presset marked. Figur 22 Import for engroshandelsbranchen med føde-, drikke-, og tobaksvarer, mia. kr., faste priser, ,4 29,2 32,3 33,0 35,9 36,0 38, Kilde: Danmarks Statistik: FIKS33 og egne beregninger. Set over tid er importen i fødevarebranchen vokset relativt meget, om end ikke ligeså meget som i det samlede erhvervsliv. Dette skal dog ses i lyset af, at den samlede salgsudvikling tillige har været mere positiv i det samlede erhvervsliv. Alt i alt er det tydeligt, at branchen er blevet mere importfokuseret de senere år. Figur 23 Udvikling i import indeks 100=2009, faste priser, Total erhverv Engroshandel Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Kilde: Danmarks Statistik: FIKS33 og egne beregninger. DANSK ERHVERV 22

23 Samlet set er importen i fødevareerhvervene vokset med 40 pct. fra 2009 til 2015, mens importen for de samlede erhverv er steget mere end dobbelt så meget. Som vist i figuren ovenfor var den samlede omsætning dog også steget godt dobbelt så meget i det samlede erhvervsliv, så opsummerende har fødevaregrossisterne altså haft en del fokus på at øge importen over de senere år. Figur 24 Udvikling i import, , pct., faste priser Branchens import er vokset 40 pct. siden 2009, hvilket er langt mindre end det samlede erhvervslivs import 85,1% 43,4% 40,3% Total erhverv Engroshandel Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Kilde: Danmarks Statistik: FIKS33 og egne beregninger. Som opsummeret i den nedenstående tabel svarer importen til 30 pct. af de samlede indkøb. Det er især i vin- og spiritusbranchen og også i relativt høj grad blandt fiskegrossister og engroshandlen med kød, at importandelen er høj. Tabel 7 Importintensitet for engroshandelsbranchen med føde-, drikke og tobaksvarer, 2015, pct. Andel i pct. Engroshandel med frugt og grøntsager 37% Engroshandel med kød og kødprodukter 47% Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 23% Engroshandel med vin og spiritus 63% Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 44% Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 50% Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 14% Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 50% Engroshandel med tobaksvarer Engroshandel med kaffe, te kakao og krydderier Diskretioneret Diskretioneret Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 30% Importintensitet er generelt relativt høj, dog med undtagelse af engroshandel med mejeriprodukter Kilde: Danmarks Statistik: FIKS44 samt egne beregninger. Note: Engroshandel med tobaksvarer samt engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier er diskretioneret. Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er lagt sammen med tallene for den ikke-specialiserede engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer på baggrund af den førnævnte diskretionering af beskæftigelsestallene for engroshandel med frugt- og grøntsagssaft. DANSK ERHVERV 23

24 Set over tid er importintensiteten steget i de fleste dele af fødevarebranchen, men i temmelig varierende grad. Det skal selvfølgelig ses i lyset af, at nogle brancher i forvejen er temmelig importfokuserede, således at ændringer kan fremstå som mindre, når de opgøres procentuelt. Figur 25 Ændringen i importen inden for engroshandelsbranchen, , faste priser, pct. Frugt og grøntsager 19% Kød og kødprodukter 5% Mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 0% Vin og spiritus 31% Sukker, chokolade og sukkervarer 28% Fisk og fiskeprodukter 69% Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 81% Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 31% Kilde: Danmarks Statistik: FIKS44 samt egne beregninger Note: Engroshandel med tobaksvarer samt engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier er diskretioneret. Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er lagt sammen med tallene for den ikke-specialiserede engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer på baggrund af den førnævnte diskretionering af beskæftigelsestallene for engroshandel med frugt- og grøntsagssaft. DANSK ERHVERV 24

25 Ser man på den helt aktuelle udvikling i 1. halvår 2016 i forhold til 1. halvår 2015, er der sket en stigning i en del af fødevare-underbrancherne, hvor især fiskegrossisterne skiller sig ud, mens andelen omvendt er faldet lidt hos frugtgrossisterne. Tabel 8 Importtal for fødevareerhvervet, 1. halvår 2015 og 1. halvår 2016, faste priser, mio. kr H 20161H Ændring i pct. Engroshandel med frugt og grøntsager 1.938, ,7-5,6% Engroshandel med kød og kødprodukter 1.769, ,9-0,2% Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 1.025, ,6 8,0% Engroshandel med vin og spiritus 1.641, ,2 3,9% Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 1.079, ,4 6,7% Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 3.722, ,3 18,6% Ikke-specialiseret engroshandel med føde- drikke- og tobaksvarer 3.994, ,4 3,6% Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n , ,5 0,4% Engroshandel med tobaksvarer Diskretioneret Diskretioneret Diskretioneret Engroshandel med kaffe, te kakao og krydderier Diskretioneret Diskretioneret Diskretioneret Med undtagelse af engroshandel med frugt og grøntsager er importen generelt steget fra 1. halvår 2015 til 1 halvår 2016 Kilde: Danmarks Statistik: FIKS44 samt egne beregninger. Note: Engroshandel med tobaksvarer samt engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier er diskretioneret. Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft er lagt sammen med tallene for den ikke-specialiserede engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer på baggrund af den førnævnte diskretionering af beskæftigelsestallene for engroshandel med frugt- og grøntsagssaft. Den samlede eksport for fødevaregrossisterhvervet beløber sig som tidligere vist på ca. 40 mia. kr. Derved tegner branchen sig for lidt over en tredjedel af den samlede danske fødevareeksport, der i 2015 var på 112 mia. kr., jf. oversigten i nedenstående tabel. Tilsvarende udgjorde fødevareerhvervets samlede import knap 39 mia. kr. mens den samlede fødevareimport i dansk økonomi lå på 73 mia. kr. Det illustrerer, at mange fremstillingsvirksomheder og landbrug sælger direkte til udlandet selv, derudover har en del også udenlandske selskaber. Fødevarer og drikkevarer udgjorde i 2015 i alt 17 pct. af den samlede vareeksport, så det er tydeligt, at der fortsat er tale om et vigtigt eksporterhverv, hvor de forskellige fødevaregrossister altså indtager en relativ vigtig rolle. Salg af kød, mejeriprodukter og fisk udgør næppe overraskende de væsentligste komponenter i den samlede fødevareeksport. DANSK ERHVERV 25

26 Den samlede import af fødevarer lå som nævnt på 73 mia. kr. i 2015, altså væsentligt mindre end den samlede fødevareeksport på 110 mia. kr. Det understreger, at Danmark har en stor og stærk fødevarecluster, og selvom det altid vil være relevant at importere en lang række fødevareprodukter, så er det naturligt at en stor del af de danske forbrugeres indkøb, eller virksomheders indkøb til yderligere forarbejdning, udgøres af danske varer. Tabel 9 Import og eksport af føde- og drikkevarer, 2015, mia. kr. Import Eksport Fødevarer 66,5 111,8 Levende dyr, spiselige 0,3 6,8 Kød og kødvarer 9,9 27,8 Mejeriprodukter og fugleæg 4,8 15,5 Fisk, kredsdyr, bløddyr og varer deraf 14,8 20,0 Korn og kornvarer 5,0 7,4 Frugt og grøntsager 11,0 3,5 Sukker, sukkerprodukter og honning 2,0 2,3 Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier 4,3 1,6 Foderstoffer (undtaget umalet korn) 10,6 6,6 Diverse næringsmidler i.a.n. 3,9 12,6 Drikkevarer 6,9 6,2 Føde- og drikkevarer 73,4 110,4 Samtlige varer 573,8 636,6 Fødevaregrossisterne tegner sig ikke for den samlede danske fødevareimport og -eksport Kilde: Danmarks Statistik: SITC2R4Y DANSK ERHVERV 26

27 1981: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :2014 FØDEVAREBRANCHEN DANSK ERHVERV NOVEMBER 2016 Husstandenes forbrug af fødevarer Fødevarebranchens salg er i sagens natur i høj grad givet ved danskernes forbrug på fødevarer. Tendensen har længe været, at husstandenes gennemsnitlige forbrug på fødeog drikkevarer er faldet som andel af samlet forbrug. Hvor føde- og drikkevarer i 1981 udgjorde 18,6 pct. af en gennemsnitlig husstands forbrug i 1981, var det tilsvarende 13,2 pct. i Det illustrerer, at fødevarer og drikkevarer i stor udstrækning har karakter af basisforbrug, og i takt med at husstande opnår en indkomstfremgang, er det i højere grad andre typer forbrug, de vælger at prioritere, herunder eksempelvis bolig, ferier, rejser og andre former for luksuspræget forbrug. Figur 26 Husholdningernes forbrug af føde- og drikkevarer, pct. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 24,6% 18,6% 17,7% 13,2% Andel af samlet forbrug Andel af samlet forbrug fraregnet boligudgifter Kilde: Danmarks Statistik: FU5 samt egne beregninger Anm.: Ovenstående data er indsamlet over en flerårig periode og vist som gennemsnittet for tidsintervallet. For en gennemsnitlig dansk husstand udgør fødevarer og drikkevarer ca. 13 pct. af det samlede forbrug. Det er forholdsvis lavt set i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med og EU som helhed. Det er tydeligt, at andelen hænger sammen med indkomstniveau, således at de EUlande, som har lavere BNP-niveau, typisk også er kendetegnet ved, at fødevarer og drikkevarer fylder en større del af husstandenes forbrug. Dette er ikke overraskende og er resultatet af, at fødevarer og drikkevarer er basale varer, man er nødt til at bruge penge på, men i takt med at husstande opnår indkomstfremgang, er der i mange tilfælde en række andre varer og services, man hellere vil prioritere at bruge penge på end dyrere madvarer. Det er dog værd at bemærke, at andelen i Norge og Sverige er på henholdsvis 14,0 pct. og 14,4 pct. I EU som helhed er det 13,9 pct. Det tyder på, at danske forbrugere vægter fødevarer og drikkevarer forholdsvis lavt i forhold til lande på omtrent samme indkomstniveau, og som vi i øvrigt ellers sammenligner os med. I internationalt perspektiv bruger danskerne en relativt lille del af deres indtægter på fødevarer DANSK ERHVERV 27

28 Dette afspejler blandt andet, at danske forbrugere prioriterer at bruge flere penge på boligen højt. Ser man således på danske husstandes forbrug på fødevarer og drikkevarer i relation til samlet forbrug uden boligudgifter, ligger vi tæt på EU-gennemsnittet (ej vist grafisk). Figur 27 Forbrug af føde- og drikkevarer som del af samlet forbrug, 2014, pct. Rumænien Litauen Serbien Estland Letland Ungarn Bulgarien Polen Tjekkiet Slovakiet Portugal Grækenland Slovenien Island Cypern Finland Frankrig Italien Belgien Sverige Norge EU Spanien 15,9% 15,1% 15,1% 14,4% 14,4% 14,0% 13,9% 13,7% Danmark 13,1% Luxembourg Irland Tyskland Østrig Storbritannien 12,2% 12,2% 11,7% 11,4% 10,3% 21,4% 21,3% 20,6% 19,9% 19,9% 18,7% 17,6% 17,2% 16,9% 16,5% 28,2% 27,8% 26,6% 25,3% 32,1% Føde- og drikkevarer Samlet forbrug undtagen forbrug af føde- og drikkevarer Kilde: Eurostat samt egne beregninger Note: På grund af afrundinger er resultatet her 13,1% og ikke som i figuren ovenfor 13,2% DANSK ERHVERV 28

29 Som tidligere nævnt udgør eksportsalget omkring en fjerdedel af fødevareerhvervets salg. Derfor er hjemmemarkedet af afgørende betydning for branchens udvikling. Det er en naturlig udvikling, at fødevarer fylder en stadigt mindre del af befolkningens forbrug, i takt med at indkomsterne og velstanden stiger, da der er grænser for, hvor meget man kan spise, og hvor stor betalingsvillighed der er over for dyrere fødevarer. Fødevarepriserne er steget omtrent ligeså meget som de samlede forbrugerpriser, mens især kommunikation er faldet i pris Ser man på de seneste års udvikling har prisniveauet for fødevarer nogenlunde fulgt den samlede forbrugerprisudvikling som vist i den følgende figur, men med en svagt nedadgående tendens de senere par år. Det kan sætte branchen under yderligere pres, at forbrugerne i mange tilfælde foretrækker at bruge en mindre del af deres indkomst på fødevarer, gerne vælger discount, og at fødevarepriserne har været nedadgående de senere år. Dette afspejler givetvis også i mange tilfælde, at fødevaregrossisterne har været i stand til at nedbringe deres omkostninger de senere år og derved tilbyde billigere priser, som forplanter sig i den samlede prisdannelse. Figur 28 Udviklingen i forbrugerprisindekset, , pct. Udvalgte forbrugskomponenter og samlet forbrug ,4 +13,4 +9,6 +8, ,7 +2, , Forbrugerprisindekset i alt Føde- og drikkevarer Beklædning og fodtøj Bolig Møbler, husholdningsudstyr og husholdningstjenester Kommunikation Restauranter og hoteller Kilde: Danmarks Statistik: PRIS111 samt egne beregninger DANSK ERHVERV 29

30 Fødevaregrossisterne har en del muligheder for at øge deres indtjeningsmuligheder i et marked, som ikke nødvendigvis byder på de bedste betingelser for organisk vækst. Der er således et væsentligt potentiale, som mange grossister og andre virksomheder i fødevaresektoren dygtigt har udnyttet for at konkurrere mere på kvalitet og tilbyde flere high-end produkter, økologiske produkter, nye varianter af fødevarer og drikkevarer, der ikke tidligere fyldte meget på det danske marked. Eksempelvis er det blevet mere udbredt at tilbyde en lang række convenience -produkter, som appellerer til de travle forbrugere og mindre husholdninger, og hvor forbrugeren betaler en højere pris for at få fødevarer eller måltider, der er klar eller næsten klar til at blive sat på bordet uden videre. Overskudsgraden er steget. Fødevareerhvervene har været inde i en positiv udvikling Dertil kommer, at restaurantbesøg er blevet mere populære, hvor den største indtjening måske tilfalder restauranten snarere end restaurantens leverandører, men hvor grossister også kan drage nytte af en større betalingsvillighed blandt danskerne, end man tidligere har set på markedet for restaurationsydelser. Spise-ude-branchen, foodservice, kantiner mv. er endvidere med til at udvikle den øvrige fødevareværdikæde i forhold til innovation, nye produkter osv. Alt i alt har fødevaregrossisterne samlet set oplevet en positiv udvikling i en vanskelig situation med først en økonomisk krise og stagnation i 2008 og de efterfølgende år et svært marked, hvor forbrugerne måske nok er blevet mere interesserede i særlige luksusprægede fødevarer, men også fortsat i høj grad er prisfokuserede på mange basisfødevarer. Fødevaregrossisterne har formået at hæve overskudsgraden, ligesom der lader til at være foretaget offensive investeringer i at hæve specialiserings- og kompetencegraden i medarbejderstaben i mange virksomheder, hvor lønsum per årsværk er vokset, selvom salget ikke i alle tilfælde er fulgt med. Samlet set er fødevareengroshandlen måske ikke en af de brancher, som har oplevet den bedste udvikling de senere år, men omvendt lader branchen til at have fået det bedste ud af nogle svære betingelser og faktisk formået at øge eksporten. Tabel 10 Opsummering af centrale nøgletal mv. Nøgletal Fakta Ændringer Eksport 42 mia. kr. + 6 mia. kr. fra Import 38 mia. kr. + 2,5 mia. kr. fra Omsætning 163 mia. kr mia. kr. fra Beskæftigelse årsværk i 2015 Overskudsgrad 5 pct.* - De største brancher Kød, frugt og grønt, fisk** - Kilde: Dansk Erhverv pba. de ovenfor viste statistikker, tabeller mv. *2014-tal ** Bortset fra Ikke-specialiseret engroshandel med føde- drikke- og tobaksvarer DANSK ERHVERV 30

31 DANSK ERHVERV 0

32 DANSK ERHVERV 0

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen 2015 AF CHEFKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE OG STUDENTERMEDHJÆLPER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Den danske modebranche har væsentlig betydning for dansk samfundsøkonomi

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

ANALYSENOTAT Danmark er et vidensamfund

ANALYSENOTAT Danmark er et vidensamfund ANALYSENOTAT Danmark er et vidensamfund AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE En stærk dansk samfundsøkonomi forudsætter et sundt erhvervsliv. Med fortsat anæmisk vækst og manglende vilje til at gennemføre større

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Økonomisk analyse 21. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Et foreløbigt udramatisk

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Visionskonference den 24. september 2012 om LANDBRUGET OG LANDSKABET I KOMMUNEPLANEN Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere