Evaluering af Stenløse Kulturhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Stenløse Kulturhus"

Transkript

1 Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1

2 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7 Brugernes ansvar fr huset... 7 Fællesrådet g Brugerfrum... 8 Indretning af huset g de fysiske rammer... 9 Indretning af huset... 9 De fysiske rammer... 9 Planlægning g bking af undervisning g fredrag Kulturhuskrdinatrens rlle Kmmunikatin m Kulturhusets aktiviteter g muligheder Kmmunikatin m g synliggørelse af kulturhuset til brgerne Knklusin Anbefalinger på baggrund af evalueringen af Stenløse Kulturhus Anbefalinger til Administratinen Anbefalinger til Kultur- g Erhvervsudvalget

3 Indledning Stenløse Kulturhus har nu været åbent i lidt ver et år. g efter aftale med den kmmunale styregruppe, er der blevet fretaget en evaluering, fr at afdække m frmålene beskrevet i kulturhusets rammeplan er blevet pfyldt. Rammeplanen blev til på baggrund af en større inddragelsesprces, hvr en lang række brgere g relevante kmmunale institutiner i fråret 2014 blev inviteret til at kmme med input til anvendelsen af Stenløse Rådhus sm kulturhus. Denne rapprt er en sammenfatning af de vigtigste knklusiner fra evalueringsprcessen. Baggrund Rammeplanen sætter sm mål, at Stenløse Kulturhus skal være et brugerstyret fleksibelt kulturhus. Kulturhuset skal skabe fællesskab, g huset skal være et sted, der er dynamisk g knstant i bevægelse. Huset skal være et levende aktivt hus, hvr alle brgere kan mødes, g hvr kulturelle aktiviteter skaber sammenhæng på tværs mellem brgere, institutiner g freninger. Succeskriterierne fra rammeplanen er at: Huset summer af liv, dialg, latter g glæde Der er psitive rd m huset Man føler sig velkmmen Vi lærer af hinandens kulturer Vi mødes på tværs af alder Intentinen er, at alle typer af brgere, freninger g institutiner findes i huset, g at brugerne selv er med til at styre deres hus. Succeskriterierne er: At det er et multifunktinelt sted At der er flere differentierede aktiviteter i gang samtidig At huset bruges af mange frskellige brugergrupper på samme tid Huset er i brug fra mrgen til aften Det er muligt at finde nget, man gerne vil deltage i Knceptet skal hele tiden udvikles I evalueringen har det været nødvendigt gså at se på mere praktiske temaer angående huset, end beskrevet i rammeplanen, fr at kunne vurdere, m der var andre udfrdringer, der kunne være til hinder fr pfyldelse af målsætningerne. Derfr er der i evalueringen desuden taget stilling til indretningen af huset g de fysiske rammer, kulturhuskrdinatrens rlle samt kmmunikatin vedrørende kulturhuset. 3

4 Evalueringen indehlder derfr følgende afsnit: Sammenhæng på tværs af huset Et brugerstyret hus Indretning af huset g de fysiske rammer Kulturhuskrdinatrens rlle Kmmunikatin Metde Udviklingssekretariatet i Egedal Kmmune har i samarbejde med kulturhuskrdinatren i Stenløse Kulturhus udarbejdet evalueringen. Evalueringen er gennemført ved hjælp af kvalitative fkusgruppeinterview, der giver mulighed fr at gå i dybden med emnet. En fkusgruppe er en samtale med en gruppe af persner, der styres af en interviewer. Intervieweren sikrer, at de relevante emner bliver afdækket, g at de frskellige perspektiver fra deltagerne i fkusgruppen kmmer frem. Dette metdevalg medfører dg, at der vil være udsagn fra de interviewede, der står alene g ikke bliver kvalificeret yderligere. En bred skare af brugere, 43 i alt, blev inviteret til t fkusgruppeinterviews den 26. maj g den 2. juni, g en str del tg imd invitatinen. De fremmødte var brgere, der benytter huset samt repræsentanter fr freningerne, bibliteket, Ung Egedal, Egedal Musikskle g Histriens Hus/Arkivet. I alt deltg 23 persner i de t fkusgruppeinterview. Det var dg ikke muligt at finde unge, sm ønskede eller havde mulighed fr at deltage, så denne brugergruppe er kun repræsenteret ved Ung Egedal. 4

5 Sammenhæng på tværs af huset Huset skal være et levende aktivt hus, hvr alle brgere kan mødes, g hvr kulturelle aktiviteter skaber sammenhæng på tværs mellem brgere, institutiner g freninger. Huset summer af liv, dialg, latter g glæde Der er psitive rd m huset Man føler sig velkmmen Vi lærer af hinandens kulturer Vi mødes på tværs af alder Der er enighed m, at der er en gd stemning g en gd ånd i Stenløse Kulturhus. Det er et rart g hyggeligt sted at kmme. Flk er imødekmmende, g der er et gdt sammenhld. Det pleves gså, at der summer af liv, aktivitet g snak, g huset føles sm vres kulturhus. Huset har vist sig at kunne anvendes til mange frskellige frmål, idet det både kan facilitere møder, udstillinger, samtalecafeer, musikarrangementer, fredrag mm. Generelt udtrykker alle de interviewede str glæde ver at have fået et hus, hvr de kan kmme g dyrke deres interesser, låne et lkale eller skabe gde rammer fr deres tilbud til Egedals brgere. Selvm huset anvendes aktivt af mange brugere g freninger, er der endnu ikke så meget aktivitet på tværs af de frskellige brugergrupper. Bibliteket nævner, at de frmidler kntakt på tværs mellem brugerne, g at de har en gd dialg g kendskab til freningerne g brugerne af huset. Det pleves at fungere rigtigt gdt, at alle har adgang, g at huset g bibliteket har åbent fra kl i hverdage samt kl i weekend g ferieperider, da det giver en bedre mulighed fr at mødes g tale sammen på tværs. Det kan være svært at infrmere m aktiviteter på tværs, g der er kmmet adskillige frslag til, hvrdan dette kan gøres fx en arrangementskalender, strskærme med kbling til bkingsystemet, en intern mailliste, en freningsversigt. Citater fra fkusgruppeinterviews med brugerne Hvis mange brugere af huset skal lave nget sammen, kræver det en vis krdinering, g måske gså at det er Fællesråd g centralt fra kmmunen, der tager initiativ til indhldet af dette. Der tages spæde skridt allerede nu, men ting tager tid. Man kunne lave en årlig event, hvr man kunne netværke - en kulturhusdag. Så kunne freninger g brgere snakke lidt mere sammen. Vi er begyndt at samarbejde med musiksklen, hvilket vi ellers ikke ville have gjrt. Det er helt fantastisk g rigtigt dejligt at kunne kmme her. Man kan altid finde et lkale her. 5

6 Næsten alle af de interviewede frtæller, at de gerne vil have flere samarbejder på tværs, g flere inviterede til et knkret samarbejde på tværs i fkusgruppeinterviewene. Samtidig bliver det fremhævet, at der er brug fr hjælp, hvis der skal pnås endnu mere tværgående samarbejde fx via en freningsversigt, en freningsfestival eller kulturhusdag g evt. en krdineret indsats fra Egedal Kmmunes side. 6

7 Et brugerstyret hus Intentinen er, at alle typer af brgere, freninger g institutiner findes i huset, g at brugerne selv er med til at styre deres hus. At det er et multifunktinelt sted At der er flere differentierede aktiviteter i gang samtidig At huset bruges af mange frskellige brugergrupper på samme tid Huset er i brug fra mrgen til aften Det er muligt at finde nget, man gerne vil deltage i Knceptet skal hele tiden udvikles Brugernes ansvar fr huset Der er generel enighed blandt de interviewede m, at man skal gøre rent efter sig selv, g at den ansvarlige fr en aktivitet gså er ansvarlig fr, at der bliver ryddet p bagefter. Der er enighed m, at huset er et fællesansvar, g alle skal være med til at passe på huset. Flere nævner, at man skal aflevere tingene i rdentlig stand, g at det handler m sund frnuft. Ngle mener, at frdi der er frskellige standarder fr, hvad der er rent, g flk tænker frskelligt, bør der laves flere regler g en husrden, så alle ved, hvad de har frpligtelse til at gøre samt måske pslag med reglerne på. Andre bakker p mkring idéen med klare regler, men påpeger, at der skal være så få regler sm muligt fr at undgå, at det udvikler sig til et regeltyranni. Citater fra fkusgruppeinterviews med brugerne Jeg synes, det fungerer gdt, sm det er. Den, der har ansvar fr aktiviteten, har ansvar fr prydning mkring den. Man kan gså huske hinanden på det brugerne skal kunne minde hinanden m det fælles ansvar. Det kræver en husrden, så flk ved, hvad de har frpligtelse til at gøre. Der skal være et frmål med regler. Vi skal ikke have fr mange regler. 7

8 Fællesrådet g Brugerfrum Kulturhuset er blevet rganiseret med et brugerfrum g et fællesråd. Brugerfrum er et samarbejds- g idégenererende frum, der består af alle brgere g brugere af huset. Brugerfrum har ikke beslutningskmpetence men er sparrings- g høringspart. Der afhldes 3 årlige møder i dette frum. Fællesrådet består af udpegede repræsentanter efter fast frdelingsnøgle. Rådet har beslutningskmpetence til principiel sagsbehandling g fungerer sm sparringsrgan fr kulturhuskrdinatren. Rådet arbejder med udvikling af huset på baggrund af input fra brugerfrum g har 3 årlige møder ca. 14 dage efter brugerfrumsmøderne. Referater lægges på Vres Egedal samt Egedal Kmmunes hjemmeside. Fællesrådet referer til den kmmunale styregruppe via kulturhuskrdinatren. Den kmmunale styregruppe består af direktør, centerchefer, kulturchef g kulturhuskrdinatr. Ngle af de interviewede plever, at Fællesrådet fungerer gdt. På den anden side siger adskillige, at hvis plitikerne ikke inddrager Fællesrådet, når de træffer afgørende beslutninger m kulturhuset, så er huset i realiteten ikke brugerstyret. Det vil gøre det svært at prethlde et Fællesråd. Sm et eksempel på manglende inddragelse af Fællesrådet nævnes Byrådets beslutning m ændring af adgang til Stenløse Kulturhus. Her blev Fællesrådet ikke hørt, inden Byrådet traf en beslutning. Adskillige nævner, at de ikke hører så meget m, hvad der fregår på Fællesrådet g i Brugerfrum g savner kmmunikatin herfra. Der er ikke mange hldninger til Brugerfrum, men en nævner, at det kunne være mere besøgt, g at det mest er freningerne, der er repræsenteret. Der er adskillige, sm slet ikke kender Brugerfrummet g Fællesrådet g ikke kender fr muligheden fr at øve indflydelse i disse fra. Citater fra fkusgruppeinterviews med brugerne Fællesrådet fungerer gdt. Der er gde dialger g knstruktive snakke. Et eksempel på gd brugerstyring er, at man skal kunne bke et år frem i tiden. Det har været brugernes beslutning. Visse ting kan brgere g freninger blive enige m, men hvis plitikerne har en anden hldning, trækker de nget ned ver hvedet på brugerne. Det betyder, at der i virkeligheden ikke er tale m brugerstyring. 8

9 Indretning af huset g de fysiske rammer Indretning af huset Det vurderes generelt, at husets inddeling i zner fungerer. Men næsten alle interviewede nævner, at det er svært at finde tidspunkter til at afhlde aktiviteter, der kræver r, idet mange af bl.a. ungdmssklens g musiksklens aktiviteter larmer. Der er mange, der ønsker sig en støjfri aften eller en stilledag, hvr man kan afhlde fredrag eller andet, der kræver mere r i huset. Enkelte taler m at flytte de stille aktiviteter væk fra kultur- huset, så man kan larme her g fx bruge huse i Ølstykke, Smørum eller Egedal rådhus til fredragsaktiviteter. Enkelte synes, man skal starte med at gå i dialg med Musiksklen mkring dette, g selvm man gdt frstår ønsket m et større fællesskab ved at inddrage de larmende institutiner g freninger i kulturhuset, pleves det sm en str udfrdring. Mange peger på, at udfrdringen med mere larmende aktiviteter kan løses med lydislering af lkalerne. Flere siger, at de er rigtigt glade fr, at huset er åbent, men at det skal kunne lukkes i bestemte perider fx ferier eller sene aftentimer. Det åbne hus giver desuden et dilemma i frhld til bking, at huset pleves sm åbent, så man bare kan gå ind g tage et lkale. Det er dg kun få, der plever det sm et prblem. Størstedelen ser åbenheden sm en str frdel. Men det kræver lidt mere tid g større kendskab til mulighederne fr, at alle brgere kan låne et lkale, førend det fulde ptentiale er indfriet. Hvis der skal tiltrækkes endnu flere brgere til huset, ses en cafe sm en gd mulighed, g det vil samtidigt skabe en ramme fr at mødes på tværs af huset. Citater fra fkusgruppeinterviews med brugerne Der er et strt ønske m en larmfri aften i ugens løb, hvr der kan afhldes fredrag. Det er ikke nødvendigt at udelukke musikken helt, kun den larmende del. Det kan være svært at finde en ledig dat til et fredrag, selvm antallet af aktiviteter er begrænset. Vi skal være sikre på, at der er ngenlunde r i frbindelse med afvikling af histriske fredrag. Mange af ungdmssklens aktiviteter larmer. Det kan være, man skal verveje at flytte fredragsaktiviteter til fx Egedal Rådhus, så man kan larme i kulturhuset g hlde det levende. Svært at finde en hel aften, hvr man har larmefri-aktiviteter. De fysiske rammer Der har i frbindelse med mdannelsen fra rådhus til kulturhus været et behv fr større rum. Kultur g Erhvervsudvalget bevilgede på møde den 4. nvember 2015 et beløb på kr til at nedrive vægge i stueetagen i henhldsvis kunstznen, sysstuen g billardrummet. De interviewede brugere siger, at de fysiske rammer generelt er i rden, g at de initiativer, der er taget i frhld til nedbrud af vægge g nye stre rum, har været gde. Der er dg, sm 9

10 tidligere nævnt, stadig mange, der taler m de stre udfrdringer med lydislering mellem rummene g den larm, der er fra musikundervisningen. Flere nævner, at det er besværligt med skabe til pbevaring, selvm de er glade fr, at der er kmmet ngle. Men det er en udfrdring at skulle slæbe sine ting frem g tilbage til skabene, g der mangler stadig skabsplads. Derudver siger én gså, at der er mange u-handy g tunge møbler i lkalerne, sm er besværlige at flytte rundt på. Og det tilføjes af en anden, at det er et strt arbejde at slæbe egne lamper frem g tilbage. Det er desuden gdt, at der er kmmet nye fleksible udstillingsvægge, g flere nævner, at dette måske kunne bruges ved udstillinger på stre scene sm pt. ikke er ptimal til dette. Der er adskillige, der nævner udfrdringer i kælderen, herunder dårligt lys g anvendelse af kælderkøkkenet. Planlægning g bking af undervisning g fredrag De fleste interviewede er meget glade fr, at lkalerne kan bkes, g at det kan gøres p til et helt år i frvejen. Det giver freningerne g institutinerne, fx nævnes Ung Egedal g aftensklerne, bedre mulighed fr at planlægge faste aktiviteter i huset. Samtidigt nævner flertallet af de interviewede, at det er meget psitivt, at der gså er plads til mere spntane arrangementer, således at man ikke nødvendigvis behøver at bke lang tid i frvejen. Der har været en del prblemer med det gamle bkingsystem, men der er netp lanceret et nyt system, sm der er psitive frventninger til. De interviewede kmmer med Citater fra fkusgruppeinterviews med brugerne Vi er glade fr nedbrud af vægge g nye stre rum i kunstzne. Det er besværligt med skabe g manglende mulighed fr at låse frskellige ting inde Et arbejdende værksted er et prblem uden skabe. Citater fra fkusgruppeinterviews med brugerne Hvis man skal have unge til at bruge kulturhuset, skal man kunne bke i frvejen, så man er sikker på at kunne benytte lkalerne en hel sæsn. Ellers må Ung Egedals aktiviteter flyttes til en flkeskle. Det har fungeret rigtigt gdt, at det er et hus, der giver mulighed fr spntane arrangementer frstået på den måde, at man ikke nødvendigvis behøver at reservere mange måneder i frvejen. frslag m, at bkingsystemet bliver endnu mere skarpt på, at lkalenumre g skiltning passer sammen, så man er sikker på at få sit lkale, idet det kan være svært at flytte flk fra et lkale. En enkelt freslår, at der kmmer visning af bking ved de enkelte lkaler. Det nævnes gså, at der mangler et verblik, der gør det nemt at se, hvilke lkaler der er ledige. 10

11 Kulturhuskrdinatrens rlle De interviewede er generelt glade fr, at der er en krdinatr i huset g synes, at det giver en str værdi. Alle virker til at pleve, at krdinatren er vigtig g kan besvare spørgsmål, sm de ikke selv har viden m. Flere siger, at det er et gdt sted at spørge m ting vedrørende det praktiske mkring huset eller kntakter til de rette i kmmunen. Adskillige påpeger, at arbejdsvilkårene er urimelige fr kulturhuskrdinatren, da der afsat alt fr få timer til at udfylde rllen. Flertallet mener, at det reelt set er et fuldtidsarbejde at udfylde rllen sm kulturhuskrdinatr, men pt er der kun afsat 17,5 timer ugentligt. Der er fra mange et ønske m, at der kmmer endnu mere bemanding i Kulturhuset gerne alle dage. Flere af de interviewede frventer ikke, at der vil blive givet penge til en pnrmering, g derfr freslås det, at de frivillige g de kmmunale institutiner i huset kan være med til at varetage rllen sm vært. Flere af freningerne ser psitivt på det, mens andre ikke har ressurcer eller lyst at byde ind med frivillig arbejdskraft. Enkelte påpeger gså, at det kan være svært at dele vagten mellem flere. Citater fra fkusgruppeinterviews med brugerne Dejligt at krdinatr er her t dage g dejligt med en vært, man kan henvende sig til. Det er gså dejligt., at man kan fange krdinatren på andre dage. Vi har et ønske m, at kmmunen vil bevillige en krdinatr i flere dage. Det hænger ikke sammen. Det er umulige arbejdsvilkår fr kulturhuskrdinatren, der bliver hevet i fra alle sider. Der burde være en kntaktpersn hele ugen til at besvare spørgsmål fr brgere g freninger. Hvis man kmmer sm bruger udefra bør enhver brger kunne få fat på kulturhuskrdinatren. Hvis det skal være brugernes hus, skal brugerne mærke, at der bliver fulgt p på aktiviteter i huset. Hver institutin kunne have en dag, hvr de har ansvar fr huset bemanding er nødvendig. De fleste spørgende kmmer i dagtimerne. Man kan lave et skema, hvrdan kan byde ind med, hvilke timer man ville kunne tage vagten. 11

12 Kmmunikatin m Kulturhusets aktiviteter g muligheder Kmmunikatin m g synliggørelse af kulturhuset til brgerne De fleste nævner, at der er str åbenhed g interesse både fr huset, arrangementerne g de aktiviteter, der bliver igangsat af brugerne. Størstedelen mener, at man selv har ansvar fr at kmmunikere ud m det, man arrangerer, g at det indtil videre har fungeret rigtig gdt. Samtidigt er der ønsker m endnu mere infrmatin. Ngle mener, at kulturhuset er ret synligt rundt mkring, men de fleste nævner, at der mangler generel kmmunikatin fx via Facebk eller en hjemmeside, g at der ikke er strt kendskab til huset g mulighederne her. En enkelt synes gså, at der mangler en lidt sjvere måde at præsentere huset på. Citater fra fkusgruppeinterviews med brugerne Når vi hlder kunstudstilling, er der str interesse. Flk kmmer fra rundt i kmmunen g gså udefra. Vi har egne arrangementer, sm vi kmmunikerer ud. Man bør selv kmmunikere ud til mverden mkring det, man arrangerer g har ansvar fr. Det kører fint. Kulturhuset mangler egen hjemmeside. Der mangler kendskab til huset. Det fungerer gdt, at huset er åbent fr ffentligheden at man kan gå ind g snuse mkring g se, hvad der sker. Men der skal ske en frbedring af kmmunikatinen af alle de mange aktiviteter, der sker i huset ud til brgerne brgerne skal huskes på, at huset er åbent fr alle. Jeg plever, at en del af dem, jeg snakker med, ikke helt er klar ver, hvr kulturhuset ligger g at det faktisk gså er et hus, de kan bruge. 12

13 Knklusin Stenløse Kulturhus pleves af de interviewede sm et gdt hus med mange muligheder. Kulturhuset er kmmet gdt fra start, g der er skabt en gd ånd g stemning g et sammenhld på tværs. Strt set alle af de interviewede har kmmenteret på, at de er meget glade fr at have fået Stenløse Kulturhus, g at huset er gdt at være i. Det første år har været brugt på at få gang i aktiviteter g få styr på de fysiske rammer. Der er mange aktiviteter i huset, g huset benyttes af alle aldersgrupper g mange frskellige typer af brugergrupper. Der har været brugt en del kræfter på at få de fysiske rammer til at fungere, men brugerne er gået til pgaven med str ptimisme. Der er efterhånden kmmet styr på sammenlægning af lkaler g skabe til aflåsning af udstyr, selvm der stadig er ønske m flere skabe. Den manglende lydislering i huset giver dg en del udfrdringer, da der er meget musikundervisning både i regi af Egedal Musikskle, Ung Egedal g aftensklerne. Det kan være svært at afvikle flere frskellige typer musikundervisning samtidigt g ikke mindst at afvikle musikundervisning samtidigt med fredrag. De interviewede har flere frskellige bud på løsninger, men det største ønske er dg lydislering, hvilket vil være til gavn fr alle brugere af huset. Brugerne føler et strt ansvar fr huset g fr at rydde p efter sig. Det fungerer generelt gdt med at passe på huset, men der er dg frskellige pfattelser af rengøringsstandarder, g derfr freslår flere, at der skal være en husrden, der dg ikke må være alt fr mfattende, da det ikke skal ende i regeltyranni. Der er spirende samarbejde på tværs af brugerne, g der er pstået samarbejde mellem parter, sm ellers ikke ville have mødt hinanden. Der er dg stadig plads til at skabe endnu mere samarbejde på tværs, hvilket størstedelen af de interviewede gså var meget interesserede i. Der var dg flere, der påpegede, at tværgående aktiviteter skal have en hjælpende hånd. Det ville gså fremme mulighederne fr mere samarbejde, hvis der var en større viden m de andre brugere i huset. Adskillige af de interviewede har freslået én årlig Kulturhusdag med aktiviteter arrangeret af brugerne. Det vil både skabe samarbejde på tværs g pmærksmhed m Kulturhuset g dets muligheder. De interviewede plever selv et strt ansvar fr at kmmunikere m deres egne aktiviteter, g at der bliver taget gdt imd den kmmunikatin. Men der mangler mere kmmunikatin m selve kulturhuset, g der freslås f.eks. en hjemmeside. Indtil videre er størstedelen af brugerne freninger, brugere af bibliteket g bruger af de kmmunale institutiner sm f.eks. Ung Egedal g Musiksklen. Der kmmer gså brgere frbi g spntant låner et lkale. Mere kmmunikatin m husets muligheder ses sm en 13

14 måde at tiltrække flere brgere, sm ikke er tilknyttet en frening eller en kmmunal institutin. En anden mulighed er at etablere en café i kulturhuset. Brugerfrum g Fællesrådet fungerer gdt. Dg er de ikke kendt af alle de interviewede, g der er et ønske m mere infrmatin m, hvad der besluttes på møderne. Der er gså et ønske m, at flere dukker p til Brugerfrum g gør deres indflydelse gældende. De t fra er stedet, hvr brugerne kan få indflydelse på huset. I Fællesrådet er det bl.a. blevet besluttet, at lkalerne kan bkes langt ud i tiden fr at sikre, at aktiviteter kan planlægges. Det fremhæves sm et gdt eksempel på brugerindflydelse. På den anden side ses Byrådets beslutning m ændringen af adgangen til kulturhuset sm et eksempel, hvr de interviewede gerne havde set, at Fællesrådet var blevet hørt. Bibliteket g kulturhuskrdinatren beskrives sm kulturhusets ansigt udadtil, idet det primært er dem, der hjælper med at svare på spørgsmål g vejleder til at skabe kntakt på tværs af brugerne i huset. Denne funktin anses af de interviewede fr at være så vigtigt, at der er et ønske m, at Kulturhuskrdinatren kan være endnu flere timer i huset g gerne alle dage i ugen. 14

15 Anbefalinger på baggrund af evalueringen af Stenløse Kulturhus På baggrund af evalueringen er der fremkmmet en række anbefalinger. I evalueringen er de interviewede kmmet med frslag til frbedringerne, der er meget knkrete, g frslag sm har større øknmiske g praktiske knsekvenser. Derfr er anbefalingerne blevet pdelt i t dele. Den ene del af anbefalingerne henvender sig til Administratinen g kan umiddelbart løses, eller er allerede i gang med at blive løst. Den anden del af anbefalingerne henvender sig til Kultur- g Erhvervsudvalget g kræver en plitisk priritering. Anbefalinger til Administratinen Fr at skabe mere sammenhæng på tværs af huset anbefales det, at der udarbejdes en freningsversigt der laves en intern mailingliste tages initiativ til at støtte brugerne i at etablere en årlig kulturhusdag undersøges m det er muligt at etablere en café Fr at understøtte brugerne i at dele det fælles ansvar fr at passe på huset anbefales det, at der udarbejdes en husrden med et begrænset antal regler Fr at understøtte brugerstyringen af Stenløse Kulturhus anbefales det, at der gøres en endnu større indsats fr at infrmere m Fællesrådet g Brugerfrum der kmmunikeres mere ud mkring, hvad der fregår på møderne i de t fra Fr at understøtte ptimal brug af lkalerne anbefales det, at der skabes verblik ver, hvilke lkaler der er i brug fx ved strskærme med kbling til bkingsystem bkingsystemets navngivning af lkaler g skiltning stemmer verens Fr at udbrede kendskabet til kulturhuset til brgerne i Egedal Kmmune anbefales det, at prette en hjemmeside eller en Facebkside 15

16 Anbefalinger til Kultur- g Erhvervsudvalget Fr at understøtte kulturhuset sm et aktivt, levende g fleksibelt hus, der rummer alle typer af brgere, freninger g institutiner anbefales det, at der laves lydislering af lkalerne Fr at understøtte brugerstyringen af Stenløse Kulturhus anbefales det, at Fællesrådet høres af Kultur- g Erhvervsudvalget i større g principielle beslutninger mkring huset Fr at understøtte brugerne af Stenløse Kulturhus i at navigere i Stenløse Kulturhus, få viden m husets muligheder, få skabt kntakt på tværs af huset samt kntakt til relevante parter i Administratinen anbefales det, at eller Kulturhuskrdinatrens stilling pnrmeres til en fuldtidsstilling Der nedsættes et team, hvr de faste institutiner bidrager med én medarbejder t dage m ugen, g hvr de frivillige bidrager med én dag m ugen. Kulturhuskrdinatr frbliver i huset t dage m ugen. 16

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen

NOTAT J. Nr.: 004909-2012. Direkte genbrug evaluering af ordningen NOTAT J. Nr.: 004909-2012 Direkte genbrug evaluering af rdningen Indhld Sammenfatning... 3 Histrien den plitiske beslutning. 5 Nutiden den fungerende rdning 6 Indsamlingen 6-7 Mdtagefaciliteterne Mdtagelsen

Læs mere

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet.

Praktisk arbejde færdiggøres og sidste breafing af tovholdere. Kulturelt indslag v/ Stadsensemblet. DREJEBOG BORGERMØDE 09.30-10.00 Ankmst 10.00-10.10 Intr 10.10-12.00 Første runde Diskussin 12.00-12.45 Sandwich g underhldning 12.45-13.30 Anden runde Knkretisering 13.30-14.00 Opsamling g næste skridt

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Referat af stormøde i rollespilsgruppen d. 15.01.12. Noter til film i begyndelsen af mødet: Til stede og tilknytning til rollespil:

Referat af stormøde i rollespilsgruppen d. 15.01.12. Noter til film i begyndelsen af mødet: Til stede og tilknytning til rollespil: Bilag 2 Referat af strmøde i rllespilsgruppen d. 15.01.12 Hulgårds Plads Nter til film i begyndelsen af mødet: Fra 2004-2005. Der var midler fra kriminalpræventivt råd. Vigtigt at lave film - det gør nget

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Netværkshuset i Gentofte

Netværkshuset i Gentofte Netværkshuset i Gentfte Beskrivelse af ledelse, pgaver, aktiviteter g prjekter. Februar 2016 Krdinatinsgruppen. Krdinatinsgruppens medlemmer vælges på årsmødet, g står fr den daglige ledelse g drift af

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Rapport vedr. unge på væresteder.

Rapport vedr. unge på væresteder. Rapprt vedr. unge på væresteder. Kvantitativ g kvalitativ analyse af brugerne på væresteder g varmestuer i Kirkens Krshær, KFUM s Sciale arbejde g Blå Krs Danmark med særlig fkus på gruppen af unge på

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025 ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m DiEM25s visin fr

Læs mere

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling Kegnæs Analyse Visin Strategi Handling Indledning... 2 Histrie... 2 Analyse... 3 Visin... 4 Strategi... 4 Handling... 6 1. Ø-gruppe... 6 2. Kegnæs fyr g fyrmesterblig... 6 3. Udenmsareal Spejderhytte...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Referat - Temagruppemøde i Netværk for Sundhed og Lokalsamfund

Referat - Temagruppemøde i Netværk for Sundhed og Lokalsamfund Sund By sekretariatet c/ KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. pst@sundbynetvaerket.dk Referat - Temagruppemøde i Netværk fr Sundhed g Lkalsamfund Tidspunkt: 14. juni 2017 kl. 10.00-15.00 Sted:

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

HCA/DIF , revideret , revideret af DTriF og DGI Triatlon. Forslag til visionssamarbejde mellem DGI Triatlon og DTriF

HCA/DIF , revideret , revideret af DTriF og DGI Triatlon. Forslag til visionssamarbejde mellem DGI Triatlon og DTriF Direktinsmøde den 12. august 2015 Bilag 10.6 HCA/DIF 28.4. 2015, revideret 2.6. 2015, revideret 18.6. af DTriF g DGI Triatln Frslag til visinssamarbejde mellem DGI Triatln g DTriF 1.1 Triatln Arbejdsgruppens

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

IT- og informationssikkerhe

IT- og informationssikkerhe SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig! Januar 2011 Rev. april 2012 2 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune... 4 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar... 4 2. IT-bruger

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere