Risekirke.dk. Kirkeblad for juni juli og august Scan QR koden og læs mere om Rise Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risekirke.dk. Kirkeblad for juni juli og august Scan QR koden og læs mere om Rise Kirke"

Transkript

1 Risekirke.dk Kirkeblad for juni juli og august 2016 Stjernestunder ved Rise Kirke Billederne er af forårets hold nye hold starter igen efter sommerferien. Silje: Vi laver meget forskelligt. Vi er både inde og udenfor. Det er dejligt. Det er også dejligt, at det ikke larmer. Jeg kan godt lide, at vi har bål og støbt tinhjerte. Det er også sjovt at male malerier i maleriet. Stjernestunder er den perfekte måde at slutte dagen på. Anneli: Det er fedt, at vi også må være med til at bestemme, hvad vi skal lave. Vi er både ude og inde. Vi hygger os og det er godt at vi både kan lege frit og lave nogle ting. Scan QR koden og læs mere om Rise Kirke 1

2 Menighedsmøde, valg og frivillige Onsdag d. 27. april afholdt vi det årlige menighedsmøde mødet, hvor alle i sognet kan komme med ideer og ønsker til det kirkelige liv i Rise Sogn. På mødet fik vi et lille indblik i jeres ønsker til aktiviteter og liv ved kirken. Vi vil rigtig gerne have flere til at komme til det møde husk det er jeres mulighed for at inspirere os og udtrykke jeres ønsker for det kirkelige liv i Rise. På side 12 kan I læse min årsberetning for Vil I have direkte indflydelse, så meld jer som kandidat til dette års menighedsrådsvalg. Tirsdag d. 13. september kl er der orienteringsmøde med efterfølgende opstillingsmøde. Mødet afholdes i Sognegaarden. Ombygningen af Sognegaarden er nu færdig og vi håber, at I ved indvielsen d. 29. maj fik set de nye dejlige lokaliteter og Fmd. Johannes P. Christensen dermed også fik lyst til at være en del af vores frivillig korps, som forhåbentlig vil bruge disse omgivelser til at arrangere mange dejlige tiltag for alle i sognet. Korpset omtales på side 10. Vi ønsker jer alle en god sommer. Rise Kirkekontor Kordegn Gitte Kjær Riisgaard Rise Bygade Rødekro Tlf Mail: Mandag-fredag kl Sognepræst Helle Domino Asmussen Ringvej Rødekro Tlf Mail: Mandag er fridag Kirketjener og graver Jes Jessen Iversen Rise Bygade 19 A 6230 Rødekro Tlf Mail: Organist Solvejg Borgaa Stegholt Aabenraa Tlf Mobil: Mail: Menighedsrådsformand Johannes P. Christensen Mjølsvej Rødekro Tlf Mobil: Mail: Kirkeværge: Hans Clausen Hundeklemmevej Rødekro Tlf Mail: Indhold Sammen...3 Menighedsrådsvalg Opslagstavlen...6 Høstgudstjeneste...7 Konfirmandindskrivning... 7 Årets konfirmander Auktion over»rødekro-billedet...10 Rise Kirkes frivillige...10 Dåb, vielser og begravelser...11 Årsberetning KFUM-spejderne...13 Møder i menighedshuset...14 Glem ikke...15 Eftermiddagshygge...15 Gudstjenester...16 Udgives af Rise Kirke og redigeres af redaktionen: Niels Jørgen Højland, Klaus Eisenhardt, Jes Jessen Iversen, Solvejg Borgaa, Helle Domino Asmussen, Johannes P. Christensen og Gitte Kjær Riisgaard. Omdeles af Post Danmark. Trykkes af Videbæk Bogtrykkeri. Stof til bladet for september, oktober og november 2016 indleveres senest 1. juli 2016 til kirkekontoret. Kirkebil Der er kirkebil til gudstjenester og menighedsrådets arrangementer. Bestilles senest fredag middag på tlf Kirkebladet omdeles uge uge uge uge Dåb, vielse og begravelse anmeldes på kirkekontoret. Derefter træffes aftale med den præst, som skal foretage handlingen. 2

3 Sammen! Fællesskab er livgivende. I relationerne med andre vokser vi med opgaverne og bliver os selv. Vi lærer at give og at modtage. Vi øver os, indtil vi kan, i at være den bedste udgave af os selv, der gives. Sognepræst Helle D. Asmussen Når et fællesskab har fået gift, så må der gives ekstra godt til fællesskabet. For man kan ikke spare sig ud af sådan en krise. Man må investere sig ud af den. Vokse med opgaven! Blive en større udgave af sig selv. Give af det virkeligt gode. Og sætte grundige grænser for det, der forgifter fællesskabet. Dæmme op for giften - med det gode. Tale det onde imod. Sige og gøre gode ting for de andre. Også eller måske især, når de ikke fortjener det. Paulus sammenligner kirkens fællesskab med en krop. At man hører uløseligt sammen, og at ingen kan undværes i fællesskabet. Alle har noget, som de skal give, gøre, sige og være i det, for at det kan virke. Alle skal give til hinanden - til fællesskabet. Man må spørge sig selv, hvad er det bedste, jeg er, har og kan, som jeg kan byde ind med her? Hvad har jeg? Hvad kan jeg? Som vil gøre godt for de andre og det, vi har sammen? Når medlemmerne i et fællesskab holder sig for gode til at høre sammen med de andre, så er det giftigt for fællesskabet. Når medlemmerne i fællesskabet ikke giver af det bedste, de er - så halter fællesskabet. Så gider vi ikke det fællesskab. Men så er det jo også os, der forgifter det for alle. Fællesskaberne har brug for alle gode kræfter - i hver eneste én af os. Hvis én mangler - så mangler fællesskabet det, som det menneske har at byde ind med. Og så halter det. (Se Paulus første brev til Korinterne kap. 12) Hvis benet mangler, kan vi ikke gå. Hvis øjet mangler, kan vi ikke se. Rise Kirke har nu brug for alle sine medlemmers bedste. For at blive det fællesskab, vi har potentiale til at være, må alle give til fællesskabet - det bedste de er og har. Med mit kendskab til menneskene her i sognet, så er jeg fuld af fortrøstning. Der er uendeligt meget godt her. Rise kirke har potentiale! Vi har mulighed for at få fællesskabet her til at synge til himlen. Vi har brug for alle gode kræfter nu. Så livet kan strømme frit i os og igennem os. Og vi alle kan blive den bedste udgave af os selv, der fås. 3

4 Menighedsrådsvalget 2016 I Rise sogn er ud af medlemmer af Folkekirken det udløser 10 pladser til folkevalgte medlemmer af Menighedsrådet. Det er nok de fleste bekendt, at der generelt ikke er stor trængsel ved besættelse af pladser i landets menighedsråd. Sådan forholder det sig også i Rise sogn. Men - det må vi gøre noget ved i fællesskab. I skrivende stund er uafklaret hvem af de nuværende medlemmer, der ønsker at genopstille, men der vil være behov for et væsentligt antal nyvalgte til den kommende periode. Derfor er det en god ide allerede nu at få talt sammen i de forskellige grupperinger om opstilling og det er en god ide at anvende opfordring som metode. Siden 1992 har der været»fredsvalg«i Rise sogn med deltagelse af repræsentanter for Socialdemokratiet, en grundtvigsk gruppe og en gruppe fra Indre Mission sidstnævnte gruppe er i nuværende periode dog afløst af en gruppe med rod i KFUM spejderne. Det er jo muligt, at der sker omfordeling og evt. at nye grupper melder sig på banen. Der skal jo være plads til alle og menighedsrådet er for hele sognet. Ved Rise Kirke består den»gejstlige del«af 2 heltidsembeder. De 2 ansatte præster er»fødte«medlemmer af menighedsrådet. Herudover deltager en repræsentant valgt af kirkens personale samt den ansatte organist. Til at holde styr på en masse papirarbejde ved kirken er der ansat en kordegn, der også fungerer som sekretær for menighedsrådet. Menighedsrådet konstituerer sig selv. Det vil sige, at man ved hemmelig afstemning vælger formand og næstformand. Herefter vælges kirkeværge (denne post kan evt. besættes udenfor menighedsrådet), kasserer, kontaktper- son/udvalg, bygningskyndig (kan besættes af en ekstern) og underskriftsberettiget. Der nedsættes følgende udvalg, som man melder sig til ud fra egne kompetencer og interesser: Kirke- og kirkegårdsudvalg, Præstegårdsudvalg, Budgetudvalg, Forretningsudvalg, Kontaktudvalg, Jord- og skovudvalg, Kirkebladsudvalg (med deltagelse af eksterne), Koncertudvalg (evt. med deltagelse af eksterne), Aktivitetsudvalg, Byggeudvalg, PR-udvalg og Valgstyrelsesudvalg. Udvalgene planlægger aktiviteter og deltager ofte i afvikling på udadrettede tiltag. Arbejdet i udvalgene er nærmere beskrevet på næste side. (fortsættes næste side) Orienterings- og opstillingsmøde Det obligatoriske orienteringsmøde om menighedsrådsvalg afholdes tirsdag d. 13. september 2016 kl i Sognegaarden. I forlængelse heraf afholdes opstillingsmødet, hvor I har mulighed for at opstille en kandidatliste med kandidater og stillere. Kandidater er dem, der ønsker at blive valgt til menighedsrådet, mens stillere er dem, der opstiller kandidaterne. Der skal være mindst 5 stillere bag en liste, for at den er gyldig. Kandidatlister kan indleveres i tidsrummet fra d. 20. september kl til den 27. september senest kl (fra d september bedst mellem kl ) hos følgende personer: Johannes P. Christensen, Mjølsvej 40, 6230 Rødekro, mobil eller Tommy Poulsen, Rise Bygade 2b, Rødekro, mobil Eventuelle spørgsmål omkring menighedsrådsvalget og opstilling kan rettes til kirkekontoret eller Valgstyrelsesudvalget Klaus Eisenhardt, mail: Johannes P. Christensen, mail: Tommy Poulsen, mail: 4 Læs også mere om menighedsrådsvalget på hjemmesiden: menighedsrådsvalg2016.dk eller på facebook: facebook.com/menighedsraadsvalg2016.

5 Nogle aktiviteter er gentagelser - en eller flere gange årligt - f.eks. undervisning af minikonfirmander, stjernestunder, babysalmesang eller salmeleg for tumlinger. Menighedsrådet udarbejder hvert år i april/maj budget for det kommende år. Budgetter for Aabenraa Provsti s 20 menighedsråd behandles samlet af Provstiudvalget. Der afholdes et budgetsamråd i august måned. Herefter træffer Provstiudvalget beslutning om eventuelle tilpasninger, så den samlede økonomi kan holdes indenfor den besluttede kirkeskatteprocent. Rise Sogns budget for 2016 udgør kr. ekskl. løn til præster. Ved kirken er der udover tidligere nævnte kordegn og organist, ansat en graver og kirketjener i samme person, der til sine opgaver bistås af gravermedhjælpere. Det vil sige pasning af kirkegården, hvor der er ca gravpladser, pasning af kirken omkring kirkelige handlinger og drift af sognegaarden. Menighedsrådet har for en del år siden overdraget beføjelsen som daglig leder, også for kirkekontoret, til vor kirketjener og graver. Forretningsudvalget: mødes forud for menighedsrådets 10 faste møder og behandler forslag til dagsordenen. Kirke- og kirkegårdsudvalget: varetager det overordnede tilsyn med driften af kirken og kirkegården og en gang årligt afholdes et»syn«, hvor mangler og forbedringer drøftes. Beslutningerne føres til protokol. Præstegårdsudvalget: varetager vedligeholdelse af sognets 2 præstegårde. Der afholdes også et årligt»syn«, hvor mangler og forbedringer drøftes. Beslutningerne føres til protokol. Budgetudvalget: varetager arbejdet med at forberede og fremlægge sognets årsregnskaber og budgetter for de øvrige medlemmer og menigheden. Både årsregnskaber og budgetter skal behandles og godkendes på et menighedsrådsmøde. Kontaktudvalget: varetager menighedsrådets personaleansvar overfor de ansatte. Det sker i tæt samarbejde med den daglige leder. Jord- og skovudvalget: Rise Kirke ejer ca. 68 ha. skov og landbrugsjord. De 25 ha. landbrugsjord bortforpagtes på 5-årig kontrakt efter offentligt udbud. Restarealet udgøres af krat og egentlig skov ca. 30 ha. Skoven drives med bistand fra»skovdyrkerne«. Jagten udlejes efter offentligt udbud på 5-årig kontrakt. Koncertudvalget: planlægger i samarbejde med organisten afvikling af flere koncerter årligt. Nogle koncerter er med deltagelse af lokale kræfter, andre med store navne på plakaten. Billetsalg, når dette er aktuelt, varetages af den lokale boghandler og kirkekontoret. Kirkebladsudvalget: forbereder indhold til kirkebladet, der udkommer 4 gange årligt. I udvalget deltager også eksterne, så der er mulighed for, at optagelse af emner får bredde. I bladet offentliggøres den kommende periodes aktiviteter, præsterne har et indlæg, menighedsrådets formand har en klumme. Der redegøres for dåb, konfirmation, bryllupper og dødsfald. Aktivitetsudvalget: er tovholdere på bl.a. julebasaren og andre aktiviteter, det kan omfatte f.eks. strikkeklub og lignende. PR-udvalget: er ret nyt og beskæftiger sig hovedsagelig med formidling af de gode historier om det kirkelige arbejde i Rise sogn og gøre arrangementer synlige i dagspressen og på de sociale medier. Byggeudvalget: oprettes, når der er en aktuel byggeopgave. Senest byggeudvalg-sognegaard. Opgaven er i skrivende stund ved at være afsluttet, men opstart ligger nogle år tilbage. Kirkens tårn- og spir har behov for en snarlig istandsættelse - derfor er der nedsat et»tårnudvalg«. Forventet byggeperiode 6-8 måneder, når pengene hertil er fundet. Valgstyrelsesudvalget: dette udvalg træder alene i funktion forud for valg til menighedsråd. Udvalget har til opgave at forberede valget med det forudgående orienteringsmøde. Opstilling af evt. fællesliste eller individuelle lister er menighedens bord, men det er udvalget, der er modtager og registrerer indkomne valglister. Bliver der afstemningsvalg, er det også udvalgets opgave, at valget gennemføres på foreskrevet måde. 5

6 Koncert med Den hellige Wladimirs mandskor fra Moskva Tirsdag d. 6. september kl i Rise Kirke Russiske ortodokse sange og folkeviser Det 8-mand store kor ledes af Nikolaj Boglewskij. De 8 fantastiske sangere er akademisk uddannede musikere og arbejder som korledere, synger i operaen eller som kirkesangere hjemme i Rusland. De har besøgt mange kirker i landsdelen gennem de seneste 16 år og i år er vi i Rise så heldige, at de besøger os. Der opkræves ikke entré, men koret anmoder om et økonomisk bidrag til fordel for et børnesygehus i Moskva. Mød op og hør dette fantastiske kor mange kører langt for at høre dem. Babysalmesang i Rise Kirke Nyt hold starter torsdag d. 15. september 2016 kl Tilmelding kan ske til kirkekontoret på tlf eller mail Minikonfirmand - efterår 2016 Efter sommerferien tilbyder vi igen minikonfirmandundervisning til eleverne i 3. klasse og glæder os til at byde dig velkommen til en masse aktiviteter. Vi går på opdagelse, spiller skuespil, leger og synger sammen. Til slut har vi lært så meget, at vi optræder ved gudstjenesten d. 2. søndag i advent. Så hold øje med invitationen - den bliver omdelt i skolen kort tid efter sommerferien er slut. Kom og vær med - vi har det super sjovt sammen. Syng og vær glad! Lige nu holder vi sommerferie, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Både børnekoret, ungdomskoret og voksenkoret starter i september. Vi synger både nye og gamle salmer samt søger udfordringer i både jazz og gospel genren. Vi synger til en del af kirkens gudstjenester og ved andre særlige lejligheder. Vi hygger os med sang, latter og dejligt samvær. Børnekoret øver tirsdage kl , ungdomskoret øver torsdage kl (for aldersgruppen år) og voksenkoret øver onsdage kl Hold øje med datoerne for opstart af korene på vores hjemmeside. Hvis det lyder som noget for dig, så mød op og vær sammen med os. Opslagstavlen 6

7 Høstgudstjeneste i Rise Kirke søndag d. 18. september, hvor alle konfirmander skal deltage Konfirmander 2017 Vigtige datoer Kære kommende konfirmander Efter sommerferien er det jeres tur til at starte konfirmandundervisning hos os og vi glæder os rigtig meget til at hilse på jer. I kender jo allerede datoen for jeres konfirmation, men den kommer lige her igen sammen med datoen for informations-/indskrivningsmødet. Møderne finder sted i Sognegaarden. Indskrivningen foregår elektronisk via vores hjemmeside, risekirke.dk - livets mærkedage - konfirmation - indskrivning. Klasse Konfirmationsdato Indskrivningsdato A-klassen søndag d. 30. april 2017 onsdag d. 17. august kl B-klassen søndag d. 30. april 2017 torsdag d. 18. august kl D-klassen søndag d. 23. april 2017 onsdag d. 10. august kl Lille Klassen søndag d. 2. april 2017 onsdag d. 24. august kl På mødet vil I få orientering om, hvem der skal konfirmere jer, planlagt undervisning, fælles regler m.m. Tidspunkt for undervisningen fremgår af jeres skoleskema for 7. klasse. Høstgudstjeneste Søndag d. 18. september kl i Rise kirke Konfirmanderne medbringer gode ting til gudstjenesten, som bortauktioneres efter gudstjenesten. Særligt bagværk, blomster og lækkerier fra haven plejer at være i høj kurs. Alle andre gaver er også meget velkomne. Vi har desuden fået doneret smukke keramik-ting, som vi også bortauktionerer den dag. Se billederne. Bud modtages også på kirkekontoret eller til Helle. Alle penge, der kommer ind ved auktionen går til menighedsplejen/julehjælp i Rise sogn. Luthers Nøgle Torsdag d. 6. oktober (i skoletiden) afvikles rolle-spillet Luthers nøgle for konfirmander. Konfirmanderne skal hjælpe med at finde Luthers nøgle, men ak! Der er pest, og skærsild, der er prangere og katolikker. Der er kampe der skal udkæmpes, valg, der skal træffes, for at fuldføre opgaven. Vi mangler frivillige, der har lyst og mulighed for at bruge en dag til at hjælpe og lege med. Kontakt Helle Domino Asmussen for mere information. Værkerne er doneret af keramiker Anette Glargaard. 7

8 Fotos: Hoffmann Fotografi Årets konfirmander i Rise Kirke 8

9 Årets konfirmander i Rise Kirke Privat foto 9

10 Rise Kirkes Frivillige Der var rift om»rødekro-billedet«efter gudstjenesten d. 21. februar 2016 blev der taget afsked med nu tidligere sognepræst Michael Juul. Under sammenkomsten blev der afholdt auktion over et maleri, som Mogens Christiansen har malet og som Mogens og Michael har doneret til Rise Menighedsråd. Michael stod selv for auktionen og efter flere bud blev maleriet solgt til højeste bud på kr. Menighedsrådet og Michael Juul/Mogens Christiansen ønskede i fællesskab at donere beløbet til Børne- og Ungeklinikken ved Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Beløbet er nu overført til afdelingen og klinikleder Majbritt Tovgaard Christensen skriver, at afdelingen er meget taknemmelig for donationen. En stor tak skal lyde til Michael Juul og Mogens Christiansen for donation af maleriet og til budgivere og køber af maleriet, der gjorde pengegaven til børne- og ungeafdelingen mulig. Tirsdag den 1. marts havde menighedsrådet inviteret alle de, der i løbet af forgangne kirkeår havde ydet en frivillig indsats, til et lille arrangement. Menighedsrådet ønskede at takke alle, der giver en hjælpende hånd, når vi laver arrangementer. Godt 25 havde valgt at takke ja til buddet. Der var repræsentanter fra bl.a. nørkleklubben, voksenkoret, eftermiddagshygge og KFUM Spejderne. Det var en rigtig god aften, hvor snakken gik lystigt blandt de fremmødte. I løbet af aftenen fremlagde Iben Koch- Hørlyck menighedsrådets ønske om at skabe et netværk af frivillige, Rise Kirkes Frivillige. Visionen er at have et netværk tilknyttet kirken, hvorfra arrangementer og tiltag kan opstå. Det er tanken, at der i dette netværk, kan hentes hjælp til diverse arrangementer, men også at medlemmerne her, kan komme med ideer og skabe ny aktivitet ved Rise Kirke. Der vil efter sommerferien igen blive afholdt et møde i netværket, hvor vi sammen kan udvikle og berige sognet. Skulle DU have lyst til at give en hånd med til kagebagning, madlavning eller som frivillig til Julebazaren eller har du lyst til at indgå i et udviklende fællesskab, hvor vi sammen kan sørge for, at der er aktivitet i Rise Sogn, kan Iben kontaktes på

11 Dåb Villads Jessen Hasselager Nørrevang Malthe Kardyb Skødt Lunderup Markvej Chris Christian Schmidt Kirkegade 28, Hjordkær Yasmin Elisabeth Solak Kløvermarken Jakob Rasmussen Solak Kløvermarken Magnus Eckholdt Skøtt Klosterbakken Oscar Brunsgaard Thomsen Østergade 5, 4., Aarhus C Cornelius Høegh Vejlgaard Øbeningvej 5, Lauge Valdemar Schack Hansen Løkkegårdsvej Nicco Frederiksen Olsson Solbakken Willads Holm Andersen Grønningen Ziva Simone Gorrsen Grønningen Harald Bürgel Riemann Hydevadvej Simone Kristoffersen Petersen Hinderupvej Lykke Vindfeldt Bramming Rise Bygade Cecilia Izabella Lykke Henningsen Søndervænget 58, Hellevad Viede/velsignede Dødsfald Begravede/bisat Ingeborg Jessen, 91 år Rise Bygade 56, Elisabeth Hansen, 77 år Søparken Elna Andrea Asmussen, 85 år Rise Bygade 62, Kim Skovby, 54 år Ryttervænget Andreas Petreus Diedrichsen, 89 år Kirsebærparken Agnete Hansen, 79 år Vestervang Eva Petersen Juul, 54 år Vestergade 3, Niels Flemming Christiansen, 72 år Rise Bygade 52, Christian Orbesen Schacht, 93 år Langrode 11, -37, Aabenraa Anders Kurup, 72 år Frydendal 11 A, -1, Aabenraa Bent Christensen, 76 år Bygmarken Mogens Aqre, 75 år Rise Bygade 56, Marie Kjestine Hansen, 88 år Vinkelvej 3, 2-2, Rødding Tupaornaq Andreassen, 48 år Damms Teglgård 22, 1., Aabenraa Christian Christensen Knudsen, 88 år Rise Bygade 50, Bent Skøtt Hansen, 89 år Rise Bygade 58, Susanne Jessen Hasselager og Anders Fredensborg Hasselager Nørrevang Maibritt Christiansen Kristoffersen Petersen og Kenneth Niemann Petersen, Hinderupvej 3, Hinderup 11

12 Årsberetning 2015 fra Rise Menighedsråd Aflagt på menighedsmødet onsdag d. 27. april 2016 af formand Johannes P. Christensen. Fmd. Johannes P. Christensen Året 2015 har på sin vis været et begivenhedsrigt år. Der var afviklet licitation på om- og tilbygning af Sognegaarden i december 2014 og mange ting var kørt i stilling. Den milde vinter gav mulighed for at grave- og støbearbejde kunne igangsættes i slutningen af februar. Samtidig arbejdede tømrer, murer, vvs-folk og elektriker med ombygningen. Undervejs kom der adskillige forsinkelser, der har forlænget byggeperioden væsentligt mere end forudset. Om- og tilbygningen er nu afsluttet. Udendørs faciliteter på forpladsen og omkring bygningen vil blive afviklet her i foråret, så indvielse af Sognegaardens om- og tilbygning kan finde sted søndag d. 29. maj. Hvert år udarbejder menighedsrådet budget for det efterfølgende år. Budgettet for 2015 var lagt ud fra et normalt års drift. Men da mange aktiviteter, planlagt til afvikling i Sognegaarden, ikke har kunnet realiseres, fordi bygningen det meste af året har været under ombygning, er der et væsentligt mindre forbrug og et ikke budgetteret overskud. Driftsoverskuddet sammen med tidligere års henlæggelser giver mulighed for, at om- og tilbygningen med udenomsfaciliteter kan gennemføres alene ved optagelse af et lån på kr. I årets løb har der været arbejdet på»projekt nyt tag på kirkens tårn/spir«. Tårnet står uændret som opført efter brand i Skifertaget er meget nedbrudt og utæt. Det går igen ud over tømmerkonstruktionen. Så selvom der er repareret mange gange, er en hovedistandsættelse påtrængende. Der er af rutineret arkitekt udarbejdet projekt på sagen. På det seneste har alle relevante myndigheder (Nationalmuseum, Kongelig Bygningsinspektør og Haderslev Stift) godkendt projektet. Det videre er nu at fremskaffe finansiering, det drejer sig om et ganske omfattende beløb. I årets løb har der, trods manglende rum i Sognegaarden, været afviklet en række af planlagte aktiviteter. Ved konfirmandforberedelsen har lokaler i spejdergården sammen med kirken været inddraget. Babysalmesang, minikonfirmand og andre tilsvarende aktiviteter har været henvist til kirken. Eftermiddagshygge for seniorer har været forlagt til Rise Parkens lokaler. Det er mit indtryk, at alle besværligheder er taget med et smil for som en sagde»det bliver jo godt, når Sognegaarden er færdig«. Den manglende enighed mellem pastoratets 2 præster har påvirket stemningen i sognet en del. Opsigelse af embede fra Michael Juul og udtræden af 5 menighedsrådsmedlemmer har medført en del ændringer. Der var heldigvis 3 stedfortrædere, der er tiltrådt. Ny præsteansættelse overdrages til det nye menighedsråd. Menighedsrådet er i gang med budgetlægning for 2017 med vedtagelse d. 26. maj. Jeg vil opfordre deltagere i Menighedsmødet til at komme med forslag til emner og områder, der kan tages op i den kommende tid. Omkostninger hertil vil i givet fald kunne medtages i budgettet. I årets løb har gode og loyale medarbejdere og frivillige ydet en prisværdig indsats. Der skal herfra lyde en stor tak herfor. 12

13 KFUM Spejdernes vision KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere børn og unge. Et meningsfuldt fællesskab Hos KFUM Spejderne i Rødekro startede vi for 1,5 år siden op med Familiespejdere. Familiespejderne består af børn mellem 3 og 6 år og deres forældre. Mange af Familiespejderne har også yngre eller ældre søskende, som også er velkomne til møderne. Familiespejderne mødes én gang om måneden. Nogle af de voksne laver aftensmad på bål, mens Spejderlederne i samarbejde med forældrene sørger for aktiviteter for børnene. Rigtig mange familier med børn har et ønske om at tilbringe mere tid sammen. Mange har også et ønske om, at komme mere ud og at deres børn lærer om den natur, der omgiver dem. Når vi laver Familiespejderi i Rødekro, er det præcis disse ønsker, vi forsøger at opfylde. Vi vil gerne give familier mulighed for at være sammen uden at blive forstyrret af alle de ting, der også fylder i en almindelig familie til hverdag. 1 gang om måneden er børn og voksne sammen, ude i naturen, uden andet formål end at være sammen. Forældre og børn leger sammen, de forundres sammen og de spiser sammen - alt sammen uden forstyrrende Ipad, telefoner eller vasketøj, der burde lægges sammen. Dét er et meningsfuldt fællesskab, når en gruppe mennesker mødes med et fælles ønske om at skabe tid til samvær og forundring over den natur der omgiver os. Det er samtidig det første spirende frø i de små familiespejderes bevidsthed om en natur, som vi skal være fælles om at passe på og værne om. Her er det Maja på 4 år, der har lært om, hvordan insekter bevæger sig. En gruppe familiespejdere forundres over regnormene. fakta Når KFUM Spejderne sætter rammen og indkalder til Familiespejdermøde, så kommer familierne også selvom mødet er på Genner Strand og det i øvrigt både regnede og blæste. Familiespejderne mødes hver den første onsdag i måneden. Der er 10 møder i løbet af året. Mødet er fra Alle familier med børn i alderen 3 6 år er velkomne. Kontakt Iben på telefon

14 Møder i Menighedshuset Indre Mission Hærvejen 54, Rødekro juni Mandag den 6. Bedemøde kl Tirsdag den 7. Års- og fødselsdagsfest ved Ingrid og Jørgen Markussen, Christiansfeld. Rødekro Koret medvirker. Gaveindsamling til Menighedshuset. Fælles kaffebord. Torsdag den 23. Sankt Hans Fest kl hos Nora og Niels Jørgen Højland, Søst Bygade 2. Program følger tilmelding. juli Fra lørdag den 2. - lørdag, den 9. Bibelcamping i Sundeved Centret. Program følger. august Mandag den 15. Bedemøde kl Torsdag den 18. I Menighedslokalet, Kirkevej 1, Tinglev. Møde ved missionær Finn Najbjerg, Vinderslev. Emne: Daniels Bog 1,3-17»Daniel, fange af Gud«. Fredag den 19. Sæsonstart kl med fællesspisning og kaffebord. Pris for arrangementet 50 kr. Missionær Finn Najbjerg, Vinderslev, taler. Emne: Daniels Bog »Daniel, fange i Guds tjeneste«. Gaveindsamling til Indre Mission. Program følger. Tirsdag den 30. Møde ved pastor Allan Madsen, Bjolderup Gaveindsamling til Menighedsfakultetet. september Tirsdag den 6. Aabenraa Kredsens Soldater Venner afholder ordinær generalforsamling. Hvor intet andet er nævnt starter møderne kl og er med kaffe og 1 brød til 15 kr. Fælles kaffebord 25 kr. Kontakt: Aage Vibe, Genner: Tlf / Se også hjemmesiden: Bibelkreds 1 kl Aftaler efterhånden. Kontakt: Kirsten og Ejner Vibe Tlf Bibelkreds 2 kl Tirsdag, den 14. juni Nora og Niels Jørgen Højland, Søst Bygade 2. Juli og august ingen møder. Bibelkreds 3 kl Tirsdag den 21. juni Lene og Rasmus Ebsen, Kløvermarken 16. Juli ingen møde. Tirsdag den 16. august Lis og Martin Jørgensen, Løkkegårdsvej 85. Danmission Kontakt: Else Jessen tlf Se også hjemmesiden: Indenlandsk Sømandsmission Kontakt: Emil Taulborg, tlf Se også hjemmesiden: Det Sejlende Sømandshjem Bethel ligger i Aabenraa Havn i dagene august Der er sømandsfest ombord onsdag, den 17. august kl , hvor sømandsmissionær Jørgen Knudsen og sømandsmissionær Hanus Poulsen taler og fortæller fra arbejdet ombord. Alle er meget velkomne til at komme ombord. Arr. Sømandsmissionen - kontakt Emil Taulbord tlf Danske Sømands- og Udlandskirker DSUK Kontakt: Niels Jørgen Højland, tlf Se også hjemmesiden: 14

15 Glem ikke! Dag TiD arrangement juni Torsdag den 16. kl Babysalmesang i Rise Kirke Fredag den 17. kl Eftermiddagshygge i Sognegaarden juli Fredag den 29. kl Eftermiddagshygge i Sognegaarden august Søndag den 7. kl Tysk gudstjeneste i Rise Kirke Onsdag den 10. kl Konfirmandindskrivning d-klassen i Sognegaarden Onsdag den 17. kl Konfirmandindskrivning a-klassen i Sognegaarden Torsdag den 18. kl Konfirmandindskrivning b-klassen i Sognegaarden Onsdag den 24. kl Konfirmandindskrivning Lille Klassen i Sognegaarden Fredag den 26. kl Eftermiddagshygge i Sognegaarden september Søndag den 4. kl Tysk gudstjeneste i Rise Kirke Tirsdag den 6. kl Koncert med hellige Wladimirs mandskor i Rise Kirke Torsdag den 8. kl Sangens Dag med dagplejerne Tirsdag den 13. kl Valgorienterings- og opstillingsmøde i Sognegaarden Torsdag den 15. kl Babysalmesang i Rise Kirke Menighedsrådsmøder Datoerne for møderne i juni og august kan findes på vores hjemmeside eller ved henvendelse til kirkekontoret. EFTERMIDDAGSHYGGE i SOGNEGAARDEN Fredag, den 17. juni kl ca Fredag, den 29. juli kl ca Fredag, den 26. august kl ca Velkommen til at være med i et godt og hyggeligt fællesskab. Der er gratis kaffebord. Nora og Niels Jørgen Højland, Rise Menighedsråd 15

16 Gudstjenester Juni Søndag d s. e. trin Luk. 15, Helle D. Asmussen Søndag d s. e. trin. Matt. 5, Helle D. Asmussen Søndag d s. e. trin Matt. 16, Inge With Johannesen Juli Søndag d s. e. trin Matt. 19, Helle D. Asmussen Søndag d s. e. trin Matt. 10, Robert S. Andersen Søndag d s. e. trin Matt. 7, Ditte Sjelborg-Pedersen Søndag d. 24. Ingen gudstjeneste i Rise kirke - Vi henviser til omkringliggende sogne Søndag d s. e. trin Matt. 11, Helle D. Asmussen August Søndag d s. e. trin Luk. 7, Helle D. Asmussen Søndag d s. e. trin Matt. 12, Helle D. Asmussen Søndag d s. e. trin Matt. 20, Robert S. Andersen Søndag d s. e. trin Johs. 5, Inge With Johannesen Tirsdag d. 30. Gud & Spaghetti Helle D. Asmussen September Søndag d s. e. trin Luk. 10, Helle D. Asmussen Lørdag d. 10. Dåbsgudstjeneste Konstitueret præst Søndag d s. e. trin Johs. 11, Helle D. Asmussen

Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl

Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl Referat menighedsrådsmøde Dato: 26. november 2015 kl. 19.00 21.00 Blad nr. Dagsorden Beslutning Velkomst ved formand Sten Jørgensen Afbud fra Susanne Carstensen, Karen-Margrethe Schmidt og Klaus Eisenhardt

Læs mere

Dagsorden Orientering Beslutning Velkomst ved formand Johannes P. Christensen. godkendt formand Johannes P. Christensen 1. Den gode historie intet

Dagsorden Orientering Beslutning Velkomst ved formand Johannes P. Christensen. godkendt formand Johannes P. Christensen 1. Den gode historie intet Referat menighedsrådsmøde Dato: 27. april 2016 kl. 19.00 Blad nr. Menighedsmøde: Forslag: Mere korsang. Flere kor, udefra, som kommer og giver koncerter. Rise kirke på facebook. Voksenkor mere til brug

Læs mere

Referat menighedsrådsmøde Dato: 27. august 2015 kl. 19.00 21.00

Referat menighedsrådsmøde Dato: 27. august 2015 kl. 19.00 21.00 Referat menighedsrådsmøde Dato: 27. august 2015 kl. 19.00 21.00 Blad nr. Dagsorden Beslutning Velkomst ved formand Sten Jørgensen Afbud fra Klaus Eisenhardt, Karen-Margrethe Schmidt og Helle D. Asmussen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Risekirke.dk. Kirkeblad for september oktober og november Du vil headhuntes. Fair nok.

Risekirke.dk. Kirkeblad for september oktober og november Du vil headhuntes. Fair nok. Risekirke.dk Kirkeblad for september oktober og november 2016 Du vil headhuntes. Fair nok. Stil op til Rise Sogns menighedsrådsvalg 2016 Vil du have medindflydelse - læs mere om det kommende valg og dato

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Tilde Binger (vikar for Lene Tvilling - fravær uden afbud)

Tilde Binger (vikar for Lene Tvilling - fravær uden afbud) Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.30 Møde nr. 1 / Konstituerende møde Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Referat menighedsrådsmøde Dato: 24. marts 2015 kl. 19.00

Referat menighedsrådsmøde Dato: 24. marts 2015 kl. 19.00 Referat menighedsrådsmøde Dato: 24. marts 2015 kl. 19.00 Blad nr. Dagsorden Beslutning Velkomst ved formand Sten Jørgensen Afbud fra Ernst Moltrup. Stedfortræder er forsøgt indkaldt, ej mødt. Laila Koch

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Vejen Menighedsråd. Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg Elsgaard. Til efterretning.

Vejen Menighedsråd. Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg Elsgaard. Til efterretning. Dato: 11. november 2014 kl. 19.00 Formandens initialer: EJ Protokolfører /: Marianne Borg Valg af sange: Marianne Borg Fraværende med afbud: Karen Marie Knudsen, Charlotte Veldboom, Benedikte Jessen, Ingeborg

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Menighedsrådet. valgbarhed jf. valgloven 3 og menighedsrådslovens 6 stk. 2. Aabenraa den 23. november 2016

Menighedsrådet. valgbarhed jf. valgloven 3 og menighedsrådslovens 6 stk. 2. Aabenraa den 23. november 2016 Menighedsrådet Aabenraa den 23. november 2016 Referat af offentligt konstituerende menighedsrådsmøde Onsdag den 23. november 2016 kl. 19.00 på Folkehjemmet Sarah Arnkjær valgte salmen Blomstre som en rosengård

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Risekirke.dk. Kirkeblad for juni juli og august 2015

Risekirke.dk. Kirkeblad for juni juli og august 2015 Risekirke.dk Kirkeblad for juni juli og august 2015 Rise Kirkes loppetorv Vi gentager successen fra sidste år og arrangerer igen loppetorv på Superbrugsens p-plads. Loppemarkedet finder sted lørdag d.

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Fraværende: Lars Fløe Olsen (afbud) og Krista Erbs (afbud). Som stedfortrædere deltog Søren Harboe og Birte Lysholm.

Fraværende: Lars Fløe Olsen (afbud) og Krista Erbs (afbud). Som stedfortrædere deltog Søren Harboe og Birte Lysholm. Valgbestyrelsen har meddelt, at de personer, der er opført på vedlagte liste, er valgt til menighedsrådet for Mørdrup Sogn. Det først valgte medlem af det nye menighedsråd har ved brev og mail af 4. november

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, Kragholmvej 8, 7742 Vesløs, tlf. 97 99 30 45, email:

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Thore Jensen deltager under punkt 3. Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 3. november kl. 19.00-22.00 Til stede: Gitte Nyvang Hartmeyer, Lone Meyer, Hans Pedersen, Klaus Johansen, Per Ettrup, Mirella Kjærulff, Asger Hansen og Majbrit Billesø Rasmussen.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 24. april 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende 1. Formandens

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 22. august 2017, kl. 19:00 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 22. august 2017, kl. 19:00 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 22. august 2017 49 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 22. august 2017, kl. 19:00 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde

Velkommen. Til orienterings- og opstillingsmøde Velkommen Til orienterings- og opstillingsmøde 1 To møder i ét Del 1 Orienteringsmøde På orienteringsmødet fortæller menighedsrådet om dets arbejde og om reglerne for valget. Menighedsrådet er vært for

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat. Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 19. maj 2016 referat Protokol Mødedato: 19. maj 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær Jakobsen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde 22. januar 2015 kl. 19.00 i Rytterskolen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Menighedsrådsmøde 22. januar 2015 kl. 19.00 i Rytterskolen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt Menighedsrådsmøde 22. januar 2015 kl. 19.00 i Rytterskolen 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Orientering ved sognets præster om aktuelle kirkelige aktiviteter 2.1 Orientering ved præsterne.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget KIRKENYT PADESØ SOGN 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4 Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget Padesø Kirke Det er vigtigt at være med i menighedsrådet. Hvorfor er det så vigtigt? Kirken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer kl 19.00 20.22 Dagsorden 1. Formandens/næsteformandens ansvarsområder v. BA 2. Menighedsrådsloven v. BA 3. Forretningsorden + diverse vedtægter. BA og

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York

Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York Første, anden, tredje. Støt Sømandskirken! Sømandskirkens første online auktion løber af stablen fra den 5. til den 17. juni her: http://www.biddingforgood.com/dskny

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Gennemgået og godkendt.

Gennemgået og godkendt. Side 1 af 5 1. Godkendelse af dagsorden Der tilføjes punkt 2a: Kvartalsrapport. Godkendt 2. Regnskab og revisionsprotokollat Menighedsrådet behandler regnskabet og revisionsprotokollatet på et menighedsrådsmøde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Skelgårdskirken Sindingvej 9 / Ugandavej Kastrup Tlf

Skelgårdskirken Sindingvej 9 / Ugandavej Kastrup Tlf Skelgårdskirken Sindingvej 9 / Ugandavej 121 2770 Kastrup Tlf. 3253 7744 E-mail: maskr@km.dk 17.11.2016 Hermed indkaldelse til: Offentligt Konstituerende Menighedsrådsmøde. Torsdag den 24. november 2016

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Risekirke.dk. Kirkeblad for september oktober og november 2015. Scan QR koden og læs mere om Rise Kirke

Risekirke.dk. Kirkeblad for september oktober og november 2015. Scan QR koden og læs mere om Rise Kirke Risekirke.dk Kirkeblad for september oktober og november 2015 AUKTION OVER HØSTENS UDBYTTE Årets Høstgudstjeneste holdes søndag d. 20. september kl. 10.30. Under gudstjenesten er der offergang til fordel

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 16. november 2011 kl. 19.00

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 16. november 2011 kl. 19.00 Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 16. november 2011 kl. 19.00 Til stede: Allan Hansen, Gorm Skat Petersen, Helge Wilms, Carsten Albertsen, Kirsten Henrichsen, Simone Arnkov, Carmina Andersen, Jørgen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde nr. 5 i Frihavns Kirken tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde nr. 5 i Frihavns Kirken tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde nr. 5 i Frihavns Kirken tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 19.30 Deltagere Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen (fravær med afbud) Camilla Kjærbo Berg (Fravær med afbud)

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde

Referat af menighedsrådsmøde Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den.2.februar 2016. kl. 19.00 til 22.00 i Teglgården. Bogense. 02.02. 2016. Tilstede: Kjeld Bruun, Jannie Bruun, Dorthe Årø, Kirsten Nielsen, Lise Jørgensen, Birgit

Læs mere