Maj 2002 Nr.4 /26.årgang. Forår - Solskin - Skærtorsdag. En dejlig tur langs et hegn ved Svenstrup. Men ak - nogen havde tabt noget LOR...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2002 Nr.4 /26.årgang. Forår - Solskin - Skærtorsdag. En dejlig tur langs et hegn ved Svenstrup. Men ak - nogen havde tabt noget LOR..."

Transkript

1 Maj 2002 Nr.4 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Vandværk Referat fra Generalforsam. 3 Budbringer Fodboldkort sælges 4 Svenstrup Brandværn 5 Forsamlingshuset Rengøring 5 Motionsture i Nørreskoven 5 Nord Als Folkedansere Majgilde 6 Lokalhistorisk Forening Majgilde historisk set 7 Maleriudstilling Stolbroladen 8 Svenstrup Ringridning Ledige Kræmmerpladser 8 Program 9 Nyt fra Kirken 10 Aktivitetskalender 11 SUF kontakter 11 Annonce: Zoneterapi 12 Svenstrup Skytteforening Forår - Solskin - Skærtorsdag En dejlig tur langs et hegn ved Svenstrup. Men ak - nogen havde tabt noget LOR... Hjem og hente trillebøren. En toppet trillebør blev det til. Også et kig langs hegnet. Hvor er det dejligt med et rent forår, så fasanerne kan ruge i fred for flagrende plastrester og lignende. Børge Meier Indlevering til næste nr....senest den 20. maj 2002 til... Kaj Nielsen, Kløvertoften 19 Lasse Andersen, Kirketoften 4 Kim Christiansen, Vestertoften 18 Samling af næste nummer: Trævlerne d. 30. maj 2002, kl. 19:00

2 Kommentar Folk er kommet udendørs, haverne er ved at blive gjort klar. Sommertiden er trådt i kraft, og man stiller jo klokken frem, som man også gør med sine havemøbler. Bønderne spreder som altid Gylle og byen dufter af.. Med andre ord, Foråret er kommet til Svenstrup. Nogle går en tur og finder lidt.. rundt omkring, men det er vist et meget lille fåtal af os der som Børge kunne finde på at hente børen, dette kunne måske give en smule stof til eftertanke, tænk hvis vi nu alle gjorde dette!!! Herfra håber vi at det bliver en rigtig god sommer for os alle. Kim Christiansen Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Kontaktudvalg Brandværn Kenneth Svendsen E Svenstruplaug Kim Christiansen Folkedansere Per Zacho Forældreforeningen (skolen) John Petersen Hjortspringskolen Ejvind Bojsen Hjortspring Børnehus Søsser Buch Outzen Jagtforeningen Lorens Brodersen Lokalhistorisk Forening Ingrid Dall Menighedsrådet Peter Ruge Pædagogisk råd Birgit Rasmussen Riecks Arkæologiske samling Jørgen Bruncke Ringriderforening Dorthe Johansen Skolebestyrelsen Pernille Thorup Skytteforeningen Kjeld Andersen Spareforeningen Peter Christensen Svenstrup Vandværk Flemming Christiansen Trævlerne Jonny Mathiesen Ungdomsforeningen Bibi Andersen Tekst & layout Kaj Nielsen Kim Christiansen Trykning Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, Hans Petersen, John Dahl, Peter Christensen, Benny Jensen Distribution Marianne Møller Udbringning Elever fra Hjortspringskolen Svenstrup Hjemmeside Maj 2002 Side 2 af 12 E SvenstruPPe

3 Nyt fra Vandværket Referat fra generalforsamlingen i Svenstrup Vandværk d.19. marts Der er i år afholdt 6 bestyrelsesmøder, 1 revisions- og 1 vandrådsmøde. Det første bestyrelsen tog fat på efter sidste generalforsamling, var problemet med farvet vand i NAB på Nordborgvej. Bestyrelsen inviterede V.V.S. Erik Jensen, Nordborg og Hans Henning Hess til møde, for at få nogle gode råd. Der var enighed om at udskifte en gammel ledning, som forsynede 3 andelshavere på Nordborgvej. Derved kunne N.A.B. også kobles på den nye ledning, og dermed få vand fra Vestertoften. Det blev en dyr løsning, da vi havde problemer med jordraketten under diverse gårdspladser, terrasser og garager. Vi har ikke haft nogle henvendelser om brunt vand siden, så vi tror problemet er blevet løst. Hans Henning Hess har anlagt en god vej til vandværket, så Simon Moos kunne komme derop for at tømme filterkarrene for filtergrus. Vand Schmidt har skiftet alle dyser og kommet nyt grus i karrene. Da der kom nyt filtergrus i skyllekarrene, regnede Vand Schmidt ud, at filtrene skulle skylles 3 gange om ugen. Det viste sig, at filtergruset blev tilstoppet, og vandet derfor ikke kunne trænge igennem. Vand Schmidt oplyste, at det kunne være mængden af methaen og magnesium i grundvandet, der fik filtrene til at stoppe. Problemet er indtil nu løst ved at vi skyller 6 gange om ugen. Men da der på denne måde er et større strømforbrug og et større spild af grundvand, er løsningen ikke optimal. Vi fik oplyst, at Skovby Vandværk havde haft det samme problem. Bestyrelsen tog kontakt til Skovby Vandværk for at få et gennemsyn af deres vandværk. De havde valgt en løsning, hvor de har store blæsere til at ilte deres vand. Dette er en meget dyr løsning, men nødvendigt for dem, da deres grundvands kvalitet er meget dårlig. Vores grundvand er af så god kvalitet, at en sådan løsning vil være for dyr i forhold til problemets størrelse. Bestyrelsen forsøger stadig at finde en bedre løsning, end den vi har nu, det kunne f.eks. være iltnings trapper. Bestyrelsen har malet rør og vægge i vandværket. Det pyntede, og vi blev enige om at holde åbent hus. Det blev afholdt d. 22. september med ca. 40 besøgende. Lige før sommerferien blev der fundet en læk på Nordborgvej 43. Vand spildet løb i kloaknettet, så lækken var svær at finde. Det var andelshaveren på Nordborgvej 43, der opdagede lækken. Vi håber på, at lækken har været årsagen til en del af det store spild der har været på vandværket i de seneste år. Derud over har vi haft 2 brud i Kløvertoften, 1 i Torup og 1 i Himmark Der er opsat 7 målebrønde siden sidste generalforsamling. En af vandværkets 3 råvandspumper gik i stykker. Der blev indhentet 2 tilbud på en ny pumpe. Bestyrelsen valgte Vand Schmidt til at udføre arbejdet. Vandværket forventer at få en del af udgiften dækket af brandforsikringen. Maj 2002 Side 3 af 12 E SvenstruPPe

4 Der er foretaget pejlinger på vores tre boringer. Vandspejlet ligger i m. dybde. Det er lidt højere end i 85, hvor det lå på meter. Der er blevet nedlagt en brandhane på Skærveagervej, da den var i stykker og det blev for dyrt at reparere den. Nordborg Kommune betalte udgifterne. I efteråret havde vi en del problemer med automatikken på værket. Det skyldtes fugt i ventilerne. Problemet blev løst ved at montere vandudskiller på kompressoren. Vi har fået installeret et rapport system på vandværkets pc er. Vi kan nu se det daglige forbrug af udpumpet vand, samt overvåge pumperne. I april 89 blev der på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget, at der skulle monteres vandure ude hos andelshaverne. Da langt størstedelen af andelshavernes vandure derfor har siddet siden 1989, er det lovbestemt, at der nu skal laves stikprøvekontrol af urenes nøjagtighed. Vandværket har ca. 360 andelshavere, og bestyrelsen har besluttet, at inddele andelshaverne i tre partier, og dermed lave stikprøverne over tre år, med 120 husstande i hvert parti. Ved 120 vandure, skal der foretages kontrol af 17 vilkårlige ure. Urene bliver sendt til kalibrering (afprøvning/måling) på Danfoss. Finder man der to eller flere ure, der ikke måler korrekt, skal hele det parti, vandurene tilhører, udskiftes. Måler urene, efter loven, forkert men acceptabelt, skal partiet kontrolleres igen efter fire år. Er urene i orden, skal de først prøves igen efter otte år. I år 2001 pumpede vandværket m 3 vand ud til forbrugerne, men fik penge ind for m 3, det giver et spild på ca. 10%. Vandværket fylder 90 år i år. Lauritz Hollænder er på valg i aften. Han ønsker ikke genvalg, da han er gået på efterløn. Lauritz har været vandværkets kasserer siden 22. marts Bestyrelsen vil her gerne takke ham for de mange år, han har været med. På valg er også vores revisor, Per Kjeldsten samt jeg selv, Flemming Christiansen Regnskabet blev gennemgået og godkendt Ved valget blev følgende valgt:?? Kirsten Kock, Nørreskovvej 35, Torup (kasserer)?? Flemming Christiansen genvalgt (form.)?? Per Kjeldsteen genvalgt ( revisor) Under evt. på generalfors. Flere havde ordet, og kom med positive tilbage meldinger på bestyrelsens arbejde. Der blev også omtalt en vand alarm. Selvsamme alarm blev omtalt på DR 1 i Rene Ord for pengene mandag d.8/4. I næste nr. af E Svenstruppe kommer der en nærmere beskrivelse og pris på disse alarmer,der kan købes hos VVS forhandlere. De kan også ses på På bestyrelsens vegne Flemming Christiansen. Maj 2002 Side 4 af 12 E SvenstruPPe

5 Fodboldkort sælges Ca. 200 stk. fodboldkort fra sælges. Pris 100 kr. Henvendelse til Marc Lykke Tlf Nyt fra Brandværnet Information fra brandværnet På følgende datoer vil det være sandsynligt at vi vil tappe vand fra / afprøve -brandhaner i forbindelse med vore brandværns øvelser. Erfaringen har vist at dette kan medfører "brunt ledningsvand". Datoerne er: 6. Maj, 10. Juni, 2. Juli, 23. September og 11. November Vi håber på befolkningens forståelse, som hermed opfordres til at undlade at bruge vaskemaskiner og lignende på disse datoer mellem kl. 19 og 21. Med venlig hilsen Svenstrup frivillige brandværn Torben Sprenger Rengøring rundt om forsamlingshuset i året 2003 Der var desværre sneget sig en lille fejl ind omkring rengøring rundt om huset, de sidste 3 linier skal se sådan ud. Dato Navn Adresse Arbejde 7 December Fam. Buch Kirketoften 7 Rengøring samt julepynte Engang i januar Fam. Rasmussen Kløvertoften 24 Rengøring rundt om huset Engang i februar Fam. Buss Kløvertoften 17 Rengøring rundt om huset Undskyld fejlen / Lorens Motionsture i Nørreskoven Maj 2002 Side 5 af 12 E SvenstruPPe Igennem de sidste år, er vi nogle stykker som mødes hver tirsdag kl. 18:30 for at få lidt motion, nogle enkelte løber en del af vejen, de fleste går. Alle er velkomne til at deltage i denne motionstur, vi starter altid ved Melvedhus og går / løber en 4-5 km og ender atter

6 MAJGILDE PÅ ALS 2002 Igen i år rejser vi en majstang på Alsingergården i Svenstrup. Grev Ingolf og grevinde Sussi, fru Bitten Clausen og borgmester Jan Prokopek Jensen m. fl. har givet tilsagn om at deltage i arrangementet. Vi vil gerne indbyde alle til at komme og være sammen med os for at gøre dagen så festlig som muligt, samtidig vil vi bede jer hejse flaget på denne dag. Både børne- og voksne folkedanserne vil give opvisning på Alsingergårdens plæne, hvor vi ca. kl rejser vor pyntede majstang. Senere vil der blive kaffebord i det grønne eller indenfor, hvorefter vil der være dans og sang for alle interesserede. Ligeledes kan man besøge de forskellige lokale udstillinger. KL KL KL KL I N V I T A T I O N Lørdag den 25. Maj 2002 ALSINGERGÅRDEN Sandvej 21, Svenstrup, 6430 Nordborg OPTOG - med spillemænd og folkedansere Folkedanseroptoget ankommer til Alsingergården Majstangen pyntes af børn Velkomsttale og rejsning af majstangen Historien bag skikken om majgilder også lokalt Opvisning og dans omkring majstangen for alle KL Kaffe i det grønne eller indenfor 25,00 kr. Efterfølgende dans på plænen og sang UDSTILLINGER KL Lokalhistorisk Forening Gamle børnelege - Kom og prøv dem Udstillinger af gl. dragter, billeder m.m. Brandværnet - Gammelt materiel - brandsprøjter Stenklubben for Als - udstilling Maleri - udstilling Fotoklubben udstilling Landbrugsmuseet udstilling Nord - Als Folkedansere Maj 2002 Side 6 af 12 E SvenstruPPe

7 Majgilde -Lokalhistorisk Forening Da vi nu nærmer os det årlige majgilde i Svenstrup, vil jeg fortælle lidt om gamle Majskikke. I bogen DET GAMLE ALS beretter Henrik Ussing følgende: Majgilde er i ældgammel tid blevet holdt hist og her i nogle byer på Als. Anno 1757 den 28. April drak vi Majøl i Elsmark hedder det i en gammel dagbog. Anno 1759 den 18. April var der Majøl hos Johan Jesper i Elsmark. Anno 1802 den 4. Maj var der Majgilde i Elsmark,- det var et årligt gilde, der gik på omgang iblandt byens mænd. En af byens mænd, Peder Keelsen, holdt gerne en lille tale til de forsamlede gæster. Da det engang stod hos ham, og Præsten Nylandt og degnen Johan Johansen af Hagenbjærg var indbudte med deres familier, gik det således til ved denne fest: Ved ankomsten fik man kaffe eller the, og lidt længere hen på eftermiddagen nød man kogt skinke med brød. Ved bordet gik majglasset omkring med godt øl til alle gæster. Det var et meget stort glas, smykket med alle slags blomster og bag ved var anbragt et lille spejl, så at man kunne spejle sig, mens man drak af glasset. Førend det gik omkring til gæsterne, holdt Peder Keelsen, en lille meget god tale, hvori han udviklede festens betydning og viste, hvorledes Guds Almagt og godhed åbenbarede sig i den hele natur, nu vi havde fået foråret frem. Navnlig kom dette til skue i løvets pragt og blomsternes dejlighed. Gæsterne var selv smykkede med blomster og huset med grønt. I Ketting stod endnu ved 1780 et gammelt træ nede i byen ved boelsmand Laurids Petersens gård. Det kaldtes Majtræet. Her plejede en af de første dage i maj måned byens ungdom at forsamle sig hen imod aften, at danse og more sig, når det friske løv var udsprunget og smykkede træet. Før pinse blev huset kalket og gjort rent, der kom frisk halm i sengene, og haverne blev ligeledes gjort i stand. Pinsedag fik vi hønsesuppe til middag. I pinsen var der ikke så meget morskab som nu om stunder. Enkelte steder gik folk en lille tur i skoven. Der kunne være en kagekone med lidt kager, eller der var et bord, hvor der skænkedes en snaps brændevin eller mjød. Nu om stunder er pinsen en stor folkefest, hvor man mødes fra alle kanter. Den ene vært overbyder den anden. Der er koncerter, karrusel, skydetelt, dans osv., og nu endes festen ikke i to dage, men tredje pinsedag er for mange hoveddagen. Såvidt Henrik Ussing, som levede fra Han var langt tilbage i tiden, dengang gik udviklingen ikke så hurtigt som nu. Ak, ja, de gode gamle dage! Den tid, der for ham var nu om stunder er også længst forbi. Fra min barndom husker jeg (og mange andre) de steder med luftgynger og karruseller. Det var Frydendal kro, Kathrinelund, Høruphav, Sottrupskov og mange flere steder. Folk kom kørende i hestevogn og på cykel. Søndag var især børnene og familiernes dag. 2. Pinsedag var det mest de unge og da var der bal om aftenen. 3. Pinsedag var dengang forbeholdt de lidt ældre, især bønderne, som selv kunne bestemme deres fridage, dengang havde de jo folk til arbejdet derhjemme. I år holdes majgildet i Svenstrup lørdag den 25. Maj. Lokalhistorisk forening vil sammen med andre foreninger være med. Vi vil arrangere gamle lege, og vi håber, at også ældre borgere ikke vil holde sig tilbage. Kunne det ikke være sjovt at prøve vor barndoms lege igen? Vi laver også udstilling i Stolbroladen. - Gamle billeder fra sognet og plancher om forskellige emner - J. Hagemanns tegninger og træskærerarbejder Gamle dragter og hovedtøj m.m. Maj 2002 Side 7 af 12 E SvenstruPPe

8 Vi glæder os til at se jer!! Stolbroladen Venlig hilsen, Ingrid Dall. Stolbroladen i Svenstrup holder udstilling i pinsedagene. 'Farveladens' medlemmer udstiller malerier lavet i vinterens løb. 10 personer udstiller meget forskellige malerier i acryl og olie. Derudover er der to gæsteudstillere med.?? Ejgil Ballegaard Langesø - viser hvilke muligheder der ligger i det ældgamle håndværk trædrejning. Han holder meget af at arbejde med træ og fortæller bl.a. at træets årespil og farver kombineret med en form, kan det give nogle skønne billeder. Han har udstillet en del i lokalområdet.?? Anne Scharper - Lavensby - viser nogle forskellige ting i keramik. Hun har arbejdet med kunst i mange år og har en keramikeruddannelse bag sig og er på det seneste også begyndt at male. Udstillingen er åben pinsedag og 2. pinsedag kl Kaffe med hjemmebag kan købes og kan eventuelt nydes udenfor, hvis vejret er godt. Derudover holder vi igen åben lørdag d. 25. maj kl i forbindelse med Alsingergårdens majstangsfest. Anna Weber Svenstrup Ringridning "Kræmmere se her" Der er flere ledige pladser for kræmmere og andre, der har noget at sælge den 2. Juni 2002 til Ringridningen i Svenstrup. Henv. Til Allan Kock, tlf Maj 2002 Side 8 af 12 E SvenstruPPe

9 Maj 2002 Side 9 af 12 E SvenstruPPe

10 Nyt fra Kirken DSK OG 1. VERDENSKRIG Forårsmøde i Konfirmandstuen Torsdag d. 2. maj kl Jørn Buch, der er lektor ved Haderslev Seminarium, har arbejdet med Sønderjyllands nyere historie og med mindretalsproblematik i hele Europa. Han har også beskæftiget sig med de sønderjyske krigsdeltagere på tysk side og vil fortælle om de dansksindede sønderjyders krigsdeltagelse og om DSK s aktiviteter efter krigens afslutning. Tilmelding til Nis Mathiesen , Hans Peter Johansen eller Jacob Christensen senest onsdag den 1. maj. Ønsker om kørsel tilmeldes samme sted KIRKEFROKOST Menighedsrådet indbyder til kirkefrokost 2. pinsedag den 20. maj. Vi starter med en livlig musikgudstjeneste kl. 11:00. Derefter er der frokost i Præstegården. Hvis vejret er til det foregår det i haven, ellers i mødelokalet. Alle, der har lyst til at være med, er velkomne. Serveringen vil bestå i let, god frokostmad. Pris 30 kr. for voksne og for børn 15 kr. Der kan købes øl og vand. Tilmelding til Jonna Olsen tlf e- mail KIRKEBIL Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke BESØG AF PRÆSTEN Mennesker, der ønsker besøg, er velkomne til at henvende sig. Det gælder besøg i hjemmet såvel som på sygehus og på plejehjem. På samme måde kan man lave aftale om personlig samtale i Præstegården. Peter Ruge MENIGHEDSRÅDET Thomas Damgaard (formand), Carl Chr. Schink (Kirkeværge) Kommende møder: 21. maj. Kl Møde om budget Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i Konfirmandstuen ved Præstegården. KIRKEGÅRDEN Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på telefon DØDE OG BEGRAVEDE Arne Nielsen, DØBTE Sofie Katrine Hoffland, Rikke Hansen, Svenstrup Svenstrup Stevning Maj 2002 Side 10 af 12 E SvenstruPPe

11 Aktivitetskalender..maj 2002 Torsdag d. 2. maj Kl. 14:00 DSK og 1. verdenskrig (tilmelding) Præstegården Søndag d. 5. maj Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Torsdag d. 9. maj Kl. 10:00 Gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag Svenstrup Kirke Søndag d. 12. maj Kl. 19:30 Gudstjeneste (Kitty H. Jensen) Svenstrup Kirke Søndag d. 19. maj Kl. 10:00 Gudstjeneste Pinsedag Svenstrup Kirke Kl Maleriudstilling Farveladen Stolbroladen Mandag d. 20. maj Kl. 11:00 Musikgudstjeneste og Kirkefrokost Svenstrup Kirke Kl Maleriudstilling Farveladen Stolbroladen.sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe juni nummer Lørdag d. 25 maj Kl Majgilde - Udstilling Alsingergården Kl. 13:00 Majgilde arrangement (program side 6) Alsingergården Kl Maleriudstilling Farveladen Stolbroladen Søndag d. 26. maj Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Fredag d. 31. maj udkommer E SvenstruPPe juni udgave Søndag d. 2. jun. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Kl.?? Svenstrup Ringridning Ringriderpladsen Søndag d. 9. jun. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke (...uden ansvar) Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med SUF. Elektronisk mail direkte til.. Bestyrelsen: Afd. Formand: Allan Andersen tlf Gymnastik: Karin Melchior tlf Næstform.: Bibi Andersen tlf Teater: Anne Marie Duus tlf Kasserer: Jette Clausen tlf Fodbold: Arne Pedersen tlf Sekretær: Gitte Espensen tlf Badminton: Jan Jørgensen tlf Maj 2002 Side 11 af 12 E SvenstruPPe

12 Annonce: Trænger du til at få Tryk på helbredet Så henvend dig trygt til Vivi Madsen Mølletoften 4 Tlf.: Og bestil en tid Svenstrup Skytteforening Har du lyst til at prøve at skyde med gevær eller pistol cal som klubben kan stille til rådighed. Skydningen foregår under kyndig vejledning. Så du er velkommen til at møde op i Svenstrup Skytteforening følgende dage. Træningstider for: Gevær på 50 meter banerne er til Tirsdag og Torsdag fra til Aldersgrænsen er fra 6 år. Pistol på 15 og 25 meter banerne er til meter ( Nordborg ) Mandag fra til meter ( Svenstrup ) Torsdag fra til Aldersgrænsen er fra 14 år. Yderlige oplysninger på telefon Maj 2002 Side 12 af 12 E SvenstruPPe

Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang

Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Ny graver? 3 Sommerudflugt 3 Sommerkoncert 3 Budbringer Job på Hjortefarm 4 Dreng søger fritidsjob 4

Læs mere

Kommentar. Det er ganske vist! Svenstrup Hjemmeside www.svenstrup-als.dk. Redaktion Lasse Andersen 74 45 62 73 Gert Wonsyld 74 45 63 00

Kommentar. Det er ganske vist! Svenstrup Hjemmeside www.svenstrup-als.dk. Redaktion Lasse Andersen 74 45 62 73 Gert Wonsyld 74 45 63 00 Juli/Aug. 2005 Nr.6 /29.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 E Svenstruplaug Strandrensning 3 Nyt fra Kirken Konfirmandopstart 4 Udflugt til Flensborg 4 Gudstjenesteværksted 4 Studiekreds

Læs mere

.forår i luften? Maj 2001 Nr.4 /25.årgang

.forår i luften? Maj 2001 Nr.4 /25.årgang Maj 2001 Nr.4 /25.årgang Indhold side Kommentar Lokalhistorisk Forening 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Ringridning 3 Læserbrev vedr. Vandværket 4 Svar fra Vandværket 6 Annonce Zoneterapi 6 E Svenstruplaug

Læs mere

en sidste rest af sommertid November 2003 Nr.9 /27.årgang

en sidste rest af sommertid November 2003 Nr.9 /27.årgang November 2003 Nr.9 /27.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Fortælling fra krigen 3 Kirkens indvielse 3 Kirkebogen 3 Ungdomsforeningen Hjælp!! 5 Kontaktpersoner 5

Læs mere

Majgilde på Als 2002. Juli / Aug. 2002 Nr.6 /26.årgang. E SvenstruPPe ønsker dig en god sommer!

Majgilde på Als 2002. Juli / Aug. 2002 Nr.6 /26.årgang. E SvenstruPPe ønsker dig en god sommer! Juli / Aug. 2002 Nr.6 /26.årgang Majgilde på Als 2002 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Majgilde 2002 på Als 3 Nyt fra kirken Sommerkoncert 5 Oldtidspark udflugt 5 Lystænding 5 SUF Kontaktnet

Læs mere

Klingbjerg 400 år. Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang

Klingbjerg 400 år. Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lokalhistorisk Forening Klingbjerg 400 år 3 Kommende arrangementer 3 Spiret på Svenstrup Kirke 4 Nyt fra Kirken Udflugt

Læs mere

Fastelavn tiden for det legale maskespil! Marts 2003 Nr.2 /27.årgang

Fastelavn tiden for det legale maskespil! Marts 2003 Nr.2 /27.årgang Marts 2003 Nr.2 /27.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ungdomsforeningen Teaterforestilling 3 SUF kontakt 3 Fodbold 4 Kniplepiger Knipletræf I Svenstrup 5 Nyt fra Kirken Vintermøde

Læs mere

Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 Grundlovsdag, en god dag for Danmark. Juni 2008 Nr.5 /32.årgang

Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 Grundlovsdag, en god dag for Danmark. Juni 2008 Nr.5 /32.årgang Juni 2008 Nr.5 /32.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Sankt Hans fest ved Nygård 3 Nyt fra Kirken Afskedsgudstjeneste 4 Kirken i efteråret 4 Konfirmander 2009 4 Nørreskov-Skolen

Læs mere

November 2006 Nr.9 /30.årgang

November 2006 Nr.9 /30.årgang November 2006 Nr.9 /30.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lissie s Butik Nye åbningstider 3 Lokalhistorisk Forening Åbningstider 4 Aktiviteter 4 SUF teaterafdeling 4 Sognets Foredragsforening

Læs mere

November 2005 Nr.9 /29.årgang

November 2005 Nr.9 /29.årgang November 2005 Nr.9 /29.årgang Elever på motionsløb, i skolens motions uge Indhold side Kommentar 2 -forside billede -trafik -økonomisk håndsrækning Redaktion & Kontaktudvalg 2 Spareforening 3 Spejderne

Læs mere

Leg og fælles aktivitet som indgang til 0. klasse Se mere på side 9 inde i bladet. Juni 2002 Nr.5 /26.årgang

Leg og fælles aktivitet som indgang til 0. klasse Se mere på side 9 inde i bladet. Juni 2002 Nr.5 /26.årgang Juni 2002 Nr.5 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Riecks Arkæologisk Saml. SUF Skt. Hans Fest aflyst Støtteforeningen Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Nyt fra Kirken Sommerkoncert 4 Renovering

Læs mere

Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang

Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang Indhold side Kommentar 2 E Sventruppe laug -Himmark branddam 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirkenyt 3 E Svenstrupper laug -Strand rensning 4 Svenstrup forsamlingshus 5 Guldkonfirmander

Læs mere

November 2002 Nr.9 /26.årgang

November 2002 Nr.9 /26.årgang November 2002 Nr.9 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Alle Helgens Dag 3 Fra Grundtvig til Gnags 3 Lokalhistorisk Forening 4 E Svenstruplaug 5 Svenstrup Vandværk

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Maj 2005 Nr.4 /29.årgang

Maj 2005 Nr.4 /29.årgang Maj 2005 Nr.4 /29.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ungdomsforeningen Åbent Hus fodbold 3 Kontaktudvalg 3 DGI s Gymnastikskole 4 Gymnastikopvisning 5 Træningstider fodbold 6 Forsamlingshuset

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

November 2008 Nr.9 /32.årgang

November 2008 Nr.9 /32.årgang November 2008 Nr.9 /32.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 E Svenstruplaug Lokal udviklingsplan 3 Senior Tennis 4 Julearrangement Winds Galleri 5 Stillingsopslag 5 Nyt fra Kirken

Læs mere

Marts 2008 Nr.2 /32.årgang

Marts 2008 Nr.2 /32.årgang Marts 2008 Nr.2 /32.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Ny præst i Svenstrup 3 Sogneindsamling 3 Konfirmander 4 Påskens Gudstjenester 5 Budbringer Gylle SMS 6 Lokalhistorisk

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Kommentar. til E SvenstruPPe. Svenstrup Hjemmeside. Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Elektronikkens muligheder.

Kommentar.  til E SvenstruPPe. Svenstrup Hjemmeside. Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Elektronikkens muligheder. Februar 2000 Nr.1 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringriderforening Ekstraordinær generalfors. 3 Hjortspringskolen 3 Nyt fra Kirken 5 E SvenstruPPe Generalforsamling 8 Ungdomsforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

En lille solsortunge sidder og venter, på at mor skal komme med mad, ved Lindegården.

En lille solsortunge sidder og venter, på at mor skal komme med mad, ved Lindegården. En lille solsortunge sidder og venter, på at mor skal komme med mad, ved Lindegården. Juni nr. 6 Oversigt over aktiviteter i juni: Torsdag d. 1.6 kl. 10.15 Tirsdag d. 6.6 kl. 10.15 Torsdag d. 8.6 kl. 10.15

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Maj 2010 Nr.4 /34. årgang

Maj 2010 Nr.4 /34. årgang Maj 2010 Nr.4 /34. årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken 3 Musikgudstjeneste 5 Fugletur i Nørreskoven 6 Svenstrup Forsamlingshus 7 Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening

Læs mere

Fra 6. klasses Teaterforestilling Skattenes Ø

Fra 6. klasses Teaterforestilling Skattenes Ø April 2001 Nr.3 /25.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lokalhistorisk Forening en hychle avden 3 Kafe93 Genbrugsen 3 Påskeudstillinger Alsingergården 4 Stolbroladen 4 Riecks Arkæologiske

Læs mere

Svenstrup en frostklar dag

Svenstrup en frostklar dag Marts 2001 Nr.2 /25.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Forårsopvisning SUF 3 Svenstrup Forsamlingshus Generalforsamling (Andel) 4 Generalforsamling (Støtte) 4 Nyt fra Kirken 5

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

.sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang

.sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang November 2000 Nr.9 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Forsamlingshus Rengøringshjælp søges 3 Værelser udlejes 3 Svenstrup Vandværk Vigtig meddelelse 3 Nyt fra Kirken

Læs mere

Februar 2009 Nr.1 /33.årgang

Februar 2009 Nr.1 /33.årgang Februar 2009 Nr.1 /33.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & kontaktudvalg 2 Info om gylle 3 E SvenstruPPe 3 Kirken 4 Velkommen til Bo Scharff 6 E Svenstruppe laug 7 Foreningsforum 8 Vandværket 9

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Marts 2009 Nr.2 /33.årgang

Marts 2009 Nr.2 /33.årgang Marts 2009 Nr.2 /33.årgang Indhold side Ny mail adresse: e.svenstruppe@gmail.com Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Vandværk generalforsamling 3 Efterlysning 3 SUF generalforsamling 4 SUF We want

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Hjælpeliste for skoleåret 2016/2017 på Svenstrup friskole:

Hjælpeliste for skoleåret 2016/2017 på Svenstrup friskole: Hjælpeliste for skoleåret 2016/2017 på Svenstrup friskole: Efterår 2016: Skolen står for lektiecafé Lektiecafé efterår 2016: Kristoffer Bonnevie Jacobsen Støtteforeningen står for 1. skoledag og Nordborg

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Maj 2004 Nr.4 /28.årgang

Maj 2004 Nr.4 /28.årgang Maj 2004 Nr.4 /28.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lokalhistorisk Forening Notat fra Generalforsamling 3 Nyt arrangement 3 Kirkens spir 3 Nyt fra Kirken Brudeege 4 Kirken som

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

...forår i Paris, mon det kan slå forår 2003 i Svenstrup? Maj 2003 Nr.4 /27.årgang

...forår i Paris, mon det kan slå forår 2003 i Svenstrup? Maj 2003 Nr.4 /27.årgang Maj 2003 Nr.4 /27.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Brandværn KÆMPE Loppemarked 3 Nyt fra Kirken Hjortspringgård 4 Russisk gudstjeneste 4 Udflugtsgudstjeneste 4 Lokalhistorisk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

. er du klar til fastelavn, jeg har fundet masken. Februar 2002 Nr.1 /26.årgang

. er du klar til fastelavn, jeg har fundet masken. Februar 2002 Nr.1 /26.årgang Februar 2002 Nr.1 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Hjortspringskolen Skolefester 3 Ferieplan 2002 / 2003 3 Hærværk 3 Sikker skolevej 4 Hjortspring Børnehus 5 Nyt fra Kirken

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ungdomsforeningen Teaterforestillinger 3 E Svenstruplaug Bredbåndsforbindelse? 4 Nyt fra Kirken Folkekirkens Nødhjælp 6 Guldkonfirmation

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

November 2007 Nr.9 /31.årgang

November 2007 Nr.9 /31.årgang November 2007 Nr.9 /31.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lissie s Butik Åbningstider i vinterhalvår 3 Ringriderforening Generalforsamling 3 Nyt fra Kirken Alle Helgens dag 4 Uge

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Februar 2004 Nr.1 /28.årgang

Februar 2004 Nr.1 /28.årgang Februar 2004 Nr.1 /28.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nørreskov-Skolen Indskrivning 3 Ny Hjemmeside 3 Skoledistrikt 4 Ferieplaner 5 Hjortspring Børnehus Legepladsen 6 Nyt fra

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

dansk sommeridyl, medicin for sjæl og legeme Juli / Aug Nr.6 /32.årgang

dansk sommeridyl, medicin for sjæl og legeme Juli / Aug Nr.6 /32.årgang Juli / Aug. 2008 Nr.6 /32.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Foredragsforening Sommerudflugt 3 Nyt fra Kirken Peter Ruges afgang 4 Menighedsrådsvalg 2008 5 Ny indsamlingsbøsse

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Juli / Aug. 2007 Nr.6 /31.årgang

Juli / Aug. 2007 Nr.6 /31.årgang Juli / Aug. 2007 Nr.6 /31.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Foreningen Nygård 3 E Svenstruplaug 4 Sommeraktiviteter I Stolbroladen 5 Brandværnet Brandmænd søges 5 Skylning af

Læs mere

Marts 2002 Nr.2 /26.årgang. Sikker skolevej.. Læs kommentaren side 2

Marts 2002 Nr.2 /26.årgang. Sikker skolevej.. Læs kommentaren side 2 Marts 2002 Nr.2 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Generalforsamling Forsamlingshus 3 Støtteforening 3 Nordborg Kommune Sund by - rådgivning 4 Støtteforeningen 4 Ungdomsforeningen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Sommerferien står for døren,.. det vigtige er ikke afstanden til målet, men oplevelsen af noget nyt!

Sommerferien står for døren,.. det vigtige er ikke afstanden til målet, men oplevelsen af noget nyt! Juni 2000 Nr.5 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Vandværk Ledningsskylning 3 Årsregnskab 1999 3 Takster 4 Svenstrup Forsamlingshus Bod på Ringriderpladsen 4 Svenstrup

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere